Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur"

Transkript

1 Nr 1, 2005 Årg. 29 Filosofi Mystik Vetenskap Kultur Tidskrift för Skandinaviska Storlogen av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Ansvarig utgivare och redaktör: Live Söderlund Ett varmt tack till alla som gjort denna tidning möjlig. Copyright 2005 Skandinaviska Storlogen av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. Rösan, Gathes väg 141, SE Onsala, Sverige Tel: 0300/ Alla rättigheter reserverade. För frågor eller prenumeration, kontakta ovanstående adress. Artiklar i Rosenkorset speglar inte nödvändigtvis Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s mening. Varje artikel måste enbart bedömas för dess eget värde. Innehåll Stormesterens Sanktum... 2 Vår visjon... 3 Rosenkorstraditionen Del XIV De första Rosenkreuzarna i Amerika... 4 Åbenbaring AMORCs 90-års jubileum Visualiseringens magiske kunst Forandring Helbredelse for ensomhed Sjælen i dens inderste væsen 27 Internationella A.M.O.R.C Billedtekst Omslagsbild: Foto: frater Rune Fjæreide. Bearb.: frater Trond Grøntoft. 1 RK 1-05

2 Kjære frater, kjære soror, Under Rosenkorsets beskyttelse, Salutem Punctis Trianguli! I Onsala, der jeg bor, er det ikke ofte vinteren gjør seg gjeldende med snø og minusgrader. Stormesterens Sanktum Det blir mest regn, sludd og søle nå for tiden. Derfor nyter jeg det ekstra når jeg kan la tankene forsvinne inn i omslagsbildet til dette nummeret av Rosenkorset. Så vakker vinteren kan være! Mykt kan den legge seg med sin rene, hvite kappe over naturen og la den puste ut for en stund. Årstidenes vekslinger minner oss om hvordan allting er i evig forandring. Det er ikke alltid like lett, hverken å innse eller akseptere, at denne kosmiske loven også gjelder vårt eget liv. Evolusjonskraften beveger alt, på alle plan, åndelig såvel som fysisk. Vi kan velge å stritte imot evolusjonsspiralen eller følge med i dens strøm. Det første alternativet klamrer vi oss gjerne fast til så lenge det går, i en illusjon av at tilsynelatende faste strukturer gir oss trygghet. Langt mere krevende og spennende er det å velge det andre alternativet. For å våge å ta dette skrittet må vi ha påbegynt søkingen etter det eneste sanne og varige trygge punkt i vår tilværelse: vår egen Sjel, Gudskraften i oss selv. På denne søkingens sti oppdager vi også visualiseringens magiske kunst. Evolusjonskraften er ikke noe utenfor oss selv, den er skaperkraften i oss, i alt. Den er oss, er alt. Kjenn din egen kraft, kjenn mulighetene i deg selv, kjenn deg selv! Med Rosenkorsets idealer som din ledestjerne, gå ut å gjør verden til et bedre sted å være. Johannes Kelpius gjorde det. May Banks-Stacey gjorde det. Harvey Spencer Lewis gjorde det. Måtte sidene i dette nummeret av Rosenkorset være med å inspirere deg til å gjøre det! La Rosen blomstre på ditt Kors og smykkes med evolusjonskraftens stråleglans. Live Söderlund, Stormester RK

3 Vår visjon Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. er en ideell organisasjon som finnes over hele verden. Den består av kvinner og menn som søker en dypere innsikt om kroppens, sjelens, livets og naturens store mysterier. Rosenkors-Ordenen har gjennom historien samlet og bevart en viten om indre tidløse sannheter. Formålet er å gjøre tidsaldrenes visdom tilgjengelig for seriøst søkende mennesker. Kunnskapen formidles gjennom et studiesystem som berører alle sider ved tilværelsen. Med den frie tanken som en forutsetning er det vår visjon å gi hver enkelt nye muligheter til et liv i harmoni med tilværelsens skapende konstruktive krefter. Med forankring i filosofi, mystikk, vitenskap og kultur søker vi å bygge for en bedre verden. Kontakt oss for ytterligere informasjon som sendes gratis og uten forpliktelser på dansk, finsk, norsk, svensk eller besøk vår hjemmeside. Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Internet: Rösan, Gathes väg 141, SE Onsala, Sverige Tel: +46 (0) ~ E-post: 3 RK 1-05

4 Rosenkorstraditionen Dess historia från ursprung till nutid Del 14: De första Rosenkreuzarna i Amerika I de föregående artiklarna har vi försökt att visa förhållandet mellan Rosenkorsverksamheten och den historiska utvecklingen av västvärldens esoterik. Efter att ha diskuterat dess ursprung, från 1600-talet till första världskriget kommer jag nu att fokusera på den Antika och Mystiska Orden Rosae Crucis, mera känd under förkortningen A.M.O.R.C. Denna Orden, som grundades av H. Spencer Lewis ( ), för att förnya och reaktivera Rosenkorstraditionen, utgör en av de viktigaste esoteriska rörelser som någonsin har funnits. Den har idag loger och storloger i de flesta länderna och har ungefär medlemmar runt om i världen. Vårt mål är inte att presentera en detaljerad redogörelse över A.M.O.- R.C.s historia, eftersom detta skulle överskrida avsikten med denna serie, utan att indikera Ordens plats i esoterikens historia genom att visa Av Christian Rebisse, F.R.C. på dess ursprung och presentera några av de viktigaste faserna i dess utveckling. När vi gör det kommer vi att använda oss av information som H. Spencer Lewis tillhandahållit i ett flertal verk, där den mest välkända är En pilgrims resa till Östern, skriven Eftersom denna berättelse innehåller några element som inte kan tas bokstavligt kommer vi att studera en annan version av denna berättelse, som på många sätt utgör en självbiografi av H. Spencer Lewis. Den senare presenterar samma historia men från en något annorlunda, mera esoterisk vinkel än den första boken, som var skriven för allmänheten. Det bör noteras att denna självbiografi aldrig blev publicerad i sin helhet. Vi kommer också att använda oss av artiklar som publicerats i Ordens olika tidskrifter, såsom The American Rosae Crucis, Cromaat, The Triangle och Rosicrucian Digest [1], som diskuterar RK

5 Pietistkollegium (tysk gravyr från 1600-talet) det aktuella ämnet. Vi kommer i allmänhet att beakta endast deras grundläggande element och utelämna de som betonar de fantastiska aspekterna mera än de historiska. Vi kommer vidare att använda många dokument som hittats i Högsta Storlogen av A.M.O.R.C.s arkiv. De låter oss på ett intressant sätt klargöra fakta som på ett symboliskt eller vagt sätt rapporterats i de texter som har publicerats fram till nu. För det första är det viktigt att betona att H. Spencer Lewis etablerade den Antika och Mystiska Orden Rosae Crucis som en fortsättning på de Rosenkorsaktiviteter som startats i Nordamerika vid slutet av talet. För övrigt talade han inte om skapelse utan uppväckande eftersom han kände att han påbörjade en andra cykel av Rosenkorsaktiviteter i Amerika. Som stöd för denna ståndpunkt baserade han den på forskningar som Julius Friedrich Sachse ( ) presenterade i två av sina böcker: The German Pietists of Provincial Pennsylvania , ( De tyska pietisterna från landsorten i Pennsylvania ) publicerad 1895, och The German Sectarians of Provincial Pennsylvania ( De tyska sekteristerna i Pennsylvania ) från Sachse, som var en ättling av tyska pietister, var intendent och bibliotekarie i Philadelphias frimurartempel. I sina böcker återberättade han historien om de emigranter som slog sig ner i Amerika vid slutet av 1600-talet. Dessa bosättare, som i början leddes av Johann Jacob Zimmermann, och därefter av Johannes Kelpius, gjorde sällskap med pietisterna, som ville 5 RK 1-05

6 etablera en koloni i Pennsylvania. Sachse skrev följande: de var ett sällskap teosofiska entusiaster kalla dem pietister, mystiker, kiliaster, rosenkreuzare, illuminati, katarer, puritaner, eller vad du vill som i Europa hade bildat det som enligt deras mystiska dogmatik var känt som en enhet av perfektion, och senare kom till västvärlden för att verkställa den sedan länge omhuldade planen att grunda en sannfärdig teosofisk (Rosenkors-)gemenskap. Genom att gå ut i vildmarken eller öknen, på samma sätt som de forna esséerna, Moses, Elias och andra bibliska personligheter, för att fullkomna sig i helighet, och på detta sätt förbereda sig för det tusenårsrike som de trodde närmade sig, eller ifall deras beräkningar hade lett dem fel vad gällde slutet på allt världsligt, skulle deras gemenskap vara en kärna ur vilken de enskilda medlemmarna skulle vara meriterade för att inför människorna träda fram som heliga män, för att omvända hela städer och arbeta genom symboler och mirakler. [2] Julius Friedrich Sachse ansåg att dessa emigranter var Rosenkreuzare. Många författare har emellertid varit kritiska till detta argument. En av dem, Arthur E. White, kände att Sachses forskning var genomsyrad av romantik och att de fakta han angav inte kunde medge att man drog sådana slutsatser. Enligt White var de faktum att några av dessa pietister hade visat en del intresse för astrologi, kabbala och Jacob Böhmes verk inte tillräckligt för att kalla dem Rosenkreuzare [3]. En annan författare, Serge Hutin, påstod att en relation mellan dessa emigranter och Rosenkorsrörelsen knappast kunde bestyrkas [4]. För att bättre förstå dessa förhållanden måste vi beakta deras ursprung. Det är ett faktum att pietismen var esoterisk till sin natur och hade visst samband med Rosenkorsrörelsen. Låt oss tillägga att Johannes Kelpius och Johann Jacob Zimmermann, som båda var pietister, hade besökt Tübingen, en stad som var omskriven för närvaron av Rosenkreuzare. Pietism Pietismen, som grundades i Tyskland av pastor Philipp Jacob Spener ( ), växte fram ur den kris som lutherska läran genomgick under 1600-talet [5]. Den erbjöd ett möjligt svar på de svårigheter som lutheranerna mötte efter 30-åriga krigets slut ( ) [6]. Spener, RK

7 Rosenkorsdokument fotograferade av Julius Friedrich Sachse för sin bok The German Pietists of Provincial Pennsylvania , utgiven I mitten av bilden visas två sidor ur Secret Symbols of the Rosicrucians from the 16th and 17th Centuries, utgiven i Altona som var en förespråkare för humanisering av religioner, betonade personlig religiös erfarenhet och det inre livet. Han manade sina samtida till en praxis pietatis, en individuell fromhet ett utövande karaktäristiskt för helgande och som ledde till en återfödelse som markerade inre nyskapelse. Från 1670 organiserade han collegia pietatis, fromhetsskolor inom lutherska församlingar. Deltagarna i dessa små grupper studerade bibeln och berörde mysterier som vanligtvis inte kunde diskuteras i större kristna sammankomster. Enligt Antoine Faivre fanns det några slående likheter mellan strukturen i invigningssällskap och pietismen och collegia pietatis var verkligen, i ett avseende, föregångarna till de spekulativa logerna [7]. I Tyskland växte denna rörelse snabbt och sällskapen förökade sig till en sådan omfattning att det oroade de lutheranska auktoriteterna. På grund av den dynamiska kraften hos August Hermann Francke ( ), som ledde fakulteten vid universite- 7 RK 1-05

8 tet i Halle, expanderade pietismen snabbt och gemenskaper etablerades i Indien och Amerika. Johann Arndt anses allmänt vara inspirationskälla till denna rörelse. Låt oss erinra oss att denne lutheranske teolog, läkare och alkemist var den andlige fadern till Johann Valentin Andreae och mentor till cirkeln i Tübingen [8], den grupp som låg bakom publiceringen av Rosenkorsmanifesten. Såsom både mystiker och alkemist försökte han att integrera det paracelsiska arvet med medeltida teologi, och utvecklade idén om en inre alkemi, om en andlig renässans, ett begrepp som Philipp Jacob Spener lånade. Arndt ville avleda människorna från teologisk polemik och leda dem tillbaka till en levande tro och en tillämpning av fromhet. Som förespråkare för Om Kristi efterföljelse (1441), en av ge grundläggande verken av Devotio Moderna [9], är han mest känd för Vier Bücher vom wahren Christentum ( Fyra böcker om den sanna kristenheten ) skrivnaen mellan 1605 och Detta verk är en av de mest lästa kristna texterna i världen, och pietisterna anser det vara deras andra bibel. År 1675 publicerade Spener också Pia Desideria (Pious Desires), pietismens Johannes Kelpius, från Christopher Witts The Original Canvass. grundläggande text, som ett förord till en senare utgåva till detta verk. Det är värt att notera att Kelpius tog med sig Arndts verk till Amerika. Johann Valentin Andreae, författaren till Christian Rosenkreuz alkemiska bröllop hade idéer som också utövade ett visst inflytande over pietismen. Såsom visats av Roland Edighoffer tillkännagav Societas Christiania det ideala samhället RK

9 som lovprisades av Andreae den omfattande och fruktbärande pietiströrelsen [10]. Denna rörelse var också resultatet av ett utbyte av idéer med de engelska protestanterna. Tyskarna var verkligen influerade av de brittiska puritanerna i sitt sökande efter en renad kristenhet, en som kom närmare den som upplevdes av Kristi första lärjungar. I gengäld utövade pietisterna ett visst inflytande över engelsk andlighet, speciellt över John Wesleys och George Whitefields metodism. Böhmism och Kabbala Grundaren av pietismen, Philipp Jacob Spener, var öppen för doktriner som vanligtvis ansågs vara kätterska [11]. Fastän han inte var en riktig kabbalist var han författaren till ett poem om sefirot, och såg välvilligt på doktrinerna av Jacob Böhme ( ). Många pietister var på samma sätt entusiastiska över kabbalan och teorierna av Böhme, teosofen från Görlitz. Bland pietisterna fanns några viktiga personligheter som Gottfried Arnold ( ), som var en av Speners skyddslingar. Han var släkting till Johann Georg Gichtel ( ), översättaren och utgivaren av Jacob Böhmes verk i Amsterdam. Arnold umgicks också med Pierre Poiret ( ), en böhmeanhängare och lärjunge till Madam Guyon som utövade ett visst inflytande över pietismen. Greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ( ) och Friedrich Christoph Oetinger ( ), två andra eminenta personligheter, var också starkt influerade av tänkandet av teosofen från Görlitz. Zinzendorf, som ledde en gemenskap som samlade nästan ett tusen pietister på sin egendom i Herrnhut, tyckte om att använda sig av alkemistisk symbolik. Likt Jacob Böhme använde han uttrycket tinktur för att beskriva Kristi regenererade blod. Han kom under inflytande av kabbala och var starkt påverkad av Johan Amos Comenius reformvänliga idéer. Den andra personligheten, Friedrich Christoph Oetinger, fader till pietismen i Schwaben, försökte att sammanfoga Böhmes teosofi med kabbalan. Till sist får vi inte glömma den schlesiska pastorn Christian Knorr von Rosenroth ( ), en böhmeanhängare och framstående kabbalist, författare till Kabbala Denudata (1677), den kristna kabbalans verkliga bibel. Johannes Kelpius ( ) hade utan tvekan under den period som han var student vid 9 RK 1-05

10 Tübingens universitet tillfälle att möta denne kabbalist, vars doktriner inte kunde ha undgått att influera honom. När Kelpius reste till Amerika tog han med sig Jacob Böhmes verk. Tusenårsrörelser Fastän pietismen inte kan anses vara en tusenårsrörelse, kunde denna tendens återfinnas hos många av dess medlemmar. Allmänt sett var denna attityd konsekvensen av den kris som påverkade Tyskland under 1600-talet, en religiös kris som kom inte bara genom reformationen utan även genom en ekonomisk kris framkallad av de förödande klimatförändringarna som har kallats lilla istiden. Till detta bör man lägga de epidemier som decimerade befolkningen. Dessa händelser, som påverkade alla människors vardagliga liv, ledde till ett förnyat intresse för apokalyptiskt tänkande och teorin om universums tre tidsåldrar, formulerade av Joakim av Floris [12]. Fastän han inte tillhörde tusenårsrörelsen kunde Philipp Jacob Spener inte undgå dess inflytande. År 1663 försvarade han begreppet apokalypsens sjätte ängel, ett begrepp som marknadsfördes starkt av Johann Wilhelm Petersen. Petersen besökte med sin hustru Johanna Eleonor von Merlau, en person typisk för denna tid, pietistgrupperna i Württemberg, där de förkunnade världens undergång och framförde teorin om apokatastasis, den slutliga universella regenerationen [13]. Johann Jacob Zimmermann ( ) var bekant till detta märkliga par. Denna tidigare student vid Tübingens universitet, som var teolog, matematiker, astronom och astrolog ägnade sig också åt profetiska beräkningar. Han trodde att 1694 var millenniets år, det vill säga året för Kristi återkomst. För att förbereda sig för denna händelse beslöt han sig för att slå sig ner i ett jungfruligt land, i Amerika. Tillsammans med Johannes Kelpius, en annan student från Tübingen, samlade han en grupp följeslagare för att genomföra denna långa resa. Ledaren för pietismen i Württemberg, filologen Johann Albrecht Bengel ( ), ansedd vara fader till textkritiken av bibeln, engagerade sig också i profetisk matematik och skrev flera avhandlingar om världens tidsåldrar [14]. Liksom flera andra pietister vördade han Johann Arndt, som han ansåg vara den ängel som Uppenbarelseboken (14:6) talar om det vill säga, den RK

11 som skulle tillkännage Domedagen. Det är också intressant att påpeka att i Württemberg, och mera specifikt i det som kallades Rosenkorsrörelsen, ansågs ofta Arndt vara inkarnationen av Elias, den som enligt profetian skulle uppträda före Kristi återkomst. Några till och med betraktade honom som den Elias Artista som aviserades av Paracelsus [15]. Det Philadelphiska Sällskapet och engelsk tusenårsrörelse Allmänt talat var det först mot slutet av 1600-talet som pietisterna inte längre under sin tidsålder såg de första tecknen på Kristi återvändo, och de började tro att Gud hade gett människorna ett anstånd så att de skulle kunna ge bevis på sin tro. De försökte därför, likt kväkarna, att etablera kolonier i världen där de kunde leva i enlighet med sina gudomliga rättesnören. Pietisterna från Halle finansierade sina bosättningar i Indien och i de nordamerikanska kolonierna i Pennsylvania och Georgia. Efter de konflikter som ledde till stängningen av pietistinstituten i Erfurt år 1691 satte Zimmermann och Kelpius igång en plan för emigration till Amerika. I sällskap av en grupp anhängare lämnade de Tyskland år Deras resor tog dem först till Rotterdam, där Zimmermann dog. Kelpius antog då ledarskapet över expeditionen, och Heinrich Bernhard Köster blev hans andreman, med Johannes Seelig, Daniel Falkner, Daniel Lütke och Ludwig Biedermann som assistenter. Tillsammans med 34 andra bröder seglade de till England. När de anlände till London tog de 40 resenärerna kontakt med de engelska böhmeanhängarna [16]. Böhmeanhängarna uttalade en upphöjd tusenårstro och en apokalyptisk profetia som förkunnade grundandet av en ny kyrka. Det bör noteras att sådana teorier inte var relaterade till Jacob Böhmes filosofi utan visade påverkan av begrepp förespråkade av Joakim av Floris, vilket var vanligt i England vid denna tid. Det är därför som Lodowicke Muggleton ( ) predikade den tredje andliga ordningen och talade om den nya kyrkan som hade kommit för att ersätta Petrus kyrka. För sin del påstod Jane Lead ( ), en lärjunge till Böhme som erfor sophianska visioner, i The Wonders of God s creation ( Undren i Guds skapelse ) att det gamla testamentet varit passande för tjänandet av Fadern, det 11 RK 1-05

12 nya för Sonen, och nu har den tredje dagen kommit, i vilken den Helige Ande kommer att ha sitt, vilket kommer att överträffa alla andra före det År 1697 uppstod under hennes påverkan det Philadelphiska Sällskapet, ett sällskap som avvek från sann böhmism när de antog en tusenårsrörelsekaraktär. Jane Lead var övertygad om att världens slut var nära förestående, och det Philadelphiska Sällskapet blev en renad kyrka, en tusenårsrörelsekyrka. I The Ascent to the Mount of Vision ( Bestigningen av Visionsberget ) talade hon i idylliska termer om Kristi välde i ett tusen kommande år på jorden, ett förberedande stadium för tidens ände. Avresan till Amerika Kelpius följeslagare kunde inte ha förblivit opåverkade av sådana tankar, och de kom att besöka Jane Lead. Serge Hutin antyder att de engelska böhmisterna gav finansiellt och materiellt bistånd till Kelpius grupp, och på detta sätt underlättade deras resa till Amerika [17]. I februari 1694 avseglade de tyska pietisterna på Sarah Maria. Efter en resa på fem månader nådde skeppet Philadelphia, staden av broderlig kärlek, grundad av kväkaren William Penn många år tidigare. Denna stad i Pennsylvania förde samman kväkare, mennoniter och ursprungsamerikaner som strävade efter att leva i fred genom att praktisera icke-våld [18]. Kort efter deras ankomst lämnade Kelpius grupp Philadelphia och reste till Germantown, en plats där en stor tysk koloni levde, och de slog sig ner en kort bit därifrån på en bergskam med utsikt över Wissahickon-floden. Här byggde de sitt centrum som bestod av celler och gemensamma rum som behövdes för det klosterliv de avsåg att leva. I templet, kallat tabernakelrummet, strävade Kelpius att samla de olika protestantiska rörelserna i regionen kring sina idéer. Han etablerade sin egen fristad en bit från de gemensamma byggnaderna i en grotta som fortfarande kan beses i Philadelphias Fairmont Park. Den lilla kolonin hade ett intensivt andligt liv. Den var också ganska aktiv, och dess medlemmar ägnade sig åt utbildning av barnen. Dessa pietister var undervisade i ämnen, så skilda som astronomi, bokbindning och urtillverkning. På grund av sina kunskaper i medicin och botanik etablerade de det första herbariet i Pennsylvania. De kon- RK

13 struerade ett astronomiskt observatorium ovanpå en av sina byggnader så att de kunde söka efter de första tecknen på det millennium som Zimmermann hade predikat om Deras kunskap i astronomi medgav att de producerade en av de första amerikanska almanackorna under 1700-talet. Dokument som återfanns av Sachse visade att Kelpius och hans lärjungar var intresserade av astrologi och magi, att de hade talismaner så väl som pentagram, och de utövade ett slags teurgi. Det verkar också som om några av dem praktiserade alkemi [19]. Kelpius fäste emellertid, liksom de flesta pietister, stor vikt vid bön. Han var till exempel författare till en magnifik avhandling med titeln A Short, Easy and Comprehensive Method of Prayer ( En kort, lätt och mångsidig bönemetod ) [20], vars principer liknar de som finns i den ortodoxa Prayer of the heart ( Hjärtats bön ). Kolonin blomstrade under ett dussin år. Det väntade millenniet inträffade emellertid inte, och några av bröderna ville överge klosterlivet Ephrata-samfundet vid Cocalico Creek. Ephrata-klostret är ett historiskt minnesmärke och vårdas av Pennsylvanias Historical and Museum Commission. 13 RK 1-05

14 och bilda familjer. Under ledning av Heinrich Bernhard Köster [21], Kelpius löjtnant, anslöt sig en grupp av hans medlemmar till kväkarna för att bilda den Sanna kyrkan i Philadelphia. När Johannes Kelpius dog 1708 var kolonin knappt aktiv. Till och med Justus Falkner, en av hans närmaste medarbetare, lämnade klosterlivet för att gifta sig. Johannes Seelig försökte utan framgång att leda denna grupp, men han beslöt sig slutligen för att lämna gruppen så att han kunde leva som eremit. Conrad Matthai efterträdde honom för en kort tid och tog sedan samma väg som sin föregångare. Gruppen upplöstes gradvis. Några år senare, år 1720, bosatte sig några tyska pietister ledda av Conrad Beissel, som var bagare, vid Cocalico Creek, nära våra dagars Harrisburg. År 1737 organiserade denna ledare en grupp män och kvinnor som levde i celibat, och kallade den Ephrata-samfundet. Deras aktiviteter blomstrade, på grund av att medlemmarna, långt ifrån att vara enslingar, var praktiska människor som etablerade olika faciliteter som sädeskvarn, sågverk, pappersbruk och tryckpressar för att utföra sin affärsverksamhet. Deras andliga verksamheter var talrika och de var kända för sin körmusik och sina hymner. Efter Conrad Beissels död 1768 försvagades samfundet och försvann runt slutet av 1700-talet. Närvaron av dessa mystiker hade emellertid påverkat Pennsylvania i grunden. Som vi just har visat kunde de tyska mystiker som emigrerade till Amerika egentligen inte kallas Rosenkreuzare. De var pietister, starkt influerade av esoterik och tusenårsrörelser. De hade emellertid sina rötter i den andliga rörelsen i Tübingen, vilken kan anses vara 1600-talets centrum för Rosenkorsrörelsen. Man bör komma ihåg att Sincerus Renatus (Samuel Richter), en lutheransk pastor som sades vara lärjunge till Paracelsus och Böhme, hävdade att Rosenkreuzarna hade lämnat Europa för att slå sig ner i Indien där de kunde leva i fred [22]. Som vi har sett etablerade pietisterna från Halle samfund i Philadelphia runt 1706, och vi vet att i många människors sinnen ansågs Amerika vara Indien. Johannes Kelpius och hans lärjungar var följaktligen en grupp människor som lämnade Tyskland efter katastrofen vid det Vita Berget och det trettioåriga kriget, med intentionen att i Amerika etablera ett RK

15 samhälle där fred och broderskap skulle råda, i samklang med det som skisserats dussintalet år tidigare i Rosenkorsmanifesten. Att placera pietisterna i Pennsylvania inom Rosenkorstraditionen är därför inte alls orimligt. Fotnoter: [1] Tidskriften The American Rosae Crucis publicerades mellan 1916 och Cromaat publicerades från 1919 till 1921, och ersattes i januari 1921 av The Triangle. I maj 1925 blev den senare The Mystic Triangle, som i oktober 1929 blev The Rosicrucian Digest. De flesta tidskrifterna publicerades månatligen, och tillsammans utgör de en samling på över 1000 utgivningar. [2] Julius Friedrich Sachse, The German Pietists of Provincial Pennsylvania , pp [3] Arthur E. White, The Brotherhood of the Rosy Cross (London, 1924) p [4] Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Böhme aux XVIIe et XVIIIe siécles (Paris: Denoël, coll. la Tour Saint-Jacques, 1960) p [5] När det gäller denna rörelse, läs Les piètismes à l âge classique, crise, conversion, institutions, Anne Lagny, förläggare (Villeneuve d Ascq: Pesses universitaires du Septentrion, collection Racines et modèles, 2001). [6] När det gäller den oroliga period som följde utgivningen av Rosenkorsmanifesten, se Del 8 Det Vita Berget, Rosenkorset Nr , s 13. [7] Antoine Faivre, L Ésotérisme au XVIIIe siècle (Paris: Seghers, 1973) pp [8] När det gäller denna person, se Del 5 Johann Arndt, Rosenkorset Nr 4, 2001, s 11. [9] En andlig rörelse som uppstod runt slutet av 1300-talet i Nederländerna under inflytande av Gerard Groote ( ) och i en atmosfär genomsyrad av andligheten hos Meister Eckhart och Ruysbroek. Devoto Moderna försöker att orientera det andliga livet mot personlig bön och inre askes. Denna rörelse utvecklades också i Frankrike och Tyskland fram till 1500-talet. Om Kristi efterföljelse, skriven av Thomas a Kempis (1379/ ), en bok karaktäristisk för denna rörelse, är efter bibeln det mest lästa verket bland kristna. [10] Roland Edighoffer, Utopie et sodalité selon Johann Valentin Andreae, Gnostica 3 Esotérisme, gnose et imaginaire symbolique, mélanges offerts à Antoine Faivre, Richard Caron, Joscelyn Godwin, Wouter J. Hanegraaff och Jean-Louis Vieillard-Baron (Leuven: Peeter, 2001) pp [11] När det gäller relationerna mellan esoterik och pietism, se Pierre Deghaye, De Paracelse à Thomas Mann, les avatars de l hermétisme allemande (Paris: Dervy, 2000), och av samma författare artikeln 15 RK 1-05

16 Piétisme, Dictionnaire critique de l ésotérisme, Jean Servier, förläggare (Paris: PUF, 1998) pp [12] Se Del 3, Den Helige Andes tidsålder, Rosenkorset Nr 1, 2001, s 18. [13] Eleonor von Merlau (Johanna Eleonora Petersen), Glaubens-Gespräche mit Gott (Frankfurt/Leipzig, 1691) och Johann Wilhelm Petersen, Regnum Christi (1698) [Nubes testium veritatis de Regno Christi glorioso in septima tuba futuro testantium. Frankfurt, 1696]. [14] Johann Albrecht Bengel, Ordo temporum (Stuttgart, 1741) och Cyclus, sive de anno magno Solis, Lunae, Stellarum consideratio (1745). Hans reflektioner om meningen med nummer 666 i Uppenbarelseboken ledde honom till slutsatsen att mänskligheten sedan år 1143 hade levt under inflytande av Odjuret och att den slutliga uppenbarelsen var nära. Han kände att år 1834 skulle skåda återkomsten av Kristus och etablerandet av tusenårsriket. [15] Antoine Faivre, Élie Artiste ou le Messie des Philosophes de la Nature, Aries, Vol. II, No 2; och Vol III, No 1 (Leiden and Boston: Brill Academia Publishers, 2002 and 2003) pp [16] När det gäller de olika aspekterna av böhmism i detta land, se Serge Hutin, Les disciples anglais de Jacob Böhme, op. cit. [17] Les disciples anglais, op. cit., pp [18] År 1652 uppstod kväkarrörelsen runt den engelske predikanten George Fox ( ), och mennoniterna var anhängare till den holländske reformatorn Menno Simonsz ( ). [19] När det gäller alkemi visar Julius Friedrich Sachse ett samband mellan Heinrich Melchior Mühlenberg och pietisterna från Halle. Se The German Pietists op. cit,. p.148. [20] Johannes Kelpius, A short, easy, and comprehensive method of prayer. Denna avhandling publicerades av Christopher Witt, Philadelphia, [21] Heinrich Bernhard Köster var själv författare till en tusenårstext, De Resurrectione Imperii Æternitatus (1697). [22] Die Wahrhaffte und vollkommene Bereitung des Philos. Steins der Brüderschafft aus dem Orden des Gulden und rosen Kreutzes (Breslau, 1710). Ingen människa är fri om inte sinnet är som en dörr vilken kan öppnas både utåt och inåt; utåt för att kunna frigöra och manifestera egna idéer, inåt för att kunna mottaga andras värdefulla tankar. Validivar RK

17 Åbenbaring Af Divinator Som så mange andre har jeg ofte undret mig over meningen med livet og Guds beskaffenhed, men de svar, de ortodokse religioner giver os, har ikke kunnet tilfredsstille mit intellekt. I en verden med utallige trosretninger og overbevisninger, som hver besvarer disse spørgsmål til deres egne medlemmers tilfredshed, anerkender jeg deres gyldighed, men de svar der gives medfører kun flere spørgsmål. Efter at have forsøgt mange veje, føler jeg mig tiltrukket af Rosenkors-Ordenen A.M.O.- R.C., som skønt den ikke foregiver at forsyne os med alle svar til livets mysterier, faktisk giver os de redskaber, der gør os i stand til at finde ud af det selv. For mig er det største af disse redskaber meditation, for den har givet mig midlerne til at forstærke og udvikle mine evner inden for mange af livets områder. Fra mine meditationer har en storslået plan gradvist formet sig. Skønt imponerende i dens enkelthed, er den fuldstændig logisk og fuldendt og kan opsummeres i det gamle mundheld Som foroven, så forneden. Med andre ord kan livets underliggende principper i den åndelige sfære blive indsamlet gennem et omhyggeligt studium af den materielle verden, og det kan gøres gennem meditation og hjælp fra den Indre Mester. Alt materielt liv begynder som uendeligt små subatomare partikler, der forener sig for at danne protoner og elektroner. De danner igen atomer, og atomer forener sig på særlige måder for at danne molekyler af stof, enten det er gas, væske, mineraler, planter eller dyr. Disse molekyler er den mindste gruppe, som stadig bevarer karakteregenskaber fra gruppen for deres ophav. Hvis du med andre ord nedbryder en molekyle af vand, ben eller kød, bliver den en løsreven 17 RK 1-05

18 gruppe af atomer. Under livskraftens ledelse fortsætter disse molekyler med at forene sig og skabe stadig mere komplekse molekyler, som til sidst fører til, at der opstår levende celler. Og således viser det sig, at selv de allermindste ting har en medfødt tendens til at forene sig med hinanden for at udvikle sig til noget større. Det er et meget vigtigt princip, som vi bør huske. Jeg kan lide at visualisere denne proces som en materiel pyramide med subatomare partikler ved fundamentet, protoner og elektroner på det næste niveau, atomer på et højere plan, derefter molekylerne over dem, og så videre, indtil vi når toppen, hvor vi finder et fuldstændigt levende legeme, højdepunktet for alle de underliggende elementer. Menneske-celler er fuldstændige individer, ligesom faktisk alle celler er det. Ligesom dig og mig har de et formål i livet. De drager næring til sig fra blodet og udstøder spildprodukter, samarbejder med deres naboer og udfører hver deres særlige opgave, før de omsider dør og bliver erstattet. En celle i øjet, en muskel, et ben eller en nyre tilpasser sig helhedsplanen, idet den danner samfund af lignende celler. Ved at samarbejde med andre grupper danner de fuldstændige organer. Hvert organ samarbejder igen som en større gruppe, idet det udvikles til et legeme og tjener derved et højere væsen, sjælspersonligheden. Alt dette rejser et interessant spørgsmål. Er vi måske guder for disse celler? Vi påvirker dem så sandelig gennem den måde vi tænker og handler på. Rosenkors-læren fortæller os hvordan vi skal stimulere dem og forstærke den indre vitale livskraft. Ligesom vore celler har også vi vor plads i Verdens-ordenen og vore egne pligter at udføre, selvom det må indrømmes, at vi faktisk har en større valg-frihed. Vi fødes normalt ind i en familie, og mange familier danner et samfund, samfund danner sig til nationer og nationer til alliancer. Læg mærke til hvordan hver gruppe bevidst slutter sig sammen for at danne større grupper ligesom cellerne. Det vigtige punkt er dette: den evige forening af grupper med andre grupper slutter ikke med den transition vi kalder døden, men vil fortsætte: som forneden, således foroven. Når vi gennemlever transitionens smukke oplevelse, drages vi til sidst af gensidig tiltrækning for at blive en del af en gruppe der passer til vor udviklingsgrad. Jeg havde RK

19 engang en nær-døds-oplevelse, hvor jeg kunne se mig selv som en sfære af gennemskinneligt lys. Til min store overraskelse ønskede jeg ikke at vende tilbage til den materielle verden, men ønskede at forlade min personlighed. Jeg ønskede at blive ét med en større lyssfære, som jeg på det tidspunkt opfattede. Efterhånden som en gruppe individer udvikler sig, vil den knytte sig til andre grupper for at danne stadig større grupper. Hver gruppe har sine egne opgaver den skal drage erfaringer fra, foruden at tjene den Guddommelige Plan. For mig er disse grupper en samling individuelle sjæle. Hver sjæl kan ses som en sfære af lysende og gennemsigtigt lys. Jo mere avanceret gruppen er, jo større er styrken i deres forenede lys. I himlene finder vi millioner af galakser, hvis fjerneste lys tager millioner af år om at nå os. Hvad ligger der hinsides dem? Findes der andre dimensioner, vi endnu mangler at opdage? Den ultimative skaber befinder sig foreløbig udenfor rækkevidden af vor forståelse, men vi kan forestille os den som værende på højdepunktet af en åndelig pyramide, en stor samling sjæle, som stråler med en lysstyrke og kraft ud over vor fatteevne, en udstråling af ren kærlighed. Under den ville de mindre grupper findes gennem hvilke den har udviklet sig, og et sted nær fundamentet ville vi finde vor særlige gruppe sjæle, hvis lys, skønt strålende for os, ville være forholdsvist mørkt imod den glans af udstrålingen der kommer oven fra. Omridset af det jeg kalder den Guddommelige Plan betyder, at du og jeg sammen med alle livsformer er kommet langt på vor udviklingsvej. Men antyder det ikke også, at vi har en meget længere vej, vi må skride frem ad gennem evigheden forude? Hvor mange inkarnationer må vi igennem, før vi udvikler os tilstrækkeligt til at blive et medlem af den næste højere gruppe? Ét er sikkert, vi har meget at se frem til, de betydningsfulde åbenbaringer og skønne oplevelser der ligger forude, efterhånden som vi skrider frem gennem gruppe efter gruppe. Til sidst vil vi have en meget større forståelse af Skabelsen og Skaberens beskaffenhed, og det giver os en mening med livet og store håb og forventninger for fremtiden. Der findes ingen død, kun en overgang fra én eksistens til en anden. Må din rejse gennem livet også resultere i en åbenbaring af ren åndelig kærlighed. 19 RK 1-05

20 A.M.O.R.C.s 90-års jubileum Kjære medlem! Under Rosenkorsets beskyttelse, Salutem Punctis Trianguli! Den 8. februar markeres 90-års jubileet for skapelsen av den Antikke og Mystiske Orden av Rosenkorset. Selv om våre manuskript, vår filosofi og initiatoriske tradisjon er flere århundreder gamle, så var det den 8. februar 1915 at det første møtet ble holdt som markerte dannelsen av A.M.O.R.C. Komitéen som hadde fått til oppgave å organisere Ordenen i Amerika, besto av ni menn og kvinner som dermed fullbyrdet charteret som H. Spencer Lewis hadde mottatt fra Ordenens Mestere i Frankrike i Jeg benytter anledningen til å gjøre alle R.C.-medlemmer oppmerksomme på H. Spencer Lewis visjon og besluttsomhet. Det var han som sto for etableringen av A.M.O.R.C. Med den eksepsjonelle støtte han fikk av sin hustru Martha (som fikk æren av å bli den første initiant i A.M.O.R.C.), May Banks-Stacey og andre nøkkelpersoner, skapte H. Spencer Lewis vår ærverdige Orden som har beriket livet til så mange mennesker rundt om i verden i løpet av de siste 90 årene. I boken Kosmiskt Utvald forteller H. Spencer Lewis sønn, Ralph Lewis, den inspirerende historien om farens mystiske kallelse til å bringe Rosen- RK

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR.

Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori SOM BAKGRUND FÖR FÖRSTÅELSE AV KVALITETER BAKOM VALET AV SÅNGER OCH I FÖRHÅLLANDE TILL BÖN SAMMAN MED BARN OCH FÖRÄLDRAR. Anknytningsteori, Relation Gemenskap Kommunikation Bön Sång Gud

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.

Beslutsfattande. Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs. Beslutsfattande Berndt Brehmer Avdelningen för ledningsvetenskap Militärvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan berndt.brehmer@fhs.se Det er et pussig fenomen detta med att ta bestemmelser. I det

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på en helande alkemisk pilgrimsresa till Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska

Läs mer

Tre Andliga Högtider

Tre Andliga Högtider Tre Andliga Högtider DE TRE STORA ANDLIGA HÖGTIDERNA I det årliga kretsloppet finns tre andliga höjdpunkter: påsken (vid fullmånen i Väduren), wesak (vid fullmånen i Oxen), och Den goda viljans högtid

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet

Familjeterapeut erbjuder gratis hjälp. Denna veckan i Dubai. Tre kvällar i kyrkan: En för tonårsföräldrar, två för hjälp i samlivet Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, Denna veckan i Dubai Söndag 17 oktober: Öppen kyrka kl. 11-13 kl 20.00 Kör Måndag 18 oktober: kl 10.00-12.00

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun

TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:239 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen är att delar av gällande detaljplaner

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2012. KomTek Glada Hudik. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget KomTek Glada Hudik Vi kommer fra Hudiksvall Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer KomTek Hudiksvall

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Bibelns trovärdiga tolkning

Bibelns trovärdiga tolkning Inledning Bibeltext: 2 Tim 1:13-14 Bibelns trovärdiga tolkning Bibelns sanning betonades särskilt starkt för hundra år sedan, när den liberala teologin ifrågasatte sanningen i Bibeln. Bibelns auktoritet

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Söråkers LEGO Team Vi kommer fra Söråker Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 7 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun

Datum 2015-04-08. TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun 1(6) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för TÖCKSMARKS BÖN 1:337 M.FL, Årjängs kommun Syftet med planen avser till att göra det möjligt

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

en Universella Lagen - Anne Pedersen

en Universella Lagen - Anne Pedersen en Universella Lagen - Anne Pedersen Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Ruter i Norge Grundläggande utbildning. Parturnering

Ruter i Norge Grundläggande utbildning. Parturnering 1 Ruter i Norge Grundläggande utbildning Parturnering 2 Starta Ruter Ruter startas genom att du klickar på Ruter-symbolen. Att förbereda och starta en partävling (ej barometer) När du startat Ruter kommer

Läs mer

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai

Fredag: den Stora. välkomstfesten. Dag för dag i Dubai Tlf.: 04-3370062, Mob.: 050 5575447 (norsk prest) 050-5506821 (svensk prest), e-post: norsea@eim.ae, www.sjomannskirken.no/dubai eller www.svenskakyrkan.se/dubai Fredag: den Stora Dag för dag i Dubai Söndag

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur

Förslag till teman LÄRARMATERIAL. Natur och Kultur Förslag till teman LÄRARMATERIAL Natur och Kultur BOKFÖRLAGET NATUR OCH KULTUR Kundtjänst/order: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla Tfn 08-453 85 00, Fax 08-453 85 20 Redaktion: Box 27 323,

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer