PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning

2 Bästa/bäste kund, Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret och butiken. Din apparat levereras med ett isatt gratis bläckband för en kortare prövotid. Du behöver inget Plug n Print-kort (=chip med information om bläckbandets kapacitet) för detta bläckband. Telefonbok Telefonkatalogen i din apparat kan lagra poster med åtskilliga nummer och sammanfatta åtskilliga poster i grupper. Du kan tilldela posterna olika ringsignaler. Målval 6 knappar Nummer som rings ofta kan programmeras in och ringas via de sex målvalsknapparna. Med målvalsknappen ringer du snabbt upp dessa nummer. Den trådlösa telefonen är utrustad med en egen telefonkatalog. Med hjälp av den trådlösa telefonen kan du skicka och läsa SMS-meddelanden (funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Du kan lyssna på meddelanden på apparatens telefonsvarare och spela in nya svarsmeddelanden. Funktioner Ställ in den trådlösa telefonens ring- och ljudsignaler, teckenfönster och menyfärger individuellt. Dessutom står det flera extrafunktioner, som till exempel Väckarklocka, Tidur, Födelsedagslarm och Rumsövervakning till förfogande. Du kan registrera upp till fem trådlösa telefoner på apparaten. Den inbyggda telefonsvararen lagrar ända upp till 30 minuters meddelanden. Du kan spela in interna och externa talmeddelanden (= Memos). Via fjärrförfrågan kan du avlyssna nya meddelanden från vilken telefon som helst. Med VIP-koden kan inkommande samtal nå dig även om telefonsvararen är påkopplad. Skicka faxmeddelanden i olika upplösning till en eller flera mottagare t.ex en grupp. Du kan ringa upp fax och färdigställa dokument för uppringning. Faxmallar I apparaten finns det fem faxförlagor lagrade som du kan skriva ut. Med hjälp av dem kan du snabbt skapa till exempel ett kort faxmeddelande eller en inbjudan. Välj mellan upplösning för text och foto för att kopiera dokument med apparaten. Du kan även göra åtskilliga kopior. Skicka SMS-meddelanden från apparaten när telefonanslutningen för denna tjänst är friställd (funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Inkomna SMS-meddelanden hanterar du med hjälp av den omfångsrika funktionerna i SMS-menyn. Aktivera meddelandetjänsten per SMS och du får ett SMSmeddelande t.ex på din mobiltelefon om det vid din frånvaro inkommer samtal, fax eller andra meddelanden. (Funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Apparaten kan skriva ut Sudoku i fyra olika svårighetsgrader med lösning om så önskas. Mycket nöje med din apparat och dess mångfaldiga funktioner! Om den här bruksanvisningen Med installationshjälpen på följande sidor kan du snabbt och enkelt ta din apparat i bruk. Detaljerade beskrivningar finner du i följande kapitel i denna bruksanvisning. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Beakta framförallt säkerhetsanvisningar för att garantera en problemfri användning av din apparat. Tillverkaren övertar inget ansvar om du inte skulle iaktta anvisningarna. I denna bruksanvisning beskrivs flera modeller av apparater. Observera att somliga funktioner endast är tillgängliga för bestämda modeller. Använda symboler Varning för fara Varnar för personfara, produktskada eller andra föremål såväl som för potentiell förlust av information. Skador kan uppstå genom icke fackmässig hantering. förklaring av anvisningar Med detta tecken markeras tips som hjälper dig att använda din apparat på ett effektivare och enklare sätt. 2 Philips PPF

3 Innehåll Bästa/bäste kund,... 2 Om den här bruksanvisningen Allmänna säkerhetsanvisningar Översikt... 6 Översikt menyfunktioner... 6 Apparatöversikt... 7 Den trådlösa telefonens panel... 8 Panel Första idrifttagningen Förpackningsinnehåll Sätta upp pappershållare Ladda papper Ansluta hörlur Anslutning av telefonsladd Anslutning av nätsladd Första installation Iläggning av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen Idrifttagande av den trådlösa telefonen Telefonfunktioner Ringa från apparaten Telefonering med trådlös telefon Aktivering av extra telefonfunktioner Handsfree Dämpning Inspelning av telefonsamtal Vidarekoppling av telefonsamtal Interna telefonsamtal Nummerpresentation (CLIP) Missade inkomna samtal Telefonboken i apparaten Spara poster Redigera post Radering av poster Grupp Snabbval Den trådlösa telefonens telefonbok 19 Sparande av post Ändring av post Radering av post Tillägg av extra nummer Ändring av ringsignal Aktivering av alternativ Trådlös telefon Sökning av trådlösa telefoner Påslagning och avstängning Navigering i menyn Låsning av knappar Aktivering av nödnummer Extrafunktioner Telefonsvarare Påslagning och avstängning Bearbetning av svarsmeddelande Lyssnande av meddelanden Radering av meddelanden Inställning av vidarekoppling och fjärrstyrning Använda fjärrförfrågan Fjärrförfråganfunktioner Inspelning av interna minnen Ändring av inställningar Fax Sändning av faxmeddelande Manuell sändning av faxmeddelande Val av direktval eller underadress Gruppsändning (= broadcasting) Uppskjuten sändning av faxmeddelande Mottagning av faxmeddelande Manuell mottagning av faxmeddelande Sändning av faxmeddelanden Använda faxmall Kopiering Sätta i dokument Kopiera Skapande av flera kopior SMS SMS-förutsättningar Sändning av SMS Meddelande per SMS Ta emot SMS Läsning av SMS-meddelande Aktivering av SMS-funktioner Skriva ut SMS Radering av SMS-meddelande Ändring av inställningar Spel och nöje Sudoku Inställningar på apparaten Inmatning av datum och klockslag Välja språk Välja land Mata in nummer Mata in namn Ställa in kontrast Minska överföringshastighet Stänga av och sätta på sidanpassning Ställa in ringsignaler Ställa in faxväxel Skriva ut listor och hjälpsidor Starta första installation Innehåll 3

4 14 Inställningar på den trådlösa telefonen...41 Val av språk Ändring av bakgrundsbild Ändring av menyfärger Inställning av kontrast Inställning av ringsignaler Påslagning och avstängning av knapp- och ljudsignaler Påslagning respektive avstängning av Viloläge Programmerbara knappar Automatisk lyftning och påläggning av telefonen Återställning av den trådlösa telefonen Visning av samtalslistor och händelser Telefonanslutningar och sidoanslutna apparater Upprätta telefonanslutningar och -tjänster Registrering och avregistrering av andra trådlösa telefoner Anslutning av andra enheter Använda sidotelefoner (Easylink) Service Undersöka tillgången på bläck Byte av inkfilm Avhjälpa pappersstopp Avhjälpa dokumentstopp Rengöring Visande av batteriernas laddningsnivå Byte av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen Firmware-Version Använda servicekoder Snabbhjälp Bilaga Tekniska data Garantibestämmelser Konformitetsintyg Philips PPF

5 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Faxen har testats enligt normerna EN respektive IEC och får endast användas i telefon- och elnät som uppfyller dessa standarder. Faxen är speciellt byggd för användning i det aktuella inköpslandet. Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Utplacering av apparaten Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Skulle apparaten falla ner kan den såväl skadas som skada människor särskilt småbarn. Dra alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem och därmed skada sig själv alternativt skada apparaten. Avståndet till andra apparater och föremål måste vara minst 15 cm. Avståndet till andra apparater eller föremål måste vara minst 15 cm, vilket även gäller för användning av extra trådlösa telefoner. Placera inte apparaten i närheten av radio- och TV-apparater. Haka i apparatens lock helt Haka i apparatens lock helt när ni öppnar apparaten. Ni kan skada er om locket faller ner när ni arbetar vid apparaten. Skydda apparaten mot direkt solljus Skydda apparaten mot direkt solljus, hetta, stora temperaturförändringar och fukt. Placera inte apparaten i närheten av värme- eller klimatanläggningar. Beakta anvisningarna om temperatur och luftfuktighet i den tekniska informationen. Apparaten måste luftas tillräckligt Apparaten måste luftas tillräckligt och får inte övertäckas. Placera inte apparaten i ett stängt skåp eller i en låda. Ställ den inte på ett mjukt underlag, som till exempel täcke eller kudde, och täck inte heller över ventilationsöppningarna. Apparaten kan i så fall bli överhettad och fatta eld. Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den, ska du genast dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt då en teknisk serviceverkstad undersöka apparaten. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten, nätuttaget eller telefonjacket med våta händer. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Skilj apparaten från eluttag om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten och låt en serviceverkstad undersöka apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Förpackningarna av plast får inte hamna i barns händer. Magnetisk telefonlur Apparatens telefonlur är magnetisk. Tänk på att små metallföremål (gem med mera) kan fastna på luren. Strömtillförsel Testa om nätspänningen i din apparat Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. Använd endast bifogad nät- och telefonkabel. Använd endast bifogad nät- och telefonkabel. Apparaten har varken på- eller avstängningsknapp. Placera apparaten så att eluttaget är lätt att nå. Apparaten har varken på- eller avstängningsknapp. I nödfall måste du skilja apparaten från eltillförsel genom att dra ut nätkontakten. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Avskilj apparaten från både el- och telefonnätet under åskväder: Avskilj apparaten från både el- och telefonnätet under åskväder: Om det inte är möjligt skall du inte använda apparaten under åskväder. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Använd under inga omständigheter flytande, i gasform eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc..). Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Om displayen går sönder kan en svagt frätande vätska läcka ut. Undvik att få vätskan på huden eller i ögonen. Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott; Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott (lagrad data bibehålls). Reparation Vänligen beakta anvisningarna på displayen och i felrapporten om störningar uppkommer. Försök inte reparera apparaten själv. Icke fackmässig behandling kan leda till person- och produktskador. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten. Avlägsna inte typskylten från apparaten. Om du gör det upphör garantin att gälla. Förbrukningsmaterial Använd uteslutande originalförbrukningsmaterial. Dessa erhåller ni i specialistbutik eller via vår beställningsservice (se baksidan av den här bruksanvisningen). Andra förbrukningsmaterial kan skada apparaten respektive minska apparatens livslängd. Se till att gammalt förbrukningsmaterial omhändertas enligt avfallsbestämmelserna i ditt land. Trådlös telefon Ställ aldrig den trådlösa telefonen i laddningsstationen utan uppladdningsbara batterier. (Ställ den aldrig med engångsbatterier.) Installera och använd inte den trådlösa telefonen i fuktig miljö. Ta inte i den trådlösa telefonen med våta händer. Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av den trådlösa telefonens sändningssignaler. Beakta mögliga användarföreskrifter (eller - inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar. De använda uppladdningsbara batterierna skall skall avfallshanteras enligt återvinningsbestämmelserna i ditt land. Allmänna säkerhetsanvisningar 5

6 2 Översikt Översikt menyfunktioner Följande funktioner är tillgängliga på apparaten. Det finns två möjligheter att aktivera dem: Menynavigering Navigering i menyn: Tryck antingen på OK eller någon av pilknapparna [ för att öppna funktionsmenyn. Bläddra genom menyn med hjälp av [. Välj en menyfunktion genom att trycka på OK. Med C återvänder du till den föregående menynivån. Med STOP avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Direktuppringning Aktivering av funktionerna direkt: Med funktionsnumret aktiverar du en menyfunktion direkt. Tryck på OK och ange det aktuella funktionsnumret med hjälp av sifferknapparna. Bekräfta med OK. Du hittar funktionsnumren i listan nedan. Hjälp 6 - Funktionslista Tryck på i och 6 för att skriva ut en lista över alla funktionerna och inställningarna som rör apparaten. 1Telefonkatalog 11 Sök post (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Sök post...sidan Ny post (PPF) 12Ny post...sidan Skapa grupp 13 Skapa grupp...sidan Snabbval (PPF) 14 Snabbval...sidan Ändra poster 15 Ändra poster...sidan Radera poster 16 Radera poster...sidan Skriva ut post 17 Skriv ut poster...sidan 39 2 Samtal 21 Inkomna samtal (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Inkomna samtal...sidan Utgående samtal (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Utgående samtal...sidan Skriva ut post 23 Skriv ut poster...sidan 39 3 Fax 31 Pollning hämta 31 Pollning hämta...sidan Pollning sändning 32 Pollning sända...sidan Uppskjuten sändning av faxmeddelande 33 Uppskjuten sändning av faxmeddelande.sidan Gruppsändning 34 Gruppsändning (= broadcast)...sidan Utskrivning av faxjournal 35 Utskrivning av faxjournal...sidan Utskrivning av sändrapport 36 Utskrivning av sändrapport...sidan Skriv ut förminskat 37 Skriv ut förminskat...sidan Reducering av överföringshastighet 38 Reducering av överföringshastighet...sidan 38 4 Övrigt 41 Utskrivning av samtalslista 41 Utskrivning av samtalslista...sidan Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar 42 Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar...sidan Använda faxmall 43 Använda faxmall...sidan Inställning av kontrast 44 Inställning av kontrast...sidan Använda servicekod 45 Använda servicekoder... sidan Undersöka tillgången på bläck 46 Undersöka tillgången på bläck... sidan Förfrågan om firmware-version 47 Firmware-Version... sidan Sudoku 48 Sudoku... sidan 37 5 Faxväxel 51 Inställning av dagläge 51 Inställning av dagläge... sidan Inställning av nattläge 52 Inställning av nattläge... sidan Inställning av tidur 53 Inställning av tidur... sidan Easylink 54 Easylink... sidan Ställa in ringsignaler 55 Ställa in ringsignaler... sidan 39 6 SMS 61 Sänd SMS (PPF /695) 61 Sänd SMS... sidan Läs SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Läs SMS... sidan Skriv ut SMS 63 Skriv ut SMS... sidan Radera SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Radera SMS... sidan Meddelande per SMS 65 Meddelande via SMS... sidan SMS-åtkomst 66 SMS-åtkomst... sidan 36 7 Telefonsvarare 71 Påslagning respektive avstängning av telefonsvararen (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Påslagning respektive avstängning av Viloläge... sidan Lyssnande på meddelanden (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Lyssnande på meddelanden... sidan Inspelning av interna minnen (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Inspelning av interna minnen... sidan Inställning av inspelningstid 74 Inställning av inspelningstid... sidan Bearbetning av svarsmeddelande (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Bearbetning av svarsmeddelande... sidan Användning av svarsmeddelande utan att ett meddelande spelas in 76 Användning av svarsmeddelande utan att ett meddelande spelas in (= externt minne)... sidan Vidarekoppling av meddelanden 77 Vidarekoppling av meddelanden... sidan Ange VIP-kod 78 Ange VIP-kod... sidan Inmatning av åtkomstkod 79 Inmatning av åtkomstkod... sidan 26 8 Trådlös telefon 81 Sökning av trådlösa telefoner 81 Sökning av trådlösa telefoner... sidan Registrering av trådlös telefon 82 Registrering av trådlös telefon... sidan Avregistrering av trådlös telefon 83 Avregistrering av trådlös telefon... sidan 45 9 Inställningar 91 Inmatning av tid och datum 91 Inmatning av tid och datum... sidan Val av språk 92 Val av språk... sidan Val av land 93 Val av land... sidan Mata in nummer 94 Mata in nummer... sidan Mata in namn (PPF) 95 Mata in namn... sidan Upprätta telefonanslutningar och -tjänster 96 Upprätta telefonanslutningar och -tjänster... sidan 44 6 Philips PPF

7 Apparatöversikt Översikt, Primo Voice Telefonlur ƒ Pappershållare Dokumentmatare (texten uppåt) Panel med teckenfönster )-uttag uttag för telefonluren EXT-uttag uttag för andra apparater ˆLINE-uttag uttag för telefonkabel PPF 63x, PPF 67x Scannerglas ƒ dokumentintagets valsar Intagsvalsens beläggning Dokumentledning / scannerfolie Skydd för scanner och det automatiska dokumentintaget Tandrad för att spänna bläckbandet ˆ Bläckbandsrulle i den bakre bläckbandsbehållaren Bläckbandsrulle i den främre bläckbandsbehållaren Š Kontaktfäste för Plug n Print-kortet Fästen för skydd av scanner och det automatiska dokumentintaget Innenansicht nummeriert Beskrivning av inre delar Översikt 7

8 Den trådlösa telefonens panel Monochrome Dect Colour Dect Paneel Dect Kombi Programknapp, vänster õ Programmerbar knapp (lagrad funktion visas på teckenfönstret) Programknapp, höger ô Programmeringsbar knapp (lagrad funktion visas i teckenfönstret)/aktivera alternativ/bekräfta val Grön knapp Tryck kort: Telefonera/Ta emot samtal/handsfree / Tryck länge: Återuppringning/Slå på den trådlösa telefonen Röd knapp Tryck kort: Avsluta samtal/avbryt menyfunktionen / Tryck länge: Stäng av den trådlösa telefonen Telefonboksknapp m Tryck kort: Aktivera apparatens telefonbok / Tryck länge: Aktivera den trådlösa telefonens telefonbok SMS-knapp _ Aktivera SMS-menyn (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Pilknappar [ Aktivera menyfunktioner/navigera i menyn/välj alternativ/flytta markören/ställ in ljudstyrka C-knapp C Tillbaka till tidigare menynivå/radera enskilda tecken OK-knapp OK Aktivera menyfunktioner/bekräfta inmatningar Telefonsvarare-knapp 1/b Tryck länge: Aktivering av telefonsvararmenyn Knapplås */ Tryck länge: slå på respektive stäng av knapplåset Knappen 0 Ange specialtecken R-knapp R Hoppa fram och tillbaka mellan samtal (= pendla) Intercom-knapp { Koppla ett samtal vidare till apparaten eller till en annan trådlös telefon Symboler i LCD-teckenfönstret Monochrome Dect Display Monochrome Dect Colour Dect Display Colour Dect Indikator över batteriernas laddningsnivå Telefon INT Internt telefonsamtal (= Intercom) med en annan trådlös telefon eller faxen Telefon EXT Externt telefonsamtal SMS _ Nytt SMS-meddelande har kommit Telefonsvarare Telefonsvararen påslagen Väckarklocka Väckarklockan påslagen Tidur Tiduret påslaget Registreringsnummer 1 Nummer, med vilket den trådlösa telefonen har registrerats vid basstationen Colour Dect Knapplås ï Knapplåset påslaget Viloläge ð Viloläget påslaget (alla ringsignaler avstängda) Uppladdningsbara batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Tänds när nya meddelanden har kommit/lista över de nya meddelandena, inklusive undermenyer/blinkar vid apparatfel (till exempel när det saknas inkfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under ett telefonsamtal: Koppla ett samtal vidare till en bestämd eller till alla trådlösa telefoner / I utgångsläget: Sök trådlösa telefoner (alla registrerade trådlösa telefoner ringer) Snabbval Snabbvalsknappar ë Tryck kort: Aktivera snabbvalpost / Tryck länge: Ändra snabbvalspost Telefonbok ma Tryck kort: Aktivera telefonboksposter. Välj poster med [ / Tryck länge: Spara ny post Faxväxel ¼/º/» Ställ in tiduret och faxmottagningsläget (= faxväxel). Inställt läge visas i teckenfönstret (dag), (natt). Aktiverat tidur extra med Stopp (AB) STOP Avbryt funktionen / Återvänd till utgångsläget / Kasta ut dokumenten / Avsluta återgivningen av meddelanden (AB) C Tillbaka till tidigare menynivå / Tryck kort: Radera enskilda tecken / Tryck länge: Radera hela inmatningen / Under återgivningen: Radera enskilt meddelande / I utgångsläget: Radera alla meddelanden Pilknappar [ Aktivera menyfunktioner/navigera i menyn/välj alternativ/flytta markören/ställ in ljudstyrka OK OK Aktivera menyfunktioner/bekräfta inmatningar Start START Tryck kort: Starta överföringen av meddelande / Tryck länge: Starta pollning Telefonsvarare b Aktivering av telefonsvararmenyn Hjälp i Tryck kort: Skriv ut hjälpsidor och inställningslistor / Tryck länge: Starta processen för den första installationen Copy (SMS) COPY Tryck kort: Skapa en kopia / Tryck länge: Skapa flera kopior / Skriv ut SMS Upplösning ã Ställ in högre upplösning för faxning och kopiering (UPPLÖSN:STANDARD, UPPLÖSNING: FIN, UP- PLÖSNING: FOTO) SMS (Stöds inte överallt) _ Aktivera SMS-menyn (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Sifferknappar Sifferknappar Ange siffror, bokstäver och specialtecken Tryck kort: Lista över de tio senast valda numren (= återuppringningslista) / Tryck länge: Lista över de senaste tio inkomna samtalen (= samtalslista) Högtalaren (PPF /695 SPFX 48/49) ß Välj med pålagd telefonlur / Handsfree högtalarknapp R Tryck kort: Lägg till ett kort ledningsavbrott (hookflash) som prefix på företagsväxlar (PABX) eller vid aktivering av specialfunktioner i det allmänna telefonnätet (PSTN) / Tryck länge: Lägg till en uppringningspaus PPF Översikt 9

10 3 Första idrifttagningen Förpackningsinnehåll Förpackningsinnehåll Primo - Voice Faxjet ƒ Telefonlur Spiralkabel för telefonlur Pappershållare Nätkabel med stickkontakt (specifik för landet ifråga) Telefonkabel med kontakt (landsspecifik) Förpackningsinnehåll, Dect ˆ Laddningsstation Tre uppladdningsbara batterier Š Trådlös telefon Bruksanvisning Bruksanvisning med installationshjälp (utan uppbyggnad) Flera trådlösa telefoner Det ingår flera trådlösa telefoner beroende på modellen. Förpackningsinnehåll Ladda papper Pappersformat Du måste lägga i papper innan du kan ta emot dokument eller kopiera. Använd endast lämpligt papper i standardformat A4 ( millimeter helst 80 g/m 2 ). Beakta uppgifterna i den tekniska datan. Iläggning av papper Lufta igenom pappersbunten och skapa en jämn kant genom att slå arken lite lätt mot en plan yta. På så vis förhindrar du att flera ark dras in samtidigt. Förbereda papper Ladda papper 1 Fäll spaken till höger om pappersmataren framåt. 2 Lägg i papper i pappersmataren. Du kan lägga i maximalt 50 ark (A4 80 g/m2). 3 Fäll spaken till höger om pappersmataren bakåt för att fixera papperet. Ladda papper Förpackningsinnehåll Sätta upp pappershållare Sätta upp pappershållare Skjut in pappershållaren i spåren på dokumentmataren. Skjuta in pappershållaren Vänligen vänd dig till din specialiståterförsäljare eller vår kundtjänst om delar saknas eller är skadade. Ansluta hörlur Ansluta hörlur Sätt i den ena änden av spiralkabeln i uttaget på telefonluren. Stoppa in andra änden i uttaget som är utmärkt med )-Symbolen. Ansluta hörlur 10 Philips PPF

11 Anslutning av telefonsladd Anslutning av telefonsladd Ansluta telefonkabel Anslut telefonsladden till det uttag på apparaten som är märkt med LINE (Rj-11-anslutning). Sätt i telefonproppen i ett telefonjack. Anslutning av telefonsladd Anknytningsanläggningar 1 Anslutning av nätsladd Nätspänning ställe för placering Nätsladd till apparaten Anslutning av nätsladd till apparaten Nätkabelanslutning Sätt i nätkabeln i uttaget på baksidan av faxen. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag. Ansluta nätkabel Nätsladd till laddningsstationen Anslutning av nätsladd till laddningsstationen Sätt i stickkontakten till laddningsstationen i ett vägguttag. Ladestation anschließen Den här apparaten är en analog fax (grupp 3). Den är inte en ISDN-fax (grupp 4) och kan därför inte användas direkt via en ISDN-anslutning. Den behöver därför antingen en (analog-)adapter eller en anslutning för analoga slutapparater. Om du ansluter apparaten som telefonväxel till en telefonanläggning, så måste du ställa in den för telefonväxelfunktion (se även kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44). Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. Första installation Starta första installation Den första installationsprocessen startar när du har anslutit apparaten till elnätet. Tryck på i. Apparaten skriver ut en hjälpsida. Välja språk 1 Välj önskat språk för teckenfönstret genom att trycka på [. Välja land Ställ in land på korrekt sätt Ställ in vilket land som ni använder apparaten i. Din apparat kommer annars inte att vara anpassad till telefonnätet. Om ditt land inte finns i listan måste du välja en annan inställning och använda den korrekta telefonkabeln i landet. Fråga er specialiståterförsäljare. Inställning av land 1 Välj med hjälp av [ det land, där apparaten ska användas. Efter inmatningen skriver apparaten ut ytterligare en hjälpsida och testar telefonanslutningen. Mata in nummer sidhuvud Ditt faxnummer och ditt namn sänds längst upp på varje faxsändning (sidhuvudet) tillsammans med datumet, tiden och antalet sidor. Mata in nummer 1 Ange ditt faxnummer. Med # eller * kan du skriva ett plustecken. Mata in namn Mata in namn 1 Ange ditt namn. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange särtecken genom att trycka på 0. Tryck på aktuell knapp tills önskad bokstav eller särtecken visas på displayen. Med [ flyttar du markören. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Efter inmatningen skriver apparaten ut en översikt över funktionerna. Mata in klockslag och datum Mata in klockslag/datum 1 Ange tiden, till exempel 1400 för klockan Ange datumet (alltid två siffror), exempelvis för den 8 juni Hjälp 2 - Första installationsprocess Du kan alltid starta om processen med den första instrallationen. Tryck på i och 2. Första idrifttagningen 11

12 Iläggning av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen 1 Lägg i de nya uppladdningsbara batterierna i batterifacket med plus- och minuspolerna enligt bilden i batterifacket. Lägg aldrig engångsbatterier i den trådlösa telefonen. Beakta uppgifterna i den tekniska datan. 2 Lägg locket på batterifacket och skjut det uppåt, tills att det hakar i. 3 Ställ den trådlösa telefonen i laddningsstationen. Ställ aldrig den trådlösa telefonen i laddningsstationen utan uppladdningsbara batterier. Låt den trådlösa telefonen sitta kvar minst tolv timmar i laddningsstationen. Under uppladdningen kan batterierna bli något varma, men det är inte farligt. Idrifttagande av den trådlösa telefonen Påslagning av den trådlösa telefonen Tryck minst två sekunder på den gröna knappen för att slå på den trådlösa telefonen. Den trådlösa telefonen är registrerad Den trådlösa telefonen är normalt registrerad på just din apparat vid leveransen. Tryck på OK i utgångsläget. I teckenfönstret visas vid vilken basstation och med vilket nummer som den trådlösa telefonen har registrerats. Oregistrerade trådlösa telefoner Har du köpt en modell med flera trådlösa telefoner, är bara en av dem registrerad på apparaten. Lägg i de uppladdningsbara batterierna enligt beskrivningen ovan och registrera de trådlösa telefonerna på apparaten (se även kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunktioner Läs i kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44, hur du ansluter andra trådlösa telefoner och andra apparater och vilka funktioner som finns tillgängliga. Ringa från apparaten Slå önskat nummer. Det finns flera möjligheter att välja mellan: Lyft därefter luren. Direktuppringning Du kan även lyfta luren först och därefter slå ett nummer. Uppringningen startar omgående. Manuellt val: Slå önskat nummer med siffertangenterna. Telefonkatalog: 1 Tryck på ma. Ni kan även ringa upp telefonboksposterna genom att trycka OK, 11 och OK. 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Du kan spara en post ett flertal gånger med samma namn men i en annan kategori. I telefonboken syns kategorins begynnelsebokstav bakom posten. Snabbval: Tryck på önskad snabbvalsknapp (ë). Återvalslista: Tryck Välj med hjälp av [ en post ur listan med de valda numren. Utgående samtal Ni kan även ringa upp återvalslistan genom att trycka OK, 22 och OK. Samtalslista: Håll en längre stund (minst två sekunder). Välj med hjälp av [ en post ur listan med de inkomna samtalen. Erhållna samtal Ni kan även ringa upp samtalslistan genom att trycka OK, 21 och OK. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Sidoanläggningar Sidoanläggningar Såväl många företag som vissa privathushåll har egen telefonväxel (PABX). Du måste slå ett prefix för att få en fri linje från en telefonväxel ut på det allmänna telefonnätet (PSTN). Ange antingen det prefix som du når det allmänna telefonnätet med, innan du anger det önskade numret, eller välj en lagrad post. Oftast är det siffran 0. Fel tjänstesifferkod I enstaka fall kan tjänstesifferkoden bestå av en annan siffra eller vara tvåsiffrig. Vid äldre telefonanläggningar kan tjänstesifferkoden vara R (= Flash). Håll ner R, för att knappa in denna tjänstesifferkod. Skulle det inte vara möjligt att komma ut på det allmänna telefonnätet, får du fråga din teleleverantör. Installation av telefonväxel Om faxen ska användas kontinuerligt vid en telefonväxel, så ska du spara prefixet med funktionen 96 (se sidan 44). Förening av nummer Du kan kombinera och ändra angivna siffror och sparade poster manuellt, innan uppringningen startar. Har du till exempel sparat prefixet till en prisvärd teleleverantör (callby-call) som telefonbokspost, ska du välja den posten och slå det efterföljande numret manuellt alternativt välja en annan lagrad post. Infoga valpaus Det kan vara nödvändigt att infoga en valpaus i telefonnumret t.ex för myndighetssifferkod, för att genom valsnummer eller underadress eller i ett riksvalnummer. Tryck på R. Den andra delen av numret rings upp först om förbindelsen med huvudnumret upprättats. Telefonering med trådlös telefon Välj nummer Slå önskat nummer. Det finns flera möjligheter att välja mellan. Tryck sedan på. Direktuppringning Du kan även trycka på först och sedan välja ett nummer. Uppringningen startar omgående. Koppling av faxmeddelande till apparaten Tar du emot ett samtal på den trådlösa telefonen och hör att det är ett inkommande faxmeddelande (konstant ton eller tystnad), kan du starta faxmottagningen på apparaten. Tryck antingen på START på apparaten eller på *5 på den trådlösa telefonen. Manuellt val: Slå önskat nummer med hjälp av sifferknapparna. Den trådlösa telefonens telefonbok: 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Har du lagt till ett extra nummer till en post, så visas den posten dubbelt i telefonboken. Symbolen för kategorin står framför namnet. Telefonboken i apparaten: 1 Tryck på m. 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Återuppringningslista: Trycke länge (minst två sekunder). Välj med hjälp av [ en post ur listan med de valda numren. Samtalslista: 1 Tryck på [ och välj SAMTAL med hjälp av [. 3 Välj med hjälp av [ från vilken lista som du vill välja ett nummer. 5 Välj ett nummer med hjälp av [. Inställning av ljudstyrka Du kan med hjälp av [ ställa in ljudstyrkan från den trådlösa telefonens högtalare under ett pågående samtal. Telefonfunktioner 13

14 Letande efter nummer Letande efter nummer Du kan leta efter telefonboksposter under ett pågående samtal. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj med [ TELEFONBOK. 3 Välj den önskade posten med hjälp av [. En menynivå tillbaka Med õåtergå kommer du tillbaka till den tidigare menynivån. Aktivering av extra telefonfunktioner stöds inte i alla länder och nätverk (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Extra telefonfunktioner Det går att använda andra telefonfunktioner med faxens hjälp, exempelvis pendling, trepartssamtal och vidarekopplingar. Fråga din teleleverantör om de funktionerna finns tillgängliga på din anslutning. Signalen till anslutningspunkten, för att aktivera de här tjänsterna, är ett kort ledningsavbrott (hook-flash). Tryck på R för att aktivera de extra telefonfunktionerna. På apparaten Aktivering av ett andra samtal 1 Tryck på R under ett pågående samtal. 2 Ange det önskade numret med sifferknapparna eller välj en lagrad post. Tryck på R för att växla mellan samtalen. Växling mellan samtal Växling mellan samtal Tryck på R för att växla mellan samtalen. Mottagning av ett andra samtal Samtal väntar Under ett pågående telefonsamtal kan du genom en signal få information om ett annat samtal (= Samtal väntar), under förutsättning att din teleleverantör erbjuder den tjänsten. Signalen för Samtal väntar är avstängd vid leveransen. Mottagning av ett andra samtal Tryck på R under det pågående samtalet för att ta emot det nya samtalet. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar 1 Tryck på OK, 42 och OK. 2 Välj med [ om du vill slå på eller stänga av Samtal väntar. På den trådlösa telefonen Mottagning av ett andra samtal Tryck på ô ACCEPT under det pågående samtalet för att ta emot det nya samtalet. Växling mellan samtal (= Pendling) 2: Pendling Kortkommando: Tryck på R för att växla mellan samtalen. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj VÄXLA genom att trycka på [. Aktivering av ett andra samtal Val av ett nummer till Kortkommando: Tryck på õ och välj det nya numret. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj med [ ANDRA SAMTAL. 3 Ange det önskade numret med hjälp av sifferknapparna. 4 Tryck på ô Ring. 1: Avslutande av ett samtal Kortkommando: Tryck på õ och 1 för att avsluta det pågående samtalet och aktivera det parkerade samtalet. Handsfree På apparaten 1 Tryck på ß för att telefonera med pålagd telefonlur. Du hör en kopplingston från högtalaren. 2 Ange det önskade numret med sifferknapparna eller välj en lagrad post. Uppringningen startar omgående. Det går inte att ändra felaktigt angivna siffror. Telefonlur bredvid faxjeten Lägg telefonluren med mikrofonen uppåt bredvid faxjeten för att höra så bra som möjligt. På den trådlösa telefonen Låg batterinivå Den här funktionen är inte tillgänglig, om den trådlösa telefonens batterinivå är låg. Ställ den trådlösa telefonen i laddningsstationen. Påslagning av Handsfree 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj HANDSFREE genom att trycka på [. Avstängning av Handsfree 1 Välj HANDSFREEigen. 2 Tryck på ô Dezact. Påslagning/avstängning av Handsfree Du kan även slå på och stänga av handsfree-funktionen genom att trycka på under ett pågående samtal. Dämpning Dämpning Dämpa telefonluren under ett samtal, om du vill tala med någon annan, utan att din samtalspartner i telefonluren kan lyssna. På apparaten 1 Tryck på C under ett pågående samtal. Din samtalspartner i telefonluren kan inte längre höra vad du säger. 2 Tryck en gång till på C för att fortsätta samtalet. 14 Philips PPF

15 På den trådlösa telefonen Dämpning på Dect 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj KONFIDENTIELLT genom att trycka på [. Din samtalspartner i telefonluren kan inte längre höra vad du säger. 4 Tryck på õ Lämna för att fortsätta samtalet. Dämpning Du kan även dämpa den trådlösa telefonen respektive upphäva dämpningen genom att trycka länge på C (minst två sekunder). Inspelning av telefonsamtal Inspelning av telefonsamtal Du kan spela in ett telefonsamtal. Efter inspelningen blinkar ä-knappen och du kan lyssna på inspelningen på samma sätt som på ett meddelande på telefonsvararen. Inspelning av telefonsamtal Du måste informera din samtalspartner, innan du spelar in ett telefonsamtal. Inspelning av telefonsamtal 1 Tryck på b under ett pågående telefonsamtal. Inspelningen startar. 2 Tryck en gång till på b för att avsluta inspelningen. Vidarekoppling av telefonsamtal Vidarekoppling av samtal Du kan koppla telefonsamtal vidare från apparaten till registrerade trådlösa telefoner. Från en trådlös telefon kan du koppla telefonsamtal vidare till apparaten eller till andra trådlösa telefoner. Från apparaten Till en trådlös telefon 1 Tryck på { under ett pågående samtal. 2 Välj den trådlösa telefonens nummer med hjälp av sifferknapparna. 3 Lägg på telefonluren. Till alla trådlösa telefoner 1 Tryck på { under ett pågående samtal. 2 Lägg på telefonluren. Från en trådlös telefon Till apparaten 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj ÖVERFÖR SAMTAL genom att trycka på [. 4 Välj HANDENHET 0 genom att trycka på [. 6 Tryck på för att lägga på. Till andra trådlösa telefoner Vidarekoppling Förutsättning för av flera telefonsamtal apparater på Dect Den här funktionen är bara tillgänglig, om du har registrerat flera trådlösa telefoner på apparaten och de telefonerna finns inom räckhåll för den. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj ÖVERFÖR SAMTAL genom att trycka på [. 4 Välj med hjälp av [ den trådlösa telefon, till vilken samtalet ska kopplas vidare. 6 Tryck på för att lägga på. Tillbakatagning av telefonsamtal Du kan ta tillbaka ett vidarebefordrat samtal innan den uppringda trådlösa telefonen lyfts. 1 Tryck på ô Meny. 2 Välj LÄGGER PÅ genom att trycka på [. Interna telefonsamtal Från apparaten Ringning till en trådlös telefon 1 Lyft på telefonluren i utgångsläget. 2 Tryck på {. 3 Välj den trådlösa telefonens nummer med hjälp av sifferknapparna. Ringning till alla trådlösa telefoner 1 Lyft på telefonluren i utgångsläget. 2 Tryck på {. Avslutande av interkom Du kan avsluta ett internt telefonsamtal även genom att trycka på { utan att lägga på luren. Du kan föra ett nytt internt eller externt telefonsamtal. Från en trådlös telefon Ringning till apparaten 1 Tryck på { i utgångsläget. 2 Välj med [ HANDENHET 0. 3 Tryck på ô Ring. Ringning till andra trådlösa telefoner Intercom Förutsättning Dectför flera apparater Den här funktionen är bara tillgänglig, om du har registrerat flera trådlösa telefoner på apparaten och de telefonerna finns inom räckhåll för den. 1 Tryck på { i utgångsläget. 2 Välj med hjälp av [ den trådlösa telefon som du vill ringa till. 3 Tryck på ô Ring. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte i alla länder och nätverk (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Definitionen av CLIP I teckenfönstret på apparaten och den trådlösa telefonen visas telefonnumret till den som ringer. För att den här funktionen ska fungera, måste nummerpresentationen (CLIP Caller Line Identification Presentation) vara aktiverad för din telefonanslutning. Skaffa information hos din teleleverantör. Nummerpresentationen är eventuellt kostnadspliktig. Inställning av land Om nummerpresentationen inte fungerar, trots att funktionen för din telefonanslutning är aktiverad, ska du kontrollera att du har ställt in rätt land (se även kapitlet Inställningar, sidan 38). Telefonfunktioner 15

16 Missade inkomna samtal Visa telefonboksnamn Din apparat visar det namn, i vilket ni har sparat deltagaren i telefonboken. Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. På apparaten Missade samtal Om du har fått telefonsamtal medan du inte fanns på plats, så blinkar ä-knappen. 1 Tryck på ä. 2 Bläddra med [ i listan över de missade samtalen. Om du har fått andra meddelanden, så ska du först välja de missade samtalen med [ och sedan bekräfta med OK. 3 Lyft telefonluren eller tryck på på den trådlösa telefonen för att ringa tillbaka. På den trådlösa telefonen Missade inkomna samtal på Dect Om du har fått telefonsamtal medan du inte fanns på plats, så visas ett meddelande i teckenfönstret på den trådlösa telefonen. 1 Tryck på OK. 2 Bläddra med [ i listan över de missade samtalen. 3 Tryck på för att ringa tillbaka. 16 Philips PPF

17 5 Telefonboken i apparaten Hjälp 3 - Telefonfunktioner telefonbok Telefonkatalogen i din apparat kan lagra poster med åtskilliga nummer och sammanfatta åtskilliga poster i grupper. Du kan tilldela posterna olika ringsignaler. Beakta anvisningarna i den tekniska informationen. Markörnavigation 1 Tryck på i och 3 för att skriva ut en översikt över telefonboksfunktionerna. Med [ flyttar du markören. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Med STOP avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Spara poster 1 Tryck länge på ma (minst tre sekunder). Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 12 och OK. 2 Ange namnet. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange specialtecken genom att trycka på 0. Tryck så många gånger på den aktuella knappen som behövs tills att den önskade bokstaven eller specialtecknet visas i teckenfönstret. 4 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: KATEGORI: PRIVAT, KATE- GORI: KONTOR, KATEGORI: MOBIL eller KAT- EGORI: FAX. 6 Ange numret. 7 Bekräfta med OK. 8 Du kan tilldela numret en ringsignal. Välj en ringsignal med hjälp av sifferknapparna 0 till 9. Med [ ställer du in ljudstyrkan. 9 Bekräfta med OK. Posten sparas. Redigera post 1 Tryck på OK, 15 och OK. 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 4 Ändra namnet. 6 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: KATEGORI: PRIVAT, KATE- GORI: KONTOR, KATEGORI: MOBIL eller KAT- EGORI: FAX. 7 Bekräfta med OK. 8 Ange numret. 9 Bekräfta med OK. 10 Du kan tilldela numret en ringsignal. Välj en ringsignal med hjälp av sifferknapparna 0 till 9. Med [ ställer du in ljudstyrkan. 11 Bekräfta med OK. Posten sparas. Radering av poster 1 Tryck på OK, 16 och OK. 2 Välj med [ den post som du vill radera. 4 Bekräfta RADERA: JA med OK. Grupp Grupp Det går att slå samman flera poster i telefonboken till en grupp. Ett meddelande skickas därmed till alla parter i denna grupp. Tillfoga grupposter 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [, vilken grupp du vill lägga upp. Du kan bifoga poster till gruppen, som visar medlemmar i gruppen, radera gruppen eller sända fax till gruppen. 4 Välj LÄGG TILL? genom att trycka på [. 6 Välj med [ den post som du vill bifoga till gruppen. 7 Bekräfta med OK. 8 Upprepa stegen 4 till 6 för att bifoga ytterligare poster till gruppen. 9 Tryck på STOP för att avsluta inmatningen. Visa gruppost 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [ den grupp som du vill visa. 4 Välj VISA? genom att trycka på [. 6 Bläddra med [ i grupposterna. 7 Tryck två gånger på STOP för att återvända till utgångsläget. Radera enstaka eller alla grupposter Radera enstaka post 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med hjälp av [ den grupp som du vill radera poster från. 4 Välj RADERA? genom att trycka på [. 6 Välj med [ den post som du vill radera. 7 Bekräfta med OK. 8 Välj RADERA: JA genom att trycka på [. 9 Bekräfta med OK. Posten raderas. Telefonboken i apparaten 17

18 Radering av grupp 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [ den post som du vill radera. 4 Välj RADERA? genom att trycka på [. 6 Välj RADERA: ALLT genom att trycka på [. 7 Bekräfta med OK. Alla poster i gruppen raderas. Snabbval Målval 6 knappar Nummer som rings ofta kan programmeras in och ringas via de sex målvalsknapparna. Med målvalsknappen ringer du snabbt upp dessa nummer. Tilldelning eller ändring av snabbval 1 Tryck länge (minst två sekunder) på den snabbvalsknapp (ë) som du vill tilldela ett nummer eller ändra ett nummer på. Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 14 och OK. 3 Välj med hjälp av [ den telefonbokspost som du vill tilldela den aktuella snabbvalsknappen. Radering av snabbvalspost Radering av snabbvalspost Med den här funktionen raderar du inte bara snabbvalsknappens post utan även hela posten i telefonboken. Skriv över snabbvalsposten om du vill ändra tilldelningen. 1 Tryck på den snabbvalsknapp (ë), vars post du vill radera. Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 14 och OK. 2 Tryck på C. 3 Bekräfta raderingen med OK. 18 Philips PPF

19 6 Den trådlösa telefonens telefonbok Begränsade telefonboksfunktioner Radering och avslut Sparande av post Tillägg av apparatposter 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj <Ny> genom att trycka på [. 3 Ange namnet. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange specialtecken genom att trycka på 0 eller #. Tryck på den aktuella knappen så länge eller så ofta som behövs för att det önskade tecknet ska visas i teckenfönstret. 5 Ange numret. 7 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: HEM, ARBETE, MOBIL eller FAX. 8 Bekräfta med OK. Ändring av post Ingen ändring av apparatposter För apparatens telefonbok finns inte alla tillval tillgängliga på den trådlösa telefonen. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Med avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Du kan bara lägga till poster i den trådlösa telefonens telefonbok. Du kan bara ändra telefonboksposter i den trådlösa telefonen. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj ÄNDRA genom att trycka på [. 6 Ändra namnet. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. 7 Bekräfta med OK. 8 Ändra numret. 9 Bekräfta med OK. 10 Välj en kategori med [. 11 Bekräfta med OK. Radering av post 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med [ den post som du vill radera. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj RADERA genom att trycka på [. 6 Bekräfta raderingen med ô Ja. Tillägg av extra nummer Extra nummer Har du lagt till ett extra nummer till en post, så visas den posten dubbelt i telefonboken. Symbolen för kategorin står framför namnet. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj LÄGG TILL NR genom att trycka på [. 6 Ange det extra numret. 7 Bekräfta med OK. 8 Välj en kategori med [. 9 Bekräfta med OK. Ändring av ringsignal Ändring av ringsignal Du kan tilldela varje post en egen ringsignal. På så vis kan du till exempel skilja mellan yrkesmässiga och privata samtal. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj RINGTON genom att trycka på [. 6 Välj den önskade ringsignalen med hjälp av [. 7 Bekräfta med OK. Aktivering av alternativ Telefonboksposter i apparaten 1 Tryck på m. 2 Välj den önskade posten med hjälp av [. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj önskat alternativ med [. Du kan låta visa postdetaljer, ringa till det aktuella numret, sända ett SMSmeddelande till numret eller söka en annan post. Den trådlösa telefonens telefonboksposter 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj den önskade posten med hjälp av [. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj önskat alternativ med [. Du kan låta visa postdetaljer, ringa till det aktuella numret, sända ett SMSmeddelande till numret, ändra eller radera posten, tilldela posten en särskild ringsignal, lägga till ett extra nummer, söka en annan post eller spara en ny post. Den trådlösa telefonens telefonbok 19

20 7 Trådlös telefon Sökning av trådlösa telefoner Användning av sökfunktion Den här funktionen hjälper dig att hitta trådlösa telefoner som har försvunnit. De trådlösa telefonerna måste då vara registrerade på apparaten och finnas inom räckvidden. Tryck på { på apparaten. Alla trådlösa telefoner som är registrerade på apparaten ringer då i cirka en minut. Sökning av Dect Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 81 och OK. Påslagning och avstängning Du kan stänga av den trådlösa telefonen för att spara ström. Tryck länge (minst två sekunder) på för att stänga av den trådlösa telefonen. Tryck länge (minst två sekunder) på för att slå på den trådlösa telefonen. Navigering i menyn Navigering i menyn Tryck på någon av pilknapparna [ för att öppna funktionsmenyn. Bläddra genom menyn med hjälp av [. Välj en menyfunktion genom att trycka på OK. Med C kommer du tillbaka till den tidigare menynivån. Med avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Låsning av knappar På Monochrome Dect 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj genom att trycka på [ KNAPPLÅS. 7 Tryck på ô Ja för att slå på funktionen. Tryck på õ Nej för att stänga av funktionen. På Colour Dect 1 Tryck på [ och välj med hjälp av [ INSTÄLLN- INGAR. 3 Välj genom att trycka på [ KNAPPLÅS. 5 Tryck på ô Ja för att slå på funktionen. Tryck på õ Nej för att stänga av funktionen. Aktivering av nödnummer Nödnummer Med hjälp av den här funktionen kan du spara ett telefonnummer som nödnummer. Om nödanropsfunktionen är aktiverad, så väljs det numret när du trycker på. Du kan välja och ringa andra telefonnummer med hjälp av sifferknapparna. Nödnummer Vi rekommenderar att inte spara något verkligt nödnummer med den här funktionen (exempelvis Polis eller Räddningstjänst), så att du inte av misstag råkar ringa dit. På Monochrome Dect 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj med [ NÖDSAMTAL. 7 Tryck på õ ÄNDRA. 8 Tryck på [ AKTIVERA för att slå på funktionen. Tryck på [ INAKTIVERA för att stänga av funktionen. 9 Bekräfta med OK. Nödanropsfunktion Första gången som du aktiverar funktionen måste du ange ett nummer. Det numret förblir lagrat. Ändring av nödnummer 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj med [ NÖDSAMTAL. 7 Tryck på õ ÄNDRA. 8 Välj genom att trycka på [ ÄNDRA NR. 9 Bekräfta med OK. 10 Ange numret. 11 Bekräfta med OK. På Colour Dect 1 Tryck på [ och välj med hjälp av [ INSTÄLLN- INGAR. 3 Välj med [ NÖDSAMTAL. 5 Tryck på õ ÄNDRA. 6 Tryck på [ AKTIVERA för att slå på funktionen. Tryck på [ INAKTIVERA för att stänga av funktionen. 7 Bekräfta med OK. Nödanropsfunktion Första gången som du aktiverar funktionen måste du ange ett nummer. Det numret förblir lagrat. 20 Philips PPF

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A55. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUKSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Om du behöver kontakta kundtjänst Fyll i följande information för framtida bruk. Modellnummer: FAX-1355, FAX-1360 och FAX-1460 (ringa in din modell) Serienummer:

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och konsekvenserna av dess användning. Sätt

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

FAX L360 Bruksanvisning

FAX L360 Bruksanvisning FAX L360 Bruksanvisning Den här utrustningen följer i allt väsentligt kraven i EC-direktiv 1999/5/EC. Vi förklarar härmed att denna produkt följer EMC-kraven i ECdirektiv 1999/5/EC vid en nominell ineffekt

Läs mer

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS PPX3610 http://si.yourpdfguides.com/dref/5394521

Vaše navodilo za uporabo PHILIPS PPX3610 http://si.yourpdfguides.com/dref/5394521 Si lahko preberete na priporočila v priročniku, tehnična navodila, ali priročnik za namestitev PHILIPS PPX3610. Boste našli odgovore na vsa vaša vprašanja v zvezi PHILIPS PPX3610 Priročnik za uporabnike

Läs mer

FAX-8360P BRUKSANVISNING

FAX-8360P BRUKSANVISNING FAX-8360P BRUKSANVISNING Version B DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUKSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DEN HÄR UTRUSTNINGEN ÄR AVSEDD FÖR BRUK MED EN TVÅTRÅDIG ANALOG LINJE PÅ DET ALLMÄNNA TELENÄTET SOM ÄR FÖRSEDD MED NÄTANSLUTNING. INFORMATION OM GODKÄNNANDE Brother varnar

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer