Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod Spara instruktionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst. Finland tar euron i bruk. Inväxlingsperiod 1.1 28.2.2002. Spara instruktionerna"

Transkript

1 Lättläst Finland tar euron i bruk Inväxlingsperiod Spara instruktionerna

2 Innehåll Mark blir euro 3 Så här övergår vi till euro 4 Så här räknar du om mark till euro 6 Euromynten 7 Eurosedlarna 8 Euro som betalningsmedel 10 Banktjänster och euro 12 Löner och pensioner i euro 13 Tolv länder, en valuta 14 Mera information om euron 14 Minneslista 15 Omräkningstabell för euro 16 Den här lättlästa guiden har gjorts i samarbete med Centret för lättläst. Den utgår från normalspråksguiden som skickats till alla hushåll. Den lättlästa guiden finns också på finska under adressen Övriga språkversioner finns på Konsumentverkets hemsida under adressen 2 För mera information, ring (09)

3 Mark blir euro Finska marken ersätts av euron år I januari börjar en inväxlingsperiod. Då börjar euron ersätta marken som Finlands valuta. Inväxlingsperioden börjar genast vid årsskiftet den 1 januari och slutar den 28 februari. Inväxlingsperioden är alltså två månader lång. Under den här tiden kan man använda både euro och mark. Eurosedlarna och euromynten börjar användas den 1 januari. Euro kommer du att få från flera håll. Till exempel ges växelpengarna från dina inköp i butikerna i euro. Bankautomaterna ger ut eurosedlar. Efter inväxlingsperioden, alltså från och med den 1 mars, är marken inte mera ett lagligt betalningsmedel. Då kan man inte mera betala med mark i butikerna. Det lönar sig att i god tid förbereda sig för de nya pengarna. Det är också viktigt att komma ihåg att växla de mark och penni man har hemma till euro. Sparbössor borde därför föras till banken redan på hösten. På bankkontona växlas mark automatiskt till euro i början av år

4 Så här övergår vi till euro: Fram till slutet av år 2001: mark är det enda kontanta betalningsmedlet priserna anges i både mark och euro vänj dig vid europriserna bekanta dig med euron, till exempel genom den här guiden Inväxlingsperioden februari 2002: euro börjar användas också kontant mark duger ännu, men du får tillbaka euro som växelpengar priserna anges i både mark och euro Mark som kontant Euro 4

5 januari och bankautomaterna och bankerna ger ut euro löner och pensioner betalas redan i euro kom ihåg att använda eller växla bort mark och penni före slutet av februari Från och med mars 2002: euro är det enda kontanta betalningsmedlet priserna anges bara i euro Finlands Bank växlar mark till euro fram till år 2012 valuta som kontantvaluta 5

6 Så här räknar du om mark till euro Mark räknas om till euro och euro räknas om till mark med hjälp av en officiell omräkningskurs. Omräkningskursen måste alltid anges med sex siffrors noggrannhet. Den officiella omräknings kursen i Finland är 5, Det här talet får varken förkortas eller avrundas när man räknar. Pengarnas värde får inte förändras när man räknar om en summa. Därför är det viktigt att till exempel alla butiker alltid räknar euron på samma sätt, alltså med samma officiella omräkningskurs. Man ändrar mark till euro genom att dela markbeloppet med 5, Euro ändras till mark genom att man multiplicerar eurobeloppet med 5,94573 (eurobeloppet x 5,94573). Minnesregel Så här kan du komma ihåg hur europriserna fungerar: 1 euro = ungefär 6 mark. Skillnaden mellan euro och mark kan du också beräkna med hjälp av en euroräknemaskin eller en omräkningstabell. Eurons beteckning Euron har en egen symbol. Den skrivs efter beloppet för att visa att man talar om euro. 100, till exempel, betyder hundra euro. Euron betecknas också med ordet euro, förkortningen EUR och bokstaven e. De mindre europengarna kallas cent och betecknas på svenska med c och på finska med snt. 6

7 Euromynten Det finns åtta olika euromynt. Mynten på bilden är lika stora som mynten i verkligheten. De mindre europengarna kallas cent. En euro är lika med 100 cent. 1 cent cirka 6 penni 2 cent cirka 12 penni 5 cent cirka 30 penni 10 cent cirka 60 penni 1 euro cirka 6 mark (5,95 mark) 20 cent cirka 1 mark 20 penni 2 euro cirka 12 mark(11,89 mark) 50 cent cirka 3 mark Euromynten finns att få i förväg Från och med den 15 december 2001 kan man köpa euromynt från R-kioskerna. Meningen är att man skall kunna bekanta sig med pengarna i förväg. Myntserien kostar 23 mark, vilket motsvarar pengarnas värde i euro. Man får ändå vänta till januari innan man kan använda mynten. 7

8 Eurosedlarna Det finns sju olika eurosedlar. Här ser du dem avbildade från båda sidorna. I verkligheten är de över hälften större än på bilden. Sedlarna är olika stora beroende på hur mycket de är värda. Sedlar som är större är värda mera än sedlar som är mindre. 5 euro = cirka 30 mark (29,73 mark) 10 euro = cirka 60 mark (59,46 mark) 20 euro = cirka 119 mark (118,91 mark) 50 euro = cirka 297 mark (297,29 mark) 8

9 100 euro = cirka 595 mark (594,57 mark) 200 euro = cirka 1189 mark (1189,15 mark) 500 euro = cirka 2973 mark (2972,87 mark) Bekanta dig med säkerhetsfaktorerna Finlands Bank har skickat en euroguide till alla hushåll. Där beskrivs noggrant eurons utseende och säkerhetsfaktorer. Om du i slutet av september fortfarande inte fått guiden med posten kan du kontakta postens telefontjänst på numret

10 Euro som betalningsmedel Betalning i mark, växelpengar i euro I januari och februari är det smidigt att växla mark till euro när du gör dina dagliga ärenden. Europriser i butikerna Redan nu anger flera butiker sina priser i både mark och euro. Slutsumman skrivs ofta i både mark och euro på kvittot. På det här sättet kan du vänja dig vid europriserna redan i förväg. I början av år 2002 börjar en två månader lång inväxlingsperiod. Under den här tiden anges priserna i både euro och mark. Avrundning i samband med kontant betalning Kontantbetalningarna avrundas till närmaste 5 cent. På grund av avrundningen kommer de minsta slantarna, 1 och 2 cent, att användas ganska lite. Det går ändå bra att betala med dem. Under inväxlingsperioden kan du använda både mark och euro. När du betalar dina uppköp får du växelpengarna i euro och cent. I januari kan det emellertid hända att du ännu en tid får också mark i växel. Du behöver alltså inte gå till banken och växla mark till euro. Ta god tid på dig att lära känna de nya pengarna Det lönar sig att i lugn och ro bekanta sig med europengarna. Efter en tid vänjer du dig vid dem och du blir allt bättre på att tolka europriserna. I början skall man ändå vara försiktig. Växla aldrig mark till euro med en främmande person om du inte har tid att räkna ut hur mycket du skall få tillbaka. 10

11 Maskiner och automater Så gott som alla maskiner och automater som fungerar med pengar anpassas till euron före år I början kommer det att finnas automater som fungerar antingen med mark eller med euro. Euro och kollektivtrafiken I bussar och liknande transportmedel lönar det sig att färdigt ha jämna pengar, både när du betalar i mark och när du betalar i euro. Betalningen går smidigare på det sättet. Använd gärna på förhand köpta biljetter, som till exempel månadskort eller seriebiljetter. Under inväxlingsperioden är det lättare att betala med kort I januari och februari hanteras två olika valutor i butikskassorna. Det här kommer att vara knepigt också för butiksbiträdena. Det gäller för oss alla att vara noggranna och ha tålamod. Betalningen går smidigare om du i början betalar dina inköp med bankkort eller kreditkort. Betalningar med kort görs i euro från och med 1 januari

12 Banktjänster och euro Banktjänster sköts redan nu i euro om man vill. Du kan öppna nya konton, betala räkningar och ta lån i euro. Elektroniskt fungerar eurosystemet alltså redan, även om eurosedlarna och -mynten kommer först i januari. Banken ändrar pengarna på ditt konto till euro Från början av år 2002 ändrar banken valutan på alla konton och lån till euro. Övergången till euro förändrar inte avtal som uppgjorts med banken. Depositioner och lån fortsätter utan att ändras. Bankkorten fungerar som vanligt. Från och med årsskiftet ger banken alla kontotransaktioner, kontoutdrag och övriga uppgifter i euro. Kontanter i mark kan sättas in på det egna kontot under inväxlingsperioden. Alla kontanter som du lyfter från banken efter årsskiftet kommer att ges i euro. Eurosedlar från bankautomaterna Det kommer att ta ungefär två veckor att ställa om bankautomaterna så att de ger ut euro. En del av bankautomaterna ger euro genast i januari. Från bankautomaterna kan du bara lyfta eurosedlar av valören 20 och 50. Om du vill ha större sedlar, till exempel 100 euro, 200 euro eller 500 euro, måste du gå till banken. Mindre sedlar och mynt får du huvudsakligen som växelpengar i butikerna. Skötseln av bankärenden vid årsskiftet Bankkontoren är stängda fyra dagar över årsskiftet, Bankerna är alltså stängda också på nyårsaftonen, måndagen den Din egen bank ger också information om euron och skötseln av bankärenden. Du kan också läsa mera på internet under adressen 12

13 Löner och pensioner i euro Löner, pensioner och bidrag (till exempel barnbidrag, studiepenning och arbetslöshets bidrag) betalas ut i euro från början av år Man strävar också efter att ange beloppen på lönebeskeden i euro redan under år 2001 för att det skall vara lättare att vänja sig vid den nya valutan. Under inväxlingsperioden januari och februari 2002 anges lönebeloppen både i euro och mark. Pensioner och bidrag Pensioner utbetalas i mark till slutet av år Från och med början av år 2002 kommer också pensionerna att betalas ut i euro. I januari får pensionstagarna uppgifterna i pensionsbeskedet i både euro och mark. Också de bidrag som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA) räknas om till euro från början av år Ingen kommer att bli av med sina sociala förmåner på grund av euroreformen. Inkomstnivå och köpkraft förändras inte Även om myntenheten byts från mark till euro kommer din inkomstnivå och köpkraft att förbli oförändrade. Det betyder att du med till exempel din pension kan leva precis som förut. Din egen och din familjs förtjänstnivå och ekonomi kommer alltså inte att ändras på grund av övergången till euro. Skatterna och euro Förskottsskatterna kommer från och med början av år 2002 att fastställas i euro. Också skattekorten för år 2002 är utskrivna i euro. Du kan ge uppgifterna i skattedeklarationen för år 2001 i både mark och euro. Hela deklarationen måste emellertid göras enligt en och samma valuta. Skattedeklarationen måste lämnas in inom januari Om du hör till de personer som får ett färdigt skatteförslag kommer du att få förslaget för år 2001 under våren I förslaget anges alla uppgifter i både euro och mark. Du kan göra rättelser och tillägg i skatteförslaget i antingen euro eller mark. Kom bara ihåg att använda någondera valutan, inte båda. 13

14 Tolv länder, en valuta Förutom Finland kommer elva andra europeiska länder att ta i bruk euron från och med år Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike ingår också i det så kallade euroområdet. Euron tas i bruk i alla euroländer från och med årsskiftet. I och med att euron tas i bruk kommer det att bli mycket lättare att resa inom euroområdet. Du kan resa till Paris och Rom och betala dina inköp i euro. Eurosedlarna ser likadana ut i euroområdets alla länder. Euromyntens framsida är likadana i alla länder, men på baksidan har alla länder fått välja egna motiv. Trots det kan man betala med de olika slantarna i alla länder. Växla utländsk valuta Om du har sedlar från något av euroområdets länder borde du växla dem till mark före årsskiftet. Finlands Bank växlar utländsk valuta från euroområdet fram till den 31 mars Mera information om euron För mer information, ring Europainformationens servicenummer eller gå in på Internet eller (Center för lättläst) Andra webbadresser med information om euro:

15 Minneslista Europengarna börjar användas den 1 januari Före det kan man inte betala med eurosedlar och mynt. Januari och februari är en så kallad inväxlingsperiod, som alltså varar två månader. Under inväxlingsperioden kan du använda både mark och euro. Från och med den 1 mars 2002 kan du använda bara euro. Det betyder att mark och penni inte mera godkänns som betalningsmedel efter den 28 februari Du behöver inte växla marken till euro i banken i början av år Du kan använda dina mark i januari och februari när du betalar olika inköp. Växelpengarna från de inköp du gör i januari och februari 2002 ges i euro och cent även om du betalar i mark. Bankautomaterna ställs om under de två första veckorna i januari så att de ger eurosedlar. Bankkorten kan användas precis som förut. I början av år 2002 räknar bankerna om alla konto- och lånuppgifter till euro. Löner, pensioner och bidrag utbetalas i euro från och med år Euromynt och eurosedlar 1 euro = cirka 6 mark 1 cent = cirka 6 penni Klipp här och tag med 20 euro = cirka 119 mark 1 cent 2 cent 5 cent 50 euro = cirka 297 mark 10 cent 20 cent 50 cent 1 euro = cirka 6 mark 2 euro = cirka 12 mark 100 euro = cirka 595 mark 5 euro = cirka 30 mark 200 euro = cirka 1189 mark 10 euro = cirka 60 mark 500 euro = cirka 2973 mark

16 1 euro är cirka 6 mark Omräkningskurs: 1 = 5,94573 mk. 1 euro är 100 cent (c). Konsument verket ombudsmannen Klipp här och tag med bilder av pengarna finns på andra sidan! euro mk Omräkningstabell för euro euro mk euro mk euro mk 1 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 1 euro är 100 cent 1 cent är cirka 6 penni

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten?

Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? Mark byts ut mot euro Hur känna igen eurosedlarna och euromynten? EUROGUIDE FINLANDS BANK Spara euroguiden! Mark byts ut mot euro Den 1 januari 2002 börjar Finland och elva andra europeiska länder använda

Läs mer

Goda råd om pengar 1

Goda råd om pengar 1 Goda råd om pengar 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Lån och kredit... 12 Reklam och erbjudanden...

Läs mer

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.)

handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) handbok om euromatti Mörttinen Leena Paldán (red.) Textförfattarna Matti Mörttinen, som är journalist vid tidningen Aamulehti, har specialiserat sig på integrationsfrågor. Han har utbildat journalister

Läs mer

TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna

TILL EURO. Euroguide för små och medelstora företag. Försäljningsfakturorna FRÅN MARK 2000 2001 TILL EURO Euroguide för små och medelstora företag Försäljningsfakturorna Försäljningsfaktureringen omvandlas till euro och fakturorna noteras i eurobelopp i bokföringen. Eftersom banken

Läs mer

Ta hand om din ekonomi

Ta hand om din ekonomi Ta hand om din ekonomi Ekonomikunskap för seniorer Innehåll PLANERA DIN EKONOMI...3 BANKKONTOT... 5 BANKENS TJÄNSTER...6 BETALA RÄKNINGAR... 8 LÅN...10 ATT KÖPA VAROR... 11 ATT SKÖTA SIN EGENDOM... 12

Läs mer

Goda råd om pengar Rahankäytön opas

Goda råd om pengar Rahankäytön opas Goda råd om pengar Rahankäytön opas 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Att betala med betalkort...

Läs mer

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7

Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Euron i den svenska finansiella sektorn sedlar och mynt lägesrapport 7 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockhom. Fax: 08-21 05 31, e-post: forradet@riksbank.se eller

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide

Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide Raseborgs ungdomar Raaseporin nuoret Flytta hemifrån-guide Ida-Sofie Asplund Ida-Sofie Asplund 2014 Layout: Niklas Schönberg Guiden har sammanställts i samband med informations- och rådgivningsprojektet

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23

Telefonbanken. Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Telefonbanken Närmaste vägen till Sparbanken Nord 0771-23 00 23 Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24.

Internetbanken. Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken Öppet alla dagar klockan 0 24. Internetbanken har öppet när det passar dig Vi vill alltid ge dig bästa tänkbara service. Därför har du möjlighet att besöka banken på det sätt och de tider

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken.

Telefonbanken. Närmaste vägen till banken. Telefonbanken Närmaste vägen till banken. Det är aldrig långt till goda affärer. Vår målsättning är att ge dig bästa tänkbara service, när du behöver det. Det kan innebära allt från möjligheten att fatta

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer