Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar"

Transkript

1 Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

2 Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Coor har funnits sedan 1998 och har idag omkring medarbetare främst i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Årsomsättningen är cirka MSEK. Sedan 2008 ägs Coor av Cinven. INTELLIGENT OCH VÄRDESKAPANDE SERVICE Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet, stark servicekultur, fokus på förbättringsarbete samt investeringar i serviceanpassade system och processer. Vår styrka, och det som skiljer oss från våra konkurrenter, är förmågan att ständigt utveckla och effektivisera tjänster så att de anpassas till dina skiftande utmaningar och behov vilket ger unika och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar. Vi kallar det intelligent service SERVICE med IQ. BRED KOMPETENS På Coor finns specialistkompetens inom fyra områden: arbetsplatsservice, fastighetsservice, industriservice och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från alla eller några av dessa serviceområden erbjuds skräddarsydda lösningar till varje kund. Exempel på uppdragsgivare AB Volvo Ahlstrom Glassfibre Askola kommun AstraZeneca Atlas Copco Det Norske Veritas DR E.ON Ericsson Ernst & Young Gjensidige ICA Kemira Landstinget Gävleborg Landstinget i Östergötland Leiras Finland Logica Luvata NCC Nordea Saab Aerospace Sandvik Sapa SAS SEB Siemens Skanska SSAB Sulzer Vasakronan Volvo Personvagnar INTELLIGENTA SERVICELÖSNINGAR SKAPAR AFFÄRSFÖRDELAR Coor samarbetar med många av Nordens största företag och offentliga uppdragsgivare, som kommuner och landsting, men även med medelstora företag och organisationer. Våra kunder befinner sig i olika branscher och på olika marknader, har skiftande verksamheter och arbetssätt, komplexa servicebehov och krav. Vi utgår alltid från dina specifika utmaningar, för att utforma flexibla och värdeadderande servicelösningar som skapar affärsfördelar. Stärkt konkurrenskraft Genom att överlåta ansvaret till en specialist frigörs tid och resurser som istället kan användas för att utveckla din kärnverksamhet och stärka din konkurrenskraft. Kostnadsbesparingar Coor garanterar kostnadsbesparingar på upp till 30 procent. Ökad flexibilitet Olika marknadsklimat skapar olika utmaningar. Coors flexibla avtalslösningar gör att servicenivån och servicetjänsternas omfattning enkelt kan skalas upp eller ner utifrån omvärldens förändringar och dina behov nu och i framtiden. Specialistkunskaper och metodik Din verksamhet får tillgång till erfarenhet och spetskompetens inom många viktiga tjänsteområden. Vi garanterar också kvalitetssäkrade och effektiva arbetsprocesser och arbetsmetoder, som stöds av moderna IT-baserade system - helt skräddarsydda för serviceleveransen. En stark servicekultur Coor erbjuder alla medarbetare utbildning och individuella utvecklingsmöjligheter för att garantera en stark servicekultur, vilket ökar servicepersonalens engagemang. Enkelhet och överblick Coors organisation och servicetjänster anpassas till varje kund, och det finns alltid en kontraktschef som ytterst ansvarar för hela leveransen. Vi tar ett helhetsansvar för taktiska och operativa frågor och följer löpande upp leveransen på ett strukturerat sätt. Detta gör att du enkelt kan övervaka serviceleveransen och fokusera på de strategiska besluten. Proaktivt förbättringsarbete Coor har en stark idékultur och adderar värde till dig som kund genom att proaktivt föreslå förbättringar och förändringar som utvecklar servicetjänsterna i din verksamhet.

3 En komplett serviceleverantör Marknadens bredaste erbjudande Vi bidrar med effektiva och anpassade system, beprövade metoder och ett stort fokus på förändrings- och förbättringsarbete. Vi erbjuder över hundra servicetjänster som vi delar in i fyra tjänsteområden, arbetsplatsservice ( soft FM ), fastighetsservice ( hard FM ), industriservice och strategisk rådgivning. Genom att kombinera olika tjänster från alla eller några av dessa tjänsteområden erbjuds skräddarsydda lösningar till varje kund. Kvalitetssäker serviceleverans Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet, och för att säkerställa att vår serviceleverans motsvarar dessa krav har vi valt att kvalitets- och miljöcertifiera vår verksamhet enligt ISO-standard. Därutöver uppfyller vi kraven enligt auktorisationer för flera viktiga tjänster- och produktområden. Miljövänliga lösningar Coor har lanserat en egen märkning för långsiktigt hållbara servicetjänster Coor Green Services. Det innebär att till kunder med höga miljöambitioner kan vi leverera servicetjänster som utförs med starka krav på miljöhänsyn och låg miljöpåverkan. De kunder som uppnår utmärkelsen Coor Green Services är kunder som har en hög miljöambition. ARBETSPLATSSERVICE Coor erbjuder ett stort antal servicetjänster i syfte att skapa effektiva, attraktiva, säkra och väl fungerande arbetsplatser som underlättar arbetsdagen för våra kunders medarbetare. Kontorsservice Skötsel och utveckling av tjänster såsom receptionsservice, konferensservice, telefonistservice, post- och godsservice, dokumentservice, kontorsmaskiner och kontorsmaterial. Lokalvård Skötsel och utveckling av daglig och periodisk städning, specialstädning samt intern och extern avfallshantering enligt gängse standarder. Mat & Dryck Drift och utveckling av personalrestauranger, gästmatsalar samt cateringarrangemang till konferenser och andra evenemang. Här ingår även tjänster som dryckes- och varuautomater samt fruktkorgar. Säkerhet Kvalificerad rådgivning och ledning av moderna säkerhetslösningar. Vi optimerar balansen mellan bemanning och tekniklösningar och har stor kunskap och erfarenhet från olika branscher. Utrymmesoptimering Stor kompetens inom lokalplanering och utformning, inte minst flexibla kontorslösningar. Dokumenterad erfarenhet av större förändrings- och flyttprojekt. FASTIGHETSSERVICE Vi har lång erfarenhet av olika typer av byggnader och mark, och erbjuder värdeskapande fastighetsservice som optimerar fastighetens driftnetto över tid. Teknisk förvaltning Drift och underhåll av över 10 miljoner kvm byggnader och dess installationer, inklusive tillsyn, skötsel, felavhjälpande och planerat underhåll. Vi har erfarenhet av alla typer av lokaler, till exempel lager, kontor, industrifastigheter, sjukhus och köpcentrum. Utemiljö Skötsel och underhåll av över 5 miljoner kvm mark. Vi utför gräsklippning, snöröjning, trädbeskärning, trädgårdsskötsel, dammskötsel mm. Energioptimering och effektivisering Energioptimering av befintliga byggnadsinstallationer och energieffektivisering genom installation av ny teknik. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt balans mellan energianvändning, energikostnad och miljöpåverkan med hjälp av vårt Energistyrkort. Skadesanering OCH Renovering Kvalificerade saneringsuppdrag enligt gällande föreskrifter och krav på såväl utförande som utrustning. Vi har jourservice dygnet runt alla dagar på året. Ekonomisk och administrativ förvaltning Ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster som t.ex. hyresadministration, bokföring, bokslut och lokaluthyrning. INDUSTRISERVICE Coor utför och utvecklar all den service som krävs för en kostnadseffektiv, säker och flexibel produktion. Industrikompetensen finns samlad i geografiska industriservicecentra, anpassade till industrin som finns inom varje region. Industriunderhåll Vi utformar, bereder, planerar, utför och förbättrar underhåll av anläggningar, maskiner, verktyg och andra produktionshjälpmedel. Projekt och Tillverkning Kvalificerad projektledning, konstruktion, tillverkning och installation av system, komponenter, verktyg och reservdelar. Industriell rengöring och avfallshantering Planering och rengöring av olika produktionsmiljöer från rengöring av känslig produktionsutrustning och kvalificerad sanering till fabriksstädning samt professionell avfallshantering. Logistik Effektiv materialförsörjning, underhåll och optimering av transportfordonsparker (fleet management), förflyttning och hantering av produkter/komponenter samt hantering av avgående och ankommande gods. STRATEGISK RÅDGIVNING Strategisk rådgivning omfattar konsultativa tjänster för att förbättra eller förändra serviceleveransen till en befintlig kund samt att ge managementstöd åt kunder som vill förändra sin serviceverksamhet. Analyser Åtgärdsplaner Förändringsarbete Ledningsresurser Rapporter och beslutsunderlag (business cases) Organisationsförändringar Strategi Process-/systemdesign Projektledning

4 Med hjälp av fyra tydliga fokusområden, helhetssyn och lång erfarenhet av att hantera komplexa serviceleveranser kan Coor erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv serviceleverans som optimerar din verksamhet. Servicefokus Att outsourca en serviceverksamhet till en specialist är att sätta servicen i första rummet. Coor har service som kärnverksamhet och därmed fullt fokus på serviceleveransen. Det innebär att allt systemstöd och alla arbetsprocesser är helt serviceanpassade. Vi följer en strukturerad leveransmodell som säkerställer kvalitet och effektivitet genom hela serviceprocessen från ett inkommande ärende till slutlig uppföljning. Vi arbetar också aktivt för att skapa en stark servicekultur och att ständigt utveckla och engagera alla medarbetare. Kundanpassning Coor sätter kunden i centrum och anpassar leveransorganisationen till varje kund. Vi är också leverantörsoberoende och därmed flexibla vid val av samarbetspartners. Utgångspunkten i varje samarbete är ett tydligt och flexibelt avtal, som tillåter förändringar över tiden. För varje kund definieras unika och relevanta nyckeltal ( Key Performance Indicators ), som löpande följs upp och redovisas på ett strukturerat sätt. Utifrån dina specifika behov och utmaningar formas en flexibel serviceleverans som stödjer din kärnverksamhet optimalt. Leveransutveckling På Coor finns stor erfarenhet av förändringsledning, vilket tillsammans med ett aktivt och strukturerat arbete med ständiga förbättringar gör att Coor kan ta ett stort ansvar för att utveckla din serviceverksamhet. Varje år genomförs omfattande kundmätningar, vars resultat ligger till grund för utvecklingsarbetet. Vi har även spetskompetens inom många tjänster, och utvecklar själva nya koncept och lösningar. Genom att fånga upp idéer och förslag från alla medarbetare och driva tjänsteutveckling i egen regi kan Coor addera ett stort värde till din verksamhet. Kostnadseffektivitet Löpande investeringar i serviceanpassade och moderna system tillsammans med beprövade processer och effektiva arbetssätt ger en kostnadseffektiv och professionell service. Detta i kombination med möjligheter att tillvarata synergier och skalfördelar gör att vi kan garantera kontinuerliga resultatförbättringar. Ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera förbättringspotential är vår stora leveransdatabas, som fungerar som jämförelsebas vid analys av kostnader för olika tjänster.

5 Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster som krävs för att företag och offentliga verksamheter ska fungera bra och effektivt. Här hittar du OSS Coor Service Management finns i hela Norden. Besök för att hitta ditt närmaste Coor-kontor. Våra landskontor finns på följande adresser: Sverige Huvudkontor Stockholm Råsundavägen 12, Solna Telefon: +46 (0) Danmark Bregnerødvej Birkerød Telefon: Finland PL 108, Helsinki Paciuksenkatu 21, Helsinki Telefon: Norge Postboks Høvik Veritasveien 1, Høvik Telefon: Du kan alltid nå oss via mejl enligt principen, Vi följer våra kunder ut i världen och har även verksamheter i Belgien, ESTLAND, KANADA, polen och ungern.

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider

Läs mer

BÖRSINTRODUKTION AV COOR SERVICE MANAGEMENT

BÖRSINTRODUKTION AV COOR SERVICE MANAGEMENT BÖRSINTRODUKTION AV COOR SERVICE MANAGEMENT En ledande aktör på den nordiska facility management-marknaden INFORMATIONSBROSCHYR Detta är inte ett prospekt. Ej för spridning till eller inom USA, Kanada,

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Swedese låter andra göra jobbet

Swedese låter andra göra jobbet SAMLADE ERFARENHETER KRING IT OCH AFFÄRSNYTTA NR 3 Swedese låter andra göra jobbet Amerikansk butikskedja hoppar över kassasystemet FÄRSKHUSET OPTIMERAR FLÖDET ENGELSONS ÖKAR MED E-HANDEL LOGISTIK FÅR

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet?

Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? evry.com Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? Får ditt företag ut mesta möjliga av affärssystemet? och varuflöden är områden som ofta har god potential att effektiviseras med hjälp av IT.

Läs mer

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster

Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Vässa ditt företags konkurrenskraft med marknadens smartaste ekonomitjänster Ekonomiservice Illustration: Robert Hilmersson Nu kan även mindre företag mäta sig med stora företags resurser när det gäller

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad

Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad Årsredovisning 2010 Aktieägarinformation 1 Kort om Avega Group 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och värderingar 5 Vår affärsstrategi 6 10 år med Avega Group 8 Marknad trender och tendenser 9 Vårt tjänsteerbjudande

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans

2 Cybercom Group. Cybercom i korthet SIDA 3 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på telekom och finans CYBERCOM GROUP PRESENTATION & ÅRSREDOVISNING 2003 Det finns en tendens att överskatta den senaste tekniken på kort sikt, men på längre sikt underskattas ofta de förändringar som tekniken verkligen leder

Läs mer