Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se."

Transkript

1 Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen): Alla ersättningsanspråk utom för avbokningar: Ersättningsanspråk för avbokning (Mr Jet) Innehåll Försäkringsöversikt 2 Viktig information 3 Termer och begrepp 4-5 Medicinsk dygnet-runt-assistans 6 Ömsesidiga hälsoavtal 6 Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag 7 Allmänna undantag 7 Villkor 8 Göra ersättningsanspråk 9 Framföra klagomål 10 Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader - Kapitel Förlust av pass - Kapitel 2 12 Försenat personligt resgods Kapitel 3 12 Personligt resgods Kapitel 4 13 Privata medel Kapitel 5 13 Olycksfall Kapitel 6 14 Missad avresa Kapitel 7 14 Försenad avresa Kapitel 8 15 Ansvarsskydd Kapitel 9 15 Juridiska kostnader Kapitel

2 Försäkringsöversikt Följande är endast en översikt över ersättningsbeloppen i grundförsäkringen. Läs igenom alla bestämmelser och villkor i försäkringsbrevet. Kapitel / Försäkringsskydd Guld (upp till) Självrisk 1. Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader Sjukhusinläggning Tandvård Begravningskostnader Kostnader inom hemlandet SEK SEK SEK SEK SEK SEK 650 Ingen 2. Förlust av pass SEK Ingen 3. Försenat personligt resgods SEK Ingen 4. Personligt resgods* SEK SEK 650 Enstaka artiklar, par eller uppsättningar SEK Beloppsgräns för värdesaker SEK Tobak, alkohol, parfymer SEK Privata medel (pengar)* SEK SEK 650 Kontantgräns SEK Olycksfall SEK Ingen 7. Missad avresa SEK Ingen 8. Försenad avresa* Försening, per enhet om 12 timmar SEK (SEK198/12 t) 9. Ansvarsskydd SEK SEK Juridiska kostnader SEK Ingen Anmärkning Ytterligare beloppsgränser Vissa delar av försäkringen har ytterligare beloppsgränser, såsom i Personligt resgods, med beloppsgräns för enstaka objekt och värdesaker. 2

3 Tack för att du har tecknat MrJet.se reseförsäkring med oss. Viktig information I ditt försäkringsbrev visas vilka delar av försäkringsskyddet du har valt; vilka personer som ska omfattas av skyddet samt om särskilda villkor ska gälla för försäkringen. Din försäkring ger dig inte skydd mot allting. Läs därför igenom försäkringsbrevet noggrant för att kontrollera att du har erforderligt skydd. Om något är oklart ska du kontakta MrJet.se reseförsäkring via Falck Global Assistance, Box 44024, Stockholm. Försäkringsgivare Din MrJet.se reseförsäkring är AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Så här fungerar din försäkring Din försäkring och ditt försäkringsbrev är ett avtal mellan dig och oss. Vi ersätter dig för alla ersättningsanspråk som omfattas av denna försäkring under försäkringstiden. Om inget annat särskilt anges gäller förmåner och undantag i respektive kapitel för varje försäkrad person. Vissa ord har en särskild innebörd, se avsnittet "Termer och begrepp". Dessa ord är markerade med fetstil i hela försäkringsbrevet. Uppge betydelsefulla uppgifter Innan du reser måste du meddela oss allt som kan påverka ditt försäkringsskydd. Om du är osäker på om något är av betydelse eller ej, måste du ändå berätta detta för oss. Skriv ned all tilläggsinformation du lämnar till oss. Om du undanhåller något som kan vara av betydelse, kan du gå miste om ditt försäkringsskydd med påföljden att vi inte beviljar ditt ersättningsanspråk. Ångerrätt Om ditt försäkringsskydd inte uppfyller dina krav, vänligen meddela MrJet.se inom 14 dagar efter att du har fått ditt försäkringsbrev och returnera alla dina försäkringshandlingar så betalar vi tillbaka erlagd premie. Om du rest under denna 14-dagarsperiod, gjort ett ersättningsanspråk, eller avser att göra det, kan vi kräva tillbaka belopp som du har använt för dessa tjänster. Observera att din ångerrätt inte gäller efter denna inledande 14-dagarsperiod. Självrisk För vissa delar av försäkringsskyddet måste du betala en självrisk. Detta innebär att du ansvarar för att betala den första delen av ersättningsanspråket för varje försäkrad person, för varje kapitel och för varje skadehändelse. Självrisken utgör det belopp du måste betala. Dataskydd Information om din försäkring kan utväxlas mellan MrJet.se Limited, oss och försäkringsbolaget i samband med undertecknande eller i administrativa syften. Observera att känslig information och andra uppgifter som du tillhandahåller kommer att användas av oss, våra representanter (om tillämpligt), försäkringsbolaget, andra försäkringsgivare, branschorgan och skadereglerare i syfte att administrera din försäkring, hantera ersättningsanspråk och motverka bedrägeri. Detta kan innebära överföring av information till andra länder (varav vissa har begränsade eller helt saknar dataskyddslagar). Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter förvaras på säkert sätt. Jurisdiktion Om inget annat har avtalats, gäller svensk lag och all kommunikation och dokumentation som rör denna försäkring ska ske på svenska. Eventuella tvister kring denna försäkring ska prövas i svensk domstol, såvida inte parterna enas om annat sätt att lösa tvisten. Frågor och klagomål ska i första hand ställas till verkställande direktör för Falck Global Assistance. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden 3

4 Termer och begrepp När följande ord och fraser används i försäkringsbrevet/försäkringshandlingen avses innebörden nedan. Dessa ord är markerade med fetstil. Avreseställe För resor inom Norge, Sverige, Danmark eller Finland Den flygplats, internationella järnvägsstation eller hamn i ditt hemland där din utresa tar sin början och det ställe från vilket din slutgiltiga hemresa börjar (inklusive anslutande transport därefter). Avreseställe För resor utanför Norge, Sverige, Danmark eller Finland Den flygplats, internationella järnvägsstation eller hamn inom Sverige, Norge, Danmark eller Finland där din utresa tar sin början och det ställe från vilket din slutgiltiga hemresa börjar (inklusive anslutande transport därefter). Fast bosatt En person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige, Norway, Denmark eller Finland och som inte har tillbringat mer än sex månader utomlands året innan försäkringen tecknats. Observera att i händelse av hemtransport kan hemresa endast ske till i ditt hemland. Försäkringens täckningsområde Försäkringen gäller inte om du reser utanför det område som framgår av ditt försäkringsbrev. Europa Kontinentaleuropa, öarna i Medelhavet, Kanalöarna, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Egypten, Isle of Man, Turkiet, Madeira, Kanarieöarna, Azorerna, Irland, Island, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Storbritannien, Moldavien och Georgien. Globalt Alla världsomspännande land Försäkringsgivare AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen Poeldijkstraat 4,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº Försäkringstid Försäkringsskyddet upphör gälla vid det datum som anges i ditt försäkringsbrev, såvida du inte kan avsluta din resa som planerat på grund av dödsfall, skada eller sjukdom, eller på grund av oundvikliga förseningar i kollektivtrafiken. Under dessa omständigheter kommer vi att förlänga försäkringsskyddet utan kostnad så att du får en rimlig chans att avsluta resan. Friställning Förlust av fast anställning (utom frivillig avgång), efter en sammanhängande arbetsperiod på två år hos samma arbetsgivare om du är 18 år och äldre, eller 65 år och yngre. Hem Din normala hemvist isverige, Norge, Danmark eller Finland. Juridiska kostnader Avgifter, kostnader och utgifter (inklusive lokala skatter på varor och tjänster) som vi samtycker till att betala för dig i samband med rättsliga åtgärder. Även kostnader du åläggs att betala av domstol eller skiljeman (med undantag av skadestånd, böter och viten) eller andra kostnader vi samtycker till att betala. Läkare Lagfaren läkare med nödvändig legitimation i det land han/hon för närvarande utövar sitt yrke, som inte är du själv eller en släkting till dig. Medresenär Person som bokat en resa tillsammans med dig. Olycka En oväntad händelse orsakad av något yttre och synligt, som resulterar i fysisk kroppsskada, och som i sin tur leder till total och bestående förlust av syn, total och bestående funktionsförlust i kroppsdel, bestående invaliditet, eller död, inom ett år från händelsen. Par eller uppsättning Ett antal personliga ägodelar (ej skidutrustning) som hör ihop eller kan användas tillsammans. Personliga ägodelar Alla dina resväskor, koffertar och liknande behållare (inklusive innehåll) och saker som du har på dig eller bär med dig (inklusive dina värdesaker och pass). Privata medel Kontanter, checkar, postanvisningar, giltiga frimärken, resecheckar, kuponger eller värdecheckar med monetärt värde, inträdesbiljetter och färdbiljetter, som innehas i privat syfte och inte i tjänstesyfte. 4

5 Rättsliga åtgärder Arbete som utförs i samband med ersättningsanspråk som vi har enats om. Detta inbegriper förhandlingar, prövning i civil domstol, skiljeförfarande och eventuella överklaganden på grund av sådan prövning, som inte är en anmälan du gjort till EG-domstolen, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller liknande internationellt organ; eller för att verkställa en dom eller ett juridiskt bindande beslut. Resa En resa som sker under försäkringstiden och som börjar när du lämnar hemmet och avslutas när du kommer hem, eller till ett sjukhus eller vårdhem i ditt hemland, beroende på det som inträffar först. - Försäkringen gäller bara om du är 64 år eller yngre (resa som påbörjas efter att du kommit hem omfattas inte). - Resor som är bokade för mer än 120 dagar omfattas inte. Riskfyllda aktiviteter För följande aktiviteter har du automatiskt skydd: bananbåtar, cricket, cykling, djuphavsfiske, bergsvandring, glaciärvandring, golf, fotvandring, ridning (inte tävlingar, hopp, jakt, fälttävlan, polo eller rodeo), vattenskoter, maratonlöpning, mountainbike, korgboll, orientering, skärmflygning över vatten, ringo, löpning, safari i fordon (måste vara en organiserad resa), dykning till ett djup av 30 meter (om du har dykarcertifikat eller dyker med en kvalificerad instruktör), snorkling, surfing, simning, trekking, wakeboard, promenader, vattenskidåkning, vindsurfing och zorbing. Försäkringen gäller inte för professionell idrottsutövning, eller kapplöpning i någon form utom till fots, eller manuellt arbete i någon form. Vi kan eventuellt erbjuda dig försäkringsskydd för andra aktiviteter som inte finns med på listan. Kontakta MrJet.se reseförsäkring, se kontaktuppgifter på MrJet.se hemsida. Självrisk Den summa som vi drar av från ersättningsbeloppet enligt denna försäkring för varje försäkrad person, för varje kapitel i försäkringen och för varje skadetillfälle. Om exempelvis ett par blir bestulet på personliga ägodelar från sitt gemensamma bagage, och båda två ådrar sig medicinska kostnader under samma resa, får de tillsammans betala fyra självrisker. Två av självriskerna avser då ersättningsanspråk enligt kapitel 5 (ägodelar) och två av självriskerna avser ersättningsanspråk enligt kapitel 1 (medicinskt). Släkting Din mor (svärmor), far (svärfar), styvförälder (svärstyvförälder), syster (svägerska), bror (svåger), maka, make, son, dotter, styvbarn, fosterbarn, mor-/farförälder, barnbarn, mor-/farbror, moster/faster, syskonbarn, kusin, partner (inklusive registrerad partner och sambo) eller fästman/fästmö. Utsedd rådgivare Advokat eller person med erforderliga kvalifikationer, företag eller bolag, inklusive vi själva, som utses att företräda dig i ditt ersättningsanspråk. Värdesaker Smycken, klockor, föremål som är gjorda av, eller innehåller, ädelmetaller eller halvädel-/ädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, dataspel, utrustning för fotografering, ljud, video, data, tv, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), MP3-spelare, handdatorer, elektroniska spel, TV-apparater och CD-skivor, miniskivor, DVD:er, patroner, video- och ljudband. Vi, vår, oss AGA International SA, nederländska branch, opererer som Du, din, försäkrad person Person vars namn står i försäkringsbrevet och för vilken försäkringspremie har erlagts. 5

6 Medicinsk dygnet-runt-assistans Vänligen meddela oss omgående om allvarlig sjukdom eller olycksfall som inträffar utomlands och som gör att du måste läggas in på sjukhus, eller kanske behöver åka hem tidigare, eller förlänga din vistelse på grund av sjukdom eller skada. Om du inte kan göra detta därför att tillståndet utgör fara för liv, hälsa, syn eller kroppsorgan, ska du kontakta oss så fort du kan. Du måste även meddela oss om dina sjukvårdskostnader överstiger SEK Om du vill få ersättning för smärre sjukdomar eller olycksfall ska du, om möjligt, betala kostnaden själv och begära ersättning från oss vid hemkomsten. Du kan ringa till oss 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det går också bra att skicka e-post. Ring om du befinner dig utanför hemlandet. E-post: Vänligen uppge ålder och försäkringsnummer samt att du har reseförsäkring från MrJet.se. Nedan följer några exempel på hur du kan använda vår medicinska dygnet-runt-assistans. Betalningsbekräftelse Vi kommer att kontakta sjukhus eller läkare utomlands och garantera att vi betalar deras avgifter förutsatt att ditt ersättningsanspråk är giltigt. Hemtransport Om våra medicinska rådgivare anser att det ligger i ditt medicinska intresse att bli återförd till ditt hemland, eller till sjukhus/vårdhem i ditt hemland, transporteras du normalt med reguljärflyg eller vägambulans. Om det bedöms som medicinskt nödvändigt använder vi ambulansflyg i mycket allvarliga eller brådskande fall. Vi samråder med behandlande läkare och våra medicinska rådgivare först. Om du behöver åka hem tidigare måste behandlande läkare lämna ett intyg som bekräftar att du klarar av att resa. Utan detta kan flygbolaget neka en sjuk eller skadad person att åka med. Du kan kontakta oss när som helst, dygnet runt. Du får tala med en av våra erfarna assistanssamordnare till vilken du ska uppge alla relevanta uppgifter. Se till att ha dina försäkringsuppgifter till hands innan du ringer. Ömsesidiga hälsoavtal Europeiska sjukförsäkringskortet (EHIC) Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till medicinsk vård till reducerad kostnad, ibland gratis, för vilken behovet uppstått under vistelse inom EES-området eller i Schweiz. EES-området utgörs av samtliga EU-länder plus Island, Liechtenstein och Sverige. Kortet ger endast tillgång till offentligt tillhandahållen hälso- och sjukvård. Kom ihåg att denna kanske inte omfattar allt det du förväntar dig att få gratis från det offentliga sjukvårdssystemet. Du kan själv behöva bidra med en del av vårdkostnaden. Om du använder dig av det europeiska sjukförsäkringskortet, eller av annat ömsesidigt hälsoavtal som sänker din vårdkostnad, behöver du inte betala någon självrisk. 6

7 Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag Dessa avser, Kostnader för akutsjukvård och därtill relaterade kostnader samt Olycksfall. Det är mycket viktigt att du läser igenom och är införstådd med följande: 1 Du har inget skydd för direkta eller indirekta anspråk som kan hänföras till följande om du vid tidpunkten för försäkringens utfärdande a är ordinerad löpande medicinsk behandling; b behandlats för, eller uppsökt läkare/sjukhusspecialist för, medicinskt tillstånd under de senaste 6 månaderna; c remitterats till, behandlats eller står under vård av läkare eller sjukhusspecialist; d väntar på behandling eller resultat från tester eller utredningar; Om vi inte kan erbjuda försäkringsskydd för ett medicinskt tillstånd, innebär detta att ingen annan som är försäkrad av oss kan begära ersättning för detta. Detta kan även gälla om den person som lider av det medicinska tillståndet i fråga tecknar försäkringsskydd hos annan försäkringsgivare. 2 Försäkringen gäller inte om du reser mot läkares inrådan och vi tittar även på var du skulle ha befunnit dig om du konsulterat läkare före resans påbörjande. 3 Försäkringen gäller inte om du vet att du kommer att behöva medicinsk vård eller rådgivning vid vårdinrättning under resan. 4 Försäkringen gäller inte för direkta eller indirekta ersättningsanspråk om du före resans påbörjande fått diagnos om obotligt sjukdomstillstånd av läkare. 5 Försäkringen gäller inte om du vid tiden för försäkringens tecknande väntade på medicinsk vård eller rådgivning vid vårdinrättning, eller stod under medicinsk utredning. 6 Försäkringen gäller inte om du reser i specifikt syfte att få/erhålla självvald operation, behandling eller sjukhusvård. Anmärkning Detta är inte någon privat sjukvårdsförsäkring utan försäkringen täcker bara akutsjukvård i händelse av olycka eller oförutsedd sjukdom som inträffar under din resa. Allmänna undantag Följande undantag gäller för hela ditt försäkringsskydd: Vi betalar ingen ersättning för anspråk som uppstår till följd av, eller utgörs av, följande: 1 Relevant sakförhållande som du kände till före resan såvida vi inte har enats om detta skriftligt i förväg. 2 Krig, invasion, handling av utländsk fiende, stridigheter (med eller utan krigsförklaring), inbördes oroligheter, revolt, revolution, uppror, militäraktion, statskupp, terrorism, massförstörelsevapen. 3 Epidemier eller pandemier. 4 Om du väljer att inte följa rekommendationer utfärdade av Världshälsoorganisationen (WHO), regering eller annan officiell myndighet. Detta gäller även vid rekommendation om vissa vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter). 5 Om din egendom tas ifrån dig, konfiskeras, förstörs eller skadas på uppdrag av statlig myndighet eller tullpersonal. 6 Joniserande strålning eller radioaktiv förorening från kärnbränsle eller kärnavfall, eller fara förenad med kärnteknisk utrustning. 7 Valutakursförändringar. 8 Om utrustning eller datorprogram, oavsett om de tillhör dig eller ej, inte förmår, eller misstänks inte förmå, känna igen eller korrekt tolka eller bearbeta ett datum som det riktiga eller korrekta datumet, eller fortsätta att fungera korrekt efter detta datum (gäller ej Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader och Olycksfall ). 9 Om du agerar på ett brottsligt eller uppsåtligt sätt. 10 Om du inte är nöjd med din resa eller inte vill resa. 11 Förluster som orsakas direkt eller indirekt av något du gjort ersättningsanspråk för, som till exempel förlorade intäkter, såvida inget annat framgår av försäkringsbrevet. 7

8 Villkor Följande villkor gäller för hela ditt försäkringsskydd. Läs villkoren noggrant eftersom vi bara kan bevilja ditt ersättningsanspråk om du uppfyller dem: 1 Du ska vara fast bosatt i Sverige, Norge, Danmark eller Finland 2 Du ska i rimlig utsträckning skydda dig själv och din egendom mot olyckor, personskador, förlust och materiella skador, och uppträda som om du inte var försäkrad och därigenom minimera eventuella ersättningsanspråk. 3 Du ska ha ett giltigt försäkringsbevis. 4 Du accepterar att vi inte förlänger försäkringstiden om det ursprungliga försäkringsskyddet, samt eventuella förlängningar, antingen har löpt ut eller varit i kraft i mer än 120 dagar, eller om du vet att du kommer att göra ett ersättningsanspråk. 5 Du ska kontakta oss så snart som möjligt med fullständig information om allt som kan resultera i ett ersättningsanspråk samt förse oss med alla uppgifter vi ber om. Se Göra ersättningsanspråk för mer information. 6 Du godtar att inga ändringar av villkoren i försäkringsskyddet gäller om inte vi bekräftat dessa till dig skriftligt. 7 Du har inte fyllt 65 år eller mer. Vi har rätt att göra följande 1 Säga upp försäkringen om du inte delger oss relevanta uppgifter, eller om du far med osanning, på ett sätt som påverkar vårt beslut om att erbjuda dig försäkringsskydd eller ej. En fullständig premieåterbetalning kommer att göras och beroende på omständigheterna kan vi komma att polisanmäla ärendet. 2 Säga upp försäkringen och inte ge dig någon ersättning om du lämnar in ett bedrägligt ersättningsanspråk. Vi kan i dessa fall komma att polisanmäla ärendet. 3 Endast erbjuda dig försäkringsskydd för hela din resa och inte utfärda något försäkringsbrev om resan redan har påbörjats. 4 Överta och i ditt namn hantera ersättningsanspråk du gör med stöd av denna försäkring. 5 Vidta rättsliga åtgärder i ditt namn (men på vår bekostnad) och be dig att ge oss information och fylla i formulär, som kan hjälpa oss att få ersättning för belopp vi har betalat enligt denna försäkring. 6 Med din eller ditt personliga ombuds tillåtelse, inhämta information från dina patientjournaler för att hjälpa oss eller våra representanter att behandla ditt ersättningsanspråk. Detta kan innebära krav på att du genomgår läkarundersökning eller att en obduktion utförs om du skulle avlida. Vi kommer inte att lämna ut någon personlig information om dig till annan part utan ditt uttryckliga samtycke. 7 Skicka hem dig när som helst under din resa om du blir sjuk eller skadad. Vi gör detta endast om behandlande läkare och våra medicinska rådgivare är överens härom. I händelse av tvist kommer vi att begära ett medicinskt utlåtande från oberoende part. 8 Vi ansvarar inte för kostnader som uppstår efter det datum som behandlande läkare och våra medicinska rådgivare har enats om att du bör återvända till ditt hemland, om du vägrar att föras hem. 9 Endast återbetala eller föra tillbaka ditt premiebelopp om du anser att försäkringsskyddet inte lever upp till dina förväntningar och du har meddelat oss härom inom 14 dagar från det datum du fått försäkringsbrev/försäkringshandling från oss. Vi kan kräva tillbaka alla belopp du har utnyttjat om du har rest, gjort ersättningsanspråk eller planerar att göra ett. 10 Vi ersätter inga krav som åberopas med stöd av denna försäkring (utom för Olycksfall ) om du har skydd för skadan i fråga hos annat försäkringsbolag. Under dessa omständigheter betalar vi bara vår andel av ersättningsanspråket. 11 Om du avbokar eller avbryter din resa upphör försäkringsskyddet att gälla utan återbetalning av din premie. 12 Begära tillbaka belopp som vi har betalat ut till dig för kostnader som inte omfattas av denna försäkring. 8

9 Göra ersättningsanspråk Ersättningsanspråk gällande avbeställning hanteras av MrJet Sverige - V.g. ring: För alla andra skadeärenden vänligen ringfalck Global Assistance på tel: ( måndag till fredag) och be om blankett för detta, eller e-post: Eller skriv till: MrJet.se, Ersättningsanspråk, Falck Global Assistance, Box 44024, Stockholm. Fyll i blanketten och skicka den till Falck Global Assistance så snart som möjligt med alla uppgifter och handlingar som vi begär. Det är viktigt att du förser oss med så mycket information som möjligt så att vi kan hantera din anmälan snabbt. Ta kopior på alla handlingar du skickar till Falck Global Assistance. Dokumentera uppgifter som rör ditt ersättningsanspråk när du är bortrest. Nedan följer en förteckning över de handlingar vi behöver ha för att kunna hantera ditt ersättningsanspråk. Gäller för alla ersättningsanspråk Originalfaktura(or) för bokad resa samt färdhandlingar med angivelse av resdatum och restider. Originalkvitton och redogörelse för alla utlägg du måste göra. Originalräkningar eller -fakturor du anmodas att betala. Uppgifter om andra eventuella försäkringar du tecknat och som ersätter skadan, som t.ex. hem-/villaförsäkring eller privat sjukvårdsförsäkring. Så många underlag som möjligt för att styrka ditt ersättningsanspråk. Sjukvårdskostnader Kontakta alltid vår medicinska nödassistans som nås dygnet runt om du blir inlagd på sjukhus, vill begära hemtransport eller om dina sjukvårdskostnader beräknas överstiga SEK Medicinska underlag från behandlande läkare för att styrka sjukdom eller skada och utförd behandling samt datum för inskrivning och utskrivning i händelse av sjukhusvistelse. Om ditt pass försvinner, blir stulet eller förstörs Skriftligt intyg från svenska konsulatet/ambassaden i det land förlusten inträffat med uppgifter om datum för förlusten, förlustanmälan och uppgifter om provisorisk lösning samt skriftlig polisanmälan. Personliga ägodelar och privata medel Anmäl stöld, skada eller förlust till polisen senast 24 timmar från upptäckten och be att få en skriftlig polisanmälan. Rapportera även, i förekommande fall, stölden, skadan eller förlusten till reseledare eller ansvarig för hotell/lägenhet och begär en skriftlig rapport. Kvitton, kuponger eller andra relevanta underlag som styrker köp/ägande/värde för förlorade, stulna eller skadade personliga ägodelar. Underlag i form av kvitto på köpt utländsk valuta och kontoutdrag från bank eller växlingskontor som har växlat den utländska valutan, eller relevant bevisunderlag för belopp i svenska kronor. Behåll skadade föremål eftersom vi kan komma att behöva inspektera dem. Om vi gör en betalning, eller ersätter ett objekt, så tillhör detta oss. Begär kostnadsförslag för reparation av skadade objekt. Ersättningsanspråk gällande förlust eller skada i samband med anslutningsresa, inkl. försenat resgods Begär en skaderapport (PIR) från flygbolaget eller motsvarande underlag från järnvägsbolag, rederi eller deras ombud. Detta ska ske senast sju dagar räknat från förseningen/förlusten/skadan. Du har 21 dagar på dig att till flygbolaget skicka in underlag som styrker inköp av väsentliga ersättningsartiklar. Olycksfall Detaljerad redogörelse för omständigheterna kring händelsen samt fotografier och videomaterial (om tillämpligt). Medicinska underlag från behandlande läkare för att styrka omfattningen av skadan och utförd behandling samt datum för inskrivning/utskrivning i händelse av sjukhusvistelse. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen, med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. En bestyrkt kopia av dödsattesten (om tillämpligt). Missad avresa Utförlig beskrivning av de omständigheter som gjorde att du missade din avresa samt bevisunderlag från kollektivtrafikoperatör eller räddnings-/bärgningstjänst som hanterade det privata fordon du färdades i. Försenad avresa Skriftligt intyg från flygbolag, järnvägsbolag, rederi eller deras ombud, med uppgifter om planerade och faktiska avgångstider samt förklaring till den försenade avgången. 9

10 Ansvarsskydd Detaljerad redogörelse för omständigheterna som ligger till grund för ersättningsanspråket samt fotografier och videomaterial (om tillämpligt). Kallelse, stämning eller annan korrespondens från tredje part. Observera att du inte ska ta på dig något ersättningsansvar, erbjuda dig att betala, eller föra korrespondens med tredje part utan vårt skriftliga medgivande. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen, med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. Juridiska kostnader Detaljerad redogörelse för omständigheterna kring händelsen, med fotografier och videomaterial (om tillämpligt) senast 90 dagar från det att händelsen som ligger till grund för ditt ersättningsanspråk inträffat. Kallelse, stämning eller annan korrespondens från tredje part. Observera att du inte ska besvara eventuell korrespondens från tredje part utan vårt skriftliga medgivande. Fullständiga uppgifter om eventuella vittnen med skriftliga redogörelser om sådana finns att tillgå. Framföra klagomål Vi strävar efter att erbjuda dig försäkringsskydd och service av högsta kvalitet. Det kan dock finnas tillfällen då du känner att vi inte har levt upp till detta. Om så är fallet, tala om det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att lösa problemet. Dina juridiska rättigheter påverkas inte av att du framför klagomål. Kontakta i första hand: VD för Falck Global Assistance Falck Global Assistance Box Stockholm Förse Falck Global Assistance med namn, adress, försäkringsnummer och ärendenummer, om sådant finns, samt bifoga kopior på relevant korrespondens, då detta hjälper oss att behandla ditt klagomål, på kortast möjliga tid. Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar kan du skriva till Allmänna Reklamationsnämnden 10

11 Kostnader för akutsjukvård och relaterade kostnader - Kapitel 1 Om du läggs in på sjukhus eller tror att du kanske måste åka hem tidigare eller förlänga din resa på grund av sjukdom, skada eller olycka, eller om dina sjukvårdskostnader överstiger SEK måste du underätta oss omedelbart - se "Medicinsk dygnet-runtassistans" för mer information. FÖRSÄKRINGEN BETALAR Vi ersätter dig eller dina personliga ombud för följande nödvändiga och oförutsedda kostnader för akutsjukvård om du avlider, blir skadad, förolyckas eller insjuknar under din resa. Försäkringsskydd utanför ditt hemland Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för skäliga avgifter eller kostnader du ådrar dig för: Behandling Kostnader för medicinsk/kirurgisk behandling, läkemedel, vistelse på sjukhus/vårdhem eller vårdtjänster. Transport och logi Skäliga extrakostnader för transport och logi för dig och annan person som bor eller reser med dig, eller till dig från ditt hemland på läkares inrådan. Begravning Skälig kostnad för hemtransport av din kropp eller aska, alternativt betalar vi upp till SEK för din begravning på plats om du avlider utanför ditt hemland. Söknings- och räddningsinsatser Söknings- och räddningsinsatser i bergsområden om så anses medicinskt nödvändigt. Vi ersätter också: Sjukhusvård Upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten i händelse av att du blir inlagd på sjukhus under resan samt eventuella avgifter/kostnader enligt punkten Behandling. Tandvård Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för akut tandvård i syfte att lindra plötslig smärta. Utflykter Upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för de utflykter som du har betalat före resans påbörjande och som inte går att få tillbaka på annan väg. Detta förutsätter skriftlig rekommendation från läkare att du inte kan delta i dessa på grund av skada eller sjukdom som har uppstått under din resa. Försäkringsskydd i ditt hemland Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för: Transport och logi Skäliga extrakostnader för transport och logi för dig och annan person som bor eller reser med dig, eller till dig, inom ditt hemland på läkares inrådan; samt skälig kostnad för transport av dig, din aska eller kropp (i händelse av dödsfall). Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland" (utom sjukhusvård och utflykter) och "Försäkringsskydd i ditt hemland" Självrisk av det belopp som anges i försäkringsöversikten såvida inte ditt ersättningsanspråk minskats för att du använt ditt europeiska sjukförsäkringskort eller annat ömsesidigt hälsoavtal (se "Ömsesidiga hälsoavtal" för mer information). Kostnaden för att ersätta eventuella läkemedel du redan använde när du påbörjade din resa. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland" och "Försäkringsskydd i ditt hemland" Tillstånd som framgår av "Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag". Extrakostnader för transport och logi som är av högre standard än dem du redan använder på din resa, om vi inte har enats om detta. Allt som inträffar till följd av - att du reser i ett flygplan (utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd); - att du tar ditt liv, skadar dig själv eller medvetet utsätter dig själv för fara (utom i syfte att rädda någon annans liv); - att du är påverkad av substanser (utom medicin ordinerad av läkare, dock inte för behandling av narkotikamissbruk); - direkta eller indirekta effekter av att du använder alkohol eller lösningsmedel; - att du åker motorcykel, om inte föraren har giltigt förarbevis för detta och inte samtliga försäkrade personer bär hjälm; - att du medverkar i en riskfylld aktivitet som inte är inskriven i ditt försäkringsbevis. Kostnader som uppkommer 12 månader efter datumet för din död, skada eller sjukdom. Kostnader för taxiresor och telefonsamtal (även mobilsamtal) till följd av händelse för vilken du begär ersättning. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland - Behandling" Vårdinsatser eller behandlingar du får i ditt hemland. Vårdinsatser eller behandlingar som jourhavande läkare utför och vi bedömer kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland.sjukvårdskostnader över SEK 2.700, sjukhusbehandling eller hemtransport som vi inte har godkänt. Extrakostnad för enskilt rum på sjukhus eller vårdhem. Kostnad för all form av behandling som inte är direkt kopplad till den sjukdom eller skada som ligger till grund för ersättningsanspråket. 11

12 Gällande "Försäkringsskydd - Begravningskostnader" Din begravning eller kremering i ditt hemland. Gällande "Försäkringsskydd utanför ditt hemland - Tandvård" Byte eller lagning av löständer eller konstgjorda tänder (t ex kronor). Tandvård som inbegriper användning av ädelmetaller. FÖRSÄKRINGEN BETALAR Förlust av pass - Kapitel 2 Vi betalar följande om ditt pass försvinner, blir stulet eller förstört på resan. Kostnader för att utfärda ett provisoriskt pass Upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för att täcka kostnaden för extra transport och logi samt administrationsavgifter du måste betala för att få ett provisoriskt pass så att du kan återvända till ditt hemland. Återstående värde av ditt ursprungliga pass Motsvarande kostnad (baserat på aktuellt återanskaffningsvärde) för återstående giltighetstid för ditt pass som har försvunnit, blivit stulet eller förstört. Ersättningsanspråk om du inte har något skriftligt intyg från det konsulat du anmälde förlusten till. FÖRSÄKRINGEN BETALAR Försenat personligt resgods Kapitel 3 Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för viktiga ersättningsartiklar, om dina personliga ägodelar (gäller ej värdesaker, skidutrustning, golfutrustning, eller jobbutrustning) försvinner eller blir stulna under utresan i mer än 24 timmar räknat från din ankomst till destinationen. Anmärkning Du måste skicka oss kvitton på allt du köper. Om föremålen är förlorade för gott, drar vi av det belopp du är berättigad till enligt detta kapitel från det slutgiltiga ersättningsbeloppet enligt Personliga ägodelar - Kapitel 4. 12

13 FÖRSÄKRINGEN BETALAR Personliga ägodelar Kapitel 4 Upp till totalt SEK kronor om dina personliga ägodelar (gäller ej skid- eller golfutrustning) skadas, försvinner eller förstörs på din resa. Som högst ersätter vi värdesaker till ett belopp av totalt SEK oberoende av om de ägs gemensamt eller ej. Det finns också en gräns för enstaka artiklar, par eller uppsättningar på SEK Den högsta ersättning som vi betalar ut för värdesaker totalt, oavsett om de ägs gemensamt eller ej, framgår av försäkringsöversikten. Det finns också en gräns för enstaka artiklar, par eller uppsättningar. Även detta belopp anges i försäkringsöversikten. : Det är upp till oss att välja något av följande alternativ: betala kostnaden för att reparera din(a) ägodel(ar), ersätta din(a) ägodel(ar) med likvärdig artikel; eller betala kostnaden för att byta ut din(a) ägodel(ar). Avdrag för slitage och värdeminskning kommer att göras. Självrisk av det belopp som anges i försäkringsöversikten. Mer än det belopp som anges i försäkringsöversikten för tobak, alkohol, dofter och parfymer. Mer än den del av paret eller uppsättningen som försvunnit, blivit stulet eller förstört. Haveri/skada på sportutrustning under användning, ömtåliga artiklar, ljud-, video-, dator-, tv-, fax- och telefonutrustning. Förlust eller skada på grund av klimat, slitage, värdeminskning, rengöring, mal- eller skadedjursangrepp. Kostnad för att ersätta eller reparera löständer. Ersättningsanspråk för mer än en mobiltelefon per försäkrad person. Förlust eller stöld av, eller skada på, följande: - artiklar för vilka du inte kan uppvisa kvitto eller annat köpbevis; - filmer, band, kassetter, dataspel, elektroniska spel, miniskivor, DVD:er, video- och ljudband, patroner eller skivor, om de inte är förinspelade och vi då betalar ersättning upp till återanskaffningsvärde. - varor som försämras, flaskor eller förpackningar och eventuella skador som orsakas av dessa objekt eller deras innehåll; - värdesaker som kvarlämnats i motorfordon; - värdesaker som transporteras i resväska, koffert eller liknande, såvida du inte bär dem på dig hela tiden; - värdesaker om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i kassaskåp eller deponeringsfack (om sådana finns) eller är inlåsta i det boende du använder på din resa; - kontaktlinser, såvida inte skadan orsakas av brand eller stöld; - obligationer, aktiebrev, garantier eller dokument av alla slag; - personliga ägodelar om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i det boende du använder på resan, eller om de förvaras utom synhåll i låst koffert eller övertäckt bagageutrymme i låst motorfordon (inget skydd för värdesaker). - privata medel (se kapitel 6); - pass (se kapitel 3); FÖRSÄKRINGEN BETALAR Privata medel Kapitel 5 Upp till det belopp som anges i försäkringsöversikten för förlust eller stöld av dina privata medel (men inte mer än det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för kontanter, oavsett om de ägs gemensamt eller ej) under din resa. Självrisk av belopp som anges i försäkringsöversikten. Ersättning om du inte kan uppvisa kvitto från växlingskontor/bank där du har köpt valutan. Förlust eller stöld av privata medel om du inte bär dem på dig eller förvarar dem inlåsta i kassaskåp eller deponeringsfack (om sådana finns) eller om de är inlåsta i det boende du använder på din resa; Förlust till följd av att valutan sjunker i värde eller misstag i samband med valutaväxling. Förlust eller stöld av resecheckar förutsatt att inte bank-/växlingskontor du köpt valutan från erbjuder alternativ lösning. Mer än det lägsta marknadsvärdet för likvärdiga färdbiljetter, om dina biljetter har betalats via flygbolags bonusprogram. 13

14 Olycksfall Kapitel 6 FÖRSÄKRINGEN BETALAR Vi ersätter dig eller ditt juridiska ombud med ett av följande belopp för olycka som inträffar under din resa. Dödsfall Det belopp som anges i försäkringsöversikten för dödsfall. (Vi betalar upp till SEK om du är 15 år eller yngre vid tiden för olyckan.) Bestående förlust Det belopp som anges i försäkringsöversikten för fullständig och bestående förlust av syn på ett eller båda ögonen, eller fullständig och bestående förlorad funktion i en av, eller båda, händerna och fötterna. Fysiskt handikapp Det belopp som anges i försäkringsöversikten för bestående fysiskt handikapp som leder till att du inte kan förvärvsarbeta. (Vi betalar ingen ersättning om du är 15 år eller yngre eller 65 år eller äldre vid tiden för olyckan.) Anmärkning Ersättning för dödsfall betalas ut till ditt personliga ombud. Tillstånd som framgår av "Hälsodeklaration och hälsorelaterade undantag". Ersättningsanspråk som inkommer mer än ett år efter den ursprungliga olyckan. Allt som inträffar till följd av - sjukdom eller tillstånd som tilltar i betydelse, fysiska eller psykiska tillstånd som gradvis försämras, såvida detta inte anges i ditt försäkringsbrev; - att du reser i ett flygplan (utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd); - att du tar ditt liv, skadar dig själv eller medvetet utsätter dig själv för fara (utom i syfte att rädda någon annans liv); - att du är påverkad av substanser (utom de som ordinerats av läkare, dock inte för behandling av narkotikamissbruk); - direkta eller indirekta effekter av att du använder alkohol eller lösningsmedel; - att du åker motorcykel, om inte föraren har giltigt förarbevis för detta och inte samtliga försäkrade personer bär hjälm; - att du medverkar i någon riskfyllda aktivitet som inte är inskriven i ditt försäkringsbrev. Vi betalar endast för en av de ersättningspunkter som är kopplade till samma skada. FÖRSÄKRINGEN BETALAR Missad avresa Kapitel 7 Vi betalar upp till det totala belopp som anges i försäkringsöversikten för extrakostnader för logi och transport som du måste betala för att ta dig till din resedestination eller tillbaka hem på grund av att du inte kommer till avresestället i tid för din resa enligt plan, därför att - kollektiva transportmedel (inklusive reguljärflyg) inte går enligt tidtabell; eller för att - fordonet du reser i är inblandat i en olycka eller går sönder. Ersättningsanspråk om du inte - kan uppvisa intyg från operatör inom kollektivtrafiken (om tillämpligt) med bekräftelse på att transporten inte avgått i tid; - kan uppvisa intyg på förseningen från räddnings-/bärgningstjänst el. dyl. som kom till undsättning vid olyckan eller haveriet (om tillämpligt) som påverkade det fordon du färdades i; - lagt in extra tid i din resplan för förväntade förseningar. Försening till följd av upplopp, civila oroligheter eller strejkaktioner som började eller aviserades innan du köpte försäkringsskydd eller färdbiljetter (beroende på vad som införskaffades sist). Fel i kollektivtrafiken på grund av upplopp, civila oroligheter, strejkaktioner som började eller aviserades innan du åkte hemifrån eller om du rimligtvis kunde ha gjort andra researrangemang. 14

15 Försenad avresa Kapitel 8 FÖRSÄKRINGEN BETALAR Om flygning, internationell tåg- eller färjeförbindelse, som du är inbokad på, är försenad från avresestället i förhållande till avgångstiden i din färdplan p.g.a. något av följande: - allvarlig brand, storm eller översvämning vid avresestället; - strejkaktioner; - dåligt väder; - mekaniskt haveri för internationell tåg- eller färjeförbindelse; eller - startförbud för flygplan p.g.a. mekaniskt fel eller defekt konstruktion. För sådant som beror på att du inte har checkat in på avresestället när du skulle gjort det. Missade anslutningar. Ersättning om du inte kan uppvisa intyg från flyg-/järnvägsbolag eller rederi med förklaring till orsaken till förseningen samt uppgifter om planerad avgångstid jämfört med faktisk avgångstid för flygresa eller internationell tåg-/färjeförbindelse. Försening till följd av upplopp, civila oroligheter, strejkaktioner som började eller aviserades innan försäkringsskyddet eller färdbiljetterna köptes (beroende på vad som införskaffades sist). Ansvarsskydd Kapitel 9 Om du hyr ett motordrivet eller mekaniskt fordon på din resa måste du kontrollera att du får nödvändigt försäkringsskydd av uthyrningsföretaget. Denna försäkring ger dig ingen täckning för detta. FÖRSÄKRINGEN BETALAR Vi betalar upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten samt alla andra kostnader som vi skriftligen enas om och som härrör från händelse orsakad av dig under din resa, och för vilken du är juridiskt ansvarig, och som resulterar i något av följande: Kroppsskada hos annan person. Förlust av eller skada på egendom som du inte äger eller som du eller en släkting inte har hyrt, lånat ut eller lånat. Förlust av eller skada på det boende som du använder på din resa och som inte tillhör dig eller en släkting. Anmärkning Informera oss så snart du eller din(a) personliga ombud får kännedom om eventuella åtal, rättsliga undersökningar eller dödliga skador, vilka kan leda till ersättningsanspråk enligt detta kapitel. Du ska inte förhandla med, betala, träffa uppgörelse, erkänna eller förneka något ansvar i förhållande till tredje part, utan vårt skriftliga medgivande. Självrisk av belopp som anges i försäkringsöversikten. Ansvar för kroppsskada eller förlust av eller skada på egendom som faller inom någon av följande kategorier: - något som drabbar anställda till dig eller en släkting och orsakas av det arbete de är anställda att göra; - något som orsakas av något du medvetet har gjort eller inte gjort; - något som orsakas av din anställning eller anställning av en släkting, - något som orsakas av att du använder skjutvapen eller vapen; - något som orsakas av ett djur du äger, passar eller övervakar; - något som du accepterar att ta ansvar för men som du annars inte hade burit ansvar för. Avtalsenligt ansvar. Ansvar för kroppsskada som du, en släkting eller medresenär ådrar sig. Skadestånd eller andra kostnader som härrör från ditt ägande eller innehav av något av följande: - användning av mark eller byggnad utom det boende du använder på din resa. - motordrivna eller mekaniska fordon och släpvagnar kopplade till dem; - flygplan, motordrivna båtar eller segelbåtar. 15

16 FÖRSÄKRINGEN BETALAR Juridiska kostnader Kapitel 10 Om du avlider, blir sjuk eller skadad under din resa och du eller ditt personliga ombud vidtar rättsliga åtgärder för att begära skadestånd eller ersättning för vårdslöshet mot tredje part går vi till väga enligt följande: Utser en rådgivare att agera i ditt ställe. Om vi tillsammans med dig inte kan enas om en utsedd rådgivare, kan frågan hänskjutas till alternativ inrättning för lösning av tvist. För varje händelse som ger upphov till ersättningsanspråk betalar vi upp till de belopp som anges i försäkringsöversikten för juridiska kostnader i samband med rättsliga åtgärder för dig (dock inte mer än två gånger detta totala belopp för alla personer som är försäkrade enligt denna försäkring). Anmärkning Du måste göra ditt ersättningsanspråk på det sätt som fastställs av utsedd rådgivare; Du måste hålla oss och utsedd rådgivare fullt informerade om alla fakta och all korrespondens som gäller eventuella erbjudanden om skadereglering som framförs till dig; Vi är inte bundna vid några löften eller åtaganden som du gör till utsedd rådgivare, eller annan person, om betalning av avgifter eller kostnader, utan vårt medgivande; Vi kan dra tillbaka försäkringsskyddet efter att vi har beviljat anspråket om vi tror att en uppgörelse sannolikt inte kommer att uppnås, eller att kostnaden för rättsliga åtgärder kan komma att överstiga avtalat skadebelopp. Ersättningsanspråk: - som inte framförs till oss senast 90 dagar efter händelsen som gav upphov till anspråket, - i situationer där vi tror att en rimlig lösning är osannolik eller där kostnaden för rättsliga åtgärder kan komma att överstiga avtalat ersättningsbelopp; - som inbegriper rättsliga åtgärder mellan medlemmar av samma hushåll, en släkting, en medresenär, eller någon av dina anställda; - om en annan försäkringsgivare eller tjänsteleverantören har avvisat ditt ersättningsanspråk eller om deras försäkring ger otillräckligt skydd; - som görs till resebyrå, researrangör eller transportör, oss, försäkringsgivaren, eller försäkrad person som omfattas av denna försäkring eller vår agent. Juridiska kostnader: - för rättsliga åtgärder som vi inte har kommit överens om; - om du avslår en rimlig lösning för ditt ersättningsanspråk. Använd dig av alternativa lösningar för tvister, såsom medling, i denna situation; - om du tar tillbaka anspråket utan vårt samtycke och detta medför juridiska kostnader som du har fått betalt för måste dessa återbetalas till oss och alla juridiska kostnader blir då ditt ansvar; - som inte kan krävas tillbaka av oss, dig eller din utsedda rådgivare, när du får ersättning. Återbetalningen kan inte överstiga hälften av den ersättning du får; - vite som tilldöms dig eller utsedd rådgivare (t.ex. för att domstolens regler och bestämmelser inte åtföljts); - för att ha vidtagit rättsliga åtgärder i mer än ett land för samma händelse. MrJet.se reseförsäkring är AGA International SA, nederländska branch, opererer som med kontor på adressen,, registreratpå Netherlands Authority för the Financial Markets (AFM) Nº och i Commercial Register Amsterdam Nº är auktoriserade av De Nederlandsche Bank i Nederländerna och står under Finansinspektionens kontroll avseende sin verksamhet i SVERIGE 4223TVL (1) 11/14POL 16

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5 Innehåll Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 4 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 5 Framföra klagomål 5 Kapitel 1 Ersättning av självrisk

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: support.fga@se.falck.com Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se.

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter. Innehåll. Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Reseförsäkring Försäkringen kan tecknas av kunder som bokar sin resa genom MrJet.se. Kundtjänst: support@falcktravelcare.se Viktiga kontaktuppgifter Medicinsk dygnet-runt-assistans (vid medicinska nödlägen

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Ytterligare service ett axplock

Ytterligare service ett axplock Porsche Assistance Ytterligare service ett axplock - Ersättning för reskostnader för att följa med vid hämtning utomlands av minderåriga. - Ersättning för kostnader av - seende resa och inkvartering vid

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från

Säkerhet före resan. Avbeställningsförsäkring. Giltig från Säkerhet före resan Avbeställningsförsäkring Giltig från 2015-03-02 1 2 Säkerhet före resan Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller medresenär

Läs mer

Porsche Assistance När som helst, var som helst!

Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance Porsche Assistance När som helst, var som helst! Porsche Assistance innebär att du får snabb hjälp 24 timmar om dygnet, om du har någon av Porsches garantier. Vare sig det är en garanti

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627.

Försäkringsvillkor gäller från och med 1.5.2016 och tillämpas för skadefall som sker 1.5.2016 eller senare. Försäkringsnummer 200-119-6627. Om de olika språkversionerna avviker från varandra, tillämpas den finska versionen. Kortinnehavarens försäkring för Identitetsstöld för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

reseförsäkring specifik resa

reseförsäkring specifik resa reseförsäkring specifik resa Ger trygghet på långa resor Har du en hemförsäkring får du ett bra komplement Saknar du hemförsäkring får du ett fristående skydd Reseförsäkring specifik resa förlänger grundreseskyddet

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Skadeanmälan för personligt ansvar

Skadeanmälan för personligt ansvar Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt De

Läs mer

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning

Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Studenthemförsäkring Villkorssammanfattning Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer