3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET"

Transkript

1 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

2 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga tillgängligheten i en stadsstruktur med hjälp av en axialkarta. Axialkartan byggs upp av det minsta antalet siktlinjer som kan inskrivas i gatu- och gångvägssystemet. Axialkartan är därigenom i grunden en kognitiv modell, dvs att rumssystemet beskrivs utifrån ett upplevelseperspektiv. Inom Space syntax benämns relationen mellan de ingående delarna som rumslig integration. Kort sagt, en väl integrerad linje är väl tillgänglig i det analyserade området. Det intressanta med integrationsvärdena är att de, trots den renodlat rumsliga bakgrundsdatan, visat sig ge en mycket god bild av stadslivet och dess skiftande grader av intensitet i traditionella städer (vilket verifierats med gångtrafikmätningar, bl.a på Södermalm i Stockholm). Vad som därmed skapats inom Space syntax-forskningen är en analysmetodik som undersöker och i många fall kan sägas fånga grundläggande relationer mellan stadsform och stadsliv. Till höger visas referensanalyser av fem städer. Samtliga analyser och modeller i kapitel 3 bygger på konceptet för RegionCity från juni. RegionCity är en sammanhållande station och länkande stadsdel på samma gång. REFERENSER TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Från övre vänstra hörnet och medsols: Oslo, Uppsala, Malmö, Stockholm (alla Spacescape) & London (Space Syntax Limited) 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 40

3 3.2 VÄRNA GATUNÄTETS KONTINUITET ÖS- TER OCH NORR OM CENTRALSTATIONEN Analysen av tillgänglighet i gatunätet visar på den skarpa kontrasten mellan sammanhängande innerstad och trafikdominerade baksidor i centrala Göteborg Med de kontinuerliga stråken mellan Centralstationen, Nordstan och Drottningstorget utgör Centralstationen idag en mycket tillgänglig del av centrala Göteborg. Analysen visar på betydelsen av att värna gatunätets kontinuitet i en vidare förlängning av innerstaden öster och norr om Centralstationen. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 41

4 3.2 SMÅ FÖRÄNDRINGAR I ORIENTERBARHET Förändringarna under byggtiden får en mycket lokal betydelse för tillgängligheten i gatunätet och påverkar inte genomströmningen eller orienterbarheten nämnvärt UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 42

5 3.2 LILLA BOMMEN-OMRÅDET MINDRE TILLGÄNGLIGT UNDER NYA HISINGSBRONS BYGGTID Under byggtiden av nya Hisingsbron påverkas tillgängligheten mellan Göta älv och RegionCity betydligt. Det beror på att Lilla Bommen-området blir mycket isolerat En bidragande orsak till försämringen är att förlängningen mellan Hamntorget och Kilsgatan bryts norr om E45:an på grund av pågående infrastrukturprojekt, förutom den nya Hisingsbron, såsom sänkning av E45 men framförallt Västlänkens byggnation. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 43

6 3.2 NYA HISINGSBRON FÖRBÄTTRAR LOKALA KOPPLINGAR 2020 förbättras tillgängligheten mellan Göta älv, Lilla Bommen-området och RegionCity, men ännu är den sämre än vad den är idag. En bidragande orsak är att kopplingen mellan Hamntorget och Kilsgatan fortfarande är bruten för gående på grund av pågående infrastrukturprojekt såsom sänkning av E45 men framförallt Västlänkens byggnation UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 44

7 3.2 CENTRAL AXEL GENOM RESECENTUM SAKNAS 2022 stärks kontakten ytterligare mellan Göta älv, Lilla Bommen-området och RegionCity. Dock saknas en direkt koppling i gatunätet mellan Hisingsbron och den centrala mittaxeln genom Centralstationen och Nils Ericsonterminalen på grund av att Västlänken fortsatt är i byggnation samt att Göta älvbron rivs UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 45

8 3.2 CENTRAL PLATS NORR OM NILS ERIC- SONTERMINALEN 2024 står för det stora hoppet i stadsutvecklingen. Nu har flera lokala stråk knutits samman i mer sammanhängande och längre tillgängliga stråk kring RegionCity. Det har främst att göra med Kanaltorgets direkta koppling med Bergslagsgatan och Centralstationens mittaxel. Här skapar också förlängningen av Hisingsbrons siktlinje in i RegionCity god orienterbarhet. En mycket central plats skapas norr om Nils Ericsonterminalen Bangårdsviadukten har inledningsvis svaga kopplingar till sin närmsta omgivning men utgör ett direkt och gent cykelstråk. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 46

9 3.2 FÖRTÄTAT GATUNÄT PÅ BÅDA SIDOR ÄLVEN 2026 har gatunätet förtätats såväl i Frihamnen som norr om RegionCity. En förklaring till att tillgängligheten till RegionCity inte ökar mer i gatunätet är den mindre gena kopplingen till Östra Hamngatan norr om Nordstan mindre gen koppling 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 47

10 3.2 DE MEST CENTRALA STRÅKEN PASSERAR UTANFÖR REGIONCITY 2030 finns en sammanhängande kvartersstruktur i RegionCity. Det allra mest centrala stråket in i Gullbergsvass ligger norr om RegionCity, vilket beror till viss del på avsaknaden av stadsrum österut att koppla upp de nya stråken till. Arbetet med stadsrummen öster om RegionCity hanteras inom studierna av Gullbergsvass UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 48

11 3.2 STÄRKT RUMSLIG CENTRALITET I REGION- CITY Nya kopplingar inne i RegionCity stärker tillgängligheten samtidigt som Frihamnens utbyggnad stärker Hisingsbron tillgängliget i gatunätet ytterligare. Detta gör att ett mer centralt stråk nu även skapas genom RegionCity UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 49

12 3.2 UTBYGGNADEN AV GULLBERGSVASS ÖKAR TILLGÄNGLIGHETEN I GATUNÄTET Utbyggnaden av Gullbergsvass ökar tillgängligheten i gatunätet och en större sammanhängande stadsbygd öster om RegionCity tar form. Samtidigt visar analysen på vikten av kontinuitet i gatunätet, i synnerhet längs de utpekade huvudstråken där många människor förväntas röra sig. Analysen visar här att det planerade huvudstråket har en relativt låg tillgänglighet i gatunätet. Denna situation stöttar inte stråkets tänkta funktion som även ett viktigt stråk för naturlig genomströmning av stadsflöde. Analysen talar här snarare om en stor potential för detta längs stråket norr om detta. För att öka tillgängligheten bör kopplingen österut ses över UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 50

13 3.2 DE MEST CENTRALA STRÅKEN NORR OM REGIONCITY STÄRKS YTTERLIGARE Med hela planscenariot för Gullbergsvass påverkas inte tillgängligheten i gatunätet nämnvärt gentemot tidigare planscenario Dock förstärks de väst-östliga stråken norr om det planerade huvudstråket ytterligare. Detta talar för ett mer renodlat handels- och resenärsflöde längs den planerade huvudgatan. Detta skulle emellertid kunna ses som en fördel för att minska eventuell trängsel och sprida ut flödena genom hela Region- City. 3. UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER / 51

4.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS TÄTHETSANALYSER 4.1 BEFOLKNINGSTÄTHET

4.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS TÄTHETSANALYSER 4.1 BEFOLKNINGSTÄTHET 4.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS TÄTHETSANALYSER 4.1 BEFOLKNINGSTÄTHET 4.1 TÄTAST RUNT BRUNNSTORGET OCH NORDSTAN Samtliga analyser och modeller i kapitel 4 bygger på konceptet för RegionCity från juni. RegionCity

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

JÄRNVÄGSUTREDNING VÄSTLÄNKEN

JÄRNVÄGSUTREDNING VÄSTLÄNKEN JÄRNVÄGSUTREDNING VÄSTLÄNKEN UNDERLAGSRAPPORT STATIONSLÄGEN OCH STADSUTVECKLING BILAGA: INTEG- RATIONS- OCH TILLGÄNGLIGHETSANALYS Skede Sign Företag Arbetsmaterial - koncept MIMA SWECO FFNS Arbetsmaterial

Läs mer

OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL

OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL OM MERVÄRDEN I STADSBYGGANDET WORKSHOP OM KRONANS UTVECKLINGSPOTENTIAL 081222 1 INNEHÅLL Om Spacescape - det nya arkitektkontoret Roller och tjänster Vad är Space syntax? Rumsanalyser utifrån ett upplevelseperspektiv

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Regi ncity NordVäst Idekoncept december 2011

Regi ncity NordVäst Idekoncept december 2011 Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Liljewall Arkitekter Kanozi Semrén+Månsson SGS Jernhusen RegionCity NordVäst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden Statligt trafikstråk Högre exploatering

Läs mer

SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS. Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull

SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS. Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull Juli Datum 2016 GÅNGNÄT KORSNINGAR PER KM2* Södermalms gång- och gatunät är generellt

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse

vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse B Ledordet rörelse valdes pga att området idag har brist på rörelse, i meningen gång- och cykeltrafik. Om Masthuggskajen ska

Läs mer

RegionCity Synpunkter på förslagen från Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA), Erik Möller Arkitekter (EMA) och Kanozi Arkitekter (Kanozi)

RegionCity Synpunkter på förslagen från Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA), Erik Möller Arkitekter (EMA) och Kanozi Arkitekter (Kanozi) RegionCity Synpunkter på förslagen från Reiulf Ramstad Arkitekter (RRA), Erik Möller Arkitekter (EMA) och Kanozi Arkitekter (Kanozi) Allmänt Alla förslagen är i grunden mycket lika, som en helt naturlig

Läs mer

Karlstad stad. Space syntax-analys avseende gångtrafik

Karlstad stad. Space syntax-analys avseende gångtrafik Karlstad stad Space syntax-analys avseende gångtrafik September 2005 Karlstad stad Space syntax-analys avseende gångtrafik Diagnos av befintlig situation Angelägna utredningar inom aktuella planprojekt

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

En gångvänlig stad - hur då?

En gångvänlig stad - hur då? En gångvänlig stad - hur då? Idéskrift om GBG:s framtida city En innerstad igen eller enbart ett Central Business District? Ska vi knyta ihop staden med - trafikleder eller stadsgator?? Ska bangårdsförbindelsen

Läs mer

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel

STADSKVALITETER RAD 2. Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel TITEL TILLGÅNG FRAMSIDA TILL STADSKVALITETER RAD 2 Underlag till rapporten Skillnader i livsvillkor i Stockholm Undertitel 2015-04-23 Datum BAKGRUND Stockholm stad har påbörjat arbetet med en kommission

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

RegionCity Workshop 3

RegionCity Workshop 3 RegionCity Workshop 3 Förslag från Kanozi Arkitekter, mars 2013 Workshop Retail Workshop 3 har fokus på retailskiktet och rörelsen uppåt samt ska nedanstående feedback på Workshop 2 inarbetas. Feedbacken

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

BACKAPLAN SOM STADSKÄRNA Strategier för stadsutveckling inför fördjupad översiktsplan

BACKAPLAN SOM STADSKÄRNA Strategier för stadsutveckling inför fördjupad översiktsplan IDAG 2030 2050 BACKAPLAN SOM STADSKÄRNA Strategier för stadsutveckling inför fördjupad översiktsplan Sammanfattning av Spacescapes medverkan i Stadsbyggnadskontorets arbete med fördjupad översiktsplan

Läs mer

Helsingborg Södra Space syntax-analys avseende gångtrafik 2005-06-13

Helsingborg Södra Space syntax-analys avseende gångtrafik 2005-06-13 Helsingborg Södra Space syntax-analys avseende gångtrafik 2005-06-13 Juni 2005 Helsingborg Södra Space syntax-analys avseende gångtrafik Diagnos av befintlig situation Prognos av program till fördjupad

Läs mer

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011

Regi ncity Syd Idekoncept oktober 2011 RegionCity Syd Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 Brofästet nya Götaälvbron VG Regionens planerade regionens hus Högre exploatering vid brofästet Bussterminal Bangårdsviadukten Station

Läs mer

Västlänken, Järnvägsplan

Västlänken, Järnvägsplan Filnamn Projektnamn Skapat av Godkänt datum Rev Datum Västlänken Åsa Cumlin 2014-12-01 Ärendenummer Godkänt av Sidor Version TRV 2013/92333 Ulrika Bernström 1(6) _ Västlänken, Järnvägsplan Ytor med tillfällig

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Stadsrum och stadsutveckling. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

Stadsrum och stadsutveckling. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Stadsrum och stadsutveckling Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor 1 for its connectivity, cultural centres and abundance of green space. Tät stad Grön stad Tät stad Grön stad Stockholm ska

Läs mer

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13

Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13 Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om centralen, Dnr 0604/13 Sammanfattning Ärendet rör en detaljplan för området strax norr om stationsbyggnaden och säckbangården vid dagens centralstation

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Stadsrum och stadsutveckling. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

Stadsrum och stadsutveckling. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Stadsrum och stadsutveckling Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor for its connectivity, cultural centres and abundance of green space. Tät stad Grön stad Tät stad Grön stad Stockholm ska

Läs mer

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på.

Busshållplatserna och tågens plattformar är viktiga målpunkter som ska var lätta att hitta och trygga att uppehålla sig på. Resecentrum är den viktigaste noden för kommunikation i Uppsala. Här möts tåg, buss, cykel och gångtrafik. I resecentrums förlängning ingår även Vretgränd och Kungsgatan på den västra sidan och Stationsgatan

Läs mer

HANDELSANALYS SKANSTULL. Undertitel Analys av handelns potential och lägen i södra Skanstull Datum

HANDELSANALYS SKANSTULL. Undertitel Analys av handelns potential och lägen i södra Skanstull Datum HANDELSANALYS SKANSTULL Undertitel Analys av handelns potential och lägen i södra Skanstull 140312 Datum INNEHÅLL Sammanfattning 3 Handelspotential 5 Diagonalens handelslägen 10 MEDVERKANDE Spacescape:

Läs mer

SLUSSENS BETYDELSE FÖR STADSLIVET Analys av Slussen idag samt utvärdering av förslagen Nybyggt bevarande och Nya Slussen

SLUSSENS BETYDELSE FÖR STADSLIVET Analys av Slussen idag samt utvärdering av förslagen Nybyggt bevarande och Nya Slussen SLUSSENS BETYDELSE FÖR STADSLIVET Analys av Slussen idag samt utvärdering av förslagen Nybyggt bevarande och Nya Slussen Spatiala analyser & strategisk design 070621 2 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:18 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Västlänken 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Hisingsbron. Från utredning till detaljprojektering. Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret

Hisingsbron. Från utredning till detaljprojektering. Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Hisingsbron Från utredning till detaljprojektering Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Agenda Historik Staden växer Götaälvbron Ny älvförbindelse Hisingsbron Planerad produktion Historik Broar genom tiderna

Läs mer

3. Om space syntax. 3.1. Att beskriva den byggda miljöns konfigurationer

3. Om space syntax. 3.1. Att beskriva den byggda miljöns konfigurationer 3. Om space syntax 3.1. Att beskriva den byggda miljöns konfigurationer Space syntax är en uppsättning rumsanalytiska metoder utvecklade av den engelske arkitekturforskaren Bill Hillier och hans kollegor

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Stadsrum istället för trafikrum. Strukturella och rumsliga förutsättningar för en hållbar stadsmiljö i de centrala

EXAMENSARBETE. Stadsrum istället för trafikrum. Strukturella och rumsliga förutsättningar för en hållbar stadsmiljö i de centrala EXAMENSARBETE Stadsrum istället för trafikrum Strukturella och rumsliga förutsättningar för en hållbar stadsmiljö i de centrala delarna av Teg i Umeå Anna Åslin 2015 Civilingenjörsexamen Arkitektur Luleå

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter. Värdering av stadskvaliteter 1

Värdering av stadskvaliteter. Värdering av stadskvaliteter 1 1 Syfte med projekt - identifiera stadskvaliteters attraktivitet för boende - kvantifiera dessa värden i monetära termer - beskriva relationen stadskvalitet stadsbyggande - ge underlag för exploateringsekonomiska

Läs mer

MÖLNLYCKE CENTRUM. Plananalys och rekommendationer - ett planeringsunderlag 130425

MÖLNLYCKE CENTRUM. Plananalys och rekommendationer - ett planeringsunderlag 130425 MÖLNLYCKE CENTRUM Plananalys och rekommendationer - ett planeringsunderlag 130425 Hur kan en förtätning av Mölnlycke Centrum samtidigt leda till ökad stadskvalitet? MEDVERKANDE KONSULTER Tobias Nordström

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Stadsbyggnadsanalyser av Nya Årstafältet

Stadsbyggnadsanalyser av Nya Årstafältet 2010-02-10 Stadsbyggnadsanalyser av Nya Årstafältet Underlag till planprogram SPACESCAPE 2010-02-10 1/33 Sammanfattning För närvarande pågår en av de viktigaste och mest spännande stadsbyggnadsprojekt

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Miljøvennlig transport i by

Miljøvennlig transport i by Miljøvennlig transport i by verktyg och metoder Linda Kummel, planeringsarkitekt Varför? Stockholm växer rekordsnabbt 2500000 Befolkning Stockholms län Befolkning Stockholms stad 2000000 1500000 1000000

Läs mer

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19 RESECENTRUM 1.4 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 1.4 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL BROALTERNATIVET Vi

Läs mer

Yttrande: Innerstaden växer över ån

Yttrande: Innerstaden växer över ån Yttrande: Innerstaden växer över ån Bakgrund Linköpings kommun planerar att bygga ett nytt resecentrum strax öster om Stångån, som ska ersätta det nuvarande resecentrumet. Detta sker i samband med att

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter. Värdering av stadskvaliteter 1

Värdering av stadskvaliteter. Värdering av stadskvaliteter 1 1 Syfte med projekt - identifiera stadskvaliteters attraktivitet för boende - kvantifiera dessa värden i monetära termer - beskriva relationen stadskvalitet stadsbyggande - ge underlag för exploateringsekonomiska

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor UTVECKLING AV STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor 1 for its connectivity, cultural centres and abundance of green space. Tät stad Grön stad Stockholm ska bli världsledande i parkplanering.

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Varför förtätning? KULTUR TÄTHET = MÄNNISKOR = MÖTEN HANDEL FÖRTÄTNING = STADSUTVECKLING Utbildningsnivå Lönenivåer Företagsmångfald

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner?

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Vi

Läs mer

Regi ncity NordOst Idekoncept februari 2012

Regi ncity NordOst Idekoncept februari 2012 RegionCity NordOst Hjärtat i väst och mitt i centrala älvstaden #2a VG Regionens planerade regionens hus RegionCity NordVäst Möjlig eventyta Trafiknära parkeringshus Förstärkt bussterminal Älvbroplatsen

Läs mer

Station Korsvägens västra uppgång

Station Korsvägens västra uppgång Handläggare Sida Viveca Risberg 1/9 PM 2015-11-05 Station Korsvägens västra uppgång Förslag till rekommendation Att besked lämnas till Trafikverket om att stadens arbete inriktas mot en placering av västra

Läs mer

Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden. integrerad del av samhället. Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun

Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden. integrerad del av samhället. Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Hur du planerar och bygger äldreboenden och LSSboenden som blir en integrerad del av samhället Claes Rogander Planarkitekt Sundsvalls kommun Sundsvall Äldreboenden och LSS-boenden resonemang och definition

Läs mer

Alexander Ståhle Arkitekturskolan KTH / Stockholm Spacescape / Stockholm

Alexander Ståhle Arkitekturskolan KTH / Stockholm  Spacescape / Stockholm Alexander Ståhle Arkitekturskolan KTH / Stockholm www.arch.kth.se/sad alexander.stahle@arch.kth.se Spacescape / Stockholm www.spacescape.se alexander.stahle@spacescape.se VISA = KOMMUNICERA DET SOM ÄR

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Erik Møller Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

NYKÖPING FRAMTIDA STADSBYGGNAD. Analyser, scenarier och strategier Juni 2012

NYKÖPING FRAMTIDA STADSBYGGNAD. Analyser, scenarier och strategier Juni 2012 NYKÖPING FRAMTIDA STADSBYGGNAD Analyser, scenarier och strategier Juni 2012 INNEHÅLL Bakgrund 3 Syfte 3 Metod 3 Scenarioworkshop 4 Analysmodell 5 Betalningsvilja för stadskvalitet 6 Läsanvisningar analysbilder

Läs mer

Västlänken och Alternativen

Västlänken och Alternativen Västlänken och Alternativen En jämförelse av nyttan och kostnaden för nio koncept för tågtrafik i Göteborg Presentation 2014-02-25 ( förkortad/uppdaterad version feb ) Ingen copyright / Västlänken och

Läs mer

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 2016-09-29 TRN 2016-0047 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen registrator.trf@sll.se Remissyttrande över samrådsförslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,

Läs mer

Hede Station Utveckling 2025

Hede Station Utveckling 2025 Hede Station Utveckling 2025 Masterplan för stationsområdet med närmaste omgivningar Uppdraget Förutsättningar Analys / Alternativ Förslag - Masterplan Etapper Januari 2016 Uppdraget Uppdraget: Uppdraget

Läs mer

Vision Uppsala 2030 Översiktsplan 2010 - en visionsprocess om hållbar utveckling. Carl-Johan Engström ULI seminarium 2010-02-11

Vision Uppsala 2030 Översiktsplan 2010 - en visionsprocess om hållbar utveckling. Carl-Johan Engström ULI seminarium 2010-02-11 Vision Uppsala 2030 Översiktsplan 2010 - en visionsprocess om hållbar utveckling Carl-Johan Engström ULI seminarium 2010-02-11 Översiktsplan 2010 Tidplan och aktiviteter hela processen BESLUT KS Direktiv

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

H A N D E L S H A M N E

H A N D E L S H A M N E vståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet i meter mellan de olika rummen (ordström, 2004, s. 31). är skiljer man på global

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret www.stadsutveckling.goteborg.se/arkitekturprogram 30 teser om hur vi bygger Göteborg Förord Göteborg står inför en väldig omvandling. Staden växer och utvecklas i snabbare takt

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Reiulf Ramstad Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter

Läs mer

Fördjupning för Hjärup

Fördjupning för Hjärup Kommunikation Kultur Kommersiell service Ett finmaskigt nät av kommunikationslänkar En sammanhållen stad med kopplade noder Utbildning Hälsa Fördjupning för Hjärup Utvecklingen av Hjärup har bearbetats

Läs mer

VÄGBYGGANDE I STADSMILJÖ - EXEMPLET GÖTATUNNELN I GÖTEBORG

VÄGBYGGANDE I STADSMILJÖ - EXEMPLET GÖTATUNNELN I GÖTEBORG VÄGBYGGANDE I STADSMILJÖ - EXEMPLET GÖTATUNNELN I GÖTEBORG Hans Gillgren Arkitekt SAR/MSA, Gillark, Sundsvall Vägverkets Nationella och Regionala Skönhetsråd 13 maj 2008 GÖTATUNNELN I GÖTEBORG -Planer

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg

Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att stärka detaljhandeln i Göteborg Styrelsehandling 15 Utfärdat 16-11-10 Diarienummer 0218-16 Marknad & Affärsutveckling Carina Bergsten Telefon 0722-557990 E-post: carina.bergsten@p-bolaget.goteborg.se Motion av Axel Josefson (M) och Hampus

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

REGION CITY Utvärdering av parallella uppdrag

REGION CITY Utvärdering av parallella uppdrag REGION CITY Utvärdering av parallella uppdrag GENERELLA TANKAR KRING ALLA PROJEKT Crusten har funnits med länge i projektet. Däremot har flera svenska exempel (Mölndals Bro, Sergels torg) lärt oss att

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338)

Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Till Trafikverket Region Väst 405 33 Göteborg goteborg@trafikverket.se Gårdagruppens yttrande över Järnvägsplaner för Olskroken Planskildhet och Västlänken (dnr TRV 2013/92338) Efter att ha tagit del av

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

VÄSTLÄNK ELLER GÅRDALÄNK? DEL 1 FRAMTIDENS FÄRJETRAFIK OCH VÄSTLÄNKEN

VÄSTLÄNK ELLER GÅRDALÄNK? DEL 1 FRAMTIDENS FÄRJETRAFIK OCH VÄSTLÄNKEN VÄSTLÄNK ELLER GÅRDALÄNK? DEL 1 FRAMTIDENS FÄRJETRAFIK OCH VÄSTLÄNKEN GÖTEBORG VÅREN 2016 FÖRSTÄRKT VÄSTLÄNK FÖR WIN WIN PROBLEMEN 1. Västlänken Flera stora utmaningar väntar, som kan bli dyrbara! Ett

Läs mer

Stadskvalitet efterfrågas

Stadskvalitet efterfrågas Stadskvalitet efterfrågas Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Alexander Ståhle landskapsarkitekt & stadsbyggnadsforskare Vi arbetar med

Läs mer

Inre Hamn 2006-01-10. Urbana analyser & strategisk design

Inre Hamn 2006-01-10. Urbana analyser & strategisk design Inre Hamn Rumsliga förutsättningar för stadsutveckling Prognos av planer för Tyggårdsviken, Barkassen och Vågmästaren Prognos av två tunnellägen Prognos av fyra brolägen Urbana analyser & strategisk design

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Dela[d]Stad. Stadsbyggande och segregation. Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser. Ann Legeby Meta Berghauser Pont Lars Marcus.

Dela[d]Stad. Stadsbyggande och segregation. Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser. Ann Legeby Meta Berghauser Pont Lars Marcus. Dela[d]Stad Stadsbyggande och segregation 2 Metoder: sociala stadsbyggnadsanalyser Ann Legeby Meta Berghauser Pont Lars Marcus Introduktion i Ann Legeby Meta Berghauser Pont Lars Marcus Dela[d] Stad: Stadsbyggande

Läs mer

Kommunikationsplan Västlänken

Kommunikationsplan Västlänken Kommunikationsplan Västlänken Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 GÖTEBORG Besöksadress: Köpmansgatan 20 Hemsida: www.goteborg.se e-post: sbk@sbk.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00 2/8 Innehållsförteckning

Läs mer

RegionCity Workshop 3

RegionCity Workshop 3 RegionCity Workshop 3 Förslag från Reiulf Ramstad Arkitekter, mars 2013 Workshop Retail Workshop 3 har fokus på retailskiktet och rörelsen uppåt samt ska nedanstående feedback på Workshop 2 inarbetas.

Läs mer

Bygger vi socialt hållbart?

Bygger vi socialt hållbart? Bygger vi socialt hållbart? Om stadsbyggandets betydelse för segregation och jämlika livsvillkor Ann Legeby KTH Arkitekturskolan Stadsbyggandet påverkar Vilka bor i kvarteren? Vilka möter jag på gatan?

Läs mer

Örebro - Cykelstaden för alla

Örebro - Cykelstaden för alla Örebro - Cykelstaden för alla Rekommendationer för ett framtida cykelnät Februari 2013 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 1.1. Efterfrågan på cykelstaden 4 1.2. Örebros mål med cykelstaden 4 1.3. Syfte

Läs mer

5. Station Centralen. 48 Olskroken planskildhet och Västlänken, Gestaltningsprogram 2014-12-01-5 Station Centralen

5. Station Centralen. 48 Olskroken planskildhet och Västlänken, Gestaltningsprogram 2014-12-01-5 Station Centralen 5. Station Centralen Genom Västlänkens station vid Göteborgs Central får stationsområdet en ny framsida mot norr. Stationens tre uppgångar binder samman området i en östvästlig riktning, och kopplar sig

Läs mer

HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg

HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? Foto: Julia Sjöberg ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR Om vi underlättar rörlighet och utbyte mellan olika områden skapar vi förutsättningar

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Urbana utvecklingsområden. Om stadskvaliteters betydelse för attraktivitet och hållbar utveckling

Urbana utvecklingsområden. Om stadskvaliteters betydelse för attraktivitet och hållbar utveckling Urbana utvecklingsområden Om stadskvaliteters betydelse för attraktivitet och hållbar utveckling Juni 2012 1 Innehåll 1. Inledning 1.1. Bakgrund 1.2. Syfte 1.3. Medverkande 1.4. Stadsbyggandets betydelse

Läs mer

Fortsatt spår i miljöarbetet

Fortsatt spår i miljöarbetet Fortsatt spår i miljöarbetet I oktober 2010 blir Hageby en spåranknuten del av vår attraktiva stad med trivsamma stadsrum och bra, miljövänliga kommunikationer. När projektet Stadsutveckling Ljura, Hageby

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer