Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009"

Transkript

1 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29

2 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas för småsparare 5 mittemellan räntor och aktier 6 dags för ett nytt råvarurally 7 fyra faktorer som avgör 9 fond-i-fond 1 aktiefonder sverige 13 aktiefonder norden 2 aktiefonder europa 22 aktiefonder nordamerika 27 aktiefonder lobala 32 aktiefonder japan 35 aktiefonder asien exkl japan 38 aktiefonder tillväxtmarknader 44 aktiefonder bransch 53 blandfonder och hed efonder 58 räntefonder 64 ideella fonder 69 förvaltare 72 Vik gärna ut fliken för att ta del av katalogens textförklaringar. Skandia värnar om miljön och väljer att arbeta med FSC-märkta leverantörer och produkter. Skandia ansvarar inte för eventuella fel i publikationen.

3 IKTNING FÖRETAGSSTORL S Generellt redovisas avkastningen under de 4 3 senaste fem åren. För fonder med kortare 2 historik än fem år redovisas avkastningen 1 för den tid där uppgifter finns tillgängliga. Diagrammet visar hur mycket fondens värde har ökat eller minskat i procent jämfört med föregående år, i SEK. Källa: Wassum FÖRETAGSSTORL S *tom 863 IKTNING Den första variabeln visar förvaltarens placeringsinriktning. Här går det att utläsa om fonden placerar i tillväxtföretag, värdeföretag eller i en mix av båda. företag är sådana företag där försäljningen eller vinsten ökar mer än genomsnittet på börsen. företag är oftast mogna och etablerade bolag som, enligt förvaltaren, är undervärderade på börsen. Den andra variabeln visar storleken på de företag som fonden huvudsakligen investerar i. För räntefonder är motsvarande variabler löptid och kreditkvalitet. Räntebärande papper med lång löptid är mer räntekänsliga än korta och innebär därför en något högre risk. För bland- och hedgefonder är motsvarande variabler andel aktier och risk. Källa: 4P fonder, Skandia Fondanalys Ej 4P fonder, Morningstar och aktiv risk Alla placeringar är förenade med risker. För varje fond anges två mått på risk. Det första anger fondens risk under de senaste två åren. en mäts i årlig standardavvikelse. Ju högre standardavvikelse desto högre är risken. Det andra måttet anger fondens aktiva risk. visar fondens variation i avkastning i förhållande till ett jämförelseindex. Ju högre tal desto större är avvikelsen från index och därmed även den aktiva risken. Källa: Wassum 12, 25 3, 2 2 4P fonder, Si illet med Linkmannen Ej 4P fonder, nya kompletterande fonder Observera att uppgifterna om risk och avkastning anger fondens historiska utveckling. Informationen om avkastning utgör ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Jämförelseindex Ett jämförelseindex är en återspegling av marknadens genomsnittliga utveckling. Skandia Link använder jämförelseindex som inkluderar aktieutdelningar om inte något annat anges vid respektive fond. Är det en asterisk (*) vid beskrivningen om fondens jämförelseindex så betyder det att aktieutdelningar inte inkluderas i fondens jämförelseindex.

4 vi har engagemang för ditt sparande Den gångna vintern har varit en av de mest dramatiska perioderna på de finansiella marknaderna någonsin. Vad som började som en finanskris spred sig så småningom till den reala ekonomin och därmed till din och min plånbok. När ekonomin ska vända upp igen ordar experterna om för fullt. Och huruvida den uppgång vi har sett på aktiemarknaden under senvåren kommer att hålla i sig kan nog ingen svara på. Vad som däremot är säkert är att nedgångar alltid har följts av uppgångar historiskt. Det tåls därför att påminna om vikten av långsiktighet i sparandet. Kom ihåg den strategiska allokeringen En av de vanligaste frågorna vi på Skandia och Skandiabanken har fått under den här turbulenta perioden är vad man som sparare ska göra med sina placeringar när det stormar på finansmarknaderna. Svaret på den frågan är inte enkelt alla gånger. En grundregel att komma ihåg är att den strategiska allokeringen, fördelningen mellan aktier och räntor i portföljen, stämmer överens med din riskprofil. Efter de tvära kasten på aktiemarknaden den senaste tiden har den ursprungliga risknivån i många portföljer rubbats. Det kan därför vara en god idé att se över och eventuellt justera balansen i ditt sparande. Som kund i Skandia kan du alltid vara förvissad om att vår samlade expertis gör sitt yttersta för att analysera och välja ut marknadens bästa investeringserbjudande. De förändringar och nyheter som vi presenterar i katalogen genomförs just med anledning av det osäkra marknadsläget. Det är din främsta förmån som sparkund hos oss vårt engagemang för ditt sparande. Ännu fler unika produkter endast för dig som kund Det är vikigt för oss att kunna erbjuda unika investeringsalternativ. I fjol lanserade vi en rad olika fondnyheter såsom Skandia Swedish Stars och European Best Ideas. Vårens nyheter är inspirerade av den ökade efterfrågan vi har sett bland våra kunder på alternativa investeringar. En sådan nyhet är Brummer & Partners prisbelönta hedgefond Lynx. Denna fond har tidigare främst riktats till institutioner och kapitalstarka investerare. Tack vare vår storlek och styrka har vi kunnat göra fonden tillgänglig även för dig som kund i Skandia och Skandia banken under namnet Lynx Dynamic! På kommande sidor kan du läsa mer om Lynx Dynamic och andra spännande nyheter. Ambitionen med Skandia Links fondkatalog, som du just nu håller i din hand, är att förtydliga skillnaderna i vårt fondutbud och samtidigt ge dig som kund bättre insikt i vårt investeringserbjudande. Vår förhoppning är att fondkatalogen hjälper dig att ta rätt beslut på vägen. Trevlig läsning! Jim Rotsman, maj 29 Chef, Skandias investeringserbjudande 1

5 välj det alternativ som passar dig bäst Skandia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Genom att tillhandahålla erbjudanden med hög kvalitet blir det också enklare för dig att fatta kloka beslut. Oavsett om det gäller traditionellt banksparande, olika typer av fondsparande eller bekväm livförvaltning. Frågan är bara hur bekvämt du vill ha det alltså hur mycket hjälp du vill ha från oss i ditt sparande. Nedan presenteras Skandias olika investeringsalternativ för att du som kund ska kunna välja det som är bäst för dig och ditt sparande. Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig och hur mycket. bekväm Spara på egen hand Om du har ett intresse för investeringar och vill välja bland en stor del av världens alla fonder ska du välja alternativet spara på egen hand. Här hittar ni inte bara över 8 olika fonder och samtliga svenska värdepapper, utan även enkla och prisvärda villkor. 2

6 bekvämare placera med goda råd Om du tycker det är svårt att välja fonder så har vi samlat ett brett urval av, vad vi anser, världens allra bästa fonder. Urvalet sköts av våra fondanalytiker runt om i världen vars mål är att leta upp fonder som de tror kommer att ge bäst avkastning. Det är just dessa fonder som får bära sigillet med Linkmannen. Utvald Skandia Link bekvämast låt oss göra jobbet För dig som vill ha mycket hjälp med placeringarna finns två alternativ. Antingen kan du välja att placera pengar i Skandia Liv som garanterar dig ett visst försäkringsbelopp vid utbetalningen av dina placerade pengar. Eller så kan du välja någon av våra fond i fonder, Skandia Selected. Det enda du behöver göra är att välja riskprofil för att sedan överlåta själva fondvalet till oss på Skandia. 3

7 förändringar i Skandias investeringserbjudande Under våren görs ett antal förändringar i Skandias fondutbud. Detta görs för att Skandia även fortsättningsvis ska kunna erbjuda våra kunder ett av marknadens mest innovativa fondsortiment. Vår fastighetsmarknadsfond har inte levt upp till förväntningarna och byts därför ut. Inom vårt egna fondsortiment, Skandia Global Funds, byter vi dessutom förvaltare på tre av våra fonder. Med de här förändringarna vässar vi vårt erbjudande ytterligare och gör det lättare för våra kunder att välja rätt investeringar. På Skandia ser vi kontinuerligt över vårt utvärderade sortiment. Att vi gör de här förändringarna nu är ett resultat av den utveckling vi har sett på marknaden den senaste tiden. I en turbulent marknad är det än viktigare att vi är med och agerar för kundens bästa. När av kastningen inte har nått upp till våra förväntningar så gör vi förändringar i utbudet, det är vad vårt kunderbjudande går ut på, säger Jim Rotsman, chef för Skandias investeringserbjudande. Ny fastighetsmarknadsfond Fastighetsmarknadsfonden Henderson European Property har inte levt upp till Skandias förväntningar och ersätts därför av RREEF Global Real Estate Securi ties. Ansvarig fond analytiker Ian Aylwards berättar mer: Den största skillnaden tror jag kommer vara prestationen. Henderson European Property blev för stor, hade inte tillräcklig riskkontroll och placerade i för små bolag. RREEF har större riskmedvetenhet och har en mer robust struktur. Dessutom är research-teamet inom RREEF mycket större och mer omfattande. Det tror jag kommer att göra stor skillnad, säger Ian Aylwards. Förvaltarbyten inom Skandia Global Funds (SGF) Inom Skandias egna sortiment ger vi externa förvaltare mandat att förvalta våra fonder. Skandias fondanalytiker utvärderar kontinuerligt dessa förvaltare för att säkerställa kvalitén. Under våren har vi gjort några förändringar där fondernas utveckling inte har motsvarat våra förväntningar. Som ansvarig förvaltare av Skandia Japanese Equity Fund byter vi ut JP Morgan mot FuNNeX. Förvaltaren har över 2 års erfarenhet av den japanska aktiemarknaden och har en mycket fin placeringshistorik. Under den tidigare förvaltningen har fondens avkastning varit en besvikelse. Detta tror vi ändras med den nya portföljförvaltaren Akira Yoshimi på FuNNeX. Akira har lång erfarenhet av och djup förståelse för den japanska marknaden. Med den nya förvaltaren blir portföljen mer diversifierad, mer värdeorien terad och samtidigt mer aktivt förvaltad, förklarar Peter Gummesson, ansvarig fondanalytiker vid Skandia. En annan förändring är att Scottish Value Management, SVM, ersätter Thames River Capital som förvaltare av Skandia European Opportunities. SVM har en spännande investeringsfilosofi där fokus ligger på att försöka identifiera företag vars vinster väntas överraska positivt. Förvaltarna tittar främst på företagens tillväxt, marginaler och kassaflöde. Fonden förvaltas av den erfarne förvaltaren Hugh Cuthbert, med stöd av SVMs grundare Colin McLean, en av Storbritanniens mest ansedda aktieplacerare, fortsätter Peter Gummesson. Ytterligare en förändring inom SGF-fonderna är att Lannebo tar över mandatet att förvalta SGF Swedish Growth från Carnegie. Förändringen görs med anledning av att den ansvariga förvaltaren, Magnus Matstoms, flyttar över till Lannebo. Att Lannebo tar över mandatet påverkar inte fondens strategi. 4

8 NY FOND I SKANDIA LINK Lynx Dynamic årets hedgefond öppnas för småsparare I ett unikt samarbete mellan Skandia och Brummer & Partners görs hedgefonden Lynx tillgänglig för Skandias kunder. Efter fjolårets rekordavkastning för fonden, samtidigt som börsen föll, utsågs Lynx till Årets Hedgefond 28 av Privata Affärer och Dagens Industri. Hittills har endast stora och kapitalstarka investerare kunnat placera i fonden. Nu blir den tillgänglig även för vanliga sparare, exklusivt genom Skandia, under namnet Lynx Dynamic. Det här är helt i linje med vår ambition att erbjuda kunderna ett unikt utbud med de bästa fondförvaltarna. Skandia Swedish Stars och European Best Ideas är exempel på två egna fonder som är unika. Nu tar vi nästa steg. Tack vare Skandias storlek ges alla våra sparare, oavsett storlek på sparkapital, möjligheten att placera i en topprankad fond som tidigare bara varit öppen för kapitalstarka proffs, säger Jim Rotsman, chef för Skandias investeringserbjudande. Lynx, som ingår i Brummer & Partners, är en specialfond med friare placeringsregler än vanliga aktieoch räntefonder. Fonden placerar dels i aktier och obligationer, men även i valutor och råvaror. Eftersom investeringar sker i flera tillgångsslag och på olika marknader, är tanken att brist på trender i exempelvis svenska aktier ska kunna kompenseras av en stark trend för en råvara eller en valuta som ingår i portföljen. Sambandet mellan hur fonden går och utvecklingen på börsen kan många gånger vara litet. Lynx kan därför ses som ett attraktivt sätt att balansera risknivån i de flesta portföljer. Lynx investerar på ett 7-tal marknader i terminskontrakt i olika tillgångsslag valutor, räntor, råvaror och aktier vilket ger en bra riskspridning. Den kan därför ha en positiv avkastning oavsett hur börsen går och är ett utmärkt komplement till sparande i aktie- och blandfonder, säger Svante Bergström, förvaltare och en av Lynx tre grundare. Det faktum att Lynx har haft en bra avkastning är naturligtvis ingen garanti för framtida framgång. en i fonden är i nivå med globala aktiefonder, vilket innebär att fondens värde under perioder kan minska. Fonden fungerar bäst när det finns tydliga långsiktiga trender på marknaden. Mindre bra är det med en stillastående marknad eller när det sker snabba kast i kursutvecklingen. Bra börsår kommer många renodlade aktiefonder att ha en högre avkastning än Lynx. Men börsen går inte bra alla år och Lynx fungerar som stötdämpare för en långsiktig sparare, säger Svante Bergström och tillägger att fondens mål är en årlig avkastning på mellan 15 och 25 procent efter avgifter. Förvaltningsavgiften är 1,5 procent samt en prestationsbaserad avgift på 2 procent av överavkastningen utöver räntan på tremånaders statsskuldsväxlar. Någon köp- eller säljavgift finns inte. Till skillnad från Lynx blir det daglig handel i Lynx Dynamic, vilket gör att den passar privatsparare bättre. Det finns ingen undre gräns för minsta insättning i Lynx Dynamic. I Lynx, som vänder sig till institutioner och stora investerare, är den minsta insättningen 5 kronor. Läs mer om fonden på skandia.se 5

9 NY FOND I SKANDIA LINK Nordea European High Yield Räntefond mittemellan räntor och aktier En spännande nyhet i Skandias fondutbud under våren är Nordea High Yield, som bygger på investeringar i europeiska företagsobligationer med hög risk. Fonden passar placerare som söker ett mellanting mellan aktie- och räntefonder. Nordea High Yield skiljer sig från de flesta vanliga räntefonder genom att placeringar sker i obligationer som är utgivna av företag med lägre kreditvärdighet. nivån är lägre än i en traditionell aktiefond, men samtidigt högre än i vanliga räntefonder. Att risken är större än i ett traditionellt räntesparande innebär även att den förväntade avkastningen är högre. High Yields hur fungerar det? Förvaltaren investerar i obligationer som är utgivna av europeiska företag med lägre kreditvärdighet. Dessa obligationer ger betydligt högre ränta än exempelvis statsobligationer. Räntan på företagsobligationen återspeglar i normala fall företagets kreditbetyg ju lägre betyg, desto högre ränta. Fonden investerar i ett brett spektrum av High Yield-obligationer, med varierande ränta och risk. Varför tar Skandia in en High Yield-Fond? Det har funnits en efterfrågan bland Skandias kunder på ett komplement till det traditionella utbudet av räntefonder. Med Nordea High Yield möter vi efterfrågan och förstärker vårt utbud med ytterligare ett kvalitetssäkrat investeringsalternativ. Är det rätt tid för High Yield just nu? Till följd av finanskrisen har räntorna på denna typ av högriskobligationer stigit till mycket höga nivåer eftersom investerare kräver större kompensation för den risk de tar. Räntorna på statsobligationer är samtidigt mycket låga. Av den anled ningen kan det vara ett intressant tillfälle att investera i High Yield just nu. Det är dock viktigt att komma ihåg att risknivån i fonden är hög. Nordea High Yield bör därför inte utgöra för stor del av det totala sparandet. Varför har Skandia valt just Nordeas High Yield-Fond? Detta är en fond som har en mycket fin historik. Förvaltarteamets gedigna erfarenhet av High Yieldobligationer backas upp av Nordeas stora tillgång på information och expertis. Detta ger förvaltarna möjlighet att snabbt reagera på förändringar i marknaden. Dessutom är fonden valutasäkrad i svenska kronor, vilket gör att sparare slipper bekymra sig för valutarisker. Läs mer om fonden på skandia.se 6

10 NY FOND I SKANDIA LINK Morgan Stanley Commodities Active GSLE dags för ett nytt råvarurally? Privata placerare har hittills haft små möjligheter att med ett begränsat risktagande investera i råvaror utan att behöva gå via råvarubolagen. Nu erbjuder Skandia en ny utvärderad fond som ger våra kunder just den möjligheten. Morgan Stanley Commodities ger placerare tillgång till den högintressanta marknaden för råvaror. För sparare som räknar med att råvarupriserna ska ta fart igen ges nu tillfälle att investera i en bred fond med riskavvägd exponering mot råvarumarknaderna. Naturligtvis har fonden Skandias erkända urvalsprocess i ryggen. Vad utmärker den här råvarufonden? Det finns många olika sorters råvarufonder. Vanligast är fonder som investerar i råvarubolag, i en enskild råvara eller i en grupp av råvaror. Morgan Stanley Commodities placerar istället direkt i råvarucertifikat, vilket gör att Du som placerar slipper aktiemarknads och bolagsrisken. Den breda inriktningen på flera olika råvaror skapar samtidigt en naturlig riskspridning. Detta är viktigt eftersom priset på exempelvis guld och olja inte alltid går åt samma håll. Hur fördelningen mellan olika råvaror ser ut inom fonden kan variera något. I nuläget utgör energiråvaror cirka en tredjedel av innehavet, jordbruksråvaror en tredjedel och resterande tredjedel fördelas mellan metaller och övriga råvaror. För vem passar fonden? För investerare som vill öka riskspridningen i sin portfölj eller som vill tillföra en extra krydda till sitt fondinnehav, kan Morgan Stanley Commodities passa bra. Råvarumarknaderna rör sig inte alltid åt samma håll som den breda aktiemarknaden, varför fonden kan skapa en bättre jämvikt i många portföljer. har inte råvarumarknaden svalnat av? Priserna på de flesta råvaror kollapsade i höstas efter toppnoteringarna förra sommaren. Sedan årsskiftet har de flesta priser stabiliserats och för vissa råvaror har de vänt upp. Hur utvecklingen kommer att se ut framöver är naturligtvis svårt att svara på, men många bedömare spår att priserna kommer att ta ny fart när konjunkturen vänder. Läs mer om fonden på skandia.se 7

11 placerin sfilosofi Att granska placeringsfilosofin handlar i hög grad om att finna svaret på hur en förvaltare når framgång. Vi behöver veta vilken strategi och vilka metoder förvaltaren har för att uppnå en högre avkastning än konkurrenterna. I sammanhanget är det också viktigt att undersöka om placeringsfilosofin har förutsättningar att förutsäga aktiemarknadens utveckling och ge en bättre avkastning även i framtiden. process En förutsättning för att placeringsfilosofin ska vara framgångsrik är att den också kan omsättas i den dagliga förvaltningen. Därför genomför Skandia Link en noggrann granskning av förvaltarens arbetsprocess. Den omfattar allt från finansiell analys och värdepappersval till riskkontroll och intern utvärdering. Avgörande för vår bedömning är om förvaltaren har en process som stödjer placeringsfilosofin och som leder till att uppsatta mål nås och tidigare framgångar kan upprepas. personer Att med framgång förvalta kapital handlar ofta om att ha rätt humankapital. Skandia Link genomför alltid en granskning av erfarenheter, kompetens och rollfördelning hos de personer som arbetar med förvaltningen. Vi vill säkerställa att de har den kompetens som krävs för att genomföra placeringsfilosofin och den process som förvaltaren har. Sist men inte minst undersöker vi förvaltarens förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. I det sammanhanget är det också viktigt att säkerställa att förvaltarens kompetens kvarstår även om en eller flera nyckelpersoner skulle lämna bolaget. prestation Den avkastning eller prestation som har uppnåtts är självfallet central i bedömningen av varje förvaltare. Inom Skandia Link nöjer vi oss emellertid inte med att konstatera att en förvaltare har varit framgångsrik. Vi vill också ha svaret på varför förvaltaren har uppnått goda resultat. Därför gör vi en noggrann utvärdering av prestationen under olika tidsperioder. Vi studerar också vilka placeringar som har bidragit till resultatet och vilka risker som har tagits. Här analyseras även om placeringarna stämmer överens med förvaltarens placeringsfilosofi och process. Syftet med vår utvärdering är att säkerställa att en god avkastning inte beror på tur utan på skicklighet. Tur kan alla ha, men för dig som kund är det avgörande att förvaltaren har den skicklighet som krävs för att upprepa sina framgångar och ge dig en god avkastning i framtiden. 8

12 fyra faktorer som av ör Här kan du läsa mer om de faktorer som avgör vårt val av förvaltare. På Skandia Link kallar vi vår utvärderingsmodell 4P efter de fyra viktigaste kriterierna; placeringsfilosofi, process, personer och prestation. Under varje fondkategori kan du läsa hur varje enskild fond har kvalificerat sig enligt vår urvalsmodell, 4P. Sigillet med Linkmannen är ett kvalitetsmärke och en symbol för alla de fonder som Skandia Link erbjuder och som kvalificerat sig i vår urvalsmodell. Det signalerar att förvaltaren har klarat den noggranna utvärdering som Skandia Link gör för att säkerställa att du som kund ska kunna välja bland världens bästa fonder och förvaltare. För oss räcker det inte att förvaltarens fonder historiskt har uppvisat en stark värdetillväxt. För att en fondförvaltare ska kvalificera sig till Skandias Links fondutbud måste vi veta hur och varför avkastningen varit möjlig. Utifrån dessa kunskaper gör vi en bedömning om förvaltaren har förutsättningar att nå framgång även i framtiden. De som uppfyller kraven får vara med och förvalta någon eller några av våra fonder. Utvärderingen sker fortlöpande och den förvaltare som inte håller måttet byts ut. Utvald Skandia Link 9

13 fond-i-fond Skandias Selectedfonder riktar sig till dig som vill vara aktiv i ditt sparande men varken har tid eller lust att följa utvecklingen på marknaden. Med en Skandia Selectedfond slipper du nämligen välja fonder och förvaltare själv Skandia gör det åt dig. Beroende på den inriktning och risknivå som du väljer arbetar fondförvaltaren ständigt med att hitta de bästa fonderna och allokeringsalternativen utifrån ditt val. Eftersom Skandia kontinuerligt anpassar fondvalet efter marknadsutvecklingen är ditt sparande i en Selectedfond ett bra sätt att sprida risker och samtidigt få en aktiv förvaltning. I Skandias Selectedfonder är det dessutom tillåtet att placera i andra finansiella instrument än fonder, vilket ökar flexibiliteten för din investering. Skandias urval av Selectedfonder riktar sig till dig som söker ett enkelt och tryggt sparande en bekväm sparform helt enkelt. 1

14 Selected Offensiv Startår: 25 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,8 Fondnummer TeleLink: 131 Jämförelseindex: N/A Fondförvaltare: Skandia Fonder, Pia Hagen Selected Offensiv är den perfekta fonden för dig som vill spara i aktiefonder men varken har tid eller lust att välja mellan dem. Fondförvaltaren ar- 15 betar ständigt med att hitta de bästa fonderna inom respektive kategori. 1 Detta sker genom samarbete mellan fondanalytiker och fondförvaltaren Genom att investera i en fond-i-fond överlåter du fondvalet till fondförvaltaren. -3 I Selected Offensiv utgörs placeringen normalt av 5 procent -35 svenska och 5 procent utländska aktiefonder. Den utländska delen av fonden följer ett världsindex med avsikt att uppnå riskspridning mellan olika aktiemarknader. en är något högre än i Selected Utland Offensiv, som endast investerar i utländska aktiefonder. Sett över tid har det medfört en högre avkastning. Selected fondernas investeringsprocess favoriserar fonder med en mycket aktiv förvaltning. Fonderna är koncentrerade med få innehav. 25 4,1 17,7 2 SGF US Large Cap Value 14,2 Skandia Swedish Stars 13,9 Skandia Sverige 11,7 SGF US Capital Growth 11,6 SGF Carnegie Swedish Growth 9,7 Skandia Selected Offensiv investerar endast i fonder som genomgått och klarat en 4P certifiering, vilket ger fonden sigillet med Linkmannen Tillgångsfördelnin Aktiefonder 97,9 Likvida medel 2,1 Selected Strate i Startår: 25 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,8 Fondnummer TeleLink: 132 Jämförelseindex: N/A Fondförvaltare: Skandia Fonder, Pia Hagen Selected Strategi är den perfekta fonden för dig som vill spara i aktiefonder och räntefonder men varken har tid eller lust att välja mellan dem. Fondförvaltaren arbetar ständigt med att hitta de bästa fonderna inom respektive kategori. Detta sker genom samarbete mellan fondanalytiker och fondförvaltaren. Genom att investera i en fond-i-fond överlåter du fondvalet till förvaltaren. I Selected Strategi utgörs placeringen normalt av 35 procent svenska aktiefonder, 35 procent utländska aktiefonder samt 3 procent i svenska räntefonder. Den utländska delen av fonden följer ett världsindex med avsikt att uppnå riskspridning mellan olika aktiemarknader Selected Strategi placerar i både aktiefonder och räntefonder. en är något lägre än i Selected Offensiv. Är man därför ute efter en säkrare investering och har en något kortare placeringshorisont är Selected Strategi ett bättre val. Selected fondernas investeringsprocess favoriserar fonder med en mycket aktiv förvaltning. Fonderna är koncentrerade med få innehav. Skandia Selected Strategi investerar endast i fonder som genomgått och klarat en 4P certifiering, vilket ger fonden sigillet med Linkmannen. 25 6,9 2 12,5 Tillgångsfördelnin Aktiefonder 66,9 Räntefonder 31, Likvida medel 2,1 Skandia Kapitalmarknadsfond 15,6 Skandia Penningmarknadsfond 15,4 Skandia Swedish Stars 11,6 SGF Thames River Capital European Opportunities 1,1 SGF US Large Cap Value 9,2 11

15 Selected Global Försiktig Startår: 25 Fondvärde: 245 MSEK Förvaltningsavgift: 1,3 Fondnummer TeleLink: 129 Jämförelseindex: N/A Fondförvaltare: Skandia Fonder, Pia Hagen Selected Global Försiktig är den perfekta fonden för dig som vill spara i aktiefonder och räntefonder men varken har tid eller lust att välja mellan dem. Fondförvaltaren arbetar ständigt med att hitta de bästa fonderna inom respektive kategori. Detta sker genom samarbete mellan fondanalytiker och fondförvaltaren. Genom att investera i en fond-i-fond överlåter du fondvalet till förvaltaren. I Selected Global Försiktig utgörs placeringen normalt av 35 procent långa och 35 procent korta räntefonder samt 24 procent i utländska och 6 procent i svenska aktiefonder. Den utländska delen av fonden följer ett världsindex med avsikt att uppnå riskspridning mellan olika aktiemarknader Selected Global Försiktig placerar alltså i både aktiefonder och räntefonder. en är något lägre än i Selected Strategi. Är man därför ute efter en säkrare investering och har en något kortare placeringshorisont är Selected Global Försiktig ett bättre val. Selected fondernas investeringsprocess favoriserar fonder med en mycket aktiv förvaltning. Fonderna är koncentrerade med få innehav. Skandia Selected Global Försiktig investerar endast i fonder som genomgått och klarat en 4P certifiering, vilket ger fonden sigillet med Linkmannen. 4,2 25 Ej tillämpbar 2 Till ån sfördelnin Aktiefonder 28,8 Räntefonder 69,9 Likvida medel 1,4 Skandia Kapitalmarknadsfond 35,8 Skandia Penningmarknadsfond 34, CARNEGIE WORLDWIDE FUND 21, Skandia Swedish Stars 6,5 Skandia Världen 1,2 Selected Utland Offensiv Startår: 25 Fondvärde: 147 MSEK Förvaltningsavgift: 1,8 Fondnummer TeleLink: 127 Jämförelseindex: N/A Fondförvaltare: Skandia Fonder, Pia Hagen Selected Utland Offensiv är den perfekta fonden för dig som vill spara i aktiefonder men varken har tid eller lust att välja mellan dem. Fondförvaltaren arbetar ständigt med att hitta de bästa fonderna inom respek- 1 tive kategori. Detta sker genom samarbete mellan fondanalytiker och fondförvaltaren Genom att investera i en fond-i-fond överlåter du fondvalet till fondförvaltaren. I Selected Utland Offensiv utgörs placeringen normalt av procent utländska aktiefonder. Den utländska delen av fonden följer ett världsindex med avsikt att uppnå riskspridning mellan olika aktiemarknader. Selected Utland Offensiv placerar enbart i aktiefonder, vilket innebär att risken är något högre än i Selected Strategi, som även investerar i räntebärande papper. Sett över tid har det medfört en högre avkastning. Selected fondernas investeringsprocess favoriserar fonder med en mycket aktiv förvaltning. Fonderna är koncentrerade med få innehav. Skandia Selected Utland Offensiv investerar endast i fonder som genomgått och klarat en 4P certifiering, vilket ger fonden sigillet med Linkmannen Ej tillämpbar 2 16, Till ån sfördelnin Aktiefonder 97,7 Likvida medel 2,3 SGF US Large Cap Value Fund 19, Odey Allegra European Fund 17,7 Skandia US Value Fund A 16, Skandia US Capital Growth A 15,3 SGF Thames River Capital 9,9 European Opportunities 12

16 aktiefonder sveri e Den svenska aktiemarknaden är i ett globalt perspektiv en liten och exportberoende marknad. Väljer du att investera i Skandias urval av svenska aktiefonder har du därför goda möjligheter att ta del av de vinster som globaliseringen skapar. Ett utmärkande drag för den svenska aktiemarknaden är dessutom att ett fåtal storbolag utgör större delen av det totala marknadsvärdet. Ett flertal fonder har därmed likartade innehav. Liksom inom Skandias alla olika placeringsinriktningar kan man därför välja att investera i en viss storleksklass av bolag eller exponera sina investeringar mot högre eller lägre risk. Att som svensk sparare investera i Sverige innebär samtidigt en fördel jämfört med att spara i fonder som investerar på andra marknader, eftersom du inte utsätts för någon valutarisk. 13

17 Catella Fonder Reavinst Startår: 1998 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,5 PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 913 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIX PRX) Fondförvaltare: Catella, Mikael Hanell Fonden investerar främst i svenska aktier men kan även investera i aktierelaterade värdepapper, exempelvis derivat. Genom att identifiera inves- teringstrender köper förvaltaren aktier som förväntas gynnas av dessa på kort och lång sikt. Fonden är mycket aktivt förvaltad och antalet affärer i fonden är högre än i genomsnittet av Sverigefonder Grunden för placeringsbesluten utgörs av en noggrann analys av ekonomiska trender. Trendanalysen kombineras med bolagsanalys och börstrender. Därefter genomför fondförvaltaren fondens placeringar. Catella är en av få aktörer på den svenska aktiemarknaden som använder derivat. Analytikerna räknas bland de allra bästa i Sverige och Catellas fokus på bolagsanalys har lagt grund till framgångsrika investeringar. Förvaltaren Mikael Hanell har en mycket god marknadskänsla SSVX ,5 Hennes & Mauritz 9,5 Ericsson 7,6 TeliaSonera 7,5 Kinnevik Investment 5, Statlig sektor 19,5 Telekomoperatörer 9,8 Fonden köper både stora och små företag, men det är fondens investeringar i derivatinstrument som har medfört att fondens risk är något högre Finans och fastighet 12,3 9. Dagligvaror 2,8 Sällanköpsvaror 18,4 7. Hälsovård 6,6 Industrivaror 16,1 8. Material 3,2 än andra aktiefonder. Fonden har visat en mycket stark utveckling på Informationsteknik 9,8 Övrigt 1,5 stigande aktiemarknader ,2 23,5 Enter Select Startår: 24/27 Fondvärde: 414 MSEK Förvaltningsavgift: 1,7 Fondnummer TeleLink: 261 Jämförelseindex: OSX (Oviktat Svenskt Index) Fondförvaltare: Enter, Sten Lindquist Fonden placerar i svenska börsnoterade bolag. Alla branscher och företagsstorlekar kan finnas representerade i innehavet. Förvaltaren väljer aktier som är lågt värderade i förhållande till tillväxtmöjlighet. Fonden söker bolag med tydliga konkurrensfördelar, starkt ledarskap och attraktiv värdering. Dessa företag identifieras genom en analysmodell som bland annat tar hänsyn till förvaltarens prognoser på företagets försäljnings- och vinsttillväxt Enter är en oberoende kapitalförvaltare som är specialiserad på svensk aktie- och ränteförvaltning. Sten Lindquist är en skicklig förvaltare med lång erfarenhet och stor kunskap om den svenska aktiemarknaden. 25 9,4 21,1 2 Hennes & Mauritz 1,6 Svenska Handelsbanken 9, Ericsson 6, Electrolux 5,8 Alfa Laval 5,7 14 Enters specialitet är att hitta intressanta aktier inom medelstora företag och fonden går därför bäst när dessa bolag har en gynnsam utveckling. Fondens avkastning kan avvika mycket från index. Fonden är nystartad och historisk kursutveckling hämtas från systerfonden Enter Select Focus. 7. Industrivaror 33,2 Informationsteknik 7,6 Finans & Fastigheter 23,3 Hälsovård 4,4 Sällanköpsvaror 22,1 7. Övrigt 1,7 Dagligvaror 7,7

18 HQ Fonder Sveri e Startår: 1987 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,4 PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 62 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIX PRX) Fondförvaltare: HQ Fonder, Simon Blecher Fonden placerar i svenska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fondens innehav domineras av stabila företag med låg värdering och god utdelning. Enligt förvaltaren går det att genom noggrann analys identifiera aktier vars värdering inte motsvarar dess potential. Placeringsbesluten är baserade på en noggrann analys av enskilda bolag. Bolagens värdering, finansiella stabilitet och utdelningsnivåer är faktorer som ges särskild uppmärksamhet i placeringsbesluten. HQ är en inhemsk fondförvaltare vars inriktning är att i första hand skapa en långsiktigt positiv och stabil avkastning snarare än att överträffa jämförelseindex. Förvaltaren Simon Blecher har uppvisat god marknadskänsla och förmåga att välja ut rätt aktier ,3 25 5,2 2 TeliaSonera 9,1 Hennes & Mauritz 8,5 Investor 6,5 SKF 5,4 Nordea 4,5 Fonden har historiskt haft en lägre risk jämfört med genomsnittet av Sverigefonderna på marknaden. Placeringarna görs i aktier som bedöms ha en långsiktig potential för värdestegring men med låg risk Industrivaror 31,3 Finans & fastighet 2,9 Sällanköpsvaror 16,3 Material 1,9 Telekomoperatörer 9,1 Informationsteknik 4,8 7. Hälsovård 3,4 8. Likvida medel 3,3 Lannebo bola Fonden placerar i små svenska bolag som har ett marknadsvärde på högst 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Förvaltaren söker bolag som har god tillväxtpotential på lång sikt men är stabila och där risken är lägre. Investeringsbesluten baserar sig på grundliga företagsanalyser som syftar till att identifiera undervärderade bolag med goda möjligheter till tillväxt. Genom analysen får förvaltaren stor kunskap om bolagen, vilket skapar förutsättningar för framgångsrika investeringar Startår: 2 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 1,6 PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 33 Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Sweden Return Index Fondförvaltare: Lannebo, Johan Ståhl/ Peter Rönström Lannebo är ett litet fondbolag med mycket skickliga förvaltare inom framförallt småbolagsförvaltning. Lannebo bolagsfond förvaltas av Peter Rönström och Johan Ståhl som båda anses vara bland de främsta småbolagsförvaltarna i Sverige ,4 18,9 2 Alfa Laval 5,9 Meda 5,6 Securitas 4,3 Electrolux 3,9 Axfood 3,6 Fonden utvecklas särskilt väl när små och medelstora bolag utvecklas starkt på Stockholmsbörsen. Investeringar i stabila bolag samt att en del av fonden har placerats i korta räntebärande placeringar, har gjort att fonden haft en något lägre risk jämfört med andra småbolagsfonder Industivaror och tjänster 47,2 Sällanköpsvaror 17,3 Hälsovård 12,5 Dagligvaror 7, Finans och fastighet 5,9 Likvida medel 5,1 7. Informationsteknologi 2,7 8. Material 2,5 15

19 Odin Fonder Sveri e Fonden placerar i svenska aktier oberoende av företagsstorlek. Odin är en av få utpräglade värdeförvaltare på den svenska aktiemarknaden och inriktar sig därför på bolag med starka kassaflöden, hög utdelning och låg värdering. Förvaltaren baserar placeringsbesluten på en grundlig bolagsanalys. Investeringshorisonten är i allmänhet långsiktig och fonden placerar i aktier som förväntas stiga i absoluta tal snarare än i aktier som utgör stor del av ett index. Startår: 1994 Fondvärde: MSEK Förvaltningsavgift: 2, PPM: Ja, Fondnummer TeleLink: 82 Jämförelseindex: OMXSB Cap GI Fondförvaltare: Odin, Nils Petter Hollekim Odin är en av Norges största fondförvaltare. Bred kunskap om bolagen, i synnerhet medelstora, är utmärkande för förvaltningen av denna fond. Fantastisk historisk kursutveckling har gett förvaltaren Nils Petter Hollekim stjärnstatus. 22,5 25 6,6 2 Alfa Laval 5,8 SKF 5,5 Svenska Cellulosa Aktiebolaget 5,2 Skanska 4,8 Kinnevik 4,7 Fondens fokus på att identifiera enskilda aktiers potential snarare än att uppnå liten avvikelse från index gör att dess avkastning kan variera kraftigt över tiden. Även om fonden på senare tid investerat allt mer i större företag präglas avkastningen av utvecklingen i medelstora företag Verkstadsindustri 26,4 Diversifierade finansiella tjänster 12,3 Anläggnings- och entreprenadverksamhet 6,5 Handelsföretag och distributörer 6,4 Byggvaror 5,9 Sällanköpsvaror 5,4 7. Pappers- och skogsbruksprodukter 5,2 8. Kommersiella tjänster och leveranser 4,3 9. Läkemedel 3,7 Övriga 23,9 SGF/Enter Swedish Equity Startår: 27 Fondvärde: 967 MSEK Förvaltningsavgift: 1,5 Fondnummer TeleLink: 93 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index Fondförvaltare: Enter, Swedish Equity Team Fonden placerar i stora och små bolag på den svenska börsen eller bolag som har merparten av sin verksamhet i Sverige. Förvaltarens utgångspunkt är att börsens mindre bolag inte är lika välbevakade som de stora och att det därför är lättare att identifiera bolag i denna kategori som är attraktivt prissatta. Genom att i detalj analysera bolagen och de förväntningar som aktiemarknaden har på enskilda aktier, kan förvaltaren köpa undervärderade aktier och sälja aktier som aktiemarknaden har för höga förväntningar på Fonden har fem delägare med förflutet från mäklarfirman Alfred Berg. De har lång erfarenhet av att arbeta ihop som förvaltare och analytiker på den svenska aktiemarknaden. Enters kunskap och förståelse för den svenska aktiemarknaden tillhör marknadens absolut bästa. Fonden förvaltas av Enter på uppdrag av Skandia Global Funds. 25 6,6 22,7 2 Hennes & Mauritz 9,6 Ericsson 8,3 TeliaSonera 6,8 Investor 6,4 Nordea 5,4 16 Fonden har inslag av medelstora bolag och det är dessa innehav som historiskt bidragit mest till fondens positiva utveckling. Denna inriktning gör även att fonden till viss del avviker från sitt jämförelseindex Finans och fastighet 25,6 Hälsovård 1,1 Sällanköpsvaror 21, Material 9,9 Telecom 15,1 7. Dagligvaror 3,2 Industrivaror 12,2 8. Informationsteknologi 2,9

20 SGF/Lannebo Swedish Growth Startår: 22 Fondvärde: 1 64 MSEK Förvaltningsavgift: 1,5 Fondnummer TeleLink: 133 Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) Fondförvaltare: Lannebo, Magnus Matstoms Fonden placerar främst i större svenska bolag. Förvaltarens investeringsfilosofi är att förvärva aktier som handlas till fel pris vilket kan uppkomma 5 vid ökad aktivitet på marknaden, exempelvis i samband med företagens 4 kvartalsrapporter Placeringsbesluten är i grunden baserade på en noggrann analys av enskilda -3 bolag där utvecklingspotentialen bedöms kontinuerligt på kort och lång sikt. Utöver förvaltarens egen analys beaktas även andra marknadsbedömares analyser. Hänsyn behöver inte tas till att fonden ska ha samma investeringsprofil som ett jämförelseindex. Lannebo är ett litet fondbolag med mycket skickliga förvaltare inom framförallt småbolagsförvaltning. Magnus Matstoms har lång erfarenhet från den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas av Lannebo på uppdrag av Skandia Global Funds. Hennes & Mauritz 8,9 TeliaSonera 8,8 Nordea 7, AstraZeneca 6,9 Ericsson 6,1 Finans och fastighet 25,9 Telecom 16,5 Industrivaror 22,3 Material 9,4 Fondens fokus på att identifiera enskilda aktiers potential snarare än att Sällanköpsvaror 16,9 Hälsovård 8,9 uppnå liten avvikelse från index gör att dess avkastning jämfört mot index kan variera över tiden. Placeringsinriktningen är ett resultat av en koncentrerad portfölj. Skandia bola Sveri e Fonden placerar i små och medelstora svenska bolag som har ett marknadsvärde på högst 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen. Fonden investerar i bolag som ger möjlighet till långsiktigt god tillväxt samtidigt som hänsyn tas till risknivån. Förvaltaren försöker med hjälp av egen grundlig analys identifiera bolag som är omotiverat lågt värderade eller som över tiden kan överraska med kraftig vinsttillväxt. Sektorer är inte avgörande för val av bolag, men hänsyn tas till bolagens varierande ekonomiska förutsättningar. 25 3, Startår: 1998 Fondvärde: 928 MSEK Förvaltningsavgift: 1,4 PPM: Ja, , Fondnummer TeleLink: 125 Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Index Fondförvaltare: DnB NOR, Stefan Kopperud Stefan Kopperud har bevakat småbolag under lång tid och tillhör en av Sveriges mest erfarna småbolagsförvaltare. Tillsammans med övriga Sverigeförvaltare bildar DnB NOR ett av Sveriges större förvaltarteam. DnB NOR förvaltar fonden på uppdrag av Skandia Fonder. 22, 25 4,4 2 Meda 7,8 Kinnevik Investment 4,7 Intrum Justitia 3,5 Husqvarna 3,5 G&L Beijer 3,4 Fonden utvecklas särskilt väl när små och medelstora bolag favoriseras på börsen. En kompetent förvaltning har dock resulterat i att fondens aktiva risk, d v s risknivån i jämförelse med andra motsvarande fonder, är relativt låg Industrivaror och -tjänster 27,1 Finans och fastighet 2,8 Hälsovård 13,9 Sällanköpsvaror och -tjänster 13,3 Informationsteknologi 8,8 Dagligvaror 4,4 7. Energi 3,2 8. Material 2,1 9. Övriga 2,8 Likvida medel 3,5 17

Skandia Link våra fonder

Skandia Link våra fonder våren 2007 Skandia Link våra fonder Skandia Link ger mer! sid 8 9 innehåll sid välj bland världens bästa fonder 1 först väljer vi sedan väljer du 2 utvärderingsprocessen 4 vi hjälper dig att välja om du

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Avgifterna. på fondmarknaden 2016

Avgifterna. på fondmarknaden 2016 10-årsjubileum 2006 Avgifterna på fondmarknaden AMF Fonder AVGIFTERNA PÅ FONDMARKNADEN Innehåll 2 sid 3 sid 4 sid 7 sid 9 sid 10 sid 10 sid 13 sid 16 sid 18 Trender tio år av fondsparande Sammanfattning

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 10,3 procent för ODIN Norden. Fondens referensindex steg under motsvarande period

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer