VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till välgörenhet. Så har det varit länge, men efter tsumanin ökade gilvmildheten ännu mer. Svenskarna skänkte 5.2 miljarder kronor till olika frivilligorganisationer under En fantastisk summa som trots finanskrisen ökade jämfört med tidigare år! Bara 12 dagar efter skalvet hade svenskarna samlat in 107 miljoner kronor till Haiti. Att ge av sina medel till de som har det sämre ingår numera nästan i svenskens livsstil. Ju tydligare behovet är- desto mer ger vi. När man läser igenom årskrönikor för 2009 är dem till stora delar fyllda av krig, naturkatastrofer och svininfluensan. Ytterst lite är positiva nyheter. (Ja, det skulle vara Kronprinsessan och Daniels förlovning då ) Media fokuserar ofta på det katastrofala, den nyheten där flest människor dör eller skadas eller där ondskan flödar som värst. Men trots att vi matas dagligen med detta, så har vi människor ändå en tro på det goda. En tro på att vi kan förändra världen! En tro på att min lilla insats, om det så handlar om att skänka en soffa eller ge pengar till Rumänien eller Haiti, har betydelse! Att ge skapar något både hos den som ger och för den som tar emot. Det är egentligen ett givande åt båda håll. Göteborgarnas givmildhet möter vi dagligen på Reningsborg. Vi är så tacksamma, för det är dessa gåvor, små som stora, som håller hela vår verksamhet igång- från flyktingfamiljen i Hjällbo som kan inreda sin lägenhet med billiga möbler till den romska familjen i Rumänien som får ved så de klarar vinterkylan. Här följer en redogörelse och sammanfattning om Reningsborgs verksamhetsår 2009: RENINGSBORGS STYRELSEARBETE (av Anders Fasth): Jag vill redovisa styrelsens arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Vi valdes som ny styrelse och ny ordförande/ vice ordförande in i ett arbete som har krävt mycket handlingskraft men som samtidigt varit väldigt lärorikt. För att klara det har vi haft möte ungefär en gång per månad, växlande mellan Frölunda o Angered. Vi har på uppdrag från årsmötet arbetat fram ett förslag på värdegrund, verksamhetsidé och vision för Reningsborg. Förslaget har antagits av styrelsen och lämnas vidare till årsmötet för antagande. Vi har haft ett tvådagars möte tillsammans med ledningsgruppen i augusti där mycket av årets arbete grundlades. Under hösten, efter att Dick Hertzman fått erbjudande om andra arbetsuppgifter men avböjt har Thomas Olson på deltid lett verksamheten som arbetande styrelseledamot, samtidigt som en rekryteringsprocess av ny direktor började. Stort intresse, många sökande och ett gott arbete har resulterat i att styrelsen i februari beslutade att anställa Manfred Rusner. Han börjar hos oss den 17:e maj. Vi har under året haft ekonomin i fokus. Vi har förhandlat med vår bank, Swedbank, om lån och krediter, och haft en grundlig budgetprocess under hösten inför 2010 med respektive resultatenhet. Styrelsen har även sett över ett antal rutiner i hanteringen av kontanter och betalningar och dessutom hanterat oförutsedda händelser och utgifter. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att försöka öka intäkterna och minska kostnaderna. Vi har vad gäller Skärsjölund under hösten utrett framtida engagemang. Det resulterade i att vi i december beslutade att vi ska satsa på Skärsjölund med sikte på att ta fram en målbild till 2015 och jobba mot den. Lars Jonzon har anställts som ansvarig för arbetet. Vi har delat upp ansvaret för utlandsverksamheten så att det finns ansvariga personer för varje land i styrelsen. Tillsammans med ansvarig person i organisationen håller vi kontakten med våra samarbetspartners. Styrelsen har också förmedlat att vi vill ha rapporter tre gånger per år, innehållande ekonomirapport, verksamhetsrapport och en framåtsyftande rapport. Besök i respektive land har varit en låg prioritet på grund av ekonomin och väntan på ny direktor. Reserapporter från Indien och Bosnien finns tillgängliga.

2 Vi har inte kunnat hjälpa alla vi vill, kunnat svara upp på alla krav och vi har på intet sätt varit ofelbara. Detta är fortsatta utmaningar inför kommande år och nu med en del nya besättningsmedlemmar. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan och med mycket GO! Tack som avslutning, till styrelse och ledningsgrupp och särskilt till Mats Bobeck som flyttat till Småland och därmed slutar i styrelsen. Bra jobb lönar sig i längden. EKONOMI: 2008 var ett mindre bra år ekonomiskt sett och 2009 blev därför ett tufft år med många åtstramningar. Tack vare personalindragningar, investeringsstopp, minskade kostnader och ökad försäljning m.m. har vi lyckats få ordning på den ekonomiska situationen har gått med plusresultat vilket är mycket glädjande. SECOND HAND-VERKSAMHETEN: Vi var lite oroliga inför året och hur finanskrisen skulle påverka inflödet av varor till våra butiker. Färre varor lämnades in, men vi har ändå sålt för över 10 miljoner detta år. Butiken i Angered är inne på sitt femte år och försäljningen där har ökat med dryga 25%. Fler och fler hittar dit. Butiken har förändrats och förbättrats ytterligare och personalen har visat stor kreativitet och kommit med mycket nya idéer, vilket gjort kunderna ännu fler och nöjdare. Även i Frölunda har förändringar skett. Flera avdelningar byggdes om och hela butiken fick ett lyft och blev funktionellare och trevligare för både kunder och personal. Många kunder är i behov av kontakt, samtal och stöd. Medvandrarna är en grupp som finns till för dessa under lördagsförsäljningarna i Angered. Den 8 juli startade sommaröppet på onsdagar i Frölunda! Det var en spännande eftermiddag då vi inte visste om det skulle komma 1 eller 100 kunder! Det kom långt över 100 och vi sålde för hela kronor! Hela butiken var packad av glada och köpsugna kunder och det fortsatte hela sommaren. Succé med andra ord för sommaröppet! Frölundabutiken fortsatte under hösten att ha onsdagsöppet mellan 16 och 19. Försäljningen har under hösten legat på ca 45 tkr per onsdag. PERSONALEN Personalstyrkan på Reningsborg är en fantastisk samling människor som med stort tålamod och kunnighet varje dag sorterar varor, viker textilier, lastar, lossar och framförallt: tar hand om människor. Vi har dragit i sparbromsen rejält under 2009 och det har krävts extra mycket av all vår personal och de har gjort ett fantastiskt jobb. Utan personalens insatser hade vi inte klarat året. VOLONTÄRER Volontärerna ingår ju i vår personalstyrka och tillför väldigt mycket till föreningen, både vad gäller de stora arbetsinsatserna och genom sin entusiasm och glädje som de sprider till den ordinarie personalen och till våra kunder. Volontärerna har utökats ännu mer i och med onsdagsförsäljningen i Frölunda-butiken. Ungefär 170 personer räknas in i volontärstyrkan för båda butikerna.

3 ARBETSTRÄNING: Arbetsträning har bedrivits i både Frölunda, Angered och Skärsjölund. Flest arbetstränare har placerats i Angeredsbutiken från Stadsdelsnämnd Lärjedalens socialtjänst. Vårt samarbete har fungerat mycket väl och många arbetstränare vittnar om glädjen att komma ut i samhället och arbetslivet. Arbetsförmedlingens samarbete med Reningsborg har också ökat under året. Långtidsarbetslösa personer som behöver komma ut i praktik har varit extra många på grund av regeringens nya reform som kallas fas 3. BOENDET: ( av Roland Lindal ) Få verksamheter i vårt samhälle än just ett socialt boende rymmer så mycket känslor av glädje och sorg, hopp och förtvivlan, trygghet och total rotlöshet här i världen. Tittar vi i Reningsborgs boendes backspegel finner vi alla dessa känslor. Sorg över att en av de boende i början av året gick bort alldeles för tidigt. Andra händelser fyller oss med en sådan glädje som vi aldrig riktigt kan förklara för någon som inte med egna ögon sett undret som sakta skett dag efter dag framför våra ögon. Vissa av Guds under sker med blixtens hastighet, andra sker i riktigt långsam ultrarapid. Inget är större än glädjen att följa en människas stabila förändring från ett solklart utanförskap till att hitta sin plats i världen och bli vän med sig själv, sin omgivning och sin framtid. Detta är bland annat vad som hände under det gångna året i vårt boende. Vi har haft en härlig grupp boende som kämpat med olika förutsättningar i ryggen. Personalgruppen har även under det gångna året arbetat idogt dygnet runt för att få tillvarons olika pusselbitar för de boende vända åt rätt håll och att få dem att passa ihop. Man har under året haft samarbete med ett stort antal olika enheter i Göteborg med omnejd. Förutom socialtjänsten och Frivården har man också samarbetat med vårdcentraler, olika psykiatriska enheter, hemsjukvården, hemtjänsten, smärtcentrum med flera. Det förtroliga samtalet mellan två medmänniskor är ett ännu oöverträffat redskap att bryta ett destruktivt tänkesätt och hitta utvägar ur ibland många års ångest. Reningsborgs breda möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning för de boende på enheten i Frölunda och på det vackra Skärsjölund har gjort att flera kunnat ta för sig av de arbetsuppgifter som erbjudits dem och på detta sätt utvecklats på ett positivt sätt. Speciellt har samarbetet med secondhand-butiken i Frölunda haft en avgörande positiv betydelse för flera av de boende. Reningsborgs boende har under året 2009 haft 26 personer boende kortare eller längre tid. Av dessa flyttade fyra stycken killar ut till eget lägenhetsboende. SKÄRSJÖLUND: Varje gång man åker till Vättlefjäll och Skärsjölund slås man av skönheten i naturen, stillheten och vilken potential som ligger i denna gård. Under året har Tomas Axelsson fortsatt att vara arbetsledare på gården. Ett tiotal arbetstränare från socialtjänsten och arbetsförmedlingen har jobbat tillsammans med honom med husen, skogen, växthusen och omgivningarna. FIKAVAGNEN: I Angeredslokalerna stod en husvagn i stort sett oanvänd, men under året fick den en mycket viktig funktion som fikavagn, värmestuga och en trygg plats för ungdomar. Dick Hertzman var den drivande i projektet, ett projekt som blev mycket lyckat. Tillsammans med kyrkor i Göteborg bemannades vagnen fredag- och lördagnätter. Den ställdes upp på Järntorget och Opaltorget: två av de stökigaste platserna på helgerna. Upp till så mycket som 400 personer kunde besöka vagnen under en kväll och många samtal och kontakter knöts. Fikavagnen fick pris av Ickevåldsfonden och Stadsbudskåren för insatsen för ungdomar i Göteborg.

4 UTLANDSVERKSAMHETEN: Reningsborg har fortsatt att arbeta med våra butiker, verksamheter och samarbetspartners i Bosnien, Polen, Indien och Rumänien. På grund av vår svåra ekonomiska situation uppehölls de månatliga bidragsutbetalningarna till Networks under 3 månader (mars-maj). Före sommaren startade utbetalningarna igen med 1000 euro var månad + gåvor från privatpersoner och församlingar och det har fortgått under hela året. Till verksamheten i Indien skickas varje månad ett bidrag på 30 tkr då ungefär hälften av summan bidrages från Indiens sponsorgrupp. En sponsorgrupp för Rumänien startades under hösten. Samlingen i november med Lee Saville från Rumänien samlade ett sextiotal intresserade personer för att höra om arbetet där och förhoppningsvis engagera sig på olika sätt i framtiden. Butiken i Prijedor bytte ägare under våren.två av de anställda tog över butiken vilket har visat sig fungera bra. Även under 2009 har vi rest sparsamt. Det är dock oerhört viktigt att hela tiden hålla sig ajour med verksamheterna och besöka dem på plats. I augusti månad var Pawel Urbanowich med fru som leder verksamheten i Zbaszyn, Polen, på besök på Reningsborg. Det var ett givande möte för båda parter. Att träffas skapar förståelse för varandras verksamhet och funktioner i hjälparbetet. Det är inte några gigantiska summor Reningsborg skickar ut i rena pengar under ett år. Vår form av givande och vår grund till hjälpverksamheten har alltid legat i vårt insamlande av begagnade varor och transporterna till utlandet och respektive butik. Varje transports värde ligger mellan 75 och 100 tkr. Värdet, i form av alla möjligheter och konkret hjälp som transporterna ger, är naturligtvis omöjligt att värdera i pengar. Under 2009 har vi totalt kört 27 transporter utomlands: 13 till Bosnien, 5 till Rumänien och 9 till Polen. Tio transporter färre än föregående år beroende på att varuinflödet för utlandsverksamheterna var sämre än Butikerna i respektive länder har känt av finanskrisen och början på 2009 minskade försäljningen i flertalet butiker. Dock vände det i slutet på året och vi hoppas att finanskrisens efterdyningar släppt taget, likaså att vi under kommande år har större möjligheter att skicka fler transporter till våra utlandsbutiker. Här följer en kort redovisning av hur respektive utlandsverksamhet har arbetat under 2009: Rumänien / Networks (av Karen Ashton) 2009 har vi varit fler medarbetare i Networks vilket gjort att vi kunnat hjälpa fler människor. Nya verksamheter har startats och redan befintliga verksamheter förbättrats. Vad har Networks rent konkret gjort under året? Denna vinter var extremt kall och mycket ved delades ut och olja till brödbakning. Många hus ramlade ihop och vi hjälpte till att renovera. Vi har en läkare stationerad och många var i behov av läkarhjälp och medicinering. För de fattiga i Rumänien finns inga marginaler. När krisen kommer handlar det om ren överlevnad. Våra hjälp till självhjälpsprogram har fortsatt och är lyckosamma: trädgårdsprojekt, odlingsprojekt, tvättprogram m.fl. Många familjer har under året odlat stora mängder grönsaker och delat ut till de som har det sämre ställt. I Checheii har vi förskola och läxläsningshjälp. Vi samarbetar med den lokala skolan. Vi har en heltidsarbetande socialarbetare som hjälper till med id-handlingar, arbetstillstånd och juridiska frågor. Second hand-butiken har tre anställda och flera volontärer. Överskottet från butiken går till våra hjälpprojekt var ett fantastiskt år för Camp Taut. Vi hade både barnläger och ungdomsläger som blev mycket lyckade. Vårt missionsteam jobbar också

5 utifrån Camp Taut och i september hade vi vår årliga musik-festival med musikgrupper, lovsångsteam och besökare från hela Rumänien. Det finns tyvärr ännu sämre platser än kåkstaden Checheeii där vi arbetat i många år. Utanför Arad i ett område som kallas Alpha finns ett sjuttiotal små träskjul som hyser över 400 människor! Vi har börjat hjälpa dessa människor att förflyttas någon annanstans för en bättre tillvaro. De kommer att tvångsförflyttas under våren 2010 av kommunen. Vårt missionsprogram började i september 2009 och deltagare har kommit från Sverige, Finland, Zimbabwe, USA, England och Rumänien. Ungdomarna har renoverat vingården och hjälpt den lokala befolkningen med husrenoveringar, dikesgrävning, skolarbete och mycket mer. Parallellt med den praktiska hjälpen pågår bibelstudier. Rumänien / Iasi (av Christina Brat) Finanskrisen slog hårt mot Iasi och jag och mina medarbetare var tvungna att skära ner på verksamheten. Försäljningen minskade rejält under Under 2008 sålde vi för dryga 200 euro per dag, 2009 endast 50 euro Samtidigt ökade skatten i Rumänien var därför ett mycket tufft år. Vi hade inget samarbete med City Hall under året eller någon annan organisation. Vi har i affären två anställda ensamstående mammor med hälsoproblem. Trots dåligt inkomstår har vi konstant hjälpt människor med kläder och skor. Vi tror på ett bättre år Bosnien / Krupa (av Zerina och Ismet Ceric) Vi har under 2009 fortsatt vårt hjälparbete i Krupa med omnejd. Det har varit ett tufft år för vår butik. Konkurrensen hårdnar och vi har 16 second hand-butiker i staden. Vi har varit 4 stycken anställda i butiken och med hjälparbetet. Behoven fortsätter att vara stora i vår stad och socialtjänsten ber oss ofta om hjälp med de allra svåraste fallen. Här följer några exempel på vårt hjälparbete under 2009: Lunch i form av smörgåsar till skolbarn. Familjepaket med livsmedel och hygien-artiklar. Hus- och lägenhetsreparationer. Material till skolbarn. Vedutdelning Inköp av mediciner till äldre Utdelning av möbler och kläder till behövande Jul- och nyårsfirande med julklappar. Vi är tacksamma att kunna hjälpa i vår stad och vi tror på ett gott samarbete med Reningsborg även under 2010 och framöver. Bosnien / Prijedor ( av Niki Ivanova) För ett år sedan, april 2009, tog vi över arbetet i maranata. Vi fick den första transporten den 22 april. Vid övertagandet var butikens finansiella tillstånd dåligt och samtidigt var Bosnien i finanskris. Det var svårt för oss i början, men efterhand gick det bättre och bättre. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd och tålamod Reningsborg visat oss och Ragnar och Joakims besök har betytt mycket! Finansiellt sätt har vi gått med plus under 2009, vilket vi som sagt inte trodde i början av året. Vår hjälpverksamhet har bland annat bestått av: Stöttning av romska barns utbildning genom Bread of Life. Vedutdelning. Matpaket

6 Hjälp med husbygge och renovering. Vi tror på ett ännu bättre år 2010 och vi hoppas att kunna utöka vår hjälpverksamhet så att fler människor kan få hjälp. Indien / Coimbatore (av Esther Vijaya) Med hela vårt hjärta tackar vi Gud för samarbetet med Reningsborg. Det bringar hopp och meningsfullt liv för hundratals människor. Vi är också tacksamma för alla sponsorer. Genom upp och nergångar hjälptes vi åt för att göra året till ett lyckosamt år. Barnen på hemmet har tagits väl om hand och fått sina basbehov tillgodosedda, såsom utbildning, hälsa, mat, kläder m.m. Alla 106 barnen har gått i skolan och de klarar sig mycket bra. De får också möjligheter till dans, sång, drama och sportaktiviteter. Vi försörjer 15 familjer i Leprabyn. I åratal har de varit helt utstötta av samhället. Genom vår omsorg känner de också Guds kärlek. Människor som har ångrat att de fötts till den här världen finner nytt hopp och glädje. Polen / Zbaszyn (av Pawel Urbanowich) Vår butik har funnits sedan Ett av våra mål med butiken är att hjälpa arbetslösa ungdomar. Under 2009 hade vi 9 stycken arbetspraktikanter som arbetade i butiken. Det är ungdomar som behöver tränas i arbete. De flesta av våra kunder har det svårt ekonomiskt. Finanskrisen gjorde att antalet arbetslösa och nödställda människor i vår omgivning ökade. Priserna sänktes därför i butiken och inkomsterna sjönk således som ett resultat av detta. Vi har under hela året haft ett femtontal volontärer. De är till stor hjälp för oss. Volontärverksamheten har blivit som en klubb där man umgås och tar hand om varandra. Vi har lärt oss mycket genom Reningsborg, både hur vi hanterar butiken, dess kunder och volontärerna. Alla varorna kommer också från Reningsborg. En del av inkomsterna går till vår stiftelse som arbetar för fosterfamiljer och deras barn och ungdomar. Ungdomarna behöver bl.a. hjälp med att komma in i vuxenlivet och bli självständiga och få arbete. Stiftelsen hjälper dessa ungdomar genom stöd och sysselsättning i vår butik, med ekologiskt jordbruk och fruktträdgård och inom byggnadsverksamhet. Polen / Przemysl (av Monica Fortuna) Inkomsterna från butiken har under 2009 varit låg. Finanskrisen och ett färre antal transporter från Reningsborg har varit orsaken till detta. Vi hoppas och tror på ett mycket bättre år Vi vill tacka styrelsen och Reningsborg för vårt samarbete och hoppas få se er här snart i Przemysl. AVSLUTNING: Varje morgon klockan samlas alla som jobbar, bor eller arbetstränar på Reningsborg. Vi delar några ord som kan vara till uppmuntran inför dagen som ligger framför. För mitt bland alla hundratals grejor och stressen att få alla verksamheterna att gå runt, är det viktigt att stanna upp en stund. Visst är grejorna viktiga, utan alla varor hade vi inte varit Reningsborg, men grunden är ändå att finnas till för varandra och våra medmänniskor. Att vara en utsträckt hand när livet har trasslat till sig. Att ge växtkraft till de som är på väg att vissna.

7 Det kan kännas som vi bara är små, små droppar i ett jättestort hav. Behoven är oändliga och nöden så enormt stor. Det vi gör, gör skillnad. Ibland syns det, för det mesta inte. Moder Teresa sa så här: Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen. I Skärsjölund jobbas det nu dagligen med små små plantor som med rätt omsorg, gödning och vatten blir vackra blommmor. Så är det med oss människor också. Det finns inga hopplösa fall. Alla kan förändras under rätt förutsättningar. Det är dessa förutsättningar vi på Reningsborg vill försöka skapa och fortsätta med under kommande år. Vid pennan: Ingela Enetjärn, Anders Fasth, Roland Lindal och utlandsverksamheternas representanter.

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG NY DAG- NYA MÖJLIGHETER! INLEDNING Vad är Reningsborg? Vi ställs ständigt inför olika vägval. Det gäller vår styrelse, våra chefer och våra medarbetare. Medvetet eller omedvetet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 1, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping

ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Joakim Nyman 2015-03-19 Utvecklingsledare 0490-25 52 95 ResursPoolen frivilliga uppdrag i Linköping Information från Siv Nordkvist, ordförande, och Jan-Erik, volontär, vid möte med Synskadades Riksförbund

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

SOS BARNBYAR UKRAINA

SOS BARNBYAR UKRAINA SOS BARNBYAR UKRAINA OM UKRAINA Ukraina är den största och mest befolkade nya republiken efter Sovjetunionens fall 1991, med 45 miljoner invånare. Officiellt lever en stor del av invånarna under fattigdomsstrecket

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor.

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Socialt engagemang Inledning Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Bibelns berättelser är grunden, som vi som kristen kyrka står på, och då i synnerhet Jesu liv och

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

www.hjälplettland.nu KFUM Norrköping Så nära oss Bara 15 mil från Gotlands kust ligger vårt grannland Lettland. Så nära oss men ändå ett land med invånare som har så annorlunda förutsättningar än vi har

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling)

Volontäråret 2015-2016. i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) Volontäråret 2015-2016 i Linköpings Domkyrkopastorat (en plats i Domkyrkoförsamlingen och en plats i S:t Lars församling) 1 Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte? Volontäråret är till för ungdomar

Läs mer

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D

Granskningsrapport Brukarrevision. Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Granskningsrapport Brukarrevision Stöd- och serviceboende Danska vägen 65D Örgryte-Härlanda SDF 2014 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek?

Den frågan brukar leda till en nyttig eftertanke: Vad är det egentligen som är grunden för min kärlek? Predikotext: Rom 13:8-10 När jag blir ombedd att viga människor som vill gifta sig, har vi alltid några samtal innan själva vigseln. En av de frågor som jag då alltid ställer är: Varför älskar du din blivande

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar

VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VEM ÄR DU? VÄGEN FRAMÅT VAD Vår KAN strategi JAG GÖRA FÖR ATT HJÄLPA DIG? Våra grundläggande värderingar VÅR ÄNDAMÅLSPARAGRAF Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen!

Äldreomsorg & Hospice. Välkommen! Äldreomsorg & Hospice Välkommen! Leva livet hela livet Vi vet att du är unik. Du vet själv vad du uppskattar, vad som får dig att må bra och när och hur du vill umgås med andra. Kort sagt är det bara du

Läs mer

Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn

Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn Humanitär hjälp till Gammalsvenskbyn Under de år som gått efter Sovjetunionens upplösning och Ukraina blev ett självständigt land har det varje år skett en mycket omfattande hjälp från Sverige till Gammalsvenskbyn.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 VERKSAMHETSPLAN 2017 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16)

Verksamheten 15/16. VIK Support styrelse Säsong 15/16. Antal Medlemmar: 245 (+16) Verksamhetsberättelse 2015-2016 Ordförande har ordet Äntligen är den här skitsäsongen över och vi kan med tillförsikt börja blicka mot nästa säsong och förhoppningsvis en ny era inom VIK Hockey. Det var

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT

VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT VI BESÖKER FÖR ATT TA REDA PÅ MER OM SENASTE DAGARNAS AVBROTT Genom modern teknik är vi nära varandra, trots geografisk spridning. Arbetsledarna Christer Nilsson och Robert Nilsson har tillsammans med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Staffansbackens förskola Kvalitetsredovisning 2008/2009 Staffansbackens förskola Margit Bojang föreståndare/ arbetsledare Inledning sida 1 av 4 Hösten 2008 gick åt att förebreda sammanslagningen och att kasta, sälja, packa olika

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april

barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april barnhemmet i muang mai söndag 3 april - söndag 10 april Intresset för lektioner i svenska och engelska tog oss på sängen. Vi har nu drygt 90 barn och tonåringar som anmält sitt intresse, vilket ställde

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning 1. Lärande och tillämpa kunskap, allmänna uppgifter och krav, kommunikation Att fatta beslut, stödjande/ tränande insats

Läs mer

GRÖN FLAGG. Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun. Livsstil och Hälsa

GRÖN FLAGG. Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun. Livsstil och Hälsa GRÖN FLAGG Rapport från Tingvalla förskola Sigtuna kommun Livsstil och Hälsa SAMMANFATTANDE BESKRIVNING Gemensamma mål och åtgärder för Tingvalla förskola. Mål 1: Minskad stress, ge barnen tid att varva

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

God Jul och Gott nytt år! Tid och rum för inre upplevelse God Jul och Gott nytt år! Nr 4 2011 PROGRAM Jul och Nyår INFORMATION om förändring av Fjällkyrkans verksamhet INFORMATION TILL ALLA VÅRA BESÖKARE OM FÖRÄNDRING AV FJÄLLKYRKANS

Läs mer

God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! DECEMBER 2015 - JANUARI 2016

God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! DECEMBER 2015 - JANUARI 2016 DECEMBER 2015 - JANUARI 2016 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer God Jul till dig kära Mission Possible-vän! Tack för att du varit med oss under det gångna året! IGNAT IVANOV

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

Containerdykare. Text: Magnus Carlsson Bild: Mario Prhat

Containerdykare. Text: Magnus Carlsson Bild: Mario Prhat 36 Faktum #103 2011 Containerdykare»Äta sopor?ja, det är världens käk. Kittlar dödsskönt i kistan.«medan resten av svenska folket sitter och degar i sina soffor kryper Peter och Steve runt bland matbutikernas

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr

BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr BARN I ANDERNA Årgång 24 Nr 1 2011 I detta nummer: Föreningen Barn i Andernas årsmöte Kassarapport Styrelsen Reserapport från Salta av Sara Rogö För att se tidigare nummer, eller en elektronisk version

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer