Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (WHO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (WHO)"

Transkript

1 Definition av hälsa Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och svaghet (WHO) Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att kunna förverkliga sina vitala livsmål (fritt efter Nordenfelt) Hälsa är att ha överskott i förhållande till vardagens krav (P Hjort)

2 Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra Hälsofrämjande Förhindra Förkorta Föra åter Systematiskt; Undersöka Göra riskbedömningar Handlingsplan/åtgärda Uppföljning Utgå från det som stärker hälsans olika dimensioner; Fysiska - ork Psykiska/mentala- vilja Sociala -samarbete Existentiella; KASAM

3 Den psykosociala arbetsmiljön En av de största utmaningarna på arbetsmiljöområdet i vår tid Mikael Sjöberg Generaldirektör Arbetsmiljöverket

4 Europaomspännande inspektion inspektioner 2012 i Europa 50% av arbetsgivarna gör inte systematiska riskbedömningar kring den psykosociala arbetsmiljön 66% av arbetsgivarna fick inspektionsmeddelande att åtgärda brister

5 De vanligaste kraven pååtgärder Hög arbetsbörda rörde Stress Hot och våld Påfrestande relationer

6 En hel del positivt finns att notera 50% av arbetsgivarna gör psykosociala riskbedömningar Ungefär lika många vidtar åtgärder för att eliminera eller minska riskerna Vissa arbetar endast med att mildra skador

7 Samverkan De flesta av arbetsgivarna som gjort riskbedömningar, har gjort det i samverkan med so och/eller medarbetarna

8 MEN En hög procent arbetar inte systematiskt med uppföljning av att åtgärderna fått avsedd effekt

9 Vad är psykosocial arbetsmiljö?

10 Det som påverkar oss psykiskt och socialt i arbetsmiljön- positivt och negativt

11 När förändringens vindar blåser Bygger en del vindskydd Medan andra bygger väderkvarnar Mao Zedong

12 Individens förändringskurva Förnekande Motstånd Anklagelser Stabilitet Nya idéer Aggressivitet Flykt Låg motivation Isolering Hopplöshet Vantrivsel Ska jag sluta Handlingsförlamning Avlärning Inlärning Ser framåt, problem och möjligheter Acceptans

13 Fyrarummaren Nöjdhet: Anpassning. Allt känns rätt bra. Ingen önskan om förändring. Realism. Upplevelse att vara vem som helst-vanlig Censur/förnekande: Pseudoanpassning. Ansträngd självbehärskning. Ihåligt. Hålla masken. Irritation Inspiration/förnyelse: Skapande förändring. Känsla av att vara i utveckling. Aha upplevelser. Öppen. Intensiv kontakt med nuet. Känslor av gemenskap. Energi. Idéer. Vill påverka. Förvirring och konflikt: Något känns fel. Jag eller de andra. Självupptagen. Mindervärdighetskänslor.Tviv el. Dålig kontakt med andra.

14 Varför konflikter? Du har behov du vill ha tillgodoseddaden andra parten har andra intressendet är därför ni har en konflikt

15 Konfliktstilar Kamp Kompromiss Undvikande Anpassning Samverkan

16 MED KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AVSES återkommande, klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap Arbetsmiljöverkets författningssamling

17 Exempel påkränkande särbehandling Förtal Undanhållande av information Förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande Omotiverade ändringar i arbetsuppgifter Nedvärdering av personlighet eller utseende Sexuella trakasserier Överdriven kontroll Göra sig rolig pånågons bekostnad Jargong Utfrysning

18 Krav - kontroll och hälsa Frisk - riskfaktorer Låga Krav Höga Hög Kontroll Låg Avspänd mår bra Passiv Risk; depression Aktiv mår bättre Spänd Risker; smärta, högt blodtryck, hjärt-kärl Stöd

19 Stresskonen Fri tillgång till hela intellektet, Vidsynthet, Överblick, Mottaglighet, Nyanseringsförmåga, Tålamod, Medmänsklighet, Intelligens, Fördomsfrihet, Smidighet Samarbete, Konstruktiv konflikthantering, Positiv Konkurrensbeteende, Utmanande, Rivalitet Begränsat intellekt, Trångsynthet, Stereotypt beteende Fiendskap, Destruktiv konflikthantering, Hotfull Förmörkning, Reflexbeteende Sårande, Total hänsynslöshet Panik

20 VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN Varje dag drabbas sex arbetstagare såallvarligt av hot eller våld att de tvingas vara sjukskrivna En del av dessa kommer att vara långtidssjukskrivna De allra flesta av de drabbade är kvinnor Statsanställda män uppger sig vara mer utsatta för våld och hot än statsanställda kvinnor

21 UNDERSÖKNINGEN Ingen ökning av våld och hot under 2000 talet, men många utsatta Drygt 20% uppgav 2011 att de utsatts för våld eller hot de senaste 12 månaderna En ökning av antalet anmälningar om arbetsskada p g a våld eller hot har skett-likaså angående våld mot tjänsteman Det finns dock betydande mörkertal när det gäller drabbade i statlig verksamhet

22 UNDERSÖKNINGEN VISAR att det förebyggande arbetet mot våld och hot inte är särskilt etablerat inom statlig verksamhet att genusperspektiv i stort sett saknas att incitamenten för att tillbuds och/eller arbetsskaderapportera inte alltid är såstarka att arbetet på många håll saknar helhetssyn- mjukt och hårt

23 att det på vissa håll i operativa verksamheten finns en kultur av att lite får man tåla att ovanstående motverkar de centrala satsningar som görs

24 När jag öppnar munnen får det konsekvenser för andra

25 Kommunikation och bemötande

26 DET GODA SAMTALET Ömsesidig respekt Ömsesidig ärlighet Ömsesidig åsiktsfrihet Ömsesidig öppenhet

27 JAG-BUDSKAP för att förmedla behov och önskningar Beskriv vad du hör eller ser (subjektivt) Beskriv den konsekvens detta får för dig Beskriv en önskad förändring Beskriv vad den förändringen skulle betyda för dig

28 AKTIVT LYSSNANDE- för att ta reda på den andres behov Jag hör vad du säger Jag förstår vad du säger Jag förstår vad du vill ha sagt

29 Livspositioner Erich Berne Den grundinställning jag har till mig själv och andra Präglar i högsta grad kommunikationen mellan människor

30 Jag är OK Du är OK Vi föds som okay personer Starkt förankrat + Tror på sig själva och andra. God självkänsla

31 Jag är inte OK Du är OK Depressiv och mycket vanlig i vår kultur Jante Dessa personer vågar sällan ställa krav. Andra lyckas med allt men jag misslyckas Tror aldrig på komplimanger

32 Jag är OK Du är inte OK Livet är ett evigt tävlande Jag kan vinna bara om andra förlorar Jag känner mig ofta aggressiv

33 Jag är inte OK Du är inte OK Dessa människor har tidigt mycket negativa livserfarenheter Ingen, allra minst jag, har något värde Hopplöshet Likgiltiga och opålitliga Brister i respekt och uthållighet

34 Den mogna gruppen Målet är tydligt för alla Fokus på uppgift Riklig kommunikation Tillåtet att visa känslor Gruppen utvärderar kontinuerligt sitt arbete Störningar tas upp tidigt

35 Känsla av sammanhang, Kasam, byggs upp av känslan av: MENINGSFULLHET Inre motivation, drivkraft, grundläggande byggsten BEGRIPLIGHET Förståelse, tolkning av sammanhang, orsak och verkan. HANTERBARHET Se handlingsvägar, tro på lösning, påverka sin situation på egen hand eller med andras stöd och hjälp PersonalDialog 2009,

36 Konflikter Surdeg Konflikt Svårighet Störning

37 Socialt stöd och Kasam gör skillnad Påfrestningar (stressorer) kan leda till stress och ohälsa eller upplevas som stimuli, enligt Antonovsky i Hälsans mysterium: Påfrestningar (stressorer) Hög Kasam och starkt socialt stöd Låg Kasam och svagt socialt stöd Stimuli och bibehållen hälsa Stress och ohälsa 2009, Rolf Gustafson, DialogPROMOTION

38 VAD BLIR DITT BIDRAG?

39 Förebyggande och främjande arbete Systematiska riskbedömningar i samverkan och som inbegriper genusperspektiv Friskbedömningar Ge den enskilde arbetstagaren kontroll, inflytande och delaktighet Tydlig organisationsstruktur Tydliga förväntningar Vem gör vad? Rimliga prestationskrav Möjlighet till återhämtning Utvecklingsmöjligheter

40 Utvecklat, medvetet ledarskap-vad vill jag som chef med mitt arbetsmiljöarbete? Diskrimineringsgrunder na Mångfald Medvetet medarbetarskap

41

Den yttersta tragedin

Den yttersta tragedin Den yttersta tragedin Är inte den onda människans brutalitet Utan de goda människornas tystnad KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET (Föreskriften) Vad betyder kränkning? Förolämpa Våldföra sig på Mobbning

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Stress i arbetet. På uppdrag av Stockholms läns landsting Stress i arbetet På uppdrag av Stockholms läns landsting Långvarig intensiv stress utan perioder av återhämtning orsakar allvarliga och kostsamma problem i dagens arbetsliv. Stress och psykiska påfrestningar

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som chef. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som chef handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen 57 2 Förord Enligt Världshälsoorganisationen är psykisk ohälsa ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan i världen.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

S T R E S S. anligare smiljöproblem

S T R E S S. anligare smiljöproblem S T R E S S Ett t allt vanligar anligare arbetsmiljöpr smiljöproblem 1 Negativ stres ess den fysiolo siologiska påfrestning som individen utsätts för när krav och förväntningar inte e stämmer över erens

Läs mer

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter

1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter 1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter Hälsa utifrån levnadsvanor skulle jag svara rökning, alkoholvanor och om man tex

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Uppdaterad 2008 Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Ett arbetsmaterial för att stödja Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Arbets- och miljömedicin Detta är ett arbetsmaterial som kan användas

Läs mer

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

Arbetsmiljö i daglig verksamhet RAPPORT 2015:1 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - Brukarnas perspektiv Carolina Klockmo & Rolf Dalin KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande

Landstingshälsan. presenterar. (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan presenterar (Kort)seminarier för inspiration och lärande Landstingshälsan är arbetsgivarens och medarbetarnas kvalitetssäkrade partner i arbetsmiljö- och hälsofrågor 2013-08-31 Använd

Läs mer

Att skapa ett robust samarbetsklimat. Ett sätt att undvika negativa konsekvenser av konflikter Råd och tips vid konflikthantering

Att skapa ett robust samarbetsklimat. Ett sätt att undvika negativa konsekvenser av konflikter Råd och tips vid konflikthantering Att skapa ett robust samarbetsklimat Ett sätt att undvika negativa konsekvenser av konflikter Råd och tips vid konflikthantering Inledning och bakgrund Resultatet av medarbetarundersökningar (nöjd medarbetarindex

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga

wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 En undersökning om vad som gör oss lyckliga wise happiness 2015 Nyfikna på lycka! I årets undersökning har vi funnit att glada skratt med kollegorna får oss att må bra. Vi har också

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Salutogent ledarskap en investering

Salutogent ledarskap en investering Salutogent ledarskap en investering Ett värdegrundsbaserat, hälsobefrämjande ledarskap med syfte att öka gruppens känsla av sammanhang och stärka kompetensen, motivationen, lusten och välbefinnandet. Det

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer