Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur"

Transkript

1 Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur Tidskrift för Skandinaviska Storlogen av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Ansvarig utgivare och redaktör: Live Söderlund Ett varmt tack till alla som gjort denna tidning möjlig. Copyright 2005 Skandinaviska Storlogen av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Rösan, Gathes väg 141, SE Onsala, Sverige Tel: 0300/ Alla rättigheter reserverade. För frågor eller prenumeration, kontakta ovanstående adress. Artiklar i Rosenkorset speglar inte nödvändigtvis Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s mening. Varje artikel måste enbart bedömas för dess eget värde. Innehåll Stormesterens Sanktum... 2 Vår visjon... 3 Rosenkorstraditionen Del XIV De första Rosenkreuzarna i Amerika... 4 Åbenbaring AMORCs 90-års jubileum Visualiseringens magiske kunst Forandring Helbredelse for ensomhed Sjælen i dens inderste væsen 27 Internationella A.M.O.R.C Billedtekst Omslagsbild: Foto: frater Rune Fjæreide. Bearb.: frater Trond Grøntoft. 1 RK 1-05

2 Kjære frater, kjære soror, Under Rosenkorsets beskyttelse, Salutem Punctis Trianguli! I Onsala, der jeg bor, er det ikke ofte vinteren gjør seg gjeldende med snø og minusgrader. Stormesterens Sanktum Det blir mest regn, sludd og søle nå for tiden. Derfor nyter jeg det ekstra når jeg kan la tankene forsvinne inn i omslagsbildet til dette nummeret av Rosenkorset. Så vakker vinteren kan være! Mykt kan den legge seg med sin rene, hvite kappe over naturen og la den puste ut for en stund. Årstidenes vekslinger minner oss om hvordan allting er i evig forandring. Det er ikke alltid like lett, hverken å innse eller akseptere, at denne kosmiske loven også gjelder vårt eget liv. Evolusjonskraften beveger alt, på alle plan, åndelig såvel som fysisk. Vi kan velge å stritte imot evolusjonsspiralen eller følge med i dens strøm. Det første alternativet klamrer vi oss gjerne fast til så lenge det går, i en illusjon av at tilsynelatende faste strukturer gir oss trygghet. Langt mere krevende og spennende er det å velge det andre alternativet. For å våge å ta dette skrittet må vi ha påbegynt søkingen etter det eneste sanne og varige trygge punkt i vår tilværelse: vår egen Sjel, Gudskraften i oss selv. På denne søkingens sti oppdager vi også visualiseringens magiske kunst. Evolusjonskraften er ikke noe utenfor oss selv, den er skaperkraften i oss, i alt. Den er oss, er alt. Kjenn din egen kraft, kjenn mulighetene i deg selv, kjenn deg selv! Med Rosenkorsets idealer som din ledestjerne, gå ut å gjør verden til et bedre sted å være. Johannes Kelpius gjorde det. May Banks-Stacey gjorde det. Harvey Spencer Lewis gjorde det. Måtte sidene i dette nummeret av Rosenkorset være med å inspirere deg til å gjøre det! La Rosen blomstre på ditt Kors og smykkes med evolusjonskraftens stråleglans. Live Söderlund, Stormester RK

3 Vår visjon Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. er en ideell organisasjon som finnes over hele verden. Den består av kvinner og menn som søker en dypere innsikt om kroppens, sjelens, livets og naturens store mysterier. Rosenkors-Ordenen har gjennom historien samlet og bevart en viten om indre tidløse sannheter. Formålet er å gjøre tidsaldrenes visdom tilgjengelig for seriøst søkende mennesker. Kunnskapen formidles gjennom et studiesystem som berører alle sider ved tilværelsen. Med den frie tanken som en forutsetning er det vår visjon å gi hver enkelt nye muligheter til et liv i harmoni med tilværelsens skapende konstruktive krefter. Med forankring i filosofi, mystikk, vitenskap og kultur søker vi å bygge for en bedre verden. Kontakt oss for ytterligere informasjon som sendes gratis og uten forpliktelser på dansk, finsk, norsk, svensk eller besøk vår hjemmeside. Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Internet: Rösan, Gathes väg 141, SE Onsala, Sverige Tel: +46 (0) ~ E-post: 3 RK 1-05

4 Rosenkorstraditionen Dess historia från ursprung till nutid Del 14: De första Rosenkreuzarna i Amerika I de föregående artiklarna har vi försökt att visa förhållandet mellan Rosenkorsverksamheten och den historiska utvecklingen av västvärldens esoterik. Efter att ha diskuterat dess ursprung, från 1600-talet till första världskriget kommer jag nu att fokusera på den Antika och Mystiska Orden Rosae Crucis, mera känd under förkortningen A.M.O.R.C. Denna Orden, som grundades av H. Spencer Lewis ( ), för att förnya och reaktivera Rosenkorstraditionen, utgör en av de viktigaste esoteriska rörelser som någonsin har funnits. Den har idag loger och storloger i de flesta länderna och har ungefär medlemmar runt om i världen. Vårt mål är inte att presentera en detaljerad redogörelse över A.M.O.- R.C.s historia, eftersom detta skulle överskrida avsikten med denna serie, utan att indikera Ordens plats i esoterikens historia genom att visa Av Christian Rebisse, F.R.C. på dess ursprung och presentera några av de viktigaste faserna i dess utveckling. När vi gör det kommer vi att använda oss av information som H. Spencer Lewis tillhandahållit i ett flertal verk, där den mest välkända är En pilgrims resa till Östern, skriven Eftersom denna berättelse innehåller några element som inte kan tas bokstavligt kommer vi att studera en annan version av denna berättelse, som på många sätt utgör en självbiografi av H. Spencer Lewis. Den senare presenterar samma historia men från en något annorlunda, mera esoterisk vinkel än den första boken, som var skriven för allmänheten. Det bör noteras att denna självbiografi aldrig blev publicerad i sin helhet. Vi kommer också att använda oss av artiklar som publicerats i Ordens olika tidskrifter, såsom The American Rosae Crucis, Cromaat, The Triangle och Rosicrucian Digest [1], som diskuterar RK

5 Pietistkollegium (tysk gravyr från 1600-talet) det aktuella ämnet. Vi kommer i allmänhet att beakta endast deras grundläggande element och utelämna de som betonar de fantastiska aspekterna mera än de historiska. Vi kommer vidare att använda många dokument som hittats i Högsta Storlogen av A.M.O.R.C.s arkiv. De låter oss på ett intressant sätt klargöra fakta som på ett symboliskt eller vagt sätt rapporterats i de texter som har publicerats fram till nu. För det första är det viktigt att betona att H. Spencer Lewis etablerade den Antika och Mystiska Orden Rosae Crucis som en fortsättning på de Rosenkorsaktiviteter som startats i Nordamerika vid slutet av talet. För övrigt talade han inte om skapelse utan uppväckande eftersom han kände att han påbörjade en andra cykel av Rosenkorsaktiviteter i Amerika. Som stöd för denna ståndpunkt baserade han den på forskningar som Julius Friedrich Sachse ( ) presenterade i två av sina böcker: The German Pietists of Provincial Pennsylvania , ( De tyska pietisterna från landsorten i Pennsylvania ) publicerad 1895, och The German Sectarians of Provincial Pennsylvania ( De tyska sekteristerna i Pennsylvania ) från Sachse, som var en ättling av tyska pietister, var intendent och bibliotekarie i Philadelphias frimurartempel. I sina böcker återberättade han historien om de emigranter som slog sig ner i Amerika vid slutet av 1600-talet. Dessa bosättare, som i början leddes av Johann Jacob Zimmermann, och därefter av Johannes Kelpius, gjorde sällskap med pietisterna, som ville 5 RK 1-05

6 etablera en koloni i Pennsylvania. Sachse skrev följande: de var ett sällskap teosofiska entusiaster kalla dem pietister, mystiker, kiliaster, rosenkreuzare, illuminati, katarer, puritaner, eller vad du vill som i Europa hade bildat det som enligt deras mystiska dogmatik var känt som en enhet av perfektion, och senare kom till västvärlden för att verkställa den sedan länge omhuldade planen att grunda en sannfärdig teosofisk (Rosenkors-)gemenskap. Genom att gå ut i vildmarken eller öknen, på samma sätt som de forna esséerna, Moses, Elias och andra bibliska personligheter, för att fullkomna sig i helighet, och på detta sätt förbereda sig för det tusenårsrike som de trodde närmade sig, eller ifall deras beräkningar hade lett dem fel vad gällde slutet på allt världsligt, skulle deras gemenskap vara en kärna ur vilken de enskilda medlemmarna skulle vara meriterade för att inför människorna träda fram som heliga män, för att omvända hela städer och arbeta genom symboler och mirakler. [2] Julius Friedrich Sachse ansåg att dessa emigranter var Rosenkreuzare. Många författare har emellertid varit kritiska till detta argument. En av dem, Arthur E. White, kände att Sachses forskning var genomsyrad av romantik och att de fakta han angav inte kunde medge att man drog sådana slutsatser. Enligt White var de faktum att några av dessa pietister hade visat en del intresse för astrologi, kabbala och Jacob Böhmes verk inte tillräckligt för att kalla dem Rosenkreuzare [3]. En annan författare, Serge Hutin, påstod att en relation mellan dessa emigranter och Rosenkorsrörelsen knappast kunde bestyrkas [4]. För att bättre förstå dessa förhållanden måste vi beakta deras ursprung. Det är ett faktum att pietismen var esoterisk till sin natur och hade visst samband med Rosenkorsrörelsen. Låt oss tillägga att Johannes Kelpius och Johann Jacob Zimmermann, som båda var pietister, hade besökt Tübingen, en stad som var omskriven för närvaron av Rosenkreuzare. Pietism Pietismen, som grundades i Tyskland av pastor Philipp Jacob Spener ( ), växte fram ur den kris som lutherska läran genomgick under 1600-talet [5]. Den erbjöd ett möjligt svar på de svårigheter som lutheranerna mötte efter 30-åriga krigets slut ( ) [6]. Spener, RK

7 Rosenkorsdokument fotograferade av Julius Friedrich Sachse för sin bok The German Pietists of Provincial Pennsylvania , utgiven I mitten av bilden visas två sidor ur Secret Symbols of the Rosicrucians from the 16th and 17th Centuries, utgiven i Altona som var en förespråkare för humanisering av religioner, betonade personlig religiös erfarenhet och det inre livet. Han manade sina samtida till en praxis pietatis, en individuell fromhet ett utövande karaktäristiskt för helgande och som ledde till en återfödelse som markerade inre nyskapelse. Från 1670 organiserade han collegia pietatis, fromhetsskolor inom lutherska församlingar. Deltagarna i dessa små grupper studerade bibeln och berörde mysterier som vanligtvis inte kunde diskuteras i större kristna sammankomster. Enligt Antoine Faivre fanns det några slående likheter mellan strukturen i invigningssällskap och pietismen och collegia pietatis var verkligen, i ett avseende, föregångarna till de spekulativa logerna [7]. I Tyskland växte denna rörelse snabbt och sällskapen förökade sig till en sådan omfattning att det oroade de lutheranska auktoriteterna. På grund av den dynamiska kraften hos August Hermann Francke ( ), som ledde fakulteten vid universite- 7 RK 1-05

8 tet i Halle, expanderade pietismen snabbt och gemenskaper etablerades i Indien och Amerika. Johann Arndt anses allmänt vara inspirationskälla till denna rörelse. Låt oss erinra oss att denne lutheranske teolog, läkare och alkemist var den andlige fadern till Johann Valentin Andreae och mentor till cirkeln i Tübingen [8], den grupp som låg bakom publiceringen av Rosenkorsmanifesten. Såsom både mystiker och alkemist försökte han att integrera det paracelsiska arvet med medeltida teologi, och utvecklade idén om en inre alkemi, om en andlig renässans, ett begrepp som Philipp Jacob Spener lånade. Arndt ville avleda människorna från teologisk polemik och leda dem tillbaka till en levande tro och en tillämpning av fromhet. Som förespråkare för Om Kristi efterföljelse (1441), en av ge grundläggande verken av Devotio Moderna [9], är han mest känd för Vier Bücher vom wahren Christentum ( Fyra böcker om den sanna kristenheten ) skrivnaen mellan 1605 och Detta verk är en av de mest lästa kristna texterna i världen, och pietisterna anser det vara deras andra bibel. År 1675 publicerade Spener också Pia Desideria (Pious Desires), pietismens Johannes Kelpius, från Christopher Witts The Original Canvass. grundläggande text, som ett förord till en senare utgåva till detta verk. Det är värt att notera att Kelpius tog med sig Arndts verk till Amerika. Johann Valentin Andreae, författaren till Christian Rosenkreuz alkemiska bröllop hade idéer som också utövade ett visst inflytande over pietismen. Såsom visats av Roland Edighoffer tillkännagav Societas Christiania det ideala samhället RK

9 som lovprisades av Andreae den omfattande och fruktbärande pietiströrelsen [10]. Denna rörelse var också resultatet av ett utbyte av idéer med de engelska protestanterna. Tyskarna var verkligen influerade av de brittiska puritanerna i sitt sökande efter en renad kristenhet, en som kom närmare den som upplevdes av Kristi första lärjungar. I gengäld utövade pietisterna ett visst inflytande över engelsk andlighet, speciellt över John Wesleys och George Whitefields metodism. Böhmism och Kabbala Grundaren av pietismen, Philipp Jacob Spener, var öppen för doktriner som vanligtvis ansågs vara kätterska [11]. Fastän han inte var en riktig kabbalist var han författaren till ett poem om sefirot, och såg välvilligt på doktrinerna av Jacob Böhme ( ). Många pietister var på samma sätt entusiastiska över kabbalan och teorierna av Böhme, teosofen från Görlitz. Bland pietisterna fanns några viktiga personligheter som Gottfried Arnold ( ), som var en av Speners skyddslingar. Han var släkting till Johann Georg Gichtel ( ), översättaren och utgivaren av Jacob Böhmes verk i Amsterdam. Arnold umgicks också med Pierre Poiret ( ), en böhmeanhängare och lärjunge till Madam Guyon som utövade ett visst inflytande över pietismen. Greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ( ) och Friedrich Christoph Oetinger ( ), två andra eminenta personligheter, var också starkt influerade av tänkandet av teosofen från Görlitz. Zinzendorf, som ledde en gemenskap som samlade nästan ett tusen pietister på sin egendom i Herrnhut, tyckte om att använda sig av alkemistisk symbolik. Likt Jacob Böhme använde han uttrycket tinktur för att beskriva Kristi regenererade blod. Han kom under inflytande av kabbala och var starkt påverkad av Johan Amos Comenius reformvänliga idéer. Den andra personligheten, Friedrich Christoph Oetinger, fader till pietismen i Schwaben, försökte att sammanfoga Böhmes teosofi med kabbalan. Till sist får vi inte glömma den schlesiska pastorn Christian Knorr von Rosenroth ( ), en böhmeanhängare och framstående kabbalist, författare till Kabbala Denudata (1677), den kristna kabbalans verkliga bibel. Johannes Kelpius ( ) hade utan tvekan under den period som han var student vid 9 RK 1-05

10 Tübingens universitet tillfälle att möta denne kabbalist, vars doktriner inte kunde ha undgått att influera honom. När Kelpius reste till Amerika tog han med sig Jacob Böhmes verk. Tusenårsrörelser Fastän pietismen inte kan anses vara en tusenårsrörelse, kunde denna tendens återfinnas hos många av dess medlemmar. Allmänt sett var denna attityd konsekvensen av den kris som påverkade Tyskland under 1600-talet, en religiös kris som kom inte bara genom reformationen utan även genom en ekonomisk kris framkallad av de förödande klimatförändringarna som har kallats lilla istiden. Till detta bör man lägga de epidemier som decimerade befolkningen. Dessa händelser, som påverkade alla människors vardagliga liv, ledde till ett förnyat intresse för apokalyptiskt tänkande och teorin om universums tre tidsåldrar, formulerade av Joakim av Floris [12]. Fastän han inte tillhörde tusenårsrörelsen kunde Philipp Jacob Spener inte undgå dess inflytande. År 1663 försvarade han begreppet apokalypsens sjätte ängel, ett begrepp som marknadsfördes starkt av Johann Wilhelm Petersen. Petersen besökte med sin hustru Johanna Eleonor von Merlau, en person typisk för denna tid, pietistgrupperna i Württemberg, där de förkunnade världens undergång och framförde teorin om apokatastasis, den slutliga universella regenerationen [13]. Johann Jacob Zimmermann ( ) var bekant till detta märkliga par. Denna tidigare student vid Tübingens universitet, som var teolog, matematiker, astronom och astrolog ägnade sig också åt profetiska beräkningar. Han trodde att 1694 var millenniets år, det vill säga året för Kristi återkomst. För att förbereda sig för denna händelse beslöt han sig för att slå sig ner i ett jungfruligt land, i Amerika. Tillsammans med Johannes Kelpius, en annan student från Tübingen, samlade han en grupp följeslagare för att genomföra denna långa resa. Ledaren för pietismen i Württemberg, filologen Johann Albrecht Bengel ( ), ansedd vara fader till textkritiken av bibeln, engagerade sig också i profetisk matematik och skrev flera avhandlingar om världens tidsåldrar [14]. Liksom flera andra pietister vördade han Johann Arndt, som han ansåg vara den ängel som Uppenbarelseboken (14:6) talar om det vill säga, den RK

11 som skulle tillkännage Domedagen. Det är också intressant att påpeka att i Württemberg, och mera specifikt i det som kallades Rosenkorsrörelsen, ansågs ofta Arndt vara inkarnationen av Elias, den som enligt profetian skulle uppträda före Kristi återkomst. Några till och med betraktade honom som den Elias Artista som aviserades av Paracelsus [15]. Det Philadelphiska Sällskapet och engelsk tusenårsrörelse Allmänt talat var det först mot slutet av 1600-talet som pietisterna inte längre under sin tidsålder såg de första tecknen på Kristi återvändo, och de började tro att Gud hade gett människorna ett anstånd så att de skulle kunna ge bevis på sin tro. De försökte därför, likt kväkarna, att etablera kolonier i världen där de kunde leva i enlighet med sina gudomliga rättesnören. Pietisterna från Halle finansierade sina bosättningar i Indien och i de nordamerikanska kolonierna i Pennsylvania och Georgia. Efter de konflikter som ledde till stängningen av pietistinstituten i Erfurt år 1691 satte Zimmermann och Kelpius igång en plan för emigration till Amerika. I sällskap av en grupp anhängare lämnade de Tyskland år Deras resor tog dem först till Rotterdam, där Zimmermann dog. Kelpius antog då ledarskapet över expeditionen, och Heinrich Bernhard Köster blev hans andreman, med Johannes Seelig, Daniel Falkner, Daniel Lütke och Ludwig Biedermann som assistenter. Tillsammans med 34 andra bröder seglade de till England. När de anlände till London tog de 40 resenärerna kontakt med de engelska böhmeanhängarna [16]. Böhmeanhängarna uttalade en upphöjd tusenårstro och en apokalyptisk profetia som förkunnade grundandet av en ny kyrka. Det bör noteras att sådana teorier inte var relaterade till Jacob Böhmes filosofi utan visade påverkan av begrepp förespråkade av Joakim av Floris, vilket var vanligt i England vid denna tid. Det är därför som Lodowicke Muggleton ( ) predikade den tredje andliga ordningen och talade om den nya kyrkan som hade kommit för att ersätta Petrus kyrka. För sin del påstod Jane Lead ( ), en lärjunge till Böhme som erfor sophianska visioner, i The Wonders of God s creation ( Undren i Guds skapelse ) att det gamla testamentet varit passande för tjänandet av Fadern, det 11 RK 1-05

12 nya för Sonen, och nu har den tredje dagen kommit, i vilken den Helige Ande kommer att ha sitt, vilket kommer att överträffa alla andra före det År 1697 uppstod under hennes påverkan det Philadelphiska Sällskapet, ett sällskap som avvek från sann böhmism när de antog en tusenårsrörelsekaraktär. Jane Lead var övertygad om att världens slut var nära förestående, och det Philadelphiska Sällskapet blev en renad kyrka, en tusenårsrörelsekyrka. I The Ascent to the Mount of Vision ( Bestigningen av Visionsberget ) talade hon i idylliska termer om Kristi välde i ett tusen kommande år på jorden, ett förberedande stadium för tidens ände. Avresan till Amerika Kelpius följeslagare kunde inte ha förblivit opåverkade av sådana tankar, och de kom att besöka Jane Lead. Serge Hutin antyder att de engelska böhmisterna gav finansiellt och materiellt bistånd till Kelpius grupp, och på detta sätt underlättade deras resa till Amerika [17]. I februari 1694 avseglade de tyska pietisterna på Sarah Maria. Efter en resa på fem månader nådde skeppet Philadelphia, staden av broderlig kärlek, grundad av kväkaren William Penn många år tidigare. Denna stad i Pennsylvania förde samman kväkare, mennoniter och ursprungsamerikaner som strävade efter att leva i fred genom att praktisera icke-våld [18]. Kort efter deras ankomst lämnade Kelpius grupp Philadelphia och reste till Germantown, en plats där en stor tysk koloni levde, och de slog sig ner en kort bit därifrån på en bergskam med utsikt över Wissahickon-floden. Här byggde de sitt centrum som bestod av celler och gemensamma rum som behövdes för det klosterliv de avsåg att leva. I templet, kallat tabernakelrummet, strävade Kelpius att samla de olika protestantiska rörelserna i regionen kring sina idéer. Han etablerade sin egen fristad en bit från de gemensamma byggnaderna i en grotta som fortfarande kan beses i Philadelphias Fairmont Park. Den lilla kolonin hade ett intensivt andligt liv. Den var också ganska aktiv, och dess medlemmar ägnade sig åt utbildning av barnen. Dessa pietister var undervisade i ämnen, så skilda som astronomi, bokbindning och urtillverkning. På grund av sina kunskaper i medicin och botanik etablerade de det första herbariet i Pennsylvania. De kon- RK

13 struerade ett astronomiskt observatorium ovanpå en av sina byggnader så att de kunde söka efter de första tecknen på det millennium som Zimmermann hade predikat om Deras kunskap i astronomi medgav att de producerade en av de första amerikanska almanackorna under 1700-talet. Dokument som återfanns av Sachse visade att Kelpius och hans lärjungar var intresserade av astrologi och magi, att de hade talismaner så väl som pentagram, och de utövade ett slags teurgi. Det verkar också som om några av dem praktiserade alkemi [19]. Kelpius fäste emellertid, liksom de flesta pietister, stor vikt vid bön. Han var till exempel författare till en magnifik avhandling med titeln A Short, Easy and Comprehensive Method of Prayer ( En kort, lätt och mångsidig bönemetod ) [20], vars principer liknar de som finns i den ortodoxa Prayer of the heart ( Hjärtats bön ). Kolonin blomstrade under ett dussin år. Det väntade millenniet inträffade emellertid inte, och några av bröderna ville överge klosterlivet Ephrata-samfundet vid Cocalico Creek. Ephrata-klostret är ett historiskt minnesmärke och vårdas av Pennsylvanias Historical and Museum Commission. 13 RK 1-05

14 och bilda familjer. Under ledning av Heinrich Bernhard Köster [21], Kelpius löjtnant, anslöt sig en grupp av hans medlemmar till kväkarna för att bilda den Sanna kyrkan i Philadelphia. När Johannes Kelpius dog 1708 var kolonin knappt aktiv. Till och med Justus Falkner, en av hans närmaste medarbetare, lämnade klosterlivet för att gifta sig. Johannes Seelig försökte utan framgång att leda denna grupp, men han beslöt sig slutligen för att lämna gruppen så att han kunde leva som eremit. Conrad Matthai efterträdde honom för en kort tid och tog sedan samma väg som sin föregångare. Gruppen upplöstes gradvis. Några år senare, år 1720, bosatte sig några tyska pietister ledda av Conrad Beissel, som var bagare, vid Cocalico Creek, nära våra dagars Harrisburg. År 1737 organiserade denna ledare en grupp män och kvinnor som levde i celibat, och kallade den Ephrata-samfundet. Deras aktiviteter blomstrade, på grund av att medlemmarna, långt ifrån att vara enslingar, var praktiska människor som etablerade olika faciliteter som sädeskvarn, sågverk, pappersbruk och tryckpressar för att utföra sin affärsverksamhet. Deras andliga verksamheter var talrika och de var kända för sin körmusik och sina hymner. Efter Conrad Beissels död 1768 försvagades samfundet och försvann runt slutet av 1700-talet. Närvaron av dessa mystiker hade emellertid påverkat Pennsylvania i grunden. Som vi just har visat kunde de tyska mystiker som emigrerade till Amerika egentligen inte kallas Rosenkreuzare. De var pietister, starkt influerade av esoterik och tusenårsrörelser. De hade emellertid sina rötter i den andliga rörelsen i Tübingen, vilken kan anses vara 1600-talets centrum för Rosenkorsrörelsen. Man bör komma ihåg att Sincerus Renatus (Samuel Richter), en lutheransk pastor som sades vara lärjunge till Paracelsus och Böhme, hävdade att Rosenkreuzarna hade lämnat Europa för att slå sig ner i Indien där de kunde leva i fred [22]. Som vi har sett etablerade pietisterna från Halle samfund i Philadelphia runt 1706, och vi vet att i många människors sinnen ansågs Amerika vara Indien. Johannes Kelpius och hans lärjungar var följaktligen en grupp människor som lämnade Tyskland efter katastrofen vid det Vita Berget och det trettioåriga kriget, med intentionen att i Amerika etablera ett RK

15 samhälle där fred och broderskap skulle råda, i samklang med det som skisserats dussintalet år tidigare i Rosenkorsmanifesten. Att placera pietisterna i Pennsylvania inom Rosenkorstraditionen är därför inte alls orimligt. Fotnoter: [1] Tidskriften The American Rosae Crucis publicerades mellan 1916 och Cromaat publicerades från 1919 till 1921, och ersattes i januari 1921 av The Triangle. I maj 1925 blev den senare The Mystic Triangle, som i oktober 1929 blev The Rosicrucian Digest. De flesta tidskrifterna publicerades månatligen, och tillsammans utgör de en samling på över 1000 utgivningar. [2] Julius Friedrich Sachse, The German Pietists of Provincial Pennsylvania , pp [3] Arthur E. White, The Brotherhood of the Rosy Cross (London, 1924) p [4] Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Böhme aux XVIIe et XVIIIe siécles (Paris: Denoël, coll. la Tour Saint-Jacques, 1960) p [5] När det gäller denna rörelse, läs Les piètismes à l âge classique, crise, conversion, institutions, Anne Lagny, förläggare (Villeneuve d Ascq: Pesses universitaires du Septentrion, collection Racines et modèles, 2001). [6] När det gäller den oroliga period som följde utgivningen av Rosenkorsmanifesten, se Del 8 Det Vita Berget, Rosenkorset Nr , s 13. [7] Antoine Faivre, L Ésotérisme au XVIIIe siècle (Paris: Seghers, 1973) pp [8] När det gäller denna person, se Del 5 Johann Arndt, Rosenkorset Nr 4, 2001, s 11. [9] En andlig rörelse som uppstod runt slutet av 1300-talet i Nederländerna under inflytande av Gerard Groote ( ) och i en atmosfär genomsyrad av andligheten hos Meister Eckhart och Ruysbroek. Devoto Moderna försöker att orientera det andliga livet mot personlig bön och inre askes. Denna rörelse utvecklades också i Frankrike och Tyskland fram till 1500-talet. Om Kristi efterföljelse, skriven av Thomas a Kempis (1379/ ), en bok karaktäristisk för denna rörelse, är efter bibeln det mest lästa verket bland kristna. [10] Roland Edighoffer, Utopie et sodalité selon Johann Valentin Andreae, Gnostica 3 Esotérisme, gnose et imaginaire symbolique, mélanges offerts à Antoine Faivre, Richard Caron, Joscelyn Godwin, Wouter J. Hanegraaff och Jean-Louis Vieillard-Baron (Leuven: Peeter, 2001) pp [11] När det gäller relationerna mellan esoterik och pietism, se Pierre Deghaye, De Paracelse à Thomas Mann, les avatars de l hermétisme allemande (Paris: Dervy, 2000), och av samma författare artikeln 15 RK 1-05

16 Piétisme, Dictionnaire critique de l ésotérisme, Jean Servier, förläggare (Paris: PUF, 1998) pp [12] Se Del 3, Den Helige Andes tidsålder, Rosenkorset Nr 1, 2001, s 18. [13] Eleonor von Merlau (Johanna Eleonora Petersen), Glaubens-Gespräche mit Gott (Frankfurt/Leipzig, 1691) och Johann Wilhelm Petersen, Regnum Christi (1698) [Nubes testium veritatis de Regno Christi glorioso in septima tuba futuro testantium. Frankfurt, 1696]. [14] Johann Albrecht Bengel, Ordo temporum (Stuttgart, 1741) och Cyclus, sive de anno magno Solis, Lunae, Stellarum consideratio (1745). Hans reflektioner om meningen med nummer 666 i Uppenbarelseboken ledde honom till slutsatsen att mänskligheten sedan år 1143 hade levt under inflytande av Odjuret och att den slutliga uppenbarelsen var nära. Han kände att år 1834 skulle skåda återkomsten av Kristus och etablerandet av tusenårsriket. [15] Antoine Faivre, Élie Artiste ou le Messie des Philosophes de la Nature, Aries, Vol. II, No 2; och Vol III, No 1 (Leiden and Boston: Brill Academia Publishers, 2002 and 2003) pp [16] När det gäller de olika aspekterna av böhmism i detta land, se Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Böhme, op. cit. [17] Les disciples anglais, op. cit., pp [18] År 1652 uppstod kväkarrörelsen runt den engelske predikanten George Fox ( ), och mennoniterna var anhängare till den holländske reformatorn Menno Simonsz ( ). [19] När det gäller alkemi visar Julius Friedrich Sachse ett samband mellan Heinrich Melchior Mühlenberg och pietisterna från Halle. Se The German Pietists op. cit,. p.148. [20] Johannes Kelpius, A short, easy, and comprehensive method of prayer. Denna avhandling publicerades av Christopher Witt, Philadelphia, [21] Heinrich Bernhard Köster var själv författare till en tusenårstext, De Resurrectione Imperii Æternitatus (1697). [22] Die Wahrhaffte und vollkommene Bereitung des Philos. Steins der Brüderschafft aus dem Orden des Gulden und rosen Kreutzes (Breslau, 1710). Ingen människa är fri om inte sinnet är som en dörr vilken kan öppnas både utåt och inåt; utåt för att kunna frigöra och manifestera egna idéer, inåt för att kunna mottaga andras värdefulla tankar. Validivar RK

17 Åbenbaring Af Divinator Som så mange andre har jeg ofte undret mig over meningen med livet og Guds beskaffenhed, men de svar, de ortodokse religioner giver os, har ikke kunnet tilfredsstille mit intellekt. I en verden med utallige trosretninger og overbevisninger, som hver besvarer disse spørgsmål til deres egne medlemmers tilfredshed, anerkender jeg deres gyldighed, men de svar der gives medfører kun flere spørgsmål. Efter at have forsøgt mange veje, føler jeg mig tiltrukket af Rosenkors-Ordenen A.M.O.- R.C., som skønt den ikke foregiver at forsyne os med alle svar til livets mysterier, faktisk giver os de redskaber, der gør os i stand til at finde ud af det selv. For mig er det største af disse redskaber meditation, for den har givet mig midlerne til at forstærke og udvikle mine evner inden for mange af livets områder. Fra mine meditationer har en storslået plan gradvist formet sig. Skønt imponerende i dens enkelthed, er den fuldstændig logisk og fuldendt og kan opsummeres i det gamle mundheld Som foroven, så forneden. Med andre ord kan livets underliggende principper i den åndelige sfære blive indsamlet gennem et omhyggeligt studium af den materielle verden, og det kan gøres gennem meditation og hjælp fra den Indre Mester. Alt materielt liv begynder som uendeligt små subatomare partikler, der forener sig for at danne protoner og elektroner. De danner igen atomer, og atomer forener sig på særlige måder for at danne molekyler af stof, enten det er gas, væske, mineraler, planter eller dyr. Disse molekyler er den mindste gruppe, som stadig bevarer karakteregenskaber fra gruppen for deres ophav. Hvis du med andre ord nedbryder en molekyle af vand, ben eller kød, bliver den en løsreven 17 RK 1-05

18 gruppe af atomer. Under livskraftens ledelse fortsætter disse molekyler med at forene sig og skabe stadig mere komplekse molekyler, som til sidst fører til, at der opstår levende celler. Og således viser det sig, at selv de allermindste ting har en medfødt tendens til at forene sig med hinanden for at udvikle sig til noget større. Det er et meget vigtigt princip, som vi bør huske. Jeg kan lide at visualisere denne proces som en materiel pyramide med subatomare partikler ved fundamentet, protoner og elektroner på det næste niveau, atomer på et højere plan, derefter molekylerne over dem, og så videre, indtil vi når toppen, hvor vi finder et fuldstændigt levende legeme, højdepunktet for alle de underliggende elementer. Menneske-celler er fuldstændige individer, ligesom faktisk alle celler er det. Ligesom dig og mig har de et formål i livet. De drager næring til sig fra blodet og udstøder spildprodukter, samarbejder med deres naboer og udfører hver deres særlige opgave, før de omsider dør og bliver erstattet. En celle i øjet, en muskel, et ben eller en nyre tilpasser sig helhedsplanen, idet den danner samfund af lignende celler. Ved at samarbejde med andre grupper danner de fuldstændige organer. Hvert organ samarbejder igen som en større gruppe, idet det udvikles til et legeme og tjener derved et højere væsen, sjælspersonligheden. Alt dette rejser et interessant spørgsmål. Er vi måske guder for disse celler? Vi påvirker dem så sandelig gennem den måde vi tænker og handler på. Rosenkors-læren fortæller os hvordan vi skal stimulere dem og forstærke den indre vitale livskraft. Ligesom vore celler har også vi vor plads i Verdens-ordenen og vore egne pligter at udføre, selvom det må indrømmes, at vi faktisk har en større valg-frihed. Vi fødes normalt ind i en familie, og mange familier danner et samfund, samfund danner sig til nationer og nationer til alliancer. Læg mærke til hvordan hver gruppe bevidst slutter sig sammen for at danne større grupper ligesom cellerne. Det vigtige punkt er dette: den evige forening af grupper med andre grupper slutter ikke med den transition vi kalder døden, men vil fortsætte: som forneden, således foroven. Når vi gennemlever transitionens smukke oplevelse, drages vi til sidst af gensidig tiltrækning for at blive en del af en gruppe der passer til vor udviklingsgrad. Jeg havde RK

19 engang en nær-døds-oplevelse, hvor jeg kunne se mig selv som en sfære af gennemskinneligt lys. Til min store overraskelse ønskede jeg ikke at vende tilbage til den materielle verden, men ønskede at forlade min personlighed. Jeg ønskede at blive ét med en større lyssfære, som jeg på det tidspunkt opfattede. Efterhånden som en gruppe individer udvikler sig, vil den knytte sig til andre grupper for at danne stadig større grupper. Hver gruppe har sine egne opgaver den skal drage erfaringer fra, foruden at tjene den Guddommelige Plan. For mig er disse grupper en samling individuelle sjæle. Hver sjæl kan ses som en sfære af lysende og gennemsigtigt lys. Jo mere avanceret gruppen er, jo større er styrken i deres forenede lys. I himlene finder vi millioner af galakser, hvis fjerneste lys tager millioner af år om at nå os. Hvad ligger der hinsides dem? Findes der andre dimensioner, vi endnu mangler at opdage? Den ultimative skaber befinder sig foreløbig udenfor rækkevidden af vor forståelse, men vi kan forestille os den som værende på højdepunktet af en åndelig pyramide, en stor samling sjæle, som stråler med en lysstyrke og kraft ud over vor fatteevne, en udstråling af ren kærlighed. Under den ville de mindre grupper findes gennem hvilke den har udviklet sig, og et sted nær fundamentet ville vi finde vor særlige gruppe sjæle, hvis lys, skønt strålende for os, ville være forholdsvist mørkt imod den glans af udstrålingen der kommer oven fra. Omridset af det jeg kalder den Guddommelige Plan betyder, at du og jeg sammen med alle livsformer er kommet langt på vor udviklingsvej. Men antyder det ikke også, at vi har en meget længere vej, vi må skride frem ad gennem evigheden forude? Hvor mange inkarnationer må vi igennem, før vi udvikler os tilstrækkeligt til at blive et medlem af den næste højere gruppe? Ét er sikkert, vi har meget at se frem til, de betydningsfulde åbenbaringer og skønne oplevelser der ligger forude, efterhånden som vi skrider frem gennem gruppe efter gruppe. Til sidst vil vi have en meget større forståelse af Skabelsen og Skaberens beskaffenhed, og det giver os en mening med livet og store håb og forventninger for fremtiden. Der findes ingen død, kun en overgang fra én eksistens til en anden. Må din rejse gennem livet også resultere i en åbenbaring af ren åndelig kærlighed. 19 RK 1-05

20 A.M.O.R.C.s 90-års jubileum Kjære medlem! Under Rosenkorsets beskyttelse, Salutem Punctis Trianguli! Den 8. februar markeres 90-års jubileet for skapelsen av den Antikke og Mystiske Orden av Rosenkorset. Selv om våre manuskript, vår filosofi og initiatoriske tradisjon er flere århundreder gamle, så var det den 8. februar 1915 at det første møtet ble holdt som markerte dannelsen av A.M.O.R.C. Komitéen som hadde fått til oppgave å organisere Ordenen i Amerika, besto av ni menn og kvinner som dermed fullbyrdet charteret som H. Spencer Lewis hadde mottatt fra Ordenens Mestere i Frankrike i Jeg benytter anledningen til å gjøre alle R.C.-medlemmer oppmerksomme på H. Spencer Lewis visjon og besluttsomhet. Det var han som sto for etableringen av A.M.O.R.C. Med den eksepsjonelle støtte han fikk av sin hustru Martha (som fikk æren av å bli den første initiant i A.M.O.R.C.), May Banks-Stacey og andre nøkkelpersoner, skapte H. Spencer Lewis vår ærverdige Orden som har beriket livet til så mange mennesker rundt om i verden i løpet av de siste 90 årene. I boken Kosmiskt Utvald forteller H. Spencer Lewis sønn, Ralph Lewis, den inspirerende historien om farens mystiske kallelse til å bringe Rosen- RK

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Vad lär ni eleverna? 2

Vad lär ni eleverna? 2 Vad lär ni eleverna? 2 I Nämnaren nr 14/2 redovisar Ankar Jylltorp ett exempel på hur elever i åk 7 behandlar ett matrecept, dels under en lektion i hemkunskap, dels på lektioner i matematik. Eleverna

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL

Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Virkad / heklet kofta / jakke & väst / vest i SILENZIO Broderi i ANCHOR TAPISSERIE ULL Garn: Silenzio 50% akryl, 25% ull, 25% alpaka, 1 n = 50 g, 60 m Anchor Tapisserie ull: 100% ull, 1 docka/dukke = 10

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2.

De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. De Complete 180: Andy Esche, personliga vittnesbörd Grundare av MissingPets.com 1. Mitt namn är Andy Esche, grundare av missingpets.com. 2. Under mitt liv, har Gud gett mig två visioner att hjälpa människor.

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv VÄRLDENS PENNINGSYSTEM RLJ-1270-SE JOHN S. TORELL 26 DECEMBER 2010 DEL 2: DET ANTIKRISTLIGA SYSTEMETS TEOLOGI Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Uppenbarelseboken 17:1-6

Uppenbarelseboken 17:1-6 Domen över Babylon Uppenbarelseboken 17:1-6 Uppenbarelseboken 13:1-4 Sköka = Otrogen församling Men som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger HERREN.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Lärarhandledning högstadiet

Lärarhandledning högstadiet Lärarhandledning högstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen

Livet är en gåva. Nr 1 i serien Kristusvägen Livet är en gåva Nr 1 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUDS HISTORIA Gud har skapat världen och gett människan en alldeles särskild plats i skapelsen. Gud älskar alla människor och vill oss det

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN

KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN 3. KATOLSK ENHET BARA UNDER PÅVEN De frågor jag tar upp här brukar för det mesta avhandlas teologiskt, och inte så här personligt. Den personliga vinkeln har för- och nackdelar. Den är mer levande och

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer