Dana R Snabbguide för pumpstart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dana R Snabbguide för pumpstart"

Transkript

1 Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

2 I N N E H Å L L FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START... 4 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM: SÄTTA I BATTERIET... FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN... STARTSKÄRM... STÄLLA IN BASALDOS... TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP FYLLA SLANGEN BYTE AV BATTERI TA EN MÅLTIDSBOLUS... 9 TIPS! HANTERING AV BATTERIER STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN LITEN PUMP-ORDLISTA SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN BASALDOSER PROTOKOLL FYLLA SLANGEN MED INSULIN KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS... STOPPA/PAUSA PUMPEN DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN 28 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN KONTAKTINFORMATION OCH TEKNISK SUPPORT 29 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN... 18

3 FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START MED DIN NYA DANA R Programmera din grunddos basaldos Ta måltidsdos bolusdos Ändra grunddosen tillfälligt tillfällig basaldos Starta pumpen Mäta blodsocker med fjärrkontrollen Bra att läsa när du kommer hem 4

4 SÄTTA I BATTERIET I PUMPEN Ta fram: Pump, 1 batteri och batterinyckeln. Öppna batterilocket. Se pilen på batterilocket. Använd batterinyckeln. Öppna Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder (räkna 1001, 1002). Tätning Lägg i batterierna med polerna nedåt. Tips! Det är samma sorts batteri i pumpen, fjärrkontrollen och Easy-settern. Det innebär att du alltid har ett batteri i reserv som du kan använda i pumpen om du råkar ha glömt att hämta på Apoteket. Läs fler tips om batterihantering på sid 22. 5

5 FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN 1. Öka en inställning (t ex en dos, klockan). Gå bakåt i Huvudmenyn och Inställningsmenyn Minska en inställning (t ex en dos, klockan). Genväg till Startfönstret från Huvudmenyn och Inställningsmenyn. 2 OK 4 3. Gå vidare till nästa alternativ på menyn. 4. Välj/bekräfta. 6

6 STARTSKÄRM OCH MENY STARTSKÄRM Batterinivå Enheter kvar i reservoaren. OBS! Sprutan börjar blinka när ampullnivån är låg. Aktuell basaldos enheter/timma Hur stor andel av din ordinarie basaldos som pågår just nu. HUVUDMENY MED BÅDE SYMBOL OCH TEXT 7

7 STÄLLA IN DIN BASALDOS 1. Tryck Tryck OK till INSTÄLLNING 2. Tryck Tryck OK till basaldosinställning 1. Ställ in din basaldos med och Använd för att gå till nästa timme. OBS! Programmera klart hela dygnet innan du trycker OK och sparar. Tips! TB = total basaldos för 24 timmar. För att använda flera olika basaldoser, se sid 16 i Användarmanualen. 8

8 TA EN MÅLTIDSBOLUS 1. Tryck Tryck OK till BOLUS 2. BERÄKNING? NEJ Tryck OK 3. Välj STANDARD BOLUS (STD) Tryck OK 4. Ställ in din bolusdos med Tryck OK Starta bolus? Välj JA Tryck OK och + - Tips! Beräkning används för kolhydraträkning. Vill du använda den här funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 9

9 STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) 1. Tryck till TILLFÄLLIG BASALDOS Tryck OK STÄLL IN DET ANTAL TIMMAR DU VALT (1) Tryck Ställ in din sänkning eller höjning i % (2) Tryck OK Tips! Vill du öka t ex 20 % så skriver du in 120 %. Du ser i Startfönstret att du har en Tillfällig Basaldos inställd. Gå in i TBD-menyn igen för att se hur lång tid som har gått av den inställda tiden. 10

10 FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN Ta fram: Rumstempererat insulin, en reservoar, Dana kolvstång och Easy-Settern. 1. Sätt i Dana kolvstång i botten på reservoaren (A). Skruva ut skruven helt (B) men inte så att den sitter fast. Det är viktigt för att Easy-Settern ska fungera korrekt. 2. Dra kolven fram och tillbaka från enheter 4 5 ggr så att den glider lätt. 3. Fyll reservoaren med insulin. Se tips om insulinhantering på sid xx 4. Nu ska du spruta ur alla luftbubblor. Börja med att dra ner insulinnivån lite så det blir ett litet tomrum längst upp i ampullen. Håll reservoaren med ampullspetsen uppåt och gör en snabb cirkelrörelse i luften (som att rita ett liggande O ) för att samla ihop ev luftbubblor. Undvik att knacka på reservoaren. Behöver du knacka på reservoaren så gör det med varsam hand. 5. Spruta ur eventuella luftbubblor. Kontrollera att det inte finns några bubblor kvar i reservoaren och att spetsen på reservoaren är helt fylld med insulin. A B 11

11 JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN Easy-Settern justerar kolvstången så att reservoaren kommer i rätt läge i pumpen. I Dana ligger den här funktionen utanför pumpen. Det är därför som Dana är så lätt. 1. Ställ Easy-Settern på bordet och stoppa i reservoaren i Easy-Settern. 2. Tryck på knappen till dess att ampullen glidit ner och stannat. Håll kvar 1 2 sekunder. OBS! Reservoaren skall inte ända ner i botten, se nedre bilden. Kontrollera att reservoaren verkligen förflyttar sig nedåt! 3. Skruva av ampullocket på pumpen och ställ pumpen på bordet. 4. Lyft ur reservoaren ur Easy-Settern och kontrollera hur många enheter det är i reservoaren. OBS! Skruva INTE på kolvstången efter att du justerat den i Easy-Settern. 12

12 SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN 1. Lägg ner reservoaren i ampullfacket. 2. Skruva fast ampullocket moturs. Använd batterinyckeln. Vänd samtidigt pumpen upp- och ner så undviker du att insulin droppar ner i ampullfacket när du skruvar åt locket. 3. Skruv fast infusionssetet noggrant. 4. Avsluta med att skruva åt ampullocket ordentligt med batterinyckeln en sista gång. Tips! Pilen på pumpen visar hur du skruvar för att öppna ampullocket. 13

13 FYLLA SLANGEN MED INSULIN 1. Tryck Tryck OK till FYLL Fylla 2 gånger? För att undvika fel, läs info på sid Skriv in det antal enheter som är i reservoaren. Använd + och - Tryck OK 3. Prime = fylla slang. Tryck OK. 4. Välj JA för att starta fyllningen. Tryck OK för att avsluta fyllningen när du ser att det kommer insulin ur nålen. (Stoppar automatiskt vid 25 E). Låt pumpen stå kvar på bordet. OBS! Ibland vill man göra 2 fyllningar, t ex för att få bort luft. För att undvika att göra fel så finns viktig information på sid

14 ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS Låsa pumpen Tryck till KNAPPLÅS Tryck OK Nu är pumpen låst och du ser ett stängt hänglås i startfönstret. Låsa upp pumpen Tryck på valfri knapp. Skriv in lösenordet: Tryck OK. Pumpen är upplåst. Tips! Du kan fortfarande styra pumpen från fjärrkontrollen. Mamma och pappa kan t ex ge en måltidsbolus och ställa in en tillfällig basaldos utan att störa barnet mitt i leken. Vill du låsa fjärrkontrollen så låser du den i menyn på fjärrkontrollen. 15

15 STOPPA/PAUSA PUMPEN Tryck Tryck OK till AVBRYT I startfönstret står AVBRYT och pumpen ger nu inget insulin. Varningen AVBRYT visas i fönstret om du försöker ta en dos när pumpen är pausad. Tryck till PUMPEN PÅ för att starta pumpen igen. Tryck OK. Tips! Pumpen vibrerar/larmar var 4:e minut när den är i stoppläge för att göra dig uppmärksam på att du inte får något insulin. 16

16 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder. Lägg i batteriet och stäng luckan, se bild. Alt 1. Tryck på valfri knapp. Fjärrkontrollen ansluter automatiskt när du trycker på någon av knapparna. Alt 2. Första gången fjärrkontrollen ska ansluta till pumpen kan du ibland behöva ansluta genom symbolen ANSLUT. Gå till ANSLUT. Tryck OK. Tips! Fjärrkontrollen uppdateras omedelbart med informationen från pumpen. För att spara batteri bryts anslutningen automatiskt efter ca 5 minuter. 17

17 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN 1. För in stickan i fjärrkontrollen. 2. A: Bekräfta koden med OK. B: Vid ny burk, ställ in ev ny kod. Tryck OK Tillför blod på stickan. 0,5 mikroliter. 5 sekunder. Tips! Felaktigt BG #2 = Droppen lades på för tidigt Felaktigt BG #4 = För lite blod på stickan För dig som vill använda Korrigeringsdos eller Boluskalkylatorn Vill du använda resultatet för att beräkna din insulindos? Kontakta då din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 18

18 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM VAR TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP Packa den lilla svarta väskan med ditt reservmaterial och ha den alltid med dig. Då kan du känna dig trygg och säker på att enkelt och snabbt reda upp situationer som kan uppstå. Lägg i ett infusionsset, sprittork, en ampull, Easy-setter, 2 batterier, insulin och insulinpenna, kanyl, extra lancetter, ketonmätare och blodsockerstickor. Tänk på att du bara har kortverkande insulin i din insulinpump, vilket betyder att du vid ett avbrott i insulintillförseln, t ex om nålen råkar lossna, snabbt får insulinbrist. Då behöver du kunna åtgärda problemet direkt och ha tillgång till insulin med PENNA. Mät alltid blodsocker minst morgon och kväll. Då kommer du tidigt att upptäcka om du inte får tillräckligt med effekt av insulinet, t ex på grund av stopp i slangen eller av att nålen åkt ut. Vid högt blodsocker, kontrollera ketoner. Vid behov, ta extra insulin enligt ordination med PENNA! Då undviker du en keto-acidos (syraförgiftning) när blodsockret blivit högt p g a insulinbrist. Därefter kan du börja felsöka i pumpen, reservoaren och infusionssetet. För att uppnå målblodsocker och undvika svängande blodsocker har man ofta nytta och glädje av fler blodsockermätningar, t ex före varje måltid. I Dana R överförs värdet automatiskt från fjärrkontrollen till pumpen. Genom Boluskalkylatorn kan du få hjälp att beräkna din insulindos. Vill du använda den funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av personliga kvoter. 19

19 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM FYLLA SLANGEN Ibland vill man göra en ny fyllning av slangen, även om man inte byter ampull, t ex för att få bort luftbubblor. För att undvika att göra fel, läs informationen nedan. OBS! Innan du gör en ny fyllning, börja alltid med att kontrollera hur många enheter som är kvar i ampullen. Det ser du i Startfönstret. För att räkneverket ska fungera korrekt ska du skriva in antalet enheter i FYLL-menyn innan du börjar fyllningen av slangen. I annat fall kommer räkneverket automatiskt att ställas om till fabriksinställningen, 250 E. Det kan innebära att du inte får varningen för snart tom ampull. Du kan fylla slangen med Prime fyra gånger per dygn, två gånger mellan kl och och två gånger mellan kl och Tips! Behöver du göra fler fyllningar så kan du ta ur och sätt i batteriet. Då nollställs begränsningen av fyllningarna. Alla övriga inställningar finns kvar i pumpen. 20

20 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM BYTE AV BATTERI Batterisymbolen i fjärrkontrollen visar aktuell batterinivå i fjärrkontrollen och batterisymbolen i pumpen visar batterinivån i pumpen. Byt batteri när det är % kvar, d v s när det är 1 2 pluppar kvar i batterisymbolen, eller minst varannan månad. När pumpen/fjärrkontrollen visar displayen nedan är det viktigt att byta batteri i pumpen direkt. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. 21

21 TIPS! HANTERING AV BATTERIER 1. Vid låg batterinivå kan det bli svårt för fjärrkontrollen att ansluta till pumpen. Kontrollera batterinivån i pump och fjärrkontroll och byt vid behov. 2. Förvara batterierna i rumstemperatur. 3. I förpackningen ligger litiumbatterier i dvala. Batteriet aktiveras när du lägger det i pumpen. 4. Ta ur batteriet ur förpackningen först när du skall använda det. 5. Har du lagt i ett batteri i pumpen och får 1 2 pluppar direkt eller inom 1 2 veckor så är batteriet inte slut, men kan behöva aktiveras ytterligare. Prova med att ta ur och lägga i batteriet igen. 6. Ett annat tips kan vara att sprittvätta plus- och minuspolerna så får du bort ev fett från fingrarna och förbättrar kontakten. 7. Byt batteri minst varannan månad även om batteriindikatorn visar 3 4 pluppar. Vid läng - re användning än 2 månader kan batterikraften sjunka snabbt. Trycker man mycket på pumpen, t ex småbarnsföräldrar, kan batteriet ta slut tidigare och man kan då byta batteri 1 gång/månad. 8. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. Om du skulle ha missat att hämta ut batterier på apoteket kan du alltid låna ett batteri från Easy-Settern eller fjärrkontrollen. Det är samma sorts batteri i alla tre produkterna. 22

22 TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET Använd alltid rumstempererat insulin. Kallt insulin gör att en mängd småbubblor lätt uppstår när man drar upp insulinet och dessa är svårare att samla ihop till en större bubbla som man kan pressa ut. Kallt insulin rymmer dessutom mer luft och gas än rumstempererat insulin och det är inte synbart för ögat. När insulinet sedan blir rumstempererat frisätts gasen och skapar luftbubblor som kan komma ut i slangen 1 2 dagar efter att man fyllt reservoaren. Dra upp insulinet sakta och försiktigt när du använder en 10 ml flaska. Använder du istället en 3 ml ampull kan du lägga reservoaren med kanylen instucken i insulinampullen på bordet. Tryck sedan, med hjälp av t ex bakändan på en blyertspenna, fram gummiproppen som är i botten på insulinampullen, så att insulinet sakta och fint kommer in i reservoaren. Drar man upp insulinet snabbt påminner effekten om en fors som brusar och många bubblor bildas. Om du använder en 10 ml ampull så undvik att spruta in luft för att åstadkomma ett övertryck i insulinampullen. Det kan bli en kolsyreeffekt och en mängd småbubblor bildas som är svåra att se för ögat, men som samlar ihop sig till större och synliga bubblor efter någon dag. Kontrollera alltid slangen morgon och kväll och spruta ut eventuella luftbubblor. Inspektera också instickställe. 23

23 fortsättning TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET När du fyllt reservoaren med insulin så börja med att hålla reservoaren i handen med ampullspetsen uppåt. Gör en snabb cirkelrörelse (som att rita ett liggande O i luften) för att samla ihop luften. Du kan också dra ner insulinet en bit så att du får ett luftrum längst upp mot ampullspetsen. Snurra och vrid på reservoaren så att du får bubblorna att glida ihop till en större. Undvik att knacka eller slå hårt på ampullen för att få ut luft. Hårda knackningar på en luftbubbla kan splittra bubblan i en mängd småbubblor som man inte ser, men som fortfarande finns kvar i ampullen. De kan efter 1 2 dagar ha samlat ihop sig och komma ut i slangen som en större bubbla. Behöver du knacka så gör det med lätt och varsam hand. När du kopplar isär slangen och kanylen kan det ibland hända att insulinet backar ett par centimeter i slangen. Det beror ofta på temperaturväxlingar och är ett naturligt fenomen. Kontrollera slangen innan du kopplar ihop den igen och spruta gärna ut 1 2 enheter som bolus i luften innan du kopplar ihop slangen med kanylen. Temperatur- och tryckväxlingar kan påverka bildningen av luftbubblor i reservoaren. Det kan t ex vara när man bär pumpen nära kroppen såsom innanför Bh:n och sedan tar av sig pumpen i en sval träningslokal och vice versa. Bildning av luftbubblor kan också ske i samband med tryckförändringar i flygplan. Kontrollera slangen och reservoaren extra i samband med kraftiga temperatur växlingar och efter flygresor. 24

24 LITEN PUMP-ORDLISTA Basaldos Detta motsvarar basdosen du hade tidigare, t ex Levemir eller Lantus. Basaldosen förprogrammeras för dygnets 24 timmar och kan variera mellan timmarna. Pumpen levererar basaldosen kontinuerligt var 4:e minut under hela dygnet. Bolusdos Detsamma som måltidsdos. I pumpen kan du välja mellan 3 olika bolusdoser, vanlig standard bolus, förlängd bolus och kombinationsbolus. Tillfällig basaldos Med tillfällig basaldos kan du sänka eller höja din basaldos under ett valbart antal timmar, t ex inför ökad eller minskad fysisk aktivitet eller om du är sjuk. Ställer du tillfällig basaldos på 130 % innebär det att du ökar din basaldos med 30%. Du bestämmer också hur många timmar du vill att det ska gälla (1 24 timmar). Boluskalkylator Med Boluskalkylator kan få ett förslag på bolusdos utifrån den kolhydratmängd du tänker äta samt ditt aktuella blodsocker. För att använda Boluskalkylator ska du, tillsammans med ditt diabetesteam, lägga in din personliga kolhydratkvot och korrigeringskvot. 25

25 BASALDOSER 26

26 KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART Åtgärd i kväll vid högt eller lågt blodsocker Om blodsockret ligger lågt i kväll: Om blodsockret ligger högt i kväll: Kom-ihåg-lista för inställningar i min pump vid pumpstart Funktion Fabriksinställning Ordination Stäng av/auto off 0 timmar Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Förlängd bolus På Beräkning På Förinställd bolus 0 enheter Basal max 3,3 E/tim Bolus max 40 E/dos Daglig max 160 E/dygn Ocklusionslarm M Dec ratio % 20 27

27 DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN Extrados med PENNA vid tillfälligt högt blodsocker och ketoner Antal E: Upprepas efter timmar om fortsatt högt blodsocker. Ordination för dosering med PENNA vid akut avbrott i insulinpumpbehandlingen eller tillfällig användning av penna: Frukost: Lunch: Middag: Kväll: Basinsulin frukost: Så här undviker du att få keto-acidos! Avbrott i insulintillförseln kan ske t ex om nålen åker ut eller du får stopp i kanylen eller slangen. Det kan snabbt leda till högt blodsocker eftersom det bara är kortverkande insulin i pumpen. För att du inte ska utveckla en keto-acidos (syraförgiftning) är det viktigt att du vid symtom på högt blodsocker mäter både blodsocker och ketoner. Ta alltid extradosen med PENNA och ta den innan du börjar ta reda på vad som orsakat det höga blodsockret. Då hinner insulinet verka medan du felsöker och risken för keto-acidos är då minimal. 28

28 Denna snabbguide tillhör: Viktiga telefonnummer Diabetesmottagningen: Annat: Produktspecialist NordicInfu Care AB: Har du frågor om pumpen? Har du frågor om din Dana-pump, RING oss gärna på NordicInfu Care AB. OBS! Har du frågor om dina doser, ketoner, högt eller lågt blodsocker ta kontakt med ditt diabetesteam. NordicInfu Care AB, Box Nacka Strand Tel: kl E-post: Vid behov av AKUT TEKNISK pumpsupport utanför kontorstid är du välkommen att ringa vårt journummer OBS! Den här snabbguiden ersätter inte Användarmanualen. Läs Användarmanualen för komplett information och felsökning. 29

29 dec 2013 Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg...

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg... Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg......oavsett om du behandlas med insulinpenna eller pump. Nordic Säkert har du vid det här laget hört talas om kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Halmstad 29-31 januari 2014

Halmstad 29-31 januari 2014 Välkommen till kursen Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Halmstad 29-31 januari 2014 www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 167

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 167 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Preliminärt Program Halmstad 29-31 januari 2014 Hotel Tylösand, Halmstad. Foto: pamela.se. Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn

Läs mer

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Centrallasarettet Växjö Annelie Ekblad Diabetessköterska Stig Edvardsson Överläkare Vilka är målen? HbA1c < 52 mmol/l God

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 166

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 166 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Nordic Frågor & Svar Nordic

Nordic Frågor & Svar Nordic Frågor & Svar Nordic Innehåll Frågor & Svar eller timglas i statusfönstre Timglas i statusfönstret 4 Ingen kontakt mellan sändare och mottagare 7 Huden är irriterad/rodnad under häftan 8 Häftan släpper

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level

Wittkopp Primor 2000 Level Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Diabeteskonsulent Varför? Hur? Diabeteskonsulent. Varför? Nu behöver jag

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet Animas 2020 insulinpump Lär känna en färgstark personlighet Animas insulinpump 2020. Smart insida, färgstark utsida Du är inte är den som kastar in handduken, som ger upp eller låter dig begränsas på grund

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Kortfattad Installationsguide

Kortfattad Installationsguide & Kortfattad Installationsguide Vi rekommenderar Dig att noggrant läsa igenom GARDE HEMLARM manual för utförlig information om hur larmet monteras och installeras. Nedan följer en översikt av de viktigaste

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Ketoner hos barn och ungdomar: När, var och hur? Ragnar Hanås, docent, överläk, Barnkliniken Uddevalla och NÄL

Ketoner hos barn och ungdomar: När, var och hur? Ragnar Hanås, docent, överläk, Barnkliniken Uddevalla och NÄL Ketoner hos barn och ungdomar: När, var och hur? Ragnar Hanås, docent, överläk, Barnkliniken Uddevalla och NÄL Frisk eller sjuk? Frisk Utgå från kroppens behov av mat Ta insulin till maten Använd ögonmåttet

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Animas Vibe TM. insulinpump. Lär känna en pump med kontinuerlig glukosmätning, CGM.

Animas Vibe TM. insulinpump. Lär känna en pump med kontinuerlig glukosmätning, CGM. Animas Vibe TM insulinpump Lär känna en pump med kontinuerlig glukosmätning, CGM. Animas Vibe TM insulinpump Smart, avancerad och ändå så enkel Trendpilar visar färgkodat nivån, hastigheten och riktningen

Läs mer

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes.

Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Hej kompis! Till dig som känner någon som har fått typ 1-diabetes. Du håller den här broschyren i din hand för att ett barn, som du eller ditt eget barn känner, har fått typ 1-diabetes. Eftersom det är

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Kontinuerlig blodsockermätning

Kontinuerlig blodsockermätning Kontinuerlig blodsockermätning Kliniska erfarenheter Disposition Vilka mätare finns Riktlinjer Större studier Erfarenheter från Sachsska -läger -klinik -fallbeskrivning CGM-mätare Medtronic: Guardian Medtronic:

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions)

Användarmanual (ver. 1.31 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP För livsmedelsinspektioner Användarmanual (ver. 1.1 Injektor Solutions) KombiTemp HACCP är speciellt framtagen för dig som arbetar med egentillsyn av livsmedel. KombiTemp kombinerar det

Läs mer

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling

Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Behandlingseffekter och upplevelser av insulinpumpbehandling Janeth Leksell PhD, Associate Professor, Specialistsjuksköterska Svensk Förening För Sjuksköterskor i Diabetesvård Vad vet vi om insulinpump

Läs mer

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp

IT-Supporten. Macbook Air. Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Startknapp IT-Supporten Allt du behöver veta om ditt elektroniska verktyg i skolan. Macbook Air Startknapp Inledning Trasig skärm/chassi/spillt vatten 3 Trasig laddare 4 Inbrott/stölder 5 Ominstallation 6 Vanligaste

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes

Diabetes hos barn och ungdomar. Disposition. Barns symptom på diabetes Diabetes hos barn och ungdomar 1 Disposition Diabetes hos barn, ett mer akut insjuknande Diabetes hos barn i Sverige Barndiabetesvården Egenvård Alkohol och diabetes Motivation och undervisning 2 Barns

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer