Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se."

Transkript

1 Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Kundtjänst: Viktiga kontaktuppgifter Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen eller begäran om reseavbrott): Alla ersättningsanspråk utom för avbokningar och reseavbrott kan göras på: Ersättningsanspråk för avbokning och reseavbrott (Mr Jet) Innehåll Försäkringsöversikt 2 Viktig information 3 Termer och begrepp 4-5 Medicinsk dygnet-runt-assistans 6 Ömsesidiga hälsoavtal 6 Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag 7 Allmänna undantag 7 Villkor 8 Göra ersättningsanspråk 9-10 Framföra klagomål 11 Avgifter för avbokning eller reseavbrott 11 Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader - Kapitel Förlust av pass - Kapitel 2 12 Försenat personligt resgods Kapitel 3 13 Personligt resgods Kapitel 4 13 Privata medel Kapitel 5 14 Olycksfall Kapitel 6 14 Missad avresa Kapitel 7 15 Försenad avresa Kapitel 8 15 Ansvarsskydd Kapitel 9 16 Juridiska kostnader Kapitel 10 17

2 Försäkringsöversikt Följande är endast en översikt över ersättningsbeloppen i grundförsäkringen. Läs igenom alla bestämmelser och villkor i försäkringsbrevet. Kapitel / Försäkringsskydd Guld (upp till) Självrisk 1. Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader Sjukhusinläggning Tandvård Begravningskostnader Kostnader inom hemlandet SEK SEK SEK SEK SEK SEK 650 Ingen 2. Förlust av pass SEK Ingen 3. Försenat personligt resgods SEK Ingen 4. Personligt resgods* SEK SEK 650 Enstaka artiklar, par eller uppsättningar SEK Beloppsgräns för värdesaker SEK Tobak, alkohol, parfymer SEK Privata medel (pengar)* SEK SEK 650 Kontantgräns SEK Olycksfall SEK Ingen 7. Missad avresa SEK Ingen 8. Försenad avresa* Försening, per enhet om 12 timmar SEK (SEK198/12 t) SEK Ansvarsskydd SEK SEK Juridiska kostnader SEK Ingen Anmärkning Ytterligare beloppsgränser Vissa delar av försäkringen har ytterligare beloppsgränser, såsom i Personligt resgods, med beloppsgräns för enstaka objekt och värdesaker.

3 Tack för att du har tecknat MrJet.se reseförsäkring med oss. Viktig information I ditt försäkringsbrev visas vilka delar av försäkringsskyddet du har valt; vilka personer som ska omfattas av skyddet samt om särskilda villkor ska gälla för försäkringen. Din försäkring ger dig inte skydd mot allting. Läs därför igenom försäkringsbrevet noggrant för att kontrollera att du har erforderligt skydd. Om något är oklart ska du kontakta MrJet.se reseförsäkring via Falck TravelCare, Box 44024, Stockholm. Försäkringsgivare Din MrJet.se reseförsäkring är AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Så här fungerar din försäkring Din försäkring och ditt försäkringsbrev är ett avtal mellan dig och oss. Vi ersätter dig för alla ersättningsanspråk som omfattas av denna försäkring under försäkringstiden. Om inget annat särskilt anges gäller förmåner och undantag i respektive kapitel för varje försäkrad person. Vissa ord har en särskild innebörd, se avsnittet "Termer och begrepp". Dessa ord är markerade med fetstil i hela försäkringsbrevet. Uppge betydelsefulla uppgifter Innan du reser måste du meddela oss allt som kan påverka ditt försäkringsskydd. Om du är osäker på om något är av betydelse eller ej, måste du ändå berätta detta för oss. Skriv ned all tilläggsinformation du lämnar till oss. Om du undanhåller något som kan vara av betydelse, kan du gå miste om ditt försäkringsskydd med påföljden att vi inte beviljar ditt ersättningsanspråk. Ångerrätt Om ditt försäkringsskydd inte uppfyller dina krav, vänligen meddela MrJet.se inom 14 dagar efter att du har fått ditt försäkringsbrev och returnera alla dina försäkringshandlingar så betalar vi tillbaka erlagd premie. Om du rest under denna 14-dagarsperiod, gjort ett ersättningsanspråk, eller avser att göra det, kan vi kräva tillbaka belopp som du har använt för dessa tjänster. Observera att din ångerrätt inte gäller efter denna inledande 14-dagarsperiod. Självrisk För vissa delar av försäkringsskyddet måste du betala en självrisk. Detta innebär att du ansvarar för att betala den första delen av ersättningsanspråket för varje försäkrad person, för varje kapitel och för varje skadehändelse. Självrisken utgör det belopp du måste betala. Dataskydd Information om din försäkring kan utväxlas mellan MrJet.se Limited, oss och försäkringsbolaget i samband med undertecknande eller i administrativa syften. Observera att känslig information och andra uppgifter som du tillhandahåller kommer att användas av oss, våra representanter (om tillämpligt), försäkringsbolaget, andra försäkringsgivare, branschorgan och skadereglerare i syfte att administrera din försäkring, hantera ersättningsanspråk och motverka bedrägeri. Detta kan innebära överföring av information till andra länder (varav vissa har begränsade eller helt saknar dataskyddslagar). Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter förvaras på säkert sätt. Jurisdiktion Om inget annat har avtalats, gäller svensk lag och all kommunikation och dokumentation som rör denna försäkring ska ske på svenska. Eventuella tvister kring denna försäkring ska prövas i svensk domstol, såvida inte parterna enas om annat sätt att lösa tvisten. Frågor och klagomål ska i första hand ställas till verkställande direktör för Falck TravelCare. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden Försäkringsärenden Box Stockholm.

4 Termer och begrepp När följande ord och fraser används i försäkringsbrevet/försäkringshandlingen avses innebörden nedan. Dessa ord är markerade med fetstil. Olycka En oväntad händelse orsakad av något yttre och synligt, som resulterar i fysisk kroppsskada, och som i sin tur leder till total och bestående förlust av syn, total och bestående funktionsförlust i kroppsdel, bestående invaliditet, eller död, inom ett år från händelsen. Utsedd rådgivare Advokat eller person med erforderliga kvalifikationer, företag eller bolag, inklusive vi själva, som utses att företräda dig i ditt ersättningsanspråk. Försäkringens täckningsområde Försäkringen gäller inte om du reser utanför det område som framgår av ditt försäkringsbrev. Europa Sverige, Kontinentaleuropa, öarna i Medelhavet, Kanalöarna, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Isle of Man, Turkiet, Madeira, Kanarieöarna, Azorerna, Irland, Island, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Storbritannien, Moldavien och Georgien. Globalt (exklusive USA, Kanada och öarna i Västindien) Globalt (inklusive USA, Kanada och öarna i Västindien) Avreseställe Den flygplats, internationella järnvägsstation eller hamn där din utresa tar sin början och det ställe från vilket din slutgiltiga hemresa börjar (inklusive anslutande transport därefter). Läkare Lagfaren läkare med nödvändig legitimation i det land han/hon för närvarande utövar sitt yrke, som inte är du själv eller en släkting till dig. Självrisk Den summa som vi drar av från ersättningsbeloppet enligt denna försäkring för varje försäkrad person, för varje kapitel i försäkringen och för varje skadetillfälle. Om exempelvis ett par blir bestulet på personliga ägodelar från sitt gemensamma bagage, och båda två ådrar sig medicinska kostnader under samma resa, får de tillsammans betala fyra självrisker. Två av självriskerna avser då ersättningsanspråk enligt kapitel 5 (ägodelar) och två av självriskerna avser ersättningsanspråk enligt kapitel 2 (medicinskt). Riskfyllda aktiviteter För följande aktiviteter har du automatiskt skydd: bananbåtar, cricket, cykling, djuphavsfiske, bergsvandring, glaciärvandring, golf, fotvandring, ridning (inte tävlingar, hopp, jakt, fälttävlan, polo eller rodeo), vattenskoter, maratonlöpning, mountainbike, korgboll, orientering, skärmflygning över vatten, ringo, löpning, safari i fordon (måste vara en organiserad resa), dykning till ett djup av 30 meter (om du har dykarcertifikat eller dyker med en kvalificerad instruktör), snorkling, surfing, simning, trekking, wakeboard, promenader, vattenskidåkning, vindsurfing och zorbing. Försäkringen gäller inte för professionell idrottsutövning, eller kapplöpning i någon form utom till fots, eller manuellt arbete i någon form. Vi kan eventuellt erbjuda dig försäkringsskydd för andra aktiviteter som inte finns med på listan. Kontakta MrJet.se reseförsäkring, se kontaktuppgifter på MrJet.se hemsida. Hem Din normala hemvist i Sverige. Försäkringsgivare AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen Poeldijkstraat 4,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Resa En resa som sker under försäkringstiden och som börjar när du lämnar hemmet och avslutas när du kommer hem, eller till ett sjukhus eller vårdhem i ditt hemland, beroende på det som inträffar först. - Försäkringen gäller bara om du är 64 år eller yngre (resa som påbörjas efter att du kommit hem omfattas inte). - Resor som är bokade för mer än 45 dagar omfattas inte. Rättsliga åtgärder Arbete som utförs i samband med ersättningsanspråk som vi har enats om. Detta inbegriper förhandlingar, prövning i civil domstol, skiljeförfarande och eventuella överklaganden på grund av sådan prövning, som inte är en anmälan du gjort

5 till EG-domstolen, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller liknande internationellt organ; eller för att verkställa en dom eller ett juridiskt bindande beslut. Juridiska kostnader Avgifter, kostnader och utgifter (inklusive lokala skatter på varor och tjänster) som vi samtycker till att betala för dig i samband med rättsliga åtgärder. Även kostnader du åläggs att betala av domstol eller skiljeman (med undantag av skadestånd, böter och viten) eller andra kostnader vi samtycker till att betala. Par eller uppsättning Ett antal personliga ägodelar (ej skidutrustning) som hör ihop eller kan användas tillsammans. Försäkringstid Försäkringsskyddet upphör gälla vid det datum som anges i ditt försäkringsbrev, såvida du inte kan avsluta din resa som planerat på grund av dödsfall, skada eller sjukdom, eller på grund av oundvikliga förseningar i kollektivtrafiken. Under dessa omständigheter kommer vi att förlänga försäkringsskyddet utan kostnad så att du får en rimlig chans att avsluta resan. Privata medel Kontanter, checkar, postanvisningar, giltiga frimärken, resecheckar, kuponger eller värdecheckar med monetärt värde, inträdesbiljetter och färdbiljetter, som innehas i privat syfte och inte i tjänstesyfte. Personliga ägodelar Alla dina resväskor, koffertar och liknande behållare (inklusive innehåll) och saker som du har på dig eller bär med dig (inklusive dina värdesaker och pass). Friställning Förlust av fast anställning (utom frivillig avgång), efter en sammanhängande arbetsperiod på två år hos samma arbetsgivare om du är 18 år och äldre, eller 65 år och yngre. Släkting Din mor (svärmor), far (svärfar), styvförälder (svärstyvförälder), syster (svägerska), bror (svåger), maka, make, son, dotter, styvbarn, fosterbarn, mor-/farförälder, barnbarn, mor-/farbror, moster/faster, syskonbarn, kusin, partner (inklusive registrerad partner och sambo) eller fästman/fästmö. Fast bosatt En person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige och som inte har tillbringat mer än sex månader utomlands året innan försäkringen tecknats. Observera att i händelse av hemtransport kan hemresa endast ske till Sverige Sverige Det land där du är fast bosatt. Medresenär Person som bokat en resa tillsammans med dig. Värdesaker Smycken, klockor, föremål som är gjorda av, eller innehåller, ädelmetaller eller halvädel-/ädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, dataspel, utrustning för fotografering, ljud, video, data, tv, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), MP3-spelare, handdatorer, elektroniska spel, TV-apparater och CD-skivor, miniskivor, DVD:er, patroner, video- och ljudband. Vi, vår, oss. Vi kan eventuellt erbjuda dig försäkringsskydd för andra aktiviteter som inte finns på listan. Kontakta MrJet.se reseförsäkring, se kontaktuppgifter på MrJet.se hemsida. Du, din, försäkrad person Person vars namn står i försäkringsbrevet och för vilken försäkringspremie har erlagts.

6 Medicinsk dygnet-runt-assistans Vänligen meddela oss omgående om allvarlig sjukdom eller olycksfall som inträffar utomlands och som gör att du måste läggas in på sjukhus, eller kanske behöver åka hem tidigare, eller förlänga din vistelse på grund av sjukdom eller skada. Om du inte kan göra detta därför att tillståndet utgör fara för liv, hälsa, syn eller kroppsorgan, ska du kontakta oss så fort du kan. Du måste även meddela oss om dina sjukvårdskostnader överstiger SEK Om du vill få ersättning för smärre sjukdomar eller olycksfall ska du, om möjligt, betala kostnaden själv och begära ersättning från oss vid hemkomsten. Du kan ringa till oss 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det går också bra att skicka e-post. Ring om du befinner dig utanför hemlandet. E-post: Vänligen uppge ålder och försäkringsnummer samt att du har reseförsäkring från MrJet.se. Nedan följer några exempel på hur du kan använda vår medicinska dygnet-runt-assistans. Betalningsbekräftelse Vi kommer att kontakta sjukhus eller läkare utomlands och garantera att vi betalar deras avgifter förutsatt att ditt ersättningsanspråk är giltigt. Hemtransport Om våra medicinska rådgivare anser att det ligger i ditt medicinska intresse att bli återförd till Sverige, eller till sjukhus/vårdhem i ditt hemland, transporteras du normalt med reguljärflyg eller vägambulans. Om det bedöms som medicinskt nödvändigt använder vi ambulansflyg i mycket allvarliga eller brådskande fall. Vi samråder med behandlande läkare och våra medicinska rådgivare först. Om du behöver åka hem tidigare måste behandlande läkare lämna ett intyg som bekräftar att du klarar av att resa. Utan detta kan flygbolaget neka en sjuk eller skadad person att åka med. Du kan kontakta oss när som helst, dygnet runt. Du får tala med en av våra erfarna assistanssamordnare till vilken du ska uppge alla relevanta uppgifter. Se till att ha dina försäkringsuppgifter till hands innan du ringer. Ömsesidiga hälsoavtal Europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till medicinsk vård till reducerad kostnad, ibland gratis, för vilken behovet uppstått under vistelse inom EES-området eller i Schweiz. EES-området utgörs av samtliga EU-länder plus Island, Liechtenstein och Sverige. Kortet ger endast tillgång till offentligt tillhandahållen hälso- och sjukvård. Kom ihåg att denna kanske inte omfattar allt det du förväntar dig att få gratis från det offentliga sjukvårdssystemet. Du kan själv behöva bidra med en del av vårdkostnaden. Om du använder dig av det europeiska sjukförsäkringskortet, eller av annat ömsesidigt hälsoavtal som sänker din vårdkostnad, behöver du inte betala någon självrisk. Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag Dessa avser Avgifter för avbokning eller reseavbrott, Kostnader för akutsjukvård och därtill relaterade kostnader samt Olycksfall. Det är mycket viktigt att du läser igenom och är införstådd med följande: 1 Du har inget skydd för direkta eller indirekta anspråk som kan hänföras till följande om du vid tidpunkten för försäkringens utfärdande a är ordinerad löpande medicinsk behandling; b behandlats för, eller uppsökt läkare/sjukhusspecialist för, medicinskt tillstånd under de senaste 6 månaderna; c remitterats till, behandlats eller står under vård av läkare eller sjukhusspecialist; d väntar på behandling eller resultat från tester eller utredningar; Om vi inte kan erbjuda försäkringsskydd för ett medicinskt tillstånd, innebär detta att ingen annan som är försäkrad av oss kan begära ersättning för detta. Detta kan även gälla om den person som lider av det medicinska tillståndet i fråga tecknar försäkringsskydd hos annan försäkringsgivare.

7 2 Försäkringen gäller inte om du reser mot läkares inrådan och vi tittar även på var du skulle ha befunnit dig om du konsulterat läkare före resans påbörjande. 3 Försäkringen gäller inte om du vet att du kommer att behöva medicinsk vård eller rådgivning vid vårdinrättning under resan. 4 Försäkringen gäller inte för direkta eller indirekta ersättningsanspråk om du före resans påbörjande fått diagnos om obotligt sjukdomstillstånd av läkare. 5 Försäkringen gäller inte om du vid tiden för försäkringens tecknande väntade på medicinsk vård eller rådgivning vid vårdinrättning, eller stod under medicinsk utredning. 6 Försäkringen gäller inte om du reser i specifikt syfte att få/erhålla självvald operation, behandling eller sjukhusvård. Anmärkning Detta är inte någon privat sjukvårdsförsäkring utan försäkringen täcker bara akutsjukvård i händelse av olycka eller oförutsedd sjukdom som inträffar under din resa. Allmänna undantag Följande undantag gäller för hela ditt försäkringsskydd: Vi betalar ingen ersättning för anspråk som uppstår till följd av, eller utgörs av, följande: 1 Relevant sakförhållande som du kände till före resan såvida vi inte har enats om detta skriftligt i förväg. 2 Krig, invasion, handling av utländsk fiende, stridigheter (med eller utan krigsförklaring), inbördes oroligheter, revolt, revolution, uppror, militäraktion, statskupp, terrorism, massförstörelsevapen. 3 Epidemier eller pandemier. 4 Om du väljer att inte följa rekommendationer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO), regering eller annan officiell myndighet. Detta gäller även vid rekommendation om vissa vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter). 5 Om din egendom tas ifrån dig, konfiskeras, förstörs eller skadas på uppdrag av statlig myndighet eller tullpersonal. 6 Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller kärnavfall, eller fara förenad med kärnteknisk utrustning. 7 Valutakursförändringar. 8 Om utrustning eller datorprogram, oavsett om de tillhör dig eller ej, inte förmår, eller misstänks inte förmå, känna igen eller korrekt tolka eller bearbeta ett datum som det riktiga eller korrekta datumet, eller fortsätta att fungera korrekt efter detta datum (gäller ej Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader och Olycksfall ). 9 Om du agerar på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt. 10 Om du inte är nöjd med din resa eller inte vill resa. 11 Förluster som orsakas direkt eller indirekt av något du gjort ersättningsanspråk för, som till exempel förlorade intäkter, såvida inget annat framgår av försäkringsbrevet. Villkor Följande villkor gäller för hela ditt försäkringsskydd. Läs villkoren noggrant eftersom vi bara kan bevilja ditt ersättningsanspråk om du uppfyller dem: 1 Du ska vara fast bosatt i Sverige. 2 Du ska i rimlig utsträckning skydda dig själv och din egendom mot olyckor, personskador, förlust och materiella skador, och uppträda som om du inte var försäkrad och därigenom minimera eventuella ersättningsanspråk. 3 Du ska ha ett giltigt försäkringsbevis. 4 Du accepterar att vi inte förlänger försäkringstiden om det ursprungliga försäkringsskyddet, samt eventuella förlängningar, antingen har löpt ut eller varit i kraft i mer än 45 dagar, eller om du vet att du kommer att göra ett ersättningsanspråk. 5 Du ska kontakta oss så snart som möjligt med fullständig information om allt som kan resultera i ett ersättningsanspråk samt förse oss med alla uppgifter vi ber om. Se Göra ersättningsanspråk för mer information. 6 Du godtar att inga ändringar av villkoren i försäkringsskyddet gäller om inte vi bekräftat dessa till dig skriftligt. 7 Du har inte fyllt 65 år eller mer. Vi har rätt att göra följande 1 Säga upp försäkringen om du inte delger oss relevanta uppgifter, eller om du far med osanning, på ett sätt som påverkar vårt beslut om att erbjuda dig försäkringsskydd eller ej. En fullständig premieåterbetalning kommer att göras och beroende på omständigheterna kan vi komma att polisanmäla ärendet. 2 Säga upp försäkringen och inte ge dig någon ersättning om du lämnar in ett bedrägligt ersättningsanspråk. Vi kan i dessa fall komma att polisanmäla ärendet. 3 Endast erbjuda dig försäkringsskydd för hela din resa och inte utfärda något försäkringsbrev om resan redan har påbörjats. 4 Överta och i ditt namn hantera ersättningsanspråk du gör med stöd av denna försäkring.

8 5 Vidta rättsliga åtgärder i ditt namn (men på vår bekostnad) och be dig att ge oss information och fylla i formulär (även från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten), som kan hjälpa oss att få ersättning för belopp vi har betalat enligt denna försäkring. 6 Med din eller ditt personliga ombuds tillåtelse, inhämta information från dina patientjournaler för att hjälpa oss eller våra representanter att behandla ditt ersättningsanspråk. Detta kan innebära krav på att du genomgår läkarundersökning eller att en obduktion utförs om du skulle avlida. Vi kommer inte att lämna ut någon personlig information om dig till annan part utan ditt uttryckliga samtycke. 7 Skicka hem dig när som helst under din resa om du blir sjuk eller skadad. Vi gör detta endast om behandlande läkare och våra medicinska rådgivare är överens härom. I händelse av tvist kommer vi att begära ett medicinskt utlåtande från oberoende part. 8 Vi ansvarar inte för kostnader som uppstår efter det datum som behandlande läkare och våra medicinska rådgivare har enats om att du bör återvända till ditt hemland, om du vägrar att föras hem. 9 Endast återbetala eller föra tillbaka ditt premiebelopp om du anser att försäkringsskyddet inte lever upp till dina förväntningar och du har meddelat oss härom inom 14 dagar från det datum du fått försäkringsbrev/försäkringshandling från oss. Vi kan kräva tillbaka alla belopp du har utnyttjat om du har rest, gjort ersättningsanspråk eller planerar att göra ett. 10 Vi ersätter inga krav som åberopas med stöd av denna försäkring (utom för Olycksfall ) om du har skydd för skadan i fråga hos annat försäkringsbolag. Under dessa omständigheter betalar vi bara vår andel av ersättningsanspråket. 11 Om du avbokar eller avbryter din resa upphör försäkringsskyddet att gälla utan återbetalning av din premie. 12 Begära tillbaka belopp som vi har betalat ut till dig för kostnader som inte omfattas av denna försäkring. Göra ersättningsanspråk För att göra ett ersättningsanspråk, kontakta Falck TravelCare på tel: ( måndag till fredag) och be om blankett för detta, eller skriv till: MrJet.se, Ersättningsanspråk, Falck TravelCare, Box 44024, Stockholm. E-post: Fyll i blanketten och skicka den till Falck TravelCare så snart som möjligt med alla uppgifter och handlingar som vi begär. Det är viktigt att du förser oss med så mycket information som möjligt så att vi kan hantera din anmälan snabbt. Ta kopior på alla handlingar du skickar till Falck TravelCare. Dokumentera uppgifter som rör ditt ersättningsanspråk när du är bortrest. Nedan följer en förteckning över de handlingar vi behöver ha för att kunna hantera ditt ersättningsanspråk. Gäller för alla ersättningsanspråk Originalfaktura(or) för bokad resa samt färdhandlingar med angivelse av resdatum och restider. Originalkvitton och redogörelse för alla utlägg du måste göra. Originalräkningar eller -fakturor du anmodas att betala. Uppgifter om andra eventuella försäkringar du tecknat och som ersätter skadan, som t.ex. hem-/villaförsäkring eller privat sjukvårdsförsäkring. Så många underlag som möjligt för att styrka ditt ersättningsanspråk. Ersättningsanspråk för Avbokning eller reseavbrott hanteras av MrJet Sverige. Sjukvårdskostnader Kontakta alltid vår medicinska nödassistans som nås dygnet runt om du blir inlagd på sjukhus, vill begära hemtransport eller om dina sjukvårdskostnader beräknas överstiga SEK Medicinska underlag från behandlande läkare för att styrka sjukdom eller skada och utförd behandling samt datum för inskrivning och utskrivning i händelse av sjukhusvistelse. Om ditt pass försvinner, blir stulet eller förstörs Skriftligt intyg från svenska konsulatet/ambassaden i det land förlusten inträffat med uppgifter om datum för förlusten, förlustanmälan och uppgifter om provisorisk lösning samt skriftlig polisanmälan. Personliga ägodelar och privata medel Anmäl stöld, skada eller förlust till polisen senast 24 timmar från upptäckten och be att få en skriftlig polisanmälan. Rapportera även, i förekommande fall, stölden, skadan eller förlusten till reseledare eller ansvarig för hotell/lägenhet och begär en skriftlig rapport. Kvitton, kuponger eller andra relevanta underlag som styrker köp/ägande/värde för förlorade, stulna eller skadade personliga ägodelar. Underlag i form av kvitto på köpt utländsk valuta och kontoutdrag från bank eller växlingskontor som har växlat den utländska valutan, eller relevant bevisunderlag för belopp i svenska kronor. Behåll skadade föremål eftersom vi kan komma att behöva inspektera dem. Om vi gör en betalning, eller ersätter ett objekt, så tillhör detta oss. Begär kostnadsförslag för reparation av skadade objekt.

9 Ersättningsanspråk gällande förlust eller skada i samband med anslutningsresa, inkl. försenat resgods Begär en skaderapport (PIR) från flygbolaget eller motsvarande underlag från järnvägsbolag, rederi eller deras ombud. Detta ska ske senast sju dagar räknat från förseningen/förlusten/skadan. Du har 21 dagar på dig att till flygbolaget skicka in underlag som styrker inköp av väsentliga ersättningsartiklar. Olycksfall Detaljerad redogörelse för omständigheterna kring händelsen samt fotografier och videomaterial (om tillämpligt). Medicinska underlag från behandlande läkare för att styrka omfattningen av skadan och utförd behandling samt datum för inskrivning/utskrivning i händelse av sjukhusvistelse. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen, med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. En bestyrkt kopia av dödsattesten (om tillämpligt). Missad avresa Utförlig beskrivning av de omständigheter som gjorde att du missade din avresa samt bevisunderlag från kollektivtrafikoperatör eller räddnings-/bärgningstjänst som hanterade det privata fordon du färdades i. Försenad avresa Skriftligt intyg från flygbolag, järnvägsbolag, rederi eller deras ombud, med uppgifter om planerade och faktiska avgångstider samt förklaring till den försenade avgången. Ansvarsskydd Detaljerad redogörelse för omständigheterna som ligger till grund för ersättningsanspråket samt fotografier och videomaterial (om tillämpligt). Kallelse, stämning eller annan korrespondens från tredje part. Observera att du inte ska ta på dig något ersättningsansvar, erbjuda dig att betala, eller föra korrespondens med tredje part utan vårt skriftliga medgivande. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen, med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. Juridiska kostnader Detaljerad redogörelse för omständigheterna kring händelsen, med fotografier och videomaterial (om tillämpligt) senast 90 dagar från det att händelsen som ligger till grund för ditt ersättningsanspråk inträffat. Kallelse, stämning eller annan korrespondens från tredje part. Observera att du inte ska besvara eventuell korrespondens från tredje part utan vårt skriftliga medgivande. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. Framföra klagomål Vi strävar efter att erbjuda dig försäkringsskydd och service av högsta kvalitet. Det kan dock finnas tillfällen då du känner att vi inte har levt upp till detta. Om så är fallet, tala om det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att lösa problemet. Dina juridiska rättigheter påverkas inte av att du framför klagomål. Kontakta i första hand: VD för Falck TravelCare Falck TravelCare Box Stockholm Förse Falck TravelCare med namn, adress, försäkringsnummer och ärendenummer, om sådant finns, samt bifoga kopior på relevant korrespondens, då detta hjälper oss att behandla ditt klagomål, på kortast möjliga tid. Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden Försäkringsärenden Box Stockholm. Avgifter för avbokning eller reseavbrott Ersättningsanspråk gällande Avbokning eller reseavbrott hanteras av MrJet Sverige - V.g. ring: Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader - Kapitel 1 Om du läggs in på sjukhus eller tror att du kanske måste åka hem tidigare eller förlänga din resa på grund av sjukdom, skada eller olycka, eller om dina sjukvårdskostnader överstiger SEK måste du underätta oss omedelbart - se "Medicinsk dygnet-runtassistans" för mer information.

10 Vi ersätter dig eller dina personliga ombud för följande nödvändiga och oförutsedda kostnader för akutsjukvård om du avlider, blir skadad, förolyckas eller insjuknar under din resa. Försäkringsskydd utanför ditt hemland Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för skäliga avgifter eller kostnader du ådrar dig för: Behandling Kostnader för medicinsk/kirurgisk behandling, läkemedel, vistelse på sjukhus/vårdhem eller vårdtjänster. Transport och logi Skäliga extrakostnader för transport och logi för dig och annan person som bor eller reser med dig, eller till dig från ditt hemland på läkares inrådan. Begravning Skälig kostnad för hemtransport av din kropp eller aska, alternativt betalar vi upp till SEK för din begravning på plats om du avlider utanför ditt hemland. Söknings- och räddningsinsatser Söknings- och räddningsinsatser i bergsområden om så anses medicinskt nödvändigt. Vi ersätter också: Sjukhusvård Upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten i händelse av att du blir inlagd på sjukhus under resan samt eventuella avgifter/kostnader enligt punkten Behandling. Tandvård Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för akut tandvård i syfte att lindra plötslig smärta. Utflykter Upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för de utflykter som du har betalat före resans påbörjande och som inte går att få tillbaka på annan väg. Detta förutsätter skriftlig rekommendation från läkare att du inte kan delta i dessa på grund av skada eller sjukdom som har uppstått under din resa. Försäkringsskydd i ditt hemland Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för: Transport och logi Skäliga extrakostnader för transport och logi för dig och annan person som bor eller reser med dig, eller till dig, inom ditt hemland på läkares inrådan; samt skälig kostnad för transport av dig, din aska eller kropp (i händelse av dödsfall). INTE Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland" (utom sjukhusvård och utflykter) och "Försäkringsskydd i ditt hemland" Självrisk av det belopp som anges i försäkringsöversikten såvida inte ditt ersättningsanspråk minskats för att du använt ditt europeiska sjukförsäkringskort eller annat ömsesidigt hälsoavtal (se "Ömsesidiga hälsoavtal" för mer information). Kostnaden för att ersätta eventuella läkemedel du redan använde när du påbörjade din resa. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland" och "Försäkringsskydd i ditt hemland" Tillstånd som framgår av "Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag". Extrakostnader för transport och logi som är av högre standard än dem du redan använder på din resa, om vi inte har enats om detta. Allt som inträffar till följd av - att du reser i ett flygplan (utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd); - att du tar ditt liv, skadar dig själv eller medvetet utsätter dig själv för fara (utom i syfte att rädda någon annans liv); - att du är påverkad av substanser (utom medicin ordinerad av läkare, dock inte för behandling av narkotikamissbruk); - direkta eller indirekta effekter av att du använder alkohol eller lösningsmedel; - att du åker motorcykel, om inte föraren har giltigt förarbevis för detta och inte samtliga försäkrade personer bär hjälm; - att du medverkar i en riskfylld aktivitet som inte är inskriven i ditt försäkringsbevis. Kostnader som uppkommer 12 månader efter datumet för din död, skada eller sjukdom. Kostnader för taxiresor och telefonsamtal (även mobilsamtal) till följd av händelse för vilken du begär ersättning. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland - Behandling" Vårdinsatser eller behandlingar du får i ditt hemland.

11 Vårdinsatser eller behandlingar som jourhavande läkare utför och vi bedömer kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige. Sjukvårdskostnader över SEK 2.700, sjukhusbehandling eller hemtransport som vi inte har godkänt. Extrakostnad för enskilt rum på sjukhus eller vårdhem. Kostnad för all form av behandling som inte är direkt kopplad till den sjukdom eller skada som ligger till grund för ersättningsanspråket. Gällande "Försäkringsskydd - Begravningskostnader" Din begravning eller kremering i ditt hemland. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland - Tandvård" Byte eller lagning av löständer eller konstgjorda tänder (t ex kronor). Tandvård som inbegriper användning av ädelmetaller. Förlust av pass - Kapitel 2 Vi betalar följande om ditt pass försvinner, blir stulet eller förstört på resan. Kostnader för att utfärda ett provisoriskt pass Upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för att täcka kostnaden för extra transport och logi samt administrationsavgifter du måste betala för att få ett provisoriskt pass så att du kan återvända till ditt hemland. Återstående värde av ditt ursprungliga pass Motsvarande kostnad (baserat på aktuellt återanskaffningsvärde) för återstående giltighetstid för ditt pass som har försvunnit, blivit stulet eller förstört. INTE Ersättningsanspråk om du inte har något skriftligt intyg från det konsulat du anmälde förlusten till. Försenat personligt resgods Kapitel 3 Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för viktiga ersättningsartiklar, om dina personliga ägodelar (gäller ej värdesaker, skidutrustning, golfutrustning, eller jobbutrustning) försvinner eller blir stulna under utresan i mer än 24 timmar räknat från din ankomst till destinationen. Anmärkning Du måste skicka oss kvitton på allt du köper. Om föremålen är förlorade för gott, drar vi av det belopp du är berättigad till enligt detta kapitel från det slutgiltiga ersättningsbeloppet enligt Personliga ägodelar - Kapitel 4. INTE Personliga ägodelar Kapitel 4 Upp till totalt SEK kronor om dina personliga ägodelar (gäller ej skid- eller golfutrustning) skadas, försvinner eller förstörs på din resa. Som högst ersätter vi värdesaker till ett belopp av totalt SEK oberoende av om de ägs gemensamt eller ej. Det finns också en gräns för enstaka artiklar, par eller uppsättningar på SEK Den högsta ersättning som vi betalar ut för värdesaker totalt, oavsett om de ägs gemensamt eller ej, framgår av försäkringsöversikten. Det finns också en gräns för enstaka artiklar, par eller uppsättningar. Även detta belopp anges i försäkringsöversikten. : Det är upp till oss att välja något av följande alternativ: betala kostnaden för att reparera din(a) ägodel(ar), ersätta din(a) ägodel(ar) med likvärdig artikel; eller betala kostnaden för att byta ut din(a) ägodel(ar). Avdrag för slitage och värdeminskning kommer att göras.

12 INTE Självrisk av det belopp som anges i försäkringsöversikten. Mer än det belopp som anges i försäkringsöversikten för tobak, alkohol, dofter och parfymer. Mer än den del av paret eller uppsättningen som försvunnit, blivit stulet eller förstört. Haveri/skada på sportutrustning under användning, ömtåliga artiklar, ljud-, video-, dator-, tv-, fax- och telefonutrustning. Förlust eller skada på grund av klimat, slitage, värdeminskning, rengöring, mal- eller skadedjursangrepp. Kostnad för att ersätta eller reparera löständer. Ersättningsanspråk för mer än en mobiltelefon per försäkrad person. Förlust eller stöld av, eller skada på, följande: - artiklar för vilka du inte kan uppvisa kvitto eller annat köpbevis; - filmer, band, kassetter, dataspel, elektroniska spel, miniskivor, DVD:er, video- och ljudband, patroner eller skivor, om de inte är förinspelade och vi då betalar ersättning upp till återanskaffningsvärde. - varor som försämras, flaskor eller förpackningar och eventuella skador som orsakas av dessa objekt eller deras innehåll; - värdesaker som kvarlämnats i motorfordon; - värdesaker som transporteras i resväska, koffert eller liknande, såvida du inte bär dem på dig hela tiden; - värdesaker om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i kassaskåp eller deponeringsfack (om sådana finns) eller är inlåsta i det boende du använder på din resa; - kontaktlinser, såvida inte skadan orsakas av brand eller stöld; - obligationer, aktiebrev, garantier eller dokument av alla slag; - personliga ägodelar om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i det boende du använder på resan, eller om de förvaras utom synhåll i låst koffert eller övertäckt bagageutrymme i låst motorfordon (inget skydd för värdesaker). - privata medel (se kapitel 6); - pass (se kapitel 3); Privata medel kapitel 5 Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för förlust eller stöld av dina privata medel (men inte mer än det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för kontanter, oavsett om de ägs gemensamt eller ej) under din resa. INTE Självrisk av belopp som anges i försäkringsöversikten. Ersättning om du inte kan uppvisa kvitto från växlingskontor/bank där du har köpt valutan. Förlust eller stöld av privata medel om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i kassaskåp eller deponeringsfack (om sådana finns) eller om de är inlåsta i det boende du använder på din resa; Förlust till följd av att valutan sjunker i värde eller misstag i samband med valutaväxling. Förlust eller stöld av resecheckar förutsatt att inte bank-/växlingskontor du köpt valutan från erbjuder alternativ lösning. Mer än det lägsta marknadsvärdet för likvärdiga färdbiljetter, om dina biljetter har betalats via flygbolags bonusprogram. Olycksfall Kapitel 6 Vi ersätter dig eller ditt juridiska ombud med ett av följande belopp för olycka som inträffar under din resa. Dödsfall Det belopp som anges i försäkringsöversikten för dödsfall. (Vi betalar upp till SEK om du är 15 år eller yngre vid tiden för olyckan.) Bestående förlust Det belopp som anges i försäkringsöversikten för fullständig och bestående förlust av syn på ett eller båda ögonen, eller fullständig och bestående förlorad funktion i en av, eller båda, händerna och fötterna. Fysiskt handikapp Det belopp som anges i försäkringsöversikten för bestående fysiskt handikapp som leder till att du inte kan förvärvsarbeta. (Vi betalar ingen ersättning om du är 15 år eller yngre eller 65 år eller äldre vid tiden för olyckan.)

13 Anmärkning Ersättning för dödsfall betalas ut till ditt personliga ombud. INTE Tillstånd som framgår av "Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag". Ersättningsanspråk som inkommer mer än ett år efter den ursprungliga olyckan. Allt som inträffar till följd av - sjukdom eller tillstånd som tilltar i betydelse, fysiska eller psykiska tillstånd som gradvis försämras, såvida detta inte anges i ditt försäkringsbrev; - att du reser i ett flygplan (utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd); - att du tar ditt liv, skadar dig själv eller medvetet utsätter dig själv för fara (utom i syfte att rädda någon annans liv); - att du är påverkad av substanser (utom de som ordinerats av läkare, dock inte för behandling av narkotikamissbruk); - direkta eller indirekta effekter av att du använder alkohol eller lösningsmedel; - att du åker motorcykel, om inte föraren har giltigt förarbevis för detta och inte samtliga försäkrade personer bär hjälm; - att du medverkar i någon riskfyllda aktivitet som inte är inskriven i ditt försäkringsbrev. Vi betalar endast för en av de ersättningspunkter som är kopplade till samma skada. Missad avresa Kapitel 7 Vi betalar upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för extrakostnader för logi och transport som du måste betala för att ta dig till din resedestination eller tillbaka hem på grund av att du inte kommer till avresestället i tid för din resa enligt plan, därför att - kollektiva transportmedel (inklusive reguljärflyg) inte går enligt tidtabell; eller för att - fordonet du reser i är inblandat i en olycka eller går sönder. INTE Ersättningsanspråk om du inte - kan uppvisa intyg från operatör inom kollektivtrafiken (om tillämpligt) med bekräftelse på att transporten inte avgått i tid; - kan uppvisa intyg på förseningen från räddnings-/bärgningstjänst el. dyl. som kom till undsättning vid olyckan eller haveriet (om tillämpligt) som påverkade det fordon du färdades i; - lagt in extra tid i din resplan för förväntade förseningar. Försening till följd av upplopp, civila oroligheter eller strejkaktioner som började eller aviserades innan du köpte försäkringsskydd eller färdbiljetter (beroende på vad som införskaffades sist). Fel i kollektivtrafiken på grund av upplopp, civila oroligheter, strejkaktioner som började eller aviserades innan du åkte hemifrån eller om du rimligtvis kunde ha gjort andra researrangemang. Försenad avresa Kapitel 8 Om flygning, internationell tåg- eller färjeförbindelse, som du är inbokad på, är försenad från avresestället i förhållande till avgångstiden i din färdplan p.g.a. något av följande: - allvarlig brand, storm eller översvämning vid avresestället; - strejkaktioner; - dåligt väder; - mekaniskt haveri för internationell tåg- eller färjeförbindelse; eller - startförbud för flygplan p.g.a. mekaniskt fel eller defekt konstruktion. Vi betalar ersättning för: Försening Upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten om du blir 12 timmar försenad eller mer.

14 INTE För sådant som beror på att du inte har checkat in på avresestället när du skulle gjort det. Missade anslutningar. Ersättning om du inte kan uppvisa intyg från flyg-/järnvägsbolag eller rederi med förklaring till orsaken till förseningen samt uppgifter om planerad avgångstid jämfört med faktisk avgångstid för flygresa eller internationell tåg-/färjeförbindelse. Försening till följd av upplopp, civila oroligheter, strejkaktioner som började eller aviserades innan försäkringsskyddet eller färdbiljetterna köptes (beroende på vad som införskaffades sist). Ansvarsskydd Kapitel 9 Om du hyr ett motordrivet eller mekaniskt fordon på din resa måste du kontrollera att du får nödvändigt försäkringsskydd av uthyrningsföretaget. Denna försäkring ger dig ingen täckning för detta. Vi betalar upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten samt alla andra kostnader som vi skriftligen enas om och som härrör från händelse orsakad av dig under din resa, och för vilken du är juridiskt ansvarig, och som resulterar i något av följande: Kroppsskada hos annan person. Förlust av eller skada på egendom som du inte äger eller som du eller en släkting inte har hyrt, lånat ut eller lånat. Förlust av eller skada på det boende som du använder på din resa och som inte tillhör dig eller en släkting. Anmärkning Informera oss så snart du eller din(a) personliga ombud får kännedom om eventuella åtal, rättsliga undersökningar eller dödliga skador, vilka kan leda till ersättningsanspråk enligt detta kapitel. Du ska inte förhandla med, betala, träffa uppgörelse, erkänna eller förneka något ansvar i förhållande till tredje part, utan vårt skriftliga medgivande. INTE Självrisk av belopp som anges i försäkringsöversikten. Ansvar för kroppsskada eller förlust av eller skada på egendom som faller inom någon av följande kategorier: - något som drabbar anställda till dig eller en släkting och orsakas av det arbete de är anställda att göra; - något som orsakas av något du medvetet har gjort eller inte gjort; - något som orsakas av din anställning eller anställning av en släkting, - något som orsakas av att du använder skjutvapen eller vapen; - något som orsakas av ett djur du äger, passar eller övervakar; - något som du accepterar att ta ansvar för men som du annars inte hade burit ansvar för. Avtalsenligt ansvar. Ansvar för kroppsskada som du, en släkting eller medresenär ådrar sig. Skadestånd eller andra kostnader som härrör från ditt ägande eller innehav av något av följande: - användning av mark eller byggnad utom det boende du använder på din resa. - motordrivna eller mekaniska fordon och släpvagnar kopplade till dem; - flygplan, motordrivna båtar eller segelbåtar. Juridiska kostnader Kapitel 10 Om du avlider, blir sjuk eller skadad under din resa och du eller ditt personliga ombud vidtar rättsliga åtgärder för att begära skadestånd eller ersättning för vårdslöshet mot tredje part går vi till väga enligt följande: Utser en rådgivare att agera i ditt ställe. Om vi tillsammans med dig inte kan enas om en utsedd rådgivare, kan frågan hänskjutas till alternativ inrättning för lösning av tvist.

15 För varje händelse som ger upphov till ersättningsanspråk betalar vi upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten för juridiska kostnader i samband med rättsliga åtgärder för dig (dock inte mer än två gånger detta totala belopp för alla personer som är försäkrade enligt denna försäkring). Anmärkning Du måste göra ditt ersättningsanspråk på det sätt som fastställs av utsedd rådgivare; Du måste hålla oss och utsedd rådgivare fullt informerade om alla fakta och all korrespondens som gäller eventuella erbjudanden om skadereglering som framförs till dig; Vi är inte bundna vid några löften eller åtaganden som du gör till utsedd rådgivare, eller annan person, om betalning av avgifter eller kostnader, utan vårt medgivande; Vi kan dra tillbaka försäkringsskyddet efter att vi har beviljat anspråket om vi tror att en uppgörelse sannolikt inte kommer att uppnås, eller att kostnaden för rättsliga åtgärder kan komma att överstiga avtalat skadebelopp. INTE Ersättningsanspråk: - som inte framförs till oss senast 90 dagar efter händelsen som gav upphov till anspråket, - i situationer där vi tror att en rimlig lösning är osannolik eller där kostnaden för rättsliga åtgärder kan komma att överstiga avtalat ersättningsbelopp; - som inbegriper rättsliga åtgärder mellan medlemmar av samma hushåll, en släkting, en medresenär, eller någon av dina anställda; - om en annan försäkringsgivare eller tjänsteleverantören har avvisat ditt ersättningsanspråk eller om deras försäkring ger otillräckligt skydd; - som görs till resebyrå, researrangör eller transportör, oss, försäkringsgivaren, eller försäkrad person som omfattas av denna försäkring eller vår agent. Juridiska kostnader: - för rättsliga åtgärder som vi inte har kommit överens om; - om du avslår en rimlig lösning för ditt ersättningsanspråk. Använd dig av alternativa lösningar för tvister, såsom medling, i denna situation; - om du tar tillbaka anspråket utan vårt samtycke och detta medför juridiska kostnader som du har fått betalt för måste dessa återbetalas till oss och alla juridiska kostnader blir då ditt ansvar; - som inte kan krävas tillbaka av oss, dig eller din utsedda rådgivare, när du får ersättning. Återbetalningen kan inte överstiga hälften av den ersättning du får; - vite som tilldöms dig eller utsedd rådgivare (t.ex. för att domstolens regler och bestämmelser inte åtföljts); - för att ha vidtagit rättsliga åtgärder i mer än ett land för samma händelse. MrJet.se reseförsäkring är AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº är auktoriserade av De Nederlandsche Bank i Nederländerna och står under Finansinspektionens kontroll avseende sin verksamhet i SVERIGE 4223TVL (1) 10/12POL

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen):

Läs mer

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring

Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring For English, please go to page 14 Swiss Air Rese- och avbeställningsförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom Swiss Air Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: AGAE-travel.support@allianz-assistance.co.uk

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING

RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING RYANAIR TRAVEL OCH TRAVEL PLUS FÖRSÄKRING Fördelar med Ryanair reseförsäkring* 3 Avbokning ENDAST 15e 3 Stulna eller borttappade resehandlingar 3 Akut läkarvård dygnet runt 3 Kompensation för försenat

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR

FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Försäkringsvillkor FÖRMÅNER GENOM AMERICAN EXPRESS GRUPPRESEFÖRSÄKRING FÖR PLATINUM CARD-MEDLEMMAR Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 587 717 17, dag eller natt; fax

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

Gold Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring Gold Card Försäkringsvillkor Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för Gold Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner som följer av den gruppförsäkring som tecknats av American Express Services

Läs mer

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT

UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT D.UAL.SE-08/14 UNITED AIRLINES RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck Global Assistance,

Läs mer

BRITISH. Falck TravelCare. Box 44024 100 73 Stockholm A. B. och avbeställningsförsäkring. Kategori VI Kategori I - VIII

BRITISH. Falck TravelCare. Box 44024 100 73 Stockholm A. B. och avbeställningsförsäkring. Kategori VI Kategori I - VIII BRITISH AIRWAYS RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, + 46 8 58 777 17 17,

Läs mer

Falck. Falck TravelCare Box 44024 100 73 Stockholm. Tel : +46 8 587 A. B. C. Kategori IV Kategori I, II, III, V och VI Kategori I - VI

Falck. Falck TravelCare Box 44024 100 73 Stockholm. Tel : +46 8 587 A. B. C. Kategori IV Kategori I, II, III, V och VI Kategori I - VI FLYING BLUE RESEFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSÖVERSIKT I händelse av sjukhusvistelse eller dödsfall, repatriering till Sverige och ersättningslogi, kontakta omedelbart: Falck TravelCare, +46 8 587 717 17, dag

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring

SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor. Gruppreseförsäkring SAS EuroBonus American Express Card Försäkringsvillkor Gruppreseförsäkring Förmåner genom American Express Gruppreseförsäkring för SAS EuroBonus American Express Card-medlemmar Nedan beskrivs de förmåner

Läs mer

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201)

1.SJÄLVRISKSKYDD. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Total (185SE00201) med återkomsten till någon av dessa platser Om premien betalas på avresedagen, gäller Reseförsäkring Total från det klockslag som betalningen registreras. 1.SJÄLVRISKSKYDD Detta är de fullständiga villkoren

Läs mer

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01

Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 Fullständiga villkor Reseförsäkring KOMPLETT per resa SZI04, 2009-01-01 A. Definitioner Med nära anhörig avses i detta sammanhang den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor-,

Läs mer

Reseförsäkring PLUS & TOTAL

Reseförsäkring PLUS & TOTAL Reseförsäkring PLUS & TOTAL Res rätt försäkrad Ingen självrisk! reseförsäkring plus & total 2011:01 Töm inte plånboken i onödan PLUS och TOTAL reseförsäkringar gäller utan självrisk och täcker även självrisken

Läs mer

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster.

Den fullständiga policyn laddar ni ner från vår hemsida www.sts.se under High School/Ansök och beställ/ Ansökningsinformation/Tilläggstjänster. Följande svenska översättning skall ses som en hjälp för att lättare förstå innehållet i de engelska villkoren. I händelse av tvist gäller alltid den engelska versionen framför den svenska översättningen.

Läs mer

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15

FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Försäkringsvillkor FLYBE NORDIC PRIVATRESEFÖRSÄKRING 2012-11-15 Viktigt att veta Allmänt om försäkringen Reseförsäkringen omfattar fastställda händelser, angivna i dessa försäkringsvillkor, som kan inträffa

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig

ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig ihi Bupa Tjänstereseförsäkring Vi är med dig överallt Gällande från 2012 1 innehåll 4 Varför välja ihi Bupa 6 Fördelar för dig 8 ihi Bupa 24 timmars larmtjänst 10 Dina alternativ 12 Skydd 16 Teckna försäkringen

Läs mer

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200)

1 SJÄLVRISK. Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) 1 SJÄLVRISK Detta är de fullständiga villkoren för Europ Assistances reseförsäkring Reseförsäkring Extra (185SE00200) På följesedel/faktura framgår det vilken produkt och täckningsområde du har valt, och

Läs mer

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013

Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Villkor för Reseförsäkring Smart Gäller fr.o.m. 2 april 2013 Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg Besöksadress: Löfströms Allé 6 A, Telefon:

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Tjänstereseförsäkring Gällande från 2015 INNEHÅLL 4 Ersättningsöversikt 8 Försäkringsvillkor 36 Ordlista 2 3 ERSÄTTNINGSÖVERSIKT Gällande från den 1:a januari 2015 Tjänstereseförsäkring

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01

RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL. Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 RESEFÖRSÄKRING PLUS och TOTAL Fullständiga försäkringsvillkor nummer 2400 Gäller from 2013-01-01 0 INNEHÅLL A ALLMÄN INFORMATION... 4 1.a Teckna privatreseförsäkring Plus... 4 1.b Teckna privatreseförsäkring

Läs mer