Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00. Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN 1 Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop av ledamöter och ersättare 2. Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3. Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 4. Anmälan av motioner 5. Anmälan av motion om "Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) 6. Svar på motion om "Utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 30, Svar på motion om "Förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 31, Svar på motion om "Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium"- Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn- Karlsen Kommunstyrelsens ärende 32, Inlämnande av eventuella interpellationer (bör enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast måndag den 7 april 2014) 10. Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? Gunnar Larsson (FP) 11. Eventuella svar på interpellationer 12. Inlämnande av eventuella frågor (ska enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast fredag den 4 april 2014) 13. Eventuella svar på frågor

2 2 14. Revisionsberättelse för år 2013 avseende kommunstyrelsen 15. Revisionsberättelse för år 2013 avseende valnämnden 16. Revisionsberättelse mr år 2013 avseende jävsnämnden 17. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam lönenämnden 18. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam it-nämnden 19. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam överförmyndarnämnd 20, Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam räddningsnämnd 21. Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse Mr 2013 Kommunstyrelsens ärende 26, Årsredovisning/bokslut/verksamhetsberättelse 2013 gemensam överförmyndamämnd kompletterande handling, verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens ärende 27, Årsredovisning/bokslut 2013 gemensam räddningsnämnd Kommunstyrelsens ärende 28, Tilläggsanslag investeringsbudget Kommunstyrelsens ärende 25, Förslag till reviderad politisk organisation Kommunstyrelsens ärende 23, Förslag till reviderad tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens ärende 24, Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner Kommunstyrelsens ärende 29, Delgivning Lars-Peter Hållstrand ordförande Helena Broberg sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TIERPS Kommunfullmäktige KOMMUN } Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Fullmäktige beslutade 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till fullmäktige. Ks Boende i Söderfors skrev den 17 februari 2014 ett förslag att anordna en plats med träningsredskap för utomhusbruk i Söderfors. Chefen för samhällsbyggnad svarade den 20 februari 2014 att förslaget kommer att tas upp vid möte med Söderforsgruppen den 24 februari Ks Den 20 februari 2014 inkom ett förslag från en boende i Tierp att "Tierp behöver piffas upp och bli vackrare". Föreslaget är att exempelvis anlägga en utomhuspark för barn och vuxna och att göra infarten till Tierp vackrare. Förslaget har lämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks En familj boende i Tierp skrev den 26 mars 2014 ett förslag att anpassa lekparken på Östra Tämnarvägen till yngre barn. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks Den 27 mars 2014 skrev en boende i Månkarbo ett förslag att det sätts upp ett cykelställ vid pendlarparkeringen i Månkarbo. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt sign Utdragsbestyrkande 1

4 ZIA14 y G a.3_ 3 v,_32 From:Maj-Britt Lundberg Sent: :51:07 To:Kommunstyrelsen Subject:VB: Söderfors Från: Maj-Britt Lundberg Skickat: den 20 februari :32 Til Ämne: Söderfors Hej. Vi har en projektgrupp med boende från Söderfors där Kjell Hammerin och Torsten Lindberg ingår, Vi tar upp ert önskemål på nästa möte 24 februari. Maj-Britt Lundberg Chef Samhällsbyggnadsenheten Tierps kommun Torggatan 4, Tierp Telefon Direkt E-post mai-brialundberoatierp.se Internet

5 KS ( 614Actit-hi-, 142- Sent: :59:48 To:Kommunstyrelsen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hejsan jag och min son r.16 år lämnar förslag till er på tierps kommun till Söderfors, utomhustränings redskap chins pull up bar. Träning för alla åldrar väldigt populärt i andra länder.. Bra för ungdomar att kanske börja träna lite mer, och bra för gemenskap. skulle kunna anläggas vid fotbollsplan Ip eller kanske vid lekplatsen vi ICA bredvid gamla konsum parkeringen, bra och stort grön område.. finns mycket att välja emellan på utom hus gym fitness träning. Min sol an mer om det här han tränar på vintern på gym i Gävle med detta. så han kan hjälpa er med vad som är bäst att börja med och vilka redskap. dvs om ni skulle vilja vara intresserade. n+ har också vidar befordrat 2 andra bilder åt er...hoppas vi hörs mvh Bifoga fil: outdoor-pull-up-bars jpg

6

7

8 ks Q2b14,19«.46,, ag12,103_, Sent: :37:16 To:Kommunstyreisen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post. Förslag/synpunkter: Hej, ett förslag för ett vackrare intryck i Tierp: jag har i mitt jobb varit och träffat ett företag i Enköping som säljer lekplatsutrustningar av olika slag, Lappset AB heter dom. Fick med mig massa broschyrer som jag gärna lämnar ifrån mig till kommunen för att betrakta. Anledningen till mailet är att jag har besökt två samhällen jämförbara med Tierp och sett deras satsning på utsmyckningar och lekparker i stadsmiljön. Jag har länkat till Nora Kommun och Olofströms kommun. Dessa kommuner har anlagt otroligt attraktiva lekplatser med placering i centrum. Dessa parker har blivit otroligt uppskattade, omskrivna och besökta. Vii Tierp har ingen "vacker" stadsbild alls att erbjuda våra besökare, vi har däremot ett par lekplatser i vissa bostadsområden och en mindre lekplats på Rådhusallen bakom affärsgatan. Den markbiten skulle passa utmärkt som en större lekplats. Så mitt förslag är en utomhuspark för barn och vuxna, med exempelvis utegym och lekanordningar för barn. Infarten till Tierp borde också kunna piffas upp och göras lite vackrare e 138 I 6b1c2922.html turister/storlekplats Ett tips är oxå att besöka Enköpings kommun som satsar på både lekplatser och planteringar runt om i staden. Dom har även installationer i form av odlingar av olika dess slag längs ån vid hälsans stig.

9 S 649(4.. 2S-1 QUI L-1. 1g3C Sent: :16:35 To:Kommunstyrelsen Subject:Posdå dan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag och min familj är ganska nyinflyttade på Blomstergatan. Vi har bla en dotter som fyller 3 år i sommar. Alva är en aktiv tjej som gärna är ute o leker. Vi brukar besöka lekparken som ligger på Östra Tämnarvägen, den ligger närmast där vi bor. Lekparken är stor o fin men det som förvånar mig är att klätterställningen m tillhörande rutschkana inte är tilgänglig för mindre barn. För att ta sig upp i klätterställningen o kunna åka nedför rutschkanan måste man klättra upp för någon form av klättervägg, Mina äldre barn på 8 o 10 klarar detta (den yngre dock med nöd o näppe) men inte den yngsta, De äldre är dock inte så intresserade av att leka i lekparken eftersom de är så stora. Jag får lyfta upp min tre åring så att hon får åka halva kanan men skulle bli otroligt glad om kommunen antingen kunde bygga någon form av trappa eller bygga en mindre klätterställning m rutschkana som har en trappa så att även mindre barn kan få njuta fullt ut a Iekparken. Kan tänka mig att det är fler yngre barn som nyttjar lekparken än äldre. Mvh

10 ab, Akkk, -Ok - t':? 10 Tierp Ursprungligt meddelande Från: [mailto:noreplyrfiffp.se] Skickat: den 15 mars :39 Till: Ewa Dannberg Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hej jag har ett jättebra förslag..vad undrar ni? Ja det är ingen stor grej eller kanske? Det skulle vara jättebra med ett cykelställ på pendlarparkeringen i Månkarbo (där adventsgranen stod). Som det är nu ställer man cyklar lite kors och tvärs på gräset. Sätt gärna upp ett med många platser för cyklarna.då kan man ju lättare låsa fast sin cykel,som det är nu händer det att cyklar blir stulna ibland och det är ju inte kul när man kommer hem sent med bussen och är trött. Det här fixar ni väl? mvh

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion" Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 17 mars 2014 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Motionären skriver: " Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 Motion till kommunfullmäktige MAI« Folkpartiet Liberalerna TIERP TIE.Ei''j KOMMUN KOMMUNSTYFiELSEN U3-1 KS Beteckning:,.1. Hancli.nr: Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Tierp 17 mars 2014 unnar Larsson (FP) gruppledare Motion Bärplockare sidan 1 av 1

13 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks L1.6 Svar på motion "att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige har 81/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bland annat syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). forts. Ordf sign Justerandes sign ida sign Sekr. sign 1 Utdragsbestyrkande V

14 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 54 forts. Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign \k, Ukkagsbestyrkande

15 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bl.a syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Kommunchef Handläggare TIERP 'Nene Axelsson 13eseksadiess: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: DO Fax: E-post: Yvette.Axelssogoorpese

16 2(2) Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

17 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion att utreda möjligheterna att Inför patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den 11 juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Larsson skriver: "Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong, Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infört en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3-väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat Båstad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva." Justetandos sign d-u Vldi sign Sekr sinn UtdragSbeStyrkande

18 Motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong. Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infött en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3 -väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat allastad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYHELSEN Stockholm 11 juni D.nr: kyb Eleteoldng: N 1,40 HandLnn 20-5/13 Joakim 1 on Sverigedemokraterna _

19 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmält i kommunfullmäktige har 82/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de får inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. forts. Ordf sign Jutterandes sign Vd' sign Sekr sign futdragsbestyrkande I Vt

20 UTIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 55 forts. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign f Utdragsbestyrkande \k)

21 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de rar inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" Kom munchef Handläggare TIERP Yvette Axelsson BesCksadress: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: Fax: E-post:

22 2(2) För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

23 4 ) TIERPS KOMMUN - SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den I l juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Larsson skriver: "På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. 1 dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade bärplockare från Östeuropa. För tierpsbomas trivsel, välbefinnande och trygghet anser sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerbart. Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventiv-t perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri." forts. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign f 1 Uldragsbestyrkande

24 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Yttrande Catarina Dereinar (C), Joakim Larsson (SD), Jenny Lundström (MP) och Lars Peter Hållstrand (S) yttrar sig i ärendet. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

25 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN J 1 Motion om förbud av tiggeri på offentlig plats O nt: 26 20, [Mockning. 1.1 G Flandlnr. 2D På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sverigesstöt,re-menäven medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. I dagsläget drabbas både affarsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade härplockare från Östeuropa. För Tierpsbornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerhart, Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri. Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Stockholm 11 juni 2013 Joakim Larsson Sverigedemokrarna

26 TIERPS Ti, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Vård- och omsorgs- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium" Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Sven Lokander (M) och Åsa Sikberg (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./bilaga/ Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige 146/2013. Ledamöterna Åsa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfållen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkarx1e C4P

27 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 56 forts. Vi kommer nu att göra en förnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är att ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. forts. Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbars program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 17 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordl sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign lindragsbeslyrkande

28 4TIERPS KOMMUN Dokumeninamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion "Vård och Omsorgs och Handelsprogrammet skall vara kvar på Högbergsskolans gymnasium" Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Ledamöterna Asa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december 2013, 146. Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motions-svar Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfällen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. Vi kommer nu att göra en fårnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är au ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utvecklingsledare Telefon: E-posl: lars.broberggtierp.se

29 2(2) Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbara program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

30 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium - Åsa Slkberg (M) och Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 13 november 2013 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motionärerna skriver: "Det är dags att säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergsskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högbergsskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård- och omsorgsbehov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps komniun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnadsprogrammet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal Ordf sign forts. Justerandes sign Vldi sign Sele sign Utdragsbestyrkende

31 sfs TIERPS L, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige forts. som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personalomsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalitet i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt fbi. kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård- och omsorgspersonal som bor i kommunen. Handelsprogrammet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun! Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handelsarbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara självförsörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handelsprogrammet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B- form. I dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. I "ungt företagande" i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sele sign Utdragsbestyrkande 1.41(

32 e am we Ting ps KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Il- 13 f)7 1:K-2- Beteckning: I.1.6 5_ SVERIGES ARBETARPARTI Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun. Vård och omsorg och Handels programmet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium. Det är dags att Säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högberskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård och omsorgs behov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps kommun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnads programmet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personal omsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalite i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt för kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård och omsorgs personal som bor i kommunen.

33 SVERIGES ARBETARPARET Handels programmet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun!" Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handels arbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet. behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handels programmet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B-form, 1 dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för enreprenöriellt lärande på flera plan. I ungt företagande i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram. Med anledning av vad som ovan anförts yrkar vi att fullmäktige måtte besluta: Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege. Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogramet som ett lärlingsprogram. Tobo Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Åsa Sikberg (M)

34 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget?" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 31 mars 2014 lämnat en interpellation angående ungdomsjobb och ställer följande frågor: Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Larsson skriver: "För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jurell (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. I min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen!" forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

35 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (17) forts. Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt!" Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

36 Interpellation till kommunfullmäktige Folkpartiet Liberalerna TIERP TIERPS KOMMUN KO MMUNSTYRELSEN OS N-44 ann Beteckning: Handnr: K$ adtti Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jura (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun - runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. 1 min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen! " Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt! Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ordföranden i utskottet Barn och Ungdom, Jonas Nyberg (S): Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Tierps 1 mars 20 unnar Larsson (FP)

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS

Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 61 Motion om att utreda möjlighet att förhindra tiggeri på kommunal mark. (AU 14) KS 2015-199 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april 2014 Arende Inlämnande av eventuella interpellationer Dnr Ks 2014.276 1.1.7 Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har den 4 april 2014

Läs mer

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl

Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl Café Tuvan och B-salen, kommunhuset Tierp kl. 14.00-16.00 Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD) Bengt Jansson

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00

Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Kommunhuset, A-salen, Tierp kl. 09:00 11:00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Tisdag den 17 februari 2015, kl. 18.00. A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Tisdag den 17 februari 2015, kl. 18.00. A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping TIERPS KOMMUN 1 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 17 februari 2015, kl. 18.00 Till ledamöter För kännedom till ersättare Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16,, 1"' ~ ; t; 27 (47) 75 Dnr 2014/1183 Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november 2013 Ärende 19 Interpellationssvar Ordförande för utskottet barn och ungdom Jonas Nyberg, har den 4 november 2013 lämnat svar

Läs mer

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55 Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.55 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Per Bergsten (M) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 april 2016 Föredragningslistan är reviderad och finns filen kallelse handlingar kf 2016-04-05, bifogas även trn e- postmeddelandet om

Läs mer

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson

O\P Ås. Joelsson TIERPS KOMMUN. Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45. Lasse Karlsson 2015-01-23 1 (10) Plats och tid Medborgarummet, kommunhuset, Tierps köping, kl. 09:00-10:45 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-5 Utses att justera Lasse Karlsson Justeringens plats

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Utskottet arbete och omsorgs protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-10-09 134 (142) Plats och tid Kommunhuset Rådrummet kl 13.00-16:00 ande Övriga närvarande Pia Wårdsäter, ordförande Anette Pettersson (S) Håkan Thomsson (MP) Catarina Deremar (C) Elisabet Rosengren

Läs mer

(2) Kommunhuset, A-salen, Tierps köping

(2) Kommunhuset, A-salen, Tierps köping 4 TIERPS 2016-02-04 1 (2) Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Tisdagen den 9 februari 2016, kl. 13.00 Plats: Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Tilläggsärende

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Motion från SD om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri

Motion från SD om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-06 KS 2015/0147 Kommunfullmäktige Motion från SD om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår

Läs mer

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Dilaga KS 2014/207/1 1 (2) 2014-09-21 DIARIENR: 2014/591 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2015 Ärende 12 - Inlämnande av eventuella frågor Dnr Ks 2015.1055 1.1.8 Fråga om extra bolagstämman för Tierps Energi och Miljö

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013

Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 Tilläggsärenden/kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 2013 A rende 4 - Anmälan av motion Sara Sjödal (C) och Björn Hellstedt (C) har den 7 juni 2013 inlämnat en motion angående

Läs mer

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG

Niklas Eriksson. 4?)(6-0-0 IkAMIAA, I und. Lin a alberg BEVIS OM ANSLAG 2017-01-19 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 14.00-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Linda Wallberg Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00

Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00 Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl. 17.00-18.00 Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande Catarina Deremar (C), 1:e vice ordförande Ulrika Löfgren (S) Håkan Thomsson (MP) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken

Sammanträdesdatum 2014-01-09. Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 ',< '11' T T' ' ('1 :Il J'.-'.u..L_-,'c, 19 (25) 15 Medborgarförslag om träningsstation i stadsparken Dnr 2013/64 INLEDNING

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-12-18 104 (112) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 08.30-11.10 ande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Anette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG

16:10. Sekreterare sa Joelsson. Ordförande arbroik und. Justerande nilla Wis%ell BEVIS OM ANSLAG TIERPS 2016-03-03 1 (8) Plats och tid A-salen, kommunhuset, Tierps köping, kl. 15:00-16:10 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-6 Utses att justera Gunilla Wisell Justeringens plats

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG

Gunnar Larsson. Underskrifter Paragrafer 18-23. Marie Jesson - - - - - Ewa Johansson. Gunnar Larsson BEVIS OM ANSLAG 2011-09-07 19 Plats och tid Hembygdsgården i Söderfors kl 18:00-20:20 Beslutande Ewa Johansson (S), ordförande Håkan Thomsson (MP) Lars-Göran Wadström (V) Per Bergsten (M) Gunnar Larsson (FP) Joakim Larsson

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-09-03 70 (75) Plats och tid ande Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, Kl. 11.30 12.10 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Gunnar Larsson (FP) Övriga

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Ulrika Löfgren (S) Underskrifter Paragrafer Louise Pettersson. Lars-Peter Hållstrand. Ulrika Löfgren BEVIS OM ANSLAG

Ulrika Löfgren (S) Underskrifter Paragrafer Louise Pettersson. Lars-Peter Hållstrand. Ulrika Löfgren BEVIS OM ANSLAG 2014-06-11 28 Plats och tid Utställningssalen, Tierps bibliotek kl. 14.00-16.00 Beslutande Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige 2016-03-15 Motion till kommunfullmäktige Underlätta rekrytering genom kombitjänster Räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen. Räddningstjänst organiserad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) [lltierps A ' 21 (39) Entledigande från uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad - Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) beslutar att bevilja Lars-Göran Birkehorn Karlsens framställan om entledigande.

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN

TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN I Justerares siqn I Utdraasbeslvrk~nrlp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 27 (33) ~ KOMMUNSTYRElSEN 93 Dnr 459/12 Svar på motion om att inrätta en "bostadsbank" av

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn:

Ray Idermark (M) Ordförande Johanna Harling Sekreterare Tfn: KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-04-18 Tid och plats 19:00 Kulturrummet, Kulturhuset Övriga kallade Mikael Carlgren, Kanlischef, Victor Kilén, Kommundirektör, Johanna Harling, Kommunsekreterare Ray Idermark

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-01-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet kl 09.00-11.00 Beslutande Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande Pia Wårdsäter (S) Annette Pettersson (S) Catarina Deremar (C) Daniel Blomstedt (M) Övriga

Läs mer

Uppsala "KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala KOMMUN. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Kjell Holm Datum 2013-03-22 Nämnden för hälsa och omsorg Kommunledningskontoret: Remiss, Motion av Jeannette Escanilla (V) om att omvårdnadsprogrammet

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län

Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län YTTRANDE 1(2) 2012-01-26 LK11-0480 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet Landstingsfullmäktige Motion - Ambulanssituationen i Jönköpings län Inledning I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. 136 Svarpå motion om körkortsprofil på gymnasiet. . u. l Dnr2014.590 KHnr64

ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. 136 Svarpå motion om körkortsprofil på gymnasiet. . u. l Dnr2014.590 KHnr64 ._ l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE. u. = KOMMUN Skolfowa ningen Sammanträdesdatum ink. 2015: "ii" U6 2014-10-27 24(33) ç *müm Diarienr Wlâktbliaga l Dnr2014.590 KHnr64 136 Svarpå motion

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

(9) 14:30. C7(7YelL "pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG

(9) 14:30. C7(7YelL pnifitrankell. Justerande Gert Berlin ti BEVIS OM ANSLAG 2017-03-14 1 (9) Plats och tid Kommunhuset 24 augusti, Rådrummet, kl. 13:00 14:30 ande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-7 Utses att justera Justeringens plats och tid Gert Berlin (S) Kommunhuset,

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122

Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/122 2013-04-25 Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2013:02 ang vargens utbredande KS-2013/122 Förslag till

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer