UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006"

Transkript

1 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Under verksamhetsåret 2006 har styrelsen för UNGA LIV avhållit stadgeenliga protokollförda möten samt protokollförda telefonmöten. Föreningen har 255 betalande medlemmar. Det totala värdet av årets hjälpsändningar beräknas till 3, kr. Summan är något mindre än förra året. Detta beror att nedläggning av militära förråd har gradvis avslutats och vi får inte längre det dyra och värdefulla material som rensades ut från de militära förråden. Fattigdomen i Rumänien finns fortfarande kvar trots att folket trodde att alla problem skulle lösas i och med Rumäniens inträde i den Europeiska Gemenskapen EU. Vårt Center i Timisoara/Calacea får fortfarande många nödrop om hjälp till barn som far illa, är utsatta och lider. (personerna på bilderna har ingen anknytning till texten)

2 (personerna på bilderna har ingen anknytning till texten) I ren desperation är det många föräldrar som ger upp samt lämnar barnen åt sitt öde på gatan. Eller rent av säljer sina barn till hallickar för några tusen kronor och barnen har därmed hamnat i trafficking träsket.

3 En doktor kallades till en lägenhet av några grannar till en barnfamilj ty den yngsta dottern i familjen hade blivit svårt sjuk i influensa. Doktorn tyckte det var underligt att inte föräldrarna kontaktade honom. Han beslöt att göra ett hembesök. Situationen han möttes av var katastrofal. Barnens föräldrar hade för 5 år sedan åkt någonstans i Europa och lämnat kvar barnen i lägenheten. Snälla grannar hade hjälpt barnen med mat så att de inte skulle svälta ihjäl. En alkoholiserad granne tog även tillfället i akt och utnyttjade sexuellt flera av barnen. I en kall lägenhet utan elektricitet, vatten eller möbler hittade läkaren dessa barn i stor misär. Han tog genast kontakt med organisationen Barnens Rättigheter som genast kontaktade Generatie Tanara/Unga Liv (GT) och bad oss att ta tag i situationen. GT lyckades hitta en nära släkting till en av föräldrarna. Denna släkting bodde dock på en annan plats i Rumänien och hade ingen kontakt med familjen. Barnen togs till vårt center där de till att börja med fick en bostad, mänsklig värme med gemenskap samt börja skolan för att få utbildning jämte kontakt med andra barn. I början var det mycket svårt för dem att återvända till ett normalt liv. De var mycket skygga och misstrodde alla vuxna. Den minsta flickan hade inte i hela sitt liv sett en frukt eller chokladbit. Nu har dock allt löst sig till det bästa tänkbara. Under en övergångs period fick 2 barn åka till släktingen och stanna över ett veckoslut för att de skulle lära känna varandra. GT tecknade ett avtal med borgmästaren och barnen får behålla lägenheten. Vi har givit deras avlägsna släkting möjligheten att flytta dit och ta hand om barnen med vår ekonomiska samt materiella support. Familjens finansiella minibehov för en månad är 100 ( ca 950:- kronor) Katastrofen fick till sist ett lyckligt slut barnen är öppna, glada och kan skratta igen. Naturligtvis pågår efterforskningar i hela Europa via Interpol för att hitta de biologiska föräldrarna och ställa dem till ansvar för sina handlingar mot barnen.

4 Denna flicka såldes av sin mamma till traffickers när hon var 12 år för 800 ( 7360 kr) Hon fördes till Frankrike och hölls inlåst i en lägenhet i 4 år. Lägenheten besöktes av äldre män som hon tvingades att tillfredställa sexuellt. Slutligen lyckades hon rymma och kontaktade polisen som tog hand om henne och hon sändes tillbaka till Rumänien Lyckligt vis var detta Fransk polis. Tyvärr har det hänt att polisen i vissa andra länder arbetar i maskopi med hallickarna och sänder tillbaka flickorna till bordellen eller lägenheten där de får fortsätta att tillfredställa kunderna. Nu återvände denna flicka till en mamma som inte ville se eller träffa henne. Själv ville hon inte återvända till sin hemby ty där betraktas hon som en dålig flicka - prostituerad. Vidare är hon rädd att den som köpte henne skall hitta henne då kommer hon att fångas in och säjas igen. Vi har tagit omhand om flickebarnet på vårt center och har påbörjat processen att återanpassa henne till ett normalt liv i samhället. Tyvärr kan vi inte ge henne tillbaka sin barndom men vi försöker lindra sorgen och smärtan hon känner och ge henne en ärlig chans att starta om, att upptäcka glädje, få tillbaka sin tillförsikt och tron på en ljus och lycklig framtid. På vårt center Timisoara/Calacea som vi driver tillsammans med GT har under verksamhetsåret hjälpt 66 trafficking offer. Dessutom har ett stort antal fattiga barn från gatan och fattiga/alkoholiserade familjer fått hjälp av vårt center. Dessa barn ges en möjlighet att utbildas och återanpassas för att sedan gå ut i samhället och hjälpa till att bygga upp Rumänien till ett nytt bra fosterland.

5 Med glädje har några av våra barn på bilden omringat och överfallit vår medarbetare och kollega Mariana Petersel som också är Ordf. i Generatie Tanara Unga Liv Rumänien. Bild som visar flera barn som bor på vårt center. Flickan till höger i bakre raden samt pojken till vänster är Marianas barnbarn som kommit för att leka och hälsa på i Centret. Våra två second hand butiker fortsätter att verka och fungera mycket bra och är en stor viktigt ekonomisk hörnsten i vår verksamhet. Utan våra butiker samt ekonomiska bidrag och gåvor som vi får hade våra hjälpinsatser ej kunnat vara så omfattande som de är idag. Vi har respekterat alltid gåvogivarens önskemål om sakerna får säljas eller skall skickas. Kostnaderna för hjälptransporterna är dock så höga att vi är tacksamma om del av skänkt material kan säljas så vi får hjälp till transportkostnaderna.

6 GlobCargo Österrike är fortfarande vår transportör. Vi genomförde 5 transporter under år 2006 samt 2 st till Lettland. Varje bil lastar cirka 70-80m 3 / 20ton. Chaufförerna på dessa bilar gör ett bra jobb vid gränspassagerna med alla de problem som kan uppstå där. Glädjande nog gäller ej längre den Rumänska lagen från 1994 som förbjöd införsel av begagnade skor samt begagnade barnkläder 0 3 år. Detta innebär att små barn kan få hjälp. Dessutom kan de allra fattigaste människorna få torrt på fötterna. Vårt Gatubarncenter Aschiuta i Moldavien som vi driver tillsammans med Salvati Copiii fortsätter att fungera som barnhem och socialt center. Dock har en omstrukturering skett. Center Casa Aschiuta är nu indelat i 3 sektioner. 1. Casa Aschiuta barnhem: Ett barnhem för upp till 16 barn som stannar tillfälligt under deras utredning, identifikation, vidare placering etc. på centret max 6 månader före beslut om lämplig åtgärd. 2. Multidisiplinary - team. Vilket är personalen som tar hand om allt arbeta på Casa Aschiuta samt hjälper människor och barn som söker sig till centret för hjälp. Denna personal består av psykologer, läkare, tandläkare, lärare, sociologer, social assistenter, chaufförer, säkerhetsvakter osv.

7 3. One family type - home. (oft-home) Det är familjer som väljs ut för att kunna vara adoptiv/foster föräldrar till barn från vårt center. Dessa fam. får ekonomiskt stöd från oss för att kunna klara av uppgiften. Varje fam. kan ta emot upp till 5 barn. 2 st oft-home har redan startat och det har blivit en stor succé familjerna fungerar utomordentligt bra. Moldavien är ju det före detta sovjetiskta land öster om Rumänien där det bott ca människor varav är barn i åldern 0-18år. Landets befolkning har dock minskat då många människor sökt sig till andra länder för att få ett arbete. Vårt stöd måste fortsätta så att Casa Aschiuta gatubarncenter får fortleva och fungera som ett akut - kriscenter för övergivna barn. Samtidigt måste Centret utöva den stora sociala funktionen som utförs i dag. Vilket även innebär hjälp och assistans till andra NGO/statliga institutioner. Barnen måste under tiden få fortsatt möjlighet till medicinsk vård, regelbunden skolgång, som i förlängningen leder till återanpassning i samhället. Centret måste även i fortsättningen kunna ta emot barn som kommer tillbaka efter att ha varit utomlands och varit utsatta för trafficking. Vid återanpassningen måste professionell medicinsk, social och psykologisk hjälp lämnas. Under år 2006 assisterade Aschiuta 48 barn varav 33 st återanpassades i familjer, biologiska eller adoptiv/fosterfamiljer. Vårt stöd är nu viktigare än tidigare eftersom en av Salvati Copiiis samarbetspartners Amici di Bambini ( AiBi) aviserat sitt utträde för att stödja projektet finansiellt efter utgången av år Detta gör att Unga Liv måste återta vårt tidigare fulla finansiella ansvar för centret Casa Aschiuta. UNGA LIV har vid ett flertal tillfällen under året uppmärksammats i media. Med stor tacksamhet har material och/eller ekonomiska bidrag mottagits av bland annat Försvaret, Socialstyrelsen, skolor, dagis, kommuner, banker, företag, media, privata företagare/privatpersoner, ideella föreningar, med flera.

8 Radiohjälpen har stött oss ekonomiskt i våra olika projekt genom att ge bidrag, kr för Moldavien och kr för Rumänien år 2006/2007. Vi är tacksamma och stolta och glada att ha Radiohjälpen förtroende så att de stöttar oss i vårt arbete för de utsatta barnen. Under året har alla frivilliga, lönebidragsanställda samt personer placerade hos Unga Liv i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder arbetat på vårt lager, som också är lastnings- och lossningscentral, fungerar fortfarande utmärkt. Uppslutningen för UNGA LIV har som vanligt varit fantastisk. VI VILL TACKA ALLA SOM PÅ NÅGOT SÄTT STÖDJER OCH HJÄLPER BARNEN GENOM UNGA LIV Med detta stöd blir vi starka och kan uträtta mycket för barnen som behöver vår hjälp. Köping 26 / STYRELSEN UNGA LIV

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer