Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se"

Transkript

1 0

2

3 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot

4 Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön Uddevalla Karlshamn

5 4 Långdistanstransport av sot 1968

6 Borås Falun Göteborg Linköping Norrköping Stockholm Örebro Procent av tiden per månad under som dygnsvärden för sot överskred 50 µg/m J M M J S N J M M J S N J M M J S N 140 µg/m3 Halter av svaveldioxid och sot i Stockholm Stockholm (årsmedelvärden) Svaveldioxid Sot

7 6 Sothalter i Göteborg

8 7 Biltrafiken ökar första mätningarna av NO 2 i tätortsluft sker 1975 i Göteborg µg NO 2 /m 3 Vinterhalvårsmedelvärden av NO 2 Rörvik (bakgrund) Göteborg /76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92

9 8 Årsmedelvärden av NO 2 i Göteborg ur Årsrapport Luftkvaliteten i Göteborgsområdet 2010, Miljöförvaltningen, Göteborgs kommun

10 9 Avsaknad av nationella gränsvärden svårt få gehör för mätningar Avsaknad av mätdata svårt fastställa gränsvärden IVL initierade samordnade mätningar av NO 2 vintern 1983/84

11 10 Rikt- och gränsvärden Rekommendationer på 1960-talet hjälpmedel för kompetent personal för industriella förhållanden måste ett nyanserat betraktelsesätt tillämpas Riktvärden för SO 2 och sot (+ rekommendation för TSP) 1976 Riktvärde för NO (+ för CO, samt rekommendation för PM 10 ) Lokala larmnivåer på 1980-talet rekommendation att lämna bilen hemma Miljökvalitetsnormer på 2000-talet

12 11 NO 2 i svenska tätorter januari mars 1984 medelhalt µg/m 3 värst: Göteborg låg temp och VH ger högre halt

13 12 Urbanmätnätets övergripande syften God samordning Kvalitetskontroll Jämförbarhet i mätdata Effektiv övervakning av luftkvaliteten Gemensam utvärdering

14 13 Urban-mätnätet 1986/87 38 kommuner Axplock av händelser vintern 1986/87: Premiär för Triss-lotten Miljö- och energidepartement inrättas, under ledning av Birgitta Dahl Patrik Sjöberg sätter världsrekord i höjdhopp inomhus med 2,41 m Hundralappen med en bild av Carl von Linné introduceras Sveriges första TV-såpa, Varuhuset, har premiär

15 14 Mäthistoria 1986/87 SO 2, sot och NO 2 (dygn) 1992/93 VOC (vecka) 1990/91 regionala mätningar av SO 2, NO 2 och O 3 (månad) 2000/01 PM 10 och PM 2.5 (dygn) 2001/02 PAH (bens(a)pyren) 2008/09 tungmetaller (As, Cd, Ni, Pb)

16 15 Hur mycket data finns? Totalt värden dygnsmedelvärden veckomedel månadsmedel Fördelade på Typ Starttid Stopptid PM10 µg/m3 PM2.5 µg/m3 Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : Urban bakgrund : : µg/m År Mijökvalitetsnorm-dygn Vinterhalvår 2008/09 Övre utvärderingströskel 10 7 komponenter (+ fler VOC) 3 typmiljöer gaturum urban bakgrund regional bakgrund Örnsköldsvik Centralesplanaden Borlänge Växjö Storgatan 0 Haparanda Linköping Örnsköldsvik Centralesplanaden Boden Kungsgatan Växjö Storgatan Landskrona Eriksgatan 2 Nedre utvärderingströskel Timrå Karlstad Östersund Trelleborg Laholm Uppsala Svedala Köping Ängelholm Jönköping Falkenberg Kungälv Huddinge Skogås Höör kommunhuset Linköping

17 16 Nyttan med nätet En unik databas - bl.a. möjliggjort trendstudier, epidemiologiska stuider och utveckling av index/indikatorer Utgör dominerande andel av de tätortsdata som finns tillgängliga och rapporteras till bl.a. EU Bidrag till nationell övervakning - "PAH i tätorter" Urban-modellen - empirisk modell för prognoser, för beräkning av exponering, hälsoeffekter och samhällskostnader, etc. Forskningsprojekt i början av 2000-talet avseende "vägledning för inledande luftkvalitetsvärdering i förhållande till MKN"

18 17 Nationellt index för luftföroreningar

19 18 Klipp ur Urban-rapport nummer 2 från 1988: "Urbanprojektet avsåg från början endast åren 86/87 och 87/88. Projektet fortsätter dock vintern 88/89 och då i ökad omfattning. Sammanlagt 54 tätorter övervakas för närvarande i detta projekt."

20 19