Dana R Snabbguide för pumpstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dana R Snabbguide för pumpstart"

Transkript

1 Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

2 I N N E H Å L L FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START... 4 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM: SÄTTA I BATTERIET... FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN... STARTSKÄRM... STÄLLA IN BASALDOS... TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP FYLLA SLANGEN BYTE AV BATTERI TA EN MÅLTIDSBOLUS... 9 TIPS! HANTERING AV BATTERIER STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN LITEN PUMP-ORDLISTA SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN BASALDOSER PROTOKOLL FYLLA SLANGEN MED INSULIN KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS... STOPPA/PAUSA PUMPEN DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN 28 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN KONTAKTINFORMATION OCH TEKNISK SUPPORT 29 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN... 18

3 FÖRSTA DAGEN EN ENKEL OCH TRYGG START MED DIN NYA DANA R Programmera din grunddos basaldos Ta måltidsdos bolusdos Ändra grunddosen tillfälligt tillfällig basaldos Starta pumpen Mäta blodsocker med fjärrkontrollen Bra att läsa när du kommer hem 4

4 SÄTTA I BATTERIET I PUMPEN Ta fram: Pump, 1 batteri och batterinyckeln. Öppna batterilocket. Se pilen på batterilocket. Använd batterinyckeln. Öppna Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder (räkna 1001, 1002). Tätning Lägg i batterierna med polerna nedåt. Tips! Det är samma sorts batteri i pumpen, fjärrkontrollen och Easy-settern. Det innebär att du alltid har ett batteri i reserv som du kan använda i pumpen om du råkar ha glömt att hämta på Apoteket. Läs fler tips om batterihantering på sid 22. 5

5 FYRA ENKLA KNAPPAR FÖR ATT STYRA PUMPEN 1. Öka en inställning (t ex en dos, klockan). Gå bakåt i Huvudmenyn och Inställningsmenyn Minska en inställning (t ex en dos, klockan). Genväg till Startfönstret från Huvudmenyn och Inställningsmenyn. 2 OK 4 3. Gå vidare till nästa alternativ på menyn. 4. Välj/bekräfta. 6

6 STARTSKÄRM OCH MENY STARTSKÄRM Batterinivå Enheter kvar i reservoaren. OBS! Sprutan börjar blinka när ampullnivån är låg. Aktuell basaldos enheter/timma Hur stor andel av din ordinarie basaldos som pågår just nu. HUVUDMENY MED BÅDE SYMBOL OCH TEXT 7

7 STÄLLA IN DIN BASALDOS 1. Tryck Tryck OK till INSTÄLLNING 2. Tryck Tryck OK till basaldosinställning 1. Ställ in din basaldos med och Använd för att gå till nästa timme. OBS! Programmera klart hela dygnet innan du trycker OK och sparar. Tips! TB = total basaldos för 24 timmar. För att använda flera olika basaldoser, se sid 16 i Användarmanualen. 8

8 TA EN MÅLTIDSBOLUS 1. Tryck Tryck OK till BOLUS 2. BERÄKNING? NEJ Tryck OK 3. Välj STANDARD BOLUS (STD) Tryck OK 4. Ställ in din bolusdos med Tryck OK Starta bolus? Välj JA Tryck OK och + - Tips! Beräkning används för kolhydraträkning. Vill du använda den här funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 9

9 STÄLLA IN TILLFÄLLIG BASALDOS (TBD) 1. Tryck till TILLFÄLLIG BASALDOS Tryck OK STÄLL IN DET ANTAL TIMMAR DU VALT (1) Tryck Ställ in din sänkning eller höjning i % (2) Tryck OK Tips! Vill du öka t ex 20 % så skriver du in 120 %. Du ser i Startfönstret att du har en Tillfällig Basaldos inställd. Gå in i TBD-menyn igen för att se hur lång tid som har gått av den inställda tiden. 10

10 FYLLA RESERVOAREN MED INSULIN Ta fram: Rumstempererat insulin, en reservoar, Dana kolvstång och Easy-Settern. 1. Sätt i Dana kolvstång i botten på reservoaren (A). Skruva ut skruven helt (B) men inte så att den sitter fast. Det är viktigt för att Easy-Settern ska fungera korrekt. 2. Dra kolven fram och tillbaka från enheter 4 5 ggr så att den glider lätt. 3. Fyll reservoaren med insulin. Se tips om insulinhantering på sid xx 4. Nu ska du spruta ur alla luftbubblor. Börja med att dra ner insulinnivån lite så det blir ett litet tomrum längst upp i ampullen. Håll reservoaren med ampullspetsen uppåt och gör en snabb cirkelrörelse i luften (som att rita ett liggande O ) för att samla ihop ev luftbubblor. Undvik att knacka på reservoaren. Behöver du knacka på reservoaren så gör det med varsam hand. 5. Spruta ur eventuella luftbubblor. Kontrollera att det inte finns några bubblor kvar i reservoaren och att spetsen på reservoaren är helt fylld med insulin. A B 11

11 JUSTERA KOLVSTÅNGEN MED EASY-SETTERN Easy-Settern justerar kolvstången så att reservoaren kommer i rätt läge i pumpen. I Dana ligger den här funktionen utanför pumpen. Det är därför som Dana är så lätt. 1. Ställ Easy-Settern på bordet och stoppa i reservoaren i Easy-Settern. 2. Tryck på knappen till dess att ampullen glidit ner och stannat. Håll kvar 1 2 sekunder. OBS! Reservoaren skall inte ända ner i botten, se nedre bilden. Kontrollera att reservoaren verkligen förflyttar sig nedåt! 3. Skruva av ampullocket på pumpen och ställ pumpen på bordet. 4. Lyft ur reservoaren ur Easy-Settern och kontrollera hur många enheter det är i reservoaren. OBS! Skruva INTE på kolvstången efter att du justerat den i Easy-Settern. 12

12 SÄTTA I RESERVOAREN I PUMPEN 1. Lägg ner reservoaren i ampullfacket. 2. Skruva fast ampullocket moturs. Använd batterinyckeln. Vänd samtidigt pumpen upp- och ner så undviker du att insulin droppar ner i ampullfacket när du skruvar åt locket. 3. Skruv fast infusionssetet noggrant. 4. Avsluta med att skruva åt ampullocket ordentligt med batterinyckeln en sista gång. Tips! Pilen på pumpen visar hur du skruvar för att öppna ampullocket. 13

13 FYLLA SLANGEN MED INSULIN 1. Tryck Tryck OK till FYLL Fylla 2 gånger? För att undvika fel, läs info på sid Skriv in det antal enheter som är i reservoaren. Använd + och - Tryck OK 3. Prime = fylla slang. Tryck OK. 4. Välj JA för att starta fyllningen. Tryck OK för att avsluta fyllningen när du ser att det kommer insulin ur nålen. (Stoppar automatiskt vid 25 E). Låt pumpen stå kvar på bordet. OBS! Ibland vill man göra 2 fyllningar, t ex för att få bort luft. För att undvika att göra fel så finns viktig information på sid

14 ETT BARNSÄKERT KNAPPLÅS Låsa pumpen Tryck till KNAPPLÅS Tryck OK Nu är pumpen låst och du ser ett stängt hänglås i startfönstret. Låsa upp pumpen Tryck på valfri knapp. Skriv in lösenordet: Tryck OK. Pumpen är upplåst. Tips! Du kan fortfarande styra pumpen från fjärrkontrollen. Mamma och pappa kan t ex ge en måltidsbolus och ställa in en tillfällig basaldos utan att störa barnet mitt i leken. Vill du låsa fjärrkontrollen så låser du den i menyn på fjärrkontrollen. 15

15 STOPPA/PAUSA PUMPEN Tryck Tryck OK till AVBRYT I startfönstret står AVBRYT och pumpen ger nu inget insulin. Varningen AVBRYT visas i fönstret om du försöker ta en dos när pumpen är pausad. Tryck till PUMPEN PÅ för att starta pumpen igen. Tryck OK. Tips! Pumpen vibrerar/larmar var 4:e minut när den är i stoppläge för att göra dig uppmärksam på att du inte får något insulin. 16

16 BÖRJA ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN Aktivera batteriet genom att lägga batterinyckeln på plus- och minuspolerna samtidigt i 1 2 sekunder. Lägg i batteriet och stäng luckan, se bild. Alt 1. Tryck på valfri knapp. Fjärrkontrollen ansluter automatiskt när du trycker på någon av knapparna. Alt 2. Första gången fjärrkontrollen ska ansluta till pumpen kan du ibland behöva ansluta genom symbolen ANSLUT. Gå till ANSLUT. Tryck OK. Tips! Fjärrkontrollen uppdateras omedelbart med informationen från pumpen. För att spara batteri bryts anslutningen automatiskt efter ca 5 minuter. 17

17 MÄTA BLODSOCKER MED FJÄRRKONTROLLEN 1. För in stickan i fjärrkontrollen. 2. A: Bekräfta koden med OK. B: Vid ny burk, ställ in ev ny kod. Tryck OK Tillför blod på stickan. 0,5 mikroliter. 5 sekunder. Tips! Felaktigt BG #2 = Droppen lades på för tidigt Felaktigt BG #4 = För lite blod på stickan För dig som vill använda Korrigeringsdos eller Boluskalkylatorn Vill du använda resultatet för att beräkna din insulindos? Kontakta då din diabetessköterska för inställning av dina personliga kvoter. 18

18 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM VAR TRYGG OCH SÄKER MED DIN PUMP Packa den lilla svarta väskan med ditt reservmaterial och ha den alltid med dig. Då kan du känna dig trygg och säker på att enkelt och snabbt reda upp situationer som kan uppstå. Lägg i ett infusionsset, sprittork, en ampull, Easy-setter, 2 batterier, insulin och insulinpenna, kanyl, extra lancetter, ketonmätare och blodsockerstickor. Tänk på att du bara har kortverkande insulin i din insulinpump, vilket betyder att du vid ett avbrott i insulintillförseln, t ex om nålen råkar lossna, snabbt får insulinbrist. Då behöver du kunna åtgärda problemet direkt och ha tillgång till insulin med PENNA. Mät alltid blodsocker minst morgon och kväll. Då kommer du tidigt att upptäcka om du inte får tillräckligt med effekt av insulinet, t ex på grund av stopp i slangen eller av att nålen åkt ut. Vid högt blodsocker, kontrollera ketoner. Vid behov, ta extra insulin enligt ordination med PENNA! Då undviker du en keto-acidos (syraförgiftning) när blodsockret blivit högt p g a insulinbrist. Därefter kan du börja felsöka i pumpen, reservoaren och infusionssetet. För att uppnå målblodsocker och undvika svängande blodsocker har man ofta nytta och glädje av fler blodsockermätningar, t ex före varje måltid. I Dana R överförs värdet automatiskt från fjärrkontrollen till pumpen. Genom Boluskalkylatorn kan du få hjälp att beräkna din insulindos. Vill du använda den funktionen, kontakta din diabetessköterska för inställning av personliga kvoter. 19

19 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM FYLLA SLANGEN Ibland vill man göra en ny fyllning av slangen, även om man inte byter ampull, t ex för att få bort luftbubblor. För att undvika att göra fel, läs informationen nedan. OBS! Innan du gör en ny fyllning, börja alltid med att kontrollera hur många enheter som är kvar i ampullen. Det ser du i Startfönstret. För att räkneverket ska fungera korrekt ska du skriva in antalet enheter i FYLL-menyn innan du börjar fyllningen av slangen. I annat fall kommer räkneverket automatiskt att ställas om till fabriksinställningen, 250 E. Det kan innebära att du inte får varningen för snart tom ampull. Du kan fylla slangen med Prime fyra gånger per dygn, två gånger mellan kl och och två gånger mellan kl och Tips! Behöver du göra fler fyllningar så kan du ta ur och sätt i batteriet. Då nollställs begränsningen av fyllningarna. Alla övriga inställningar finns kvar i pumpen. 20

20 BRA ATT LÄSA NÄR DU KOMMIT HEM BYTE AV BATTERI Batterisymbolen i fjärrkontrollen visar aktuell batterinivå i fjärrkontrollen och batterisymbolen i pumpen visar batterinivån i pumpen. Byt batteri när det är % kvar, d v s när det är 1 2 pluppar kvar i batterisymbolen, eller minst varannan månad. När pumpen/fjärrkontrollen visar displayen nedan är det viktigt att byta batteri i pumpen direkt. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. 21

21 TIPS! HANTERING AV BATTERIER 1. Vid låg batterinivå kan det bli svårt för fjärrkontrollen att ansluta till pumpen. Kontrollera batterinivån i pump och fjärrkontroll och byt vid behov. 2. Förvara batterierna i rumstemperatur. 3. I förpackningen ligger litiumbatterier i dvala. Batteriet aktiveras när du lägger det i pumpen. 4. Ta ur batteriet ur förpackningen först när du skall använda det. 5. Har du lagt i ett batteri i pumpen och får 1 2 pluppar direkt eller inom 1 2 veckor så är batteriet inte slut, men kan behöva aktiveras ytterligare. Prova med att ta ur och lägga i batteriet igen. 6. Ett annat tips kan vara att sprittvätta plus- och minuspolerna så får du bort ev fett från fingrarna och förbättrar kontakten. 7. Byt batteri minst varannan månad även om batteriindikatorn visar 3 4 pluppar. Vid läng - re användning än 2 månader kan batterikraften sjunka snabbt. Trycker man mycket på pumpen, t ex småbarnsföräldrar, kan batteriet ta slut tidigare och man kan då byta batteri 1 gång/månad. 8. Ha alltid ett extra batteri tillgängligt. Om du skulle ha missat att hämta ut batterier på apoteket kan du alltid låna ett batteri från Easy-Settern eller fjärrkontrollen. Det är samma sorts batteri i alla tre produkterna. 22

22 TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET Använd alltid rumstempererat insulin. Kallt insulin gör att en mängd småbubblor lätt uppstår när man drar upp insulinet och dessa är svårare att samla ihop till en större bubbla som man kan pressa ut. Kallt insulin rymmer dessutom mer luft och gas än rumstempererat insulin och det är inte synbart för ögat. När insulinet sedan blir rumstempererat frisätts gasen och skapar luftbubblor som kan komma ut i slangen 1 2 dagar efter att man fyllt reservoaren. Dra upp insulinet sakta och försiktigt när du använder en 10 ml flaska. Använder du istället en 3 ml ampull kan du lägga reservoaren med kanylen instucken i insulinampullen på bordet. Tryck sedan, med hjälp av t ex bakändan på en blyertspenna, fram gummiproppen som är i botten på insulinampullen, så att insulinet sakta och fint kommer in i reservoaren. Drar man upp insulinet snabbt påminner effekten om en fors som brusar och många bubblor bildas. Om du använder en 10 ml ampull så undvik att spruta in luft för att åstadkomma ett övertryck i insulinampullen. Det kan bli en kolsyreeffekt och en mängd småbubblor bildas som är svåra att se för ögat, men som samlar ihop sig till större och synliga bubblor efter någon dag. Kontrollera alltid slangen morgon och kväll och spruta ut eventuella luftbubblor. Inspektera också instickställe. 23

23 fortsättning TIPS! SÄKER HANTERING AV INSULINET När du fyllt reservoaren med insulin så börja med att hålla reservoaren i handen med ampullspetsen uppåt. Gör en snabb cirkelrörelse (som att rita ett liggande O i luften) för att samla ihop luften. Du kan också dra ner insulinet en bit så att du får ett luftrum längst upp mot ampullspetsen. Snurra och vrid på reservoaren så att du får bubblorna att glida ihop till en större. Undvik att knacka eller slå hårt på ampullen för att få ut luft. Hårda knackningar på en luftbubbla kan splittra bubblan i en mängd småbubblor som man inte ser, men som fortfarande finns kvar i ampullen. De kan efter 1 2 dagar ha samlat ihop sig och komma ut i slangen som en större bubbla. Behöver du knacka så gör det med lätt och varsam hand. När du kopplar isär slangen och kanylen kan det ibland hända att insulinet backar ett par centimeter i slangen. Det beror ofta på temperaturväxlingar och är ett naturligt fenomen. Kontrollera slangen innan du kopplar ihop den igen och spruta gärna ut 1 2 enheter som bolus i luften innan du kopplar ihop slangen med kanylen. Temperatur- och tryckväxlingar kan påverka bildningen av luftbubblor i reservoaren. Det kan t ex vara när man bär pumpen nära kroppen såsom innanför Bh:n och sedan tar av sig pumpen i en sval träningslokal och vice versa. Bildning av luftbubblor kan också ske i samband med tryckförändringar i flygplan. Kontrollera slangen och reservoaren extra i samband med kraftiga temperatur växlingar och efter flygresor. 24

24 LITEN PUMP-ORDLISTA Basaldos Detta motsvarar basdosen du hade tidigare, t ex Levemir eller Lantus. Basaldosen förprogrammeras för dygnets 24 timmar och kan variera mellan timmarna. Pumpen levererar basaldosen kontinuerligt var 4:e minut under hela dygnet. Bolusdos Detsamma som måltidsdos. I pumpen kan du välja mellan 3 olika bolusdoser, vanlig standard bolus, förlängd bolus och kombinationsbolus. Tillfällig basaldos Med tillfällig basaldos kan du sänka eller höja din basaldos under ett valbart antal timmar, t ex inför ökad eller minskad fysisk aktivitet eller om du är sjuk. Ställer du tillfällig basaldos på 130 % innebär det att du ökar din basaldos med 30%. Du bestämmer också hur många timmar du vill att det ska gälla (1 24 timmar). Boluskalkylator Med Boluskalkylator kan få ett förslag på bolusdos utifrån den kolhydratmängd du tänker äta samt ditt aktuella blodsocker. För att använda Boluskalkylator ska du, tillsammans med ditt diabetesteam, lägga in din personliga kolhydratkvot och korrigeringskvot. 25

25 BASALDOSER 26

26 KOM-IHÅG-LISTA VID PUMPSTART Åtgärd i kväll vid högt eller lågt blodsocker Om blodsockret ligger lågt i kväll: Om blodsockret ligger högt i kväll: Kom-ihåg-lista för inställningar i min pump vid pumpstart Funktion Fabriksinställning Ordination Stäng av/auto off 0 timmar Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Missad bolus larm Av Förlängd bolus På Beräkning På Förinställd bolus 0 enheter Basal max 3,3 E/tim Bolus max 40 E/dos Daglig max 160 E/dygn Ocklusionslarm M Dec ratio % 20 27

27 DOSERING VID AKUT AVBROTT I PUMPBEHANDLINGEN Extrados med PENNA vid tillfälligt högt blodsocker och ketoner Antal E: Upprepas efter timmar om fortsatt högt blodsocker. Ordination för dosering med PENNA vid akut avbrott i insulinpumpbehandlingen eller tillfällig användning av penna: Frukost: Lunch: Middag: Kväll: Basinsulin frukost: Så här undviker du att få keto-acidos! Avbrott i insulintillförseln kan ske t ex om nålen åker ut eller du får stopp i kanylen eller slangen. Det kan snabbt leda till högt blodsocker eftersom det bara är kortverkande insulin i pumpen. För att du inte ska utveckla en keto-acidos (syraförgiftning) är det viktigt att du vid symtom på högt blodsocker mäter både blodsocker och ketoner. Ta alltid extradosen med PENNA och ta den innan du börjar ta reda på vad som orsakat det höga blodsockret. Då hinner insulinet verka medan du felsöker och risken för keto-acidos är då minimal. 28

28 Denna snabbguide tillhör: Viktiga telefonnummer Diabetesmottagningen: Annat: Produktspecialist NordicInfu Care AB: Har du frågor om pumpen? Har du frågor om din Dana-pump, RING oss gärna på NordicInfu Care AB. OBS! Har du frågor om dina doser, ketoner, högt eller lågt blodsocker ta kontakt med ditt diabetesteam. NordicInfu Care AB, Box Nacka Strand Tel: kl E-post: Vid behov av AKUT TEKNISK pumpsupport utanför kontorstid är du välkommen att ringa vårt journummer OBS! Den här snabbguiden ersätter inte Användarmanualen. Läs Användarmanualen för komplett information och felsökning. 29

29 dec 2013 Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, Nacka Strand. Tel Fax NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Dana R snabbguide för pumpstart www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Första dagen - en enkel och trygg start med Din nya Dana R Programmera din grunddos - basaldos Ta måltidsdos - bolusdos Ändra grunddosen

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd

Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-60124 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity

Läs mer

Dana R Snabbguide fördjupning

Dana R Snabbguide fördjupning Dana R Snabbguide fördjupning Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...

Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen... Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Och låt oss berätta

Läs mer

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

JuniorStar Snabbguide

JuniorStar Snabbguide JuniorStar s n a b b g u i d e Du har just blivit ordinerad insulin från Sanofi i denna flergångspenna JuniorStar. Du kan ställa in doser från 1 till 30 enheter i steg om 0,5 enheter. I snabbguiden hittar

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

LBK Checklista nydebuterad diabetes

LBK Checklista nydebuterad diabetes LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 Insulinpump och CGM-system Kom igång snabbt Snabbguide 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 2 1. Viktigt Den här snabbguiden ger en ögonblicklig översikt

Läs mer

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg...

Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg... Få koll på ditt blodsocker! Just nu och vart det är på väg......oavsett om du behandlas med insulinpenna eller pump. Nordic Säkert har du vid det här laget hört talas om kontinuerlig glukosmätning (CGM).

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

S N A B B G U I D E OptiClik

S N A B B G U I D E OptiClik S N A B B G U I D E OptiClik OptiClik och dess delar Nål Inre nålskydd Du har just blivit ordinerad Lantus eller Apidra i flergångsinsulinpennan OptiClik. I snabbguiden hittar du information om hur du

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2015 148

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2015 148 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen

Läs mer

Till dig som fått Toujeo

Till dig som fått Toujeo P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Toujeo Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Toujeo (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013

Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump. Januari 2013 Snabbguide för Flocare Infinity TM Pump Januari 2013 Lätt att rengöra under rinnande vatten!! Flocare Infinity-pumpen är enbart avsedd för enteralt bruk. Använd endast Flocare Infinitys medföljande tillbehör.

Läs mer

Halmstad 29-31 januari 2014

Halmstad 29-31 januari 2014 Välkommen till kursen Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Halmstad 29-31 januari 2014 www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar

Diabetes mellitus - barn- och ungdomsklinikenhos barn och ungdomar Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-12-01 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Wittkopp. Primor 2000 Level 5

Wittkopp. Primor 2000 Level 5 Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual Innehåll 1 Användning... 3 Öppna... 3 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 Programera användarkod Program 1... 4 Byta Master- eller användarkod Program 0...

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar Hotel Novotel i Göteborg 6-8 februari 2013 läs mer på www.insulinpumpkurs.se Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Läs mer

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55

SoloSTAR S. Toujeo_snabbguide2015.indd :02:55 SoloSTAR S N A B B G U I D E Toujeo_snabbguide2015.indd 1 2016-02-03 14:02:55 Du har just blivit ordinerad Toujeo i den förfyllda insulin pennan SoloSTAR. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

MINA KONTAKTPERSONER:

MINA KONTAKTPERSONER: MINA KONTAKTPERSONER: 2 1 1. FÖRBERED PENNAN Kontrollera att du har rätt insulinpenna och att insulinet ser klart och färglöst ut. Ta av skyddshatten på pennan och skruva på en ny nål. Ta sedan av nålskydden.

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide

MEDICINSK TEKNIK. Injectomat MC Agilia Snabbguide MEDICINSK TEKNIK Injectomat MC Agilia Snabbguide 1 Beskrivning 1 2 3 4 5 6 7 10 11 9 8 1- Låsklaff för spruta 2- Spår för sprutvingar 3- Drivblock 4- Drivblocksskydd 5- Handtag 6- Monteringsskruv 7- Infraröd

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Manual för Insulinpump och CGM registrering.

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Manual för Insulinpump och CGM registrering. Manual för Insulinpump och CGM registrering. Pumpregistrering Personnummer, namn och besöksdatum följer med från huvudsidan. Pumpstart I fältet Pumpstart anges det datum som patienten började sin pumpbehandling.

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P a t i e n t i n f o r m a t i o n Till dig som fått Lantus Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin) av din läkare. Det främsta målet

Läs mer

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Diabetessjuksköterska Barndiabetesmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna Presentationen finns att hitta på www.diabit.se under Mitt diabetesteam Karolinska

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga ATT KÖPA Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt Blodsockervärde n Datum 20/8 En guide för unga Frukost före efter Lunch före efter Middag före efter Kväll 6.8 9.9 7.3 12.1 7.5 13.8 13.5 Natt - Insulindos och anmärkningar

Läs mer

TILL DIG SOM HAR FÅTT

TILL DIG SOM HAR FÅTT INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT Humalog 200 E/ml KwikPenTM (insulin lispro) Du har fått Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten.

Diabetes Mellitus Subkutan insulinbehandling direkt från sjukdomsdebuten. Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Diabetes Giltig fr.o.m: 2017-04-10 Faktaägare: Johan Karlsson, överläkare, Barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Anna Bärtås, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 167

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 167 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska påbörja behandling med. Norditropin

Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska påbörja behandling med. Norditropin Patientinformation från din vårdgivare Till dig som ska påbörja behandling med Norditropin SimpleXx (somatropin) Norditropin SimpleXx Nu ska du starta behandlingen med Norditropin SimpleXx som är ett tillväxthormon.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn och tonåringar Preliminärt Program Halmstad 29-31 januari 2014 Hotel Tylösand, Halmstad. Foto: pamela.se. Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning barn

Läs mer

CRONO SC Bärbar infusionspump

CRONO SC Bärbar infusionspump CRONO SC Bärbar infusionspump NY MODELL BRUKSANVISNING FÖR LÄKAREN Canè S.p.A. Medical Technology Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italy Tel. +39 011 9574872 Fax +39 011 9598880 www.canespa.it mailbox@canespa.it

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level

Wittkopp Primor 2000 Level Wittkopp Primor 2000 Level 5 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro)

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ. TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG (insulin lispro) Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida

Bruksanvisning. Talande fickuret Tida Bruksanvisning Talande fickuret Tida Tida är ett talande fickur som kan läsa upp tiden i klartext (analogt) eller digitalt. Tida kan anpassas med ett dagligt larm, då den ger ljudsignal samt läser upp

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör.

Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör. 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om

Läs mer

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet

Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Vad gör vi för att nå HbA1cmålet Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Centrallasarettet Växjö Annelie Ekblad Diabetessköterska Stig Edvardsson Överläkare Vilka är målen? HbA1c < 52 mmol/l God

Läs mer

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism.

Cognita Klockan. Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognita Klockan Idén till klockan kommer från en pappa till en Norsk flicka med Autism. Cognitaklockan Syfte med Cognita-klockan: Cognitaklockan hjälper personer med kognitiva svårigheter att få översikt

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en

Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en SoloSTARS N A B B G U I D E Du har just blivit ordinerad Lantus och/eller Apidra i den förfyllda insulinpennan SoloStar. Du kan ställa in doser från 1 till 80 enheter, med en enhet i taget. I snabbguiden

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Wittkopp Primor 2000 Level 15

Wittkopp Primor 2000 Level 15 Wittkopp Primor 2000 Level 15 Användarmanual sid. 1 Innehåll 1 Användning... 3 1.1 Öppna... 3 1.2 Låsa... 3 2 Master- och användarkod... 4 2.1 Programera användarkod Program 1... 4 2.2 Byta Master- eller

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 166

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2014 166 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Digipassguiden. Så här använder du din digipass

Digipassguiden. Så här använder du din digipass Digipassguiden Så här använder du din digipass Innehållsförteckning Beskrivning av digipassen 4 Aktivera din digipass 4 Logga in på Internetkontoret 5 Logga ut från Internetkontoret 6 Att navigera digipassens

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Till dig som fått Lyxumia

Till dig som fått Lyxumia P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lyxumia Lyx_patientbroschyr_maj2015.indd 1 2015-06-05 09:00:12 Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid).

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Dosautomaten MyFID. Vid Parkinsons sjukdom Ordinationsmanual för FAST doseringsschema.

Dosautomaten MyFID. Vid Parkinsons sjukdom Ordinationsmanual för FAST doseringsschema. Dosautomaten MyFID Vid Parkinsons sjukdom Ordinationsmanual för FAST doseringsschema www.sensidose.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Ställa in ett nytt doseringsschema 4 1.1 Öppna inställningsmenyn

Läs mer

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion.

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. Diabetes typ 2 Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Ökat behov av insulin. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. När behovet av insulin överstiger kroppens produktionskapacitet

Läs mer

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation

Till dig som har fått Humulin NPH. Patientinformation Till dig som har fått Humulin NPH Patientinformation Varför behöver du Humulin NPH? Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom. Efterhand kommer din bukspotts körtel att producera mindre och mindre insulin,

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN Bruksanvisning för NovoSeven LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA NOVOSEVEN NovoSeven levereras i form av ett pulver. Före injektion (administrering) måste det lösas upp i spädningsvätskan

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Diabeteskonsulent Varför? Hur? Diabeteskonsulent. Varför? Nu behöver jag

Läs mer

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid)

Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Till dig som får behandling med Trulicity (dulaglutid) Komma igång med Trulicity Diabetes är en sjukdom som kan förändras med tiden. Ibland kan du behöva byta till en behandling som fungerar bättre för

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Fjärrkontroll med timer

Fjärrkontroll med timer Fjärrkontroll med timer Trådlös timerkontroll med 16 programmerbara kanaler för att styra enskilda mottagare på daglig basis vid en förprogrammerad tid och upp till maximalt 12 gånger om dagen. Fjärrkontrollen

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer