Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00. Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN 1 Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop av ledamöter och ersättare 2. Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3. Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 4. Anmälan av motioner 5. Anmälan av motion om "Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) 6. Svar på motion om "Utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 30, Svar på motion om "Förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 31, Svar på motion om "Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium"- Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn- Karlsen Kommunstyrelsens ärende 32, Inlämnande av eventuella interpellationer (bör enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast måndag den 7 april 2014) 10. Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? Gunnar Larsson (FP) 11. Eventuella svar på interpellationer 12. Inlämnande av eventuella frågor (ska enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast fredag den 4 april 2014) 13. Eventuella svar på frågor

2 2 14. Revisionsberättelse för år 2013 avseende kommunstyrelsen 15. Revisionsberättelse för år 2013 avseende valnämnden 16. Revisionsberättelse mr år 2013 avseende jävsnämnden 17. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam lönenämnden 18. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam it-nämnden 19. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam överförmyndarnämnd 20, Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam räddningsnämnd 21. Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse Mr 2013 Kommunstyrelsens ärende 26, Årsredovisning/bokslut/verksamhetsberättelse 2013 gemensam överförmyndamämnd kompletterande handling, verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens ärende 27, Årsredovisning/bokslut 2013 gemensam räddningsnämnd Kommunstyrelsens ärende 28, Tilläggsanslag investeringsbudget Kommunstyrelsens ärende 25, Förslag till reviderad politisk organisation Kommunstyrelsens ärende 23, Förslag till reviderad tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens ärende 24, Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner Kommunstyrelsens ärende 29, Delgivning Lars-Peter Hållstrand ordförande Helena Broberg sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TIERPS Kommunfullmäktige KOMMUN } Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Fullmäktige beslutade 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till fullmäktige. Ks Boende i Söderfors skrev den 17 februari 2014 ett förslag att anordna en plats med träningsredskap för utomhusbruk i Söderfors. Chefen för samhällsbyggnad svarade den 20 februari 2014 att förslaget kommer att tas upp vid möte med Söderforsgruppen den 24 februari Ks Den 20 februari 2014 inkom ett förslag från en boende i Tierp att "Tierp behöver piffas upp och bli vackrare". Föreslaget är att exempelvis anlägga en utomhuspark för barn och vuxna och att göra infarten till Tierp vackrare. Förslaget har lämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks En familj boende i Tierp skrev den 26 mars 2014 ett förslag att anpassa lekparken på Östra Tämnarvägen till yngre barn. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks Den 27 mars 2014 skrev en boende i Månkarbo ett förslag att det sätts upp ett cykelställ vid pendlarparkeringen i Månkarbo. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt sign Utdragsbestyrkande 1

4 ZIA14 y G a.3_ 3 v,_32 From:Maj-Britt Lundberg Sent: :51:07 To:Kommunstyrelsen Subject:VB: Söderfors Från: Maj-Britt Lundberg Skickat: den 20 februari :32 Til Ämne: Söderfors Hej. Vi har en projektgrupp med boende från Söderfors där Kjell Hammerin och Torsten Lindberg ingår, Vi tar upp ert önskemål på nästa möte 24 februari. Maj-Britt Lundberg Chef Samhällsbyggnadsenheten Tierps kommun Torggatan 4, Tierp Telefon Direkt E-post mai-brialundberoatierp.se Internet

5 KS ( 614Actit-hi-, 142- Sent: :59:48 To:Kommunstyrelsen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hejsan jag och min son r.16 år lämnar förslag till er på tierps kommun till Söderfors, utomhustränings redskap chins pull up bar. Träning för alla åldrar väldigt populärt i andra länder.. Bra för ungdomar att kanske börja träna lite mer, och bra för gemenskap. skulle kunna anläggas vid fotbollsplan Ip eller kanske vid lekplatsen vi ICA bredvid gamla konsum parkeringen, bra och stort grön område.. finns mycket att välja emellan på utom hus gym fitness träning. Min sol an mer om det här han tränar på vintern på gym i Gävle med detta. så han kan hjälpa er med vad som är bäst att börja med och vilka redskap. dvs om ni skulle vilja vara intresserade. n+ har också vidar befordrat 2 andra bilder åt er...hoppas vi hörs mvh Bifoga fil: outdoor-pull-up-bars jpg

6

7

8 ks Q2b14,19«.46,, ag12,103_, Sent: :37:16 To:Kommunstyreisen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post. Förslag/synpunkter: Hej, ett förslag för ett vackrare intryck i Tierp: jag har i mitt jobb varit och träffat ett företag i Enköping som säljer lekplatsutrustningar av olika slag, Lappset AB heter dom. Fick med mig massa broschyrer som jag gärna lämnar ifrån mig till kommunen för att betrakta. Anledningen till mailet är att jag har besökt två samhällen jämförbara med Tierp och sett deras satsning på utsmyckningar och lekparker i stadsmiljön. Jag har länkat till Nora Kommun och Olofströms kommun. Dessa kommuner har anlagt otroligt attraktiva lekplatser med placering i centrum. Dessa parker har blivit otroligt uppskattade, omskrivna och besökta. Vii Tierp har ingen "vacker" stadsbild alls att erbjuda våra besökare, vi har däremot ett par lekplatser i vissa bostadsområden och en mindre lekplats på Rådhusallen bakom affärsgatan. Den markbiten skulle passa utmärkt som en större lekplats. Så mitt förslag är en utomhuspark för barn och vuxna, med exempelvis utegym och lekanordningar för barn. Infarten till Tierp borde också kunna piffas upp och göras lite vackrare e 138 I 6b1c2922.html turister/storlekplats Ett tips är oxå att besöka Enköpings kommun som satsar på både lekplatser och planteringar runt om i staden. Dom har även installationer i form av odlingar av olika dess slag längs ån vid hälsans stig.

9 S 649(4.. 2S-1 QUI L-1. 1g3C Sent: :16:35 To:Kommunstyrelsen Subject:Posdå dan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag och min familj är ganska nyinflyttade på Blomstergatan. Vi har bla en dotter som fyller 3 år i sommar. Alva är en aktiv tjej som gärna är ute o leker. Vi brukar besöka lekparken som ligger på Östra Tämnarvägen, den ligger närmast där vi bor. Lekparken är stor o fin men det som förvånar mig är att klätterställningen m tillhörande rutschkana inte är tilgänglig för mindre barn. För att ta sig upp i klätterställningen o kunna åka nedför rutschkanan måste man klättra upp för någon form av klättervägg, Mina äldre barn på 8 o 10 klarar detta (den yngre dock med nöd o näppe) men inte den yngsta, De äldre är dock inte så intresserade av att leka i lekparken eftersom de är så stora. Jag får lyfta upp min tre åring så att hon får åka halva kanan men skulle bli otroligt glad om kommunen antingen kunde bygga någon form av trappa eller bygga en mindre klätterställning m rutschkana som har en trappa så att även mindre barn kan få njuta fullt ut a Iekparken. Kan tänka mig att det är fler yngre barn som nyttjar lekparken än äldre. Mvh

10 ab, Akkk, -Ok - t':? 10 Tierp Ursprungligt meddelande Från: [mailto:noreplyrfiffp.se] Skickat: den 15 mars :39 Till: Ewa Dannberg Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hej jag har ett jättebra förslag..vad undrar ni? Ja det är ingen stor grej eller kanske? Det skulle vara jättebra med ett cykelställ på pendlarparkeringen i Månkarbo (där adventsgranen stod). Som det är nu ställer man cyklar lite kors och tvärs på gräset. Sätt gärna upp ett med många platser för cyklarna.då kan man ju lättare låsa fast sin cykel,som det är nu händer det att cyklar blir stulna ibland och det är ju inte kul när man kommer hem sent med bussen och är trött. Det här fixar ni väl? mvh

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion" Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 17 mars 2014 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Motionären skriver: " Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 Motion till kommunfullmäktige MAI« Folkpartiet Liberalerna TIERP TIE.Ei''j KOMMUN KOMMUNSTYFiELSEN U3-1 KS Beteckning:,.1. Hancli.nr: Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Tierp 17 mars 2014 unnar Larsson (FP) gruppledare Motion Bärplockare sidan 1 av 1

13 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks L1.6 Svar på motion "att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige har 81/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bland annat syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). forts. Ordf sign Justerandes sign ida sign Sekr. sign 1 Utdragsbestyrkande V

14 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 54 forts. Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign \k, Ukkagsbestyrkande

15 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bl.a syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Kommunchef Handläggare TIERP 'Nene Axelsson 13eseksadiess: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: DO Fax: E-post: Yvette.Axelssogoorpese

16 2(2) Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

17 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion att utreda möjligheterna att Inför patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den 11 juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Larsson skriver: "Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong, Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infört en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3-väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat Båstad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva." Justetandos sign d-u Vldi sign Sekr sinn UtdragSbeStyrkande

18 Motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong. Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infött en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3 -väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat allastad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYHELSEN Stockholm 11 juni D.nr: kyb Eleteoldng: N 1,40 HandLnn 20-5/13 Joakim 1 on Sverigedemokraterna _

19 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmält i kommunfullmäktige har 82/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de får inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. forts. Ordf sign Jutterandes sign Vd' sign Sekr sign futdragsbestyrkande I Vt

20 UTIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 55 forts. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign f Utdragsbestyrkande \k)

21 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de rar inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" Kom munchef Handläggare TIERP Yvette Axelsson BesCksadress: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: Fax: E-post:

22 2(2) För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

23 4 ) TIERPS KOMMUN - SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den I l juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Larsson skriver: "På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. 1 dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade bärplockare från Östeuropa. För tierpsbomas trivsel, välbefinnande och trygghet anser sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerbart. Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventiv-t perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri." forts. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign f 1 Uldragsbestyrkande

24 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Yttrande Catarina Dereinar (C), Joakim Larsson (SD), Jenny Lundström (MP) och Lars Peter Hållstrand (S) yttrar sig i ärendet. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

25 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN J 1 Motion om förbud av tiggeri på offentlig plats O nt: 26 20, [Mockning. 1.1 G Flandlnr. 2D På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sverigesstöt,re-menäven medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. I dagsläget drabbas både affarsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade härplockare från Östeuropa. För Tierpsbornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerhart, Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri. Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Stockholm 11 juni 2013 Joakim Larsson Sverigedemokrarna

26 TIERPS Ti, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Vård- och omsorgs- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium" Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Sven Lokander (M) och Åsa Sikberg (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./bilaga/ Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige 146/2013. Ledamöterna Åsa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfållen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkarx1e C4P

27 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 56 forts. Vi kommer nu att göra en förnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är att ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. forts. Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbars program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 17 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordl sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign lindragsbeslyrkande

28 4TIERPS KOMMUN Dokumeninamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion "Vård och Omsorgs och Handelsprogrammet skall vara kvar på Högbergsskolans gymnasium" Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Ledamöterna Asa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december 2013, 146. Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motions-svar Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfällen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. Vi kommer nu att göra en fårnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är au ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utvecklingsledare Telefon: E-posl: lars.broberggtierp.se

29 2(2) Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbara program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

30 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium - Åsa Slkberg (M) och Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 13 november 2013 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motionärerna skriver: "Det är dags att säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergsskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högbergsskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård- och omsorgsbehov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps komniun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnadsprogrammet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal Ordf sign forts. Justerandes sign Vldi sign Sele sign Utdragsbestyrkende

31 sfs TIERPS L, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige forts. som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personalomsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalitet i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt fbi. kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård- och omsorgspersonal som bor i kommunen. Handelsprogrammet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun! Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handelsarbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara självförsörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handelsprogrammet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B- form. I dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. I "ungt företagande" i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sele sign Utdragsbestyrkande 1.41(

32 e am we Ting ps KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Il- 13 f)7 1:K-2- Beteckning: I.1.6 5_ SVERIGES ARBETARPARTI Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun. Vård och omsorg och Handels programmet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium. Det är dags att Säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högberskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård och omsorgs behov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps kommun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnads programmet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personal omsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalite i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt för kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård och omsorgs personal som bor i kommunen.

33 SVERIGES ARBETARPARET Handels programmet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun!" Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handels arbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet. behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handels programmet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B-form, 1 dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för enreprenöriellt lärande på flera plan. I ungt företagande i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram. Med anledning av vad som ovan anförts yrkar vi att fullmäktige måtte besluta: Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege. Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogramet som ett lärlingsprogram. Tobo Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Åsa Sikberg (M)

34 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget?" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 31 mars 2014 lämnat en interpellation angående ungdomsjobb och ställer följande frågor: Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Larsson skriver: "För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jurell (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. I min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen!" forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

35 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (17) forts. Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt!" Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

36 Interpellation till kommunfullmäktige Folkpartiet Liberalerna TIERP TIERPS KOMMUN KO MMUNSTYRELSEN OS N-44 ann Beteckning: Handnr: K$ adtti Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jura (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun - runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. 1 min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen! " Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt! Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ordföranden i utskottet Barn och Ungdom, Jonas Nyberg (S): Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Tierps 1 mars 20 unnar Larsson (FP)

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april 2014 - TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-04-22 6 (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping 11 22 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2015-01-26 Kommunfullmäktige 1(44) Tid och plats 2015-01-26 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Enligt till protokollet fogad närvarolista. Övriga deltagande Justering Justerare Plats och tid Kommunhuset 2015-02-03 klockan

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3

Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 Motioner och motionssvar till Stockholms Socialdemokratiska Kvinnodistrikts distriktsmöte 2014 Innehållsförteckning INTERNATIONELL KONTAKTKVINNA I VARJE KLUBB... 3 VALBEREDNING, ALLMÄNT OCH SPECIFIKT...

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE

DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE DOKUMENTATION FRÅN KONFERENS OM UTSATTA EU-MEDBORGARE Linköpings kommun Författare Erik Olsson Projektledare Robert Wenemark 18 februari 2015 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg

2014-04-10 1 (30) Utdelning av kommunens kvalitetspris. 2 Information/KKIK (kommunernas kvalitet i korthet) Peter Nyberg Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-04-10 1 (30) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2014-04-22 Kl 16.00 Plats Storbrunn i Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande Utdelning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (41) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 18.00-20.00 Beslutande Se särkild närvarolista. Övriga deltagande Maria Jonsson, utredare Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo.

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-01-02 Vår referens Rickard Pettersson Socialbyråchef Tjänsteskrivelse rickard.pettersson@malmo.se BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD SOFV-2014-1

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys

Ungdomsenkäten 2006 Resultat och analys Läget 3 Ungdomsenkäten 26 Resultat och analys Innehåll Förord...2. Sammanfattning...3 2. Inledning och bakgrund...5 3. Resultat...9 3. Bakgrundsfakta... 9 3.2 Relationer till andra... 3.3 Orättvis behandling,

Läs mer