Kulturförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturförvaltningen 1 2012"

Transkript

1 Kulturförvaltningen

2 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7 Fritidsavdelningen...8 Konsument Halmstad...9 Kulturavdelningen...10 Staben...11 Foton på framsidan, överst från vänster: Stadsbiblioteket (foto: Mymmel Blomberg), Mjellby Konstmuseum (2 bilder) Medborgarservice Andersberg, Nolltrefem, lunchmusik på Stadsbiblioteket, guidad konstpromenad med barnvagn 2

3 Fyrverkerifestivalen 2008 Kulturförvaltningen Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom folkbibliotek, fritidsgårdar samt konst- och kulturverksamhet. Vi ansvarar även för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. I denna folder presenteras kulturförvaltningens fyra avdelningar, staben samt kulturnämnden med uppdrag, utvalda mål och kuriosa. På kommunens webbplats, kan du läsa mer om vad de olika verksamheterna erbjuder. Under 2012 kommer en ny kulturchef att tillsättas. Antal anställda: 132* personer Budget 2012: kr * Siffror för tillsvidareanställda i denna broschyr är hämtade från Kulturförvaltningens personalredovisning

4 Kulturnämnden Kulturnämnden Halmstads kommuns verksamhet utförs av 13 förvaltningar och sju bolag. Arbetet leds av en nämnd eller styrelse. Kulturförvaltningen styrs av kulturnämnden där 14 politiker, även kallade förtroendevalda/ledamöter, sitter. Politikerna är inte anställda i kommunen utan utför uppdraget på sin fritid. De valdes av kommuninvånarna i valet Kulturnämnden har under 2012 elva möten där olika ärenden behandlas. I diariet, som du kan söka i på kan du följa ett ärende. Så kan du påverka Att rösta i kommunalvalet, som hålls vart fjärde år, är det viktigaste sättet för halmstadborna att påverka sin kommun. Ett annat sätt är genom Åsikten. Den som lämnar en åsikt får ett skriftligt svar från verksamheten som frågan berör. En åsikt har inga begränsningar, den kan vara ett förslag, ett klagomål eller beröm. Se kontaktuppgifter på baksidan av foldern. Ledamöter Övre raden från vänster: Nils Werner (MP), Tommy Lundkvist (FP), Jane Thorell (M), Dan Öjvind Gasstorp (C), Richard Kompass (S), Bertil Nilsson (S), Anna Ohlsson (S), Agneta van Toor (FP). Nedre raden från vänster: Homa Ebtedaei ( S), Annette Nordén (KD), Lena Ekman, ordförande (M), Eva-Marie Paulsson, vice ordförande (S), Carina Rosshed Renkert (V). Saknas på bilden: Joakim Rask (M)

5 Utanför medborgarservice och biblioteket på Andersberg Kulturnämnden Organisation Kulturchef Ledningsgrupp Konsument Halmstad Biblioteksavdelningen Fritidsavdelningen Kulturavdelningen Staben Avdelningschef Enskilda funktioner direkt under stabschef Ekonomi Personal IT Information Sekretariat Avdelningschef 4 enhetschefer Möten och upplevelser Barn och familj Närbiblioteken Kunskap och demokrati Enskilda funktioner direkt under avd-chef Stöd Avdelningschef 2 enhetschefer Öster - 5 områden och 8 mötesplatser Väster - 4 områden och 5 mötesplatser Enskilda funktioner direkt under avd-chef Samordnare Trygga Halmstad Avdelningschef Enskilda funktioner direkt under avd-chef Konsument Halmstad Medborgarservice Andersberg Avdelningschef 2 enhetschefer Konstenheten Nolltrefem Enskilda funktioner direkt under avd-chef Arrangemang för barn och vuxna Kulturstöd Kulturhuset Kvalitet Antal ledamöter: 14 personer Budget för nämnden 2012: kr 5

6 Skumdisco på Youth Area under the Tall Ships Races Vad hände år 2011? År 2011 präglades av en omorganisation, med syfte att skapa en mer kundorienterad organisation med ett nära ledarskap. Den nya organisationen började gälla 1 juli. Vid årsskiftet 2010/2011 bytte Stadsgalleriet namn till Halmstads Konsthall. Året började med kyla och skulpturen 0+0=8 i Nissan, i folkmun kallad Nollan, blev illa tilltygad. Framöver kommer Nollan placeras ut i Nissan som ett vårtecken varje år och plockas upp när risk för isläggning finns. I mars inträffade en hotfull situation på fritidsgården Hyddan, vilket gjorde att gården stängdes. Verksamheten flyttar under 2012 till lokaler på Grönevång. Under 2011 anordnades flera arrangemang. I april firade Stadsbiblioteket fem år med dunder och brak. Publiken kunde bland annat lyssna på poesiuppläsningar och se en Lennart Hellsingutställning. I juni var det dags för stort Barnkalas för alla barn. Trots det regniga vädret kom det besökare till alla aktiviteter. I augusti var Halmstad värdhamn för The Tall Ships Races. Här höll kulturförvaltningen i Kids Area och Youth Area som båda blev välbesökta. Under hösten satte Nolltrefem upp musikalen Laddad som snabbt sålde slut. Biblioteken gick över till att låna ut med RFID (ett chip), vilket underlättar både för låntagare och personal. Under året har även upphandling av drama- och teaterverksamheten för ungdomar genomförts. Kvartersteatern fick uppdraget. Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning förväntas öka under Därför har Konsument Halmstad fått en ökad budget och anställde i slutet av året en ny budget- och skuldrådgivare. Detta är bara ett urval av vad som hände på kulturförvaltningen Du kan läsa mer i vår verksamhetsberättelse på webben.

7 Barnavdelningen på Oskarströms bibliotek Foto: Mymmel Blomberg Biblioteksavdelningen Biblioteksavdelningens uppdrag är att ge halmstadborna fysiska och virtuella mötesplatser, som bidrar till sammanhållning och social gemenskap och som är tillgängliga för alla. Biblioteken ska även vara ett kunskapscentrum som stödjer det livslånga lärandet och hjälper alla i en lärandeprocess. I uppdraget ingår att vara arena för den demokratiska processen och skapa ett upplevelserum där en mångfald av olika kulturer möts. Biblioteksavdelningen ska även inspirera till läsupplevelser och skapa plattformar för att dela dem. Mål Intresset för läsning ska öka. Den digitala klyftan ska minska. Det virtuella biblioteket ska utvecklas. Visste du att år 2011 hade biblioteken i Halmstad besök? en halmstadbo lånade i snitt 9,3 böcker år 2011? år 2011 hade biblioteken arrangemang/aktiviteter i egen eller extern regi? Antal anställda: 61 personer Budget för 2012: kr 7

8 Sommaraktivitet, Splash Fritidsavdelningen Fritidsavdelningens uppdrag är att driva fritidsgårdar i kommunens olika delar. Gårdarna ska hålla öppet under ungdomarnas fritid. Avdelningen ska även söka upp, lotsa och coacha barn och ungdomar i åldrarna år i en positiv riktning, samt driva en brottsförebyggande verksamhet. För att nå målgruppen samarbetar avdelningen med organisationer, skola, föreningslivet och studieförbund. I uppdraget ingår även att arrangera sommaraktiviteter. Verksamheten ska präglas av respekt, jämställdhet, inflytande och gott bemötande. Mål Ungdomarna ska vara med och bestämma och påverka. Besökare ska känna trivsel, trygghet och bli positivt bemötta. Miljön ska vara aktiv, stimulerande, utvecklande och drogfri. Visste du att avdelningen har öppen fritidsverksamhet på tio platser i kommunen? ca 48% av de som besökte fritidsgårdarna 2011 var tjejer? år 2011 genomförde fritidsavdelningen 56 arrangemang med totalt besökare? Antal anställda: 32 personer Budget för 2012: kr

9 Rådgivning på Konsument Halmstad Konsument Halmstad Konsument Halmstads uppdrag är att erbjuda invånarna i kommunen oberoende och opartisk rådgivning inom budget- och skuld-, konsumentsamt energi- och klimatfrågor. Avdelningen ansvarar även för att samordna de olika verksamheterna på Medborgarservice Andersberg. Tillsammans med de boende, kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och myndigheter ska medborgarservicen på Andersberg utvecklas och på så sätt motverka segregation och utanförskap. Mål År 2014 ska en ökad andel av kommuninvånarna känna till Konsument Halmstads verksamhet. Visste du att all rådgivning är avgiftsfri. År 2011 fick ca halmstadbor rådgivning? Medborgarservice Andersberg anordnade 164 aktiviteter och 56 arrangemang år 2011? de vanligaste ärendena hos konsumentrådgivningen rör bilköp, hantverkstjänster, abonnemang och resor? Antal anställda: 10 personer Budget för 2012: kr 9

10 Kulturavdelningens evenemang Barnkalaset 2011 Kulturavdelningen I kulturavdelningens uppdrag ingår ansvar för att kulturutbudet i Halmstads kommun kompletteras, breddas och fördjupas. Avdelningen ger stöd till och samverkar med kulturföreningar och andra kulturutövare. I uppdraget ingår även ansvar för konstverksamheten i kommunen, såsom utställningar, inköp, samlingar, offentlig konst samt publikt och pedagogiskt arbete. Avdelningen ska även anordna kulturella evenemang och samordna barnkultur. Mål Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Skapa möjlighet till professionella kulturupplevelser i olika former. Skapa förutsättningar för barns och ungas eget skapande. Visste du att kommunfullmäktige har som mål att att Halmstad ska bli ett internationellt konstcentrum....nolltrefem, som är Halmstads hus för unga, har både Kondiset för träning, Underlandet för skapande, Impuls för dans med mera....det finns ett spöke i Kulturhusets källare. 10 Antal anställda: 19 personer Budget för 2012: kr

11 Leanarbete på Mjellby Konstmuseum Staben Staben är en expertfunktion inom kulturförvaltningen. I uppdraget ingår att ge stöd och service i specifika frågor samt vara specialist för verksamheterna via cheferna, förvaltningschefen och nämnden. Stabens kompetensområde rör personal, budget- och ekonomi, post- och diariehantering, nämndsadministration, information och kommunikation samt IT-strategi och datateknik. Staben samordnar även förvaltningens kvalitets- och Leanarbete, som i en omarbetad och anpassad version för kulturförvaltningen kallas SMART. Mål Öka kundvärdet för halmstadborna genom ett leanbaserat arbetssätt. Visste du att 244 ärenden och 940 händelser diariefördes år staben samordnar 64 publika och 162 administrativa datorer....under 2011 skickades 29 pressmeddelanden ut. Du hittar dem i nyhetsarkivet på kommunens webbplats. Antal anställda: 10 personer Budget för 2012: kr 11

12 Kontakta kulturförvaltningen Tfn: (vxl) För direktnummer besök vår webb E-post: Postadress Kulturförvaltningen Box 316, Halmstad Besöksadress Kungsgatan 25, vån 2 Halmstad Öppettider Se respektive avdelning på webben ÅSIKTEN vad tycker du om oss? Lämna en åsikt! Webben sök åsikt. Fyll i webbformuläret. Postadress Åsikten, Halmstads kommun Box 153, Halmstad Fråga efter blankett på någon av våra verksamheter. E-post: Sms: Inled meddelandet med HALMSTAD. OBS på sms lämnas inga svar. 12

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål 2009. Under respektive målområde

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28

Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 Kulturnämndens handlingar 2015-01-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2015-01-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Varbergs Kurort, 2015-01-27--2015-01-28

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-10-19 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö

Ung livsstil på Lidingö Ung livsstil på Lidingö Vi ska skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 2 Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att arbeta för att ge unga på Lidingö de bästa förutsättningarna för att

Läs mer

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15

Hjärtefrågor. Halmstad. Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5. Hit går våra skattepengar sidan 6. Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor 20 sidor kommunal information Mars 2011 Halmstad Kommunrådens hjärtefrågor sidan 2-5 Hit går våra skattepengar sidan 6 Fullmäktige i närbild sidan 8-15 Hjärtefrågor I detta nummer av Hjärtefrågor

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Fritiden Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir verklighet

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2013 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 13 november 2012 Innehåll Nuläge och prioriterade områden... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Biblioteksplan för Norsjö kommun

Biblioteksplan för Norsjö kommun NORSJÖ KOMMUN för Norsjö kommun 2015-08-17 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE... 3 Uppföljning och utvärdering... 3 Styrdokument... 3 NULÄGET PÅ NORSJÖ BIBLIOTEK... 4 Filialer... 5 VISIONER OCH MÅL...

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kulturnämnden kallas till sammanträde

Kulturnämnden kallas till sammanträde Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum 2009-01-27 Referens E. Arvidsson Er Referens Vår referens Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 3 februari 2009 Tid 18.00 Plats Museet,

Läs mer

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek

Kommunikationsplan. för. Sandvikens Folkbibliotek Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(13) Marcus Strand 026-24 16 12 marcus.strand@sandviken.se Kommunikationsplan för Sandvikens Folkbibliotek Sandvikens Folkbibliotek Version nr 1 Kommunikationsplan

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer