Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur"

Transkript

1 Projektredovisningsmall nobody dansproduktion hinder Innovativ Kultur 1. Projektidé Nobody dansproduktions konstnärliga ledning, koreograf Ann Lindberg och scenograf/kostymör Anja Rühle, undersöker ämnet hinder och identitet med utgångspunkten att (funktions)hinder är ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen. Hur konstrueras, definieras och representeras (funktions)hinder på olika nivåer i samhället? Målsättningen är att utforska ämnet tillsammans med tre dansare och tre deltagare som har en funktionsnedsättning eller diagnos och som vill dansa. Vad innebär det att ha ett (funktions)hinder, vilka är villkoren, möjligheterna och begränsningarna? Nobody dansproduktion jobbar med deltagarna och deras hinder ur ett koreografiskt perspektiv och undersöker det individuella rörelsemönstret. Genom en konstnärlig gestaltning i form av en dansteaterföreställning med premiär i mars 2012 och en dokumentation av arbetsprocessen vill nobody dansproduktion bidra till att se hinder som en tillgång och inte en defekt eller brist och uppmuntra människor att acceptera och integrera sina hinder och därmed även ha större förståelse för andras (funktions)hinder. Nobody dansproduktion samarbetar med Stockholms Universitet, Institutionen för etnologi, inom kursen Diagnoser och identitet och Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, International Research Unit Disability Studies, Prof. Dr. Anne Waldschmidt & Kati Kross, doktorand på Freie Universiät Berlin, forskningsprojektet Das Theater des imperfekten Menschen. 2. Bakgrund, Drivkrafter och motiv I vårt senaste projekt WANNABE - så du tror du kan dansa jobbade vi med ämnet hinder och identitet på olika sätt: dansaren Kajsa Franke var gravid i vecka 36 när vi hade premiär. Vi undersökte hur man ser på gravida kvinnor och vad det innebär att magen kommer i vägen. 71-årige dansaren Siv Ander fick för 16 år sedan besked av läkare att hon var för gammal för att genomföra en knäoperation. Hon dansar fortfarande och anpassar dansrörelser efter kroppens förutsättningar. Utöver dessa givna förutsättningar utforskade vi även vad som händer när man manipulerar dansarnas fysiska förutsättningar med element som utgör ett motstånd i rörelsen: ett par isklossar som spänns fast under fötterna, ett par skridskor men ingen is, en gravidmage i gips som bärs av en 16-årig kille. Den provocerande titeln WANNABE - så du tror du kan dansa tog vi med målsättningen att vända på den negativa innebörden i begreppet Wannabe: att visa att vi måste våga förverkliga våra drömmar även om tanken men det här går ju inte finns och vi är rädda att misslyckas eller bli skrattade åt. Resultatet blev en dansteaterföreställning som spelades under februari 2011 på Teater Pero och Platform Stockholm samt en online-utställning på svensk-amerikanska konstförlaget Valeveil. Vi fick stor mediabevakning genom SVTs Kulturnyheterna och ABC Nytt, SvD, Expressen och TV4 och är i kontakt med Münchens Stad kulturdepartement i Tyskland och teater- och konstscenen HAU i Berlin angående ett samarbete/gästspel.

2 2.1 Särskilda krav från avtalet Nobody dansproduktion har uppfyllt de särskilda kraven och undersökt ämnet hinder och identitet tillsammans med 3 dansare och 3 medverkande med funktionsnedsättningar, producerat dansteaterföreställningen som fick titeln Får vi kalla oss för Freakshow Stockholm, dokumenterat arbetsprocessen i film, bild och text och haft en livestream. Vi har samarbetat med Prof.Drakos, Riksförbundet Sällsynta Diagnoser samt International Research Unit Disability Studies, Prof. Waldschmidt och Kati Kross, doktorand på Freie Universität Berlin, ämne Den (o)perfekta människans teater. 3. Förnyelse och samarbeten Aktörer som t.ex. Glada Hudik Teatern och Moomsteatern arbetar sedan länge med skådespelare med funktionsnedsättningar och har jobbat mycket med att synliggöra funktionshinder på scenen och i samhället. För närvarande finns bl.a. en satsning från SVT att ha en programledare med en synlig funktionsnedsättning i Bolibompa och Funkisbyrån som är en modellagentur där man bara får vara med om man har funktionsnedsättningar. Nobody dansproduktion har tagit ett steg till: vi har gjort föreställningen som började som hinder-projektet och slutade med att kalla sig för Freakshow Stockholm: 3 dansare utan synliga hinder och 3 dansare med synliga (funktions)hinder. Vi har inte bara synliggjort (funktions)hinder utan använt oss av motstånd / hinder som arbetsmetod och tillgång. Vi har till slut lyckats med att visa innebörden av ett hinder istället för bilden. Det var inte lätt. Ensemblen har växt under arbetsprocessen och föreställningen blev väl mottagen av publiken. Vi har medvetet arbetat med faktumet att det är en provokation att visa (o)perfekta kroppar på en scen, framförallt i en dansteaterföreställning. Samarbetet med Kati Kross på Freie Universität Berlin var mycket givande och utvecklande. Vi skapade under hela arbetsprocessen situationer som hindrade både dansarna och det konstnärliga teamet i deras naturliga impuls att kontrollera skeenden. Därmed lyckades vi ifrågasätta vår uppfattning av identitet och i förlängning åstadkomma rörelser och känslor som är allmängiltiga. Sist men inte minst lyfte alla ensemblemedlemmar genom att jobba med ämnet hinder - framförallt de dansarna med synliga hinder och stor påverkan på livet.

3 Georg Drakos på Institutionen för etnologi / Stockholms Universitet Samarbete inom kursen Diagnoser och identitet, 5hp. Nobody dansproduktion ledde ett seminarium på Stockholms Universitet och Prof. Drakos höll en föreläsning under repprocessen. Drakos blev en av våra kunskapskällor för att kunna inkludera aktuell forskning om identitetsskapande i förhållande till diagnos / funktionsnedsättning i föreställningen. Drakos visade sig väldigt intresserat av vår arbetsmetod och samarbetet mellan nobody dansproduktion och Stockholms Universitet fortsätter med nya seminarier inom kursen "Diagnoser och identitet" under hösten Kati Kross, Doktorand på Freie Universität Berlin inom Disability Studies var en värdefull källa i vår undersökning av (funktions)hinder som ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen. Hennes studier av hur funktionshinder uppstår och avlägsnas hade stor betydelse för utvecklingen av hinder-projektet till Freakshow Stockholm. Vi träffade Kati Kross vid några tillfällen samt hade ett mycket givande utbyte över mail under hela repprocessen. Ett fantastiskt bollplank för alla idéer och såväl tunga som roliga upplevelser under repprocessen. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser blev vår sponsor och en värdefull källa för praktisk kunskap kring sällsynta diagnoser. Vi fick även stor hjälp av Sällsynta Diagnoser i marknadsföringen av projektet. Vår föreställning spelades i samband med Sällsynta Dagen, skottdagen 29 feb 2012 på både Oscarsteatern och på Stockholms Central (utdrag ur föreställningen med efterföljande diskussion med koreograf Ann Lindberg och David Lega). Genom Sällsynta Dagen kunde vi sprida dansteaterkonsten till en publik som inte är en van dansteaterpublik. Med Platform Stockholm har nobody dansproduktion sedan tidigare ett samarbete där nobody dansproduktion står för uppbyggandet av scenkonstmodulen på Platform Stockholm. Deras Eventspace blev lokal för helgworkshop och repetitioner. 4. Genomförande Förarbete april - sept 2011: upplägget med samarbetspartners: Prof. Georg Drakos / Avdelning för Etnologi / Stockholms Universitet, Riksförbundet Sällsynta Diagnoser och Kati Kross & Prof. Dr. Anne Waldschmidt / Disability Studies. Tillsammans med våra samarbetspartners så definierade vi det förväntade kunskapsutbytet, planerade datum och innehåll av seminarium, helgworkshop och föreläsningar samt utarbetade metoder inför repetitionsprocessen. Repetitionsperiod okt feb 2012: 1/2 okt: Helgworkshop i samarbete med Riksförbundet Sällsynta Diagnoser på Platform Stockholm: 4 deltagare med diagnos / funktionsnedsättning och 3 dansare. Undersökning och utforskande av rörelsebegränsningar och -möjligheter med konkreta respektive synliga / osynliga hinder genom dansimprovisationer. Föreläsning av Prof. Drakos och Christine Bylund. Drakos föreläste om tidens betydelse i samhället och det dagliga livet och om mellanrummen mellantiden - som uppkommer däremellan. Christine Bylund föreläste om Crip Femme och rätten till att vara kvinnlig trots en funktionsnedsatt kropp. 4 okt: Seminarium ledd av nobody dansproduktion på Stockholms Universitet inom kursen Diagnoser och identitet. Studenterna fick på ett praktiskt sätt undersöka och utforska rörelsebegränsningar och möjligheter i sina egna kroppar. Okt - jan: Utveckling av hinderkoreografi, kostym och scenografi baserad på repetitionerna, workshopen och forskningssamarbetet. Film- och fotodokumentation av arbetsprocessen, urval till program.

4 Föreställningsperiod feb - mars 2012: 4 föreställningar på Dramalabbet, Mosebacke torg, som är en av få handikappanpassade teaterscener i Stockholm, 1 föreställning inom Sällsynta Dagen 29 feb 2012 på Oscarsteatern, och 2 uppträdande med utdrag från föreställningen på Stockholms Central. Broschyr / program i samband med föreställningarna med texter från och information om våra samarbetspartners inom forskningen. Vi anordnade en livestream av föreställningen för maximal spridning vilket fick mycket positiv uppmärksamhet från publik såväl från norra Sverige som från Schweiz. 4.1 Resurser Nobody dansproduktion: Koreograf Ann Lindberg & scenograf & kostymör Anja Rühle Lindberg och Rühle har även arbetat med projektledning och gick in i projektet med eget kapital, arbetstid och utrustning. Medverkande : Calle Stenbäck, Christine Bylund, Henrik Wenne, Jenny Wikström, Louise Kvarby & Siv Ander Produktionsledare Workshop: Emma Wallmén Teknisk chef: Adam Grinovich Administrativ chef Platform Stockholm: Annika Pettersson Filmdokumentation: Dagny Veinberg Assistenter: Caroline Bonaldi & Saralo Serra Nilsson Grafisk form: Marlena Sang Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, Maria Garsäter & Malin Holmberg: anordning av helgworkshop, rådgivning, sponsor Avdelning för etnologi, Stockholms Universitet, Prof. Georg Drakos: föreläsning om diagnoser och identitet samt gemensam workshop med nobody dansproduktion International Research Unit Disability Studies och Kati Kross, Tyskland: kunskapsutbyte, anknytning till forskningsprojekt, resor David Lega, egenföretagare, f.d.elitidrottare: Platform Stockholm: replokal, arbetsrum, förvaring Andra resursbehov: Redovisningskonsulten Jenny Manos/Talentredovisning Projektet har fått bidrag från Innovativ Kultur, Kulturbryggan och ABF Stockholm. Vi deltog även i Crowd Culture (www.crowdculture.se) 4.2 Projektplan Mars-sept 2011: nobody dansproduktion förbereder samarbetet med inblandade partners Okt 2011: Start. Helgworkshop i samarbete med Riksförbund Sällsynta Diagnoser, Okt jan 2012: föreläsning och workshop med Prof. Georg Drakos, Stockholms Universitet; kontinuerligt samarbete med Kati Kross och Riksförbund Sällsynta Diagnoser. Okt jan 2012: repetitionsarbete Mars 2012: Premiär dansteaterföreställning samt utställning i foajén Dramalabbet. Mars-september 2012: Göra klart dokumentation om projektet, film. Utvärdering med alla inblandade. Redovisning. December 2012: Projektet avslutat.

5 4.3 Ekonomi Intäkter: kr Fonden Innovativ Kultur Kulturbryggan ABF Riksförbundet Sällsynta Diagnoser Biljettintäkter Programintäkter kr kr kr kr kr 2000 kr Utgifter: kr Redovisning Fonden Innovativ Kultur kr (se bilaga vidimerad av redovisningskonsult Jenny Pettersson): Scenografi, kostym, mask, rekvisita kr Forskningssamarbete kr Produktionskostnader kr Workshopkostnader 7212 kr Arvode A.Rühle kr (scenografi, kostym, produktion) Utlägg kr (resten från Fonden Innovativ Kultur) Arvode A. Lindberg (koreografi, produktion) Övriga kostnader kr: Lönekostnader (inklusive sociala avgifter) Kostnader för anlitade personer med F-skattesedel Lokalkostnader Marknadsföring (program & affischtryck) Livestream Scenografi, kostym, mask, rekvisita kr kr kr kr kr kr 5. Resultat & effekter Resultat: En dansteaterföreställning om sex människor upplevelser av (funktions)hinder som fick ett fantastiskt bemötande av publiken. Efter ett halvårs arbete hittade vi till slut 7 rörelser som alla i ensemblen kunde göra likadant tillsammans och den känslan beskrevs som magisk av ensemblemedlemmarna. Föreställningen uppmärksammades i DN och med en stor artikel i Tidningen Sällsynta dagen som delades ut på alla X2000 tåg inför skottdagen 29 feb 2012 som firas av människor med sällsynta diagnoser över hela världen. Effekt: Föreställningen har fått ett eget liv och blivit tillfrågad att spelas på fler ställen i landet så det jobbar vi mot nu. Inom dansvärlden uppkom en diskussion om föreställningen och om känslan av att alla verkligen var en enhet på scen utan upplevelse av inbördes skillnader. Nobody föreläste om projektet på kulturhuset i våras och fortsätter i höst sitt samarbete med Stockholms Universitet och kursen Diagnoser och Identitet. Skillnad för deltagarna: De medverkande säger att de har fått stärkt självkänsla och vågar ta större plats i rummet såväl som i samhället. En vågade sätta ord på sina hinder och möttes av större förståelse och bättre tillmötesgående på sin nya arbetsplats. En annan kände sig befriad från sitt hinder efter den långa

6 bearbetningen under skapandeprocessen av föreställningen och kunde vid premiären inte förstå att hon endast för ett halvår sedan upplevt sitt hinder så tungt när hon nu kunde stå framför en publik och delge dem sina erfarenheter. Nobody dansproduktions konstnärliga fick en djupare förståelse för projektledning av större projekt som hinder-projektet med sammanlagd över 15 inblandande medarbetare. För vårt verksamhetsområde: Vi har lärt oss om utmaningen att jobba med olika slags (funktions)hinder samt utvecklat en metod för att hitta och plocka fram olika individers uttrycksförmåga och rörelsemöjligheter trots synliga eller osynliga (funktions)hinder. Vi har fått förfrågan att samarbeta i ett teaterprojekt med liknande tema under 2013 utifrån vår metod. Föreställningen blev även uppmärksammat av koreograf Virpi Pahkinen. För forskning: Vi har dokumenterat alla våra rep som ett led för en eventuell framtida följeforskning. Georg Drakos från Stockholms universitet är intresserat av att utveckla samarbetet med nobody dansproduktion och har bjudit in till nya seminarier inom kursen Diagnoser och identitet under hösten Samarbetet med Kati Kross i Tyskland var värdefull då vi fick insyn i ett internationellt perspektiv i Disability Studies och hur ämnet har bearbetats både inom forskningen och på konst- och scenområdet i Tyskland. För Stockholmsregionen: Dans i stan för ungdomar har visat intresse att visa vår föreställning för skolungdomar. Inom scenkonsten i stockholmsregionen diskuterades föreställningen som modig och i tiden med sitt utforskande, galen i sitt titelval och berörande i sitt framförande. Betydelsen av stödet: Utan Innovativ Kultur hade vi aldrig fått möjlighet att genomföra det här steget inom svensk dansteaterkonst att få tid att utgå från de medverkandes egna upplevelser och erfarenheter av vad hinder är och följaktligen inte kunnat dela med oss av de erfarenheterna till publiken. 6. Övrigt

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur

Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projektredovisningsmall Innovativ Kultur Projekt Dans i Lägenhet 1. Projektidé Samma som i projektansökan med ev. behov av korrigeringar som gjorts under projektets gång. Dans i lägenhet vill etablera

Läs mer

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Projektnummer: 2006/132 Diarienummer: 2010-1580-H Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Maria Gardsäter, projektledare Malin Holmberg, projektledare Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIEN FEBRUARI 2008 - MAJ 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN FÖRSTUDIEN...3 Idén...3 Syfte...3 Mål...4 Vision...4 ÅRET SOM GÅTT...5 Projektledarens berättelse...5 Samtal...6 Erfarenhetsbyten,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage.

En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage. LÄRA NYTT, TÄNKA NYTT En inspirationsbok med idéer och metoder för kultur och lärande, baserat på projektet CreatLearn med det gemensamma temat civilkurage. Creative learning environments Schools building

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Surfplattan som läranderedskap i förskolan

Surfplattan som läranderedskap i förskolan EXAMENSARBETE Hösten 2013 Lärarutbildningen- yngre barn Surfplattan som läranderedskap i förskolan Författare Rebecka Lindoff Elin Eriksson Handledare Torgny Ottosson www.hkr.se Surfplattan som läranderedskap

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning

I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. får kan rätt fel 2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Projektledning REDOVISNING 2009-2013 I din hand håller du utvärdering och redovisning av projektet RESiDANS 2009-2013. Projektet RESiDANS innebar att en etablerad koreograf/projektår gavs möjlighet att skapa en föreställning

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem

EI WISH. Att åldras med Värdighet. Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem 1(120) EI WISH Elder Immigrant Well-being and Integration in a Second Home Äldre invandrares välbefinnande och integration i sitt andra hem Att åldras med Värdighet 2(120) Innehållsförteckning 1. EI WISH

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

PRE-FÖRSTUDIE, 2010-06-04 KONSTNÄRER I SKAPANDE SKOLA

PRE-FÖRSTUDIE, 2010-06-04 KONSTNÄRER I SKAPANDE SKOLA Konstkonsulentverksamheten vid Västmanlands läns museum Linda Svalby Gustafsson Projektledare för och författande av Pre-förstudien PRE-FÖRSTUDIE, 2010-06-04 KONSTNÄRER I SKAPANDE SKOLA 1 Linda Svalby

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer