Ny kurs för. Jobben Vården Skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny kurs för. Jobben Vården Skolan"

Transkript

1 Ny kurs för Göteborg Jobben Vården Skolan

2 Göteborgs stad Mikael Janson till kommunfullmäktige Ingen elev skall kunna gå ur grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna. Det borde vara en självklarhet att alla får det stöd de behöver för att klara sig igenom skolan. Så är det nu inte idag. Det tänker jag göra något åt. Mikael Janson Landsvägsgatan Göteborg Det behövs fler vuxna i skolan! Skolan är i kris. Eleverna får inte den hjälp de har rätt till. Lärarna och rektorerna slits hårt och måste göra mycket annat än det de borde, nämligen skapa en bra skola. Utbildningen måste prioriteras. Alldeles för mycket av skolans pengar går till lokalhyror. Det är orimligt. Vi vill stoppa de planerade hyreshöjningarna för kommunens skolor. Det skulle ge skolan 40 miljoner mer, pengar som kan användas till lärare, förskolelärare, fritidspedagoger, vaktmästare och skolsköterskor. Det behövs fler vuxna i skolan, vuxna som lägger sig i och bryr sig om. Ingen skall inte behöva gå till skolan och vara rädd för att mobbas. Vi vill ha en skolpeng som följer eleven. Då kan eleven och föräldrarna fritt välja skola, oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola. Det ger en skola som utgår ifrån elevens behov och förutsättningar. Avskaffa de kommunala bolagen! Medborgarna har svårt att nå fram till oss politiker. Anställda vågar inte säga vad de tycker. Så skall det inte vara! Alla nämndmöten skall vara öppna, alla som vill skall kunna lyssna och ta del av debatten. Före möten i nämnder och kommunfullmäktige vill vi ha en allmänhetens frågestund, där du skall kunna ställa frågor. Vi vill ha direktval till stadsdelsnämnderna för att du skall få mer att säga till om. Skolstyrelser och brukarråd ger dig makt och möjlighet att själv vara med och fatta beslut om den verksamhet som direkt berör dig. I en kommun skall offentlighetsprincipen gälla, inte aktiebolagslagen! Därför vill vi sälja de kommunala bolagen. Det är ingen slump att de flesta skandaler skett i kommunala bolag.

3 Värdig vård på ålderns höst! De gamla som byggt upp vårt samhälle skall få den hjälp de behöver. Det är det minsta vi kan göra! Du skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, om du vill. Hemsjukvården måste därför byggas ut och samarbetet med hemtjänsten förbättras. Du som är gammal och sjuk skall inte behöva flytta runt för att få en bra vård och service. Vården skall komma till dig, inte tvärtom. Du skall kunna få ett eget rum på sjukhemmet om du önskar. Din integritet och rätt till avskildhet är självklar, oavsett hur gammal du är. Du som bor på sjukhem skall inte behöva betala hutlösa boendeavgifter. Läkarbesök skall ingå som en självklar del av den service du har rätt att begära. Du som anhörig måste få hjälp och möjlighet till avlastning när det blir för jobbigt, så att du orkar vidare. Stoppa uppsägningarna! Vi kan aldrig acceptera att en stor del av göteborgarna står utan arbete. Uppsägningarna inom skola, vård och omsorg måste stoppas. De anställda behövs på sina arbeten, inte i arbetslöshetsstatistiken. Fler lärlingsplatser ger dig som är ung bättre chanser i arbetslivet. Alla gymnasieelever skall ha företagande på schemat. Det måste bli lika naturligt att starta eget som att bli anställd. Fullt friska arbetssökande skall få aktivitetsbidrag istället för socialbidrag. Vi sänker skatten med en krona för att öka köpkraften framförallt för de lågavlönade. På Lindholmen vill vi se ett Idéernas Hus där forskare och entreprenörer kan träffa företag och finansiärer för att ta fram fler framgångsrika produkter i nya och gamla företag. Margita Björklund till kommunfullmäktige Jag vill att du skall kunna känna dig säker på Göteborgs gator och torg, på Avenyn och på spårvagnen. Därför behöver vi en extrasatsning på närpolisen och nolltolerans mot knarklangare på skolgårdar, bilstölder, klotter och skadegörelse. Margita Björklund Kråkbärsgatan V Frölunda / stadshuset.goteborg.se Göteborgs stad

4 Västra Götalands län Lars Nordström till regionfullmäktige Jag vill att Västra Götaland skall bli en framtidsregion präglad av tillväxt, välfärd, konkurrens och bra livsmiljö. Jag vill skapa en region med högklassig utbildning och rikt kulturliv, en region där människor vill bo och företag vill verka i. Lars Nordström Vättnedalsvägen 25 A V Frölunda Nya jobb kräver nya lösningar! Skall vi få bukt med arbetslösheten måste fler få jobb. Då går det inte att köra på i samma gamla vanliga hjulspår. Vi vill att Västra Götaland skall få pröva okonventionella vägar att skapa möjligheter för fler jobb, att regionen blir en frizon på arbetsmarknaden. Det är också dags för en regional aktiebörs i Göteborg. Vår vision är att Västra Götaland skall bli den bästa regionen för företag att verka i. Med Göteborg som naturlig tillväxtmotor skall regionen bli landets starkaste och en av Europas mest konkurrenskraftiga. Därför vill vi utveckla IT-tekniken, stärka utbildningen och förbättra infrastrukturen. Vi tycker att ett västsvenskt utvecklingssekretariat skall knytas till regionstyrelsen med uppgift att samordna regionens resurser. Du som är offentligt anställd inom regionen skall ha rätt till två års tjänstledighet om du startar eget företag. Satsa på högre utbildning! Skall Göteborg och hela regionen få en ökad ekonomisk tillväxt måste den högre utbildningen och forskningen hålla en hög nivå. En satsning på framtidsämnen som ekologi, internationell integration och IT är viktig. Tillgång till välutbildad arbetskraft är avgörande när det gäller att dra till sig företagens investeringar. Bristen på läkare är allvarlig. För att locka fler distriktsläkare och specialister vill vi inrätta kombinationstjänster, där en del av tiden är förlagd på universitetet och resten av tiden vid ett sjukhus i regionen. Läkarutbildningen i Göteborg behöver byggas ut. För att få fler utländska studenter till våra universitet och högskolor måste fler högklassiga kurser hållas på engelska. Studenter, forskare och professorer borde tillbringa minst en termin på ett utländskt universitet.

5 Du skall ha mer att säga till om! Regionen är till för medborgarna, inte för politikerna. Därför vill vi ha enkla och tydliga beslutsvägar. Vill du veta mer om regionens verksamhet och vart du kan vända dig i olika frågor, skall den informationen finnas lättillgänglig. Du skall kunna ta del av politiken, både när besluten fattas och innan frågorna är avgjorda. Därför vill vi att regionfullmäktige skall ha öppna sammanträden, som den som vill kan lyssna på. Vi vill också ordna frågestunder, hearings och allmänpolitiska debatter i hela regionen. Skilda valdagar till riksdagen, regionoch kommunfullmäktige skulle göra att de lokala frågorna fick större utrymme i debatten. Vi lyssnar gärna, vi vill veta vad du tycker. Dina tankar och funderingar kring politiken och hur saker sköts är viktiga. Hör av dig till oss! Patienten i centrum, inte i väntrum! Du som bor i Västra Götaland skall ha rätt att fritt välja var i regionen du vill ha vård. Du skall också kunna välja mellan privata och offentliga vårdgivare, båda skall följa samma höga kvalitetskrav. Du skall inte behöva ha remiss för att få vård av specialistläkare. Du skall få vård i tid, inte lida i vårdkön, därför vill vi återinföra vårdgarantin. Ingen skall behöva vänta mer än tre månader på behandling eller operation. Sjukvården behöver mer resurser. Oskicket att ha en påse pengar för hälso- och sjukvård och en påse pengar för försäkringskassan måste bort. Det viktiga är vilken hjälp du behöver när du blir sjuk, inte varifrån pengarna tas. Idag betalar försäkringskassan ut stora belopp till människor som bara väntar på behandling för att kunna börja jobba igen. Det vore bättre för alla om de fick vård snabbare istället. Cecilia Malmström till regionfullmäktige Mitt mål är att du som bor i regionen snabbt skall känna av fördelarna. Med det nya regionfullmäktige blir det demokratiska ansvaret tydligt, resurser kan samordnas bättre och regionen kan tala med en röst i det internationella samarbetet. Cecilia Malmstöm Landsvägsgatan Göteborg Västra Götalands län

6 Sveriges riksdag Eva Flyborg till riksdagen För mig är jobben den viktigaste frågan. Det är oacceptabelt att så många tvingas stå utan arbete och därigenom utan möjlighet försörja sig. Vi behöver fler starka och växande företag för att hundratusentals nya jobb skall skapas. Eva Flyborg Norra Liden Göteborg Jobb genom företagande! Sverige behöver fler skattebetalare, inte högre skatt. Hög skatt på arbete innebär färre jobb. Vi måste sänka skatten och arbetsgivaravgifterna, framför allt inom tjänstesektorn, för att få fart på Sverige. Vi vill minska krånglet för företagarna. Det är oacceptabelt att byråkratin får företag att avstå från att anställa. Det är dags att avveckla regleringar och subventioner. Sverige behöver en modernare och mer flexibel arbetsrätt. Företagsklimatet måste förbättras. Dubbelbeskattningen på aktier och riskkapital måste bort. Den huvudlösa snabbstängningen av Barsebäck måste stoppas. EMU är bra för Sverige. Ett medlemskap ger förutsättningar för låg inflation, låg ränta och därmed sunda statsfinanser. Då kan vi använda pengarna till vård och skola istället för dyra avbetalningar på statsskulden. Ett mänskligare Sverige! Alla har rätt till god vård och omsorg, oavsett ekonomi, ålder och bostadsort. Du skall alltid kunna få den vård du behöver, inte den vård din plånbok tillåter. God tandhygien får inte bli en klassfråga. Barn och ungdomar skall ha gratis tandvård. Sjuksköterskorna är grunden för en god vård och att sjukvården fungerar. Distriktssköterskornas rätt att skriva ut mediciner skall byggas ut. Du skall också kunna välja en egen husläkare, en läkare som du har förtroende för. Då slipper du repetera din sjukdomshistoria och får rätt vård snabbare. Du som är psykiskt eller fysiskt funktionshindrad skall kunna leva ett självständigt liv. Kommunikationer, lokaler och utemiljöer måste därför handikappanpassas. Du som har svåra funktionshinder skall ha rätt till en personlig assistent som du själv valt.

7 Höj lärarnas status! Vi är inte nöjda förrän alla elever kan läsa, skriva och räkna. Speciallärarna är viktiga för att alla skall få den hjälp de behöver. Betyg från årskurs sex ger både skolan, föräldrarna och eleven besked om hur det går. Nödvändiga stödresurser kan också sättas in i tid. Stolta lärare är en förutsättning för att skolan skall förbättras. Utan engagerade och duktiga lärare kan vi inte skapa en bättre skola. Lärarnas status måste höjas och deras insatser värderas högre. Höjda lärarlöner är ett konkret sätt vi vill visa detta på, ett annat är att införa lärarlegitimationer. Skolan måste arbeta med tydliga mål. Nationella prov skall användas som ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra skolan. Skolan skall ta ställning för humanistiska och demokratiska värderingar. Elever och föräldrar skall ges ökat inflytande. Jordgubbarna klarar vi själva! Demokratin är det enda politiska system som utgår från alla människors lika värde och ger dig som medborgare goda möjligheter att kontrollera makthavarna. Din insyn och ditt inflytande inom EU måste stärkas. I viktiga framtidsfrågor skall rådgivande europeiska folkomröstningar hållas. Även inom EU skall offentlighetsprincipen gälla. EU skall koncentrera sig på de stora frågorna, som miljö och internationell brottsbekämpning. Jordgubbarna, snuset och surströmmingen klarar vi själva. Liberaler är världsmedborgare. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter får inte göra halt vid Sveriges gränser. Vår solidaritet med andra demokratier och med demokratikämpar i diktaturerna skall vara grunden för svensk utrikespolitik. EU skall omfatta hela Europa. Demokratin i de forna kommunistdiktaturerna säkras bäst om de tillåts gå med i unionen. Erling Bager till riksdagen Slå vakt om svensk sjöfart och Göteborgs Hamn. Svensk sjöfart måste få likartade villkor som andra EU - länder. Nordsjöregionen och den marina miljön måste värnas. Stoppa norska och danska oljeborrningar i Skagerack. Erling Bager Forellgatan V Frölunda Sveriges riksdag

8 Sverige är på många sätt ett bra land att leva i. Men vi är inte nöjda. Mycket kan bli bättre. Sverige behöver en ny kurs. Det största problemet är arbetslösheten. Den knäcker människor. Den suger kraften ur hela samhället. Färre betalar skatt pengar som behövs till vården och skolan. Det är omänskligt att du som är gammal och blir sjuk inte får en värdig vård. Det är omänskligt att du som behöver vård tvingas lida halvårsvis eller längre i väntan på operation. Det är omänskligt att du som är ung tillåts lämna skolan utan de kunskaper som krävs för att du skall dig klara livet. I Folkpartiets Sverige har företagen bättre möjligheter att växa och anställa. Där finns värdig vård, utan köer. Där lär skolan eleverna att läsa, skriva och räkna. I Folkpartiets Sverige hindras ingen från att växa, där diskrimineras ingen på grund av kön, ras eller handikapp. Vi vill ha ett mänskligare Sverige! Jag vill veta mer om Folkpartiet liberalerna Jag vill veta mer om Liberala Ungdomsförbundet Plats för porto Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-post: Sten Sturegatan Göteborg E-post

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken Välkommen till nya moderaterna. Visst är Svedala en fantastisk kommun - nära till såväl natur som till stora städer. Med goda

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE UNG VÄNSTERS VALPLATTFORM 2010 www.ungvanster.se Vi förtjänar bättre! Gå med i Ung Vänster, www.ungvanster.se VI SKA BYGGA LANDET Sverige har förändrats. Vi som är unga idag är den

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010

Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 Ett tryggt Skåne Socialdemokratiska riktlinjer för att utveckla Skåne 2006-2010 1. Inledning...3 2. Ett tryggt Skåne att leva i...4 Trygg och tillgänglig vård... 4 Helhetssyn på hälso- och sjukvården i

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I

MANIFEST VAL- I I III I I II I I II II II I I II I II I I. OCH 89 vallöften. för. ett. mänskligare. I sverige I I I I II II I II II I I I I I I I I I VAL- MANFEST 13 VAL- MANFEST Steg OCH 89 vallöften för ett mänskligare sverige 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige Kristdemokraterna ser tre viktiga uppgifter under den kommande mandatperioden.

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010.

ANTECKNINGAR. Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24 augusti 2010. ANTECKNINGAR Datum Sida 2010-08-27 1 (8) Instans Kommunfullmäktige Tid Tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 19.00-21.10 Plats Kinna Teater, Kinna Närvarande Enligt kommunfullmäktiges protokoll den 24

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer