Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden. Mats Bergman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden. Mats Bergman"

Transkript

1 Upphandling och kundval av välfärdstjänster för bättre kvalitet i välfärden Mats Bergman

2 Andel privata alternativ (%) Område Tidigt 90-tal Idag (ofta =2008) Barnomsorg Grundskola 2 10 Gymnasium 2 20 Primärvård Specialistvård 6-7(år 2000) 6-7 Individ- och familjeomsorg Äldrevård 2 20 Personlig ass. LASS 34 (år 2000) 55 Tandvård 50 (50?) 2

3 Privat eller offentlig regi? Privata utförare är mer (kostnads)effektiva Mer välfärd för pengarna Risk för sämre kvalitet med privata utförare Viktiga kvalitetsaspekter går inte att kontraktera Är kundval lösningen? Kunderna disciplinerar leverantörerna i de icke mätbara kvalitetsdimensionerna 3

4 Upphandling Två viktiga frågor: - Hur gör man avvägningen mellan pris och kvalitet? - Hur upprätthåller man kvalitet i dimensioner som inte är mätbara? 4

5 Två nippriga modeller och en bra Nipprig I Prispoäng = Max prispoäng x (Lägsta pris / Eget pris) 5

6 Nipprig II Betygsättning av kvalitet Görsutifrånanbudsgivarnasbeskrivningavhurde avserattarbetamed kvalitetsmålen, förvartochettavdelområdenadelaktighet& Inflytande, Integritet& Bemötande, Information & Trygghet samt Aktiv& Meningsfull tillvaro Mycket bra/god, enastående, ger stort mervärde 3 poäng God/bra, fullgör våra behov och önskningar, ger visst mervärde 2 poäng Acceptabel, godkänd funktion, ger dock inget mervärde 1 poäng Utvärderingspris med avdrag för hög kvalitet Kvalitetsbetygen ger prisavdrag inför betygsättningen av pris. För varje delområde somerhåller3 poänggörsettavdragpå20 kr/ vårddygn, förvarjedelområdesom erhåller 2 poäng görs ett avdrag på 10 kr/vårddygn Betygsättning av(utvärderings)pris Anbudspris betygsätts i förutbestämda spann. Anbudspriserna stafflas så att pris/vårddygn: kr ger1 poäng kr ger2 poäng <1148kr ger3 poäng Viktning Kvalitetviktastill 60 % (15 % per delområde), prisviktastill 40 % 6

7 Nipprig II förklarad Betygssättning av kvalitet: enligt ovan Utvärderingspris = pris 30 x (totalt antal kvalitetspoäng 4) Bud med högre utvärderingspris än 1248 kr accepteras inte = en bra modell! 7

8 Att upprätthålla kvalitet som inte är mätbar Vi vet om ett tv-program är bra Men hur definierar vi ett bra tv-program? 8

9 Mekanismer på privata marknader Varumärken Rykten Långa men implicita kontrakt är svåra att använda på upphandlingsmarknader, pgakrav på transparens, förutsägbarhet, likabehandling 9

10 Mekanismer för god kvalitet vid upphandling Kvalitativa bedömningar Expertpaneler; fri prosa om kvalitet Kundnöjdhetsmätningar och referenser Bör standardiseras Förlängningsoptioner Kvalitetskänsliga inköpsvolymer Kundvalssystem Kräver viss överkapacitet Kostnadsdelning Kräver öppen bokföring Använd bonus och viten med måtta! 10

11 Kundval Bra metod för att hantera icke mätbar kvalitet En arbetsfördelning mellan huvudman och utförare Huvudmannen fokuserar på mätbara aspekter och gemensamma krav Kunderna kan fokusera på icke mätbara aspekter och på särdrag som passar individen 11

12 Mekanismer för god kvalitet vid kundval Väl genomtänkt arbetsfördelning mellan huvudman och kund/brukare Huvudmannen upprätthåller mätbar kvalitet; kunden/brukaren den icke mätbara, men väljer också det specifika, t ex pedagogisk modell Skapa en enkel valsituation Några få standardiserade mått, t ex kundnöjdhet överlag, ett eller ett par centrala utfallsmått 12

13 Skapa en marknadsdynamik som gynnar goda utförare och missgynnar dåliga Nya utförare ska kunna etableras Goda utförare ska kunna växa Dåliga utförare ska kunna väljas bort Dåliga utförare bör krympa Kräver ledig kapacitet i systemet Ett alternativ: avgift för utförare som förlorar en kund 13

14 Slutsatser Kundval är ofta bra för välfärdstjänster Det finns utrymme att göra mer för att upprätthålla kvalitet Kostnadsdelning, aktivt utnyttjande av förlängningsoptioner, värdera kvalitet, bättre upphandlarkompetens, tillåt kvalitativa bedömningar (upphandling) Enklare valsituation, standardisera mätningar av kundnöjdhet och resultat, tillåt goda utförare växa och dåliga att krympa (kundval) 14

15 Kundval eller upphandling? Kundval är bra: För att upprätthålla icke verifierbar kvalitet Därför att det gynnar individuell frihet Särskilt när behov och önskemål är varierande För masstjänster där kostnadsosäkerheten är relativt låg Därför att man slipper byten till ny leverantör Ofta olämpligt byta pedagogisk metod eller behandlingsmetod Ger icke vinstdrivande organisationer och små företag bättre förutsättningar att konkurrera 15

16 Kundval eller upphandling? Kundval är mindre bra: När den effektiva skalan är stor i förhållande till marknaden Risk för lokala monopol, exempelvis för specialiserad vård och mer allmänt i små isolerade kommuner När det är dyrt att upprätthålla ledig kapacitet Om det inte finns tid att välja Ambulanstjänst Om tjänsterna inte är väldefinierade och kunderna önskar större volym än samhället vill tillhandahålla Sjukvård, assistanstjänst 16

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Sammanfattning 2014:1

Sammanfattning 2014:1 Sammanfattning Äldreomsorg är en viktig välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska resurser i anspråk. I dag går var femte kommunal skattekrona till vård och omsorg om äldre. En tydlig trend är att allt

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Offentlig upphandling av möbler

Offentlig upphandling av möbler Offentlig upphandling av möbler en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Den svenska

Läs mer

Kontrakt, kostnader och kvalitet

Kontrakt, kostnader och kvalitet Mikael Elinder Henrik Jordahl Kontrakt, kostnader och kvalitet 3 Att låta privata företag producera välfärdstjänster kan vara effektivt men är inte problemfritt. För att garantera god kvalitet krävs ofta

Läs mer

samhällsutvecklingen och tillväxt

samhällsutvecklingen och tillväxt Valfriheten drivs av samhällsutvecklingen och skapar inflytande och tillväxt 1. Förord System för valfrihet till offentligt finansierade tjänster har etablerats i allt högre grad i Sverige framför allt

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Att utvärdera anbud. Utvärderingsmodeller i teori och praktik. En rapport skriven av Mats Bergman och Sofia Lundberg på uppdrag av Konkurrensverket

Att utvärdera anbud. Utvärderingsmodeller i teori och praktik. En rapport skriven av Mats Bergman och Sofia Lundberg på uppdrag av Konkurrensverket Att utvärdera anbud Utvärderingsmodeller i teori och praktik En rapport skriven av Mats Bergman och Sofia Lundberg på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2009:10 Mats Bergman och Sofia

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar

Vårdval i specialistvården. utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården utveckling och utmaningar Vårdval i specialistvården Utveckling och utmaningar Upplysningar om innehållet: Agneta Rönn, agneta.ronn@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT

KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration No. 2004:1 Januari 2004 KUNDVALETS EFFEKTER OCH FUNKTIONSSÄTT CLAES CHARPENTIER Handelshögskolan i Stockholm 2004-01-12 Förord Inom Handelshögskolans

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg. Henrik Eriksson

Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg. Henrik Eriksson Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg Henrik Eriksson Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende förening som verkar för ett kunskapsbaserat beslutsfattande

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Den framgångsrika arbetsplatsen

Den framgångsrika arbetsplatsen Den framgångsrika arbetsplatsen - en medarbetarundersökning som för organisationer framåt Vi tycker att medarbetarundersökningar ska fokusera på att skapa en god arbetsplats Vi tycker att frågorna i en

Läs mer

Svar på tal om vinster i

Svar på tal om vinster i 2 Svar på tal om vinster i En argumentsamling om vinstlobbyisternas myter ställda mot verkligheten. välfärden KATALYS INSTITUT FÖR FACKLIG IDÉUTVECKLING Katalys vill förändra svensk politik Katalys institut

Läs mer

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar

Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Kostnadseffektiv upphandling av städtjänster med kombinatorisk anbudsgivning: En studie av tre genomförda upphandlingar Anders Lunander Trade Extensions AB, Uppsala Augusti 2008 Innehåll Promemorian beskriver

Läs mer

Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg

Skilda världar. En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg Skilda världar En jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg Rapport av Ulrika Lorentzi och Olof Widmark, Kommunal 2014. Kerstin Mikaelsson har bidragit med underlag

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15

Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15 1 BILAGA Tommy Fröberg 2008-05-28 Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15 Handikappförbundens Samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden,

Läs mer

- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014

- En fallstudie. Anders Lunander. Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala. September 2014 Värdering av antalet vinnande leverantörer vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling - En fallstudie Anders Lunander Handelshögskolan vid Örebro Universitet Trade Extensions AB, Uppsala September 2014

Läs mer

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010

SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 1(5) SKL rapport om webbgranskning mm juni 2010 Bakgrund SKL har under perioden januari-maj 2010 genomfört en granskning av alla kommuners hemsidor ur ett företagsperspektiv. Granskningen har omfattat

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer