Konkurrensutsättningsplan Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden"

Transkript

1 Styrdokument, plan Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad: Giltig t.o.m: Ansvarig ägare: Chef kundvalskontoret

2 Bakgrund och syfte I kommunfullmäktiges flerårsplan fastställs att varje nämnd ska ha en plan för konkurrenssättning, där externa aktörer ges möjlighet att konkurrera med kommunala utförare om välfärdstjänster. I kundvalskontorets förslag till konkurrensutsättningsplan redovisas vilka verksamheter som är konkurrensutsatta och vilka som inte är det. I planen redovisas även om verksamheter kan komma att konkurrensutsättas. Utmaningsrätten Planen utgår från kommunens övergripande mål och policy för utmaningsrätt. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag från myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och kommunala bolag. Verksamheter som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen kan inte heller utmanas. Social- och äldrenämndens ansvarsområde Social- och äldrenämnden är huvudman för och/eller myndighet inom följande ansvarsområden: - äldreomsorg - omsorg om personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa - individ- och familjeomsorg - kommunal hälso- och sjukvård - arbetsmarknadsinsatser - flyktingfrågor - bostadsanpassning Social- och äldrenämnden ansvarar för fullgörande, kvalitet, uppföljning och utvärdering inom respektive ansvarsområde. Under 2013 har verksamheten för larmutryckning och hjälp i hemmet konkurrensutsatts. I dagsläget finns det en verksamhet som är aktuell för konkurrensutsättning, driften av den nya verksamheten för boende med särskild service enligt LSS på Baldersvägen. Nedan följer en förteckning över verksamheter som är respektive inte är konkurrensutsatta i dagens läge.

3 Verksamheter som är konkurrensutsatta Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende Korttidsvistelse Hemtjänst Natt och larm Trygghetslarm Måltidslådor 4 boenden i kommunal regi (97 platser) 1 boende på entreprenad (21 platser) 1 boende med abonnemangsplatser (30 platser) Ramavtal om enstaka platser på 21 boenden (LOV) 1 boende på entreprenad (21 platser) Ramavtal om enstaka platser på 1 boende i Sverige, och 1 boende utanför Sverige (LOV) 22 privata utförare upphandlade enligt LOV 1 privat utförare nattillsyn samt larmutryckning 1 privat utförare ansvarar för larmutrustning 1 privat utförare ansvarar för larmmottagning 1 privat utförare ansvarar för tillagning av måltidslådor till kunder i ordinärt boende Omsorg om personer med funktionsnedsättning Bostad med särskild Service 9 gruppbostäder och 4 servicebostäder i kommunal regi 1 gruppbostad på entreprenad 3 gruppbostäder i privat regi Bostad med särskild service för barn och unga Korttidsvistelse för barn och unga Personlig assistent Ramavtal med 6 privata utförare Ramavtal med 7 privata utförare ett antal externa aktörer Omsorg om personer med psykisk ohälsa Bostad med särskild service Boendestöd 1 boende på entreprenad Ramavtal, enstaka platser 10 utförare 1 verksamhet på entreprenad

4 Sysselsättning HVB samt stödlägenhet 1 verksamhet på entreprenad Ramavtal, enstaka platser 14 utförare Individ och familjeomsorg Familjerådgivning 6 privata utförare upphandlande enligt LOV Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna Upplands Väsby kommun har ramavtal med ett femtiotal olika vårdgivare för tillhandahållande av hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Avtalet gäller till och med 30 nov 2014 med möjlighet till 2x12 månaders förlängning och är upphandlat med nordväst-och nordostkommunerna. Barn och ungdom Upplands Väsby kommun har ramavtal med olika vårdgivare för tillhandahållande av: Samtalsbehandling Strukturerade mellan-och öppenvårdsprogram Familjepedagogiska insatser Kontaktperson Strukturerad gruppverksamhet Helgkollo (ingen utförare är upphandlad) Övriga öppenvårdsinsatser Utredningsuppdrag Behandling (HVB) Akut-och utredning (HVB) Stöd/Träningslägenhet Familjehem samt jourhem Avtalet gäller från 1 juni 2013 och med möjlighet till 2x12 månaders förlängning. Vård i familjehem barn och ungdom Uppdrag tecknas med olika uppdragstagare för varje enskild person. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Tillfälligt boende Avtal tecknas med olika leverantörer kring varje bostadslöst hushåll som saknar möjlighet/förmåga att själva lösa sin boendesituation.

5 Verksamheter som inte är konkurrensutsatta Äldreomsorg Dagverksamhet för äldre uppdelade på två enheter, en för personer med demenssjukdom och en för personer med stora omsorgsbehov Omsorg om personer med funktionsnedsättning Daglig verksamhet Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsfamilj Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 10 verksamheter i kommunal regi Individ och familjeomsorg Hushållsekonomisk rådgivning Behandling av kemiskt beroende Motiverande stödboende 96:an Väsby behandlingsteam Ungdomsmottagning WorkCenter Vräkningsförebyggande arb.

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare

Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Styrdokument, program 2015-03-19 Dnr KS/2014:488 Program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare Övergripande mål och riktlinjer för samtliga verksamheter som utförs av privata

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige)

2015-08-04. Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) 2015-08-04 Dnr Son 2015/352 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 (beslutas av kommunfullmäktige) Förslag till beslut 1. Socialnämndens förslag till avgifter inom nämndens

Läs mer

Granskning av LSSverksamheten

Granskning av LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av LSSverksamheten Fredrik Anderberg, Linda Gustafsson Svalövs kommun Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Revisionsfråga 3 1.3 Metod och avgränsning

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18:00-20.35 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer