Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör."

Transkript

1 1

2 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för assistans dygnet runt. Om du har frågor som inte är akuta, vänligen skicka oss ett e-brev till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör. 2

3 Innehållsförteckning Välkommen och gratulerar...7 Teknisk och klinisk hjälp...8 Beställa tillbehör...8 Viktig information...8 Kapitel 1 Viktig information...9 Varningar...9 Akutförråd...9 Indikation för pumpanvändning...9 Kontraindikationer...10 Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgen Säkerhetsinformation...13 Kapitel 2 Pumpkit, innehåll...17 Kapitel 3 Förklaringar och symboler...19 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump...21 Lär känna din 2020 pump...21 Viktigaste programmeringsknapparna 21 Programmeringsgrunder 21 Skärm/skärm 21 Knapp för bakgrundsbelysning 21 Audio Bolus/ezBolus 22 Batteri lock/ventil 22 Huvudventilen 22 Ampullocket 22 IR-fönster för nedladdning av data 22 Ljud 22 Knapplåsfunktion 23 Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen 23 Startmeny 23 Huvudmeny 23 Status...24 Kapitel 5 Förbered din Animaspump...25 Isättning av batterier...25 Byte av batteri...25 Inställningar - grunderna...27 Ställ in/ändra tid och datum 27 Sommar och vintertid 28 Ljud inställningar/ändra 28 Ampullen...30 Påfyllning av ampull 30 Montera infusionssetet på ampullen...30 Byte av ampull 31 Primning av pumpen och infusionssetet 32 Val av plats och applicering av infusionssetet...34 Byte av ampull och infusionsset...34 Kapitel 6 Att använda normal bolusfunktion...35 Kapitel 7 Att använda Basalprogramsfunktionerna...37 Att ställa in ett basalprogram

4 Lägga till/ändra i ett existerande basalprogram...39 Kontroll basalprogram...40 Rensa basalprogram...40 TempBasalfunktionen...41 Stänga av ett temporärt basalprogram...43 Kapitel 8 Stopp/starta funktion...45 Stoppa dosering...45 Starta dosering...46 Kapitel 9 Historikfunktion...47 Bolushistorik...47 Total daglig dos (TDD) Historik...48 Larmhistorik...48 Primningshistorik...49 Avstängningshistorik...49 Basalhistorik...50 Kapitel 10 Statusfunktion...51 Statusskärm 1 Aktiv basal...51 Statusskärm 2 Senaste bolus...51 Statusskärm 3 Dosering idag...52 Statusskärm 4 Kombibolus...52 Statusskärm 5 TempBasal...52 Statusskärm 6 Koder...53 Kapitel 11 Avancerade funktioner - Inställningar och aktivering...55 Inställningar Avancerad 1 Audiobolus-funktionen...55 Inställningar Avancerad 2 Avancerade Bolusfunktioner och flera basalprogram...56 Inställningar Avancerad 3 Gränsvärden...56 Inställningar Avancerad 4 Språkinställningar, skärmsläckare, kontrast och batterityp...57 Inställningar Avancerad 5 Auto AV funktion...57 Inställningar Avancerad 6 Varningsinst. för låg insulinnivå och ocklusion-känsligh...58 Inställningar Avancerad 7 Insulin mot kolhydrater (I:K) Nivåer...58 Inställningar Avancerad 7 Insulinsesitivitetsfaktor (ISF)...59 Inställningar Avancerad 7 Blodsocker (BG) mål...60 Inställningar Avancerad 8 INSulin i Kroppen (INSiK)...61 Inställningar Avancerad 9 Sjukdagar...62 Kapitel 12 Att använda avancerade funktioner...63 Audio Bolus och ezbolus...63 ezbolus...65 Avancerade bolusfunktioner...65 ezcarb 65 Lägga till kolhydrater manuellt (utan matlista)...66 Att lägga till BG Bolus till ezcarb 66 Lägga till kolhydrater genom att använda matlistorna...68 Ändra ezcarb-inmatningarna av livsmedel...70 ezbg 71 Kombibolus 73 Påminnelser...74 Bolus - påminnelser 74 Påminnelse om BG kontroll 75 4

5 Doseringshastighet - Bolus...75 Flera basalprogram...75 INSulin i Kroppen (INSiK)...76 När du blir sjuk...76 Kapitel 13 Underhåll...77 Ventilerna...77 Batterilocket med O-ring och ventil...77 Rengöring...77 Avfall...77 Kapitel 14 Säkerhetssystem och Larm...79 Kapitel 15 Problemlösningsguide...85 Hypoglykemi...85 Hyperglykemi...86 Problem med infusionsset och infusionsställen...88 Diabetisk Ketoacidos (DKA)...89 Kapitel 16 Om du blir sjuk...91 Mediciner...91 Blod och urintestning...91 Mat och dryck...91 Kapitel 17 Att leva med pump...93 Träning och sport...93 Bad/Simning...93 Vid resa...93 Samlag...94 Kapitel 18 Min information...95 Vanliga frågor och svar Ordlista Tekniska specifikationer Doseringshastighet Patienträttigheter Animas leverantörsstandard

6 6

7 Välkommen och gratulerar! Med din nya insulinpump Animas 2020 har du börjat ett nytt liv. Ditt val att börja med insulinpump visar att du är angelägen om att ta bra hand om dig själv pumpen har utvecklats särskilt för att hjälpa dig att hantera din diabetes med hjälp av avancerad teknik och sofistikerade säkerhetssystem. Din pump används för insulinbehandling och hjälper dig uppnå de blodsockermålvärden som du blivit rekommenderad av ditt diabetesteam. du programmerar den för att dosera på två olika sätt: En kontinuerlig 24-timmars basaldos och bolusdoser av insulin (måltidsdoser) som ska klara av mat som du äter och höga blodsockervärden. Kom ihåg att framgångsrik pumpbehandling innebär ett samspel mellan avancerad teknik och ansvarsfull egenvård. Din pump täcks av en begränsad garanti som varar i fyra (4) år. Läs igenom garantikortet som följer med pumpen för ytterligare information. Några saker som upphäver garantin är: Om pumpen tas isär av någon som inte är auktoriserad Animastekniker Användning av några andra batterier än de som specificeras i kapitel 5 i denna bruksanvisning Vänligen börja med att titta på baksidan av pumpen och skriv ner serienumret. Serienumret på min pump är S/N: XX Serienummer (S/N) 7

8 Teknisk och klinisk hjälp Om det är något i bruksanvisningen som du inte förstår eller du har frågor eller behöver hjälp med din pump så finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att få hjälp dygnet runt. Om det inte brådskar kan du skicka e-post till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör (Se sista sidan). Vi förstår att du kan ha frågor när du börjar använda en ny produkt, så tveka inte att kontakta oss för hjälp! Beställa tillbehör Du kan beställa ampuller, infusionsset, hudrengöringsmedel, batterier och många pumptillbehör genom att ringa vår reservdelsavdelning eller genom att besöka vår estore på I USA, Kanada och Puerto Rico, ring Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring din lokala Animasdistributör. Viktig information De bildskärmsexempel som visas i bruksanvisningen är endast exempel och skall inte betraktas som rekommendationer för din egen programmering. På din Animaspump sitter en genomskinlig plastfilm som skyddar skärmen under frakt. Se till att du tar av den skyddande plastfilmen innan du börjar använda pumpen. Blodsocker är förkortat till BG i hela denna bruksanvisning 8

9 1 Kapitel 1 Viktig information Denna bruksanvisning innehåller information om hur du använder, programmerar och underhåller din nya pump. Det är viktigt att du läser den noggrant. Även om du är en erfaren pumpanvändare ska du ha bruksanvisningen tillhands som hjälp. Varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetstips återfinns i hela bruksanvisningen och är markerade med symbolen. Varningar Försök inte ansluta pumpen innan du utbildats på 2020 eller om din certifierade 2020 pumpinstruktör inte är närvarande. Felaktig användning av din pump eller om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen, felaktig eller bristande egenvård och felsökningsåtgärder kan leda till döden eller allvarliga skador. Om du har problem med att förstå någonting eller har frågor, tala med ditt diabetesteam eller ring vår 24-timmars pumpsupportavdelning på Din Animas-pump är konstruerad för att tillföra insulin på ett tillförlitligt sätt, men eftersom pumpen bara använder måltidsinsulin, så kommer du inte ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk för diabetisk ketoacidos (DKA) eller väldigt högt blodsocker måste du vara beredd att ge dig själv en insulininjektion om insulinpumpen av någon anledning inte fungerar som den ska. Din Animas-pump är konstruerad och kalibrerad för att ge insulin med koncentrationen 100 E/mL. Användning av högre eller lägre insulinkoncentrationer kan leda till döden eller allvarliga skador. Prima aldrig slangen eller skruva åt ampullocket när infusionssetet sitter kopplat till din kropp. Att göra detta medan infusionssetet är kopplat till kroppen kan leda till oavsiktlig insulintillförsel som kan leda till döden eller allvarliga skador. Akutförråd Ha alltid med dig ett akutförråd så att du säkert vet att du alltid har de nödvändiga tillbehören. Förrådet bör innehålla: Snabbverkande druvsocker i tablett- eller gelform. Utrustning för blodsockermätning, inklusive mätare, teststickor, blodprovstagare, lansetter och batterier till mätaren. Material för ketontest i blod och/eller urin Snabbverkande insulin och insulinpenna samt instruktioner från ditt diabetesteam om hur mycket insulin du ska ta om pumpbehandlingen avbryts. Extra infusionsset och ampuller för IR 1200/2000-serien Förbandsmaterial och tape, om du använder det. Ett extra Energizer Litium L91 AA-batteri Extra batterilock Extra ampullock (i USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att beställa extra ampullock). Alla andra kunder ombeds ringa den lokala Animas-distributören Glukagon-akutset. Telefonnummer till personer i händelse av akutsituation Se till att du talar om för en familjemedlem, arbetskamrat och/eller vän var ditt akutförråd finns. 9

10 1 Indikationer Din Animas 2020 insulinpump är avsedd att användas för behandling av insulinkrävande diabetes. Den är avsedd för användning av endast en person. I USA är det en receptbelagd produkt. Kontraindikationer Pumpen är inte avsedd för någon som inte kan eller inte vill: Kontrollera blodsockernivån åtminstone 4-6 gånger per dag eller enligt föreskrift av ditt diabetesteam. Om man använder kolhydraträkning, inte kan räkna kolhydrater på rätt sätt. Bibehålla goda kunskaper för egenvård av sin diabetes. Träffa sitt diabetesteam regelbundet. Tillräckligt bra syn eller hörsel krävs för att kunna uppmärksamma pumplarm och varningar Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgenutrustning Din Animas 2020 har konstruerats för att fungera i närvaro av vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningskällor, inklusive säkerhetssystem på flygplatser och i butiker. Liksom alla portabla elektroniska apparater ska pumpen inte utsättas för mycket starka elektromagnetiska fält, t.ex. från magnetröntgen (MR), RF-svetsar eller magneter som används för att lyfta bilar. Mycket starka magnetfält så som i MR, kan re-magnetisera den motordel som reglerar insulintillförseln. Om du planerar att genomgå MR, koppla loss pumpen före undersökningen och förvara den utanför rummet under undersökningen. Medicinska procedurer Undersökning Patienten är pumpanvändare Personalen som utför proceduren är pumpanvändare Pacemaker / Koppla loss pumpen och lämna utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till automatisk undersökningsrummet under insättning av särskilt avdelad säkerhetszon när implanterbar apparaten och omprogrammering. Infusionssetet röntgenbilder tas samt när hjärtdefibrillator kan sitta kvar. omprogrammering sker. EKG Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Hjärtkateter Koppla loss pumpen och lämna den utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till undersökningsrummet under proceduren. särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Stresstest med isotop Koppla loss pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under skanningen. Kan vara inkopplad medan isotoperna injiceras. Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Koloskopi Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Laserkirurgi Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen börjar larma. avger larm. Narkos Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. För procedurer som inte finns upptagna ovan, i tabellen eller på nästa sida, ring (i förväg, före proceduren) i USA, Kanada och Puerto Rico. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animas-distributör. 10

11 Snabbguide för radiologiska och medicinska procedurer 11

12 1 Nöjesfält Mycket kraftiga elektromagneter används ofta i fritt fall -attraktioner på nöjesfält. Insulinpumpen skall tas av och skall inte tas med på dessa attraktioner av typ fritt fall Kraftig gravitation kan uppkomma i vissa berg- och dalbanor. Det rekommenderas att du kopplar bort (INTE stoppar) pumpen om du ska åka berg-och-dalbana. Flygplan utan tryckutjämnande kabin Om du flyger i ett flygplan utan tryckutjämnande kabin eller i ett flygplan för luftakrobatik eller stridssimulering (oavsett om det är tryckutjämnande eller inte) bör du koppla ifrån pumpen (INTE stoppa den). Försiktighetsåtgärder. Animaspumpen är en helt tillsluten produkt och ska ENDAST öppnas av tillverkaren. Om pumpförseglingen öppnas av någon annan än en auktoriserad Animas-tekniker gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om etiketten på pumpens baksida avlägsnas eller skadas gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om du placerar pumpen högre upp än infusionsstället, kan en liten mängd ytterligare insulin infunderas. För att förhindra detta och upprätthålla korrekt tillförsel från pumpen bör det vertikala avståndet mellan pumpen och infusionsstället vara högst 30 cm. Om pumpen placeras på en plats som är lägre än infusionsstället elimineras denna risk. Kontrollera infusionsstället då och då och se efter att det är placerat riktigt och inte läcker. Felaktigt placerade infusionsställen eller läckage omkring infusionsstället kan leda till att du får för lite insulin. Kontrollera ibland infusionsslangen medan du använder pumpen, för skador, läckage eller knickar. Skadad, läckande eller knickad slangen kan begränsa eller stoppa insulintillförseln och resultera i för låg tillförsel. Använd bara Animas IR 1200/2000-seriens (200 enheter/2 ml) ampuller och infusionsset med standard Luer -fattning. Pumpens funktion kan inte garanteras om andra ampuller än de som Animas Corporation tillverkar används eller om ampullerna används mer är en gång. Innan du byter batterilocket, se till att o-ringen (gul) passar ordentligt och inte är skadad. Se kapitel 5, Förbered din pump för användning. Innan du sätter i en ny ampull i pumpen, kontrollera o-ringarna på ampullen för att se att de inte är skadade. Kontrollera ibland ventilerna och se efter att inget skräp har fastnat. Se kapitel 13, Skötsel och underhåll. Kontrollera ibland att dina personliga pumpinställningar är korrekta Kontrollera emellanåt att pumpen ger ifrån sig ljudsignaler som är lätta att höra. Ljudsignaler ska t.ex. höras varje gång du byter batteri. 12

13 1 Om du ska använda funktionen för att sända eller ladda ner data från/till pumpen, se till att kommunikationsfönstret är fritt från hinder och läs i bruksanvisningen som följer med IR-tillbehörskitet. * Kontakta din lokala Animasdistributör för information om ezmanager programvara och IR-tillbehörskit. För att kontrollera om din pumpmodell är kompatibel med din version av ezmanager programvaran, gå till pumpnedladdningsfuktionen i ezmanager och titta i rullgardinsmenyn om ditt pumpmodellnummer finns med. Om ditt modellnummer inte finns med, ring kundtjänsten på Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör. Säkerhetsinformation Animas 2020 är endast avsedd för kontinuerlig subkutan insulininfusion. Den är inte avsedd för att tillföra någon annan substans. Den här bruksanvisningen ger information om hur man programmerar och använder pumpen. Animas ger inga rekommendationer när det gäller specifik programmering för ditt eget diabetesvårdprogram. Rådgör med ditt diabetesteam ang. instruktioner som gäller specifikt för din behandlingsplan. Rådgör med ditt diabetesteam innan du använder pumpen om vilka programmeringsfunktioner du bör använda. Vissa funktioner kräver större kunskap om insulinpumpning och avancerade kunskaper i egenvård. Dessutom kräver vissa av de avancerade programfunktionerna att man testar och finjusterar basala inställningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Ditt diabetesteam ger dig specifik träning i att programmera och använda din pump.. Användning av förlängd bolus, kombibolus, ezcarb (kolhydraträknare), INSulin i Kroppen och ezbg (blodsockerkorrigeringsräknare) kräver information från ditt diabetesteam. Försök inte använda dessa funktioner på egen hand utan specifik information för din behandlingsplan och innan du fått specifik träning i varje programfunktion. Bara ditt diabetesteam kan fastställa hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater, korrektionsfaktorer, vilka blodsockervärden som ska försöka uppnås och durationen av ditt insulin i INSiK (INSulin i Kroppen-funktionen). Basaldoser som är för höga eller för låga kan påverka blodsockervärdena på ett negativt sätt. Prata med ditt diabetesteam för att finjustera basaldoserna. Kroppens insulinförbrukning kan påverkas av många saker. Kontakta ditt diabetesteam om ändringar i din livsstil, så som att börja/avsluta motionsträning eller betydande viktförändringar. Din basaldosering kan behöva justeras. SLUTA INTE att använda pumpen om du är sjuk. Även om du är sjuk, så behöver din kropp fortfarande insulin. Se kapitel 16, Om du blir sjuk. När du börjar att använda audiobolus, titta alltid på skärmen när du programmerar, så att du känner dig helt säker på användningen av denna funktion innan du börjar tillföra en bolusdos enbart med hjälp av ljudsignalerna. 13

14 1 Animas Corporation rekommenderar att du har någon omkring dig (familjemedlem, vän) som förstår diabetes och pumpbehandling, så att de kan hjälpa dig vid en nödsituation. Se till att de känner till all den information som du fått ifrån ditt diabetesteam. Animas 2020, med tillbehör, innehåller smådelar, vilka kan innebära en kvävningsrisk för mindre barn. Innan du går och lägger dig För att tillförsäkra korrekt tillförsel, byt inte ditt infusionsset precis innan du går och lägger dig eller om du inte kan testa ditt blodsocker 1 till 2 timmar efter att ett nytt infusionsset applicerats. Kontrollera alltid att ampullen har tillräckligt med insulin inför natten innan du går och lägger dig. Om du inte fått andra instruktioner av ditt diabetesteam ska du inte använda vibratorfunktionen när du sover. Det rekommenderas att sätta alla varnings- och larm toner på högsta volym innan du går och lägger dig. Se alltid till att alla luftbubblor tas bort från ampullen och slangen före insulintillförsel. Luftbubblor kan göra insulindoseringen osäker. Se bruksanvisningen som medföljer ampullförpackningen. Pumpens elektronik kan störas av mobiltelefoner om pumpen kommer för nära. Det rekommenderas att du bär pumpen åtminstone 15 cm ifrån mobiltelefonen. Om du skickar in din pump för service och får en reservpump, använd inte reservpumpen förrän alla specifika inställningar för din behandlingsplan blivit programmerade. Om du tappar pumpen eller den slagits emot något hårt, inspektera den för att se om den fortfarande fungerar som den ska. Kontrollera att skärmen fungerar och är hel, att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter ordentligt på plats. Titta efter läckage runt ampullen genom att torka med en bit papper vid anslutningen. Om pumpen är sprucken, en bit slagits av eller vid andra skador kanske pumpen inte längre är vattentät eller så kan batterikontakten påverkas. Ring vår pumpsupportavdelning som har öppet dygnet runt, på telefon om du upptäcker skador eller misstänker att pumpen kan vara skadad. (Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör). Pumpen är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 5 40 C ( F). Om pumpen utsätts för högre eller lägre temperaturer än så, behöver pumpen skyddas extra mot den extrema temperaturen. Animas insulinpumpar och insulinpumpsampuller är latexfria. För att undvika explosionsrisk, använd inte pumpen i närheten av explosiva gaser. 14

15 1 din 2020 pump är konstruerad för att fungera optimalt och längsta batterilivslängd med Energizer Litium L91 AA-batteri (1,5 V). Uppladdningsbara batterier och kol-zinkbatterier har inte nödvändiga egenskaper för att driva pumpen och ska inte användas. Vissa AAlitiumbatterier har andra spänningstal, som 3,6 eller 4,0 V. Dessa batterier får inte användas. Användning av andra batterier än 1,5 V-batterier kan skada pumpen permanent och medför att garantin upphör att gälla. Använd inte rengöringsmedel för hushållsbruk, kemikalier, lösningsmedel, blekmedel, skursvampar eller vassa föremål till att rengöra pumpen. Lägg aldrig pumpen i diskmaskinen eller i hett vatten för att rengöra den. Använd aldrig hårtork, mikrovågsugn eller bakugn för att torka pumpen. Använd en mjuk handduk. 15

16 16

17 2 Kapitel 2 Förpackningens innehåll Ta en minut för att kontrollera innehållet i din 2020 transportkartong. Den ska innehålla följande: Din Animas 2020 pump Ett Energizer Litium L91 AA-batteri En bruksanvisning Ett kuvert som innehåller o Ditt registreringskort* (I USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet direkt till Animas Corporation. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet till din lokala Animas-representant). o Begränsade garantivillkor. Din garanti aktiveras automatiskt när du skickar in ditt registreringskort. o Bruksanvisning till IR 1200/2020-seriens ampuller. Prover på Animas IR 1200/2000-seriens (200 E/2 ml) ampuller* Prover på infusionsset* Hudrengöringsmedel* Läderfodral Lågprofilklämma Extra batterilock Batterilocksverktyg ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning * * Endast USA Utanför USA, kontakta din lokala Animasrepresentant för information om ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning. 17

18 18

19 3 Kapitel 3 Förklaring av symboler Symbolerna nedan är de symboler du hittar på din 2020 insulinpump och dess kartong. På framsidan av pumpen: Uppknapp Nerknapp OK-knapp Längst upp på pumpen: På pumpens baksida: Knapp för kontrast! S/N Viktig information se bruksanvisningen. Serienummer Tillverkningsdatum IPX8 Vattentät utrustning (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten). Testad till ett djup av 3,6 meter/12 fot under 24 timmar). Medicinsk utrustning typ BF (patientisolerad, inget defibrillatorsskydd) CE-märkt (uppfyller kraven i EU-direktiven) Rx Only Endast för försäljning av eller på ordination av läkare. (USA). Farligt avfall Invånare i USA, Kanada och Puerto Rico: destruera enligt federala, statliga och lokala bestämmelser. Alla andra kunder ska kontakta sin lokala Animasrepresentant för bortskaffning 19

20 20

21 4 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump En insulinpump är ett hjälpmedel för att du bättre ska kunna hantera din diabetes genom att simulera hur en frisk bukspottskörtel tillför insulin. När pumpen är ansluten till ett korrekt applicerat infusionsset tillför den insulin kontinuerligt på en jämn, låg nivå (basaldosering) dygnet runt. du programmerar in högre doser (bolus) insulin för måltider eller för att korrigera ett högt blocksockervärde (BG). Animas pumpar har konstruerats och tillverkats enligt högsta kvalitetsstandarder. Även om pumpen är ett mycket sofistikerat medicinskt hjälpmedel, har stort arbete lagts ner på att göra den lätt att använda. Kontrastinställning Lär känna din 2020 Uppknapp Nerknapp Display/skärm Audiobolus/ezBolusknapp Huvudsakliga programmeringsknappar OKknapp Det finns tre knappar för de huvudsakliga programmeringsfunktionerna. Med upp- och nerknapparna kan du flytta dig genom skärmvalen och flyttar dig upp och ner för att ange värden, såsom bolusdos. OK-knappen används för att göra val eller aktivera en funktion. Programmeringens grunder Animas-pumpen är menystyrd, i likhet med många andra datorprogram Använd Upp- och Ner-knapparna för att flytta dig till det fält du vill komma till, och tryck sedan på OK-knappen för att välja detta. Om markören blinkar betyder det att pumpen är i ändraläge. du kan nu med Upp/Ner-knapparna ändra det blinkande fältet till önskat värde. När du har programmerat klart detta fält trycker du på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå ur ändraläget. Skärm/skärm All programmering och alla funktioner, varningar och larm visas på skärmen. Knapp för kontrastinställning Denna knapp ändrar kontrasten i skärmen. Det finns tre kontrastnivåer: Svag, standard och skarp. För att spara på batteriet drar pumpskärmen automatiskt ner kontrasten om knapptryckning inte skett under halva den inställda tiden för skärmvisning. När detta sker kan du återställa den inställda standardkontrastnivån genom att trycka på kontrastknappen längst upp på pumpen. Om du trycker på någon av funktionsknapparna vid låg kontrast återställs standardkontrastnivån och den funktion du tryckt på utförs. För att justera kontrasten vid ett Ring servicelarm, måste du använda kontrastknappen. Se kapitel 11, Avancerade funktioner, Inställningar avancerade 4 Kontrastinställning och skärmtidsinställning. OBS: När du tittar på pumpen i starkt solljus rekommenderar vi att du skuggar skärmen eller förflyttar dig till skugga för att få bästa synbarhet. 21

22 4 Audiobolus/ezBolus-knappen Med den här knappen kan du programmera en bolusdos utan att titta på pumpen, genom att via ljudsignaler bekräfta programmering och dosering*. Om du väljer att inte aktivera audiobolusfunktionen så är denna knapp en genväg till normalbolus-skärmen. * När du först börjar använda audiobolus-funktionen ska du alltid titta på skärmen för att bekräfta rätt programmering tills du känner dig säker på att du kan använda ljudfunktionen för att programmera en bolusdos. Se kapitel 11, Avancerade egenskaper, Inställningar, avancerade 1 - Audiobolusfunktion Batterilock/Ventil Locket skruvas enkelt upp med ett mynt eller med batterilocksverktyget när du vill byta och säkra batterierna. Där sitter en gul O-ring runt locket som hindrar vatten från att komma in. I batterilocket finns också en inbyggd ventil som tillåter luft, men inte vatten, att komma in för tryckutjämning. Var noga med att inte dra åt batterilocket för hårt. Se kapitel 5, Byte av batteri Huvudventil Denna ventil är en del av det dubbla ventilsäkerhetssystemet, vilket släpper in luft i pumpen för att hålla trycket jämnt, men förhindrar vatten att komma in i pumpen. Under inga omständigheter får vassa föremål införas i ventilerna för att rengöra dem. Om detta görs riskeras pumpens vattentäthet. Om du misstänker att ventilöppningarna är igentäppta, byt batterilock eller ring din Animasdistributör angående huvudventilen. Ampullock Huvudventil Batterilock/ventil Ampullock Detta lock säkrar ampullen och infusionssetet i pumpen. Skruva aldrig åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till kroppen. Att skruva åt ampullocket med infusionssetet kopplat till kroppen medför risk för oönskad insulintillförsel IR-fönster för nedladdning IR-fönster IR-fönstret är inramat in blått. Detta är det infraröda kommunikationsfönstret som används för att ladda ner dina pumpdata S/N: Ljud Din 2020 gör det möjligt för dig att ställa in volymen på ljudet eller använda vibrationsfunktionen för att uppmärksamma dig på varningar, larm och vissa doseringar. Med ezmanager kan du också lägga till melodier för att använda som initialt ljudmeddelande till vissa meddelanden, påminnelser, varningar och larm. Titta i din användarhandbok till ezmanager, som medföljer programvaran. 22

23 4 Knapplås Du kan använda knapplåset för att förhindra ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera knapplåset genom att väcka och trycka på uppknappen och nerknappen samtidigt tills det står LÅST i skärmen. Detta låser pumpen för programmering. För att låsa upp, väck pumpen så att det står LÅST på skärmen och tryck sedan på uppknappen och nerknappen samtidigt igen tills den vanliga skärmbilden återkommer. Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen När du sätter i ett batteri så är detta den första skärmbild du ser. På denna bild kan du verifiera inställningarna för tid, datum, språk och batterityp. Startmeny Det första som ses på skärmen när du sätter på pumpen är startmenyn. Tryck på någon knapp för att väcka pumpen så att startmenyn kommer fram. Den visar tid, batterinivån, om du har utökad bolus eller temp basal aktiverad, nuvarande basalhastighet och hur mycket insulin som finns kvar i ampullen. Du når huvudmenyn här eller så kan du ta en genväg till statusmenyn. Efter ett tag, om ingen knapp trycks ned, kommer pumpen att släckas och skärmen bli tom, för att spara på batterierna. Batterisymbolen är skuggad för att visa hur mycket batteri som finns kvar. Huvudmenyskärm Denna skärm visar huvudmenyns alla alternativ. Bolus Detta val tar dig till normalbolusskärmen. Om du har aktiverat avancerade bolusegenskaperna, så kommer bolusmenyn att visas. Här kan du välja bolus- alternativ, program samt aktivera din bolusdosering. Fråga ditt diabetesteam om dina personliga inställningar av bolusdoser för mat och blodsocker. Stopp/Starta Stoppfunktionen stoppar all insulindosering och startfunktionen sätter igång basaldoseringen igen. Historik Med denna funktion kan du kontrollera föregående bolusdoser, total daglig dosen, larm, primningar, stopp och basaldosinformation. Basaldos I basaldosmenyn kan du titta på och programmera din 24-timmars basaldosnivå. Denna basaldosering håller ditt blodsocker stabilt mellan målen. Basaldosen räknas ut av ditt diabetesteam. Den förinställda basalmenyn kommer att visa ett basalprogram och Temp Basal valet. Du kan aktivera ytterligare basaldosprogram genom avancerade inställningar. 23

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen).

Utanför USA, Kanada eller Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller Din lokale Animasdistributör (se sista sedan i bruksanvisningen). 1 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som Du inte förstår i denna bruksanvisning, någonting Du har frågor kring eller behöver hjälp med Din pump, finns vårt pumpsupport team tillgängligt 24-timmar,

Läs mer

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1

Insulinpump och CGM-system. Kom igång snabbt. Snabbguide. 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 Insulinpump och CGM-system Kom igång snabbt Snabbguide 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 1 41029957_RevA_QRG_VIBE_PL_SE_mmolL_R1.indd 2 1. Viktigt Den här snabbguiden ger en ögonblicklig översikt

Läs mer

DANA R. Felsökningsguide

DANA R. Felsökningsguide DANA R Felsökningsguide LARM OCH FELMEDDELANDEN FÖR INSULINPUMPEN SKÄRM BETYDELSE ÅTGÄRD Skärmen för svagt batteri visas när batteriet inte längre räcker till för att driva pumpen. Ett ihållande larm aktiveras

Läs mer

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

Kolhydraträkning med Animas

Kolhydraträkning med Animas Kolhydraträkning med Animas för dig som vill lära dig avancerade bolusfunktioner för optimal pumpbehandling SE-1034-140822 Krossverksgatan 5 Box 30044 20061 Limhamn Tel +46(0)40 15 54 80 Fax +46(0)40 15

Läs mer

Dana R Snabbguide fördjupning

Dana R Snabbguide fördjupning Dana R Snabbguide fördjupning Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd

Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd Dana R Felsökningsguide med tips och goda råd Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-60124 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity

Läs mer

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se

Dana R snabbguide för pumpstart. www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Dana R snabbguide för pumpstart www.infucare.se, www.diabeteskoll.se Första dagen - en enkel och trygg start med Din nya Dana R Programmera din grunddos - basaldos Ta måltidsdos - bolusdos Ändra grunddosen

Läs mer

Dana R Snabbguide för pumpstart

Dana R Snabbguide för pumpstart Dana R Snabbguide för pumpstart Nordic NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-601 24 40. Fax 08-601 24 42. info@infucare.se www.infucare.se NordicInfu Care is an activity of Air Liquide

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA

ANALOGA KLOCKOR. n FÖRSKRUVAD KRONA [för modeller med förskruvningskrona] SVENSKA ANALOGA KLOCKOR n FÖRSKRUVAD [för modeller med förskruvningskrona] Upplåsning av kronan 1 Vrid kronan moturs tills att du ej längre känner att gängorna tar. 2 Kronan kan dragas ut. Låsning av kronan 1

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling Insulinpumpbehandling Hur vanligt är det? Norrbotten har den högsta andelen kvinnor med diabetes som behandlas med insulinpump, och den näst högsta andelen män. Inklusive barn har ca 340 personer i länet

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare

Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Bruksanvisning SWISSPHONE DE700 Alphanumerisk POCSAG-sökare Innehåll Inledning...................................................... 4 Display...................................................... 6 Knappstruktur

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.

Bruksanvisning. För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se. Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer. LINDH & PARTNERS GBG Bruksanvisning För ytterligare information hänvisar vi till www.tillvaxthormon.se Pfizer AB, 191 90 Sollentuna. Tel 08-550 520 00. www.pfizer.se Genotropin Allmän information om tillväxthormon

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner

ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner ColorTest 2000 Talande färgindikator med flera funktioner Introduktion och kortfattad beskrivning Beskrivning av apparatens yttre ColorTest 2000, (kallas i fortsättningen CT), är ca 16 cm lång, 4 cm bred

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM

BRUKSANVISNING. HANSATON - hörapparat SLIM BRUKSANVISNING HANSATON - hörapparat SLIM Innehåll: Din hörapparat och sidomärkning 3 Slå på/av hörapparaten 4 Insättning och byte av batteri 5 Anvisningar om batterier 7 Inställning av volym 8 Växla hörselprogram

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR

CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR CAL. 5Y85 ANALOGT KVARTSUR Tiden anges med visarna för timmar, minuter och sekunder Datum anges med visaren för datum Veckodagen anges med visaren för veckodag Visaren för 24-timmarsformatet anger timmen

Läs mer

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer:

Patientinformation för vård i hemmet. Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Patientinformation för vård i hemmet Datum: Din sköterska: Din läkare: Andra användbara telefonnummer: Sårbehandling med negativt tryck, system för engångsbruk 2 Inledning I denna patienthandbok finns

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12

SNABBGUIDE. Telia Minicall 10 Bruksanvisning 4 LZTA , 94-12 SNABBGUIDE Från Vibration Ljud Stänga av pågående söksignal: eller. Bläddra bland sökningar:. Låsa visad sökning:. Radera visad sökning: 1. Tryck omkopplaren på vänster sida. 2. Bekräfta radering med.

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS TWINGO Art. nr. 04.NE227T1/2 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se

Manual för. Version 1.3. REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Manual för Version 1.3 REPERTO AB Löpargatan 4, 711 34 Lindesberg, Sweden Telefon 0581-171 90 Fax 0581-171 56 www.reperto.se Innehåll Inledning 1 KAPITEL 1 Förvaring 1 Start och kanalinställning av mottagare

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer