JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1"

Transkript

1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

2 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det här mig? Hur kommer mitt liv att förändras? Hur kan jag få kontroll över tillvaron igen? Det kan kännas överväldigande att hantera diabetes, särskilt när man just har fått diagnosen. Det viktiga är att lära sig så mycket man kan om sjukdomen och förstå vilka olika metoder det finns för att i så hög grad som möjligt hålla blodsockret på rätt nivå. Läs om hur andra med typ 1 diabetes har det och hur de har hittat sitt eget sätt att få bättre kontroll på blodsockret. När jag fick diagnosen diabetes typ 1 vägrade jag helt enkelt acceptera det. Jag var inte intresserad av någon behandling av min sjukdom. Jag vägrade bara erkänna att jag hade den. Sedan fick en tjej jag känner svåra komplikationer som hon skulle få dras med för livet för att hon inte hade tagit hand om sin diabetes som hon skulle. Jag hade just hittat en doktor som verkligen trodde på behandling med insulinpump, så jag bestämde mig för att pröva. Nu har jag mycket bättre kontroll över blodsockret tack vare min MiniMed Veo insulinpump. Jag lever ett normalt liv, och bäst av allt: jag är optimistisk om framtiden. Dominika Få diagnosen diabetes typ 1 Många av dem som får diagnosen typ 1 diabetes undrar förstås hur det kommer att påverka deras liv, både nu och i framtiden. En viktig del av blodsockerkontrollen är att förstå diabetes och hur sjukdomen påverkar kost, motion, andra sjukdomar och vardagslivet i största allmänhet. Kolhydraterna i maten vi äter bryts ner till glukos, som kroppen behöver som energi för all aktivitet. Kroppen behöver också insulin för att föra glukos från blodet till cellerna där det ska användas som energikälla. Normalt utsöndras insulinet av bukspottkörteln. Om bukspottkörteln inte producerar insulin stannar glukosen kvar i blodet och cellerna får inte den energi de behöver. Det är den höga glukosnivån i blodet, blodsockret, som ger de mer akuta tecknen och symtomen på diabetes. Vid behandling av diabetes finns det många olika faktorer att ta hänsyn till. Blodsockret ska övervakas och man måste vara noga med hur mycket kolhydrater man äter. Man bör också motionera och få i sig rätt mängd insulin för att hålla blodsockret under kontroll och minska risken för komplikationer. Genom att sätta sig in i vad kroppen behöver och lära sig hur man håller blodsockret på rätt nivå går det att sköta sin diabetes på rätt sätt. Många kan återgå till att leva ett normalt och aktivt liv efter att de har fått diagnosen diabetes typ 1. Om man lär sig hålla blodsockret under kontroll kan man äta ute, ta sovmorgon när man är ledig, delta i sport och idrott och resa utomlands utan problem. När jag fick diagnosen hade jag svårt att motivera mig själv och hålla blodsockret under kontroll. Jag tog inte så allvarligt på min diabetes. Dominika 3

3 Metoder för att hålla blodsockret på rätt nivå Om blodsockret ska hålla sig inom gränserna så att risken för komplikationer minskar måste kroppen få tillräckligt med insulin. Det finns olika behandlingsmöjligheter: Pennbehandling (MDI): Injektion minst tre gånger per dag med snabbverkande insulin och en till två gånger med långverkande insulin. Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII) Kontinuerlig subkutan insulininfusion med insulinpump ersätter behandlingen med penna injektioner genom att tillföra snabbverkande insulin under hela dygnet. En programmerad insulintillförsel efterliknar bukspottskörtelns naturliga insulinproduktion och går lättare att anpassa till kroppens behov. Snabbverkande insulin verkar nästan utan fördröjning och minimerar variationer i blodsockret som svar på kolhydratintag eller om blodsockret blir högt och behöver sänkas. Sänkt HbA1c kan minska risken för komplikationer HbA1c: Ett viktigt mått på hur väl diabetes kontrolleras. Måttet bygger på den genomsnittliga blodsockernivån under de föregående 2 3 månaderna. DCCT-studien (Diabetes Control and Complications Trial) bekräftar att en sänkning av HbA1c med bara 1 procent minskar risken för förändringar i de små blodkärlen med upp till 40 procent.* HbA1c bestäms tre till fyra gånger per år med målet att hålla värdet under 52 mmol/mol eller på det målvärde som din läkare har satt upp för dig.* Normalt ligger blodsockret på mellan 4 och 8 mmol/l, och du kan försöka hålla dig inom det området genom egenkontroll av ditt blodsocker, med hjälp av en blodsockermätare.* Hypoglykemi (lågt blodsocker) betyder att blodsockret ligger under 3,5 mmol/l, men gränsen kan variera individuellt. Hypoglykemi kan vara lindrig. Då känner man av symtomen och kan motverka dem genom att äta eller dricka något som innehåller kolhydrater. Vid svår hypoglykemi behöver man hjälp av någon annan och kan behöva sjukhusvård. Hyperglykemi (högt blodsocker) betyder att blodsockret ligger över 11 mmol/l, men gränsen kan variera individuellt. Blodsockernivåer över 15 mmol/l bör behandlas snabbt för att förhindra akuta komplikationer. Det kan vara svårt att nå och hålla HbA1c-målet utan att riskera låga blodsockervärden. Med insulinpump går det att justera insulintillförseln kontinuerligt efter kroppens behov. Så hur kan du som nyligen har fått diagnosen diabetes typ 1 hålla blodsockret under kontroll utan att behöva förändra din livsstil? Jane och Emily Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 &

4 För många är en insulinpump den bästa lösningen Många med typ 1 diabetes använder en insulinpump för att hålla blodsockernivån under bättre kontroll. En insulinpump är liten, ungefär som en mobiltelefon, och lätt att bära med sig i fickan, bältet eller andra bäranordningar. Med en insulinpump kan diabetespersonalen hjälpa dig ställa in tillförseln av basalinsulin på ett sätt som efterliknar en frisk bukspottkörtels funktion genom små doser snabbverkande insulin under hela dygnet. Pumpen kan hjälpa dig justera insulindosen efter behov, särskilt efter måltider och under natten, så att blodsockret kontrolleras effektivare. Med pumpbehandling slipper du täta injektioner varje dag och behöver bara byta infusionssetet med några dagars mellanrum. Dominikas pump i naturlig storlek Jag höll på med många sporter och ville alltid prestera på topp, men det var svårt att få bra blodsockerkontroll med insulinpennor Simon Hur hjälper MiniMed Veo till med att hålla blodsockret under kontroll? MiniMed Veo ger bättre kontroll över blodsockernivåerna genom möjligheten att justera insulintillförseln, vilket minskar risken för höga och låga blodsocker. Fördelarna med insulinpumpbehandling är: Enklare dosering: Det kan vara krångligt att räkna ut insulinbehovet med så många aspekter som man måste ta hänsyn till. MiniMed Veo har en inbyggd bolusguide, Bolus Wizard som bidrar till en exakt dosering genom att räkna ut och föreslå rätt insulindos med hänsyn till det insulin som redan finns i kroppen, aktuellt blodsocker, kolhydratintag och personliga insulininställningar. Färre injektioner: Exakta mängder av snabbverkande insulin tillförs under hela dygnet via infusionssetet, som byts med några enkla handgrepp varannan eller var tredje dag. Större flexibilitet: MiniMed Veo kan justeras utan fördröjning för att kompensera för motion eller sjukdom eller ge små bolusdoser i samband med mellanmål. Justeringen görs med en enkel knapptryckning det behövs ingen extra insulininjektion. Det finns till och med en inställning för tillfällig basaldos som höjer eller sänker insulindosen proportionellt och kan användas för att t.ex. sänka insulindosen vid fysisk ansträngning. Bekvämare: MiniMed Veo har en extra finess i form av en trådlöst ansluten blodsockermätare. Mätaren skickar automatiskt blodsockervärdena till pumpen, så att bolusguiden kan göra noggranna beräkningar av insulindosen. Dessutom lagras informationen i en digital dagbok tillsammans med insulindoserna. Kliniska studier* bekräftar att patienter med typ 1 diabetes i alla åldrar som byter från pennbehandling till pumpbehandling rapporterar att deras livskvalitet blivit bättre och att de är mer nöjda med sin behandling. 7

5 Så här kan MiniMed Veo underlätta ditt dagliga liv MiniMed Veo kan hjälpa till att hålla målvärdena för blodsockret och minska risken för låga blodsocker*. En enkel och smidig hantering av insulinbehovet ger större möjligheter att välja livsstil. MiniMed Veo och kost Kosten har en central roll i diabeteshanteringen. Om du tar injektioner ofta kan det vara svårt att klara försenade måltider, hoppa över måltider eller följa olika dieter. MiniMed Veo kan göra det lättare att hantera ätandet. Det går t.ex. att använda de olika bolusalternativen för att anpassa insulintillförseln efter olika situationer. Bolusguiden gör det lättare att beräkna hur mycket insulin du behöver. Beräkningarna bygger på: kolhydratintag, blodsockernivå, insulindos i förhållande till kolhydrater och mängden aktivt insulin i kroppen. På så sätt kan du få exakt den mängd insulin som behövs för att hålla rätt blodsockernivå. MiniMed Veo och motion Det är viktigt med regelbunden motion för både kropp och själ och det rekommenderas av alla läkare. Motion kan dessutom sänka blodsockret. Med MiniMed Veo går det att justera insulindosen efter aktivitetsnivå, från en intensiv match till en lugn promenad, så att risken för lågt blodsocker efter träning minskar. Många idrottare med typ 1 diabetes använder insulinpump för att få bättre blodsockerkontroll. MiniMed Veo och nattliga låga blodsocker Insulinbehovet kan förändras under dygnet. Med pennbehandling anpassas doserna av långverkande insulin oftast till det genomsnittliga behovet och täcker inte variationerna under dygnet. Med MiniMed Veo går det att ställa in olika basaldoser efter det individuella behovet vid olika tider på dygnet som kan hjälpa till att minska risken för lågt blodsocker, särskilt under nattsömnen. Det finns så mycket att lära sig när man har fått diagnosen. En sak är att det finns insulinpumpar som gör att det går att leva ett bra liv och ha kontroll. Jonny Jonny Bättre kontroll med sin insulinpump sedan

6 Är en insulinpump rätt val för dig? Många med typ 1 diabetes kan ha nytta av en insulinpump fast de inte vet om det. Om något av följande gäller för dig kan du troligen få bättre blodsockerkontroll med en insulinpump: Rädsla för sprutor Svårigheter att hantera höga och låga blodsockervärden Rädsla för låga blodsocker, särskilt på natten Högt HbA1c Minskad medvetenhet om låga blodsocker Oro för långsiktiga komplikationer Behov av större flexibilitet i det dagliga livet Det bästa sättet att hålla en hälsosam blodsockernivå är att testa blodsockret minst fyra gånger per dag och justera behandlingen efter behovet. MiniMed Veo med bolusguiden kan göra beräkningarna och föreslå justeringar så att din blodsockerkontroll blir bättre. Fler alternativ med MiniMed Veo I MiniMed Veo finns också ett integrerat alternativ för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och möjlighet att ladda ned pumpen i CareLink -programmet för behandlingshantering. MiniMed Veo i kombination med CGM är den enda insulinpumpen med en funktion som kan minska effekten av lågt blodsocker*. Om blodsockret blir farligt lågt kan MiniMed Veo stänga av insulintillförseln i upp till två timmar. Den kan också varna om blodsockret stiger eller sjunker snabbt. Det kan vara en stor fördel jämfört med egenkontroll av blodsockret, eftersom det inbyggda systemet i MiniMed Veo varnar när blodsockret passerar förinställda gränsvärden och också visar aktuella glukostrender. Om du vill veta mer om extraalternativen och hur de kan förbättra din diabeteshantering kan du gå till vår webbplats på eller prata med vårdpersonalen. Det integrerade MiniMed Veo systemet Jag bestämde mig för pumpen efter att jag hade börjat tänka på framtiden. Jag skulle inte kunna förlåta mig själv om jag inte gjorde det som var rätt för barnen. Dominika Diskutera med din läkare om insulinpumpbehandling kan vara rätt för dig. MiniMed integrerade system Enlite glukossensor CareLink mjukvara för diabetesbehandling 11

7 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 Guido Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2005 Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 HITTA FLER BERÄTTELSER PÅ: Sverige Medtronic AB Isafjordsgatan KISTA Tel +46 (8) Fax +46 (8) Europe Medtronic International Trading Sarl Route du Molliau 31 Case postale CH-1131 Tolochenaz Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ATT UTVECKLA KOMPLIKATIONER TILL DIABETES TYP 1? JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Innehållet i denna broschyr är endast avsett för vuxna. Innehållet och uppgifterna i denna broschyr är endast avsedda som information och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Tänk också på att de patientberättelser som ingår i broschyren är personliga. Individuella upplevelser och behandlingsresultat beror på många faktorer och kan variera kraftigt mellan olika personer. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling, se till att du förstår vad läkaren säger och följ hans eller hennes anvisningar. Medtronic påtar sig inga skyldigheter och inget ansvar för någon personskada eller materiell skada som direkt eller indirekt orsakas av eller påstås ha orsakats av informationen i denna broschyr. *Referenserna finns arkiverade och kan fås på begäran. Kontakta din lokala Medtronic-representant. UC SV 2013 Medtronic International Trading Sarl. Med ensamrätt. Ingen del av denna broschyr får på något sätt eller i någon form återges eller användas utan tillstånd från Medtronic International Trading Sarl. Tryckt i Europa. Varumärkena Veo, Bolus Wizard och MiniLink och det registrerade varumärket Medtronic CareLink tillhör Medtronic MiniMed, Inc.

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI

JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Simon Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2004 JAG ÖNSKAR DET FANNS NÅGOT ANNAT SÄTT ATT HANTERA HYPOGLYKEMI Lågt blodsocker kan vara ett av de största orosmomenten för den som har typ 1 diabetes,

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270

PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 PKU, fenylketonuri, vuxenperspektivet Informationsskrift 270 På Ågrenska arrangeras vuxenvistelser där vuxna med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Stöd från familj och vänner Vi behöver alla ha ett bra nätverk och veta att det finns personer runt omkring oss som kan dela glädje,

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer