Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF. Sammanställning av kick-off. Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor"

Transkript

1 Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor KKF Sammanställning av kick-off Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor 14 april 2015

2 CHRISTER GUSTAFSSON, professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet Saccos algoritmer + kultur = tillväxt Det finns ett tydligt samband mellan kultur, kreativitet och innovationskraft. Det gäller inte bara de kreativa näringarna utan också i de branscher som vi inte traditionellt sett uppfattar som kreativa, berättar Christer Gustafsson, professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet. Siffror visar att Sverige är det land i Europa som toppar listorna både beträffande innovationskraft och i antal invånare som deltar i någon form av kulturaktivitet. De fem krisländerna Irland, Spanien, Italien, Portugal och Grekland ligger lägst i båda dessa tabeller. Förklaringen ska vara att den som ägnar sig åt kultur utsätter sig för nya tankesätt och därmed skapas ett öppet sinne. Detta ger en näringsrik mylla för innovationer och ett mod att våga nytt. Det fina i kråksången är att detta öppna sinne inte bara gäller för innovationer inom de kreativa näringarna utan att det blir en spillover-effekt till övriga näringar, enligt denna modell. Länge har det pratats om kultur som tillväxtfaktor, men inte alla har tagit det på allvar. Det har varit svårt att visa i siffror och med vetenskap. Vändningen kom 2006 när EU gjorde en sammanställning över Europas årliga omsättningen fördelat på olika branscher. Resultatet blev följande: Biltillverkningsindustrin 273 miljarder euro Kemiindustrin 271 miljarder euro IT-industrin 541 miljarder euro Kulturella och kreativa näringar 654 miljarder euro I och med denna rapport fick EU upp ögonen för att kulturen genererar mycket pengar och därmed många arbetstillfällen. Det beslutades att en kulturpolitik skulle skapas.

3 I och med detta såg en helt ny bransch dagens ljus. Kultur blev en viktig faktor och inte bara något för kulturtanterna. Nya pusselbitar och ny forskning lades till. En av de ledande forskarna kom att bli Pier Luigi Sacco, vid IULM-universitetet i Milano. Hans bakgrund som ekonom fick politikerna att lyssna. Han konstaterade att den viktigaste enskilda faktorn i en postindustriell värld är just kultur och hur den integreras i vanliga näringar. Saccos metod handlar om att kartlägga de kreativa kraftfälten i den aktuella regionen. Hur gör man det då? Jo, man laddar kartans GIS-koordinater, alltså varje punkt och varje område, med statistik över samtliga kulturaktiviteter och -lokaler. Här räknas in både folkbildningsväsendet, friare kulturformer och traditionella kulturaktiviteter. ALLT ska kartläggas. De geografiska områden som visar sig vara kreativa kraftcentra markeras på en karta. Varför ska detta göras? Jo, för att se var man är förberedd för nya idéer. Nästa fråga blir vilken nytta vi har av kartläggningen. Om det går att identifiera de kreativa plattformarna kan vi då förutsäga dem? Vilken nytta har vi av det? Kan kulturen attrahera människor att bosätta sig på platsen och komma med investeringar? Mannen bakom systemet med algoritmerna heter Massimo Buscema och han är verksam vid forskningsinstitutet Semeion i Rom. Det är hans metod som Sacco och i sin tur Christer Gustafsson använder. Massimos algoritmer fortsätter framåt och visar inte bara nuläget. Vi kan få fram en prognos för hur det utvecklas i framtiden, förklarar Christer. Ett exempel är då denna kartläggning gjordes i Halland. Det visade sig då att en liten punkt vid sidan om Falkenberg hade en viktig roll. Där pågick ett bygge av en ny järnvägsstation, vilket gjorde att aktiviteterna ökade där. Fortsättningen på Massimos algoritmer visade dock att detta kreativa kraftfält skulle bli som ett tomtebloss som flammar upp och sedan försvinner. Vilken är då den viktigaste faktorn för de kreativa kraftfälten i exemplet Halland? Om vi skulle gjort ett wordcloud skulle det viktigaste ordet bli öppenhet, berättar Christer. Kungsbacka En av mitt livs mest spännande ögonblick var när jag såg kartan över Italien där Venedig INTE var med på kartan över kreativa kraftfält. Kulturturismen i Venedig är ju jättestor och där möts kreativa människor som skapar nya idéer. Men i Venedig bosätter de sig inte, så där finns ingen mylla, menar Christer. Varberg Falkenberg Hylte Halmstad Laholm

4 I detta fall visade det sig att satsningarna på kultur är utspridda. Det är inte optimalt och en kraftsamling skulle behövas, berättar Christer. I Halland hittades 7000 kulturaktiviteter och relationer. Detta är naturligtvis alltför många för att kunna förhålla sig till dem, men Massimos algoritmer ger redskapet. Alla punkter får olika värden. Det visade sig att några av punkterna har fler att prata med, då skapas allianser, som blir nätverk och kluster. Det skapas vissa punkter som är mer betydelsefulla än andra. Fortsättningen på arbetet med algoritmer är att politiska beslut kan simuleras genom att ge de olika databaserna olika värden. På så sätt går det att se in i framtiden. Vad händer om vi tar detta politiska beslut? Christer avslutar med att berätta om KKF Fyrbodal. Tre kartläggare från universitet ska arbeta med detta. Arbetet startar 8 juni och pågår tre månader framåt.

5

6 PANELDEBATT, Lasse Lindén, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund. Anders Persson, processledare Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen. Eva Idmark Andersson, kulturstrateg Skaraborgs kommunalförbund. Stefan Jacobsson, kulturchef Åmåls kommun. En av kick-offens programpunkter är ett panelsamtal. Under detta tas Not Quite flera gånger fram som exempel på ett kreativt kraftfält. Not Quite är ett exempel på hur kulturell skaparkraft kan utvecklas åt olika håll. Där jobbar vi kring frågor om attraktivitet och med att utveckla faciliteter som ger en så bra upplevelse som möjligt för att utveckla platsen, säger Stefan. Åmåls kommun ser ingen värdemotsättning mellan kulturdelen och de andra delarna såsom cafét och besöksnäringen. Vad kan då Fyrbodal lära sig av Skaraborg? Eva berättar att en lärdom är både kommun-, näringslivs- och kulturchefer måste vara aktiva från början. Då kan kommunerna ta bättre hand om projektet senare. Jag ser också att när jag träffar kulturcheferna och säger ordet näringsliv så slutar de lyssna och vice versa, berättar Eva. Moderatorn David Karlsson, nätverkstan, knyter resonemanget till Sacco som menar att arbete på tvärs är nödvändigt. Det måste ske över förvaltningsgränserna eftersom kulturen är övergripande. Lasse kastar ut en brandfackla om menar att han inte tror på att skapa kulturplaner eftersom dessa förstärker stuprören. En plan måste innehålla mer än kulturaktiviteter. Kulturen är inte en aktivitet utan ett medel för att skapa allt det andra, menar han. Anders påpekar att vi inte kan bestämma oss för att stötta exempelvis en teaterföreställning för att den ska generera si och så många arbetstillfällen. Han menar att då är vi illa ute. Det viktiga är föreställningen ska vara bra och skapa nya tankar, öppna nya sinnen. David säger att det inom kultursvängen hela tiden kommit nya modeller och husgudar som visar kulturens nytta. Han menar att det unika med denna modell är att vi diskuterar från både näringslivs- och kulturlägret. Om vi tack vare de här fantastiska italienarna får en modell som visar att såhär är det och såhär fungerar det, då ska jag applådera. Jag kan till och med stå på huvudet och applådera, utlovar Anders.

7

8 Mångfaldsaspekten måste följa med i arbetet Anna-Lena Heydar är nyvald ordförande i Beredningen Samhällsutveckling, Fyrbodals kommunalförbund. Inom denna beredning ingår kultur, näringsliv, infrastruktur och ytterligare ett par områden. Tidigare arbetade dessa område var för sig. Anna-Lena vill skicka med mångfaldsperspektivet i det kommande arbetet. Vi har hela världen i Sverige och i vårt område ett stort antal. Detta är en jätteviktig aspekt att inte glömma bort. Hon avslutar dagens kick-off med att betona att hon ser otroligt mycket fram emot detta arbete. ANNA-LENA HEYDAR, KKF ordförande i Beredningen Samhällsutveckling, Fyrbodals kommunalförbund Kreativa Kraftfält Fyrbodal Kulturen som tillväxtfaktor Vad händer nu då? Alla 14 kommuner i Fyrbodal kommer att involveras i arbetet med Kreativa Kraftfält. För bästa i Fyrbodals kommunalförbund. En referensgrupp son. Båda ingår i Beredningen Samhällsutveckling resultat är det viktigt att kommunerna redan från kommer att utses efter sommaren när insamlingen början är engagerade i arbetet, vilket denna kickoff givit en bra grund för. I slutet av april utses en arbeta med kartläggningen. Arbetet startar 8 juni är genomförd. Tre kartläggare från universitet ska styrgrupp bestående av två personer från kultursidan och två från näringslivssidan. Samordnas vara färdigställt hösten och pågår tre månader framåt. Rapporten beräknare för arbetet är från näringslivssidan Anna Lärk Ståhlberg och från kultursidan Marianna Anders- Fyrbodals kommunalförbund 14 kommuner samarbetar för tillväxt Museigatan 2 Box Uddevalla Vxl Fax

Kreativa Kraftfält i Skaraborg

Kreativa Kraftfält i Skaraborg Kreativa Kraftfält i Skaraborg Bakgrund I många sammanhang talas det om kulturen som tillväxtfaktor. Många framhåller kulturlivets bidrag till ett samhälles tillväxt och utveckling. Mer precist hur detta

Läs mer

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs?

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs? Kompetensförsörjning Har Sverige det som krävs? Den 3 juli höll Västra Götalandsregionen ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Temat för seminariet var kompetensförsörjning och det uppdrag om

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Kreativa kraftfält i Halland

Kreativa kraftfält i Halland Christer Gustafsson Kreativa kraftfält i Halland s l u t r a p p o r t 2 0 1 3 r a p p o r t n u m m e r 2 0 1 3 : 3 1 Förord Kulturmiljövården måste ständigt utvecklas. För Kulturmiljö Halland är det

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Utvecklingsforum för kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsforum för kulturella och kreativa näringar Utvecklingsforum för kulturella och kreativa näringar Konferens i Umeå 27-28/11 Rex Festsalar Arrangörer: Region Västerbotten, Dohi Sweden Bakgrund I samband med Umeås utnämning till Europas kulturhuvudstad

Läs mer

Framtidens innovativa Småland Blekinge

Framtidens innovativa Småland Blekinge Framtidens innovativa Småland Blekinge En sammanfattning av den regionala innovationsdialogen i Jönköping, 15 februari 2012 Den 15 februari arrangerade de fyra regionförbunden i Småland och Blekinge, i

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum

Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Origo II Med ena foten i konsten och den andra i... Om konst och kulturföretagande. Dokumentation av Origo seminariet, 9 november på Rydals museum Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 Konstnären som entreprenör...

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Tisdagen den 5 februari sågs vi på Rörstrands Center i Lidköping. Temat var Kompetensväxling med fokus på möjligheter för utveckling av kultur

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

InQbator. Ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och mediesektorn med jämställdhet i fokus

InQbator. Ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och mediesektorn med jämställdhet i fokus InQbator Ett mentorprogram för entreprenörer inom kultur- och mediesektorn med jämställdhet i fokus Förord Kulturen är den snabbast växande sektorn i Europa idag. Den är ekonomiskt mer betydande än bilindustrin.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer

ORIGO III KULTURENS KARTRITARE. Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer ORIGO III KULTURENS KARTRITARE Om stöd och rådgivning till kulturentreprenörer Världskulturmuseet Göteborg 24 maj 2006 INNEHÅLL Kulturens kartritare... 3 Seminarium... 5 Summering...11 Utvärderingsenkät...12

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012

GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 GRÄNSLÖST UNGDOMSSTYRELSEN 2011/2012 VÄGEN LIGGER ÖPPEN UNGDOMSARBETSLÖSHET VIKTIG FRÅGA FÖR EU EUROPA EN DEL AV LÖSNINGEN UTBYTE ÖPPNAR NYA DÖRRAR HAVSSKÖLDPADDOR ISTÄLLET FÖR ARBETSLÖSHET DJUPLODANDE

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer