.ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista 1 989-0 5-26. Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus."

Transkript

1 -$,,.ufl tr Eksjö Stadslopp Resultatlista Eksjö Södra lk samarbete med: *å(3 rrsr0nus må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx 8*a 2Si" S?SS* SeS.!* - äat. *BS1-1S?{ : våx*! **å rusriinus

2 ffi Eksjö Södra lk Stadsloppet Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Peter Fallenius Malmö Al och Asa Josefsson Överums OK, (bild saknas). Här med blivande elitlöparen Therese Ahlepil

3 Janne hoppas på tusen deltagare i stadsloppet EKSJÖ Eksjö Södra har fullt upp som arrargörer under maj månad. nästa vecka hjälper man r atorps F med kommunmästerskapet i terrärglöp nilg, därefter väntar kof DM i terräry öpniry den 17 maj oc{r den 26 maj är det dags fiir årets upplaga av stadsloppet. Dessutom är Eksjö Siidra tillsammans med Sisu arrangör ftir årets friidrotts-dm i mitten av juni, * Det blir tufft. men vi skall göra vårt bästa. såger Janne Rudollison i Eksjö Södra. - Vi börjar ju. få en viss vana aven av torre arrangemang. Terrång-KM avgörs nästa vecka i ngatorp och Eksjö Södra har lovat arrungerande ngatorps F att hjälpa till med tidtagningen. '. Men i första hand åker vi dit för att varä med <rch springa, betonar Janne. Vi räknar med att ställa upp med minst ett 20-tal tjejer och killar. Janne vann i ol själv henklassen i terräng-km. Men i år är han bortrest den dagen då tävlingen avgörs. hans lrånvaro kan mycket vål Per E{gstl.r kliva fram och la hem KFf.*Eda. '-'?s* ;iar s)! u1a,1ir,an sig under våren, säger Janne. Hunsnäsen runt Skol-DM i terränglöpning brukar vanligen avgöras i jönköpingstrakten. men i år har Eksiö Södra fått förtroendet att arrangera tävlingen. - Vi kommer att lägga en löpslinga utmed Hunsnäsen och till viss del utnyuja även elljusspåret i Prästängen. Totalt blir det tolv klasser från mellanstadiet till gymnasiet i tävlingen. - Hittills har vi fåtr in en rad anmälningar från Jönköpi4g och Vårnamo, men knap past några härifrån Eksjö. Oih det tycker vi är lite synd. nte minst mot bakgrund av att eksjöelevema har hemmaplan. - Vår förhoppning är dock att det skall droppa in en del eksjöanmälningar under de närmaste dagarna. Eksjö stadslopp Den femte upplagan av Eksjö stadslopp går den 26 maj och Eksjö Södra har gott hopp att i år få över 000 deltagare på startlinjen. - fiol var det 8 00, men vi tror det blir fler i år. säger Janne. lntresset ltir motionslöpning har ökat här i Eksjö, inte minst bland tjejerna. - För några veckor sen startade vi motionslöpning för damer och det har varit över tm fudolfwn; Eltgiii ädru t"rypt p, ii.et ab ren tbltqare i d,vs upfugo * WOn# Or* 40 tjejer på varje tråningspass. Det tycker vi år jättekul. - Det lår också komrsa en hel del löpare utifrån. Hittills har jag bland annat fatt ksked om att man kommer med en busslast motionärer från Furulidskolan i Aneby och ett helt eg.ng från primärvarden i MullsJo. Från torget Det ett mil långa stadsloppet genom Eksjö, med start i Vildparken och mål mitt på Stora torget. är en rolig och publikvänlig tävling med saväl motio- närer som elitlöpare. år satsar Eksjö Södra på två sgreakrar för att ytterligare förbättra tävlingen lör åskådarna. Förutom rutinerade Ola Gustafsson kommer också Dag Malmqvist från riksradion i Växjö att kommentera stadsloppet 01a kommenterar loppet från en följebil, medan Dag tar hand om målgången mitt på torget. - Det har brustit lite pa speakersidan tidigare- Det vi[ vi räua till med äen'lei;satc. ninsen. säser.;r11s. :r!- l" ;' " Jdran H&d*åt Resultatlistor på följande sidor:

4 &kuös,fuo-jm r?l * r.j L *l* f.tr -* L ss'-t-a ' M EKSJö STADSLOPP me0. EKSJöHUS MTEH FREBAGEN DEil 26 MAJ SSS.t- h,., Tävlingsplats: Centrala EksJö DeJ taga re t 917 Tävlingsarrangör: Eksö Södra K Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Väder: +23 Soligt Eksjöhusmilen kontrollmått av leg. förbundsbanmätare L Ydreborg NässJö Huvudsponsor: iledarr.: frrrcrporilf--- ftfifr Småt?,F,$,f,-[dningen

5 /J.t: Fl b 5 ll L l r-i 1.. i li r-i si r:l,x i Ei::i.i ri Stards;l altst Elre _i ijhrutsrni c.rr t9 i9. C):1. j:ö i:.lj.1gi5 : l,lån h:l. 14. FL.iic ti trifit l;. /lf"ll! l.lljt f f, 4!, i- u 8 jr) t.1 lft T t.4 l:i lå l;7 l :i.l ':) t.).:. "l'? :14 :?5 "å r.1., fts :9 3i) :51 't -1 l-t tr4 '? {3 T(f 4ir b (:, ::jg Fål lerriusi [r'ell.e:r få h"arl.ssorr Arrders 3 l"l i ngberrq Lennart?5 Har l en Patr i [r 15 6ixel ssr:n Lars 9 [-arsson Stef an å St:rarrdkre;'r-q 0skar' 19 Fntter:;scrr-r Ul. + 4 Ektror-q Fe:t:Hr' 5 SarrrJstr- örn l,ienrrer-t: l1 Föl dr,:r Tony 7 $r-.rstaf äsr-)n L-eri'f l': Linclqviat Fo1l.rer.il tlar :;son 'li. l; ael l LS.ionggon Sti g -:,'.i0 öh er g 51. e:,f an 3 Andersi6on F.errt i:l6 A>relq.sen Erilt 631 hli ltner- 'li l':1ag 76 lrkesncrn J örclerr!4 SvensEon Arne 4,53 Ni. ssc:n Aridr eies 49 h.arl Egcln f ornas å. 8 Lav rr ljari i s-'j. t3 Sandberrg Burnnar?3 hlesti h.ai?(r schol: Hainer 31 6ålldin Jan 154 Hurl tqvi st Elert-Eri t'; 5S7 Hrrlt Ander-E,:l?å 6lndearsson Ferr'?å Joha;1sson El-iörn 3(r7 Eol f Bengt 459!3vår'cj Johan!i3 F'r.rmhösl Franlr 3{lS Rl ctf sgr-rn Ljl f -Gärarr 54'i Grehn iiterf an 35? SlrnnsirqrEln öl.a s9 Facqr"re Faurl :1å? L.-jnnq 'ornmy f,t-r4 Holrnqvist EhsEtjörn?å1 Enenran Åke 4 Jcrhansson t i g 445 Grene*går'd l'1aqnr-rg 45t-t Johansson l'larkurs 5(,? L.irrdström Roy 555 Eg Rikard 1 t 6 Lar sgon Flats??9 tåji bri ng Joahi rn 4t-r9 5O*.k t-are-erik - t,::lul(ri l'la nr ii d\ ås t-inköpirrcae OFi 54 Enl'rör'na F S t e,r'r i n qt ea l'1 58 Etri ttatorps Tli Högby F: 57 ['" Hakarpgpojl";arna Etr"edaryd 5cl i Fli Hel si nqborq 54 t'år namo 5ll. h; 5irlt-t 49 li Hahar[:i5P.j l:. trbcl 47 b.1.,::r.i ä iödrei ii tr: /-ilrs e llj, f.ii s;r 5E: h:: Ar{e1 e SS Eks.jä örjra!,1 5;c; tlli å4 't:r'pe Tranå ; AF Våstervi."tr:; tjl," 43 l"i 5i st-t '7C) Må1 i 1 ]. a-l'1iir unda it i l,l Ha$':arp Ep(3.i [::arrtå H-jårnarP 5Ct ll Hakarpspojkarrta 64 H Hakarpspojltarna 53 l.i Hakarpsp(rjl,;arna!51 li Hakarpspo-i ltarna 11";: Stlrdenten Umeå l.ihf å9 Ol,; {jr-rduns 61 L-.iungby FPi 55 F{ Såve jö 72 lll igtt 43 l, isr-t 51 FH åve.5 ö Lanclsbro 7 L l,l Harkarpsr:C.i [;arna å3 73 tlel qi ern Vet l anda [r. A[rel e Saab Scania Elri ttatorps 'ff: hl Hakarplrpo-j llarna l':. Ha';arpspcr.i llarna Elts_jö Södra il,l ftjordi sl:a Tråhutsi SF ä7 Tranås A: 51 Eke-iö SOt:: T}U.5ri" fit sil r.3X 31.3? 3:i. ö i3. t) 33.r1 1f,i) Lrå. F :rl. r: 3:.:l??.f c:'1" 3;i. ():i 3:i. i,rl f,;i. å }3.?7.-:,. 31 3f,.54 3:1.37 ;i3. 8 3:1.44 :is.4å 3. 4'i?T e{ J*l- J l' 34. CtZ :i4. c,7.14.{'8 34.1() :t jl. 1å f, s4.28 *? :i5, r:r4 35. {,5 3:i.06.:3. {)8 -fe 6ri JJ. l:.j a e-.1",.jj - Å, -"li 'T i '-is,. sr?,': =ci J.J ate.;rj- 'd-7.-r, a?ct? i srj. +U 35.4*1

6 trltrl l' F: ä Sl l_, 1.. r:.r. i i:; i i:'r 5i cla 3 =3::========:t:====:===;=:l===:=::=g============:=r!:::====E:;==:a=g:r 5;*=**:::*-:=g=::=E===:::3:== El:.siö itadslgrpp/ El,.Ejöhursnrilen 19&J9.il5.?å l': , k::l.ass :t f.lårr F'l-.Afl STAR'f 'lap1l,l l'lff :j; ae= 5=äa;äE::.=*=**=:=======E5F. 37 C"lr'l gson rrqermar 5? 4?{} L-i.ndqtvigtg l"l:i}';atrl :;:?åt? 'lal mqvi at Per' 5?4 AnderE Ecrn 'l-horn;rs Arrdrrrsåon Mi kapl 493 ltileson Berrnt Hurl tnt;rn Ha==e 58 3fiå Berrqtssc')n '[homa:; :'? 91 El gaten Fnt' S(l 1Sts Johi [ln[':]lc, l"hitti å1 4?5 l-lereslelir-ans Ferrqt å:? f,6i-r l.:.er ssr:n Han:+ *ij 47'7 Jolransåclr"t 'Ji r1;rs dr4 548 Johan:;scit'l t:lr'trtr å:i 1E} [it-tsta\,jeis.orl ['Joi nct i:6 444 f;ir r*neclår-d Arrda:r g a'l å(.t7 Ei;rndg i ö F:oqer' å J 5å. Jntranfrson -lonrmy r,9 575 F:eimer Eol{ 7A 3l{r Halornar brahi.nt Hlrltclren Eo '7? :i11 5jökvi =t Lar:;-Å[::e 3{)? 0i sson F'"ir- 7 i f.ö3 Fr edr i [l sson Roq eir -;ty 145 Låtth T'or-qtrny 76 6lt Sc.lrnLtel.sgon Ho 77 4å3 6rrstevts0n l4i [<ael 7A 413 Franssctn Hans 313 0e,rebrarrt Anders Bt) 569 vensson Berrgt gl 113 Creurt: Feter SZ 595 Johan=eorl ör'.iå11 B5 6{13 016å011 Etenqt 84 lb1 [-irrdl'r Clrr-ister 37å t'ljör'berq Sörerr Bå 37 Andrerg on Gl enrr. 4.4? Ni sgorr Fatr i [t $8 4C)6 Ni. r;r;orr trl o{ 89 å?i,lotranlisot-r Hi 9u 44 hli sscirr St:ef an s/ 43? ',,år d 5örern 9? 4(,! Edvetrclrson Anders 93' 195 Larssnrr Hass l3 Et;strörn Mikael 95 Z?El Fersson Laqe 9å 5oB l"lan{red Eenqt östh Urban 98 4't4 k'.ar sson J arr-ol clv Thörnet Göran OO :?? Nilsson Lare lr.lubb =E==== i:i(:) ; l-llrl.l-e{reds tl}i: tir-";t+r ltntr, l,; å4 F l',;vi1.e* tii lia 51," 1,:.i sa 1," 48 Fi Alrele 5C, Oll: å4 T'orpa b7 3yl. vi a:i 6osse cr{:f 81. dcrn.a[j 53 l"lota1;r 6iF {-}H 'l jutdung lrlr*x i ö Road Rutrrrrerr'.*- '7:i l.l" Ui sta SöcJra V F å7 R-vdsn.is F åö l'1, Hallar;:=po i [';år-n.1 ''l'ranås AF {r-i Vert and a Uåste:r-vi [r Fit.) å8 FH. iåvs-iö cl5 flt'l lrl.st.rdung 47 Br i t t atorps 'f Fi 5S l" Al':ele 56 li Al;e*1 ee 53 l'.lor"ra Vi 5i 77 -r1 : å9 57 6c? 48 7t 4å SB 1"' JJ 0P'l Njudutng ====== *====g====s========= Plå i l la-l'liir r-tnda 5!'li Oli Njuclung Futrrrl i dskol an AnebY Vågter vi l,;s Rutnni ng T3]F tlil asr i hert ftu t.iåx.iö Foad Rutnrrer-g Ol'i er rr J'r' ;rn åe 1t{ T'urr"-r Södra Rydä A[i]t Eks i ö S0l': Ehsi ci SOk; l*låss l ii lri Ehr j ö SOl," 0l-:. t,l';utdutng k.ks-i ö SOli Vi=ingsö A He>r i ö-ftoad F([nner s Nåss.iö Tryckeri AB Våstervi, l;s Rtrnni ng tis t-erbyotrr ör.jansll uhberr Ramkv 13 F 54 l'l ttheil e rd :i tj.lå. tl3 -?'6. {)! 36- {17 JJb-ro7 3a. tt9.l E: atl- t t.5å. 18? L r':t'f 36. t4 *tt: - ricl :1å,:l? f,å. f8 :i6.3{} :iå. ;i 1 5å- 35 ;1,å.34 å.l;9 3å.41.3å.4? Tå.4? 6.4r?i 3å , rt? 3å. ö 3å.51 -?,å.51 3å.54 dg -.-tu åå.3;7 3å.58 *\7. {l 37. (r': 37 - rl4 37. t)4 37" ö5 37. tlo 37. (r9 :i7, t3 :J7.' L , Pr.: e - ;-J 7'7?c} 'l r=

7 lj]rit Fi ti :i t-r t- l" ii 1 ii dei.- ii;: t::i:i; 3: *i:::-:ta=:=:=;i ri 1=:: : -ii;: = i:::- =ä==a =::; =i:: i =; ai::: 5:; =:::ii L.$rrl = =; = i;:1:i; E* ij iji= å- =:=::=:j::;:i:= a:=== a::= ==:ge =::::= Eh*; 'i ö S L.;rrJel o[)f)./ E[:.s -j ölit"tsrrti en 19S9. (t5,?c, tilrl5s : F1ärt l' L/TC Ei'ARl 'JA'lT.] r.fi: 1(J3 1ö4 C,5 10f.r 1r)7 1()f3 1 {,? 11ö 11. i 1.1: tr t 1:i 11å 1t7 t lcl t9 1?O 1'J?J.- :.jj r1l-l 135 t.]a t?7 t.?8,:l (.f, 3ö Tt,JL { -T'? 13:i 134 l:i5 r.f,6 t'?-,' { :ic) 1:f J4ö r 4i? l t 4, tdf: 4å(i }'clrenrär' l:: l{aris 143 L-'i Ltrrg 'laclnurt; å4 Jshan!;son Rol f 315 Abraha Yarerd 3?7 Johanr;son Gösta t49 Meibr";rnclt- Eenqt- rjr an 44å Ahlqrerl Joa!';i nr ltt-i Llrrrdqr en St+:rr 57 S.;r+ns,r;t:ln Siutt r e L77 fi -i ctr *,: ilol-rnn:1' 4:1 Belr qq v i st Fltrrrrs ll9{r 5t: r'arrij [J.rn 1{3f ctr-st:r.i:rrsg;orr l'ji r;--a1*rr 4öl Fett*r-sson ll.rr*t-f.!rtl åtjil --,raelescln Jan ;'r,(,1 ftarri. r*l!ison Cl aa-{:iör'.rrr 4hL fian i e.t sec,n l-orb i ör'n.jiå kl;irml taq Tornrrry t4'7 ilotrane trr1 lngenrar' 299 'li. sgotr Håltarr 246,]ohansci{:rn Johnny 47? bli k l. urnd Chr i ster' å1 1 l'l"rorrnd l'larclrs 4?9 t-örrrr Andtar si 365 iandahl F:ol and 6?4 Johansson l'.lar l -Eri lr 157 Tel 1 l{å}san 5XE Fal k Bo.lå9 t{ester berrg ngemar' 558 Arvidsgcrn Stefan 5&5 UJi rens j ö l.lanne 1(r4 St-.een l,l-iel 6?5 Hurl tqvi st nger Jå7 Jonesc:n h:.ent 48å 'Joren Pa{;ri. l': 414 Fol hesgcln Ctrr i st:er 4i.)0 T'urrti ai rrerfi l',yösti ::il'] Zåcl-rr i s:;on leirnt ;:;57 Biir jer;*on Thc:nras 4'i? Lindq'.ri g;1 Rltrrel,99 El omqr.ri at l.l j 1s-Gr-rs{:av 4,1 3' Jor-rE;sc.ll'l Jör'qen 5f,1 Lcitrdel1 Lars-Rör ie?f,f Åberq St af f arr llbl Gustå!'ssorl Rnne 6 17 Al f r ede;sorr urne 59tt var-sgor-t Bernt 475 Davids=trn Lars-Erilr?tl4 Eri kgsorr J.rrr 579 6t;ståvs.g;on Arrrjerg '71 6rl årl 7tt 4{) 5ö ådr 40 Et-,t 5'r 4g 4{) c{.j 5i 4Et 59 EA -tt 47 6Y.J.-t ':i c, ee-.jj,l c) r!å AF1 åg 5i3 7tt l,:.l.llbl l. i sur epra hlö.1e Hurl tgf r eds OH Furul. i dsht:l an Aneby LSungby Fl"i ijrneclilr den," Ha!,.;rrpEpo j latrna HLrl tsf rede (]1... 6rrnrrr:hro fll:" l"li Fr amåt cirgerr-lrnrg l.. l,:.f Lage-.rctlntr';rl V-ii Fr'ödi nq r l'l.jer i F-h=_jii!l0l,i 'f'el ever lre*ts F t h:. Atrel e l'lå1 i l. a-t'lör utnd,a lri neatorpr Fåqelfors if l.if Lagercerrttral V-ii [.-andsbro i F F;sr :ib er q ;r Ljr-rngby FE ri*by kri l. o l-r'alltor Annr*berqs GF Skataryd Et*s.i ö E.hs.i ö Hr-rl tsf reds Ohi Vetl anda ['lar i annel urnd 1 1? F 5[;:atarycj Hutl ts{rects O},1 l-lrnraryds F Eks5 ö SUli Elrs.iö SO'i Eksl ö {]on'fclrnr AE [iri mstor-ps, F Anneberrgs GF Eks.i ö i0l', Bånl.::ef ryd Fli öst-erbymo l:i så il,:: Fl; Såvs.i ö 'låss 5 ö Vacl qlelr'rd l"'larhr-r.[ ts 5[-[,i Etr i ttatnrps P: T T) r) , a1 E:'-j E:/-!.-1 =.t /. J'f lg. ul :18. (,5 :.Et. 07 'lcl -i :56. l4 }ä. 17 3t. 1+ -;c) -l':l' =cl r:r'?.18"ri1 3A- f,s 39. lirl.58,35 f,ts. å s () f.b.5t S ö3 ;i9. ()B -T tr C.1 /. Å.1 1ro.Ja. { -1 L* 3? t(l 'ir Ct ''rr, 'Jlri.J "59.:å ':! (3.:i c.: i-r / - 4.U :59-31?o Tci J/..-rO f,?, 3å :ic' -r-7

8 j rii11' ;: l :i l.l l- l..i :ä -f ii äi rl.r rl. E lls i ö 5t-arJ:l clpp / El,;s,j öhurs,mi errr ö5. :.1å tll.-rqs9i r l'lärr l.. lii- tl Pl,.ÅC :il-,irt l{ril"ll.l 1.'J ri3 i3 l.ri4 155 li.{r 1'J7 r59 lirl r-,_j.i L'-- 1å"1 rå5 l. åå tå7 ic? 1åqt 1:rC 171 t.7?. 1 7:i t -,rq r 7l t' gt U4 CJa r {37 { c)c1 l,, 1.?i) 1:j1 19? 1ct4 19Yi C)! tg';l 19fJ 199?()() t'rft 497 Errt.tström 'l:i l'.at*l 2itl: li.rr L gsort Gör'arr 5i:4 Sivelrrssorr l'lats?.3(r Le.rnder Sertil.-rYU l-'er5sc)n Liorån 1E}3 Carlsson Sven*Oof 458 åthler Svetrt-Ålrt* 74A Fran!3son Ander:; 341? t{aliti Hang lji-tå Gust af ssr:n F at r j. [r 4t3li Ax e l sstrr r Fr r=cj r- i [,: 4 i5 Hol.nthvi ":t Eterno f,'l l F-nranute.l t;sr:n 'lat s 17 t!i.trnurol Ecln Hållarr l3i,: F'arrl in Ånder= 149 Tol. Lronal d 5å3 tc,ai nubro Nli s-{-}l ct{ 415 FC llr*.:;scin ['lagrrlt:; 144 Ståh1ner" Berrnt 63t3 E1 ni Car'1. -Gt.ts'Lav?5.1 t;.i*r-lsgorr Ronny '5 1B Ar"vi dsrolr Boye. 5l? t{esser- Fattr-i}r 5f,3 Gurttnarsson Fer 3i.:tå 6yl pnrrrar'[* L-r*nrrat-t 389 FettErsscln Eir'ger l4f El'; Anders 49.3 Fran:etn Benqt 6.1 t Lrlr"g.:on Feter' 487 Ek Hetrn-"" 55 Fe{:erssc}r} },'enrreth 1.35 Car" g.e:rt Berrq't: ;73 L.ahti *ieppo 546 Lennetr-öm Liöran Såo Petterssor'r tije,l 1ö9 h"1. irrgstadt H-iörrt 59 l Tr-rresson ngvar 5Sl, Lööf f;aesi,*göran 4t-r7 Eiransitedt" Eo 5{)3 S';ern6g,orr H;,trr'; iit3tl Her"tluan Bi rger f78 Johansscln Jan-Eri. [l 516 ånder-s,t;c,n iiste+n 44Cl Arrder-!:srtrr tiörarr 478 D*h in {iöran :191 1er eq1ård ':.el,nt 574 Harrssr:n Leli f 167 l'1i lr trerrg Verrrer 155 Levin Br: 5il0 HermårrE.:i(ln H{il,:art T.;LJEE Ur=t: ar:da 3il iirigs!3par t l< utblt El,rs j ö Ht; 49 l'lar i anrrel und 41 Liungby Fll.l 44 Fr ödinge l"le-ieri 56 Pi i st-t 6{} H:Stl åseida 45 Eksjci' Söara ii ';' t hlrant iånet {trrneberg '7 L E[:.g,j ö 39 esr.jarr:;1,: l r.tbben Ramll'r rll.rl iac l::er ilt_r orna &? Eks"iö 47 1,'U{3 l'åir.i ö ll} F t,l $åve-i ö 5lr Hutl.tsf reds illl å5 El;siii SDli 5{} tlålåei j ö Screr*n Sport '[eam 4å Vi si ncsö Å{3 l''låsej ti Råctdni nget. j 13F Der fetas t'lti 48 l";. Akeler 53 rrgatorp åå Anriebergg BF TeL ever ket s F t'l-ä LO E.? -rj' EJ l,il avre:itr önrs Tli Ells-i ö Etl: El ectrol ut;.1 l'i t/åster Vet encl;r Hurl tsf r s:ds Oli Hut tsf reds OH Hr i ttatorps ''t' 1?: F 501,i Aneby Eks j SO'': Llrs j ö SiO'i!'Jåx -i ci Roacl Rutnner s l't'le Bra{ts å3 'l'+anhr-tl. ts l'1öb er' 'Jåsr.i ii 'frycherr i 54 EkE-iö 5O,: 49 Anrreberqs GF Nårp i ö 'la arbåc ks ] F 35 Edon l.låss-iö 51 lrlåsis.j ö Flt: 5åvB-j ij t- n ;9. i;9.59" å 4{,. 4t). 1? C, 1;i 4(). 1ll. 4r) ö. iå 4 J. 1-,; 4ö. tfr r1 r'1 Tiil ll,'l 'f.1 4ö. ::i 40.?å 4r).!ici 4C}. 3rl 4rl.liit 4ö (). 7 4lJ. 3S 4$.39 4t) ö.4 4(,.45 4fl.4S 4Cr,5l äo. rr {c' C) i 4ö.:iB 41.{}ö 41.ö 4 ].. {) (]8 4L.tlg rå 41.,j1 41.?? 41. t5 ii 1 - ;{.5

9 0 t;1' 11 H ti r.t t_, A 'r' - L ''rr Elr*, j ö Staclsl clpp/' El::si icihlrsrni l err?s9. ö:5.?s H.l.FltiS l"lån ida 3 t,ll. 15 FL.AC TART.A' J(r 7tsi1-?ö3 :rö4 2(j5 :();, ;:{,8?10 ftt. 'r{ - :t1.4 1t( r:-, :t 16 "i l1 ':' G' 3r9 "_:r?j"r '1': ".i.i.:.',1.') -f?74 ]?5 r)1 L,'t,)', 2?9 :l.50?3r r'!'t T : 4 lj.,,t-t L -f't -) :3 l a'?c)?il{l t4l :14:i?.44 14:i i:46 '747.) iau ^o 145'?5i1 df.j.lr,l Hterntr,lrr-ds;gon Rs ancl 637 AnrJerEi:ton Feter 45å Anderggon Håltan 6.5 Grarrn tiar *Er i ll 4t)4 hlord i rr Arrder s?57 Samuel:;gorr 'li l<,*csl 3f'7 Paltn Hå[:;an 5BB ä=th Jcrharr 7f, Gltsi;t a{ ge;un F:ol f 51 7 tiurrn ar- E:rcrn Fer- -[r i. ll 1,j9 'lagnr-rssr:n l"a.j!:åqj F'r*Lt :r-!:.rit:ln.7 i rrrniy 47å SiöbLorrr Eiir"an 6itå F'clrto rrqvar 5! 1 Gr.rs'L a',.ssorr forry :5 14 F octel Fiaf at+l :144 Eri [lgggn Lars åti4 Hol mllvi :it Eöran 45tr Eir-ån!å6cln Å[{c} 457 Johangcrn Le,nnart 53å Gurrnar gcln Ål;:8, Ptånssc:n Sarrr 5,1 churt: nrro 44 t Fo kesson l.l jel :4Lr Johår'tsson Per-nge?96 l'jede Johan?31 5jäbergn Boine 315 Ericsson Anders åt)1 l::.årl son Joaltim 577 Jongeon Berti 559 Fiar'l sst:rr Fer?7 Strandl-r Fatr i k 4f,7 t{a1 et L },.ar'l 4.1$ [,lal ett Pe*r är-ansEon l-arri 1BB t{estrnarr l-lållarr?(-t9 Josef sson Eril':,l' 6 GurståvBson F:or_gerr' fisa Li -i errrar'': Rocler f,35 Thor rr*arrderr-"å.elr 6L.rrlnår 54 1 Eri rgerxson 'late 35tl Åk*rssorr ll-i el 1 -Ålre' :18 Yl i{ranti Jrlhani?44 Fettersson Tornmy l*?'1 Hermansson Jan?72 t'lar sson Stel l arr 59o l"laclnlres.clrl Gör'an 144 L--iutrrq [-larrs 15ii l.::år sgon Ul f 15? Starrh Elorr å 7t å4 4å CE: rj 4i-, 7il l,:l-ubb trjer:i ö Fload Rr.rrrnsrr'r Eks.i ö ödra l"l 5ki 1l ingaryds F ( COF l.låss3 ä Elrs.lö SOH EiE,C] ELs;.i över'lrern österbymo loda{ors O}i Eke5 ö 01'i Eks.f ii Hul t anå= 0Fl,i 'l Si sur Pos;tens 1F Flycl--nåsi i F' Futrutl i d:;l':cll an /lrreb.r Eirittåtor-ps Tl:. bjåx -i ö Road Rurnns-rr.!! 53 tir.-iårrsl:t r-rbben Rc:mlrv 31 Shi inqlaryds Fl'd FC Eken 47 Bru: ahol rn Flåes i ö Råddni ngst j 5å EtrsSö SBli; å3 4& 3U 6å 6B $7 4å Ee.,J 43.J J: 44 :51 s8 +3+ å:; 65 4'/ t'lyres.iö{ önster 5-ö Nässj ö Tryckeri AB Grånna Ol: 64 Torpa? F Ehs-jö ödra ti 'Jåssl ii h.orsberga Elis iö EhE.i ö nq 3 F Srnå ands;-t'i tlni nqerl iiv'erums Oli Ells.5ö!i[}rrrrrun perskl!jamac Ehs_1ö Forserum SOE. t:f L.agercentr-al V-ö Eks j överlren ltsl'i Åseda t/etl anda Ehs-i ö Söclra ti f'jåss"1ö ik i Sapa l.lä.jn Sparbanllein Al { a Nåss iö "TD 4t.? f, { i) rl...1!j 4l.4::i ö 41.Ei? 41.5? 4?. Cll 42. (l:l rl?. ()4 4?. C5 42, öö ?, ? 4:l ?. 1å, t ?4 42.?.7 4?.38,1??q 4?.3ir 4:, { 4?.3A :' 43.3ts 4;t.44 4?

10 iillil ;:::;jä;=ä:;=;a:a*riri;:5:i-==*= E=r::i==========:;i;x=;=:*-=ä;;=F:===;EEi;=i==ä;i==E** 3=:;==: *:ä=;s;3 Eks!ö 5t,;rdsl cr[:ip/' H[rs.iöht.rsmi len 1989, Öfi. -1i'å lllfiss:l 'liirr.r' i 1 t'i li5? Er i l,: s;sr:rn ['.r'i g L err'?:ix 48{i Eri }:l ef:c.rrl Pe*r :.i5i3 5o7 Fiälnqe åene 254 4S4 i qs-1ö Fatr i lr?55 34f AndergEon Frerdri lr?5å tljå Gr-rsttåvssclrl nqvar?17 å35 Flempe årne ;i5a 1'74 Berg=tr öm 1...i el :ll^i9 41å Herrr i ;:l;täon Lennart ;-6r) 318 RåcJeqår-c! t'li kael!:a crji7 Eii rath tjl { :16:: t 11. 5p'.rnhercaer Jclrl:r.iörn ':1e,1 fi85i H iort ['li llael f",4 451.lcrh;tn $cllr Sr'en-E.r-i h ;l9},jcltteson Cr-rr 1:?6å li7() Alrjerbrink 1otnmi; :::å'7 å1s HtPrnrnrrs ol-l Jm '7å 3 1f'S Salrl irr Lennart :i$? ål2 Jol"rari-'son Lli rqterr' f:s'7 AnrJelr ss'ort Gl eiett?7l 3Så Gr-rEtåv sicin Fe:'te'r )::7; 37 Stengeorl Tcrmss ;;;3 17-:l Jt:hansson ngmar :J'74 59! Ande.rg$cln Jart :7:t 49(t Olrl sson Fer'*Arne..! Z1b 3]9 M;rlm 6öran ;77 53? Li rrdgren Ul r i k A7A lå3 Bäckman CorrnY i Åttl epi Eiert?8ö 3?4 Borr; l{å}ran f$l 19å Lörrefelt Fre*dril: : liilt tdal l arrr;c*r Lars 2E] 137 Li ndberq l'or eiten Sk(]qlutnd t"jel L :j 5 t51 Franzen Jörgen?8å åöll DavidsEon Claes-"Peter -':Jg7 5r) 1 Bengtssun 13 i örn '::'BB 48 Jc.rtransgcJrl Ållei.r$9 4::,4 Hnderr;smrt Patri l': '.ititl 488 F"et.eon J arr ;:]9t tj64 Crertti 'lat= ';.5? 356 t-i ndqvi:''t 'laqnus?f, l?t) liwårdh Rcrqer :;9q Hal gr"ert l'lentret!?5 312 Etrströrn itiq f 9å!1t6 Svengscln Rai ne Jangsnrr Hang-Åke :98 5()5 JgnEEon Lar= Ete+resl-rand Ul{ f;ilö o?å Johan3Ectrl 6er-'t- FiF-$t.li. tril r.- t s; i{ 5i da,ir F,L.r.iC 51 fif{] f'la['lt'l fil.l.ltib T l. D '.1J} 7L å1 43 l,'h:r'r iipi rtcr l'lil i 1 a t'1ör lunda 5ki. Sl':an*F't-t*rp Ehe_j ii Eli Lirrköpinos Sttld F Bå aryds 1l'{ J'e.e F lrlåssjö 57 Vet l ande 5{.r H}rs jö Si0l.l ';i3: Eks-i ö Ltetl anda å6 F.llt:grn:; "iönl.röpi nrl 5t l,:. HakarpEPC-i[larna 5Cr 'Jåss.iö 1't-yc';eri AB Ske.cJe "F F'1,;. åvs.i ii 41. Ecih:t. tryeear-rra Anne:bfJr-trnii h: 64 Ft'lch:: Eks5ö.5f, Fl'1[l-: E]rs3ö 58 Rydsnåe 1f:' 5il Byqg-Faul F l{åssiö l,ii sa SP;: 3å ti: ll Ågetda 59 Elrs-'1överken 'låss j ö Ålleri 7 t Elrs.i ö 51 Eksjö ödra ll'l 59 Eke _i ö b7 Freerlånce l'lontage l3f 5t Vetlanda äf 67 Etrs.j ö Wä>l-iö Road Rutnns+rg Elrs i ii llomrnutn!.'7 H Si st-t å7 Rr-rnners Sl'. 7L l'll.i Elrs.jii 'ar i rrnne,l und Vet.'rnda ';i6 ::i4 q") -f':t El::cirrE 'lc Ells i ö Arret-.ry Sflh: [*lex i ö-road Rutrtners Eks-i ö 'åse-iö hi 5h:ån$lia Ehs jö Eh: Skataryd Tin t lir. r5.q 4:1. "}9 4?.5t) 4? ts f,. (l1 43.()3 43. {:tå 4f,, il8,1 3. {)t ]." l.å.1:i. å 4J:. t; 4.5. J {3 a.ir. ;:.1.t 4:ii.3.4; "3 43.',;S 43.2å 4.5. ä9 43. {) 43, r! ;. /15.4S.4å :S.53 r, r:,c).14. il3 44. ()S 44.0:i 44. {)6,14. {,'7 4rt. ilg 44. l, (t ? 4, ?O 44.'.åt :15 t

11 DiGil l"r E!i tj 1.. tsi -1" l.- ti dl :ii rja ; Ek*' 'i ij 5i.*rdsl. o;:pr [i [::s j i:ilrurs{ni en l?99. {:'5.?å l.llris :l l',1årr F:.1 l"; f:,t./rlc 5l'AR1 f.tri},il.l lir-t L 3C)3 3i)3 ri()4 3rl5 3C)å :,*7 f,öb :ii9 -?, 1ö :iil t ':1, -,, -:l :l.lt 4.ll lr f,1å ' t'7 'ttc, _a, 1? 3?C) 3?1 '?.-f'? :ll?4 ;.25 ':f.1'; f,28.?,?t).j..jt-, f '? 'ii:t /').:1.:r.J 334 7,37 '::'1: O ':t'f c) 34r) f,41 f43 f,43 t44 f,45 J+ål :,47 f,48 =.1 ö -T qi) r'jfi.t 7å Johangsorr Er i rrq Crl ts3 Jolr;rn:igr:n lrli lr ae 193 [i.rr ] sson Fater' å0 54? l.larlgson Håkan lå8 Lyclrsåter Prater 74 li9 Ear eeorr 'l'onr !l Lr-rrrdc1r-rln Herber t 4:i 4oB Parrt:r arr" l'li ltael 57f, rårrder"ssr:rn L.ei f l i"rl Jon::gori Eo 5?l Si.;ensson l-ars.'1,9.:i Al cr Saniurel S9 -l.ci 1,5S ',li sgon L-ennart 44 1,55 L-yr:l;:;ät'.er- Ulf q5 4'71 Eoliman E-ilertlr Dahl st.c*rr Roqer 147 Josef eison L.ei { tf,6 l.lar 1q:'sor-r F:'eter- åii.1i32 tlenetse;r::rr Ul{ 54?-?5 Ger d i rr Ancjers 4S J9tlt Svenggcrrl Tonras 51 4ta Gurståvgr;on S'ren-Bertil 37 f,34 lrlil,:torsson ånders Sf, 5(r4 l'4rsh. i n Fli kae,l??8 B oaihv j e;t: Fer 4å?67 Stigtråck Åhe 4b 3år Nyströnr lnlal aki 7 L 35O Brrrndt Peterr 6(» l(tb f,lors f'lalr' 481 Schtrt t= Feter å3 335 tiulltrranrjsson l.lerrt 48 5{tB Elr i.[rai:orr Görarr 1?,7 Fr-arri:trrr Helger Ri rnme'r v i l'; Gör an Johansscrn Conny å:, l:19? Atrmnnngtorf Err- Ronny åil 159 Ran'LaLnr[r-i Petri 4ö'5 Fåirg 'li 1så-tiurstav 48 4 t-t Chr i sterrsen F i ar-rre 4:; 4Bq Eisfsgon Jonas /() 5(:)t:) ijlrrr-r la(:lnlts 19:5 Jr-rh;rn =cln l'lats 5u 2?f, L.urndh 'li [,: ] as å9 :fb7 liman Le'nrrart 3ö l: Ei r)åres{:)n 'lat-s itf,f, Andergson 5öl ve 48?74 gake;sr:n Bill 3f,O l'larr 1 ray Lei f 64 f,19 Jonsson "lorqrry 58 t "B Car J. sson F -A F;L.Ufrf-i (isteir^byrnct Såvsi ö Ha lnbåcl,;s F NåsE-i ö 'Jåss5 ö $ek't.. bygoarna Jlrrneb. Eks; ö Ehenåss.i ön Våster-vi l:s RC ' F Hl.;s 'iö Hij J'errhul t s; 5(]1.- t.f Laqercentr a1 \,r-ö 'lår*s-i ii ll5f,l Åsieda F o i =e-.n Ellei ä Aneby Parkf iirv.r trri rrrierl VL F 'e verltetg f; HS.il tevad Ek s_i ö Ohl FanEells Flåt 1:;1 F t{-ö Fol htand'rarderr lrl-ö Jönköping Tranås Jönkiiping 12 F 'lå1it a l"lör'lutrrda 5ki Eks5ö Hemvårn 7zF rnål ancls Hra{ t Afi Ha l i nsi F ijde$hösl CPi Uli rner Nås=jö Tryr-irxri AE Hr-tskvarna Ekt; 3 ii SOhi Eks j ö Qli Elr:i_iö ödra l.: litrs -i ö JGOF Eti bel sl,:ol an Li ','sl,:r Eyhov Jönköpinq1,. 1: F Vet anda Hul ts{red Fangtrl1s F1åt Eker j ö Eksjö TD 44. " ? C) 44. 5l 44. :it ';4 44-:t '7 44. :J ? 44. iro 44.51,t4.5! b 44. : " 44.:i? 45. rl? 45. C)4 45. {r5 45. ()q l t7 45.1S 45. r9 45.?4 45. lå 45- tå r) 45-3? ,:i 45, :j ? rl5.5t 45.5å 43-37

12 Oli:ill l-{e5ul.-l-itl.-sa iicjair i Pt..dlc 51"ART r.lal'll'l hlli 5 l' Haclel i tt F:tr"nt: f.-i1 35t 3:19 Fal.nrqvist tj+ :i Ni gecrn Rcrl f 3S4 469 Harrysson Per tdi bercl Håkan *r.5å 419 Lirrdqvi st Tr.rbi asi $vengsctrr l.-ars ::i:i8 1?2 Sutnciel. Får :J'J? ot-lil i'löl1er' lienneth 5åö 4g 1!,iar- secrrr [iei.i er.lå1 54 L.irtclento Btör'n :i&:? S.5jl Strirrclern;rn Claers :.1å-1..5:B tl xetgson l'1i rh.re.l.:å4 lilz5 l-ar sg.r;rr Fair' :iå:i å;i4 Anderr:gti(:ir! '.tttrnet 36d; 3'7'7 Anclereg$l-l L*-'nnarl. f,å;; 3i-) l:iar ssicrn Ålle :åb 58$ 5llärihactptr Peterr' iå9 ä81 Hår'1 i rr t i c1 :J'7tr lf 19 D.rh Eten-Er i lr : tåår Lare-.Ål.rra Piar-penrnån BerL i 373 j:{:) Forsbterq Gurrnar 3/4 115 Lö'rdahl Jan Perrsson Ture A76 53? Lindqvist Arne : $ve,nssoll F'erterr 7,7A 4?å h',oval csii k Lar g.5 1'l.i31 LiLrStat/5gcln Hrne 3Sö 1?4 liar l sson hli 1s-ngvar :5131 :91 l.i.ndgrerr Rcrbrart 3 3!l :å6 $r;eorr l"li.[{åfl.,"1'83 l l tl Fr-itnatt Tmnttnv 385 St^lår'd Hanr; fit14 Bg l7 'liir k Herrr"i k 3S6 5C)? l--år'sson Håkan *.r,e}7, l}4 Löf':t-erdt Erjalr"n.1$ i 114å t-yrner Eor:rrY f,el? f,.]f, t'ji l': h,t:r' sort l-art:.1ic7{:,!15r{. Båic[l år*o] rj."i? 432 l.ji l asr:ti L-airs,--Gör-.1n ;9:l lo1 Lrru:;berre.,errrt.f9f, 3o 'lyr-oo= F:ai ne :ct4 54ir 5tr-önrberg Hål:: arr -{95 14 Flendahl tltrri ster ;19å t)3' /.\r [r i rr Stef an lj97 f,86 Jolranr;s(rn ljernt :,98 f,"9.lohanssorr F'eteir.i99 51? Fagerqvi st. Jcthrr 4t)ö 15 t Svenssort Fk; f l FL.JH Htt :lt:"'gt'''* 34 'lyr-c*s-j ijf tjns3ler 5-ä 45 trl ssiö Trycker-i AE Får _lestadert åo trläss5ö Tryckerri AB iirs;elrurr,ei l''. lä'll.j 'Jåe;s i ö å.1 El:borns Jtll,l' 5-l. l"lal i 1.-r l'1örl t"rnda Slli 1? F!ir:da'f firs-vr:r- llerr AB 66 älrl; i ö f,o h, 'l-urna $ödr;t ]"el.c* if '1åssjö liå Bc*cker- Acrgrna Htrs i ö Jörrhöpi ng JGO F l.låss.j ö F'11." Våx j ii 3? Ehsjö Södra ll'i 47 ngarps 'l rå r) s9 ct-., 5Ei 4S lib ':i -) ? F 12F Hlrs.j ö Vetl ancja H.iål tevade 5 Vet and"t HLs j ö 01'l Ekboms f.låss.iö'fr'.vcl':eri ite Ve'L åndå 1? if VL F?F 1TF El,: l; iä Vårdcymrtasi.et F Farrgels F1åt Jörrl.röpi.nq;: Ul." tlol i se*n Htlc i ö l:i F: El.rr* i ö Herntvärrt Vet anda Tel rcver'l;ets F N-ii 1?F 47 För'sål.rr-i rrgsk Jl'iPG å5 iportcerrter t.låss3 ö i6 Anetry D ,lå. Ct 1 4å- C)4 46. Ct5 46.()7 4å. ö9 46.1ö 46.1? 4.å. r3 4å.1å å. 19 4å.;r1 4å.!3 jiå.:.:8 4å.3?. 4å.::i å, rtl, 4å.4' q 4å.4.5 4å.48 "+å, å '7. 05 ' +2. CrZ 4'7.1:)g,47.1' ri 4-i. LL Lg 4 7. ä{r 4-1.?l 4' ;r.;4 4'/ tl '/

13 t t til t R St.,L. 1räl * L. S]'A ii cj;r El,.s; i ii SadEl o]rpl' F-[';s j ö]rureori en t 98?, tl:i. :lå iil-.r:r.i i r 'lein FLAC 51'lftT '.ttrit'lt'l 4nl 4(,2 4r)3 4(r4 +r)5 4C,6 4t-t7 4r)g 4rl9 4l (l 411 '', At"7 l. i- 41;':; 41.tt 41:i 4l,+, 41 ;; 41 ' 4? 4?tl 431 n.l':. 4:13 4?4 4T5, 4 i: ?B 4?9 4}ö 431 4i?. 4S f, f,f3 4.J 4.4t.t ? t+ 4..J F' i)..J11 1iå v;,rlrn Lår's 55? Josef s;gori Ni c ag 599 lrlors 'omnry 317 Johansson Stig 379 Fridh tleinneth 428 Sarnrrel sson Johart 5?r:t Hc,{sterJt Lars 4?7 ianruel s:;t:n Lerrnart å 15 iarnute,l s; crn hli c as 13l{r Hutl tberr g S'rerrr-fi1 of å?tl Biir- jerss,$n l'ortrrry 411 Fanrrsr- Brc,r' 5::;q Li rrdter- 'l aucr 1 t)5 l.li e;el Håtr arr llt-)il L-r".rri d j. n istc-rn 47'i t.lelrl. in /lncjerrs å1å Strarrdber q Tornrny 5S4 6r-rståv 3orr r:indu.r':: r 3Fi Daltl Lei {:?:1 Li ndberrq Håkarr 353 Fer"sst:tr^r k.enrrel-h iisb Syrerr lito 34i En6daht Tornas?8 Lindwal Bcr 3&? Tlror' on [iöran lå5 l.larrlsson Bo å39 Ot*son tig?2(r AncJersgon Peter 118 Eri 1:: scln Sven*Ol o{ 3 i3 vensson Clrrister 439 Sanrurelsson Fredrilr 4?4 Båck Sörern 1 l7 Heasel rlren Jinrmy 135 Holmberg E_iörn 4å4 Johnssrrn Fredrilr 5,15 Andersson ngvar?34 Granath Fittne t77 L.urndi rr 'l-ommy 557 Erenrtr+:r'g Hane 1'70 Alm rrqvar' Sf.(lt Johanssrrn lomarv 1117 l!r:rd=tr'örn Aqner å1f, ltrucer L-arg*Görarr :7{.) l-elvl nsscln Lr::nnart. {Jil Jonnson Bör je 5å1 von Feiitren Hans :88 'Jr sgon l:.enneth?i-»7 Postrl.rp (iunrrar 515 Fi vl.rrrde'r' Sven 348 RagnarEson ll.-ie.,.ll'tjb r:j-5 Ellt-rr:rrns Eku.i ö Wanrar: 55 E <s 3 ö komrnun perrslr 4å Becker Acrolna 67 Anerby ErYgg VArdoyrrrnasi +:t 3.Aneby Bygg Fr..trmi ll 41 För'erråg t..lå s -i ö 4{t E}rs.iö Sff},i Sd\FA lrlij ie 1? if i:19 Ängs portl';l urtrll 'l'4 Arrrrebe*r'es GF :i8 :i4 57!J,j 5S 4& ? 47 7ö LA J,_r -: t) {r4 ril 'T c' ttb l..låss i ö Hr-rgkvar"na Ekborns BT Sverr:alla AB Tel ever'l::er{-e F t'-ö l'lyree.j öf örrster j-ö Eks.j ö Bl: Eks"i ö ngatorps F H_iåL tevåd Pal co ftydsnäs F TSF VL, F Aneby Bygg Eks3ö Hjål tevad Ehs-iö Södra l: Etrs.5ö Bl,i Etrs-i ö Elrs i ö BS F h:. Hr".r t El.rs j ö EkB_i ö "AFF E [rhcrms Etlrr nri l'r li Vi gta SF OF:l Eåverrr l{f Laqercent ral V-ö Hul t :} F Ells iö Gyrnrrasti ks T' T),;l !1.r1ö 48. (,8 4El. L) (r 48. 1l 48-1? 4S. t4 4S å 44. t7.r18,1t3 48.:iö 48. ]1 4Ei - l]f, 48. f4 48,36 4A. J7 4E}.4C) Ei " iltl 49. () å t5 49. lå 49.? ,1i6 4? ? :i4 49,55 5ö. {r5 :i(r. r)'z 5ö xl 5ö å 5(1.49

14 L,1 D.l 1 1".: b- :i Ll L r:r t LSt-di i rd;r ir,.l E.l:s j ö!itadsl opp/ H[::s j öhr-rsnri l en 19S19. ö:i.:],1 l":la$i : t'låirr li.l- 13-i^! ti'1..f'c STAftT t'.lr'.il4l',1 4$1,1 E: ^' 45r S 459 r.l.o{r 4ål al $rl 4å: 4å4,'t Å Ei 4{rå 4tt7 4å9 47t» 47t 4.72 r+/; b 47S Cr 48t.4S? , tså 4g ?i.l 491 4r?2.1?3 ;+9 4 4e5 49å q9 5Oir.J-: : '1 l-{e*l :i[.r önr Hol rrer '-] uretåvsrsr$11 [:toc-;r:+r S?B Jolranssorr Jolrrr 5?? Hål:anslron Hang 392 Eoqmark Ral f 54 52å Rvl ander Anderg 51 1 Bi {:-ls i ii t'j j t trel m 179 Ho nr h:. r el 53 { drå l,;;rr agion l'lat s i:i7 6il JohanEisc,ll "JonaL,l'tan 344 Eol::stedt lrenqt 45?i)1 Joharrgac';rr l{åll;rrr.-lsei H.ar gson Lar e*å1.:.e :? i4 T unel l-eir s 5[i,1t:) Cår' gson Tonras F a j en 59 5,/B H.ar sson J;rn 1?3 l:.ar l sraon ierncrt 5:l 3;i1 t-irrtj'urb;rn 54 3t)5 l,larl sgon 'li cl,:e åå 597 Stroorl L,;rs;gr+ 4 7 L.i ncl.rh Flei no 5g lb9 AnrJeräsmn F'err-O1 o{ 5? 3' l'jr:lransscln F-il oö.1i55 F:erhn litrder':a LamnrP 'frcrmå bjernborg Hå::an 53 lb(t i'lordi rr Göran 5El?95 Hål Tomas å4 fi?'i' Åkessc.rn Lerrrrrar-t 39t-r Fr i dh Cl aes-jörqen 59 ä49 Nord tiq 44 å9 Hol et Svern*Ol of 4'] 143 Fol eb-v Lei f 131 }.lar- sgc'n Belrti l4o 6r'ann åncl+:r"g l5??7? Htiqberc"l. Ftouer f,3-a. t]ar-lrgc,n Jorrny 49 c:14 Rot.hdn Rogr:r'..]7 FJilr jersson Andt--rs 4å l:i4tl Glrstavgson F'eter 6:? 3l1t: Falrnqr' rl Rickard 74 55tt Siicterstr'önr Lars-Åke 4i)5 UJi rrbl adlr 'li 1s-Åtle :;4 -?:?6 Btitrgdah Dan 4S 537 hiäl Steve 61t) 15,,.0 f'li kaerl 5(lå 5u'-= Eri k 433 "OO 5jöval Janssnn Jarr hijell å4 562 Svanberql Fli kaei ill.t-lrlh Elts*iiö iöclra l,:l k clor r liläss.5 ö Eksjö 1? F Råddningsltåren hl-ö E ks-j ö 1? it: Räddrr i nqlsl<år'errr t{-ö Spt:rt center 'f errl'tr-t t lil ml:t.r'oservi ce 'läss, i ti til*s j ö t'.r'i s.'l. i ant;tad Jt) i rs; k1r-rbtren VME Braåe E llborng Pansel s- P {tt \,,L F L-andsbro F' Ehs j ö Stlt'l Rc:qersi L.;rstb! L sde,m Eks.i ö 'l.rl rrrä tir- j;rrrsl,: urbbertr Rarnkv Fe?stetr h.om till. El<e.i ö Fi'lCK El<s-iii Frof i nr,a Etecller Acrome l"1a l-l 'Jås;s j i:i t'läer-i ö Televerlrets F E..ö Vetl arrda,å:ig j ö l"1i c-l-sveri:s AH Eks.i ö fir.rrmi ll H,rs.j ö Samha l. Höq and F:'angel 1c F åt Telr.. F Näss.iö Etrs i ö Bl. Eks-j ö L-arrng F Lerkr*r'ycl zf Nåsslj ö Rurnners l'i llr m;rr ycl TJ :i " C) :;r. t? r :i tEl 51. l1 e{.1r -lj. i:j 5L :i.4? ti:l.'5l EiF, *Jl. =?._]*t 5:.4å 5:i.54 E6 Jr:.. FF JJ 5:1. C), 53. 1: E? {E Jr'-r. J. J 5f,.:r5 FE t-i..j*1...:r,' J+-r - ErU 53. 4C) 54. C)6 54. Crå 54. l ? 54.?{) 55. rl'/ 55. 1B ) s E:e g_ra.jj.;' så, i:)i, 5å. lå l du.,-j& ä6.53 $'7. ()7 37.?4 å3 J/ - it 5-,r. f, i7 5ts.?8 qcl -Y,1 JU. a-r! 58.54

15 öii r RESUL'Tirl1,- L1 1A ii d,a Hl':g*.i ij 5t ardel oppr El,:e; j öhutrenti J srn f 9$9. iis. i:å l.:lpt$s r 1 'lär'r l'.:l. 15, F-AC START ''\'\ 5(}1 5ö2 5rl3 sö r)7 SttE 5(,9 :51ö 511 t'lr 2i-tB Fostrurp 'lårten 515 Holmqvist Böran 25tl hlerclenrkog Clrrister 4t-t8 Erorsson Jonny 176 Jotrar)sscn Feter 551 Fager=trijm Fer-Å]re 331 Lantz Daq 3trö Hr-r t Al an å4å Sv*e Eri lr?9 He.nri cgsorr Jan 6.1: Li rrclqren Fer-Jcrltarrt }ilub 73 Hul t 1?F 44 Landstinget 53 Ehs-;ö S0l'i 57 Eks5ö Sädra Vi F 53 'Eks i ö Vrrt l alrda Ski T. '2 F 5måL anclg-ti dni ngen Ht-tä,:rl.rr na TD ? S? åo.(]7 å2. 4(r å3,58 7ö. O.-?, 77. trb

16 llll.'ill' 1;: f: ti U L. T /å L t 5 T A tii.da'l i = == = s========== === === ==i======= ==F ====== =========*E=====t* ===*===x ==== =- == = -J Elr+..iii StaclsLEpp,/ Ell:i-iöhr-rs,trj.len lggg. ö9.?ö l,.:. t5 -,4,:.1_ir5s!l livi nrlor === H = = = ae E==3= F Liic i'ri)rt hta,{r.] l'.jli =: = = x= ä=i $!:l=e;: = = 3i ==:J:= ======g=== = == 1r.)t.lB.Jr:sef t;eon Åsa? 1(){9 L_'iurng=tr-öm Evar 3 lfr10 Rosen Carina 4 1ö9? Laresorr Hanna 5 1(lrl7 iiberg Evy 6 1tiB5 Ple [:er g Ann er 7 L{:r04 'Ji 1ss;on Eva S 1{:,ilå Ensr_rrrd nqer 11tl:l Johanssnn Vc"rtrnl ca # ö78 F.r i egel Di ana t 1 OS trly,berq Eri t.t*l.-rf,r-ri gei 1f t 14 Eerqal'rder Uar i rr;i l:i 1ilg1 Sp:aak ånette 14 1i)99 Henri ls=srr l''lpni.ca 15 1{,82 tjilsscrn nqela 1.6 lu57 linrter isorr L-r:tt.a ;/ log l 'li seon Flqneta 1 l 11fl9 Er-i llgs,cln Lrnatlnt 19 1(139 Rosen [ami ] 1a ::ö 1å51 Fr-ansson l.iar i n :1 1()?1 6usta{sson Bir.gi t.ta 27 1(t4 Azeh Abraha?3 lttf,3 Löö{ Ev.r-Lena 24 lo24 Lareeon Le*na 35 1ö93 LarsEon l*lar.gareta 16 1t)17 Eenqtgson Eva -.'7 O95 F:.tirr sson l,lar i t a?s 1t)f,8 Ol o{sson Annel i :9 lti25 Ol 'lcrni =son ca 3{) 1{}5.f Fj'o}tan Aqneta f,1 1(179 Hoos Anne-t{ar-ie ::" fo41 SvenEson Arrita j.'':, 1tl8 Hngel sen Anna :i f., Hi.rqer-sson Anner*l"lari e.fs LO:31 öhrlirr Earrina f.å 1t] l"-.ood Chri gti na 1,7 li)4i) Ahsåtrönr l,.atar.irra :'ä lt:tc7* Svt*rrsen r:inrrj.ca ';'.' 1O34 Lit.rotais;Eign r-errrer,+t"i l tl:j,å tjl!",gcrn He erir":r [,ll '/ F'e. t er s E t:,r'r l,lar i cr +l 1t-tlS i.lr_rilberr-1 Scl-roc:nc+nr, Å\ 4.7 t_rilt) J iin=sr:n i,:.r i =t. i na 44 ltl?? Flår_:[< E...å 45 1u'rE Jons-=trn [,l;rriånrrrl 4å 1Crå? Janior r Carr:litrn J 7 1r-i45 Oh 1 sgr-,n lolar i ånne! 4:r 1 1(,f, Lar =sorr l*.r.i gt i rr 4? 1C)5 1 Erenmr: F.e*tra 5t 1(r7å PettergEon Åsa 59 e-!lr) 72 59!_i e: 67 J*r i\g E:'T 5? E. F,J : L'' 59 $.:r 47 åo 4q 43 q:r 46 L.1 \JÅ '5 ri, f) å4 6? 5ri åi1 j'- '? l:t t:' J.,' 4? 4') J,j '-r.7 4t, it å5 'llljb r ä = * 3: = = = === civerlrrng Ol,i Errhörna F Anneberg OH. 'l-iudurrg hi Al,:el e l:. HallarpF.po j llarna F-l:s j ö Stll'l f-li 5åvE-i ii Li n!*öpi ng Eks.iö 5ödra l.: Eks iö löcjra l,':: irså-i ö jet: Eks i ö SOt{. Ek=-j ö 0h. Elrs3ö Södra l,. l-enl'rurl ts 'liih 1 etr Elrs.i ö Stll: SOl"i Arreby partran lren Al { a Oli hl;urlurnc Eks.l ö Furrltl i dsh Åneby Sl'll-i tochholm Eksjö l*.ommutn perslil Oil hl.jr-rdr-rng El:s.f ö Eks.j ö Sädra [,: Li nk öp i. nq Ells.iö Söclra l: Elts;i ö Elrs.iö iödra l.: l'lar i annerl urnd Ehs.iö 5ödra l: Forge.r-utroa til,l t'låsa5 ö Htrs j ö Hrtl t l'1åli i ia 'iör'l.urrrda $l.ri l'il-rl E.j ti Hl.,:s.i ii Eks5ö i:dr';,r i[." :;åvs, ii {J}i AneLry Ek:i "i ci Spar-b;rn l';err /11 i er f,l i: Etrs i ii Vi eerr"urrtr iet'lct Etre iö Siicira 1l,i å;= ====:====.:= ====:=r TJ 39. ()Ct ö6 4l.lct 4t.?q :i :i. öf, 44. (r(' 44.1å 44. ::,5.+5. ;:2 45.3(t 4&. Oå 4å.33 4'7.24,+7. 3å tll 48. (r5 48.{) , C) f,ö 49, r:r 5tr.37 il. (t? 51.ö9 51. :51 5 r.. i4. l?{ r',!.,.,.j(j ll n a:'_7 E:-i t.rli :i: :'. 24 r::.)? (3 5t.4A.JJ. -rd 5r. i)å :i;i.14 15J,. :i4 ci :t r:i e ea *J.j'. El J(f, 54"17

17 Di:i 1 i;j [: li l.l l. ri t l -.t ::i 1 r:.i i:i.i rj.r t:. ffii fl lr l [:.1'.r; jii 5h;:rllsJ crf']p,i til';s.iijtrt.rf.riti ert 1r,9. r.j:i.:jå 1.,..1.r-;rSS ; f: 1.,..'r i trtir-rt tll". i\c s l r:iftl 't,il"ui l,lff t,;t-.unrl :lij i:' lir::,r,.(:r it:ai.i f-: ]tllla l:iåvs i 5J: ci lt)g Por-rl ak[': lul"'ri r el VFrt J. åficjsl $3 ll)r;lå L-inrjqren Hura 5? Hctlsbytlr(lftn 54 LQ77 Thorn-llrtcJersen lrene 57 Etrs'jö Södra ll'l 55 11i17 Sarirler Anni. [,:a E[rr 5ö 5å 1ö4å öhr-ner He ena / t F.E j ö 5;' 1iil GrrstavE;son E','a 53 Eksjö :jb l-iå7 Lönrr L.ert;r 45 Eks"i ö 'Ji? li:tål:j Fl::rnän.)«*rrrt.y' 7li tll::s j ö åo ()i) l'lanf r-e'rdstic:rt Arirtne*'l'ltrr i e 54 H.rq=hur t å1 1()71 l-;.rrgs;on fr:rtrurq 4r- ECtl f;rpeter' Ål å:;: 1O.? i:r'atrrg.gt:rt Yvt;rrtits:.:iå Ft'övi i''. 6J lii4:l EllsLr rjm Har-hr-r:r L'lex i cj Figad Flurtrrepri åil l.os4 Sllr-:qlurnd /lrri t;r 513 Hk=.iö ';r:mnturt preirr,l* å:; 1{:}45 [*Ji. l,.tor-ss:r:rn ]li r-qi ti: ar l9 Eks j ö åå 1(i6f, R,,1 { Cec i. } i. a S? Fl'':. Sliv=-i ö *r7 l(:)::;) [.t1onrc].rist Jireit.ter 5iå Etrsjö åg tdat i r-r tii. v t-ll'; 64 å9 1rl--:{:, Eieirrii t\rrderssi.r:tn A-C Et',: '"Jtt s.iö '7O.t)i Gustavs:;trrr rirrnilia 5S Hke-jä 7l l{rf,r5 },;arlssort 6utnilia 55 Spor-'tcetrttur- 7" 1111 Gör-angr;orr Vilrnor- Etrs-iö ;r3 1t)31 Ferber L:arol i rre '7l Frås'Långssl,:(:,l arn E-ö l'larnrnarstriinr l'larqtr;rreta 44 Aneby 73 lt-i?tl Etrnrggort ngvor 4S Ells iö 50li? SvengEcrn Eva-Lena 63 Ekborns Dutnbe*rq Carina å4 Etlboms ;'S 11ö6 Jnnss3on Janer f t F ;'g l(173 l'k:lin Atrrtelie å4 EO T"apetur AB Cr L{)Så l'lanl e-r, 'lona licl E}rs.i ö t, 1ö?;' Eriksgcln l'laj*br"itt 'J4 parbant::srrr A{et S rll4 Pet-sEon lr$a åcl Eilhc.rmså S3 1{r5å t-r.rndi n L.i g;el ott 58 F}';' Hut} t -l'rp} $4 1 1{: Jnneäon Clrr" i st i na e F Nåss3 ö g5 l0:l'7 Dalsjii Annette 5l Hålsotel; HEt Ellsjö jå 1115 Hermattggon Lena Fh. 5åve-jö B,r toså!'ji ':torsson Anna*}..;rri n 59 Pansel 1q F 1åt: Eti-l 1u44 Fr';'rns*t:,n [iurr i a fili Ek si ö i:9 1i)4f, H;rrrssion i'.ar"in 55 Eke;.-iö 9ö 1{l?.Tni-rnss^,rlrr Eutnrrel i'jr Höqi.tnd$$-it-t}r.l-r b:-ö 91 l{if:17 Fiir'-q [hr is;t-ina l]1. E]rr;.iö S(Jt'' t)? 1r]5? Johangson Er rgi t.t;r 4.cl J'enhltl ts 50l'l Si, 1(l:55 Gerhardgson Eva 611 Såvs 1ö 94 t O74 Erol i n t{raltrl omrnernbygdr*ns 5}': 93 1()SB l'1årlin Lilian 'fele,verr.[,:ets F N-aj?6 7 Hanås Vi.viarrrte l3oste+rr:; F 97 L)'75 Rör j esson " l'latar i n;r iomnteinhryqdens Eill?8 1C)6{) Höi. j Ninni 53 hiri:-,ti"rnstad S9 1{}å1 Hamrnarin Earbro 47 E}rs"it) 1t)C, 1()3O Ftnder E=on Sve.å 3' l-arndet i. nget 'l't: r, 54..i'3 s4. :J, A :;5. :i5. f.5 r:e til. 15 :/ra.r.j. -)E) qe,1':, s r' s$, t5 ;6. riä 57. r)4 $:r, {}å 57. ltt :i7. rt: 5;/. dl.4 :i7.4s :;ts.:u sb. xr tr sg.:i7 5?. (-it 5,17.4':i 5?.:i3 6tl, (t'7 åö.47 å ?5 ol. r+j å3. C) b2,?.4 6ä.44 Lå 9å :Tä t LrlJ ö3. 41 &4.()1 &4. fi2 å4. tl9 å4. :å b4. Å å. 03 6å. 35 åå. -a;(, åå.48 åö. 5A L-: F): U,. L,. 68. :!

18 r)j(iit Eks j ö il:adsl oppl El{ci 5 ishusnri,:t*a$5 rf, l..vinnor' t.l r5. si F't'1.-ÅC Lal n la $'ART (}'f /rer-r t'lrjtl'll'l tjjrl rhl tlltjbb L'l l!1el T r fr l'.lh CrS 1{} öå r) 14 l ö$] C,gB to54 1(, '"'engr:on Arrn-l,ir i s{: i rr Heri t'rö Hnni ca Flobertssnn ller"sti n bjerrrrere tr iirn Ber i t iiderman l'lar i anne Ållesten Arrnel i e l: ll fi i.i l-,.li t?s9. i)!i.?å - r r it 5' Eks iö 3:i? Ehs i ö.3el Eks j ö 4? Eks.jö komnx.trr 9 Ellsjö kornrnurn.1önköping 5i tja J ti ' l TD 71.?4 71.? 't ÅA ----J

19 Lagpris 1 1. Eksj ö SoK rr 32 K HakarPsPojkarna Lagprls 2 1. K akarpspojkarna EksJö Södra K Eksjö SoK 82

20 :i'rs jö titadsi oppl lii::s.jöhurt;rri e:n lt7u5'. il5. äå,:ll./.iss :li Flli :'LllC ill'af'lt lial'litl : l.:ll-ljb TD? :i rf J d 'l a 1r) rl t? J.4 15 lö r7 ta 19 LL??.cJ.JF: 1i:r.:f rir nstr-irjt ti 3i) 7 Jc,hErn$Eon fii h:«rd 3i:i15J i.t citl'ri st Lars-[iör,an :{} j} 1 H arn l'l;tt t i as 30?9 F!eres,,:n Jclhant-re:s!,t) J. f.\rong=ctn J tirt-1en 3t:! 1? Ni 1-"isr:;n l'{enr i k 3tl2B Andersgotr Tor-b jörn 2{)13 Severn Fer :i)24 ki L l emark Per?t-1?C Linner Johan?O1t) Fornander Jakob l.:.ar sgon Fobert?tO1 Jsh;rne::,on Sarnuel 3(lil2 Axel escn Fli llael Andere=on Henri. l; 2i:t?5 "(:)Oq Er':i [rsson l'lats?o?7 Höreni.uts Per 300f, F:.å1 t h'ri st 6öran l00f Hjertberg Emi 1!(li:i8 Plarbenius Tohiae?(l 15 l';.ar ssirrn Flat t i as 3{:l(17 Jo}r.enEson Fredri k 7:i 73 /.1 't,t l t Å, /Ll /Lt *fä 74 rj H*bo tr: 5i ir-r Er i 't a'[orp s Tl'l Eks.iä.5ödra l.l': Brittatnrps Th. 'läss;ö Eil'{i Hvett;tnda Sl'l Söclra Vi F Ehsjö Siödra ir': Ftyd=nås if Marhurl ts FH Furrutl i dskol an AnebY Furul idskolan AnebY Fururi i dskol an AnebY Furt.rl i dskol an AnebY Futrutl i rlellol an äneby 'l.erhutl ts SFl"i [:urrul idssll Aneby Furutl i dsl*:ol an AnebY Furulidekolan AnebY Furutl i ds[::61an AnebY iirserums l'i Fururl i clslrol an AnebY ['.;].. l.i rts {= F? 14. il9 14,1å 4t..JJ t4j 41 14: å 1å tå.45 1å, 5r) 17"; 1 r t7; C. ö? 3{r.?2 35. lb

21 .i ===== ===:=====r== ==E=-==*=========--:.- Liksjii Gt:;rdsloppi Eksiijhusrnilen 1?89..:,5.!iå l.ila5 ;4 F1å ============== ==========g========== = === ======== ====== ======================= PLAC START NA'N l.itl 1 3ö7å Erikeson Jessica 2?.C77 Na l in l'larie '.:LUBB 74 BrittatorPE Tl-i 75 Ol":: 64 Tor.pa TD F.r. 1e.i 15,39?r:r.48

22 itgl.-r' F: i:: ::i [J t.. i.\ 't - t. t 1äT,1 ii da 1 Ei;sj ö L,arJsi trpp / Hl:r:-i i!hr-tr"rni en l?t39. i)5. 2/ä,;LA5S :5 P.4 PLAt; TART f.lål'lh.l 1 2 J 4 e J 6 ä? ' i1 11. ra l. -) l t7 1E 19 il t"lf: 21t13 CllsEtrn FEte,r 2ltlt5 JohErnsnon Feter?1tlr7 ThörnErt Hå[,:ån?1Cr? Brandi n Jonae 1104 S j ökvi E,t Fatr i k 1?1 Flö11er Emnrånlrel! 1(lA Fl jcirt JErn 1 t() Fetters$on CL å'å? 1t tlani el sreon {ite'f an --i i. 17 GusLavsson 'lågnlt'-:i 3113 Larssc.rn F'ete+r?11å Li.nner Ander:;?1 1 Eirrnan Eityrb.jörn 21t-t6 Etrr:1i n Johan 2114 Jr:hansEon Plagnuts?119 Gurståv!!sren Jcihan?1O{L Eol{stedt Robert?1?tl Robert:i,Eon Fredr-i l'l?lö9 Li L jegren 'li k1as Genetay Henr l. tr AnderEgtrn 5te{an l1t]1 Guståvsson l'lattias C 7A 73 7{t!6 7ä,/ :J l"it_.ubb 8r i tt.rtr:r'ps Tl"i Br i ttatorps Tl"i Ehs5ö Södra l'1 Fti Så.rs.iö Brittatorps Thl l'tåt i a-ftörlurnda Stri iir:ierutms [,: Etrs j ö 501'i t'lå i 1 at-f'lör1 urncla Slli tl.i sa tl. Eksjö Söclra fi OH. [ ]. er-n Tr anäs E:t{Eij ö Sonrnrenbygdens S['i 75 hiorsbergar 7å Hr-rtsf rt:ds Ol'i 75 Elektrogervice 76 Hut::{reds O}'i 75 Ehs.5 ö 73 Eks.iö 75 },iorsberga 76 EkEjö Bfi: l,:: TD 14. Cr 1 14.?? {) r-,8 J..e TJ { e 1 Jt. r.-r t-r- J+ r c)5 16. f, {13 t7.l S ?rt L?.26?n?rr 3()

23 EkEjä tadslopp,r E.ks.iiiht-rsrr,i len 1911?.(i5. liå l:t-a55 : å Fl4 t,,l c) FLAC TART NA{N NR?1Bg Gurgtavs*on l'laria? :181 Rooth Emma :i :18i7 saket=on Johanna 4 :19{! Jonggon Arrrr-f.har-lotte 5 318? Johansson Angelica å?184 ialrlin Carlntte 7 31tsi1 Jönsson ngel å?179 liöderqvi st Jessi. ca 2t71 Fogel EsmE*r'al da l0 317å Ednrarll Anna Ehström l';.arol i rt 13? 18å klar gson l..iat ar i na 1?178 AnderEEon Angelica L4 l1 77 uritavlieilln l.:.ar i n 7sJ 75 7 i j"{5 /t) '7.i b 75 h:i-ubb l.ii sa l.i Br- j. Ltatorps Tl.i ödrq Vi F Nåss_jö B*sl,:et l,i l3i sur Et:e3ö Södra l.i 1Fl,:. åvs;ö Furul idsholan Aneby Furrul i dsl:ol an Aneby F r.rr i dsl.::ol an Aneby Somrnentrygdens 1.:l l{vetl. anda Ski dkl ubb Frrrr-rl i dskol an Aneby Furul i rjslcol an Aneby TD 15.1 i5.? L7.3? L?.47?C,. t13?{). oå?0.09 3D.11 lj. rj ij. -E F- JÅ

24 DiTi T RE JULTA] L S T\ 5i da =s==============s=3 = ======== ============== === ============================: Ello-iö Stadsloppr' Eks jiilrursrni lerr 19S?.ö5-?6 T::LASS :7 P? trl 2. FLAC START Ni.1' NR 2?33 Johansson Anders 2??29 Be f rage Jollan 3 226?.lordorark Stefan Davidssion Peter 2235 Carlqvi:it }"lats å???7 Edvardsgon F'et"er- 7?2t-1f, Rootlr Fer' :?.f 7 Er i c sson l.li [,: ae!347 Lutrrd[,:vi st Fre*dri ]l 1.0?3t)4 Johansgon l1attias 11??57 Lerrnströnr l"lartin?4l Roos Hr.pnr i ll t 3?55 D;rlr l Tohi,eg 14 JonEscrn "2t:)7 Heriri lt??53 F.'ar sson Henr i k 1å :?6t, Pau} i n Dan i el 17 3?4 Eunnar Johan 1B 2?54 Thör"nert l"laqnus 19 "3lCl llli l sson 'larcr-rs?0??64 Joharrsson Plattias?1?34S Fredern Fer-Johan 2? 2?4ö lr.i 1 plrrånd Ri chard?3??39 Hagströrn Chri ste,r??ö Pil. in9 'lartin 213ö Rehn Andraas 26?749 Gurstavsson Daniel 27 3?(r3 Sel l qvi st Fredri k?b 22ö5 Gr-rstavsson l'li kael?2å1 ['li leriurs Patri [l f,o 2?36 Linnsrr 'lagnlrs f, [. urndqren l.lr i ster 3? 22ö0 Eokstedt Henri [r 33?l?4 Brorggon JonaE 34???2 tr.lallin Janres 35??? Cl aesson 'latt i as 3å??59 S'verrggorr Peter 5;' 3t0g Erol i n Anderg -'Y.B??4.4 Högberg 'lathi ag?246 Norrgtr önr Joalli m 40 l{)å Carl s--on Andreas 41 1 Eurstavsson Eri "?4?3 13 Sahlin Pe."r 2:56 Jallob,;en Andreas 44 ttji l "t'5ö sgon Johan JotrårtGson LarE-Jcrr.rny Joharrsson Cl aes 47 1?17 Eewert Robin?7?6 Färq 'lar-clrs 49 2?15 cigter Peter 50 22?t-t Lirrdegren Ehristian a 7tJ =-1 ;' 3 -r1 7A '11 '7Ej t,::l.ubft 77 El-sjö ödra l": '77 ti 9i slt Hul tof reds 0l+i Vaggeryds 9Ol.; Frödi nge-brantestad E](s j ä SCf;: Fri ttatorps Tll Oli: 64 T'orpa hl 5i sr-r Flt Såivs-i ö Hurl tsf reds Clrl FE Ekerr Fli Hr-t t Hvetl anda SiLi Eks1ö Ehs-; ö Annebergs GF Eksjö 5ödra l"i Ehsjö SöcJr.r [,: td:hf' 78 Eksjö Södra l'.: 7e Fi Sisu 77 Eydsnås F 77 ElnJ*troservic*: 7A Ftd Såvsjö 78 FC Ekern 77 Hr-rltsf red 7S FF( åvs-jö FC Ellen 78 Ol": l errr 'fr anåta,li qsvets 77 Elektroservice 77 Ek.a jö SO{ 77 A. å4 Torpa 7g Ftr Eken Näss-i ö tiasket Somnrenbygdens Sh 77 Vagger-yd 78 Hhsjö 78 Ehs5 ö ödra l,: 78 Aneby 7A FC Eks?n Ehsj ö Eks_i ö. FE Eken 7e FC Eken 78 f:c Eken 78 Eks_i ö SOl.l 78 FC Eken 78 FC Ehen TD 3.23? ')li.?b s ? ,3l +-]..j,aj??e f, ? 3,4fl.4d) J. { ?HE C)O 4. ö ö5 4.O7 4.(]? L7 4. L El 4-L9 4.7() 4.7t) 4.?1 4-72

25 DJl' RESL LTAT - LiSi Ji ii da 11 FLAC STåRT f{at''n i'lr 51 :? 14 qrr J4 3tÅ n1l1 r E? JJ ntrqo ååju D-{ cl 5å???s 37??t9 53?? ?3? B_jörkl ltnd Andreas Bogmar-k Robi n Jonggon Jens Anderssorr Johan Fel.i>: l'lagnus Svensson BennY El:enberg A1bi n Johansgon Robert Börjesson Eri k l.:lubb 7 l FC E!':en 78 F Etten Nåss5ö Basket 78!,lorsberga 78 Ftr Eken 7A Höreda 6F 78 FC Eken 7E} FC Ellen!lankerycl TD 4, lf, 4.?4 4.? ? å

26 F'LAf: TART htr?3{jl " li lxl1 ":a{rt., 4?_3.{)4 5 i313 å l51o 7 :3C,7 ö -Tt o O 1.-rl,? {)3 1?SCrS 13 23t,3 13 3f,ClE,.4?31 re 6?i a J ÅJU tä 330å t le 2 ö9 t7!318 f'ral'$'l Eri i!6e clrl.jr:hanri,e Hal Johann.r Svenggon Hanns Ni i.:isr:ti Årrrr,r g;r,h gl;orr St:* i a L.r-rtrdkvi st Hånnå Ahlepil l-lristin Claeseen Johanna Ekbladh Hanna F ansel Hanrra Sarri on Lorri se Anderseon Hal irr Janbacll tiari a Earl s+.on Li nda von Stöcllel l"ladelune Lindqvi st Ceci i a Tengbro l,lal i n Granath l-lal i n fltto!å!ät:rn Hel ena F:t"LBH 78 Bri Ltatorpr 77 rji ql anda 7S FP; åvsjö 77 El:*jö Södra 78 öclra Vi if 78 1l{ Si su 79 Ekslö Sädra El<s j ö 77 EksSö ödra 7'/ E ls-jö Södra 79 Et<sjö Södra 78 El<sjö ödra 79 Etrs5ö ödra 77 E.lts3ö ödra 78 Eksjö 78 Etrsiii Södra 78 Nåssjö 77 Eks_jö Södra 7S Eksjö T: H K l'i l': li K il{ l{ rki rd '5.41 :i.,+å TAE {,4 4. C,5 4. t,8 4- l ?6, 4.4ö.-: 4.46 '4.47 ' 4.50 ', :i.50

27 Df; RE'SU.]'A.51A Sida : Elrsj ti Stads opp /' Etrs.j iit-rlrsrrri r..rr Lc? Jci -$8. :å 1...1_As r9 f, lrir F'r rit: SART F,lA].lht ; 'lr f?454 Joharrsson Jörqerr? Roop l'li lrael 3?451 Fettersgon,lattias 'rarss,on Rictrard?4r)5 tll 6sr:n 'laqnurs 6?4 Jahanseon Emarrnel , l-i rrdor Er i lr S?4?(t Ah l ep i B-i tjrrr? 2449 },:.arlgson Jonas l.{:,?471.'lcrhansgon Fr-erdrill 345t1 Car sson tlatt i as J.;:?4Så Jar Anclreoas 1:1?4oB Joharrr,gcrn Lar.s l4 :i4ill tlar ssorr Ri ck;rrr l5!4.:7 l-atrti l,li l,:are 16?465 Gr-r:;tavsson l.larcurs i4t-18 Fol l,:ers,gon Ted 1E?494 Ernsertår d Edvard 1??4;i4 Andergsclt-t Jonas :-,O 747 Lundll';i st '[ob i a:; 3l :J47b lii se'l ] Perter Xt i1445 Johångson Tobias?3?453 Herrrergård Anders?4$3 Gurst:avg:iorr 'lattias;?5 24B iarrder- tlartin?å?448 vengson Tobias 245å Hempel Thornas?A?4t.l0 Carlsgsn Daniel?9 34{16 6rån{ors t'lattias 3tr 2433,larl ss;on Dani el :425 Cl aesson l.lagnr-rs 3? 3446 Gustevsgon JakoLr :3?489 Cederturn Jacob f, Ci aeeson Dani el "4!1 Strarrdberg Jotren l.la 1 er Henr i lr 57 i444 Jonsson Rictrard f,$ SvensEc:n "458 l'lattias.? "r49? Håi,:enEscln Darriel 4t) "4t)7 Enqlurrrd Eri lr +L 34'7? l'lohl in John 4!: 34f,9 blain Joal:im 43 "496 Fåqer--atröm Fer--lili tll ag 44 tji nb adh Andreas "429 Andersson Emi l 46 24(13 Lant: Sebastiarr 47?459 l..ar 1 sgon Jerr y :484 Hel strcirn Dani el 4t f44(r Johansson Fredr i l,: 30 f495 Svensson Chrigtiarr h:lubei '? Bh::T*F i nal 7? Hl<sjö Södra l.: 79 Hvet anda ltidl,:r-rbb Jönköpi ng Bö gpittatorps Tl.l 79 Eks-jä Sörlra if: '79. Hvetlanda Pl Bil Elrejö Södra t: '79 Hvet anda Sll i dk urbb 7cl K Sisur 7Y Hvet anda k i cll,: r-rhb hitl 8r) i30 7g '75 B1 gc) 7S 7t, 79 7g iks-;ö l'i 'r-rna Södra 5;:or-tcenterr Hr-rl tsf reds {]Fi tii sa Sl'l Elis iö Sijdra H: FC Ekerr E t* s.i ö t1l"i F. Si eu Ftr Elren FH Vå:r 5 ij F'; $tockaryd Ftneby Eks.i ö gl Eks3ö ädra tl 8Cr ånnebergs GF 79 Eksjö 8Ct Erittator-ps T'k 81 Eks.5ä Ol,i 81 FC Eken ao Eks5ö Elrs i ö Elrs j ö l'etl anda 79 Eks.lö Södra l.: g1 H'.,retlanda SP'l g{, ES_S Näes;ö F Bö FF åvs 3 ö l'iltnqsbacl;a tsl Eti ö4 Torpa s1 7g 7c) l.li sa Ehs_iö SOli El:.s.j ö Ekeiö H.j ål tevad ks-i ö Höreda 6F E5L5 l:t,1, å ? ar E,f d,ö J}. CX) 4. {)l 4. (, 4. ()3 4.{}4 4, tjö 4. ritå 4 -tt7 4. rl{3 4. tö ? t4 4, r5 4.ls 4. 1å 4. t' lel 4. tqi 4.?rl 4.31 a "1 4.? f,() 4, 3? , 6 4.', {t 4. 4() : , l:

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015 KUNGL VNKA GL ÄLLKAPT PRNTRA AV KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN Inbjudan till K Business KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 KPPHLMN 25 CH 26 JUNI UNDR ÅF FFHR

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9...

Styrelsen. BRF Bofinken Org nr 734000-0L52. får härmed avge. Årsredovisning. Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning... 3 Balansräknin9... Brf Bofinken 734-t52 1 Styrelsen BRF Bofinken Org nr 734-L52 får härmed avge Årsredovisning for räkenskapsåret 1 januari 274-31 december 214 Innehål!: sida Förvaltningsberätte1se... 1 Resultaträkning...

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^..

6) Hur skall byarna i kommunen Haparanda utvecklas?, ^^ ^ ^ ^.. Kommunledningskontoret Planeringschef 2011 2010/424 2 Göran Wigren., 0922-156 03 Haparanda stads kommunstyrelse genom Göran Wigren, Planeringschef. FRÅGOR OM ÖVERSIKTSPLÅNEN 2011- PÅVERKA DIN KOMMUNS FRAMTID

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Nr. 2 2013 Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Närvarande: 18 st se röstlängden

Närvarande: 18 st se röstlängden Års m ötes p rotokoll No rd kosters Fiskeh a m nfii renin g Torsdagen den 21 mars 2013. Närvarande: 18 st se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. $ 2. Val av ordliirande och sekreterare

Läs mer

\--r;:1- ***n;-7,"'171\'"

\--r;:1- ***n;-7,'171\' o Arsmötesp roto koll No rd kosters Fiskeh a m nfö ren in g Tisdagen den 3 februari 2015. Närvarande: 24 st, se röstlängden Plats: Fiskargården $ 1. Årsmöte öppnas. Årsmötet öppnades av Seved G. $ 2. Val

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda

Lista Träningsstalls Starter 120101-121109 Alla banor alla lopp Kördatum : 121109 Sida 1. Andersson Ing-Mari, Moheda Lista Träningsstalls Starter Alla banor alla lopp Köratum : Sia Anersson IngMari, Mohea J H H Ti Öa Öa Öa Ti 8 J 8 J Kr Kr Kr 8 Ti 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 Öa 8 To 8 To H H Öa Öa Öa Öa Vg Vg J J Kr Kr

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac

SM i RALLYCROSS Kinnekulle Ring Arrangör: Götene MK 11/9 2005 Officiell Resultatlista Div. 1 Plac Arrangör: Götene MK /9 00 Officiell Resultatlista Div. Nr Förare/Anmälare Omg Omg Platssiffra Bästa tid A., Lars Larsson Skene MS ().0,.0,.0,9.0,9 B - 0 Toveks Bil AB Skoda Fabia WRC A., Kenneth Hansen

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer