VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Unionen Sydväst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Unionen Sydväst"

Transkript

1 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Unionen Sydväst

2

3 Innehåll Året som gått...4 Unionen Sydväst i siffror...5 Fler och bättre jobb...6 Balans i arbetslivet...7 Kompetens ger kraft...9 Närvarande och starkt...11 Ju fler desto starkare...13 Ekonomi...14 Regionstyrelsen...16 Klubbar...19 Granskningsrapport...25 Slutord från regionstyrelsen

4 Året som gått. Unionen nådde ett av sina viktigaste mål, medlemmar, vilket sattes på kongressen För oss innebär det att vi nu är över medlemmar i regionen. Detta skulle inte varit möjligt utan engagerad Unionen-personal och förtroendevalda, både i regionen och nationellt. Precis som 2013 har arbetet i regionstyrelsens arbetsgrupper med olika ansvarsområden fortsatt under året. Utgångspunkten finns i det av kongressen beslutade handlingsprogram och arbetsgrupperna är uppdelade enligt handlingsprogrammets fokusområden: Fler och bättre jobb Balans i arbetslivet Kompetens ger kraft Förutom dessa har regionstyrelsen en grupp som arbetar med att förbättra och utveckla regionens högsta beslutande organ; Regionrådet. Under förra året blev regionstyrelsen mer aktiv inom områdena politik, opinion och påverkan. Bland annat hade styrelsen en träff med alla regionens riksdagspolitiker. Unionen deltog även på konferensen Nordiskt Forum New Action on Women s Rights - som hölls i Malmö. Arbetsgruppen Balans i arbetslivet hade en träff med Business Professionell Women (BPW) där man pratade om arbetstid, diskriminering och samarbete med BPW. BPW kommer att ha en politikerträff kommande år där vi kommer att vara samarbetspartner, ämnet kommer att vara jämställda löner. Regionstyrelsen närvarande under Industrinatten som samlade unga i Malmö för att möta framtidens industriföretag. Här fick regionstyrelsen och Unionen möjligheten att prata om framtidens arbetsliv och hur facket arbetar. Inför kongressen 2015 har styrelsen gjort ett gediget arbete med att bearbeta de olika plattformar (Ekonomi, Arbetsmiljö, Stadgar och Handlingsprogram) som gått ut på remiss till regionerna. Conny Knudsen Ordförande Anders Sjöstrand Vice ordförande 4

5 Unionen Sydväst i siffror Medlemsutveckling yrkesverksamma medlemmar yrkesverksamma medlemmar chefsmedlemmar chefsmedlemmar studerande medlemmar studerande medlemmar egenföretagare egenföretagare lokala klubbar lokala klubbar nya kollektivavtal omfattande 328 medlemmar har tecknats under året. 24 nya klubbar har bildats. 268 nya arbetsplatser som omfattas av arbetsplatsombud. 900 förtroendevalda har gått någon av våra fackliga utbildningar medlemmar har gått på våra aktiviteter medlemmar och potentiella medlemmar har tagit del av våra försäkringsinformationsträffar. 50 eget-medlemmar har varit på något aktivititet. 280 RAMO-besök (arbetsplatsbesök med inriktning på arbetsmiljö) har gjorts under året förhandlingar har genomförts av Sydvästs ombudsmän rådgivningar har getts av Sydvästs ombudsmän. 364 kontakter mellan klubbar och regionens ombudsmän. 528 individuella coachsamtal med medlemmar har gjorts av våra coacher. 86 % ökning av studentmedlemmar som har gått över och blivit yrkesverksamma medlemmar. Ca arbetsmiljöombud och ca 70 huvudarbetsmiljöombud finns i Sydväst. 5

6 Fler och bättre jobb Regionstyrelsens arbetsgrupp: Fler och bättre jobb Arbetsgruppens envisa arbete för införande av studentmedarbetaravtal på arbetsmarknaden börjar nu (äntligen) ge resultat! Det har börjat rulla på och Unionen, tillsammans med några andra förbund, har infört Studentmedarbetaranställning som en särskild anställningsform på några avtalsområden. Detta syftar till att ge studerande på universitet- och högskola anställning under terminerna, för att på så sätt ge den studerande arbetserfarenhet och inblick i branschen. Det underlättar övergången mellan arbete och studier, samtidigt som berörd verksamhet tillförs aktuell kunskap. Förhoppningen är också att det ska bidra till en förflyttning på arbetsmarknaden där enklare jobb frigörs för andra som har svårare att få jobb. Politikerträff om hur vi skapar fler och bättre jobb i regionen Inför valet i höstas arrangerade regionstyrelsen en träff med regionens riksdagspolitiker, för att prata om Unionens förslag gällande kompetensutveckling och innovation. Det blev ett bra möte i positiv anda, där riksdagspolitikerna samtalade, i motsats till debatterade, med varandra. Regionstyrelsen gav exempel på regionala situationer som behöver lösas, t.ex. behöver vi stärka högskoleutbildningarnas koppling till arbetslivet. Trygghetssystemen behöver anpassas bättre efter entreprenörer/innovatörer, så att fler vågar ta steget och starta eget osv. Glädjande nog sa sig också samtliga närvarande riksdagspolitiker stå bakom Unionens uppfattning att de pågående förhandlingarna om omställningsavtalet är alltför viktiga för att påverkas av vilken regering vi får (och nu har)! Program Plats: Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö Välkomna Kort presentation av Media Evolution City och Unionen. Unionens syn på morgondagens arbetsliv med fokus på kompetensutveckling och innovation Rundabordsamtal Lunch Morgondagens arbetsliv Unionen Sydväst representerar medlemmar som är med och skapar morgondagens arbetsliv. Välkommen till en träff med region styrelsen i Unionen Sydväst om hur vi skapar fler och bättre jobb i regionen. Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor inför valet Mötet är fredagen den 22 augusti på Media Evolution City, kl med efterföljande lunch. Vi vill gärna ha ditt svar senast den 15 augusti. Svar skickas till Hjärtligt välkomna! Regionstyrelsen Unionen Sydväst För fler och bättre jobb Fr v: Gunilla Nordgren (m), Nils Paarup-Petersen (c) och Marie Granlund (s). Fr v: Victoria Kirchhoff, Anders Sjöstrand, Henrik Hejderup och Anna Holgersson från regionstyrelsen. Fr v: Nils Paarup-Petersen (c), Torbjörn Ekelund (fp), Magnus Sjödahl (kd), Marie Granlund (s), Montaser Eneim (m) och Hillevi Larsson (s). 6

7 Balans i arbetslivet Alla medlemmar i Unionen har rätt till en bra arbetsmiljö. Den ska vara på ett sådant sätt att den leder till god hälsa, bra trygghet och hållbar utveckling. Det är viktigt att chefer, arbetsmiljöombud och anställda samverkar och att arbetsmiljöarbetet sker systematiskt. Arbetsgivaren har ytterst ansvaret för att skapa en bra arbetsmiljö. Cheferna måste ha den kunskap som behövs för att tillsammans med de anställda arbeta med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. En bra ledare följer lagar och avtal, ser sina medarbetare och uppskattar det arbete som utförs. Unionens RAMO-verksamhet (RAMO- regionalt arbetsmiljöombud) bidrar till att skapa facklig aktivitet på de arbetsplatser som besöks genom att arbetstagarnas, även icke medlemmars, arbetssituation diskuteras. Om möjligt rekryteras arbetsmiljöombud och RAMO visar aktivt på hur lokal samverkan med arbetsgivaren kan gå till. RAMO-verksamhetens syfte är att få igång ett fungerande lokalt systematiskt arbetsmiljöarbete på Unionens arbetsplatser. Detta görs genom att aktivera både arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverksamhet i Sydväst (delområde RAMO) I Sydväst finns drygt 1100 arbetsmiljöombud (AMO) och knappt 70 huvudarbetsmiljöombud (HAMO). Det innebär att cirka 10 % av de företag som finns i regionen (där Unionen har medlemmar) har ett registrerat arbetsmiljöombud och de representerar cirka 40 % av våra yrkesverksamma medlemmar. Aktiviteter under året RAMO-besök, d.v.s. arbetsplatsbesök med inriktning på arbetsmiljö, är en av de aktiviteter som genomförs varje vecka av våra regionala arbetsmiljöombud. Syftet med dessa besök är att hjälpa arbetsplatsen få till ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och en del arbetsplatser måste besökas flera gånger. Vi hade som ambition att genomföra 200 RAMO-besök under 2014 och vi hann med 280 stycken. Vi hade också som mål att öka antalet arbetsplatser som omfattas av arbetsmiljöombud med 100 arbetsplatser. Vid årets utgång hade vi ökat den andelen med 104 arbetsplatser. Utbildningar/kursverksamhet Cirka 150 personer har genomgått våra arbetsmiljöutbildningar under De representerar ett drygt 100-tal olika arbetsplatser i regionen och som fått grundläggande eller fördjupade kunskaper i arbetsmiljö genom vår försorg. De kurser vi erbjudit har varit Bättre arbetsmiljö, Bättre arbetsmiljö - fortsättning, Psykosocial arbetsmiljö och Riskbruk i arbetslivet. Sammantaget blir dessa fyra kurser det koncept som vi framgent erbjuder, i första hand medlemmar med arbetsmiljöuppdrag men de är också öppna för chefer med personal- och arbetsmiljöansvar. Till detta kommer kurs i arbetsmiljö särskilt för chefsmedlemmar men som hanteras av chefsgruppen. Gruppen genomförde även flera arbetsplatsanpassade arbetsmiljöutbildningar för samtliga tjänstemän på flera företag inom regionen. Kurserna utvärderas kontinuerligt och har hittills fått genomgående höga betyg. Allt kan dock bli bättre och vi är noga med att kvaliteten ska vara så hög som möjligt. Vid flera av kurserna anlitar vi externa föreläsare till de delar vi själva inte behärskar samtidigt som vi bygger på vår egen kompetens för att kunna utbilda i alla moment. Arbetsmiljökonferens Den 20 november genomförde vi en heldags arbetsmiljökonferens i Malmö med drygt 200 deltagare. För ändamålet hade vi engagerat externa föreläsare som Christin Mellner Fil. Dr. Psykologi och arbetslivsforskare från Stockholms universitet som pratade om det Gränslösa arbetslivet, Marie Holm och David Johansson från Försäkringskassan som pratade om förebyggande och konsekvenser av psykosocial ohälsa i arbetslivet och Anders Gustafson, Attitydsambassadör från Hjärnkoll som pratade om egna erfarenheter av psykosocial ohälsa och sin resa tillbaka till arbetslivet. Konferencier för dagen var Mats Pahlman från vårt regionkontor. Anders Gustafsson, attitydsambassadör Hjärnkoll. Arbetsmiljökonferens

8 WIG + laggande & ledande mått Under verksamhetsåret var ambitionsnivån hög och gruppen la ner stor energi på att fastställa att vi gjorde rätt saker. Därför kom vi fram till att nedanstående vilt viktiga mål skulle fokuseras på. Rekrytera och därmed öka antalet arbetsmiljöombud Öka antalet arbetsplatser som omfattas av arbetsmiljöombud Regionstyrelsens arbetsgrupp: Balans i arbetslivet Arbetsgruppen Må bra av och på jobbet bytte under året namn till Balans i arbetslivet efter en av Unionens prioriterade hjärtefrågor. Vad beror det på att yrkeskvinnor med samma kompetens och arbetsuppgifter fortfarande får och accepterar lägre lön än männen? Under 2014 har gruppens fokus därför legat på att skapa opinion om kvinnors livsresa som yrkeskvinna, med avstamp från första lönen till pensionen. I samarbete med Business and Professional Women (BPW) arrangerade vi en paneldiskussion den 25 mars med rubriken Livslön eller livslögn vems är ansvaret? Målet med paneldiskussionen var inte bara att öka medvetenhet i frågan hos deltagarna utan även ge inspiration och belysa såväl fallgropar som möjligheter till en mer jämlik livslön. Panelen företräddes av ledare från privata och kommunala sektorn, egenföretagare, Arbetsförmedlingen samt fackförbunden Vision och Unionen. Unionen representerades av vår dåvarande regionchef Dan Nicander. Redan hösten 2013 började vi planera vårt deltagande på Nordiskt Forum New Action on Women s Rights - som skulle hållas i Malmö. Under fyra dagar i juni 2014 pågick eventet. Unionen hade en monter i utställningslokalen som var bemannad dels av anställda vid Unionen Sydväst, dels av personer från arbetsgruppen. Andra halvan av året igångsatte vi, tillsammans med BPW, att planera och arbeta för ytterligare en paneldiskussion som ska genomföras i början av kommande år. Temat för diskussionen ska vara detsamma som 2014 men denna gång ska panelen bestå av politiker. Målet ska vara att få svar av våra folkvalda hur vi kan påskynda processen till jämställda löner. Ytterligare en uppgift gruppen har arbetat med är den Arbetsmiljöpolitiska plattformen som har varit ute på remiss hos Unionens regionstyrelser. 8

9 Kompetens ger kraft Coachverksamheten Coachverksamheten har under året inneburit att vi haft 528 individsamtal med medlemmar. Sydväst har genomfört 248 CV-granskningar. Regionen har genomfört sammanlagt 16 föreläsningar. Det har varit på teman som Kompetens, Transaktionsanalys, Hur kommunicerar du?, CV-föreläsning, Marknadsför dig själv och Karriärplanering. Vidare har vi haft sex kompetensinventeringsgrupper med åtta medlemmar i varje grupp, som träffats vid tre tillfällen var. Vi har även haft fyra heldagar i kompetensinventering med 32 medlemmar vid varje tillfälle. Varje månad har vi svarat på karriärfrågor i tidningen Kollega. Vi har även varit efterfrågade av media och medverkat vid olika tidningsintervjuer. Vidare har vi haft åtta tillfällen med Grupputveckling för klubbstyrelse (GUKS) för åtta klubbar med framgångsrikt resultat. Vi har bistått Smålands region med att hålla i Coachande dialog för deras chefsmedlemmar. Vi har även haft två heldagar för chefsmedlemmar på temat Konflikthantering. Annica Ollerstam, coach Sydväst i Metro. Monica Fagerström, coach Sydväst i Metro. Försäkringsinformation Unionen arbetar aktivt med att förbättra medlemmarnas försäkringsskydd och målet är att påverka lagstiftning, utveckla kollektivavtalen samt erbjuda förmånliga försäkringar till medlemmarna. Unionen bedriver informationsverksamhet för att öka medlemmarnas medvetande, intresse och kunskap om sina pensioner och försäkringar. Unionen Sydväst har under året erbjudit försäkringsinformation i form av planerade föreläsningar samt efterfrågade arbetsplatsförlagda föreläsningar på olika teman: Chef - det här behöver du veta om tjänstepension Din trygghet i två kuvert Inför pensionen Tiotaggare - Har du månadslön över kr? Singel, sambo eller gift - om testamente, sambolag och efterlevandeskydd Tjänstepensionens Dag Ditt försäkringsskydd genom jobbet Totalt har vi genomfört 82 föreläsningar enligt ovan. Till det kommer enskilda konsultationer samt kontakt med medlemmar per telefon och mail. Totalt har 3000 personer tagit del av försäkringsinformationen. Chef Målet för chefsgruppen 2014 har varit att ytterligare etablera sitt högkvalitativa utbud av kompetensutveckling och nätverkande för chefer samt att prova nya sätt att marknadsföra medlemskapet. Vi har med egna resurser haft omkring 25 föreläsningar på teman som arbetsrätt, arbetsmiljörätt, presentationsteknik, försäkringsinformation, konflikthantering för chefer och ledarskap. Under augusti genomfördes en massiv marknadsföringskampanj på Sturups flygplats där vi delade ut material till chefer och bemannade upp från tidig morgon till sen kväll i 14 dagar. Satsningen gav tydligt resultat i värvningsstatistiken. Chefsgruppen samarbetar även med externa aktörer för att ytterligare bredda och vässa utbudet för chefer. Följande samarbeten har pågått under 2014: I samarbete med Lund University Comissioned Education (LUCE) och Arbetsmiljöhögskolan har vi än en gång drivit Ledarskap i förändring med sex föreläsningar under året. Under 2014 har vi också börjat marknadsföra vår nya, gemensamt framtagna utbildning Excellence in Leadership, en 30 poängsutbildning utsträckt över drygt ett år avsedd enbart för våra chefsmedlemmar. 9

10 I samarbete med Executive Foundation Lund (EFL) har vi tagit fram en utbildning i Corporate Social Responsibility och även marknadsfört delar av EFL:s MBA-utbildning mot våra medlemmar. Tillsammans med IHM har vi tagit fram och genomfört en enkätundersökning i syfte att utröna vilka utbildningsinsatser våra chefsmedlemmar efterfrågar. Enkäten fick bra respons och resultatet gav en tydligare riktning för vårt utvecklingsarbete under På värvningssidan ökade Unionen Sydväst antalet chefsmedlemmar med 6 %. Egenföretagare Efter ett värvningsmässigt rekordår under 2013 fortsatte Eget-satsningen på den inslagna vägen. Samarbetet med Nyföretagarcentrum Öresund fortsatte i samma anda som 2013 och vi fick fortsatt förtroende på posten som vice styrelseordförande. Under året genomfördes de planerade aktiviteterna i samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund och nytt för i år var att utnyttja våra egenföretagarmedlemmar och vårt egenföretagarnätverk för att hitta intressanta föreläsare. Även 2014 var höjdpunkten höstens Firmafest för egenföretagare som med sin kombination av kompetensutveckling, nöje och nätverkande samlar stora skaror företagare. Vi har även fortsatt samarbetet med ALMI/IFS där vi fått tillgång till informationstid under föreläsningar för nystartare samt med Eductus där vi får föreläsa för deltagare på deras Entreprenörsprogram. Värvningsmässigt nådde Unionen Sydvästen ökning av antalet Eget-medlemmar med 15 %. Föreläsningar och workshops Under våren anordnade vi en föreläsning inom personlig hållbarhet från två olika perspektiv. Trine Grönlund pratade om hur vi hanterar vårt liv när det går för fort med sin föreläsning Give Slow a chance. Björn Söderberg, ung entreprenör, utmanade oss att tänka till hur vi kan förändra vår egen verksamhet och vårt eget beteende med sina erfarenheter av de företag han byggt upp i Nepal och Sverige. Där andra ser problem, diskriminering och misär ser Björn möjligheter och hårt arbetande människor. Kvällen drog mer än 220 medlemmar. Under hösten arrangerade vi två föreläsningar under temat Framtid, trender och engagemang. Detta med en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare inom CSR och engagemang, Per Grankvist berättade hur hållbarhet kan vara lönsamt, tillsammans med en av Sveriges mest eftertraktade sociala entreprenörer, Leo Razzak som gav under kvällen sitt perspektiv på hur man kan skapa förändring genom engagemang. I oktober kom Claudia Olsson och föreläste om hur vi lever mer hållbart när världen förändras allt snabbare och att förstå och leda den framtida samhällsutvecklingen. Totalt kom det nästan 400 medlemmar. Under våren erbjöds medlemmarna en introduktion om Konsten att söka jobb i sociala medier. Här föreläste Unionens coach Johan Fogelberg framförallt om hur du gör för att synliggöra ditt personliga varumärke på webben, vilka kanaler du kan använder dig av och vad det är du faktiskt vill uppnå. Under hösten arrangerades två workshops för medlemmar som hette Generera affärsnytta med LinkedIn. Kursledare var Malin Ström från CUIRL och båda tillfällena var fullbokade med 20 medlemmar per tillfälle. Flera medlemmar hade efterfrågat mer kunskap i LinkedIn varav att vi skapade denna workshop. Regionstyrelsens arbetsgrupp: Kompetens ger kraft I gruppen Kompetens ger kraft arbetar vi med Utvecklingsavtalet där vi sammanställt de viktigaste punkterna i en broschyr. Ombudsmännen använder den i sina möten med klubbar och arbetsplatsombud för att sprida kunskap om Utvecklingsavtalet. Målet är att få fler att känna till avtalets existens och att börja arbeta med detsamma. Fr v: Per Grankvist, Sydvästs Monica Fagerström och Leo Razzak. Claudia Olsson. 10

11 Närvarande och starkt Lokal facklig organisering och klubbstöd I år var målet att göra arbetsplatsbesök på arbetsplatser med mer än 5 medlemmar som inte fått besök senaste två åren för att utse arbetsplatsombud och bilda klubbar. Under hösten gjordes en fokusering för att få ytterligare APO. Sammantaget resultat blev att 268 nya arbetsplatser omfattas nu av APO samt att ca 25 nya klubbar bildades. Klubbar Under 2014 har fokus för gruppen koncentrerats till att arbeta med, i första hand, frågor som de förtroendevalda i klubbar och APO-F (arbetsplatsombud med förhandlingsmandat) uttryckt som de viktigaste för sina medlemmar. Gruppen har i det sammanhanget bestått av sex ombudsmän som efter uppdelning ansvarat för kontakten med sina klubbar och APO-F. I gruppen har ingått ytterligare medarbetare vars uppgift varit värvning, klubbadministration och gruppansvarig. Redan 2013 togs beslut på att de klubbansvariga ombudsmännen enbart skulle arbeta med klubbar och frikopplas från andra förhandlingsärenden. Detta för att kunna fokusera på att klubbarna ska vara så självgående som möjligt. Ombudsmännen ska i det sammanhanget bistå vid lokala förstärkta förhandlingar, centrala förhandlingar, rådgivning till klubbar samt övrig utveckling av klubbarbetet på den lokala arbetsplatsen. Det arbetet inleddes från hösten 2013 och pågår fortfarande och en utvärdering skedde under Hittills har försöket slagit väl ut och nöjdheten från klubbarna med stödet från regionkontoret har ökat. Sammantaget har gruppen hanterat ca 330 klubbar och ett 30-tal APO-F under året och det är något färre än Vi har dock stora förhoppningar att genom vårt fokusarbete kommer antalet öka båda vad gäller antalet klubbar och APO-F. Nya klubbar kräver relativt stora insatser under uppstartsperioden och är ett viktigt moment mot målet att få till så självgående klubbar som möjligt. Antalet nya klubbar var ca 25 stycken under Nöjdhet Våren 2014 skickade gruppen ut en enkät med fyra frågor för att undersöka dels vilka frågor som de förtroendevalda ansåg att regionkontoret skulle arbeta mer med, mindre med och förbättra men också i vilken utsträckning man var nöjd med stödet från region- kontoret. Vi fick in knappt 400 svar från ett 70-tal klubbar. Alla svar kunde sorteras in under tre huvudområden: Tillgänglighet, Utbildning och Synlighet. Utefter de svaren har gruppen organiserat sin verksamhet och utbud för att bättre passa in klubbarnas behov. I nästa steg får klubbarnas medlemmar samma enkät med samma frågor men då från klubben. Därmed skapar vi en siktlinje från medlem via klubb till regionkontor och vidare till förbundskontoret där vi sedan tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för nöjda medlemmar och därmed nöjda förtroendevalda. Under året har, som en följd av detta arbete anordnats ett antal nätverksträffar där ansvariga ombudsmän hållit utbildning för de förtroendevalda i ämnen som klubbarna själva önskat. Som en önskad bieffekt har många goda relationer byggts mellan de förtroendevalda. Facklig utbildning Regionens utbildningsverksamhet riktar sig mot våra förtreondevalda medlemmar, allt för att stärka våra förtroendevalda i sitt fackliga uppdrag. Ett fåtal utbildningstillfällen har ställts in. Under året har vi satt in fyra extra utbildningstillfällen. Det är främst Facklig grundutbildning som efterfrågas mer än vad som erbjudits i grundutbudet. Målet var att 500 förtroendevalda skulle genomgå utbildningar under året. Målet var också att minst 85 % skulle vara nöjda med utbildningen. Resultatet blev att 411 förtroendevalda genomgick utbildning under året. Nöjdheten ligger i snitt på 87,7 %. Nöjdheten för kurserna Facklig grundutbildning och Aktivt lönearbete snittar på 90 %. Flertalet av våra utbildningar hålls i egna lokaler, vilket har positiva effekter. Kostnader hålls nere och kursdeltagarna uppskattar att vara i Unionens lokaler. Avtalstecknande Målet var 150 nya kollektivavtal (KAV) eller omfattande 350 medlemmar. Under året har regionen tecknat 158 nya kollektivavtal omfattande 328 medlemmar. Resultatet är mycket bra, flera företag är under bearbetning och många positiva till KAV. Ofta blir fler intresserade av Unionen och blir medlemmar när vi är ute på företagen. Detta syns tydligt när medlemsantalet följs upp tre månader efter tecknat avtal. Under året har arbetet med prioföretag fortsatt men ännu utan utdelning. Prioriterade företag är utvalda efter antalet medlemmar på arbetsplatsen och i detta fall gäller det företag med 50 medlemmar eller fler där KAV saknas i regionen. Strategin är att bearbeta företagen långsiktigt samtidigt som medlemsengagemang byggs upp. Arbetet är väl igång men det är resurskrävande och 11

12 långsiktigt arbete. Vi är övertygande att uthålligheten kommer att ge resultat, förhoppningsvis redan under Framgången på trafikskolor har fortsatt och under året har sex nya KAV tecknats på området. Varsel krävdes på Erikssons trafikskola men efter medling under sommaren tecknades slutligen avtal. Regionen har under året uppmärksammats inom Unionen och i media för framgångarna med trafikskolorna, flera regioner har hört av sig för att få tips. Vi samarbetar också med branschen för att få fram en märkning på trafikskolebilar om schysta villkor där Sydväst blir pilot. Under året har flera företag med fler än tio medlemmar blivit med KAV. Som exempel kan nämnas Prisjakt i Ängelholm, Minol Mätteknik i Lund, Acerinox i Malmö och Capetvista i Limhamn. Intentionen mad att teckna nya KAV är att fler medlemmar ska omfattas då värdet av nya KAV blir högre desto fler medlemmar som omfattas. Många KAV som tecknas är på mindre företag och ibland även på företag där det inte finns medlemmar eftersom det är under uppstart. Sammantaget kan vi konstatera att mycket arbete är gjort med 328 nöjda medlemmar som omfattas av KAV med allt vad det innebär, sjuklön, tjänstepension, försäkringar och semesterersättning. Storstadssatsningen Storstadssatsningen har till syfte att värva fler medlemmar, öka antalet förtroendevalda och stötta våra förtroendevalda. Under sommaren 2014 slutade vår projektledare och projektet gick därmed in i en omstruktureringsfas. Det ledde till en lite tidigare infasning i regionens ordinarie verksamhet och konkret så arbetade projektmedarbetarna under hösten i en fokusgrupp med syfte att öka antalet arbetsplatser med lokal facklig organisering (se Fokus LFO ). I skrivande stund så arbetar medarbetarna i storstadssatsningen i en annan fokusgrupp, med syfte att stötta och utveckla regionens arbetsplatsombud. Parallellt 300 med fokuseringarna har vi bland annat tagit fram en ny utbildning för arbetsplatsombud (arbetsplats- 250 strategen), våra arbetsplatsombud har kopplats in i 200 Unionens välkomstkedja för förtroendevalda, vi stöttar 150 nätverket Ung Arena och vi har haft ett samarbete med 100 Media Evolution City. Storstadssatsningen planerade och genomförde också ett 50 antal aktiviteter under året 0 som både var föreläsningar och workshops. Dessa var Storytelling, Employer Branding, Härskartekniker, Lär dig leda framgångsrika workshops och Retorik för maktlösa med Alexandra Pascalidou. Dessutom har man tagit fram utbildningen Arbetsplatsstrategen som är exklusiv för Arbetsplatsombud i regionen. Utbildningen är ett samarbete mellan Unionen och EFL och vänder sig både till APO som är nya i uppdraget och till APO som vill fördjupa sin kunskap och få ett nytt perspektiv på rollen som arbetsplatsombud med informationsmandat. Utbildningen ger arbetsplatsombud verktyg för att kunna föra arbetstagarnas talan genom insikter och kunskaper i både det fackliga uppdraget, företaget och dess omvärld samt det ekonomiska språket och de ekonomiska sambanden. 21 arbetsplatsombud deltog under första omgången och under våren 2015 sker ytterligare två tilllfällen. Fokus lokal facklig organisering (LFO) Under hösten, närmare bestämt 1 oktober till 31 december, kraftsamlade vi i regionen för att nå vårt årsmål, att öka antalet arbetsplatser med lokal facklig organisering med 140 stycken. Efter sommaren saknades 100 arbetsplatser och när fokusgruppen satte igång sitt arbete så saknades det drygt 70. Vi avsatte fyra ombudsmän som lyftes ur förhandlingsverksamheten, hela storstadssatsningen och båda våra värvare ingick också i gruppen. Genom en fokuserad kraftsamling lyckades gruppen inspirera medlemmar på drygt 170 arbetsplatser att bli arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud, 70 arbetsplatser över det djärvt satta målet på 100. Efter det lyckade resultatet har vi på förfrågan berättat om vårt arbete på en nationell chefskonferens och andra regioner som är nyfikna på våra arbetssätt har varit hos oss på besök. Det var tack vare Unionen Sydvästs goda resultat som vi på Unionen nådde vårt nationella årsmål. Förhandlingar under året Totalt under 2014 har vi genomfört stycken förhandlingar. Se diagram nedan

13 Ju fler desto starkare Unionenveckorna Unionen Sydvästs synlighetsveckor under 2014, utfördes i linje med förbundets riktlinjer tillsammans med regionala ledande mål. Vi tog ett nytt avstamp redan under hösten 2013 på hur vi utför dessa veckor så att vi når våra medlemmar på ett bra sätt, i deras vardag. Under vecka 6 var temat Arbetsplatspåverkan där vi besökte över 110 företag. Vi arrangerade en gemensam apoteksdag då hela regionen besökte alla apotek, som från och med årsskiftet gått från att tillhöra Farmaciförbundet till Unionen. De hälsades välkomna och information lämnades över. Ett uppskattat besök då personalen på de olika apoteken hade många frågor angåenda övergången. De utsatta målen om värvning av förtroendevalda nåddes med god mariginal och det satte ramarna inför målen till vecka 38. Vecka 38, med temat Förbättre din ekonomi, utfördes på liknande vis som vecka 6 med den skillnaden att vi på den gemensamma dagen besökte butikschefer i stället. Även här var vi välkomna då många har frågor som de sällan kontaktar oss för. Vi arrangerade en mycket uppskattad föreläsning som lockade över 200 personer på temat hållbarhet med föreläsarna Per Grankvist och Leo Razzak. De högt uppsatta målen för veckan överträffades ännu en gång. Student Mål: Under 2014 hade Studerandeverksamheten som mål att öka antalet ansökningar till Unionen Student med fokus på sistaårsstudenter. Vidare har studerandeverksamheten haft som uppdrag att stötta regionens uppdateringsarbete från studentmedlem till yrkesverksam medlem genom lojalitetskapande aktiviteter. Aktiviteter: För att nå 2014 års mål har följande aktiviteter genomförts på regional nivå: 16 Arbetsmarknadsdagar/Mässor 14 Nollningsaktiviteter 22 Värvningsbord 4 Föreläsningar Resultat: Antalet ansökningar till Unionen Student i Region Sydväst under 2014 var 2007 stycken. Detta innebar en ökning med 13 % från föregående år då 1769 studentmedlemmar värvades. Antalet uppdateringar till Yrkesverksamt medlemskap i region Sydväst under 2014 var 559 jämfört med drygt 300 stycken året innan, vilket resulterade i en ökning med 86 %. Ett starkt medlemserbjudande, en stor synlighet ute på skolorna och regionens arbete mot målgruppen har bidragit till de goda resultaten. Vinnare av veckans bild under regionens synlighetsvecka vecka 38. Unionen Student på plats under mässa. 13

14 Ekonomi Resultaträkning 2014 Resultaträkning 2014 RESULTAT 2014 Utfall 2014 Årsbudget 002, Övriga intäkter , Anslag , Interna intäkter , Intäkter (Not 1) , Fler medlemmar , Fler arb platser omf av infl f , Fler arb platser omf av KAV , Fler nöjda med service , Fler anser medl skapet vara vä , Fler upplever att Unionen vänd , Fler medl upplever att Unionen , Fler upplever att Unionen är , Fler känner t Unionens hjärtef , Demokratiutveckling , Verksamhetsutveckling , Internt stöd , Verksamhetskostnad (Not 2) , Personalkostnader , Personalkostnad (Not 3) , Baskostnader , Baskostnad (Not 4) , Fler upplever att Unionen vänd , Finansiella poster (Not 5) RESULTAT (Not 1) Rörelsens Intäkter Övriga intäkter är intäkter för FinFo*) och Ramo- verksamhet**) samt intäkter för våra BAM-utbildningar. Vi har något högre intäkter för BAM***)-utbildningar än vi räknat med. Beroende på hög efterfrågan har vi satt in extrakurser, vilket genererat högre intäkter eftersom dessa kurser är avgiftsbelagda. Unionen Sydväst Berga Allé 1, HELSINGBORG Tel , Fax , Axel Danielssonsväg 195, MALMÖ Tel , Fax , 14 Org.nr

15 Anslaget är beräknat på antalet medlemmar i regionen per den 31 december *) RAMO = Regionalt Arbetsmiljöombud **) Finfo = Försäkringsinformation ***)BAM = Bättre arbetsmiljö Nedan följer en redogörelse för avvikelserna på de olika delområdena. (Not 2) Verksamhetskostnader 101, Fler medlemmar Avser främst värvande aktiviteter så som Unionenvecka, studerandeverksamhet, värvande arbetsplatsbesök, annonser och kampanjer. Här har vi ett överskott i resultatet beroende på att vi startade upp Storstadsprojektet den 1 januari 2014 och en del kostnader har belastat deras budget eftersom vi samarbetat med de värvande aktiviteterna. 102, Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer Avser bl.a. facklig utbildning, bilda klubbar och rekrytera APO/AMO samt klubbanslag och klubbaktiviteter. Utfallet ligger nära budget och kommenteras därför ej då det ligger inom felmarginalen. 103, Fler arbetsplatser omfattas av KAV Inga större kostnadskrävande aktiviteter har genomförts. 201, Fler nöjda med service Under detta delområde ligger vår huvudverksamhet vad det gäller förhandlingar, medlemsaktiviteter samt välkomstsamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Överskottet gentemot budget kan förklaras av att de s.k. välkomstsamtalen upphörde förtid och därför uppstod inga kostnader för dessa det sista kvartalet. 202, Fler anser medlemskapet vara värt avgiften Kostnader för den regionala Finfo-verksamheten hamnar här. Det är en liten del som belastar regionbudgeten eftersom det mesta av verksamheten bekostas centralt. 203, Fler upplever att Unionen vänder sig till mig Detta delområde vänder sig till olika målgrupper. Den största gruppen är Unionen Chef och Unionen Eget samt Ung Arena. Resultatet stämmer i stort sätt överens med budget. 301, Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga för dem. 601, Demokratiutveckling Här ligger kostnaderna för regionstyrelsens arbete och arvoden, regionråd samt valberedning. Resultatet ligger över budget beroende på vi utbetalat mer i förlorad arbetsförtjänst än budgeterat och detta har också medfört högre kostnader för sociala avgifter. En del kostnader som skulle hamnat under delområde 303 har kostnadsförts här. 602, Verksamhetsutveckling Avser kostnader för regionmöten, verksamhetsplanering, internfackligt arbete, chefsstöd/chefsutveckling. Utfallet ligger något under budget. En del av kostnaderna för regionmöten har kostnadsförts på delområde 603 i stället där det därför finns ett underskott. 603, Internt stöd Avser bl.a. kompetensförsörjning/personalutveckling, kulturarbete, arbetsmiljö och friskvård. Här ligger kostnaderna över budget beroende på att kostnader för resor till olika utbildningar samt att körersättningar, traktamenten och sociala avgifter blivit högre än planerat. Från centralt håll aviserades det i början av året att en obligatorisk medarbetardag skulle hållas i Stockholm i november vilket medförde kostnader för resor och traktamente som inte var kända då budget lades. Vi har också haft flera nyanställningar under året som genererat kostnader i form av annonsering, introduktionsutbildningar, resor till dessa o.dyl. (Not 3) Personalkostnader Avser lönekostnader, sociala avgifter mm. Kostnaderna ligger under budget beroende på att nyrektyrerad personal börjat sina anställningar med 2-3 månaders förskjutning mot när personal slutat/gått på tjänstledighet. (Not 4) Baskostnader I baskostnaderna ligger bl. a hyror, el, städ- och renhållning, bevakning och kontorsmaterial dvs. allt som inte kan härledas till direkt verksamhet eller personal. Baskostnaderna ligger i fas med budget. (Not 5) Finansiella poster Dröjsmålsränta Under detta delområde ligger avtalsrörelsen och samarbete med andra partsgemensamma arbetsgrupper. Den stora differensen beror på att en större partsgemensam aktivitet var planerad men blev inställd och kommer att genomföras vid annat tillfälle. 303, Fler känner till Unionens hjärtefrågor Resultatet ligger något under budget vilket beror på att RS arbetat med dessa frågor och kostnaderna har då hamnat under delområde 601 i stället. 15

16 Regionstyrelsen Uppdrag Namn Arbetsplats Ordförande Conny Knudsen Tieto Sweden AB, Malmö Vice ordförande Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset, Malmö. Ledamöter Conny Knudsen Tieto Sweden AB, Malmö Victoria Kirchhoff Egmont Kids Media Nordic AB, Malmö Göran Nilsson Pilkington Floatglas, Halmstad Greger Johansson Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Eva Sonesson IKEA Svenska försäljning, Malmö Kenneth Straschko Semcon Informatic Services AB, Lund Henrik Hejderup Yves Rocher Suède AB, Helsingborg Madelene Cannerhagen Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge Margareth Derle NE Nationalencyklopedin AB, Malmö Anna Holgersson Systembolaget, Malmö Sophie Magnusson Studerande, Södra Sandby Ralph Schmidt Personalrepresentant, Unionen Sydväst Suppleanter Karin Johansson Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Sofia Halth Folkuniversitetet, Malmö Tomas Nilsson-Glanby TeliaSonera Network Sales AB, Malmö Tomas Pallin Borg Warner Torq System AB, Landskrona Tina Welander Personalrepresentant, Unionen Sydväst Ungdomsombud Charlotta Ekholm Unionens Medlemsregister, Malmö Malin Ahlkvist Systembolaget, Malmö Revisorer Hans Kronqvist Malmö Jonas Weiger IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Revisorssuppleanter Anders Hilmersson Tetra Pak, Lund Jonas Svensson AB PH Nederman & Co, Helsingborg Valberedningen Sammankallande Kjell Eriksson DB Schenker, Malmö Ledamöter Gun-Britt Dahlström AB Tetra Pak, Lund Håkan Linde E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö Lena Eriksson Sony Mobile Communication AB, Lund Peter Ekstrand Stream International Nordic AB, Helsingborg Rolf Karlén Pilkington Floatglas, Halmstad Ulrika Axwik AB Tetra Pak, Lund Suppleanter Charles Björklund Tieto Sweden AB, Malmö Laila Fasth Petrovic Procordia Food AB, Eslöv Marianne Johansson Telia AB, Malmö Peter Ellström Schenker AB, Malmö 16

17 Ombud till Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset, Malmö Förbundsråd Anna Holgersson Systembolaget, Malmö Conny Knudsen Tieto Sweden AB, Malmö Eva Sonesson IKEA Svenska försäljning, Malmö Greger Johansson Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Göran Nilsson Pilkington Floatglas, Halmstad Henrik Hejderup Yves Rocher Suède AB, Helsingborg Jerker Halin Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm Jonas Weiger IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö Karin Johansson Tetra Pak Processing Systems AB, Lund Kenneth Straschko Semcon Informatic Services AB, Lund Lene Eriksson Sony Mobile Communications AB, Lund Madelene Cannerhagen Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge Margareth Derle NE Nationalencyklopedin, Malmö Sofia Halth Folkuniversitetet, Malmö Sophie Magnusson Studerande, Södra Sanby Thomas Pallin Borg Warner Torq Transfer System AB, Landskrona Suppleanter till Ann Lejon Getinge Sverige AB, Getinge Förbundsrådet Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB, Ängelholm Birgitta Ahlström DSV Road AB, Helsingborg Bo Ohlsson Kemira Kemi AB, Helsingborg Charlotta Ekholm Unionens medlemsregiser, Malmö Daniel Uddenhed Stream International Nordic AB, Helsingborg Gun-Britt Dahlström AB Tetra Pak, Lund Kjell Eriksson Schenker AB, Malmö Håkan Linde E.ON Energihandel Nordic AB, Malmö Magnus Nilsson Albany International, Halmstad Malin Ahlkvist Systembolaget, Malmö Maria Johnsson One Nordic AB, Malmö Peter Olsson Höganäs AB, Höganäs Peter Ekstrand Stream International Nordic AB, Helsingborg Pia Carlsson Albany International AB, Halmstad Rolf Karlén Pilkington Floatglas AB, Halmstad Tomas Nilsson-Glanby TeliaSonera Network Sales AB, Malmö Ulrika Awwik Tetra Pak, Lund Ombud till Anders Larsson Sony Mobile Communications AB, Lund kongressen Anna Holgersson Systembolaget, Malmö Birgitta Ahlström DSV Road AB, Landskrona Bo Ohlsson Kemira Kemi AB, Helsingborg Bodil Celander Personalrepresentant, Unionen Sydväst Christina Thomasson Everfresh AB, Helsingborg Conny Knudsen Tieto Sweden AB, Malmö Daniel Bergström Univar AB, Malmö Eva Sonesson IKEA Svenska försäljning, Malmö Fredrik Linder EVRY One Outsourcing Services Malmö AB, Malmö Greger Johansson Saba Frukt & Grönt AB, Helsingborg Gun-Britt Dahlström AB Tetra Pak, Lund Göran Nilsson Pilkington Floatglas, Halmstad Henrik Hejderup Yves Rocher Suède AB, Helsingborg Håkan Johansson Sydsvenska Dagbladets Försäljnings AB, Malmö Jonas Svensson AB PH Nederman & Co, Helsingborg Jonas Weiger IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö 17

18 Karl-Henry Boo Kenneth Straschko Kjell Eriksson Lene Eriksson Magnus Nilsson Margareth Derle Marianne Johansson Maria Johnsson Mårten Lindberg Nathaniel Johansson Paulina Olsson Peter Ohlsson Pia Carlsson Rolf Karlén Stefan Holm Höganäs Sweden AB, Höganäs Semcon Onformatic Services AB, Lund DB Schenker, Malmö Sony Mobile Communications AB, Lund Albany International, Halmstad NE Nationalencyklopedin, Malmö Telia AB, Malmö One Nordic AB, Malmö Sandvik SRP AB, Svedala Stream International AB, Helsingborg DSV Road AB, Landskrona Höganäs AB, Höganäs Albany International AB, Halmstad Pilkington Floatglas, Halmstad Martin & Servera AB, Halmstad Suppleanter Anders Hilmersson Tetra Pak, Lund Abdul Zabbar Malmö Bodil Jönsson Transwaggon AB, Helsingborg Carina Hellberg Procera Networks AB, Malmö Elisabeth Jönsson Tetra Pak, Lund Hans Kronqvist Malmö Rickard Forsberg Bring Frigo AB, Helsingborg Tomas Olofsson Tetra Pak, Lund Övriga uppdrag inom Unionen Madelene Cannerhagen Ledamot i Branschdelegationen Industri 3: Avtal Industri & Kemi, BÄF och Livs Margareth Derle Ordförande i Branschdelegation Media: Avtal Mediaföretag Tjänsteavtal Förbundsövergripande delegation Likabehandlingsnätverk central Karin Johansson Ledamot i Branschdelegation Industri 2. Avtal: TA, Stål & Gruvor, Teko, Swemek Victoria Kirchhoff Ordinarie ledamot i Unionen förbundsstyrelsen Ledamot i Unionen A-kassas styrelse Ordinarie ledamot i Ingenjörssamfundets styrelse Suppleant i UNI Women s Committe Conny Knudsen Driver Unionens EWC-nätverk Arbetsförmedlingens branschgrupp IT genom TCO TRRs referensgrupp Suppleant TCO Skåne Göran Nilsson TCO-rådet Halland TEK-Halmstad IUC-Hallands styrelse Made by Halmstads styrelse Anders Sjöstrand Ledamot i Branschdelegation Organisationer Eva Sonesson Ledamot i TCO-rådet Skåne Ledamot i Branschdelation Handel. Avtal: Svensk Handel Tj-avtalet HT och Systembolaget Förbundsövergripande delegation Likabehandlingsnätverk regionalt Suppleant på Arbetsmarknadsråd, Handel. Försäljning, ekonomi och administration 18

19 Klubbar ort namn medlemsantal Anderslöv Ruukki Sverige AB 27 Arlöv Elektriska AB Delta 10 Arlöv Ica handlarna syd AB, Unionenklubben 40 Arlöv Menigo Foodservice, Unionenklubben 43 Billesholm Saint Gobain Isover AB 56 Bjuv Cargotec Sweden AB 82 Bjuv Findus Sverige AB 140 Bjuv Höganäs Bjuf AB 28 Båstad Bjäre Kraft Ekonomisk förening 27 Båstad Lindab AB 118 Dalby AAK Dalby AB 18 Ekeby CC Höganäs Byggkeramik AB 34 Eslöv Arjo Hospital Equipment AB 34 Eslöv Flexilast Unionenklubb 28 Eslöv Gunnar Karlsen Sverige Unionen Klubb 10 Eslöv Medborgarskolan Syd, Unionenklubben 30 Eslöv Nordic Sugar 23 Eslöv O Kavli Eslöv Unionenklubb 12 Eslöv OSS, Unionen 9 Eslöv Procordia Food AB 210 Eslöv Sekurit Saint-Gobain 16 Eslöv Smurfit Kappa Sverige 70 Getinge Getinge Sterilization AB 173 Glumslöv Defa Lighting Unionenklubben 22 Halmstad Albany Door System AB 37 Halmstad Albany International AB 59 Halmstad Anticimex Halmstad 28 Halmstad Celsa Steel Service AB 23 Halmstad Comfort Audio AB, Unionenklubben 37 Halmstad Creacon Hk AB 19 Halmstad Dormer Tools AB 26 Halmstad Dunlop Hiflex Halmstad, Unionenklubb 22 Halmstad Grontmij 6 Halmstad Hafa Bathroom Group AB 45 Halmstad Halmstads Fastighets AB 32 Halmstad Heléns, Unionenklubben 86 Halmstad HIF/SISU, Unionen-klubben 19 Halmstad Hms Idustrial Networks Ab 87 Halmstad Hotel Tylösand, Unionenklubben 20 Halmstad IMAB, Unionenklubben 19 Halmstad Lokaldelen i Sverige AB, Unionenklubben 136 Halmstad National Gummi AB 28 Halmstad Nordifa AB 15 Halmstad Optimera Halmstad AB 14 Halmstad Retlog AB, Unionenklubben 40 Halmstad Ruukki Sverige AB 36 Halmstad Servera R&S AB, Unionenklubben 83 Halmstad Skandiatransport AB, Unionenklubben 44 19

20 Halmstad SOS centralen Halland, Unionenklubben 25 Halmstad SPF Halland/Helsinborg FK 71 Halmstad Stålrör AB 17 Halmstad Tylö, Unionenklubb 26 Halmstad White Arkitekter AB, Unionenklubben 4 Helsingborg Agility AB, Unionenklubben 23 Helsingborg Aller Media, Unionenklubben 81 Helsingborg Anticimex, Unionenklubben 70 Helsingborg Benzler AB 31 Helsingborg Bring Frigoscandia AB 209 Helsingborg Cactus Uniview 14 Helsingborg Carlsson & Möller AB 18 Helsingborg CG Drives & Automation Sweden AB 17 Helsingborg Convergys International Nordic AB 173 Helsingborg DHL Express (Sweden) AB, Unionenklubben 107 Helsingborg DHL Global Forwarding, Unionenklubben 20 Helsingborg Din Bil Helsingborg, Unionenklubben 39 Helsingborg Evry Retailklubben 19 Helsingborg GDL Transport AB 32 Helsingborg H1 Communication AB Unionenklubb 24 Helsingborg Hedin Bil i Helsingborg AB 20 Helsingborg Helsingborgs Dagblad AB, Unionenklubben 66 Helsingborg Helsingborgs Hamn AB, Unionenklubben 35 Helsingborg Helsingborgs Symfoniorkester&Konserthus Unionenk 12 Helsingborg ICA Sverige AB, Unionenklubben 153 Helsingborg JBT FoodTech 102 Helsingborg Kopparverket, Unionenklubben 89 Helsingborg Lahega Kemi AB 30 Helsingborg McNeil AB, Unionenklubben 180 Helsingborg Nederman & Co AB PH 94 Helsingborg Nestlé Sverige AB (Administrationklubben) 64 Helsingborg Nestlé Sverige AB (Säljarklubben) 70 Helsingborg NSR AB och NSR Produktion AB 36 Helsingborg Onninen, Unionenklubben 10 Helsingborg Puma Nordic AB 25 Helsingborg Resurs Bank, Unionenklubben 169 Helsingborg Saba Fresh Cuts AB 16 Helsingborg Saba Frukt & Grönt AB, Unionenklubben 35 Helsingborg Scandlines AB, Unionenklubben 49 Helsingborg Scania-Bilar Sverige AB/Region Syd 14 Helsingborg Schenker AB, Unionenklubben 35 Helsingborg Skånska Byggvaror AB, Unionenklubb 38 Helsingborg Solar AB Unionen klubben 8 Helsingborg Springhill, Unionenklubben 58 Helsingborg TNT Sverige, Unionenklubben 162 Helsingborg Transwaggon AB, Unionenklubben 23 Helsingborg WSP Sverige AB 16 Helsingborg Yves Rocher Suede AB, Unionenklubben 64 Hjärnarp Rantzows- Simab Sport AB 13 Hyllinge Saint-Gobain Ecophon AB 100 Hyltebruk Stora Enso Hylte AB 85 Höganäs Calderys Nordic AB, Unionenklubben vid 54 Höganäs Höganäs AB 139 Höganäs Recipharm AB Höganäs Unionen 10 Hörby Atos unionen Klubb 53 Hörby Nolato MediTech, Hörby Unionen 28 20

21 Höör Höörs Plåt Unionenklubb 7 Kinnared Gnotec Mefa AB 41 Klippan Gelita Sweden AB 42 Kvidinge JD Stenqvist AB 34 Laholm Diab AB 50 Laholm Halleplast AB 10 Laholm Lantmännen Cerealia AB 6 Laholm LRF Konsult, Unionenklubben 18 Laholm Rejmes 48 Laholm Södra Hallands Kraft 14 Landskrona Alfdex AB 19 Landskrona Boliden Bergsöe AB 14 Landskrona BorgWarner TorqTransfer Systems 67 Landskrona DSV Landskrona, Unionenklubb 341 Landskrona Haldex Brake Products 67 Landskrona Parajett 33 Landskrona STR Service AB 17 Landskrona SWEP Internationals Unionen-klubb 95 Landskrona Syngenta Seeds AB 38 Landskrona Thorn Lighting Nordic AB 30 Landskrona Trioplast Landskrona AB 17 Landskrona Yara AB 34 Limhamn Berendsen Textil Service AB 170 Limhamn FedEx Malmö Unionen Klubb 42 Limhamn PolyPeptide Lab.AB, Unionenklubben 96 Lomma KÅKÅ AB lomma/kalmar, Unionenklubben 26 Lomma Unionens Tekniker Råd 339 Lund Bibliotekstjänst, Unionenklubben 54 Lund Active Biotech AB 22 Lund Akademiska Hus 17 Lund Alfa Laval i Lund 244 Lund Axis Communications AB Unionenklubb 249 Lund Bioinvent International AB 9 Lund Consafe Logistics 75 Lund Ericsson Lund, Unionenklubben 127 Lund European Spallation Source ESS Unionen klubb 36 Lund Flextrus AB 43 Lund Flint Group Lunds Unionen klubb 17 Lund Folkuniversitetet, Unionenklubben 103 Lund Gambro Lundia AB 229 Lund Great Security Unionenklubb 41 Lund HSB Skåne 47 Lund Individuell Människohjälp, Unionenklubben 38 Lund Multivac Unionen 17 Lund Note Lund AB, Unionenklubben 14 Lund Online Fulfillment Sverige AB 84 Lund Purac AB 20 Lund Repligen Sweden Unionen klubben 40 Lund Semcon Lund, Unionenklubb 40 Lund Sigma Connectivity, Unionen-klubb 43 Lund Sony, Unionenklubben 709 Lund Stiftelsen AF-Bostäder 21 Lund Studentlitteratur AB 60 Lund Tetra Laval AB, Unionen-exp 277 Lund Tetra Pak AB 1248 Lund Tools Syd AB, Unionenklubben 25 21

22 Lund Å&R Carton AB 36 Malmö ABB Malmö Boplatsgatan 99 Malmö Ahlsell Sverige AB, Unionenklubben 205 Malmö Air Liquide Gas AB 82 Malmö Akzo Nobel Deco Sverige AB 232 Malmö Anticimex AB, Unionenklubben 86 Malmö Atea Sverige AB 119 Malmö Aveva AB 27 Malmö Barnfonden, Unionenklubb 7 Malmö BE Group Sverige AB 46 Malmö Beijer Malmö, Unionenklubben 67 Malmö Bilia Syd, Unionenklubben 42 Malmö Bilprovningen, Unionenklubben Sydväst 54 Malmö Bukowskis Market AB 13 Malmö Capgemini Sverige AB 65 Malmö Casino Cosmopol AB, Unionenklubben 35 Malmö CGI Sverige Malmö,Unionenklubben 322 Malmö Clariant Masterbatches Norden 25 Malmö Cloetta Sverige AB, Unionen-klubben 118 Malmö Coachning & Utveckling i Sverige, Unionen-klubb 14 Malmö Copenhagen Malmö Port AB, Unionenklubben 27 Malmö CTS-Nordic 21 Malmö Cybercom Group Unionen 77 Malmö Dekra Industrial 37 Malmö DHL Freight, Unionenklubben 76 Malmö Din Bil AB, Unionenklubben 91 Malmö DS Smith Packaging Unionenklubb 12 Malmö DuPont Sverige AB 23 Malmö E.ON Business Services Unionenklubb 41 Malmö E.ON Elnät Sverige, Unionenklubb 300 Malmö E.ON Försäljning Sverige AB, Unionenklubben 64 Malmö E.ON Gas Sverige 48 Malmö E.ON Sverige Koncerndelsklubb 141 Malmö Eaton Holec AB 10 Malmö Eden Springs, Unionenklubben 10 Malmö Egmont Kärnan, Unionenklubben 40 Malmö Egmont Tidskrifter 15 Malmö Elbogen Unionen Klubb 34 Malmö Enercon Unionen Klubb 20 Malmö Enics Sweden i Malmö 42 Malmö Erikssons Trafikskola Malmö AB, Unionenklubben 20 Malmö EuroDiagnostica/Wieslab Analys 34 Malmö Euroflorist Unionenklubben 37 Malmö FESTO AB 44 Malmö Fiedler & Lundgren AB 23 Malmö FOJAB Arkitekter, Unionenklubben 8 Malmö Föreningen Idrott för handikapp, Unionenklubben 11 Malmö Gleerups Utbildnings AB 25 Malmö Grönlunds Malmö 15 Malmö Hermods 22 Malmö HSB 42 Malmö Icopal AB 42 Malmö IF Friskis & Svettis, Unionenklubben 36 Malmö IKEA Malmö, Unionenklubben 447 Malmö Inspecta Sweden AB 34 Malmö ISS Facility Service klubben Malmö 77 22

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1 Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR November 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 14 APRIL November 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intäkter 2015 Kkr Övriga intäkter 316 Anslag 15 590 Summa Intäkter 15 906 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader* 4 800 Personalkostnader

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013

Nära dig. Det gränslösa arbetslivet. En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. En tidning till. I detta nummer: Nr: 3-2013 Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Det gränslösa arbetslivet En tidning till Nr: 3-2013 För många tjänstemän är jobbet bara ett pektryck bort. Mobiler och bärbara datorer har

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöbarometern 2010, del 2. Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Arbetsmiljöbarometern, del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud 2 Arbetsmiljöbarometern del 2 Arbetsplatser utan arbetsmiljöombud Denna rapport är en bilaga till Unionens Arbetsmiljöbarometer. Bilagan

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI Förväntansfulla. Per Gottfridsson, Lotta Forsberg, Magnus Blixt och Peter Josefsson ser fram emot att hjälpa Jusekmedlemmar att byta jobb. #6/07 För att underlätta för Juseks medlemmar att byta jobb har

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer