Dana R Snabbguide för pumpstart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dana R Snabbguide för pumpstart"

Transkript

1 Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

2 I N N E H Å L L FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START... 4 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM: SÄTTA I BATTERIET... FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN... STARTSKÄRM... STÄLLA IN BASALDOS... TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP FYLLA SLANGEN BYTE AV BATTERI TA EN MÅLTIDSBOLUS... 9 TIPS! HANTERING AV BATTERIER STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN LITEN PUMP-ORDLISTA SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN BASALDOSER PROTOKOLL FYLLA SLANGEN MED INSULIN KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS... STOPPA/PAUSA PUMPEN DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN 28 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN KONTAKTINFORMATION OCH TEKNISK SUPPORT 29 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN... 18

3 FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START MED DIN NYA DANA R Programmera din grunddos basaldos Ta måltidsdos bolusdos Ändra grunddosen tillfälligt tillfällig basaldos Starta pumpen Mäta blodsocker med fjärrkontrollen Bra att läsa när du kommer hem 4

4 SÄTTA I BATTERIET I PUMPEN Ta fram: Pump, 1 batteri och batterinyckeln. Öppna batterilocket. Se pilen på batterilocket. Använd batterinyckeln. Öppna Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder (räkna 1001, 1002). Tätning Lägg i batterierna med polerna nedåt. Tips! Det är samma sorts batteri i pumpen, fjärrkontrollen och Easy-settern. Det innebär att du alltid har ett batteri i reserv som du kan använda i pumpen om du råkar ha glömt att hämta på Apoteket. Läs fler tips om batterihantering på sid 22. 5

5 FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN 1. Öka en inställning (t ex en dos, klockan). Gå bakåt i Huvudmenyn och Inställningsmenyn Minska en inställning (t ex en dos, klockan). Genväg till Startfönstret från Huvudmenyn och Inställningsmenyn. 2 OK 4 3. Gå vidare till nästa alternativ på menyn. 4. Välj/bekräfta. 6

6 STARTSKÄRM OCH MENY STARTSKÄRM Batterinivå Enheter kvar i reservoaren. OBS! Sprutan börjar blinka när ampullnivån är låg. Aktuell basaldos enheter/timma Hur stor andel av din ordinarie basaldos som pågår just nu. HUVUDMENY MED BÅDE SYMBOL OCH TEXT 7

7 STÄLLA IN DIN BASALDOS 1. Tryck Tryck OK till INSTÄLLNING 2. Tryck Tryck OK till basaldosinställning 1. Ställ in din basaldos med och Använd för att gå till nästa timme. OBS! Programmera klart hela dygnet innan du trycker OK och sparar. Tips! TB = total basaldos för 24 timmar. För att använda flera olika basaldoser, se sid 16 i Användarmanualen. 8

8 TA EN MÅLTIDSBOLUS 1. Tryck Tryck OK till BOLUS 2. BERÄKNING? NEJ Tryck OK 3. Välj STANDARD BOLUS (STD) Tryck OK 4. Ställ in din bolusdos med Tryck OK Starta bolus? Välj JA Tryck OK och + - Tips! Beräkning används för kolhydraträkning. Vill du använda den här funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 9

9 STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) 1. Tryck till TILLFÄLLIG BASALDOS Tryck OK STÄLL IN DET ANTAL TIMMAR DU VALT (1) Tryck Ställ in din sänkning eller höjning i % (2) Tryck OK Tips! Vill du öka t ex 20 % så skriver du in 120 %. Du ser i Startfönstret att du har en Tillfällig Basaldos inställd. Gå in i TBD-menyn igen för att se hur lång tid som har gått av den inställda tiden. 10

10 FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN Ta fram: Rumstempererat insulin, en reservoar, Dana kolvstång och Easy-Settern. 1. Sätt i Dana kolvstång i botten på reservoaren (A). Skruva ut skruven helt (B) men inte så att den sitter fast. Det är viktigt för att Easy-Settern ska fungera korrekt. 2. Dra kolven fram och tillbaka från enheter 4 5 ggr så att den glider lätt. 3. Fyll reservoaren med insulin. Se tips om insulinhantering på sid xx 4. Nu ska du spruta ur alla luftbubblor. Börja med att dra ner insulinnivån lite så det blir ett litet tomrum längst upp i ampullen. Håll reservoaren med ampullspetsen uppåt och gör en snabb cirkelrörelse i luften (som att rita ett liggande O ) för att samla ihop ev luftbubblor. Undvik att knacka på reservoaren. Behöver du knacka på reservoaren så gör det med varsam hand. 5. Spruta ur eventuella luftbubblor. Kontrollera att det inte finns några bubblor kvar i reservoaren och att spetsen på reservoaren är helt fylld med insulin. A B 11

11 JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN Easy-Settern justerar kolvstången så att reservoaren kommer i rätt läge i pumpen. I Dana ligger den här funktionen utanför pumpen. Det är därför som Dana är så lätt. 1. Ställ Easy-Settern på bordet och stoppa i reservoaren i Easy-Settern. 2. Tryck på knappen till dess att ampullen glidit ner och stannat. Håll kvar 1 2 sekunder. OBS! Reservoaren skall inte ända ner i botten, se nedre bilden. Kontrollera att reservoaren verkligen förflyttar sig nedåt! 3. Skruva av ampullocket på pumpen och ställ pumpen på bordet. 4. Lyft ur reservoaren ur Easy-Settern och kontrollera hur många enheter det är i reservoaren. OBS! Skruva INTE på kolvstången efter att du justerat den i Easy-Settern. 12

12 SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN 1. Lägg ner reservoaren i ampullfacket. 2. Skruva fast ampullocket moturs. Använd batterinyckeln. Vänd samtidigt pumpen upp- och ner så undviker du att insulin droppar ner i ampullfacket när du skruvar åt locket. 3. Skruv fast infusionssetet noggrant. 4. Avsluta med att skruva åt ampullocket ordentligt med batterinyckeln en sista gång. Tips! Pilen på pumpen visar hur du skruvar för att öppna ampullocket. 13

13 FYLLA SLANGEN MED INSULIN 1. Tryck Tryck OK till FYLL Fylla 2 gånger? För att undvika fel, läs info på sid Skriv in det antal enheter som är i reservoaren. Använd + och - Tryck OK 3. Prime = fylla slang. Tryck OK. 4. Välj JA för att starta fyllningen. Tryck OK för att avsluta fyllningen när du ser att det kommer insulin ur nålen. (Stoppar automatiskt vid 25 E). Låt pumpen stå kvar på bordet. OBS! Ibland vill man göra 2 fyllningar, t ex för att få bort luft. För att undvika att göra fel så finns viktig information på sid

14 ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS Låsa pumpen Tryck till KNAPPLÅS Tryck OK Nu är pumpen låst och du ser ett stängt hänglås i startfönstret. Låsa upp pumpen Tryck på valfri knapp. Skriv in lösenordet: Tryck OK. Pumpen är upplåst. Tips! Du kan fortfarande styra pumpen från fjärrkontrollen. Mamma och pappa kan t ex ge en måltidsbolus och ställa in en tillfällig basaldos utan att störa barnet mitt i leken. Vill du låsa fjärrkontrollen så låser du den i menyn på fjärrkontrollen. 15

15 STOPPA/PAUSA PUMPEN Tryck Tryck OK till AVBRYT I startfönstret står AVBRYT och pumpen ger nu inget insulin. Varningen AVBRYT visas i fönstret om du försöker ta en dos när pumpen är pausad. Tryck till PUMPEN PÅ för att starta pumpen igen. Tryck OK. Tips! Pumpen vibrerar/larmar var 4:e minut när den är i stoppläge för att göra dig uppmärksam på att du inte får något insulin. 16

16 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder. Lägg i batteriet och stäng luckan, se bild. Alt 1. Tryck på valfri knapp. Fjärrkontrollen ansluter automatiskt när du trycker på någon av knapparna. Alt 2. Första gången fjärrkontrollen ska ansluta till pumpen kan du ibland behöva ansluta genom symbolen ANSLUT. Gå till ANSLUT. Tryck OK. Tips! Fjärrkontrollen uppdateras omedelbart med informationen från pumpen. För att spara batteri bryts anslutningen automatiskt efter ca 5 minuter. 17

17 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN 1. För in stickan i fjärrkontrollen. 2. A: Bekräfta koden med OK. B: Vid ny burk, ställ in ev ny kod. Tryck OK Tillför blod på stickan. 0,5 mikroliter. 5 sekunder. Tips! Felaktigt BG #2 = Droppen lades på för tidigt Felaktigt BG #4 = För lite blod på stickan För dig som vill använda Korrigeringsdos eller Boluskalkylatorn Vill du använda resultatet för att beräkna din insulindos? Kontakta då din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 18

18 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM VAR TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP Packa den lilla svarta väskan med ditt reservmaterial och ha den alltid med dig. Då kan du känna dig trygg och säker på att enkelt och snabbt reda upp situationer som kan uppstå. Lägg i ett infusionsset, sprittork, en ampull, Easy-setter, 2 batterier, insulin och insulinpenna, kanyl, extra lancetter, ketonmätare och blodsockerstickor. Tänk på att du bara har kortverkande insulin i din insulinpump, vilket betyder att du vid ett avbrott i insulintillförseln, t ex om nålen råkar lossna, snabbt får insulinbrist. Då behöver du kunna åtgärda problemet direkt och ha tillgång till insulin med PENNA. Mät alltid blodsocker minst morgon och kväll. Då kommer du tidigt att upptäcka om du inte får tillräckligt med effekt av insulinet, t ex på grund av stopp i slangen eller av att nålen åkt ut. Vid högt blodsocker, kontrollera ketoner. Vid behov, ta extra insulin enligt ordination med PENNA! Då undviker du en keto-acidos (syraförgiftning) när blodsockret blivit högt p g a insulinbrist. Därefter kan du börja felsöka i pumpen, reservoaren och infusionssetet. För att uppnå målblodsocker och undvika svängande blodsocker har man ofta nytta och glädje av fler blodsockermätningar, t ex före varje måltid. I Dana R överförs värdet automatiskt från fjärrkontrollen till pumpen. Genom Boluskalkylatorn kan du få hjälp att beräkna din insulindos. Vill du använda den funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av personliga kvoter. 19

19 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM FYLLA SLANGEN Ibland vill man göra en ny fyllning av slangen, även om man inte byter ampull, t ex för att få bort luftbubblor. För att undvika att göra fel, läs informationen nedan. OBS! Innan du gör en ny fyllning, börja alltid med att kontrollera hur många enheter som är kvar i ampullen. Det ser du i Startfönstret. För att räkneverket ska fungera korrekt ska du skriva in antalet enheter i FYLL-menyn innan du börjar fyllningen av slangen. I annat fall kommer räkneverket automatiskt att ställas om till fabriksinställningen, 250 E. Det kan innebära att du inte får varningen för snart tom ampull. Du kan fylla slangen med Prime fyra gånger per dygn, två gånger mellan kl och och två gånger mellan kl och Tips! Behöver du göra fler fyllningar så kan du ta ur och sätt i batteriet. Då nollställs begränsningen av fyllningarna. Alla övriga inställningar finns kvar i pumpen. 20

20 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM BYTE AV BATTERI Batterisymbolen i fjärrkontrollen visar aktuell batterinivå i fjärrkontrollen och batterisymbolen i pumpen visar batterinivån i pumpen. Byt batteri när det är % kvar, d v s när det är 1 2 pluppar kvar i batterisymbolen, eller minst varannan månad. När pumpen/fjärrkontrollen visar displayen nedan är det viktigt att byta batteri i pumpen direkt. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. 21

21 TIPS! HANTERING AV BATTERIER 1. Vid låg batterinivå kan det bli svårt för fjärrkontrollen att ansluta till pumpen. Kontrollera batterinivån i pump och fjärrkontroll och byt vid behov. 2. Förvara batterierna i rumstemperatur. 3. I förpackningen ligger litiumbatterier i dvala. Batteriet aktiveras när du lägger det i pumpen. 4. Ta ur batteriet ur förpackningen först när du skall använda det. 5. Har du lagt i ett batteri i pumpen och får 1 2 pluppar direkt eller inom 1 2 veckor så är batteriet inte slut, men kan behöva aktiveras ytterligare. Prova med att ta ur och lägga i batteriet igen. 6. Ett annat tips kan vara att sprittvätta plus- och minuspolerna så får du bort ev fett från fingrarna och förbättrar kontakten. 7. Byt batteri minst varannan månad även om batteriindikatorn visar 3 4 pluppar. Vid läng - re användning än 2 månader kan batterikraften sjunka snabbt. Trycker man mycket på pumpen, t ex småbarnsföräldrar, kan batteriet ta slut tidigare och man kan då byta batteri 1 gång/månad. 8. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. Om du skulle ha missat att hämta ut batterier på apoteket kan du alltid låna ett batteri från Easy-Settern eller fjärrkontrollen. Det är samma sorts batteri i alla tre produkterna. 22

22 TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET Använd alltid rumstempererat insulin. Kallt insulin gör att en mängd småbubblor lätt uppstår när man drar upp insulinet och dessa är svårare att samla ihop till en större bubbla som man kan pressa ut. Kallt insulin rymmer dessutom mer luft och gas än rumstempererat insulin och det är inte synbart för ögat. När insulinet sedan blir rumstempererat frisätts gasen och skapar luftbubblor som kan komma ut i slangen 1 2 dagar efter att man fyllt reservoaren. Dra upp insulinet sakta och försiktigt när du använder en 10 ml flaska. Använder du istället en 3 ml ampull kan du lägga reservoaren med kanylen instucken i insulinampullen på bordet. Tryck sedan, med hjälp av t ex bakändan på en blyertspenna, fram gummiproppen som är i botten på insulinampullen, så att insulinet sakta och fint kommer in i reservoaren. Drar man upp insulinet snabbt påminner effekten om en fors som brusar och många bubblor bildas. Om du använder en 10 ml ampull så undvik att spruta in luft för att åstadkomma ett övertryck i insulinampullen. Det kan bli en kolsyreeffekt och en mängd småbubblor bildas som är svåra att se för ögat, men som samlar ihop sig till större och synliga bubblor efter någon dag. Kontrollera alltid slangen morgon och kväll och spruta ut eventuella luftbubblor. Inspektera också instickställe. 23

23 fortsättning TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET När du fyllt reservoaren med insulin så börja med att hålla reservoaren i handen med ampullspetsen uppåt. Gör en snabb cirkelrörelse (som att rita ett liggande O i luften) för att samla ihop luften. Du kan också dra ner insulinet en bit så att du får ett luftrum längst upp mot ampullspetsen. Snurra och vrid på reservoaren så att du får bubblorna att glida ihop till en större. Undvik att knacka eller slå hårt på ampullen för att få ut luft. Hårda knackningar på en luftbubbla kan splittra bubblan i en mängd småbubblor som man inte ser, men som fortfarande finns kvar i ampullen. De kan efter 1 2 dagar ha samlat ihop sig och komma ut i slangen som en större bubbla. Behöver du knacka så gör det med lätt och varsam hand. När du kopplar isär slangen och kanylen kan det ibland hända att insulinet backar ett par centimeter i slangen. Det beror ofta på temperaturväxlingar och är ett naturligt fenomen. Kontrollera slangen innan du kopplar ihop den igen och spruta gärna ut 1 2 enheter som bolus i luften innan du kopplar ihop slangen med kanylen. Temperatur- och tryckväxlingar kan påverka bildningen av luftbubblor i reservoaren. Det kan t ex vara när man bär pumpen nära kroppen såsom innanför Bh:n och sedan tar av sig pumpen i en sval träningslokal och vice versa. Bildning av luftbubblor kan också ske i samband med tryckförändringar i flygplan. Kontrollera slangen och reservoaren extra i samband med kraftiga temperatur växlingar och efter flygresor. 24

24 LITEN PUMP-ORDLISTA Basaldos Detta motsvarar basdosen du hade tidigare, t ex Levemir eller Lantus. Basaldosen förprogrammeras för dygnets 24 timmar och kan variera mellan timmarna. Pumpen levererar basaldosen kontinuerligt var 4:e minut under hela dygnet. Bolusdos Detsamma som måltidsdos. I pumpen kan du välja mellan 3 olika bolusdoser, vanlig standard bolus, förlängd bolus och kombinationsbolus. Tillfällig basaldos Med tillfällig basaldos kan du sänka eller höja din basaldos under ett valbart antal timmar, t ex inför ökad eller minskad fysisk aktivitet eller om du är sjuk. Ställer du tillfällig basaldos på 130 % innebär det att du ökar din basaldos med 30%. Du bestämmer också hur många timmar du vill att det ska gälla (1 24 timmar). Boluskalkylator Med Boluskalkylator kan få ett förslag på bolusdos utifrån den kolhydratmängd du tänker äta samt ditt aktuella blodsocker. För att använda Boluskalkylator ska du, tillsammans med ditt diabetesteam, lägga in din personliga kolhydratkvot och korrigeringskvot. 25

25 BASALDOSER 26

26 KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART Åtgärd i kväll vid högt eller lågt blodsocker Om blodsockret ligger lågt i kväll: Om blodsockret ligger högt i kväll: Kom-ihåg-lista för inställningar i min pump vid pumpstart Funktion Fabriksinställning Ordination Stäng av/auto off 0 timmar Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Förlängd bolus På Beräkning På Förinställd bolus 0 enheter Basal max 3,3 E/tim Bolus max 40 E/dos Daglig max 160 E/dygn Ocklusionslarm M Dec ratio % 20 27

27 DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN Extrados med PENNA vid tillfälligt högt blodsocker och ketoner Antal E: Upprepas efter timmar om fortsatt högt blodsocker. Ordination för dosering med PENNA vid akut avbrott i insulinpumpbehandlingen eller tillfällig användning av penna: Frukost: Lunch: Middag: Kväll: Basinsulin frukost: Så här undviker du att få keto-acidos! Avbrott i insulintillförseln kan ske t ex om nålen åker ut eller du får stopp i kanylen eller slangen. Det kan snabbt leda till högt blodsocker eftersom det bara är kortverkande insulin i pumpen. För att du inte ska utveckla en keto-acidos (syraförgiftning) är det viktigt att du vid symtom på högt blodsocker mäter både blodsocker och ketoner. Ta alltid extradosen med PENNA och ta den innan du börjar ta reda på vad som orsakat det höga blodsockret. Då hinner insulinet verka medan du felsöker och risken för keto-acidos är då minimal. 28

28 Denna snabbguide tillhör: Viktiga telefonnummer Diabetesmottagningen: Annat: Produktspecialist NordicInfu Care AB: Har du frågor om pumpen? Har du frågor om din Dana-pump, RING oss gärna på NordicInfu Care AB. OBS! Har du frågor om dina doser, ketoner, högt eller lågt blodsocker ta kontakt med ditt diabetesteam. NordicInfu Care AB, Box Nacka Strand Tel: kl E-post: Vid behov av AKUT TEKNISK pumpsupport utanför kontorstid är du välkommen att ringa vårt journummer OBS! Den här snabbguiden ersätter inte Användarmanualen. Läs Användarmanualen för komplett information och felsökning. 29

29 dec 2013 Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande?

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande? Insulinbehandling Målet med all insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra insulin till blodet. Normalt insöndras en liten konstant mängd insulin under dygnets alla

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Ett bakgrundsmaterial om Insulinpumpbehandling Augusti 2004 Ett material för media framtaget av Medtronic Minimed i samarbete med GCI Stockholm. Vid frågor kontakta Karin Centerlind eller Annelie Victorzon

Läs mer

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox Office. Programmering, montering och underhåll. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Office Programmering, montering och underhåll ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. För information om montering, se sidan 12. TimeLox Office dörrenhet levereras komplett med

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer