Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring +1-610-644-8990 eller din lokala Animasdistributör."

Transkript

1 1

2 Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna bruksanvisning, om du har frågor kring eller behöver hjälp med din pump, finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för assistans dygnet runt. Om du har frågor som inte är akuta, vänligen skicka oss ett e-brev till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör. 2

3 Innehållsförteckning Välkommen och gratulerar...7 Teknisk och klinisk hjälp...8 Beställa tillbehör...8 Viktig information...8 Kapitel 1 Viktig information...9 Varningar...9 Akutförråd...9 Indikation för pumpanvändning...9 Kontraindikationer...10 Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgen Säkerhetsinformation...13 Kapitel 2 Pumpkit, innehåll...17 Kapitel 3 Förklaringar och symboler...19 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump...21 Lär känna din 2020 pump...21 Viktigaste programmeringsknapparna 21 Programmeringsgrunder 21 Skärm/skärm 21 Knapp för bakgrundsbelysning 21 Audio Bolus/ezBolus 22 Batteri lock/ventil 22 Huvudventilen 22 Ampullocket 22 IR-fönster för nedladdning av data 22 Ljud 22 Knapplåsfunktion 23 Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen 23 Startmeny 23 Huvudmeny 23 Status...24 Kapitel 5 Förbered din Animaspump...25 Isättning av batterier...25 Byte av batteri...25 Inställningar - grunderna...27 Ställ in/ändra tid och datum 27 Sommar och vintertid 28 Ljud inställningar/ändra 28 Ampullen...30 Påfyllning av ampull 30 Montera infusionssetet på ampullen...30 Byte av ampull 31 Primning av pumpen och infusionssetet 32 Val av plats och applicering av infusionssetet...34 Byte av ampull och infusionsset...34 Kapitel 6 Att använda normal bolusfunktion...35 Kapitel 7 Att använda Basalprogramsfunktionerna...37 Att ställa in ett basalprogram

4 Lägga till/ändra i ett existerande basalprogram...39 Kontroll basalprogram...40 Rensa basalprogram...40 TempBasalfunktionen...41 Stänga av ett temporärt basalprogram...43 Kapitel 8 Stopp/starta funktion...45 Stoppa dosering...45 Starta dosering...46 Kapitel 9 Historikfunktion...47 Bolushistorik...47 Total daglig dos (TDD) Historik...48 Larmhistorik...48 Primningshistorik...49 Avstängningshistorik...49 Basalhistorik...50 Kapitel 10 Statusfunktion...51 Statusskärm 1 Aktiv basal...51 Statusskärm 2 Senaste bolus...51 Statusskärm 3 Dosering idag...52 Statusskärm 4 Kombibolus...52 Statusskärm 5 TempBasal...52 Statusskärm 6 Koder...53 Kapitel 11 Avancerade funktioner - Inställningar och aktivering...55 Inställningar Avancerad 1 Audiobolus-funktionen...55 Inställningar Avancerad 2 Avancerade Bolusfunktioner och flera basalprogram...56 Inställningar Avancerad 3 Gränsvärden...56 Inställningar Avancerad 4 Språkinställningar, skärmsläckare, kontrast och batterityp...57 Inställningar Avancerad 5 Auto AV funktion...57 Inställningar Avancerad 6 Varningsinst. för låg insulinnivå och ocklusion-känsligh...58 Inställningar Avancerad 7 Insulin mot kolhydrater (I:K) Nivåer...58 Inställningar Avancerad 7 Insulinsesitivitetsfaktor (ISF)...59 Inställningar Avancerad 7 Blodsocker (BG) mål...60 Inställningar Avancerad 8 INSulin i Kroppen (INSiK)...61 Inställningar Avancerad 9 Sjukdagar...62 Kapitel 12 Att använda avancerade funktioner...63 Audio Bolus och ezbolus...63 ezbolus...65 Avancerade bolusfunktioner...65 ezcarb 65 Lägga till kolhydrater manuellt (utan matlista)...66 Att lägga till BG Bolus till ezcarb 66 Lägga till kolhydrater genom att använda matlistorna...68 Ändra ezcarb-inmatningarna av livsmedel...70 ezbg 71 Kombibolus 73 Påminnelser...74 Bolus - påminnelser 74 Påminnelse om BG kontroll 75 4

5 Doseringshastighet - Bolus...75 Flera basalprogram...75 INSulin i Kroppen (INSiK)...76 När du blir sjuk...76 Kapitel 13 Underhåll...77 Ventilerna...77 Batterilocket med O-ring och ventil...77 Rengöring...77 Avfall...77 Kapitel 14 Säkerhetssystem och Larm...79 Kapitel 15 Problemlösningsguide...85 Hypoglykemi...85 Hyperglykemi...86 Problem med infusionsset och infusionsställen...88 Diabetisk Ketoacidos (DKA)...89 Kapitel 16 Om du blir sjuk...91 Mediciner...91 Blod och urintestning...91 Mat och dryck...91 Kapitel 17 Att leva med pump...93 Träning och sport...93 Bad/Simning...93 Vid resa...93 Samlag...94 Kapitel 18 Min information...95 Vanliga frågor och svar Ordlista Tekniska specifikationer Doseringshastighet Patienträttigheter Animas leverantörsstandard

6 6

7 Välkommen och gratulerar! Med din nya insulinpump Animas 2020 har du börjat ett nytt liv. Ditt val att börja med insulinpump visar att du är angelägen om att ta bra hand om dig själv pumpen har utvecklats särskilt för att hjälpa dig att hantera din diabetes med hjälp av avancerad teknik och sofistikerade säkerhetssystem. Din pump används för insulinbehandling och hjälper dig uppnå de blodsockermålvärden som du blivit rekommenderad av ditt diabetesteam. du programmerar den för att dosera på två olika sätt: En kontinuerlig 24-timmars basaldos och bolusdoser av insulin (måltidsdoser) som ska klara av mat som du äter och höga blodsockervärden. Kom ihåg att framgångsrik pumpbehandling innebär ett samspel mellan avancerad teknik och ansvarsfull egenvård. Din pump täcks av en begränsad garanti som varar i fyra (4) år. Läs igenom garantikortet som följer med pumpen för ytterligare information. Några saker som upphäver garantin är: Om pumpen tas isär av någon som inte är auktoriserad Animastekniker Användning av några andra batterier än de som specificeras i kapitel 5 i denna bruksanvisning Vänligen börja med att titta på baksidan av pumpen och skriv ner serienumret. Serienumret på min pump är S/N: XX Serienummer (S/N) 7

8 Teknisk och klinisk hjälp Om det är något i bruksanvisningen som du inte förstår eller du har frågor eller behöver hjälp med din pump så finns vårt pumpsupportteam tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att få hjälp dygnet runt. Om det inte brådskar kan du skicka e-post till Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring eller din lokala Animasdistributör (Se sista sidan). Vi förstår att du kan ha frågor när du börjar använda en ny produkt, så tveka inte att kontakta oss för hjälp! Beställa tillbehör Du kan beställa ampuller, infusionsset, hudrengöringsmedel, batterier och många pumptillbehör genom att ringa vår reservdelsavdelning eller genom att besöka vår estore på I USA, Kanada och Puerto Rico, ring Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, ring din lokala Animasdistributör. Viktig information De bildskärmsexempel som visas i bruksanvisningen är endast exempel och skall inte betraktas som rekommendationer för din egen programmering. På din Animaspump sitter en genomskinlig plastfilm som skyddar skärmen under frakt. Se till att du tar av den skyddande plastfilmen innan du börjar använda pumpen. Blodsocker är förkortat till BG i hela denna bruksanvisning 8

9 1 Kapitel 1 Viktig information Denna bruksanvisning innehåller information om hur du använder, programmerar och underhåller din nya pump. Det är viktigt att du läser den noggrant. Även om du är en erfaren pumpanvändare ska du ha bruksanvisningen tillhands som hjälp. Varningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetstips återfinns i hela bruksanvisningen och är markerade med symbolen. Varningar Försök inte ansluta pumpen innan du utbildats på 2020 eller om din certifierade 2020 pumpinstruktör inte är närvarande. Felaktig användning av din pump eller om du inte följer instruktionerna i bruksanvisningen, felaktig eller bristande egenvård och felsökningsåtgärder kan leda till döden eller allvarliga skador. Om du har problem med att förstå någonting eller har frågor, tala med ditt diabetesteam eller ring vår 24-timmars pumpsupportavdelning på Din Animas-pump är konstruerad för att tillföra insulin på ett tillförlitligt sätt, men eftersom pumpen bara använder måltidsinsulin, så kommer du inte ha långtidsverkande insulin i kroppen. För att undvika risk för diabetisk ketoacidos (DKA) eller väldigt högt blodsocker måste du vara beredd att ge dig själv en insulininjektion om insulinpumpen av någon anledning inte fungerar som den ska. Din Animas-pump är konstruerad och kalibrerad för att ge insulin med koncentrationen 100 E/mL. Användning av högre eller lägre insulinkoncentrationer kan leda till döden eller allvarliga skador. Prima aldrig slangen eller skruva åt ampullocket när infusionssetet sitter kopplat till din kropp. Att göra detta medan infusionssetet är kopplat till kroppen kan leda till oavsiktlig insulintillförsel som kan leda till döden eller allvarliga skador. Akutförråd Ha alltid med dig ett akutförråd så att du säkert vet att du alltid har de nödvändiga tillbehören. Förrådet bör innehålla: Snabbverkande druvsocker i tablett- eller gelform. Utrustning för blodsockermätning, inklusive mätare, teststickor, blodprovstagare, lansetter och batterier till mätaren. Material för ketontest i blod och/eller urin Snabbverkande insulin och insulinpenna samt instruktioner från ditt diabetesteam om hur mycket insulin du ska ta om pumpbehandlingen avbryts. Extra infusionsset och ampuller för IR 1200/2000-serien Förbandsmaterial och tape, om du använder det. Ett extra Energizer Litium L91 AA-batteri Extra batterilock Extra ampullock (i USA, Kanada och Puerto Rico, ring för att beställa extra ampullock). Alla andra kunder ombeds ringa den lokala Animas-distributören Glukagon-akutset. Telefonnummer till personer i händelse av akutsituation Se till att du talar om för en familjemedlem, arbetskamrat och/eller vän var ditt akutförråd finns. 9

10 1 Indikationer Din Animas 2020 insulinpump är avsedd att användas för behandling av insulinkrävande diabetes. Den är avsedd för användning av endast en person. I USA är det en receptbelagd produkt. Kontraindikationer Pumpen är inte avsedd för någon som inte kan eller inte vill: Kontrollera blodsockernivån åtminstone 4-6 gånger per dag eller enligt föreskrift av ditt diabetesteam. Om man använder kolhydraträkning, inte kan räkna kolhydrater på rätt sätt. Bibehålla goda kunskaper för egenvård av sin diabetes. Träffa sitt diabetesteam regelbundet. Tillräckligt bra syn eller hörsel krävs för att kunna uppmärksamma pumplarm och varningar Varningar och försiktighetsåtgärder Röntgenutrustning Din Animas 2020 har konstruerats för att fungera i närvaro av vanliga elektrostatiska och elektromagnetiska störningskällor, inklusive säkerhetssystem på flygplatser och i butiker. Liksom alla portabla elektroniska apparater ska pumpen inte utsättas för mycket starka elektromagnetiska fält, t.ex. från magnetröntgen (MR), RF-svetsar eller magneter som används för att lyfta bilar. Mycket starka magnetfält så som i MR, kan re-magnetisera den motordel som reglerar insulintillförseln. Om du planerar att genomgå MR, koppla loss pumpen före undersökningen och förvara den utanför rummet under undersökningen. Medicinska procedurer Undersökning Patienten är pumpanvändare Personalen som utför proceduren är pumpanvändare Pacemaker / Koppla loss pumpen och lämna utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till automatisk undersökningsrummet under insättning av särskilt avdelad säkerhetszon när implanterbar apparaten och omprogrammering. Infusionssetet röntgenbilder tas samt när hjärtdefibrillator kan sitta kvar. omprogrammering sker. EKG Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Hjärtkateter Koppla loss pumpen och lämna den utanför Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till undersökningsrummet under proceduren. särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Stresstest med isotop Koppla loss pumpen och lämna den utanför undersökningsrummet under skanningen. Kan vara inkopplad medan isotoperna injiceras. Följ normala säkerhetsåtgärder och gå till särskilt avdelad säkerhetszon när röntgenbilder tas. Koloskopi Behöver ej koppla loss pumpen. Behöver ej koppla loss pumpen. Laserkirurgi Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen börjar larma. avger larm. Narkos Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. Pump och infusionsset kan bäras, men en del lasrar kan orsaka interferens så att pumpen Får avgöras från fall till fall beroende på vilken medicinsk utrustning som används under ingreppet. För procedurer som inte finns upptagna ovan, i tabellen eller på nästa sida, ring (i förväg, före proceduren) i USA, Kanada och Puerto Rico. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animas-distributör. 10

11 Snabbguide för radiologiska och medicinska procedurer 11

12 1 Nöjesfält Mycket kraftiga elektromagneter används ofta i fritt fall -attraktioner på nöjesfält. Insulinpumpen skall tas av och skall inte tas med på dessa attraktioner av typ fritt fall Kraftig gravitation kan uppkomma i vissa berg- och dalbanor. Det rekommenderas att du kopplar bort (INTE stoppar) pumpen om du ska åka berg-och-dalbana. Flygplan utan tryckutjämnande kabin Om du flyger i ett flygplan utan tryckutjämnande kabin eller i ett flygplan för luftakrobatik eller stridssimulering (oavsett om det är tryckutjämnande eller inte) bör du koppla ifrån pumpen (INTE stoppa den). Försiktighetsåtgärder. Animaspumpen är en helt tillsluten produkt och ska ENDAST öppnas av tillverkaren. Om pumpförseglingen öppnas av någon annan än en auktoriserad Animas-tekniker gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om etiketten på pumpens baksida avlägsnas eller skadas gäller inte längre garantin och pumpen är inte längre vattentät. Om du placerar pumpen högre upp än infusionsstället, kan en liten mängd ytterligare insulin infunderas. För att förhindra detta och upprätthålla korrekt tillförsel från pumpen bör det vertikala avståndet mellan pumpen och infusionsstället vara högst 30 cm. Om pumpen placeras på en plats som är lägre än infusionsstället elimineras denna risk. Kontrollera infusionsstället då och då och se efter att det är placerat riktigt och inte läcker. Felaktigt placerade infusionsställen eller läckage omkring infusionsstället kan leda till att du får för lite insulin. Kontrollera ibland infusionsslangen medan du använder pumpen, för skador, läckage eller knickar. Skadad, läckande eller knickad slangen kan begränsa eller stoppa insulintillförseln och resultera i för låg tillförsel. Använd bara Animas IR 1200/2000-seriens (200 enheter/2 ml) ampuller och infusionsset med standard Luer -fattning. Pumpens funktion kan inte garanteras om andra ampuller än de som Animas Corporation tillverkar används eller om ampullerna används mer är en gång. Innan du byter batterilocket, se till att o-ringen (gul) passar ordentligt och inte är skadad. Se kapitel 5, Förbered din pump för användning. Innan du sätter i en ny ampull i pumpen, kontrollera o-ringarna på ampullen för att se att de inte är skadade. Kontrollera ibland ventilerna och se efter att inget skräp har fastnat. Se kapitel 13, Skötsel och underhåll. Kontrollera ibland att dina personliga pumpinställningar är korrekta Kontrollera emellanåt att pumpen ger ifrån sig ljudsignaler som är lätta att höra. Ljudsignaler ska t.ex. höras varje gång du byter batteri. 12

13 1 Om du ska använda funktionen för att sända eller ladda ner data från/till pumpen, se till att kommunikationsfönstret är fritt från hinder och läs i bruksanvisningen som följer med IR-tillbehörskitet. * Kontakta din lokala Animasdistributör för information om ezmanager programvara och IR-tillbehörskit. För att kontrollera om din pumpmodell är kompatibel med din version av ezmanager programvaran, gå till pumpnedladdningsfuktionen i ezmanager och titta i rullgardinsmenyn om ditt pumpmodellnummer finns med. Om ditt modellnummer inte finns med, ring kundtjänsten på Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör. Säkerhetsinformation Animas 2020 är endast avsedd för kontinuerlig subkutan insulininfusion. Den är inte avsedd för att tillföra någon annan substans. Den här bruksanvisningen ger information om hur man programmerar och använder pumpen. Animas ger inga rekommendationer när det gäller specifik programmering för ditt eget diabetesvårdprogram. Rådgör med ditt diabetesteam ang. instruktioner som gäller specifikt för din behandlingsplan. Rådgör med ditt diabetesteam innan du använder pumpen om vilka programmeringsfunktioner du bör använda. Vissa funktioner kräver större kunskap om insulinpumpning och avancerade kunskaper i egenvård. Dessutom kräver vissa av de avancerade programfunktionerna att man testar och finjusterar basala inställningar för att uppnå bästa möjliga resultat. Ditt diabetesteam ger dig specifik träning i att programmera och använda din pump.. Användning av förlängd bolus, kombibolus, ezcarb (kolhydraträknare), INSulin i Kroppen och ezbg (blodsockerkorrigeringsräknare) kräver information från ditt diabetesteam. Försök inte använda dessa funktioner på egen hand utan specifik information för din behandlingsplan och innan du fått specifik träning i varje programfunktion. Bara ditt diabetesteam kan fastställa hur mycket insulin som behövs för en viss mängd kolhydrater, korrektionsfaktorer, vilka blodsockervärden som ska försöka uppnås och durationen av ditt insulin i INSiK (INSulin i Kroppen-funktionen). Basaldoser som är för höga eller för låga kan påverka blodsockervärdena på ett negativt sätt. Prata med ditt diabetesteam för att finjustera basaldoserna. Kroppens insulinförbrukning kan påverkas av många saker. Kontakta ditt diabetesteam om ändringar i din livsstil, så som att börja/avsluta motionsträning eller betydande viktförändringar. Din basaldosering kan behöva justeras. SLUTA INTE att använda pumpen om du är sjuk. Även om du är sjuk, så behöver din kropp fortfarande insulin. Se kapitel 16, Om du blir sjuk. När du börjar att använda audiobolus, titta alltid på skärmen när du programmerar, så att du känner dig helt säker på användningen av denna funktion innan du börjar tillföra en bolusdos enbart med hjälp av ljudsignalerna. 13

14 1 Animas Corporation rekommenderar att du har någon omkring dig (familjemedlem, vän) som förstår diabetes och pumpbehandling, så att de kan hjälpa dig vid en nödsituation. Se till att de känner till all den information som du fått ifrån ditt diabetesteam. Animas 2020, med tillbehör, innehåller smådelar, vilka kan innebära en kvävningsrisk för mindre barn. Innan du går och lägger dig För att tillförsäkra korrekt tillförsel, byt inte ditt infusionsset precis innan du går och lägger dig eller om du inte kan testa ditt blodsocker 1 till 2 timmar efter att ett nytt infusionsset applicerats. Kontrollera alltid att ampullen har tillräckligt med insulin inför natten innan du går och lägger dig. Om du inte fått andra instruktioner av ditt diabetesteam ska du inte använda vibratorfunktionen när du sover. Det rekommenderas att sätta alla varnings- och larm toner på högsta volym innan du går och lägger dig. Se alltid till att alla luftbubblor tas bort från ampullen och slangen före insulintillförsel. Luftbubblor kan göra insulindoseringen osäker. Se bruksanvisningen som medföljer ampullförpackningen. Pumpens elektronik kan störas av mobiltelefoner om pumpen kommer för nära. Det rekommenderas att du bär pumpen åtminstone 15 cm ifrån mobiltelefonen. Om du skickar in din pump för service och får en reservpump, använd inte reservpumpen förrän alla specifika inställningar för din behandlingsplan blivit programmerade. Om du tappar pumpen eller den slagits emot något hårt, inspektera den för att se om den fortfarande fungerar som den ska. Kontrollera att skärmen fungerar och är hel, att ampullocket, batterilocket och infusionssetet sitter ordentligt på plats. Titta efter läckage runt ampullen genom att torka med en bit papper vid anslutningen. Om pumpen är sprucken, en bit slagits av eller vid andra skador kanske pumpen inte längre är vattentät eller så kan batterikontakten påverkas. Ring vår pumpsupportavdelning som har öppet dygnet runt, på telefon om du upptäcker skador eller misstänker att pumpen kan vara skadad. (Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, kontakta din lokala Animasdistributör). Pumpen är konstruerad för att fungera i temperaturer mellan 5 40 C ( F). Om pumpen utsätts för högre eller lägre temperaturer än så, behöver pumpen skyddas extra mot den extrema temperaturen. Animas insulinpumpar och insulinpumpsampuller är latexfria. För att undvika explosionsrisk, använd inte pumpen i närheten av explosiva gaser. 14

15 1 din 2020 pump är konstruerad för att fungera optimalt och längsta batterilivslängd med Energizer Litium L91 AA-batteri (1,5 V). Uppladdningsbara batterier och kol-zinkbatterier har inte nödvändiga egenskaper för att driva pumpen och ska inte användas. Vissa AAlitiumbatterier har andra spänningstal, som 3,6 eller 4,0 V. Dessa batterier får inte användas. Användning av andra batterier än 1,5 V-batterier kan skada pumpen permanent och medför att garantin upphör att gälla. Använd inte rengöringsmedel för hushållsbruk, kemikalier, lösningsmedel, blekmedel, skursvampar eller vassa föremål till att rengöra pumpen. Lägg aldrig pumpen i diskmaskinen eller i hett vatten för att rengöra den. Använd aldrig hårtork, mikrovågsugn eller bakugn för att torka pumpen. Använd en mjuk handduk. 15

16 16

17 2 Kapitel 2 Förpackningens innehåll Ta en minut för att kontrollera innehållet i din 2020 transportkartong. Den ska innehålla följande: Din Animas 2020 pump Ett Energizer Litium L91 AA-batteri En bruksanvisning Ett kuvert som innehåller o Ditt registreringskort* (I USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet direkt till Animas Corporation. Utanför USA, Kanada och Puerto Rico, skicka kortet till din lokala Animas-representant). o Begränsade garantivillkor. Din garanti aktiveras automatiskt när du skickar in ditt registreringskort. o Bruksanvisning till IR 1200/2020-seriens ampuller. Prover på Animas IR 1200/2000-seriens (200 E/2 ml) ampuller* Prover på infusionsset* Hudrengöringsmedel* Läderfodral Lågprofilklämma Extra batterilock Batterilocksverktyg ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning * * Endast USA Utanför USA, kontakta din lokala Animasrepresentant för information om ezmanager programvara och kabel för uppladdning/nedladdning. 17

18 18

19 3 Kapitel 3 Förklaring av symboler Symbolerna nedan är de symboler du hittar på din 2020 insulinpump och dess kartong. På framsidan av pumpen: Uppknapp Nerknapp OK-knapp Längst upp på pumpen: På pumpens baksida: Knapp för kontrast! S/N Viktig information se bruksanvisningen. Serienummer Tillverkningsdatum IPX8 Vattentät utrustning (skyddad mot effekterna av nedsänkning i vatten). Testad till ett djup av 3,6 meter/12 fot under 24 timmar). Medicinsk utrustning typ BF (patientisolerad, inget defibrillatorsskydd) CE-märkt (uppfyller kraven i EU-direktiven) Rx Only Endast för försäljning av eller på ordination av läkare. (USA). Farligt avfall Invånare i USA, Kanada och Puerto Rico: destruera enligt federala, statliga och lokala bestämmelser. Alla andra kunder ska kontakta sin lokala Animasrepresentant för bortskaffning 19

20 20

21 4 Kapitel 4 Introduktion till din 2020 pump En insulinpump är ett hjälpmedel för att du bättre ska kunna hantera din diabetes genom att simulera hur en frisk bukspottskörtel tillför insulin. När pumpen är ansluten till ett korrekt applicerat infusionsset tillför den insulin kontinuerligt på en jämn, låg nivå (basaldosering) dygnet runt. du programmerar in högre doser (bolus) insulin för måltider eller för att korrigera ett högt blocksockervärde (BG). Animas pumpar har konstruerats och tillverkats enligt högsta kvalitetsstandarder. Även om pumpen är ett mycket sofistikerat medicinskt hjälpmedel, har stort arbete lagts ner på att göra den lätt att använda. Kontrastinställning Lär känna din 2020 Uppknapp Nerknapp Display/skärm Audiobolus/ezBolusknapp Huvudsakliga programmeringsknappar OKknapp Det finns tre knappar för de huvudsakliga programmeringsfunktionerna. Med upp- och nerknapparna kan du flytta dig genom skärmvalen och flyttar dig upp och ner för att ange värden, såsom bolusdos. OK-knappen används för att göra val eller aktivera en funktion. Programmeringens grunder Animas-pumpen är menystyrd, i likhet med många andra datorprogram Använd Upp- och Ner-knapparna för att flytta dig till det fält du vill komma till, och tryck sedan på OK-knappen för att välja detta. Om markören blinkar betyder det att pumpen är i ändraläge. du kan nu med Upp/Ner-knapparna ändra det blinkande fältet till önskat värde. När du har programmerat klart detta fält trycker du på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå ur ändraläget. Skärm/skärm All programmering och alla funktioner, varningar och larm visas på skärmen. Knapp för kontrastinställning Denna knapp ändrar kontrasten i skärmen. Det finns tre kontrastnivåer: Svag, standard och skarp. För att spara på batteriet drar pumpskärmen automatiskt ner kontrasten om knapptryckning inte skett under halva den inställda tiden för skärmvisning. När detta sker kan du återställa den inställda standardkontrastnivån genom att trycka på kontrastknappen längst upp på pumpen. Om du trycker på någon av funktionsknapparna vid låg kontrast återställs standardkontrastnivån och den funktion du tryckt på utförs. För att justera kontrasten vid ett Ring servicelarm, måste du använda kontrastknappen. Se kapitel 11, Avancerade funktioner, Inställningar avancerade 4 Kontrastinställning och skärmtidsinställning. OBS: När du tittar på pumpen i starkt solljus rekommenderar vi att du skuggar skärmen eller förflyttar dig till skugga för att få bästa synbarhet. 21

22 4 Audiobolus/ezBolus-knappen Med den här knappen kan du programmera en bolusdos utan att titta på pumpen, genom att via ljudsignaler bekräfta programmering och dosering*. Om du väljer att inte aktivera audiobolusfunktionen så är denna knapp en genväg till normalbolus-skärmen. * När du först börjar använda audiobolus-funktionen ska du alltid titta på skärmen för att bekräfta rätt programmering tills du känner dig säker på att du kan använda ljudfunktionen för att programmera en bolusdos. Se kapitel 11, Avancerade egenskaper, Inställningar, avancerade 1 - Audiobolusfunktion Batterilock/Ventil Locket skruvas enkelt upp med ett mynt eller med batterilocksverktyget när du vill byta och säkra batterierna. Där sitter en gul O-ring runt locket som hindrar vatten från att komma in. I batterilocket finns också en inbyggd ventil som tillåter luft, men inte vatten, att komma in för tryckutjämning. Var noga med att inte dra åt batterilocket för hårt. Se kapitel 5, Byte av batteri Huvudventil Denna ventil är en del av det dubbla ventilsäkerhetssystemet, vilket släpper in luft i pumpen för att hålla trycket jämnt, men förhindrar vatten att komma in i pumpen. Under inga omständigheter får vassa föremål införas i ventilerna för att rengöra dem. Om detta görs riskeras pumpens vattentäthet. Om du misstänker att ventilöppningarna är igentäppta, byt batterilock eller ring din Animasdistributör angående huvudventilen. Ampullock Huvudventil Batterilock/ventil Ampullock Detta lock säkrar ampullen och infusionssetet i pumpen. Skruva aldrig åt ampullocket när infusionssetet är kopplat till kroppen. Att skruva åt ampullocket med infusionssetet kopplat till kroppen medför risk för oönskad insulintillförsel IR-fönster för nedladdning IR-fönster IR-fönstret är inramat in blått. Detta är det infraröda kommunikationsfönstret som används för att ladda ner dina pumpdata S/N: Ljud Din 2020 gör det möjligt för dig att ställa in volymen på ljudet eller använda vibrationsfunktionen för att uppmärksamma dig på varningar, larm och vissa doseringar. Med ezmanager kan du också lägga till melodier för att använda som initialt ljudmeddelande till vissa meddelanden, påminnelser, varningar och larm. Titta i din användarhandbok till ezmanager, som medföljer programvaran. 22

23 4 Knapplås Du kan använda knapplåset för att förhindra ofrivilliga knapptryckningar. Aktivera knapplåset genom att väcka och trycka på uppknappen och nerknappen samtidigt tills det står LÅST i skärmen. Detta låser pumpen för programmering. För att låsa upp, väck pumpen så att det står LÅST på skärmen och tryck sedan på uppknappen och nerknappen samtidigt igen tills den vanliga skärmbilden återkommer. Grundläggande skärmbilder Verifieraskärmen När du sätter i ett batteri så är detta den första skärmbild du ser. På denna bild kan du verifiera inställningarna för tid, datum, språk och batterityp. Startmeny Det första som ses på skärmen när du sätter på pumpen är startmenyn. Tryck på någon knapp för att väcka pumpen så att startmenyn kommer fram. Den visar tid, batterinivån, om du har utökad bolus eller temp basal aktiverad, nuvarande basalhastighet och hur mycket insulin som finns kvar i ampullen. Du når huvudmenyn här eller så kan du ta en genväg till statusmenyn. Efter ett tag, om ingen knapp trycks ned, kommer pumpen att släckas och skärmen bli tom, för att spara på batterierna. Batterisymbolen är skuggad för att visa hur mycket batteri som finns kvar. Huvudmenyskärm Denna skärm visar huvudmenyns alla alternativ. Bolus Detta val tar dig till normalbolusskärmen. Om du har aktiverat avancerade bolusegenskaperna, så kommer bolusmenyn att visas. Här kan du välja bolus- alternativ, program samt aktivera din bolusdosering. Fråga ditt diabetesteam om dina personliga inställningar av bolusdoser för mat och blodsocker. Stopp/Starta Stoppfunktionen stoppar all insulindosering och startfunktionen sätter igång basaldoseringen igen. Historik Med denna funktion kan du kontrollera föregående bolusdoser, total daglig dosen, larm, primningar, stopp och basaldosinformation. Basaldos I basaldosmenyn kan du titta på och programmera din 24-timmars basaldosnivå. Denna basaldosering håller ditt blodsocker stabilt mellan målen. Basaldosen räknas ut av ditt diabetesteam. Den förinställda basalmenyn kommer att visa ett basalprogram och Temp Basal valet. Du kan aktivera ytterligare basaldosprogram genom avancerade inställningar. 23

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta.

Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Bruksanvisning. Här finns allt du behöver veta. Teknisk och klinisk hjälp Om det är någonting som du inte förstår i denna användarhandledning, om du har frågor eller om du behöver hjälp med din pump, kontakta

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300

BRUKSANVISNING V-6 SWEDISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 877 PMS 072 PMS 300 SYSTEM FÖR BLODSOCKERKONTROLL BRUKSANVISNING ANVÄNDS TILLSAMMANS MED BAYER CONTOUR -TESTSTICKOR 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 27, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161

Insulinpump. Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna R Hanås 2012 161 Insulinpump Vår målsättning är att kunna erbjuda alla personer med diabetes den insulinbehandling som fungerar bäst för dem. Ibland fungerar det av olika skäl inte tillfredsställande med insulinpenna och

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro +

HANDHAVANDEMANUAL. Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 1 HANDHAVANDEMANUAL Cochlea Implantat Combi 40 / 40 + och talprocessorn CisPro + 2 1. Inledning Informationen i denna manual riktar sig såväl till vuxna användare som till föräldrar till barn som fått

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer