Den yttersta tragedin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den yttersta tragedin"

Transkript

1 Den yttersta tragedin Är inte den onda människans brutalitet Utan de goda människornas tystnad

2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET (Föreskriften)

3 Vad betyder kränkning? Förolämpa Våldföra sig på

4 Mobbning är Handlingar som upplevs som kränkande eller på annat sätt oönskade av den/de som utsätts för dem subjektivt Mobbning kan vara ett tecken på att det sociala samspelet på arbetsplatsen har stora brister och/eller att organisationen har det.

5 MED KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING AVSES återkommande, klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap Arbetsmiljöverkets författningssamling

6 KONFLIKT/MOBBNING UPPTRAPPNING Steg 0 De inblandade löser konflikten genom dialog. Man försöker förstå varandra istället för att pådyvla varandra något. Rikt lyssnande på flera nivåer.

7 Steg 1 2 De inblandade diskuterar alltmer aggressivt och befäster positioner. Man vässar sina argument alltmer och lyssnar allt mindre Men det är inte så illa att det inte går att vända

8 Steg 3 4 Nu övergår ord i handling. Kommunikationen avtar och parterna försöker inte längre övertyga varandra. Man skvallrar elakt och utmålar bilder av varandra.

9 Steg 5 Ansiktsförlust Man ser varandra som totalt hopplösa. Motparten känns som ett hot mot hela verksamheten Man gör allt för att den andre ska tappa ansiktet. Man har helt tappat förtroendet

10 Steg 6 9 Parterna skadar varandra avsiktligt Om inte förr, skaffar man sig nu flera på sin sida för att bli starkare och bevisa att man har rätt

11 Exempel på kränkande särbehandling Förtal Undanhållande av information Förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande Omotiverade ändringar i arbetsuppgifter Nedvärdering av personlighet eller utseende Sexuella trakasserier Överdriven kontroll Göra sig rolig på någons bekostnad Jargong Utfrysning

12 Fem härskartekniker Osynliggörande lyssnar inte, tittat bort etc Förlöjligande göra sig rolig på någons bekostnad Undanhållande av information andra har fått mer information än du, (After work) Dubbelbestraffning vad du än gör så är det fel Påförande av skuld och skam fortsättning på de 4 ovanstående, ALLT är ditt eget fel

13 Sju härskartekniker Projiceringsmetoden. Du klagar på något men får själv skulden för det du påtalar. Den som använder denna metod tror sig ofta vara allvetande, lida av ett Messiaskomplex. Komplimangsmetoden. En vänlig härskarteknik som inleds med en komplimang. Syftet är att få dig att göra något utöver det förväntade, men kvar blir en olustkänsla trots komplimangen. Stereotypmodellen. Du blir bestraffad eller negativt särbehandlad när du gör något utöver det som förväntas. Självförvållad härskarteknik. Du ger ett osäkert intryck med ditt tonläge och kroppsspråk. Du förminskar dig själv och det du säger, "härskaren" får därmed ett överläge. Uteslutningsmetoden. Du blir inte sedd när du borde bli sedd, i ett samtal eller i en debatt, eller när till exempel ditt tal på bröllopet "glöms bort". Hierarkimetoden. Innebär att man använder ett överläge eller ett underläge för att tysta någon. Det kan vara chefen som förtrycker sina anställda, men faktiskt också tvärtom. Tidsmetoden. Många använder tid för att tysta ned andra: "Jag är äldre än vad du är" eller "Jag har varit med längre i det här gänget än vad du har varit".

14 Hur möta härskartekniker? Osynliggörande våga ta plats, stötta osynliggjorda kollegor Förlöjligande fråga vad personen menar Undanhållande av information kräv korten på bordet. Ifrågasätt informationsvägar Dubbelbestraffning försök bryta mönstret genom att säga ifrån, hur vill du ha det. Stötta kollegor Påförande av skuld och skam försök att logiskt se var skuldkänslorna kommer ifrån, stötta kollegor som känner skuld

15 Vad betyder diskriminering? Åtskilja, utsätta viss grupp för orättvis behandling, negativ särbehandling

16 Diskrimineringsgrunderna Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Funktionshinder Ålder

17 VILKA ÄGNAR SIG ÅT MOBBNING? De flesta av oss hamnar då och då i konflikter som KAN urarta MEN De flesta av oss får dåligt samvete om vi gör en kollega illa

18 Marie France Hirigoyen psykoanalytiker och förf. En del medarbetare är systematiska i en slags utstuderad, psykologisk krigföring och detta utan att känna ånger Konfliktstil Hajen

19 Narcissistisk kultur Synas och höras Lyckas på jobbet Gå över lik? Manipulera för att nå maktens centrum Samhällets normer har luckrats upp Förlorade moraliska och religiösa uppförandekoder Vi protesterar inte längre öppet om någon behandlas illa

20 Riskorganisationer Otydliga strukturer mål och organisationsstruktur Otydligheter i rollfördelning ansvar och befogenhet Otydligheter i ledarskap resp. medarbetarskap Organisationer som inte arbetar systematiskt mot stress

21 RISKPERSONER Personer som inte lever upp till förväntningar (ofta outtalade sådana) Män som visar sårbarhet Kvinnor som visar aggressivitet Analytisk, distanserad, ickeinvolverad Whistle blowers Diskrimineringsgrunderna Svårigheter med ömsesidig kommunikation, tvingande beteende att följa rutiner

22 RISKSITUATIONER Omorganisationer (reaktionskurvan) Omplaceringar Nyanställningar Nedskärningar Olösta konfliktsituationer Vid täta förändringar ökar risken för mobbning med 29% och 70% av de utsatta riskerar långtidssjukskrivning (Arbetsmiljöverket)

23 RISKARBETSGRUPPER Homogena gruppen större risk att någon sticker ut Omogna gruppen som ej hunnit så långt i sin grupprocess Slutna gruppen låg tolerans mot avvikare och nya gruppmedlemmar. Företa dig inte något på egen hand. Det är fel på alla utanför Vilohemmet förändringsrädsla, låg prestation, invanda mönster som ska bibehållas till varje pris Små grupper

24 Konsekvenser av mobbning För den drabbade: Fysisk och psykisk ohälsa ständigt pågående stress Minskad självkänsla Social isolering Lägre prestation Skamkänslor Depression och självmordstankar

25 Konsekvenser För gruppen: Minskad effektivitet Osäkerhet Öppenheten minskar Lägre förtroende för arbetsgivaren Låg tolerans mot påfrestningar Personalomsättning Sjukfrånvaro Sökande efter nya syndabockar

26 Vad kan du göra om du utsätts för kränkningar?

27 MOBBNING ÄR ETT LAGBROTT

28 Föreskriften (gäller som lag) AML ohälsa och olycka ska förebyggas på arbetsplatsen AG juridiskt ansvarig och skall Utforma tydlig arbetsmiljöpolicy som deklarerar AG:s allmänna hållning Utforma rutiner för att säkerställa de psykologiska och sociala arbetsmiljöförhållandena, inklusive bemötande, arbetsorganisation och arbetsförhållanden (stress)

29 Föreskriften Motverka att människor blir negativt bemötta på arbetsplatsen t ex genom att skapa normer, föregå med gott exempel och belöna rätt beteende Klargöra att kränkande beteende aldrig kan accepteras Ge chefer och arbetsledande personal tillräckliga kunskaper Ge god introduktion Ge varje medarbetare god kännedom om verksamheten och dess mål Dokumentera OCH kommunicera de förebyggande åtgärder mot kränkande särbehandling som beslutats

30 FÖREBYGGA HUR GÖR MAN?

31 FÖREBYGGA GRUNDLÄGGANDE ÄR GOD SJÄLVKÄNSLA MOGET LEDARSKAP OCH MEDVETET MEDARBETARSKAP

32 Struktur, tydlighet, ordning, ramar, spelregler, lagar och etik Möjlighet till egenkontroll och handlingsutrymme Kunskap om mänskligt samspel. Reflektion, samtal, diskussion och klargörande av normer

33 Rekrytering som skapar mångfald Introduktion Alternativa karriärvägar Medarbetarsamtal Arbetsplatsmöten som minskar risken för korridorsnack Vett och etikett, alla får komma till tals

34 DET GODA SAMTALET Ömsesidig respekt Ömsesidig ärlighet Ömsesidig åsiktsfrihet Ömsesidig öppenhet

35 Frågor för reflektion,diskussion och dialog Hur vill du beskriva er företags/gruppkultur? Finns det jargong? Vilken typ av konflikter är vanligast i vår arbetsgrupp? Hur hanterar vi konflikter? Hur genomförs förändringsprocesser?

36 Hur ska ledarskapet se ut för att skapa en riskförebyggande och hälsofrämjande arbetsplats? Hur ska medarbetarskapet se ut för att skapa.? Har vi tillräckligt med kunskaper om t ex konflikthantering, kommunikation och grupprocess för att kunna förebygga kränkningar och bidra till en hälsofrämjande arbetsmiljö?

37 På min arbetsplats Kan jag/vi göra följande för att minska risken för kränkningar och skapa ett hälsofrämjande arbetsklimat

38

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer

Sker mobbning i förskolan?

Sker mobbning i förskolan? Sker mobbning i förskolan? En kvalitativ studie om förskollärares syn på mobbning. Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh Veronika Brännlund & Isabella Nygårdh VT 2012 Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram

FÖRFATTNINGSSAMLING. Likabehandlingsprogram FÖRFATTNINGSSAMLING Likabehandlingsprogram 1 Likabehandlingsprogram Övergripande mål Norrtälje kommun ska vara den professionella arbetsplatsen där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och

Läs mer

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön?

Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Institutionen för handelsrätt HT 2008 HARK13 i arbetsrätt Strategisk modell för medarbetarundersökningar som kan inkludera systematiskt arbetsmiljöarbete för den psykosociala arbetsmiljön? Handledare:

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Den här broschyren vänder sig till dig som är ansvarig för att utreda ett ärende och till alla som är medarbetare, prövande till utbildning

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Inledning. Version på lätt svenska

Inledning. Version på lätt svenska Inledning Version på lätt svenska HBTQ Hbtq är ett paraplybegrepp, eller ett samlingsnamn, för homosexuella (h), bisexuella (b), transpersoner (t) och andra personer vars identitet är queer (q). Inom vården

Läs mer