PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PPF 685 PPF 695. Bruksanvisning"

Transkript

1 PPF 685 PPF 695 Bruksanvisning

2 Bästa/bäste kund, Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret och butiken. Din apparat levereras med ett isatt gratis bläckband för en kortare prövotid. Du behöver inget Plug n Print-kort (=chip med information om bläckbandets kapacitet) för detta bläckband. Telefonbok Telefonkatalogen i din apparat kan lagra poster med åtskilliga nummer och sammanfatta åtskilliga poster i grupper. Du kan tilldela posterna olika ringsignaler. Målval 6 knappar Nummer som rings ofta kan programmeras in och ringas via de sex målvalsknapparna. Med målvalsknappen ringer du snabbt upp dessa nummer. Den trådlösa telefonen är utrustad med en egen telefonkatalog. Med hjälp av den trådlösa telefonen kan du skicka och läsa SMS-meddelanden (funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Du kan lyssna på meddelanden på apparatens telefonsvarare och spela in nya svarsmeddelanden. Funktioner Ställ in den trådlösa telefonens ring- och ljudsignaler, teckenfönster och menyfärger individuellt. Dessutom står det flera extrafunktioner, som till exempel Väckarklocka, Tidur, Födelsedagslarm och Rumsövervakning till förfogande. Du kan registrera upp till fem trådlösa telefoner på apparaten. Den inbyggda telefonsvararen lagrar ända upp till 30 minuters meddelanden. Du kan spela in interna och externa talmeddelanden (= Memos). Via fjärrförfrågan kan du avlyssna nya meddelanden från vilken telefon som helst. Med VIP-koden kan inkommande samtal nå dig även om telefonsvararen är påkopplad. Skicka faxmeddelanden i olika upplösning till en eller flera mottagare t.ex en grupp. Du kan ringa upp fax och färdigställa dokument för uppringning. Faxmallar I apparaten finns det fem faxförlagor lagrade som du kan skriva ut. Med hjälp av dem kan du snabbt skapa till exempel ett kort faxmeddelande eller en inbjudan. Välj mellan upplösning för text och foto för att kopiera dokument med apparaten. Du kan även göra åtskilliga kopior. Skicka SMS-meddelanden från apparaten när telefonanslutningen för denna tjänst är friställd (funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Inkomna SMS-meddelanden hanterar du med hjälp av den omfångsrika funktionerna i SMS-menyn. Aktivera meddelandetjänsten per SMS och du får ett SMSmeddelande t.ex på din mobiltelefon om det vid din frånvaro inkommer samtal, fax eller andra meddelanden. (Funktionen understöds inte av alla länder och nätverk). Apparaten kan skriva ut Sudoku i fyra olika svårighetsgrader med lösning om så önskas. Mycket nöje med din apparat och dess mångfaldiga funktioner! Om den här bruksanvisningen Med installationshjälpen på följande sidor kan du snabbt och enkelt ta din apparat i bruk. Detaljerade beskrivningar finner du i följande kapitel i denna bruksanvisning. Läs noggrant igenom bruksanvisningen. Beakta framförallt säkerhetsanvisningar för att garantera en problemfri användning av din apparat. Tillverkaren övertar inget ansvar om du inte skulle iaktta anvisningarna. I denna bruksanvisning beskrivs flera modeller av apparater. Observera att somliga funktioner endast är tillgängliga för bestämda modeller. Använda symboler Varning för fara Varnar för personfara, produktskada eller andra föremål såväl som för potentiell förlust av information. Skador kan uppstå genom icke fackmässig hantering. förklaring av anvisningar Med detta tecken markeras tips som hjälper dig att använda din apparat på ett effektivare och enklare sätt. 2 Philips PPF

3 Innehåll Bästa/bäste kund,... 2 Om den här bruksanvisningen Allmänna säkerhetsanvisningar Översikt... 6 Översikt menyfunktioner... 6 Apparatöversikt... 7 Den trådlösa telefonens panel... 8 Panel Första idrifttagningen Förpackningsinnehåll Sätta upp pappershållare Ladda papper Ansluta hörlur Anslutning av telefonsladd Anslutning av nätsladd Första installation Iläggning av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen Idrifttagande av den trådlösa telefonen Telefonfunktioner Ringa från apparaten Telefonering med trådlös telefon Aktivering av extra telefonfunktioner Handsfree Dämpning Inspelning av telefonsamtal Vidarekoppling av telefonsamtal Interna telefonsamtal Nummerpresentation (CLIP) Missade inkomna samtal Telefonboken i apparaten Spara poster Redigera post Radering av poster Grupp Snabbval Den trådlösa telefonens telefonbok 19 Sparande av post Ändring av post Radering av post Tillägg av extra nummer Ändring av ringsignal Aktivering av alternativ Trådlös telefon Sökning av trådlösa telefoner Påslagning och avstängning Navigering i menyn Låsning av knappar Aktivering av nödnummer Extrafunktioner Telefonsvarare Påslagning och avstängning Bearbetning av svarsmeddelande Lyssnande av meddelanden Radering av meddelanden Inställning av vidarekoppling och fjärrstyrning Använda fjärrförfrågan Fjärrförfråganfunktioner Inspelning av interna minnen Ändring av inställningar Fax Sändning av faxmeddelande Manuell sändning av faxmeddelande Val av direktval eller underadress Gruppsändning (= broadcasting) Uppskjuten sändning av faxmeddelande Mottagning av faxmeddelande Manuell mottagning av faxmeddelande Sändning av faxmeddelanden Använda faxmall Kopiering Sätta i dokument Kopiera Skapande av flera kopior SMS SMS-förutsättningar Sändning av SMS Meddelande per SMS Ta emot SMS Läsning av SMS-meddelande Aktivering av SMS-funktioner Skriva ut SMS Radering av SMS-meddelande Ändring av inställningar Spel och nöje Sudoku Inställningar på apparaten Inmatning av datum och klockslag Välja språk Välja land Mata in nummer Mata in namn Ställa in kontrast Minska överföringshastighet Stänga av och sätta på sidanpassning Ställa in ringsignaler Ställa in faxväxel Skriva ut listor och hjälpsidor Starta första installation Innehåll 3

4 14 Inställningar på den trådlösa telefonen...41 Val av språk Ändring av bakgrundsbild Ändring av menyfärger Inställning av kontrast Inställning av ringsignaler Påslagning och avstängning av knapp- och ljudsignaler Påslagning respektive avstängning av Viloläge Programmerbara knappar Automatisk lyftning och påläggning av telefonen Återställning av den trådlösa telefonen Visning av samtalslistor och händelser Telefonanslutningar och sidoanslutna apparater Upprätta telefonanslutningar och -tjänster Registrering och avregistrering av andra trådlösa telefoner Anslutning av andra enheter Använda sidotelefoner (Easylink) Service Undersöka tillgången på bläck Byte av inkfilm Avhjälpa pappersstopp Avhjälpa dokumentstopp Rengöring Visande av batteriernas laddningsnivå Byte av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen Firmware-Version Använda servicekoder Snabbhjälp Bilaga Tekniska data Garantibestämmelser Konformitetsintyg Philips PPF

5 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Faxen har testats enligt normerna EN respektive IEC och får endast användas i telefon- och elnät som uppfyller dessa standarder. Faxen är speciellt byggd för användning i det aktuella inköpslandet. Gör inga inställningar eller ändringar som inte beskrivs i den här bruksanvisningen. Utplacering av apparaten Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Apparaten måste stå säkert och stabilt på en jämn yta. Skulle apparaten falla ner kan den såväl skadas som skada människor särskilt småbarn. Dra alla kablar på ett sådant sätt att ingen kan snubbla över dem och därmed skada sig själv alternativt skada apparaten. Avståndet till andra apparater och föremål måste vara minst 15 cm. Avståndet till andra apparater eller föremål måste vara minst 15 cm, vilket även gäller för användning av extra trådlösa telefoner. Placera inte apparaten i närheten av radio- och TV-apparater. Haka i apparatens lock helt Haka i apparatens lock helt när ni öppnar apparaten. Ni kan skada er om locket faller ner när ni arbetar vid apparaten. Skydda apparaten mot direkt solljus Skydda apparaten mot direkt solljus, hetta, stora temperaturförändringar och fukt. Placera inte apparaten i närheten av värme- eller klimatanläggningar. Beakta anvisningarna om temperatur och luftfuktighet i den tekniska informationen. Apparaten måste luftas tillräckligt Apparaten måste luftas tillräckligt och får inte övertäckas. Placera inte apparaten i ett stängt skåp eller i en låda. Ställ den inte på ett mjukt underlag, som till exempel täcke eller kudde, och täck inte heller över ventilationsöppningarna. Apparaten kan i så fall bli överhettad och fatta eld. Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den Om apparaten blir för varm eller om det ryker från den, ska du genast dra ut stickkontakten ur eluttaget. Låt då en teknisk serviceverkstad undersöka apparaten. Håll öppen eld borta från den här produkten för att undvika att elden sprids. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Anslut inte apparaten i fuktiga utrymmen. Rör aldrig stickkontakten, nätuttaget eller telefonjacket med våta händer. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Det får inte komma in någon vätska i apparaten. Skilj apparaten från eluttag om vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten och låt en serviceverkstad undersöka apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Låt inte barn leka utan uppsikt med apparaten. Förpackningarna av plast får inte hamna i barns händer. Magnetisk telefonlur Apparatens telefonlur är magnetisk. Tänk på att små metallföremål (gem med mera) kan fastna på luren. Strömtillförsel Testa om nätspänningen i din apparat Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. Använd endast bifogad nät- och telefonkabel. Använd endast bifogad nät- och telefonkabel. Apparaten har varken på- eller avstängningsknapp. Placera apparaten så att eluttaget är lätt att nå. Apparaten har varken på- eller avstängningsknapp. I nödfall måste du skilja apparaten från eltillförsel genom att dra ut nätkontakten. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Rör aldrig vid nät- eller telefonkabeln om isoleringen är skadad. Avskilj apparaten från både el- och telefonnätet under åskväder: Avskilj apparaten från både el- och telefonnätet under åskväder: Om det inte är möjligt skall du inte använda apparaten under åskväder. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Avskilj apparaten från el- och telefonnät innan du rengör utsidan av apparaten. Använd under inga omständigheter flytande, i gasform eller lättantändliga rengöringsmedel (sprejer, skurmedel, polityrer, alkohol etc..). Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Rengör displayen med en torr och mjuk trasa. Om displayen går sönder kan en svagt frätande vätska läcka ut. Undvik att få vätskan på huden eller i ögonen. Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott; Apparaten fungerar inte vid ett strömavbrott (lagrad data bibehålls). Reparation Vänligen beakta anvisningarna på displayen och i felrapporten om störningar uppkommer. Försök inte reparera apparaten själv. Icke fackmässig behandling kan leda till person- och produktskador. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad reparera apparaten. Avlägsna inte typskylten från apparaten. Om du gör det upphör garantin att gälla. Förbrukningsmaterial Använd uteslutande originalförbrukningsmaterial. Dessa erhåller ni i specialistbutik eller via vår beställningsservice (se baksidan av den här bruksanvisningen). Andra förbrukningsmaterial kan skada apparaten respektive minska apparatens livslängd. Se till att gammalt förbrukningsmaterial omhändertas enligt avfallsbestämmelserna i ditt land. Trådlös telefon Ställ aldrig den trådlösa telefonen i laddningsstationen utan uppladdningsbara batterier. (Ställ den aldrig med engångsbatterier.) Installera och använd inte den trådlösa telefonen i fuktig miljö. Ta inte i den trådlösa telefonen med våta händer. Funktionen hos säkerhetsanläggningar, medicinska eller känsliga apparater kan störas av den trådlösa telefonens sändningssignaler. Beakta mögliga användarföreskrifter (eller - inskränkningar) in närheten av sådana inrättningar. De använda uppladdningsbara batterierna skall skall avfallshanteras enligt återvinningsbestämmelserna i ditt land. Allmänna säkerhetsanvisningar 5

6 2 Översikt Översikt menyfunktioner Följande funktioner är tillgängliga på apparaten. Det finns två möjligheter att aktivera dem: Menynavigering Navigering i menyn: Tryck antingen på OK eller någon av pilknapparna [ för att öppna funktionsmenyn. Bläddra genom menyn med hjälp av [. Välj en menyfunktion genom att trycka på OK. Med C återvänder du till den föregående menynivån. Med STOP avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Direktuppringning Aktivering av funktionerna direkt: Med funktionsnumret aktiverar du en menyfunktion direkt. Tryck på OK och ange det aktuella funktionsnumret med hjälp av sifferknapparna. Bekräfta med OK. Du hittar funktionsnumren i listan nedan. Hjälp 6 - Funktionslista Tryck på i och 6 för att skriva ut en lista över alla funktionerna och inställningarna som rör apparaten. 1Telefonkatalog 11 Sök post (PPF 6xx SPFX 4x) 11 Sök post...sidan Ny post (PPF) 12Ny post...sidan Skapa grupp 13 Skapa grupp...sidan Snabbval (PPF) 14 Snabbval...sidan Ändra poster 15 Ändra poster...sidan Radera poster 16 Radera poster...sidan Skriva ut post 17 Skriv ut poster...sidan 39 2 Samtal 21 Inkomna samtal (PPF 6xx SPFX 4x) 21 Inkomna samtal...sidan Utgående samtal (PPF 6xx SPFX 4x) 22 Utgående samtal...sidan Skriva ut post 23 Skriv ut poster...sidan 39 3 Fax 31 Pollning hämta 31 Pollning hämta...sidan Pollning sändning 32 Pollning sända...sidan Uppskjuten sändning av faxmeddelande 33 Uppskjuten sändning av faxmeddelande.sidan Gruppsändning 34 Gruppsändning (= broadcast)...sidan Utskrivning av faxjournal 35 Utskrivning av faxjournal...sidan Utskrivning av sändrapport 36 Utskrivning av sändrapport...sidan Skriv ut förminskat 37 Skriv ut förminskat...sidan Reducering av överföringshastighet 38 Reducering av överföringshastighet...sidan 38 4 Övrigt 41 Utskrivning av samtalslista 41 Utskrivning av samtalslista...sidan Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar 42 Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar...sidan Använda faxmall 43 Använda faxmall...sidan Inställning av kontrast 44 Inställning av kontrast...sidan Använda servicekod 45 Använda servicekoder... sidan Undersöka tillgången på bläck 46 Undersöka tillgången på bläck... sidan Förfrågan om firmware-version 47 Firmware-Version... sidan Sudoku 48 Sudoku... sidan 37 5 Faxväxel 51 Inställning av dagläge 51 Inställning av dagläge... sidan Inställning av nattläge 52 Inställning av nattläge... sidan Inställning av tidur 53 Inställning av tidur... sidan Easylink 54 Easylink... sidan Ställa in ringsignaler 55 Ställa in ringsignaler... sidan 39 6 SMS 61 Sänd SMS (PPF /695) 61 Sänd SMS... sidan Läs SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 62 Läs SMS... sidan Skriv ut SMS 63 Skriv ut SMS... sidan Radera SMS (PPF /695 SPFX 40/45 48/49) 64 Radera SMS... sidan Meddelande per SMS 65 Meddelande via SMS... sidan SMS-åtkomst 66 SMS-åtkomst... sidan 36 7 Telefonsvarare 71 Påslagning respektive avstängning av telefonsvararen (PPF 685/695 SPFX 48/49) 71 Påslagning respektive avstängning av Viloläge... sidan Lyssnande på meddelanden (PPF 685/695 SPFX 48/49) 72 Lyssnande på meddelanden... sidan Inspelning av interna minnen (PPF 685/695 SPFX 48/49) 73 Inspelning av interna minnen... sidan Inställning av inspelningstid 74 Inställning av inspelningstid... sidan Bearbetning av svarsmeddelande (PPF 685/695 SPFX 48/49) 75 Bearbetning av svarsmeddelande... sidan Användning av svarsmeddelande utan att ett meddelande spelas in 76 Användning av svarsmeddelande utan att ett meddelande spelas in (= externt minne)... sidan Vidarekoppling av meddelanden 77 Vidarekoppling av meddelanden... sidan Ange VIP-kod 78 Ange VIP-kod... sidan Inmatning av åtkomstkod 79 Inmatning av åtkomstkod... sidan 26 8 Trådlös telefon 81 Sökning av trådlösa telefoner 81 Sökning av trådlösa telefoner... sidan Registrering av trådlös telefon 82 Registrering av trådlös telefon... sidan Avregistrering av trådlös telefon 83 Avregistrering av trådlös telefon... sidan 45 9 Inställningar 91 Inmatning av tid och datum 91 Inmatning av tid och datum... sidan Val av språk 92 Val av språk... sidan Val av land 93 Val av land... sidan Mata in nummer 94 Mata in nummer... sidan Mata in namn (PPF) 95 Mata in namn... sidan Upprätta telefonanslutningar och -tjänster 96 Upprätta telefonanslutningar och -tjänster... sidan 44 6 Philips PPF

7 Apparatöversikt Översikt, Primo Voice Telefonlur ƒ Pappershållare Dokumentmatare (texten uppåt) Panel med teckenfönster )-uttag uttag för telefonluren EXT-uttag uttag för andra apparater ˆLINE-uttag uttag för telefonkabel PPF 63x, PPF 67x Scannerglas ƒ dokumentintagets valsar Intagsvalsens beläggning Dokumentledning / scannerfolie Skydd för scanner och det automatiska dokumentintaget Tandrad för att spänna bläckbandet ˆ Bläckbandsrulle i den bakre bläckbandsbehållaren Bläckbandsrulle i den främre bläckbandsbehållaren Š Kontaktfäste för Plug n Print-kortet Fästen för skydd av scanner och det automatiska dokumentintaget Innenansicht nummeriert Beskrivning av inre delar Översikt 7

8 Den trådlösa telefonens panel Monochrome Dect Colour Dect Paneel Dect Kombi Programknapp, vänster õ Programmerbar knapp (lagrad funktion visas på teckenfönstret) Programknapp, höger ô Programmeringsbar knapp (lagrad funktion visas i teckenfönstret)/aktivera alternativ/bekräfta val Grön knapp Tryck kort: Telefonera/Ta emot samtal/handsfree / Tryck länge: Återuppringning/Slå på den trådlösa telefonen Röd knapp Tryck kort: Avsluta samtal/avbryt menyfunktionen / Tryck länge: Stäng av den trådlösa telefonen Telefonboksknapp m Tryck kort: Aktivera apparatens telefonbok / Tryck länge: Aktivera den trådlösa telefonens telefonbok SMS-knapp _ Aktivera SMS-menyn (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Pilknappar [ Aktivera menyfunktioner/navigera i menyn/välj alternativ/flytta markören/ställ in ljudstyrka C-knapp C Tillbaka till tidigare menynivå/radera enskilda tecken OK-knapp OK Aktivera menyfunktioner/bekräfta inmatningar Telefonsvarare-knapp 1/b Tryck länge: Aktivering av telefonsvararmenyn Knapplås */ Tryck länge: slå på respektive stäng av knapplåset Knappen 0 Ange specialtecken R-knapp R Hoppa fram och tillbaka mellan samtal (= pendla) Intercom-knapp { Koppla ett samtal vidare till apparaten eller till en annan trådlös telefon Symboler i LCD-teckenfönstret Monochrome Dect Display Monochrome Dect Colour Dect Display Colour Dect Indikator över batteriernas laddningsnivå Telefon INT Internt telefonsamtal (= Intercom) med en annan trådlös telefon eller faxen Telefon EXT Externt telefonsamtal SMS _ Nytt SMS-meddelande har kommit Telefonsvarare Telefonsvararen påslagen Väckarklocka Väckarklockan påslagen Tidur Tiduret påslaget Registreringsnummer 1 Nummer, med vilket den trådlösa telefonen har registrerats vid basstationen Colour Dect Knapplås ï Knapplåset påslaget Viloläge ð Viloläget påslaget (alla ringsignaler avstängda) Uppladdningsbara batterier 8 Philips PPF

9 Panel Message ä Tänds när nya meddelanden har kommit/lista över de nya meddelandena, inklusive undermenyer/blinkar vid apparatfel (till exempel när det saknas inkfilm) Dect (PPF 685/695 SPFX 48/49) { Under ett telefonsamtal: Koppla ett samtal vidare till en bestämd eller till alla trådlösa telefoner / I utgångsläget: Sök trådlösa telefoner (alla registrerade trådlösa telefoner ringer) Snabbval Snabbvalsknappar ë Tryck kort: Aktivera snabbvalpost / Tryck länge: Ändra snabbvalspost Telefonbok ma Tryck kort: Aktivera telefonboksposter. Välj poster med [ / Tryck länge: Spara ny post Faxväxel ¼/º/» Ställ in tiduret och faxmottagningsläget (= faxväxel). Inställt läge visas i teckenfönstret (dag), (natt). Aktiverat tidur extra med Stopp (AB) STOP Avbryt funktionen / Återvänd till utgångsläget / Kasta ut dokumenten / Avsluta återgivningen av meddelanden (AB) C Tillbaka till tidigare menynivå / Tryck kort: Radera enskilda tecken / Tryck länge: Radera hela inmatningen / Under återgivningen: Radera enskilt meddelande / I utgångsläget: Radera alla meddelanden Pilknappar [ Aktivera menyfunktioner/navigera i menyn/välj alternativ/flytta markören/ställ in ljudstyrka OK OK Aktivera menyfunktioner/bekräfta inmatningar Start START Tryck kort: Starta överföringen av meddelande / Tryck länge: Starta pollning Telefonsvarare b Aktivering av telefonsvararmenyn Hjälp i Tryck kort: Skriv ut hjälpsidor och inställningslistor / Tryck länge: Starta processen för den första installationen Copy (SMS) COPY Tryck kort: Skapa en kopia / Tryck länge: Skapa flera kopior / Skriv ut SMS Upplösning ã Ställ in högre upplösning för faxning och kopiering (UPPLÖSN:STANDARD, UPPLÖSNING: FIN, UP- PLÖSNING: FOTO) SMS (Stöds inte överallt) _ Aktivera SMS-menyn (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Sifferknappar Sifferknappar Ange siffror, bokstäver och specialtecken Tryck kort: Lista över de tio senast valda numren (= återuppringningslista) / Tryck länge: Lista över de senaste tio inkomna samtalen (= samtalslista) Högtalaren (PPF /695 SPFX 48/49) ß Välj med pålagd telefonlur / Handsfree högtalarknapp R Tryck kort: Lägg till ett kort ledningsavbrott (hookflash) som prefix på företagsväxlar (PABX) eller vid aktivering av specialfunktioner i det allmänna telefonnätet (PSTN) / Tryck länge: Lägg till en uppringningspaus PPF Översikt 9

10 3 Första idrifttagningen Förpackningsinnehåll Förpackningsinnehåll Primo - Voice Faxjet ƒ Telefonlur Spiralkabel för telefonlur Pappershållare Nätkabel med stickkontakt (specifik för landet ifråga) Telefonkabel med kontakt (landsspecifik) Förpackningsinnehåll, Dect ˆ Laddningsstation Tre uppladdningsbara batterier Š Trådlös telefon Bruksanvisning Bruksanvisning med installationshjälp (utan uppbyggnad) Flera trådlösa telefoner Det ingår flera trådlösa telefoner beroende på modellen. Förpackningsinnehåll Ladda papper Pappersformat Du måste lägga i papper innan du kan ta emot dokument eller kopiera. Använd endast lämpligt papper i standardformat A4 ( millimeter helst 80 g/m 2 ). Beakta uppgifterna i den tekniska datan. Iläggning av papper Lufta igenom pappersbunten och skapa en jämn kant genom att slå arken lite lätt mot en plan yta. På så vis förhindrar du att flera ark dras in samtidigt. Förbereda papper Ladda papper 1 Fäll spaken till höger om pappersmataren framåt. 2 Lägg i papper i pappersmataren. Du kan lägga i maximalt 50 ark (A4 80 g/m2). 3 Fäll spaken till höger om pappersmataren bakåt för att fixera papperet. Ladda papper Förpackningsinnehåll Sätta upp pappershållare Sätta upp pappershållare Skjut in pappershållaren i spåren på dokumentmataren. Skjuta in pappershållaren Vänligen vänd dig till din specialiståterförsäljare eller vår kundtjänst om delar saknas eller är skadade. Ansluta hörlur Ansluta hörlur Sätt i den ena änden av spiralkabeln i uttaget på telefonluren. Stoppa in andra änden i uttaget som är utmärkt med )-Symbolen. Ansluta hörlur 10 Philips PPF

11 Anslutning av telefonsladd Anslutning av telefonsladd Ansluta telefonkabel Anslut telefonsladden till det uttag på apparaten som är märkt med LINE (Rj-11-anslutning). Sätt i telefonproppen i ett telefonjack. Anslutning av telefonsladd Anknytningsanläggningar 1 Anslutning av nätsladd Nätspänning ställe för placering Nätsladd till apparaten Anslutning av nätsladd till apparaten Nätkabelanslutning Sätt i nätkabeln i uttaget på baksidan av faxen. Sätt i stickkontakten i ett vägguttag. Ansluta nätkabel Nätsladd till laddningsstationen Anslutning av nätsladd till laddningsstationen Sätt i stickkontakten till laddningsstationen i ett vägguttag. Ladestation anschließen Den här apparaten är en analog fax (grupp 3). Den är inte en ISDN-fax (grupp 4) och kan därför inte användas direkt via en ISDN-anslutning. Den behöver därför antingen en (analog-)adapter eller en anslutning för analoga slutapparater. Om du ansluter apparaten som telefonväxel till en telefonanläggning, så måste du ställa in den för telefonväxelfunktion (se även kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44). Testa om nätspänningen i din apparat (typskylt) stämmer överens med förhandenvarande nätspänning på placeringsstället. Första installation Starta första installation Den första installationsprocessen startar när du har anslutit apparaten till elnätet. Tryck på i. Apparaten skriver ut en hjälpsida. Välja språk 1 Välj önskat språk för teckenfönstret genom att trycka på [. Välja land Ställ in land på korrekt sätt Ställ in vilket land som ni använder apparaten i. Din apparat kommer annars inte att vara anpassad till telefonnätet. Om ditt land inte finns i listan måste du välja en annan inställning och använda den korrekta telefonkabeln i landet. Fråga er specialiståterförsäljare. Inställning av land 1 Välj med hjälp av [ det land, där apparaten ska användas. Efter inmatningen skriver apparaten ut ytterligare en hjälpsida och testar telefonanslutningen. Mata in nummer sidhuvud Ditt faxnummer och ditt namn sänds längst upp på varje faxsändning (sidhuvudet) tillsammans med datumet, tiden och antalet sidor. Mata in nummer 1 Ange ditt faxnummer. Med # eller * kan du skriva ett plustecken. Mata in namn Mata in namn 1 Ange ditt namn. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange särtecken genom att trycka på 0. Tryck på aktuell knapp tills önskad bokstav eller särtecken visas på displayen. Med [ flyttar du markören. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Efter inmatningen skriver apparaten ut en översikt över funktionerna. Mata in klockslag och datum Mata in klockslag/datum 1 Ange tiden, till exempel 1400 för klockan Ange datumet (alltid två siffror), exempelvis för den 8 juni Hjälp 2 - Första installationsprocess Du kan alltid starta om processen med den första instrallationen. Tryck på i och 2. Första idrifttagningen 11

12 Iläggning av uppladdningsbara batterier i den trådlösa telefonen 1 Lägg i de nya uppladdningsbara batterierna i batterifacket med plus- och minuspolerna enligt bilden i batterifacket. Lägg aldrig engångsbatterier i den trådlösa telefonen. Beakta uppgifterna i den tekniska datan. 2 Lägg locket på batterifacket och skjut det uppåt, tills att det hakar i. 3 Ställ den trådlösa telefonen i laddningsstationen. Ställ aldrig den trådlösa telefonen i laddningsstationen utan uppladdningsbara batterier. Låt den trådlösa telefonen sitta kvar minst tolv timmar i laddningsstationen. Under uppladdningen kan batterierna bli något varma, men det är inte farligt. Idrifttagande av den trådlösa telefonen Påslagning av den trådlösa telefonen Tryck minst två sekunder på den gröna knappen för att slå på den trådlösa telefonen. Den trådlösa telefonen är registrerad Den trådlösa telefonen är normalt registrerad på just din apparat vid leveransen. Tryck på OK i utgångsläget. I teckenfönstret visas vid vilken basstation och med vilket nummer som den trådlösa telefonen har registrerats. Oregistrerade trådlösa telefoner Har du köpt en modell med flera trådlösa telefoner, är bara en av dem registrerad på apparaten. Lägg i de uppladdningsbara batterierna enligt beskrivningen ovan och registrera de trådlösa telefonerna på apparaten (se även kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44). 12 Philips PPF

13 4 Telefonfunktioner Läs i kapitlet Telefonanslutningar och andra apparater, sidan 44, hur du ansluter andra trådlösa telefoner och andra apparater och vilka funktioner som finns tillgängliga. Ringa från apparaten Slå önskat nummer. Det finns flera möjligheter att välja mellan: Lyft därefter luren. Direktuppringning Du kan även lyfta luren först och därefter slå ett nummer. Uppringningen startar omgående. Manuellt val: Slå önskat nummer med siffertangenterna. Telefonkatalog: 1 Tryck på ma. Ni kan även ringa upp telefonboksposterna genom att trycka OK, 11 och OK. 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Du kan spara en post ett flertal gånger med samma namn men i en annan kategori. I telefonboken syns kategorins begynnelsebokstav bakom posten. Snabbval: Tryck på önskad snabbvalsknapp (ë). Återvalslista: Tryck Välj med hjälp av [ en post ur listan med de valda numren. Utgående samtal Ni kan även ringa upp återvalslistan genom att trycka OK, 22 och OK. Samtalslista: Håll en längre stund (minst två sekunder). Välj med hjälp av [ en post ur listan med de inkomna samtalen. Erhållna samtal Ni kan även ringa upp samtalslistan genom att trycka OK, 21 och OK. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Sidoanläggningar Sidoanläggningar Såväl många företag som vissa privathushåll har egen telefonväxel (PABX). Du måste slå ett prefix för att få en fri linje från en telefonväxel ut på det allmänna telefonnätet (PSTN). Ange antingen det prefix som du når det allmänna telefonnätet med, innan du anger det önskade numret, eller välj en lagrad post. Oftast är det siffran 0. Fel tjänstesifferkod I enstaka fall kan tjänstesifferkoden bestå av en annan siffra eller vara tvåsiffrig. Vid äldre telefonanläggningar kan tjänstesifferkoden vara R (= Flash). Håll ner R, för att knappa in denna tjänstesifferkod. Skulle det inte vara möjligt att komma ut på det allmänna telefonnätet, får du fråga din teleleverantör. Installation av telefonväxel Om faxen ska användas kontinuerligt vid en telefonväxel, så ska du spara prefixet med funktionen 96 (se sidan 44). Förening av nummer Du kan kombinera och ändra angivna siffror och sparade poster manuellt, innan uppringningen startar. Har du till exempel sparat prefixet till en prisvärd teleleverantör (callby-call) som telefonbokspost, ska du välja den posten och slå det efterföljande numret manuellt alternativt välja en annan lagrad post. Infoga valpaus Det kan vara nödvändigt att infoga en valpaus i telefonnumret t.ex för myndighetssifferkod, för att genom valsnummer eller underadress eller i ett riksvalnummer. Tryck på R. Den andra delen av numret rings upp först om förbindelsen med huvudnumret upprättats. Telefonering med trådlös telefon Välj nummer Slå önskat nummer. Det finns flera möjligheter att välja mellan. Tryck sedan på. Direktuppringning Du kan även trycka på först och sedan välja ett nummer. Uppringningen startar omgående. Koppling av faxmeddelande till apparaten Tar du emot ett samtal på den trådlösa telefonen och hör att det är ett inkommande faxmeddelande (konstant ton eller tystnad), kan du starta faxmottagningen på apparaten. Tryck antingen på START på apparaten eller på *5 på den trådlösa telefonen. Manuellt val: Slå önskat nummer med hjälp av sifferknapparna. Den trådlösa telefonens telefonbok: 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Har du lagt till ett extra nummer till en post, så visas den posten dubbelt i telefonboken. Symbolen för kategorin står framför namnet. Telefonboken i apparaten: 1 Tryck på m. 2 Välj en post med [. Mata in begynnelsebokstaven med siffertangenterna för att kunna navigera snabbare i telefonboken. Återuppringningslista: Trycke länge (minst två sekunder). Välj med hjälp av [ en post ur listan med de valda numren. Samtalslista: 1 Tryck på [ och välj SAMTAL med hjälp av [. 3 Välj med hjälp av [ från vilken lista som du vill välja ett nummer. 5 Välj ett nummer med hjälp av [. Inställning av ljudstyrka Du kan med hjälp av [ ställa in ljudstyrkan från den trådlösa telefonens högtalare under ett pågående samtal. Telefonfunktioner 13

14 Letande efter nummer Letande efter nummer Du kan leta efter telefonboksposter under ett pågående samtal. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj med [ TELEFONBOK. 3 Välj den önskade posten med hjälp av [. En menynivå tillbaka Med õåtergå kommer du tillbaka till den tidigare menynivån. Aktivering av extra telefonfunktioner stöds inte i alla länder och nätverk (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Extra telefonfunktioner Det går att använda andra telefonfunktioner med faxens hjälp, exempelvis pendling, trepartssamtal och vidarekopplingar. Fråga din teleleverantör om de funktionerna finns tillgängliga på din anslutning. Signalen till anslutningspunkten, för att aktivera de här tjänsterna, är ett kort ledningsavbrott (hook-flash). Tryck på R för att aktivera de extra telefonfunktionerna. På apparaten Aktivering av ett andra samtal 1 Tryck på R under ett pågående samtal. 2 Ange det önskade numret med sifferknapparna eller välj en lagrad post. Tryck på R för att växla mellan samtalen. Växling mellan samtal Växling mellan samtal Tryck på R för att växla mellan samtalen. Mottagning av ett andra samtal Samtal väntar Under ett pågående telefonsamtal kan du genom en signal få information om ett annat samtal (= Samtal väntar), under förutsättning att din teleleverantör erbjuder den tjänsten. Signalen för Samtal väntar är avstängd vid leveransen. Mottagning av ett andra samtal Tryck på R under det pågående samtalet för att ta emot det nya samtalet. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. Påslagning respektive avstängning av Samtal väntar 1 Tryck på OK, 42 och OK. 2 Välj med [ om du vill slå på eller stänga av Samtal väntar. På den trådlösa telefonen Mottagning av ett andra samtal Tryck på ô ACCEPT under det pågående samtalet för att ta emot det nya samtalet. Växling mellan samtal (= Pendling) 2: Pendling Kortkommando: Tryck på R för att växla mellan samtalen. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj VÄXLA genom att trycka på [. Aktivering av ett andra samtal Val av ett nummer till Kortkommando: Tryck på õ och välj det nya numret. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj med [ ANDRA SAMTAL. 3 Ange det önskade numret med hjälp av sifferknapparna. 4 Tryck på ô Ring. 1: Avslutande av ett samtal Kortkommando: Tryck på õ och 1 för att avsluta det pågående samtalet och aktivera det parkerade samtalet. Handsfree På apparaten 1 Tryck på ß för att telefonera med pålagd telefonlur. Du hör en kopplingston från högtalaren. 2 Ange det önskade numret med sifferknapparna eller välj en lagrad post. Uppringningen startar omgående. Det går inte att ändra felaktigt angivna siffror. Telefonlur bredvid faxjeten Lägg telefonluren med mikrofonen uppåt bredvid faxjeten för att höra så bra som möjligt. På den trådlösa telefonen Låg batterinivå Den här funktionen är inte tillgänglig, om den trådlösa telefonens batterinivå är låg. Ställ den trådlösa telefonen i laddningsstationen. Påslagning av Handsfree 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj HANDSFREE genom att trycka på [. Avstängning av Handsfree 1 Välj HANDSFREEigen. 2 Tryck på ô Dezact. Påslagning/avstängning av Handsfree Du kan även slå på och stänga av handsfree-funktionen genom att trycka på under ett pågående samtal. Dämpning Dämpning Dämpa telefonluren under ett samtal, om du vill tala med någon annan, utan att din samtalspartner i telefonluren kan lyssna. På apparaten 1 Tryck på C under ett pågående samtal. Din samtalspartner i telefonluren kan inte längre höra vad du säger. 2 Tryck en gång till på C för att fortsätta samtalet. 14 Philips PPF

15 På den trådlösa telefonen Dämpning på Dect 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj KONFIDENTIELLT genom att trycka på [. Din samtalspartner i telefonluren kan inte längre höra vad du säger. 4 Tryck på õ Lämna för att fortsätta samtalet. Dämpning Du kan även dämpa den trådlösa telefonen respektive upphäva dämpningen genom att trycka länge på C (minst två sekunder). Inspelning av telefonsamtal Inspelning av telefonsamtal Du kan spela in ett telefonsamtal. Efter inspelningen blinkar ä-knappen och du kan lyssna på inspelningen på samma sätt som på ett meddelande på telefonsvararen. Inspelning av telefonsamtal Du måste informera din samtalspartner, innan du spelar in ett telefonsamtal. Inspelning av telefonsamtal 1 Tryck på b under ett pågående telefonsamtal. Inspelningen startar. 2 Tryck en gång till på b för att avsluta inspelningen. Vidarekoppling av telefonsamtal Vidarekoppling av samtal Du kan koppla telefonsamtal vidare från apparaten till registrerade trådlösa telefoner. Från en trådlös telefon kan du koppla telefonsamtal vidare till apparaten eller till andra trådlösa telefoner. Från apparaten Till en trådlös telefon 1 Tryck på { under ett pågående samtal. 2 Välj den trådlösa telefonens nummer med hjälp av sifferknapparna. 3 Lägg på telefonluren. Till alla trådlösa telefoner 1 Tryck på { under ett pågående samtal. 2 Lägg på telefonluren. Från en trådlös telefon Till apparaten 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj ÖVERFÖR SAMTAL genom att trycka på [. 4 Välj HANDENHET 0 genom att trycka på [. 6 Tryck på för att lägga på. Till andra trådlösa telefoner Vidarekoppling Förutsättning för av flera telefonsamtal apparater på Dect Den här funktionen är bara tillgänglig, om du har registrerat flera trådlösa telefoner på apparaten och de telefonerna finns inom räckhåll för den. 1 Tryck på ô Meny under ett pågående samtal. 2 Välj ÖVERFÖR SAMTAL genom att trycka på [. 4 Välj med hjälp av [ den trådlösa telefon, till vilken samtalet ska kopplas vidare. 6 Tryck på för att lägga på. Tillbakatagning av telefonsamtal Du kan ta tillbaka ett vidarebefordrat samtal innan den uppringda trådlösa telefonen lyfts. 1 Tryck på ô Meny. 2 Välj LÄGGER PÅ genom att trycka på [. Interna telefonsamtal Från apparaten Ringning till en trådlös telefon 1 Lyft på telefonluren i utgångsläget. 2 Tryck på {. 3 Välj den trådlösa telefonens nummer med hjälp av sifferknapparna. Ringning till alla trådlösa telefoner 1 Lyft på telefonluren i utgångsläget. 2 Tryck på {. Avslutande av interkom Du kan avsluta ett internt telefonsamtal även genom att trycka på { utan att lägga på luren. Du kan föra ett nytt internt eller externt telefonsamtal. Från en trådlös telefon Ringning till apparaten 1 Tryck på { i utgångsläget. 2 Välj med [ HANDENHET 0. 3 Tryck på ô Ring. Ringning till andra trådlösa telefoner Intercom Förutsättning Dectför flera apparater Den här funktionen är bara tillgänglig, om du har registrerat flera trådlösa telefoner på apparaten och de telefonerna finns inom räckhåll för den. 1 Tryck på { i utgångsläget. 2 Välj med hjälp av [ den trådlösa telefon som du vill ringa till. 3 Tryck på ô Ring. Nummerpresentation (CLIP) stöds inte i alla länder och nätverk (funktionen stöds inte i alla länder och nätverk) Definitionen av CLIP I teckenfönstret på apparaten och den trådlösa telefonen visas telefonnumret till den som ringer. För att den här funktionen ska fungera, måste nummerpresentationen (CLIP Caller Line Identification Presentation) vara aktiverad för din telefonanslutning. Skaffa information hos din teleleverantör. Nummerpresentationen är eventuellt kostnadspliktig. Inställning av land Om nummerpresentationen inte fungerar, trots att funktionen för din telefonanslutning är aktiverad, ska du kontrollera att du har ställt in rätt land (se även kapitlet Inställningar, sidan 38). Telefonfunktioner 15

16 Missade inkomna samtal Visa telefonboksnamn Din apparat visar det namn, i vilket ni har sparat deltagaren i telefonboken. Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. På apparaten Missade samtal Om du har fått telefonsamtal medan du inte fanns på plats, så blinkar ä-knappen. 1 Tryck på ä. 2 Bläddra med [ i listan över de missade samtalen. Om du har fått andra meddelanden, så ska du först välja de missade samtalen med [ och sedan bekräfta med OK. 3 Lyft telefonluren eller tryck på på den trådlösa telefonen för att ringa tillbaka. På den trådlösa telefonen Missade inkomna samtal på Dect Om du har fått telefonsamtal medan du inte fanns på plats, så visas ett meddelande i teckenfönstret på den trådlösa telefonen. 1 Tryck på OK. 2 Bläddra med [ i listan över de missade samtalen. 3 Tryck på för att ringa tillbaka. 16 Philips PPF

17 5 Telefonboken i apparaten Hjälp 3 - Telefonfunktioner telefonbok Telefonkatalogen i din apparat kan lagra poster med åtskilliga nummer och sammanfatta åtskilliga poster i grupper. Du kan tilldela posterna olika ringsignaler. Beakta anvisningarna i den tekniska informationen. Markörnavigation 1 Tryck på i och 3 för att skriva ut en översikt över telefonboksfunktionerna. Med [ flyttar du markören. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Med STOP avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Spara poster 1 Tryck länge på ma (minst tre sekunder). Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 12 och OK. 2 Ange namnet. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange specialtecken genom att trycka på 0. Tryck så många gånger på den aktuella knappen som behövs tills att den önskade bokstaven eller specialtecknet visas i teckenfönstret. 4 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: KATEGORI: PRIVAT, KATE- GORI: KONTOR, KATEGORI: MOBIL eller KAT- EGORI: FAX. 6 Ange numret. 7 Bekräfta med OK. 8 Du kan tilldela numret en ringsignal. Välj en ringsignal med hjälp av sifferknapparna 0 till 9. Med [ ställer du in ljudstyrkan. 9 Bekräfta med OK. Posten sparas. Redigera post 1 Tryck på OK, 15 och OK. 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 4 Ändra namnet. 6 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: KATEGORI: PRIVAT, KATE- GORI: KONTOR, KATEGORI: MOBIL eller KAT- EGORI: FAX. 7 Bekräfta med OK. 8 Ange numret. 9 Bekräfta med OK. 10 Du kan tilldela numret en ringsignal. Välj en ringsignal med hjälp av sifferknapparna 0 till 9. Med [ ställer du in ljudstyrkan. 11 Bekräfta med OK. Posten sparas. Radering av poster 1 Tryck på OK, 16 och OK. 2 Välj med [ den post som du vill radera. 4 Bekräfta RADERA: JA med OK. Grupp Grupp Det går att slå samman flera poster i telefonboken till en grupp. Ett meddelande skickas därmed till alla parter i denna grupp. Tillfoga grupposter 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [, vilken grupp du vill lägga upp. Du kan bifoga poster till gruppen, som visar medlemmar i gruppen, radera gruppen eller sända fax till gruppen. 4 Välj LÄGG TILL? genom att trycka på [. 6 Välj med [ den post som du vill bifoga till gruppen. 7 Bekräfta med OK. 8 Upprepa stegen 4 till 6 för att bifoga ytterligare poster till gruppen. 9 Tryck på STOP för att avsluta inmatningen. Visa gruppost 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [ den grupp som du vill visa. 4 Välj VISA? genom att trycka på [. 6 Bläddra med [ i grupposterna. 7 Tryck två gånger på STOP för att återvända till utgångsläget. Radera enstaka eller alla grupposter Radera enstaka post 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med hjälp av [ den grupp som du vill radera poster från. 4 Välj RADERA? genom att trycka på [. 6 Välj med [ den post som du vill radera. 7 Bekräfta med OK. 8 Välj RADERA: JA genom att trycka på [. 9 Bekräfta med OK. Posten raderas. Telefonboken i apparaten 17

18 Radering av grupp 1 Tryck på OK, 13 och OK. 2 Välj med [ den post som du vill radera. 4 Välj RADERA? genom att trycka på [. 6 Välj RADERA: ALLT genom att trycka på [. 7 Bekräfta med OK. Alla poster i gruppen raderas. Snabbval Målval 6 knappar Nummer som rings ofta kan programmeras in och ringas via de sex målvalsknapparna. Med målvalsknappen ringer du snabbt upp dessa nummer. Tilldelning eller ändring av snabbval 1 Tryck länge (minst två sekunder) på den snabbvalsknapp (ë) som du vill tilldela ett nummer eller ändra ett nummer på. Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 14 och OK. 3 Välj med hjälp av [ den telefonbokspost som du vill tilldela den aktuella snabbvalsknappen. Radering av snabbvalspost Radering av snabbvalspost Med den här funktionen raderar du inte bara snabbvalsknappens post utan även hela posten i telefonboken. Skriv över snabbvalsposten om du vill ändra tilldelningen. 1 Tryck på den snabbvalsknapp (ë), vars post du vill radera. Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 14 och OK. 2 Tryck på C. 3 Bekräfta raderingen med OK. 18 Philips PPF

19 6 Den trådlösa telefonens telefonbok Begränsade telefonboksfunktioner Radering och avslut Sparande av post Tillägg av apparatposter 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj <Ny> genom att trycka på [. 3 Ange namnet. Ange bokstäver med sifferknapparna (se märkningen). Ange specialtecken genom att trycka på 0 eller #. Tryck på den aktuella knappen så länge eller så ofta som behövs för att det önskade tecknet ska visas i teckenfönstret. 5 Ange numret. 7 Välj med hjälp av [ den kategori, för vilken du vill ange ett nummer: HEM, ARBETE, MOBIL eller FAX. 8 Bekräfta med OK. Ändring av post Ingen ändring av apparatposter För apparatens telefonbok finns inte alla tillval tillgängliga på den trådlösa telefonen. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. Med avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Du kan bara lägga till poster i den trådlösa telefonens telefonbok. Du kan bara ändra telefonboksposter i den trådlösa telefonen. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj ÄNDRA genom att trycka på [. 6 Ändra namnet. Med hjälp av C raderar du enskilda tecken. 7 Bekräfta med OK. 8 Ändra numret. 9 Bekräfta med OK. 10 Välj en kategori med [. 11 Bekräfta med OK. Radering av post 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med [ den post som du vill radera. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj RADERA genom att trycka på [. 6 Bekräfta raderingen med ô Ja. Tillägg av extra nummer Extra nummer Har du lagt till ett extra nummer till en post, så visas den posten dubbelt i telefonboken. Symbolen för kategorin står framför namnet. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj LÄGG TILL NR genom att trycka på [. 6 Ange det extra numret. 7 Bekräfta med OK. 8 Välj en kategori med [. 9 Bekräfta med OK. Ändring av ringsignal Ändring av ringsignal Du kan tilldela varje post en egen ringsignal. På så vis kan du till exempel skilja mellan yrkesmässiga och privata samtal. CLIP förutsättning För att den här funktionen ska fungera måste nummerpresentationen (CLIP) vara aktiverad för telefonanslutningen (land- och nätverksberoende). Numret och namnet visas inte om den som ringer har blockerat den tjänsten. 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj med hjälp av [ den post som du vill ändra. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj RINGTON genom att trycka på [. 6 Välj den önskade ringsignalen med hjälp av [. 7 Bekräfta med OK. Aktivering av alternativ Telefonboksposter i apparaten 1 Tryck på m. 2 Välj den önskade posten med hjälp av [. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj önskat alternativ med [. Du kan låta visa postdetaljer, ringa till det aktuella numret, sända ett SMSmeddelande till numret eller söka en annan post. Den trådlösa telefonens telefonboksposter 1 Tryck länge på m(minst tre sekunder). 2 Välj den önskade posten med hjälp av [. 3 Tryck på ô Option. 4 Välj önskat alternativ med [. Du kan låta visa postdetaljer, ringa till det aktuella numret, sända ett SMSmeddelande till numret, ändra eller radera posten, tilldela posten en särskild ringsignal, lägga till ett extra nummer, söka en annan post eller spara en ny post. Den trådlösa telefonens telefonbok 19

20 7 Trådlös telefon Sökning av trådlösa telefoner Användning av sökfunktion Den här funktionen hjälper dig att hitta trådlösa telefoner som har försvunnit. De trådlösa telefonerna måste då vara registrerade på apparaten och finnas inom räckvidden. Tryck på { på apparaten. Alla trådlösa telefoner som är registrerade på apparaten ringer då i cirka en minut. Sökning av Dect Ni kan även ringa upp funktionen genom att trycka OK, 81 och OK. Påslagning och avstängning Du kan stänga av den trådlösa telefonen för att spara ström. Tryck länge (minst två sekunder) på för att stänga av den trådlösa telefonen. Tryck länge (minst två sekunder) på för att slå på den trådlösa telefonen. Navigering i menyn Navigering i menyn Tryck på någon av pilknapparna [ för att öppna funktionsmenyn. Bläddra genom menyn med hjälp av [. Välj en menyfunktion genom att trycka på OK. Med C kommer du tillbaka till den tidigare menynivån. Med avslutar du menyn och återvänder till utgångsläget. Låsning av knappar På Monochrome Dect 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj genom att trycka på [ KNAPPLÅS. 7 Tryck på ô Ja för att slå på funktionen. Tryck på õ Nej för att stänga av funktionen. På Colour Dect 1 Tryck på [ och välj med hjälp av [ INSTÄLLN- INGAR. 3 Välj genom att trycka på [ KNAPPLÅS. 5 Tryck på ô Ja för att slå på funktionen. Tryck på õ Nej för att stänga av funktionen. Aktivering av nödnummer Nödnummer Med hjälp av den här funktionen kan du spara ett telefonnummer som nödnummer. Om nödanropsfunktionen är aktiverad, så väljs det numret när du trycker på. Du kan välja och ringa andra telefonnummer med hjälp av sifferknapparna. Nödnummer Vi rekommenderar att inte spara något verkligt nödnummer med den här funktionen (exempelvis Polis eller Räddningstjänst), så att du inte av misstag råkar ringa dit. På Monochrome Dect 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj med [ NÖDSAMTAL. 7 Tryck på õ ÄNDRA. 8 Tryck på [ AKTIVERA för att slå på funktionen. Tryck på [ INAKTIVERA för att stänga av funktionen. 9 Bekräfta med OK. Nödanropsfunktion Första gången som du aktiverar funktionen måste du ange ett nummer. Det numret förblir lagrat. Ändring av nödnummer 1 Tryck på [ och välj INSTÄLLNINGAR med hjälp av [. 3 Välj genom att trycka på [ SÄKERHET. 5 Välj med [ NÖDSAMTAL. 7 Tryck på õ ÄNDRA. 8 Välj genom att trycka på [ ÄNDRA NR. 9 Bekräfta med OK. 10 Ange numret. 11 Bekräfta med OK. På Colour Dect 1 Tryck på [ och välj med hjälp av [ INSTÄLLN- INGAR. 3 Välj med [ NÖDSAMTAL. 5 Tryck på õ ÄNDRA. 6 Tryck på [ AKTIVERA för att slå på funktionen. Tryck på [ INAKTIVERA för att stänga av funktionen. 7 Bekräfta med OK. Nödanropsfunktion Första gången som du aktiverar funktionen måste du ange ett nummer. Det numret förblir lagrat. 20 Philips PPF

2 Philips IPF 520 525 555

2 Philips IPF 520 525 555 Bruksanvisning 2 Philips IPF 520 525 555 Bästa/bäste kund, Genom att köpa den här apparaten har du bestämt dig för en kvalitetsprodukt från PHILIPS. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning,

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bästa/bäste kund, Kopiator. Skrivare. Listor och rapporter. Text2Fax. Fa x. Scanner. Datoruttag (Laserfax 855) Telefon. Papper

Bästa/bäste kund, Kopiator. Skrivare. Listor och rapporter. Text2Fax. Fa x. Scanner. Datoruttag (Laserfax 855) Telefon. Papper Bruksanvisning 2 Bästa/bäste kund, tack för du bestämde dig för en fax från PHILIPS. Vi hoppas att du kommer att få mycket glädje av den nya laserfaxen. Med den kan du faxa och ringa, sända och ta emot

Läs mer

Snabbinstallationsguide Handbok

Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide Handbok Snabbinstallationsguide ABäste kund! Med hjälp av den nedanstående installationshjälpen kan du snabbt och enkelt ta faxen i drift; mer exakta förklararingar till och beskrivningar

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset S450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset S450

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S455. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brukerhåndbok Brugsanvisning Käyttöohje! Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Etter opplading av batteriet i 24 timer kan håndsett(et) brukes Håndsættet skal oplades i 24 timer

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

BRUKSANVISNING MF 5591DN

BRUKSANVISNING MF 5591DN BRUKSANVISNING MF 5591DN INTRODUKTION BÄSTE KUND Brand Variabel Vid köpet av denna apparat har du valt en kvalitetsprodukt från Sagemcom. Den uppfyller en mängd krav som rör privat användning, kontoret

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Gigaset C450. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Siemens Aktiengesellschaft, issued by Siemens Communications Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset C450

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp.

Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner. !2# Aktuell variant visas! Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp. Intern- knapp. S 33, S 34, S 40 Telekommunikation Kortfattad bruksanvisning för systemtelefoner Beteckning Visa variant av linjeuppkoppling Variant spontan linjeuppkoppling med internknapp Variant linjeuppkoppling med

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView ReBell

BRUKSANVISNING. PreView ReBell BRUKSANVISNING V4 PreView ReBell Index Anslutning Avvisa / Pendla Direktval (M1-M3) Felsökning Garanti Grundinställningar Högtalaren Knappar och funktioner Kontrastjustering Lysdiodens funktion Namnprogrammering

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner

Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Innehåll Gigaset DE380 IP R: Nya och utökade funktioner Det här dokumentet kompletterar bruksanvisningen till Gigaset-VoIP-telefonen: Gigaset DE380 IP R Efter det att bruksanvisningen blev klar har den

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Användarhandbok How Inledning Hur används denna manual När du väljer en telefon i 4018/4019 serien visar du förtroende för Alcatel, och det vill vi tacka

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget. Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Kundservice: www.bredbandsbolaget.se/kundservice Telefon 0770-777 000 Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?.........................................

Läs mer

Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro. Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro

Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro. Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro Kala 300 Kala 300 Duo Kala 300 Trio Kala 300 Quattro Kala 300Vox Kala 300Vox Duo Kala 300Vox Trio Kala 300Vox Quattro! Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Lad opp håndsett(et) 24 timer før

Läs mer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A120/A220 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Kortfattad översikt handenhet

Kortfattad översikt handenhet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan. e V U blinkar: U Bläddra uppåt/nedåt 1 Gigaset A130/A330 Kortfattad översikt handenhet 1 Batteriernas laddningsstatus = e V U (tomt till fullt) = blinkar: batterierna nästan urladdade e V U blinkar: laddningsförlopp 2 Displayknappar 3 Lägg

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL

Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Aethra NT1 Plus ISDN-NÄTTERMINAL Bruksanvisning Ring-Data Oy 1 1 NT1plus NÄTTERMINAL... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Märklampor och anslutningar... 4 1.3.1 Märklampor... 5 1.3.2 Dip-omkopplare...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer