.ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista 1 989-0 5-26. Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus."

Transkript

1 -$,,.ufl tr Eksjö Stadslopp Resultatlista Eksjö Södra lk samarbete med: *å(3 rrsr0nus må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx 8*a 2Si" S?SS* SeS.!* - äat. *BS1-1S?{ : våx*! **å rusriinus

2 ffi Eksjö Södra lk Stadsloppet Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Peter Fallenius Malmö Al och Asa Josefsson Överums OK, (bild saknas). Här med blivande elitlöparen Therese Ahlepil

3 Janne hoppas på tusen deltagare i stadsloppet EKSJÖ Eksjö Södra har fullt upp som arrargörer under maj månad. nästa vecka hjälper man r atorps F med kommunmästerskapet i terrärglöp nilg, därefter väntar kof DM i terräry öpniry den 17 maj oc{r den 26 maj är det dags fiir årets upplaga av stadsloppet. Dessutom är Eksjö Siidra tillsammans med Sisu arrangör ftir årets friidrotts-dm i mitten av juni, * Det blir tufft. men vi skall göra vårt bästa. såger Janne Rudollison i Eksjö Södra. - Vi börjar ju. få en viss vana aven av torre arrangemang. Terrång-KM avgörs nästa vecka i ngatorp och Eksjö Södra har lovat arrungerande ngatorps F att hjälpa till med tidtagningen. '. Men i första hand åker vi dit för att varä med <rch springa, betonar Janne. Vi räknar med att ställa upp med minst ett 20-tal tjejer och killar. Janne vann i ol själv henklassen i terräng-km. Men i år är han bortrest den dagen då tävlingen avgörs. hans lrånvaro kan mycket vål Per E{gstl.r kliva fram och la hem KFf.*Eda. '-'?s* ;iar s)! u1a,1ir,an sig under våren, säger Janne. Hunsnäsen runt Skol-DM i terränglöpning brukar vanligen avgöras i jönköpingstrakten. men i år har Eksiö Södra fått förtroendet att arrangera tävlingen. - Vi kommer att lägga en löpslinga utmed Hunsnäsen och till viss del utnyuja även elljusspåret i Prästängen. Totalt blir det tolv klasser från mellanstadiet till gymnasiet i tävlingen. - Hittills har vi fåtr in en rad anmälningar från Jönköpi4g och Vårnamo, men knap past några härifrån Eksjö. Oih det tycker vi är lite synd. nte minst mot bakgrund av att eksjöelevema har hemmaplan. - Vår förhoppning är dock att det skall droppa in en del eksjöanmälningar under de närmaste dagarna. Eksjö stadslopp Den femte upplagan av Eksjö stadslopp går den 26 maj och Eksjö Södra har gott hopp att i år få över 000 deltagare på startlinjen. - fiol var det 8 00, men vi tror det blir fler i år. säger Janne. lntresset ltir motionslöpning har ökat här i Eksjö, inte minst bland tjejerna. - För några veckor sen startade vi motionslöpning för damer och det har varit över tm fudolfwn; Eltgiii ädru t"rypt p, ii.et ab ren tbltqare i d,vs upfugo * WOn# Or* 40 tjejer på varje tråningspass. Det tycker vi år jättekul. - Det lår också komrsa en hel del löpare utifrån. Hittills har jag bland annat fatt ksked om att man kommer med en busslast motionärer från Furulidskolan i Aneby och ett helt eg.ng från primärvarden i MullsJo. Från torget Det ett mil långa stadsloppet genom Eksjö, med start i Vildparken och mål mitt på Stora torget. är en rolig och publikvänlig tävling med saväl motio- närer som elitlöpare. år satsar Eksjö Södra på två sgreakrar för att ytterligare förbättra tävlingen lör åskådarna. Förutom rutinerade Ola Gustafsson kommer också Dag Malmqvist från riksradion i Växjö att kommentera stadsloppet 01a kommenterar loppet från en följebil, medan Dag tar hand om målgången mitt på torget. - Det har brustit lite pa speakersidan tidigare- Det vi[ vi räua till med äen'lei;satc. ninsen. säser.;r11s. :r!- l" ;' " Jdran H&d*åt Resultatlistor på följande sidor:

4 &kuös,fuo-jm r?l * r.j L *l* f.tr -* L ss'-t-a ' M EKSJö STADSLOPP me0. EKSJöHUS MTEH FREBAGEN DEil 26 MAJ SSS.t- h,., Tävlingsplats: Centrala EksJö DeJ taga re t 917 Tävlingsarrangör: Eksö Södra K Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Väder: +23 Soligt Eksjöhusmilen kontrollmått av leg. förbundsbanmätare L Ydreborg NässJö Huvudsponsor: iledarr.: frrrcrporilf--- ftfifr Småt?,F,$,f,-[dningen

5 /J.t: Fl b 5 ll L l r-i 1.. i li r-i si r:l,x i Ei::i.i ri Stards;l altst Elre _i ijhrutsrni c.rr t9 i9. C):1. j:ö i:.lj.1gi5 : l,lån h:l. 14. FL.iic ti trifit l;. /lf"ll! l.lljt f f, 4!, i- u 8 jr) t.1 lft T t.4 l:i lå l;7 l :i.l ':) t.).:. "l'? :14 :?5 "å r.1., fts :9 3i) :51 't -1 l-t tr4 '? {3 T(f 4ir b (:, ::jg Fål lerriusi [r'ell.e:r få h"arl.ssorr Arrders 3 l"l i ngberrq Lennart?5 Har l en Patr i [r 15 6ixel ssr:n Lars 9 [-arsson Stef an å St:rarrdkre;'r-q 0skar' 19 Fntter:;scrr-r Ul. + 4 Ektror-q Fe:t:Hr' 5 SarrrJstr- örn l,ienrrer-t: l1 Föl dr,:r Tony 7 $r-.rstaf äsr-)n L-eri'f l': Linclqviat Fo1l.rer.il tlar :;son 'li. l; ael l LS.ionggon Sti g -:,'.i0 öh er g 51. e:,f an 3 Andersi6on F.errt i:l6 A>relq.sen Erilt 631 hli ltner- 'li l':1ag 76 lrkesncrn J örclerr!4 SvensEon Arne 4,53 Ni. ssc:n Aridr eies 49 h.arl Egcln f ornas å. 8 Lav rr ljari i s-'j. t3 Sandberrg Burnnar?3 hlesti h.ai?(r schol: Hainer 31 6ålldin Jan 154 Hurl tqvi st Elert-Eri t'; 5S7 Hrrlt Ander-E,:l?å 6lndearsson Ferr'?å Joha;1sson El-iörn 3(r7 Eol f Bengt 459!3vår'cj Johan!i3 F'r.rmhösl Franlr 3{lS Rl ctf sgr-rn Ljl f -Gärarr 54'i Grehn iiterf an 35? SlrnnsirqrEln öl.a s9 Facqr"re Faurl :1å? L.-jnnq 'ornmy f,t-r4 Holrnqvist EhsEtjörn?å1 Enenran Åke 4 Jcrhansson t i g 445 Grene*går'd l'1aqnr-rg 45t-t Johansson l'larkurs 5(,? L.irrdström Roy 555 Eg Rikard 1 t 6 Lar sgon Flats??9 tåji bri ng Joahi rn 4t-r9 5O*.k t-are-erik - t,::lul(ri l'la nr ii d\ ås t-inköpirrcae OFi 54 Enl'rör'na F S t e,r'r i n qt ea l'1 58 Etri ttatorps Tli Högby F: 57 ['" Hakarpgpojl";arna Etr"edaryd 5cl i Fli Hel si nqborq 54 t'år namo 5ll. h; 5irlt-t 49 li Hahar[:i5P.j l:. trbcl 47 b.1.,::r.i ä iödrei ii tr: /-ilrs e llj, f.ii s;r 5E: h:: Ar{e1 e SS Eks.jä örjra!,1 5;c; tlli å4 't:r'pe Tranå ; AF Våstervi."tr:; tjl," 43 l"i 5i st-t '7C) Må1 i 1 ]. a-l'1iir unda it i l,l Ha$':arp Ep(3.i [::arrtå H-jårnarP 5Ct ll Hakarpspojkarrta 64 H Hakarpspojltarna 53 l.i Hakarpsp(rjl,;arna!51 li Hakarpspo-i ltarna 11";: Stlrdenten Umeå l.ihf å9 Ol,; {jr-rduns 61 L-.iungby FPi 55 F{ Såve jö 72 lll igtt 43 l, isr-t 51 FH åve.5 ö Lanclsbro 7 L l,l Harkarpsr:C.i [;arna å3 73 tlel qi ern Vet l anda [r. A[rel e Saab Scania Elri ttatorps 'ff: hl Hakarplrpo-j llarna l':. Ha';arpspcr.i llarna Elts_jö Södra il,l ftjordi sl:a Tråhutsi SF ä7 Tranås A: 51 Eke-iö SOt:: T}U.5ri" fit sil r.3X 31.3? 3:i. ö i3. t) 33.r1 1f,i) Lrå. F :rl. r: 3:.:l??.f c:'1" 3;i. ():i 3:i. i,rl f,;i. å }3.?7.-:,. 31 3f,.54 3:1.37 ;i3. 8 3:1.44 :is.4å 3. 4'i?T e{ J*l- J l' 34. CtZ :i4. c,7.14.{'8 34.1() :t jl. 1å f, s4.28 *? :i5, r:r4 35. {,5 3:i.06.:3. {)8 -fe 6ri JJ. l:.j a e-.1",.jj - Å, -"li 'T i '-is,. sr?,': =ci J.J ate.;rj- 'd-7.-r, a?ct? i srj. +U 35.4*1

6 trltrl l' F: ä Sl l_, 1.. r:.r. i i:; i i:'r 5i cla 3 =3::========:t:====:===;=:l===:=::=g============:=r!:::====E:;==:a=g:r 5;*=**:::*-:=g=::=E===:::3:== El:.siö itadslgrpp/ El,.Ejöhursnrilen 19&J9.il5.?å l': , k::l.ass :t f.lårr F'l-.Afl STAR'f 'lap1l,l l'lff :j; ae= 5=äa;äE::.=*=**=:=======E5F. 37 C"lr'l gson rrqermar 5? 4?{} L-i.ndqtvigtg l"l:i}';atrl :;:?åt? 'lal mqvi at Per' 5?4 AnderE Ecrn 'l-horn;rs Arrdrrrsåon Mi kapl 493 ltileson Berrnt Hurl tnt;rn Ha==e 58 3fiå Berrqtssc')n '[homa:; :'? 91 El gaten Fnt' S(l 1Sts Johi [ln[':]lc, l"hitti å1 4?5 l-lereslelir-ans Ferrqt å:? f,6i-r l.:.er ssr:n Han:+ *ij 47'7 Jolransåclr"t 'Ji r1;rs dr4 548 Johan:;scit'l t:lr'trtr å:i 1E} [it-tsta\,jeis.orl ['Joi nct i:6 444 f;ir r*neclår-d Arrda:r g a'l å(.t7 Ei;rndg i ö F:oqer' å J 5å. Jntranfrson -lonrmy r,9 575 F:eimer Eol{ 7A 3l{r Halornar brahi.nt Hlrltclren Eo '7? :i11 5jökvi =t Lar:;-Å[::e 3{)? 0i sson F'"ir- 7 i f.ö3 Fr edr i [l sson Roq eir -;ty 145 Låtth T'or-qtrny 76 6lt Sc.lrnLtel.sgon Ho 77 4å3 6rrstevts0n l4i [<ael 7A 413 Franssctn Hans 313 0e,rebrarrt Anders Bt) 569 vensson Berrgt gl 113 Creurt: Feter SZ 595 Johan=eorl ör'.iå11 B5 6{13 016å011 Etenqt 84 lb1 [-irrdl'r Clrr-ister 37å t'ljör'berq Sörerr Bå 37 Andrerg on Gl enrr. 4.4? Ni sgorr Fatr i [t $8 4C)6 Ni. r;r;orr trl o{ 89 å?i,lotranlisot-r Hi 9u 44 hli sscirr St:ef an s/ 43? ',,år d 5örern 9? 4(,! Edvetrclrson Anders 93' 195 Larssnrr Hass l3 Et;strörn Mikael 95 Z?El Fersson Laqe 9å 5oB l"lan{red Eenqt östh Urban 98 4't4 k'.ar sson J arr-ol clv Thörnet Göran OO :?? Nilsson Lare lr.lubb =E==== i:i(:) ; l-llrl.l-e{reds tl}i: tir-";t+r ltntr, l,; å4 F l',;vi1.e* tii lia 51," 1,:.i sa 1," 48 Fi Alrele 5C, Oll: å4 T'orpa b7 3yl. vi a:i 6osse cr{:f 81. dcrn.a[j 53 l"lota1;r 6iF {-}H 'l jutdung lrlr*x i ö Road Rutrrrrerr'.*- '7:i l.l" Ui sta SöcJra V F å7 R-vdsn.is F åö l'1, Hallar;:=po i [';år-n.1 ''l'ranås AF {r-i Vert and a Uåste:r-vi [r Fit.) å8 FH. iåvs-iö cl5 flt'l lrl.st.rdung 47 Br i t t atorps 'f Fi 5S l" Al':ele 56 li Al;e*1 ee 53 l'.lor"ra Vi 5i 77 -r1 : å9 57 6c? 48 7t 4å SB 1"' JJ 0P'l Njudutng ====== *====g====s========= Plå i l la-l'liir r-tnda 5!'li Oli Njuclung Futrrrl i dskol an AnebY Vågter vi l,;s Rutnni ng T3]F tlil asr i hert ftu t.iåx.iö Foad Rutnrrer-g Ol'i er rr J'r' ;rn åe 1t{ T'urr"-r Södra Rydä A[i]t Eks i ö S0l': Ehsi ci SOk; l*låss l ii lri Ehr j ö SOl," 0l-:. t,l';utdutng k.ks-i ö SOli Vi=ingsö A He>r i ö-ftoad F([nner s Nåss.iö Tryckeri AB Våstervi, l;s Rtrnni ng tis t-erbyotrr ör.jansll uhberr Ramkv 13 F 54 l'l ttheil e rd :i tj.lå. tl3 -?'6. {)! 36- {17 JJb-ro7 3a. tt9.l E: atl- t t.5å. 18? L r':t'f 36. t4 *tt: - ricl :1å,:l? f,å. f8 :i6.3{} :iå. ;i 1 5å- 35 ;1,å.34 å.l;9 3å.41.3å.4? Tå.4? 6.4r?i 3å , rt? 3å. ö 3å.51 -?,å.51 3å.54 dg -.-tu åå.3;7 3å.58 *\7. {l 37. (r': 37 - rl4 37. t)4 37" ö5 37. tlo 37. (r9 :i7, t3 :J7.' L , Pr.: e - ;-J 7'7?c} 'l r=

7 lj]rit Fi ti :i t-r t- l" ii 1 ii dei.- ii;: t::i:i; 3: *i:::-:ta=:=:=;i ri 1=:: : -ii;: = i:::- =ä==a =::; =i:: i =; ai::: 5:; =:::ii L.$rrl = =; = i;:1:i; E* ij iji= å- =:=::=:j::;:i:= a:=== a::= ==:ge =::::= Eh*; 'i ö S L.;rrJel o[)f)./ E[:.s -j ölit"tsrrti en 19S9. (t5,?c, tilrl5s : F1ärt l' L/TC Ei'ARl 'JA'lT.] r.fi: 1(J3 1ö4 C,5 10f.r 1r)7 1()f3 1 {,? 11ö 11. i 1.1: tr t 1:i 11å 1t7 t lcl t9 1?O 1'J?J.- :.jj r1l-l 135 t.]a t?7 t.?8,:l (.f, 3ö Tt,JL { -T'? 13:i 134 l:i5 r.f,6 t'?-,' { :ic) 1:f J4ö r 4i? l t 4, tdf: 4å(i }'clrenrär' l:: l{aris 143 L-'i Ltrrg 'laclnurt; å4 Jshan!;son Rol f 315 Abraha Yarerd 3?7 Johanr;son Gösta t49 Meibr";rnclt- Eenqt- rjr an 44å Ahlqrerl Joa!';i nr ltt-i Llrrrdqr en St+:rr 57 S.;r+ns,r;t:ln Siutt r e L77 fi -i ctr *,: ilol-rnn:1' 4:1 Belr qq v i st Fltrrrrs ll9{r 5t: r'arrij [J.rn 1{3f ctr-st:r.i:rrsg;orr l'ji r;--a1*rr 4öl Fett*r-sson ll.rr*t-f.!rtl åtjil --,raelescln Jan ;'r,(,1 ftarri. r*l!ison Cl aa-{:iör'.rrr 4hL fian i e.t sec,n l-orb i ör'n.jiå kl;irml taq Tornrrry t4'7 ilotrane trr1 lngenrar' 299 'li. sgotr Håltarr 246,]ohansci{:rn Johnny 47? bli k l. urnd Chr i ster' å1 1 l'l"rorrnd l'larclrs 4?9 t-örrrr Andtar si 365 iandahl F:ol and 6?4 Johansson l'.lar l -Eri lr 157 Tel 1 l{å}san 5XE Fal k Bo.lå9 t{ester berrg ngemar' 558 Arvidsgcrn Stefan 5&5 UJi rens j ö l.lanne 1(r4 St-.een l,l-iel 6?5 Hurl tqvi st nger Jå7 Jonesc:n h:.ent 48å 'Joren Pa{;ri. l': 414 Fol hesgcln Ctrr i st:er 4i.)0 T'urrti ai rrerfi l',yösti ::il'] Zåcl-rr i s:;on leirnt ;:;57 Biir jer;*on Thc:nras 4'i? Lindq'.ri g;1 Rltrrel,99 El omqr.ri at l.l j 1s-Gr-rs{:av 4,1 3' Jor-rE;sc.ll'l Jör'qen 5f,1 Lcitrdel1 Lars-Rör ie?f,f Åberq St af f arr llbl Gustå!'ssorl Rnne 6 17 Al f r ede;sorr urne 59tt var-sgor-t Bernt 475 Davids=trn Lars-Erilr?tl4 Eri kgsorr J.rrr 579 6t;ståvs.g;on Arrrjerg '71 6rl årl 7tt 4{) 5ö ådr 40 Et-,t 5'r 4g 4{) c{.j 5i 4Et 59 EA -tt 47 6Y.J.-t ':i c, ee-.jj,l c) r!å AF1 åg 5i3 7tt l,:.l.llbl l. i sur epra hlö.1e Hurl tgf r eds OH Furul. i dsht:l an Aneby LSungby Fl"i ijrneclilr den," Ha!,.;rrpEpo j latrna HLrl tsf rede (]1... 6rrnrrr:hro fll:" l"li Fr amåt cirgerr-lrnrg l.. l,:.f Lage-.rctlntr';rl V-ii Fr'ödi nq r l'l.jer i F-h=_jii!l0l,i 'f'el ever lre*ts F t h:. Atrel e l'lå1 i l. a-t'lör utnd,a lri neatorpr Fåqelfors if l.if Lagercerrttral V-ii [.-andsbro i F F;sr :ib er q ;r Ljr-rngby FE ri*by kri l. o l-r'alltor Annr*berqs GF Skataryd Et*s.i ö E.hs.i ö Hr-rl tsf reds Ohi Vetl anda ['lar i annel urnd 1 1? F 5[;:atarycj Hutl ts{rects O},1 l-lrnraryds F Eks5 ö SUli Elrs.iö SO'i Eksl ö {]on'fclrnr AE [iri mstor-ps, F Anneberrgs GF Eks.i ö i0l', Bånl.::ef ryd Fli öst-erbymo l:i så il,:: Fl; Såvs.i ö 'låss 5 ö Vacl qlelr'rd l"'larhr-r.[ ts 5[-[,i Etr i ttatnrps P: T T) r) , a1 E:'-j E:/-!.-1 =.t /. J'f lg. ul :18. (,5 :.Et. 07 'lcl -i :56. l4 }ä. 17 3t. 1+ -;c) -l':l' =cl r:r'?.18"ri1 3A- f,s 39. lirl.58,35 f,ts. å s () f.b.5t S ö3 ;i9. ()B -T tr C.1 /. Å.1 1ro.Ja. { -1 L* 3? t(l 'ir Ct ''rr, 'Jlri.J "59.:å ':! (3.:i c.: i-r / - 4.U :59-31?o Tci J/..-rO f,?, 3å :ic' -r-7

8 j rii11' ;: l :i l.l l- l..i :ä -f ii äi rl.r rl. E lls i ö 5t-arJ:l clpp / El,;s,j öhurs,mi errr ö5. :.1å tll.-rqs9i r l'lärr l.. lii- tl Pl,.ÅC :il-,irt l{ril"ll.l 1.'J ri3 i3 l.ri4 155 li.{r 1'J7 r59 lirl r-,_j.i L'-- 1å"1 rå5 l. åå tå7 ic? 1åqt 1:rC 171 t.7?. 1 7:i t -,rq r 7l t' gt U4 CJa r {37 { c)c1 l,, 1.?i) 1:j1 19? 1ct4 19Yi C)! tg';l 19fJ 199?()() t'rft 497 Errt.tström 'l:i l'.at*l 2itl: li.rr L gsort Gör'arr 5i:4 Sivelrrssorr l'lats?.3(r Le.rnder Sertil.-rYU l-'er5sc)n Liorån 1E}3 Carlsson Sven*Oof 458 åthler Svetrt-Ålrt* 74A Fran!3son Ander:; 341? t{aliti Hang lji-tå Gust af ssr:n F at r j. [r 4t3li Ax e l sstrr r Fr r=cj r- i [,: 4 i5 Hol.nthvi ":t Eterno f,'l l F-nranute.l t;sr:n 'lat s 17 t!i.trnurol Ecln Hållarr l3i,: F'arrl in Ånder= 149 Tol. Lronal d 5å3 tc,ai nubro Nli s-{-}l ct{ 415 FC llr*.:;scin ['lagrrlt:; 144 Ståh1ner" Berrnt 63t3 E1 ni Car'1. -Gt.ts'Lav?5.1 t;.i*r-lsgorr Ronny '5 1B Ar"vi dsrolr Boye. 5l? t{esser- Fattr-i}r 5f,3 Gurttnarsson Fer 3i.:tå 6yl pnrrrar'[* L-r*nrrat-t 389 FettErsscln Eir'ger l4f El'; Anders 49.3 Fran:etn Benqt 6.1 t Lrlr"g.:on Feter' 487 Ek Hetrn-"" 55 Fe{:erssc}r} },'enrreth 1.35 Car" g.e:rt Berrq't: ;73 L.ahti *ieppo 546 Lennetr-öm Liöran Såo Petterssor'r tije,l 1ö9 h"1. irrgstadt H-iörrt 59 l Tr-rresson ngvar 5Sl, Lööf f;aesi,*göran 4t-r7 Eiransitedt" Eo 5{)3 S';ern6g,orr H;,trr'; iit3tl Her"tluan Bi rger f78 Johansscln Jan-Eri. [l 516 ånder-s,t;c,n iiste+n 44Cl Arrder-!:srtrr tiörarr 478 D*h in {iöran :191 1er eq1ård ':.el,nt 574 Harrssr:n Leli f 167 l'1i lr trerrg Verrrer 155 Levin Br: 5il0 HermårrE.:i(ln H{il,:art T.;LJEE Ur=t: ar:da 3il iirigs!3par t l< utblt El,rs j ö Ht; 49 l'lar i anrrel und 41 Liungby Fll.l 44 Fr ödinge l"le-ieri 56 Pi i st-t 6{} H:Stl åseida 45 Eksjci' Söara ii ';' t hlrant iånet {trrneberg '7 L E[:.g,j ö 39 esr.jarr:;1,: l r.tbben Ramll'r rll.rl iac l::er ilt_r orna &? Eks"iö 47 1,'U{3 l'åir.i ö ll} F t,l $åve-i ö 5lr Hutl.tsf reds illl å5 El;siii SDli 5{} tlålåei j ö Screr*n Sport '[eam 4å Vi si ncsö Å{3 l''låsej ti Råctdni nget. j 13F Der fetas t'lti 48 l";. Akeler 53 rrgatorp åå Anriebergg BF TeL ever ket s F t'l-ä LO E.? -rj' EJ l,il avre:itr önrs Tli Ells-i ö Etl: El ectrol ut;.1 l'i t/åster Vet encl;r Hurl tsf r s:ds Oli Hut tsf reds OH Hr i ttatorps ''t' 1?: F 501,i Aneby Eks j SO'': Llrs j ö SiO'i!'Jåx -i ci Roacl Rutnner s l't'le Bra{ts å3 'l'+anhr-tl. ts l'1öb er' 'Jåsr.i ii 'frycherr i 54 EkE-iö 5O,: 49 Anrreberqs GF Nårp i ö 'la arbåc ks ] F 35 Edon l.låss-iö 51 lrlåsis.j ö Flt: 5åvB-j ij t- n ;9. i;9.59" å 4{,. 4t). 1? C, 1;i 4(). 1ll. 4r) ö. iå 4 J. 1-,; 4ö. tfr r1 r'1 Tiil ll,'l 'f.1 4ö. ::i 40.?å 4r).!ici 4C}. 3rl 4rl.liit 4ö (). 7 4lJ. 3S 4$.39 4t) ö.4 4(,.45 4fl.4S 4Cr,5l äo. rr {c' C) i 4ö.:iB 41.{}ö 41.ö 4 ].. {) (]8 4L.tlg rå 41.,j1 41.?? 41. t5 ii 1 - ;{.5

9 0 t;1' 11 H ti r.t t_, A 'r' - L ''rr Elr*, j ö Staclsl clpp/' El::si icihlrsrni l err?s9. ö:5.?s H.l.FltiS l"lån ida 3 t,ll. 15 FL.AC TART.A' J(r 7tsi1-?ö3 :rö4 2(j5 :();, ;:{,8?10 ftt. 'r{ - :t1.4 1t( r:-, :t 16 "i l1 ':' G' 3r9 "_:r?j"r '1': ".i.i.:.',1.') -f?74 ]?5 r)1 L,'t,)', 2?9 :l.50?3r r'!'t T : 4 lj.,,t-t L -f't -) :3 l a'?c)?il{l t4l :14:i?.44 14:i i:46 '747.) iau ^o 145'?5i1 df.j.lr,l Hterntr,lrr-ds;gon Rs ancl 637 AnrJerEi:ton Feter 45å Anderggon Håltan 6.5 Grarrn tiar *Er i ll 4t)4 hlord i rr Arrder s?57 Samuel:;gorr 'li l<,*csl 3f'7 Paltn Hå[:;an 5BB ä=th Jcrharr 7f, Gltsi;t a{ ge;un F:ol f 51 7 tiurrn ar- E:rcrn Fer- -[r i. ll 1,j9 'lagnr-rssr:n l"a.j!:åqj F'r*Lt :r-!:.rit:ln.7 i rrrniy 47å SiöbLorrr Eiir"an 6itå F'clrto rrqvar 5! 1 Gr.rs'L a',.ssorr forry :5 14 F octel Fiaf at+l :144 Eri [lgggn Lars åti4 Hol mllvi :it Eöran 45tr Eir-ån!å6cln Å[{c} 457 Johangcrn Le,nnart 53å Gurrnar gcln Ål;:8, Ptånssc:n Sarrr 5,1 churt: nrro 44 t Fo kesson l.l jel :4Lr Johår'tsson Per-nge?96 l'jede Johan?31 5jäbergn Boine 315 Ericsson Anders åt)1 l::.årl son Joaltim 577 Jongeon Berti 559 Fiar'l sst:rr Fer?7 Strandl-r Fatr i k 4f,7 t{a1 et L },.ar'l 4.1$ [,lal ett Pe*r är-ansEon l-arri 1BB t{estrnarr l-lållarr?(-t9 Josef sson Eril':,l' 6 GurståvBson F:or_gerr' fisa Li -i errrar'': Rocler f,35 Thor rr*arrderr-"å.elr 6L.rrlnår 54 1 Eri rgerxson 'late 35tl Åk*rssorr ll-i el 1 -Ålre' :18 Yl i{ranti Jrlhani?44 Fettersson Tornmy l*?'1 Hermansson Jan?72 t'lar sson Stel l arr 59o l"laclnlres.clrl Gör'an 144 L--iutrrq [-larrs 15ii l.::år sgon Ul f 15? Starrh Elorr å 7t å4 4å CE: rj 4i-, 7il l,:l-ubb trjer:i ö Fload Rr.rrrnsrr'r Eks.i ö ödra l"l 5ki 1l ingaryds F ( COF l.låss3 ä Elrs.lö SOH EiE,C] ELs;.i över'lrern österbymo loda{ors O}i Eke5 ö 01'i Eks.f ii Hul t anå= 0Fl,i 'l Si sur Pos;tens 1F Flycl--nåsi i F' Futrutl i d:;l':cll an /lrreb.r Eirittåtor-ps Tl:. bjåx -i ö Road Rurnns-rr.!! 53 tir.-iårrsl:t r-rbben Rc:mlrv 31 Shi inqlaryds Fl'd FC Eken 47 Bru: ahol rn Flåes i ö Råddni ngst j 5å EtrsSö SBli; å3 4& 3U 6å 6B $7 4å Ee.,J 43.J J: 44 :51 s8 +3+ å:; 65 4'/ t'lyres.iö{ önster 5-ö Nässj ö Tryckeri AB Grånna Ol: 64 Torpa? F Ehs-jö ödra ti 'Jåssl ii h.orsberga Elis iö EhE.i ö nq 3 F Srnå ands;-t'i tlni nqerl iiv'erums Oli Ells.5ö!i[}rrrrrun perskl!jamac Ehs_1ö Forserum SOE. t:f L.agercentr-al V-ö Eks j överlren ltsl'i Åseda t/etl anda Ehs-i ö Söclra ti f'jåss"1ö ik i Sapa l.lä.jn Sparbanllein Al { a Nåss iö "TD 4t.? f, { i) rl...1!j 4l.4::i ö 41.Ei? 41.5? 4?. Cll 42. (l:l rl?. ()4 4?. C5 42, öö ?, ? 4:l ?. 1å, t ?4 42.?.7 4?.38,1??q 4?.3ir 4:, { 4?.3A :' 43.3ts 4;t.44 4?

10 iillil ;:::;jä;=ä:;=;a:a*riri;:5:i-==*= E=r::i==========:;i;x=;=:*-=ä;;=F:===;EEi;=i==ä;i==E** 3=:;==: *:ä=;s;3 Eks!ö 5t,;rdsl cr[:ip/' H[rs.iöht.rsmi len 1989, Öfi. -1i'å lllfiss:l 'liirr.r' i 1 t'i li5? Er i l,: s;sr:rn ['.r'i g L err'?:ix 48{i Eri }:l ef:c.rrl Pe*r :.i5i3 5o7 Fiälnqe åene 254 4S4 i qs-1ö Fatr i lr?55 34f AndergEon Frerdri lr?5å tljå Gr-rsttåvssclrl nqvar?17 å35 Flempe årne ;i5a 1'74 Berg=tr öm 1...i el :ll^i9 41å Herrr i ;:l;täon Lennart ;-6r) 318 RåcJeqår-c! t'li kael!:a crji7 Eii rath tjl { :16:: t 11. 5p'.rnhercaer Jclrl:r.iörn ':1e,1 fi85i H iort ['li llael f",4 451.lcrh;tn $cllr Sr'en-E.r-i h ;l9},jcltteson Cr-rr 1:?6å li7() Alrjerbrink 1otnmi; :::å'7 å1s HtPrnrnrrs ol-l Jm '7å 3 1f'S Salrl irr Lennart :i$? ål2 Jol"rari-'son Lli rqterr' f:s'7 AnrJelr ss'ort Gl eiett?7l 3Så Gr-rEtåv sicin Fe:'te'r )::7; 37 Stengeorl Tcrmss ;;;3 17-:l Jt:hansson ngmar :J'74 59! Ande.rg$cln Jart :7:t 49(t Olrl sson Fer'*Arne..! Z1b 3]9 M;rlm 6öran ;77 53? Li rrdgren Ul r i k A7A lå3 Bäckman CorrnY i Åttl epi Eiert?8ö 3?4 Borr; l{å}ran f$l 19å Lörrefelt Fre*dril: : liilt tdal l arrr;c*r Lars 2E] 137 Li ndberq l'or eiten Sk(]qlutnd t"jel L :j 5 t51 Franzen Jörgen?8å åöll DavidsEon Claes-"Peter -':Jg7 5r) 1 Bengtssun 13 i örn '::'BB 48 Jc.rtransgcJrl Ållei.r$9 4::,4 Hnderr;smrt Patri l': '.ititl 488 F"et.eon J arr ;:]9t tj64 Crertti 'lat= ';.5? 356 t-i ndqvi:''t 'laqnus?f, l?t) liwårdh Rcrqer :;9q Hal gr"ert l'lentret!?5 312 Etrströrn itiq f 9å!1t6 Svengscln Rai ne Jangsnrr Hang-Åke :98 5()5 JgnEEon Lar= Ete+resl-rand Ul{ f;ilö o?å Johan3Ectrl 6er-'t- FiF-$t.li. tril r.- t s; i{ 5i da,ir F,L.r.iC 51 fif{] f'la['lt'l fil.l.ltib T l. D '.1J} 7L å1 43 l,'h:r'r iipi rtcr l'lil i 1 a t'1ör lunda 5ki. Sl':an*F't-t*rp Ehe_j ii Eli Lirrköpinos Sttld F Bå aryds 1l'{ J'e.e F lrlåssjö 57 Vet l ande 5{.r H}rs jö Si0l.l ';i3: Eks-i ö Ltetl anda å6 F.llt:grn:; "iönl.röpi nrl 5t l,:. HakarpEPC-i[larna 5Cr 'Jåss.iö 1't-yc';eri AB Ske.cJe "F F'1,;. åvs.i ii 41. Ecih:t. tryeear-rra Anne:bfJr-trnii h: 64 Ft'lch:: Eks5ö.5f, Fl'1[l-: E]rs3ö 58 Rydsnåe 1f:' 5il Byqg-Faul F l{åssiö l,ii sa SP;: 3å ti: ll Ågetda 59 Elrs-'1överken 'låss j ö Ålleri 7 t Elrs.i ö 51 Eksjö ödra ll'l 59 Eke _i ö b7 Freerlånce l'lontage l3f 5t Vetlanda äf 67 Etrs.j ö Wä>l-iö Road Rutnns+rg Elrs i ii llomrnutn!.'7 H Si st-t å7 Rr-rnners Sl'. 7L l'll.i Elrs.jii 'ar i rrnne,l und Vet.'rnda ';i6 ::i4 q") -f':t El::cirrE 'lc Ells i ö Arret-.ry Sflh: [*lex i ö-road Rutrtners Eks-i ö 'åse-iö hi 5h:ån$lia Ehs jö Eh: Skataryd Tin t lir. r5.q 4:1. "}9 4?.5t) 4? ts f,. (l1 43.()3 43. {:tå 4f,, il8,1 3. {)t ]." l.å.1:i. å 4J:. t; 4.5. J {3 a.ir. ;:.1.t 4:ii.3.4; "3 43.',;S 43.2å 4.5. ä9 43. {) 43, r! ;. /15.4S.4å :S.53 r, r:,c).14. il3 44. ()S 44.0:i 44. {)6,14. {,'7 4rt. ilg 44. l, (t ? 4, ?O 44.'.åt :15 t

11 DiGil l"r E!i tj 1.. tsi -1" l.- ti dl :ii rja ; Ek*' 'i ij 5i.*rdsl. o;:pr [i [::s j i:ilrurs{ni en l?99. {:'5.?å l.llris :l l',1årr F:.1 l"; f:,t./rlc 5l'AR1 f.tri},il.l lir-t L 3C)3 3i)3 ri()4 3rl5 3C)å :,*7 f,öb :ii9 -?, 1ö :iil t ':1, -,, -:l :l.lt 4.ll lr f,1å ' t'7 'ttc, _a, 1? 3?C) 3?1 '?.-f'? :ll?4 ;.25 ':f.1'; f,28.?,?t).j..jt-, f '? 'ii:t /').:1.:r.J 334 7,37 '::'1: O ':t'f c) 34r) f,41 f43 f,43 t44 f,45 J+ål :,47 f,48 =.1 ö -T qi) r'jfi.t 7å Johangsorr Er i rrq Crl ts3 Jolr;rn:igr:n lrli lr ae 193 [i.rr ] sson Fater' å0 54? l.larlgson Håkan lå8 Lyclrsåter Prater 74 li9 Ear eeorr 'l'onr !l Lr-rrrdc1r-rln Herber t 4:i 4oB Parrt:r arr" l'li ltael 57f, rårrder"ssr:rn L.ei f l i"rl Jon::gori Eo 5?l Si.;ensson l-ars.'1,9.:i Al cr Saniurel S9 -l.ci 1,5S ',li sgon L-ennart 44 1,55 L-yr:l;:;ät'.er- Ulf q5 4'71 Eoliman E-ilertlr Dahl st.c*rr Roqer 147 Josef eison L.ei { tf,6 l.lar 1q:'sor-r F:'eter- åii.1i32 tlenetse;r::rr Ul{ 54?-?5 Ger d i rr Ancjers 4S J9tlt Svenggcrrl Tonras 51 4ta Gurståvgr;on S'ren-Bertil 37 f,34 lrlil,:torsson ånders Sf, 5(r4 l'4rsh. i n Fli kae,l??8 B oaihv j e;t: Fer 4å?67 Stigtråck Åhe 4b 3år Nyströnr lnlal aki 7 L 35O Brrrndt Peterr 6(» l(tb f,lors f'lalr' 481 Schtrt t= Feter å3 335 tiulltrranrjsson l.lerrt 48 5{tB Elr i.[rai:orr Görarr 1?,7 Fr-arri:trrr Helger Ri rnme'r v i l'; Gör an Johansscrn Conny å:, l:19? Atrmnnngtorf Err- Ronny åil 159 Ran'LaLnr[r-i Petri 4ö'5 Fåirg 'li 1så-tiurstav 48 4 t-t Chr i sterrsen F i ar-rre 4:; 4Bq Eisfsgon Jonas /() 5(:)t:) ijlrrr-r la(:lnlts 19:5 Jr-rh;rn =cln l'lats 5u 2?f, L.urndh 'li [,: ] as å9 :fb7 liman Le'nrrart 3ö l: Ei r)åres{:)n 'lat-s itf,f, Andergson 5öl ve 48?74 gake;sr:n Bill 3f,O l'larr 1 ray Lei f 64 f,19 Jonsson "lorqrry 58 t "B Car J. sson F -A F;L.Ufrf-i (isteir^byrnct Såvsi ö Ha lnbåcl,;s F NåsE-i ö 'Jåss5 ö $ek't.. bygoarna Jlrrneb. Eks; ö Ehenåss.i ön Våster-vi l:s RC ' F Hl.;s 'iö Hij J'errhul t s; 5(]1.- t.f Laqercentr a1 \,r-ö 'lår*s-i ii ll5f,l Åsieda F o i =e-.n Ellei ä Aneby Parkf iirv.r trri rrrierl VL F 'e verltetg f; HS.il tevad Ek s_i ö Ohl FanEells Flåt 1:;1 F t{-ö Fol htand'rarderr lrl-ö Jönköping Tranås Jönkiiping 12 F 'lå1it a l"lör'lutrrda 5ki Eks5ö Hemvårn 7zF rnål ancls Hra{ t Afi Ha l i nsi F ijde$hösl CPi Uli rner Nås=jö Tryr-irxri AE Hr-tskvarna Ekt; 3 ii SOhi Eks j ö Qli Elr:i_iö ödra l.: litrs -i ö JGOF Eti bel sl,:ol an Li ','sl,:r Eyhov Jönköpinq1,. 1: F Vet anda Hul ts{red Fangtrl1s F1åt Eker j ö Eksjö TD 44. " ? C) 44. 5l 44. :it ';4 44-:t '7 44. :J ? 44. iro 44.51,t4.5! b 44. : " 44.:i? 45. rl? 45. C)4 45. {r5 45. ()q l t7 45.1S 45. r9 45.?4 45. lå 45- tå r) 45-3? ,:i 45, :j ? rl5.5t 45.5å 43-37

12 Oli:ill l-{e5ul.-l-itl.-sa iicjair i Pt..dlc 51"ART r.lal'll'l hlli 5 l' Haclel i tt F:tr"nt: f.-i1 35t 3:19 Fal.nrqvist tj+ :i Ni gecrn Rcrl f 3S4 469 Harrysson Per tdi bercl Håkan *r.5å 419 Lirrdqvi st Tr.rbi asi $vengsctrr l.-ars ::i:i8 1?2 Sutnciel. Får :J'J? ot-lil i'löl1er' lienneth 5åö 4g 1!,iar- secrrr [iei.i er.lå1 54 L.irtclento Btör'n :i&:? S.5jl Strirrclern;rn Claers :.1å-1..5:B tl xetgson l'1i rh.re.l.:å4 lilz5 l-ar sg.r;rr Fair' :iå:i å;i4 Anderr:gti(:ir! '.tttrnet 36d; 3'7'7 Anclereg$l-l L*-'nnarl. f,å;; 3i-) l:iar ssicrn Ålle :åb 58$ 5llärihactptr Peterr' iå9 ä81 Hår'1 i rr t i c1 :J'7tr lf 19 D.rh Eten-Er i lr : tåår Lare-.Ål.rra Piar-penrnån BerL i 373 j:{:) Forsbterq Gurrnar 3/4 115 Lö'rdahl Jan Perrsson Ture A76 53? Lindqvist Arne : $ve,nssoll F'erterr 7,7A 4?å h',oval csii k Lar g.5 1'l.i31 LiLrStat/5gcln Hrne 3Sö 1?4 liar l sson hli 1s-ngvar :5131 :91 l.i.ndgrerr Rcrbrart 3 3!l :å6 $r;eorr l"li.[{åfl.,"1'83 l l tl Fr-itnatt Tmnttnv 385 St^lår'd Hanr; fit14 Bg l7 'liir k Herrr"i k 3S6 5C)? l--år'sson Håkan *.r,e}7, l}4 Löf':t-erdt Erjalr"n.1$ i 114å t-yrner Eor:rrY f,el? f,.]f, t'ji l': h,t:r' sort l-art:.1ic7{:,!15r{. Båic[l år*o] rj."i? 432 l.ji l asr:ti L-airs,--Gör-.1n ;9:l lo1 Lrru:;berre.,errrt.f9f, 3o 'lyr-oo= F:ai ne :ct4 54ir 5tr-önrberg Hål:: arr -{95 14 Flendahl tltrri ster ;19å t)3' /.\r [r i rr Stef an lj97 f,86 Jolranr;s(rn ljernt :,98 f,"9.lohanssorr F'eteir.i99 51? Fagerqvi st. Jcthrr 4t)ö 15 t Svenssort Fk; f l FL.JH Htt :lt:"'gt'''* 34 'lyr-c*s-j ijf tjns3ler 5-ä 45 trl ssiö Trycker-i AE Får _lestadert åo trläss5ö Tryckerri AB iirs;elrurr,ei l''. lä'll.j 'Jåe;s i ö å.1 El:borns Jtll,l' 5-l. l"lal i 1.-r l'1örl t"rnda Slli 1? F!ir:da'f firs-vr:r- llerr AB 66 älrl; i ö f,o h, 'l-urna $ödr;t ]"el.c* if '1åssjö liå Bc*cker- Acrgrna Htrs i ö Jörrhöpi ng JGO F l.låss.j ö F'11." Våx j ii 3? Ehsjö Södra ll'i 47 ngarps 'l rå r) s9 ct-., 5Ei 4S lib ':i -) ? F 12F Hlrs.j ö Vetl ancja H.iål tevade 5 Vet and"t HLs j ö 01'l Ekboms f.låss.iö'fr'.vcl':eri ite Ve'L åndå 1? if VL F?F 1TF El,: l; iä Vårdcymrtasi.et F Farrgels F1åt Jörrl.röpi.nq;: Ul." tlol i se*n Htlc i ö l:i F: El.rr* i ö Herntvärrt Vet anda Tel rcver'l;ets F N-ii 1?F 47 För'sål.rr-i rrgsk Jl'iPG å5 iportcerrter t.låss3 ö i6 Anetry D ,lå. Ct 1 4å- C)4 46. Ct5 46.()7 4å. ö9 46.1ö 46.1? 4.å. r3 4å.1å å. 19 4å.;r1 4å.!3 jiå.:.:8 4å.3?. 4å.::i å, rtl, 4å.4' q 4å.4.5 4å.48 "+å, å '7. 05 ' +2. CrZ 4'7.1:)g,47.1' ri 4-i. LL Lg 4 7. ä{r 4-1.?l 4' ;r.;4 4'/ tl '/

13 t t til t R St.,L. 1räl * L. S]'A ii cj;r El,.s; i ii SadEl o]rpl' F-[';s j ö]rureori en t 98?, tl:i. :lå iil-.r:r.i i r 'lein FLAC 51'lftT '.ttrit'lt'l 4nl 4(,2 4r)3 4(r4 +r)5 4C,6 4t-t7 4r)g 4rl9 4l (l 411 '', At"7 l. i- 41;':; 41.tt 41:i 4l,+, 41 ;; 41 ' 4? 4?tl 431 n.l':. 4:13 4?4 4T5, 4 i: ?B 4?9 4}ö 431 4i?. 4S f, f,f3 4.J 4.4t.t ? t+ 4..J F' i)..J11 1iå v;,rlrn Lår's 55? Josef s;gori Ni c ag 599 lrlors 'omnry 317 Johansson Stig 379 Fridh tleinneth 428 Sarnrrel sson Johart 5?r:t Hc,{sterJt Lars 4?7 ianruel s:;t:n Lerrnart å 15 iarnute,l s; crn hli c as 13l{r Hutl tberr g S'rerrr-fi1 of å?tl Biir- jerss,$n l'ortrrry 411 Fanrrsr- Brc,r' 5::;q Li rrdter- 'l aucr 1 t)5 l.li e;el Håtr arr llt-)il L-r".rri d j. n istc-rn 47'i t.lelrl. in /lncjerrs å1å Strarrdber q Tornrny 5S4 6r-rståv 3orr r:indu.r':: r 3Fi Daltl Lei {:?:1 Li ndberrq Håkarr 353 Fer"sst:tr^r k.enrrel-h iisb Syrerr lito 34i En6daht Tornas?8 Lindwal Bcr 3&? Tlror' on [iöran lå5 l.larrlsson Bo å39 Ot*son tig?2(r AncJersgon Peter 118 Eri 1:: scln Sven*Ol o{ 3 i3 vensson Clrrister 439 Sanrurelsson Fredrilr 4?4 Båck Sörern 1 l7 Heasel rlren Jinrmy 135 Holmberg E_iörn 4å4 Johnssrrn Fredrilr 5,15 Andersson ngvar?34 Granath Fittne t77 L.urndi rr 'l-ommy 557 Erenrtr+:r'g Hane 1'70 Alm rrqvar' Sf.(lt Johanssrrn lomarv 1117 l!r:rd=tr'örn Aqner å1f, ltrucer L-arg*Görarr :7{.) l-elvl nsscln Lr::nnart. {Jil Jonnson Bör je 5å1 von Feiitren Hans :88 'Jr sgon l:.enneth?i-»7 Postrl.rp (iunrrar 515 Fi vl.rrrde'r' Sven 348 RagnarEson ll.-ie.,.ll'tjb r:j-5 Ellt-rr:rrns Eku.i ö Wanrar: 55 E <s 3 ö komrnun perrslr 4å Becker Acrolna 67 Anerby ErYgg VArdoyrrrnasi +:t 3.Aneby Bygg Fr..trmi ll 41 För'erråg t..lå s -i ö 4{t E}rs.iö Sff},i Sd\FA lrlij ie 1? if i:19 Ängs portl';l urtrll 'l'4 Arrrrebe*r'es GF :i8 :i4 57!J,j 5S 4& ? 47 7ö LA J,_r -: t) {r4 ril 'T c' ttb l..låss i ö Hr-rgkvar"na Ekborns BT Sverr:alla AB Tel ever'l::er{-e F t'-ö l'lyree.j öf örrster j-ö Eks.j ö Bl: Eks"i ö ngatorps F H_iåL tevåd Pal co ftydsnäs F TSF VL, F Aneby Bygg Eks3ö Hjål tevad Ehs-iö Södra l: Etrs.5ö Bl,i Etrs-i ö Elrs i ö BS F h:. Hr".r t El.rs j ö EkB_i ö "AFF E [rhcrms Etlrr nri l'r li Vi gta SF OF:l Eåverrr l{f Laqercent ral V-ö Hul t :} F Ells iö Gyrnrrasti ks T' T),;l !1.r1ö 48. (,8 4El. L) (r 48. 1l 48-1? 4S. t4 4S å 44. t7.r18,1t3 48.:iö 48. ]1 4Ei - l]f, 48. f4 48,36 4A. J7 4E}.4C) Ei " iltl 49. () å t5 49. lå 49.? ,1i6 4? ? :i4 49,55 5ö. {r5 :i(r. r)'z 5ö xl 5ö å 5(1.49

14 L,1 D.l 1 1".: b- :i Ll L r:r t LSt-di i rd;r ir,.l E.l:s j ö!itadsl opp/ H[::s j öhr-rsnri l en 19S19. ö:i.:],1 l":la$i : t'låirr li.l- 13-i^! ti'1..f'c STAftT t'.lr'.il4l',1 4$1,1 E: ^' 45r S 459 r.l.o{r 4ål al $rl 4å: 4å4,'t Å Ei 4{rå 4tt7 4å9 47t» 47t 4.72 r+/; b 47S Cr 48t.4S? , tså 4g ?i.l 491 4r?2.1?3 ;+9 4 4e5 49å q9 5Oir.J-: : '1 l-{e*l :i[.r önr Hol rrer '-] uretåvsrsr$11 [:toc-;r:+r S?B Jolranssorr Jolrrr 5?? Hål:anslron Hang 392 Eoqmark Ral f 54 52å Rvl ander Anderg 51 1 Bi {:-ls i ii t'j j t trel m 179 Ho nr h:. r el 53 { drå l,;;rr agion l'lat s i:i7 6il JohanEisc,ll "JonaL,l'tan 344 Eol::stedt lrenqt 45?i)1 Joharrgac';rr l{åll;rrr.-lsei H.ar gson Lar e*å1.:.e :? i4 T unel l-eir s 5[i,1t:) Cår' gson Tonras F a j en 59 5,/B H.ar sson J;rn 1?3 l:.ar l sraon ierncrt 5:l 3;i1 t-irrtj'urb;rn 54 3t)5 l,larl sgon 'li cl,:e åå 597 Stroorl L,;rs;gr+ 4 7 L.i ncl.rh Flei no 5g lb9 AnrJeräsmn F'err-O1 o{ 5? 3' l'jr:lransscln F-il oö.1i55 F:erhn litrder':a LamnrP 'frcrmå bjernborg Hå::an 53 lb(t i'lordi rr Göran 5El?95 Hål Tomas å4 fi?'i' Åkessc.rn Lerrrrrar-t 39t-r Fr i dh Cl aes-jörqen 59 ä49 Nord tiq 44 å9 Hol et Svern*Ol of 4'] 143 Fol eb-v Lei f 131 }.lar- sgc'n Belrti l4o 6r'ann åncl+:r"g l5??7? Htiqberc"l. Ftouer f,3-a. t]ar-lrgc,n Jorrny 49 c:14 Rot.hdn Rogr:r'..]7 FJilr jersson Andt--rs 4å l:i4tl Glrstavgson F'eter 6:? 3l1t: Falrnqr' rl Rickard 74 55tt Siicterstr'önr Lars-Åke 4i)5 UJi rrbl adlr 'li 1s-Åtle :;4 -?:?6 Btitrgdah Dan 4S 537 hiäl Steve 61t) 15,,.0 f'li kaerl 5(lå 5u'-= Eri k 433 "OO 5jöval Janssnn Jarr hijell å4 562 Svanberql Fli kaei ill.t-lrlh Elts*iiö iöclra l,:l k clor r liläss.5 ö Eksjö 1? F Råddningsltåren hl-ö E ks-j ö 1? it: Räddrr i nqlsl<år'errr t{-ö Spt:rt center 'f errl'tr-t t lil ml:t.r'oservi ce 'läss, i ti til*s j ö t'.r'i s.'l. i ant;tad Jt) i rs; k1r-rbtren VME Braåe E llborng Pansel s- P {tt \,,L F L-andsbro F' Ehs j ö Stlt'l Rc:qersi L.;rstb! L sde,m Eks.i ö 'l.rl rrrä tir- j;rrrsl,: urbbertr Rarnkv Fe?stetr h.om till. El<e.i ö Fi'lCK El<s-iii Frof i nr,a Etecller Acrome l"1a l-l 'Jås;s j i:i t'läer-i ö Televerlrets F E..ö Vetl arrda,å:ig j ö l"1i c-l-sveri:s AH Eks.i ö fir.rrmi ll H,rs.j ö Samha l. Höq and F:'angel 1c F åt Telr.. F Näss.iö Etrs i ö Bl. Eks-j ö L-arrng F Lerkr*r'ycl zf Nåsslj ö Rurnners l'i llr m;rr ycl TJ :i " C) :;r. t? r :i tEl 51. l1 e{.1r -lj. i:j 5L :i.4? ti:l.'5l EiF, *Jl. =?._]*t 5:.4å 5:i.54 E6 Jr:.. FF JJ 5:1. C), 53. 1: E? {E Jr'-r. J. J 5f,.:r5 FE t-i..j*1...:r,' J+-r - ErU 53. 4C) 54. C)6 54. Crå 54. l ? 54.?{) 55. rl'/ 55. 1B ) s E:e g_ra.jj.;' så, i:)i, 5å. lå l du.,-j& ä6.53 $'7. ()7 37.?4 å3 J/ - it 5-,r. f, i7 5ts.?8 qcl -Y,1 JU. a-r! 58.54

15 öii r RESUL'Tirl1,- L1 1A ii d,a Hl':g*.i ij 5t ardel oppr El,:e; j öhutrenti J srn f 9$9. iis. i:å l.:lpt$s r 1 'lär'r l'.:l. 15, F-AC START ''\'\ 5(}1 5ö2 5rl3 sö r)7 SttE 5(,9 :51ö 511 t'lr 2i-tB Fostrurp 'lårten 515 Holmqvist Böran 25tl hlerclenrkog Clrrister 4t-t8 Erorsson Jonny 176 Jotrar)sscn Feter 551 Fager=trijm Fer-Å]re 331 Lantz Daq 3trö Hr-r t Al an å4å Sv*e Eri lr?9 He.nri cgsorr Jan 6.1: Li rrclqren Fer-Jcrltarrt }ilub 73 Hul t 1?F 44 Landstinget 53 Ehs-;ö S0l'i 57 Eks5ö Sädra Vi F 53 'Eks i ö Vrrt l alrda Ski T. '2 F 5måL anclg-ti dni ngen Ht-tä,:rl.rr na TD ? S? åo.(]7 å2. 4(r å3,58 7ö. O.-?, 77. trb

16 llll.'ill' 1;: f: ti U L. T /å L t 5 T A tii.da'l i = == = s========== === === ==i======= ==F ====== =========*E=====t* ===*===x ==== =- == = -J Elr+..iii StaclsLEpp,/ Ell:i-iöhr-rs,trj.len lggg. ö9.?ö l,.:. t5 -,4,:.1_ir5s!l livi nrlor === H = = = ae E==3= F Liic i'ri)rt hta,{r.] l'.jli =: = = x= ä=i $!:l=e;: = = 3i ==:J:= ======g=== = == 1r.)t.lB.Jr:sef t;eon Åsa? 1(){9 L_'iurng=tr-öm Evar 3 lfr10 Rosen Carina 4 1ö9? Laresorr Hanna 5 1(lrl7 iiberg Evy 6 1tiB5 Ple [:er g Ann er 7 L{:r04 'Ji 1ss;on Eva S 1{:,ilå Ensr_rrrd nqer 11tl:l Johanssnn Vc"rtrnl ca # ö78 F.r i egel Di ana t 1 OS trly,berq Eri t.t*l.-rf,r-ri gei 1f t 14 Eerqal'rder Uar i rr;i l:i 1ilg1 Sp:aak ånette 14 1i)99 Henri ls=srr l''lpni.ca 15 1{,82 tjilsscrn nqela 1.6 lu57 linrter isorr L-r:tt.a ;/ log l 'li seon Flqneta 1 l 11fl9 Er-i llgs,cln Lrnatlnt 19 1(139 Rosen [ami ] 1a ::ö 1å51 Fr-ansson l.iar i n :1 1()?1 6usta{sson Bir.gi t.ta 27 1(t4 Azeh Abraha?3 lttf,3 Löö{ Ev.r-Lena 24 lo24 Lareeon Le*na 35 1ö93 LarsEon l*lar.gareta 16 1t)17 Eenqtgson Eva -.'7 O95 F:.tirr sson l,lar i t a?s 1t)f,8 Ol o{sson Annel i :9 lti25 Ol 'lcrni =son ca 3{) 1{}5.f Fj'o}tan Aqneta f,1 1(179 Hoos Anne-t{ar-ie ::" fo41 SvenEson Arrita j.'':, 1tl8 Hngel sen Anna :i f., Hi.rqer-sson Anner*l"lari e.fs LO:31 öhrlirr Earrina f.å 1t] l"-.ood Chri gti na 1,7 li)4i) Ahsåtrönr l,.atar.irra :'ä lt:tc7* Svt*rrsen r:inrrj.ca ';'.' 1O34 Lit.rotais;Eign r-errrer,+t"i l tl:j,å tjl!",gcrn He erir":r [,ll '/ F'e. t er s E t:,r'r l,lar i cr +l 1t-tlS i.lr_rilberr-1 Scl-roc:nc+nr, Å\ 4.7 t_rilt) J iin=sr:n i,:.r i =t. i na 44 ltl?? Flår_:[< E...å 45 1u'rE Jons-=trn [,l;rriånrrrl 4å 1Crå? Janior r Carr:litrn J 7 1r-i45 Oh 1 sgr-,n lolar i ånne! 4:r 1 1(,f, Lar =sorr l*.r.i gt i rr 4? 1C)5 1 Erenmr: F.e*tra 5t 1(r7å PettergEon Åsa 59 e-!lr) 72 59!_i e: 67 J*r i\g E:'T 5? E. F,J : L'' 59 $.:r 47 åo 4q 43 q:r 46 L.1 \JÅ '5 ri, f) å4 6? 5ri åi1 j'- '? l:t t:' J.,' 4? 4') J,j '-r.7 4t, it å5 'llljb r ä = * 3: = = = === civerlrrng Ol,i Errhörna F Anneberg OH. 'l-iudurrg hi Al,:el e l:. HallarpF.po j llarna F-l:s j ö Stll'l f-li 5åvE-i ii Li n!*öpi ng Eks.iö 5ödra l.: Eks iö löcjra l,':: irså-i ö jet: Eks i ö SOt{. Ek=-j ö 0h. Elrs3ö Södra l,. l-enl'rurl ts 'liih 1 etr Elrs.i ö Stll: SOl"i Arreby partran lren Al { a Oli hl;urlurnc Eks.l ö Furrltl i dsh Åneby Sl'll-i tochholm Eksjö l*.ommutn perslil Oil hl.jr-rdr-rng El:s.f ö Eks.j ö Sädra [,: Li nk öp i. nq Ells.iö Söclra l: Elts;i ö Elrs.iö iödra l.: l'lar i annerl urnd Ehs.iö 5ödra l: Forge.r-utroa til,l t'låsa5 ö Htrs j ö Hrtl t l'1åli i ia 'iör'l.urrrda $l.ri l'il-rl E.j ti Hl.,:s.i ii Eks5ö i:dr';,r i[." :;åvs, ii {J}i AneLry Ek:i "i ci Spar-b;rn l';err /11 i er f,l i: Etrs i ii Vi eerr"urrtr iet'lct Etre iö Siicira 1l,i å;= ====:====.:= ====:=r TJ 39. ()Ct ö6 4l.lct 4t.?q :i :i. öf, 44. (r(' 44.1å 44. ::,5.+5. ;:2 45.3(t 4&. Oå 4å.33 4'7.24,+7. 3å tll 48. (r5 48.{) , C) f,ö 49, r:r 5tr.37 il. (t? 51.ö9 51. :51 5 r.. i4. l?{ r',!.,.,.j(j ll n a:'_7 E:-i t.rli :i: :'. 24 r::.)? (3 5t.4A.JJ. -rd 5r. i)å :i;i.14 15J,. :i4 ci :t r:i e ea *J.j'. El J(f, 54"17

17 Di:i 1 i;j [: li l.l l. ri t l -.t ::i 1 r:.i i:i.i rj.r t:. ffii fl lr l [:.1'.r; jii 5h;:rllsJ crf']p,i til';s.iijtrt.rf.riti ert 1r,9. r.j:i.:jå 1.,..1.r-;rSS ; f: 1.,..'r i trtir-rt tll". i\c s l r:iftl 't,il"ui l,lff t,;t-.unrl :lij i:' lir::,r,.(:r it:ai.i f-: ]tllla l:iåvs i 5J: ci lt)g Por-rl ak[': lul"'ri r el VFrt J. åficjsl $3 ll)r;lå L-inrjqren Hura 5? Hctlsbytlr(lftn 54 LQ77 Thorn-llrtcJersen lrene 57 Etrs'jö Södra ll'l 55 11i17 Sarirler Anni. [,:a E[rr 5ö 5å 1ö4å öhr-ner He ena / t F.E j ö 5;' 1iil GrrstavE;son E','a 53 Eksjö :jb l-iå7 Lönrr L.ert;r 45 Eks"i ö 'Ji? li:tål:j Fl::rnän.)«*rrrt.y' 7li tll::s j ö åo ()i) l'lanf r-e'rdstic:rt Arirtne*'l'ltrr i e 54 H.rq=hur t å1 1()71 l-;.rrgs;on fr:rtrurq 4r- ECtl f;rpeter' Ål å:;: 1O.? i:r'atrrg.gt:rt Yvt;rrtits:.:iå Ft'övi i''. 6J lii4:l EllsLr rjm Har-hr-r:r L'lex i cj Figad Flurtrrepri åil l.os4 Sllr-:qlurnd /lrri t;r 513 Hk=.iö ';r:mnturt preirr,l* å:; 1{:}45 [*Ji. l,.tor-ss:r:rn ]li r-qi ti: ar l9 Eks j ö åå 1(i6f, R,,1 { Cec i. } i. a S? Fl'':. Sliv=-i ö *r7 l(:)::;) [.t1onrc].rist Jireit.ter 5iå Etrsjö åg tdat i r-r tii. v t-ll'; 64 å9 1rl--:{:, Eieirrii t\rrderssi.r:tn A-C Et',: '"Jtt s.iö '7O.t)i Gustavs:;trrr rirrnilia 5S Hke-jä 7l l{rf,r5 },;arlssort 6utnilia 55 Spor-'tcetrttur- 7" 1111 Gör-angr;orr Vilrnor- Etrs-iö ;r3 1t)31 Ferber L:arol i rre '7l Frås'Långssl,:(:,l arn E-ö l'larnrnarstriinr l'larqtr;rreta 44 Aneby 73 lt-i?tl Etrnrggort ngvor 4S Ells iö 50li? SvengEcrn Eva-Lena 63 Ekborns Dutnbe*rq Carina å4 Etlboms ;'S 11ö6 Jnnss3on Janer f t F ;'g l(173 l'k:lin Atrrtelie å4 EO T"apetur AB Cr L{)Så l'lanl e-r, 'lona licl E}rs.i ö t, 1ö?;' Eriksgcln l'laj*br"itt 'J4 parbant::srrr A{et S rll4 Pet-sEon lr$a åcl Eilhc.rmså S3 1{r5å t-r.rndi n L.i g;el ott 58 F}';' Hut} t -l'rp} $4 1 1{: Jnneäon Clrr" i st i na e F Nåss3 ö g5 l0:l'7 Dalsjii Annette 5l Hålsotel; HEt Ellsjö jå 1115 Hermattggon Lena Fh. 5åve-jö B,r toså!'ji ':torsson Anna*}..;rri n 59 Pansel 1q F 1åt: Eti-l 1u44 Fr';'rns*t:,n [iurr i a fili Ek si ö i:9 1i)4f, H;rrrssion i'.ar"in 55 Eke;.-iö 9ö 1{l?.Tni-rnss^,rlrr Eutnrrel i'jr Höqi.tnd$$-it-t}r.l-r b:-ö 91 l{if:17 Fiir'-q [hr is;t-ina l]1. E]rr;.iö S(Jt'' t)? 1r]5? Johangson Er rgi t.t;r 4.cl J'enhltl ts 50l'l Si, 1(l:55 Gerhardgson Eva 611 Såvs 1ö 94 t O74 Erol i n t{raltrl omrnernbygdr*ns 5}': 93 1()SB l'1årlin Lilian 'fele,verr.[,:ets F N-aj?6 7 Hanås Vi.viarrrte l3oste+rr:; F 97 L)'75 Rör j esson " l'latar i n;r iomnteinhryqdens Eill?8 1C)6{) Höi. j Ninni 53 hiri:-,ti"rnstad S9 1{}å1 Hamrnarin Earbro 47 E}rs"it) 1t)C, 1()3O Ftnder E=on Sve.å 3' l-arndet i. nget 'l't: r, 54..i'3 s4. :J, A :;5. :i5. f.5 r:e til. 15 :/ra.r.j. -)E) qe,1':, s r' s$, t5 ;6. riä 57. r)4 $:r, {}å 57. ltt :i7. rt: 5;/. dl.4 :i7.4s :;ts.:u sb. xr tr sg.:i7 5?. (-it 5,17.4':i 5?.:i3 6tl, (t'7 åö.47 å ?5 ol. r+j å3. C) b2,?.4 6ä.44 Lå 9å :Tä t LrlJ ö3. 41 &4.()1 &4. fi2 å4. tl9 å4. :å b4. Å å. 03 6å. 35 åå. -a;(, åå.48 åö. 5A L-: F): U,. L,. 68. :!

18 r)j(iit Eks j ö il:adsl oppl El{ci 5 ishusnri,:t*a$5 rf, l..vinnor' t.l r5. si F't'1.-ÅC Lal n la $'ART (}'f /rer-r t'lrjtl'll'l tjjrl rhl tlltjbb L'l l!1el T r fr l'.lh CrS 1{} öå r) 14 l ö$] C,gB to54 1(, '"'engr:on Arrn-l,ir i s{: i rr Heri t'rö Hnni ca Flobertssnn ller"sti n bjerrrrere tr iirn Ber i t iiderman l'lar i anne Ållesten Arrnel i e l: ll fi i.i l-,.li t?s9. i)!i.?å - r r it 5' Eks iö 3:i? Ehs i ö.3el Eks j ö 4? Eks.jö komnx.trr 9 Ellsjö kornrnurn.1önköping 5i tja J ti ' l TD 71.?4 71.? 't ÅA ----J

19 Lagpris 1 1. Eksj ö SoK rr 32 K HakarPsPojkarna Lagprls 2 1. K akarpspojkarna EksJö Södra K Eksjö SoK 82

20 :i'rs jö titadsi oppl lii::s.jöhurt;rri e:n lt7u5'. il5. äå,:ll./.iss :li Flli :'LllC ill'af'lt lial'litl : l.:ll-ljb TD? :i rf J d 'l a 1r) rl t? J.4 15 lö r7 ta 19 LL??.cJ.JF: 1i:r.:f rir nstr-irjt ti 3i) 7 Jc,hErn$Eon fii h:«rd 3i:i15J i.t citl'ri st Lars-[iör,an :{} j} 1 H arn l'l;tt t i as 30?9 F!eres,,:n Jclhant-re:s!,t) J. f.\rong=ctn J tirt-1en 3t:! 1? Ni 1-"isr:;n l'{enr i k 3tl2B Andersgotr Tor-b jörn 2{)13 Severn Fer :i)24 ki L l emark Per?t-1?C Linner Johan?O1t) Fornander Jakob l.:.ar sgon Fobert?tO1 Jsh;rne::,on Sarnuel 3(lil2 Axel escn Fli llael Andere=on Henri. l; 2i:t?5 "(:)Oq Er':i [rsson l'lats?o?7 Höreni.uts Per 300f, F:.å1 t h'ri st 6öran l00f Hjertberg Emi 1!(li:i8 Plarbenius Tohiae?(l 15 l';.ar ssirrn Flat t i as 3{:l(17 Jo}r.enEson Fredri k 7:i 73 /.1 't,t l t Å, /Ll /Lt *fä 74 rj H*bo tr: 5i ir-r Er i 't a'[orp s Tl'l Eks.iä.5ödra l.l': Brittatnrps Th. 'läss;ö Eil'{i Hvett;tnda Sl'l Söclra Vi F Ehsjö Siödra ir': Ftyd=nås if Marhurl ts FH Furrutl i dskol an AnebY Furul idskolan AnebY Fururi i dskol an AnebY Furt.rl i dskol an AnebY Futrutl i rlellol an äneby 'l.erhutl ts SFl"i [:urrul idssll Aneby Furutl i dsl*:ol an AnebY Furulidekolan AnebY Furutl i ds[::61an AnebY iirserums l'i Fururl i clslrol an AnebY ['.;].. l.i rts {= F? 14. il9 14,1å 4t..JJ t4j 41 14: å 1å tå.45 1å, 5r) 17"; 1 r t7; C. ö? 3{r.?2 35. lb

21 .i ===== ===:=====r== ==E=-==*=========--:.- Liksjii Gt:;rdsloppi Eksiijhusrnilen 1?89..:,5.!iå l.ila5 ;4 F1å ============== ==========g========== = === ======== ====== ======================= PLAC START NA'N l.itl 1 3ö7å Erikeson Jessica 2?.C77 Na l in l'larie '.:LUBB 74 BrittatorPE Tl-i 75 Ol":: 64 Tor.pa TD F.r. 1e.i 15,39?r:r.48

22 itgl.-r' F: i:: ::i [J t.. i.\ 't - t. t 1äT,1 ii da 1 Ei;sj ö L,arJsi trpp / Hl:r:-i i!hr-tr"rni en l?t39. i)5. 2/ä,;LA5S :5 P.4 PLAt; TART f.lål'lh.l 1 2 J 4 e J 6 ä? ' i1 11. ra l. -) l t7 1E 19 il t"lf: 21t13 CllsEtrn FEte,r 2ltlt5 JohErnsnon Feter?1tlr7 ThörnErt Hå[,:ån?1Cr? Brandi n Jonae 1104 S j ökvi E,t Fatr i k 1?1 Flö11er Emnrånlrel! 1(lA Fl jcirt JErn 1 t() Fetters$on CL å'å? 1t tlani el sreon {ite'f an --i i. 17 GusLavsson 'lågnlt'-:i 3113 Larssc.rn F'ete+r?11å Li.nner Ander:;?1 1 Eirrnan Eityrb.jörn 21t-t6 Etrr:1i n Johan 2114 Jr:hansEon Plagnuts?119 Gurståv!!sren Jcihan?1O{L Eol{stedt Robert?1?tl Robert:i,Eon Fredr-i l'l?lö9 Li L jegren 'li k1as Genetay Henr l. tr AnderEgtrn 5te{an l1t]1 Guståvsson l'lattias C 7A 73 7{t!6 7ä,/ :J l"it_.ubb 8r i tt.rtr:r'ps Tl"i Br i ttatorps Tl"i Ehs5ö Södra l'1 Fti Så.rs.iö Brittatorps Thl l'tåt i a-ftörlurnda Stri iir:ierutms [,: Etrs j ö 501'i t'lå i 1 at-f'lör1 urncla Slli tl.i sa tl. Eksjö Söclra fi OH. [ ]. er-n Tr anäs E:t{Eij ö Sonrnrenbygdens S['i 75 hiorsbergar 7å Hr-rtsf rt:ds Ol'i 75 Elektrogervice 76 Hut::{reds O}'i 75 Ehs.5 ö 73 Eks.iö 75 },iorsberga 76 EkEjö Bfi: l,:: TD 14. Cr 1 14.?? {) r-,8 J..e TJ { e 1 Jt. r.-r t-r- J+ r c)5 16. f, {13 t7.l S ?rt L?.26?n?rr 3()

23 EkEjä tadslopp,r E.ks.iiiht-rsrr,i len 1911?.(i5. liå l:t-a55 : å Fl4 t,,l c) FLAC TART NA{N NR?1Bg Gurgtavs*on l'laria? :181 Rooth Emma :i :18i7 saket=on Johanna 4 :19{! Jonggon Arrrr-f.har-lotte 5 318? Johansson Angelica å?184 ialrlin Carlntte 7 31tsi1 Jönsson ngel å?179 liöderqvi st Jessi. ca 2t71 Fogel EsmE*r'al da l0 317å Ednrarll Anna Ehström l';.arol i rt 13? 18å klar gson l..iat ar i na 1?178 AnderEEon Angelica L4 l1 77 uritavlieilln l.:.ar i n 7sJ 75 7 i j"{5 /t) '7.i b 75 h:i-ubb l.ii sa l.i Br- j. Ltatorps Tl.i ödrq Vi F Nåss_jö B*sl,:et l,i l3i sur Et:e3ö Södra l.i 1Fl,:. åvs;ö Furul idsholan Aneby Furrul i dsl:ol an Aneby F r.rr i dsl.::ol an Aneby Somrnentrygdens 1.:l l{vetl. anda Ski dkl ubb Frrrr-rl i dskol an Aneby Furul i rjslcol an Aneby TD 15.1 i5.? L7.3? L?.47?C,. t13?{). oå?0.09 3D.11 lj. rj ij. -E F- JÅ

24 DiTi T RE JULTA] L S T\ 5i da =s==============s=3 = ======== ============== === ============================: Ello-iö Stadsloppr' Eks jiilrursrni lerr 19S?.ö5-?6 T::LASS :7 P? trl 2. FLAC START Ni.1' NR 2?33 Johansson Anders 2??29 Be f rage Jollan 3 226?.lordorark Stefan Davidssion Peter 2235 Carlqvi:it }"lats å???7 Edvardsgon F'et"er- 7?2t-1f, Rootlr Fer' :?.f 7 Er i c sson l.li [,: ae!347 Lutrrd[,:vi st Fre*dri ]l 1.0?3t)4 Johansgon l1attias 11??57 Lerrnströnr l"lartin?4l Roos Hr.pnr i ll t 3?55 D;rlr l Tohi,eg 14 JonEscrn "2t:)7 Heriri lt??53 F.'ar sson Henr i k 1å :?6t, Pau} i n Dan i el 17 3?4 Eunnar Johan 1B 2?54 Thör"nert l"laqnus 19 "3lCl llli l sson 'larcr-rs?0??64 Joharrsson Plattias?1?34S Fredern Fer-Johan 2? 2?4ö lr.i 1 plrrånd Ri chard?3??39 Hagströrn Chri ste,r??ö Pil. in9 'lartin 213ö Rehn Andraas 26?749 Gurstavsson Daniel 27 3?(r3 Sel l qvi st Fredri k?b 22ö5 Gr-rstavsson l'li kael?2å1 ['li leriurs Patri [l f,o 2?36 Linnsrr 'lagnlrs f, [. urndqren l.lr i ster 3? 22ö0 Eokstedt Henri [r 33?l?4 Brorggon JonaE 34???2 tr.lallin Janres 35??? Cl aesson 'latt i as 3å??59 S'verrggorr Peter 5;' 3t0g Erol i n Anderg -'Y.B??4.4 Högberg 'lathi ag?246 Norrgtr önr Joalli m 40 l{)å Carl s--on Andreas 41 1 Eurstavsson Eri "?4?3 13 Sahlin Pe."r 2:56 Jallob,;en Andreas 44 ttji l "t'5ö sgon Johan JotrårtGson LarE-Jcrr.rny Joharrsson Cl aes 47 1?17 Eewert Robin?7?6 Färq 'lar-clrs 49 2?15 cigter Peter 50 22?t-t Lirrdegren Ehristian a 7tJ =-1 ;' 3 -r1 7A '11 '7Ej t,::l.ubft 77 El-sjö ödra l": '77 ti 9i slt Hul tof reds 0l+i Vaggeryds 9Ol.; Frödi nge-brantestad E](s j ä SCf;: Fri ttatorps Tll Oli: 64 T'orpa hl 5i sr-r Flt Såivs-i ö Hurl tsf reds Clrl FE Ekerr Fli Hr-t t Hvetl anda SiLi Eks1ö Ehs-; ö Annebergs GF Eksjö 5ödra l"i Ehsjö SöcJr.r [,: td:hf' 78 Eksjö Södra l'.: 7e Fi Sisu 77 Eydsnås F 77 ElnJ*troservic*: 7A Ftd Såvsjö 78 FC Ekern 77 Hr-rltsf red 7S FF( åvs-jö FC Ellen 78 Ol": l errr 'fr anåta,li qsvets 77 Elektroservice 77 Ek.a jö SO{ 77 A. å4 Torpa 7g Ftr Eken Näss-i ö tiasket Somnrenbygdens Sh 77 Vagger-yd 78 Hhsjö 78 Ehs5 ö ödra l,: 78 Aneby 7A FC Eks?n Ehsj ö Eks_i ö. FE Eken 7e FC Eken 78 f:c Eken 78 Eks_i ö SOl.l 78 FC Eken 78 FC Ehen TD 3.23? ')li.?b s ? ,3l +-]..j,aj??e f, ? 3,4fl.4d) J. { ?HE C)O 4. ö ö5 4.O7 4.(]? L7 4. L El 4-L9 4.7() 4.7t) 4.?1 4-72

25 DJl' RESL LTAT - LiSi Ji ii da 11 FLAC STåRT f{at''n i'lr 51 :? 14 qrr J4 3tÅ n1l1 r E? JJ ntrqo ååju D-{ cl 5å???s 37??t9 53?? ?3? B_jörkl ltnd Andreas Bogmar-k Robi n Jonggon Jens Anderssorr Johan Fel.i>: l'lagnus Svensson BennY El:enberg A1bi n Johansgon Robert Börjesson Eri k l.:lubb 7 l FC E!':en 78 F Etten Nåss5ö Basket 78!,lorsberga 78 Ftr Eken 7A Höreda 6F 78 FC Eken 7E} FC Ellen!lankerycl TD 4, lf, 4.?4 4.? ? å

26 F'LAf: TART htr?3{jl " li lxl1 ":a{rt., 4?_3.{)4 5 i313 å l51o 7 :3C,7 ö -Tt o O 1.-rl,? {)3 1?SCrS 13 23t,3 13 3f,ClE,.4?31 re 6?i a J ÅJU tä 330å t le 2 ö9 t7!318 f'ral'$'l Eri i!6e clrl.jr:hanri,e Hal Johann.r Svenggon Hanns Ni i.:isr:ti Årrrr,r g;r,h gl;orr St:* i a L.r-rtrdkvi st Hånnå Ahlepil l-lristin Claeseen Johanna Ekbladh Hanna F ansel Hanrra Sarri on Lorri se Anderseon Hal irr Janbacll tiari a Earl s+.on Li nda von Stöcllel l"ladelune Lindqvi st Ceci i a Tengbro l,lal i n Granath l-lal i n fltto!å!ät:rn Hel ena F:t"LBH 78 Bri Ltatorpr 77 rji ql anda 7S FP; åvsjö 77 El:*jö Södra 78 öclra Vi if 78 1l{ Si su 79 Ekslö Sädra El<s j ö 77 EksSö ödra 7'/ E ls-jö Södra 79 Et<sjö Södra 78 El<sjö ödra 79 Etrs5ö ödra 77 E.lts3ö ödra 78 Eksjö 78 Etrsiii Södra 78 Nåssjö 77 Eks_jö Södra 7S Eksjö T: H K l'i l': li K il{ l{ rki rd '5.41 :i.,+å TAE {,4 4. C,5 4. t,8 4- l ?6, 4.4ö.-: 4.46 '4.47 ' 4.50 ', :i.50

27 Df; RE'SU.]'A.51A Sida : Elrsj ti Stads opp /' Etrs.j iit-rlrsrrri r..rr Lc? Jci -$8. :å 1...1_As r9 f, lrir F'r rit: SART F,lA].lht ; 'lr f?454 Joharrsson Jörqerr? Roop l'li lrael 3?451 Fettersgon,lattias 'rarss,on Rictrard?4r)5 tll 6sr:n 'laqnurs 6?4 Jahanseon Emarrnel , l-i rrdor Er i lr S?4?(t Ah l ep i B-i tjrrr? 2449 },:.arlgson Jonas l.{:,?471.'lcrhansgon Fr-erdrill 345t1 Car sson tlatt i as J.;:?4Så Jar Anclreoas 1:1?4oB Joharrr,gcrn Lar.s l4 :i4ill tlar ssorr Ri ck;rrr l5!4.:7 l-atrti l,li l,:are 16?465 Gr-r:;tavsson l.larcurs i4t-18 Fol l,:ers,gon Ted 1E?494 Ernsertår d Edvard 1??4;i4 Andergsclt-t Jonas :-,O 747 Lundll';i st '[ob i a:; 3l :J47b lii se'l ] Perter Xt i1445 Johångson Tobias?3?453 Herrrergård Anders?4$3 Gurst:avg:iorr 'lattias;?5 24B iarrder- tlartin?å?448 vengson Tobias 245å Hempel Thornas?A?4t.l0 Carlsgsn Daniel?9 34{16 6rån{ors t'lattias 3tr 2433,larl ss;on Dani el :425 Cl aesson l.lagnr-rs 3? 3446 Gustevsgon JakoLr :3?489 Cederturn Jacob f, Ci aeeson Dani el "4!1 Strarrdberg Jotren l.la 1 er Henr i lr 57 i444 Jonsson Rictrard f,$ SvensEc:n "458 l'lattias.? "r49? Håi,:enEscln Darriel 4t) "4t)7 Enqlurrrd Eri lr +L 34'7? l'lohl in John 4!: 34f,9 blain Joal:im 43 "496 Fåqer--atröm Fer--lili tll ag 44 tji nb adh Andreas "429 Andersson Emi l 46 24(13 Lant: Sebastiarr 47?459 l..ar 1 sgon Jerr y :484 Hel strcirn Dani el 4t f44(r Johansson Fredr i l,: 30 f495 Svensson Chrigtiarr h:lubei '? Bh::T*F i nal 7? Hl<sjö Södra l.: 79 Hvet anda ltidl,:r-rbb Jönköpi ng Bö gpittatorps Tl.l 79 Eks-jä Sörlra if: '79. Hvetlanda Pl Bil Elrejö Södra t: '79 Hvet anda Sll i dk urbb 7cl K Sisur 7Y Hvet anda k i cll,: r-rhb hitl 8r) i30 7g '75 B1 gc) 7S 7t, 79 7g iks-;ö l'i 'r-rna Södra 5;:or-tcenterr Hr-rl tsf reds {]Fi tii sa Sl'l Elis iö Sijdra H: FC Ekerr E t* s.i ö t1l"i F. Si eu Ftr Elren FH Vå:r 5 ij F'; $tockaryd Ftneby Eks.i ö gl Eks3ö ädra tl 8Cr ånnebergs GF 79 Eksjö 8Ct Erittator-ps T'k 81 Eks.5ä Ol,i 81 FC Eken ao Eks5ö Elrs i ö Elrs j ö l'etl anda 79 Eks.lö Södra l.: g1 H'.,retlanda SP'l g{, ES_S Näes;ö F Bö FF åvs 3 ö l'iltnqsbacl;a tsl Eti ö4 Torpa s1 7g 7c) l.li sa Ehs_iö SOli El:.s.j ö Ekeiö H.j ål tevad ks-i ö Höreda 6F E5L5 l:t,1, å ? ar E,f d,ö J}. CX) 4. {)l 4. (, 4. ()3 4.{}4 4, tjö 4. ritå 4 -tt7 4. rl{3 4. tö ? t4 4, r5 4.ls 4. 1å 4. t' lel 4. tqi 4.?rl 4.31 a "1 4.? f,() 4, 3? , 6 4.', {t 4. 4() : , l:

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025

2013-08-20. Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2014-2025 TIRPS KOMMUN SAM MANTRÄDSPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsut 213-8-2 49 Dnr Ks 213.472 Yttrande över länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 214-225 Förslag till beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande

PROTOKOLL LAG. 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00. Datum Plats. Tid. Ninarande Besluiande PROTOKOLL LAG Datum Plats Tid Ninarande Besluiande GAster: Kansli Anmilt fdrhinder 101216 Sjitsala, Sillerud, A{angs kommun 17:00-21:00 Per Jonsson, Kjell-Arne Ottosson, Torgny Arvidsson. Carina Bohm (deltog

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26

SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 SRJ-BLADET Årgång 37 Nr 1 1984 01 26 ÅRSMÖTET hölls som utlyst igår i TSAs klubbstuga i Täby. 16 st hör sammade kallelsen och undfägnades med kaffe, the, smörgåsar, rull tårta m.m., totade ihop det nya

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman.

HANDöl,s SKTFTESLAGS. 3. Val av ordliirande fiir stämman Beslut: Torbjörn Öien valjes till ordforande fiir stämman. ; HANDöl,s SKTFTESLAGS S AMF;T,IT GHE T S T Ö NTh[IN G Protokoll fiirt vid stämman 2012-03-11 på Hanriis Caf6 i Handö1. Närvarande: EnliE närvarolista (bilaga 1) 1. Öpprande Torbjörn Oien hälsar alla välkomna

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet

Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Svenske erfaringer med organisering af sikkerhedsarbejdet Owe Jarlö och Edip Ergül Linköpings mejeri 9. september 2010 1 Owe Jarlö 51 år Arbetat 37 år Inom Arla Utbildad på Dalum Administrativ chef Jobbat

Läs mer