VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till välgörenhet. Så har det varit länge, men efter tsumanin ökade gilvmildheten ännu mer. Svenskarna skänkte 5.2 miljarder kronor till olika frivilligorganisationer under En fantastisk summa som trots finanskrisen ökade jämfört med tidigare år! Bara 12 dagar efter skalvet hade svenskarna samlat in 107 miljoner kronor till Haiti. Att ge av sina medel till de som har det sämre ingår numera nästan i svenskens livsstil. Ju tydligare behovet är- desto mer ger vi. När man läser igenom årskrönikor för 2009 är dem till stora delar fyllda av krig, naturkatastrofer och svininfluensan. Ytterst lite är positiva nyheter. (Ja, det skulle vara Kronprinsessan och Daniels förlovning då ) Media fokuserar ofta på det katastrofala, den nyheten där flest människor dör eller skadas eller där ondskan flödar som värst. Men trots att vi matas dagligen med detta, så har vi människor ändå en tro på det goda. En tro på att vi kan förändra världen! En tro på att min lilla insats, om det så handlar om att skänka en soffa eller ge pengar till Rumänien eller Haiti, har betydelse! Att ge skapar något både hos den som ger och för den som tar emot. Det är egentligen ett givande åt båda håll. Göteborgarnas givmildhet möter vi dagligen på Reningsborg. Vi är så tacksamma, för det är dessa gåvor, små som stora, som håller hela vår verksamhet igång- från flyktingfamiljen i Hjällbo som kan inreda sin lägenhet med billiga möbler till den romska familjen i Rumänien som får ved så de klarar vinterkylan. Här följer en redogörelse och sammanfattning om Reningsborgs verksamhetsår 2009: RENINGSBORGS STYRELSEARBETE (av Anders Fasth): Jag vill redovisa styrelsens arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Vi valdes som ny styrelse och ny ordförande/ vice ordförande in i ett arbete som har krävt mycket handlingskraft men som samtidigt varit väldigt lärorikt. För att klara det har vi haft möte ungefär en gång per månad, växlande mellan Frölunda o Angered. Vi har på uppdrag från årsmötet arbetat fram ett förslag på värdegrund, verksamhetsidé och vision för Reningsborg. Förslaget har antagits av styrelsen och lämnas vidare till årsmötet för antagande. Vi har haft ett tvådagars möte tillsammans med ledningsgruppen i augusti där mycket av årets arbete grundlades. Under hösten, efter att Dick Hertzman fått erbjudande om andra arbetsuppgifter men avböjt har Thomas Olson på deltid lett verksamheten som arbetande styrelseledamot, samtidigt som en rekryteringsprocess av ny direktor började. Stort intresse, många sökande och ett gott arbete har resulterat i att styrelsen i februari beslutade att anställa Manfred Rusner. Han börjar hos oss den 17:e maj. Vi har under året haft ekonomin i fokus. Vi har förhandlat med vår bank, Swedbank, om lån och krediter, och haft en grundlig budgetprocess under hösten inför 2010 med respektive resultatenhet. Styrelsen har även sett över ett antal rutiner i hanteringen av kontanter och betalningar och dessutom hanterat oförutsedda händelser och utgifter. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att försöka öka intäkterna och minska kostnaderna. Vi har vad gäller Skärsjölund under hösten utrett framtida engagemang. Det resulterade i att vi i december beslutade att vi ska satsa på Skärsjölund med sikte på att ta fram en målbild till 2015 och jobba mot den. Lars Jonzon har anställts som ansvarig för arbetet. Vi har delat upp ansvaret för utlandsverksamheten så att det finns ansvariga personer för varje land i styrelsen. Tillsammans med ansvarig person i organisationen håller vi kontakten med våra samarbetspartners. Styrelsen har också förmedlat att vi vill ha rapporter tre gånger per år, innehållande ekonomirapport, verksamhetsrapport och en framåtsyftande rapport. Besök i respektive land har varit en låg prioritet på grund av ekonomin och väntan på ny direktor. Reserapporter från Indien och Bosnien finns tillgängliga.

2 Vi har inte kunnat hjälpa alla vi vill, kunnat svara upp på alla krav och vi har på intet sätt varit ofelbara. Detta är fortsatta utmaningar inför kommande år och nu med en del nya besättningsmedlemmar. Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan och med mycket GO! Tack som avslutning, till styrelse och ledningsgrupp och särskilt till Mats Bobeck som flyttat till Småland och därmed slutar i styrelsen. Bra jobb lönar sig i längden. EKONOMI: 2008 var ett mindre bra år ekonomiskt sett och 2009 blev därför ett tufft år med många åtstramningar. Tack vare personalindragningar, investeringsstopp, minskade kostnader och ökad försäljning m.m. har vi lyckats få ordning på den ekonomiska situationen har gått med plusresultat vilket är mycket glädjande. SECOND HAND-VERKSAMHETEN: Vi var lite oroliga inför året och hur finanskrisen skulle påverka inflödet av varor till våra butiker. Färre varor lämnades in, men vi har ändå sålt för över 10 miljoner detta år. Butiken i Angered är inne på sitt femte år och försäljningen där har ökat med dryga 25%. Fler och fler hittar dit. Butiken har förändrats och förbättrats ytterligare och personalen har visat stor kreativitet och kommit med mycket nya idéer, vilket gjort kunderna ännu fler och nöjdare. Även i Frölunda har förändringar skett. Flera avdelningar byggdes om och hela butiken fick ett lyft och blev funktionellare och trevligare för både kunder och personal. Många kunder är i behov av kontakt, samtal och stöd. Medvandrarna är en grupp som finns till för dessa under lördagsförsäljningarna i Angered. Den 8 juli startade sommaröppet på onsdagar i Frölunda! Det var en spännande eftermiddag då vi inte visste om det skulle komma 1 eller 100 kunder! Det kom långt över 100 och vi sålde för hela kronor! Hela butiken var packad av glada och köpsugna kunder och det fortsatte hela sommaren. Succé med andra ord för sommaröppet! Frölundabutiken fortsatte under hösten att ha onsdagsöppet mellan 16 och 19. Försäljningen har under hösten legat på ca 45 tkr per onsdag. PERSONALEN Personalstyrkan på Reningsborg är en fantastisk samling människor som med stort tålamod och kunnighet varje dag sorterar varor, viker textilier, lastar, lossar och framförallt: tar hand om människor. Vi har dragit i sparbromsen rejält under 2009 och det har krävts extra mycket av all vår personal och de har gjort ett fantastiskt jobb. Utan personalens insatser hade vi inte klarat året. VOLONTÄRER Volontärerna ingår ju i vår personalstyrka och tillför väldigt mycket till föreningen, både vad gäller de stora arbetsinsatserna och genom sin entusiasm och glädje som de sprider till den ordinarie personalen och till våra kunder. Volontärerna har utökats ännu mer i och med onsdagsförsäljningen i Frölunda-butiken. Ungefär 170 personer räknas in i volontärstyrkan för båda butikerna.

3 ARBETSTRÄNING: Arbetsträning har bedrivits i både Frölunda, Angered och Skärsjölund. Flest arbetstränare har placerats i Angeredsbutiken från Stadsdelsnämnd Lärjedalens socialtjänst. Vårt samarbete har fungerat mycket väl och många arbetstränare vittnar om glädjen att komma ut i samhället och arbetslivet. Arbetsförmedlingens samarbete med Reningsborg har också ökat under året. Långtidsarbetslösa personer som behöver komma ut i praktik har varit extra många på grund av regeringens nya reform som kallas fas 3. BOENDET: ( av Roland Lindal ) Få verksamheter i vårt samhälle än just ett socialt boende rymmer så mycket känslor av glädje och sorg, hopp och förtvivlan, trygghet och total rotlöshet här i världen. Tittar vi i Reningsborgs boendes backspegel finner vi alla dessa känslor. Sorg över att en av de boende i början av året gick bort alldeles för tidigt. Andra händelser fyller oss med en sådan glädje som vi aldrig riktigt kan förklara för någon som inte med egna ögon sett undret som sakta skett dag efter dag framför våra ögon. Vissa av Guds under sker med blixtens hastighet, andra sker i riktigt långsam ultrarapid. Inget är större än glädjen att följa en människas stabila förändring från ett solklart utanförskap till att hitta sin plats i världen och bli vän med sig själv, sin omgivning och sin framtid. Detta är bland annat vad som hände under det gångna året i vårt boende. Vi har haft en härlig grupp boende som kämpat med olika förutsättningar i ryggen. Personalgruppen har även under det gångna året arbetat idogt dygnet runt för att få tillvarons olika pusselbitar för de boende vända åt rätt håll och att få dem att passa ihop. Man har under året haft samarbete med ett stort antal olika enheter i Göteborg med omnejd. Förutom socialtjänsten och Frivården har man också samarbetat med vårdcentraler, olika psykiatriska enheter, hemsjukvården, hemtjänsten, smärtcentrum med flera. Det förtroliga samtalet mellan två medmänniskor är ett ännu oöverträffat redskap att bryta ett destruktivt tänkesätt och hitta utvägar ur ibland många års ångest. Reningsborgs breda möjlighet att erbjuda meningsfull sysselsättning för de boende på enheten i Frölunda och på det vackra Skärsjölund har gjort att flera kunnat ta för sig av de arbetsuppgifter som erbjudits dem och på detta sätt utvecklats på ett positivt sätt. Speciellt har samarbetet med secondhand-butiken i Frölunda haft en avgörande positiv betydelse för flera av de boende. Reningsborgs boende har under året 2009 haft 26 personer boende kortare eller längre tid. Av dessa flyttade fyra stycken killar ut till eget lägenhetsboende. SKÄRSJÖLUND: Varje gång man åker till Vättlefjäll och Skärsjölund slås man av skönheten i naturen, stillheten och vilken potential som ligger i denna gård. Under året har Tomas Axelsson fortsatt att vara arbetsledare på gården. Ett tiotal arbetstränare från socialtjänsten och arbetsförmedlingen har jobbat tillsammans med honom med husen, skogen, växthusen och omgivningarna. FIKAVAGNEN: I Angeredslokalerna stod en husvagn i stort sett oanvänd, men under året fick den en mycket viktig funktion som fikavagn, värmestuga och en trygg plats för ungdomar. Dick Hertzman var den drivande i projektet, ett projekt som blev mycket lyckat. Tillsammans med kyrkor i Göteborg bemannades vagnen fredag- och lördagnätter. Den ställdes upp på Järntorget och Opaltorget: två av de stökigaste platserna på helgerna. Upp till så mycket som 400 personer kunde besöka vagnen under en kväll och många samtal och kontakter knöts. Fikavagnen fick pris av Ickevåldsfonden och Stadsbudskåren för insatsen för ungdomar i Göteborg.

4 UTLANDSVERKSAMHETEN: Reningsborg har fortsatt att arbeta med våra butiker, verksamheter och samarbetspartners i Bosnien, Polen, Indien och Rumänien. På grund av vår svåra ekonomiska situation uppehölls de månatliga bidragsutbetalningarna till Networks under 3 månader (mars-maj). Före sommaren startade utbetalningarna igen med 1000 euro var månad + gåvor från privatpersoner och församlingar och det har fortgått under hela året. Till verksamheten i Indien skickas varje månad ett bidrag på 30 tkr då ungefär hälften av summan bidrages från Indiens sponsorgrupp. En sponsorgrupp för Rumänien startades under hösten. Samlingen i november med Lee Saville från Rumänien samlade ett sextiotal intresserade personer för att höra om arbetet där och förhoppningsvis engagera sig på olika sätt i framtiden. Butiken i Prijedor bytte ägare under våren.två av de anställda tog över butiken vilket har visat sig fungera bra. Även under 2009 har vi rest sparsamt. Det är dock oerhört viktigt att hela tiden hålla sig ajour med verksamheterna och besöka dem på plats. I augusti månad var Pawel Urbanowich med fru som leder verksamheten i Zbaszyn, Polen, på besök på Reningsborg. Det var ett givande möte för båda parter. Att träffas skapar förståelse för varandras verksamhet och funktioner i hjälparbetet. Det är inte några gigantiska summor Reningsborg skickar ut i rena pengar under ett år. Vår form av givande och vår grund till hjälpverksamheten har alltid legat i vårt insamlande av begagnade varor och transporterna till utlandet och respektive butik. Varje transports värde ligger mellan 75 och 100 tkr. Värdet, i form av alla möjligheter och konkret hjälp som transporterna ger, är naturligtvis omöjligt att värdera i pengar. Under 2009 har vi totalt kört 27 transporter utomlands: 13 till Bosnien, 5 till Rumänien och 9 till Polen. Tio transporter färre än föregående år beroende på att varuinflödet för utlandsverksamheterna var sämre än Butikerna i respektive länder har känt av finanskrisen och början på 2009 minskade försäljningen i flertalet butiker. Dock vände det i slutet på året och vi hoppas att finanskrisens efterdyningar släppt taget, likaså att vi under kommande år har större möjligheter att skicka fler transporter till våra utlandsbutiker. Här följer en kort redovisning av hur respektive utlandsverksamhet har arbetat under 2009: Rumänien / Networks (av Karen Ashton) 2009 har vi varit fler medarbetare i Networks vilket gjort att vi kunnat hjälpa fler människor. Nya verksamheter har startats och redan befintliga verksamheter förbättrats. Vad har Networks rent konkret gjort under året? Denna vinter var extremt kall och mycket ved delades ut och olja till brödbakning. Många hus ramlade ihop och vi hjälpte till att renovera. Vi har en läkare stationerad och många var i behov av läkarhjälp och medicinering. För de fattiga i Rumänien finns inga marginaler. När krisen kommer handlar det om ren överlevnad. Våra hjälp till självhjälpsprogram har fortsatt och är lyckosamma: trädgårdsprojekt, odlingsprojekt, tvättprogram m.fl. Många familjer har under året odlat stora mängder grönsaker och delat ut till de som har det sämre ställt. I Checheii har vi förskola och läxläsningshjälp. Vi samarbetar med den lokala skolan. Vi har en heltidsarbetande socialarbetare som hjälper till med id-handlingar, arbetstillstånd och juridiska frågor. Second hand-butiken har tre anställda och flera volontärer. Överskottet från butiken går till våra hjälpprojekt var ett fantastiskt år för Camp Taut. Vi hade både barnläger och ungdomsläger som blev mycket lyckade. Vårt missionsteam jobbar också

5 utifrån Camp Taut och i september hade vi vår årliga musik-festival med musikgrupper, lovsångsteam och besökare från hela Rumänien. Det finns tyvärr ännu sämre platser än kåkstaden Checheeii där vi arbetat i många år. Utanför Arad i ett område som kallas Alpha finns ett sjuttiotal små träskjul som hyser över 400 människor! Vi har börjat hjälpa dessa människor att förflyttas någon annanstans för en bättre tillvaro. De kommer att tvångsförflyttas under våren 2010 av kommunen. Vårt missionsprogram började i september 2009 och deltagare har kommit från Sverige, Finland, Zimbabwe, USA, England och Rumänien. Ungdomarna har renoverat vingården och hjälpt den lokala befolkningen med husrenoveringar, dikesgrävning, skolarbete och mycket mer. Parallellt med den praktiska hjälpen pågår bibelstudier. Rumänien / Iasi (av Christina Brat) Finanskrisen slog hårt mot Iasi och jag och mina medarbetare var tvungna att skära ner på verksamheten. Försäljningen minskade rejält under Under 2008 sålde vi för dryga 200 euro per dag, 2009 endast 50 euro Samtidigt ökade skatten i Rumänien var därför ett mycket tufft år. Vi hade inget samarbete med City Hall under året eller någon annan organisation. Vi har i affären två anställda ensamstående mammor med hälsoproblem. Trots dåligt inkomstår har vi konstant hjälpt människor med kläder och skor. Vi tror på ett bättre år Bosnien / Krupa (av Zerina och Ismet Ceric) Vi har under 2009 fortsatt vårt hjälparbete i Krupa med omnejd. Det har varit ett tufft år för vår butik. Konkurrensen hårdnar och vi har 16 second hand-butiker i staden. Vi har varit 4 stycken anställda i butiken och med hjälparbetet. Behoven fortsätter att vara stora i vår stad och socialtjänsten ber oss ofta om hjälp med de allra svåraste fallen. Här följer några exempel på vårt hjälparbete under 2009: Lunch i form av smörgåsar till skolbarn. Familjepaket med livsmedel och hygien-artiklar. Hus- och lägenhetsreparationer. Material till skolbarn. Vedutdelning Inköp av mediciner till äldre Utdelning av möbler och kläder till behövande Jul- och nyårsfirande med julklappar. Vi är tacksamma att kunna hjälpa i vår stad och vi tror på ett gott samarbete med Reningsborg även under 2010 och framöver. Bosnien / Prijedor ( av Niki Ivanova) För ett år sedan, april 2009, tog vi över arbetet i maranata. Vi fick den första transporten den 22 april. Vid övertagandet var butikens finansiella tillstånd dåligt och samtidigt var Bosnien i finanskris. Det var svårt för oss i början, men efterhand gick det bättre och bättre. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd och tålamod Reningsborg visat oss och Ragnar och Joakims besök har betytt mycket! Finansiellt sätt har vi gått med plus under 2009, vilket vi som sagt inte trodde i början av året. Vår hjälpverksamhet har bland annat bestått av: Stöttning av romska barns utbildning genom Bread of Life. Vedutdelning. Matpaket

6 Hjälp med husbygge och renovering. Vi tror på ett ännu bättre år 2010 och vi hoppas att kunna utöka vår hjälpverksamhet så att fler människor kan få hjälp. Indien / Coimbatore (av Esther Vijaya) Med hela vårt hjärta tackar vi Gud för samarbetet med Reningsborg. Det bringar hopp och meningsfullt liv för hundratals människor. Vi är också tacksamma för alla sponsorer. Genom upp och nergångar hjälptes vi åt för att göra året till ett lyckosamt år. Barnen på hemmet har tagits väl om hand och fått sina basbehov tillgodosedda, såsom utbildning, hälsa, mat, kläder m.m. Alla 106 barnen har gått i skolan och de klarar sig mycket bra. De får också möjligheter till dans, sång, drama och sportaktiviteter. Vi försörjer 15 familjer i Leprabyn. I åratal har de varit helt utstötta av samhället. Genom vår omsorg känner de också Guds kärlek. Människor som har ångrat att de fötts till den här världen finner nytt hopp och glädje. Polen / Zbaszyn (av Pawel Urbanowich) Vår butik har funnits sedan Ett av våra mål med butiken är att hjälpa arbetslösa ungdomar. Under 2009 hade vi 9 stycken arbetspraktikanter som arbetade i butiken. Det är ungdomar som behöver tränas i arbete. De flesta av våra kunder har det svårt ekonomiskt. Finanskrisen gjorde att antalet arbetslösa och nödställda människor i vår omgivning ökade. Priserna sänktes därför i butiken och inkomsterna sjönk således som ett resultat av detta. Vi har under hela året haft ett femtontal volontärer. De är till stor hjälp för oss. Volontärverksamheten har blivit som en klubb där man umgås och tar hand om varandra. Vi har lärt oss mycket genom Reningsborg, både hur vi hanterar butiken, dess kunder och volontärerna. Alla varorna kommer också från Reningsborg. En del av inkomsterna går till vår stiftelse som arbetar för fosterfamiljer och deras barn och ungdomar. Ungdomarna behöver bl.a. hjälp med att komma in i vuxenlivet och bli självständiga och få arbete. Stiftelsen hjälper dessa ungdomar genom stöd och sysselsättning i vår butik, med ekologiskt jordbruk och fruktträdgård och inom byggnadsverksamhet. Polen / Przemysl (av Monica Fortuna) Inkomsterna från butiken har under 2009 varit låg. Finanskrisen och ett färre antal transporter från Reningsborg har varit orsaken till detta. Vi hoppas och tror på ett mycket bättre år Vi vill tacka styrelsen och Reningsborg för vårt samarbete och hoppas få se er här snart i Przemysl. AVSLUTNING: Varje morgon klockan samlas alla som jobbar, bor eller arbetstränar på Reningsborg. Vi delar några ord som kan vara till uppmuntran inför dagen som ligger framför. För mitt bland alla hundratals grejor och stressen att få alla verksamheterna att gå runt, är det viktigt att stanna upp en stund. Visst är grejorna viktiga, utan alla varor hade vi inte varit Reningsborg, men grunden är ändå att finnas till för varandra och våra medmänniskor. Att vara en utsträckt hand när livet har trasslat till sig. Att ge växtkraft till de som är på väg att vissna.

7 Det kan kännas som vi bara är små, små droppar i ett jättestort hav. Behoven är oändliga och nöden så enormt stor. Det vi gör, gör skillnad. Ibland syns det, för det mesta inte. Moder Teresa sa så här: Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen. I Skärsjölund jobbas det nu dagligen med små små plantor som med rätt omsorg, gödning och vatten blir vackra blommmor. Så är det med oss människor också. Det finns inga hopplösa fall. Alla kan förändras under rätt förutsättningar. Det är dessa förutsättningar vi på Reningsborg vill försöka skapa och fortsätta med under kommande år. Vid pennan: Ingela Enetjärn, Anders Fasth, Roland Lindal och utlandsverksamheternas representanter.

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt

Läs mer

Lotta Säfström 3. Stadsmissionen 2010 4. Koncernen 4. Femte sommaren med Kollo för alla 6. S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7

Lotta Säfström 3. Stadsmissionen 2010 4. Koncernen 4. Femte sommaren med Kollo för alla 6. S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Lotta Säfström 3 Stadsmissionen 2010 4 Koncernen 4 Femte sommaren med Kollo för alla 6 S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7 Fler unga mår sämre KUM En plats för samtal

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Hjärtat. VISIONER FÖRVERKLIGAS - Målet för Gatubarnen snart nått - Ny möjlighet att hjälpa äldre ännu mer. Nu kan Du följa oss på Facebook!

Hjärtat. VISIONER FÖRVERKLIGAS - Målet för Gatubarnen snart nått - Ny möjlighet att hjälpa äldre ännu mer. Nu kan Du följa oss på Facebook! Nr 2 2013 Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon Hjärtat VISIONER FÖRVERKLIGAS - Målet för Gatubarnen snart nått - Ny möjlighet att hjälpa äldre ännu mer Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2014 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Organisationskarta 4 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 5 2014 i korthet 6 Lindra 7 Social verksamhet;

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR Peo Pedersen har sin hund Dolly boende hos sig på Björlanda Prästgård RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING TROR

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

årsredovisning Det är så omväxlande

årsredovisning Det är så omväxlande ÖreBrOBOstäder ab årsredovisning Vad är boendet värt allmännyttans framtid skona klimatet Det är så omväxlande ÖrebroBostäders årsredovisning 2007 1 förändringens tid ÖrebroBostäder AB ÖBO verkar i Örebro,

Läs mer