Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00. Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping"

Transkript

1 TIERPS KOMMUN 1 Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 8 april 2014, k Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop av ledamöter och ersättare 2. Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3. Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 4. Anmälan av motioner 5. Anmälan av motion om "Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) 6. Svar på motion om "Utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 30, Svar på motion om "Förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Kommunstyrelsens ärende 31, Svar på motion om "Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium"- Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn- Karlsen Kommunstyrelsens ärende 32, Inlämnande av eventuella interpellationer (bör enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast måndag den 7 april 2014) 10. Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? Gunnar Larsson (FP) 11. Eventuella svar på interpellationer 12. Inlämnande av eventuella frågor (ska enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast fredag den 4 april 2014) 13. Eventuella svar på frågor

2 2 14. Revisionsberättelse för år 2013 avseende kommunstyrelsen 15. Revisionsberättelse för år 2013 avseende valnämnden 16. Revisionsberättelse mr år 2013 avseende jävsnämnden 17. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam lönenämnden 18. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam it-nämnden 19. Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam överförmyndarnämnd 20, Revisionsberättelse för år 2013 avseende gemensam räddningsnämnd 21. Årsredovisning samt verksamheternas verksamhetsberättelse Mr 2013 Kommunstyrelsens ärende 26, Årsredovisning/bokslut/verksamhetsberättelse 2013 gemensam överförmyndamämnd kompletterande handling, verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens ärende 27, Årsredovisning/bokslut 2013 gemensam räddningsnämnd Kommunstyrelsens ärende 28, Tilläggsanslag investeringsbudget Kommunstyrelsens ärende 25, Förslag till reviderad politisk organisation Kommunstyrelsens ärende 23, Förslag till reviderad tjänstemannaorganisation Kommunstyrelsens ärende 24, Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner Kommunstyrelsens ärende 29, Delgivning Lars-Peter Hållstrand ordförande Helena Broberg sekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TIERPS Kommunfullmäktige KOMMUN } Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Fullmäktige beslutade 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till fullmäktige. Ks Boende i Söderfors skrev den 17 februari 2014 ett förslag att anordna en plats med träningsredskap för utomhusbruk i Söderfors. Chefen för samhällsbyggnad svarade den 20 februari 2014 att förslaget kommer att tas upp vid möte med Söderforsgruppen den 24 februari Ks Den 20 februari 2014 inkom ett förslag från en boende i Tierp att "Tierp behöver piffas upp och bli vackrare". Föreslaget är att exempelvis anlägga en utomhuspark för barn och vuxna och att göra infarten till Tierp vackrare. Förslaget har lämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks En familj boende i Tierp skrev den 26 mars 2014 ett förslag att anpassa lekparken på Östra Tämnarvägen till yngre barn. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ks Den 27 mars 2014 skrev en boende i Månkarbo ett förslag att det sätts upp ett cykelställ vid pendlarparkeringen i Månkarbo. Förslaget har överlämnats till tekniska chefen för besvarande. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt sign Utdragsbestyrkande 1

4 ZIA14 y G a.3_ 3 v,_32 From:Maj-Britt Lundberg Sent: :51:07 To:Kommunstyrelsen Subject:VB: Söderfors Från: Maj-Britt Lundberg Skickat: den 20 februari :32 Til Ämne: Söderfors Hej. Vi har en projektgrupp med boende från Söderfors där Kjell Hammerin och Torsten Lindberg ingår, Vi tar upp ert önskemål på nästa möte 24 februari. Maj-Britt Lundberg Chef Samhällsbyggnadsenheten Tierps kommun Torggatan 4, Tierp Telefon Direkt E-post mai-brialundberoatierp.se Internet

5 KS ( 614Actit-hi-, 142- Sent: :59:48 To:Kommunstyrelsen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hejsan jag och min son r.16 år lämnar förslag till er på tierps kommun till Söderfors, utomhustränings redskap chins pull up bar. Träning för alla åldrar väldigt populärt i andra länder.. Bra för ungdomar att kanske börja träna lite mer, och bra för gemenskap. skulle kunna anläggas vid fotbollsplan Ip eller kanske vid lekplatsen vi ICA bredvid gamla konsum parkeringen, bra och stort grön område.. finns mycket att välja emellan på utom hus gym fitness träning. Min sol an mer om det här han tränar på vintern på gym i Gävle med detta. så han kan hjälpa er med vad som är bäst att börja med och vilka redskap. dvs om ni skulle vilja vara intresserade. n+ har också vidar befordrat 2 andra bilder åt er...hoppas vi hörs mvh Bifoga fil: outdoor-pull-up-bars jpg

6

7

8 ks Q2b14,19«.46,, ag12,103_, Sent: :37:16 To:Kommunstyreisen Subject:Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post. Förslag/synpunkter: Hej, ett förslag för ett vackrare intryck i Tierp: jag har i mitt jobb varit och träffat ett företag i Enköping som säljer lekplatsutrustningar av olika slag, Lappset AB heter dom. Fick med mig massa broschyrer som jag gärna lämnar ifrån mig till kommunen för att betrakta. Anledningen till mailet är att jag har besökt två samhällen jämförbara med Tierp och sett deras satsning på utsmyckningar och lekparker i stadsmiljön. Jag har länkat till Nora Kommun och Olofströms kommun. Dessa kommuner har anlagt otroligt attraktiva lekplatser med placering i centrum. Dessa parker har blivit otroligt uppskattade, omskrivna och besökta. Vii Tierp har ingen "vacker" stadsbild alls att erbjuda våra besökare, vi har däremot ett par lekplatser i vissa bostadsområden och en mindre lekplats på Rådhusallen bakom affärsgatan. Den markbiten skulle passa utmärkt som en större lekplats. Så mitt förslag är en utomhuspark för barn och vuxna, med exempelvis utegym och lekanordningar för barn. Infarten till Tierp borde också kunna piffas upp och göras lite vackrare e 138 I 6b1c2922.html turister/storlekplats Ett tips är oxå att besöka Enköpings kommun som satsar på både lekplatser och planteringar runt om i staden. Dom har även installationer i form av odlingar av olika dess slag längs ån vid hälsans stig.

9 S 649(4.. 2S-1 QUI L-1. 1g3C Sent: :16:35 To:Kommunstyrelsen Subject:Posdå dan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag och min familj är ganska nyinflyttade på Blomstergatan. Vi har bla en dotter som fyller 3 år i sommar. Alva är en aktiv tjej som gärna är ute o leker. Vi brukar besöka lekparken som ligger på Östra Tämnarvägen, den ligger närmast där vi bor. Lekparken är stor o fin men det som förvånar mig är att klätterställningen m tillhörande rutschkana inte är tilgänglig för mindre barn. För att ta sig upp i klätterställningen o kunna åka nedför rutschkanan måste man klättra upp för någon form av klättervägg, Mina äldre barn på 8 o 10 klarar detta (den yngre dock med nöd o näppe) men inte den yngsta, De äldre är dock inte så intresserade av att leka i lekparken eftersom de är så stora. Jag får lyfta upp min tre åring så att hon får åka halva kanan men skulle bli otroligt glad om kommunen antingen kunde bygga någon form av trappa eller bygga en mindre klätterställning m rutschkana som har en trappa så att även mindre barn kan få njuta fullt ut a Iekparken. Kan tänka mig att det är fler yngre barn som nyttjar lekparken än äldre. Mvh

10 ab, Akkk, -Ok - t':? 10 Tierp Ursprungligt meddelande Från: [mailto:noreplyrfiffp.se] Skickat: den 15 mars :39 Till: Ewa Dannberg Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter E-post: Förslag/synpunkter: Hej jag har ett jättebra förslag..vad undrar ni? Ja det är ingen stor grej eller kanske? Det skulle vara jättebra med ett cykelställ på pendlarparkeringen i Månkarbo (där adventsgranen stod). Som det är nu ställer man cyklar lite kors och tvärs på gräset. Sätt gärna upp ett med många platser för cyklarna.då kan man ju lättare låsa fast sin cykel,som det är nu händer det att cyklar blir stulna ibland och det är ju inte kul när man kommer hem sent med bussen och är trött. Det här fixar ni väl? mvh

11 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion" Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 17 mars 2014 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Motionären skriver: " Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 Motion till kommunfullmäktige MAI« Folkpartiet Liberalerna TIERP TIE.Ei''j KOMMUN KOMMUNSTYFiELSEN U3-1 KS Beteckning:,.1. Hancli.nr: Den privata äganderätten, bärplockarna och kommunen Söndag 16 mars var kommunens politiker inbjudna till Träffen i Mehedeby av ortens mycket aktiva fastighetsägarförening. Det kan inte nog betonas hur viktiga sådana här medborgarinitiativ är för demokratin och för vår kommun! Mycket hann diskuteras på ett par timmar inte minst frågan om hur Mehedeby och andra orter längs kommunikationsstråken kan utvecklas och hur vi kan få en livligare besöksnäring. Naturligtvis diskuterades också myggplågan och bärplockarproblematiken. Bärplockningen borde egentligen inte vara något problem. Bären finns och bara en bråkdel av dem skulle, som det ser ut idag, plockas av inhemska krafter. Livsmedelsindustrin behöver och köper bären. Människor som behöver arbete kommer hit för att plocka. Varför måste vi då år efter år ha en situation, som påminner mer om vilda västern än om ett civiliserat samhälle? Ett uppenbart svar är väl att bärindustrin och uppköparna inte tar sitt ansvar. Det måste till ett regelverk, som tvingar dem att ta sitt ansvar. Staten måste ta sitt ansvar för att skapa ett sådant regelverk. Staten måste också ta sin grundläggande uppgift att skydda den privata äganderätten på allvar. Det är skam att markägarna ska tvingas städa upp efter bärplockarlägren år efter år! Markägarna bör enligt min mening lämna den uppgiften åt kommunen, som i sin tur bör skicka räkningen till Stockholm, eftersom det är statens underlåtenhet som orsakar problematiken. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda markägare skyndsamt utreda nedskräpningens omfattning, att på kommunens bekostnad låta utföra städningen efter bärplockarlägren och att presentera räkningen för relevant statlig myndighet med krav på ersättning med hänvisning till att staten inte tagit sitt ansvar för skydd av privat egendom och miljö. Tierp 17 mars 2014 unnar Larsson (FP) gruppledare Motion Bärplockare sidan 1 av 1

13 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks L1.6 Svar på motion "att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare" - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige har 81/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bland annat syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). forts. Ordf sign Justerandes sign ida sign Sekr. sign 1 Utdragsbestyrkande V

14 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 54 forts. Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidl sign Sekr sign \k, Ukkagsbestyrkande

15 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Enligt Polislagen (1984:387) skall polisens arbete bl.a syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Till polisens uppgifter hör att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffat (polislagen 2 2 p). Det kommunala självstyret finns definierat i regeringsformen och kommunallagen. I Regeringsformen sägs bl a att folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, vilket anses innebära att det skall finnas en självständig och inom vissa ramar fri bestämmanderätt för kommunerna. De ramar som kommunerna har att förhålla sig till återfinns i kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter eller i specialförfattningar, t ex socialtjänstlagen. Enligt 2 kap 1 kommunallagen får kommuner och landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Detta uttrycker kommunens allmänna kompetens. En kommun har således att iaktta dessa bestämmelser i samtliga sina verksamheter. Kommunchef Handläggare TIERP 'Nene Axelsson 13eseksadiess: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: DO Fax: E-post: Yvette.Axelssogoorpese

16 2(2) Rent polisiära uppgifter, såsom upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, får anses vara en uppgift som enbart ankommer på staten (polismyndigheten). Att, såsom motionären föreslår, införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande skulle med all sannolikhet strida mot kommunallagens 2 kap 1 st. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

17 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion att utreda möjligheterna att Inför patrullerande väktare - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den 11 juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp. Larsson skriver: "Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong, Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infört en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3-väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat Båstad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva." Justetandos sign d-u Vldi sign Sekr sinn UtdragSbeStyrkande

18 Motion angående att utreda möjligheterna att införa patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp Tierps kommun har periodvis haft problem med ordningsstörningar bland annat i samband med inflödet av så kallade bärplockare från Östeuropa. Det finns en påtaglig oro bland invånarna i de delar av kommunen som varit utsatta för obehagliga erfarenheter i samband med detta att allt skall upprepas med ytterligare incidenter i samband med nästa bärplockningssäsong. Vid en offentlig debatt som berörde just det här ämnet i Mehedeby för någon tid sedan så uttryckte såväl vanliga medborgare som företrädare för lokala butiker oro för ökad förekomst av stölder och hot. Representanter för polisen som var närvarande beklagade att man tyvärr inte hade lyckats tillsätta de polistjänster som är avsedda att hantera den allmänna ordningen i Tierps kommun. Flera kommuner i landet har de senaste åren infött en verksamhet där patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande, även kallade "paragraf 3 -väktare", bistår polisen i det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet på särskilt utsatta platser och tider. Enligt uppgifter från bland annat allastad och Ängelholm har resultatet av väktarnas insatser varit positivt och bidragit till att öka kommuninvånarnas trygghet. Det här är en modell som jag tror att Tierp också skulle kunna tjäna på att pröva. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en verksamhet med kommunalt finansierade, patrullerande väktare med ordningsvaktsförordnande i Tierp TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYHELSEN Stockholm 11 juni D.nr: kyb Eleteoldng: N 1,40 HandLnn 20-5/13 Joakim 1 on Sverigedemokraterna _

19 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "förbud mot tiggeri på offentlig plats" Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Bakgrund Motionen har anmält i kommunfullmäktige har 82/2013. Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de får inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. forts. Ordf sign Jutterandes sign Vd' sign Sekr sign futdragsbestyrkande I Vt

20 UTIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 55 forts. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Kommunstyrelsens ordförande har den 12 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen avslås. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign f Utdragsbestyrkande \k)

21 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Yttrande Datum Diarienummer Ks Adress Kommunstyrelsen 1(2) Svar på motion angående förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att avslå motionen Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson (SD) har i motion inkommen 11 juni 2013 föreslagit att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Kommunen har i enlighet med 3 kap 8 ordningslagen (1993:1617) meddelat lokala ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige 18 december och som gäller från och med 1 januari Dessa föreskrifter får enbart utfärdas i den mån de behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten på allmän plats och de rar inte heller innebära ett för långtgående tvång på allmänheten eller medföra för långtgående inskränkningar i den enskildes frihet. En kommun får endast meddela sådana förskrifter som verkligen behövs och de måste vara utformade på ett sådant sätt att det finns möjlighet att tillämpa dem. Enligt 3 kap 13 2 st ordningslagen skall länsstyrelsen upphäva en föreskrift som strider mot lagen. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut upphävt den del av Sala Kommuns föreskrifter där kommunen förbjöd tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats med följande motivering: "Länsstyrelsen kan inte finna att det är visat att föreskriften om förbud mot tiggeri behövs i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten på offentlig plats inom kommunen...föreskrifien innebär ett onödigt tvång mot allmänheten och att den i övrigt utgör en för långtgående inskränkning en den enskildes frihet" Kom munchef Handläggare TIERP Yvette Axelsson BesCksadress: Centralgatan 7 Kommunchef Telefon: Fax: E-post:

22 2(2) För att kommunen skall kunna införa en föreskrift enligt förslaget krävs dels att ordning och säkerhet inte kan upprätthållas samt att föreskriften är så preciserad att det finns möjlighet att efterleva och övervaka den. Det har inte till kommunen framkommit några anmälningar eller andra tecken på att det uppstått situationer som äventyrat allmän ordning och säkerhet i samband tiggeri och som därmed skulle föranleda ett införande av förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Uppstår en situation som stör den allmänna ordningen kan Polismyndigheten alltid ingripa utan stöd av lokala föreskrifter. Dag som ovan Bengt-Olov Eriksson (S) Kommunstyrelsens ordförande

23 4 ) TIERPS KOMMUN - SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats - Joakim Larsson (SD) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Joakim Larsson har den I l juni 2013 lämnat en motion med följande förslag: att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Larsson skriver: "På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. 1 dagsläget drabbas både affärsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade bärplockare från Östeuropa. För tierpsbomas trivsel, välbefinnande och trygghet anser sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerbart. Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventiv-t perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri." forts. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign f 1 Uldragsbestyrkande

24 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Yttrande Catarina Dereinar (C), Joakim Larsson (SD), Jenny Lundström (MP) och Lars Peter Hållstrand (S) yttrar sig i ärendet. Ordf sign Justerandes sign I Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

25 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN J 1 Motion om förbud av tiggeri på offentlig plats O nt: 26 20, [Mockning. 1.1 G Flandlnr. 2D På senare år har tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sverigesstöt,re-menäven medelstora och mindre städer, och fenomenet har nu också börjat uppträda på olika platser i Tierp. Jag möter själv ofta tiggare när jag besöker butiker på olika platser i kommunen. I dagsläget drabbas både affarsidkare och allmänhet av tiggeriet och det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör. Det finns anledning att befara att tiggeriet ofta organiseras av utländska ligor, inte minst från Östeuropa, som också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Tiggeriet hjälper inte heller de verkligt drabbade utan är ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja utsatta människor. Det går heller inte att bortse ifrån att det förefaller finnas en koppling till de senaste årens explosion av antalet så kallade härplockare från Östeuropa. För Tierpsbornas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri skall förbjudas. Genom att förbjuda denna verksamhet kan vi istället hjälpa dessa personer att ta hjälp av socialtjänst och de allmänna skyddsnäten i de fall det är applicerhart, Det är inte minst viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar det organiserade tiggeriet. Till skillnad från våra grannländer som redan har eller kraftigt överväger förbud mot tiggeri har Sverige som helhet ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Vi anser att denna verksamhet skall motarbetas å det kraftigaste av kommunen och berörda myndigheter. För detta krävs bland annat att det i de kommunala ordningsföreskrifterna införs ett förbud mot offentligt tiggeri. Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att Tierps kommun i sina lokala ordningsföreskrifter skall ha ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats. Stockholm 11 juni 2013 Joakim Larsson Sverigedemokrarna

26 TIERPS Ti, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Vård- och omsorgs- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium" Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Sven Lokander (M) och Åsa Sikberg (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./bilaga/ Bakgrund Motionen har anmälts i kommunfullmäktige 146/2013. Ledamöterna Åsa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfållen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkarx1e C4P

27 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (91) 56 forts. Vi kommer nu att göra en förnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är att ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. forts. Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbars program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 17 mars 2014 besvarat motionen enligt ovanstående och föreslagit att motionen anses besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsens förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordl sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign lindragsbeslyrkande

28 4TIERPS KOMMUN Dokumeninamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion "Vård och Omsorgs och Handelsprogrammet skall vara kvar på Högbergsskolans gymnasium" Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. Ledamöterna Asa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen(M) har överlämnat motion till fullmäktige den 17 december 2013, 146. Motionären föreslår att fullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege - att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motions-svar Vård och Omsorgscollege har diskuterats och utretts i kommunen vid ett flertal tillfällen, dels utifrån ett ekonomiskt perspektiv och dels ett innehållsmässigt perspektiv. Vi har också bedömt huruvida inrättade college har haft en avgörande betydelse på rekrytering av elever och vad college kan erbjuda som vi inte kan erbjuda i reguljär utbildning. Ett av argumenten för college är att erbjuda möjlighet att erhålla behörighet för högskolestudier t ex sjuksköterska. Detta erbjuder vi redan inom reguljär utbildning. Vid vuxenutbildningen genomför man Vård och Omsorgsprogrammet och har alla utbildningsplatser besatta. Vid genomförd utbildning blir man undersköterska. Gymnasieskolan och Vård och Omsorg föreslog gemensamt att låta college frågan vara vilande under en period utifrån ovan angivna utredning. Vidare gjorde vi bedömningen av att syftet/effekten för VOcollege är oklart. Vi kommer nu att göra en fårnyad analys av de förutsättningar som krävs för att göra ansökan om certifiering. Det gäller framför allt organisationen av relevant handledning för arbetsgivarens personal inom ekonomisk ram, vidare beskrivning av kravet på friskvårdsplan, möjlighet till feriearbete m.m. Ambitionen är au ansökan kan beviljas inför läsåret 2015/2016. Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utvecklingsledare Telefon: E-posl: lars.broberggtierp.se

29 2(2) Vi har representation i den regionala styrgruppen för Vård och Omsorgscollege och deltar i diskussioner kring rekrytering av elever till utbildningar för framtida försörjning. Gymnasieskolan i Tierps kommun har 10 sökbara program. Det är dock möjligt att utanför dessa program anordna lärlingsutbildning inom t ex Handelsprogrammet. Lärlingsutbildningar kräver givetvis vissa personella resurser/ kompetenser och det är en verksamhetsfråga vad som kan erbjudas av lärlingsutbildningar. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

30 4TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om Vård och omsorg- och Handelsprogrammet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium - Åsa Slkberg (M) och Lars- Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 13 november 2013 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra till kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege att uppdra till kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogrammet som ett lärlingsprogram. Motionärerna skriver: "Det är dags att säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergsskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högbergsskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård- och omsorgsbehov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps komniun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnadsprogrammet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal Ordf sign forts. Justerandes sign Vldi sign Sele sign Utdragsbestyrkende

31 sfs TIERPS L, KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige forts. som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personalomsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalitet i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt fbi. kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård- och omsorgspersonal som bor i kommunen. Handelsprogrammet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun! Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handelsarbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara självförsörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handelsprogrammet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B- form. I dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. I "ungt företagande" i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sele sign Utdragsbestyrkande 1.41(

32 e am we Ting ps KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Il- 13 f)7 1:K-2- Beteckning: I.1.6 5_ SVERIGES ARBETARPARTI Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun. Vård och omsorg och Handels programmet skall finnas kvar på Högbergsskolans gymnasium. Det är dags att Säkerställa framtidens behov av kompetens inom vård och omsorg och handel. Högbergskolan utbildar anställningsbara ungdomar och har ett nära samarbete med kommunens företag genom programråden. Skolan har hög kompetens på sina lärare. Om de politiska besluten är långsiktiga och tydliga kan Högberskolan utvecklas och försätta att leverera utbildning med hög kvalitet inom vård och omsorg och handel. Vård och omsorg Om vi ser till framtidens vård och omsorgs behov så har Tierps kommun 31 sjuksköterskor och 260 undersköterskor. Landstinget har 45 sjuksköterskor och 15 undersköterskor verksamma i Tierps kommun. Förutom dessa finns ett antal sjuksköterskor och undersköterskor i vår kommun som är anställda i privata företag. Totalt finns sammanlagt 351 tjänster i kommunen som har sitt ursprung från omvårdnads programmet. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver de olika vårdgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 18 personer. För att täcka behovet behöver Högbergsskolan utbilda ca 30 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens. Enligt kommunens produktionschef har vi redan nu problem med att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor. Om vi måste täcka vårt behov med personal som måste pendla till kommunen kommer det att leda till att vi får: Högre personal omsättning Högre rekryteringskostnader Oönskad löneglidning Sämre kvalite i omsorgen på grund av sämre urval Därför är det av strategisk vikt för kommunen att utbildningen görs så populär att kommunen i huvudsak kan rekrytera kvalificerad vård och omsorgs personal som bor i kommunen.

33 SVERIGES ARBETARPARET Handels programmet Av tradition är handeln och industrin de viktigaste näringarna i Tierps kommun!" Det finns ca 300 handelsanställda i Tierps kommun. Handelsprogrammet står för entreprenöriellt lärande på flera plan. Om 5 % av dessa av olika anledningar slutar sin anställning per år behöver handels arbetsgivarna i kommunen årligen rekrytera minst 15 personer. För att täcka behovet. behöver Högbergsskolan utbilda ca 25 elever i varje årskurs för att vi i kommunen ska kunna vara själv försörjande på denna kompetens bestämde den styrande majoriteten i kommunen att handels programmet skulle läggas ner. Handels lärare har flera gånger påpekat att eleverna kan läsa kurser i B-form, 1 dag har handels 12 elever i årskurs 2 och 10 elever i årskurs 3, några av dessa elever kommer från andra kommuner. Handelsprogrammet står för enreprenöriellt lärande på flera plan. I ungt företagande i årskurs 3 startar alla ett eget företag som de driver och utvecklar tillsammans med en mentor från arbetslivet och får på så sätt lära sig att starta, driva och utveckla ett företag. Dessa elever kan bli framtidens företagare i vår kommun. Handelsprogrammet passar utmärkt att göra om till ett lärlingsprogram. Med anledning av vad som ovan anförts yrkar vi att fullmäktige måtte besluta: Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera och erbjuda ett attraktivt omsorgscollege. Att uppdra åt kommunstyrelsen att organisera, erbjuda och utveckla handelsprogramet som ett lärlingsprogram. Tobo Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Åsa Sikberg (M)

34 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Interpellation om "Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget?" Gunnar Larsson (FP) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Bakgrund Ledamoten Gunnar Larsson har den 31 mars 2014 lämnat en interpellation angående ungdomsjobb och ställer följande frågor: Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Larsson skriver: "För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jurell (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. I min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen!" forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

35 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (17) forts. Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt!" Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

36 Interpellation till kommunfullmäktige Folkpartiet Liberalerna TIERP TIERPS KOMMUN KO MMUNSTYRELSEN OS N-44 ann Beteckning: Handnr: K$ adtti Vår kommun behöver fortfarande ungdomsjobb varför händer inget? För snart två år sedan 5 april 2012 skrev undertecknad och Barbro Jura (FP) en motion till kommunfullmäktige om införande av yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter. Efter att ha väntat på svar nästan ett år skrev jag 6 mars 2013 en interpellation för att skynda på hanteringen i samband med att centralt avtal slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal. Och 9 april 2013 behandlades motionen och bifölls enhälligt efter majoritetens uppmärksammade helomvändning under sittande fullmäktige. Bra så! Men nu har snart ytterligare ett år gått utan att något veterligen har hänt i frågan! Detta måste ses som oerhört anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av den höga ungdomsarbetslösheten i vår kommun - runt 25 procent och verksamheternas behov av rekryteringar i samband med kommande pensionsavgångar. Därför denna interpellation. I slutet av februari 2013 skrev Kommunal och SKL: "Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL/Pacta) tar ytterligare steg för att ge ungdomar arbete och säkra kvaliteten i välfärden. Detta genom ett avtal om att införa arbetslivsintroduktionsanställningar". Avtalet ger möjlighet till anställning för ungdomar på 75 procent och utbildning och introduktion på 25 procent. 1 min interpellation 6 mars 2013 skrev jag: "Nu är det upp till kommunerna - också vår - att se möjligheterna och ta sitt ansvar.... Nu (om inte förr) finns det inte längre några skäl att tveka. Kommunen måste ta sitt ansvar både för våra unga och för kompetensförsörjningen! " Vid fullmäktige 9 april 2013 beslutades alltså "att bifalla motionen, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter." Visserligen togs motionens ursprungliga krav på skyndsamhet bort ur beslutet, men någon måtta får det väl ändå vara det har snart gått ett år, våra ungdomar är fortfarande arbetslösa och inget har veterligen hänt! Mot bakgrund av ovanstående frågar jag ordföranden i utskottet Barn och Ungdom, Jonas Nyberg (S): Vad har hittills hänt när det gäller införandet av arbetslivsintroduktionsanställningar i vår kommun? Vad, vem eller vilka står i vägen för våra arbetslösa ungdomars möjligheter till en bra framtid? Tierps 1 mars 20 unnar Larsson (FP)

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-23.05 Se blad 113 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Barbro Jurell (FP) Kommunhuset 27 september 2012 kl 14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-09-20 123 (141) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-20.55 ande Se blad 124 Övriga närvarande Per Jonsson, t.f. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219

Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-11-05 233 Motion om en flyttbar/tillfällig lekplats i Falkenbergs centrum. (AU 309) KS 2013-219 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-12 KS 2014/0740 50044 Kommunfullmäktige Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering

Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Kommunfullmäktige 2012 01 30 10 31 Kommunstyrelsen 2012 01 16 17 42 Arbets och personalutskottet 2012 01 16 15 35 Dnr 11.347 10 augkf10 Medlemskap i Winternet ekonomisk förening samt finansiering Bilaga:

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer