.ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".ufl. *å(3. Eksjö Stadslopp. Resultatlista 1 989-0 5-26. Eksjö Södra lk. rrsr0nus. må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx. **å rusriinus."

Transkript

1 -$,,.ufl tr Eksjö Stadslopp Resultatlista Eksjö Södra lk samarbete med: *å(3 rrsr0nus må*sre #s -Yå Sxaäsxsx sx 8*a 2Si" S?SS* SeS.!* - äat. *BS1-1S?{ : våx*! **å rusriinus

2 ffi Eksjö Södra lk Stadsloppet Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Peter Fallenius Malmö Al och Asa Josefsson Överums OK, (bild saknas). Här med blivande elitlöparen Therese Ahlepil

3 Janne hoppas på tusen deltagare i stadsloppet EKSJÖ Eksjö Södra har fullt upp som arrargörer under maj månad. nästa vecka hjälper man r atorps F med kommunmästerskapet i terrärglöp nilg, därefter väntar kof DM i terräry öpniry den 17 maj oc{r den 26 maj är det dags fiir årets upplaga av stadsloppet. Dessutom är Eksjö Siidra tillsammans med Sisu arrangör ftir årets friidrotts-dm i mitten av juni, * Det blir tufft. men vi skall göra vårt bästa. såger Janne Rudollison i Eksjö Södra. - Vi börjar ju. få en viss vana aven av torre arrangemang. Terrång-KM avgörs nästa vecka i ngatorp och Eksjö Södra har lovat arrungerande ngatorps F att hjälpa till med tidtagningen. '. Men i första hand åker vi dit för att varä med <rch springa, betonar Janne. Vi räknar med att ställa upp med minst ett 20-tal tjejer och killar. Janne vann i ol själv henklassen i terräng-km. Men i år är han bortrest den dagen då tävlingen avgörs. hans lrånvaro kan mycket vål Per E{gstl.r kliva fram och la hem KFf.*Eda. '-'?s* ;iar s)! u1a,1ir,an sig under våren, säger Janne. Hunsnäsen runt Skol-DM i terränglöpning brukar vanligen avgöras i jönköpingstrakten. men i år har Eksiö Södra fått förtroendet att arrangera tävlingen. - Vi kommer att lägga en löpslinga utmed Hunsnäsen och till viss del utnyuja även elljusspåret i Prästängen. Totalt blir det tolv klasser från mellanstadiet till gymnasiet i tävlingen. - Hittills har vi fåtr in en rad anmälningar från Jönköpi4g och Vårnamo, men knap past några härifrån Eksjö. Oih det tycker vi är lite synd. nte minst mot bakgrund av att eksjöelevema har hemmaplan. - Vår förhoppning är dock att det skall droppa in en del eksjöanmälningar under de närmaste dagarna. Eksjö stadslopp Den femte upplagan av Eksjö stadslopp går den 26 maj och Eksjö Södra har gott hopp att i år få över 000 deltagare på startlinjen. - fiol var det 8 00, men vi tror det blir fler i år. säger Janne. lntresset ltir motionslöpning har ökat här i Eksjö, inte minst bland tjejerna. - För några veckor sen startade vi motionslöpning för damer och det har varit över tm fudolfwn; Eltgiii ädru t"rypt p, ii.et ab ren tbltqare i d,vs upfugo * WOn# Or* 40 tjejer på varje tråningspass. Det tycker vi år jättekul. - Det lår också komrsa en hel del löpare utifrån. Hittills har jag bland annat fatt ksked om att man kommer med en busslast motionärer från Furulidskolan i Aneby och ett helt eg.ng från primärvarden i MullsJo. Från torget Det ett mil långa stadsloppet genom Eksjö, med start i Vildparken och mål mitt på Stora torget. är en rolig och publikvänlig tävling med saväl motio- närer som elitlöpare. år satsar Eksjö Södra på två sgreakrar för att ytterligare förbättra tävlingen lör åskådarna. Förutom rutinerade Ola Gustafsson kommer också Dag Malmqvist från riksradion i Växjö att kommentera stadsloppet 01a kommenterar loppet från en följebil, medan Dag tar hand om målgången mitt på torget. - Det har brustit lite pa speakersidan tidigare- Det vi[ vi räua till med äen'lei;satc. ninsen. säser.;r11s. :r!- l" ;' " Jdran H&d*åt Resultatlistor på följande sidor:

4 &kuös,fuo-jm r?l * r.j L *l* f.tr -* L ss'-t-a ' M EKSJö STADSLOPP me0. EKSJöHUS MTEH FREBAGEN DEil 26 MAJ SSS.t- h,., Tävlingsplats: Centrala EksJö DeJ taga re t 917 Tävlingsarrangör: Eksö Södra K Tävlingsledare: Jan Rudolfsson Väder: +23 Soligt Eksjöhusmilen kontrollmått av leg. förbundsbanmätare L Ydreborg NässJö Huvudsponsor: iledarr.: frrrcrporilf--- ftfifr Småt?,F,$,f,-[dningen

5 /J.t: Fl b 5 ll L l r-i 1.. i li r-i si r:l,x i Ei::i.i ri Stards;l altst Elre _i ijhrutsrni c.rr t9 i9. C):1. j:ö i:.lj.1gi5 : l,lån h:l. 14. FL.iic ti trifit l;. /lf"ll! l.lljt f f, 4!, i- u 8 jr) t.1 lft T t.4 l:i lå l;7 l :i.l ':) t.).:. "l'? :14 :?5 "å r.1., fts :9 3i) :51 't -1 l-t tr4 '? {3 T(f 4ir b (:, ::jg Fål lerriusi [r'ell.e:r få h"arl.ssorr Arrders 3 l"l i ngberrq Lennart?5 Har l en Patr i [r 15 6ixel ssr:n Lars 9 [-arsson Stef an å St:rarrdkre;'r-q 0skar' 19 Fntter:;scrr-r Ul. + 4 Ektror-q Fe:t:Hr' 5 SarrrJstr- örn l,ienrrer-t: l1 Föl dr,:r Tony 7 $r-.rstaf äsr-)n L-eri'f l': Linclqviat Fo1l.rer.il tlar :;son 'li. l; ael l LS.ionggon Sti g -:,'.i0 öh er g 51. e:,f an 3 Andersi6on F.errt i:l6 A>relq.sen Erilt 631 hli ltner- 'li l':1ag 76 lrkesncrn J örclerr!4 SvensEon Arne 4,53 Ni. ssc:n Aridr eies 49 h.arl Egcln f ornas å. 8 Lav rr ljari i s-'j. t3 Sandberrg Burnnar?3 hlesti h.ai?(r schol: Hainer 31 6ålldin Jan 154 Hurl tqvi st Elert-Eri t'; 5S7 Hrrlt Ander-E,:l?å 6lndearsson Ferr'?å Joha;1sson El-iörn 3(r7 Eol f Bengt 459!3vår'cj Johan!i3 F'r.rmhösl Franlr 3{lS Rl ctf sgr-rn Ljl f -Gärarr 54'i Grehn iiterf an 35? SlrnnsirqrEln öl.a s9 Facqr"re Faurl :1å? L.-jnnq 'ornmy f,t-r4 Holrnqvist EhsEtjörn?å1 Enenran Åke 4 Jcrhansson t i g 445 Grene*går'd l'1aqnr-rg 45t-t Johansson l'larkurs 5(,? L.irrdström Roy 555 Eg Rikard 1 t 6 Lar sgon Flats??9 tåji bri ng Joahi rn 4t-r9 5O*.k t-are-erik - t,::lul(ri l'la nr ii d\ ås t-inköpirrcae OFi 54 Enl'rör'na F S t e,r'r i n qt ea l'1 58 Etri ttatorps Tli Högby F: 57 ['" Hakarpgpojl";arna Etr"edaryd 5cl i Fli Hel si nqborq 54 t'år namo 5ll. h; 5irlt-t 49 li Hahar[:i5P.j l:. trbcl 47 b.1.,::r.i ä iödrei ii tr: /-ilrs e llj, f.ii s;r 5E: h:: Ar{e1 e SS Eks.jä örjra!,1 5;c; tlli å4 't:r'pe Tranå ; AF Våstervi."tr:; tjl," 43 l"i 5i st-t '7C) Må1 i 1 ]. a-l'1iir unda it i l,l Ha$':arp Ep(3.i [::arrtå H-jårnarP 5Ct ll Hakarpspojkarrta 64 H Hakarpspojltarna 53 l.i Hakarpsp(rjl,;arna!51 li Hakarpspo-i ltarna 11";: Stlrdenten Umeå l.ihf å9 Ol,; {jr-rduns 61 L-.iungby FPi 55 F{ Såve jö 72 lll igtt 43 l, isr-t 51 FH åve.5 ö Lanclsbro 7 L l,l Harkarpsr:C.i [;arna å3 73 tlel qi ern Vet l anda [r. A[rel e Saab Scania Elri ttatorps 'ff: hl Hakarplrpo-j llarna l':. Ha';arpspcr.i llarna Elts_jö Södra il,l ftjordi sl:a Tråhutsi SF ä7 Tranås A: 51 Eke-iö SOt:: T}U.5ri" fit sil r.3X 31.3? 3:i. ö i3. t) 33.r1 1f,i) Lrå. F :rl. r: 3:.:l??.f c:'1" 3;i. ():i 3:i. i,rl f,;i. å }3.?7.-:,. 31 3f,.54 3:1.37 ;i3. 8 3:1.44 :is.4å 3. 4'i?T e{ J*l- J l' 34. CtZ :i4. c,7.14.{'8 34.1() :t jl. 1å f, s4.28 *? :i5, r:r4 35. {,5 3:i.06.:3. {)8 -fe 6ri JJ. l:.j a e-.1",.jj - Å, -"li 'T i '-is,. sr?,': =ci J.J ate.;rj- 'd-7.-r, a?ct? i srj. +U 35.4*1

6 trltrl l' F: ä Sl l_, 1.. r:.r. i i:; i i:'r 5i cla 3 =3::========:t:====:===;=:l===:=::=g============:=r!:::====E:;==:a=g:r 5;*=**:::*-:=g=::=E===:::3:== El:.siö itadslgrpp/ El,.Ejöhursnrilen 19&J9.il5.?å l': , k::l.ass :t f.lårr F'l-.Afl STAR'f 'lap1l,l l'lff :j; ae= 5=äa;äE::.=*=**=:=======E5F. 37 C"lr'l gson rrqermar 5? 4?{} L-i.ndqtvigtg l"l:i}';atrl :;:?åt? 'lal mqvi at Per' 5?4 AnderE Ecrn 'l-horn;rs Arrdrrrsåon Mi kapl 493 ltileson Berrnt Hurl tnt;rn Ha==e 58 3fiå Berrqtssc')n '[homa:; :'? 91 El gaten Fnt' S(l 1Sts Johi [ln[':]lc, l"hitti å1 4?5 l-lereslelir-ans Ferrqt å:? f,6i-r l.:.er ssr:n Han:+ *ij 47'7 Jolransåclr"t 'Ji r1;rs dr4 548 Johan:;scit'l t:lr'trtr å:i 1E} [it-tsta\,jeis.orl ['Joi nct i:6 444 f;ir r*neclår-d Arrda:r g a'l å(.t7 Ei;rndg i ö F:oqer' å J 5å. Jntranfrson -lonrmy r,9 575 F:eimer Eol{ 7A 3l{r Halornar brahi.nt Hlrltclren Eo '7? :i11 5jökvi =t Lar:;-Å[::e 3{)? 0i sson F'"ir- 7 i f.ö3 Fr edr i [l sson Roq eir -;ty 145 Låtth T'or-qtrny 76 6lt Sc.lrnLtel.sgon Ho 77 4å3 6rrstevts0n l4i [<ael 7A 413 Franssctn Hans 313 0e,rebrarrt Anders Bt) 569 vensson Berrgt gl 113 Creurt: Feter SZ 595 Johan=eorl ör'.iå11 B5 6{13 016å011 Etenqt 84 lb1 [-irrdl'r Clrr-ister 37å t'ljör'berq Sörerr Bå 37 Andrerg on Gl enrr. 4.4? Ni sgorr Fatr i [t $8 4C)6 Ni. r;r;orr trl o{ 89 å?i,lotranlisot-r Hi 9u 44 hli sscirr St:ef an s/ 43? ',,år d 5örern 9? 4(,! Edvetrclrson Anders 93' 195 Larssnrr Hass l3 Et;strörn Mikael 95 Z?El Fersson Laqe 9å 5oB l"lan{red Eenqt östh Urban 98 4't4 k'.ar sson J arr-ol clv Thörnet Göran OO :?? Nilsson Lare lr.lubb =E==== i:i(:) ; l-llrl.l-e{reds tl}i: tir-";t+r ltntr, l,; å4 F l',;vi1.e* tii lia 51," 1,:.i sa 1," 48 Fi Alrele 5C, Oll: å4 T'orpa b7 3yl. vi a:i 6osse cr{:f 81. dcrn.a[j 53 l"lota1;r 6iF {-}H 'l jutdung lrlr*x i ö Road Rutrrrrerr'.*- '7:i l.l" Ui sta SöcJra V F å7 R-vdsn.is F åö l'1, Hallar;:=po i [';år-n.1 ''l'ranås AF {r-i Vert and a Uåste:r-vi [r Fit.) å8 FH. iåvs-iö cl5 flt'l lrl.st.rdung 47 Br i t t atorps 'f Fi 5S l" Al':ele 56 li Al;e*1 ee 53 l'.lor"ra Vi 5i 77 -r1 : å9 57 6c? 48 7t 4å SB 1"' JJ 0P'l Njudutng ====== *====g====s========= Plå i l la-l'liir r-tnda 5!'li Oli Njuclung Futrrrl i dskol an AnebY Vågter vi l,;s Rutnni ng T3]F tlil asr i hert ftu t.iåx.iö Foad Rutnrrer-g Ol'i er rr J'r' ;rn åe 1t{ T'urr"-r Södra Rydä A[i]t Eks i ö S0l': Ehsi ci SOk; l*låss l ii lri Ehr j ö SOl," 0l-:. t,l';utdutng k.ks-i ö SOli Vi=ingsö A He>r i ö-ftoad F([nner s Nåss.iö Tryckeri AB Våstervi, l;s Rtrnni ng tis t-erbyotrr ör.jansll uhberr Ramkv 13 F 54 l'l ttheil e rd :i tj.lå. tl3 -?'6. {)! 36- {17 JJb-ro7 3a. tt9.l E: atl- t t.5å. 18? L r':t'f 36. t4 *tt: - ricl :1å,:l? f,å. f8 :i6.3{} :iå. ;i 1 5å- 35 ;1,å.34 å.l;9 3å.41.3å.4? Tå.4? 6.4r?i 3å , rt? 3å. ö 3å.51 -?,å.51 3å.54 dg -.-tu åå.3;7 3å.58 *\7. {l 37. (r': 37 - rl4 37. t)4 37" ö5 37. tlo 37. (r9 :i7, t3 :J7.' L , Pr.: e - ;-J 7'7?c} 'l r=

7 lj]rit Fi ti :i t-r t- l" ii 1 ii dei.- ii;: t::i:i; 3: *i:::-:ta=:=:=;i ri 1=:: : -ii;: = i:::- =ä==a =::; =i:: i =; ai::: 5:; =:::ii L.$rrl = =; = i;:1:i; E* ij iji= å- =:=::=:j::;:i:= a:=== a::= ==:ge =::::= Eh*; 'i ö S L.;rrJel o[)f)./ E[:.s -j ölit"tsrrti en 19S9. (t5,?c, tilrl5s : F1ärt l' L/TC Ei'ARl 'JA'lT.] r.fi: 1(J3 1ö4 C,5 10f.r 1r)7 1()f3 1 {,? 11ö 11. i 1.1: tr t 1:i 11å 1t7 t lcl t9 1?O 1'J?J.- :.jj r1l-l 135 t.]a t?7 t.?8,:l (.f, 3ö Tt,JL { -T'? 13:i 134 l:i5 r.f,6 t'?-,' { :ic) 1:f J4ö r 4i? l t 4, tdf: 4å(i }'clrenrär' l:: l{aris 143 L-'i Ltrrg 'laclnurt; å4 Jshan!;son Rol f 315 Abraha Yarerd 3?7 Johanr;son Gösta t49 Meibr";rnclt- Eenqt- rjr an 44å Ahlqrerl Joa!';i nr ltt-i Llrrrdqr en St+:rr 57 S.;r+ns,r;t:ln Siutt r e L77 fi -i ctr *,: ilol-rnn:1' 4:1 Belr qq v i st Fltrrrrs ll9{r 5t: r'arrij [J.rn 1{3f ctr-st:r.i:rrsg;orr l'ji r;--a1*rr 4öl Fett*r-sson ll.rr*t-f.!rtl åtjil --,raelescln Jan ;'r,(,1 ftarri. r*l!ison Cl aa-{:iör'.rrr 4hL fian i e.t sec,n l-orb i ör'n.jiå kl;irml taq Tornrrry t4'7 ilotrane trr1 lngenrar' 299 'li. sgotr Håltarr 246,]ohansci{:rn Johnny 47? bli k l. urnd Chr i ster' å1 1 l'l"rorrnd l'larclrs 4?9 t-örrrr Andtar si 365 iandahl F:ol and 6?4 Johansson l'.lar l -Eri lr 157 Tel 1 l{å}san 5XE Fal k Bo.lå9 t{ester berrg ngemar' 558 Arvidsgcrn Stefan 5&5 UJi rens j ö l.lanne 1(r4 St-.een l,l-iel 6?5 Hurl tqvi st nger Jå7 Jonesc:n h:.ent 48å 'Joren Pa{;ri. l': 414 Fol hesgcln Ctrr i st:er 4i.)0 T'urrti ai rrerfi l',yösti ::il'] Zåcl-rr i s:;on leirnt ;:;57 Biir jer;*on Thc:nras 4'i? Lindq'.ri g;1 Rltrrel,99 El omqr.ri at l.l j 1s-Gr-rs{:av 4,1 3' Jor-rE;sc.ll'l Jör'qen 5f,1 Lcitrdel1 Lars-Rör ie?f,f Åberq St af f arr llbl Gustå!'ssorl Rnne 6 17 Al f r ede;sorr urne 59tt var-sgor-t Bernt 475 Davids=trn Lars-Erilr?tl4 Eri kgsorr J.rrr 579 6t;ståvs.g;on Arrrjerg '71 6rl årl 7tt 4{) 5ö ådr 40 Et-,t 5'r 4g 4{) c{.j 5i 4Et 59 EA -tt 47 6Y.J.-t ':i c, ee-.jj,l c) r!å AF1 åg 5i3 7tt l,:.l.llbl l. i sur epra hlö.1e Hurl tgf r eds OH Furul. i dsht:l an Aneby LSungby Fl"i ijrneclilr den," Ha!,.;rrpEpo j latrna HLrl tsf rede (]1... 6rrnrrr:hro fll:" l"li Fr amåt cirgerr-lrnrg l.. l,:.f Lage-.rctlntr';rl V-ii Fr'ödi nq r l'l.jer i F-h=_jii!l0l,i 'f'el ever lre*ts F t h:. Atrel e l'lå1 i l. a-t'lör utnd,a lri neatorpr Fåqelfors if l.if Lagercerrttral V-ii [.-andsbro i F F;sr :ib er q ;r Ljr-rngby FE ri*by kri l. o l-r'alltor Annr*berqs GF Skataryd Et*s.i ö E.hs.i ö Hr-rl tsf reds Ohi Vetl anda ['lar i annel urnd 1 1? F 5[;:atarycj Hutl ts{rects O},1 l-lrnraryds F Eks5 ö SUli Elrs.iö SO'i Eksl ö {]on'fclrnr AE [iri mstor-ps, F Anneberrgs GF Eks.i ö i0l', Bånl.::ef ryd Fli öst-erbymo l:i så il,:: Fl; Såvs.i ö 'låss 5 ö Vacl qlelr'rd l"'larhr-r.[ ts 5[-[,i Etr i ttatnrps P: T T) r) , a1 E:'-j E:/-!.-1 =.t /. J'f lg. ul :18. (,5 :.Et. 07 'lcl -i :56. l4 }ä. 17 3t. 1+ -;c) -l':l' =cl r:r'?.18"ri1 3A- f,s 39. lirl.58,35 f,ts. å s () f.b.5t S ö3 ;i9. ()B -T tr C.1 /. Å.1 1ro.Ja. { -1 L* 3? t(l 'ir Ct ''rr, 'Jlri.J "59.:å ':! (3.:i c.: i-r / - 4.U :59-31?o Tci J/..-rO f,?, 3å :ic' -r-7

8 j rii11' ;: l :i l.l l- l..i :ä -f ii äi rl.r rl. E lls i ö 5t-arJ:l clpp / El,;s,j öhurs,mi errr ö5. :.1å tll.-rqs9i r l'lärr l.. lii- tl Pl,.ÅC :il-,irt l{ril"ll.l 1.'J ri3 i3 l.ri4 155 li.{r 1'J7 r59 lirl r-,_j.i L'-- 1å"1 rå5 l. åå tå7 ic? 1åqt 1:rC 171 t.7?. 1 7:i t -,rq r 7l t' gt U4 CJa r {37 { c)c1 l,, 1.?i) 1:j1 19? 1ct4 19Yi C)! tg';l 19fJ 199?()() t'rft 497 Errt.tström 'l:i l'.at*l 2itl: li.rr L gsort Gör'arr 5i:4 Sivelrrssorr l'lats?.3(r Le.rnder Sertil.-rYU l-'er5sc)n Liorån 1E}3 Carlsson Sven*Oof 458 åthler Svetrt-Ålrt* 74A Fran!3son Ander:; 341? t{aliti Hang lji-tå Gust af ssr:n F at r j. [r 4t3li Ax e l sstrr r Fr r=cj r- i [,: 4 i5 Hol.nthvi ":t Eterno f,'l l F-nranute.l t;sr:n 'lat s 17 t!i.trnurol Ecln Hållarr l3i,: F'arrl in Ånder= 149 Tol. Lronal d 5å3 tc,ai nubro Nli s-{-}l ct{ 415 FC llr*.:;scin ['lagrrlt:; 144 Ståh1ner" Berrnt 63t3 E1 ni Car'1. -Gt.ts'Lav?5.1 t;.i*r-lsgorr Ronny '5 1B Ar"vi dsrolr Boye. 5l? t{esser- Fattr-i}r 5f,3 Gurttnarsson Fer 3i.:tå 6yl pnrrrar'[* L-r*nrrat-t 389 FettErsscln Eir'ger l4f El'; Anders 49.3 Fran:etn Benqt 6.1 t Lrlr"g.:on Feter' 487 Ek Hetrn-"" 55 Fe{:erssc}r} },'enrreth 1.35 Car" g.e:rt Berrq't: ;73 L.ahti *ieppo 546 Lennetr-öm Liöran Såo Petterssor'r tije,l 1ö9 h"1. irrgstadt H-iörrt 59 l Tr-rresson ngvar 5Sl, Lööf f;aesi,*göran 4t-r7 Eiransitedt" Eo 5{)3 S';ern6g,orr H;,trr'; iit3tl Her"tluan Bi rger f78 Johansscln Jan-Eri. [l 516 ånder-s,t;c,n iiste+n 44Cl Arrder-!:srtrr tiörarr 478 D*h in {iöran :191 1er eq1ård ':.el,nt 574 Harrssr:n Leli f 167 l'1i lr trerrg Verrrer 155 Levin Br: 5il0 HermårrE.:i(ln H{il,:art T.;LJEE Ur=t: ar:da 3il iirigs!3par t l< utblt El,rs j ö Ht; 49 l'lar i anrrel und 41 Liungby Fll.l 44 Fr ödinge l"le-ieri 56 Pi i st-t 6{} H:Stl åseida 45 Eksjci' Söara ii ';' t hlrant iånet {trrneberg '7 L E[:.g,j ö 39 esr.jarr:;1,: l r.tbben Ramll'r rll.rl iac l::er ilt_r orna &? Eks"iö 47 1,'U{3 l'åir.i ö ll} F t,l $åve-i ö 5lr Hutl.tsf reds illl å5 El;siii SDli 5{} tlålåei j ö Screr*n Sport '[eam 4å Vi si ncsö Å{3 l''låsej ti Råctdni nget. j 13F Der fetas t'lti 48 l";. Akeler 53 rrgatorp åå Anriebergg BF TeL ever ket s F t'l-ä LO E.? -rj' EJ l,il avre:itr önrs Tli Ells-i ö Etl: El ectrol ut;.1 l'i t/åster Vet encl;r Hurl tsf r s:ds Oli Hut tsf reds OH Hr i ttatorps ''t' 1?: F 501,i Aneby Eks j SO'': Llrs j ö SiO'i!'Jåx -i ci Roacl Rutnner s l't'le Bra{ts å3 'l'+anhr-tl. ts l'1öb er' 'Jåsr.i ii 'frycherr i 54 EkE-iö 5O,: 49 Anrreberqs GF Nårp i ö 'la arbåc ks ] F 35 Edon l.låss-iö 51 lrlåsis.j ö Flt: 5åvB-j ij t- n ;9. i;9.59" å 4{,. 4t). 1? C, 1;i 4(). 1ll. 4r) ö. iå 4 J. 1-,; 4ö. tfr r1 r'1 Tiil ll,'l 'f.1 4ö. ::i 40.?å 4r).!ici 4C}. 3rl 4rl.liit 4ö (). 7 4lJ. 3S 4$.39 4t) ö.4 4(,.45 4fl.4S 4Cr,5l äo. rr {c' C) i 4ö.:iB 41.{}ö 41.ö 4 ].. {) (]8 4L.tlg rå 41.,j1 41.?? 41. t5 ii 1 - ;{.5

9 0 t;1' 11 H ti r.t t_, A 'r' - L ''rr Elr*, j ö Staclsl clpp/' El::si icihlrsrni l err?s9. ö:5.?s H.l.FltiS l"lån ida 3 t,ll. 15 FL.AC TART.A' J(r 7tsi1-?ö3 :rö4 2(j5 :();, ;:{,8?10 ftt. 'r{ - :t1.4 1t( r:-, :t 16 "i l1 ':' G' 3r9 "_:r?j"r '1': ".i.i.:.',1.') -f?74 ]?5 r)1 L,'t,)', 2?9 :l.50?3r r'!'t T : 4 lj.,,t-t L -f't -) :3 l a'?c)?il{l t4l :14:i?.44 14:i i:46 '747.) iau ^o 145'?5i1 df.j.lr,l Hterntr,lrr-ds;gon Rs ancl 637 AnrJerEi:ton Feter 45å Anderggon Håltan 6.5 Grarrn tiar *Er i ll 4t)4 hlord i rr Arrder s?57 Samuel:;gorr 'li l<,*csl 3f'7 Paltn Hå[:;an 5BB ä=th Jcrharr 7f, Gltsi;t a{ ge;un F:ol f 51 7 tiurrn ar- E:rcrn Fer- -[r i. ll 1,j9 'lagnr-rssr:n l"a.j!:åqj F'r*Lt :r-!:.rit:ln.7 i rrrniy 47å SiöbLorrr Eiir"an 6itå F'clrto rrqvar 5! 1 Gr.rs'L a',.ssorr forry :5 14 F octel Fiaf at+l :144 Eri [lgggn Lars åti4 Hol mllvi :it Eöran 45tr Eir-ån!å6cln Å[{c} 457 Johangcrn Le,nnart 53å Gurrnar gcln Ål;:8, Ptånssc:n Sarrr 5,1 churt: nrro 44 t Fo kesson l.l jel :4Lr Johår'tsson Per-nge?96 l'jede Johan?31 5jäbergn Boine 315 Ericsson Anders åt)1 l::.årl son Joaltim 577 Jongeon Berti 559 Fiar'l sst:rr Fer?7 Strandl-r Fatr i k 4f,7 t{a1 et L },.ar'l 4.1$ [,lal ett Pe*r är-ansEon l-arri 1BB t{estrnarr l-lållarr?(-t9 Josef sson Eril':,l' 6 GurståvBson F:or_gerr' fisa Li -i errrar'': Rocler f,35 Thor rr*arrderr-"å.elr 6L.rrlnår 54 1 Eri rgerxson 'late 35tl Åk*rssorr ll-i el 1 -Ålre' :18 Yl i{ranti Jrlhani?44 Fettersson Tornmy l*?'1 Hermansson Jan?72 t'lar sson Stel l arr 59o l"laclnlres.clrl Gör'an 144 L--iutrrq [-larrs 15ii l.::år sgon Ul f 15? Starrh Elorr å 7t å4 4å CE: rj 4i-, 7il l,:l-ubb trjer:i ö Fload Rr.rrrnsrr'r Eks.i ö ödra l"l 5ki 1l ingaryds F ( COF l.låss3 ä Elrs.lö SOH EiE,C] ELs;.i över'lrern österbymo loda{ors O}i Eke5 ö 01'i Eks.f ii Hul t anå= 0Fl,i 'l Si sur Pos;tens 1F Flycl--nåsi i F' Futrutl i d:;l':cll an /lrreb.r Eirittåtor-ps Tl:. bjåx -i ö Road Rurnns-rr.!! 53 tir.-iårrsl:t r-rbben Rc:mlrv 31 Shi inqlaryds Fl'd FC Eken 47 Bru: ahol rn Flåes i ö Råddni ngst j 5å EtrsSö SBli; å3 4& 3U 6å 6B $7 4å Ee.,J 43.J J: 44 :51 s8 +3+ å:; 65 4'/ t'lyres.iö{ önster 5-ö Nässj ö Tryckeri AB Grånna Ol: 64 Torpa? F Ehs-jö ödra ti 'Jåssl ii h.orsberga Elis iö EhE.i ö nq 3 F Srnå ands;-t'i tlni nqerl iiv'erums Oli Ells.5ö!i[}rrrrrun perskl!jamac Ehs_1ö Forserum SOE. t:f L.agercentr-al V-ö Eks j överlren ltsl'i Åseda t/etl anda Ehs-i ö Söclra ti f'jåss"1ö ik i Sapa l.lä.jn Sparbanllein Al { a Nåss iö "TD 4t.? f, { i) rl...1!j 4l.4::i ö 41.Ei? 41.5? 4?. Cll 42. (l:l rl?. ()4 4?. C5 42, öö ?, ? 4:l ?. 1å, t ?4 42.?.7 4?.38,1??q 4?.3ir 4:, { 4?.3A :' 43.3ts 4;t.44 4?

10 iillil ;:::;jä;=ä:;=;a:a*riri;:5:i-==*= E=r::i==========:;i;x=;=:*-=ä;;=F:===;EEi;=i==ä;i==E** 3=:;==: *:ä=;s;3 Eks!ö 5t,;rdsl cr[:ip/' H[rs.iöht.rsmi len 1989, Öfi. -1i'å lllfiss:l 'liirr.r' i 1 t'i li5? Er i l,: s;sr:rn ['.r'i g L err'?:ix 48{i Eri }:l ef:c.rrl Pe*r :.i5i3 5o7 Fiälnqe åene 254 4S4 i qs-1ö Fatr i lr?55 34f AndergEon Frerdri lr?5å tljå Gr-rsttåvssclrl nqvar?17 å35 Flempe årne ;i5a 1'74 Berg=tr öm 1...i el :ll^i9 41å Herrr i ;:l;täon Lennart ;-6r) 318 RåcJeqår-c! t'li kael!:a crji7 Eii rath tjl { :16:: t 11. 5p'.rnhercaer Jclrl:r.iörn ':1e,1 fi85i H iort ['li llael f",4 451.lcrh;tn $cllr Sr'en-E.r-i h ;l9},jcltteson Cr-rr 1:?6å li7() Alrjerbrink 1otnmi; :::å'7 å1s HtPrnrnrrs ol-l Jm '7å 3 1f'S Salrl irr Lennart :i$? ål2 Jol"rari-'son Lli rqterr' f:s'7 AnrJelr ss'ort Gl eiett?7l 3Så Gr-rEtåv sicin Fe:'te'r )::7; 37 Stengeorl Tcrmss ;;;3 17-:l Jt:hansson ngmar :J'74 59! Ande.rg$cln Jart :7:t 49(t Olrl sson Fer'*Arne..! Z1b 3]9 M;rlm 6öran ;77 53? Li rrdgren Ul r i k A7A lå3 Bäckman CorrnY i Åttl epi Eiert?8ö 3?4 Borr; l{å}ran f$l 19å Lörrefelt Fre*dril: : liilt tdal l arrr;c*r Lars 2E] 137 Li ndberq l'or eiten Sk(]qlutnd t"jel L :j 5 t51 Franzen Jörgen?8å åöll DavidsEon Claes-"Peter -':Jg7 5r) 1 Bengtssun 13 i örn '::'BB 48 Jc.rtransgcJrl Ållei.r$9 4::,4 Hnderr;smrt Patri l': '.ititl 488 F"et.eon J arr ;:]9t tj64 Crertti 'lat= ';.5? 356 t-i ndqvi:''t 'laqnus?f, l?t) liwårdh Rcrqer :;9q Hal gr"ert l'lentret!?5 312 Etrströrn itiq f 9å!1t6 Svengscln Rai ne Jangsnrr Hang-Åke :98 5()5 JgnEEon Lar= Ete+resl-rand Ul{ f;ilö o?å Johan3Ectrl 6er-'t- FiF-$t.li. tril r.- t s; i{ 5i da,ir F,L.r.iC 51 fif{] f'la['lt'l fil.l.ltib T l. D '.1J} 7L å1 43 l,'h:r'r iipi rtcr l'lil i 1 a t'1ör lunda 5ki. Sl':an*F't-t*rp Ehe_j ii Eli Lirrköpinos Sttld F Bå aryds 1l'{ J'e.e F lrlåssjö 57 Vet l ande 5{.r H}rs jö Si0l.l ';i3: Eks-i ö Ltetl anda å6 F.llt:grn:; "iönl.röpi nrl 5t l,:. HakarpEPC-i[larna 5Cr 'Jåss.iö 1't-yc';eri AB Ske.cJe "F F'1,;. åvs.i ii 41. Ecih:t. tryeear-rra Anne:bfJr-trnii h: 64 Ft'lch:: Eks5ö.5f, Fl'1[l-: E]rs3ö 58 Rydsnåe 1f:' 5il Byqg-Faul F l{åssiö l,ii sa SP;: 3å ti: ll Ågetda 59 Elrs-'1överken 'låss j ö Ålleri 7 t Elrs.i ö 51 Eksjö ödra ll'l 59 Eke _i ö b7 Freerlånce l'lontage l3f 5t Vetlanda äf 67 Etrs.j ö Wä>l-iö Road Rutnns+rg Elrs i ii llomrnutn!.'7 H Si st-t å7 Rr-rnners Sl'. 7L l'll.i Elrs.jii 'ar i rrnne,l und Vet.'rnda ';i6 ::i4 q") -f':t El::cirrE 'lc Ells i ö Arret-.ry Sflh: [*lex i ö-road Rutrtners Eks-i ö 'åse-iö hi 5h:ån$lia Ehs jö Eh: Skataryd Tin t lir. r5.q 4:1. "}9 4?.5t) 4? ts f,. (l1 43.()3 43. {:tå 4f,, il8,1 3. {)t ]." l.å.1:i. å 4J:. t; 4.5. J {3 a.ir. ;:.1.t 4:ii.3.4; "3 43.',;S 43.2å 4.5. ä9 43. {) 43, r! ;. /15.4S.4å :S.53 r, r:,c).14. il3 44. ()S 44.0:i 44. {)6,14. {,'7 4rt. ilg 44. l, (t ? 4, ?O 44.'.åt :15 t

11 DiGil l"r E!i tj 1.. tsi -1" l.- ti dl :ii rja ; Ek*' 'i ij 5i.*rdsl. o;:pr [i [::s j i:ilrurs{ni en l?99. {:'5.?å l.llris :l l',1årr F:.1 l"; f:,t./rlc 5l'AR1 f.tri},il.l lir-t L 3C)3 3i)3 ri()4 3rl5 3C)å :,*7 f,öb :ii9 -?, 1ö :iil t ':1, -,, -:l :l.lt 4.ll lr f,1å ' t'7 'ttc, _a, 1? 3?C) 3?1 '?.-f'? :ll?4 ;.25 ':f.1'; f,28.?,?t).j..jt-, f '? 'ii:t /').:1.:r.J 334 7,37 '::'1: O ':t'f c) 34r) f,41 f43 f,43 t44 f,45 J+ål :,47 f,48 =.1 ö -T qi) r'jfi.t 7å Johangsorr Er i rrq Crl ts3 Jolr;rn:igr:n lrli lr ae 193 [i.rr ] sson Fater' å0 54? l.larlgson Håkan lå8 Lyclrsåter Prater 74 li9 Ear eeorr 'l'onr !l Lr-rrrdc1r-rln Herber t 4:i 4oB Parrt:r arr" l'li ltael 57f, rårrder"ssr:rn L.ei f l i"rl Jon::gori Eo 5?l Si.;ensson l-ars.'1,9.:i Al cr Saniurel S9 -l.ci 1,5S ',li sgon L-ennart 44 1,55 L-yr:l;:;ät'.er- Ulf q5 4'71 Eoliman E-ilertlr Dahl st.c*rr Roqer 147 Josef eison L.ei { tf,6 l.lar 1q:'sor-r F:'eter- åii.1i32 tlenetse;r::rr Ul{ 54?-?5 Ger d i rr Ancjers 4S J9tlt Svenggcrrl Tonras 51 4ta Gurståvgr;on S'ren-Bertil 37 f,34 lrlil,:torsson ånders Sf, 5(r4 l'4rsh. i n Fli kae,l??8 B oaihv j e;t: Fer 4å?67 Stigtråck Åhe 4b 3år Nyströnr lnlal aki 7 L 35O Brrrndt Peterr 6(» l(tb f,lors f'lalr' 481 Schtrt t= Feter å3 335 tiulltrranrjsson l.lerrt 48 5{tB Elr i.[rai:orr Görarr 1?,7 Fr-arri:trrr Helger Ri rnme'r v i l'; Gör an Johansscrn Conny å:, l:19? Atrmnnngtorf Err- Ronny åil 159 Ran'LaLnr[r-i Petri 4ö'5 Fåirg 'li 1så-tiurstav 48 4 t-t Chr i sterrsen F i ar-rre 4:; 4Bq Eisfsgon Jonas /() 5(:)t:) ijlrrr-r la(:lnlts 19:5 Jr-rh;rn =cln l'lats 5u 2?f, L.urndh 'li [,: ] as å9 :fb7 liman Le'nrrart 3ö l: Ei r)åres{:)n 'lat-s itf,f, Andergson 5öl ve 48?74 gake;sr:n Bill 3f,O l'larr 1 ray Lei f 64 f,19 Jonsson "lorqrry 58 t "B Car J. sson F -A F;L.Ufrf-i (isteir^byrnct Såvsi ö Ha lnbåcl,;s F NåsE-i ö 'Jåss5 ö $ek't.. bygoarna Jlrrneb. Eks; ö Ehenåss.i ön Våster-vi l:s RC ' F Hl.;s 'iö Hij J'errhul t s; 5(]1.- t.f Laqercentr a1 \,r-ö 'lår*s-i ii ll5f,l Åsieda F o i =e-.n Ellei ä Aneby Parkf iirv.r trri rrrierl VL F 'e verltetg f; HS.il tevad Ek s_i ö Ohl FanEells Flåt 1:;1 F t{-ö Fol htand'rarderr lrl-ö Jönköping Tranås Jönkiiping 12 F 'lå1it a l"lör'lutrrda 5ki Eks5ö Hemvårn 7zF rnål ancls Hra{ t Afi Ha l i nsi F ijde$hösl CPi Uli rner Nås=jö Tryr-irxri AE Hr-tskvarna Ekt; 3 ii SOhi Eks j ö Qli Elr:i_iö ödra l.: litrs -i ö JGOF Eti bel sl,:ol an Li ','sl,:r Eyhov Jönköpinq1,. 1: F Vet anda Hul ts{red Fangtrl1s F1åt Eker j ö Eksjö TD 44. " ? C) 44. 5l 44. :it ';4 44-:t '7 44. :J ? 44. iro 44.51,t4.5! b 44. : " 44.:i? 45. rl? 45. C)4 45. {r5 45. ()q l t7 45.1S 45. r9 45.?4 45. lå 45- tå r) 45-3? ,:i 45, :j ? rl5.5t 45.5å 43-37

12 Oli:ill l-{e5ul.-l-itl.-sa iicjair i Pt..dlc 51"ART r.lal'll'l hlli 5 l' Haclel i tt F:tr"nt: f.-i1 35t 3:19 Fal.nrqvist tj+ :i Ni gecrn Rcrl f 3S4 469 Harrysson Per tdi bercl Håkan *r.5å 419 Lirrdqvi st Tr.rbi asi $vengsctrr l.-ars ::i:i8 1?2 Sutnciel. Får :J'J? ot-lil i'löl1er' lienneth 5åö 4g 1!,iar- secrrr [iei.i er.lå1 54 L.irtclento Btör'n :i&:? S.5jl Strirrclern;rn Claers :.1å-1..5:B tl xetgson l'1i rh.re.l.:å4 lilz5 l-ar sg.r;rr Fair' :iå:i å;i4 Anderr:gti(:ir! '.tttrnet 36d; 3'7'7 Anclereg$l-l L*-'nnarl. f,å;; 3i-) l:iar ssicrn Ålle :åb 58$ 5llärihactptr Peterr' iå9 ä81 Hår'1 i rr t i c1 :J'7tr lf 19 D.rh Eten-Er i lr : tåår Lare-.Ål.rra Piar-penrnån BerL i 373 j:{:) Forsbterq Gurrnar 3/4 115 Lö'rdahl Jan Perrsson Ture A76 53? Lindqvist Arne : $ve,nssoll F'erterr 7,7A 4?å h',oval csii k Lar g.5 1'l.i31 LiLrStat/5gcln Hrne 3Sö 1?4 liar l sson hli 1s-ngvar :5131 :91 l.i.ndgrerr Rcrbrart 3 3!l :å6 $r;eorr l"li.[{åfl.,"1'83 l l tl Fr-itnatt Tmnttnv 385 St^lår'd Hanr; fit14 Bg l7 'liir k Herrr"i k 3S6 5C)? l--år'sson Håkan *.r,e}7, l}4 Löf':t-erdt Erjalr"n.1$ i 114å t-yrner Eor:rrY f,el? f,.]f, t'ji l': h,t:r' sort l-art:.1ic7{:,!15r{. Båic[l år*o] rj."i? 432 l.ji l asr:ti L-airs,--Gör-.1n ;9:l lo1 Lrru:;berre.,errrt.f9f, 3o 'lyr-oo= F:ai ne :ct4 54ir 5tr-önrberg Hål:: arr -{95 14 Flendahl tltrri ster ;19å t)3' /.\r [r i rr Stef an lj97 f,86 Jolranr;s(rn ljernt :,98 f,"9.lohanssorr F'eteir.i99 51? Fagerqvi st. Jcthrr 4t)ö 15 t Svenssort Fk; f l FL.JH Htt :lt:"'gt'''* 34 'lyr-c*s-j ijf tjns3ler 5-ä 45 trl ssiö Trycker-i AE Får _lestadert åo trläss5ö Tryckerri AB iirs;elrurr,ei l''. lä'll.j 'Jåe;s i ö å.1 El:borns Jtll,l' 5-l. l"lal i 1.-r l'1örl t"rnda Slli 1? F!ir:da'f firs-vr:r- llerr AB 66 älrl; i ö f,o h, 'l-urna $ödr;t ]"el.c* if '1åssjö liå Bc*cker- Acrgrna Htrs i ö Jörrhöpi ng JGO F l.låss.j ö F'11." Våx j ii 3? Ehsjö Södra ll'i 47 ngarps 'l rå r) s9 ct-., 5Ei 4S lib ':i -) ? F 12F Hlrs.j ö Vetl ancja H.iål tevade 5 Vet and"t HLs j ö 01'l Ekboms f.låss.iö'fr'.vcl':eri ite Ve'L åndå 1? if VL F?F 1TF El,: l; iä Vårdcymrtasi.et F Farrgels F1åt Jörrl.röpi.nq;: Ul." tlol i se*n Htlc i ö l:i F: El.rr* i ö Herntvärrt Vet anda Tel rcver'l;ets F N-ii 1?F 47 För'sål.rr-i rrgsk Jl'iPG å5 iportcerrter t.låss3 ö i6 Anetry D ,lå. Ct 1 4å- C)4 46. Ct5 46.()7 4å. ö9 46.1ö 46.1? 4.å. r3 4å.1å å. 19 4å.;r1 4å.!3 jiå.:.:8 4å.3?. 4å.::i å, rtl, 4å.4' q 4å.4.5 4å.48 "+å, å '7. 05 ' +2. CrZ 4'7.1:)g,47.1' ri 4-i. LL Lg 4 7. ä{r 4-1.?l 4' ;r.;4 4'/ tl '/

13 t t til t R St.,L. 1räl * L. S]'A ii cj;r El,.s; i ii SadEl o]rpl' F-[';s j ö]rureori en t 98?, tl:i. :lå iil-.r:r.i i r 'lein FLAC 51'lftT '.ttrit'lt'l 4nl 4(,2 4r)3 4(r4 +r)5 4C,6 4t-t7 4r)g 4rl9 4l (l 411 '', At"7 l. i- 41;':; 41.tt 41:i 4l,+, 41 ;; 41 ' 4? 4?tl 431 n.l':. 4:13 4?4 4T5, 4 i: ?B 4?9 4}ö 431 4i?. 4S f, f,f3 4.J 4.4t.t ? t+ 4..J F' i)..J11 1iå v;,rlrn Lår's 55? Josef s;gori Ni c ag 599 lrlors 'omnry 317 Johansson Stig 379 Fridh tleinneth 428 Sarnrrel sson Johart 5?r:t Hc,{sterJt Lars 4?7 ianruel s:;t:n Lerrnart å 15 iarnute,l s; crn hli c as 13l{r Hutl tberr g S'rerrr-fi1 of å?tl Biir- jerss,$n l'ortrrry 411 Fanrrsr- Brc,r' 5::;q Li rrdter- 'l aucr 1 t)5 l.li e;el Håtr arr llt-)il L-r".rri d j. n istc-rn 47'i t.lelrl. in /lncjerrs å1å Strarrdber q Tornrny 5S4 6r-rståv 3orr r:indu.r':: r 3Fi Daltl Lei {:?:1 Li ndberrq Håkarr 353 Fer"sst:tr^r k.enrrel-h iisb Syrerr lito 34i En6daht Tornas?8 Lindwal Bcr 3&? Tlror' on [iöran lå5 l.larrlsson Bo å39 Ot*son tig?2(r AncJersgon Peter 118 Eri 1:: scln Sven*Ol o{ 3 i3 vensson Clrrister 439 Sanrurelsson Fredrilr 4?4 Båck Sörern 1 l7 Heasel rlren Jinrmy 135 Holmberg E_iörn 4å4 Johnssrrn Fredrilr 5,15 Andersson ngvar?34 Granath Fittne t77 L.urndi rr 'l-ommy 557 Erenrtr+:r'g Hane 1'70 Alm rrqvar' Sf.(lt Johanssrrn lomarv 1117 l!r:rd=tr'örn Aqner å1f, ltrucer L-arg*Görarr :7{.) l-elvl nsscln Lr::nnart. {Jil Jonnson Bör je 5å1 von Feiitren Hans :88 'Jr sgon l:.enneth?i-»7 Postrl.rp (iunrrar 515 Fi vl.rrrde'r' Sven 348 RagnarEson ll.-ie.,.ll'tjb r:j-5 Ellt-rr:rrns Eku.i ö Wanrar: 55 E <s 3 ö komrnun perrslr 4å Becker Acrolna 67 Anerby ErYgg VArdoyrrrnasi +:t 3.Aneby Bygg Fr..trmi ll 41 För'erråg t..lå s -i ö 4{t E}rs.iö Sff},i Sd\FA lrlij ie 1? if i:19 Ängs portl';l urtrll 'l'4 Arrrrebe*r'es GF :i8 :i4 57!J,j 5S 4& ? 47 7ö LA J,_r -: t) {r4 ril 'T c' ttb l..låss i ö Hr-rgkvar"na Ekborns BT Sverr:alla AB Tel ever'l::er{-e F t'-ö l'lyree.j öf örrster j-ö Eks.j ö Bl: Eks"i ö ngatorps F H_iåL tevåd Pal co ftydsnäs F TSF VL, F Aneby Bygg Eks3ö Hjål tevad Ehs-iö Södra l: Etrs.5ö Bl,i Etrs-i ö Elrs i ö BS F h:. Hr".r t El.rs j ö EkB_i ö "AFF E [rhcrms Etlrr nri l'r li Vi gta SF OF:l Eåverrr l{f Laqercent ral V-ö Hul t :} F Ells iö Gyrnrrasti ks T' T),;l !1.r1ö 48. (,8 4El. L) (r 48. 1l 48-1? 4S. t4 4S å 44. t7.r18,1t3 48.:iö 48. ]1 4Ei - l]f, 48. f4 48,36 4A. J7 4E}.4C) Ei " iltl 49. () å t5 49. lå 49.? ,1i6 4? ? :i4 49,55 5ö. {r5 :i(r. r)'z 5ö xl 5ö å 5(1.49

14 L,1 D.l 1 1".: b- :i Ll L r:r t LSt-di i rd;r ir,.l E.l:s j ö!itadsl opp/ H[::s j öhr-rsnri l en 19S19. ö:i.:],1 l":la$i : t'låirr li.l- 13-i^! ti'1..f'c STAftT t'.lr'.il4l',1 4$1,1 E: ^' 45r S 459 r.l.o{r 4ål al $rl 4å: 4å4,'t Å Ei 4{rå 4tt7 4å9 47t» 47t 4.72 r+/; b 47S Cr 48t.4S? , tså 4g ?i.l 491 4r?2.1?3 ;+9 4 4e5 49å q9 5Oir.J-: : '1 l-{e*l :i[.r önr Hol rrer '-] uretåvsrsr$11 [:toc-;r:+r S?B Jolranssorr Jolrrr 5?? Hål:anslron Hang 392 Eoqmark Ral f 54 52å Rvl ander Anderg 51 1 Bi {:-ls i ii t'j j t trel m 179 Ho nr h:. r el 53 { drå l,;;rr agion l'lat s i:i7 6il JohanEisc,ll "JonaL,l'tan 344 Eol::stedt lrenqt 45?i)1 Joharrgac';rr l{åll;rrr.-lsei H.ar gson Lar e*å1.:.e :? i4 T unel l-eir s 5[i,1t:) Cår' gson Tonras F a j en 59 5,/B H.ar sson J;rn 1?3 l:.ar l sraon ierncrt 5:l 3;i1 t-irrtj'urb;rn 54 3t)5 l,larl sgon 'li cl,:e åå 597 Stroorl L,;rs;gr+ 4 7 L.i ncl.rh Flei no 5g lb9 AnrJeräsmn F'err-O1 o{ 5? 3' l'jr:lransscln F-il oö.1i55 F:erhn litrder':a LamnrP 'frcrmå bjernborg Hå::an 53 lb(t i'lordi rr Göran 5El?95 Hål Tomas å4 fi?'i' Åkessc.rn Lerrrrrar-t 39t-r Fr i dh Cl aes-jörqen 59 ä49 Nord tiq 44 å9 Hol et Svern*Ol of 4'] 143 Fol eb-v Lei f 131 }.lar- sgc'n Belrti l4o 6r'ann åncl+:r"g l5??7? Htiqberc"l. Ftouer f,3-a. t]ar-lrgc,n Jorrny 49 c:14 Rot.hdn Rogr:r'..]7 FJilr jersson Andt--rs 4å l:i4tl Glrstavgson F'eter 6:? 3l1t: Falrnqr' rl Rickard 74 55tt Siicterstr'önr Lars-Åke 4i)5 UJi rrbl adlr 'li 1s-Åtle :;4 -?:?6 Btitrgdah Dan 4S 537 hiäl Steve 61t) 15,,.0 f'li kaerl 5(lå 5u'-= Eri k 433 "OO 5jöval Janssnn Jarr hijell å4 562 Svanberql Fli kaei ill.t-lrlh Elts*iiö iöclra l,:l k clor r liläss.5 ö Eksjö 1? F Råddningsltåren hl-ö E ks-j ö 1? it: Räddrr i nqlsl<år'errr t{-ö Spt:rt center 'f errl'tr-t t lil ml:t.r'oservi ce 'läss, i ti til*s j ö t'.r'i s.'l. i ant;tad Jt) i rs; k1r-rbtren VME Braåe E llborng Pansel s- P {tt \,,L F L-andsbro F' Ehs j ö Stlt'l Rc:qersi L.;rstb! L sde,m Eks.i ö 'l.rl rrrä tir- j;rrrsl,: urbbertr Rarnkv Fe?stetr h.om till. El<e.i ö Fi'lCK El<s-iii Frof i nr,a Etecller Acrome l"1a l-l 'Jås;s j i:i t'läer-i ö Televerlrets F E..ö Vetl arrda,å:ig j ö l"1i c-l-sveri:s AH Eks.i ö fir.rrmi ll H,rs.j ö Samha l. Höq and F:'angel 1c F åt Telr.. F Näss.iö Etrs i ö Bl. Eks-j ö L-arrng F Lerkr*r'ycl zf Nåsslj ö Rurnners l'i llr m;rr ycl TJ :i " C) :;r. t? r :i tEl 51. l1 e{.1r -lj. i:j 5L :i.4? ti:l.'5l EiF, *Jl. =?._]*t 5:.4å 5:i.54 E6 Jr:.. FF JJ 5:1. C), 53. 1: E? {E Jr'-r. J. J 5f,.:r5 FE t-i..j*1...:r,' J+-r - ErU 53. 4C) 54. C)6 54. Crå 54. l ? 54.?{) 55. rl'/ 55. 1B ) s E:e g_ra.jj.;' så, i:)i, 5å. lå l du.,-j& ä6.53 $'7. ()7 37.?4 å3 J/ - it 5-,r. f, i7 5ts.?8 qcl -Y,1 JU. a-r! 58.54

15 öii r RESUL'Tirl1,- L1 1A ii d,a Hl':g*.i ij 5t ardel oppr El,:e; j öhutrenti J srn f 9$9. iis. i:å l.:lpt$s r 1 'lär'r l'.:l. 15, F-AC START ''\'\ 5(}1 5ö2 5rl3 sö r)7 SttE 5(,9 :51ö 511 t'lr 2i-tB Fostrurp 'lårten 515 Holmqvist Böran 25tl hlerclenrkog Clrrister 4t-t8 Erorsson Jonny 176 Jotrar)sscn Feter 551 Fager=trijm Fer-Å]re 331 Lantz Daq 3trö Hr-r t Al an å4å Sv*e Eri lr?9 He.nri cgsorr Jan 6.1: Li rrclqren Fer-Jcrltarrt }ilub 73 Hul t 1?F 44 Landstinget 53 Ehs-;ö S0l'i 57 Eks5ö Sädra Vi F 53 'Eks i ö Vrrt l alrda Ski T. '2 F 5måL anclg-ti dni ngen Ht-tä,:rl.rr na TD ? S? åo.(]7 å2. 4(r å3,58 7ö. O.-?, 77. trb

16 llll.'ill' 1;: f: ti U L. T /å L t 5 T A tii.da'l i = == = s========== === === ==i======= ==F ====== =========*E=====t* ===*===x ==== =- == = -J Elr+..iii StaclsLEpp,/ Ell:i-iöhr-rs,trj.len lggg. ö9.?ö l,.:. t5 -,4,:.1_ir5s!l livi nrlor === H = = = ae E==3= F Liic i'ri)rt hta,{r.] l'.jli =: = = x= ä=i $!:l=e;: = = 3i ==:J:= ======g=== = == 1r.)t.lB.Jr:sef t;eon Åsa? 1(){9 L_'iurng=tr-öm Evar 3 lfr10 Rosen Carina 4 1ö9? Laresorr Hanna 5 1(lrl7 iiberg Evy 6 1tiB5 Ple [:er g Ann er 7 L{:r04 'Ji 1ss;on Eva S 1{:,ilå Ensr_rrrd nqer 11tl:l Johanssnn Vc"rtrnl ca # ö78 F.r i egel Di ana t 1 OS trly,berq Eri t.t*l.-rf,r-ri gei 1f t 14 Eerqal'rder Uar i rr;i l:i 1ilg1 Sp:aak ånette 14 1i)99 Henri ls=srr l''lpni.ca 15 1{,82 tjilsscrn nqela 1.6 lu57 linrter isorr L-r:tt.a ;/ log l 'li seon Flqneta 1 l 11fl9 Er-i llgs,cln Lrnatlnt 19 1(139 Rosen [ami ] 1a ::ö 1å51 Fr-ansson l.iar i n :1 1()?1 6usta{sson Bir.gi t.ta 27 1(t4 Azeh Abraha?3 lttf,3 Löö{ Ev.r-Lena 24 lo24 Lareeon Le*na 35 1ö93 LarsEon l*lar.gareta 16 1t)17 Eenqtgson Eva -.'7 O95 F:.tirr sson l,lar i t a?s 1t)f,8 Ol o{sson Annel i :9 lti25 Ol 'lcrni =son ca 3{) 1{}5.f Fj'o}tan Aqneta f,1 1(179 Hoos Anne-t{ar-ie ::" fo41 SvenEson Arrita j.'':, 1tl8 Hngel sen Anna :i f., Hi.rqer-sson Anner*l"lari e.fs LO:31 öhrlirr Earrina f.å 1t] l"-.ood Chri gti na 1,7 li)4i) Ahsåtrönr l,.atar.irra :'ä lt:tc7* Svt*rrsen r:inrrj.ca ';'.' 1O34 Lit.rotais;Eign r-errrer,+t"i l tl:j,å tjl!",gcrn He erir":r [,ll '/ F'e. t er s E t:,r'r l,lar i cr +l 1t-tlS i.lr_rilberr-1 Scl-roc:nc+nr, Å\ 4.7 t_rilt) J iin=sr:n i,:.r i =t. i na 44 ltl?? Flår_:[< E...å 45 1u'rE Jons-=trn [,l;rriånrrrl 4å 1Crå? Janior r Carr:litrn J 7 1r-i45 Oh 1 sgr-,n lolar i ånne! 4:r 1 1(,f, Lar =sorr l*.r.i gt i rr 4? 1C)5 1 Erenmr: F.e*tra 5t 1(r7å PettergEon Åsa 59 e-!lr) 72 59!_i e: 67 J*r i\g E:'T 5? E. F,J : L'' 59 $.:r 47 åo 4q 43 q:r 46 L.1 \JÅ '5 ri, f) å4 6? 5ri åi1 j'- '? l:t t:' J.,' 4? 4') J,j '-r.7 4t, it å5 'llljb r ä = * 3: = = = === civerlrrng Ol,i Errhörna F Anneberg OH. 'l-iudurrg hi Al,:el e l:. HallarpF.po j llarna F-l:s j ö Stll'l f-li 5åvE-i ii Li n!*öpi ng Eks.iö 5ödra l.: Eks iö löcjra l,':: irså-i ö jet: Eks i ö SOt{. Ek=-j ö 0h. Elrs3ö Södra l,. l-enl'rurl ts 'liih 1 etr Elrs.i ö Stll: SOl"i Arreby partran lren Al { a Oli hl;urlurnc Eks.l ö Furrltl i dsh Åneby Sl'll-i tochholm Eksjö l*.ommutn perslil Oil hl.jr-rdr-rng El:s.f ö Eks.j ö Sädra [,: Li nk öp i. nq Ells.iö Söclra l: Elts;i ö Elrs.iö iödra l.: l'lar i annerl urnd Ehs.iö 5ödra l: Forge.r-utroa til,l t'låsa5 ö Htrs j ö Hrtl t l'1åli i ia 'iör'l.urrrda $l.ri l'il-rl E.j ti Hl.,:s.i ii Eks5ö i:dr';,r i[." :;åvs, ii {J}i AneLry Ek:i "i ci Spar-b;rn l';err /11 i er f,l i: Etrs i ii Vi eerr"urrtr iet'lct Etre iö Siicira 1l,i å;= ====:====.:= ====:=r TJ 39. ()Ct ö6 4l.lct 4t.?q :i :i. öf, 44. (r(' 44.1å 44. ::,5.+5. ;:2 45.3(t 4&. Oå 4å.33 4'7.24,+7. 3å tll 48. (r5 48.{) , C) f,ö 49, r:r 5tr.37 il. (t? 51.ö9 51. :51 5 r.. i4. l?{ r',!.,.,.j(j ll n a:'_7 E:-i t.rli :i: :'. 24 r::.)? (3 5t.4A.JJ. -rd 5r. i)å :i;i.14 15J,. :i4 ci :t r:i e ea *J.j'. El J(f, 54"17

17 Di:i 1 i;j [: li l.l l. ri t l -.t ::i 1 r:.i i:i.i rj.r t:. ffii fl lr l [:.1'.r; jii 5h;:rllsJ crf']p,i til';s.iijtrt.rf.riti ert 1r,9. r.j:i.:jå 1.,..1.r-;rSS ; f: 1.,..'r i trtir-rt tll". i\c s l r:iftl 't,il"ui l,lff t,;t-.unrl :lij i:' lir::,r,.(:r it:ai.i f-: ]tllla l:iåvs i 5J: ci lt)g Por-rl ak[': lul"'ri r el VFrt J. åficjsl $3 ll)r;lå L-inrjqren Hura 5? Hctlsbytlr(lftn 54 LQ77 Thorn-llrtcJersen lrene 57 Etrs'jö Södra ll'l 55 11i17 Sarirler Anni. [,:a E[rr 5ö 5å 1ö4å öhr-ner He ena / t F.E j ö 5;' 1iil GrrstavE;son E','a 53 Eksjö :jb l-iå7 Lönrr L.ert;r 45 Eks"i ö 'Ji? li:tål:j Fl::rnän.)«*rrrt.y' 7li tll::s j ö åo ()i) l'lanf r-e'rdstic:rt Arirtne*'l'ltrr i e 54 H.rq=hur t å1 1()71 l-;.rrgs;on fr:rtrurq 4r- ECtl f;rpeter' Ål å:;: 1O.? i:r'atrrg.gt:rt Yvt;rrtits:.:iå Ft'övi i''. 6J lii4:l EllsLr rjm Har-hr-r:r L'lex i cj Figad Flurtrrepri åil l.os4 Sllr-:qlurnd /lrri t;r 513 Hk=.iö ';r:mnturt preirr,l* å:; 1{:}45 [*Ji. l,.tor-ss:r:rn ]li r-qi ti: ar l9 Eks j ö åå 1(i6f, R,,1 { Cec i. } i. a S? Fl'':. Sliv=-i ö *r7 l(:)::;) [.t1onrc].rist Jireit.ter 5iå Etrsjö åg tdat i r-r tii. v t-ll'; 64 å9 1rl--:{:, Eieirrii t\rrderssi.r:tn A-C Et',: '"Jtt s.iö '7O.t)i Gustavs:;trrr rirrnilia 5S Hke-jä 7l l{rf,r5 },;arlssort 6utnilia 55 Spor-'tcetrttur- 7" 1111 Gör-angr;orr Vilrnor- Etrs-iö ;r3 1t)31 Ferber L:arol i rre '7l Frås'Långssl,:(:,l arn E-ö l'larnrnarstriinr l'larqtr;rreta 44 Aneby 73 lt-i?tl Etrnrggort ngvor 4S Ells iö 50li? SvengEcrn Eva-Lena 63 Ekborns Dutnbe*rq Carina å4 Etlboms ;'S 11ö6 Jnnss3on Janer f t F ;'g l(173 l'k:lin Atrrtelie å4 EO T"apetur AB Cr L{)Så l'lanl e-r, 'lona licl E}rs.i ö t, 1ö?;' Eriksgcln l'laj*br"itt 'J4 parbant::srrr A{et S rll4 Pet-sEon lr$a åcl Eilhc.rmså S3 1{r5å t-r.rndi n L.i g;el ott 58 F}';' Hut} t -l'rp} $4 1 1{: Jnneäon Clrr" i st i na e F Nåss3 ö g5 l0:l'7 Dalsjii Annette 5l Hålsotel; HEt Ellsjö jå 1115 Hermattggon Lena Fh. 5åve-jö B,r toså!'ji ':torsson Anna*}..;rri n 59 Pansel 1q F 1åt: Eti-l 1u44 Fr';'rns*t:,n [iurr i a fili Ek si ö i:9 1i)4f, H;rrrssion i'.ar"in 55 Eke;.-iö 9ö 1{l?.Tni-rnss^,rlrr Eutnrrel i'jr Höqi.tnd$$-it-t}r.l-r b:-ö 91 l{if:17 Fiir'-q [hr is;t-ina l]1. E]rr;.iö S(Jt'' t)? 1r]5? Johangson Er rgi t.t;r 4.cl J'enhltl ts 50l'l Si, 1(l:55 Gerhardgson Eva 611 Såvs 1ö 94 t O74 Erol i n t{raltrl omrnernbygdr*ns 5}': 93 1()SB l'1årlin Lilian 'fele,verr.[,:ets F N-aj?6 7 Hanås Vi.viarrrte l3oste+rr:; F 97 L)'75 Rör j esson " l'latar i n;r iomnteinhryqdens Eill?8 1C)6{) Höi. j Ninni 53 hiri:-,ti"rnstad S9 1{}å1 Hamrnarin Earbro 47 E}rs"it) 1t)C, 1()3O Ftnder E=on Sve.å 3' l-arndet i. nget 'l't: r, 54..i'3 s4. :J, A :;5. :i5. f.5 r:e til. 15 :/ra.r.j. -)E) qe,1':, s r' s$, t5 ;6. riä 57. r)4 $:r, {}å 57. ltt :i7. rt: 5;/. dl.4 :i7.4s :;ts.:u sb. xr tr sg.:i7 5?. (-it 5,17.4':i 5?.:i3 6tl, (t'7 åö.47 å ?5 ol. r+j å3. C) b2,?.4 6ä.44 Lå 9å :Tä t LrlJ ö3. 41 &4.()1 &4. fi2 å4. tl9 å4. :å b4. Å å. 03 6å. 35 åå. -a;(, åå.48 åö. 5A L-: F): U,. L,. 68. :!

18 r)j(iit Eks j ö il:adsl oppl El{ci 5 ishusnri,:t*a$5 rf, l..vinnor' t.l r5. si F't'1.-ÅC Lal n la $'ART (}'f /rer-r t'lrjtl'll'l tjjrl rhl tlltjbb L'l l!1el T r fr l'.lh CrS 1{} öå r) 14 l ö$] C,gB to54 1(, '"'engr:on Arrn-l,ir i s{: i rr Heri t'rö Hnni ca Flobertssnn ller"sti n bjerrrrere tr iirn Ber i t iiderman l'lar i anne Ållesten Arrnel i e l: ll fi i.i l-,.li t?s9. i)!i.?å - r r it 5' Eks iö 3:i? Ehs i ö.3el Eks j ö 4? Eks.jö komnx.trr 9 Ellsjö kornrnurn.1önköping 5i tja J ti ' l TD 71.?4 71.? 't ÅA ----J

19 Lagpris 1 1. Eksj ö SoK rr 32 K HakarPsPojkarna Lagprls 2 1. K akarpspojkarna EksJö Södra K Eksjö SoK 82

20 :i'rs jö titadsi oppl lii::s.jöhurt;rri e:n lt7u5'. il5. äå,:ll./.iss :li Flli :'LllC ill'af'lt lial'litl : l.:ll-ljb TD? :i rf J d 'l a 1r) rl t? J.4 15 lö r7 ta 19 LL??.cJ.JF: 1i:r.:f rir nstr-irjt ti 3i) 7 Jc,hErn$Eon fii h:«rd 3i:i15J i.t citl'ri st Lars-[iör,an :{} j} 1 H arn l'l;tt t i as 30?9 F!eres,,:n Jclhant-re:s!,t) J. f.\rong=ctn J tirt-1en 3t:! 1? Ni 1-"isr:;n l'{enr i k 3tl2B Andersgotr Tor-b jörn 2{)13 Severn Fer :i)24 ki L l emark Per?t-1?C Linner Johan?O1t) Fornander Jakob l.:.ar sgon Fobert?tO1 Jsh;rne::,on Sarnuel 3(lil2 Axel escn Fli llael Andere=on Henri. l; 2i:t?5 "(:)Oq Er':i [rsson l'lats?o?7 Höreni.uts Per 300f, F:.å1 t h'ri st 6öran l00f Hjertberg Emi 1!(li:i8 Plarbenius Tohiae?(l 15 l';.ar ssirrn Flat t i as 3{:l(17 Jo}r.enEson Fredri k 7:i 73 /.1 't,t l t Å, /Ll /Lt *fä 74 rj H*bo tr: 5i ir-r Er i 't a'[orp s Tl'l Eks.iä.5ödra l.l': Brittatnrps Th. 'läss;ö Eil'{i Hvett;tnda Sl'l Söclra Vi F Ehsjö Siödra ir': Ftyd=nås if Marhurl ts FH Furrutl i dskol an AnebY Furul idskolan AnebY Fururi i dskol an AnebY Furt.rl i dskol an AnebY Futrutl i rlellol an äneby 'l.erhutl ts SFl"i [:urrul idssll Aneby Furutl i dsl*:ol an AnebY Furulidekolan AnebY Furutl i ds[::61an AnebY iirserums l'i Fururl i clslrol an AnebY ['.;].. l.i rts {= F? 14. il9 14,1å 4t..JJ t4j 41 14: å 1å tå.45 1å, 5r) 17"; 1 r t7; C. ö? 3{r.?2 35. lb

21 .i ===== ===:=====r== ==E=-==*=========--:.- Liksjii Gt:;rdsloppi Eksiijhusrnilen 1?89..:,5.!iå l.ila5 ;4 F1å ============== ==========g========== = === ======== ====== ======================= PLAC START NA'N l.itl 1 3ö7å Erikeson Jessica 2?.C77 Na l in l'larie '.:LUBB 74 BrittatorPE Tl-i 75 Ol":: 64 Tor.pa TD F.r. 1e.i 15,39?r:r.48

22 itgl.-r' F: i:: ::i [J t.. i.\ 't - t. t 1äT,1 ii da 1 Ei;sj ö L,arJsi trpp / Hl:r:-i i!hr-tr"rni en l?t39. i)5. 2/ä,;LA5S :5 P.4 PLAt; TART f.lål'lh.l 1 2 J 4 e J 6 ä? ' i1 11. ra l. -) l t7 1E 19 il t"lf: 21t13 CllsEtrn FEte,r 2ltlt5 JohErnsnon Feter?1tlr7 ThörnErt Hå[,:ån?1Cr? Brandi n Jonae 1104 S j ökvi E,t Fatr i k 1?1 Flö11er Emnrånlrel! 1(lA Fl jcirt JErn 1 t() Fetters$on CL å'å? 1t tlani el sreon {ite'f an --i i. 17 GusLavsson 'lågnlt'-:i 3113 Larssc.rn F'ete+r?11å Li.nner Ander:;?1 1 Eirrnan Eityrb.jörn 21t-t6 Etrr:1i n Johan 2114 Jr:hansEon Plagnuts?119 Gurståv!!sren Jcihan?1O{L Eol{stedt Robert?1?tl Robert:i,Eon Fredr-i l'l?lö9 Li L jegren 'li k1as Genetay Henr l. tr AnderEgtrn 5te{an l1t]1 Guståvsson l'lattias C 7A 73 7{t!6 7ä,/ :J l"it_.ubb 8r i tt.rtr:r'ps Tl"i Br i ttatorps Tl"i Ehs5ö Södra l'1 Fti Så.rs.iö Brittatorps Thl l'tåt i a-ftörlurnda Stri iir:ierutms [,: Etrs j ö 501'i t'lå i 1 at-f'lör1 urncla Slli tl.i sa tl. Eksjö Söclra fi OH. [ ]. er-n Tr anäs E:t{Eij ö Sonrnrenbygdens S['i 75 hiorsbergar 7å Hr-rtsf rt:ds Ol'i 75 Elektrogervice 76 Hut::{reds O}'i 75 Ehs.5 ö 73 Eks.iö 75 },iorsberga 76 EkEjö Bfi: l,:: TD 14. Cr 1 14.?? {) r-,8 J..e TJ { e 1 Jt. r.-r t-r- J+ r c)5 16. f, {13 t7.l S ?rt L?.26?n?rr 3()

23 EkEjä tadslopp,r E.ks.iiiht-rsrr,i len 1911?.(i5. liå l:t-a55 : å Fl4 t,,l c) FLAC TART NA{N NR?1Bg Gurgtavs*on l'laria? :181 Rooth Emma :i :18i7 saket=on Johanna 4 :19{! Jonggon Arrrr-f.har-lotte 5 318? Johansson Angelica å?184 ialrlin Carlntte 7 31tsi1 Jönsson ngel å?179 liöderqvi st Jessi. ca 2t71 Fogel EsmE*r'al da l0 317å Ednrarll Anna Ehström l';.arol i rt 13? 18å klar gson l..iat ar i na 1?178 AnderEEon Angelica L4 l1 77 uritavlieilln l.:.ar i n 7sJ 75 7 i j"{5 /t) '7.i b 75 h:i-ubb l.ii sa l.i Br- j. Ltatorps Tl.i ödrq Vi F Nåss_jö B*sl,:et l,i l3i sur Et:e3ö Södra l.i 1Fl,:. åvs;ö Furul idsholan Aneby Furrul i dsl:ol an Aneby F r.rr i dsl.::ol an Aneby Somrnentrygdens 1.:l l{vetl. anda Ski dkl ubb Frrrr-rl i dskol an Aneby Furul i rjslcol an Aneby TD 15.1 i5.? L7.3? L?.47?C,. t13?{). oå?0.09 3D.11 lj. rj ij. -E F- JÅ

24 DiTi T RE JULTA] L S T\ 5i da =s==============s=3 = ======== ============== === ============================: Ello-iö Stadsloppr' Eks jiilrursrni lerr 19S?.ö5-?6 T::LASS :7 P? trl 2. FLAC START Ni.1' NR 2?33 Johansson Anders 2??29 Be f rage Jollan 3 226?.lordorark Stefan Davidssion Peter 2235 Carlqvi:it }"lats å???7 Edvardsgon F'et"er- 7?2t-1f, Rootlr Fer' :?.f 7 Er i c sson l.li [,: ae!347 Lutrrd[,:vi st Fre*dri ]l 1.0?3t)4 Johansgon l1attias 11??57 Lerrnströnr l"lartin?4l Roos Hr.pnr i ll t 3?55 D;rlr l Tohi,eg 14 JonEscrn "2t:)7 Heriri lt??53 F.'ar sson Henr i k 1å :?6t, Pau} i n Dan i el 17 3?4 Eunnar Johan 1B 2?54 Thör"nert l"laqnus 19 "3lCl llli l sson 'larcr-rs?0??64 Joharrsson Plattias?1?34S Fredern Fer-Johan 2? 2?4ö lr.i 1 plrrånd Ri chard?3??39 Hagströrn Chri ste,r??ö Pil. in9 'lartin 213ö Rehn Andraas 26?749 Gurstavsson Daniel 27 3?(r3 Sel l qvi st Fredri k?b 22ö5 Gr-rstavsson l'li kael?2å1 ['li leriurs Patri [l f,o 2?36 Linnsrr 'lagnlrs f, [. urndqren l.lr i ster 3? 22ö0 Eokstedt Henri [r 33?l?4 Brorggon JonaE 34???2 tr.lallin Janres 35??? Cl aesson 'latt i as 3å??59 S'verrggorr Peter 5;' 3t0g Erol i n Anderg -'Y.B??4.4 Högberg 'lathi ag?246 Norrgtr önr Joalli m 40 l{)å Carl s--on Andreas 41 1 Eurstavsson Eri "?4?3 13 Sahlin Pe."r 2:56 Jallob,;en Andreas 44 ttji l "t'5ö sgon Johan JotrårtGson LarE-Jcrr.rny Joharrsson Cl aes 47 1?17 Eewert Robin?7?6 Färq 'lar-clrs 49 2?15 cigter Peter 50 22?t-t Lirrdegren Ehristian a 7tJ =-1 ;' 3 -r1 7A '11 '7Ej t,::l.ubft 77 El-sjö ödra l": '77 ti 9i slt Hul tof reds 0l+i Vaggeryds 9Ol.; Frödi nge-brantestad E](s j ä SCf;: Fri ttatorps Tll Oli: 64 T'orpa hl 5i sr-r Flt Såivs-i ö Hurl tsf reds Clrl FE Ekerr Fli Hr-t t Hvetl anda SiLi Eks1ö Ehs-; ö Annebergs GF Eksjö 5ödra l"i Ehsjö SöcJr.r [,: td:hf' 78 Eksjö Södra l'.: 7e Fi Sisu 77 Eydsnås F 77 ElnJ*troservic*: 7A Ftd Såvsjö 78 FC Ekern 77 Hr-rltsf red 7S FF( åvs-jö FC Ellen 78 Ol": l errr 'fr anåta,li qsvets 77 Elektroservice 77 Ek.a jö SO{ 77 A. å4 Torpa 7g Ftr Eken Näss-i ö tiasket Somnrenbygdens Sh 77 Vagger-yd 78 Hhsjö 78 Ehs5 ö ödra l,: 78 Aneby 7A FC Eks?n Ehsj ö Eks_i ö. FE Eken 7e FC Eken 78 f:c Eken 78 Eks_i ö SOl.l 78 FC Eken 78 FC Ehen TD 3.23? ')li.?b s ? ,3l +-]..j,aj??e f, ? 3,4fl.4d) J. { ?HE C)O 4. ö ö5 4.O7 4.(]? L7 4. L El 4-L9 4.7() 4.7t) 4.?1 4-72

25 DJl' RESL LTAT - LiSi Ji ii da 11 FLAC STåRT f{at''n i'lr 51 :? 14 qrr J4 3tÅ n1l1 r E? JJ ntrqo ååju D-{ cl 5å???s 37??t9 53?? ?3? B_jörkl ltnd Andreas Bogmar-k Robi n Jonggon Jens Anderssorr Johan Fel.i>: l'lagnus Svensson BennY El:enberg A1bi n Johansgon Robert Börjesson Eri k l.:lubb 7 l FC E!':en 78 F Etten Nåss5ö Basket 78!,lorsberga 78 Ftr Eken 7A Höreda 6F 78 FC Eken 7E} FC Ellen!lankerycl TD 4, lf, 4.?4 4.? ? å

26 F'LAf: TART htr?3{jl " li lxl1 ":a{rt., 4?_3.{)4 5 i313 å l51o 7 :3C,7 ö -Tt o O 1.-rl,? {)3 1?SCrS 13 23t,3 13 3f,ClE,.4?31 re 6?i a J ÅJU tä 330å t le 2 ö9 t7!318 f'ral'$'l Eri i!6e clrl.jr:hanri,e Hal Johann.r Svenggon Hanns Ni i.:isr:ti Årrrr,r g;r,h gl;orr St:* i a L.r-rtrdkvi st Hånnå Ahlepil l-lristin Claeseen Johanna Ekbladh Hanna F ansel Hanrra Sarri on Lorri se Anderseon Hal irr Janbacll tiari a Earl s+.on Li nda von Stöcllel l"ladelune Lindqvi st Ceci i a Tengbro l,lal i n Granath l-lal i n fltto!å!ät:rn Hel ena F:t"LBH 78 Bri Ltatorpr 77 rji ql anda 7S FP; åvsjö 77 El:*jö Södra 78 öclra Vi if 78 1l{ Si su 79 Ekslö Sädra El<s j ö 77 EksSö ödra 7'/ E ls-jö Södra 79 Et<sjö Södra 78 El<sjö ödra 79 Etrs5ö ödra 77 E.lts3ö ödra 78 Eksjö 78 Etrsiii Södra 78 Nåssjö 77 Eks_jö Södra 7S Eksjö T: H K l'i l': li K il{ l{ rki rd '5.41 :i.,+å TAE {,4 4. C,5 4. t,8 4- l ?6, 4.4ö.-: 4.46 '4.47 ' 4.50 ', :i.50

27 Df; RE'SU.]'A.51A Sida : Elrsj ti Stads opp /' Etrs.j iit-rlrsrrri r..rr Lc? Jci -$8. :å 1...1_As r9 f, lrir F'r rit: SART F,lA].lht ; 'lr f?454 Joharrsson Jörqerr? Roop l'li lrael 3?451 Fettersgon,lattias 'rarss,on Rictrard?4r)5 tll 6sr:n 'laqnurs 6?4 Jahanseon Emarrnel , l-i rrdor Er i lr S?4?(t Ah l ep i B-i tjrrr? 2449 },:.arlgson Jonas l.{:,?471.'lcrhansgon Fr-erdrill 345t1 Car sson tlatt i as J.;:?4Så Jar Anclreoas 1:1?4oB Joharrr,gcrn Lar.s l4 :i4ill tlar ssorr Ri ck;rrr l5!4.:7 l-atrti l,li l,:are 16?465 Gr-r:;tavsson l.larcurs i4t-18 Fol l,:ers,gon Ted 1E?494 Ernsertår d Edvard 1??4;i4 Andergsclt-t Jonas :-,O 747 Lundll';i st '[ob i a:; 3l :J47b lii se'l ] Perter Xt i1445 Johångson Tobias?3?453 Herrrergård Anders?4$3 Gurst:avg:iorr 'lattias;?5 24B iarrder- tlartin?å?448 vengson Tobias 245å Hempel Thornas?A?4t.l0 Carlsgsn Daniel?9 34{16 6rån{ors t'lattias 3tr 2433,larl ss;on Dani el :425 Cl aesson l.lagnr-rs 3? 3446 Gustevsgon JakoLr :3?489 Cederturn Jacob f, Ci aeeson Dani el "4!1 Strarrdberg Jotren l.la 1 er Henr i lr 57 i444 Jonsson Rictrard f,$ SvensEc:n "458 l'lattias.? "r49? Håi,:enEscln Darriel 4t) "4t)7 Enqlurrrd Eri lr +L 34'7? l'lohl in John 4!: 34f,9 blain Joal:im 43 "496 Fåqer--atröm Fer--lili tll ag 44 tji nb adh Andreas "429 Andersson Emi l 46 24(13 Lant: Sebastiarr 47?459 l..ar 1 sgon Jerr y :484 Hel strcirn Dani el 4t f44(r Johansson Fredr i l,: 30 f495 Svensson Chrigtiarr h:lubei '? Bh::T*F i nal 7? Hl<sjö Södra l.: 79 Hvet anda ltidl,:r-rbb Jönköpi ng Bö gpittatorps Tl.l 79 Eks-jä Sörlra if: '79. Hvetlanda Pl Bil Elrejö Södra t: '79 Hvet anda Sll i dk urbb 7cl K Sisur 7Y Hvet anda k i cll,: r-rhb hitl 8r) i30 7g '75 B1 gc) 7S 7t, 79 7g iks-;ö l'i 'r-rna Södra 5;:or-tcenterr Hr-rl tsf reds {]Fi tii sa Sl'l Elis iö Sijdra H: FC Ekerr E t* s.i ö t1l"i F. Si eu Ftr Elren FH Vå:r 5 ij F'; $tockaryd Ftneby Eks.i ö gl Eks3ö ädra tl 8Cr ånnebergs GF 79 Eksjö 8Ct Erittator-ps T'k 81 Eks.5ä Ol,i 81 FC Eken ao Eks5ö Elrs i ö Elrs j ö l'etl anda 79 Eks.lö Södra l.: g1 H'.,retlanda SP'l g{, ES_S Näes;ö F Bö FF åvs 3 ö l'iltnqsbacl;a tsl Eti ö4 Torpa s1 7g 7c) l.li sa Ehs_iö SOli El:.s.j ö Ekeiö H.j ål tevad ks-i ö Höreda 6F E5L5 l:t,1, å ? ar E,f d,ö J}. CX) 4. {)l 4. (, 4. ()3 4.{}4 4, tjö 4. ritå 4 -tt7 4. rl{3 4. tö ? t4 4, r5 4.ls 4. 1å 4. t' lel 4. tqi 4.?rl 4.31 a "1 4.? f,() 4, 3? , 6 4.', {t 4. 4() : , l:

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~,

J~ ~1 ~1NfA5 IRND~ -I~, :-h 8..\HG. 25. 15 APRIL 1920. J>HE~.-PRlS 2: 25. ~~~=~=i+-_\, ( --4! "~:~-.:::J = h mfl _. ~~ION)~ i ~. -ndningenrjf J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~, UtB[N~lt=:===J!:====l=====t===:=::Jt:=====t=:jJ:;:::=3r:::b

Läs mer

."l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~.

.l I( ----ni -=jl ~ -t+. /'j u~ ;tj2 rr. . r ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ ~'5IONSIIDNINGEN' . ORGAN :r:ör:.)ieijka ~5IONEJi-I' KJNA.. la~. ~ L- N;r 5. ARG. 33. 5 MARS 1928. PREN.-PRIS 2: 25. i:=:; F. r."l I( ----ni -=jl ~.\L ~ ~ p: ~ ~~ ~'5IONSIIDNINGEN' ;tj2 rr ~ ~,~ ;;,,, SIN~ UIND ~ ~ ~ +n b=; D~ - F. ;;'~ l. ORGAN :r:ör:.)"ieijka ~5IONEJi-I'

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. "+[,g. r...-.

REC ISTER. och dess Förvaltningsutskott. Värmlands läns Hushållningssällskap. fattade beslut. ttj*:**i. under åren l88s-1930. över av. +[,g. r...-. REC ISTER över av Värmlands läns Hushållningssällskap och dess Förvaltningsutskott fattade beslut under åren l88s-1930 K ARLSTADS.TIDNINOENS A..A. Iq3T. r...-.1; "+[,g ttj*:**i Följande "Register" upptagel

Läs mer

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen

Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen enas Påand med 'iiga sam- Krprrrr 3 Lärobok i Skogsvetenskapen Jcrra kapitel kotnmer att behandla bak_.m[den rill att Obbarius skrey sin lärobok. itr fiirsök till analvs av innehållet. Eftersonr rokcn

Läs mer

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona

16:de Årgången. Häfte N:r 2, 1853. Carlskrona 16:de Årgången Häfte N:r 2, 1853 Carlskrona NÅGRA ORD 0~1 GRATIALS-FOi'iDEN U'I'l A~HIULITWJ'S KRIGSMAI'is-IC-~.ssA N. O rotankan för eltrrlefvandes ställning, och utsigten för deras bergning måste för

Läs mer

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50

Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 -" PnruomN 1925-50 Krptrsl 6 Den praktiska hus{ursaveln i perioden 1925-50 Den allmänna utvecklinsen Iluscljrrrsskiitseln fortsiitter uncler' 1900- trlets andta ljärcleclcl att spela en viktig loll i jordbruks-

Läs mer

brolionlt Nr 81 April 1986

brolionlt Nr 81 April 1986 brolionlt 8 April 986 t, Yarför? \'ar och en som ägnar sig åt maratonlöpning har någon gång haft anledning att grubbla över denna fråga, som stallts av en siäkting, en bekant eller oflast av löparen s;älv.

Läs mer

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm

Provided in Cooperation with: Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Murray,

Läs mer

\ANE[SEil G@RGT PRATF

\ANE[SEil G@RGT PRATF \ANE[SEil G@RGT PRATF,r-Vt u0u 4-1975 I{EI,SII CORGI PR^T (''CP) UTGES AV CORGISÄITSKAPET I SVERICE, Redaktör! Yvonnc Svenssol sopranbräed 52 o ååiå3,1;1"""" lilcpis ailregs: 6e ovae. Corglsäll6kaPetG

Läs mer

\AMILSEil G@RGI PIRAT $,$ I. u}t. Ttttr:1,. - t2

\AMILSEil G@RGI PIRAT $,$ I. u}t. Ttttr:1,. - t2 z \AMILSEil G@RGI PIRAT u}t $,$ I Ttttr:1,. - t2 WELSH COI]GI PRAT Utgiven av Svcnska llelsh Corgi S::11skäpet Redaktör: Terry DiLl.enbeck I! daktionen: twa Va]ing"r liue BerAlud Sivcrt Nilsson SWNSX,T,

Läs mer

återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit

återfinner vi medlemmarnas egen tidning M ARATHONT-ÖpaReN med information som speciellt som alltid varit brolhonlö Nr 67 ebruari 984 984 \. M ar atb ons cills k ap ets u erks a.m - bet bar fått ett, ny dimensiorr... \, \, Utgiven av Svenska Marathonsällskapet, Box 8, 0 Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare:

Läs mer

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991 iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Avskrift av band nr 2. 2J. oktober 1984. FoIke : Mitt namn är Folka Barkman. Jag är nu Z1 år qammaj.. övningar och nautralitat svak t'.

Avskrift av band nr 2. 2J. oktober 1984. FoIke : Mitt namn är Folka Barkman. Jag är nu Z1 år qammaj.. övningar och nautralitat svak t'. 1. F10 h i s t o r i a k o m m i I t e Grupp " Ledninq - Flygtjänst Avskrift av band nr 2. 2J. oktober 1984. F10 på BulIlofta. l4innan barörandc organisalion, Iokalisering övningar och nautralitat svak

Läs mer

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. "!," sid. "r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn

,,i, ilr,,, til,'j,,, Itr. i,t \\ '),,t1, wllt 'wlltl'lt. !, sid. r'nt,,i. ,ttlt,!tr. [i]trryn "r'nt,,i ilr,,, i,t \\ '),,t1, til,'j,,, Itr,,i, li "i,(' \tt 'r EI '[[,rtiilt'tlt' [i]trryn tl,'wll,u, 'li W;n:lifmlll, y:n'tflllr,,ttlt,!tr wllt 'wlltl'lt [t'a [tli,inn A,Wt:lty1ptlt illl,tl'tli1illli:ill,lll'

Läs mer

TROMBEN. Medlemstidni for Nasb ks Tennisklubb, A. Vi bcsöker tennislekis! Vårbruk på Näsaäng! lnbjudan till KM och Vårhandicapen! Reportage från KM!

TROMBEN. Medlemstidni for Nasb ks Tennisklubb, A. Vi bcsöker tennislekis! Vårbruk på Näsaäng! lnbjudan till KM och Vårhandicapen! Reportage från KM! TROMBEN Medlemstidni for Nasb ks Tennisklubb, A Vi bcsöker tennislekis! Så gick det i JSM och VSM! lnbjudan till KM och Vårhandicapen! Vårbruk på Näsaäng! Reportage från KM! Stefan Åslins tränartips! CIRSFORÄ

Läs mer

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t

NY CHEF 2004-01-01. vid Norrlands Drasonre INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM. Ärg 4t Ärg 4t 2004-01-01 NY CHEF vid Norrlands Drasonre OlJer ste B e ngt S andströ m INNEHÅLLER ÄVEN: ÅRSMöTE 2004, L-c BJöRK, skjutofficeren PROTOKOLL, KALLELER MM apropä ROSI \s Otdl: Roll B.tsshiirl Dct kånns

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning

Egnahemmet Hällen. Fornsigtuna i ny belysning Udden, Håtuna Thetorp, Håtuna Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro, samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24

Läs mer

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn

ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn ffietoh gox'g[ pnot 4/20rt a(ick glenohd @cbb Corgi Klubbtn SVENSXA WET,SH CORCI KLIJBBANS STYRELSE vl ordfö6nd./ cadrlå Lindhof modrs'ensvr 963d( oe rne&loircrrladllic@ dclirl! Gåbde o Hatstijn Väss ldarei

Läs mer

brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm

brolrtonlö Vi sciger uälkomna... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm brolrtonlö Nr 68 April t9b4 \, \, v! Vi sciger "uälkomna"... Det är med glädje som vi denna gång säger "Välkomna" till ett ovanligt stort antal nva medlemmar. Tillströmningen av nya ansökningar om medlemskap

Läs mer

D X-AREN. Arg. 1. November 1964. Nr l. organ för SVERIGES DX-RIKSKLUBB. Fack 4006, Lund 4 - Sweden

D X-AREN. Arg. 1. November 1964. Nr l. organ för SVERIGES DX-RIKSKLUBB. Fack 4006, Lund 4 - Sweden D X-AREN organ för SVERIGES DX-RIKSKLUBB Fack 4006, Lund 4 - Sweden Nr l November 1964 Arg. 1 Anslutna klubbar: Malmö Kortvågsklubb, Fock 7026, Malmö 7 Umeå Kortvågsklubb, Box 117, Umeå l Folkens DX-Ciub,

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer