ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING

2 Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt Grunddokument, som antagits på tidigare årsmöte. Arbetet i styrelsen sker mellan årsmöten och inte per kalenderår och vi vill därför redovisa vårt arbete sedan förra årsmötet i ett antal punkter. Som styrelse och ordförande/vice ordf har vi under året haft fortsatt mycket att lära, mycket att hantera och än mer fördjupa oss i Reningsborgs framtid. Vi har gjort det som ett gott team och förstärkt styrelsen med Camilla Wikland som ny ledamot. För att klara arbetet har vi haft möte ca en gång varannan månad. Reningsborg fyllde 20 år under året och vi firade jubiléet med en heldag i augusti. Det blev ett mycket lyckat och välbesökt evenemang med tal, musik och möjlighet till att stödja oss med ekonomiska medel. Dagen visade att vi har stora möjligheter inför framtiden. Under 2012 startade vi en revision i föreningen med ett gott samarbete med företaget Deloitte. Reningsborgs aktiebolag har renodlats och bytt namn till Reningsborgs Förvaltnings AB samt fått samma styrelse som i föreningen. Vi har tagit beslut om investeringar i Frölunda och projektarbetet tillsammans med kommunen kring Kretsloppspark och återvinning har fortsatt. I arbetet med organisationen, med Manfred Rusner som direktor, har vi haft ett personalens år, då vi samlat oss för vår duktiga personal. I september månad var vi tillsammans med ledningsgruppen på heldags-möte, där mycket av föreningens arbete behandlades och grunden för budgetarbetet lades. Respektive landansvarig i organisationen, plus direktor och ordförande har under året besökt våra samarbetspartner i Bosnien, Rumänien, Serbien, Indien och Moldavien. Arbetet i Moldavien har utökats med ett projekt kallat Drömmarnas hus. Vi har under våra resor fått god insikt i arbetet, lärt känna varandra närmre och förmedlat till våra partners vad vi vill med samarbetet. Reserapporter från dessa resor finns tillgängliga. Ekonomin har varit i fokus även detta år. Vi har tagit fram avstämningsrapporter varje tertial för att ha god kontroll på läge och utveckling. Under hösten haft en grundlig budgetprocess inför 2013 med respektive resultatenhet och har fått rapporter vid varje styrelsemöte. Här är det på sin plats med ett stort tack till alla i organisationen som jobbat med att söka öka intäkterna och hålla kostnaderna nere. Dessa åtgärder har gett det överskott som är nödvändigt inför framtiden, för människors skull och för Reningsborgs utveckling. Vi har gjort mycket under 2012, men vi skulle naturligtvis vilja hjälpa ännu fler, svara upp på fler behov och vara ett ännu större stöd för människor. Det är fortsatta utmaningar inför Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsår i stor förtröstan om att 2013 blir ett år då vi får fortsätta arbeta för människors skull där vi bekräftar varandra, bidrar med all vår förmåga till att hjälpa och stödja andra och utveckla Reningsborg. Stort TACK som avslutning, till styrelse, ledningsgrupp och alla som passerar Reningsborg. Bra jobb lönar sig i längden Några ord från vår direktor Manfred Rusner: Vad är Reningsborg? Man kan ge flera svar på den frågan: Reningsborg är såklart en hjälporganisation. Att vi har ett 90-konto är ett tecken på detta. Men vi är mer än det! Reningsborg är en viktig secondhandaktör i Göteborg som främjar återanvändning och vår miljö. Javisst, men det är inte allt som vi gör. Reningsborg driver boendeverksamhet där männskor får stöd att starta om i livet. Så är det men vi gör mer än så! Reningsborg driver intäktsskapande verksamheter som möjliggör socialt arbete. Ja, men vi samlar också in pengar via vårt 90-konto!

3 Reningsborg ger möjlighet till rehabilitering och arbetsträning. Ja men vi ger också meningsfulla möjligheter till engagemang för volontärer. Reningsborg tar ansvar i Göteborg och stöder socala verksamheter i staden. Jodå, men inte bara här. Reningsborg är aktivt i världen och stöder projekt som stöttar utsatta människor i sex länder. Färdigt nu? Både-och beskriver Reningsborg allra bäst, eftersom Reningsborg är så mångsidigt, gör så mycket och kännetecknas av stor mångfald. Antingen-eller passar Reningsborg inte alls. Vi är inte smalspåriga eller ensidiga. Det tar lite tid att beskriva Reningborg men vill man uttrycka sig kortfattat finns vi till för männskors skull. I vår värdegrund säger vi att vår uppgift är att med Jesus som förebild stödja människor i svåra situationer. Vad är framgång för Reningsborg? Givetvis är en god ekonomi, bra personalarbete, ändamålsenliga lokaler och annat viktigt för oss men ytterst mäts vår framgång om människor för stöd i akuta nödsituationer och i långsiktig positiv utveckling. Avslutningsvis: Ett stort tack till anställd personal, volontärer, övriga medarbetare, styrelse, sponsorer och alla andra som gör detta möjligt. RENINGSBORGS VERKSAMHET I SVERIGE Frölunda Secondhand Det har varit ett fortsatt bra år ur försäljningssynpunkt. Vi ökade vår försäljning från föregående år med c:a kr. Införseln av varor har varit fortsatt god. Vi förde statistik några veckor under hösten och som mest hade vi ett 50-tal privatpersoner som kom med egen bil och lämnade varor per dag. Vi fortsätter kontinuerligt med att göra förändringar i butikslokalen dels för det estetiska intrycket men också för att anpassa lokalen för kunderna och personalen. En storsatsning har gjorts på att minimera våra egna transporter till återvinningsstationen. Vi har idag nio olika fraktioner av material som går till återvinning i ett samarbete med IR Recycling. Målsättningen är att minimera våra egna transporter av det som tidigare gått till förbränning och att det som kommer in till Reningsborg ska komma till återanvändning och generera pengar till verksamheteten. Tyvärr så har vi drabbats av inbrott vid ett par tillfällen med alla negativa konsekvenser som det medför. Till följd av det så har vi investerat i ett nytt låssystem och sett över vårt inbrottslarm. Under året har vi lastat 26 utlandstransporter med varor till våra samarbetspartners ute i Europa. Vi för en kontinuerlig dialog med dem för att på bästa sätt tillgodose behoven. Vi tror på framtiden och butiken i Frölunda men förutsättningen för att kunna utvecklas och utöka försäljning av såväl varor som arbetsträning är en investering i förändrade lokaler. Vi har lagt fram ett förslag till styrelsen som ett av våra mål för Det finns ett fantastiskt engagemang i personalgruppen vilket också speglar av sig på våra volontärer och arbetstränare. Ett stort tack till alla säljvolontärer som gör det möjligt för oss att ha försäljningar på onsdagar och lördagar. Stefan Wing / verksamhetschef Frölunda Second Hand Angered Secondhand

4 2012 har varit ett fantastiskt år i Angered. Vi blir mer och mer kända. Att ha öppet hela sommaren blev en stor succé. Många glada kunder fyndade under semestertider. Butiken har även gjort vissa förändringar. Porslin och klädavdelningen har utökats. I nya hallen har lagerhyllor monterats upp. Fler arbetsstationer har tillkommit. Antalet arbetstränare är ca 50 stycken. Angereds socialtjänst har sina 25 platser fyllda hela tiden vilket är väldigt positivt och samarbetet fungerar mycket bra. Två gånger om året har vi uppföljningsträffar med socialtjänsten från Angeredsområdet. Då presenterar vi Reningsborgs arbete och hur vi arbetar med arbetsträning. Dessa träffar är mycket uppskattade och det brukar komma ca 40 personer. Vi har regelbundna trepartsamtal med socialtjänsten. Just nu har Angered secondhandplaceringar från projektet Snabbspåret, Jobbhörnet, AF Sysselsättningsfasen och Kriminalvården. Kontorshotellet Under året startades Reningsborgs kontorshotell i kontorsdelen i aktiebolagets fastighet i Angered. Vid årets början var 3 rum uthyrda, vid dess slut var 15 av 23 rum uthyrda. Ytterligare ett av dessa rum är upplåtna till Språnget-Reningsborg. Språnget är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning som vill närma sig arbetsmarknaden genom arbetsträning och meningsfull sysselsättning. Språnget-Reningsborg finns i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg och är ett samarbete mellan socialtjänsten Angered och Reningsborg. Ramo Salaka / verksamhetschef Angered Reningsborgs Boende 2012 var ett händelserikt år för Reningsborgs boende. Vi gick in i 2012 med en förhoppning om att en ny upphandling med kommunen skulle ske under våren. Upphandlingen sköts dock upp ett år vilket betydde att Reningsborgs boende skulle stå avtalslösa ytterligare ett år. Vi fick då till ett samarbete med stadsdelen Angered om att ta emot akutplaceringar av familjer vilket gjorde att vi hade hög beläggning större delen av året. Många familjer fick akut hjälp innan de gick vidare till ett kommunalt bostadskontrakt. Eftersom att vi hade flera barnfamiljer boendes hos oss beslöt vi att bygga en lekplats på den stora gräsmattan. Den stod klar efter sommaren och har sedan dess varit till stor glädje för många barn. Under 2012 har tankar och planer om att bygga om tegelhuset vuxit fram. Vi har tillsammans med arkitekt Carl-Johan Lindfors och Per-Jonas Nilsson från byggfirman Bergman & Höök tagit fram ritningar för att bygga om tegelhuset till ett korridorsboende med rum. Det skulle ge oss ytterligare 18 platser i vårt boende. Vi väntar i skrivande stund på bygglov och hoppas komma igång med ombyggnationen så snart som möjligt. Under hösten slutade Roland Lindal på Reningsborg. Roland arbetade som verksamhetschef för boendet under flera år. I januari 2013 hade vi en väldigt trevlig avtackningskväll för Roland och jag vill igen passa på att tacka för det som Roland gjort och bidragit med till Reningsborgs boende. Sedan mars 2013 är undertecknad verksamhetschef för Reningsborgs boende. Under hösten fick vi äntligen klart med en ny upphandling som börjar gälla 1 april Det ger oss goda möjligheter för att fortsätta vår verksamhet och kunna vara till hjälp för många människor under det kommande verksamhetsåret. Vi ser med spänning fram emot 2013 och våra ambitioner är att vi ska hjälpa ännu fler människor! Karl Palmqvist / verksamhetschef Reningsborgs Boende RENINGSBORGS VERKSAMHET I UTLANDET

5 Under 2012 har Reningsborg bedrivit utlandsverksamhet och stöttat hjälporganisationer i Rumänien, Indien, Bosnien, Serbien, Polen och Moldavien. Varor till secondhandbutiker har transporterats till Polen, Bosnien, Rumänien och Moldavien, totalt 26 transporter fyllda med ungefär 350 ton varor. Till barnhemmet i Indien ges finansiellt stöd precis tidigare år, tillsammans med ett antal företagare i Göteborg. Finansiellt stöd ges även till projekt i Moldavien och Serbien via fadderverksamhet. Rumänien Reningsborg och Networks har fortsatt sitt goda samarbete under året. Vi har besökt verksamheten och dess personal och missionsstudenter och funnit att det är en väl fungerande organisation med stort hjärta för de allra fattigaste. Sex transporter med secondhandvaror har körts ner till butiken i Siria blev ett bättre försäljningsår än tidigare år. Networks jobbar med följande områden: Krishjälp, självhjälpsprogram, utbildning, micro-lån, hem för hemlösa och sommarläger. Krishjälpen behövs i byarna Chechei, Alfa och Siria. Där finns en heltidsanställd socialarbetare. Det delas ut mjöl till brödbakning, kläder och skor, ved under vintern, mediciner och annat som hjälper människor att överleva. Självhjälpsprogrammen fungerar fantastiskt bra. I Siria gav trädgårdsodlingarna mat till över 100 familjer under Networks har 40 barn i förskoleverksamhet och 200 barn som varje vecka kommer till läxläsningshjälpen. Två lärare har anställts under 2012 för att möta behoven av skolundervisning. Micro-lån-projektet har expanderat snabbt. Tillverkningen av Decemössorna går väldigt bra och kommer utökas med fler klädesplagg och andra lädervaror. Networks har f.n. två hem för hemlösa. Det är farmen, för äldre pojkar, och hemmet för unga mammor och deras barn. Farmen, som har renoverats under lång tid står i startgroparna för nyöppning våren Samtidigt öppnar då också mamma-barn-hemmet. Missionsskolan har expanderat och under 2012 var det ett fyrtiotal ungdomar främst från Sverige, England och USA som deltog. De har undervisning två dagar per vecka, resten av tiden arbetar de i verksamheten. Många av ungdomarna stannar under flera perioder och berättar mycket gott om verksamheten. Networks hälsar till Reningsborgs styrelse, direktor och personal och tackar för vårt stöd och våra böner under Ingela Enetjärn / Landansvarig Rumänien Bosnien och Serbien Rapporter om Bosnien säger att mycket har förbättrats sedan kriget. Det har det säkerligen gjort, men faktum är att arbetslösheten fortfarande är mycket hög, ungdomar söker sig utomlands om de har möjlighet och svår fattigdom är en verklighet för många bosnier. Såren, både de synliga och de osynliga, från kriget finns också kvar och påverkar samhället. Serbien I både Serbien och Bosnien samarbetar Reningsborg med organisationen Bread of Life som började som en biståndsorganisation för att förmedla akuthjälp till lidande under Balkankriget. Nu har Bread of Life utvecklats till en utvecklingsorganisation. I Belgrad arbetar man i synnerhet bland romer med projekt som under många år fått stöd av SIDA och andra organisationer. De lägger också ner mycket kraft på att hjälpa personer med missbruksproblem och fattiga ensamstående kvinnor.

6 Reningsborg ger genom sitt fadderprogram stöd till behövande äldre personer i Belgrad som försörjs av volontärer inom Bread of Life. Prijedor Hjälparbetet i Prijedor har fungerat mycket bra. Bread of Life driver secondhandbutiken Hatikva som förses med varor från Reningsborg. Fem transporter skickades under 2012 och de har många förfrågningar om stöd i olika former från utsatta invånare. Bread of Life ger akuthjälp men fokuserar mest på utvecklingsfrågor och med exempelvis mikrolån ger man stöd till självhjälp. Man driver också ett soppkök där ett 20-tal personer får mat varje dag. Bosniska Krupa Hjälparbetet i Bosanska Krupa har fungerat mycket bra. Fem transporter har skickats under Renex som butiken heter är viktig för staden. Socialtjänstens resurser är mycket begränsade och familjen Tulic, som förestår butiken, får många förfrågningar om stöd i olika former. De hjälper utsatta familjer i hela kommunen med mat, ved, hygienartiklar, mediciner, kläder, skor, möbler och i vissa fall även husrenovering. Ramo Salaka / Landansvarig Bosnien/Serbien Polen Under 2012 körde vi åtta transporter till Polen. Fyra till Zbaszyn och fyra till Przemysl. Manfred, Anders, Karl och jag gjorde under hösten ett besök på båda orterna. Verksamheten i Zbaszyn, som arbetar med att utbilda fosterföräldrar till handikappade barn med inriktning på autism, fortlöper. En stor del av inkomsterna kommer från secondhandbutiken och de varor som vi skickat från Reningsborg. Vi var också och besökte en ort några mil norr om Zbaszyn där man planerar att starta upp ett nytt utbildningscenter och secondhandbutik. Överskottet från secondhandbutiken i Przmeysl går till en workshop där ett femtiotal personer med olika typer av handikapp deltar. Det är en väl fungerande verksamhet och ett stort engagemang som gör skillnad för deltagarna i deras vardag. Glädjen och stoltheten bland deltagarna var påtaglig. Även här planerade man att starta upp ett nytt center då behoven är mycket stora. Vi fick en förfrågan om vi kunde hjälpa till att utrusta det nya centret med inventarier och färg vid nästa transport. Idag är verksamheten i full gång och det är fantastiskt att se hur det vi skickat har kommit till användning. Det är god ordning på redovisningen över hur medlen används på båda orterna och vi upplevde en mycket stor tacksamhet för vårt engagemang och den betydelse det har för dem i deras verksamheter. Stefan Wing / Landansvarig Polen Moldavien Samarbetet med Beginning of Life (B.o.L) i Moldavien har börjat ta form under året och tre transporter har skickats ner till den nyetablerade butiken i Chisinau. Vi har startat en fadderverksamhet som stöttar B.o.Ls arbete med utsatta unga mödrar. I januari 2012 besökte Vladimir Ubeivolc och hans fru Jylia Reningsborg för några dagar. De berättade om Beginning of Life s arbete och träffade både personal och styrelse. I oktober månad gjordes en studieresa till Moldavien med 10 deltagare som utmynnade i att delar av gruppen, med Reningsborgs hjälp, tog sig an ett nytt projekt. Projektet kallas Drömmarnas Hus och ska bli ett boende med plats för unga utsatta tjejer som riskerar att hamna i trafficking. Boendet har personal dygnet runt och erbjuder förutom

7 inackordering och mat även psykologhjälp och stöttning i det sociala livet och i kontakter med skola och familj. Drömmarnas hus planeras att öppna under Anna Franzén / Landansvarig Moldavien Indien År 2012 var det åttonde året som Reningsborg sponsrar barnhemmet i Coimbatore. 110 st barn har sitt hem där och de flesta av dem har haft det i flera år. Barnen är mellan 2 17 år. De tre äldsta barnen har under året börjat en yrkesutbildning, (hudtearapeut och målare), de har då bott hos Ester i staden Coimbatore. Det har varit nyttigt för dem att få komma närmare staden och livet utanför barnhemmet. Varje månad betalar Reningsborg ut kr till barnhemmet. Utav de pengarna kommer ca hälften från Reningsborg och det övriga från enskilda sponsorer. Det innebär ca 400 kr per barn och månad. Detta är fullt tillräckligt för att ge varje barn ett hem, bra mat, utbildning och en bra fritid. År 1991 kom det en ny lag i Indien angående skötsel av barnhem. Under 2012 har den lagen på allvar börjat implementerats. Myndighetspersoner besöker barnhemmen och kontrollerar att lagen följs. Lagen gäller alltifrån barnens hälsostatus, vaccinationer, uppföljning av utbildning till vilken mat som serveras, kvalité på dricksvatten etc. Det har inneburit att mer resurser lagts på varje enskilt barn i form av rådgivning, extraundervisning, dokumentation och uppföljning. Huvudbyggnaden på barnhemmet har målats om både på insidan och utsidan. Ett staket som inhägnar hela barnhemmet har färdigställts och de två sjukrummen är nu klara att användas. Barnhemmets speciella nisch är fortfarande dans och uppvisningar. De har varit med i flera olika sammanhang och visat sin skicklighet. Frågan som väckts flera gånger under de senaste åren är hur LGM (Love and Grace Mission) kan bli självförsörjande. Den har diskuterats med Ester Vincent (föreståndare) samt med LGM:s styrelse. Reningsborg ser nödvändigheten i att bredda inkomstmöjligheterna för LGM i takt med att kostnaderna blir högre och nya investeringar behövs. Inget realistiskt förslag har ännu presenterats. Reningsborg har haft behov av större kunskap och erfarenhet att driva barnhem i Indien. Därför har Ingvar Pettersson tackat ja till att hjälpa oss utifrån de erfarenheter han har. Ingvar har arbetet med barnhem i Indien i många år tillsammans med andra organisationer och är kunnig i kulturen, realiteten i kostnader, ekonomisk redovisning m.m. Det känns oerhört bra att ha tillgång till Ingvar och hans kunnande. Manfred Rusner, Christina Brunegård, Ingvar Pettersson och undertecknad besökte barnhemmet några dagar i maj månad. Vi blev VARMT välkomnade av alla barnen, personalen och Ester. Stämningen var på topp. Alla verkade glada och nöjda. Så enkelt är det givetvis inte, men Ester och hennes personal gör ett fantastiskt jobb för alla dessa ungar och förbättrar allas förutsättningar betydligt! Reningsborgs stöd under detta året har också bidragit och gjort en stor skillnad för många i Indien. Marie Hansson / Landansvarig Indien

8

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2011 RENINGSBORG NY DAG- NYA MÖJLIGHETER! INLEDNING Vad är Reningsborg? Vi ställs ständigt inför olika vägval. Det gäller vår styrelse, våra chefer och våra medarbetare. Medvetet eller omedvetet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN RENINGSBORG ÅR 2009: Vi i Sverige ligger i topp när det gäller att skänka pengar till välgörenhet. Så har det varit länge, men efter tsumanin ökade gilvmildheten ännu

Läs mer

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV

NUMMER 1, Kära medlem, INFORMATIONSBREV INFORMATIONSBREV. NUMMER 1, 2016 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007

BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 BARN I ANDERNA Årgång 20 Nr 1 2007 GUD VÄLSIGNE ER ALLA BARN I ANDERNAS VÄNNER! Våren har kommit hit till Sverige med stormsteg men i Argentina är hösten på väg. Anita och Göran Jansson är nu tillbaka

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

för människor av människor medmänniskor

för människor av människor medmänniskor för människor av människor medmänniskor Eskilstuna stadsmission finns till för personer som befinner sig i en utsatt livssituation. För oss är olika former av utsatthet inte mer eller mindre värda i relation

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv.

När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. AUGUSTI - SEPTEMBER 2014 Livsförändring för gatubarn, gatans ungdomar och deras familjer När vi hjälper ett barn, räddar vi ett helt liv. Sasha och Masha, våra små vänner i barnhemmet i Jekaterinburg IGNAT

Läs mer

Föreningen UNGA LIV. Verksamhetsberättelse

Föreningen UNGA LIV. Verksamhetsberättelse Föreningen UNGA LIV Verksamhetsberättelse 2007 UNGA LIV:s Verksamhetsberättelse 2007 Unga Liv:s styrelse har under verksamhetsåret 2006 avhållit erforderliga, stadgeenliga, protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN

Föreningen KVINNOR I SAMVERKAN Göteborg den 9 april, 2014 Hej! Måndagen den 28 april 2014 kl 18.00 har vi årsmöte. Vi samlas hos Bodil på Saltholmsgatan 21 i Långedrag. Du är hjärtligt välkommen. Anmälan om deltagande kan göras per

Läs mer

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien.

lägergård för rörelsens ungdomar och ledare på den natursköna landsbygden ett par mil utanför Bitola i sydöstra Makedonien. Smyrna Second Hand Nedan finns en redovisning av utbetalda gåvomedel under 2016 från Smyrna Second Hand (SSH). Överskottet från försäljningen under 2016 uppgick till 1,607,831 SEK. Av dessa medel har 1,103

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014

MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 MOTIONER TILL REPRESENTANTSKAP 2014 A Städning i offentliga lokaler Motionär: Anna Fjellman, Konsument och medborgarservice När en städfirma upphandlas för att städa på våra arbetsplatser som kontor, skolor

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia oktober 2011

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia oktober 2011 Elektrobladh AB Konstnär Ulla Bolin Acta Kapitalförvaltning Helsingborg Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step, Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia oktober 2011 Dashain-festligheterna är över och alla barn

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world Nelson Mandela

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world Nelson Mandela INFORMATIONSBREV. NUMMER 2, 2015 Kära medlem, Detta informationsbrev innehåller information om StellaStars arbete. Informationsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar. Genom att läsa brevet kan du hålla

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar.

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola. Tångeröd Förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Tångeröd Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus förskolechef 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013

HUNGERPROJEKTET GHaNa 2013 HUNGERPROJEKTET Ghana 2013 Inledning Hungerprojektet tackar alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat vårt arbete i Ghana. Med rapporten vill vi ge er kunskap,

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005

BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 BARN I ANDERNA Årgång 18 Nr 1 2005 Ur årsberättelsen till föreningen Barn i Anderna för verksamhetsåret 2004 Det har nu gått några år sedan situationen i Argentina hade världens ögon riktade mot sig på

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-09-18 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Mikael Erdtman, Kommunal Gunnar Thorell, Lärarförbundet Christoffer Saar, LR Lena Carlsson, Kommunal Nina Bengtsson, Kommunal

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014

barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 barnhemmet i muang mai måndag 10 februari - måndag 24 mars, 2014 Det har varit en ganska lugn men händelserik period sen vi skrev sist. Wow jobbar nästan helt och hållet från barnhemmet igen, barnen har

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April

Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April Senaste nytt från Svenska Downföreningen Mars/April 2006 www.svenskadownforeningen.se INNEHÅLL: Ordförande hälsar Lägerverksamhet 2006 Projekt Förskola Kunskapsbankens nya webbsajt SD startar ERFA grupper

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Mänskliga Möten UF. Engagemang som banar väg för gemenskap. Julia Palo, Mänskliga Möten UF. Foto: Sven Nordstedt

Mänskliga Möten UF. Engagemang som banar väg för gemenskap. Julia Palo, Mänskliga Möten UF. Foto: Sven Nordstedt Mänskliga Möten UF Engagemang som banar väg för gemenskap Julia Palo, Innehållsförteckning... 2 UF-Företagets affärsidé... 2 Varan/tjänsten och produktionen... 3 UF-Företagets organisation... 3 Handledning

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor.

Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Socialt engagemang Inledning Jesus Kristus är grunden för vår kyrkas sociala arbete bland medmänniskor. Bibelns berättelser är grunden, som vi som kristen kyrka står på, och då i synnerhet Jesu liv och

Läs mer

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande.

För att närma oss vår vision så har vi formulerat en mission eller en affärsidé. Det här är vårt erbjudande. Ebba Petterssons Privatskola Vad är det som gör att man väljer en skola egentligen? Läget, pedagogiken, lärarna eller kompisarna? Och vad är det som gör att man väljer Ebba Petterssons Privatskola? För

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Nu ser man ljuset i tunneln!

Nu ser man ljuset i tunneln! Nu ser man ljuset i tunneln! För människor som lever i fattigdom är ett riktigt jobb det viktigaste steget mot en tryggare och hälsosammare framtid. Vår mission är att bekämpa fattigdomen genom utbildning

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Informationsblad. vi kunde ta emot. nr 3-2015

Informationsblad. vi kunde ta emot. nr 3-2015 Informationsblad nr 3-2015 Kungsörs Återvinning &Secondhand Sofia Eriksson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 sofia@secondhandkungsor.se info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se vi finns också

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast

Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast Svar från Skyddsvärnet i Stockholm på remissutkast 2010-11-30 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har lång erfarenhet av sociala insatser för personer med missbruk, kriminalitet eller sociala/psykosociala

Läs mer

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31

Verksamhetsrapport för. Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Verksamhetsrapport för Nålsögat AB 2010-11-01-2011-12-31 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse sida 3-6 Nålsögat AB sida 3 Starten sida 4 Visionen sida 5 Utvärdering sida 6 Framsida Vår härliga cafédel

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans!

Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se. Jag är glad att jag fick en chans! Barnhemsprojekt i Rumänien www.efifadder.se Jag är glad att jag fick en chans! Så började det... Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna barnens situation. Tv och tidningar visade

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2013. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2013. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 213 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Vi behövs Vi har under de senaste tio åren trumpetat ut att vi driver företag för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 BHARAT INDIEN-BISTÅND 2013-02-12 MEDLEMSUTVECKLING Antalet betalande medlemmar under året ha varit 259 (274). Det betyder en liten minskning av betalande medlemmar att 14

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

BLÅ BOKEN. IFK Växjös mål och värderingar. "Bredden ger spetsen"

BLÅ BOKEN. IFK Växjös mål och värderingar. Bredden ger spetsen BLÅ BOKEN IFK Växjös mål och värderingar "Bredden ger spetsen" Barnidrott och elitidrott i skön förening IFK Växjö är en av Sveriges ledande friidrottsföreningar för såväl barnsom elitidrott. Vår förening

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Second Hand-kedjan som förändrar liv!

Second Hand-kedjan som förändrar liv! Second Hand-kedjan som förändrar liv! Välkommen till PMU-familjen! I 50 år har Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, PMU, förmedlat utvecklingsbistånd över hela världen, insatser som har förändrat hundratusentals

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 11 maj - söndag 12 juli, 2015 Det här brevet skulle ha kommit för några veckor sedan, men det har liksom inte funnits tid till att sätta sig ner och skriva det då det har

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Fritidsgårdarna Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande Helene Bengtson Sidan 1 av 5 Diariekod: 600 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering av pilotprojekt med lokal till Möjligheternas Plats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer