Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitt bästa tips. Samarbete på sin spets i lågkonjunktur. Anpassad kostym. Nr 1 April 2008"

Transkript

1 Nr 1 April 2008 Mitt bästa tips Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider jämfört med sämre tider? Mot bakgrund av den osäkerhet som nu råder, låter vi konjunkturen bli ett tema i Nova under Först ut är Jan Mohlin, Director of Facility Management på Ericsson, som berättar om hur det är att driva FM-verksamhet i lågkonjunktur. Mitt bästa tips i alla konjunkturlägen är att se till att serviceleveransen är flexibel och enkelt kan skalas upp eller ner. Då kan du utveckla och förändra innehållet och omfattningen i servicestödet utifrån hur behoven ändras i ditt företag eller organisation. För att få flexibilitet i en outsourcad serviceleverans, är en av de viktigaste förutsättningarna genomarbetade och funktionella avtal. Jag vet av erfarenhet att riktigt bra avtal tar tid att skriva, men att du har igen det genom att du lägger grunden för en serviceleverans som kontinuerligt kommer att utvecklas för att stödja verksamheten i både nedgång och uppgång. Staffan Ebenfeldt, VD, Coor Service Management i Sverige Önskar dig en skön vår! Samarbete på sin spets i lågkonjunktur Det är snart tio år sedan vi upplevde en lågkonjunktur. Efter en rad mycket goda år går det dock inte att blunda för att det kommer en avmattning. Men hur påverkas FM-funktionen av en vikande efterfrågan i kärnverksamheten. Är det business as usual eller förändras servicen? Jan Mohlin som är Director of Facility Management på Ericsson menar att det under en lågkonjunktur ofta visar sig hur bra samarbetet mellan kund och leverantör egentligen är. Ericsson outsourcade FM-verksamheten år Det övergripande målet med outsourcingen var att sänka kostnaderna för FM-verksamheten. Idag är hela Ericssons service i Norden outsourcad till Coor och den svenska verksamheten styrs av en intern grupp bestående av fyra personer, som också har ett funktionellt ansvar inom Ericsson globalt. Anpassad kostym I lågkonjunktur ställs större krav på att kunna anpassa kostymen efter det rådande klimatet för kärnverksamheten. Jan Mohlin framhåller flexibilitet i avtal som en viktig del för att FM-verksamheten ska kunna anpassas till en mer återhållsam verklighet. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid. 1

2 Bättre förberedda denna gång Enligt Jan Mohlin har erfarenheterna från den förra konjunkturnedgången gjort att Ericsson bättre förberedda inför denna konjunkturnedgång. Det viktiga är att leverantören känner av när det är läge att bromsa. Det ligger även ett ansvar på oss som beställare att kommunicera vad som gäller gentemot leverantören. Har man som vi ett gott samarbete med sin leverantör blir den diskussionen öppen och fruktbar även i sämre tider, säger Jan Mohlin som är Director of Facility Management på Ericsson. Den mest tydliga erfarenheten från förra konjunkturnedgången är att de avtal vi hade fungerade väl när konjunkturen vände. Vi behövde egentligen inte röra så mycket i avtalen utan det fanns bra förutsättningar att växla ner verksamheten och även minska personalstyrkan efter det nya läge som rådde då. Detta fungerade mycket bra tillsammans med Coor, detta trots att den förra konjunktursvängningen var mycket dramatisk. Jan Mohlin menar att samarbetet mellan beställare och leverantör är avgörande. Vissa tjänster behövs alltid och det finns en lägsta nivå för hur mycket man kan dra ner utan att kvaliteten blir för låg. Därför låter vi med jämna mellanrum en extern utvärderingskonsult titta på både kvaliteten i funktionerna och vårt samarbete med Coor just för att se hur vi fungerar tillsammans. Vid ett par tillfällen har Ericsson medvetet dragit ner på kvaliteten, men då har det mest rört sig om förändringar som en slutanvändare inte märker. En viktig del är enligt Jan Mohlin att arbeta med den utnyttjade lokalytan. Vårt fokus ligger på att utnyttja färre kvadratmeter. Det kan innebära att priset per utnyttjad kvadratmeter faktiskt blir högre men att kostnaden per anställd sjunker eftersom vi utnyttjar ytan bättre. Det är ett ständigt pågående arbete där vi tittar på hur många kvadratmeter varje medarbetare gör av med och på hur vi kan arbeta med förtätningar i lokalerna etc. Vi är ute tidigare denna gång och förutsättningarna är annorlunda. Då var Ericsson ett företag i kris, idag är det ett helt annat läge. Vi tjänar pengar och tar marknadsandelar. Det vi håller på med nu är en korrigering av våra kostnader. Vi försöker att inte göra några dramatiska förändringar men har inlett en diskussion med Coor där vi tittar på olika scenarier. Jan Mohlin anser inte att kraven på leverantören ändras i lågkonjunktur gentemot högkonjunktur. Men framhåller att det är viktigt att leverantören känner av vilka stämningar som råder. Det viktiga är att leverantören känner av när det är läge att bromsa. Det ligger även ett ansvar på oss som beställare att kommunicera vad som gäller gentemot leverantören. Har man som vi ett gott samarbete med sin leverantör blir den diskussionen öppen och fruktbar även i sämre tider. Vi har en lång historia tillsammans med Coor och har utvecklats ihop. Coors styrka är att man satsat på kompetens som kan utveckla verksamheten, då har man också goda förutsättningar att anpassa verksamheten när förutsättningarna ändras. Om Ericsson Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät, en position som givit Ericsson förtroendet att ansvara för driften av nät med drygt 185 miljoner användare. Bolagets erbjudande omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni samt bredband. Dessutom erbjuder Ericsson lösningar inom multimedia för operatörer, företag och utvecklare. Genom dotterbolaget Sony Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste funktionerna. Serviceuppdraget Uppdraget är ett funktionsavtal där Coor levererar arbetsplats- och fastighetsservice till Ericssons anläggningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid. 2

3 Nytt avtal ger mersmak Ett bra avtal är förutsättning för en bra leverans. När Volvo Powertrain i Göteborg gav Coor i uppdrag att förutsättningslöst se över de avtal som fanns mellan företagen fann man en dold besparingspotential. I dag har 17 avtal blivit ett och vinsterna är bland annat sänkta servicekostnader, bättre styrning, mindre administration och inte minst en effektivare service. Volvo Powertrain är en del av Volvo Group och ansvarar för utvecklingen och tillverkningen av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Nyligen gjordes en ombyggnation av Volvo Powertrains huvudkontor i Göteborg för att anpassa det efter verksamhetens förändrade behov. I samband med att Volvo Powertrain skulle flytta till de nya lokalerna, beslutade man sig även för att se över avtalen för arbetsplats- och produktionsservice med Coor. Den tidigare avtalsstrukturen var rörig och svårtolkad och framförallt fanns det för många avtal. Volvo Powertrain gav därför Coor i uppgift att se över hur avtalen var skrivna. Vi ville se över avtalssituationen och bad Coor att komma med föreslag på förändringar för hur vi tillsammans kunde bli mer effektiva. Det var en uppgift som Coor tog på allvar, säger Jörgen Scribe, CFO på Volvo Powertrain. Förutsättningslös analys Coor gjorde en analys av hela leveransen till Volvo Powertrain i Göteborg. Detta utmynnade i ett antal förslag på förändringar, bland annat gällande hur avtalen var konstruerade. När granskningen var genomförd hade sammanlagt 17 avtal kondenserats ner till ett heltäckande avtal. Det nya avtalet täcker hela Coors leverans inom arbetsplatsoch produktionsservice. I slutet av 2007 skrev Volvo Powertrain på det nya avtalet och effekten blev påtaglig direkt. I avtalet har det också angivits att vi gemensamt skall fortsätta att utreda ytterligare effektivseringar som Coor kan erbjuda Volvo Powertrain. Ett konkret resultat av arbetet med det nya avtalet är att vi har kunnat flytta till de nya, bättre anpassade lokalerna och ändå ligga kvar på samma kostnadsnivå. Det var en frukt av att vi hade så tätt samarbete med Coor som adderade mycket professionalism in i det jobbet, säger Jörgen Scribe. Ett konkret resultat av arbetet med det nya avtalet är att vi har kunnat flytta till de nya, bättre anpassade lokalerna och ändå ligga kvar på samma kostnadsnivå. Det var en frukt av att vi hade så tätt samarbete med Coor som adderade mycket professionalism in i det jobbet, säger Jörgen Scribe. Funktion istället för person En stor förändring i avtalen är att Volvo Powertrain idag köper en funktion istället för bara bemanning från Coor. Det innebär att Volvo Powertrain betalar för en utförd tjänst och inte för en viss bemanning. På så sätt kan leveransen bättre anpassas efter det aktuella behovet av service på Volvo Powertrain. Avtalet bygger på en prismodell som innebär att kostnaden för funktionen justeras i förhållande till hur stor kontorsyta som nyttjas, hur många medarbetare som Volvo Powerttrain har anställda samt hur många konferensrum som finns, vilket ger Volvo Powertrain en större flexibilitet. Dessutom har administrationen minskat avsevärt för båda parter, bland annat genom färre fakturor. Som kund har vi ett ansvar att jobba för att leverantörerna blir bättre. Inte minst när det gäller att ställa tydliga krav. Att ha goda relationer på personnivå är naturligtvis viktigt, men det måste även finnas en professionell relation i fråga om tydlighet i avtal, säger Jörgen Scribe. Genom det nya avtalet har Volvo Powertrain fått en mer kostnadseffektiv serviceleverans och man tittar nu på hur den nya avtalsstrukturen kan tilllämpas på fler delar i verksamheten. Genomgången av avtalen har påverkat Coors leverans mycket positivt, och vi hoppas på att kunna expandera detta, avslutar Jörgen Scribe. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

4 Skanska planerar att under de närmaste åren bygga nytt huvudkontor åt sig i Helsingfors. Parallellt med beslutet om nytt kontor, har Skanska valt Coor som konsult till ett projekt som syftar till att arbetsplatstjänsterna och slutanvändarnas behov av servicetjänster tas med från början när ett nytt kontor ska byggas. Därmed kan många och kostnadskrävande lokalanpassningar i slutändan undvikas. Om Volvo Powertrain Volvo Powertrain AB är en affärsenhet inom AB Volvo med ansvar för utveckling och tillverkning av motorer, växellådor, axlar och kompletta drivsystem för tunga kommersiella fordon och applikationer för varumärkena Volvo, Renault och Mack. Bolaget är ett av de största i världen i sin bransch. Volvo Powertrain har cirka anställda och driver verksamhet i Sverige, Frankrike, USA och Brasilien. Fakta om avtalet för Volvo Powertrain i Göteborg Avtalet omfattar tjänster främst inom arbetsplatsservice och produktionsservice. Avtalet reglerar Coors funktionsåtagande hos Volvo Powertrain i Göteborg och omfattar bland annat arbetsplatsservice för 1 136st serviceanvändare fördelat på kvm, 73 konferensrum. Servicefokus när Skanska bygger nytt När en ny kontorsfastighet ska byggas tas sällan hänsyn till vilka servicetjänster som ska levereras eller vilka behoven är hos serviceanvändarna som ska arbeta där. Det vanliga är att lokalerna är ritade och byggda, kanske har personalen till och med hunnit flytta in, när man börjar fundera på vilka tjänster som ska erbjudas, säger Katja Käyhty som är serviceutvecklare inom Coor. Men när Skanska nu bygger nytt kontor i Helsingfors är servicetjänsterna med i planeringen från början. Eftersom Skanska är kund till oss sedan lång tid vill vi vara med i det här projektet som har som mål att utveckla tjänster åt slutanvändarna och relationerna med slutanvändarna i Skanskas nya kontor. Utveckling tillsammans med kunden är viktig för oss, säger Katja Käyhty. Slutanvändaren har en klar åsikt och erfarenhet av olika tjänster och hur de fungerar i respektive fastighet. Man borde lyssna mer på slutanvändarna i planeringsarbetet av nya lokaler, säger Katja Käyhty. Kartläggning av användarnas behov Tyngdpunkten i projektet ligger på servicetjänster som receptions-, växel-, post-, städ-, utskrifts-, kontorstillbehörstjänster och dryckesautomater. Både Coor och Skanska var överens om att kunskapen måste förbättras, om vilka slags tjänster Skanskas personal behöver. I projektet kartläggs serviceanvändarnas åsikter, erfarenheter och behov, arbetsplatser besöks och intervjuer genomförs. Informationen blir underlag för planeringen av det nya huvudkontoret. I pilotprojektet undersöker vi användarnas behov och den nuvarande kontorsfastighetens för- och nackdelar. Vi tar fasta på användarnas synpunkter, erfarenheterna från det nuvarande kontoret och överför de bästa delarna till den nya fastigheten. I samband med pilotprojektet har vi utvecklat ett verktyg vi kallar SPOT Service Planning & Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

5 Optimization Tool, med vilket vi kan undersöka slutanvändarens behov vad gäller servicetjänster, säger Katja Käyhty. Verktyg för utveckling Enligt Jukka Tuominen, verksamhetschef på finska Coor, kan verktyget i framtiden också användas till att undersöka hur befintliga fastigheter och servicebyggnader fungerar och behovet av att skapa en heltäckande lista över framtida tjänster för ett nytt eller befintligt kontorshus, tillsammans med uppgifter om vilka utrymmen och funktioner som tjänsterna kräver. På så sätt skapar vi förutsättningar för bra och effektiva tjänster. Det viktigaste för oss är att utveckla tjänsterna som ska erbjudas kunderna. Vi tror att det här projektet leder till något nytt som hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika. Katja Käyhty arbetar med servicetjänster på Coor vid sidan av sina civilingenjörsstudier, som snart avslutas, på Tekniska högskolan. På Coor har Katja fått möjlighet att kombinera studierna i fastighetsledning med arbetet med tjänsteutveckling baserat på befintliga kunders behov. Slutanvändaren har en klar åsikt och erfarenhet av olika tjänster och hur de fungerar i respektive fastighet. Man borde lyssna mer på slutanvändarna i planeringsarbetet, säger Katja Käyhty. Om Skanska Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor. Om serviceuppdraget Coor levererar arbetsplatsservice till exempel reception, konferensservice, post- och godshantering, samt lokalvård till Skanskas större kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark. I Finland och Norge ingår även fastighetsservice i uppdraget för Skanska. Coor nyligen tecknat nytt avtal på fem år med Skanska om att leverera arbetsplatsservice till kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ny teknik gör rent hus Istället för att bara flytta runt smutsen på golvet, vilket är risken vid traditionell städning med vatten, rengör microfibertekniken på djupet vilket gör att golven blir renare. På LEO Pharma driver Coor ett förändringsarbete med syftet att såväl skapa förbättringar för kunden som att göra sina medarbetares vardag enklare och mindre slitsam. Även om arbetet just har startat så har LEO Pharma redan sett effektivitetsvinster. En av hemligheterna stavas microfiber. En annan framgångsfaktor är ett ökat ansvar hos medarbetarna. LEO Pharma är ett danskt läkemedelsföretag med produkter inom till exempel dermatologi och kritiska sjukdomar (hjärta/kärl). Eftersom LEO Pharma arbetar med produktion av läkemedel, ställs det stora krav på renhållningen av företagets lokaler. Tog fram åtgärdslista När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma föreslog Coor att en omfattande utvärdering av servicetjänsterna på LEO Pharma skulle göras. Syftet var att ta reda på vilken förbättringspotential som fanns både kvalitets- och kostnadsmässigt. Bland annat undersöktes möjligheterna till att gå över till städning med microfiberteknik. Microfiber är en slags textilfiber med mycket hög absorptions- och rengöringsförmåga som med hjälp av mikroskopiska trådar/fibrer binder och låser smutsen. Tidigare städade LEO Pharma lokalerna med traditionell vattenbaserad städning. Nova nr 1 - Nyhetsbrevet från Coor Sid.

6 Bättre arbetsmiljö, effektivare städning och att det helt enkelt blev renare var tre riktigt bra argument för att gå över till Microfiber, säger Svend Hirth som är Facility Manager på LEO Pharma. Utvärderingen genomfördes av Coors specialister inom förändringsarbete, change-gruppen. Vi skapade en lista på saker vi ville genomföra. Totalt presenterade vi 65 förbättringsförslag, där den största förändringen var förslaget att byta städsystem från vattenbaserad städning till microfiberteknik, säger Andreas Lövgren, chef för Coors change-grupp i Danmark. Mindre slit bättre resultat Det nya städsystemet gav en omedelbar effekt. I stället för att bara flytta runt smutsen på golvet, vilket är risken vid traditionell städning med vatten, rengör microfibertekniken på djupet vilket gör att golven blir renare. För lokalvårdarna innebär bytet av städsystem att arbetet är mindre fysiskt krävande och går fortare. En vanlig föreställning är att ju mer vatten man använder desto renare blir det. Men genom det resultat som microfibertekniken har gett, med bättre städresultat och bättre arbetsmiljö för personalen, så har Coor visat att så inte är fallet. Vid vattenbaserad rengörning måste lokalvårdarna växla vatten hela tiden för att det ska bli rent. Tanken nu är att man inte ska behöva gå så mycket och inte släpa runt så mycket vatten, menar Svend Hirth. När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma gick städpersonalen över och blev anställda av Coor i stället. Detta innebar vissa förändringar, bland annat i form av en ny struktur med gruppledare som fick ett större ansvar. Coor lät personalen testa olika system och samlade in intryck, tankar och förslag på förbättringar. Det skapade en delaktighet och entusiasm bland Coors nya medarbetare, säger Svend Hirth Nära samarbete med städleverantör För att få bästa resultat i arbetet förde Coor en nära dialog med det företag som Coor valde som leverantör av städutrustningen, det amerikanska hygien- och rengöringsföretaget JohnsonDiversey. Det nya städsystemet har gett många fördelar. Vi är nöjda med det nya systemet och vi förväntar oss förbättringar i både arbetsmiljö och kvalitet när systemet väl är inkört efter cirka ett halvår, avslutar Svend Hirth. Om LEO Pharma LEO Pharma är en stiftelseägd, dansk koncern med huvudkontor i Ballerup, Danmark. Koncernen har totalt ca 3000 anställda och försäljningen 2006 uppgick till MDKK. LEO Nordic består av marknadsbolagen i Sverige/Danmark, Finland och Norge och har 110 anställda. LEO Pharma har i Norden produkter inom bland annat dermatologi, koagulation, infektion och hjärta/kärl Marknadsföring, information och klinisk forskning i de nordiska länderna leds från kontoret i Malmö. Om Serviceuppdraget I Januari 2007 övertog Coor ansvaret för följande tjänster hos LEO Pharma: Postservice, paket- och godsservice, lokalvård, intern och extern avfallshantering, transporter, dryckesautomater, utemiljö, växter och flyttservice. Genom serviceuppdraget övertog Coor ca 40 medarbetare från LEO Pharma. På LEO Pharma i Ballerup finns närmare 1200 serviceanvändare. Genom tillsättningen av gruppledarna vet de som leder arbetet vad som krävs och kan därmed ha en rak dialog med resten av teamet. Det kan vara en fördel även för oss som kund, säger Svend Hirth. Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Kontaktperson: Åsvor Brynnel Texter: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft Grafisk form och produktion: Webbkraft Foton och illustration: Jann Lipka, Lisa Dahlqvist, Coor, Webbkraft Coor Service Management, Stockholm. Råsundavägen 12, Solna, Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

Vi brinner för förbättringar

Vi brinner för förbättringar Nr 3 December 2007 Vi brinner för förbättringar Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Skanskas Kontorsindex

Skanskas Kontorsindex Skanskas Kontorsindex 1 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 2 Skanskas Kontorsindex hösten 2004 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer Nr 1 Mars 2007 Service management ger bättre affärer Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster

Läs mer

Anförande av VD. Mikael Stöhr. 28 april 2016

Anförande av VD. Mikael Stöhr. 28 april 2016 Anförande av VD Mikael Stöhr 28 april 2016 Agenda Coor 2015 Ett händelserikt och framgångsrikt år 2016 En stark start på året Coor skapar långsiktigt värde Coor är marknadsledande inom IFM Marknadsledande

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar

Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Nordens ledande serviceleverantör Kort om Coor Coor Service Management är Nordens ledande serviceleverantör, och erbjuder alla de servicetjänster

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Etablering av en Test och QA organisation

Etablering av en Test och QA organisation Etablering av en Test och QA organisation Etablering av en Test och QA organisation praktikfall Skanska ITN Johan Bryvall Agenda Johan Bryvall Skanska Mål, testorganisation Kartläggning av befintliga testprocesser

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

Lövsprickning och internationalisering

Lövsprickning och internationalisering Nr 2 Maj 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Lövsprickning och internationalisering Efter en lång och bister vinter är våren äntligen här och i takt med alla ljuvliga vårtecken får vi också allt fler signaler

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar

Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Regus. Världens största leverantör av möblerade kontorslösningar Tusentals euro betalades i arvode förra året i EMEA Vi arbetar med 50 % av Fortune 500- företagen 3,2 miljoner kvm som leasats på 1 500

Läs mer

Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image

Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image Välkommen in! Entrésystem som förstärker din image Welcome W Velkommen Välko Accueil illkommen Tervetuloa mmen Första intrycket består Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Det första

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703

BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Beata Wilhelmsson Facility Service Manager 1(5) BESLUT 2013-05-15 Dnr Mah: 19-2012/703 Beslut om gemensam service (Facility Services) Inledning

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att: Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att: Heimstaden Bostad förvärvar

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

personligt engagemang!

personligt engagemang! och personligt engagemang Förtroendefulla samarbeten personligt engagemang! Städkonsult i Skaraborg AB Hammargatan 2, 541 45 Skövde Tel 0500 48 08 20 Fax 0500 48 22 90 Villagatan 1 1, 522 30 Tidaholm Tel

Läs mer

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration

Accountor Online Effektiv ekonomiadministration DIN GUIDE TILL Accountor Online Effektiv ekonomiadministration 99 % av företagsledarna föredrar en redovisningskonsult som förstår deras verksamhet. 1 % före detta företagsledare. SPARA TID, INGA TÅRAR

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Direktleverantör. med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité

Direktleverantör. med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité Direktleverantör med 30 år i branschen! För Proffs med krav på Service och Kvalité Direktleverantör med 30 år i branschen! Motek levererar sedan mer än 30 år tillbaka verktyg och infästningsmaterial. Vi

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Intervju Ericsson Kumla

Intervju Ericsson Kumla Hösten 2004 Intervju Ericsson Kumla En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Chef Kumlafabriken Anders Bergstrand INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag

ATEA ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT. Case #16:1. Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA Case #16:1 Så kan lokaler som utvecklas med organisationen stärka snabbt växande företag ANPASSNINGSBART I KISTA FRONT ATEA ATRIUM LJUNGBERG Under de fem år Atea haft

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA

SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA SNABB FLYTT FÖR VIA EGENCIA VIA Egencia har flyttat från Kungsholmen till Liljeholmen i Stockholm. Ytan är nästan den dubbla och lokalerna profilskapande för det internationella resebolaget. Projektet

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

Leverantörens väg till avtal

Leverantörens väg till avtal Leverantörens väg till avtal Staffan Sörensen - PostNord Sverige AB Chef Pris och Statistik Måns Svensson - ISS Facility Services AB Affärsområdeschef 2 Detta är PostNord Erbjuder kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

När behoven kräver snabba lösningar.

När behoven kräver snabba lösningar. När behoven kräver snabba lösningar. Vi på Flexator i Gråbo slår inte av på takten. Tvärtom. Drygt 40 år efter starten händer mer än någonsin innanför fabriksväggarna. Arbetsbodar och modulbyggnader tillverkas

Läs mer

Skanskas Kontorsindex hösten 2005

Skanskas Kontorsindex hösten 2005 Skanskas Kontorsindex hösten 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef Lokalvårdservice Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet med stark servicekultur. Undersökningar visar att vi erbjuder service på en högre nivå än vad vanliga städföretag gör. Vi nöjer oss inte med

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB GAS I 100 ÅR Strandmöllens produktionsanläggning i Ljungby, invigd 2011. I snart hundra år har Strandmöllen producerat och sålt gas. Främst har vi verkat i Danmark, men

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer