Svenska döda köar allt längre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska döda köar allt längre"

Transkript

1 Svenska döda köar allt längre Sverige intar en klart ledande position i en föga smickrande konkurrens. Jämfört med grannar i Norden, Europa och möjligen resten av världen får döda ligga och vänta längst innan de kommer i jorden. Varför är det så? Och varför är det inte lika upprörande som maskinell åverkan på kistor vid gravsättning? I begravningsutredningens betänkande Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) redovisas en undersökning från 1997 av professor emeritus Göran Gustafsson, Lund, om tidsutdräkten mellan dödsfall och begravning (alltså inte gravsättning eller kremering). Den genomsnittliga tiden var 13,8 dagar. Uppgifter från Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF, om tiden mellan dödsfall och gravsättning återgavs också. I november 2008 uppgavs tiden mellan dödsfall och gravsättning (alltså inte begravning) vara i genomsnitt 18,8 dagar. Nu har SBF meddelat att denna genomsnittliga tid är (november 2010) 20,8 dagar. Skillnaderna i landet är stora. I Göran Gustafssons undersökning 1997 var tidsutdräkten längst i Stockholms stift och kortast i Lunds, Visby och Växjö stift. Av SBF:s undersökning framgår att den längsta väntetiden fortfarande är i Stockholms län och den kortaste, 15,9 dagar, i Jönköpings län. Begravningsutredningen jämförde med internationella förhållanden. I Norge, Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna och Frankrike ska gravsättning eller kremering enligt lag och/eller praxis ha skett inom fem till åtta dagar. I sitt betänkande föreslog begravningsutredningen att den i Sverige lagfästa maximala väntetiden på två månader ska halveras till en men huvudmannen ska få medge anstånd upp till två månader till exempel om ---någonanhörig har förhinder eller om---särskilda önskemål om präst eller lokal inte kan uppfyllas inom en månad. Efter att ha samtalat med ett stort antal SKKF om begravningsutredningens förslag för att korta väntetiden: Vidare är bestämmelsen i det närmaste administrativt ogörlig för kyrkogårdsförvaltningarna att hantera. Vilka åtgärder ska exempelvis en huvudman vidta om en anhörig inte ansöker om dispens? Vi menar också att skälen för anstånd ska vara mer kvalificerade än de som föreslås av utredningen. Enligt vår mening bör därför kraven i bestämmelsen skärpas på sådant sätt att det är Skatteverket som får bevilja anstånd om tiden överstiger en månad och om det finns synnerliga skäl för det. Ur remissyttrande forskare med inriktning på begravningsfrågor kan man fråga sig hur stor förändringen i praktiken kommer att bli, då anhörigas höga krav på att många olika faktorer måste passa ihop framstår som en viktig orsak till tidsutdräkten. VARFÖR INGEN UPPRÖRDHET? Två frågor: Varför dröjer svenskar på ett så unikt sätt med gravsättning eller kremering, eller vet du någon som har listat ut det? Varför upprörs man över krossade kistor medan många ligger veckovis och väntar utan att det blir någon särdeles debatt? Flera forskare svarar med hänvisning till det som tycks vara allmän kunskap, att dagens svenskar har svårt att hitta tid för begravning i sin välfyllda almanacka. Men frågan kvarstår, varför är det så just för svenskar? Det man ofta hör handlar om kalendrar som ska synkroniseras och att det inte är självklart att ta ledigt från jobbet eller göra andra ommöbleringar i kalendern för att ge plats åt begravningar, säger professor Lynn Åkesson, Lund. Varför det skulle vara särskilt knepigt i just Sverige kan man fundera på. Generellt sett varierar begravningsseder runt om i Sverige på ett sätt som 24 KYRKOGÅRDEN

2 FOTO: ANNA DIEBITSCH ANTONI

3 också är svårt att klura ut varför det är just så, konstaterar docent Anna Davidsson Bremborg, Lund. Alla forskare kan konstatera att de varierar, men många gånger väldigt lokalt. Varför det är så vet ingen egentligen. TRÅNGT I ALMANACKAN En som själv har hittat svaret är Jan-Olof Aggedal, teologie doktor, Lund. En undersökning som jag var ansvarig för gjordes under 2009, men resultatet har inte publicerats i självständig form, utan bland annat genom föreläsningar. Ett urval av landets auktoriserade och kooperativa begravningsbyråer tillfrågades om orsakerna till att tiden mellan dödsfall och begravning överstigit två veckor. Det visade sig att 60 procent av fördröjningen hörde samman med att de anhöriga inte kunde hitta tider för begravningsakt som passade alla i den nära kretsen. 20 procent av skälen hörde samman med svårigheten att samordna den önskade kombinationen av präst, lokal eller musiker. 10 procent av förklaringarna handlade om att begravningsbyrån inte kunde erbjuda sina tjänster önskad tid. Ytterligare 10 procent av orsakerna gällde exempelvis väntan på rättsmedicinsk undersökning, dödsfall i utlandet eller sjukvårdsmyndigheters slarv med att skriva ut dödsattest eller en kombination av olika faktorer hos anhöriga, begravningsbyrå, kyrkogårdsmyndighet eller kyrka. HOPPAR MINNESSTUNDEN Aggedal pekar på flera miljöetiskt negativa konsekvenser som uppstår till följd av långa väntetider. Döda behöver balsameras med åtföljande miljörisker, eller förvaras i frysrum under lång tid med onödig energiförbrukning. Ett ökat behov av transporter kan uppstå för förvaring när det är fullt i den egna kommunens kylutrymmen. Man kan naturligtvis ifrågasätta om detta är en rimlig hantering av våra döda, men det finns också för de sörjandes del en psykologisk själavårdsaspekt. Människor som väntar på att begrava sina döda har ofta svårare att gå igenom sorgen och komma vidare i livet än de som begraver sina döda inom två veckor. Orsakerna till de långa väntetiderna hör samman med att döden inte får oss att stanna upp. Det mest extrema exemplet på berättelser i mitt forskningsmaterial är nog sonen som undrade om man kunde fixa begravningen av mamma på tisdag klockan halv tolv, för då hade han en lucka i kalendern, innan han skulle ha ett möte klockan två: Jag hinner med akten men hoppar över minnesstunden. KAN HALVERA TIDEN Professor Göran Gustafsson ställer sig något kallsinnig till att förlägga för stor del av ansvaret för tidsutdräkten till de anhöriga och deras almanackor. Livet ser väl inte så annorlunda ut i Norge och där kommer det många till begravningen även om den anordnas snabbt. Frågan är om svenskar verkligen är så mycket mer egoistiska. Jag tror att det finns en del institutionella åtgärder som kyrkan och kyrkogårdsförvaltningen svarar för som kraftigt skulle få ner väntetiderna. Gustafsson hänvisar till biskopsbrevet om begravningar från 2006, där det blandannatstår Längretidäntvåtill tre veckor skall man inte behöva vänta på begravningsgudstjänst. Tillgänglighet är också ett område som biskopsbrevet anger för begravningspastoralen, den lokala ordningen för hur man ska arbeta med begravningsfrågor. Jag menar att om prästen, kyrkovaktmästaren, organisten med flera ställde upp på lördagar tror jag att väntetiden skulle kunna minskas med 14 dagar. VI JOBBAR GÄRNA FLEXIBELT Man måste helt enkelt ta hänsyn till att vi bor i ett land där människor är utspridda över stora områden. Med en begravning i Stockholm på en onsdag skulle det för mig som bor i Lund försvinna tre arbetsdagar. Och de ledighetsregler som gäller enligt många kollektivavtal anger att man har rätt till ledighet vid begravning endast av de allra närmast anhöriga, något som inte är riktigt adekvat med dagens mer komplicerade familjebildningar. Göran Gustafsson påminner om hur det var en stor sak för Kommunal att på 70-talet genomföra ledig lördag för kyrkogårdsarbetare, men en fråga till Lenita Granlund, andra vice ordförande och avtalssekreterare i Kommunal, ger FOTO: ANNA DIEBITSCH ANTONI 26 KYRKOGÅRDEN

4 Nu är det dags att planera vårens planteringar! Vi har lång erfarenhet av växtleveranser till kyrkogårdar och hjälper dig att hitta de rätta växterna till dina projekt. Vi levererar ett brett sortiment av växter av högsta kvalitet. På vår egen odling i Lund producerar vi allé- och prydnadsträd, samt buskar utvalda för svenskt klimat. Välkommen till oss på Stångby Plantskola Lund Stockholm Proffs på lastare! KYRKOGÅRDEN

5 snabbt besked. Dagens Kommunal ser inte stelbent på den saken: Våra medlemmar arbetar oftast schemalagd arbetstid, så när begravningarna ligger spelar på det stora hela ingen roll, säger hon, våra medlemmar är flexibla. Det viktiga är att arbetet är schemalagt och att det finns en framförhållning från arbetsgivarens sida. Det vi inte gillar är att man med kort varsel förskjuter arbetstider och att våra medlemmar väntas stå på pass när arbetsgivaren kallar. Med god planering kan frågorna lösas till gagn för alla, säger Granlund. SKA JOSEFSSON STYRA SAMTALET? En svårare fråga att besvara är varför det blir en mer omfattande och upprörd diskussion i samhället när man hör att stoft behandlats illa vid gravsättning än när anhöriga ligger vecka ut och in, balsamerade eller i kyl eller frys. Nej, det är en gåta också för mig, konstaterar professor Eva Reimers, Norrköping. Någonstans handlar det väl om hur man ser på den döda kroppen. Mamma ligger skyddad och fin i kylen, men när kistan krossas så finns ju risken att kroppen skadas, och därmed också mamma eller minnet av mamma. Lynn Åkesson är inne på samma linje: Jag tror att det uppfattas som en mycket aggressiv handling, som skändning eller övergrepp, att krossa en kista. När gamla mamma ligger och väntar i kylen är hon ju i tryggt förvar tills man har tid med henne. Anna Davidsson Bremborg håller med om att det här med väntetiden inte tycks bekymranämnvärt ochdetärisig intressant. Det faller tillbaka på en allmän fundering kring varför människor ibland "fastnar" för vissa normer medan andra människor förfasar sig över desamma, säger hon. Och det är inte lätt att svara på! Professor Göran Lantz, Uppsala, tycker att debatten om kistkrossningen varit lite yrvaken. Det är tydligt att det som sker i de olika leden i vårdkedjan efter döden sker i det fördolda. Vi är ovana vid att ta ställning till och debattera frågor om hur vi hanterar de döda. Då kan reaktionerna bli lite härs och tvärs. Jag skulle önska att det fanns en mer konsekvent och sammanhållen syn på den döda och dess rättigheter. Nu är det mer Janne Josefsson eller hans program som får styra vad vi pratar om. TEXT: BO SILFVERBERG Att teckna en begravningsförsäkring hos oss är inte bara en fråga om trygghet utan även en mycket god affär. Just nu ligger vår ränta på 10% och faktum är att det alltid har varit bra att vara medlem i vår förening. År 2004 beslutade vi att dubbla värdet på våra medlemmars försäkringar. Sedan förra året ingår också i försäkringen tjänsten som vi kallar Ignis Omtanke utan kostnad. Den får även du. IGNIS OMTANKE Med tanke på dig och dina anhöriga Våra jurister upprättar ditt testamente. Vi bevakar dina viktiga dokument. Vi undersöker vilka försäkringar du har den dag du går bort och mycket därtill. Allt du behöver göra är att teckna en begravningsförsäkring hos oss. Vi borde kanske inte ens nämna ordet försäkring utan istället nöja oss med att säga IGNIS Omtanke. För mer information kontakta något av våra samarbetspartners kontor eller ring IGNIS Försäkringar i samarbete med IGNIS Begravningsbyråer alfa BEGRAVNINGSBYRÅER 28 KYRKOGÅRDEN

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet

råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet råd från begravningsbyrån Begravningen ett minne för livet Begravningen ett minne för livet Råd från begravningsbyrån Innehållsförteckning Råd från begravningsbyrån 5 Inledning Sorgen och saknaden Är

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Små enkla ord bättre än tystnad

Små enkla ord bättre än tystnad Små enkla ord bättre än tystnad MAGNUS JÖNSSON / XP / SCANPIX Tydliga signaler från sorgehuset och värdighet och respekt inför döden är två nyckelbegrepp bakom rätt uppförande i samband med begravning.

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Professionalisering utan den döda kroppen begravningsentreprenörer i Sverige

Professionalisering utan den döda kroppen begravningsentreprenörer i Sverige Professionalisering utan den döda kroppen begravningsentreprenörer i Sverige Anna Davidsson Bremborg, TD, vik univ.lektor. Inledning Förra våren sändes den amerikanska serien Six Feet Under i svensk television.

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Inledning. Samforskning

Inledning. Samforskning Inledning 1 Samforskning 2 Samforskning att lära av klienten Inledning 3 Samforskning att lära av klienten Marianne Borgengren Carina Buvik Eva Carlsson Kenneth Gustafsson Annika Lind Bengt Weine Anders

Läs mer

Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon?

Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon? dec 2007 6 Ärkebiskopen: Hela kyrkan bör ta större ansvar för begravningsverksamheten mötet Vem ska arbeta på kyrkogården i morgon? tyngdpunkten innehåll 6 Ledaren... 3 Mötet... 4 Tyngdpunkten... 6 Idé&praktik...

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ett tacksamt arbete. En studie om upplevelser och erfarenheter av att arbeta med död och sorg.

Ett tacksamt arbete. En studie om upplevelser och erfarenheter av att arbeta med död och sorg. Lunds universitet Socialhögskolan Magisterkurs i socialt arbete 61-80 p SOA 203 Vårterminen 2003 Ett tacksamt arbete En studie om upplevelser och erfarenheter av att arbeta med död och sorg. Författare:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Redovisning Årsarbetstidsenkäten. Bakgrund På föreningens årsmöte (RS) 2013 fick Föreningsstyrelsen i uppdrag, via motionen 13:37, att göra en enkät för att samla in medlemmarnas synpunkter på årsarbetstid.

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet Studiehandledning till Meteorologernas Väderbok En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas för att öka sina kunskaper inom

Läs mer