VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till välgörenhet. Så har det varit länge, men efter tsumanin ökade gilvmildheten ännu mer. Svenskarna skänkte 5.2 miljarder kronor till olika frivilligorganisationer under En fantastisk summa som trots finanskrisen ökade jämfört med tidigare år! Bara 12 dagar efter skalvet hade svenskarna samlat in 107 miljoner kronor till Haiti. Att ge av sina medel till de som har det sämre ingår numera nästan i svenskens livsstil. Ju tydligare behovet är- desto mer ger vi. När man läser igenom årskrönikor för 2009 är dem till stora delar fyllda av krig, naturkatastrofer och svininfluensan. Ytterst lite är positiva nyheter. (Ja, det skulle vara Kronprinsessan och Daniels förlovning då ) Media fokuserar ofta på det katastrofala, den nyheten där flest människor dör eller skadas eller där ondskan flödar som värst. Men trots att vi matas dagligen med detta, så har vi människor ändå en tro på det goda. En tro på att vi kan förändra världen! En tro på att min lilla insats, om det så handlar om att skänka en soffa eller ge pengar till Rumänien eller Haiti, har betydelse! Att ge skapar något både hos den som ger och för den som tar emot. Det är egentligen ett givande åt båda håll. Göteborgarnas givmildhet möter vi dagligen på Reningsborg. Vi är så tacksamma, för det är dessa gåvor, små som stora, som håller hela vår verksamhet igång- från flyktingfamiljen i Hjällbo som kan inreda sin lägenhet med billiga möbler till den romska familjen i Rumänien som får ved så de klarar vinterkylan. Här följer en redogörelse och sammanfattning om Reningsborgs verksamhetsår 2009: RENINGSBORGS STYRELSEARBETE (av Anders Fasth): Jag vill redovisa styrelsens arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Vi valdes som ny styrelse och ny ordförande/ vice ordförande in i ett arbete som har krävt mycket handlingskraft men som samtidigt varit väldigt lärorikt. För att klara det har vi haft möte ungefär en gång per månad, växlande mellan Frölunda o Angered. Vi har på uppdrag från årsmötet arbetat fram ett förslag på värdegrund, verksamhetsidé och vision för Reningsborg. Förslaget har antagits av styrelsen och lämnas vidare till årsmötet för antagande. Vi har haft ett tvådagars möte tillsammans med ledningsgruppen i augusti där mycket av årets arbete grundlades. Under hösten, efter att Dick Hertzman fått erbjudande om andra arbetsuppgifter men avböjt har Thomas Olson på deltid lett verksamheten som arbetande styrelseledamot, samtidigt som en rekryteringsprocess av ny direktor började. Stort intresse, många sökande och ett gott arbete har resulterat i att styrelsen i februari beslutade att anställa Manfred Rusner. Han börjar hos oss den 17:e maj. Vi har under året haft ekonomin i fokus. Vi har förhandlat med vår bank, Swedbank, om lån och krediter, och haft en grundlig budgetprocess under hösten inför 2010 med respektive resultatenhet. Styrelsen har även sett över ett antal rutiner i hanteringen av kontanter och betalningar och dessutom hanterat oförutsedda händelser och utgifter. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att försöka öka intäkterna och minska kostnaderna. Vi har vad gäller Skärsjölund under hösten utrett framtida engagemang. Det resulterade i att vi i december beslutade att vi ska satsa på Skärsjölund med sikte på att ta fram en målbild till 2015 och jobba mot den. Lars Jonzon har anställts som ansvarig för arbetet. Vi har delat upp ansvaret för utlandsverksamheten så att det finns ansvariga personer för varje land i styrelsen. Tillsammans med ansvarig person i organisationen håller vi kontakten med våra samarbetspartners. Styrelsen har också förmedlat att vi vill ha rapporter tre gånger per år, innehållande ekonomirapport, verksamhetsrapport och en framåtsyftande rapport. Besök i respektive land har varit en låg prioritet på grund av ekonomin och väntan på ny direktor. Reserapporter från Indien och Bosnien finns tillgängliga.

2 Vi har inte kunnat hjälpa alla vi vill, kunnat svara upp på alla krav och vi har på intet sätt varit ofelbara. Detta är fortsatta utmaningar inför kommande år och nu med en del nya besättningsmedlemmar. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan och med mycket GO! Tack som avslutning, till styrelse och ledningsgrupp och särskilt till Mats Bobeck som flyttat till Småland och därmed slutar i styrelsen. Bra jobb lönar sig i längden. EKONOMI: 2008 var ett mindre bra år ekonomiskt sett och 2009 blev därför ett tufft år med många åtstramningar. Tack vare personalindragningar, investeringsstopp, minskade kostnader och ökad försäljning m.m. har vi lyckats få ordning på den ekonomiska situationen har gått med plusresultat vilket är mycket glädjande. SECOND HAND-VERKSAMHETEN: Vi var lite oroliga inför året och hur finanskrisen skulle påverka inflödet av varor till våra butiker. Färre varor lämnades in, men vi har ändå sålt för över 10 miljoner detta år. Butiken i Angered är inne på sitt femte år och försäljningen där har ökat med dryga 25%. Fler och fler hittar dit. Butiken har förändrats och förbättrats ytterligare och personalen har visat stor kreativitet och kommit med mycket nya idéer, vilket gjort kunderna ännu fler och nöjdare. Även i Frölunda har förändringar skett. Flera avdelningar byggdes om och hela butiken fick ett lyft och blev funktionellare och trevligare för både kunder och personal. Många kunder är i behov av kontakt, samtal och stöd. Medvandrarna är en grupp som finns till för dessa under lördagsförsäljningarna i Angered. Den 8 juli startade sommaröppet på onsdagar i Frölunda! Det var en spännande eftermiddag då vi inte visste om det skulle komma 1 eller 100 kunder! Det kom långt över 100 och vi sålde för hela kronor! Hela butiken var packad av glada och köpsugna kunder och det fortsatte hela sommaren. Succé med andra ord för sommaröppet! Frölundabutiken fortsatte under hösten att ha onsdagsöppet mellan 16 och 19. Försäljningen har under hösten legat på ca 45 tkr per onsdag. PERSONALEN Personalstyrkan på Reningsborg är en fantastisk samling människor som med stort tålamod och kunnighet varje dag sorterar varor, viker textilier, lastar, lossar och framförallt: tar hand om människor. Vi har dragit i sparbromsen rejält under 2009 och det har krävts extra mycket av all vår personal och de har gjort ett fantastiskt jobb. Utan personalens insatser hade vi inte klarat året. VOLONTÄRER Volontärerna ingår ju i vår personalstyrka och tillför väldigt mycket till föreningen, både vad gäller de stora arbetsinsatserna och genom sin entusiasm och glädje som de sprider till den ordinarie personalen och till våra kunder. Volontärerna har utökats ännu mer i och med onsdagsförsäljningen i Frölunda-butiken. Ungefär 170 personer räknas in i volontärstyrkan för båda butikerna.

3 ARBETSTRÄNING: Arbetsträning har bedrivits i både Frölunda, Angered och Skärsjölund. Flest arbetstränare har placerats i Angeredsbutiken från Stadsdelsnämnd Lärjedalens socialtjänst. Vårt samarbete har fungerat mycket väl och många arbetstränare vittnar om glädjen att komma ut i samhället och arbetslivet. Arbetsförmedlingens samarbete med Reningsborg har också ökat under året. Långtidsarbetslösa personer som behöver komma ut i praktik har varit extra många på grund av regeringens nya reform som kallas fas 3. BOENDET: ( av Roland Lindal ) Få verksamheter i vårt samhälle än just ett socialt boende rymmer så mycket känslor av glädje och sorg, hopp och förtvivlan, trygghet och total rotlöshet här i världen. Tittar vi i Reningsborgs boendes backspegel finner vi alla dessa känslor. Sorg över att en av de boende i början av året gick bort alldeles för tidigt. Andra händelser fyller oss med en sådan glädje som vi aldrig riktigt kan förklara för någon som inte med egna ögon sett undret som sakta skett dag efter dag framför våra ögon. Vissa av Guds under sker med blixtens hastighet, andra sker i riktigt långsam ultrarapid. Inget är större än glädjen att följa en människas stabila förändring från ett solklart utanförskap till att hitta sin plats i världen och bli vän med sig själv, sin omgivning och sin framtid. Detta är bland annat vad som hände under det gångna året i vårt boende. Vi har haft en härlig grupp boende som kämpat med olika förutsättningar i ryggen. Personalgruppen har även under det gångna året arbetat idogt dygnet runt för att få tillvarons olika pusselbitar för de boende vända åt rätt håll och att få dem att passa ihop. Man har under året haft samarbete med ett stort antal olika enheter i Göteborg med omnejd. Förutom socialtjänsten och Frivården har man också samarbetat med vårdcentraler, olika psykiatriska enheter, hemsjukvården, hemtjänsten, smärtcentrum med flera. Det förtroliga samtalet mellan två medmänniskor är ett ännu oöverträffat redskap att bryta ett destruktivt tänkesätt och hitta utvägar ur ibland många års ångest. Reningsborgs breda möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning för de boende på enheten i Frölunda och på det vackra Skärsjölund har gjort att flera kunnat ta för sig av de arbetsuppgifter som erbjudits dem och på detta sätt utvecklats på ett positivt sätt. Speciellt har samarbetet med secondhand-butiken i Frölunda haft en avgörande positiv betydelse för flera av de boende. Reningsborgs boende har under året 2009 haft 26 personer boende kortare eller längre tid. Av dessa flyttade fyra stycken killar ut till eget lägenhetsboende. SKÄRSJÖLUND: Varje gång man åker till Vättlefjäll och Skärsjölund slås man av skönheten i naturen, stillheten och vilken potential som ligger i denna gård. Under året har Tomas Axelsson fortsatt att vara arbetsledare på gården. Ett tiotal arbetstränare från socialtjänsten och arbetsförmedlingen har jobbat tillsammans med honom med husen, skogen, växthusen och omgivningarna. FIKAVAGNEN: I Angeredslokalerna stod en husvagn i stort sett oanvänd, men under året fick den en mycket viktig funktion som fikavagn, värmestuga och en trygg plats för ungdomar. Dick Hertzman var den drivande i projektet, ett projekt som blev mycket lyckat. Tillsammans med kyrkor i Göteborg bemannades vagnen fredag- och lördagnätter. Den ställdes upp på Järntorget och Opaltorget: två av de stökigaste platserna på helgerna. Upp till så mycket som 400 personer kunde besöka vagnen under en kväll och många samtal och kontakter knöts. Fikavagnen fick pris av Ickevåldsfonden och Stadsbudskåren för insatsen för ungdomar i Göteborg.

4 UTLANDSVERKSAMHETEN: Reningsborg har fortsatt att arbeta med våra butiker, verksamheter och samarbetspartners i Bosnien, Polen, Indien och Rumänien. På grund av vår svåra ekonomiska situation uppehölls de månatliga bidragsutbetalningarna till Networks under 3 månader (mars-maj). Före sommaren startade utbetalningarna igen med 1000 euro var månad + gåvor från privatpersoner och församlingar och det har fortgått under hela året. Till verksamheten i Indien skickas varje månad ett bidrag på 30 tkr då ungefär hälften av summan bidrages från Indiens sponsorgrupp. En sponsorgrupp för Rumänien startades under hösten. Samlingen i november med Lee Saville från Rumänien samlade ett sextiotal intresserade personer för att höra om arbetet där och förhoppningsvis engagera sig på olika sätt i framtiden. Butiken i Prijedor bytte ägare under våren.två av de anställda tog över butiken vilket har visat sig fungera bra. Även under 2009 har vi rest sparsamt. Det är dock oerhört viktigt att hela tiden hålla sig ajour med verksamheterna och besöka dem på plats. I augusti månad var Pawel Urbanowich med fru som leder verksamheten i Zbaszyn, Polen, på besök på Reningsborg. Det var ett givande möte för båda parter. Att träffas skapar förståelse för varandras verksamhet och funktioner i hjälparbetet. Det är inte några gigantiska summor Reningsborg skickar ut i rena pengar under ett år. Vår form av givande och vår grund till hjälpverksamheten har alltid legat i vårt insamlande av begagnade varor och transporterna till utlandet och respektive butik. Varje transports värde ligger mellan 75 och 100 tkr. Värdet, i form av alla möjligheter och konkret hjälp som transporterna ger, är naturligtvis omöjligt att värdera i pengar. Under 2009 har vi totalt kört 27 transporter utomlands: 13 till Bosnien, 5 till Rumänien och 9 till Polen. Tio transporter färre än föregående år beroende på att varuinflödet för utlandsverksamheterna var sämre än Butikerna i respektive länder har känt av finanskrisen och början på 2009 minskade försäljningen i flertalet butiker. Dock vände det i slutet på året och vi hoppas att finanskrisens efterdyningar släppt taget, likaså att vi under kommande år har större möjligheter att skicka fler transporter till våra utlandsbutiker. Här följer en kort redovisning av hur respektive utlandsverksamhet har arbetat under 2009: Rumänien / Networks (av Karen Ashton) 2009 har vi varit fler medarbetare i Networks vilket gjort att vi kunnat hjälpa fler människor. Nya verksamheter har startats och redan befintliga verksamheter förbättrats. Vad har Networks rent konkret gjort under året? Denna vinter var extremt kall och mycket ved delades ut och olja till brödbakning. Många hus ramlade ihop och vi hjälpte till att renovera. Vi har en läkare stationerad och många var i behov av läkarhjälp och medicinering. För de fattiga i Rumänien finns inga marginaler. När krisen kommer handlar det om ren överlevnad. Våra hjälp till självhjälpsprogram har fortsatt och är lyckosamma: trädgårdsprojekt, odlingsprojekt, tvättprogram m.fl. Många familjer har under året odlat stora mängder grönsaker och delat ut till de som har det sämre ställt. I Checheii har vi förskola och läxläsningshjälp. Vi samarbetar med den lokala skolan. Vi har en heltidsarbetande socialarbetare som hjälper till med id-handlingar, arbetstillstånd och juridiska frågor. Second hand-butiken har tre anställda och flera volontärer. Överskottet från butiken går till våra hjälpprojekt var ett fantastiskt år för Camp Taut. Vi hade både barnläger och ungdomsläger som blev mycket lyckade. Vårt missionsteam jobbar också

5 utifrån Camp Taut och i september hade vi vår årliga musik-festival med musikgrupper, lovsångsteam och besökare från hela Rumänien. Det finns tyvärr ännu sämre platser än kåkstaden Checheeii där vi arbetat i många år. Utanför Arad i ett område som kallas Alpha finns ett sjuttiotal små träskjul som hyser över 400 människor! Vi har börjat hjälpa dessa människor att förflyttas någon annanstans för en bättre tillvaro. De kommer att tvångsförflyttas under våren 2010 av kommunen. Vårt missionsprogram började i september 2009 och deltagare har kommit från Sverige, Finland, Zimbabwe, USA, England och Rumänien. Ungdomarna har renoverat vingården och hjälpt den lokala befolkningen med husrenoveringar, dikesgrävning, skolarbete och mycket mer. Parallellt med den praktiska hjälpen pågår bibelstudier. Rumänien / Iasi (av Christina Brat) Finanskrisen slog hårt mot Iasi och jag och mina medarbetare var tvungna att skära ner på verksamheten. Försäljningen minskade rejält under Under 2008 sålde vi för dryga 200 euro per dag, 2009 endast 50 euro Samtidigt ökade skatten i Rumänien var därför ett mycket tufft år. Vi hade inget samarbete med City Hall under året eller någon annan organisation. Vi har i affären två anställda ensamstående mammor med hälsoproblem. Trots dåligt inkomstår har vi konstant hjälpt människor med kläder och skor. Vi tror på ett bättre år Bosnien / Krupa (av Zerina och Ismet Ceric) Vi har under 2009 fortsatt vårt hjälparbete i Krupa med omnejd. Det har varit ett tufft år för vår butik. Konkurrensen hårdnar och vi har 16 second hand-butiker i staden. Vi har varit 4 stycken anställda i butiken och med hjälparbetet. Behoven fortsätter att vara stora i vår stad och socialtjänsten ber oss ofta om hjälp med de allra svåraste fallen. Här följer några exempel på vårt hjälparbete under 2009: Lunch i form av smörgåsar till skolbarn. Familjepaket med livsmedel och hygien-artiklar. Hus- och lägenhetsreparationer. Material till skolbarn. Vedutdelning Inköp av mediciner till äldre Utdelning av möbler och kläder till behövande Jul- och nyårsfirande med julklappar. Vi är tacksamma att kunna hjälpa i vår stad och vi tror på ett gott samarbete med Reningsborg även under 2010 och framöver. Bosnien / Prijedor ( av Niki Ivanova) För ett år sedan, april 2009, tog vi över arbetet i maranata. Vi fick den första transporten den 22 april. Vid övertagandet var butikens finansiella tillstånd dåligt och samtidigt var Bosnien i finanskris. Det var svårt för oss i början, men efterhand gick det bättre och bättre. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd och tålamod Reningsborg visat oss och Ragnar och Joakims besök har betytt mycket! Finansiellt sätt har vi gått med plus under 2009, vilket vi som sagt inte trodde i början av året. Vår hjälpverksamhet har bland annat bestått av: Stöttning av romska barns utbildning genom Bread of Life. Vedutdelning. Matpaket

6 Hjälp med husbygge och renovering. Vi tror på ett ännu bättre år 2010 och vi hoppas att kunna utöka vår hjälpverksamhet så att fler människor kan få hjälp. Indien / Coimbatore (av Esther Vijaya) Med hela vårt hjärta tackar vi Gud för samarbetet med Reningsborg. Det bringar hopp och meningsfullt liv för hundratals människor. Vi är också tacksamma för alla sponsorer. Genom upp och nergångar hjälptes vi åt för att göra året till ett lyckosamt år. Barnen på hemmet har tagits väl om hand och fått sina basbehov tillgodosedda, såsom utbildning, hälsa, mat, kläder m.m. Alla 106 barnen har gått i skolan och de klarar sig mycket bra. De får också möjligheter till dans, sång, drama och sportaktiviteter. Vi försörjer 15 familjer i Leprabyn. I åratal har de varit helt utstötta av samhället. Genom vår omsorg känner de också Guds kärlek. Människor som har ångrat att de fötts till den här världen finner nytt hopp och glädje. Polen / Zbaszyn (av Pawel Urbanowich) Vår butik har funnits sedan Ett av våra mål med butiken är att hjälpa arbetslösa ungdomar. Under 2009 hade vi 9 stycken arbetspraktikanter som arbetade i butiken. Det är ungdomar som behöver tränas i arbete. De flesta av våra kunder har det svårt ekonomiskt. Finanskrisen gjorde att antalet arbetslösa och nödställda människor i vår omgivning ökade. Priserna sänktes därför i butiken och inkomsterna sjönk således som ett resultat av detta. Vi har under hela året haft ett femtontal volontärer. De är till stor hjälp för oss. Volontärverksamheten har blivit som en klubb där man umgås och tar hand om varandra. Vi har lärt oss mycket genom Reningsborg, både hur vi hanterar butiken, dess kunder och volontärerna. Alla varorna kommer också från Reningsborg. En del av inkomsterna går till vår stiftelse som arbetar för fosterfamiljer och deras barn och ungdomar. Ungdomarna behöver bl.a. hjälp med att komma in i vuxenlivet och bli självständiga och få arbete. Stiftelsen hjälper dessa ungdomar genom stöd och sysselsättning i vår butik, med ekologiskt jordbruk och fruktträdgård och inom byggnadsverksamhet. Polen / Przemysl (av Monica Fortuna) Inkomsterna från butiken har under 2009 varit låg. Finanskrisen och ett färre antal transporter från Reningsborg har varit orsaken till detta. Vi hoppas och tror på ett mycket bättre år Vi vill tacka styrelsen och Reningsborg för vårt samarbete och hoppas få se er här snart i Przemysl. AVSLUTNING: Varje morgon klockan samlas alla som jobbar, bor eller arbetstränar på Reningsborg. Vi delar några ord som kan vara till uppmuntran inför dagen som ligger framför. För mitt bland alla hundratals grejor och stressen att få alla verksamheterna att gå runt, är det viktigt att stanna upp en stund. Visst är grejorna viktiga, utan alla varor hade vi inte varit Reningsborg, men grunden är ändå att finnas till för varandra och våra medmänniskor. Att vara en utsträckt hand när livet har trasslat till sig. Att ge växtkraft till de som är på väg att vissna.

7 Det kan kännas som vi bara är små, små droppar i ett jättestort hav. Behoven är oändliga och nöden så enormt stor. Det vi gör, gör skillnad. Ibland syns det, för det mesta inte. Moder Teresa sa så här: Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen. I Skärsjölund jobbas det nu dagligen med små små plantor som med rätt omsorg, gödning och vatten blir vackra blommmor. Så är det med oss människor också. Det finns inga hopplösa fall. Alla kan förändras under rätt förutsättningar. Det är dessa förutsättningar vi på Reningsborg vill försöka skapa och fortsätta med under kommande år. Vid pennan: Ingela Enetjärn, Anders Fasth, Roland Lindal och utlandsverksamheternas representanter.

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar.

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna

Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Polstjärna Hjälp oss skapa framtidstro för barn och unga i Sverige stöd Polstjärna Vi stödjer eldsjälar som brinner för ett medmänskligare samhälle Allt för många svenska barn och ungdomar växer upp i

Läs mer

Vi vill att människor ska leva hela livet

Vi vill att människor ska leva hela livet Vi vill att människor ska leva hela livet Daljunkaregårdens äldreboende drivs sedan maj 2008 av Temabo. Vårt mål är att skapa ett aktivare boende för äldre med inriktning musik. Vi inför en salutogen äldreomsorg

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna

Programblad Juni - Augusti 2015. Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Programblad Juni - Augusti 2015 Centrumkyrkan - i hjärtat av Dalarna Gud vill göra det omöjliga! Läs om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Israels folk har bott i Kaanans land något hundratal år. De har

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Svenska Kyrkan i Malmö

Svenska Kyrkan i Malmö Svenska Kyrkan i Malmö Katarina Egfors-Härnring, kyrkoherde Mia Möller, diakon Lars Micael Adrian, kanslichef Karin Rosvall, kommunikationsstrateg 16 församlingar 140 000 medlemmar Svenska Kyrkans sociala

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31 Verksamhetsrapport för Nålsögat AB 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse sida 3-8 Nålsögat AB sida 3 Verksamheten 2012 sida 4 Visionen sida 5 Studieresan till Madrid sida 6 Utvärdering

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Olika hjälp till olika ungdomar? Barnrättsbyråns erfarenheter av hur myndigheter tar hand om våra mest utsatta.

Olika hjälp till olika ungdomar? Barnrättsbyråns erfarenheter av hur myndigheter tar hand om våra mest utsatta. Olika hjälp till olika ungdomar? Barnrättsbyråns erfarenheter av hur myndigheter tar hand om våra mest utsatta. Barnrättsdagarna 14 april 2015, Örebro Elin Wernquist & Ida Hellrup men du är ju vuxen nu!

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?

Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening. Vad vill er organisation uppnå? I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? FRIIs Kvalitetskod effektrapportering antagen av FRIIs årsmöte 22 maj 2013 Effektrapport Kalmar Stadsmission 832401-8376 Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Föreningen Kalmar Stadsmission vilar

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

Ansiktet bakom masken

Ansiktet bakom masken Ansiktet bakom masken - om att vara borderline En berättelse byggd på dagboksanteckningar och egna erfarenheter Jouanita Törnström 1 Första utgåvan gavs ut av Mareld AB, 2004 Artikelnummer: 9188872580

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten

Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Exempel på genomförandeplan i hemtjänsten Delaktighet Kunden har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen Övriga deltagare Anna Andersson Kontaktman Lotta Svensson Dotter Utredning ICF-test2

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013

Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Effektrapport Uppsala Stadsmission 2013 Uppsala Stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802464-0065 Vad vill Uppsala Stadsmission uppnå? Uppsala är Sveriges fjärde största stad med sina 205

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar

Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar Kungsgatan 30 111 35 Stockholm Box 7114 103 87 Stockholm Tel: 0770-17 50 50 advisa.se Pressmeddelande den 22 jan 2014 Mer än var fjärde svensk lånade till julklappar Januari kallas inte fattigmånaden utan

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer