Matlandethuvudstaden Göteborg 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matlandethuvudstaden Göteborg 2012"

Transkript

1 Matlandethuvudstaden Göteborg 2012 Göteborg bidrar till att Sverige blir det nya matlandet. Detta g enom att fokusera på det unika innehållet, profilråvarorna, de bästa matlagarna och att låta allt ingå i det konkurrenskraftiga resepaket som inne håller såväl natur- som kulturupplevelse. En resa för måltidens och råvarornas skull som ska förmedla vår miljösyn, våra traditioner och förmågan att skapa en varm känsla av gästfrihet och tillhörighet kort sagt det goda (väst)svenska värdskapet.

2 Jobb och Tillväxt Mat är glädje, som dessutom skapar jobb och tillväxt. Det insåg Göteborg och Västsverige tidigt och därför har vi länge arbetat med mat utifrån flera olika perspektiv. Det här arbetet gör vi tillsammans, krögare, producenter, stadens företrädare och många fler. Det gör vi för att Göteborg och Västsverige har insett att äta handlar om mer än mat i magen. Råvaror, krogmiljöer, traditioner och kockar bidrar till vår livskvalitet, hälsa, sysselsättning och är ett kulturellt arv att vårda och vidareutveckla. Staden och regionens målmedvetna satsning på maten bidrar till: att främja turismens utveckling i staden och på landsbygden och i förlängningen bidra till entreprenörskap, nya småskaliga landsbygdsföretag och nya jobb att stärka måltidens roll som reseanledning genom att klargöra olika måltiders påverkan i upplevelsen av en destination att driva kunskap- och kompetensutveckling inom områdena, produkt- och affärsutveckling samt försäljning att långsiktigt bidra till att all den kunskap och kompetens som kommer att krävas framförallt på den svenska landsbygden kan bilda modell för hur ett land utvecklas från en roll som relativt okänt matland till Sverige det nya matlandet att via mycket konkurrenskraftiga destinationssajter bidra till marknadsföringen av krogarna och de små skaliga producenterna på destination att vi nu serverar vällagad och varierad kost i skolor och inom omsorgen. För Göteborg har turistnäringen kommit att spela en allt viktigare roll för en hållbar tillväxt. Vi vet att en framgångsrik turistnäring genererar inte bara arbetstillfällen inom turistföretagen, utan leder även till viktig näringslivsutveckling, service och sysselsättning inom andra områden. Vi vet att turism har särskilt stor betydelse för lands- och glesbygd med stora natur- och kulturvärden såsom vårt Västsverige. Maten är viktig, den ger glädje och den bidrar till ökad tillväxt därför tar vi ett gemensamt grepp! OFFENLIG MAT GÖTEBORG* 600 kök med nästan 1000 anställda, som serverar cirka 19 miljoner lagade måltider om året. ANTAL RESTAURANGER/CAFÉR I GÖTEBORG ca 1250 restauranger och 150 caféer Västra Götalandsregionen* Omsättning rese- och besöksnäringen: ca 34 miljarder Anställda (helår) rese- och besöksnäringen: ca GÖTEBORGSREGIONEN*** Omsättning rese- och besöksnäringen: ca 20,8 milarder. Anställda (helår) rese- och besöksnäringen: ca LIVSMEDELSBRANSCHEN GÖTEBORG** Antal anställda st Antal arbetsställen 270 st LOKALPRODUCERAT I VÄST Antal företag ca 400 st. som odlar, tillverkar och/eller säljer livsmedel med ursprung från regionen. Omsätter ca.1,5 miljarder och har 578 helårsanställda. * Måltid Göteborg ** 2007, Business Region Göteborg *** Göteborg & Co

3 Göteborgs OCH Västsveriges styrkor En av våra största styrkor som vår region har, är samverkan på många olika nivåer. Göteborg, Västsverige, Länsstyrelsen, V ästra Götalandsregionen, småskaliga producenter, Livsmedelsindustrin osv. Genom detta unika samarbete har vi skaffat oss en stor möjlighet att gemensamt använda oss av regionens naturmiljöer, kultur, kulturarv och utveckla näringsverksamhet för inhemsk produktion avsedd för såväl inhemsk konsumtion som för export. NATUR OCH HAV BÄSTA SKAFFERIERNA Göteborg och Västsverige är exceptionellt gynnat med r åvaror från hav, skog, åker, insjö och äng. Vår styrka ligger i kvaliteten på fisk och skaldjur. I hundra år har fiskauktionen i Göteborg försörjt hela landet med färsk fisk och är dessutom ett populärt besöksmål. Man driver utbildningscenter för skolklasser som får besöka fiskauktionen, se film och laga mat. Vi har hög standard på varor inom vilt, mejerier, bär och svamp. Stora som små producenter jobbar nära Lokal producerat i Väst för att få in så mycket närproducerat som det någonsin är möjligt. Lokal producerat i Väst AB är ett resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling i regionen som på flera olika sätt arbetar för att främja handel av lokal producerade livsmedel inom Västra Götalandsregionen ANNA PÅ DAGIS och Göteborgs gröna arbete Axel i skolan eller Gösta på äldreboendet har samma önske mål att få känna doften av nybakat bröd eller äta färsk fisk till lunch, tillagad med omsorg. Det här är en stor utmaning. Hur kvalitetssäkrar man server ing av 19 miljoner mål per år? 2007 bestämde sig Göteborg för en unik satsning Måltid G öteborg. Här har alla, nästan personer, som arbetar med att tillaga dessa måltider genomgått en utbildningsserie. Resultatet talar för sig själv. När måltiderna i samtliga av Göteborgs skolor betygsätts får 85 procent MVG eller VG i Livsmedels verkets webbenkät. Som ett direkt exempel på detta engagemang är att i årets skolkökstävling Felix, är två av de tre finalister från Göteborg. Förra året vann Lindåsskolan i Göteborg. Ett a nnat exempel på samarbete är Skolmatsakademin, ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 33

4 k ommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Man vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö. Göteborg fortsätter även att höja andelen ekologiska livsmedel som serveras i skolor och äldreboenden. Nu är den uppe i 16 procent. SDF Centrum har som första stadsdel i Göteborg nått det nationella målet på 25 procent. En bra start för att göra en bra stad ännu bättre. Vi har en bit kvar, men med en vilja att åstadkomma något kommer vi långt. Göteborg ska servera Sveriges bästa mat inom det offentliga. Det har vi bestämt oss för. FÖRÄDLAD MAT Livsmedelsindustrin har en lång tradition i Göteborg och Västsverige. Flera har moderniserat och utvecklat sin näring. Ett bra exempel är sillinläggningar från Klädesholmen Seafood. Redan på femtonhundratalet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Nu har kvarvarande familjer och sillproducenter förenats under varumärket K lädesholmen Seafood för att bevara den svenska sill traditionen. Som tillverkare på Klädesholmen finns en stark lokal förankring, där sillproduktionen har blivit en framgångsrik exportvara och en utvecklingsmöjlighet. I Göteborg och Västsverige finns flera exempel på företag som utvecklar sina produkter med hjälp av tradition och kreativitet. Här utvecklas också framtidens livsmedel av bland annat C halmers och SIK Institutet för livsmedel och bioteknik. UR EN KRÖGARES PERSPEKTIV Göteborg har hela fem stycken krogar med en stjärna i G uide Michelin och en rad stjärnkockar vilket känns o erhört kul att utifrån vår population vara en av E uropas M ichelin stjärn tätaste städer. Men det finns mer: G ö te borgs restaurang förening Smaka på Göteborg är ett samarbete mellan 43 restauranger. Här hittar man allt ifrån stjärnbeströdda gourmetkök till enklare snabbmat, via de trendiga uppstickarna, klassiska krogarna och familj ära servering arna. Med sina olika ingångar och erfarenheter arbetar de tillsammans för att stärka och profilera G öteborg som kulinarisk destination. Samarbetet syftar också till att stärka relationerna till lokala producenter och leverantörer och att gemensamt verka för att säkra en hög kvalitetsnivå på restaurangernas råvaror. I Västsverige har man sedan år 2000 arbetat med att kvalitetssäkra måltidsupplevelsen genom kvalitets- och utvecklingsprogrammet Västsvensk Mersmak som syftar till att utveckla och förädla det västsvenska köket samt att utveckla nätverksamarbeten mellan krogar och lokala producenter. Tillsammans med Lokalproducerat i Väst har det utvecklats former för samverkan, gemensam affärs- produkt och kvalitetsutveckling. Under det gemensamma varumärket Smaka på Västsverige marknadsförs Göteborg och Västsverige som en matregion. VÅR MAT VÄRD EN RESA I Göteborg och Västsverige arbetar vi med att föra ut matlandet Sverige i världen. Vi arbetar aktivt mot internationell mat-och resepress för att berätta om vår gastronomi. En matresa som startar i Göteborg på våra fantastiska krogar, vidare uppmed kusten till magiska upplevelser som till exempel hummersafari i Bohuslän. Detta arbete har intensifierats de senaste åren då vi mer och mer arbetar strategiskt med att knyta ihop stad och landsbygd. Ett gott exempel är Skaldjursresan som började som ett evenemang över en helg för tre år sedan, för att nu vara ett tema som marknadsför Bohuslän i sex veckor under hösten, från hummerpremiären till Allhelgonahelgen. Detta sätt att arbeta går hand i hand med den nationella strategi för besöksnäringen som är framtagen av näringen själv och vars mål är att fördubbla den turistiska omsättningen till För att ytterligare spetsa till det engagerar vi oss i evenemang som kan hjälpa oss få ut vårt budskap och stärka matstaden. Havet och dess välbefinnande är viktigt för oss. Förutom gastronomin så är forskningen kring havet och ett hållbart fiske något som vi gärna uppmärksammar. Ett exempel är utmärkelsen Kungsfenan the Swedish seafood award, med säte i Göteborg.

5 Framtidsmöjligheter för hur Sverige det nya matlandet kan utvecklas i Göteborg och Västsverige I fyra år har Göteborg ingått i det internationella nätverket Delice Good Food cities of the world tillsammans med bl.a. Lyon, Barcelona, Montreal och Osaka. Vi jobbar mot samma vision som Sverige det nya matlandet. Kostchefer från världen har diskuterat mat för barn och hälsa. Kockar utbyter erfarenheter om vikten av val av råvaror för att ta ansvar gentemot oss som gäster när det gäller att t.ex. inte servera hotade arter. Rektorer har diskuterat utbildningens framtida utmaningar och borgmästare har utryckt sitt stöd för matens viktiga roll ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Vi har därför tvingats hitta former där vi tillsammans arbetar med att ta fram strategier för matens väg genom vårt samhälle. Genom detta internationella samarbete kan vi påverka långt utanför Sveriges gränser och också sätta G öteborg, Väst sverige och Sverige på världens matlandskarta. Genom dessa åtgärder och insatser når vi dit: Attitydskapande insatser, projekt som syftar till att öka marknadens efterfrågan på mat med mervärden och att stärka den lokala livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. Exempel: PR- aktiviteter nationellt och globalt. Produktion av livsmedel med mervärden ekologiska och/eller närodlade produkter, innovativ mat och mat till vårt mångkulturella samhälle. Exempel: Omfattande utbildningsinsatser och nätverkssamarbete, nationellt och internationellt. Exportfrämjande insatser projekt som syftar till att göra det lättare för företag att sälja till andra länder, t.ex. kompetensutveckling och nätverksbyggande. Exempel: Deltagande i mässor, PR-och pressevenemang internationellt. Logistik och distribution projekt som underlättar både för restauranger, offentliga kök och konsumenter att få tag i mat och råvaror från lokala producenter. Exempel: Samarbete med livsmedelskedjor. Projekt som knyter ihop måltidsupplevelser med besöksnäringen i Göteborg och Västsverige t.ex. handlar det om att utnyttja Sveriges unika natur och smaker, och att arbeta med identitets- och varumärkesbyggnad. Exempel: Lokala marknader kopplade till årstider, strategiska måltidsevenemang som Skaldjursresan och andra evenemang med kulturell och historisk anknytning. I slutänden hänger allt ihop och maten är en röd tråd till att göra en bra stad bättre. Vi vill vara med och ta ansvar för visionen kring Sverige det nya matlandet och bidra med det vi gemensamt har åstadkommit under årens lopp. Därför ansöker Göteborg om att utses till årets Matlandethuvudstad. Vi har viljan, vi har kunskapen och vi samverkar. Tre förutsättningar för vad vi tror är avgörande för att lyckas. Anneli Hulthén Ordförande, Göteborgs kommunstyrelse Gunilla Mitchell VD, Västsvenska Turistrådet Bengt Linde Ordförande, Göteborgs Restaurangförening Sabine Söndergaard VD, Göteborg & Co Berit Mattsson Styrelseordförande, Lokalproducerat i Väst

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag!

Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180. Kära vänner, tack för att jag har fått möjlighet att träffa er här idag! Fiskbranschens riksförbund, Göteborg Hållbar matglädje Tid: 30 min Publik: Fiskbranschen, fiskare, lobbyorganisationer, myndigheter, media. 180 personer anmälda. Kära vänner, tack för att jag har fått

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser

Sverige det nya matlandet. Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Sverige det nya matlandet Uppdaterad handlingsplan Nya jobb genom god mat och upplevelser Produktion Landsbygdsdepartementet Artikelnr L 10.0 05 Foto Omslag: Ulf Huett Nilsson, Alexsander Raus, Elima Mwinyipembe

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV DOKUMENTATION TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 KVT666 VERKSTADSTERMINEN, Examinator: Henning Eklund, Kursansvarig: Catarina Östlund

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling KREATIV EKONOMI, GASTRONOMI OCH REGIONAL UTVECKLING A Yvonne von Friedrichs Wilhelm Skoglund Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Yvonne

Läs mer

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se

turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se turismstrategi Öland 2012-2020 www.oland.se En introduktion Ölands turismstrategi 2012-2020 Den lokala besöksnäringen och de offentliga aktörerna går med denna turismstrategi samman kring målet om fördubblade

Läs mer

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS

FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS FRAMTIDENS SMÅSKALIGA LIVSMEDELSPRODUKTION EN FRAMSYNSANALYS 2 RAPPORTENS INNEHÅLL PAGE 4 EN KORT INTRODUKTION 6 EN BAKGRUND TILL SVENSK SMÅSKALIGHET 8 VIKTIGA FAKTORER FÖR FRAMTIDENS SMÅSKALIGA PRODUKTION

Läs mer

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen

Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudie Restaurangbranschen i Örebroregionen Förstudieperiod 1 maj 2011 31 augusti 2011 Projektägare Förstudien är finansierad av 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid

Läs mer

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring

Nationell. gränsundersökning VILKA ÄR VÅRA UTLÄNDSKA BESÖKARE? s.5 s.3 s.6. Tema Besöksnäring. Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Internationellt utbyte Lyft för svensk besöksnäring Kunskap och statistik Förutsättning för framgång Svensk Turism Siktar mot stjärnorna s.5 s.3 s.6 s.7 TRIP Invigning av nytt utvecklingscenter Tema Besöksnäring

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

VisitSweden. med års redo visning 2012. VisitSweden sprider berättelsen om Sverige

VisitSweden. med års redo visning 2012. VisitSweden sprider berättelsen om Sverige 2012 VisitSweden med års redo visning 2012 VisitSweden sprider berättelsen om Sverige å r e t 2012 på V i s i tsweden 15 Food blind date, London u t l ä n d s k tu r i s m i s v e r i g e 2012 12,8 Isevent

Läs mer

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi

kommunikationsguide Besöksnäringens Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför vi Sverige Var kommunicerar vi Besöksnäringens kommunikationsguide för internationell marknadsföring av sverige och SWEDISH LAPLAND. För ökad tillväxt och lönsamhet. 6 9 14 17 Vem ska vi prata med Vad ska vi berätta Hur marknadsför

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

En genuin smak av Bohuslän, tack!

En genuin smak av Bohuslän, tack! En genuin smak av Bohuslän, tack! - en fallstudie om restaurangers uppfattning av turisters efterfrågan på lokal mat Kandidatuppsats i kulturgeografi, VT 2011 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk

Läs mer

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se

Göteborgs lokala handlingsplan för. Hållbar mat. Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson. www.goteborg.se Göteborgs lokala handlingsplan för Hållbar mat Foto: Johan Wingborg, Emma Naqvi. Illustration: Jenny Olofsson www.goteborg.se Förord Detta är en handlingsplan för hur vi i Göteborgs Stad ska arbeta med

Läs mer

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2 besök SMÅLAND Vem känner inte för lite fest då och då? Att unna sig lite extra och umgås med andra människor

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer