Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens"

Transkript

1 IP/04/285 Bryssel den 2 mars 2004 Bilpriser: Det lönar sig fortfarande att köpa bil utomlands, trots priskonvergens Den senaste rapporten om bilpriser visar att priserna för nya bilar fortfarande håller på att utjämnas. Trots detta visar de prisuppgifter som fanns tillgängliga den 1 november 2003 att många konsumenter i EU kan spara stora belopp genom att köpa bil i en annan medlemsstat. Detta beror på att det fortfarande förekommer avsevärda prisskillnader mellan vissa länder och för vissa modeller. Danmark, Grekland och Finland har de lägsta priserna före moms. Priserna i Tyskland, den största marknaden, och Österrike är fortfarande bland de högsta i euroområdet. Kommissionsledamoten Mario Monti kommenterade de nya uppgifterna om prisskillnader och sade sig bland annat vara nöjd med att priskonvergensen inom EU tagit ännu ett steg på vägen. Mario Monti fortsatte vidare: Med detta menar jag inte att priserna är identiska. Rapporten visar att konsumenterna inom EU fortfarande kan spara mycket på att köpa bil i ett annat land, men att det finns tydliga tecken på större marknadsintegration, särskilt i euroområdet. Detta är den första rapport som utarbetas sedan övergångsperioden för tillämpningen av den nya förordningen om motorfordonssektorn (förordning 1400/2002) löpte ut. Det nya gruppundantaget för bildistribution kommer emellertid inte att få full effekt förrän den 1 oktober 2005, då bilförsäljarna får rätt att starta dotterföretag och öppna försäljningsställen i utlandet. Det är särskilt det faktum att bilförsäljarna ges möjlighet att öppna försäljningsställen varhelst de önskar, även i andra medlemsstater, som förväntas öka marknadsintegrationen och priskonvergensen 1. Det finns för närvarande utrymme för att stärka konkurrensen mellan bilhandlare i olika medlemsstater och för att öka antalet köp över gränserna och därigenom sätta press på tillverkarna. Mario Monti sade vidare: Det gläder mig att konvergeringsprocessen löper smidigt. I motsats till vad industrin trodde, förefaller konsumenterna i medlemsstater med höga skatter på bilköp inte ha drabbats av högre priser på grund av det nya gruppundantaget. Den senaste rapporten bygger på de bilpriser som gällde den 1 november De prisskillnader som redovisas i detta pressmeddelande bygger på tillverkarnas rekommenderade listpriser, exklusive skatt. I den fullständiga rapporten redovisas priserna både före och efter skatt. Rapporten omfattar totalt 91 av de populäraste bilmodellerna. 1 I de nya konkurrensregler för motorfordonssektorn som fastställs i kommissionens förordning nr 1400/2002 medges en övergångsperiod för lokaliseringsbestämmelserna fram till den 1 oktober För ytterligare information om de nya reglerna, se IP/02/1073 och MEMO/02/174,

2 Stabila priser inom EU Priserna inom EU är relativt stabila och den priskonvergens som illustreras i rapporten ska ses mot bakgrund av detta. Sedan november 2002 har prisindex för bilar sjunkit med 1,3 % jämfört med en total inflation på 2 %. Bland högvolymmarknaderna har Italien den minsta ökningen (+ 0,5 %) tillsammans med Förenade kungariket (+ 0,5 % om man räknar i pund sterling, men 7 % om man räknar i euro, då pundet förlorat i värde). I Nederländerna gick bilpriserna upp (+3 %) och så även i Frankrike, om än i mindre utsträckning (+2,4 %). Vidare kan det konstateras att priskonvergensen inte sker på konsumenternas bekostnad i de medlemsstater där priserna före moms är lägst. Med undantag för Danmark, där bilpriserna steg avsevärt i förhållande till andra produkter (+3,3 %) steg konsumentpriserna för bilar inte särskilt mycket i medlemsstater med traditionellt låga priser före moms. I Grekland sjönk priserna till och med (-0,6 %) och detta gäller även Finland (-5,6 %) där systemet för beskattning av bilar nyligen ändrades. Förbättrad konvergens på marknaderna Enligt rapporten är prisskillnaderna mindre än vad som har visats i tidigare rapporter. Standardavvikelsen vad gäller priser på de nationella marknaderna minskade från 7 % till 5,6 % jämfört med förra årets rapport. Skillnaderna mellan den billigaste och den dyraste medlemsstaten är dock fortfarande avsevärda i vissa fall. När en konsument köper en bil i sitt hemland är sannolikheten 1/13 att bilen är minst 20 % billigare i ett annat land i euroområdet. I den förra rapporten angavs emellertid ett högre sannolikhetstal, dvs. sannolikheten var 1/5 att samma bil var minst 20 % billigare i ett annat land i euroområdet. Den största prisskillnaden som redovisas i rapporten gäller Volkswagen Passat, som betingar ett 39% högre pris i Förenade kungariket än i Grekland. I absoluta tal, som för konsumenter är intressantare än procentsatser, kan priset för en Volkswagen Passat, som tillhör mellanbilssegmentet klass D, variera med så mycket som euro. Det innebär att en tysk konsument som köper en Volkswagen Passat i Grekland sparar euro inklusive moms. Konsumenterna kan därför tjäna mycket på att handla i ett annat land. Billiga och dyra medlemsstater Tyskland och i viss mån Österrike har i likhet med vad som konstaterades i den förra rapporten de högsta priserna för de aktuella modellerna. I Tyskland säljs sammanlagt 38 modeller till konsumenterna till de högsta priserna i euroområdet, och 23 av dessa är mellan 20% och 39% dyrare än på den billigaste nationella marknaden i euroområdet. I Österrike säljs nio modeller till priser som är 20 % högre än på den billigaste nationella marknaden i euroområdet. Antalet exempel på sådana stora prisskillnader har inte minskat i någon större utsträckning sedan den förra undersökningen där 41 modeller i Tyskland och 11 modeller i Österrike hamnade i denna kategori. Det är Grekland som har de lägsta priserna i euroområdet och där säljs nästan var tredje modell till det lägsta priset i eurozonen. Finland har också relativt låga priser. Utanför euroområdet är det Danmark som har unionens lägsta priser 6 % lägre än priserna i Grekland. 2

3 Då pund sterling minskat i värde gentemot euron kan priserna i Förenade kungariket sägas ligga på samma nivå som priserna i Frankrike. Bilpriserna i Förenade kungariket och Irland inbegriper emellertid även de anpassningar som krävs för vänstertrafiken. Rapporten visar att de pristillägg som konsumenter från Förenade kungariket och Irland måste betala för vänstertrafikanpassningen är lägst för Land Rover, Rover och Volvo (mindre än 3 %) och högst (9 % eller mer) för bilar som produceras av Volkswagengruppen. Några belysande exempel från euroområdet Prisskillnaderna mellan den dyraste och den billigaste marknaden för ett urval av de mest populära bilmodellerna (uttryckt i procent av priset i euro före skatt) var per den 1 november 2003 följande: Småbilssegmente t 1/11/2003 1/5/2003 1/11/2002 A och B: Opel Corsa 13,6 % 16,8 % 13,3 % FIAT Punto 23,1 % 29,1 % 23,5 % Renault Clio 17,3 % 14,0 % 13,8 % Peugeot ,6% 29,4 % 33,2 % VW Polo 19,3 % 17,8 % 18,0 % Mellansegmentet C: 1/11/2003 1/05/2003 1/11/2002 VW Golf 28,0 % 29,3 % 32,2 % Opel Astra 17,6 % 16,2 % 25,6 % Ford Focus 22,7 % 24,4 % 26,6 % Renault Mégane 19,6 % 19,7 % 11,5 % Peugeot ,9 % 18,3 % 23,1 % 3

4 Storbilsegmentet 1/11/2003 1/05/2003 1/11/2002 D, E och F: BMW 318i 12,7 % 15,8 % 10,4 % Audi A 4 9,1 % 10,4 % 13,2 % Ford Mondeo 21,0 % 22,6 % 22,7 % Opel Vectra 16,0 % 14,4 % 22,7 % VW Passat 39,0 % 36,4 % 26,9 % Prisskillnader inom olika bilsegment I allmänhet har priskonvergensen för de mest populära bilmodellerna inom de olika bilsegmenten inte förändrats särskilt mycket sedan den förra rapporten. I likhet med den förra undersökningen visar rapporten att prisskillnaderna för små och relativt billiga bilar närmar sig prisskillnaderna för större och dyrare bilar. Inom de tre första segmenten (A till C), som är de som har störst säljvolymer och flest modeller, rör sig de genomsnittliga prisskillnaderna inom euroområdet mot samma storleksordning som råder inom de dyrare segmenten D, E, F. De minsta prisskillnaderna konstateras för nyttofordon och sportbilar (segment G). Tillverkarnas prissättningsprinciper Inom hela euroområdet är Skoda, Volkswagen inom Volkswagengruppen, Peugeot inom PSA och Fiat de tillverkare som har störst prisskillnader inom sina egna grupper. Tillverkare som Mercedes i Daimler-Chrysler-gruppen, BMW samt Audi och Seat i Volkswagengruppen begränsar däremot sina prisskillnader inom euroområdet. Undersökningsmetod Den metod som använts är samma som för tidigare rapporter: sammanlagt 18 europeiska och åtta japanska tillverkare har meddelat kommissionen vilka rekommenderade listpriser som gällde den 1 november 2003 för 91 av deras mest sålda modeller. Referenspriserna som använts för beräkningen av prisskillnader för de olika modellerna är det pris som meddelats från det billigaste landet inom euroområdet. Priserna har justerats för skillnader i standardutrustning, ges i euro och i förekommande fall i lokal valuta 2, både före och efter skatt. Priserna för den viktigaste extrautrustningen och för högerstyrningsspecifikation redovisas också, liksom viss annan information. För några modeller kan ytterligare extrautrustning och variationer i standardutrustning förekomma på vissa nationella marknader. Det bör påpekas att de faktiska detaljhandelspriserna kan avvika från de rekommenderade listpriserna, eftersom återförsäljarna måste ha frihet att sätta egna priser och erbjuda kunderna förmånliga villkor, beroende på marknaden. 2 Den eurokurs som används för omräkningen är den som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr C 265, , s. 1. 4

5 Upplysningar I syfte att öka öppenheten och förbättra informationen till allmänheten offentliggör generaldirektoratet för konkurrens rapporterna på sin webbplats: - Pressmeddelande, komprimerad elektronisk version av rapporten och tillverkarnas pristabeller - Fullständig pappersutskrift av rapporten: - Kan rekvireras från kommissionens representationskontor i medlemsstaterna. - Adresserna till representationskontoren finns på följande webbplats: - Informationcentrum för bilköpare (telefonrådgivning): 5

{SEC(2002) 1399 final}

{SEC(2002) 1399 final} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM (2002) 743 slutlig KOMMISSIONENS RAPPORT Ekonomisk reform : rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i gemenskapen {SEC(2002)

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar

Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 juni 2004 Bilförmåner påverkar utsläpp av koldioxid från bilar Rapport 5381 NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry

Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder. En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Elbolagens marginaler mot ickevals-kunder En rapport från Villaägarnas Riksförbund med underlag från Econ Pöyry Sammanfattning Ett vanligt svenskt villahushåll som använder 20 000 kwh per år och inte gjort

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1

SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 SAMMANFATTNING OCH SAMRÅD 1 I. SAMMANFATTNING Branschutredningen rörande företagsförsäkringar syftar till att analysera tillhandahållandet av försäkringsprodukter och -tjänster till företag inom Europeiska

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon?

Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffektiva fordon? -besök hos 82 bilhandlare i 11 skånska kommuner Titel: Hur är de skånska bilhandlarnas kunskap om miljöbilar och energieffekter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.10.2009 KOM(2009)557 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU

Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Rapport 2006:26 Foto: Mats Pettersson Jordbrukets kostnader för produktionsmedel i EU skillnader i beskattning m.m. Marknadsenheten

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Upplåningspolicy vid ett medlemskap i valutaunionen

Upplåningspolicy vid ett medlemskap i valutaunionen Upplåningspolicy vid ett medlemskap i valutaunionen Ett medlemskap i valutaunionen skulle innebära nya utmaningar för Riksgäldskontorets lånestrategi. Upplåning på en stor internationell marknad ställer

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Jordbruksläget i Europeiska unionen. Rapport 2002

Jordbruksläget i Europeiska unionen. Rapport 2002 TT ** TT. EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.1.2004 KOM(2003) 852 slutlig Jordbruksläget i Europeiska unionen Rapport 2002 Rapporten offentliggörs tillsammans med Allmän rapport om Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version

Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version YNNOR AB Beskattning av förmånsbilar Underlag till utredningen om fossilfri fordonsflotta i Sverige (N 2012:05), reviderad version Ronny Svensson, Mikael Lindström 2013-05-07 2 Sammanfattning Totalt rullar

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Från konto till konto

Från konto till konto RAPPORT DEN 27 FEBRUARI 2002 DNR 01-7952-201 Från konto till konto 2002 : 2 En granskning av överföringstider inom Sverige och EES Från konto till konto 1 INNEHÅLL 2 FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser?

Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? Mer överföringskapacitet ger det högre elpriser? nr 2 7 årgång 35 Elpriserna har under senare år stigit kraftigt. Vad kommer att hända med elpriserna i framtiden? Elmarknaderna i Europa integreras alltmer

Läs mer