VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE"

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1

2 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg ökar. Därför är det viktigt att satsa på utbildning inom just dessa områden. För oss gäller det att kunna erbjuda en modern utbildning med hög kvalitet, en utbildning som är anpassad till arbetsmarknaden. Naturlig utveckling Vi ser Vård- och omsorgscollege som en naturlig utveckling av utbildningen inom vård och om sorg där man tidigt utvecklar och fördjupar samarbetet med arbetsgivarna. Det är oerhört viktigt att vi gör de här satsningarna tillsammans. För vad det handlar om är att kvalitetssäkra en utbildning, som passar in på den arbetsmarknad som väntar våra elever. Målet är att skapa en så attraktiv utbildning som möjligt så att man känner, oavsett om man går på gymnasiet eller läser en vuxenutbildning, att det här verkligen är en bra utbildning som leder till ett bra jobb. Därför har vi tecknat ett samarbets avtal mellan våra skolor, Region Skåne, kommunerna i sydöstra Skåne, Nova-kliniken och de fackliga organisationerna. Up to date - Det här fördjupade samarbetet och nysatsningen på utbildningen kallar vi Vård- och omsorgscollge. Vi har redan en bra utbildning men vi vill med detta utveckla samarbetet med arbetsgivarna. Då får vi en utbildning som är helt up to date när elever ska söka jobb. Samtidigt kan arbetsgivarna rekrytera ny personal som de vet har en adekvat och behovsanpassad utbildning och som dessutom är kvalitetssäkrad. Vi är beroende av varandra och kan inte skapa en bra utbildning utan att samverka. Så tillsammans vill vi skapa en utbildning med hög kvalitet för framtiden. Thomas Paulsson Rektor Forum Ystad Kerstin Persson Rektor Österportgymnasiet 2 Produktion: Down Town Press, Redaktör: Kjell Magnusson Grafisk form & originalproduktion: Medvind Reklam & Info Omslagsbild: Thomas Althin Bilder: Thomas Althin, Alf Jönsson, Kjell Magnusson Tryck: Taberg Media Group

3 OMVÅRDNADSUTBILDNING FÖR VUXNA Du får lära dig Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta inom vård- och omsorg. Utbildningen som är ettårig, ger dig kompetens för arbete som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du börjar din utbildning med en grundläggande bas av karaktärsämneskurser. Därefter skapar du din egen profil genom att välja ett antal valbara kurser utifrån intresse och behov. Det finns bl a kurser för profilering inom psykiatri, utvecklingsstörning och sjukvård. Framtidsmöjligheter Den här utbildningen ger dig den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård- och omsorgsyrken framöver. Störst är behoven inom äldreomsorgen och i hemsjukvården eftersom fler och fler vårdas i hemmen. Du har också möjligheter att utveckla din kompetens varefter behoven förändras. VILL DU VETA MER? Kontakta mig så hjälper jag dig gärna. Mitt telefonnummer: Min e-post: Ingela Holst-Hägerhult, studie- och yrkesvägledare. Bra att veta När du söker till den här utbildningen ska du i din ansökan lämna en personlig motivering till varför du vill gå utbildningen men också en presentation av dig, din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Före utbildningens start har du möjlighet att validera dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom vård- och omsorgsområdet. Tillsammans med din mentor upprättar du därefter en individuell studieplan för dina studier. Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, APU. Måste sägas Arbetar du som undersköterska, vårdare eller personlig assistent idag och vill kompetensutveckla dig är du välkommen att söka enstaka kurser. Du väljer själv från vårt utbud. Här hittar du oss Forum Ystad ligger ute på gamla regementsområdet i Ystad. DU KAN FÅ MER INFORMATION PÅ 3

4 4

5 OMVÅRDNADSUTBILDNING FÖR GYMNASIET OMVÅRDNADS Du får lära dig Vill du arbeta inom kriminalvården eller bevakningsbranschen? Kanske bli polis? Då är omvårdnadsprogrammet med profilen skydd och säkerhet något för dig. Du kanske hellre vill syssla med hälsa och hjälpa andra människor och arbeta inom sjukvård, äldrevård eller räddningstjänst? Då är Räddning och akutsjukvård eller hälsa och friskvård andra profiler som du kan välja. programmet krav om du t ex funderar på att arbeta inom ambulanssjukvården i framtiden. Du kan också kombinera dina studier med olika idrotter på skoltid. Profileringen på hälsa är viktig. Du lär dig förstå hur viktigt det är att äta rätt, motionera och sköta din hälsa. Omvårdnadsprogrammet är ett av de hälsocertifierade programmen i Skåne. Framtidsmöjligheter Förutom en bra förberedande yrkesutbildning ger programmet dig också möjligheter och behörighet att läsa vidare på högskola och kanske utbilda dig till psykolog, sjuksköterska eller sjukgymnast. Du får också en perfekt grund att stå på om du vill vidareutbilda dig inom kriminalvården och bevakningsbranschen. Du kan också utbilda dig vidare till bl a polis, brandman, dietist, hälsocoach och socialpedagog. Måste sägas Omvårdnadsprogrammet har ett nära samarbete med Räddningstjänsten och eleverna får bland annat möjlighet att delta i stora katastrofövningar. Det finns också ett samarbete med Räddningsskolan på Revingehed. Omvårdnadsprogrammet är också en del av ett nytt Vård- och omsorgscollege, där man tidigt utvecklar och fördjupar samarbetet med kommande arbetsgivare och facket. Höjdare Du får redan från början en yrkesutbildning, som ger dig! stora möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Att få sommarjobb inom vård och omsorg är lätt. När du efter avslutad utbildning söker jobb inom vården blir du anställd som undersköterska. Bra att veta Under dina tre år på programmet har du 16 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Du kan även göra en del av din APU utomlands. På omvårdnadsprogrammet kan du läsa alla ämnen som ger dig behörighet att söka sjuksköterskeutbildningen. Det är ett Här hittar du oss På Österportgymnasiet i Ystad. VILL DU VETA MER? Kontakta mig så hjälper jag dig gärna. Mitt telefonnummer: Min e-post: Josephine Müllern, studie- och yrkesvägledare DU KAN FÅ MER INFORMATION PÅ 5

6 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE Detta är Vård- och omsorgscollege Du ska garanteras hög kvalitet på din utbildning. Du ska också tillförsäkras en kreativ och stimulerande arbetsoch läromiljö. Med ett Vård- och omsorgscollege vill man också eftersträva och förbätt ra villkoren för social och etnisk mång fald. Genom att arbetsgivarna knyts närmare utbildningen kommer du att erbjudas praktikplats, som ännu bättre motsvarar utbildningens mål. Du kommer också att få en handledare ute på din praktikplats, som ser till att praktiken får det innehåll som motsvarar de mål och riktlinjer man är överens om. BEHOVEN AV ARBETSKRAFT inom sjukvården är stora. Antalet äldre ökar och allt fler vårdas i hemmet inte minst i livet slutskede. Det gör att det behövs allt fler människor som vill arbeta inom vård och omsorg. I utbildningen betonar man också ett gemensamt arbete med hälsofrågor. För att dessa människor ska få en så bra utbildning som möjligt och som är anpassad till hur man arbetar i kommuner och Region Skåne har ett samverkansavtal för ett Vård- och omsorgscollege träffats mellan kommunerna i sydöstra Skåne, lasarettet i Ystad, Nova-kliniken, Österportgymnasiet, vuxen utbildningen och de fackliga organisationerna. Med ett Vård- och omsorgscollege vill man att fler ska söka till vård- och omsorgsprogrammet. Här ges också arbets givarna ökade möjligheter att påverka utbildningen så att du som studerande kan börja jobba direkt när du är klar. 6

7 ARBETSGIVARNA Här finns jobben inom vård och omsorg Möjligheterna är många för den som väljer att utbilda sig inom vård och omsorg. Kommunerna och Region Skåne är de stora arbetsgivarna och där ökar ständigt behoven av arbetskraft. I sydöstra Skåne välkomnar man avtalet för ett Vård- och omsorgscollege, som gör att studenterna är bättre utbildade och anpassade för den arbetsmarknad som väntar dem. Så här säger arbetsgivarna på några av de större arbetsplatserna om hur arbetsmarknaden ser ut i dag. Camilla Andersson, enhetschef på Resursenheten, Ystads kommun: I Ystads kommun ansvarar vi för sex hem för särskilt boende samt hemtjänsten. Vi har ungefär 500 anställda för att klara det. Vi har en hög utbildningsnivå och de flesta är utbildade undersköterskor. När vi nyanställer i dag har vi som krav att man ska vara utbildad undersköterska. Fördelarna med ett närmare samarbete med skolan? Med ett fördjupat samarbete får vi en bättre struktur på utbildningen och det underlättar bland annat när det gäller praktikplatserna hos oss. Det är också bra att vi är i takt med varandra. Av de elever som varje år blir klara med sin utbildning får ett stort antal anställning i Ystad. I takt med stora pensionsavgångar väntas även antalet fasta tjänster öka. Camilla Andersson säger att behovet av ny personal är störst inom hemtjänsten framför allt utanför centralorten Ystad. Hon avfärdar också påståendena om att det skulle vara dåligt betalt inom vården. Begynnelselönen för en undersköterska hos oss ligger i dag på mellan och kronor. Lotta Stoltz, praktiksamordnare, Ystads lasarett: Vi har redan ett mycket gott samarbete med skolan, men med det här nya avtalet får vi ännu större möjligheter att påverka utbildningen. Undersköterskor behövs alltid inom sjukhusvården. Då är Mycket nöjda med det ökade samarbetet mellan arbetsgivarna och skolan är bland andra Ingela Holst-Hägerhult, studievägledare Forum Ystad, Lotta Stoltz, praktiksamordnare Ystads lasarett, Camilla Andersson, enhetschef för Resursenheten i Ystad, samt Mare Stålbrand, teamledare för LSS i Tomelilla. det bra om vi kan påverka det redan under utbildningen. Vi har ju kunskapen att se vad som behövs för en bra kvalitet. Anne-Marie Welin, enhetschef, Simris hamn: I Simrishamn arbetar cirka 750 personer med vård och omsorg. Vi har en hög utbildningsnivå och de flesta är utbil- dade undersköterskor. I kommunen finns tio hemtjänstdistrikt med särskilda boenden och hemtjänst. Som arbetsgivare är vi positiva till vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och oss som arbetsgivare. Vi menar att samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik och bidra till att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Vi vill därför bidra både med praktikplatser och handledare av hög kvalitet inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten för våra framtida arbetskamrater. 7

8 VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VILL DU VETA MER? Kontakta mig så hjälper jag dig gärna. Mitt telefonnummer: Min e-post: Josephine Müllern, studie- och yrkesvägledare. Kontakta mig så hjälper jag dig gärna. Mitt telefonnummer: Min e-post: Ingela Holst-Hägerhult, studie- och yrkesvägledare. KOMPETENSUTVECKLARNA FORUM YSTAD

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Arbeta med människor Vuxenutbildning Linköping 2014/2015 Vård & Omsorg Barn & Fritid Fritid & Hälsa Vi erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom vård & omsorg, barn & fritid samt fritid & hälsa. Vi har över

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium

Läsåret 14/15. Universitetsholmens. gymnasium Läsåret 14/15 Universitetsholmens gymnasium Öppet hus 20 november 17-20 23 januari 17-20 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211 18

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Uppsala 2014 / 2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka

Arbeta med människor. Vård och omsorg Barn och fritid Hälsa och friskvård NYHET. Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Läs mer på sid 6 Arbeta med människor Gymnasial vuxenutbildning - Komvux - Nacka Vård & Omsorg Barn & Fritid Utbildning och kurser inom: Barn och fritid Hälsa och friskvård...............................................

Läs mer

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET af Chapmangymnasiet af Chapmangymnasiets yrkesprogram ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrke. Du får breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST MNASIE GY sed 1996 an TNING OT OLA DR SK ANKAS BL HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP DESIGN DESIGN OCH INREDNING EKONOMI GRAFISK FORMGIVNING OCH REKLAM HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Vill du också bli jagad av Accenture, Microsoft, Logica, Ericsson och H&M?

Vill du också bli jagad av Accenture, Microsoft, Logica, Ericsson och H&M? Vill du också bli jagad av Accenture, Microsoft, Logica, Ericsson och H&M? AFFÄRSSYSTEM EN UTBILDNING DESIGNAD MED NÄRINGSLIVET FÖR NÄRINGSLIVET VI FICK JOBB DIREKT EFTER EXAMEN PAMELA MORRIS WILLIAMS,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer