Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör."

Transkript

1 1

2 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för assistans dygnet runt. Om du har frågor som inte är akuta, vänligen skicka oss ett e-brev till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör. 2

3 Innehållsförteckning Välkommen och gratulerar...7 Teknisk och klinisk hjälp...8 Beställa tillbehör...8 Viktig information...8 Kapitel 1 Viktig information...9 Varningar...9 Akutförråd...9 Indikation för pumpanvändning...9 Kontraindikationer...10 Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgen Säkerhetsinformation...13 Kapitel 2 Pumpkit, innehåll...17 Kapitel 3 Förklaringar och symboler...19 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump...21 Lär känna din 2020 pump...21 Viktigaste programmeringsknapparna 21 Programmeringsgrunder 21 Skärm/skärm 21 Knapp för bakgrundsbelysning 21 Audio Bolus/ezBolus 22 Batteri lock/ventil 22 Huvudventilen 22 Ampullocket 22 IR-fönster för nedladdning av data 22 Ljud 22 Knapplåsfunktion 23 Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen 23 Startmeny 23 Huvudmeny 23 Status...24 Kapitel 5 Förbered din Animaspump...25 Isättning av batterier...25 Byte av batteri...25 Inställningar - grunderna...27 Ställ in/ändra tid och datum 27 Sommar och vintertid 28 Ljud inställningar/ändra 28 Ampullen...30 Påfyllning av ampull 30 Montera infusionssetet på ampullen...30 Byte av ampull 31 Primning av pumpen och infusionssetet 32 Val av plats och applicering av infusionssetet...34 Byte av ampull och infusionsset...34 Kapitel 6 Att använda normal bolusfunktion...35 Kapitel 7 Att använda Basalprogramsfunktionerna...37 Att ställa in ett basalprogram

4 Lägga till/ändra i ett existerande basalprogram...39 Kontroll basalprogram...40 Rensa basalprogram...40 TempBasalfunktionen...41 Stänga av ett temporärt basalprogram...43 Kapitel 8 Stopp/starta funktion...45 Stoppa dosering...45 Starta dosering...46 Kapitel 9 Historikfunktion...47 Bolushistorik...47 Total daglig dos (TDD) Historik...48 Larmhistorik...48 Primningshistorik...49 Avstängningshistorik...49 Basalhistorik...50 Kapitel 10 Statusfunktion...51 Statusskärm 1 Aktiv basal...51 Statusskärm 2 Senaste bolus...51 Statusskärm 3 Dosering idag...52 Statusskärm 4 Kombibolus...52 Statusskärm 5 TempBasal...52 Statusskärm 6 Koder...53 Kapitel 11 Avancerade funktioner - Inställningar och aktivering...55 Inställningar Avancerad 1 Audiobolus-funktionen...55 Inställningar Avancerad 2 Avancerade Bolusfunktioner och flera basalprogram...56 Inställningar Avancerad 3 Gränsvärden...56 Inställningar Avancerad 4 Språkinställningar, skärmsläckare, kontrast och batterityp...57 Inställningar Avancerad 5 Auto AV funktion...57 Inställningar Avancerad 6 Varningsinst. för låg insulinnivå och ocklusion-känsligh...58 Inställningar Avancerad 7 Insulin mot kolhydrater (I:K) Nivåer...58 Inställningar Avancerad 7 Insulinsesitivitetsfaktor (ISF)...59 Inställningar Avancerad 7 Blodsocker (BG) mål...60 Inställningar Avancerad 8 INSulin i Kroppen (INSiK)...61 Inställningar Avancerad 9 Sjukdagar...62 Kapitel 12 Att använda avancerade funktioner...63 Audio Bolus och ezbolus...63 ezbolus...65 Avancerade bolusfunktioner...65 ezcarb 65 Lägga till kolhydrater manuellt (utan matlista)...66 Att lägga till BG Bolus till ezcarb 66 Lägga till kolhydrater genom att använda matlistorna...68 Ändra ezcarb-inmatningarna av livsmedel...70 ezbg 71 Kombibolus 73 Påminnelser...74 Bolus - påminnelser 74 Påminnelse om BG kontroll 75 4

5 Doseringshastighet - Bolus...75 Flera basalprogram...75 INSulin i Kroppen (INSiK)...76 När du blir sjuk...76 Kapitel 13 Underhåll...77 Ventilerna...77 Batterilocket med O-ring och ventil...77 Rengöring...77 Avfall...77 Kapitel 14 Säkerhetssystem och Larm...79 Kapitel 15 Problemlösningsguide...85 Hypoglykemi...85 Hyperglykemi...86 Problem med infusionsset och infusionsställen...88 Diabetisk Ketoacidos (DKA)...89 Kapitel 16 Om du blir sjuk...91 Mediciner...91 Blod och urintestning...91 Mat och dryck...91 Kapitel 17 Att leva med pump...93 Träning och sport...93 Bad/Simning...93 Vid resa...93 Samlag...94 Kapitel 18 Min information...95 Vanliga frågor och svar Ordlista Tekniska specifikationer Doseringshastighet Patienträttigheter Animas leverantörsstandard

6 6

7 Välkommen och gratulerar! Med din nya insulinpump Animas 2020 har du börjat ett nytt liv. Ditt val att börja med insulinpump visar att du är angelägen om att ta bra hand om dig själv pumpen har utvecklats särskilt för att hjälpa dig att hantera din diabetes med hjälp av avancerad teknik och sofistikerade säkerhetssystem. Din pump används för insulinbehandling och hjälper dig uppnå de blodsockermålvärden som du blivit rekommenderad av ditt diabetesteam. du programmerar den för att dosera på två olika sätt: En kontinuerlig 24-timmars basaldos och bolusdoser av insulin (måltidsdoser) som ska klara av mat som du äter och höga blodsockervärden. Kom ihåg att framgångsrik pumpbehandling innebär ett samspel mellan avancerad teknik och ansvarsfull egenvård. Din pump täcks av en begränsad garanti som varar i fyra (4) år. Läs igenom garantikortet som följer med pumpen för ytterligare information. Några saker som upphäver garantin är: Om pumpen tas isär av någon som inte är auktoriserad Animastekniker Användning av några andra batterier än de som specificeras i kapitel 5 i denna bruksanvisning Vänligen börja med att titta på baksidan av pumpen och skriv ner serienumret. Serienumret på min pump är S/N: XX Serienummer (S/N) 7

8 Teknisk och klinisk hjälp Om det är något i bruksanvisningen som du inte förstår eller du har frågor eller behöver hjälp med din pump så finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att få hjälp dygnet runt. Om det inte brådskar kan du skicka e-post till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör (Se sista sidan). Vi förstår att du kan ha frågor när du börjar använda en ny produkt, så tveka inte att kontakta oss för hjälp! Beställa tillbehör Du kan beställa ampuller, infusionsset, hudrengöringsmedel, batterier och många pumptillbehör genom att ringa vår reservdelsavdelning eller genom att besöka vår estore på I USA, Kanada och Puerto Rico, ring Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring din lokala Animasdistributör. Viktig information De bildskärmsexempel som visas i bruksanvisningen är endast exempel och skall inte betraktas som rekommendationer för din egen programmering. På din Animaspump sitter en genomskinlig plastfilm som skyddar skärmen under frakt. Se till att du tar av den skyddande plastfilmen innan du börjar använda pumpen. Blodsocker är förkortat till BG i hela denna bruksanvisning 8

9 1 Kapitel 1 Viktig information Denna bruksanvisning innehåller information om hur du använder, programmerar och underhåller din nya pump. Det är viktigt att du läser den noggrant. Även om du är en erfaren pumpanvändare ska du ha bruksanvisningen tillhands som hjälp. Varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetstips återfinns i hela bruksanvisningen och är markerade med symbolen. Varningar Försök inte ansluta pumpen innan du utbildats på 2020 eller om din certifierade 2020 pumpinstruktör inte är närvarande. Felaktig användning av din pump eller om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen, felaktig eller bristande egenvård och felsökningsåtgärder kan leda till döden eller allvarliga skador. Om du har problem med att förstå någonting eller har frågor, tala med ditt diabetesteam eller ring vår 24-timmars pumpsupportavdelning på Din Animas-pump är konstruerad för att tillföra insulin på ett tillförlitligt sätt, men eftersom pumpen bara använder måltidsinsulin, så kommer du inte ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk för diabetisk ketoacidos (DKA) eller väldigt högt blodsocker måste du vara beredd att ge dig själv en insulininjektion om insulinpumpen av någon anledning inte fungerar som den ska. Din Animas-pump är konstruerad och kalibrerad för att ge insulin med koncentrationen 100 E/mL. Användning av högre eller lägre insulinkoncentrationer kan leda till döden eller allvarliga skador. Prima aldrig slangen eller skruva åt ampullocket när infusionssetet sitter kopplat till din kropp. Att göra detta medan infusionssetet är kopplat till kroppen kan leda till oavsiktlig insulintillförsel som kan leda till döden eller allvarliga skador. Akutförråd Ha alltid med dig ett akutförråd så att du säkert vet att du alltid har de nödvändiga tillbehören. Förrådet bör innehålla: Snabbverkande druvsocker i tablett- eller gelform. Utrustning för blodsockermätning, inklusive mätare, teststickor, blodprovstagare, lansetter och batterier till mätaren. Material för ketontest i blod och/eller urin Snabbverkande insulin och insulinpenna samt instruktioner från ditt diabetesteam om hur mycket insulin du ska ta om pumpbehandlingen avbryts. Extra infusionsset och ampuller för IR 1200/2000-serien Förbandsmaterial och tape, om du använder det. Ett extra Energizer Litium L91 AA-batteri Extra batterilock Extra ampullock (i USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att beställa extra ampullock). Alla andra kunder ombeds ringa den lokala Animas-distributören Glukagon-akutset. Telefonnummer till personer i händelse av akutsituation Se till att du talar om för en familjemedlem, arbetskamrat och/eller vän var ditt akutförråd finns. 9

10 1 Indikationer Din Animas 2020 insulinpump är avsedd att användas för behandling av insulinkrävande diabetes. Den är avsedd för användning av endast en person. I USA är det en receptbelagd produkt. Kontraindikationer Pumpen är inte avsedd för någon som inte kan eller inte vill: Kontrollera blodsockernivån åtminstone 4-6 gånger per dag eller enligt föreskrift av ditt diabetesteam. Om man använder kolhydraträkning, inte kan räkna kolhydrater på rätt sätt. Bibehålla goda kunskaper för egenvård av sin diabetes. Träffa sitt diabetesteam regelbundet. Tillräckligt bra syn eller hörsel krävs för att kunna uppmärksamma pumplarm och varningar Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgenutrustning Din Animas 2020 har konstruerats för att fungera i närvaro av vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningskällor, inklusive säkerhetssystem på flygplatser och i butiker. Liksom alla portabla elektroniska apparater ska pumpen inte utsättas för mycket starka elektromagnetiska fält, t.ex. från magnetröntgen (MR), RF-svetsar eller magneter som används för att lyfta bilar. Mycket starka magnetfält så som i MR, kan re-magnetisera den motordel som reglerar insulintillförseln. Om du planerar att genomgå MR, koppla loss pumpen före undersökningen och förvara den utanför rummet under undersökningen. Medicinska procedurer Undersökning Patienten är pumpanvändare Personalen som utför proceduren är pumpanvändare Pacemaker / Koppla loss pumpen och lämna utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till automatisk undersökningsrummet under insättning av särskilt avdelad säkerhetszon när implanterbar apparaten och omprogrammering. Infusionssetet röntgenbilder tas samt när hjärtdefibrillator kan sitta kvar. omprogrammering sker. EKG Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Hjärtkateter Koppla loss pumpen och lämna den utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till undersökningsrummet under proceduren. särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Stresstest med isotop Koppla loss pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under skanningen. Kan vara inkopplad medan isotoperna injiceras. Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Koloskopi Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Laserkirurgi Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen börjar larma. avger larm. Narkos Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. För procedurer som inte finns upptagna ovan, i tabellen eller på nästa sida, ring (i förväg, före proceduren) i USA, Kanada och Puerto Rico. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animas-distributör. 10

11 Snabbguide för radiologiska och medicinska procedurer 11

12 1 Nöjesfält Mycket kraftiga elektromagneter används ofta i fritt fall -attraktioner på nöjesfält. Insulinpumpen skall tas av och skall inte tas med på dessa attraktioner av typ fritt fall Kraftig gravitation kan uppkomma i vissa berg- och dalbanor. Det rekommenderas att du kopplar bort (INTE stoppar) pumpen om du ska åka berg-och-dalbana. Flygplan utan tryckutjämnande kabin Om du flyger i ett flygplan utan tryckutjämnande kabin eller i ett flygplan för luftakrobatik eller stridssimulering (oavsett om det är tryckutjämnande eller inte) bör du koppla ifrån pumpen (INTE stoppa den). Försiktighetsåtgärder. Animaspumpen är en helt tillsluten produkt och ska ENDAST öppnas av tillverkaren. Om pumpförseglingen öppnas av någon annan än en auktoriserad Animas-tekniker gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om etiketten på pumpens baksida avlägsnas eller skadas gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om du placerar pumpen högre upp än infusionsstället, kan en liten mängd ytterligare insulin infunderas. För att förhindra detta och upprätthålla korrekt tillförsel från pumpen bör det vertikala avståndet mellan pumpen och infusionsstället vara högst 30 cm. Om pumpen placeras på en plats som är lägre än infusionsstället elimineras denna risk. Kontrollera infusionsstället då och då och se efter att det är placerat riktigt och inte läcker. Felaktigt placerade infusionsställen eller läckage omkring infusionsstället kan leda till att du får för lite insulin. Kontrollera ibland infusionsslangen medan du använder pumpen, för skador, läckage eller knickar. Skadad, läckande eller knickad slangen kan begränsa eller stoppa insulintillförseln och resultera i för låg tillförsel. Använd bara Animas IR 1200/2000-seriens (200 enheter/2 ml) ampuller och infusionsset med standard Luer -fattning. Pumpens funktion kan inte garanteras om andra ampuller än de som Animas Corporation tillverkar används eller om ampullerna används mer är en gång. Innan du byter batterilocket, se till att o-ringen (gul) passar ordentligt och inte är skadad. Se kapitel 5, Förbered din pump för användning. Innan du sätter i en ny ampull i pumpen, kontrollera o-ringarna på ampullen för att se att de inte är skadade. Kontrollera ibland ventilerna och se efter att inget skräp har fastnat. Se kapitel 13, Skötsel och underhåll. Kontrollera ibland att dina personliga pumpinställningar är korrekta Kontrollera emellanåt att pumpen ger ifrån sig ljudsignaler som är lätta att höra. Ljudsignaler ska t.ex. höras varje gång du byter batteri. 12

13 1 Om du ska använda funktionen för att sända eller ladda ner data från/till pumpen, se till att kommunikationsfönstret är fritt från hinder och läs i bruksanvisningen som följer med IR-tillbehörskitet. * Kontakta din lokala Animasdistributör för information om ezmanager programvara och IR-tillbehörskit. För att kontrollera om din pumpmodell är kompatibel med din version av ezmanager programvaran, gå till pumpnedladdningsfuktionen i ezmanager och titta i rullgardinsmenyn om ditt pumpmodellnummer finns med. Om ditt modellnummer inte finns med, ring kundtjänsten på Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör. Säkerhetsinformation Animas 2020 är endast avsedd för kontinuerlig subkutan insulininfusion. Den är inte avsedd för att tillföra någon annan substans. Den här bruksanvisningen ger information om hur man programmerar och använder pumpen. Animas ger inga rekommendationer när det gäller specifik programmering för ditt eget diabetesvårdprogram. Rådgör med ditt diabetesteam ang. instruktioner som gäller specifikt för din behandlingsplan. Rådgör med ditt diabetesteam innan du använder pumpen om vilka programmeringsfunktioner du bör använda. Vissa funktioner kräver större kunskap om insulinpumpning och avancerade kunskaper i egenvård. Dessutom kräver vissa av de avancerade programfunktionerna att man testar och finjusterar basala inställningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Ditt diabetesteam ger dig specifik träning i att programmera och använda din pump.. Användning av förlängd bolus, kombibolus, ezcarb (kolhydraträknare), INSulin i Kroppen och ezbg (blodsockerkorrigeringsräknare) kräver information från ditt diabetesteam. Försök inte använda dessa funktioner på egen hand utan specifik information för din behandlingsplan och innan du fått specifik träning i varje programfunktion. Bara ditt diabetesteam kan fastställa hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater, korrektionsfaktorer, vilka blodsockervärden som ska försöka uppnås och durationen av ditt insulin i INSiK (INSulin i Kroppen-funktionen). Basaldoser som är för höga eller för låga kan påverka blodsockervärdena på ett negativt sätt. Prata med ditt diabetesteam för att finjustera basaldoserna. Kroppens insulinförbrukning kan påverkas av många saker. Kontakta ditt diabetesteam om ändringar i din livsstil, så som att börja/avsluta motionsträning eller betydande viktförändringar. Din basaldosering kan behöva justeras. SLUTA INTE att använda pumpen om du är sjuk. Även om du är sjuk, så behöver din kropp fortfarande insulin. Se kapitel 16, Om du blir sjuk. När du börjar att använda audiobolus, titta alltid på skärmen när du programmerar, så att du känner dig helt säker på användningen av denna funktion innan du börjar tillföra en bolusdos enbart med hjälp av ljudsignalerna. 13

14 1 Animas Corporation rekommenderar att du har någon omkring dig (familjemedlem, vän) som förstår diabetes och pumpbehandling, så att de kan hjälpa dig vid en nödsituation. Se till att de känner till all den information som du fått ifrån ditt diabetesteam. Animas 2020, med tillbehör, innehåller smådelar, vilka kan innebära en kvävningsrisk för mindre barn. Innan du går och lägger dig För att tillförsäkra korrekt tillförsel, byt inte ditt infusionsset precis innan du går och lägger dig eller om du inte kan testa ditt blodsocker 1 till 2 timmar efter att ett nytt infusionsset applicerats. Kontrollera alltid att ampullen har tillräckligt med insulin inför natten innan du går och lägger dig. Om du inte fått andra instruktioner av ditt diabetesteam ska du inte använda vibratorfunktionen när du sover. Det rekommenderas att sätta alla varnings- och larm toner på högsta volym innan du går och lägger dig. Se alltid till att alla luftbubblor tas bort från ampullen och slangen före insulintillförsel. Luftbubblor kan göra insulindoseringen osäker. Se bruksanvisningen som medföljer ampullförpackningen. Pumpens elektronik kan störas av mobiltelefoner om pumpen kommer för nära. Det rekommenderas att du bär pumpen åtminstone 15 cm ifrån mobiltelefonen. Om du skickar in din pump för service och får en reservpump, använd inte reservpumpen förrän alla specifika inställningar för din behandlingsplan blivit programmerade. Om du tappar pumpen eller den slagits emot något hårt, inspektera den för att se om den fortfarande fungerar som den ska. Kontrollera att skärmen fungerar och är hel, att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter ordentligt på plats. Titta efter läckage runt ampullen genom att torka med en bit papper vid anslutningen. Om pumpen är sprucken, en bit slagits av eller vid andra skador kanske pumpen inte längre är vattentät eller så kan batterikontakten påverkas. Ring vår pumpsupportavdelning som har öppet dygnet runt, på telefon om du upptäcker skador eller misstänker att pumpen kan vara skadad. (Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör). Pumpen är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 5 40 C ( F). Om pumpen utsätts för högre eller lägre temperaturer än så, behöver pumpen skyddas extra mot den extrema temperaturen. Animas insulinpumpar och insulinpumpsampuller är latexfria. För att undvika explosionsrisk, använd inte pumpen i närheten av explosiva gaser. 14

15 1 din 2020 pump är konstruerad för att fungera optimalt och längsta batterilivslängd med Energizer Litium L91 AA-batteri (1,5 V). Uppladdningsbara batterier och kol-zinkbatterier har inte nödvändiga egenskaper för att driva pumpen och ska inte användas. Vissa AAlitiumbatterier har andra spänningstal, som 3,6 eller 4,0 V. Dessa batterier får inte användas. Användning av andra batterier än 1,5 V-batterier kan skada pumpen permanent och medför att garantin upphör att gälla. Använd inte rengöringsmedel för hushållsbruk, kemikalier, lösningsmedel, blekmedel, skursvampar eller vassa föremål till att rengöra pumpen. Lägg aldrig pumpen i diskmaskinen eller i hett vatten för att rengöra den. Använd aldrig hårtork, mikrovågsugn eller bakugn för att torka pumpen. Använd en mjuk handduk. 15

16 16

17 2 Kapitel 2 Förpackningens innehåll Ta en minut för att kontrollera innehållet i din 2020 transportkartong. Den ska innehålla följande: Din Animas 2020 pump Ett Energizer Litium L91 AA-batteri En bruksanvisning Ett kuvert som innehåller o Ditt registreringskort* (I USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet direkt till Animas Corporation. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet till din lokala Animas-representant). o Begränsade garantivillkor. Din garanti aktiveras automatiskt när du skickar in ditt registreringskort. o Bruksanvisning till IR 1200/2020-seriens ampuller. Prover på Animas IR 1200/2000-seriens (200 E/2 ml) ampuller* Prover på infusionsset* Hudrengöringsmedel* Läderfodral Lågprofilklämma Extra batterilock Batterilocksverktyg ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning * * Endast USA Utanför USA, kontakta din lokala Animasrepresentant för information om ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning. 17

18 18

19 3 Kapitel 3 Förklaring av symboler Symbolerna nedan är de symboler du hittar på din 2020 insulinpump och dess kartong. På framsidan av pumpen: Uppknapp Nerknapp OK-knapp Längst upp på pumpen: På pumpens baksida: Knapp för kontrast! S/N Viktig information se bruksanvisningen. Serienummer Tillverkningsdatum IPX8 Vattentät utrustning (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten). Testad till ett djup av 3,6 meter/12 fot under 24 timmar). Medicinsk utrustning typ BF (patientisolerad, inget defibrillatorsskydd) CE-märkt (uppfyller kraven i EU-direktiven) Rx Only Endast för försäljning av eller på ordination av läkare. (USA). Farligt avfall Invånare i USA, Kanada och Puerto Rico: destruera enligt federala, statliga och lokala bestämmelser. Alla andra kunder ska kontakta sin lokala Animasrepresentant för bortskaffning 19

20 20

21 4 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump En insulinpump är ett hjälpmedel för att du bättre ska kunna hantera din diabetes genom att simulera hur en frisk bukspottskörtel tillför insulin. När pumpen är ansluten till ett korrekt applicerat infusionsset tillför den insulin kontinuerligt på en jämn, låg nivå (basaldosering) dygnet runt. du programmerar in högre doser (bolus) insulin för måltider eller för att korrigera ett högt blocksockervärde (BG). Animas pumpar har konstruerats och tillverkats enligt högsta kvalitetsstandarder. Även om pumpen är ett mycket sofistikerat medicinskt hjälpmedel, har stort arbete lagts ner på att göra den lätt att använda. Kontrastinställning Lär känna din 2020 Uppknapp Nerknapp Display/skärm Audiobolus/ezBolusknapp Huvudsakliga programmeringsknappar OKknapp Det finns tre knappar för de huvudsakliga programmeringsfunktionerna. Med upp- och nerknapparna kan du flytta dig genom skärmvalen och flyttar dig upp och ner för att ange värden, såsom bolusdos. OK-knappen används för att göra val eller aktivera en funktion. Programmeringens grunder Animas-pumpen är menystyrd, i likhet med många andra datorprogram Använd Upp- och Ner-knapparna för att flytta dig till det fält du vill komma till, och tryck sedan på OK-knappen för att välja detta. Om markören blinkar betyder det att pumpen är i ändraläge. du kan nu med Upp/Ner-knapparna ändra det blinkande fältet till önskat värde. När du har programmerat klart detta fält trycker du på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå ur ändraläget. Skärm/skärm All programmering och alla funktioner, varningar och larm visas på skärmen. Knapp för kontrastinställning Denna knapp ändrar kontrasten i skärmen. Det finns tre kontrastnivåer: Svag, standard och skarp. För att spara på batteriet drar pumpskärmen automatiskt ner kontrasten om knapptryckning inte skett under halva den inställda tiden för skärmvisning. När detta sker kan du återställa den inställda standardkontrastnivån genom att trycka på kontrastknappen längst upp på pumpen. Om du trycker på någon av funktionsknapparna vid låg kontrast återställs standardkontrastnivån och den funktion du tryckt på utförs. För att justera kontrasten vid ett Ring servicelarm, måste du använda kontrastknappen. Se kapitel 11, Avancerade funktioner, Inställningar avancerade 4 Kontrastinställning och skärmtidsinställning. OBS: När du tittar på pumpen i starkt solljus rekommenderar vi att du skuggar skärmen eller förflyttar dig till skugga för att få bästa synbarhet. 21

22 4 Audiobolus/ezBolus-knappen Med den här knappen kan du programmera en bolusdos utan att titta på pumpen, genom att via ljudsignaler bekräfta programmering och dosering*. Om du väljer att inte aktivera audiobolusfunktionen så är denna knapp en genväg till normalbolus-skärmen. * När du först börjar använda audiobolus-funktionen ska du alltid titta på skärmen för att bekräfta rätt programmering tills du känner dig säker på att du kan använda ljudfunktionen för att programmera en bolusdos. Se kapitel 11, Avancerade egenskaper, Inställningar, avancerade 1 - Audiobolusfunktion Batterilock/Ventil Locket skruvas enkelt upp med ett mynt eller med batterilocksverktyget när du vill byta och säkra batterierna. Där sitter en gul O-ring runt locket som hindrar vatten från att komma in. I batterilocket finns också en inbyggd ventil som tillåter luft, men inte vatten, att komma in för tryckutjämning. Var noga med att inte dra åt batterilocket för hårt. Se kapitel 5, Byte av batteri Huvudventil Denna ventil är en del av det dubbla ventilsäkerhetssystemet, vilket släpper in luft i pumpen för att hålla trycket jämnt, men förhindrar vatten att komma in i pumpen. Under inga omständigheter får vassa föremål införas i ventilerna för att rengöra dem. Om detta görs riskeras pumpens vattentäthet. Om du misstänker att ventilöppningarna är igentäppta, byt batterilock eller ring din Animasdistributör angående huvudventilen. Ampullock Huvudventil Batterilock/ventil Ampullock Detta lock säkrar ampullen och infusionssetet i pumpen. Skruva aldrig åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till kroppen. Att skruva åt ampullocket med infusionssetet kopplat till kroppen medför risk för oönskad insulintillförsel IR-fönster för nedladdning IR-fönster IR-fönstret är inramat in blått. Detta är det infraröda kommunikationsfönstret som används för att ladda ner dina pumpdata S/N: Ljud Din 2020 gör det möjligt för dig att ställa in volymen på ljudet eller använda vibrationsfunktionen för att uppmärksamma dig på varningar, larm och vissa doseringar. Med ezmanager kan du också lägga till melodier för att använda som initialt ljudmeddelande till vissa meddelanden, påminnelser, varningar och larm. Titta i din användarhandbok till ezmanager, som medföljer programvaran. 22

23 4 Knapplås Du kan använda knapplåset för att förhindra ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera knapplåset genom att väcka och trycka på uppknappen och nerknappen samtidigt tills det står LÅST i skärmen. Detta låser pumpen för programmering. För att låsa upp, väck pumpen så att det står LÅST på skärmen och tryck sedan på uppknappen och nerknappen samtidigt igen tills den vanliga skärmbilden återkommer. Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen När du sätter i ett batteri så är detta den första skärmbild du ser. På denna bild kan du verifiera inställningarna för tid, datum, språk och batterityp. Startmeny Det första som ses på skärmen när du sätter på pumpen är startmenyn. Tryck på någon knapp för att väcka pumpen så att startmenyn kommer fram. Den visar tid, batterinivån, om du har utökad bolus eller temp basal aktiverad, nuvarande basalhastighet och hur mycket insulin som finns kvar i ampullen. Du når huvudmenyn här eller så kan du ta en genväg till statusmenyn. Efter ett tag, om ingen knapp trycks ned, kommer pumpen att släckas och skärmen bli tom, för att spara på batterierna. Batterisymbolen är skuggad för att visa hur mycket batteri som finns kvar. Huvudmenyskärm Denna skärm visar huvudmenyns alla alternativ. Bolus Detta val tar dig till normalbolusskärmen. Om du har aktiverat avancerade bolusegenskaperna, så kommer bolusmenyn att visas. Här kan du välja bolus- alternativ, program samt aktivera din bolusdosering. Fråga ditt diabetesteam om dina personliga inställningar av bolusdoser för mat och blodsocker. Stopp/Starta Stoppfunktionen stoppar all insulindosering och startfunktionen sätter igång basaldoseringen igen. Historik Med denna funktion kan du kontrollera föregående bolusdoser, total daglig dosen, larm, primningar, stopp och basaldosinformation. Basaldos I basaldosmenyn kan du titta på och programmera din 24-timmars basaldosnivå. Denna basaldosering håller ditt blodsocker stabilt mellan målen. Basaldosen räknas ut av ditt diabetesteam. Den förinställda basalmenyn kommer att visa ett basalprogram och Temp Basal valet. Du kan aktivera ytterligare basaldosprogram genom avancerade inställningar. 23

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Dana R Snabbguide för pumpstart

Dana R Snabbguide för pumpstart Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet

Animas 2020 insulinpump. Lär känna en färgstark personlighet Animas 2020 insulinpump Lär känna en färgstark personlighet Animas insulinpump 2020. Smart insida, färgstark utsida Du är inte är den som kastar in handduken, som ger upp eller låter dig begränsas på grund

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG

INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG INFORMATION, FAKTA, ATT TÄNKA PÅ TILL DIG SOM HAR FÅTT HUMALOG Du har fått Humalog som behandling av din diabetes. Du som har diabetes behöver tillföra kroppen insulin eftersom din kropp antingen inte

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET?

Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Lydia Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2011 VAD KAN JAG SOM HAR TYP 1 DIABETES GÖRA FÖR ATT FÅ EN PROBLEMFRI GRAVIDITET? Kvinnor som har typ 1 diabetes behöver planera och förbereda sig väl inför

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia

PATIENTINFORMATION. Til dig som fått Lyxumia PATIENTINFORMATION Til dig som fått Lyxumia Den här broschyren har du fått för att du ska börja medicinera med Lyxumia (lixisenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES

Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Anna, Tess mamma Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2008 MITT BARN HAR TYP 1 DIABETES Många föräldrar vars barn får diagnosen typ 1 diabetes ställer sig frågor som: Varför händer det här mitt barn?

Läs mer

Whisper Bruksanvisning

Whisper Bruksanvisning Whisper Bruksanvisning 1.3 Innehållsförteckning Starta programmet... 3 Anslutning av Whisper-läkemedelspåminnaren till datorn... 3 Administrera användare... 4 Kalendervyer... 5 Lägga till, redigera och

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Den första insulin- pumpen från Indiana, USA 1963. Björn Rathsman Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm 1 DISPOSITION Vad innebär insulinpumpbehandling? Användningsfrekvens

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning

Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen. Bruksanvisning Digital Blodtrycksmätare SC 6360 För mätning på överarmen Bruksanvisning Innehållsförteckning Introduktion Speciella egenskaper hos SC 6360 Säkerhetsinstruktioner Hur man startar SC 6360/Byta batterier

Läs mer

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system!

Låt oss berätta om nyttan med just fristående system! Låt oss presentera den lättaste insulinpumpen (64 g) med den smarta fjärrkontrollen...... som enkelt kan kompletteras med ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Låt oss berätta om

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer