Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden"

Transkript

1 Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant

2 Historiken 1905 Rudolf Abelin köper Lilla Båstad 1941 säljs till generalkonsul Axel Ax:son Johnson 1958 Axel Ax:son Johnson dör och Nordstjernan Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant tar över 1971 Nordstjernan överlåter som gåva till Stiftelsen Norrvikens trädgårdar 2003 avtal med NOAB 2004 NTAB säljs till NIAB drivs av Tage Andersen drivs av NTAB 2011 Stiftelsen säljer till Lilla Båstad AB drivs av Stiftelsen

3 Stiftelsestyrelsen vill sälja Norrvikens trädgårdar till Lilla Båstad AB Motivet är att ekonomin är ohållbar Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), ledamot, Styrelseordföran de Dagsläget Fastighetsöverlåtelseavtal skrivet för försäljning NTAB Intressenter AB av hela området Norrvikens Trädgårdar AB För länsstyrelsens tillåtelse fordras permutation Permutation av stadgarna delvis genomförda, Paulsson, Mats men överklagade Helge (f. 1944), Om permutationen ledamot träder i laglig kraft ligger Olsson, Bengt avgörandet hos länsstyrelsen Agne Mikael (f. Oklart om permutationen 1955), Suppleant räcker för försäljning

4

5 Styrning av Norrvikens Trädgårdar Bertil Mattsson som väljer en ordförande: Anders Persson 2 ersättare saknas

6 Ekonomi för NT Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), Stiftelsen Norrvikens trädgårdar ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant 1941 odlingarna fryser, säljs till Ax:son Johnson drivs av Nordstjernan Nordstjernan bildar och donerar till

7 Ekonomi för NT de senaste 10 åren År Rörelseresultat Resultat Anmärkningar Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant Koncernen: Stiftelsen med dotterbolaget NTAB Stiftelsen Koncernen: Stiftelsen med dotterbolaget NTAB Stiftelsen. Avtal med NOAB Drevs av Tage Andersen fr , säljer NTAB till NIAB Drevs av Tage Andersen Drevs av Tage Andersen Drevs av Tage Andersen Drevs av NTAB Drevs av NTAB Drevs av NTAB till , sedan av Stiftelsen Drevs av Stiftelsen Budgeterat underskott 2012: :- Enligt årsredovisningarna har tillgångarna varit större än skulderna under alla år.

8 Ekonomi för NT Båstads kommun 0,8 milj, ränte och amorteringsfritt tills vidare 1,4 milj amorteringsfritt tills vidare Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant Sparbanken Gripen med kommunal borgen 2 milj, amorteringsfritt tom 2014 Checkräkningskredit 0,5 milj Privatlån av Lilla Båstad 1,2 milj (?) LÅN TOTALT: 5,9 milj Enligt årsredovisningarna har tillgångarna varit större än skulderna under alla år.

9 Planerad försäljning Fastighetsöverlåtelseavtal på 7.8 Fastigheten värderad till 6,1 milj Utgår från det affärsmässiga värdet uthyrning Utgår från nuvarnade detaljplan ingen exploatering Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant 6,1 milj + 1,7 (1,2 + 0,5) milj = 7,8 milj

10 Vad har gjorts senaste två åren NTAB hoppar av ett 50-årigt kontrakt Stiftelsen säljer till Lilla Båstad Åkerström, Länsstyrelsen Malte Lennart godkänner inte försäljningen Harry (f. 1939), Permutationsansökan om att få sälja Godkänns ledamot, inte, men ändringar i stadgarna Styrelseordföran (allmänheten de skall äga tillträde). I övrigt gäller ändamålsparagrafen Paulsson, (främja Mats driften och Helge (f. 1944), förvaltningen) Permutationen överklagad ledamot till Förvaltningsrätten Olsson, Bengt Ärendet nu hos Länsstyrelsen Agne Mikael (f. Anhållan om verkställighetsförbud 1955), Suppleant hos Länsstyrelsen

11 Grund till överklagan Stiftelsens styrelse har uppenbarligen inte kunna bedriva verksamheten i enlighet med stiftarnas intentioner, såsom de framgår i Stiftelsens stadgar. Stiftelsens styrelse har inte gett Kammarkollegiet riktiga uppgifter vad beträffar stiftelsens ekonomi. Den är långt ifrån konkursmässig. I stället för att avgå och lämna plats åt någon som är bättre skickad att klara uppdraget har Åkerström, Stiftelsestyrelsen ansökt, och beviljats, en permutation som eliminerar allmänna Malte Lennart intressen till förmån för privata ekonomiska intressen. Styrelsen har inte Harry velat (f. 1939), släppa in utomstående i styrelsen, vilket gör att det ka finnas misstankar om andra syften med permutationen än Trädgårdarnas ledamot, bästa. Styrelseordföran Det finns formella de tveksamheter i beslutet. 1 kan inte ändras utan att 11 först har ändrats. I övrigt oklat Paulsson, om beslutet Mats kan ligga som grund för försäljning Det saknas motivering av beslutet, Helge (f. vilken 1944), enligt förvaltningslagen bör tydligt formuleras. ledamot Norrvikens Trädgårdssällskap Olsson, kan föreslå Bengt ny styrelse att driva Trädgårdarna utifrån de ursprungliga stadgarna. Agne Mikael Denna (f. styrelse har den professionella kunskap som fordras för att driva 1955), och Suppleant på sikt rekonstruera Trädgårdarna. Det finns således andra möjligheter än permutation.

12

13 Exploatörens vision

14

15

16 Detaljplan från 2008, i kraft 2010

17 Detaljplan 2008/2010 Intentionen är att möjliggöra en utveckling av trädgårdarna som anpassas efter tidens behov, men där de historiska och kulturella särdragen bevaras. Detta avser att vårda och synliggöra de gestaltade s k stilträdgårdarna m m (Barockträdgården, renässansträdgården, Nordtyska planteringen, Vattenträdgården, Japanska trädgården, Romantiska trädgården, Spegeldammen, Blomstergången/Abelins väg, Medeltida trädgården och Ulla Molin-trädgården). Det avser även att bevara viktiga karaktärsdrag för Villa Abelin samt bevarande av den landskapliga struktur som omgärdar stilträdgårdarna.

18 Ny detaljplan beställd För att tillgodose Lilla Båstads AB behov Drivs bl. a. av kommunens förre planarkitekt Ändring av standskyddet under ledning av förre planarkitekten Förutsättning för att Lilla Båstad AB skall rädda Norvikens Trädgårdar.

19 Länsstyrelsen har invändningar beträffande detaljplan

20

21

22 Lilla Båstad AB Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant ÄNDAMÅL Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

23 Ny styrelse Styrelse (4 + 1) Professionell inom besöksträdgårdar Akademiker inom trädgårdsvetenskap Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant Ekonom Marknadsförare Ordförande med lokal anknytning Uppgifter för styrelsen Driva trädgårdarna inom given budget Anställa en vd med övergripande driftsansvar Utveckla trädgårdarna Öka aktiviteterna (något varje dag) Öka besökarantalet (från till /år) Finna långsiktiga sponsorer Kulturreservat

24

25 Avslutningsvis Åkerström, Malte Lennart Harry (f. 1939), ledamot, Styrelseordföran de Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot Olsson, Bengt Agne Mikael (f. 1955), Suppleant Det gäller nu Norrvikens Trädgårdars överlevnad! Stoppas inte affären är ett kulturarv förlorat för all framtid

Nationella korruptionsgruppen Att. Åsa Elfving

Nationella korruptionsgruppen Att. Åsa Elfving 1 Nationella korruptionsgruppen Att. Åsa Elfving Rikskriminalpolisen Box 122 56 102 26 Stockholm Anmälan Misstanke om korruption och trolöshet mot huvudman Vi gör härmed en anmälan angående fastighetsöverlåtelseavtal

Läs mer

En version av detta brev översänt till länsöverdirektör G. Enander.

En version av detta brev översänt till länsöverdirektör G. Enander. Konsten att kapa en stiftelse En version av detta brev översänt till länsöverdirektör G. Enander. Norrvikens trädgårdar var på väg att räddas I början av 2000-talet höll det på att ordna sig för denna

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00. BÅSTADS KOMMUN www.bastad.se Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse

Entledigande från styrelseuppdrag i stiftelse BESLUT 1 (5) Allmänna enheten Länsassessor Annika Oldenburg 08-785 40 09 Datum Beteckning 2004-11-17 2062-04-74446 Styrelsen för Anna Johansson Visborgs Stiftelse Box 12315 102 28 STOCKHOLM Entledigande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. för Inbrottslarm. vindbruk för Osby kommun. översiktsplanen. riksfärdtjänst Ledningsutskottet 2011-02-16 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/35 Ärendeförteckning 19-46 19 Förslag till inplacering av verksamheter i prioritetsklasser enligt Styrel 20 Förslag till styrande dokument

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Aktiebolag, kommuner och koncerner

Aktiebolag, kommuner och koncerner Aktiebolag, kommuner och koncerner Frågor och svar om hur det hela fungerar applicerat på Halmstads kommun Varför har detta skrivits? Ett samhälle med generell välfärd i kombination med visionen att demokratin

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Innehåll Sparbanksstiftelsen Gripen får allt viktigare roll i Nordvästskåne... 3 Swedbank köper Sparbanken Öresund... 4 Sparbanksstiftelsen Gripens anslagsverksamhet... 5 Redovisning

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. 2007-01-19 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Utfärdad: 1967-06-09 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1124 A llm än na be st äm m el se r 1 Tryggande genom stiftelse eller skuldföring

Läs mer

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015

Motion till årsstämman O2 Ekonomisk förening 2015 Förslag till förbättring av Andelstorget. Vid föreningsstämmorna 2013 och 2014 motionerades om förmedling av andelar i föreningen. 2013 års motion bifölls vilket hittills resulterat i att en kolumn med

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Kulturskatt på skuggsidan

Kulturskatt på skuggsidan 10 REPORTAGET FOTO: BÅSTAD KOMMUNARKIV (SVARTVITA BILDEN) Till vänster japansk lönn vars blad blir knallröda om hösten. Rudolf Abelin ritade själv sitt corps de logi som fylldes med antikviteter. I dag

Läs mer