Loket i lokalpolitiken. Lättare möta våra politiker rekord i förstagångs - väljare Framtidens politiker demokratispel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Loket i lokalpolitiken. Lättare möta våra politiker rekord i förstagångs - väljare Framtidens politiker demokratispel"

Transkript

1 Uppdrag Demokrati Loket i lokalpolitiken Lättare möta våra politiker rekord i förstagångs - väljare Framtidens politiker demokratispel

2 Ledare Demokrati ständigt angeläget Det är mer än år sedan som demokrati som styrelseskick infördes och i mer än 200 år har vi haft moderna demokratier. Men fortfarande är demokrati något som diskuteras dagligen och stundligen överallt i världen, globalt och lokalt. Visst är det fascinerande att tänka på hur länge begreppet demokrati har funnits? Hur länge folk, av olika ursprung, kön, status och kultur kämpat för sin demokratiska rättighet. En kamp som fortfarande sker just i denna stund till exempel i länder inte allt för långt bort från oss, där människor kämpar för att få demokrati i det som kallas den arabiska våren. De vill kunna välja sina politiker, sina partier och vara med att bestämma om sin vardag. Demokratin förändras i takt med att samhället förändras. Sociala medier har gett en ny dimension till demokratin. Med bara några tangenttryck kan vem som helst göra sin röst hörd. Det blir allt svårare för diktaturer att tysta ner sina medborgare. Det blir allt lättare för medborgare att komma i kontakt med sina politiker. Demokrati handlar lika mycket om att vara med och bestämma vem som ska styra sitt land som att vara med och bestämma om skolan, äldreomsorgen eller sjukvården i orten där man bor. Det är också grunden för den svenska kommunala självstyrelsen och vår lokala demokrati. För vem vet bättre än de som bor där vilka förutsättningar som finns och vad som fungerar på den egna orten? Sådan kunskap ger bra och effektiva beslut som inte slösar med skattebetalarnas pengar. Självklart är det lättare att få kontakt med någon av våra lokalpolitiker än någon av våra 349 riksdagsledamöter. Det är just den närheten som är styrkan i lokalpolitiken och i den lokala demokratin. Som lokalpolitiker ser man dessutom tydligt resultatet av sitt arbete. Den lokala politiken påverkar på ett konkret sätt människors vardag när det gäller allt från vård och skola till nya järnvägar. Men vi lokalpolitiker måste bli bättre på att förklara vad vi gör, hur vi gör det och varför. Uppdrag demokrati är ett led i detta arbete. Här vill vi lyfta vikten av den lokala politiken och belysa lokalpolitikernas roll och uppdrag i kommuner, landsting och regioner. Det handlar om din vardag. Det handlar om demokrati. Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Uppdrag Demokrati är en del av SKL:s kommunkationsprojekt En fråga om demokrati. Beställ Uppdrag Demokrati: Best.nr: Ansvarig: Monica Björklund Aksnes. Kontaktperson: Kajsa Tirén. Kontakt: Form och produktion: ETC Kommunikation. Tryckeri: Sörmlands Grafiska, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm , 2 Uppdrag demokrati

3 Rekord i förstagångsväljare Inte på 16 år, sedan valet 1994, har valdeltagandet varit så högt bland förstagångsväljare. text: anna arvidsson bild: casper hedberg I hela landet röstade 74,7 procent av förstagångsväljarna i kommunvalet. Siffran bygger på uppgifter från 253 av landets kommuner, som svarat på hur många förstagångsväljare som röstade i kommunen, och kan jämföras med 70,7 procent i valet Valdeltagandet bland unga är särskilt intressant eftersom det Lennart Gabrielsson, vice ordförande SKL. har visat sig att om man röstar i ett val så fortsätter man ofta att rösta även i nästkommande val, säger Lennart Gabrielsson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Högst var valdeltagandet i Ludvika, Trelleborg, Lidingö och Danderyd. Där valde 85 procent av förstagångsväljarna att nyttja sin rösträtt. Det kan vara många saker som bidrar till det höga valdeltagande, bland annat har möjligheterna att förtidsrösta blivit bättre och flera kommuner har spridit information om valet genom direktutskick och i sociala medier för att nå de unga väljarna. Varje generation måste vinnas för att demokratin ska fortleva. Det är viktigt att förstagångsväljarna utnyttjar sin demokratiska rättighet samtidigt som politiken har en skyldighet att väcka de ungas intresse. Skolorna är en viktig arena för tydliggörandet av olika politiska ideologier, säger Lennart Gabrielsson. Flera av landets skolor har arbetat aktivt och bland annat ordnat debatter. Förstagångsväljarna var ovanligt många Drygt personer fick för första gången rösta i kommunoch landstingsvalen. Förklaringen är framför allt stora barnkullar som föddes i början av 1990-talet. Rätten att bestämma själv I Sverige finns det i dag 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar såväl fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Även om många av verksamheterna styrs av lagar och nationella riktlinjer, har varje landsting och kommun rätt att själva utforma verksamheten efter sina egna lokala förutsättningar. Olika lösningar kan ibland vara en förutsättning för att samhällsservicen ska bli likvärdig över hela landet. Möjligheten att välja olika lösningar gör också att goda exempel kan spridas, andra kommuner och landsting kan ta efter en lyckad modell. Besluten fattas i kommunernas och landstingens högsta beslutande organ fullmäktige. Här sitter de folkvalda som väljs i kommun- och landstingsvalen vart fjärde år. Genom majoritetsbeslut fattar de beslut om vilken politik som ska föras och vilka Andra kan ta efter en lyckad modell. prioriteringar som ska göras i den egna kommunen eller landstinget. De fattar också beslut om hur mycket skatt och avgifter som invånarna ska betala. Uppdrag demokrati 3

4 Lättare möta våra Hon har fått Jan Björklund att chatta om skolan och Folkpartiet att blogga om sitt kommande partiprogram. Kommunalrådet Helene Odenjung är en av de mest entusiastiska användarna av sociala medier bland svenska politiker. text: dan håfström bild: caroline andersson linhult Intresset kom igång på allvar då Helene Odenjung tog en paus från jobbet som skeppsmäklare och blev förtroendevald på heltid efter valet I rollen som kommunalråd i Göteborg startade hon en blogg. Jag ville ge väljarna insyn i vad jag fyllde mina dagar med, berätta om möten jag var med på och beslut som jag påverkade, säger Helene Odenjung. Bloggen finns fortfarande kvar, även om hon idag är mer aktiv på Twitter och Facebook. Hon får en hel del kommentarer, men det händer minst lika ofta att det digitala mötet leder fram till andra typer av kommunikation. Ett stort värde med sociala medier är att de sänker trösklarna och gör oss politiker lättare att nå fram till. Många gånger fungerar de som en inkörsport. Folk som läst något på Facebook eller bloggen ringer mig eller kommer till ett möte på stan. En sak har jag lärt mig: folk som håller på med sociala medier är inte asociala människor som bara sitter hemma med datorn. Tvärtom är de öppna och kommunikativa och vill väldigt gärna bygga vidare på kontakten genom personliga möten. När Twitter kom för några år blev det en nytändning. Det korta formatet, en tweet får max innehålla 140 tecken, sporrade henne till ett nytt sätt att tänka. Jag tycker det är oerhört roligt och nyttigt att fundera ut hur man formulerar ett politiskt budskap eller en fundering så kort och kärnfullt att det ryms på Twitter. Men det är viktigt att bjuda in till debatt och dialog så att man inte blir en megafon som pumpar ut 4 frågor till Mattias Jansson, bloggande och twittrande kommunchef i Katrineholm 1 Varför använder du och din kommun sociala medier? Sociala medier ger värdefulla impulser utifrån. Det är ett sätt för oss att lyssna till och lära av medborgarna. 2 Vilken nytta har invånarna av de sociala medierna? Jag hoppas på större insyn och fler möjligheter att påverka. Vi lägger stor vikt vid att ta till oss de synpunkter vi får in via digitala kommunikationsvägar. Förhoppningsvis bidrar kontakten via sociala medier till att kommunen känns mer som att den tillhör dem. 3 Några konkreta exempel på ökat medborgarinflytande? I början av maj lanserade vi en kostblogg där våra dietister och kökschefer resonerar kring maten som kommunen lagar och serverar. Där kan man som medborgare gå in och tycka till och påverka. 4 Uppdrag demokrati

5 Inför valrörelsen 2010 gjorde folkpartiet i Göteborg ett slags sociala medier-experiment. Man lade ut arbetsmaterial för sin kommande valplattform på en blogg. För ett parti med folkrörelsetradition där det av hävd endast är medlemmarna som kan påverka politiska propolitikergram sin egen åsikt. Då tappar folk intresset. var När folkpartiledaren Jan Björklund våren 2011 skrev om behovet av lärarledd undervisning på DN Debatt startade en intensiv debatt. Under Twitter-tagen #merkateder gav sig bland andra många lärare in i diskussionen. För att fånga upp det stora intresset fick Helene Odenjung sin partiledare att chatta om frågan på Twitter. Jag är väl en av dem i vårt parti som aktivt använder sociala medier och försöker få andra att se möjligheterna, vilket de också gör. Men sociala medier tar tid i anspråk och det är inte alltid så lätt att frigöra den tiden. det något nytt att låta vem som helst komma med synpunkter. Eftersom experimentet gav mersmak så ska partiet nu göra samma sak inför skapandet av ett nytt partiprogram. Vi har stadgar som reglerar hur de formella besluten tas. Men det här handlar ju om dialogen på vägen dit. För oss är det här ett jättebra sätt att få in synpunkter och skapa en dialog där både partimedlemmar och andra kan delta. Helene tycker det är svårt att sia om hur politikers användande av sociala medier kommer att utvecklas. Men en sak är säker: sociala medier är här för att stanna. Jag ser det som en överlevnadsstrategi att hänga med i utvecklingen, vi politiker måste bli ännu mer öppna gentemot väljarna. Samtidigt tror jag inte att sociala medier kommer att ta över helt. De är ett komplement till andra typer av möten. Själv hänger jag fortfarande runt valstugan hela tiden när det är valrörelse. Sociala medier gör oss poli tiker lättare att nå. 4 Hur kommer er användning av sociala medier utvecklas? Den stora potentialen ligger i användandet av sociala medier i vår kärnverksamhet: vård, skola och omsorg. Våra IT-system på gymnasieskolan Mattias Jansson, kommunchef i Katrineholm kommer att vara integrerade med till exempel events på Facebook och det kommer att vara fullkomligt naturligt för en avdelning inom förskolan att ha en egen grupp på Facebook eller annan digital mötesplats. Här hittar du dem: Helene: blogg: odenjung.blogspot.com twitter: HeleneOdenjung facebook: odenjung Mattias: blogg: kommunchef.com twitter: kommunchef facebook: kommunchef Uppdrag demokrati 5

6 Fyra röster om omvalet Många lokalpolitiker i Västra Götalands regionen och Örebro blev överraskade av beskedet att det skulle bli omval. För demokratins skull skakade de av sig tröttheten efter valet 2010 och kastade sig in i en ny valrörelse. text: dan håfström monica selin Yrke: regionråd Ålder: 50 år Bor: Sjuntorp utanför Göteborg Under valrörelsen mötte jag en del människor som var irriterade och inte tänkte rösta, eftersom de redan hade röstat en gång. Jag blev ändå förvånad över att valdeltagandet i regionen blev så pass lågt som det blev. Jag hade trott att vi skulle nå upp till 60 procent. Valdeltagandet tyder på att vi inte nådde ut med valinformation i tillräcklig utsträckning. ia Malmqvist Yrke: kommunalr åd Ålder: 48 år Bor: Örebro sören kviberg Yrke: regionråd Ålder: 60 år Bor: Göteborg Beskedet om omvalet kom som något av en chock. Vi hade börjat komma igång efter förra valet och relationerna mellan politiker och tjänstemän hade börjat sätta sig. Men som politiker får man gilla läget. Min upplevelse är att verksamheten i regionens olika nämnder flöt på ganska bra, åtminstone till ett par veckor innan valet. Då tog valrörelsen över. Det är en positiv signal att det blir omval när något gått fel. För oss i Örebro var det speciellt att omvalet gällde en enda valkrets, det gav oss en annorlunda erfarenhet. Valrörelsen varade i stort sett bara två veckor och blev intensiv, stundtals nästan hysterisk. I framtiden behöver vi minska den mänskliga faktorns inverkan på valprocessen, till exempel genom internetröstning. rasmus persson Yrke: kommunalråd Ålder: 35 år Bor: Ervalla utanför Örebro fakta: omval Den som tycker att något gått fel i ett val kan skriva till Valprövningsnämnden och klaga. Efter valet 2010 hörde ett flertal personer av sig till nämnden med synpunkter. Följden blev att regionvalet i Västra Götaland samt valet i en av Örebro kommuns fyra valkretsar fick göras om eftersom ett antal olika fel förekom i samband med valet. Omvalet skedde den 15 maj Läs mer på En valrörelse är väldigt rolig men innebär många timmars extra arbete och stor anspänning. Att gå igenom två stycken nästan utan paus är minst sagt slitsamt. För att förhindra omval i framtiden behöver vi både utbildning av valfunktionärer och ett mer rättssäkert valsystem. Jag tror på möjligheten att kunna lämna sin röst elektroniskt. 6 Uppdrag demokrati

7 I landstingsrådets fotspår Tisdagen den 24 maj 2011 En dag med landstingsråd Erik Weiman, landstinget i Uppsala län. text: erik weiman foto: niklas dahlskog 06:00 Klockan ringer vanlig tid. Har bråttom då jag ska vara i Stockholm och prata om vårdvalet halv åtta. Snabba morgonbestyr. 06:50 Kliver på tåget i Knivsta. Fullt som vanligt. Det märks att vi är en pendlarregion som växer. Ägnar resan åt att fila på det jag ska säga. 07:25 På Handelskammaren. Välkomnas av VD Maria Rankka och Johan Hjertqvist, som ordnat dagens seminarium. Hinner med kaffe, macka och juice. Blir en bra diskussion med Stockholmslandstingets nya S-ledare Helene Hellmark Knutsson. Det märks att vår inriktning med ökade möjligheter att välja vård väcker intresse. Sedan tågresa tillbaka till Uppsala och avspänt samtal med en medpassagerare. 10:00 Möte med de andra gruppledarna i Alliansen. Vi har en del att prata om kring det förestående ansvaret för kollektivtrafiken. God stämning och sämja, även om frågorna är svåra. 11:30 Arbetslunch med landshövding Peter Egardt och Regionförbundets ordförande Cecilia Forss för intressant diskussion om länets utveckling. Även om det går bra för Uppsala län står vi inför många utmaningar. 13:30 En av dagens höjdpunkter: träff med medarbetare på Akademiska sjukhusets urologiska avdelning. Jag får kloka synpunkter och en bra inblick i vardagen på sjukhuset. Dialogen med de som arbetar i vården är en av de viktigaste delarna i mitt jobb. 14:15 Promenad till Radio Uppland för intervju om landstingets budget. Får frågor om bland annat bröstcentrum för cancerdrabbade kvinnor, men inget om att budgeten faktiskt är i god balans trots kärvt ekonomiskt läge. Ger en bild av vilka frågor som är viktiga för media. 15:00 Tillbaka på landstingets ledningskontor för att hämta en cykel. Ett par akuta frågor dyker upp och måste lösas. Passar också på att ringa till en kvinna som hört av sig med frågor. 15:45 Försenad till styrelsemöte med STUNS, en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och samhällsaktörer. Efteråt stannar några och pratar om gemensamma frågor. Känns ibland som det är lika viktigt som punkterna på dagordningen. Dialogen med de som arbetar i vården är en av de viktigaste delarna i mitt jobb. 18:30 Cyklar tillbaka till kontoret, sen tåg till Knivsta. Tåget är försenat, inte hemma förrän åtta. Tar hand om det som behövs innan arbetsdagen får anses vara slut. Hustrun jobbar kväll i kommunens hemtjänst, så det blir te och mackor. Annars brukar jag laga middagen. 22:00 Packar inför Mälartinget i Västerås. Efter elva slocknar lampan och jag. Uppdrag demokrati 7

8 Framtiden är Hon var säker: Sverige behövde en ny järnväg. Men Botniabanans födelse dröjde. Under tiden blev Elvy Söderström kommunstyrelsens ordförande och kompis med varenda kotte i hela Örnsköldsvik. Inklusive Peter, ishockeyspelaren. text: dan håfström foto: niklas björling Elvy Söderström står på utsiktsplatsen vid backhopparstadion, med sitt älskade Örnsköldsvik nedanför och pratar i telefon med Peter Forsbergs pappa Kent. Han ringde från Spanien då Elvy var upptagen med fotografering. Det dröjde bara ett par minuter innan Elvy ringde tillbaka. Som förtroendevald vill jag vara tillgänglig, förklarar Elvy som nästan jämt knappar på sin tjocka mobil för att kolla den senaste skörden medborgarkontakter. Efter några år i riksdagen under finanskrisen i början av 90-talet, flyttade hon hem och blev kommunstyrelsens ordförande En post hon fortfarande har. Hennes politikerbana sammanfaller med andra ord väl med tjugo år yngre Peter Forsbergs karriär som ishockeyspelare. En gång när ett amerikanskt tv-team var i Örnsköldsvik för ett reportage om bygdens store son ville de intervjua Elvy. Reportern undrade hur det kom sig att lilla Örnsköldsvik fostrat så många framgångsrika NHL-proffs. Plötsligt hör jag mig själv säga: skolmaten! skrattar Elvy. Peter som Elvy kallar honom är medfinansiär till ett större hotell som 8 Uppdrag demokrati

9 Bottenviken fick fastare form. Botniabanangruppen bildades och Elvy blev ordförande och arbetsledare i den informella kärntruppen. Vi hade så jädra roligt när vi smidde planer om hur vi skulle påverka rikspolitiken och näringslivet, minns hon. De saknade inte skeptiker att övertyga. SIKA, statens institut för kommunikationsanalys, lade fram en utredning som argumenterade för att planerna på Botniabanan borde skrotas. När jag såg hur nedstämd gruppen blev så tänkte jag att det får bli min roll att visa att vi inte ger upp. Jag trodde ju benhårt på idén om att föra människor närmare varandra och skapa en stark länk till all fantastisk industri i norra Sverige. Vi behövde inte Botniabanan för vår egen skull. nära just nu byggs nere vid hamnen. Föder det avundsjuka att Peter Forsberg, Markus Näslund och andra NHL-stjärnor kommer hem till Örnsköldsvik med hundratals miljoner på banken? Nej, jag tror inte att avundsjuka är något stort problem. Och det beror säkert på att Peter och Markus är väldigt ödmjuka och angelägna om att ge något tillbaka till sin hembygd. Visst, det kanske finns någon som muttrar det är klart att Forsberg fick bygga i hamnen, men om några andra är villiga att investera 140 miljoner kronor så är de välkomna att ringa, säger Elvy. Många av Elvys arbetsdagar börjar i ett mötesrum på kommunhuset som kallas Surret. Strategiskt placerat med bara några stegs avstånd till de övriga kommunalråden är det här många av kommunens viktiga beslut förbereds. Ofta stöter vi på varandra vid kaffemaskinen på morgonen och så rycker vi med varandra in på Surret en stund. Jämfört med att sitta i riksdagen där det ofta tar längre tid att se resultat av besluten så är det här ett väldigt rakt och roligt sätt att arbeta på. Den här morgonen har Elvy bjudit in fastighetsansvarige Rikard Salomonsson för att prata om behov av mötesplatser för ungdomar i centralt belägna Folkparkens lokaler. Det är slöseri att låta lokaler stå tomma om de kan ge ungdomar en meningsfull fritid, menar Elvy. Det var i slutet av 80-talet som idén om en järnvägsförbindelse mellan södra Sverige och städerna längs En onsdagseftermiddag i december 1996 ringde telefonen på Elvys arbetsrum. Regeringen med Göran Persson i spetsen gav klartecken och lovade att ordna finansieringen. Det enda ord som Elvy så här 15 år senare kommer på för att beskriva känslan är typiskt norrländskt: Mäktigt. Att det ändå dröjde tills ifjol innan Elvy kunde hålla invigningstal och att elvy söderström Yrke: kommunstyrelsens ordförande Ålder: 57 Bor: Örnsköldsvik Familj: sambo med Christer, två vuxna bonusbarn och två bonusbarnbarn Senaste bok: Barnen i Kramfors av Christine Hjortnäs. Uppdrag demokrati 9

10 banan söder om Botniabanan ännu inte är klar är en annan historia. Under alla år som kommunstyrelsens ordförande har Elvy Söderström lagt stor vikt vid att lära känna människorna i kommunen. Medarbetarna vittnar om att det kan ta en timme bara att ta sig från kommunhuset till en lunchrestaurang några kvarter bort. Hon hälsar på alla och pratar med många. Det som ger mig näring som politiker är mötet med människor. Därför tycker jag år 2011 fortfarande att det här uppdraget är roligt. Peter Holmqvist, chef på kommunens tillväxtavdelning, menar att hennes popularitet delvis satt blockpolitiken ur spel. Många här i Örnsköldsvik röstar inte efter partifärg. De röstar på Elvy. Finns det någon risk att hon är så dominerande att det blir svårt att fylla tomrummet när hon slutar? Ja kanske, säger Peter Holmqvist. Elvy själv är inte orolig. Jag är helt klar över att ensam inte är stark. Det viktiga är att få många människor att engagera sig och fungera som ett lag och det tycker jag att vi har lyckats med. Än ser Elvy inte slutet på sitt politiska liv. Det händer ju så många spännande saker. På väg till ett besök på en förskola passerar vi klassiska industriområdet Domsjö. Här har det traditionella massabruket med pappersmassa som huvudprodukt under senare år bytt skepnad och blivit ett avancerat bioraffinaderi. Elvy jublar när hon ser de nyuppsatta reklambudskapen för kläder i viskostyg. För 15 år sedan fanns det många orosmoln. Den traditionella industrin gick dåligt och vi hade förlorat tusentals jobb. Men i takt med att jobben har kommit tillbaka har vårt självförtroende ökat och allt fler vill vara med och bygga framtidens Örnsköldsvik. 10 Uppdrag demokrati

11 Vi får aldrig ta demokratin för given 3 frågor till Aphram Melki, gruppledare i Järfälla kommunfullmäktige och ledamot av SKL:s beredning för demokratifrågor. text: dan håfström foto: skl 1 Hur får vi fler att engagera sig i lokalpolitiken? Partierna får allt svårare att värva medlemmar, samtidigt som många människor har ett väldigt stort engagemang både i sin närmiljö och i mer allmänna politiska frågor. Partierna måste bli bättre på att bjuda in och lyssna på människor. Det handlar inte om att anpassa sig för att bli populär utan om att ta reda vilka frågor som är viktigast för invånarna just nu. Om man får en person att engagera politiskt tack vare en sakfråga så växer förhoppningsvis personens intresse till att omfatta fler frågor med tiden. 2 Hur får vi ungdomar att engagera sig politiskt? Trots att de borde vara intresserade, till exempel av att göra något åt den höga arbetslösheten, så ser vi att deras intresse generellt sett är lägre. Här krävs det att vi politiker vågar tänka nytt. Helt klart är att vi behöver bli bättre på att utnyttja sociala medier. 3 Hur är synen på demokrati i Sverige idag? De flesta i den yngre generationen har inga erfarenheter av totalitärt statsskick och kanske inte vet så mycket om vad som hände under andra världskriget. Det finns en risk för att de inte riktigt inser värdet av demokratin. Därför har skolan och vi politiker ett stort ansvar för att hålla diskussionen levande. Vad många heller inte är medvetna om är att den stora majoriteten politiker på kommunal nivå är vanliga medborgare med vanliga jobb vid sidan om politiken. Demokratin är ett gemensamt ansvar för alla i ett samhälle. Vi får aldrig ta den för given. Myter&Fakta MYT: Det händer ju ingenting allt tar så lång tid. fakta: Den demokratiska processen handlar om att ta hänsyn till olika viljor och väga olika intressen mot varandra. Det tar tid. Många av de ärenden som hanteras av kommuner och landsting måste diskuteras i både partigrupper, nämnder och i fullmäktige innan man kan fatta beslut. Ibland krävs också extra tid eftersom medborgarna använder sin demokratiska rätt att överklaga vissa beslut. källa: skl MYT: Politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad. fakta: Det finns närmare förtroendevalda i kommuner och landsting. De allra flesta av dem, 97 procent, har andra jobb och arbetar med politiken på fritiden. De får bara betalt för sitt deltagande i nämnd- och fullmäktigemöten. De övriga tre procenten är hel- eller deltidsanställda politiker. källa: skl MYT: Skattepengarna går inte till det de ska. fakta: Nästan 90 procent av kommunernas och landstingens kostnader går till vård, skola och omsorg. källa: skl Beställ foldern Myter och Fakta på ww.skl.se/ publikationer MYT: Alla kommun- och landstingspolitiker är medelålders män. fakta: Andelen kvinnor är större bland kommun- och landstingspolitiker än bland många andra på ledande posi tioner i samhället. I landstingen utgör kvinnorna nästan hälften, 48 procent. I kommunerna är siffran 42 procent. Andelen förtroendevalda som är under 50 år motsvarar åldersgruppens andel i samhället i övrigt 33 procent i kommunerna och 30 procent i landstingen. De allra yngsta, under 29 år, är dock fortfarande underrepresenterade, precis som bland många andra beslutsfattare i samhället. källa: scb Uppdrag demokrati 11

12 Demokratispel med verkligheten som motståndare Fem skolelever stegade upp till stadshuset i Linköping för att utmana kommunalrådet Lena Micko i demokratispelet Valköping. Det höll på att sluta med sopkaos och strejkande Räddningstjänst. Men en extrem valspurt och ett slugt förhandlande kommunalråd kom emellan. text: dan håfström foto: niklas björling & public image Skarpt läge. Att spela demokratispelet Valköping i klassrummet kan nog vara ett trevligt avbrott från den vanliga undervisningen, men att ställas inför ett livs levande kommunalråd är något helt annat. De fem utvalda niondeklassarna från Folkungaskolan, verkade inledningsvis tagna av stundens allvar. Lena Micko, på hemmaplan i sitt tjänsterum, slog högst Genom bildandet av olika koalitioner fick Valköpings politiska karta ett nytt och helt oväntat utseende. med tärningarna och fick börja. Hon var dock inte helt nöjd med det politiska parti, Deltapartiet, som hon fått sig tilldelat. I verkligheten vill hon ju vara näringslivets bästa vän och missar aldrig ett tillfälle att prisa Linköpings flygplats. Nu skulle hon ikläda sig rollen som Krantz, en 45-årig politiker som enligt spelkortet har svårt att förstå dem som tror att näringslivsutveckling är svaret på samhällets alla utmaningar. Betydligt bekvämare med sitt parti var Alexander Falkenberg som representerade näringslivskramaren Holm i Betapartiet. Under mandatperiodens första år firade han triumfer med sin närmast brutala företagarpolitik. Det är onödigt att sjukvården och räddningstjänsten ska sluka så här mycket pengar, sade han och placerade ännu en resursplupp på spelplanens näringslivsfält. Trots att sophanteringen i Valköping började likna situationen i Neapel och Räddningstjänsten reducerats till nära nog noll så verkade politiken gå hem hos väljarna. I en opinionsundersökning efter mandatperiodens andra år vann Alexander en jordskreds- 12 Uppdrag demokrati

13 seger med 13 resurspluppar på sina områden. Även praktisk arbetslivserfarenhet gjorde sig gällande. Lena Micko med 14 år i stadshuset blev näst största parti med åtta pluppar. Nu gäller det att jaga under den andra delen av mandatperioden, sa Lena optimistiskt. Lika roligt var det inte för Alice Hoffsten och hennes Sigmaparti. Väljarna hade belönat hennes miljövänliga politik med tre futtiga resurspluppar. Absolut ingenting verkade tala för Alice i det val som nu bara låg två spelomgångar bort i tiden. Men, skulle det visa sig, i politik kan allting hända. Efter idogt politiskt arbete, lite tur med tärningarna, och en valspurt som gjorde de andra partierna bleka av avund, kunde Sigmapartiets anhängare slå klackarna i taket på valnatten. Från minsta parti till största parti på bara två år! Det gick lite bättre nu på slutet, sa Alice Hoffsten blygsamt i sitt segertal. Vi frågar deltagarna Fråga 1 Vad är demokrati för dig? Fråga 2 Vad vill du förändra i samhället? Anna Wiktorsson, elev klass 9 mc2 Folkungaskolan 1 Att man kan påverka de beslut som fattas. 2 skolan. Jag skulle vilja ha tidigare betyg och fler graderingar. Som elev är det bra att få reda på hur man ligger till. Alice Hoffsten, elev klass 9 1 Att politikerna måste lyssna på vanligt folk. 2 miljöpolitiken. Jag vill satsa på vetenskap för att utveckla nya energikällor. spelet om valköping Spelet om Valköping är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för kommunikationsprojektet En fråga om demokrati. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever, men spelet passar för alla från 13 år och uppåt. Fram till våren 2011 har mer än 7000 spel distribuerats till i första hand skolor runt om i landet. Spelet är gratis och kan beställas på Tyvärr skulle Sigmafolket snart sätta bubbelvattnet i vrångstrupen. Lena Micko hade nämligen ett gammalt politikeress kvar i rockärmen. Helt plötsligt öppnade hon upp för att Delta partiet skulle samarbeta med Erika Häggströms Kappapartiet. Vilket fick näringstillvända Alexander att bjuda in Max och hans Gammaparti till samarbete. Genom bildandet av olika koalitioner fick Valköpings politiska karta ett nytt och helt oväntat utseende. Och när eleverna tackade Lena Micko för god match och begav sig tillbaka till skolan kunde partiet som fått minst röster, Anna Wiktorssons Alfa parti, trösta sig med att dess politiska makt skulle bli betydande som vågmåstare! Erika Häggström, elev klass 9 1 Att få tycka vad man vill och att ens åsikt räknas. 2 det internationella miljöarbetet. De länder som har resurser måste hjälpa andra länder så att vi tar ett gemensamt ansvar. Alexander Falkenberg, elev klass 9 1 ett samhällsstyre som är rättvist och inte diskriminerar någon. 2 Jag vill satsa mer på ekonomisk utveckling. Om den svenska valutan blir starkare får vi mer pengar att lägga på sjukvården. Max, elev klass 9 1 Att man är en del av samhället genom att man kan påverka. 2 Jag tycker att lärarna i skolan borde vara utbildade inom fler pedagogiska metoder. Vissa elever kanske lär sig bättre genom aktiviteter än i skolbänken. Lena Micko, kommunalråd i opposition med ansvar för strategiska frågor och ekonomi 1 att så många som möjligt både kan påverka och ta ansvar för samhällets utveckling. 2 det måste bli lättare för människor att få en ny chans i arbetslivet efter sjukskrivning. Då måste vi skapa fler jobb. Uppdrag demokrati 13

14 Örebroprojekt utbildar Framtidens politiker Funktionsnedsättning är inget hinder för att engagera sig politiskt. Det tar Stiftelsen Actíva i Örebro kommun fasta på med sitt projekt Örebro deltar, som utbildar unga i politikens värld. text: elin björnsson/yvonne nordlund foto: örebro deltar Örebro deltar är ett av Arvsfondens demokratiprojekt som handlar om att få unga vuxna med någon typ av funktionsnedsättning att vilja engagera sig politiskt. Målet är att fler ska ta plats som förtroendevalda år Politiken är i behov av fler representanter med funktionsnedsättningar men fördomar om att politiker och personer med funktionsnedsättning är olika människor står ofta i vägen. De fördomarna vänder det här projektet upp och ned på, säger projektledaren Yvonne Nordlund. Tio ungdomar deltar i projektet och undervisas i den demokratiska processen, samhällskunskap och retorik. Utbildningen sker framförallt muntligt, genom diskussioner och med hjälp av datorer. Jag tycker att det här projektet är väldigt nyttigt och det är bra att det finns. Man får en chans att lära sig i sin egen takt hur politiken fungerar, säger Ngoc Nguyen, 25 år. I utbildningen ingår också studiebesök på myndigheter, praktik och möten med politiker i föreningar och på riksdagsnivå. Eleverna lär sig även att påverka genom insändare och debattinlägg. Att få träffa politikerna har verkligen varit en kul upplevelse och att få ta lärdom av varandra på ett lite närmre håll. Men jag har mycket kvar att lära och jag hoppas jag får lära politikerna en och annan sak också. Vem vet, jag kanske sitter i Riksdagen en dag? säger Maria Marelius, 31 år. Myter&Fakta MYT: fakta: Politik är tråkigt och obe gripligt. Det rör inte mig! Den lokala och regionala politiken handlar om vår vardag och rör oss alla. I kommunernas obligatoriska uppgifter ingår bland annat: barnomsorg och skola, socialtjänst, äldre- och handikappomsorg, stadsplanering och byggfrågor, vatten och avlopp, renhållning, bibliotek och krisberedskap. I landstingens obligatoriska uppgifter ingår hälso- och sjukvård, tandvård för alla upp till 20 år och kollektivtrafik. källa: skl MYT: Politiker lyssnar inte på vanligt folk. fakta: Kommuner och landsting arbetar aktivt för att utveckla och förbättra dialogen med medborgarna. De flesta kommuner har en särskild klagomålshantering och många har infört medborgarförslag, där enskilda kan lämna egna förslag till fullmäktige. 70% 70% av Sveriges kommuner och landsting använder sig av system för medborgardialog. källa: skl 14 Uppdrag demokrati

15 REGIO- NAL REGIM KNÖL- AKTIGT MISS- LJUD HITCH- COCK- FILM LÄDER KORAN- KAPITEL FÖR SAMRÅD I LOKAL SKALA KAN MAN EFTER RÄKOR 500 I ROM KUNGÖR- ELSE Bild:www.sxc.hu _treasury_ of_ athens.jpg HON ÄR ETT SPEL SKÄR Å B O Å FISKAR KAN TORG BLI FÖR DEBATT TILL- VARA- TAR FOL- KETS RÖST KAN TAL- ANDE TYST- NAD SÅDAN SITTER INVAL- DA I KORT UKRA- INAS HUVUD- STAD VÄL VÄL TILLAGAD! KORTA DAGAR RÖD I INTRIG EN KALLES KOMMUN STRÅL- NING TVÅ LIKA KAN ANAS FLOD KAN KOMMA TILL MOS- PASS LANDS- TINGS- ÅTAG- ANDE SAM- HÄLLS- KLASS DET KAN SAMLA GRÄDDAN VERKAR MED IN- TENSI- TET ELE- GANS UTDÖD DJURART MOROT I RÖRELSE BEGAGNA SIG AV BLÅ DUNSTER BLIR GAMLA EKOR LÅNG- HALSAD FÅGEL BRUKAR MAN VID SKÄR- MAR KOMMU- NALT- ÅTAG- ANDE KANSKE EN AV- KNOPPAD RÖRELSE HÄR KAN VALFLÄSK GRANS- KAS SÅDAN KÄLLA GÖR IN- GEN GLAD RYSSJA VÄXT MED UNG I VISAN RÖJD AV INGEN PÅ DEN ÄR DET ALLS INGEN FART SOM EN KRON- BLOM FEJS I FOLK- MUN FATTAS INOM TULL- ARNA SISU HOS OSS UPPRÄTT- HÅLLS FASADER AMU- SERAS LISTIG ÄPPLE ELDS- TUNGA BLIR GAM- LA EKOR SLIDE- VÄXT STÅR FÖR ÅR HORN GÖTE- BORGS- LAG NORDAFRIKA TÖRSTAR EFTER DEMOKRATISKT SKID- ORT I KOK- SALT VÄXT- SAFT DEN KAN VARA POETISK DEN HAR SINA DRÖM- MAR ÅMAN- LAG PÅ DEN MÅ VI TYCKA TILL ÄMBETENS LEGENDMADAM Mångårig lokalpolitiker kan omstuvad bli något som ger inflytande GÖR EN DEL MED MORR- ANDE DE HAR EGET BOR- GAR- RÅD I EKEN LENNONS YOKO KAN LAS LAG DEN KAN TÄCKA TAK FÖRLÅT Lösning: Uppdrag demokrati 15

16 lokalpolitiker tar varje dag ansvar för vår vardag. På ditt uppdrag gör de sitt bästa för vården, skolan och omsorgen. Det är en fråga om demokrati. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM

UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN. God lokal demokrati - EN PLATTFORM UNDERLAG TILL DEMOKRATIBAROMETERN God lokal demokrati - EN PLATTFORM 1 2 Förord Valdemokrati är viktig, men väl så viktigt är vad som händer mellan valen: Har politikerna medborgarnas förtroende? Använder

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län?

Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? Hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Dalarnas län? 1 2 Korta fakta - Dalarnas län Sveriges Kommuner och Landsting har i

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015

FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 FOU VÄLFÄRD KARLSTAD 3-4 SEPTEMBER 2015 Hur påverkas välfärden av relationen mellan staten och kommunerna -vilken roll spelar politiken för vår välfärd? Hans Karlsson Kommuner, landsting och regioner 290

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2)

kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) kommuner och landsting som demokratiaktörer Samspel med medborgarna inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Samspel med medborgarna Inspirationsskrift för förtroendevalda (2) Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Ungas inflytande och delaktighet

Ungas inflytande och delaktighet KOMMUNER OCH LANDSTING SOM DEMOKRATIAKTÖRER Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6) Ungas inflytande och delaktighet INSPIRATIONSSKRIFT FÖR FÖRTROENDEVALDA (6) Upplysningar

Läs mer

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel

En utvecklingsdag för fullmäktige. uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige uppdrag och samspel En utvecklingsdag för fullmäktige Att vara förtroendevald politiker är ett lika viktigt som komplicerat uppdrag. Som förtroendevald behöver du känna

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kalmar län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Kalmar län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315

POLITISKT PROGRAM INLEDNING OCH VÄRDEGRUND. Antaget på kongressen 20150315 POLITISKT PROGRAM Antaget på kongressen 20150315 INLEDNING OCH VÄRDEGRUND s syfte är att stärka och stötta de anslutna ungdomsråden i deras strävan att skapa en bättre tillvaro för ungdomar där de verkar

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken.

Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras inom politiken. Instuderingsfrågor till samhällskunskapsprov 1 Riksdagen Så styrs Sverige Förklara vad ordet ideologier står för. Svar: En samling idéer som ligger till grund för hur man vill att samhället ska styras

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Ulrika Löfgren (S) Underskrifter Paragrafer Louise Pettersson. Lars-Peter Hållstrand. Ulrika Löfgren BEVIS OM ANSLAG

Ulrika Löfgren (S) Underskrifter Paragrafer Louise Pettersson. Lars-Peter Hållstrand. Ulrika Löfgren BEVIS OM ANSLAG 2014-06-11 28 Plats och tid Utställningssalen, Tierps bibliotek kl. 14.00-16.00 Beslutande Lars-Peter Hållstrand (S) ordförande Ulrika Löfgren (S) Per Bergsten (M) Barbro Jurell (FP) Joakim Larsson (SD)

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer