Skandia Link våra fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandia Link våra fonder"

Transkript

1 våren 2007 Skandia Link våra fonder Skandia Link ger mer! sid 8 9

2 innehåll sid välj bland världens bästa fonder 1 först väljer vi sedan väljer du 2 utvärderingsprocessen 4 vi hjälper dig att välja om du vill 6 Skandia Link ger mer! 8 aktiefonder sverige 10 aktiefonder norden 15 aktiefonder europa 17 aktiefonder nordamerika 22 aktiefonder globala 27 aktiefonder japan 30 aktiefonder asien exkl japan 33 aktiefonder tillväxtmarknader 36 aktiefonder bransch 40 blandfonder och hedgefonder 44 räntefonder 48 fond-i-fond 53 ideella fonder 55 förvaltare 60 läsanvisningar flik

3 Välj bland världens bästa fonder De senaste fyra årens starka börsutveckling har varit till glädje för de flesta fondsparare. Den sista tiden har dock varit turbulent med svängningar på världens börser. Detta gör det än mer viktigt att se över sitt fondval. Trots den senaste tidens turbulenta börsutveckling som grund är det knappast förvånande att fondförvaltare både i Sverige och i världen i stort uppvisar rekordsiffror när det gäller avkastning. Allt detta är mycket välkommet, men på Skandia Link nöjer vi oss inte med att dra nytta av utvecklingen på världens börser. För oss är målet att kunna erbjuda dig som kund en långsiktigt bättre avkastning än våra konkurrenter. I en aktuell undersökning har vi jämfört avkastning och risk på våra fonder med de viktigaste konkurrenterna. Resultatet visar att Skandia Link under den senaste femårsperioden har kunnat erbjuda en högre avkastning än konkurrenterna. I vår fondkatalog kan du läsa mer om jämförelsen men framförallt kan du läsa om vår modell och vårt sätt att arbeta för att ge dig som kund tillgång till världens främsta fonder och fondförvaltare. Vi är experter på att välja ut de bästa förvaltarna. Alla de fonder som ingår i vårt utbud är noga utvärderade. Var och en av fonderna är också kvalitetsmärkta med Linkmannen som symbol och sigill. I ett ark i mittuppslaget finns tio sigill. Med sigillet kan du enkelt markera ditt val av fonder. Vi vill gärna bistå dig i ditt val om du vill och så mycket du behöver. Välkommen som kund hos Skandia Link! 1

4 För att en fond ska finnas med i Skandia Links utbud räcker det inte att den har haft en historiskt god avkastning. Hela vår process mynnar ut i att finna ett mönster som förklarar varför en fond har gett högre avkastning. Om det finns starka förklaringsmönster ökar möjligheten till fortsatt god avkastning. Utvärderingen ger därför en ökad trygghet för våra kunder. Mats Lilja Analytiker och ansvarig Skandia Links Globalfonder, Blandfonder och Sverigefonder Skandia Link har ett unikt internationellt nätverk som ger oss en mycket god kännedom om lokala marknader. Det gör att du som kund kan välja de bästa fonderna inte bara i Sverige utan på alla viktiga marknader i världen. Caroline Kärsten Analytiker och ansvarig Skandia Links Nordamerikafonder först väljer vi sedan väljer du 2

5 Skandia Link gör det enkelt för dig att välja fonder. I vårt erbjudande har vi samlat ett brett urval av fonder från världens främsta fondförvaltare. Vi arbetar efter en noggrann urvalsprocess där bara de fonder och förvaltare som lever upp till våra högt ställda krav väljs ut. Urvalsprocessen pågår ständigt och vi byter ut de fonder och förvaltare som inte håller måttet. På så sätt vill vi göra det enkelt för dig att välja och att välja rätt. Med hjälp av vår kunskap och erfarenhet har du alltid tillgång till fonder av högsta kvalitet. Oberoende av den inriktning och risknivå som du väljer, vill vi kunna erbjuda ett sparande som ger en högre avkastning än våra konkurrenter. Till skillnad från flertalet av våra konkurrenter har Skandia Link ingen egen kapitalförvaltning. Det är en styrka. Även om vi äger flertalet av de fonder som erbjuds förvaltar vi dem inte själva. Vi använder istället vår kompetens för att välja ut de allra bästa förvaltarna. Skandia Link är oberoende och arbetar endast på uppdrag av kunderna. Genom att samla ett brett utbud av de allra bästa fonderna gör vi det lättare för dig att välja. Först väljer vi sen väljer du. Vi har under lång tid byggt upp vårt arbete kring insikten att alla inte kan vara bäst på allt. Genom att välja ut de bästa förvaltarna inom olika segment och marknader vill vi göra det enklare för dig som kund. Det är Skandia Links kanske främsta styrka. Vi gör det svåra jobbet för att det ska bli enklare för dig. Pia Hagen Analytiker och ansvarig Skandia Links Europafonder 3

6 placeringsfilosofi Att granska placeringsfilosofin handlar i hög grad om att finna svaret på hur en förvaltare når framgång. Vi behöver veta vilken strategi och vilka metoder förvaltaren har för att uppnå en högre avkastning än konkurrenterna. I sammanhanget är det också viktigt att undersöka om placeringsfilosofin har förutsättningar att förutsäga aktiemarknadens utveckling och ge en bättre avkastning även i framtiden. process En förutsättning för att placeringsfilosofin ska vara framgångsrik är att den också kan omsättas i den dagliga förvaltningen. Därför genomför Skandia Link en noggrann granskning av förvaltarens arbetsprocess. Den omfattar allt från finansiell analys och värdepappersval till riskkontroll och intern utvärdering. Avgörande för vår bedömning är om förvaltaren har en process som stödjer placeringsfilosofin och som leder till att uppsatta mål nås och tidigare framgångar kan upprepas. personer Att med framgång förvalta kapital handlar ofta om att ha rätt humankapital. Skandia Link genomför alltid en granskning av erfarenheter, kompetens och rollfördelning hos de personer som arbetar med förvaltningen. Vi vill säkerställa att de har den kompetens som krävs för att genomföra placeringsfilosofin och den process som förvaltaren har. Sist men inte minst undersöker vi förvaltarens förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. I det sammanhanget är det också viktigt att säkerställa att förvaltarens kompetens kvarstår även om en eller flera nyckelpersoner skulle lämna bolaget. prestation Den avkastning eller prestation som har uppnåtts är självfallet central i bedömningen av varje förvaltare. Inom Skandia Link nöjer vi oss emellertid inte med att konstatera att en förvaltare har varit framgångsrik. Vi vill också ha svaret på varför förvaltaren har uppnått goda resultat. Därför gör vi en noggrann utvärdering av prestationen under olika tidsperioder. Vi studerar också vilka placeringar som har bidragit till resultatet och vilka risker som har tagits. Här analyseras även om placeringarna stämmer överens med förvaltarens placeringsfilosofi och process. Syftet med vår utvärdering är att säkerställa att en god avkastning inte beror på tur utan på skicklighet. Tur kan alla ha, men för dig som kund är det avgörande att förvaltaren har den skicklighet som krävs för att upprepa sina framgångar och ge dig en god avkastning i framtiden. 4

7 Utvald Skandia Link Fyra faktorer som avgör Här kan du läsa mer om de faktorer som avgör vårt val av förvaltare. På Skandia Link kallar vi vår utvärderingsmodell 4P efter de fyra viktigaste kriterierna; placeringsfilisofi, process, personer och prestation. Under varje fondkategori kan du läsa hur varje enskild fond har kvalificerat sig enligt vår urvalsmodell, 4P. Sigillet med Linkmannen är ett kvalitetsmärke och en symbol för alla de fonder som Skandia Link erbjuder och som kvalificerat sig i vår urvalsmodell. Det signalerar att förvaltaren har klarat den noggranna utvärdering som Skandia Link gör för att säkerställa att du som kund ska kunna välja bland världens bästa fonder och förvaltare. För oss räcker det inte att förvaltarens fonder historiskt har uppvisat en stark värdetillväxt. För att en fondförvaltare ska kvalificera sig till Skandias Links fondutbud måste vi veta hur och varför avkastningen har varit möjlig. Utifrån dessa kunskaper gör vi en bedömning av om förvaltaren har förutsättningar att nå framgång även i framtiden. De som uppfyller kraven får vara med och förvalta någon eller några av våra fonder. Utvärderingen sker fortlöpande och den förvaltare som inte håller måttet byts ut. I mitten av den här katalogen finns ett ark som innehåller 10 märken med Mitt val. De kan användas för att markera de fonder som passar dig bäst. 5

8 vi hjälper dig att välja om du vill I vårt utbud finns fonder med olika risknivåer. Till kategorin högriskfonder hör exempelvis aktiefonder som gör placeringar på tillväxtmarknader. För de kunder som vill ha ett mer tryggt och säkert sparande erbjuder Skandia Link räntefonder med låg risk. Och så finns förstås ett stort antal risknivåer däremellan. Gemensamt för alla fonder är att de oavsett risknivå och inriktning har en professionell förvaltning som ger förutsättningar för en god avkastning. På så sätt har vi lagt grunden för att du som kund ska kunna välja det som är bäst för dig och ditt sparande. Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig och hur mycket. Det avgör du själv. Vi hjälper dig att välja om du vill. 6

9 mycket hjälp Det allra enklaste alternativet är att välja någon av Skandias Links fond-i-fonder. De innehåller ett urval av de fonder som finns i vårt utbud och ger möjlighet till ett enkelt sparande med god riskspridning och avkastning. Med vår hjälp väljer du den inriktning och risknivå du vill ha. Sedan sköter Skandia Link resten. Med fond-i-fonder väljer vi ut fonder ur vårt utbud. Vi följer fondernas utveckling löpande och anpassar sammansättningen med hänsyn till marknadens utveckling. Valfrihet innebär också en möjlighet att slippa välja. Med Skandias fond-i-fonder kan du välja att låta oss sköta arbetet med ditt sparande. lite hjälp Om du vill ha valfriheten kvar men få stöd i ditt val av fonder kan du få hjälp av Skandias förvaltningsspecialister. De har expertkunskaper om hur olika fonder kan kombineras för att du ska få en god riskspridning och bästa möjliga avkastning. Skandias förvaltningsspecialister tar löpande fram färdiga placeringsförslag som du kan använda som stöd innan du väljer eller byter fonder. Du väljer själv, men får hjälp och stöd på vägen utan att det kostar dig något. ingen hjälp För dig som vill välja själv erbjuder Skandia Link ett brett utbud av världens bästa fonder. Utifrån din ekonomiska situation, avkastningskrav och placeringstid väljer du vilken risknivå och inriktning dina placeringar ska ha. Att fondspara hos oss ger stor flexibilitet och möjligheter att följa ditt sparande. Du kan byta fonder när du vill och så ofta du vill utan att det kostar dig något. Läs mer om våra olika fonder längre fram i katalogen. På vår webbplats skandia.se finns också verktyg för att testa, jämföra och byta fonder. 7

10 Skandia Link ger mer! Valet av fonder kan ha stor betydelse för din framtida ekonomi. En något lägre avkastning framstår sällan som särskilt dramatisk i det korta perspektivet, men på längre sikt blir även små skillnader stora belopp. Det är en viktig utgångspunkt för oss på Skandia Link. Vi vill göra det enkelt att välja samtidigt som vi ger dig världens bästa fonder att välja mellan. Och vi strävar alltid efter att erbjuda fonder som ger en högre avkastning än de fonder som våra konkurrenter kan erbjuda. Vid sidan om den noggranna urvalsprocessen är det viktigt att fortlöpande utvärdera avkastningen i våra fonder jämfört med konkurrenternas. I en aktuell konkurrensrapport har Skandia Link därför genomfört en grundlig analys av hur våra fonder står sig i fråga om avkastning och risk gentemot de viktigaste konkurrenterna. Vi har studerat var kunderna har fått bäst avkastning under de senaste åren. Undersökningen omfattar alla de fondkategorier som finns i PPM-systemet. Skillnaden mellan de olika kategorierna har sedan vägts samman till ett genomsnitt. Störst skillnad för långsiktigt sparande Resultatet visar att Skandia Links fonder har haft en bättre avkastning än konkurrenterna under de senaste fem åren. Skandia Links ambition är att bidra till långsiktig ekonomisk trygghet för dig som kund. Är du till exempel 28 år med en lön på kronor per månad kan du, givet att Skandia är lika mycket bättre i framtiden än våra konkurrenter, få upp till kronor mer att leva för i pension. Du hittar hela undersökningen på skandia.se 8

11 Fondurval förklarar framgång Att Skandia Link kan uppvisa en bättre avkastning än konkurrenterna är sjävfallet glädjande. För dig som ska börja spara är det dock viktigast hur det går i framtiden. Ingen kan med säkerhet förutspå hur utvecklingen kommer att bli framöver men när du ska välja fonder och fondförvaltare är det tryggare om du vet att de goda resultat som uppnåtts inte är en slump. Vårt val av förvaltare och fonder är därför centralt och utgör den kanske viktigaste förklaringen till att Skandia Link har haft en högre avkastning än konkurrenterna. Vi har valt att inte själva förvalta fonder. Bakom denna strategi ligger övertygelsen att ingen förvaltare är bäst på allt. Att förvalta japanska aktier kräver andra kunskaper och strategier än att förvalta svenska statsobligationer. I stället väljer vi ut de allra bästa förvaltarna av olika fonder och fondkategorier. Urvalet sker genom en noggrann och kontinuerlig process där vi analyserar fondförvaltarens placeringsfilosofi, process, personer och prestation, den så kallade 4P-modellen (se sid 4 5). Global kompetens Vi är experter på att förvalta förvaltare. Inom Skandia Link finns ett väl sammansatt team av fond- och förvaltaranalytiker. Totalt arbetar 47 analytiker världen över med analys och utvärdering. En del av dem arbetar i Sverige, men Skandia har även experter på plats i länder som Australien, Storbritannien, USA, Tyskland och Spanien. Med hjälp av deras specialistkompetens säkerställer vi att du som kund alltid kan välja bland världens bästa fonder och få en högre avkastning på ditt sparande. En placering i fonder innebär alltid en risk. Värdet kan gå både upp och ner och det finns ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ett nytt stjärnskott! I början av året tog Skandia Link in en ny förvaltare, New Star Asset Management. De förvaltar bland annat New Star Pan European Equity Fund, som Skandia valt att komplettera sitt fondutbud med. Förvaltningsbolaget särskiljer sig från sina konkurrenter genom sina mycket kompetenta och framgångsrika förvaltare. New Star Pan European Equity Fund är en spännande fond som investerar brett i olika branscher i Europeiska bolag, av alla storlekar. Genom att bestämma värdet på ett företag, eller en aktie, utifrån information om företaget och dess omvärld, hittar förvaltarna till New Star Pan European Equity Fund undervärderade aktier som skall ge mervärde till förvaltning av fonden. Fonden är hittills i år den fjärde bästa Europa fonden i sin jämförelsegrupp som innehåller över 120 fonder. Under fondens första 6 veckor inom Skandias utbud har intresset för fonden visat sig vara mycket stort. Skandiafond bäst bland svenska blandfonder Skandias fond, Skandia Allt i Ett Offensiv, har utnämnts till bästa svenska offensiva blandfond av analyshuset Lipper. Fonden har utmärkt sig genom att skapa en jämn och stark riskjusterad avkastning i förhållande till konkurrenterna. Under den senaste femårsperioden har Skandia Allt i Ett Offensivs värde stigit med 36 procent. De senaste tre åren har värdet stigit med 66 procent. Allt i Ett Offensiv har därför tilldelats utmärkelsen för bästa svenska offensivt inriktade blandfond över fem år. Lipper är ett dotterbolag till Reuters med fondanalys som specialitet. Bolaget delar ut utmärkelser till de fonder som konsekvent har levererat den högsta riskjusterade avkastningen jämfört med sina konkurrenter i olika fondkategorier. I Skandia Links sortiment heter fonden Skandia Paraply Offensiv. 9

12 aktiefonder sverige Skandia Link erbjuder ett brett utbud av fonder som investerar i svenska aktier. I ett globalt perspektiv är den svenska aktiemarknaden liten cirka 1 procent av världsindex men ändå mycket intressant. Både på kort och lång sikt har den svenska aktiemarknaden utvecklats väl och haft en hög avkastning. Förutom en god historisk utveckling är den höga andelen stora bolag kännetecknande för den svenska aktiemarknaden. Mindre än 10 procent av det totala antalet bolag på Stockholmsbörsen representerar så mycket som 75 procent av marknadsvärdet. Det innebär i sin tur att ett flertal fonder äger ungefär samma aktier. Med tanke på de stora bolagens dominerande ställning på marknaden är den traditionella indelningen mellan tillväxt- och värdebolag mindre intressant eftersom utbudet är begränsat. Av desto större intresse är det att studera risknivå och storlek på de företag som de olika fonderna investerar i. Skandia Link erbjuder såväl fonder med inriktning mot små respektive stora bolag som fonder med hög respektive låg risk gentemot index. 10

13 Carnegie Småbolag Startår: 2002 Fondvärde: MSEK 3321 Förvaltningsavgift: 1,7% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 1304 Jämförelseindex: Carnegie Small Cap (CSX) Fondförvaltare: Carnegie, Johan Ståhl Fonden placerar i små och medelstora svenska bolag som har ett marknadsvärde på högst en procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Förvaltaren menar att små och medelstora bolag är under analyserade vilket gör att det går att identifiera attraktiva aktier med hög tillväxt. Placeringsbesluten är i grunden baserade på en noggrann analys av enskilda bolag. När intressanta bolag med tillväxtmöjligheter har identifierats bedöms deras potential också utifrån förväntad utveckling i rådande konjunkturläge. Värdering, marknadsposition och bolagens ledning är faktorer som ges särskild uppmärksamhet i placeringsbesluten. Carnegie är en fristående Nordisk investmentbank med stor kompetens inom den finansiella sektorn, och Johan Ståhl anses som en av de duktigaste småbolagsförvaltarna i Sverige. 4,3% 13,0% NCC 5,4% Kinnevik Invest 4,6% Meda 4,4% Saab 3,3% Intrum Justitia 3,3% Fonden utvecklas särskilt väl när små och medelstora bolag favoriseras på börsen. Fondens försiktiga tillväxtexponering gör att avkastningen kan variera något i denna fond. 1. Industrivaror & tjänster 40,5% 2. Sällanköpsvaror 16,4% 3. Finans/Fastighet 11,1% 4. Hälsovård 8,7% 5. Info Teknologi 7,2% 6. Övrigt 5,4% 7. Likvida medel 4,7% 8. Material 3,6% 9. Telekomoperatörer 2,4% Catella Fonder Reavinst Startår: 1998 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 9013 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: Catella, Mikael Hanell Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade värdepapper, exempelvis derivat. Genom att identifiera investeringstrender köper förvaltaren aktier som förväntas gynnas av dessa på kort och lång sikt. Fonden är mycket aktivt förvaltad och antalet affärer i fonden är högre än i genomsnittet av Sverigefonder. Grunden för placeringsbesluten utgörs av en noggrann analys av ekonomiska trender. Trendanalysen kombineras med bolagsanalys och börstrender. Därefter gör fondförvaltaren fondens placeringar. Catella är en av de få aktörer på den svenska aktiemarknaden som använder derivat. Analytikerna räknas bland de allra bästa i Sverige och Catellas fokus på bolagsanalys har lagt grund till framgångsrika investeringar. Mikael Hanell har en mycket god marknadskänsla. 5,9% 15,6% Hennes & Mauritz 7,1% Tele 2 6,8% Kinnevik Investments 5,9% SSAB 5,5% OMX 4,8% Fondens köper både stora och små företag, men det är fondens investeringar i derivatinstrument som har medfört att fondens risk är något högre än andra aktiefonder. Fondförvaltaren har visat en mycket stark utveckling på stigande aktiemarknader. 1. Finans & Fastighet 25,6% 2. Industrivaror & Tjänster 24,8% 3. Informationsteknologi 16,1% 4. Sällanköpsvaror 14,3% 5. Telekomoperatörer 9,9% 6. Material 5,5% 7. Hälsovård 2,3% 8. Övriga branscher 2,4% 9. Övrigt -0,9%* *Motsvarar blankade tillgångar 11

14 Startår: 1987 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,4% Fondnummer TeleLink: 6002 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: HQ Fonder, Simon Blecher HQ Fonder Sverige Fonden placerar i svenska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fondens innehav domineras av stabila företag med låg värdering och god utdelning. Enligt förvaltaren går det att genom noggrann analys identifiera aktier vars värdering inte motsvarar dess potential. Placeringsbesluten är baserade på en noggrann analys av enskilda bolag. Bolagens värdering, finansiella stabilitet och utdelningsnivåer är faktorer som ges särskild uppmärksamhet i placeringsbesluten. HQ är en inhemsk fondförvaltare vars inriktning är att i första hand skapa en långsiktigt positiv och stabil avkastning snarare än att överträffa jämförelseindex. Under 2006 bytte HQ förvaltare av fonden. Simon Blecher har uppvisat god marknadskänsla och förmåga att välja ut rätt aktier. 2,8% 12,9% Investor 9,7% Ericsson 6,7% Handelsbanken 5,8% Volvo 5,7% Hennes & Mauritz 5,5% Fonden har historiskt haft en lägre risk jämfört med genomsnittet av Sverigefonderna på marknaden. Placeringarna görs i aktier som bedöms ha en långsiktig potential för värdestegring men med låg risk. 1. Finans/Fastighet 34,5% 2. Industrivaror & Tjänster 27,6% 3. Sällanköpsvaror 23,7% 4. Info Teknologi 9,8% 5. Likvida medel 3,1% 6. Energi 1,3% Startår: 1994 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 2,0% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 8002 Jämförelseindex: OMXSB Cap GI Fondförvaltare: Odin, Nils Petter Hollekim Odin Fonder Sverige Fonden placerar i svenska aktier oberoende av företagsstorlek. Odin är en av få utpräglade värdeförvaltare på den svenska aktiemarknaden och inriktar sig därför på bolag med starka kassaflöden, hög utdelning och låg värdering. Förvaltaren grundar placeringsbesluten på en grundlig bolagsanalys. Investeringshorisonten är i allmänhet långsiktig och fonden placerar i aktier som förväntas stiga i absoluta tal snarare än aktier som väger mycket i ett index. Odin är en av Norges största fondförvaltare. Bred kunskap om bolagen, i synnerhet medelstora, är utmärkande för förvaltningen av denna fond. 6,3% 14,0% Investor 6,1% Kinnevik 6,0% Astra Zeneca 5,6% Sandvik 5,3% Svenska Cellulosa 4,2% Fondens fokus på att identifiera enskilda aktiers potential snarare än att uppnå liten avvikelse från index gör att dess avkastning kan variera kraftigt över tiden. Även om fonden på senare tid investerat allt mer i större företag präglas avkastningen av utvecklingen i medelstora företag. 1. Övrigt 42,6% 2. Verkstadsindustri 20,8% 3. Finansbolag 16,0% 4. Kommersiella banker 7,6% 5. Handel & Distributörer 6,5% 6. Anläggnings- & Entreprenörsverk. 6,5% 12

15 SGF/Carnegie Swedish Growth Startår: 2002 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 1303 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: Carnegie, Magnus Matstoms Fonden placerar främst i större svenska bolag. Förvaltarens investeringsfilosofi är att förvärva aktier som handlas till fel pris vilket kan uppkomma vid ökad aktivitet på marknaden, exempelvis i samband med företagens kvartalsrapporter. Placeringsbesluten är i grunden baserade på en noggrann analys av enskilda bolag där utvecklingspotentialen bedöms kontinuerligt på kort och lång sikt. Utöver förvaltarens egen analys beaktas även andra marknadsbedömares analyser. Hänsyn behöver inte tas till att fonden ska ha samma investeringsprofil som ett jämförelseindex. Carnegie är en fristående Nordisk investmentbank men stor kompetens inom den finansiella sektorn. Magnus Matstoms har lång erfarenhet från den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Carnegie på uppdrag av Skandia Global Funds. 3,2% 13,0% Ericsson 9,3% Hennes & Mauritz 9,2% Nordea Bank 8,4% Svenska Handelsbanken 6,1% Atlas Copco 4,9% Fondens fokus på att identifiera enskilda aktiers potential snarare än att uppnå liten avvikelse från index gör att dess avkastning jämfört mot index kan variera över tiden. 1. Finans/Fastighet 28,7% 2. Industrier 21,7% 3. Telekom 15,2% 4. Sällanköpsvaror 11,9% 5. Hälsovård 11,5% 6. Material 9,1% 7. Informationsteknologi 2,0% SGF/Enter Swedish Equity Startår: 2000 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 9003 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: Enter, John Bornstein Fonden placerar i stora och små bolag på den svenska börsen eller bolag som har merparten av sin verksamhet i Sverige. Förvaltarens utgångspunkt är att börsens mindre bolag inte är lika välbevakade som de stora och att det därför är lättare att identifiera bolag i denna kategori som är attraktivt prissatta. Genom att i detalj kunna bolagen och de förväntningar som aktiemarknaden har på enskilda aktier, kan förvaltaren köpa undervärderade aktier och sälja aktier som aktiemarknaden har för höga förväntningar på. % Fonden har fem delägare med förflutet från mäklarfirman Alfred Berg. De har lång erfarenhet av att arbeta ihop som förvaltare och analytiker på den svenska aktiemarknaden. Enters kunskap och förståelse för den svenska aktiemarknaden tillhör marknadens absolut bästa. Fonden förvaltas av Enter på uppdrag av Skandia Global Funds. Fondens innehav domineras av medelstora bolag och det är dessa innehav som historiskt bidragit mest till fondens positiva utveckling. Denna inriktning gör även att fonden avviker från sitt jämförelseindex. 4,4% 13,0% 1. Sällanköpsvaror 22,7% 2. Industrier 22,2% 3. Finans/Fastighet 21,0% 4. Material 15,5% 5. Telekom 9,1% Hennes & Mauritz 9,7% Ericsson 9,1% Volvo 6,0% Sandvik 5,1% Nibe Industrier 4,7% 6. Hälsovård 4,1% 7. Dagligvaror 3,5% 8. Informationsteknologi 2,1% 13

16 Startår: 1998 Fondvärde: MSEK 316 Förvaltningsavgift: 1,4% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 1025 Jämförelseindex: Carnegie Small Cap (CSX) Fondförvaltare: DnB NOR, Stefan Kopperud Skandia Småbolag Sverige Fonden placerar i små och medelstora svenska bolag som har ett marknadsvärde på högst en procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i bolag som ger möjlighet till långsiktigt god tillväxt samtidigt som hänsyn tas till risknivån. Förvaltaren försöker med hjälp av egen grundlig analys identifiera bolag som är omotiverat lågt värderade eller som över tiden kan överraska med kraftig vinsttillväxt. Sektorer är inte avgörande för val av bolag, men hänsyn tas till bolagens varierande ekonomiska förutsättningar. Stefan Kopperud har bevakat småbolag under lång tid och tillhör en av Sveriges mest erfarna småbolagsförvaltare. Tillsammans med övriga Sverigeförvaltare bildar DnB NOR ett av Sveriges större förvaltarteam. DnB NOR förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Fonder. 3,7% 13,0% Meda 7,4% Husqvarna 5,5% Kinnevik Investment 4,4% Getinge 3,7% NCC 3,6% Fonden utvecklas särskilt väl när små och medelstora bolag favoriseras på börsen. En kompetent förvaltning har dock resulterat i att fondens aktiva risk, dvs. risknivån i jämförelse med andra motsvarande fonder, är relativt låg. 1. I ndustrivaror- och tjänster 23,9% 2. Sällanköpsvaror 18,5% 3. Hälsovård 14,6% 4. Finans/Fastighet 11,5% 5. Informationsteknologi 9,5% 6. Material 6,4% 7. Dagligvaror 2,7% 8. Energi 2,6% 9. Likvida medel 3,6% 10. Övrigt 6,7% Startår: 1990 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,4% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 1005 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: DnB NOR, Anders Ahl Skandia Sverige Fonden är en bred aktiefond som placerar i stora svenska bolag. Fondens utgångspunkt är att det genom noggrann analys går att identifiera intressanta placeringsmöjligheter som ger god avkastning. Fondens målsättning är att utvecklas bättre än index men med små avvikelser. Fondens placeringsbeslut grundar sig på bolagsanalys. Därefter tas även hänsyn till information rörande omvärldsrisker, globala ekonomiska trender och andra faktorer som kan påverka avkastning och risk. Utmärkande för beslutsprocessen är snabbhet i analys och beslut samt ständigt beaktande av risker och möjligheter i olika investeringar. Fonden förvaltas av ett av Sveriges större aktieteam. Inom gruppen finns en uppdelning mellan olika ansvarsområden men med Anders Ahl som huvudansvarig förvaltare. DnB NOR förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Fonder. 1,1% 12,6% Ericsson 9,5% Nordea Bank 7,4% Hennes & Mauritz 7,1% Volvo 4,6% Investor 4,2% Fonden är en bred Sverigefond som skall vara en god representant för de aktier och branscher som är noterade på Stockholmsbörsen. Karaktäristiskt för fonden är att den avviker lite från index. 1. Industrivaror & tjänster 27,2% 2. Finans/Fastighet 25,3% 3. Informationsteknologi 11,9% 4. Sällanköpsvaror 11,7% 5. Material 8,1% 6. Hälsovård 6,1% 7. Telekomoperatörer 3,6% 8. Fond 3,1% 9. Energi 1,4% 10. Övrigt 1,6% 14

17 aktiefonder norden Hösten 2006 startade OMX den gemensamma nordiska börslistan. Det innebär nya möjligheter att följa och analysera aktierna i alla de nordiska länderna. Mycket talar för att den nordiska börslistan på sikt kommer att leda till en gemensam marknad där placerarna tänker nordiskt snarare än nationellt. Att investera i Norden ger ett brett utbud av aktier inom olika branscher. I Sverige och Finland kännetecknas marknaderna av stora exportföretag bland annat inom industri och telekom. På den danska marknaden har mindre konjunkturkänsliga branscher som exempelvis livsmedel och hälsovård en framträdande position. Den norska aktiemarknaden är särpräglad genom olje- och rederinäringens dominerande ställning. Sammantaget innebär den nordiska marknaden en stor spridning av olika aktier. Historiskt har Norden haft en högre risk än den europeiska och amerikanska marknaden. Under senare år har den högre risken samtidigt inneburit en högre avkastning. 15

18 Startår: 1990 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 2,0% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 8001 Jämförelseindex: VINX Benchmark Cap NOK NI Fondförvaltare: Odin, Nils Petter Hollekim Odin Fonder Norden Fonden placerar i aktier och aktierelaterade instrument noterade i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Investeringar väljs fritt med avseende på land, bransch och bolagsstorlek. Fonden investerar främst i stabila bolag med låg värdering, men med starka tillväxtförutsättningar oberoende av företagsstorlek och bransch. Fondförvaltaren är långsiktig i sina placeringsbeslut och eftersträvar att fondens innehav ska stiga väsentligt i absoluta tal. Aktieinvesteringarna görs utifrån bolagsanalys snarare än utifrån aktiens vikt i ett jämförelseindex. Odin är en av Norges största fondförvaltare. Fondförvaltaren har bred kunskap om bolagen, i synnerhet medelstora, på den nordiska aktiemarknaden. 7,4% 15% Wilh. Wilhelmsen 4,5% Outukumpu 4,4% Stolt Nielsen 3,0% Solstad Offshore 2,9% Metso 2,9% Fondens investeringar i enskilda aktier snarare än att följa ett jämförelseindex påverkar fondens avkastning. Historiskt har en stor del av investeringarna varit relaterade till Norge och små och medelstora bolag. Fondens placeringsstrategi har hittills visat sig framgångsrik. Geografisk fördelning 1. Norge 48,7% 2. Finland 26,1% 3. Sverige 16,8% 4. Danmark 7,1% 5. Övrigt 1,3% 16

19 aktiefonder europa Den europeiska aktiemarknaden utgör drygt 30 procent av världsindex. Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Tyskland är de fyra största enskilda marknaderna och motsvarar tillsammans cirka 70 procent av Europaindex. Med stora banker som HSBC, Royal Bank of Scotland och USB är bank och finans den enskilt största sektorn på den europeiska marknaden. Det är en viktig förklaring till varför den europeiska aktiemarknaden i så hög grad drivs av den brittiska marknaden. Vid sidan om finanssektorn är bland annat energi och konsumentmarknaden för sällanköpsvaror viktiga branscher. På den europeiska marknaden finns sammantaget en ganska stor spridning mellan små och stora bolag. Skandia Link erbjuder fem fonder som investerar i stora bolag och två med inriktning på små- och medelstora bolag. Knappt 50 procent av den europeiska aktiemarknaden är euronominerad, vilket är lågt med tanke på eurons dominerande roll i övrigt. Förklaringen är återigen finanssektorns och därmed de brittiska och schweiziska marknadernas framträdande position. 17

20 Startår: 1987 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,75% Fondnummer TeleLink: 7305 Jämförelseindex: Citigroup EMI European Fondförvaltare: BlackRock Merrill Lynch, Carl Lee BlackRock/Merrill Lynch European Opportunities Fonden investerar främst i små och medelstora företag vars vinst- och/eller försäljningstillväxt är hög. Fondförvaltaren anser att små- och medelstora bolag är underanalyserade av aktiemarknaden och att det därför finns möjlighet att identifiera lågt värderade aktier. Genom att investera i tillväxtföretag på ett tidigt stadium uppnår förvaltaren god avkastning. Genom bolagsanalys av den fjärdedel som utgör de minsta bolagen i Europa identifierar förvaltaren investeringsmöjligheter. Analysen syftar till att finna bolag vars tillväxt är varaktigt högre än genomsnittet och som finns inom sektorer och branscher med god marknadstillväxt. Carl Lee har god kunskap om aktiemarknaden och vågar därför gå emot rådande trender på aktiemarknaden i syfte att göra långsiktigt goda investeringar. Efter sammanslagningen av Black Rock och Merrill Lynch under 2006 bildades ett av världens största kapitalförvaltningsbolag. 3,6% 11,2% Dignity 2,3% Unibet 2,2% Man Group 2,1% Ingenico 1,7% Ackermans & Van Haaren 1,6% Fonden utvecklas särskilt väl under perioder då små och medelstora bolag favoriseras på den europeiska aktiemarknaden. För att fonden ska utvecklas starkt framöver i förhållande till konkurrenterna krävs även att tillväxtaktier premieras. Geografisk fördelning 1. Storbritannien 24,3% 2. Övrigt 18,7% 3. Tyskland 14,4% 4. Schweiz 11,9% 5. Frankrike 7,6% 6. Holland 5,9% 7. Belgien 4,5% 8. Italien 4,4% 9. Österrike 4,3% 10. Likvida medel 4,0% Startår: 1998 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 1106 Jämförelseindex: MSCI Europe Net Fondförvaltare: Fidelity, Sanjeev Shah Fidelity European Aggressive Fondens placeringsfilosofi är att det genom att göra en grundlig bolagsanalys går att identifiera enskilda aktier som kommer att utvecklas bättre än aktiemarknaden i genomsnitt. För att hitta de mest intressanta aktierna utgår fondförvaltaren i huvudsak från bolagsanalys och kompletterar med analys av den ekonomiska utvecklingen. Förvaltaren identifierar företag med oupptäckt tillväxtpotential eller möjligheter till omstruktureringar. I processen ingår också att identifiera bolag som kan vara delaktiga i företagsköp. Fidelity är en av världens ledande fondförvaltare med lång erfarenhet och djup kunskap om såväl aktiemarknaden som enskilda aktier. Förvaltningen sköts från Fidelitys kontor i London som i termer av resurser och kunskap framstår som ett av Europas absolut bästa. 11,0% 4,8% Reed Elsevier 5,2% Novartis 5,1% Nokia 4,2% HSBC 3,5% Glaxosmithkline 3,5% Fidelity bytte förvaltare av fonden i augusti Sanjeev Shah har uppvisat en synnerligen god förmåga att identifiera aktier som utvecklas bättre än den europeiska aktiemarknaden i genomsnitt. Fonden investerar i såväl små, som medelstora och stora företag. Fonden förväntas gå bäst när aktiemarknaderna premierar lågt värderade företag. 1. Finans/Fastighet 23,2% 2. Sällanköpsvaror 18,4% 3. Hälsovård 13,3% 4. Energi 12,3% 5. Dagligvaror 9,5% 6. Info Teknologi 5,9% 7. Övrigt 5,9% 8. Industrier 4,9% 9. Telekom Service 4,3% 10. Likvida medel 2,3% 18

21 JP Morgan Europe Strategic Value Startår: 2000 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 1603 Jämförelseindex: FTSE World Europe Index Fondförvaltare: JP Morgan, Chris Complin, Michael Barakos och David Allen Fondens placeringsfilosofi är att identifiera karaktäristiska mönster på den europeiska aktiemarknaden och följa dessa investeringskriterier objektivt. Investeringar sker i företag med god tillväxt, positivt nyhetsflöde och låg värdering. Investeringsbesluten är i första hand baserade på matematiska modeller, men kombineras alltid med en subjektiv bedömning av fondförvaltaren. Utmärkande är att fondförvaltaren normalt investerar i ett relativt stort antal aktier jämfört med konkurrenterna. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som är baserade i London. JP Morgan är en global förvaltare med lokal närvaro på ett antal marknader. 3% 10,5% HSBC Holdings 4,5% BP 4,0% Royal Bank of Scotland Group 2,8% Royal Dutch Shell 2,8% Banco Santander Central Hispano 2,4% Genom att fokuserat placera i aktier med låg värdering och förväntningar om hög tillväxt har fonden historiskt kunnat generera en bättre avkastning än jämförbara fonder. Eftersom fonden är en utpräglad värdefond krävs det att aktiemarknaden fortsätter att premiera lågt värderade aktier för att fonden ska utvecklas bättre än genomsnittet. 1. Finans/Fastighet 50,0% 2. Energi 13,9% 3. Material 8,4% 4. Sällanköpsvaror 6,9% 5. Industrier 6,7% 6. Telekom Service 5,5% 7. Infrastruktur 4,7% 8. Likvida medel 2,5% 9. Övrigt 1,4% New Star Pan-European Equity NY! Startår: 2005 Fondvärde: MSEK 334 Förvaltningsavgift: 1,75% Fondnummer TeleLink: 7501 Jämförelseindex: FTSE World Europe Index Fondförvaltare: New Star, Daniel White, Richard Pease och Stephen Whittaker Fonden investerar i lågt värderade aktier oberoende av storlek på företag. Fondens utgångspunkt är att europeiska investerare som placerar i aktier har ett flockliknande beteende. Detta beteende kan fonden dra nytta av genom att identifiera och placera i aktier som för tillfället inte är favoriserade av flertalet aktieinvesterare. Placeringsbesluten grundar sig på bolagsanalys och identifiering av aktier som är undervärderade. Daniel White har stor frihet att ta självständiga placeringsbeslut. Det betyder att fonden kan avvika avsevärt från jämförelseindexet både på bransch- och på landnivå. Förvaltaren och analytikerna har mycket lång och kvalificerad erfarenhet och kunskap om aktiemarknaden. New Star är ett relativt nystartat fondbolag som karaktäriseras av att rekrytera stjärnförvaltare från marknaden och att ge dessa fondförvaltare ett stort mått av frihet och ansvar. 9,7% 4,1% Carrefour 2,6% Hbos 2,4% Grontmij 2,4% Aviva Plc 2,3% Guala Closures 2,2% I linje med New Stars investeringsfilosofi avviker fonden mer än snittet från index. Historiskt har detta genererat god avkastning. Fonden investerar i medelstora och stora bolag, men med en tyngdpunkt på större bolag. 1. Finans/Fastighet 22,7% 2. Industrivaror- och tjänster 20,7% 3. Sällanköpsvaror och tjänster 20,2% 4. Material 8,6% 5. Dagligvaror 8,1% 6. Likvida medel 5,6% 7. Övrigt 4,1% 8. Informationsteknologi 4,3% 9. Hälsovård 2,9% 10. Energi 2,8% 19

22 Startår: 1995 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,4% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 1016 Jämförelseindex: MSCI Europe Net Fondförvaltare: DnB Nor, Björn Kvarnskog Skandia Europa Fondens utgångspunkt är att det alltid finns aktier som inte är rätt prissatta till följd av att aktiemarknaden favoriserar vissa sektorer från tid till annan. Genom noggrann analys kan fördelaktiga investeringsmöjligheter identifieras och ge en god avkastning med begränsad risk. Placeringsbesluten grundar sig på såväl bolagsanalys som matematiska modeller vid identifiering av de enskilda aktier som fonden investerar i. Investeringsprocessen är strukturerad och bygger på hög riskkontroll. DnB NOR har tillgång till en stor grupp av erfarna analytiker med gedigen kunskap om europeiska aktier. Björn Kvarnskog har också särskild kompetens inom matematiska modeller och riskbedömning där riskerna följs genom avancerade system. DnB NOR förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Fonder. 8,8% 2,0% Axa 3,9% UBS AG 3,4% Novartis AG 3,4% Total SA 3,1% Prudential Plc 2,9% Fonden har en låg aktiv risk, det vill säga fondens avkastning bör över tiden inte avvika nämnvärt från fondens jämförelseindex. 1. Finans/Fastighet 29,5% 2. Övriga brancher 11,8% 3. Energi 9,7% 4. Industrivaror- och tjänster 9,3% 5. Dagligvaror 9,0% 6. Sällanköpsvaror 8,3% 7. Hälsovård 8,2% 8. Material 7,2% 9. Telekomoperatörer 7,0% 10. Likvida medel 0,8% Startår: 2000 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 1402 Jämförelseindex: MSCI Europe Net Fondförvaltare: Goldman Sachs Europeiska Aktie Team SGF/Goldman Sachs European Equity Genom noggrann bolagsanalys skall fonden identifiera stabila kvalitetsföretag som är omotiverat lågt värderade. Dessa aktier förväntas generera en avkastning som överträffar aktiemarknaden i genomsnitt. Placeringsbesluten fattas genom en välstrukturerad, effektiv och konsekvent investeringsprocess och aktieanalys. Grunden för placeringsbesluten är analysresurserna och ett tydligt fokus på risker och de kombinationer av aktier som fonden investerar i. % Goldman Sachs är välkänt för sin strukturerade investeringsprocess och riskkontroll. Analytikerna identifierar undervärderade aktier genom att utvärdera trender på finansmarknaderna. Fondförvaltaren har visat stor skicklighet i att konstruera en framgångsrik portfölj utifrån analytikernas förslag. Fonden förvaltas av Goldman Sachs på uppdrag av Skandia Global Funds. Historisk har fonden haft något sämre utveckling än konkurrenterna. Efter att Goldman Sachs bytte förvaltare i maj 2006 har fondens avkastning förbättrats väsentligt och utvecklats bättre än index. Fonden investerar huvudsakligen i stora och medelstora företag. 10,2% 3,5% Geografisk fördelning 1. Storbritannien 19,1% 2. Tyskland 17,9% 3. Frankrike 16,5% 4. Övriga Europa 12,3% 5. Schweiz 9,4% Banco Santander Central Hisp 3,7% Royal Bank Of Scotland Group 3,4% Unicredito Italiano Spa 3,2% Nestle Sa-Reg 3,2% Sanofi-Aventis 3,1% 6. Italien 6,1% 7. Holland 6,1% 8. Spanien 5,8% 9. Belgien 3,9% 10. Norge 2,8% 20

23 SGF/Thames River Capital European Opportunities Startår: 2002 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 9009 Jämförelseindex: MSCI Europe Net Fondförvaltare: Thames River Capital European Equity Team Fondens utgångspunkt är att det alltid finns aktier som inte är rätt prissatta. Detta sker genom att analysera såväl bolag som det övergripande konjunkturläget, vilket i sin tur kombineras med en tydlig köp- och säljdisciplin. Det ger över tiden en god avkastning när aktiemarknaden förändras. För att hitta de mest intressanta aktierna söker förvaltaren efter företag vars förväntade vinsttillväxt kan överträffa aktiemarknadens förväntningar. Målsättningen är att skapa bästa möjliga avkastning genom att kunna avvika kraftigt från index. Förvaltaren investerar i de mest intressanta aktierna i varje sektor utan några begränsningar i fråga om enskilda länder. Thames River Capital är ett engelskt förvaltningsbolag med säte i London. Bolaget är litet i jämförelse med många konkurrenter och har starkt fokus på de individer som förvaltar fonderna. Thames River Capital väljer medarbetare med en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Thames River Capital förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Global Funds. Fonden investerar enbart i de största bolagen i Europa. Till följd av de senaste årens kraftiga uppgång för småbolag har det påverkat fondens avkastning negativt i förhållande till konkurrenterna. Fondens investeringar kan avvika mycket från index. 3,8% 10,0% Geografisk fördelning 1. Storbritannien 20,9% 2. Frankrike 19,7% 3. Schweiz 14,9% 4. Tyskland 11,5% 5. Holland 8,4% Roche Holding Ag-Genusschein 2,5% Abb Ltd-Reg 2,4% Ericsson Lm-B Shs 2,1% Barclays Plc 2,1% Marks & Spencer Plc 2,0% 6. EU 6,0% 7. Övrigt 5,3% 8. Italien 5,2% 9. Belgien 4,1% 10. Spanien 4,0% 21

24 aktiefonder nordamerika Den amerikanska aktiemarknaden är världens största och motsvarar ungefär hälften av det samlade globala börsvärdet. Finans, teknologi och läkemedel är de viktigaste sektorerna med störst börsvärde. Den amerikanska aktiemarknaden är inte bara störst utan också den mest välutvecklade ifråga om antal marknadsaktörer, företag och informationsflöde. Marknaden består av ett flertal olika handelsplatser. Både i kraft av sin storlek och genom sin utvecklingsnivå har den amerikanska aktiemarknaden stor påverkan på övriga marknader i världen. Informationsflödet och det stora antalet aktörer gör att den totala marknadsrisken är lägre än på exempelvis den svenska aktiemarknaden. Det utesluter självfallet inte att man kan investera med både högre och lägre risk. Utmärkande för den amerikanska aktiemarknaden är den tydliga skillnaden mellan olika investeringsstrategier och uppdelningen mellan värdeaktier och tillväxtaktier. Fonder som investerar på den amerikanska marknaden har ofta en inriktning på värde, tillväxt eller en mix av båda dessa strategier. Denna uppdelning avspeglas också i Skandia Links urval av nordamerikanska aktiefonder. 22

25 BlackRock/Merrill Lynch US Basic Value Startår: 1997 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 7101 Jämförelseindex: S&P 500 Value Fondförvaltare: BlackRock Merrill Lynch, Kevin Rendino Fonden investerar i de riktigt stora amerikanska bolagen med typisk värdekaraktär, det vill säga stabila och finansiellt starka bolag med starka kassaflöden, höga utdelningar och/eller program för återköp av egna aktier. Filosofin fokuserar på att utifrån ett informationsövertag, baserat på rigorös bolagsanalys, identifiera underprissatta bolag före andra investerare. en startar med att sortera aktierna efter särskilda kriterier, därefter gör förvaltaren en grundlig fundamental industri- och bolagsanalys för att identifiera kvalitetsbolag vars verkliga värde avviker från marknadens. Portföljen innehåller aktier som för tillfället inte favoriseras av den stora skaran av investerare. Efter sammanslagningen av Black Rock och Merrill Lynch under 2006 bildades ett av världens största kapitalförvaltningsbolag. Kevin Rendino har mycket lång och välrenommerad erfarenhet av förvaltning av värdefonder och arbetar nära tillsammans med sin grupp av analytiker. 2,7% 11,3% Exxon Mobil 4,8% JP Morgan Chase 3,6% IBM 3,2% Citigroup 2,9% Wells Fargo 2,8% Historiskt sett förväntas fonder med värdeinriktning klara börsnedgångar bättre än övriga marknaden, samtidigt som dessa fonder vid starka börsuppgångar kan förväntas utvecklas något sämre. Fondförvaltaren beaktar utvecklingen för fondens jämförelseindex men avvikelser förekommer. 1. Finans/Fastighet 26,0% 2. Informationsteknologi 12,9% 3. Sällanköpsvaror 11,2% 4. Industrier 10,8% 5. Energi 10,5% 6. Dagligvaror 8,4% 7. Hälsovård 8,3% 8. Telekom 5,2% 9. Övriga Branscher 5,0% 10. Likvida medel 1,7% F & C US Small Cap NY! Startår: 1996 Fondvärde: MSEK 879 Förvaltningsavgift: 1,25% Fondnummer TeleLink: 7601 Jämförelseindex: Russell 2000 Fondförvaltare: F & C, Nick Ford och Siddles Fonden investerar i små- och medelstora amerikanska bolag med fokus på stabila och finansiellt starka bolag med bra kassaflöden, god tillväxt potential, stark marknadsposition samt engagerade bolagsledningar. Filosofin utgår från att små- och medelstora bolag är underanalyserade vilket ger investeringsmöjligheter. en utgår från de förvaltarnas rigorösa industri- och bolagsanalys som underlag för att identifiera de mest intressanta bolagen. Den relativt långa placeringshorisonten avspeglas i den låga omsättningshastigheten i fondens innehav. Förvaltarna anser att bolag aktiva i den amerikanska södern är särskilt intressanta. % Fondförvaltaren F&C är en av världens största förvaltare baserade i London, Storbritannien. Nick Ford och Siddles har mycket lång erfarenhet av att bevaka och investera i amerikanska småbolag. 7,2% 16,3% Cousins Properties 3,0% Dollar Thrifty Automotive Group 2,8% Community Health Systems 2,5% Republic Services 2,3% Premiere Global Services 2,2% Fonden har hittills ett avkastningsmönster som visat att fondens avkastning har minskat något mindre än genomsnittet vid börsnedgångar men samtidigt ökat något mindre än genomsnittet vid börsuppgångar. Förvaltarna är mycket fokuserade på att hålla en låg och stabil risk i portföljen. 1. Sällanköpsvaror 37,3% 2. Finans/Fastighet 21,8% 3. Hälsovård 9,3% 4. Teknologi 7,7% 5. Transport 6,0% 6. Material 5,3% 7. Övrigt 4,3% 8. Dagligvaror 3,3% 9. Likvida medel 2,8% 10. Infrastruktur 2,2% 23

26 Startår: 2002 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 9004 Jämförelseindex: S&P 500 Fondförvaltare: Gamco, Mario Gabelli SGF/GAMCO US All Cap Value Fonden investerar i stora, medelstora och små amerikanska bolag med typisk värdekaraktär. I linje med denna strategi investerar fonden även i bolag som med hög sannolikhet förväntas delta i uppköp eller förvärv. Filosofin går ut på att genom ett informationsövertag, baserat på rigorös bolagsanalys, identifiera underprissatta bolag före andra investerare. Fondförvaltaren utgår från grundlig industri- och bolagsanalys för att identifiera kvalitetsbolag vars riktiga värde avviker från aktiemarknadens och/eller förväntas vara delaktiga i uppköp eller förvärv. Fondens innehav består normalt av ett relativt stort antal aktier. % GAMCO Investors är en relativt liten amerikansk förvaltare med lång erfarenhet av investeringar i värdebolag och att värdera bolag utifrån ett förvärvsperspektiv. Analytikernas bästa idéer och rekommendationer av aktier med bästa framtidspotential ugör grunden för fondens placeringsbeslut. Fonden förvaltas av GAMCO på uppdrag av Skandia Global Funds. Till skillnad från många andra fonder har förvaltaren som målsättning att ge en avkastning på 10 procent per år oavsett hur börsen går, därmed tas ingen hänsyn till något jämförelseindex. Historiskt har fonden avkastat i linje med detta mål. 4,9% 12,8% 1. Sällanköpsvaror 25,5% 2. Industrier 16,7% 3. Energi 14,3% 4. Dagligvaror 11,7% 5. Informationsteknologi 8,0% Honeywell International 2,9% Kinder Morgan 2,8% Waste Management 2,3% News Corp-Cl A 2,3% Fomento Economico Mex-Sp Adr 2,0% 6. Material 6,5% 7. Finans/Fastighet 6,5% 8. Hälsovård 6,2% 9. Telekom 4,6% Startår: 2002 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5% Fondnummer TeleLink: 9008 Jämförelseindex: Russell 1000 Value Fondförvaltare: Hotchis & Wiley, Sheldon Lieberman SGF/Hotchkis & Wiley US Large Cap Value Fonden investerar i stora amerikanska bolag med typisk värdekaraktär, dvs stabila och finansiellt starka bolag med starka kassaflöden, höga utdelningar och/eller program för återköp av egna aktier. Filosofin fokuserar på att genom ett informationsövertag, baserat på rigorös bolagsanalys, identifiera underprissatta bolag före andra investerare. en baseras på att analytikerna, genom industri- och bolagsanalys, identifierar kvalitetsbolag vars riktiga värde avviker från aktiemarknadens. Fondens innehav är väldiversifierat och till följd av den relativt långa investeringshorisonten görs förhållandevis få förändringar i fonden varje år. Hotchkis & Wiley är en liten amerikansk fondförvaltare med 26 års erfarenhet av att investera i så kallade värdeaktier. Portföljen sköts gemensamt av förvaltarna, som samtidigt också har analysansvar för en viss sektor eller bransch. Fonden förvaltas av Hotchkis & Wiley på uppdrag av Skandia Global Funds. Fondens investeringsstil gör att risknivån är relativt låg. Förvaltarna följer utvecklingen för jämförelseindexet men avvikelser förekommer ofta. Historiskt sett förväntas fonder med värdeinriktning klara börsnedgångar bättre än övriga marknaden, samtidigt som fonden vid starka börsuppgångar kan utvecklas sämre än marknaden som helhet. 5,5% 14,3% 1. Finans/Fastighet 31,3% 2. Sällanköpsvaror 18,8% 3. Informationsteknologi 15,2% 4. Industrier 12,7% 5. Energi 8,3% Ca Inc 5,3% Electronic Data Systems 5,0% Tyco International 4,5% Exelon 4,4% Centex 4,2% 6. Material 5,5% 7. Dagligvaror 5,0% 8. Hälsovård 3,3% 24

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal Enligt en undersökning arbetar det drygt 3 miljoner människor världen över med uppgiften att förvalta pengar, i

Läs mer

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK

INVESTERINGSFILOSOFI. för SKANDIA LINK INVESTERINGSFILOSOFI för SKANDIA LINK Bakgrund Kunderna för denna tjänst innehar försäkringar hos Skandia Link inom de tre olika skatteklasserna tjänstepension, privatpension och kapitalförsäkringar. I

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Fondsparandets fördelning

Fondsparandets fördelning 215-2-4 Fondsparandets fördelning 214 Utmärkande för 214 var att hushållen främst nettosparade i fonder via investeringssparkonto, 51 miljarder. Hushållens övriga fondsparande via premiepensionen, förvaltarregistrerat

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2015

Halvårsredogörelse för fonder 2015 Halvårsredogörelse för fonder 2015 Dynamica 80 Sverige Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,6 procent för ODIN Sverige. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Halvårsredogörelse för fonder 2014

Halvårsredogörelse för fonder 2014 Halvårsredogörelse för fonder 2014 Dynamica 90 Global Navigera Aktie Navigera Aktie 1 Navigera Aktie 2 Navigera Balans Navigera Balans 1 Navigera Balans 2 Navigera Tillväxt Navigera Tillväxt 1 Navigera

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Småbolag Granit Småbolag

Småbolag Granit Småbolag Småbolag Granit Småbolag Investera i svenska små och medelstora företag genom en aktivt förvaltad småbolagsfond. Det är enkelt. Mindre bolag kan växa snabbare än stora - Georg Norberg, förvaltare 2 - Granit

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar

Diskretionär förvaltning. av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Diskretionär förvaltning av strukturerade placeringar Modernare kapitalförvaltning Framför dig har du någonting unikt. Det handlar om modern kapitalförvaltning.

Läs mer