Tränarutbildning i förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tränarutbildning i förening"

Transkript

1 Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram

2 Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning Bollbehandling Utmana! Skotträning Passningsspel Individuellt försvarsspel Spelträning Systematisk träning

3 Barn- och ungdomsträning En grundläggande utbildning för fotbollstränare som tränar barn och ungdomar. Hur tränare pedagogiskt och praktiskt kan planera och genomföra träningspass och enskilda övningar för att skapa optimala möjligheter för spelarna att utvecklas. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för barn- och ungdomsträning samt sin kompetens att praktiskt leda fotbollsträning. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning av barn och ungdomar eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Diskussion om svensk fotboll med fokus på dagens ungdomsfotboll Träning av unga fotbollsspelare ålderperspektiv på fotbollsträning Planering och praktiskt genomförande av träningspass och enskilda övningar Instruktion och instruktionspunkter Progression i träningen - från isolerad till funktionell träning

4 Bollbehandling Tränarutbildning i bollbehandlingsträning för fotbollsspelare. Spelarens bollbehandling lägger grunden för inlärning och utförande av samtliga fotbollstekniker och är direkt avgörande för hur bra spelaren kan bli. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet bollbehandling samt sin kompetens att praktiskt leda bollbehandlingsträning. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Träning av bollkänsla och bollkontroll Inlärning och utförande av fotbollstekniker Bollbehandlingens betydelse för spel i högt tempo Isolerad och funktionell bollbehandlingsträning Åldersperspektiv på träning av bollbehandling Fysiska aspekter på bollbehandling Instruktionspunkter och övningar för bollbehandlingsträning

5 Utmana! Alla lag behöver spelare som vågar utmana och klarar av att slå ut sin motståndare. Genom att bli skicklig på att driva, dribbla, finta, riktningsförändra och vända kan en spelare göra avgörande prestationer för sitt lag. Denna utbildning ger en inblick i hur vi på bästa sätt utbildar spelare i individuellt anfallsspel. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet utmana samt sin kompetens att praktiskt leda träning av individuellt anfallsspel. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Träning i att driva, dribbla, finta, riktningsförändra och vända Träning av 1 vs 1 och 2 vs 2 situationer samt numerära över- och underlägen Tekniska och taktiska instruktioner för individuellt anfallsspel i olika typer av situationer Betydelsen av att utmana som en del i anfallsspelet Från isolerad till funktionell träning exempel på praktiska övningar

6 Skotträning Skottet är ett synnerligen komplicerat moment som fodrar stor skicklighet inom flera områden. Det är till stor del ett tekniskt moment med hög grad av fysiska inslag som också kräver taktisk förmåga och mental styrka. Under denna utbildning går vi in på hur det går att hjälpa spelaren att bemästra alla dessa delar för att utveckla ett framgångsrikt skytte. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet skotträning samt sin kompetens att praktiskt leda träning av skott. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Inlärning och utförande av tekniker för olika typer av skott Detaljer i det tekniska och taktiska utförandet Träning av skott utifrån olika situationer Vad krävs fysiskt för att genomföra ett bra skott samt vilka är de mentala aspekterna på skott

7 Passningsspel Under denna tränarutbildning görs en ingående genomgång av fotbollens kanske viktigaste beståndsdel passningsspelet. Här går vi detaljerat in på hur spelarna kan utbildas såväl individuellt som kollektivt för att bli skickliga passningsspelare, sambandet mellan teknik och taktik i passningsspelet samt olika metoder för att bedriva ett framgångsrikt passningsspel. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet passningsspel samt sin kompetens att praktiskt leda träning av passningsspel såväl individuellt som kollektivt. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Tekniska och taktiska instruktioner för olika typer av passningar Tekniska och taktiska instruktioner för olika typer av mottagningar Sambandet mellan teknik och taktik i passningsspelet Från isolerad till funktionell träning exempel på praktiska övningar Olika synsätt och metoder för att bedriva passningsspel

8 Individuellt försvarsspel Ett lyckosamt försvarsspel i fotboll är ofta förknippat med ett slipat kollektivt samspel där lagets försvarsmetod är väl etablerad hos spelarna. Detta kräver skickliga individuellt skolade spelare. Denna utbildning ger en inblick i hur vi på bästa sätt utbildar spelare i individuellt försvarsspel. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet individuellt försvarsspel samt sin kompetens att praktiskt leda träning av individuellt försvarsspel. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Tekniska och taktiska instruktioner för försvarsspel i olika typer av situationer Individuellt försvarsspel för olika positioner Sambandet mellan individuellt försvarsspel och kollektivt försvarsspel Från isolerad till funktionell träning exempel på praktiska övningar Olika synsätt och metoder för att bedriva försvarsspel

9 Spelträning Spelet är den mest funktionella delen av fotbollsträningen. I spelträning prövas spelarens tekniska utförande och taktiska förståelse i varje unik situation. Under denna utbildning görs en genomgång av olika möjligheter, syften och metoder för spelträning samt kopplingen mellan träning och spelidé. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för momentet spelträning samt sin kompetens att praktiskt leda träning av spel. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 2 timmar teoretisk utbildning i teorisal. 2 timmar praktisk utbildning på träningsplan. Olika möjligheter, syften och metoder för att bedriva spelträning Träning av anfallsspel och försvarsspel i olika former Instruktioner för individuell och kollektiv taktik Träning av taktisk förståelse och beslutsfattande på planen Kopplingen mellan spelträning och lagets spelidé

10 Systematisk träning En avancerad utbildning för fotbollstränare som vill skapa en kvalitativ fotbollsverksamhet. Utbildningen beskriver hur tränare systematiskt kan analysera, planera och leda fotbollsträning så att spelarna erbjuds bästa möjliga fotbollsutbildning. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse och kompetens för att analysera, planera och leda kvalitativ och systematisk fotbollsträning. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars teoretisk utbildning i teorisal. Under utbildningen kommer deltagarna ha möjlighet att praktiskt arbeta med utformningen av en utbildningsplan och spelidé för sin egen verksamhet. Analys av individerna och laget Analys av styrkor och svagheter inom fotbollens fundament: teknik, taktik, fysik och mentalitet Utformning av en långsiktig utbildningsplan Utformning av en spelidé koppling mellan träning och match Bryta ned utbildningsplanen och spelidén till årsplanering, månadsplanering, veckoplanering och planering av enskilda träningspass Leda det enskilda träningspasset

11 Tränarutbildning - Fysisk träning Fysisk träning för bollsporter Grundutbildning Styrketräning Snabbhetsträning Uthållighetsträning Programdesign Fysisk träning för barn- och ungdomar Fysisk träning för barn Fysisk träning för ungdomar Fysisk träning för tjejer Fysisk träning för tjejer

12 Grundutbildning Tränarutbildning i fysisk träning för bollsporter. Utbildningen ger en grundförståelse för träning av styrka, rörlighet, snabbhet, spänst och uthållighet samt öppnar upp för diskussion om vilken fysisk kravprofil som finns för spelare i bollsporter. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för fysisk träning samt sin kompetens att praktiskt leda fysisk träning för bollsporter. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Grunder för träning av styrka, rörlighet, snabbhet, spänst och uthållighet Vad händer i kroppen när du tränar? Analys av fysiska krav för spelare i bollsporter Koordinativ utveckling Kroppens anatomi, skelett och muskler Nervsystem, muskelsystem och muskelslingor Andning Från sinnenas uppfattning till reaktion och handling

13 Styrketräning Styrketräning är en viktig del i den fysiska träningen för bollsporter. Denna utbildning går igenom hur funktionell styrketräning kan bedrivas för att spelarna ska bli bättre i sin idrott. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för styrketräning samt sin kompetens att praktiskt leda styrketräning för bollsporter. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Varför är det viktigt för spelare i bollidrotter att träna styrketräning? Grunder för inlärning av styrketräning Olika metoder för styrketräning i bollsporter Lyftteknik träning med fria vikter Träning med Kettlebells och Swissboll Musklernas uppbyggnad anatomi och fysiologi Träning av muskelslingor Excentrisk träning Cirkelträning Näring, dagsrytm och andning

14 Snabbhetsträning Snabbhetsträning är en viktig del i den fysiska träningen för bollsporter. Denna utbildning går igenom hur funktionell snabbhetsträning kan bedrivas för att spelarna ska bli bättre i sin idrott. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för snabbhetsträning samt sin kompetens att praktiskt leda snabbhetsträning för bollsporter. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Vad är snabbhet och spänst? Vad är viktigast för spelare i bollsporter: acceleration eller hastighet? Betydelsen av snabbhet i bollsporter Olika träningsformer för att utveckla snabbhet Agility och snabbhetsbanor Hur bör snabbhetsträning bedrivas för barn, ungdomar och på elitnivå? Tester Praktiska övningar för funktionell snabbhetsträning

15 Uthållighetsträning Uthållighetsträning är en viktig del i den fysiska träningen för bollsporter. Denna utbildning går igenom hur funktionell uthållighetsträning kan bedrivas för att spelarna ska bli bättre i sin idrott. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för uthållighetsträning samt sin kompetens att praktiskt leda uthållighetsträning för bollsporter. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Vad är uthållighet? Olika typer av uthållighet Betydelsen av uthållighet i bollsporter Vad händer i kroppen när spelare tränar uthållighetsträning? Hur bör uthållighetsträning bedrivas för barn, ungdomar och på elitnivå? Olika träningsformer för att utveckla uthållighet Uppvärmning Nedvarvning Stretchning Pulsträning utrustning för mätning av puls Tester Praktiska övningar för funktionell uthållighetsträning

16 Programdesign Styrketräning, snabbhetsträning och uthållighetsträning är grunderna i den fysiska träningen för bollsporter. Denna utbildning går igenom hur tränare långsiktigt kan planera och periodisera den fysiska träningen för att ge spelarna förutsättningar att bli bättre i sin idrott. Utbildningen tar också upp hur tränare skapar optimala träningsprogram för sina spelare. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för planering och periodisering av fysisk träning och sin kompetens att praktiskt skapa träningsprogram för spelare och lag. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Under utbildningen kommer deltagarna ha möjlighet att praktiskt arbeta med utformningen av träningsprogram för sin verksamhet. Fysisk kravanalys Screening av spelare Utformning av en långsiktig träningsplanering och säsongsindelning Periodisering Bryta ned träningsplaneringen och säsongsindelningen till månadsplanering, veckoplanering och planering av enskilda träningspass Skapande av träningsprogram Tester

17 Fysisk träning för barn Barns fysiska och motoriska utveckling under åren fram till puberteten lägger grunden för inlärning och utförande av samtliga rörelser och tekniker inom den sport där barnet är aktivt. Denna utbildning går igenom hur träning av barn kan genomföras för att skapa möjligheter för optimal utveckling under dessa år. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för fysisk träning samt sin kompetens att praktiskt leda fysisk träning för barn. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning för barn, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Grundläggande fysiska färdigheter för utövande av bollsport Fysiologisk och anatomisk utveckling Motorisk inlärning, hållning. kroppsuppfattning och dynamisk stabilitet Motorisk utveckling, koordination och inlärning av teknik Styrka, frekvens och snabbhet i rörelser år den gyllene åldern Lek idrott och ha kul

18 Fysisk träning för ungdomar Ungdomars fysiska och motoriska utveckling under puberteten, samt under åren innan och efter puberteten, lägger grunden för att utveckla styrka och snabbhet till de rörelser och tekniker som spelaren tidigare har lärt in. Denna utbildning går igenom hur träning av ungdomar kan genomföras för att skapa möjligheter för optimal utveckling under dessa år. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för fysisk träning samt sin kompetens att praktiskt leda fysisk träning för ungdomar. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning för ungdomar, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Grundläggande fysiska färdigheter för utövande av bollsport Allsidig utveckling av den spelarens funktionella prestationsförmåga Motorisk utveckling, tillväxt, mognad och erfarenhet Snabbhet, frekvens, rörlighet och agility år den gyllene åldern Puberteten fysisk och psykisk utveckling Kronologisk och biologisk ålder Förebygga skaderisken till följd av den snabba tillväxten i puberteten Systematisk stärkande av spelarens bål och stödmuskulatur Inlärning av rätt lyftteknik i styrketräning

19 Fysisk träning för tjejer Mycket av forskningen som ligger till grund för fysisk träning utgår från killar. Denna utbildning utgår från tjejers fysiska förutsättningar och går igenom hur fysisk träning kan planeras och genomföras för att skapa möjligheter för optimal utveckling. Utbildningen tar också upp varför fler tjejer råkar ut för vissa typer av skador och hur dessa skador kan förebyggas med rätt träning. Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sin förståelse för fysisk träning samt sin kompetens att praktiskt leda fysisk träning för tjejer. Utbildningen vänder sig till tränare och ledare som är verksamma inom fysisk träning för tjejer, fotbollsträning eller träning inom andra bollsporter. 4 timmars kombinerad teoretisk och praktisk utbildning i en träningshall. Fysiologiska och anatomiska förutsättningar för träning av tjejer Styrketräning Snabbhetsträning Uthållighetsträning Hormoner det endokrina systemet Skadeförebyggande träning

20 Tränarutbildning i förening Samtliga tränarutbildningar kan genomföras på plats i din förening. Utbildningarnas format är 3 timmar effektiv utbildning på en vardagkväll uppdelat på 1,5 timme teori och 1,5 timme praktik. Teori eller praktik går att förlänga upp till 2 timmar vid önskemål. Utbildningen kan då med fördel flyttas till en lördag eller söndag och en lunchpaus kan då läggas in mellan teori och praktik. Föreningen står själva för teorisal samt plantid. Antingen agerar utbildningsdeltagarna övningsgrupp under den praktiska delen av utbildningarna eller så används spelare från föreningen som övningsgrupp. Pris: Ordinarie pris per tränarutbildning är kr ex moms 6 %. Vid genomförande av minst tre tränarutbildningar under ett år blir priset kr ex moms 6 % per tränarutbildning. Kontaktperson Svenska Fotbollsakademin Andreas Sjöhagen Affärsområdeschef ledarutbildning - Svenska Fotbollsakademin

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år

Träningslära. De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år De första fotbollsstegen - för barn i åldrarna 5-16 år Sätt leken i centrum! Att göra träningen rolig och lekbetonad är det viktigaste när det handlar om att träna barn och ungdomar eftersom lek i olika

Läs mer

ÅRSPLANERING POJKAR 03

ÅRSPLANERING POJKAR 03 ÅRSPLANERING POJKAR 03 Bakgrund: Under ett par år har SvFF arbetat med att FN:s barnkonvention ska ligga till grund för barn- och ungdomsfotbollen. Det har nu godkänts av fotbollsrörelsen och införts i

Läs mer

Explosiv Fotbollsträning

Explosiv Fotbollsträning Snabbhet och explosivitet Snabbhet är en mycket viktig fysisk egenskap för alla fotbollsspelare och fotbollsspecifik snabbhet är beroende av ett bra samspel mellan ett antal faktorer, t ex koordination,

Läs mer

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna.

Ungdomsverksamheten i Fanna BK år (9) 11 manna. Spelidé. Vi vill att FBK:s 11- mannafotboll ska innehålla en bra mix mellan glädje, ambition och social gemenskap. På planen ska varje lag inom FBK uppmuntras till att finna samarbeten, sträva efter individuell

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 6-9 år Fotbollsglädje Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 1 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Spela, lek och lär Ledarens uppgifter Barns och ungdomars psykologiska utveckling Planering av träningstillfälle Instruktion

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 4 VARFÖR EN SPELARUTBILDNINGSPLAN? 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan

Läs mer

KIF Örebro Spelarutbildningsplan

KIF Örebro Spelarutbildningsplan KIF Örebro Spelarutbildningsplan 9-12 år Lära för att träna Vår spelarutbildningsplan är baserad på Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan och uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 13-15 år Teknik (Koordination) I den här åldern inleds den grentekniska skolningen på allvar. Från att i åldern 6-9 haft fokus på motorisk träning och i åldern 10-12 på koordinativ

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98

MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 MÅLSÄTTNING OCH LEDARPOLICY EIK F98 Övergripande målsättning EIK F-98 s målsättningen skall vara: Erbjuda alla intresserade tjejer möjlighet att träna och spela fotboll Betona det roliga med fotboll Ge

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Fredag (Dag 1) 14:00 Samling ledare 15:00 Lägret öppnas information/indelning grupper Iordningställande av sovsalar, genomgång av regler mm 16:00 Träning

Läs mer

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet

Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll. Verksamhet 1 Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Verksamhet Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid,

Läs mer

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori

Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Program Handledning Förutsättningar: Träningar Teori Söndag (Dag 1) 14:00 Samling ledare 15:00 Lägret öppnas information/indelning grupper Iordningställande av sovsalar, genomgång av regler mm 16:00 Träning

Läs mer

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING

målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING målvaktstränarutbildning i fotboll bas 2 HANDLEDNING LEDARSKAP - HANDLEDNING Att vara tränare och ledare Att sätta mål Kommunikation Instruktion i spelträning 40 min 90 min 70 min 40 min Kunskapsmål för

Läs mer

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna

Barnverksamheten Fanna BK 8-9 år. 5 manna Vid denna ålder börjar matcher komma då med samlingar (oftast helgerna)som sker geografiskt i Uppland mot andra motståndare. I denna ålder blir det sammandragningar samt eventuellt deltagande i några cuper.

Läs mer

Spelarutbildningsmatrisen En förklaring

Spelarutbildningsmatrisen En förklaring Spelarutbildningsmatrisen En förklaring Detta dokument innehåller en fördjupad beskrivning av de olika delarnas innehåll och samband. Syftet är att skapa en förståelse för varför Spelarutbildningsmatrisen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Lek och Lär fotboll. med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år. Ledord: Kul och Utvecklande

UTBILDNINGSPLAN Lek och Lär fotboll. med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år. Ledord: Kul och Utvecklande UTBILDNINGSPLAN 2015 Lek och Lär fotboll med Hammarby IF FF knatteverksamhet 5-7 år 1 Förord Inledning: Hammarby IF FF har för avsikt att utveckla samtliga fotbollsspelande ungdomar både fotbollsmässigt

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

IFK Norrköpings utbildningsplan för ungdomsverksamheten MÅL

IFK Norrköpings utbildningsplan för ungdomsverksamheten MÅL 1 IFK Norrköpings utbildningsplan för ungdomsverksamheten MÅL erbjuda spelarna en allsidig fotbollsutbildning i teori och praktik erbjuda spelarna specialinriktad träning för att utveckla spetskompetens

Läs mer

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare

SVENSK FOTBOLL. Svenska Fotbollförbundet. 24 Specialdistriktsförbund föreningar spelare TEORI 1 SVENSK FOTBOLL Svenska Fotbollförbundet 24 Specialdistriktsförbund 3 200 föreningar 500 000 spelare VISION Fotboll Nationalsporten För alla och överallt MÅL FÖR SVENSK FOTBOLL Öka antalet utövare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN

VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN VÄLKOMMEN TILL HANDLEDARUTBILDNING SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSPLAN 2 SYFTE Att ge fördjupad kunskap i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan 3 ÖVERGRIPANDE MÅL Att ge tips på långsiktigt

Läs mer

Svenska Fotbollsakademins skolor

Svenska Fotbollsakademins skolor Svenska Fotbollsakademins skolor Snabbfakta - Svenska Fotbollsakademin Om Svenska Fotbollsakademin AB, SvFA Utbildningsföretag inriktat på fotboll 9 tillsvidareanställda 40 deltidsanställda eller timanställda

Läs mer

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil

Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Utbildningsplan Sollentuna Fotboll IF/Norrvikens fotbollsprofil Grunder för samtliga åldersgrupper - Tydlighet, ordning och reda när det gäller uppträdande, tidpassning, klädsel och attityd till träning

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion

Den Blå tråden. Annebergs IF:s Ungdomssektion 2011 DenBlåtråden AnnebergsIF:sUngdomssektion DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsif:sungdomssektionspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF:sUngdomssektion

Läs mer

Sammanfattning om lagets möte

Sammanfattning om lagets möte Sammanfattning om lagets möte Välkommen till fotbolls-säsong 2017! I torsdags samlades laget för att diskutera viktiga saker angående planeringen om den kommande säsongen och lagets funktion. Karin, Athan,

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF

SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF SPELARUTBILDNINGSPLAN ERIKSFÄLTS FF Åldern 5-6 år Allmänt Ett huvudbegrepp att tänka på i verksamheten för 5-6 åringar är: LEK. Leken spelar en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN

SPELARUTBILDNINGSPLAN SPELARUTBILDNINGSPLAN Policy- och Spelarutbildningsplan VSK ungdom 2017 Policy VSK:s policy vilar på svenska fotbolls mål och riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll och bör genomsyra alla lag i föreningen

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Björklinge Bollklubbs. Röd Svarta handbok. Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar

Björklinge Bollklubbs. Röd Svarta handbok. Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar Björklinge Bollklubbs Röd Svarta handbok Björklinge Bollklubbs handlingsplan för arbetet med barn och ungdomar är uppdelad i två delar en innebandyteknisk del BBKs Röda en pedagogisk del BBKs Svarta Björklinge

Läs mer

Ledarhäfte Enskede IK. - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK

Ledarhäfte Enskede IK. - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK Ledarhäfte Enskede IK - Tips, råd och riktlinjer för 5-mannaledare inom Enskede IK Inledning Träningen ska främst vara rolig och lekbetonad i åldrarna 6-9 år. Leka, spela, lära och ha kul tillsammans med

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare - Ledstjärnor

Läs mer

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK

Morömodellen Utbildningsplan för Morön BK 6-8 s Morömodellen 2014 6-8 Träningen ska genomsyras av lek och kärlek till bollen, allt ska vara roligt. Det är viktigt att lära barnen tycka om fotboll. Alla ska spela lika mycket och på olika platser

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning 1. Bra träning Fundera och diskutera! Fundera en stund över nedanstående områden. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker bäst passar in på din uppfattning om vad som är viktigast för din idrott. Jämför

Läs mer

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN

Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN Oskarshamns AIK UNGDOM VERKSAMHETSPLAN FOTBOLLSKOLAN ---------------------- SENIORFOTBOLL 1 INLEDNING Den övergripande målsättningen med vår verksamhetsplan är att den skall vara ett levande dokument som

Läs mer

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt

Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt 1 Handledning svenska fotbollförbundet c-diplom målvakt Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom Målvakt 2 7 20 28 39 Handledning för användning av powerpointpresentation: C-Diplom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL

UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL UTBILDNINGSPLAN JIK FOTBOLL Välkommen som ledare till barn- och ungdomsfotbollen i Jomala IK. Du behövs! Vision Vi vill att Jomala IK ska vara ett intressant och lockande alternativ för barn- och ungdomar

Läs mer

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll.

Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Grundläggande förståelse för SvFF spelarutbildningsplan genom teori och praktik

Läs mer

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad

TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN. Reviderad TINGSRYDS FOTBOLLSFÖRENINGS SPELARUTBILDNING UNGDOMSSEKTIONEN Reviderad 20070201 Det här vill vi i TFF:s ungdomssektion Att skapa vi-känsla inom Tingsryds FF. Att ge barnen en social och fysisk träning.

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av

NIVÅ 4. träna FÖR ATT prestera år. Fysisk utveckling. Psykosocial utveckling. Tränarstil för nivån. Träningen karaktäriseras av NIVÅ 4 träna FÖR ATT prestera 16 19 år Fysisk utveckling Fullständig biologisk mognad Tydligare fysisk skillnad mellan flickor och pojkar Flickor får mer vuxna former vid 16 till 17 års ålder (främst på

Läs mer

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005

IFK Tumba Fotboll. Träningskompendium 2005 Träningskompendium 2005 Inledning...2 5 - mannafotboll...2 8 års lag...2 9 års lag...2 7 - mannafotboll...3 10 års lag...3 11 års lag...4 12 års lag...4 11 - mannafotboll...5 13 års lag...5 14 års lag...5

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 7-manna 10-11 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

oscar@elitesportsperformance.se Superkompensation SUPERKOMPENSATION innebär att träning medför nedbrytning och att vila medför uppbyggnad med en extra påbyggnad av kapacitet (Överkompensation) jämfört

Läs mer

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år

Utbildningsplan. för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år Utbildningsplan för R åå IF:s ungdomsspelare i åldrarna 5 till 11 år TRÄNARENS ANSVAR Vi vill att ni, våra tränare, är väl förberedda när ni kommer till träningen. Vi förväntar oss att ansvarig tränare

Läs mer

Arbetsuppgift 1 Grupparbete Arbetsuppgift 1 Förberedelse redovisning Arbetsuppgift 1 Redovisning grupparbetet

Arbetsuppgift 1 Grupparbete Arbetsuppgift 1 Förberedelse redovisning Arbetsuppgift 1 Redovisning grupparbetet Schema Torsdag 15 oktober 08.30 09.00 Kaffe/Te - fralla 09.00-09.40 Kursinledning 09.40-10.00 Ledarskap OBS! Kom i god tid till kursen. Presentation, kursinnehåll, program Repetition Avspark, Bas 1 Ledarskap,

Läs mer

THE SIRIUS WAY Utbildningsplan för spelare

THE SIRIUS WAY Utbildningsplan för spelare THE SIRIUS WAY Utbildningsplan för spelare Simplicity and quality are the cornerstones of successful youth development Tony Carr Challenge your limit but don t limit your challenge Young players who have

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK UTBILDNINGSPLAN FÖR SKUTSKÄRS IF/FK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning s.2 Verksamhetsidé s.3 Ledare och spelare s.4 Föräldramedverkan s.5 6-8 år s.6 9-10 år s.8 11-12 år s.10 13-14 år s.12 15-18

Läs mer

Maserskolans fotbollsprofil

Maserskolans fotbollsprofil Maserskolans fotbollsprofil Fotbollsprofilen på Maserskolan ska ses som en utveckling av skolämnet Idrott och Hälsa. Fotbollsprofilens kursmoment är utformade så att eleven blir bättre fotbollsspelare

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSplan

SPELARUTBILDNINGSplan SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS SPELARUTBILDNINGSplan Sammanfattning 1.0 Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan Svenska Fotbollförbundet Box 1216SE, 171 23 Solna Besöksadress: Evenemangsgatan 31, Solna

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll?

Köping FF P Nivåanpassning. Vad är fotboll? Köping FF P-02 2016 Nivåanpassning Nivåanpassning är när man anpassar nivån för individen till dennes nivå, dvs nivån på övningar vid träning och vid match går ut på att möta motståndare som är på ungefär

Läs mer

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen

LIF-Ungdom. Policy - träningsinriktning. Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen LIF-Ungdom spelarutbildning Policy - träningsinriktning Ställ Er frågorna inför träningsplaneringen Hur många tränare är vi? Hur många träningspass? Vad ska vi träna på? Varför? Hur? Vilka instruktionspunkter

Läs mer

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level)

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) TRÄNARUTBILDNING 2009-2010 BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) BAS-nivå 1 AVSPARK (1 dag/8 tim) BAS-nivå 1 eller studiecirkel Välkommen till ungdomsfotbollen. Ledarskap för barn- och ungdomar. Barns- och ungdomars

Läs mer

SPELARUTVECKLING INNEHÅLL

SPELARUTVECKLING INNEHÅLL SPELARUTVECKLING Vad påverkar spelarens utveckling Att utveckla spelarens kvaliteter Att skapa en utvecklande miljö Hur spelare lär sig Planering av träning Att ge instruktion Praktik, att agera som instruktör,

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

Reviderad IFK Örebro Fotboll. Spelarutvecklingsplan år. Blå-Vita linjen!

Reviderad IFK Örebro Fotboll. Spelarutvecklingsplan år. Blå-Vita linjen! Reviderad 2011-05-18 IFK Örebro Fotboll Spelarutvecklingsplan 7-15 år Blå-Vita linjen! Inledning Detta dokument skall fungera som en riktlinje för den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i IFK Örebro

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Antagningsprocess till Sanda Idrottshögstadium

Antagningsprocess till Sanda Idrottshögstadium Antagningsprocess till Sanda Idrottshögstadium 1 Innehåll 1. Mål för idrottsklass 3 2. Antagningsprocess. 4 3. Bedömningsgrundande förmågor i specialidrott.... 4 4. Kunskapskrav 8 5. Intervjufrågor. 12

Läs mer

Svenska Idrottslärarföreningen Västra

Svenska Idrottslärarföreningen Västra Svenska Idrottslärarföreningen Västra Aktivitetsdag Göteborg - Idrottshögskolan fre 30 sept 2016 - Beskrivning av de 8 olika valbara passen - Läs och begrunda innan du väljer och anmäler dig! 1. Crossfit,

Läs mer

KREATIV FOTBOLL. Lek och lär fotboll. Med Fanna BK Knatteliga 6-7 år

KREATIV FOTBOLL. Lek och lär fotboll. Med Fanna BK Knatteliga 6-7 år KREATIV FOTBOLL Lek och lär fotboll Med Fanna BK Knatteliga 6-7 år Träning utomhus säsongen 1 april 31 oktober. Fanna BK. genomgång Bollkontroll 20 minuter Tematräning Smålagsspel (match) 20 minuter och

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

Träningsmanual. Ett stöd Lättanvänd Kortfattad Röd tråd (En plan) Huvudtränare: Andreas Häggblom

Träningsmanual. Ett stöd Lättanvänd Kortfattad Röd tråd (En plan) Huvudtränare: Andreas Häggblom Träningsmanual Ett stöd Lättanvänd Kortfattad Röd tråd (En plan) Huvudtränare: Andreas Häggblom 7 st träningsmoment 5 st rena fotbollsmoment 2 st fysiskt inriktade moment De rena fotbollsmomenten är: Passningsspel

Läs mer

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1

Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 Förslag till Spelarutbildningsplan för barn och ungdomar i Mockfjärds BK 2012 Utgåva 1 V.2010.04a Inledning Den övergripande målsättningen med våra spelarutbildningsplan är att den skall vara ett levande

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet)

Välkomna till mitt. Allsidigt tränad hanterar fler situationer. Sportsbasics.com. All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Allsidigt tränad hanterar fler situationer Randers 11 juni All Träning Är Preparering För Tävling (och livet) Det spelar ingen roll hur duktig du är om du är skadad... Välkomna till mitt Träning - Föreläsning

Läs mer

Från policy till praktik

Från policy till praktik Från policy till praktik Barnfotbollsperspektiv 2011-04-09 Karlstad Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Barn & ungdomsfotboll - spelarutbildning - tränarutbildning - filosofi -förhållningssätt -beteende

Läs mer

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar.

2013-04-28. Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. INSPIRATION CanadianSport for Life (CS4L)är ett projekt som syftar till att förbättra idrotten och den fysiska aktiviteten, så att fler kanadensare får kvalitativ träning, fler håller på längre, och att

Läs mer

Bilaga 1 Riktlinjer för ungdomsverksamhet 17 år-äldre

Bilaga 1 Riktlinjer för ungdomsverksamhet 17 år-äldre Bilaga 1 Riktlinjer för ungdomsverksamhet 17 år-äldre Utveckla spelare till representationslaget Innebandyn är den huvudsakliga idrotten Meddela sig vid frånvaro från träning respektive match Hänsyn tas

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll

Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Utvecklingsplan för HITTARPS IK:s ungdomsfotboll Hittarps IK är en kamratförening som vill att verksamheten ska genomsyras av våra ledord kamratskap, kul och kvalitet. Vi arbetar efter ambitionen att utveckla

Läs mer

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas

Lagträff Spånga IS Fotboll. P01 Bas Lagträff Spånga IS Fotboll P01 Bas Vad ska vi prata om? 1. Presentera oss för varandra 2. SvFF och Spångamodellen 3. Lag och lagindelning 4. Spelsystem spelidé färdigheter 5. Träningsupplägg som stöder

Läs mer

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017

Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 Så spelar vi 3v3, 5v5 7v7 och 9v9 2017 1 Bättre förutsättningar Jämnare matcher Roligare och bättre spel Fler fotbollsaktioner Alla skall få vara med Det här dokumentet I det här dokumentet finns sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund

Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Spelarutbildningsplan Östergötlands Fotbollförbund Vad är fotboll? Spelets grundläggande idé är enkel. När det egna laget har bollen spelar laget anfallsspel och när motståndarna har bollen spelar laget

Läs mer

Atleten. Rumsuppfattning. Koordination. Snabbhet. Uthållighet. Styrka. Rörlighet. Tidsmedveten. Innanför - Utanför. Återhämtningsträning.

Atleten. Rumsuppfattning. Koordination. Snabbhet. Uthållighet. Styrka. Rörlighet. Tidsmedveten. Innanför - Utanför. Återhämtningsträning. Gå/Springa Krypa / Rulla I sidled Innanför - Utanför Tidsmedveten Atleten Koordination Rumsuppfattning Snabbhet Snurra Återhämtningsträning Uthållighet Rörlighet Styrka Rytm Snurra Koordination Snabbhet

Läs mer

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling

Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Hemuppgift #2 Enskede IK P-01:5 Spelarutveckling Här kommer en repris på den hemuppgift som ni gjorde en gång tidigare. Nu vill vi att ni går hem och svarar på dessa frågor en gång till inför det utvecklingssamtal

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år)

SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) SPELSYSTEM 5-manna (8-9 år) Nässjö FF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder

Läs mer

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0

Blå Tråden. Ungdomsfotbollen. Blå Tråden Ver 2.0 Blå Tråden Ungdomsfotbollen Blå Tråden 2012. Ver 2.0 1 Barn- och ungdomsverksamheten inom Rengsjö Sportklubb är mycket viktig och att den sköts på rätt sätt är lika viktigt. Därför har klubben tagit fram

Läs mer

Agenda. Säsongsplanering & Info. Vad ska vi träna på och varför

Agenda. Säsongsplanering & Info. Vad ska vi träna på och varför Agenda Säsongsplanering & Info Vad ska vi träna på och varför Ledare Tränare Carina, Sara, Jenny, Ingalill, Patrik, Niclas, Kristian, Håkan Bootcamp mars Tränarutbildning C; 24/4 och 8/5 Lagledare Dilhani,

Läs mer

Från bredsida till cykelspark i krysset!

Från bredsida till cykelspark i krysset! Från bredsida till cykelspark i krysset! Riktlinjer för verksamheten inom Madesjö IF s ungdoms- och juniorfotboll. Sammanställt av Stefan Andersson Ålder 7-10 år Lek och lustbetonade övningar. Barnen ska

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp

UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp UTBILDNINGSMALL Ungdom Mål och metoder per åldersgrupp 6-9 år Lek med boll, från 8 år 5-manna fotboll MÅL: - Stimulera spelaren till aktivitet genom lek med boll. Tycka fotboll är det roligaste som finns!

Läs mer

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen

Arbetsmaterial. Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen Arbetsmaterial Utbildningsplan 2008 för barn och ungdomsfotbollen i Syfte Denna utbildningsplan är tänkt att ha som vägledning för nya ledare i klubben. Den distribueras till föräldrar åt de barn som är

Läs mer

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING

BARN & UNGDOMARS UTVECKLING BARN & UNGDOMARS UTVECKLING Distriktsläger Vemdalen 2007 När ni ser mig = Bikupa Barn och ungdomars fysiska utveckling Delas ofta in i biologiska faser knutna till åldrar Som vi vet utvecklas alla människor

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING Solängens BK

TRÄNARUTBILDNING Solängens BK 1 TRÄNARUTBILDNING Solängens BK KURSDAG 2 07.30 Frukost 08.00-09.30 Ombytta och klara Teori Plan alt Hallen Praktik 6-9 år/ Praktik 10-13 år Anfallsspel/Försvar 09.45 12.00 B-Ungdom/C-Diplom 12.00 12.45

Läs mer

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0

(c) Adam Gibbs 2014 Spelarutveckling ver 1.0 Tanken är att vid varje övning kunna visualisera momentet som i en match. Alltså vid ett passningsspel i diamant format skulle kunna vara mittback pass till vänster mitt, vänstermitt till forward. Få in

Läs mer

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev:

Utbildningsplan Fotboll. Unbyns IF. Rev: Utbildningsplan Fotboll Unbyns IF Rev: 000228 Inledning Denna spelarutbildningsplan är framtagen för Unbyns IF och avser koppla samman fotbollsutbildningen i olika åldrar mot ett gemensamt mål. Alla verksamma

Läs mer

Huskvarna Antagningsprocess. till Sanda Idrottshögstadium. Carin Rosjö, rektor Ljuset vid Vättern

Huskvarna Antagningsprocess. till Sanda Idrottshögstadium. Carin Rosjö, rektor Ljuset vid Vättern Antagningsprocess till Sanda Idrottshögstadium 1 Innehåll 1. Mål för idrottsklass 3 2. Antagningsprocess. 4 3. Bedömningsgrundande förmågor i specialidrott.... 4 4. Kunskapskrav 8 5. Intervjufrågor. 12

Läs mer

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN

INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN TRÄNARUTBILDNING ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND - HÖSTEN 2007 INFORMATION INBJUDAN KURSDATUM ANMÄLAN ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND BOX 150 23, 700 15 ÖREBRO KARLSGATAN 28-30 (BESÖKSADRESS) 019-17 55 50 (TEL)

Läs mer

SPELARUTBILDNINGSPLAN HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND

SPELARUTBILDNINGSPLAN HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND SPELARUTBILDNINGSPLAN HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND Innehållsförteckning Vad är fotboll? 4 Ett holistiskt synsätt på fotboll 5 Så skapas passion för fotboll 6 Första tankens regler 7 Målbild Nivå 3 8 Spelfilosofi,

Läs mer

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK

Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Spelarutbildningsplan för Ungdomsfotbollen i Rosvik IK Uppdaterad: 2009-06-26 Tore Johnsson Innehållsförteckning Spelarutbildningsplan för ungdomsfotbollen i Rosvik IK 1/17 Träningsmetodik (alla åldrar)...2

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Utvecklingsplan detalj

Utvecklingsplan detalj Utveckling av Metod Barn är barn och inte små vuna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling.

Läs mer

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL 2013 IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL Målet är enligt IF Örnens värdegrund att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill, oavsett förutsättningar

Läs mer

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL

SÄRÖ IDROTTSKLUBB. IDROTTSGÅNGEN 2, SÄRÖ BILDAD ÅR 1925 Rev /ol Rev /ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL Rev. 061009/ol Rev.011013/ps UNGDOMSSEKTIONENS POLICY FÖR FOTBOLL INRIKTNING Allmänt Policyn är till för att hjälpa och stödja tränarna i sin verksamhet samt att säkerställa att klubbens värderingar efterlevs.

Läs mer