LBK Checklista nydebuterad diabetes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LBK Checklista nydebuterad diabetes"

Transkript

1 LBK Checklista nydebuterad diabetes Kortfattad beskrivning av vad som ska gås igenom samt förslag på lämplig ordningsföljd. Patientdata: PAS: PAL: Ankomstdagen: BDD-STUDIEN: Se speciell pärm. Finns på sköterskeexp. Tillfråga patient/föräldrar. Lämna ut patientinformation. Anmälningsblankett, läkare/diabssk fyller i. Se till att ansvarig läkare fyller i dem innan hem-gång. Provtagning debutdag: Debutprover. Ta proverna i samband med att PVK sätts, innan start med insulininfusion. Remiss behövs (finns i BDD-pärm). Provtagning: HbA1C, bltr, längd, vikt, blodgas/istat, blodsocker + ev övriga prover ord av läkare. Längd, vikt tas både på mor och far (data till BDD-studien) Dietist: Meddela direkt att vi har en nyupptäckt diabetespatient. Dietist har en planerad verksamhet och svårt att komma med kort varsel. Kurator: Meddela direkt att vi har en nyupptäckt diabetespatient. Kurator har planerad verksamhet och svårt att komma med kort varsel. Urinteststicka: Visa föräldrarna hur Keto-Diabur stickorna avläses. De kan sedan sköta stickorna själva och föra in resultatet på blodsockerlistan. Diabetes Karin Martinsson Heikkilä Annika Norojärvi 1 av 5

2 Pärm: Dela ut pärm. Alla info broschyrer finns i den samt gula boken om diabetes. "Gula Boken Diabetes hos barn och ungdomar. Frågor och svar. Delas ut gratis till alla nydebuterade. Böcker: Typ 1 diabetes; Hos ungdomar och unga vuxna av Ragnar Hanås. Avdelningens exemplar av boken lånas ut till föräldrarna. Uppmana föräldrarna att använda boken som uppslagsbok. Ej läsa den från pärm till pärm. Dag 2: Kolhydraträkning: Barnet har fortfarande insulininfusion. Summera varje dygns insulinbehov kl Svara på barnets/föräldrarnas frågor. Tänk på att informationen behöver upprepas. 100-regeln: hur mycket en enhet insulin sänker blodsockret 500-regeln: hur många gram kolhydrater en enhet insulin tar hand om. Kvoterna baseras på total dygnsmängd insulin. Räkna om varje dag. Se separat dokument på Insidan under Diabetes. Blodsockermätare: Blodsockermätare provas ut tillsammans med diab-ssk. Om ingen diab-ssk finns i tjänst ges en Freestyle Lite mätare till pat/familjen. De får mer information vid första återbesöket. Visa hur mätaren och teststickorna fungerar. Viktigt att informera att teststickorna inte får fyllas med blod i bägge fälten halv cirklar. Ger felaktigt svar. Familjen/pat ska utföra blodsockerprovtagning själv så tidigt som möjligt. Hjälpmedelskort: Hjälpmedelskorten skrivs ut av diabetessköterskan eller läkare, de behövs när patienten ska hämta ut diabeteshjälpmedel. Dag 3: Barnet/föräldrarna förbereds/utbildas på att gå över till att ta insulin subkutant Insulin: Direktverkande (måltidsinsulin), NovoRapid och långverkande (basinsulin) Lantus eller Levemir. Ampullerna förvaras i kylen (får Diabetes Karin Martinsson Heikkilä Annika Norojärvi 2 av 5

3 inte frysas). Tas fram minst 1 timme innan det ska användas så att insulinet hinner bli rumsvarmt för att undvika luftbildning i ampullen. Efter det att insulinampullen satts i penna håller insulinet i en månad. Informera om att insulinet är känsligt både för värme och kyla.(tappar effekt). Be läkare skriva recept åt barnet så de kan hämta ut insulinet och glucagon. Insulinpennor: Ta reda på vilket måltidsinsulin och långverkande insulin barnet ska använda? Tänk på att mindre barn behöver en insulinpenna som kan dosera ½ enheter. Visa hur pennorna fungerar. Använd de insulinpennor som finns inne i läkemedelsrummet och som är märkta "Övningspennor" för visning. Ampuller med testmedium finns i anslutning till pennorna. Insulinpennorna Novopen ECHO röd eller blå ges till de barn som behöver ½ enheter. Dessa pennor passar till insulinet Novorapid och Levemir. Insulinpennan Novopen 4 (blå el silver) doserar hela enheter. Ge pennan till äldre barn/ungdomar som inte kommer att ta halva enheter Passar till insulinet Novorapid och Levemir. Läkare skriver ut recept på förfyllda engångsinsulinpennor till Lantus - SOLOSTAR. Finns demo-pennor inne på läkemedelsrummet. Kanyler: Pennkanyl+ 5mm, 6 mm eller 8 mm finns i läkemedelsförrådet och i diabeteshjälpmedelsförrådet. Passar till ovan angivna insulinpennor. Välj längd efter hur mycket underhudsfett patienten har, 6 mm passar de flesta. Injektionsteknik: Visas helst dagen innan planerad start av insulin s.c. Övningspennor finns läkemedelsrummet. Provstick i svamp eller på någon vuxen. Bra om föräldrarna vet hur det känns. Testmedium finns i läkemedelsrummet. OBS! Det ska inte injiceras i någon människa. Det går bra att sticka sig utan att injicera något. Det finns bra bilder att visa på stickteknik och stickställen, i pärmen Injektionsställen: Långverkande insulin ges glutealt (i skinkans övre yttre del). Kan ges i låret men glutealt rekommenderas därför att fettlagret på låret ofta är för tunnt. Visa bilder på injektionsställen i broschyrer resp Ragnar Hanås bok. Lyft upp ett hudveck (underhudsfett), injicera med 45 graders vinkel eller 90 grader om barnet har mycket underhudsfett. Räkna sakta till tio eller mer innan du drar ut kanylen och slutligen Diabetes Karin Martinsson Heikkilä Annika Norojärvi 3 av 5

4 släpper greppet. Om det backar ut en lite droppe insulin har greppet varit för hårt eller man har inte väntat tillräckligt länge innan nålen dras ut. Vänta då i 20 sek. Restdagar: Datum/sign Högt/lågt blodsocker: Prata om symtom och lämpliga åtgärder. Läs i Ragnar Hanås bok. Lämpligt för barn är att ligga mellan 2 och 8 i blodsocker. Grundtanken vid känningar är att först korrigera det låga blodsockret, med druvsocker ev. sedan äta en måltid eller mellanmål/frukt, samt ta insulin som vanligt. Fett och fibrer i maten fördröjer blodsockerstegringen. Lämplig mängd druvsocker är 1 tablett(dextrosol=3g)/10 kg kroppsvikt. Max 3 tabletter. Dos kan ev upprepas. Vila och ta ett nytt blodsocker om en stund. Lämna ej barnet ensam. Ketoner: Bildas vid sockerbrist i cellerna. Det kan bero på lågt blodsocker eller att sockret i blodet inte kan komma in i cellerna (insulinbrist). Ketoner (syror) kan kontrolleras via blod och urin. Symtom på insulinbrist liknar magsjuka. Därför är det viktigt att de kontaktar oss på Barnkliniken för att få råd om adekvata åtgärder. Riskerar annars ketoacidos. Alltså! Vid den första misstänkta magsjukan efter utskrivningen ska insulinbrist först uteslutas och de ska ringa till Barnkliniken för hjälp. Lämna ut telefonnummer till barnavd resp. barnmott. Finns laminerade kort att dela ut på diabetesrummet. Alla nyupptäckta diabetiker ska erhålla en mätare som kan mäta blodketoner - Precision Xceed. Lämnas ut av diabetessköterska. Om ingen finns i tjänst görs genomgång vid första återbesöket. Glucagonsprutan: Ges intramuskulärt (eller subkutant) i låret genom kläderna vid svår känning där barnet är omtöcknat och inte kan äta/dricka själv eller när personen är medvetslös/krampar. Sprutan innehåller 1 ml = 1 mg Glukagon. Be läkaren ord ordinera om pat. ska ha ½ eller 1 ml. Riktlinjer är att person under 25 kg ska ha halva sprutan och över 25 kg hela sprutan. Verkar inom 10 minuter. Effekten kvarstår minuter. Upprepa inte dosen - ring efter ambulans. Glukagon är ett kroppseget hormon som medverkar till att höja blodsockret genom att kroppens socker förråd (i levern och musklerna) frisätts. Ger ofta illamående/kräkningar som biverkning. Glukagon är helt ofarligt och ska ges omedelbart vid medvetslöshet. Diabetes Karin Martinsson Heikkilä Annika Norojärvi 4 av 5

5 Övningsförpackning finns i läkemedelsrummet. Viktigt att föräldrar vet hur de ska använda sprutan. När personen vaknar: ge söt dryck Diabetes Karin Martinsson Heikkilä Annika Norojärvi 5 av 5

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det

Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Här är några rutiner och behandlingsrekommendationer som är bra att känna till för dig som har diabetes eller när ditt barn har det Blodsockerkontroll Insulin Hypoglykemi lågt blodsocker Behandling av

Läs mer

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering

Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Utbildningsmaterial inför Insulindelegering Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Sida 2 (23) Inledning Detta utbildningsmaterial

Läs mer

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört.

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört. Utbildning i diabetes för omsorgspersonal Diabetes har varit känt under mycket lång tid. Redan för flera tusen år sedan omnämndes sjukdomen i gamla skrifter. Man upptäckte att urinen smakade sött. Länge

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande?

Insulinbehandling. Tillverkning av humaninsulin. Hur gör man insulinet långverkande? Insulinbehandling Målet med all insulinbehandling är att efterlikna den friska bukspottkörtelns sätt att insöndra insulin till blodet. Normalt insöndras en liten konstant mängd insulin under dygnets alla

Läs mer

Till dig som fått Lantus

Till dig som fått Lantus P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Lantus Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Lantus (insulin glargin)

Läs mer

Inför delegering av insulin

Inför delegering av insulin GÄLLIVARE KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN RUTINER OCH RIKTLINJER FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD 2013 04 27 Inför delegering av insulin 2 Delegering av insulin Checklista vid delegering av insulingivning Diabetes Mellitus

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Till dig som ska utföra ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk arbetsuppgifter

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING

INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING 2007-06-14. Reviderat 2008-09-16, 2010-04- 06, 2011-05-04 INFORMATION OM DIABETES FÖR VÅRDPERSONAL INFÖR DELEGERING Syftet är att informationen ska ge teoretisk kunskap till vårdpersonal och utgöra grund

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes

Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes. Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Det är inte roligt att ha diabetes, men man måste kunna ha roligt även om man har diabetes Johnny Ludvigsson Professor i diabetes Diabeteskonsulent Varför? Hur? Diabeteskonsulent. Varför? Nu behöver jag

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Utbildningsmaterial diabetes

Utbildningsmaterial diabetes Utbildningsmaterial diabetes Diabetes kallas en grupp ämnesomsättningssjukdomar som gör att blodet innehåller för mycket socker, glukos. Insulin bildas i bukspottkörteln För att kroppen ska fungera behövs

Läs mer

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering)

Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Sid 1(10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-23 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Inläsningsmaterial och instuderingsfrågor - diabetesutbildning (inför delegering) Instuderingsmaterial

Läs mer

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker).

Preparat som stimulerar insulin frisättningen (mot P- Glukosstegring efter måltid) kan ge hypoglykemi (lågt blodsocker). 2010-04-14 DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt. Insulin bildas

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13

Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering. Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Utbildningsmaterial Diabetes - insulindelegering Anna-Karin Sävemalm Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-08-13 Innehåll Utbildningsmaterial Insulindelegering... 2 Delegering... 2 Att ta emot och acceptera

Läs mer

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips

Hantera vardagen med typ 2-diabetes. Egenvård och praktiska tips Hantera vardagen med typ 2-diabetes Egenvård och praktiska tips Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08 564 82 1 00, Fax: 08 564 821 39 Pg: 481 31 35 3, Bg: 332 4373 info@diabetes.se,

Läs mer

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP

INSULIN- DELEGERING KUNSKAP INSULIN- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 2010:659 4 Diabetes 5 - insulinbehandling 7 - förvaring - mäta

Läs mer

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm

Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering. 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Utbildningsmaterial Diabetes Diabetes - insulindelegering 2015-09-03 Mölndals Stad Anna-Karin Sävemalm Innehåll Utbildningsmaterial... 2 Delegering i kommunal vård och omsorg... 2 Ditt ansvar när du tar

Läs mer

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget.

Å Påverkat allmäntillstånd. Å Illamående eller kräkningar som medför svårigheter med vätskeintaget. ,QQHKnOO 2PKlQGHUWDJDQGHSnVMXNKXVHW... 2 + JWEORGVRFNHU... 4 /njweorgvrfnhu... 6 )HEHURFKVMXNGRP... 9 3DWLHQWHUPHGLQVXOLQSXPS... 11 0RWLRQ... 11 3DWLHQWHUVRPlUSnUHVD... 12 $FFLGHQWHOOWXSSWlFNWK JW EORGVRFNHUHOOHUJOXNRVXUL...

Läs mer

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs

Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Insulinbehandling vid typ 1-diabetes Grundkurs Innehållsförteckning: 1. Vad är typ 1 diabetes? Kan man ha ett normalt blodsocker vid diabetes? 2. Varför har vi socker/glukos i blodet? 3. Vad är socker?

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

Till dig som fått Insuman Basal

Till dig som fått Insuman Basal P A T I E N T I N F O R M A T I O N Till dig som fått Insuman Basal Varför behöver jag ett basinsulin? Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Insuman Basal

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Kolhydrater om man har Diabetes

Kolhydrater om man har Diabetes Kolhydrater om man har Diabetes Jag brukar köra med powerbar gel och sportdryck när jag kör långloppen. På ett långlopp så brukar jag ta 3-5 gel (ca 1 gel var 35-50min ingen första timmen) och sen 2-4

Läs mer