Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.1 November 2011 FOKUS KLIMATFÖRÄNDRING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.1 November 2011 FOKUS KLIMATFÖRÄNDRING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH NATURSKYDDSFÖRENINGEN ANNONS Läs tidningen i din ipad eller iphone. Ladda ner appen Qiozk. I samarbete med: Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.1 November 2011 FOKUS KLIMATFÖRÄNDRING 4TIPS FOTO: SHUTTERSTOCK, AMUNDSEN WATCHES AS Jørgen Amundsen: Hade Roald sett vad som hänt hade han blivit otroligt ledsen. Han var en sann djur- och naturvän och älskade pingvinerna. Miljöarbete lönar sig Certifi era ditt företag både för miljön och bättre lönsamhet LENNART SJÖHAGE, VD WATERCIRCLES FOTO: OLOF PLYM FORSHELL Miljöministern Det är bra för Sveriges konkurrenskraft att leva upp till klimatmålet LENA EK (C), MI LJÖMINISTER FOTO: PATRICK TRÄGÅRD 99:- I paketet för 99 kr ingår KliMATfrågan på bordet (2008), Osäkrat klimat (2009) och den tredje pocketboken i klimatserien Sverige i nytt klimat (2010). Klimat böckerna kan också beställas var för sig till ordinarie styckpris, antingen i vår nätbokhandel eller genom vår kundtjänst. Formas Fokuserar ges ut av Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,

2 NERGIANPASSAD LOKAL E ENERGI VÄNLIG LOKAL 2 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Jordens klimat blir snabbt varmare. Men politiken är kall. Tillståndet på klotet är värre än den var inför den stora klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 då alla i media lyfte frågan. Men nu skrivs det inte mycket, trots att utvecklingen går med ökad hastighet åt fel håll. Varmt klimat, kall politik Hela situationen är tragikomisk eftersom det inte tycks vara en kostnad att minska utsläppen, snarare tvärtom. Flera studier, till exempel Potsdam institut, visar att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt om EU skärpte sina utsläppsmål med tio procentenheter. Det är till och med så att många investeringar som till exempel snålare bilar, energieffektiva lampor och biobränsle i stället för dyr olja, är lönsamma i sig, även utan hotet om klimatförändring. Om man också jämför med vad som nu faktisk håller på att hända med hela klotet är saken solklar. Då är det lönsamt att investera hundratals miljarder dollar per år i hela världen för så mycket kostar klimatförändringarna, bara i pengar räknat. Ambitiösare klimatpolitik Men det sker inte av sig själv. Individen fixar inte detta på egen hand. Det behövs mycket ambitiösare klimatpolitik både i Sverige, EU och FN. FN:s klimatförhandlingar i all ära, men de tycks inte klara uppdraget. De förslag på utsläppsminskningar som ligger på bordet leder till fyra till fem graders temperaturökning trots att samma länder har beslutat om att maximalt höja temperaturen med två grader, vilket är fyra grader på våra breddgrader. Glappet mellan ord och handling är gigantiskt. Varför? Så länge man talar om bördefördelning i klimatförhandlingarna kommer man inte kunna lösa upp klimatknuten. Resonemanget befäster en felaktig bild av att det skulle vara taktiskt för ett land att sist lämna fossilsamhället. Inget kan vara mer felaktigt. Se bara på USA. De tror det. Och de kommer att vara den stora förloraren genom att sitta fast i en gammal näringslivsstruktur och betala en hög kostnad när priset på kol, olja och fossilgas ökar på marknaden. Kina vet Nej hoppet står till EU och viss mån Kina. Kinas snabba utbyggnad av moderna och energieffektiva industrier hotar västerlandet. När priserna på olika resurser (inklusive olja) stiger i pris, och de gör de, vinner den som är mest resurseffektiv. Det vet Kina. Det har EU också fattat. The green race har börjat. Och även om EU fortfarande talar om bördor av att gå före så präglas politiken och den övergripande strategin om att snabbt bygga upp den mest resurseffektiva och kolsnåla ekonomin i världen. För tillväxten och jobbens skull. Klimatet är en positiv bieffekt. Många företag har redan insett detta och minskar nu utsläppen i rask takt, samtidigt som lönsamheten ökar. Att använda mindre resurser är alltid lönsamt och kunderna Svante Axelsson Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. FOTO: NATURSKYDDSFÖRENINGEN värdesätter också alltmer klimatsmarta produkter. Vilket till exempel Volvo sent omsider har förstått. För mig är denna synvända oerhört hoppfullt. Det ger grund för optimism när finansministrar och företagsledare börjar inse att den som springer först ut ur fossilsamhället är en vinnare. Tysklands beslut om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020 och samtidigt fasa ut kärnkraften är startskottet i denna gigantiska energiomställning. FAKTA Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Föreningen har medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen är vår drivkraft. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval. Mer behövs Sverige har minskat utsläppen Vi får våra läsare att lyckas! av växthusgaser med cir- FOKUS KLIMATFÖRÄNDRING NR 1, MINA BÄSTA TIPS ka 16 procentenheter mer än Kyotoavtalet kräver. Men mycket mer NOVEMBER 2011 Minska utsläppen Köp vår bok Tänk om som behövs för att klara tvågradersgränsen. Men ingen kan med tro- 1 enkelt visar hur lönsamt det är att minska utsläppen, till exempel genom att åka kollektivt, äta mindre kött, och byta ut till energieffektiva lampor. värdighet visa att välfärden skulle vara större i Sverige om vi släppte ut mycket mer koldioxid. Ingen kan heller visa att vi har skapat mer Köp boken Tänk om här: utsläpp i andra länder på grund av! Distribution: Svenska Dagbladet, naturskyddsforeningen. att vi bytt ut oljan mot biobränsle i november 2012 se/butiken stora delar av värmesystemet. Tryckeri: V-Tab Uppmuntra högre skatt Slutsats; Vi behöver högre koldioxidskatter och andra tuffa Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Skicka e-post eller brev till styrmedel i Sverige och EU för 2 dina kommunal- och riksdagspolitiker att än snabbare minska våra utsläpp. och uppmuntra dem till att höja koldioxidskatten (som kan växlas mot att sänka andra skatter) det är den mest effektiva klimatåtgärden, eftersom den gör det ännu mer lönsamt att minska utsläppen. Och det är lönsamt! Tiden är knapp. Modelländer som visar att det går att förena välfärd med fossilfri ekonomi är det viktigaste vi kan göra för att få andra länder att hänga på. Det är det viktigaste vi kan göra för världen och bryta dödläget i klimatförhandlingarna? Vid förfrågningar kontakta: Marcus Jansson!! Bli medlem: Sms:a Medlem till Är du företagare?! Bli miljösponsor! Sms:a Sponsor till Läs mer på webben: naturskyddsforeningen.se Läs tidningen i din ipad eller iphone. Ladda ner appen Qiozk Produktionsledare: Martin Björinge Affärsutvecklare: Marcus Jansson Överleverantör: Linus Wennerström Layout: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Marcus Jansson Tel: E-post: com Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Svenskt Sigills mat med minskad klimatpåverkan ANNA RICHERT Projektledare K Anna Richert, Per-Ove Kårfors Sven-Erik Johansson Nibble Orto Novo Foto: Mikael Lindberg Producera den energi du konsumerar Schüco kan göra dig oberoende av elbolagen. Vår unika lösning heter Energy 3 och gör att du kan spara, generera och styra din energi. Spara med välisolerade fönster och dörrar, generera med solel och solvärme och styra för bästa möjliga avkastning per kilowattimme. Grön teknik för den blå planeten Ren energi med sol och fönster

4 4 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 1TIPS JÄMLIKARE VÄRLD HOT MOT KLIMATET MINSKA DINA UTSLÄPP Fråga: Kommer vi att klara de klimatmål som politikerna har satt upp. Svar: Inte som det ser ut i dagsläget. Utsläppen av växthusgaser måste minska mer och betydligt snabbare än vad man tidigare räknat med. Riskläget är värre än vad vi trodde för fyra år sedan, när FN:s klimatpanel kom med sin första rapport. Med dagens kunskapsläge tror jag att det blir svårt att klara tvågradersmålet. Det säger Johan Rockström, professor i naturresurshushållning och chef för Stockholm Environment Institute. Tvågradersmålet har antagits som ett politiskt mål för EU och Sverige och innebär att ökningen av jordens medeltemperatur bör begränsas till högst två grader över för industriell nivå. Tillåts temperaturen öka mer, bedöms effekterna av klimatförändringarna bli mer svårhanterliga och tillta i en snabbare takt. Bland annat ökar risken för en tilltagande avsmältning av frusen landis på Grönland och i Antarktis. Höjd medeltemperatur Tyvärr är det mycket som pekar på att vi redan är intecknade för en tvågradig höjning av jordens medeltemperatur. Koldioxid bryts ner betydligt långsammare än man tidigare trott, och de ekologiska system som hittills har kunnat absorbera hälften av all koldioxid vi släpper ut, börjar bli överbelastade, säger Johan Rockström. Ett annat hot mot klimatet är, paradoxalt nog, en jämlikare värld. Fattiga människor bidrar i mycket liten utsträckning till klimatförändringen, och när allt fler får det allt bättre ökar belastningen på klimatet. Och att tvinga nya ekonomier att ta hänsyn till jordens uppvärmning är svårt ett rekordår Det är de senaste tvåhundra årens industriella och ekonomiska utveckling i västvärlden, som ligger bakom klimatförändringarna. När vi nu ber utvecklingsländerna att minska sina utsläpp är det som att först smälla i sig en festmåltid och sedan duka undan maten när resten av gästerna sätter sig till bords, säger Johan Rockström blev ett rekordår aldrig tidigare har vi släppt ut så mycket växthusgaser. Och frågan är om det finns något vi kan göra för att vända den negativa spiralen. Johan Rockström är försiktigt positiv. Det går, men det kommer att krävas en hel del. Det första vi borde göra är ett genomföra en global Johan Rockström Professor i naturresurshushållning och chef för Stockholm Environment Institute. FOTO: YLVA RYLANDER energiomställning och övergå från fossil energi till förnybar energi. Vi har kunskapen och teknologin för att klara av det. Det enda som saknas är den politiska viljan. Enorma utsläpp Johan Rockström pekar ut livsmedelsproduktionen som ett annat nyckelområde. Jordbruket står för enorma utsläpp av växthusgaser, och tränger dessutom undan träd och annan vegetation som behövs för att lagra koldioxid. Jordens befolkning växer och om man ska kunna föda alla, och samtidigt klara klimatet, måste man öka produktionen av livsmedel utan att öka andelen jordbruksmark. Det spännande är, att det ser ut att vara möjligt. Det finns forskning som pekar mot att det går att fyrdubbla skördarna i den tropiska delen av världen, säger professor Rockström. Konsumera mindre el Som privatperson är Johans Rockströms råd att köpa el från förnybara källor, välja miljövänliga transportmedel, äta mindre kött och konsumera mindre el. Om varje individ i de industrialiserade länderna skulle minska sin klimatpåverkan med sex procent per år under de närmaste 30 åren, skulle vi kunna nå tvågradersmålet. JENS ANDERSSON Produktion av jätteräkor Tropiska räkor som ibland kallas scampi, jätteräkor, gambas eller tigerräkor är ett livsmedel vars produktion varken är miljömässigt eller socialt hållbar. Den förstör ekosystem, påverkar klimatet och är djupt orättvis. Med rapporten I grumliga vatten och tillhörande film med samma namn vill vi en gång för alla visa världen hur det står till, för att få stopp på räkodlarnas metoder. Räkindustrin, som omsätter miljarder, har grundats på för- Vi hjälper dig att välja energisnålt Du vet väl att Ahlsell har gjort det enklare för dig och din installatör att välja energieffektiva produkter? Vi har tydligt märkt upp energieffektiva produkter i butikerna, vår Internetbutik samt i katalogerna. På så vis får du snabbt en överblick över vilka som är energieffektiva. Produkterna som minskar energiförbrukningen med minst 20 procent hittar du på Ahlsell vänder sig endast till företagskunder.

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER Antarktis smälter Tillsammans med Arktis absorberar Antarktis värme och påverkar havsströmmarna, vindarna och regnet. Vad som händer där har således stor inverkan på klimatet på vår planet. Stor temperaturökning Temperaturen på Antarktis har ökat flera gånger mer än den genomsnittliga globala uppvärmningen, enligt Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Avsmältning accelererar Mycket tyder på att avsmältningen i Västantarktis går snabbare än vad IPCC har uppskattat. Avsmältningen beror på att varmare vatten har ökat avsmältningen av isarna underifrån. Pingvinerna under press Enligt rådande klimatmodeller kan temperaturhöjningen överstiga två grader Celsius inom 40 år. Det riskerar att sätta 50 procent av kejsarpingvinerna och 75 procent av Adeliepingvinerna, som häckar på Antarktis, under stark press. Bland annat minskar isen där fåglarna föder upp sina ungar. påverkar klimatet störda ekosystem och kränkningar av mänskliga rättigheter. Rapporten I grumliga vatten från 2011 omfattar endast räkindustrin i Bangladesh, men det som beskrivs är inte unikt. Runt omkring i världen har värdefull mangrove huggits Svältkatastrof hotar Mängden krill som är livsviktig föda för valar, sälar och pingviner har minskat med 80 procent sedan 1970-talet. Minskningen av krill har att göra med det allt varmare klimatet och ett minskande istäcke på Antarktis. Krillen är beroende av istäcket, eftersom det är där som algerna som krillen lever av finns. Havsytan kan höjas Antarktiska halvön är en av de platser på jorden som har värmts upp snabbast under de senaste 50 åren. Om västra Antarktis kollapsade, skulle världshavens yta höjas med omkring fem meter. Isen smälter De senaste 50 åren har glaciärernas sötvattenreserver på Antarktis sjunkit med 70 meter brast isbarriären Larsen A, som ned och jordbruksmark förstörts, vilket har lett till minskad försörjning för människor i kustsamhällena. Läs mer! på webben: bestod av kvadratkilometer is. Den sista delen av isväggen mäter i dag kvadratkilometer och kommer troligen att vara helt borta inom 100 år. Det finns forskningsresultat som visar att Antarktis i genomsnitt förlorar 190 miljarder ton is om året. Ekosystemen rubbas Klimatförändringar har gjort vattnet utanför Antarktis trivsamt för kungskrabbor, och nu varnar forskare för en massinvasion. Polära strömmar och låga vattentemperaturer har isolerat de marina ekosystemen runt Antarktis i miljontals år. Ett så isolerat ekosystem är känsligt för förändring, och de skaldjur, snäckor och musslor som lever har inte ett naturligt skydd mot krossande rovdjur skalen är mycket tunnare och mjukare än i krabbrika vatten. FOTO: SHUTTERSTOCK 5 FRÅGOR TILL MILJÖMINISTER LENA EK (C) Klimatforskarna menar 1 att naturen reagerar kraftigare på utsläppen av växthusgaser än man tidigare bedömde bör Sverige därför skärpa det svenska klimatmålet? I mitt inledningstal till första mötet för Färdplan till 2050 Sverige utan klimatutsläpp, berättade jag att SMHI:s uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet visar att läget är allvarligare än när FN:s klimatpanel kom med sin rapport Då uppskattades den globala havsnivåhöjningen bli 0,2 0,6 m. Nu kan det i stället bli en höjning med 0,9 1,6 meter det här århundradet. Inom arbetet med Färdplan 2050 kommer Naturvårdsverket nästa år att presentera förslag på åtgärder och styrmedel som kan minska utsläppen i Sverige. Om Naturvårdsverkets analys visar att målet skulle behöva justeras för att klara de långsiktiga målen får vi diskutera vad det innebär för klimatmålet då. 2 Vilket klimatpolitiskt styrmedel skulle du Lena Ek (C) Miljöminister FOTO: PATRICK TRÄGÅRD helst vilja införa i Sverige i dag? Av redan befintliga styrmedel är jag speciellt förtjust i koldioxidskatten. Regeringen har en vision om en fossiloberoende fordonsflotta till år Vi håller nu på att studera vilka styrmedel som skulle kunna göra mest nytta för att möjliggöra att uppnå målet. Vilket viktigt konkret 3 beslut tror du kan tas under FN:s klimatförhandlingar i Durban nu i december? Den princip som finns i klimatkonventionen om gemensamt men differentierat ansvar och respektive kapaciteter är en viktig princip. Sverige har tillsammans med andra i-länder ett ansvar för att även fortsatt ta ledningen när det gäller såväl utsläppsminskningar som finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer. Som en del av en övergång till ett rättsligt bindande ramverk som omfattar alla länder utifrån deras respektive ansvar och förmågor är Sverige och EU öppet för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet (KP2). Är det samhällsekonomiskt en kostnad att 4 minska de svenska utsläpp med 40 procent som vi har i dag? Det är bra för Sveriges konkurrenskraft att leva upp till vårt klimatmål och att driva ett offensivt klimatarbete. Tror du att svenska 5 folket vill gå fortare fram när det gäller arbetet med miljöfrågor? Ja. MARCUS JANSSON WaterCircles är först med att erbjuda miljösmarta försäkringar för din bil, ditt boende, din båt samt olycksfall. Vår bilförsäkring är miljösmart genom att vi: alltid hänvisar dig till en miljöcertifierad verkstad i första hand alltid ersätter dig med miljöbil om du behöver hyrbil har 0 kr i självrisk på glasreparation alltid väljer det mest miljösmarta alternativet vid skada Dessutom ger vi dig en fantastisk service - vi har inga knappval på telefonen när du ringer till oss och vi svarar alltid inom 30 sekunder. INTE DYRARE - BARA SMARTARE FÖR MILJÖN!

6 6 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS VÄLJ SMARTA PRODUKTER 3 TIPS OM MAT Emelie Hansson Naturskyddsföreningen FOTO: NATURSKYDDSFÖRENINGEN Smarta inköp för dig som tänker på miljön Fråga: Hur kan du, med ditt val av vitvaror och elektronikprylar, vara med och bidra till en bättre miljö? Svar: Till exempel genom att undvika de vanligaste energibovarna. SHOWCASE Jesper Peterson jobbar med energifrågor på Naturskyddsföreningen och är expert på att guida konsumenter till rätt val och hantering av tv, lampor, frysar, kylskåp och cirkulationspumpar. En bra frys kan ha 50 procent längre elförbrukning än en dålig frys. Men det är också viktigt att använda den miljösmart och ställa in rätt temperatur samt avfrosta frysen regelbundet, säger Jesper. Litet är stort för miljön Köp inte stort i onödan. Större varor förbrukar mer el. Så ställ dig själv frågan om du verkligen behöver den största tv:n eller den största frysboxen nästa gång du står i affären och ska välja. Och även om kylskåpet har en A+ eller A++klassning kan mindre varianter ha en lägre elförbrukning. Till exempel kan en energieffektiv stor tv förbruka tio gånger mer el än en liten energieffektiv tv. Allt ska vara så stort i dag. Vi köper stora kylskåp utan att ens tänka på om vi kommer fylla alla hyllor med mat. Det finns faktiskt utmärkta vitvaror där kyl- och frys är kombinerat. FOTO: NATURSKYDDSFÖRENINGEN Kyl och frys var de första att blir energimärkta när märkningen i skala A till G infördes i Sverige Senare infördes både A+ och A++ för kylar och frysar, vilket visar att de är ännu energisnålare än A. År 1995 låg de flesta kyl/frysar i energiklass C. Om man byter ut FAKTA På den svenska marknaden finns tusentals tv-apparater, lampor, frysar och andra produkter med en gemensam nämnare; de drar alla el. Mycket el. Genom att välja rätt prylar när du står i affären och väljer, kan du leva ett mer energismart liv, och på lång sikt bidra till en bättre miljö. Naturskyddsföreningens stora webbsatsning TopTensverige.se gör det enkelt för dig att hitta energieffektivaste produkterna med låg elförbrukning. De har testat produkter som finns tillgängliga på den svenska Till skillnad från kläder och möbler är det inte alltid bra att återanvända gamla apparater Jesper Peterson Energiexpert ett sådant 16 år gammalt skåp mot ett nytt A+-märkt skåp kan man minska sin elförbrukning för skåpet med runt 50 procent. Till skillnad från kläder och möbler är det inte alltid bra att återanvända gamla apparater eller köpa dem begagnade. Nya vitvaror marknaden inom tv, belysning, frys, kyl och cirkulationspumpar. Några gånger om året uppdateras listorna med ännu effektivare produkter. De som inte håller måttet åker ut. Det ger tekniktillverkarna ett bra skäl att skapa energisnålare produkter samtidigt som det blir lättare för dig att hitta de energismartaste apparaterna på marknaden. KÄLLA: TOPTENSVERIGE.SE Läs mer! på webben: TopTensverige.se TÄNK MILJÖSMART Nya vitvaror och elprodukter är mer energieffektiva än gamla, påpekar Jesper Peterson. FOTO: SHUTTERSTOCK och elprodukter är mer energieffektiva än gamla. Användning spelar stor roll Användarfasen är lika viktig som inköpsfasen. Att ersätta glödlampan med en lågenergilampa är så klart mycket bra. Men om lågenergilampan sedan onödigt står på hela dagen förlorar en del av valet av lampa sitt syfte. Ett annat fel som är vanligt i användarfasen är att man, efter att ha köpt en energieffektiv apparat, ställer ner den gamla apparaten i källaren och fortsätter använda den som reserv. Till exempel får den gamla frysen agera extra utrymme för mat. Och den gamla tjock-tv:n hamnar i barnens lekrum. Gömda energibovar Föråldrade och ineffektiva cirkulationspumpar är riktiga energibovar. Därför bör de bytas ut mot moderna, högeffektiva varianter. Det sänker dessutom energikostnaderna. I många bostäder kan det finnas cirkulationspumpar från 70-talet! Det är väldigt energitörstiga och kan dessutom vara svåra att stänga av när man inte behöver pumpen. Andra vanliga energibovar i hemmet kan vara elslingor, gamla frysboxar, onödiga el-radiatorer, belysning i tomma rum och dragiga fönster. LEONE MILTON Lätt att äta för en bättre miljö Svenskar tar ofta lite tid på sig att handla i mataffären. Därför blir den information som butiken ger i form av extrapriser, produktplacering mycket betydelsefull för vad vi kommer hem med. Emelie Hansson från Naturskyddsföreningen ger dig några enkla knep som gör det möjligt att komma hem med en klimatsmartare kasse. Välj mer grönsaker Att välja mer grönsaker är 1 det enklaste du kan göra för att äta mer miljövänligt. Tänk på att minska portionen kött och utöka med mer grönt i grytan, goda sallader, gärna med bönor och linser. Välj mer Kravmärkt mat Att välja ekologisk och 2 Kravmärkt mat är det bästa valet du kan göra. Djuren får då större utlopp för sina naturliga beteenden och du minskar spridningen av miljögifter i naturen. Visste du att i ett vindruvspaket kan man hitta över 20 olika bekämpningsmedelsrester. Cykla till butiken Hur långt en vara har rest 3 för att komma till butiken är en aspekt, men inte avgörande för matens klimatpåverkan. Det måste väl vara bättre att köpa till exempel kött från Sverige än kött från Brasilien? Men vad som faktiskt är betydelsefullt och som du kan hjälpa till med är hur du själv tar dig till butiken. Det bästa är förstås att cykla eller gå, men om du måste ta bilen tänk på att göra det samtidigt med andra resor så att du inte åker en extra gång. I mataffärerna finns också mycket mer än mat i dag. I många butiker kan vi handla allt från kläder till trädgårdsredskap. Här tycker jag att man kan fundera en extra gång innan vi väljer en vara. Fundera över om denna nya sak verkligen behövs, kanske kan vi laga eller fräscha upp det vi redan har. Själv kan jag känna tillfredsställelse av att undvika att köpa produkter. Både för omtanken om kommande generationer, men även för att mer saker tar tid och energi att sköta om. Fler tips och! miljösmarta recept: se/klimatmat

7

8 8 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: I år är det hundra år sedan norrmannen Roald Amundsen blev den första människan att nå Sydpolen. Hur ska hans släkting Jørgen Amundsen fira jubileet? Svar: Han ska ge sig ut på en expedition och sjunga för pingviner. Expedition: Antarktis med miljön i fokus RÄDDA ANTARKTIS Människan är av naturen nyfiken och har genom historien utforskat jordens okända trakter i jakten på nya territorier, folkslag, exotiska arter och stora skatter. Till en av tidernas främste äventyrare hör norrmannen Roald Amundsen ( ). Han var den förste som färdades genom Nordvästpassagen vid den Kanadensiska skärgården, och den förste som använde luftskepp i sin polarforskning. Men framför allt var han den förste att nå Sydpolen på kontinenten Antarktis. I samband med hundraårsjubileet kommer Jørgen Amundsen, släkting till Roald, att återvända till Antarktis för att rikta fokus på de kommande 100 årens utmaningar kampen om miljön. En pojkdröm går i uppfyllelse När Jørgen var en liten pojke brukade hans farfar berätta de mest fantastiska historier om en äventyrare som reste till världens ände och träffade pingviner och isbjörnar. Äventyraren var ingen fiktiv person utan Jørgens farfars farbror. Och alla historier, hur osannolika de än må ha låtit för ett barns öron, var sanna. Roalds fantastiska resor har satt stor prägel på mitt liv. Jag har alltid varit intresserad av hans expeditioner och jag delar hans engagemang för naturen och djurlivet. Vid två tillfällen har Jørgen varit ute på polarexpeditioner till Nordpolen, 2004 och Men jag skulle inte kalla mig själv för en äventyrare, jag ligger inte alls på den nivån. Jørgen kan i stället titulera sig entreprenör. Han är grundare av klockmärket Amundsen och vintersportmärket Amundsen Sport. Jag hade faktiskt med mig 250 klockor på min senaste expedition för att se hur väl de klarade av det tuffa klimatet. Och nu när det är 100 år sedan Roald Amundsen satte sin fot på Sydpolen har Jørgen gnuggat sina entreprenörsknölar ännu en gång. Det har resulterat i en expedition till den Antarktiska halvön. Så för tredje gången kommer Jørgen gå i sin berömde förfaders fotspår. Resa för klimatet Precis som resten av världen har även Antarktis drabbats av den globala uppvärmningen. Men enligt resultat som bland andra forskare vid British Antarctic Survey tagit fram, är uppvärmningen över Antarktis flera gånger värre än för resten av världen. Den dramatiska temperaturökningen med hela 5 6 grader sedan 70-talet har fått stora konsekvenser, inte minst för kontinentens djurliv. Pingvinerna får allt svårare att leva under de nya, tuffa levnadsförhållandena som den smälta isen orsakar och i dag har hela 85 procent av pingvinpopulationen antingen lämnat Antarktiska halvön eller dött. Hade Roald sett vad som hänt hade han blivit otroligt ledsen. Han var en FOTO: AMUNDSEN WATCHES AS PROFIL Jørgen Amundsen Ålder: 34. Familj: Gift. med Nanna, och barnen Nora och Hedda, 2 år. Gör: Grundare av Amundsen Sports. Fritidsintresse: Skidor, jakt och tennis. Bästa miljötipset: Köp kvalitet! Bästa naturupplevelsen: Nordpolexpeditionen år Framtidsdröm: En mer miljömedveten värld. sann djur- och naturvän och älskade pingvinerna. Det sägs att han brukade plocka fram sin grammofon och spela musik för dem. Det verkade de gilla, för de samlades nyfiket runt skivspelaren. Även Jørgen kommer att spela musik för pingvinerna på den kommande expeditionen. Vi anordnar en konsert för pingvinerna, men det är mer ett verktyg för att sätta ljus på klimatförändringarna och hur den globala uppvärmningen påverkar djurlivet. Det är faktiskt så att pingviner i fångenskap gillar att lyssna på musik. Tackar nej till jippot Jørgen och hans expedition på nio personer kommer inte vara de enda skandinaverna som åker till Antarktis för att ta del av jubileet. Över 200 personer flyger ner för att skåla i champagne och hedra Roald Amundsens stora bedrift att vara först på Sydpolen. Och det är inte vilka gäster som helst som finns med på listan. Norges absoluta toppskikt av kungligheter, politiker och näringslivsföreträdare har tackat ja. Det är så klart roligt att de vill hedra Roald. Men jag känner att den här expeditionen är ett bättre sätt för mig att hedra min förfaders minne. Roald var en miljökämpe och därför gör jag en expedition som jag tror hade fallit Roald i smaken. LEONE MILTON FAKTA ANTARKTIS Uppsala Lärarhögskolan Johan Stenberg / Helvar Rocklunda Fotograf Ulf Celander Kvalitet, miljö och energibesparing satsa på Helvars BelysningsSmarta helhetslösningar

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER Roalds fantastiska resor har satt stor prägel på mitt liv. KLIMATFÖRÄNDRING Ta ton och sjung för pingvinerna Fredagen den 16 december kommer en exklusiv konsert att hållas för pingvinerna på Antarktis. Du är inbjuden att delta i kören! FOTO: SHUTTERSTOCK GÅR I SIN FÖRFADERS FOTSPÅR I samband med 100-årsjubileet av Roald Amundsens expedition till Sydpolen kommer Jørgen Amundsen, släkting till Roald, att återvända till Antarktis för att rikta fokus på de kommande 100 årens utmaningar kampen om miljön. FOTO: AMUNDSEN WATCHES AS Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis, som även är en egen djurgeografisk region (antarktiska regionen), är till skillnad från Arktis en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan. Det är den enda kontinent som saknar fast mänsklig befolkning. Tanken om ett stort landområde nere i syd väckte stora intressen för dåtida upptäcktsresande. Den brittiske upptäcktsresanden James Cook försökte redan 1773 att nå terra australis med sitt fartyg HMS Resolution. Cook nådde aldrig Antarktis på grund av den kraftiga packisen och tvingades istället vända om norrut. Den första iakttagelsen av fastlandet Antarktis kan inte exakt tillskrivas en enda person. Känt är att en amerikansk säljägare gjorde den första kända landstigningen på kontinenten Area: km 2 Isfri area: km 2 KÄLLA: WIKIPEDIA I samband med 100-årsjubileet av Roald Amundsens första besök någonsin på Sydpolen kommer Jørgen Amundsen och hans besättning att genomföra en expedition i sin förfaders fotspår. Som en del av expeditionen kommer en enorm kör att framföra en konsert för pingvinerna. Kören kommer att bestå av insamlade röster från hela världen som har lämnat sina bidrag genom att sjunga in en ton. Det finns fortfarande möjlighet att lämna sitt bidrag till kören, antingen på kampanjens hemsida eller genom att ladda ner en gratis applikation till Iphone eller Android. Följ expeditionen Syftet med expeditionen är att uppmärksamma klimatförändringarna och utforska effekterna av dem. Konserten är ett sätt att nå ut till så många som möjligt världen över, och belysa problemen med den globala uppvärmningen. Expeditionen började i mitten av november och du kan följa den dag för dag och sjunga för pingvinerna på: com eller via: LINDA LINDELL FOTO: SHUTTERSTOCK Gör ett aktivt val av fisk! Artiklar med Domstein Miljögaranti hittar du på Coop, Willys, Hemköp, ICA, City Gross och Vi.

10 10 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Enkla vardagsknep som förbättrar miljön Fråga: Hur kan du gå tillväga för att få till ett enkelt miljötänk i en stressig vardag? Svar: Gör det inte så komplicerat! Några goda råd och lite sunt förnuft räcker långt. BRA MILJÖVAL GODA RÅD Eva Eiderström ansvarar för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval och hon brukar dela upp vardagen i tre kategorier; maten, hur vi reser och vad vi gör i hemmet. Det två viktigaste råden från Eva är att minska köttkonsumtionen genom att äta mer vegetariskt samt att slänga så lite mat som möjligt. Varför är kött dåligt för miljön? Djuren är högre upp i näringskedjan än växter, och därför krävs det mer energi att producera kött jämfört med vegetarisk mat. Det går åt tio gånger så mycket energi att producera ett kilo kött än ett kilo grönsaker, spannmål eller baljväxter. Eftersom vi människor också kan äta till exempel bönor, behöver näringen inte gå igenom djuren innan det hamnar på tallriken. Bara själva uppfödningen av djur påverkar de globala växthusutsläppen mer än vad man kan tro. Att äta ett kilo kött kan jämföras med att köra bil i tre timmar. Det är kanske inte helt lätt att bara sluta äta kött. Tips? FOTO: NATURSKYDDSFÖRENINGEN FAKTA Bra Miljöval Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Märkningen gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön och gynnar de miljöanpassade. Det har till exempel lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip försvunnit från svenska tvättmedel. För att en produkt ska få bära Bra Miljöval måste produkten leva upp till Naturskyddsföreningens kriterier. De beskriver själva kraven som hårda, men inte omöjliga att nå. Glöm inte bort att titta i kylen om det fi nns en rest från tidigare måltid innan du lagar till en helt ny rätt. Eva Eiderström Ansvarig för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval Ja, börja med att byta ut en måltid i taget - En rotgrönsaksgratäng är lika god som en köttgryta. Och välj helst KRAV-märkta grönsaker. Eva poängterar även vikten av att ta tillvara på maten och inte slänga matrester i onödan. Glöm inte bort att titta i kylen om det finns en rest från tidigare måltid innan du lagar till en helt ny rätt. En tvåbarnsfamilj kan spara upp till kronor om året på att inte slänga ätbar mat. Res smartare När behöver du bil? Varför behöver du bil? Men framförallt: behöver du verkligen äga din egen bil? Eva Eiderström tycker att vi ska ändra vårt förhållande till bilen och hon tycker att fler borde gå in i så kalllade bilkooperativ. Grön Guide I Grön Guide finns tips och råd som hjälper dig att göra miljösmarta val i din vardag. Guiden innehåller matnyttig information till så väl nybörjaren som till den insatte miljökämpen. En nyhet är att Grön Guide nu också finns som app till Android och Iphone! Så nu kan du få råd om barnprodukter, klimatsmart mat, hur du kör bil bensinsnålare och hur du kan minska energiåtgången hemma i fickformat! KÄLLA: NATURSKYDDSFÖRENINGEN 3TIPS DRA DITT STRÅ TILL STACKEN Det är supersmidigt. Du bokar bilen på nätet, låser upp den med ditt bokningskort och så är den redan tankad och servad när du åker iväg. Det är bättre för miljön och för plånboken! Och du har fortfarande utrymme att lägga pengar på spontana taxiresor och bussbiljetter och ändå ligga lägre i kostnad än om du ägde en bil. Cykel då? Det måste väl vara det bästa för miljön? Cykel är jättebra. Hör av dig till dina kommunala politiker och tjata på att de ska prioritera fler cykelbanor! I de flesta kommuner finns det till exempel ett behov av att göra det säkrare för cyklister så man slipper vistas ute i trafiken med massa bilar. Låt inte saker stå på stand by och stäng av när du är klar. Du har säkert hört uppmaningarna förr, men det är lättare sagt än gjort att gå runt i huset och stänga av alla apparater. Ett knep för att göra det så smidigt som möjligt är att använda sig av ett grenuttag. Köp ett grenuttag med en avoch på-knapp så behöver du bara trycka på en knapp för att stänga av alla apparater. Vad mer är viktigt att tänka på i hemmet? Nu i juletider är elkonsumtionen extra hög. Det är kallt ute och antalet ljus i hemmet är fler. Så låt inte ljusstaken i fönstret stå på hela natten. LEONE MILTON FOTO: SHUTTERSTOCK EKONOMI Vill du få mer pengar kvar i plånboken? Tänk om... alla svenska hushåll byter ut 15 glödlampor mot lågenergilampor. Då skulle vi spara hushållsel till villor och du skulle spara el till en kostnad av 600 kronor per år. alla som bor i villa börjar hänga sin tvätt i stället för att använda torktumlare. Då skulle vi spara hushållsel för över villor. Om du i dag tumlar fyra gånger i veckan skulle du spara 800 kronor per år. alla Sveriges bilar alltid hade rätt lufttryck i däcken. Då skulle vi spara 107 miljoner liter bränsle per år och du skulle spara 600 kronor per år. alla svenskar byter till snålspolande duschmunstycken. Då skulle vi spara hela energibehovet för nästan villor, ett hushåll som värmer sitt vatten med el och duschar sammanlagt 16 minuter per dag skulle spara kronor per år. alla standbyfunktioner stängs av när vi inte använder apparaterna. Då skulle vi spara energi motsvarande hushållsel och värme till villor och du skulle spara ungefär 500 kronor per år. KÄLLA: BOKEN TÄNK OM NATURSKYDDSFÖRENINGEN Hållbarhet och resurssnålhet... är viktiga ledstjärnor hos oss, dvs både förnybarhet och att ta tillvara på sådant som inte går att använda till annat. Något som vi tillämpar i bland annat Igelsta kraftvärmeverk där vi eldar skogsflis och returträ. Det är Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk och Huddinges, Botkyrkas och Södertäljes största miljöinvestering någonsin. Box 7074, Södertälje Tel Igelsta kraftvärmeverk. Förnybar el produceras med hjälp av turbinen. Värmeöverskottet från elproduktionen blir resurssnål fjärrvärme. Biobränsle transporteras med tåg till vår bränsleterminal i Nykvarn. SÖDERENERGIS BIDRAG TILL MINSKNINGEN AV VÄXTHUSGASER 12% av det nationella klimatmålet sedan år Vi slutade att elda kol i Igelstaverket under 1990-talet och byggde om alla våra pannor för att elda främst returbränslen, dvs utsorterat avfall såsom papper,plast och trä. I Fittjaverket ersattes eldningsolja med biooljan tallbeckolja. Idag eldas det med träpellets som är en biprodukt från sågverk. 4% ytterligare,eller ton koldioxid lokalt,motsvarande bensindrivna bilar som kör mil/år med Igelsta kraftvärmeverk. Globalt sparar det nya kraftvärmeverket ton koldioxid.

11 VI TAR ANSVAR FRÅN BÖNA TILL KOPP På Löfbergs jobbar vi hårdare än de flesta med miljö- och ansvarsfrågor. rå r. Från långsiktiga relationer med odlaren via rejäla energibesparingar på vårt rosteri till Sveriges största kaffesortiment av Fairtrade- och KRAV-märkta produkter. Men vi vill göra ännu mer. Läs mer om våra utvecklingsprojekt kt i ursprungsländerna och nya utmanande hållbarhetsmål på lofbergslila.se la.s Vi var först ut med Eltaxi! Och vi ger oss inte förrän vi når 0-utsläpp!

12 12 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Internt miljöarbete är en konkurrensfördel Fråga: Varför har försäkringsföretaget WaterCircles valt att miljöcertifi era sig? Svar: Det är bra för miljön, men även för den egna verksamheten. Kunder blir allt mer miljömedvetna och ställer högre krav på företag. SHOWCASE I Sverige ersätter försäkringsbolagen skador på fastigheter och bilar för miljarder kronor varje år. Dessa stora pengar sätter branschen i en unik position att ställa höga miljökrav på de företag som levererar ersättningsprodukter, reparerar och iordningställer skador. De flesta försäkringsbolag vill därför anlita miljögodkända företag till sina kunder. Det finns ett försäkringsbolag som sticker ut lite extra ur mängden. WaterCircles väljer inte bara de bästa alternativen ur miljösynpunkt, utan hela deras verksamhet grundar sig på en omtanke om miljön. Därför håller de nu på att miljöcertifiera den egna verksamheten enligt ISO och de hoppas att fler företag i branschen snart gör dem sällskap. Lika självklart som det är att våra leverantörer är miljösmarta, lika självklart är det att vi som försäkringsföretag är miljösmarta i allt vi gör. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi lever som vi lär, säger Lennart Sjöhage, vd och miljöchef. Hur går miljösmart skadereglering till? Miljösmart skadereglering innebär att man väljer att anlita leverantörer som är miljöcertifierade. FOTO: OLOF PLYM FORSHELL FAKTA Miljömedvetet kontor På kontoret fi nns mycket att göra för att värna miljön. Här kommer några tips: Belysning Byt till lågenergilampor och energismarta lysrör. Släck efter er eller använd ljussensorer, rörelsevakter och timer. Ventilation Kontrollera att ventilationen inte går för fullt i rum som ej används, som till exempel konferensrummet. Datorer Använd grenuttag för att undvika att apparater drar ström i standby-läge. KÄLLA: RENAIDÉER.SE OCH MRGREEN.NU Engångsprodukter används inte på kontoret och i stort sett alla möbler som köps in är begagnade. Lennart Sjöhage Vd och miljöchef, WaterCircles Man kräver till exempel att begagnade delar ska användas vid reparationerna. Och även att man alltid ersätter kunderna med miljöbilar vid behov av hyrbil. Samma miljömedvetna strategi används vid husskador. När det inträffat en skada på ett hus ska man riva så lite som möjligt och i stället reparera. När man ersätter vitvaror eller andra maskiner ersätter man alltid med produkter som drar så lite energi som möjligt. Återvinning Hur kan det bli enklare och ta mindre tid att källsortera? Skapa tydliga rutiner, sätt upp fusklappar och sprid lathundar till alla medarbetare. Vad mer? Välj webb- och videomöten i stället för fysiska möten som innebär transporter. När du måste skriva ut, gör då dubbelsidiga utskrifter. Drick kaffet i porslinskopp i stället för i pappersmuggar. Ha tydliga rutiner för hantering av farligt avfall (Färgpatroner och toner till skrivare, brandvarnare, batterier och glödlampor räknas som farligt avfall). Välj en städfirma med ett miljötänk. 4TIPS GÖR DITT BÄSTA PÅ KONTORET Det interna miljöarbetet Företaget är medvetet om att de själva påverkar miljön. Att hitta nya, bättre sätt att minska påverkan är därför en integrerad del i deras verksamhet. Vår strategi är att minska verksamhetens miljöpåverkan genom ständiga förbättringar. Allt vi köper in i form av papper, trycksaker, frukt, mjölk, kaffe etcetera är antingen miljömärkt eller ekologiskt. Engångsprodukter används inte på kontoret och i stort sett alla möbler som köps in är begagnade. Vi skickar heller inga papper till kunderna i samband med köp av försäkring. Alla försäkringshandlingar och fakturor skickas via e- post. Och nu är vi mitt uppe i processen att miljöcertifieras enligt ISO 14001, säger Lennart. I denna process tar de hjälp av ett externt företag som på ett professionellt sätt hjälper dem igenom processen. Varför är det viktigt för er att vara miljöcertifierade? Precis som vi är noggranna med att välja leverantörer som är miljöcertifierade, vill vi att våra kunder ska kunna ställa samma krav på oss, även om vi inte ingår i tillverkningsindustrin. Vi tycker att alla företag, i alla branscher, bör sträva efter att utveckla och förbättra sig inom miljöområdet. Hur kommer det gå till? Certifieringen går till på så sätt att hela företagets miljöpåverkan kartläggs strukturerat och därefter sätter man mål och genomför ständiga miljöförbättringar av verksamheten. Sedan följer man upp detta på ett systematiskt sätt och revisioner genomförs årligen. LEONE MILTON MILJÖ Små insatser leder till stora besparingar Tänk om... alla Sveriges skolor byter ut sina konventionella lysrör mot energismarta lysrör (T5-armatur) Då skulle vi spara elektricitet för 350 miljoner kronor om året.... alla svenskar väljer bort nya kläder för 500 kronor per år och i stället köper motsvarande plagg på second hand Då skulle vi slippa ton koldioxidutsläpp om året, vilket motsvarar svenska bilisters årliga bilresande.... alla flygresor Göteborg till Stockholm och Malmö till Stockholm ersätts med X2000-tåg Då skulle vi slippa ton koldioxidutsläpp per år, vilket motsvarar svenska bilisters årliga bilresande.... alla svenska elkonsumenter använder sig av Bra Miljöval-el. Då skulle vi tillsammans påverka elleverantörer och politiker till en snabbare utveckling av de förnybara energikällorna. Så mycket kan vi spara årligen: Byt ut lysrör i skolorna: Elbesparing för kr Välj bort nya kläder för 500 kr: bilisters årliga resande Ersätt flyg med tåg: Motsvarar bilisters årliga resande Byt till Bra Miljöval-el: Snabbare utveckling av förnybara energikällor. KÄLLA: BOKEN TÄNK OM NATURSKYDDSFÖRENINGEN Vi fick WaterCircles förtroende Rådgivare inom miljö, ledningssystem och IT stöd sustema

13 Vår affärsidé är att ha Sveriges billigaste matkasse. Det påverkar förstås miljön. Låga priser och hänsyn till miljön känns ofta som ett motsatsförhållande. Men hos oss på Willys är det precis tvärt om. Eftersom vår affärsidé är att ha Sveriges billigaste matkasse måste vi hela tiden minimera våra kostnader. Och det är något som även miljön tjänar på. Energisnåla butiker Mindre mat i soptunnan, mer återvinning Mer ekologiska och miljömärkta varor Våra butiker är Bra Miljöval P.S. Vill du veta mer om vårt miljöarbete, välkommen in på willys.se.

14 14 NOVEMBER 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION FOTO: HEIDI ANDERSSON FOTO: FRANK ANDERSSON RESOR. Jag försöker alltid samordna, gör aldrig bara en sak om jag är i Stockholm eller Göteborg. Men det känns ändå inte bra med alla resor, berättar Heidi Andersson. Heidi Andersson armstark miljöhjälte När Heidi Andersson var tolv år skrev hon ned två saker hon ville bli som stor: armbrytarproffs och miljöaktivist. Som nybliven 30-åring är hon både och. Åtta VM-titlar och dokumentärfilmen Armbryterskan från Ensamheten har gjort den viljestarka norrländskan från den lilla byn med det märkliga namnet känd långt utanför Sveriges gränser. Hon har också hunnit med att vara programledare för barnprogrammet Miljöhjältarna i SVT. Hjältedåden som ska utföras påverkar ofta hela familjen. I varje program får barn i elva-tolvårsåldern en personlig utmaning för miljön och en kamera att filma processen med. Det kan handla om att spara in rejält på familjens toalettpapper, laga vegetarisk mat för att minska koldioxidutsläpp, samla in elskrot eller göra miljövänligt godis fritt från farliga färgämnen. Själv var Heidi Andersson jätteengagerad för miljön i hjältarnas ålder. På mellanstadiet var hon med och bildade en aktionsgrupp i hemkommunen Storuman mot planerna på djupförvar av kärnkraftsavfall. Hon gick med demonstrationslistor, tecknade plakat och debatterade med ilskna lärare. Egna värderingar Att ståndpunkten var obekväm i samhället var inget hinder. Med Heidis uppväxt var det naturligt att stå för egna värderingar om världen och miljön. Den lokala kretsen i Naturskyddsföreningen drevs i stort sett av släktingarna i Ensamheten. Den lilla byn med 16 invånare där nästan alla är släkt med varandra, drivs med ekologiskt synsätt som grund och den egna skogen brukas hållbart som ekonomisk förening. Mycket går att lösa med telefonmöten eller Skype. Det är så obeskrivligt mycket vi kan förändra bara vi vill, både när det gäller oss själva och vår omgivning. Vi lever i ett fantastiskt land, där vi kan påverka på ett sätt andra bara kan drömma om, ändå upplever jag att få utnyttjar den möjligheten. Men kraften hon fick med sig från Ensamheten var också fysisk. Redan som liten spinkig flicka bröt hon arm med pappa Kent, farbröderna och kusinerna hemma vid köksbordet. Att det blev mer än så är tvsportens förtjänst. Vi såg ett reportage från svenska mästerskapen 1992 och blev hur fascinerade som helst. Det fanns ju regler och en riktig sport! Hamnade högst på pallen Familjen åkte ned till Eskilstuna där sporten var störst för att lära sig. Sedan omsattes erfarenheterna i hårdträning i snickarboden. Trycket i den taniga armen ökade och som 18-åring stod hon högst på SM-pallen. Priset var en landslagsplats till VM i Tokyo. Väl där var succén ett faktum: den okända svenskan bröt ned allt motstånd och tog hem världsmästerskapet också. När vi träffas har den numera åttafaldiga världsmästarinnan just besökt ett skolmästerskap på Lidingö. Hon brinner minst lika mycket för sin sport som för miljön men på en punkt kolliderar intressena. Svårt att vara förebild ibland Några barn som var med i Miljöhjältarna gjorde hembesök hos mig och hittade en massa flygbiljetter. Även om jag försöker leva så miljövänligt som möjligt är det svårt att vara förebild när det gäller resor. Avstånden till tävlingar och evenemang är långa. Ofta försöker hon åka tåg, men från Storuman är det 25 mil enkel väg till närmaste tågstation som är i bruk. Mycket går att lösa med telefonmöten eller Skype. Jag försöker alltid samordna, gör aldrig bara en sak om jag är i Stockholm eller Göteborg. Men det känns ändå inte bra med alla resor. Hela samhället står inför stora förändringar i och med Peak Oil, oljetoppen. Mål att bryta oljeberoendet Som ambassadör för glesbygdsrörelsen Hela Sverige ska leva har hon engagerat sig i Omställning Sverige, den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. Målet är att bryta oljeberoendet och de hotfulla klimatförändringarna. I de egna framtidsplanerna ingår också bygge av ett ekologiskt hus till familjen (i dag bor hon, Björn Ferry [skidskytten] och sonen Dante i lägenhet i Storuman), helst på en skogsbacke i Ensamheten. MATS HELLMARK Texten är en kortad version av en porträttintervju i tidningen Sveriges Natur nr Hela texten finns på Vi värmer och kyler fastigheter. Kostnadseffektivt och med minimal miljöpåverkan. Välkommen till framtiden. Av världens totala energiförbrukning går cirka 40% åt till uppvärmning, ventilation och kylning av fastigheter. För att nå svenska och globala klimatmål måste ny teknik ta plats på arenan. Vi erbjuder en effektiv lösning för ytor från m 2 och uppåt. Med vårt system säsongslagras värme och kyla. Sommarvärme lagras och används för uppvärmning under vintern och vinterkyla lagras för att kyla fastigheter under sommaren. Välkommen till SEEC.

15 VI CERTIFIERAR FÖRETAG & ORGANISATIONER GENTEMOT STANDARDERNA ISO 9001, 14001, ISO 22000, ISO 26000, AFS, OHSAS 18001, PEFC, FSC, BRC, BRC IOP, IP LIVSMEDEL, SVENSK STANDARD FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK M FL. GÅ DIN UTBILDNING HOS OSS, SOM CERTIFIERINGSORGAN VET VI VAD STANDARDEN KRÄVER! FÖR MER INFORMATION Besöksadress: Stora Åvägen 25, Sisjön Postadress: Box 9006, Göteborg, Tel: +46 (0) och I Europa bygger man stora torn bara för att kyla bort överskottsvärme. Den mängd värme som kyls bort är större än det totala uppvärmningsbehovet. Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt, anser att den största enskilda åtgärden för att använda energin mer effektivt är att ta vara på den värme som redan finns: Förutom att begränsa användandet av fossila bränslen, något som vi blivit duktiga på i Sverige, är det viktigt att ta tillvara värmeöverskottet och därmed minska användningen av resurser. Visst behövs teknikutveckling men har man som Sverige, väl utbyggd fjärrvärme, kan man göra mycket för miljön med befintlig teknik. I Sverige värms städerna främst av biobräns len och återvunnen värme. I andra länder dominerar fossila bränslen. Förutsätt ning arna att ställa om till en hållbar uppvärmning är mer komplicerade i de länder som saknar fjärrvärmenät. Men även i länder i Östeuropa och delar av Asien, där det finns fjärrvärmenät som möjliggör en resurseffektiv uppvärmning, finns mycket att göra eftersom de använder i huvudsak fossila bränslen. De har mycket att lära av Sveriges omställning. Christel Gustafsson Chef på klimatenheten vid jordbruksverket En näring med fokus på klimatet Olof Enghag Utredare på Jordbruksverket Klimatförändringarna kommer att påverka jordbruket i allra högsta grad. Jordbruksverket arbetar dels med att minska utsläppen och dels med att anpassa näringen till de nya förutsättningarna. Översvämningar, torka och extrema värmeböljor är något som vi lär få se mer av i framtiden. Vill man undvika att skörden regnar bort eller att djuren far illa i hettan måste åtgärder vidtas i tid. Det finns en hel del man kan göra, säger Christel Gustafsson, chef på klimatenheten vid jordbruksverket. Extema regn och långvarig torka kan man hantera genom att skaffa bättre dränering och gräva bevattningsdammar, till exempel. Men jordbruket ser inte bara effekterna av klimatförändringarna, man är också en del av problemet. Globalt räknar man med att uppåt 30 procent av alla utsläpp härrör från livsmedelsförsörjning. I Sverige står jordbruket och djurhållningen för lite drygt en tiondel av vårt bidrag till växthuseffekten och tvärt emot vad många tror är det inte förbränningen av fossila bränslen som är den största utsläppskällan. 300 gånger så potent som koldioxid Större delen kommer faktiskt från markprocesser av olika slag, berättar Christel Gustafsson. Kväve och kol i marken kan genom olika processer avgå i form av lustgas, metan eller koldioxid. Lustgas är en växthusgas som är mer än 300 gånger så potent som koldioxid. Bildandet av dessa gaser har en direkt koppling till hur vi gödslar och bearbetar våra jordar. Minska beroendet av fossil energi Jordbruksverket har rådgivning i att bruka jorden klimatsmart, berättar Christel Gustafsson. Nästa år kommer vi även erbjuda rådgivning kring energieffektivisering. Rådgivningen är en del av Greppa näringen, ett kompetensutvecklingsprojekt mellan näring och offentliga aktörer. En annan viktig fråga är att minska beroendet av fossil energi. Bland annat finns det investeringsstöd för biogasanläggningar i jordbruket. Tillsammans med transportstyrelsen undersöker Jordbruksverket också hur man ska kunna stimulera en ombyggnad av jordbruksmaskiner från diesel till biogas, samt hur man ska kunna stimulera en nyproduktion av maskiner som går på biogas. Vi undersöker vad det finns för möjligheter till politiska styrmedel, berättar Olof Enghag, utredare på Jordbruksverket. Vi är först i världen på det här området så det är verkligen en utmaning, men samtidigt viktigt. Även jordbruket måste vara en del av den energiomställning som samhället nu står inför. Jordbruket kan också vare en del av lösningen genom att producera bioenergi. Klimatfrågan är alltså central för jordbruket på flera sätt. Det är också en viktig fråga för framtiden. Därför står klimatfrågan självklart i fokus på Jordbruksverket, avslutar Christel Gustafsson.

16 MILJÖCERTIFIERING GER HÖGRE VÄRDE De närmaste åren skärps kraven på energibesparingar i våra byggnader. Klimatförändringarna är kanske den viktigaste miljö- Finns stort värde i att visa att en byggnad är grön Bengt Wånggren. Väljer man att investera i lägre energi- påpekar Bengt Wånggren. Här kan vi alla göra skillnad för klimatet. Ansvar gentemot kommande generationer - Bengt Wånggren, vd för Green Building Council i Sverige. VI LEDER UTVECKLINGEN AV HÅLLBAR TEKNIK FÖR PUMPNING, RENING OCH CIRKULATION AV VATTEN. ITT har blivit Xylem. Med medarbetare i mer än 150 länder har vi resurserna som krävs för att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. Men det är bara i nära samarbete med våra kunder vi kan lyckas. Tillsammans kan vi lösa allt som har med pumpning, rening och cirkulation att göra. Xylem är ett nytt namn för dig, men våra produkter är välkända och ledande inom sina områden Flygt, Lowara, Sanitaire och Godwin. Vill du veta mer om Xylem, gå till xylemwatersolutions.com/se

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från härryda kommun. Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Information från härryda kommun Du som bor i Härryda kommun Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Grönt är bara en färg

Grönt är bara en färg El är aldrig grön Grönt är bara en färg Välj el märkt Bra Miljöval Varför du ska välja el märkt Bra Miljöval Du som väljer el märkt Bra Miljöval... All elproduktion har en miljöpåverkan, det är oundvikligt.

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni.

Lycka till. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. EnergiGeni är E.ONs energiutställning för elever i årskurs 4-9. Frågor för ett EnergiGeni. Lycka till och ha så kul på din upptäcktsresa - ta gärna hjälp av ugglan Elvis på vägen! Namn station 1 Fotosyntesen

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering

Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering Frågor och svar om: Växthuseffekten, Kyotoprotokollet och klimatkompensering 1. Klimatförändring Hur fungerar växthuseffekten? Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Beräkningar

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-03 Fastighetsbeteckning: Fäladen 14 Adress/ort: Vinkelvägen 46, Ängelholm Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN!

UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! UNDERSÖK ENERGIMÄRKNINGEN! Övningens mål Eleverna lär sig att hitta information om olika apparaters energiförbrukning, och lär sig tyda energimärken. Eleverna förstår fördelarna med att välja en A-märkt

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-06-02. Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133. Adress/ort: Hultavägen 59 Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Åsa 2:133 Adress/ort: Hultavägen 59 Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

För lite eller för mycket olja?

För lite eller för mycket olja? För lite eller för mycket olja? De fossila bränslena är till stor del boven i dramat om växthuseffekten och hotet mot vårt klimat. Vi har under några hundra år släppt ut kol (CO 2 ) som det tagit naturen

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies

Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin. Sustainable Climate Policies Klimatförändringar Omställning Sigtuna/SNF Sigtuna 2014-03-29 Svante Bodin Bella Centre, Köpenhamn 2009 Hur kommer det att se ut i Paris 2015 när avtalet om utsläpp 2030 ska tas? Intergovernmental Panel

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Sammanställning från klotterplanken som fanns på varje anläggning under miljöveckan

Sammanställning från klotterplanken som fanns på varje anläggning under miljöveckan Sammanställning från klotterplanken som fanns på varje anläggning under miljöveckan Askim Stäng/vrid av duschstrålen när du tvålar och schamponerar in dig. Kompostera matavfall. Ta bussen till jobbet.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer