Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide"

Transkript

1 Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide PROGRAMVERSION: 9.1

2 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina frågor gällande produkten. Varning! Det här dokumentet tillhör Kaspersky Lab och samtliga rättigheter till dokumentet skyddas av lagen om upphovsrätt i Ryssland och av internationella avtal. Olagligt mångfaldigande och olaglig distribution av det här dokumentet eller delar av det leder till åtal enligt Ryska Federationens lagar angående civilrätt, administrativ rätt och/eller brottslig verksamhet. Mångfaldigande eller distribution av detta material, inklusive översättningar, tillåts endast efter att skriftligt tillstånd inhämtats från Kaspersky Lab. Dokumentet med tillhörande illustrationer och grafik får endast användas med syfte att informera och för personliga, ickekommersiella syften. Det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning. Den senaste versionen av dokumentet finns att hämta på Kaspersky Labs webbplats på Kaspersky Lab är inte ansvarigt för innehåll, kvalitet, relevans eller korrekthet hos de delar av materialet i detta dokument till vilka rättigheterna ägs av tredje part, eller för skador som uppstår i samband med användningen av dylika dokument. Dokumentet innehåller registrerade varumärken och varumärken som tillhör sina respektive ägare. Revisionsdatum: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. 2

3 INNEHÅLL SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB... 9 OM DENNA GUIDE I det här dokumentet Dokumentkonventioner ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Informationskällor du kan granska själv Diskutera Kaspersky Lab:s program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY Vad är nytt Programmets huvudkomponenter och huvudfunktioner Distributionssats Hårdvaru- och programvarukrav LICENSHANTERING Om licensavtal för slutanvändare Om licens Om aktiveringskoden Visa licensinformation PROGRAMGRÄNSSNITT ikon i aktivitetsfältets meddelandedel Snabbmenyn Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster Programmets inställningsfönster Meddelandefönster och popup-meddelanden STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET Aktivera och avaktivera automatisk start Starta och stoppa programmet manuellt KONTORSNÄTVERKETS SKYDDSSTATUS Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd Aktivering/avaktivering av datorskydd Pausa skydd Använda interaktivt skyddsläge LÖSA TYPISKA UPPGIFTER Hur programmet aktiveras Hur en ny licens köps eller förnyas Vad som ska göras när programmets meddelanden visas Uppdatera programmets databaser och moduler Göra en sökning efter virus i kritiska områden på din dator Genomsöka filer, mappar, diskar och andra objekt efter virus Hur en full sökning efter virus på din dator utförs Söka i datorn efter programsårbarheter

4 A N V Ä N D A R G U I D E Kontrollera ett kontorsnätverks skyddsstatus med fjärranslutning Hur dina personuppgifter skyddas mot stöld Skydd mot nätfiske Virtuellt tangentbord Lösenordshantering Datakryptering Vad som ska göras om du misstänker att ett objekt har infekterats av ett virus Återställa ett objekt som tagits bort eller desinficerats av programmet Vad som ska göras om du misstänker att din dator har blivit infekterad Hur säkerhetskopior av dina data skapas Hur du begränsar åtkomsten till inställningarna i Kaspersky Small Office Security Hur dator- och Internetanvändning begränsas för olika användare Hur en räddningsskiva skapas och används Skapa räddningsskiva Starta datorn från räddningsskivan Vad som ska göras med ett stort antal skräppostmeddelanden Visa datorskyddsrapport Hur programmets standardinställningar återställs Överföra programinställningar till en annan dator AVANCERADE PROGRAMINSTÄLLNINGAR Sökning Virussökning Sårbarhetssökning Uppdatering Välja en uppdateringskälla Skapa schema för start av uppdateringar Återställ den senaste uppdateringen Genomsökning av karantän efter uppdatering Använda proxyserver Köra sökningar under ett annat användarkonto Fil Antivirus Aktivera och avaktivera Fil Antivirus Pausa Fil Antivirus automatiskt Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Ändra sökläge Använda heuristisk analys Sökteknik Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Genomsökning av komprimerade filer Sökoptimering E-post Antivirus Aktivera och avaktivera E-post Antivirus Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Använda heuristisk analys Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Filtrera bilagor

5 I N N E H Å L L Genomsökning av komprimerade filer Genomsökning av e-post i Microsoft Office Outlook Genomsökning av e-post i The Bat! Webb Antivirus Aktivera och avaktivera Webb Antivirus Ändra och återställa säkerhetsnivån Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Blockera farliga skript Kontroll av webbaddresser med hjälp av databaser för misstänkta webbadresser och nätfiskeadresser Använda heuristisk analys Sökoptimering Kaspersky URL-rådgivare Skapa en lista över tillförlitliga adresser Snabbmeddelandeskydd Aktivera och avaktivera Snabbmeddelandeskydd Skapa en skyddsomfattning Välja sökmetod Skräppostskydd Aktivera och avaktivera Skräppostskydd Ändra och återställa säkerhetsnivån Lära upp skräppostskyddet Genomsöka länkar i meddelanden Upptäcka skräppost genom fraser och adresser. Skapa listor Reglera skräppostklassificeringens tröskelvärden Använda ytterligare skräppostfiltreringsfunktioner Välja igenkänningsalgoritm för skräppost Lägga till en etikett i meddelandets ämnesrad filtrera e-postmeddelanden på servern E-postutskick Utesluta meddelanden från Microsoft Exchange Server i sökningen Konfigurera e-postklienternas skräppostbehandling Skydd mot webbannonser Aktivera och avaktivera Skydd mot webbannonser Välja sökmetod Skapa listorna över blockerade och tillåtna webbannonsadresser Exportera och importera adresslistor Säkerhetszon Aktivera och avaktivera Säkerhetszon Placera program i grupper Visa programaktiviteter Modifiera en tillförlitlighetsgrupp Regler för Säkerhetszon Skydda operativsystemets resurser och persondata Förebyggande skydd Aktivera och avaktivera Förebyggande skydd Skapa en grupp med tillförlitliga program Använda listan över skadliga aktiviteter Ändra regeln för övervakning av skadliga aktiviteter Återställa ett skadligt programs åtgärder Nätverksskydd

6 A N V Ä N D A R G U I D E Brandvägg Skydd mot nätverksattacker Genomsökning av krypterade anslutningar Nätverksövervakning Konfigurera proxyservern Skapa en lista över övervakade portar Tillförlitlig zon Skapa en lista över tillförlitliga program Skapa undantagsregler Säkert läge för programkörning Köra ett program i säkert läge Skapa en lista över program som körs i säkert läge Skapa en genväg för programkörning Rensa data för säker körning Använda delad mapp Karantän och säkerhetskopiering Placera objekt i karantän eller säkerhetskopiera dem Arbeta med objekt i karantän Säkerhetskopiering (backup) Skapa en säkerhetskopieringsplats Ansluta en befintlig lagringsplats Rensa en lagringsplats Ta bort en lagringsplats Skapa säkerhetskopieringsuppgift Köra en säkerhetskopieringsuppgift Återställa data Söka efter säkerhetskopior Visa säkerhetskoperingsdata Visa händelserapport Webbpolicyhantering Ställa in Webbpolicyhantering för användaren Visa rapporter om en användares aktivitet Datakryptering Skapa och anslut en befintlig container Låsa och låsa upp åtkomst till data i containern Lägga till filer i container Konfiguration av container Skapa en genväg för snabb åtkomst till containern Administrationskonsol Konfiguration av fjärrhantering Genomsöka kontorsnätverket efter virus och sårbarheter Fjärruppdatera databaser på nätverksdatorer Aktivera/avaktivera skyddskomponenter på nätverksdatorer Webbpolicyhantering på distans Köra säkerhetskopieringsuppgifter på nätverksdatorer Fjärrhantera licenser på nätverksdatorer Lösenordshantering Lösenordshanterings gränssnitt Hantering av lösenordsdatabas

7 I N N E H Å L L Konfigurera programinställningar Skapa starka lösenord Använda den mobila versionen av lösenordshanteraren Prestanda och kompatibilitet med andra program Välja kategorier av hot som ska kunna upptäckas Avancerad desinficeringsteknik Distribution av datorresurser vid sökning efter virus Programinställningar i helskärmsläge. Presentationsläge Spara på batterier Kaspersky Small Office Security självförsvar Aktivera och avaktivera självförsvar Skydd mot utvändig kontroll Programmets utseende Aktiva gränssnittselement Kaspersky Small Office Security skal Nyhetsagent Ytterligare verktyg Ta bort data permanent Borttagning av aktivitetsspår Ta bort oanvända data Konfiguration av webbläsare Rapporter Skapa en rapport för vald komponent Datafiltrering Händelsesökning Spara en rapport till fil Lagra rapporter Rensa programrapporterna Logga icke-kritiska händelser Konfiguration av påminnelse för rapporttillgänglighet Meddelanden Aktivera och avaktivera meddelanden Konfigurera meddelandemetod Delta i Kaspersky Security Network VALIDERING AV KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITYS INSTÄLLNINGAR Test"viruset" EICAR och dess modifieringar Prova trafikskyddet över HTTP Prova trafikskyddet över SMTP Validering av inställningar i Fil Antivirus Validering av uppgiftsinställningarna för virussökning Validering av inställningarna för skräppostskyddet KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN Mitt Kaspersky-konto Teknisk support via telefon Skapa en systemstatusrapport Skapa en spårningsfil Skicka datafiler Köra AVZ-skript

8 A N V Ä N D A R G U I D E BILAGA Prenumerationsstatus Arbeta med programmet från kommandoraden Aktivera programmet Starta programmet Avbryt programmet Hantera programkomponenter och uppgifter Virussökning Uppdatera programmet Återställ den senaste uppdateringen Exportera skyddsinställningar Importera skyddsinställningar Skapa en spårningsfil Visa hjälpen Returkoder från kommandoraden ORDLISTA KASPERSKY LAB INFORMATION OM TREDJEPARTSKOD Programkod AGG (ANTI-GRAIN GEOMETRY) BISON PARSER SKELETON BOOST , , BZIP2/LIBBZIP EXPAT 1.2, FASTSCRIPT GECKO SDK INFO-ZIP LIBJPEG 6B LIBNKFM LIBPNG 1.2.8, LIBSPF LIBUNGIF LIBXDR NDIS INTERMEDIATE MINIPORTDRIVER SAMPLE NDIS SAMPLE NDIS LIGHTWEIGHT FILTER DRIVER NETWORK CONFIGURATION SAMPLE OPENSSL 0.9.8D PCRE 3.0, 7.4, PROTOCOL BUFFER RFC1321-BASED (RSA-FREE) MD5 LIBRARY TINICONV WINDOWS TEMPLATE LIBRARY WINDOWS TEMPLATE LIBRARY ZLIB 1.2, Annan information SAKREGISTER (INDEX)

9 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE JURIDISKA AVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DÅ DU KLICKAR PÅ KNAPPEN "ACCEPTERA" I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVER IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. DENNA HANDLING ÄR EN SYMBOL FÖR DIN NAMNTECKNING OCH DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV OCH BLI EN PART I DET HÄR AVTALET, SAMT MEDGER ATT DET HÄR AVTALET KAN UPPRÄTTHÅLLAS PÅ SAMMA SÄTT SOM ETT SKRIFTLIGEN UPPRÄTTAT AVTAL UNDERTECKNAT AV DIG. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET SKALL DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH LÅTA BLI ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN. OM LICENSAVTAL ELLER LIKNANDE DOKUMENT MEDFÖLJER PROGRAMVARA GÄLLER DE VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SOM DEFINIERAS I DETTA DOKUMENT FÖRE AKTUELLT LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. EFTER ATT DU KLICKAT PÅ ACCEPTERA-KNAPPEN I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVIT IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) HAR DU RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. 1. Definitioner 1.1. Programvara är programvara inklusive eventuella uppdateringar och relaterat material Rättighetsinnehavare (ägaren av alla rättigheter gällande programvaran, både ensamrätter och andra) är Kaspersky Lab ZAO, ett företag som registrerats enligt lagar i Ryska federationen Dator(er) är hårdvara, inklusive persondatorer, laptopar, arbetsstationer, personliga digitala assistenter, "smarta telefoner", handdatorer och andra elektroniska apparater för vilka programvaran utformats och där programvaran kommer att installeras och/eller användas Slutanvändare (du/din) är person(er) som installerar eller använder programvaran för egen del eller som lagligen använder en kopia av programvaran; eller, om programvaran laddas ner eller installeras för en organisation så som en arbetsgivare, anger "du" även den organisation för vilken programvaran laddas ner eller installeras och härmed bekräftas att sådan organisation har gett den person som accepterar det här avtalet befogenhet att göra detta å organisationens vägnar. I detta sammanhang inkluderar termen "organisation" utan begränsningar alla handelsbolag, aktiebolag med begränsat ansvar, bolag, föreningar, aktiebolag, fonder, samriskföretag, fackföreningar, oregistrerade organisationer, samt myndigheter Partner är organisation(er) eller person(er) som distribuerar programvaran baserat på avtal och licens från rättighetsinnehavaren Uppdatering(ar) är alla uppgraderingar, ändringar, programkorrigeringar, förbättringar, reparationer, modifieringar, kopior, tillägg och underhållspaket osv Användarhandbok är användarhandbok, administratörsguide, referensbok och relaterat förklarande eller annat material. 2. Licens 2.1. Du får härmed en icke-exklusiv licens att spara, ladda, installera, använda och visa ("använda") programvaran på ett specificerat antal datorer, för att hjälpa till att skydda din dator som programvaran installerats på från hot som beskrivs i användarhandboken, i enlighet med alla tekniska krav som beskrivs i användarhandboken, samt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i det här avtalet ("licensen") och du accepterar den här licensen: Provversion. Om du har mottagit, laddat ner och/eller installerat en provversion av programvaran och härmed ges en utvärderingslicens för programvaran, får du, om inte annat angetts, enbart använda programvaran för utvärdering och enbart under en enda giltig utvärderingsperiod, från och med datumet för 9

10 A N V Ä N D A R G U I D E första installationen. Allt annat användande av programvaran, liksom användande utanför den gällande utvärderingsperioden, är strängt förbjudet. Flermiljöprogramvara; flerspråksprogramvara; dubbelmedieprogramvara; flera exemplar; paket. Om du använder olika versioner av programvaran, olika språkversioner av programvaran, om du mottagit programvaran på flera olika medier, om du i övrigt mottar flera exemplar av programvaran eller om du mottog programvaran i ett paket tillsammans med andra programvaror, skall det totala antalet tillåtna datorer som alla versioner av programvaran installerats på motsvara det antal datorer som specificeras i de licenser du erhållit förutsatt att, om inte annat anges i licensvillkoren, varje förvärvad licens berättigar dig till installation och användning av programvaran på detta antal datorer enligt klausul 2.2 och Om programvaran förvärvades på fysiskt medium har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som anges på programvarans förpackning Om programvarans förvärvades via internet har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som angavs när du förvärvade programvarulicensen Du har enbart rätt att kopiera programvaran för säkerhetskopiering och enbart för att ersätta det lagligen ägda exemplaret om detta exemplar förloras, förstörs eller slutar fungera. Den här säkerhetskopian får inte användas för andra ändamål och måste förstöras när du förlorar rätten att använda programvaran eller när din licens går ut eller avslutas av annan orsak i enlighet med gällande lagstiftning i det land där du är skriven eller i det land där du använder programvaran Från det ögonblick programvaran aktiveras eller efter installationen av licenskodfilen (utom gällande provversion av programvaran) har du rätt att erhålla följande tjänster under den tid som anges på programvarans förpackning (om programvaran förvärvades på fysiskt medium) eller som angetts vid förvärvet (om programvaran förvärvades via internet): - Uppdatering av programvaran via internet då rättighetsinnehavaren publicerar dem på sin webbplats eller via andra onlinetjänster. Alla eventuella uppdateringar du mottar ingår i programvaran och villkoren och bestämmelserna i det här avtalet gäller för dem. - Teknisk support via internet och telefon. 3. Aktivering och giltighetsperiod 3.1. Om du modifierar din dator eller ändrar andra försäljares programvaror på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licenskodfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att kontrollera licensens giltighet och/eller huruvida en kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller används på din dator Om programvaran förvärvades på fysiskt medium kan programvaran användas under den period som anges på förpackningen från och med att du accepterat det här avtalet Om programvaran förvärvades via internet kan programvaran användas under den period som angavs vid förvärvet från och med att du accepterat det här avtalet Du har rätt att gratis använda en provversion av programvaran enligt klausul 2.1 under en enda giltig utvärderingsperiod (30 dagar) från och med det ögonblick programvaran aktiveras i enlighet med det här avtalet med förbehållet att provversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via internet eller telefon Din licens att använda programvaran är begränsad till den tidsperiod som anges i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt tillämplighet) och kvarstående tid kan ses med hjälp av metoder som beskrivs i användarhandboken Om du har förvärvat programvaran som är menad att användas på mer än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till tidsperioden med början det datum programvaran aktiveras eller licenskodfilen installeras på den första datorn Utan åsidosättande av rättsmedel eller rättighet som rättighetsinnehavare kan inneha, skall rättighetsinnehavaren om du skulle bryta mot villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, alltid och utan meddelande till dig ha rätt att upphäva den här licensen, utan hel eller delvis återbetalning av inköpspriset Du samtycker till att vid ditt användande av programvaran och eventuella rapporter och information som du erhåller som ett resultat av användandet av den här programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, delstatliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive utan begränsning, lagar gällande sekretess, upphovsrätt, exportkontroll och obscenitet Om inte annat specifikt anges häri, får du inte överföra eller överlåta rättigheter du erhåller enligt det här avtalet eller dina förpliktelser i detsamma. 10

11 I N N E H Å L L 4. Teknisk support 4.1. Den tekniska supporten som beskrivs i klausul 2.5 i det här avtalet erbjuds dig när den senaste uppdateringen av programvaran installeras (utom för provversion av programvaran). Teknisk support på: Användardata angiven i Personal Cabinet/My Kaspersky-konto får enbart användas av specialister på teknisk support vid bearbetning av användarens begäran. 5. Insamling av information 5.1. Då du samtycker till villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, samtycker du till att lämna information till rättighetsinnehavaren gällande körbara filer och deras kontrollsummor i syfte att förbättra din säkerhetsnivå För att kunna förbättra säkerhetsmedvetenheten gällande nya hot och deras ursprung och för att kunna förbättra din säkerhetsnivå, har rättighetsinnehavaren med ditt medgivande som uttryckligen bekräftats i Kasperskys uttalande gällande insamlande av data för säkerhetsnätverk, rätt att motta denna information. Du kan avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst under installationen. Du kan även när som helst aktivera och avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst på programvarans alternativsida. Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som samlas in av rättighetsinnehavaren, helt enligt rättighetsinnehavarens eget godtycker, får användas för att spåra samt publicera rapporter om säkerhetsrisktrender Programvaran bearbetar inte personligen identifierbar information och kombinerar inte bearbetningsdata med personlig information Om du inte vill att informationen som samlas in av programvaran skall skickas till rättighetsinnehavaren, bör du inte aktivera och/eller avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst. 6. Begränsningar 6.1. Du får inte söka efterlikna, klona, hyra ut, låna ut, leasa ut, sälja, modifiera, dekompilera, eller dekonstruera programvaran och inte heller montera isär eller skapa härledda arbeten baserade på programvaran eller någon del därav, utom om du enligt gällande lag besitter en icke-åsidosättbar rättighet att göra detta. Du får inte heller på annat sätt reducera någon del av programvaran till ett format som kan läsas av människor eller överföra den licensbelagda programvaran eller någon underavdelning av den licensbelagda programvaran och du får inte heller tillåta någon tredje part att göra detsamma, utom i den utsträckning förutnämnda restriktion uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag. Varken programvarans binärkod eller källkod får användas eller dekonstrueras för att återskapa programmets algoritm då den är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter som inte uttryckligen erhålls häri är förbehållna rättighetsinnehavaren och/eller dennes underleverantörer då detta är tillämpligt. Allt sådant olovligt användande av programvaran kommer att resultera i omedelbart och automatiskt upphävande av det här avtalet och licensen som erhållits enligt detta, samt kan resultera i kriminellt och/eller civilt åtal mot dig Du får inte överföra rättigheten att använda programvaran till tredje part Du får inte överlämna aktiveringskoden och/eller licenskodfilen till tredje part eller ge tredje part tillgång till aktiverings- och/eller licenskoden som av rättighetsinnehavaren betraktas som sekretessbelagd information Du får inte hyra, leasa, eller låna ut programvaran till tredje part Du får inte använda programvaran för att skapa data eller programvara som används för att upptäcka, blockera eller råda bot på hot som beskrivs i användarhandboken Om du bryter mot villkor och bestämmelser i det här avtalet kan din kodfil blockeras Om du använder provversionen av programvaran har du inte rätt till den tekniska support som beskrivs i klausul 4 i det här avtalet och du har inte rätt att överföra licensen eller rätten att använda programvaran till tredje part. 7. Begränsad garanti och friskrivningsklausul 7.1. Rättighetsinnehavaren garanterar att programvaran i huvudsak kommer att fungera enligt specifikationerna och beskrivningen i användarhandboken dock med förbehållet att denna begränsade garanti inte skall gälla vid följande: (w) brister i din dators funktion och därmed sammanhörande intrång för vilka rättighetsinnehavaren uttryckligen avsäger sig allt garantiansvar; (x) tekniska fel; defekter och fel som är resultatet av felaktig användning; missbruk; olycka; försumlighet; felaktig installation, drift eller underhåll; stöld; vandalisering; Force Majeure; terrorhandlingar; strömavbrott eller spänningsvåg; olycksfall; ändring; otillåtna modifieringar eller reparationer utförda av annan än rättighetsinnehavaren; någon annan parts eller 11

12 A N V Ä N D A R G U I D E dina handlingar; eller orsaker som rimligen ligger utanför rättighetsinnehavarens kontroll; (y) defekter som du inte informerat rättighetsinnehavaren om så snart detta är praktiskt möjligt efter att defekten först uppstår; samt (z) inkompatibilitet orsakad av hårdvaru- och/eller programvarukomponenter som installerats på din dator Du bekräftar att du förstår, accepterar och samtycker till att ingen programvara är felfri och du uppmanas att säkerhetskopiera datorn så ofta och med den säkerhetsnivå som passar dig Rättighetsinnehavaren ger ingen garanti att programvaran kommer att fungera felfritt i fall villkoren beskrivna i användarhandboken eller det här avtalet inte följs Rättighetsinnehavaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera felfritt om du inte regelbundet laddar ner uppdateringarna som anges i klausul 2.5 i det här avtalet Rättighetsinnehavaren garanterar inte skydd från hoten som beskrivs i användarhandboken efter att den period som anges i klausul 3.2 eller 3.3 i det här avtalet gått ut, eller efter att licensen att använda programvaran av någon orsak har upphävts PROGRAMVARAN ERBJUDS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI GÄLLANDE DESS ANVÄNDANDE ELLER FUNKTION. FÖRUTOM GARANTIER, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN UTESLUTAS, GER RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER INGEN GARANTI GÄLLANDE, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR (VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGSTIFTADE, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ÖVRIGT) GÄLLANDE SAMTLIGA FALL, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRERING ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR OCH ALL RISK GÄLLANDE FUNKTION, SAMT ANSVARET FÖR ATT VÄLJA UT PROGRAMVARA FÖR ATT UPPNÅ DITT AVSEDDA RESULTAT, LIKSOM FÖR PROGRAMVARANS INSTALLATION, ANVÄNDANDE OCH RESULTAT. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN HELT ELLER DELVIS KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV, VARE SIG RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA ELLER INTE. 8. Undantag från och begränsning av ansvar 8.1. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER ELLER KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, VERKSAMHETSAVBROTT, SEKRETESSBROTT, DATAFEL, SKADA OCH FÖRLUST PÅ DATA ELLER PROGRAMVARA, UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSE INKLUSIVE LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE, FÖRPLIKTELSE GÄLLANDE GOD TRO ELLER RIMLIG OMSORG, FÖRSUMLIGHET, EKONOMISK FÖRLUST ELLER ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN FÖRLUST) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAD TILL ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INFORMATION, PROGRAMVARA OCH RELATERAT INNEHÅLL VIA PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT I SAMBAND MED BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET, ELLER PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT FEL (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, VILSELEDANDE, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRPLIKTELSE), ELLER UNDERLÅTANDE ATT UPPFYLLA LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE ELLER BROTT MOT RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER NÅGON AV DENNES PARTNERS GARANTI, ÄVEN OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER NÅGON AV DENNES PARTNER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND. DU SAMTYCKER TILL ATT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER DENNES PARTNER BEFINNS SKADESTÅNDSANSVARIGA, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR PROGRAMVARAN. RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL ALDRIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM TILL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER DENNES PARTNER (ENLIGT TILLÄMPLIGHET) BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. 12

13 I N N E H Å L L INGET I DET HÄR AVTALET UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR KRAV PÅ GRUND AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA. I DEN HÄNDELSE EN FRISKRIVNINGSKLAUSUL, ETT UTESLUTANDE ELLER EN BEGRÄNSNING I DET HÄR AVTALET ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, KOMMER DET ENBART ATT VARA IFRÅGAVARANDE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING SOM INTE GÄLLER I DITT FALL OCH DU KOMMER ATT FORTSÄTTNINGSVIS VARA BUNDEN AV ALLA ANDRA FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR. 9. GNU och andra tredje parters licenser 9.1. Programvaran kan innehålla vissa program för vilka användaren erhåller licens (eller underlicens) enligt allmän GNU-licens (General Public License eller GLP) eller andra liknande fria programvarulicenser som bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera vissa programvaror eller delar av programvaror, samt ger användaren tillgång till källkoden ("öppen källkod"). Om sådana licenser kräver att källkoden för programvara som distribueras i körbart binärformat också görs tillgänglig för användaren, kan tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till eller genom att källkoden medföljer programvaran. Om programvarulicenser med öppen källkod kräver att rättighetsinnehavaren tillhandahåller utökade rättigheter beträffande användande, kopiering och modifiering av en programvara med öppen källkod, än de rättigheter som erbjuds i det här avtalet, skall dessa rättigheter gälla i stället för rättigheterna och begränsningarna i detta avtal. 10. Immateriell egendom Du samtycker till att programvaran och upphovet, systemen, idéerna, driftsmetoderna, dokumentationen och annan information inom programvaran är upphovsrättsskyddad immateriell egendom och/eller värdefulla yrkeshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren eller dennes partner och att rättighetsinnehavaren och dennes partner enligt tillämplighet skyddas av civil och kriminell lagstiftning, liksom av Ryska federationens, Europeiska Unionens och Förenta Staternas, andra länders och internationella avtals lagstiftning gällande upphovsrätt, yrkeshemligheter, varumärken och patent. Det här avtalet ger dig inte rätt till rättighetsinnehavarens och/eller dennes partners immateriella egendom inklusive varumärken och servicemärken ("varumärken"). Du får, i enlighet med accepterade varumärkesprinciper, enbart använda varumärkena för att identifiera utskrifter skapade av programvaran, inklusive identifiering av varumärkesinnehavarens namn. Sådant användande av ett varumärke ger dig inte äganderätt till varumärket i fråga. Rättighetsinnehavaren och/eller dennes partner äger och behåller alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen gällande programvaran, inklusive men ej begränsat till alla korrigeringar av fel, förbättringar, uppdateringar och andra modifieringar av programvaran, vare sig dessa utförs av rättighetsinnehavaren eller en tredje part, samt alla andra upphovsrätter, patent, yrkeshemligheter, varumärken och andra intellektuella egendomsrättigheter gällande desamma. Ditt ägande, din installation eller ditt användande av programvaran utgör inte ett överförande till dig av någon äganderätt till den intellektuella egendomen gällande programvaran och du erhåller inga rättigheter till programvaran utom enligt vad som uttryckligen anges i det här avtalet. Alla de kopior av programvaran som skapas måste innehålla samma upphovsrättsmeddelande som visas på och i programvaran. Utom enligt vad som anges häri, ger det här avtalet dig ingen immateriell äganderätt gällande programvaran och du bekräftar att du förstår att licensen, så som den vidare definieras häri och som du erhåller enligt det här avtalet, enbart ger dig rätt till begränsad användning enligt villkoren och bestämmelserna i det här avtalet. Rättighetsinnehavaren behåller alla rättigheter som du inte uttryckligen erhåller enligt det här avtalet Du samtycker till att inte på något sätt modifiera eller ändra programvaran. Du får inte ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om upphovsrättsskydd på kopior av programvaran. 11. Gällande lag; skiljedomsförfarande Det här avtalet skall lyda under och upprättas i enlighet med lagarna i Ryska federationen, utan referens till konflikter gällande juridiska regler och principer. Det här avtalet skall inte lyda under Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor vars tillämpning uttryckligen utesluts. Alla dispyter som uppstår på grund av tolkning eller tillämpning av villkor i det här avtalet eller brott mot dessa skall, om de inte löses via direktförhandling, lösas av Ryska federationens handels- och industrikammares internationella kommersiella skiljedomstol i Moskva, Ryska federationen. Alla skiljedomar skall vara slutgiltiga och bindande för parterna och utslag gällande sådana skiljedomar kan genomdrivas av behöriga domstolar. Inget i detta avsnitt 10 skall förhindra en part från att söka eller erhålla skälig lindring vid en behörig domstol före, under eller efter skiljedomsförfarandet. 13

14 A N V Ä N D A R G U I D E 12. Period för rättsliga åtgärder Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår på grund av transaktionerna enligt det här avtalet, får vidtas av part häri mer än ett (1) år efter att den händelse om gett upphov till de rättsliga åtgärderna inträffat eller upptäckts ha inträffat, utom när det gäller rättsliga åtgärder beträffande kränkande av immateriella egendomsrättigheter där rättsliga åtgärder kan vidtas inom gällande maximal lagstadgad period. 13. Hela avtalet; uppdelning; inga åsidosättanden Det här avtalet utgör hela avtalet mellan dig och rättighetsinnehavaren och ersätter alla andra tidigare muntliga eller skriftliga avtal, erbjudanden, kommunikationer och marknadsföring gällande programvaran eller ämnet för det här avtalet. Du bekräftar att du har läst igenom det här avtalet, förstått det och samtycker till att bindas av dess villkor. Om någon bestämmelse i det här avtalet av någon anledning av behörig domstol befinnes vara helt eller delvis ogiltig, inte äga laga kraft eller omöjlig att upprätthålla, skall denna bestämmelse omformas så att den blir lagenlig och upprätthållbar och detta skall inte göra hela avtalet ogiltigt utan resten av avtalet skall fortsätta att gälla och äga laga kraft i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag och rätt samtidigt som det i största möjliga mån skall bevara sitt ursprungliga syfte. Inget åsidosättande av en bestämmelse eller ett villkor häri skall vara giltigt om det inte sker skriftligen och undertecknas av dig och en berättigad representant för rättighetsinnehavaren, och inget åsidosättande av brott mot någon bestämmelse i det här avtalet skall utgöra ett åsidosättande av något tidigare, samtidigt eller senare brott. Om rättighetsinnehavaren underlåter att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i det här avtalet eller någon rättighet, skall detta inte utgöra ett åsidosättande av denna bestämmelse eller rättighet. 14. Rättighetsinnehavarens kontaktinformation Om du har frågor rörande det här avtalet eller om du av någon orsak vill kontakta rättighetsinnehavaren får du gärna kontakta vår kundtjänstavdelning enligt följande: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1st Volokolamsky Proezd Moskva, Ryska federationen Tel: Fax: E-post: Webbplats: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. Programvaran och all tillhörande dokumentation är upphovsrättsskyddad och skyddas av upphovsrättslagar samt internationella upphovsrättsavtal, liksom andra lagar och avtal gällande immateriell egendom. 14

15 OM DENNA GUIDE Detta dokument är en guide till hur du ställer in och använder Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorskydd och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. De grundläggande funktionerna hos Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är identiska. Skillnaderna mellan Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar beskrivs var och en under motsvarande avsnitt i guiden. Genom hela guiden används termerna "Kaspersky Small Office Security" och "programmet" för både Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Beskrivningar av funktioner och åtgärder som skiljer sig åt mellan Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar specificerar vid behov programversionens fulla namn. Den här guiden vänder sig till användare av produkten. Användare av programmet bör kunna använda en persondator på en grundläggande nivå: vara bekant med användargränssnittet hos operativsystemet Microsoft Windows och hur man navigerar i detta, samt kunna använda vanliga e-post- och Internetprogram, t.ex. Microsoft Office Outlook och Microsoft Internet Explorer. Mål med dokumentet: att hjälpa användare att ställa in programmet vad gäller de uppgifter användaren behöver utföra att erbjuda en lättillgänglig källa till information om programrelaterade frågor att ge alternativa källor till information om programmet och om sätt att få teknisk support. I DETTA AVSNITT: I det här dokumentet Dokumentkonventioner I DET HÄR DOKUMENTET Användarhandboken för Kaspersky Small Office Security består av följande huvudavsnitt: Andra informationskällor Det här avsnittet beskriver källor till ytterligare information om programmet och Internet-resurser där du kan diskutera programmet, dela idéer, ställa frågor och få svar. Kaspersky Small Office Security 2 Det här avsnittet beskriver programmets nya funktioner och ger en kort information om de enskilda komponenterna och de grundläggande funktionerna. Det beskriver installationspaketets syfte. Avsnittet innehåller hårdvaru- och programvarukrav som datorn måste uppfylla för att Kaspersky Small Office Security ska kunna installeras. Licenshantering Avsnittet innehåller information om grundläggande begrepp som används vid programlicensiering. I det här avsnittet kommer du även att lära dig mer om automatisk förlängning av licensen och var du hittar information om aktuell licens. 15

16 A N V Ä N D A R G U I D E Programgränssnitt Avsnittet innehåller en beskrivning av de grundläggande komponenterna i det grafiska användargränssnittet (GUI): ikon och snabbmeny, programmets huvudfönster, inställningsfönster och meddelandefönster. Starta och stoppa programmet Avsnittet innehåller information om hur programmet startas och stängs av. Kontorsnätverkets skyddsstatus Det här avsnittet innehåller information om hur du tar reda på om ditt kontorsnätverk är skyddat för tillfället, eller om dess säkerhet är i fara, liksom hur hot som uppkommer ska elimineras. I detta avsnitt kan du också hitta information om hur skyddet ska aktiveras, avaktiveras och pausas vid arbete med Kaspersky Small Office Security. Lösa typiska uppgifter Avsnittet innehåller anvisningar om de grundläggande uppgifter som de flesta användare kommer i kontakt med när de arbetar med programmet. Avancerade programinställningar Det här avsnittet ger detaljerad information om varje programkomponent och beskriver varje komponents användning och konfigurationsalgoritm. Validering av Kaspersky Small Office Securitys inställningar Avsnittet innehåller rekommendationer om hur man kontrollerar att programkomponenterna körs på rätt sätt. Kontakta den tekniska supporten Avsnittet innehåller rekommendationer gällande kontakt med Kaspersky Lab från Mitt Kaspersky-konto, på den tekniska supportens webbplats och via telefon. Bilaga Den här delen innehåller referensinformation som är ett komplement till dokumentets text. Ordlista Avsnittet innehåller listan över termer som används i dokumentet och deras definitioner. DOKUMENTKONVENTIONER De dokumentkonventioner som används i den här handboken beskrivs i tabellen nedan. Tabell 1. Dokumentkonventioner EXEMPELTEXT Observera att.. BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTION Varningar är markerade i rött och inneslutna med ramar. Varningar innehåller viktig information, t.ex. datoroperationer som är kritiska för datorns säkerhet. 16

17 O M D E N N A G U I D E EXEMPELTEXT Vi rekommenderar användning av.. BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTION Anmärkningar är inneslutna med ramar. Anmärkningar ger ytterligare information och referensinformation. Exempel: Exempel ges per avsnitt, med gul bakgrund och under rubriken "Exempel".... Uppdatering betyder... ALT+F4 Aktivera Hjälp För att konfigurera ett uppgiftsschema: <din dators IP-adress> Nya termer markeras i kursiv stil. Tangenters namn visas med fet stil och stora bokstäver. När tangentnamn visas följt av ett "plustecken" betyder detta att en tangentkombination används. Namn på gränssnittskomponenter, t.ex. inmatningsfält, menykommandon, knappar, markeras med fet stil. Anvisningarnas introduktionsfraser är i kursiv stil. Texter på kommandoraden eller texter i meddelanden visas på skärmen med ett speciellt typsnitt. Variabelnamn omges av vinkelparenteser. Motsvarande värde placeras där istället för variabelns namn, vinkelparenteserna ska inte vara med. 17

18 ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Om du har frågor om hur du väljer, köper, installerar eller använder Kaspersky Small Office Security finns det ett antal informationskällor att tillgå. Du kan välja den källa som passar dig bäst, beroende på hur viktig din fråga är och hur bråttom du har. I DETTA AVSNITT: Informationskällor du kan granska själv Diskutera Kaspersky Lab:s program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen INFORMATIONSKÄLLOR DU KAN GRANSKA SJÄLV Kaspersky Lab erbjuder följande informationskällor gällande programmet: programmets sida på Kaspersky Labs webbplats programmets sida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) FastTrack-tjänstens supportsida hjälpsystemet. Programsida på Kaspersky Labs webbplats På den här sidan (http://www.kaspersky.com/se/small_office_security) finns det allmän information om programmet, dess funktioner och alternativ. Programsida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) På den här sidan (http://support.kaspersky.com/ksos) finns det artiklar som skrivits av specialister på den tekniska kundtjänsten. De här artiklarna innehåller användbar information, råd och frågor/svar vad gäller köp, installation och användning av programmet. De är uppdelade på olika ämnen, t.ex. Licenshantering (Managing the license), Inställningar för uppdatering (Configuring Update) och Undvika problem vid användning (Eliminating operation failures). De här artiklarna kan ge svar på frågor angående inte bara det här programmet, utan även gällande andra program från Kaspersky Lab. Artiklarna kan dessutom innehålla nyheter från den tekniska supporten. Supporttjänsten FastTrack På den här servicesidan hittar du en databas med frågor och svar (FAQ) gällande användning av programmet. Du måste vara ansluten till Internet för att utnyttja denna tjänst. Om du vill gå till servicesidan klickar du på länken Support i huvudfönstret. Klicka sedan på FastTrack-support i fönstret som öppnas. Hjälpsystem Programmets installationspaket består av en hjälpfil med information om hur skyddet ska hanteras (visa skyddsstatus, sök igenom flera områden efter virus, kör andra uppgifter), och information om de olika 18

19 A N D R A I N F O R M A T I O N S K Ä L L O R programfönstren, till exempel listan över inställningar och beskrivningar om dessa, samt listan över uppgifter som ska köras. Klicka på Hjälp för att öppna hjälpfilen eller tryck på F1-tangenten. DISKUTERA KASPERSKY LAB:S PROGRAM PÅ WEBBFORUMET Om du har frågor som inte är akuta kan du diskutera dem med Kaspersky Labs experter och andra användare på vårt forum på I forumet kan du läsa ämnen som publicerats tidigare, lämna kommentarer, skapa nya ämnen och använda sökmotorn. KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN Om du har frågor angående val eller köp av Kaspersky Small Office Security, eller om förlängning av din licens, kan du kontakta försäljningsavdelningen Skicka frågorna till försäljningsavdelningen på följande e-postadress: KONTAKTA DOKUMENTATIONSUTVECKLINGSGRUPPEN Om du har frågor angående dokumentationen, om du hittat ett fel eller om du vill lämna feedback kan du kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen. Om du vill kontakta gruppen för dokumentationsutveckling kan du skicka e-post till Skriv "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security" på ämnesraden i ditt e-postmeddelande. 19

20 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 är en lösning för organisationer som har ett eget lokalt nätverk med högst tio datorer. Kaspersky Small Office Security 2 skyddar datorerna och nätverket från virus och andra hot. Kaspersky Small Office Security 2 består av två delar: Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer installeras på persondatorer som använder operativsystemet Windows. Programmet ger maximalt skydd för data på datorn, säker surfning på Internet, flexibel inställning av principer för olika användare på datorn och på Internet samt verktyg för fjärradministration av datorer i kontorsnätverket. Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar installeras på filservrar som använder operativsystemet Windows. Programmet ger skydd för data på datorn och verktyg för fjärradministration av kontorsnätverkets datorer. Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar ingår i samma installationspaket. När programmet installeras avgör installationsguiden vilket program som ska installeras på din dator - Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer eller Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar - baserat på information om operativsystemet. De grundläggande komponenterna och funktionerna hos Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är identiska. Vissa komponenter och funktioner hos Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer är inte tillgängliga för Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. I DETTA AVSNITT: Vad är nytt Programmets huvudkomponenter och huvudfunktioner Distributionssats Hårdvaru- och programvarukrav VAD ÄR NYTT Följande nyheter introduceras med Kaspersky Small Office Security 2: Uppdaterad antiviruskernel för mer effektiv detektering av virus. Förbättrat användargränssnitt för enklare kontroll. Ny komponent Datakryptering för kryptering och lagring av data i krypterad form; denna skyddar viktig information från tredje part. Den nya komponenten Lösenordshantering (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). för lagring av persondata i krypterad form (till exempel användarnamn, lösenord, adresser, telefonnummer och kreditkortsnummer). Ny komponent Säkerhetskopiering för att skapa säkerhetskopior. Ny komponent Administrationskonsol för fjärrhantering av datorsäkerhet i kontorsnätverket. Nytt virtuellt tangentbord för att förhindra att inmatad data (t.ex. lösenord) avläses. 20

21 K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y 2 Användare kan nu delta i Kaspersky Security Network och få tillgång till Kaspersky Labs kunskapsdatabas online, som innehåller information om säkerheten för filer, onlineresurser och programvara. PROGRAMMETS HUVUDKOMPONENTER OCH HUVUDFUNKTIONER Kaspersky Small Office Security ger ett heltäckande skydd för ditt kontorsnätverk. Heltäckande skydd omfattar datorskydd, dataskydd och användarskydd, men även fjärrhantering av Kaspersky Small Office Security för alla datorer i nätverket. Kaspersky Small Office Security innefattar olika funktionsmoduler som utför alla heltäckande skyddsuppgifter. Datorskydd Skyddskomponenter är gjorda för att skydda datorn mot kända och nya hot, nätverks- och hackerangrepp samt skräppost och annan oönskad information. Varje typ av hot hanteras av en separat skyddskomponent (se beskrivning av komponenter längre fram i detta avsnitt). Komponenter kan aktiveras och avaktiveras oberoende av varandra och konfigureras därefter. Utöver det konstanta skydd som ges av skyddskomponenterna, rekommenderar vi regelbunden genomsökning av din dator efter virus. Detta är nödvändigt för att undvika att skadliga program sprids om de inte upptäcks av säkerhetskomponenterna, t.ex. om säkerhetsnivån är för lågt inställd, eller av någon annan anledning. För att hålla Kaspersky Small Office Security uppdaterat måste du uppdatera de databaser och programmoduler som används av programmet. Om säkerheten för något program är oklar kan det köras i en säker miljö (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Vissa bestämda uppgifter som kan behöva göras då och då kan utföras med hjälp av ytterligare verktyg och guider, som t.ex. konfiguration av Microsoft Internet Explorer eller radering av spår från användaraktiviteter i systemet. Följande skyddskomponenter ger försvar för din dator i realtid: Fil Antivirus Fil Antivirus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp, finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator och alla anslutna enheter. Kaspersky Small Office Security fångar upp varje försök att komma åt en fil och söker igenom sådana filer efter kända virus. Filen kan endast behandlas om den inte är infekterad eller om programmet lyckas desinficera den. Om en fil av någon anledning inte kan desinficeras tas den bort. En säkerhetskopia av filen sparas, eller så flyttas kopian till karantänen. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). E-post Antivirus söker igenom inkommande och utgående e-postmeddelanden på din dator. Mottagaren kan endast öppna dem om de inte innehåller farliga objekt. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Webb Antivirus fångar upp och blockerar skript på webbplatser om de utgör ett hot. Även all webbtrafik övervakas. Dessutom blockerar komponenten åtkomst till skadliga webbplatser. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus gör det säkert att använda snabbmeddelandetjänster. Komponenten skyddar information som överförs till din dator via snabbmeddelandetjänstprotokoll. Med snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus kan du säkert använda de flesta snabbmeddelandetjänster. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). 21

22 A N V Ä N D A R G U I D E Förebyggande skydd kan upptäcka ett nytt skadligt program innan det börjar skada datorn. Komponentens funktion bygger på övervakning och analys av de program som har installerats på din dator. För varje program avgör Kaspersky Small Office Security om det är potentiellt skadligt eller ej, beroende på vilka åtgärder som utförs. Din dator är med andra ord inte bara skyddad mot kända virus, utan även mot sådana som ännu inte påträffats. Säkerhetszon (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Med komponenten Säkerhetszon loggas och hanteras åtgärderna som utförs av programmen i systemet utgående från vilken grupp komponenten tilldelar dem till. En uppsättning regler definieras för varje programgrupp. Med reglerna hanteras programmens åtkomst till olika operativsystemresurser. Brandvägg Brandväggen skyddar ditt arbete i lokala nätverk och på Internet. Komponenten filtrerar alla nätverksaktiviteter med hjälp av två slags regler: programregler och paketregler. Nätverksövervakning Komponenten är gjord för att visa information om nätverksaktiviteter i realtid. Skydd mot nätverksattacker Skydd mot nätverksattacker laddas när operativsystemet startar och söker igenom inkommande trafik efter aktiviteter som kännetecknar nätverksattacker. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky Small Office Security all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Skräppostskyddet integreras i e-postprogrammet du använder, och övervakar alla inkommande e-postmeddelanden för skräppost. Alla meddelanden som innehåller skräppost tilldelas ett särskilt huvud. Det går även att processa skräppost (automatisk borttagning, flytta dem till en särskild mapp, osv). Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). En komponent som integrerats i Webb Antivirus, skräppostskyddet och snabbmeddelandetjänst Antivirus, vilket gör det möjligt att kontrollera om webbadresser finns med på listan över nätfiskeadresser och misstänkta webbadresser. Skydd mot webbannonser (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Skydd mot webbannonser blockerar webbannonser, vare sig de visas i webbläsaren eller i program som du har installerade på datorn. Dataskydd Funktionerna Säkerhetskopiering, Datakryptering och Lösenordshantering är gjorda för att skydda data mot att gå förlorade, mot oauktoriserad åtkomst och mot stöld. Säkerhetskopiering (backup) Data som lagras på en dator kan gå förlorade av olika orsaker, till exempel på grund av virus, ändrad information eller genom att en annan användare raderar dem, m.m. För att undvika att viktig information går förlorad bör du regelbundet säkerhetskopiera data. Funktionen Säkerhetskopiering skapar säkerhetskopior av olika objekt i ett speciellt utrymme på vald enhet. För att göra detta måste du konfigurera säkerhetskopieringsuppgifter. När en uppgift körs, manuellt eller automatiskt (enligt ett schema), skapas säkerhetskopior av valda filer på lagringsenheten. Vid behov kan önskad version av den sparade filen återskapas från säkerhetskopian. På så sett säkerställer säkerhetskopieringen säkerheten för data. Datakryptering Konfidentiell information som sparas elektroniskt behöver extra skydd mot obehöriga. Att lagra data i en krypterad container ger detta skydd. 22

23 K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y 2 Datakryptering tillåter att speciella krypterade containrar skapas på den valda enheten. I systemet visas sådana containers som virtuella flyttbara enheter. För att få tillgång till en krypterad container måste användaren ange ett lösenord. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Nuförtiden krävs det nästan alltid att man registrerar sig och anger kontodata för autentisering för att få tillgång till tjänster och resurser. Av säkerhetsskäl är det inte lämpligt att använda likadana konton för olika resurser, eller att skriva ner ditt användarnamn och lösenord. Samtidigt är det svårt för användaren att komma ihåg stora mängder kontodata, något som gör lagring av lösenord till en särskilt aktuell fråga. Lösenordshantering gör det möjligt att lagra olika slags personliga data i krypterad form (t.ex. användarnamn, lösenord, adresser, telefonnummer och kreditkortsnummer). Dessa data skyddas av ett enda huvudlösenord. När huvudlösenordet angetts fyller Lösenordshantering i alla fält i de olika auktoriseringsformulären. På så sätt behöver du bara hålla reda på ett enda huvudlösenord för att kunna hantera alla kontodata. Skydd mot nätfiske (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Webbpolicyhantering säkerställer att företagets regler och bestämmelser vad gäller användning av datorer och Internet följs. Webbpolicyhantering gör det möjligt att ställa in flexibla åtkomstbegränsningar för onlineresurser och program för olika datoranvändare. Föräldrakontrollen gör det också möjligt att visa statistiska rapporter över kontrollerad användaraktivitet. Administrationskonsol Kontorsnätverk innehåller ofta flera datorer, något som gör det svårt att administrera säkerheten. Om en dator är sårbar äventyrar detta hela nätverkets säkerhet. Administrationskonsolen gör det möjligt att starta virussökningsuppgifter och uppdateringsuppgifter för hela nätverket eller för valda datorer, administrera säkerhetskopiering av data och ställa in Webbpolicyhantering för alla datorer i nätverket, direkt från din arbetsyta. Detta säkerställer fjärrhantering av datorsäkerheten för alla datorer i ditt hemnätverk. DISTRIBUTIONSSATS Du kan köpa den förpackade versionen av Kaspersky Small Office Security från våra återförsäljare eller inhandla programmet på nätet från Internetbutiker, till exempel från avdelningen E-butik på Om du köper den förpackade versionen innehåller boxen: Ett förseglat kuvert med installationsskivan, innehållande programvaran och dokumentation. Dokumentationen innehåller pdf-versioner av användarguiden och installationsguiden. Installationsguiden i tryckt format. Licensavtal (beroende på region). Aktiveringskort som innehåller en aktiveringskod och programmets aktiveringsanvisningar. Licensavtalet för slutandvändare är en juridisk överenskommelse mellan dig och Kaspersky Lab som specificerar de villkor under vilka du får använda den programvara du inhandlat. Läs noggrant igenom licensavtalet för slutanvändare (EULA)! Om du inte samtycker till villkoren i licensavtalet för slutanvändare kan du skicka tillbaka din förpackade produkt till den återförsäljare som du köpte den av och få produktens inköpspris återbetalat, under förutsättning att kuvertet som innehåller installationsskivan fortfarande är förseglat. Genom att öppna den förseglade installationsskivan godtar du alla villkoren i licensavtalet för slutanvändare. 23

24 A N V Ä N D A R G U I D E Innan du bryter förseglingen på kuvertet med installationsskivan bör du noggrant läsa igenom licensavtalet för slutanvändare. Om du köper Kaspersky Small Office Security från estore hämtar du produkten från Kaspersky Labs webbplats. Den mest aktuella användarguiden och installationsguiden medföljer installationspaketet. Du får en aktiveringskod via e-post så fort din betalning har tagits emot. HÅRDVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV För att Kaspersky Small Office Security ska kunna köras måste datorn uppfylla följande minimikrav enligt detta avsnitt: Gemensamma krav för Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar och Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer: 500 MB ledigt diskutrymme. CD-spelare (för att kunna installera Kaspersky Small Office Security från distributions-cd:n). Microsoft Internet Explorer 6.0 eller högre (för uppdatering av programmets databaser och programmoduler via Internet). Microsoft Windows Installer 2.0. Utrustad med mus. Internet-anslutning för aktivering av Kaspersky Small Office Security. En persondator på vilken Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar ska installeras bör uppfylla följande krav: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Intel Pentium 1,4 GHz 64-bitars (x64) eller en dubbelkärnig processor på 1,3 GHz eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 512 MB internminne (RAM). Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Intel Pentium 2 GHz 64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 4 GB internminne (RAM). Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Intel Pentium 2 GHz 64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 4 GB internminne (RAM). Vid utgivningstidpunkten är Kaspersky Small Office Security 2 inte kompatibelt med operativsystemen Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora") och Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"), eftersom de ännu inte har utgivits officiellt av Microsoft. Aktuell information om kompatibilitet med dessa operativsystem hittar du på Kaspersky Labs webbplats, på sidan med information om Kaspersky Small Office Security (http://www.kaspersky.com/se/small_office_security). En persondator på vilken Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer ska installeras bör uppfylla följande krav: Microsoft Windows XP Home Edition Servicepack 3, Microsoft Windows XP Professional Servicepack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Servicepack 2: 24

25 K A S P E R S K Y S M A L L O F F I C E S E C U R I T Y 2 Intel Pentium 300 MHz processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 256 MB RAM. Microsoft Windows Vista Home Basic (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-bitars / 64-bitars, Service Pack 2): Intel Pentium 1 GHz 32-bitars (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 1 GB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz 32-bitars (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor). 1 GB RAM (för 32-bitars operativsystem); 2 GB RAM (för 64-bitars operativsystem). Restriktioner för 64-bitars operativsystem: Du kan inte aktivera Säker körning när du använder 64-bitarsversionen av operativsystemet Microsoft Windows XP. Säker körning är begränsat vid arbete i operativsystemen Microsoft Windows Vista (64-bitar) och Microsoft Windows 7 (64-bitar). Lösenordshantering kan inte köras under 64-bitars operativsystem. 25

26 LICENSHANTERING Avsnittet innehåller information om grundläggande begrepp som används vid programlicensiering. I det här avsnittet kommer du även att lära dig mer om automatisk förlängning av licensen och var du hittar information om aktuell licens. I DETTA AVSNITT: Om licensavtal för slutanvändare Om licens Om aktiveringskoden Visa licensinformation OM LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Licensavtal för slutanvändare (EULA) är ett avtal mellan med en person eller ett företag som lagligt äger en kopia av programmet. Ett EULA ingår i varje program från Kaspersky Lab. Den innehåller närmare beskrivningar av rättigheter och begränsningar vid användning av Kaspersky Small Office Security. När du köper och installerar ett program från Kaspersky Lab får du i enlighet med EULA en icke-tidsbegränsad rätt att äga kopian. OM LICENS Licenser ger rättighet att använda Kaspersky Small Office Security och de relaterade ytterligare tjänster som erbjuds av Kaspersky Lab eller dess partners. Varje licens definieras genom sitt utgångsdatum och sin typ. Licensens giltighetstid en period under vilken de ytterligare tjänsterna erbjuds: teknisk support; uppdatering av databaser och programmoduler Tjänsterna som erbjuds beror på licenstyp. Följande licenstyper erbjuds: Utvärdering en kostnadsfri licens med begränsad giltighetsperiod, t.ex. 30 dagar, som erbjuds för att ge en möjlighet att bekanta sig med Kaspersky Small Office Security. En utvärderingslicens kan bara användas en gång och kan inte användas efter den kommersiella licensen! Utvärderingslicensen åtföljs av en utvärderingsversion av programmet. Om du har en utvärderingslicens kan du bara kontakta den tekniska supporten om din fråga gäller aktivering av produkten eller köp av en kommersiell licens. Så snart utvärderingsversionen gått ut avaktiveras alla funktioner i Kaspersky Small Office Security. För att fortsätta använda programmet ska du aktivera det (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 39). 26

27 L I C E N S H A N T E R I N G Kommersiell en kommersiell licens med begränsad giltighet (t.ex. ett år) som erbjuds vid köp av Kaspersky Small Office Security. Varje licens tilldelas ett antal värddatorer på vilka du kan installera Kaspersky Small Office Security med aktuell licens. Om en kommersiell licens aktiveras blir alla programfunktioner och ytterligare tjänster tillgängliga. Så snart som den kommersiella licensen har löpt ut, är Kaspersky Small Office Security fortfarande ett fullt fungerande program, men antivirusdatabaserna uppdateras inte längre. Precis som tidigare går det att söka i datorn efter virus och använda skyddsfunktionerna, men endast med de databaser som fanns installerade innan licensen löpte ut. Två veckor innan licensen går ut underrättar programmet dig om detta så att du kan förnya licensen i förväg (se avsnittet "Hur en ny licens köps eller förnyas" på sidan 40). Kommersiell licens med uppdateringsprenumeration och kommersiell med uppdaterings- och skyddsprenumeration en betald licens med flexibel hantering: du kan låta licensen vara vilande och återuppta den senare, förlänga dess giltighetsperiod i det automatiska läget eller avbryta prenumerationen. En licens med prenumeration distribueras av tjänsteleverantörer. Du kan hantera prenumerationen från ditt eget personliga kabinett på tjänsteleverantörens webbplats. Giltighetsperioden för en prenumeration kan vara begränsad (t.ex. ett år) eller obegränsad. Om en prenumeration med en begränsad giltighetsperiod har aktiverats, bör du själv förnya den när prenumerationen går ut. En prenumeration med obegränsad giltighetsperiod förlängs automatiskt, förutsatt att betalning sker i tid till tjänsteleverantören. Om prenumerationen är tidsmässigt begränsad kommer du att erbjudas en period där du kan förnya den när den gått ut, under vilken alla programmets funktioner förblir intakta. Om prenumerationen inte har förnyats när den extra förnyelseperioden går ut slutar Kaspersky Small Office Security att uppdatera programmets databaser (för licenser med uppdateringsprenumeration) och slutar att utföra uppgifter för skydd av datorn och sökning efter virus (för datorer med skyddsprenumeration). Om du använder prenumerationsalternativet kommer du inte att kunna använda en annan aktiveringskod för att förnya licensen. Detta är bara möjligt efter att prenumerationstiden gått ut. Om du redan har en aktiverad licens med begränsade villkor när det är dags att aktivera prenumerationen, ersätts den med prenumerationslicensen. För att avbryta prenumerationen, kontakta tjänsteleverantören från vilken du köpte Kaspersky Small Office Security. Beroende på tjänsteleverantör, kan antalet prenumerationsåtgärder variera. När det är dags att förnya licensen ingår det ingen betalningsfri period som standard. OM AKTIVERINGSKODEN Aktiveringskod är en kod som fås med en kommersiell licens för Kaspersky Small Office Security. Denna kod krävs för att programmet ska kunna aktiveras. Aktiveringskoden är en sekvens av latinska tecken som delas i fyra grupper om fem symboler med hjälp av bindestreck. Till exempel Du kan aktivera Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer och Kaspersky Small Office Security 2 för med hjälp av aktiveringskoden: Om aktiveringskoden är avsedd för Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer kan du använda den för att aktivera Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar kan inte aktiveras med denna aktiveringskod. Om aktiveringskoden är avsedd för Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar kan du använda den för att aktivera Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer kan inte aktiveras med denna aktiveringskod. 27

28 A N V Ä N D A R G U I D E Om aktiveringskoden är avsedd för Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar och Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer kan du använda den för att aktivera både Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar och Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Du kan också aktivera programmet med en aktiveringskod för en tidigare version av programmet: Om aktiveringskoden är avsedd för Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations kan den användas för att aktivera Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar kan inte aktiveras med denna aktiveringskod. Om aktiveringskoden är avsedd för Kaspersky Anti-Virus 6.0 för Windows-servrar och Kaspersky Anti-Virus 6.0 för Windows arbetsstationer kan den användas för att aktivera både Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar och Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Det antal persondatorer på vilket Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer kan installeras beror på vilken licens som inhandlats; antalet är vanligen mellan fem och tio persondatorer. Det antal filservrar på vilket Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar kan installeras beror på vilken licens som inhandlats; antalet är vanligen mellan fem och tio filservrar. Om du köper den förpackade versionen av programmet anges det antal persondatorer och filservrar som programmet kan installeras på utanpå förpackningen. Om du köper programmet online står antalet på den webbsida som visas med information om köpet. När programmet är installerat visas antalet persondatorer och filservrar som det kan installeras på i fönstret Licenshantering (se avsnittet "Visa licensinformation" på sidan 28). VISA LICENSINFORMATION För att visa information om aktiv licens: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Klicka knappen Licens i fönstrets nedre del för att öppna fönstret Licenshantering. I det här fönstret kan du visa information om aktiv licens, starta aktivering av programmet (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 39), köpa en ny licens eller förnya den licens du redan har (se avsnittet "Hur en ny licens köps eller förnyas" på sidan 40). 28

29 PROGRAMGRÄNSSNITT Avsnittet diskuterar de grundläggande funktionerna i Kaspersky Small Office Securitys gränssnitt. I DETTA AVSNITT: ikon i aktivitetsfältets meddelandedel Snabbmenyn Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster Programmets inställningsfönster Meddelandefönster och popup-meddelanden IKON I AKTIVITETSFÄLTETS MEDDELANDEDEL När Kaspersky Small Office Security installerats visas programikonen i aktivitetsfältets notifikationsområde i Microsoft Windows. Ikonen har följande grundläggande syften: Ikonen visar att programmet körs. Den ger tillgång till snabbmenyn, programmets huvudfönster och nyhetsfönstret. Indikering av programaktiviteter Ikonen visar att programmet körs. Den visar skyddsstatus och ett antal grundläggande funktioner som utförs av programmet: genomsökning av ett e-postmeddelande genomsökning av webbtrafik uppdatering av databaser och programmoduler datorn måste startas om för att uppdateringar ska börja gälla det uppstod ett fel vid körning av en programkomponent. Ikonen är som standard animerad: t.ex. visas en liten brevsymbol över programikonen när ett e-postmeddelande genomsöks; när en uppdatering pågår visas ett roterande jordklot. Animeringen kan avaktiveras (se sidan 206). När animeringen är avaktiverad kan ikonen ha följande utseende: (färglagd symbol) alla eller vissa skyddskomponenter är aktiverade (svart/vit symbol) alla skyddskomponenter är avaktiverade. 29

30 A N V Ä N D A R G U I D E Åtkomst till snabbmenyn och programfönstren Du kan använda ikonen för att öppna snabbmenyn (se sidan 30) och programmets huvudfönster (se sidan 31). För att öppna snabbmenyn, håll musmarkören över ikonen och högerklicka. För att öppna programmets huvudfönster, håll musmarkören över ikonen och vänsterklicka. Om det finns nyheter från Kaspersky Lab visas ikonen öppna fönstret Nyheter (se sidan 207). i aktivitetsfältet i Windows. Dubbelklicka på denna ikon för att SNABBMENYN Du kan köra grundläggande skyddsåtgärder via snabbmenyn. Menyn i Kaspersky Small Office Security innehåller följande alternativ: Uppdatera kör en uppdatering för programmets databaser och moduler. Full genomsökning startar en full genomsökning av din dator för sabotageprogram (se sidan 43). Virussökning startar en genomsökning av valda objekt för sabotageprogram (se sidan 42). Virtuellt tangentbord visar det virtuella tangentbordet (se sidan 46). Kaspersky Small Office Security öppnar programmets huvudfönster (se sidan 31). Inställningar öppnar inställningsfönstret för programmet (se sidan 33). Aktivering startar aktiveringsguiden för Kaspersky Small Office Security. Detta menyalternativ är endast tillgängligt när programmet inte har aktiverats. Om öppnar ett fönster med information om programmet. Pausa/återuppta skydd stänger tillfälligt av/slår på realtidsskyddskomponenterna. Detta menyalternativ påverkar inte programmets uppdateringar eller körningen av virussökningar. Aktivera / Pausa Webbpolicyhantering aktiverar/avaktiverar tillfälligt övervakningen av alla användare. Detta menyalternativ är endast tillgängligt om komponenten Webbpolicyhantering är installerad (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Blockera nätverkstrafik/avblockera nätverkstrafik blockerar/avblockerar tillfälligt alla nätverksanslutningar på din dator. 30

31 P R O G R A M G R Ä N S S N I T T Avsluta stänger Kaspersky Small Office Security. När detta alternativ väljs laddas programmet ur från datorns internminne (RAM). Bild 1. Snabbmenyn Om en virussöknings- eller uppdateringsuppgift körs när du öppnar snabbmenyn visas både namnet och aktuell status (procent färdigt) i snabbmenyn. När du väljer ett menyalternativ med namnet på en uppgift, kan du växla till huvudfönstret med en rapport på aktuella resultat från uppgiftskörningar. För att öppna snabbmenyn, flytta markören över programikonen i aktivitetsfältets meddelandeområdeoch högerklicka på ikonen med musen. KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITYS HUVUDFÖNSTER Programmets huvudfönster innehåller gränssnittselement som ger tillgång till samtliga programmets huvudfunktioner. Programmets huvudfönster kan delas upp i tre delar: Överst i fönstret visas aktuell skyddsstatus för din dator. Bild 2. Aktuell skyddsstatus för datorn Det finns tre möjliga värden för skyddsstatus: var och en av dem representeras av en viss färg. Grönt innebär att datorn skyddas på rätt nivå, medan gult och rött indikerar att det finns någon form av säkerhetshot. Förutom skadliga program kan även föråldrade programdatabaser, avaktiverade skyddskomponenter, minimala säkerhetsnivåer m.m. utgöra hot. De upptäckta säkerhetshoten måste tas bort (se avsnittet "Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd" på sidan 36). I den vänstra delen av fönstret får du åtkomst till alla funktioner i programmet, inklusive virussökningsuppgifter, uppdateringar med mera. 31

32 A N V Ä N D A R G U I D E Den högra delen av fönstret innehåller information om programfunktionen som valts i den vänstra delen och används för att konfigurera dess inställningar. Här finns även verktyg för virussökning, hämtning av uppdateringar m.m. Bild 3. Programmets huvudfönster Du kan även använda följande knappar och länkar: Karantän- börja arbeta med objekt i karantänen. Rapport- öppnar listan på händelser som inträffat under programkörning. Inställningar för att öppna inställningsfönstret för datorskydd. Hjälp visar Kaspersky Small Office Securitys hjälpsystem. Mitt Kasperskykonto för att komma in till användarens personliga kabinett (https://my.kaspersky.com) på webbplatsen för teknisk support. Support öppnar fönstret som innehåller information om system och länkar till Kaspersky Lab:s informationsresurser (webbplatsen för teknisk support, forumet). Licens aktivering av Kaspersky Small Office Security och förnyelse av licens. Du kan ändra utseendet på (se avsnittet "Programmets utseende" på sidan 206) Kaspersky Small Office Security genom att skapa och använda olika grafik- och färgscheman. 32

33 P R O G R A M G R Ä N S S N I T T PROGRAMMETS INSTÄLLNINGSFÖNSTER Inställningsfönstret för Kaspersky Small Office Security är utformat för att konfigurera hela programmet, åtskilja skyddskomponenter, sök- och uppdateringsuppgifter, och köra andra avancerade konfigurationsuppgifter (se sidan 61). Programmets inställningsfönster består av tre delar: den övre delen består av Kaspersky Small Office Securitys uppgifts- och funktionskategorier; den vänstra delen av fönstret ger åtkomst till allmänna uppgifter och funktioner i Kaspersky Small Office Security i den valda kategorin; den högra delen av fönstret innehåller en lista på inställningar för den funktion eller uppgift som valts i den vänstra delen av fönstret. Konfigurationsfönstret för inställningar kan öppnas från huvudfönstret (se sidan 31) eller med snabbmenyn (se sidan 30). För att öppna konfigurationsfönstret, klicka på länken Inställningar överst i huvudfönstret, eller välj det tillämpliga alternativet i programmets snabbmeny. Bild 4. Ställa in Kaspersky Small Office Security MEDDELANDEFÖNSTER OCH POPUP-MEDDELANDEN Kaspersky Small Office Security underrättar dig om viktiga händelser när programmet används, med hjälp av meddelandefönster och popup-meddelanden som visar över programikonen i aktivitetsfältets meddelandedel. Meddelandefönster visas av Kaspersky Small Office Security när olika åtgärder kan vidtas i samband med en händelse: till exempel, om ett skadligt objekt upptäcks kan du blockera åtkomst till det, ta bort det eller försöka desinficera det. 33

34 A N V Ä N D A R G U I D E Programmet ger dig möjlighet att välja en av de tillgängliga åtgärderna. Ett meddelandefönster försvinner bara från skärmen om du väljer en av åtgärderna. Bild 5. Fönstret Meddelanden Popup-meddelanden visas av Kaspersky Small Office Security för att informera dig om händelser som inte kräver att du väljer en åtgärd. Vissa popup-meddelanden innehåller länkar som du kan använda för att vidta en åtgärd som programmet erbjuder: till exempel, uppdatera databaserna eller inleda aktivering av programmet. Popup-meddelanden försvinner automatiskt från skärmen en stund efter det att de dykt upp. Bild 6. Popup-meddelande Beroende på hur allvarlig den aktuella händelsen är för datorns säkerhet kan du få följande typer av meddelanden: Kritiska meddelanden informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popupmeddelanden av denna typ har röd färg. Viktiga meddelanden informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel, till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg. Informationsmeddelanden informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg. 34

35 STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET När Kaspersky Small Office Security installerats startar programmet automatiskt. Programmet startar automatiskt varje gång operativsystemet startas. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera automatisk start Starta och stoppa programmet manuellt AKTIVERA OCH AVAKTIVERA AUTOMATISK START Automatisk start av programmet betyder att Kaspersky Small Office Security startar efter att operativsystemet har startats. Detta är standardläget för programstart. För att avaktivera automatisk start av programmet: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Allmänna inställningar, välj undersektionen Allmänt. 4. I den högra delen av fönstret, kryssa av rutan Starta Kaspersky Small Office Security vid datoruppstart. STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET MANUELLT Experterna vid Kaspersky Lab avråder dig från att stänga av Kaspersky Small Office Security, då detta äventyrar skyddet för din dator och dina personuppgifter. Om det verkligen är nödvändigt att avaktivera programmet råder vi dig att pausa din dators skydd (se sidan 38) för en angiven tid, utan att avsluta programmet. Kaspersky Small Office Security måste startas manuellt om du har avaktiverat automatisk start av programmet (se sidan 35). För att starta programmet manuellt, gå till menyn Start, välj Program Kaspersky Small Office Security Kaspersky Small Office Security. För att avsluta programmet, högerklicka för att öppna programikonens snabbmeny i aktivitetsfältets notifikationsområde och välj Avsluta. KONTORSNÄTVERKETS SKYDDSSTATUS Det här avsnittet innehåller information om hur du tar reda på om ditt kontorsnätverk är skyddat för tillfället, eller om dess säkerhet är i fara, liksom hur hot som uppkommer ska elimineras. 35

36 A N V Ä N D A R G U I D E I detta avsnitt kan du också hitta information om hur skyddet ska aktiveras, avaktiveras och pausas vid arbete med Kaspersky Small Office Security. DIAGNOSTIK OCH ELIMINERING AV PROBLEM I DITT DATORSKYDD Problem med datorskyddet visas via datorns skyddsstatusindikator som finns överst i Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster. Indikatorn ändrar färg beroende på värddatorns skyddsstatus: grön betyder att datorn är skyddad, gul betyder att det finns skyddsrelaterade problem, röd larmar om allvarliga hot mot datorns säkerhet. Vi rekommenderar att du omedelbart åtgärdar problem och säkerhetshot. Om indikatorikonen i programmets huvudfönster klickas öppnas fönstret Skyddsstatus (se figur nedan) med detaljerad information om datorskyddets status och felsökningsförslag för upptäckta problem och hot. Bild 7. Fönstret Skyddsstatus På fliken Status i fönstret Skyddsstatus listas skyddsrelaterade problem, inklusive sådana som orsakas av avvikelser från normalt driftläge för produkten (t.ex. databaser som inte uppdaterats). För att åtgärda dessa problem ger produkten följande möjligheter: Ta bort omedelbart. Klicka motsvarande knappar för att se lösningar för aktuellt problem. Detta är den rekommenderade åtgärden. Skjut upp borttagning. Om det av någon anledning inte går att undanröja problemet omedelbart kan du avbryta åtgärden och återgå till denna senare. Gör detta genom att klicka på knappen Dölj meddelande. 36

37 K O N T O R S N Ä T V E R K E T S S K Y D D S S T A T U S Observera att det inte går att skjuta upp åtgärder för allvarliga problem. Bland sådana problem finns bl.a. skadliga objekt som inte desinficerats, en eller flera komponenter som kraschat eller korrupta programfiler. För att visa meddelanden i den allmänna listan, markera kryssrutan Visa dolda meddelanden, som visas på flikens nedre del när det finns dolda meddelanden. Du kan använda fliken Hot som upptäckts för att se en lista över identifierad skadlig och riskabel programvara, samt välja vilken åtgärd som ska vidtas för de här objekten (t.ex. flytta till karantänen). För att välja en åtgärd, använd funktionerna ovanför listan och snabbmenyn för listans innehåll. På fliken Rapport kan du se programaktivitetsrapporter (se avsnittet "Visa datorskyddsrapport" på sidan 58). Du kan analysera ett hemnätverks skyddsnivå från administratörens arbetsplats med Administrationskonsol (se avsnittet "Kontrollera ett kontorsnätverks skyddsstatus med fjärranslutning" på sidan 44). AKTIVERING/AVAKTIVERING AV DATORSKYDD Kaspersky Small Office Security startar som standard tillsammans med operativsystemet, och datorn skyddas under hela sessionen. Alla skyddskomponenter körs. Du kan helt eller delvis avaktivera skyddet som Kaspersky Small Office Security ger. Specialisterna på Kaspersky Lab rekommenderar starkt att du inte avaktiverar skyddet, eftersom det kan leda till att datorn smittas med dataförlust som följd. När skyddet är avaktiverat är alla programkomponenter inaktiva. Detta indikeras som följer: inaktiv (grå) ikon för Kaspersky Small Office Security (se avsnittet "Ikon i aktivitetsfältets meddelandedel" på sidan 29) i meddelandefältet. säkerhetsindikatorn lyser rött. Observera att skyddet i detta fall gäller i skyddskomponentsammanhang. När du avaktiverar eller pausar skyddskomponenter påverkas oftast inte prestanda gällande virussökningsuppgifter och programuppdateringar för Kaspersky Small Office Security. Så här avaktiverar du skyddet helt och hållet: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, gå till Allmänna inställningar. 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera skydd. För att slå på/av en viss skyddskomponent: 2. Välj sektionen Skyddscenter till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, klicka knappen med namnet på den kategori av skyddade objekt som skyddskomponenten tillhör. 4. I det fönster Skyddskomponenter som öppnas, aktivera/avaktivera aktuell skyddskomponent genom att klicka på statusikonen till höger om komponentnamnet. 37

38 A N V Ä N D A R G U I D E PAUSA SKYDD När du pausar skyddet stängs alla skyddskomponenter av under en viss tidsperiod. När du avaktiverar skyddet tillfälligt pausas alla skyddskomponenter. Det indikeras genom: inaktiva (grå) programikoner (se avsnittet "Ikon i aktivitetsfältets meddelandedel" på sidan 29) i meddelandefältet. röd färg på statusikonen och panelen på datorskyddets fönster. Om nätverksanslutningarna upprättades när skyddet var pausat, visas ett meddelande om att de här anslutningarna kommer att avbrytas. Så här pausar du datorns skydd: 1. I programikonens snabbmeny (se avsnittet "Snabbmeny" på sidan 30) i programmet väljer du Pausa skydd. 2. I fönstret Pausa skydd anger du efter vilket tidsintervall som skyddet ska återupptas. Pausa i Skyddet aktiveras efter angivet tidsintervall. Använd den nedrullningsbara menyn för att välja tidsintervall. Pausa tills datorn startas om Skyddet aktiveras när programmet eller systemet har startats om (förutsatt att Kaspersky Small Office Security är inställt på automatisk start). Paus skyddet aktiveras endast om du startar det manuellt. Om du vill aktivera skyddet väljer du Återuppta skydd från programikonens snabbmeny. ANVÄNDA INTERAKTIVT SKYDDSLÄGE Du kan få information från Kaspersky Small Office Security på två sätt: Interaktivt skyddsläge. Kaspersky Small Office Security ger dig information om alla skadliga och misstänkta händelser. I det här läget måste du själv välja vad som ska blockeras och tillåtas. Automatiskt skyddsläge. Kaspersky Small Office Security tillämpar automatiskt de åtgärder som rekommenderas av Kaspersky Lab vid skadliga händelser. För att välja skyddsläge: 3. I fönstrets vänstra del och i sektionen Skyddscenter, välj undersektionen Allmänna inställningar. 4. Till höger under Interaktivt skydd, markera eller avmarkera kryssrutorna, beroende på valt skyddsläge: för att aktivera interaktivt skyddsläge, kryssa av Välj åtgärd automatiskt; för att aktivera automatiskt skyddsläge, kryssa i Välj åtgärd automatiskt. Om du inte vill att Kaspersky Small Office Security ska ta bort misstänkta objekt när du kör det automatiska läget, markerar du Ta inte bort misstänkta objekt. 38

39 LÖSA TYPISKA UPPGIFTER Avsnittet innehåller anvisningar om de grundläggande uppgifter som de flesta användare kommer i kontakt med när de arbetar med programmet. I DETTA AVSNITT: Hur programmet aktiveras Hur en ny licens köps eller förnyas Vad som ska göras när programmets meddelanden visas Uppdatera programmets databaser och moduler Göra en sökning efter virus i kritiska områden på din dator Genomsöka filer, mappar, diskar och andra objekt efter virus Hur en full sökning efter virus på din dator utförs Söka i datorn efter programsårbarheter Kontrollera ett kontorsnätverks skyddsstatus med fjärranslutning Hur dina personuppgifter skyddas mot stöld Vad som ska göras om du misstänker att ett objekt har infekterats av ett virus Återställa ett objekt som tagits bort eller desinficerats av programmet Vad som ska göras om du misstänker att din dator har blivit infekterad Hur säkerhetskopior av dina data skapas Hur du begränsar åtkomsten till inställningarna i Kaspersky Small Office Security Hur dator- och Internetanvändning begränsas för olika användare Hur en räddningsskiva skapas och används Vad som ska göras med ett stort antal skräppostmeddelanden Visa datorskyddsrapport Hur programmets standardinställningar återställs Överföra programinställningar till en annan dator HUR PROGRAMMET AKTIVERAS Aktivering innebär aktivering av en licens som låter dig använda programmet med alla funktioner, fram tills licensen går ut. 39

40 A N V Ä N D A R G U I D E Om du inte har aktiverat programmet under installationen kan du göra detta senare. Du kommer att bli påmind om behovet av att aktivera programmet genom meddelanden från Kaspersky Small Office Security i aktivitetsfältet. Utför en av följande åtgärder för att köra Kaspersky Small Office Securitys aktiveringsguide: Klicka länken Aktivera programmet i Kaspersky Small Office Securitys meddelandefönster i aktivitetsfältet. Klicka på länken Licens nederst i programmets huvudfönster. I det fönster Licenshantering som öppnas, klicka på knappen Aktivera programmet med en ny licens. Låt oss granska guidens steg i mer detalj. Steg 1. Val av licenstypen och inmatning av aktiveringskoden Säkerställ att du har valt Aktivera kommersiell version i aktiveringsguidens fönster och mata in aktiveringskoden i det motsvarande fältet och klicka på Nästa. Steg 2. Aktiveringsbegäran Under det här steget skickar guiden en begäran till aktiveringsservern för att få tillåtelse att aktivera den kommersiella versionen av programmet. Om begäran beviljas fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Steg 3. Stänga guiden Fönstret visar information om resultatet av aktiveringen: typ av licens som används och licensens förfallodatum. Klicka på Slutför för att stänga guiden. HUR EN NY LICENS KÖPS ELLER FÖRNYAS Om du har installerat Kaspersky Small Office Security utan en licens, så kan du köpa en efter installationen. När din licens går ut, kan du förnya den. Du får en aktiveringskod som du ska använda för att aktivera programmet (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 39). För att köpa en licens: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Klicka på knappen Köp licens nederst i fönstret. Webbsidan E-butik öppnas där du kan köpa en licens. För att förnya en licens: 1. Öppna fönstret för huvudprogrammet och klicka på länken Licens nederst i huvudfönstret. Fönstret för Licenshantering öppnas. 2. Klicka på knappen Förnya licens. Webbsidan för förnyelse av licens öppnas där du kan förnya din licens. 40

41 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R VAD SOM SKA GÖRAS NÄR PROGRAMMETS MEDDELANDEN VISAS Meddelanden visas i aktivitetsfältets meddelandedel och informerar dig om händelser som inträffar medan programmet kör och som kräver din uppmärksamhet. Beroende på hur allvarlig aktuell händelse är, kan du få följande typer av meddelanden: Kritiska meddelanden informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popupmeddelanden av denna typ har röd färg. Viktiga meddelanden informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel, till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg. Informationsmeddelanden informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg. Om ett sådant meddelande visas på skärmen bör du omedelbart välja ett av de föreslagna alternativen. Som standard är det optimala alternativet det som rekommenderas av experter vid Kaspersky Lab. UPPDATERA PROGRAMMETS DATABASER OCH MODULER Som standard kontrollerar Kaspersky Small Office Security automatiskt om det finns uppdateringar på Kaspersky Labs uppdateringsservrar. Om servern innehåller nya uppdateringar laddar Kaspersky Small Office Security ned dessa och installerar dem i bakgrunden. Du kan starta en uppdatering av Kaspersky Small Office Security när du vill. För att ladda ner uppdateringar från Kaspersky Labs servrar måste du vara ansluten till Internet. Du bör kontrollera att datorskyddet är aktuellt genom att uppdatera Kaspersky Small Office Security omedelbart efter installationen. För att starta uppdateringen från snabbmenyn: välj Uppdatering från programikonens snabbmeny. För att starta uppdateringen programmets huvudfönster: 2. Välj sektionen Uppdateringscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Utför uppdatering. GÖRA EN SÖKNING EFTER VIRUS I KRITISKA OMRÅDEN PÅ DIN DATOR Vid snabbsökning genomsöks objekt som aktiveras vid start av operativsystemet, systemminnet genomsöks liksom diskenhetens bootsektorer och objekt som lagts till av användaren. När Kaspersky Small Office Security har installerats utförs en snabbsökning automatiskt på datorn. Du kan också starta en snabbsökning på följande sätt: via en genväg som skapats vid ett tidigare tillfälle (se sidan 69) 41

42 A N V Ä N D A R G U I D E från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster" på sidan 31). För att starta snabbsökningsuppgiften via en genväg: 1. Öppna fönstret för Microsoft Windows Explorer och gå till mappen där du har skapat genvägen. 2. Dubbelklicka på genvägen för att starta sökningen. För att starta snabbsökningsuppgiften från programmets huvudfönster: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, klicka på knappen Kör snabbsökning. Information visas om pågående sökning: under Sök vid Stoppa snabbsökning i det fönster Snabbsökning som öppnas via länken Avsluta under Stoppa snabbsökning i programikonens snabbmeny (se sidan 30). För att stoppa snabbsökningen: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, klicka på knappen Stoppa snabbsökning. GENOMSÖKA FILER, MAPPAR, DISKAR OCH ANDRA OBJEKT EFTER VIRUS Du kan använda följande metoder för att söka igenom ett objekt för virus: med hjälp av objektets snabbmeny; från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster" på sidan 31). För att starta en virussökningsuppgift från programmets snabbmeny: 1. Öppna Microsoft Windows Explorer och gå till den mappsom innehåller det objekt som ska genomsökas. 2. Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny (se figuren nedan) och välj Sök. 42

43 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R Processen och resultatet från uppgiften kommer att visas i fönstret Virussökning som öppnas. Bild 8. Ett objekts snabbmeny i Microsoft Windows För att starta en genomsökning av ett objekt från huvudprogrammets fönster: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, under Starta objektsökning, klicka länken Lägg till. 4. I fönstret Välj objektet som ska sökas, ange var det objekt är placerat som ska genomsökas efter virus. 5. Under Starta objektsökning, markera kryssrutorna för de objekt du vill genomsöka. 6. Klicka knappen Starta objektsökning. Information visas om pågående sökning: under Sök vid Stoppa objektsökning i det fönster Objektsökning som öppnas via länken Avsluta under Stoppa objektsökning i programikonens snabbmeny (se sidan 30). För att stoppa genomsökningen av objekt: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, klicka på knappen Stoppa objektsökning. HUR EN FULL SÖKNING EFTER VIRUS PÅ DIN DATOR UTFÖRS Du kan också starta en full sökuppgift på följande sätt: via en genväg som skapats vid ett tidigare tillfälle (se sidan 69) från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster" på sidan 31). 43

44 A N V Ä N D A R G U I D E För att starta fullsökningsuppgiften via en genväg: 1. Öppna fönstret för Microsoft Windows Explorer och gå till mappen där du har skapat genvägen. 2. Dubbelklicka på genvägen för att starta sökningen. För att starta fullsökningsuppgiften från programmets huvudfönster: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Kör full sökning. SÖKA I DATORN EFTER PROGRAMSÅRBARHETER Sårbarheter är oskyddade delar av programkod som avsiktligt kan utnyttjas av inkräktare för att uppfylla deras syften, som t.ex. att kopiera data som används i oskyddade program. Att söka igenom din dator efter sårbarheter hjälper dig att hitta sådana svaga punkter i din dator. Vi råder dig att eliminera upptäckta sårbarheter. Du kan använda följande metoder för att söka efter sårbarheter i systemet: från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster" på sidan 31). via en genväg som skapats vid ett tidigare tillfälle. För att starta uppgiften med hjälp av en genväg: 1. Öppna Microsoft Windows Explorer och gå till mappen där du har skapat genvägen. 2. Dubbelklicka genvägen för att starta sårbarhetssökningen. Uppgiftens status visas i det fönster Sårbarhetssökning som öppnas. För att starta uppgiften från programmets huvudfönster: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, klicka knappen Öppna sårbarhetssökningsfönstret. 4. I det fönster som öppnas, klicka på knappen Starta sårbarhetssökning. Uppgiftens status visas i fönstret Sårbarhetssökning. Sårbarheter som hittats kommer att visas på flikarna Sårbarheter i systemet och Sårbara program. KONTROLLERA ETT KONTORSNÄTVERKS SKYDDSSTATUS MED FJÄRRANSLUTNING Funktionerna i Administrationskonsolen är gjorda för att styra Kaspersky Small Office Security på distans från administratörens arbetsplats, när den är installerad på datorer i ett kontorsnätverk (se sidan 162). Du kan analysera ett kontorsnätverks skydd i allmänhet eller visa en lista över problem på en viss dator i nätverket och åtgärda vissa av dem på distans. 44

45 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R Gör följande för att inhämta detaljerad information om problem i nätverksskyddet och för att eliminera dem: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka knappen Inställningsguide för Administrationskonsolen. Detta öppnar inställningsguiden för Administrationskonsolen. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. Mata in eller sätt administratörslösenordet i fönstret för Lösenordsskydd. b. Välj ett nätverksobjekt att fjärrkontrollera i fönstret för Nätverkssökning. c. Välj uppdateringsläget för antivirusdatabaser i fönstret för Uppdatera källa. d. Bekräfta inställningarna som du har valt i fönstret för Sammanfattning. Vid efterföljande uppstarter måste du ange administratörslösenordet. 4. Under Administrationscenter i programmets huvudfönster, klicka knappen Administrationskonsol. 5. I det fönster Administrationskonsol som öppnas, klicka statusikonen eller den panel på vilken den är placerad. I det fönster Nätverksskyddsstatus som öppnas visas aktuella problem. För att få en lista över problem på en dator i kontorsnätverket: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I vänstra delen av det fönster Administrationskonsol som öppnas, välj den dator för vilken du vill se en problemlista och gå till Information. 5. I fönstrets högra del, välj Problemlista. 6. I det fönster Allmän skyddsstatus som öppnas visas aktuella påträffade problem på vald dator. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SKYDDAS MOT STÖLD Med Kaspersky Small Office Security kan du skydda dina personuppgifter mot stöld, detta gäller t.ex: lösenord, användarnamn och andra registrerade uppgifter bankkonto- och kreditkortnummer konfidentiella data. Kaspersky Small Office Security innehåller komponenter och verktyg som gör det möjligt för dig att skydda dina personuppgifter mot stöldförsök begångna av hackare som använder sådana metoder som nätfiske och uppfångning av data som matas in via tangentbordet. Skydd mot nätfiske säkerställs med Skydd mot nätfiske, som är implementerat i komponenterna Webb Antivirus, Skräppostskydd och Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). 45

46 A N V Ä N D A R G U I D E Skydd mot att data som matas in via tangentbordet fångas upp säkerställs med Virtuellt tangentbord och Lösenordshantering (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer). Skydd av data mot oauktoriserad åtkomst säkerställs med Datakryptering. I DETTA AVSNITT: Skydd mot nätfiske Virtuellt tangentbord Lösenordshantering Datakryptering SKYDD MOT NÄTFISKE Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Nätfiske är en typ av Internetbedrägeri som innebär att man lurar användare att röja sina kreditkortsnummer, PIN-koder och andra personuppgifter, i syfte att stjäla pengar. Nätfiske inriktar sig ofta på användare av Internetbanker. Brottslingar skapar en exakt kopia av webbplatsen för en vald bank och skickar e-post till kunder å denna banks vägnar. De hävdar att en felfunktion eller ett byte av programvaran i Internet-bankens system har resulterat i förlust av användaruppgifter, vilket gör det nödvändigt att be användaren bekräfta eller modifiera dessa uppgifter på bankens webbplats. Användare klickar på länken som tar dem till den falska webbplatsen och matar in sina uppgifter, som sedan hamnar in händerna på brottslingarna. Skydd mot nätfiske säkerställs med Antinätfiske implementerat i komponenterna Webb Antivirus, skräppostskyddet och snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. Aktivera dessa komponenter för att garantera ett omfattande skydd mot nätfiske. För att aktivera komponenterna som ger skydd mot nätfiske: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. I fönstrets högra del, markera kryssrutan Aktivera Webb Antivirus. 5. Upprepa steg 3 och 4 för komponenterna Skräppostskydd och Snabbmeddelandeskydd. De komponenter som innehåller Skydd mot nätfiske aktiveras. VIRTUELLT TANGENTBORD När du arbetar med din dator krävs det ibland att du anger persondata, eller användarnamn och lösenord. T.ex. när du registrerar dig på webbplatser eller handlar på nätet. Det finns en risk att den privata informationen fångas upp via tangentloggning, som är program som lagrar tangenttryckningar, eller med maskinvara för tangentuppfångare. Med det Virtuella Tangentbordet kan du förhindra att data som du anger på tangentbordet fångas upp. 46

47 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R Virtuellt tangentbord kan inte skydda dina personliga uppgifter om webbplatsen har blivit hackad, eftersom informationen då blir tillgänglig direkt för inkräktarna. Många av programmen som klassificeras som spionprogram, kan ta skärmdumpar och skicka dem till en inkräktare som kan analysera dem och stjäla personuppgifter. Virtuellt tangentbord förhindrar att inmatade personliga uppgifter fångas upp med hjälp av skärmdumpar. Virtuellt Tangentbord förhindrar bara att personuppgifter fångas upp om du använder någon av webbläsarna Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox. För att börja använda det virtuella tangentbordet: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. Klicka på Virtuellt Tangentbord till höger i fönstret. 4. Mata in önskade data genom att trycka på tangenterna på det virtuella tangentbordet. Kontrollera att data matas in i rätt fält. När du trycker på funktionstangenter (SKIFT, ALT, CTRL) på det virtuella tangentbordet, låses det läget: när du t.ex. trycker på SKIFT skrivs alla tecken med versaler. Du avslutar det speciella läget genom att trycka på samma funktionstangent igen. Du kan växla språk för det virtuella tangentbordet med hjälp av tangentkombinationen CTRL + högerklicka SKIFT, eller CTRL +högerklicka vänster ALT, beroende på de valda inställningarna. LÖSENORDSHANTERING Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Med hjälp av lösenordshanteraren kan olika slags personliga data lagras (t.ex. användarnamn, lösenord, adresser, telefonnummer och kreditkortsnummer). All information lagras i krypterad form i lösenordsdatabasen, som skyddas av ett huvudlösenord. Lösenordshanteraren kopplar lösenord och konton till de Microsoft Windows-program och de webbplatser för vilka de används. När en webbplats öppnats eller ett program startats fyller Lösenordshantering automatiskt i lösenord, användarnamn och andra personliga data. På så sätt behöver du inte komma ihåg alla lösenord, utan du behöver bara komma ihåg ett. Gör följande för att låta lösenordshanteraren fylla i auktoriseringsformuläret automatiskt: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Lösenordshantering. 4. Klicka knappen Starta Lösenordshantering. Detta startar inställningsguiden för Lösenordshantering. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. Skapa ett huvudlösenord för att skydda din lösenordsdatabas i fönstret för Huvudlösenord. b. Välj en auktoriseringsmetod för att få åtkomst till din lösenordsdatabas i fönstret för Åtkomstkontroll. c. I fönstret för Låsningstimeout, ställ in den tidpunkt efter vilken lösenordshanteraren automatiskt blockeras. 47

48 A N V Ä N D A R G U I D E 5. När du avslutar inställningsguiden för Lösenordshantering ombes du ange masterlösenordet, därefter får du tillgång till fönstret Lösenordshantering. 6. I det fönster Lösenordshantering som öppnas, klicka knappen Lägg till lösenord. 7. I guiden för att skapa konto som öppnas, välj typen av konto (webbkonto, programkonto eller expertläge). Om du har valt ett Internet-konto eller ett programkonto, klicka Nästa. Vid nästa steg i guiden för att skapa konto, ange den webbplats eller det program som kontot ska användas för och klicka Nästa. Om du har valt avancerat läge, klicka Nästa. 8. Vid nästa steg i guiden för att skapa konto, ange kontots inställningar: Mata in eller redigera namnet på det nya kontot överst i fältet Kontonamn. Nedanför fliken Inloggningsinformation, mata in användarnamnet (inloggningen) och lösenordet. Användarnamnet kan bestå av ett eller flera ord. För att ange nyckelord (se sidan 175) för användarnamnet, klicka på. För att kopiera ett användarnamn/lösenord till klippbordet, klicka på knappen. För att kopiera ett användarnamn från ett annat konto, följ länken Använd delad inloggning från annat konto. För att skapa ett lösenord automatiskt, öppna fönstret Lösenordsgenerator genom att klicka länken Generera lösenord (se sidan 199). På fliken Länkar, ange sökvägen till programmet/webbsidan och kontots inställningar. På fliken Manuell redigering av formulär, modifiera vid behov inställningarna för att fylla i andra fält på webbsidan. Nedanför fliken Kommentarer, mata vid behov in förklarande text för kontot. För att visa kommentarer i ett meddelande efter att kontot aktiverats, kryssa i rutan Visa kommentarer i meddelandet. 9. Klicka Lägg till konto. 10. Kör det program för vilket eller den webbsida för vilken kontot skapades. Auktoriseringsformuläret fylls i automatiskt med hjälp av data från kontot. DATAKRYPTERING För att skydda konfidentiell information från obehöriga rekommenderar vi att du lagrar den i krypterad form i en speciell container. Skapa en container, spara alla data i den, och kryptera därefter alla data. Ett lösenord behövs nu för att få åtkomst till containerns data. Gör följande för att skapa en krypterad container: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. 48

49 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R 4. Klicka på knappen Skapa container i fönstret som öppnas. Guiden för att skapa krypterad container startar. 5. I guiden för att skapa en krypterad container, ange inställningarna för den container som ska skapas: a. I fönstret Allmänna inställningar, ange containerns namn och storlek samt ange lösenordet för att komma åt data i containern. b. I det fönster Plats som öppnas, ange containerfilens plats. c. I fönstret Summering, välj bokstav för den virtuella disk som ska innehålla containern, ange eventuella ytterligare inställningar och klicka knappen Avsluta för att bekräfta inställningarna och skapa containern. För att skriva data till containern: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. 4. I fönstret som öppnas, välj containern i listan och klicka på knappen Öppna. Containern öppnas i fönstret för Microsoft Windows Explorer. 5. Placera data som du vill kryptera i containern. 6. I fönstret för Datakryptering, klicka på knappen Kryptera data. Gör följande för att få åtkomst till data i containern: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. 4. I fönstret som öppnas, välj containern i listan och klicka på knappen Kryptera data. 5. I fönstret som öppnas, mata in lösenordet för att få åtkomst till containern. 6. I fönstret för Datakryptering, klicka på knappen Öppna. VAD SOM SKA GÖRAS OM DU MISSTÄNKER ATT ETT OBJEKT HAR INFEKTERATS AV ETT VIRUS Om du misstänker att ett objekt har infekterats, genomsök det först med hjälp av Kaspersky Small Office Security (se avsnittet" Hur ett objekt (fil, mapp, diskenhet) genomsöks efter virus" på sidan 42). Om programmet efter sökningen rapporterar att objektet inte är infekterat, men du tror att det är infekterat, kan du göra följande: Flytta objektet till karantän. Objekt som flyttats till karantänen utgör inte något hot mot din dator. Efter att databaserna har blivit uppdaterade kan Kaspersky Small Office Security troligtvis klart identifiera och eliminera hotet. Skicka objektet till viruslabbet. Experterna vid viruslabbet genomsöker objektet. Om det blir klarlagt att objektet har infekterats med ett virus kommer de omedelbart att lägga till beskrivningen på det nya viruset i databasen 49

50 A N V Ä N D A R G U I D E som sedan laddas ned av programmet via en uppdatering (se avsnittet "Hur programdatabaser uppdateras" på sidan 41). Du kan flytta ett objekt till karantänen med hjälp av en av två metoder: med länken Flytta till karantän i fönstret Skyddsläge med hjälp av objektets snabbmeny. För att flytta ett objekt från karantänen till fönstret Skyddsläge : 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, följ länken Karantän. 4. Välj objektet som du vill flytta till karantän i fönstret som öppnas. För att flytta ett objekt till karantänen med hjälp av snabbmenyn: 1. Öppna Microsoft Windows utforskare och gå till mappen med det objekt som du vill flytta till karantänen. 2. Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny och välj Flytta till karantän. För att skicka ett objekt till viruslabbet: 1. Gå till viruslabbets sida med frågeformulär (http://support.kaspersky.com/virlab/helpdesk.html). 2. Följ anvisningarna på denna sida för att skicka din förfrågan. ÅTERSTÄLLA ETT OBJEKT SOM TAGITS BORT ELLER DESINFICERATS AV PROGRAMMET Kaspersky Lab rekommenderar att du undviker att återställa borttagna eller desinficerade objekt, då de kan utgöra hot mot din dator. Om du vill återställa ett borttaget eller desinficerat objekt, kan du använda den säkerhetskopia av objektet som skapades av programmet när objektet genomsöktes. För att återställa ett objekt som har tagits bort eller desinficerats av programmet: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, i vallistan ovanför hotlistan, välj Neutraliserad. Listan över desinficerade och borttagna objekt visas på fliken. Objekt grupperas efter deras status. För att visa listan över objekt i en grupp, klicka på ikonen + placerad till vänster om grupphuvudet. 4. Högerklicka på det objekts snabbmeny som du vill återställa, och välj Återställ. 50

51 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R VAD SOM SKA GÖRAS OM DU MISSTÄNKER ATT DIN DATOR HAR BLIVIT INFEKTERAD Om du misstänker att din dator har blivit infekterad, använd Systemåterställningsguiden för att neutralisera resultatet av den skadliga programvarans aktiviteter i systemet. Kaspersky Lab rekommenderar att du kör guiden efter att datorn desinficerats för att vara säker på att alla hot och skador som orsakats av infektioner har åtgärdats. Guiden kontrollerar var i systemet ändringar har skett, t.ex. följande: åtkomst till nätverket har blockerats, filtillägget för kända format har ändrats, verktygspanelen är låst osv. Skador av den här typen kan ha olika orsaker. De senare kan inkludera skadliga programs aktiviteter, felaktig systemkonfiguration, systemfel eller till och med felaktig användning av systemoptimeringsprogram. När granskningen har slutförts analyserar Guiden den insamlade informationen för att bedöma om det finns några problem med systemsäkerheten som kräver omedelbara åtgärder. Därefter skapas en lista över nödvändiga åtgärder som krävs för att lösa problemen. Guiden grupperar åtgärderna efter kategorier som anger hur allvarliga de upptäckta problemen är. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. För att starta Systemåterställningsguiden: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. Klicka på knappen Ytterligare verktyg till höger i fönstret. 4. I det fönster Ytterligare verktyg som öppnas, klicka knappen Systemåterställning. Detaljerad beskrivning av guidens steg. Steg 1. Starta en systemåterställning Se till att guidens alternativ Sök efter problem som orsakats av skadliga programs aktiviteter är valt och klicka på knappen Nästa. Steg 2. Problemsökning Guiden letar efter problem och skador som behöver åtgärdas. När sökningen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Steg 3. Välja felsökningsåtgärder Alla skador som upptäcktes under det tidigare steget grupperas utifrån den risk de utgör. Kaspersky Lab rekommenderar olika åtgärder för att reparera skador för olika skadetypsgrupper. Det finns tre grupper av åtgärder: Starkt rekommenderade åtgärder eliminerar problem som utgör ett allvarligt säkerhetshot. Vi rekommenderar att du utför alla åtgärder i den här gruppen. Rekommenderade åtgärder eliminerar problem som kan vara ett möjligt hot. Vi rekommenderar att du utför alla åtgärder i den här gruppen. Ytterligare åtgärder reparerar systemskador som inte utgör ett omedelbart hot men som skulle kunna utgöra en risk för datorns säkerhet längre fram. För att se åtgärderna inom en grupp, klicka på ikonen + till vänster om gruppnamnet. 51

52 A N V Ä N D A R G U I D E För att få guiden att utföra en viss åtgärd, markera kryssrutan till vänster om beskrivningen av motsvarande åtgärd. Som standard utför guiden alla rekommenderade och starkt rekommenderade åtgärder. Kryssa av rutan intill den åtgärd du inte vill utföra. Vi rekommenderar starkt att inte avmarkera kryssrutorna som är markerade som standard, då detta kan göra att din dator inte är skyddad mot vissa hot. När en uppsättning åtgärder som guiden ska utföra definierats, klicka på knappennästa. Steg 4. Problemeliminering Guiden utför de åtgärder som valts i det föregående steget. Det kan ta en stund att eliminera problemen. När felsökningen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Steg 5. Stänga guiden Klicka på Slutför för att stänga guiden. HUR SÄKERHETSKOPIOR AV DINA DATA SKAPAS Det vanligaste sättet att skydda viktiga data från att gå förlorade är en regelbunden säkerhetskopiering. Kaspersky Small Office Security kan automatiskt skapa regelbundna schemalagda säkerhetskopior av valda data inom det angivna lagringsområdet. Du kan också ta enstaka säkerhetskopior. Innan du börjar arbeta måste du ha skapat en säkerhetskopieringslagring på vald enhet. Säkerhetskopior av valda filer kommer att skapas i denna lagring. När detta har gjorts kan du konfigurera säkerhetskopieringsuppgifter (välja för vilka filer säkerhetskopieringsuppgifter ska skapas, ställa in när de ska startas och ställa in andra villkor för säkerhetskopieringen). För att skapa en säkerhetskopieringsplats: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Lagring och klicka på knappen Skapa. 5. Guiden för att skapa säkerhetskopieringslagringar startas. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. I den vänstra delen av fönstret Lagringsenhet, välj den typ av lagringsenhet som kommer att användas för att lagra säkerhetskopior. För att se till att data lagras på ett säkert sätt rekommenderar vi att du lagrar säkerhetskopior på en flyttbar lagringsenhet. b. I fönstret Skydd, ange ett lösenord för att skydda data mot obehöriga (vid behov). c. I fönstret för Filversioner, ställ in en gräns för antalet filversioner som kan finnas samtidigt på lagringsplatsen, och ange tidsintervallet för att lagra säkerhetskopior (vid behov). d. I fönstret Sammanfattning, ange ett namn på den nya lagringsplatsen och bekräfta skapandet av lagringsplatsen med de inställningar du angav. 52

53 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R Gör följande för att säkerhetskopiera objekt: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Säkerhetskopiering och klicka på knappen Skapa. 5. Guiden för säkerhetslagringsuppgift startas. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. I fönstret Innehåll, välj de objekt för vilka en säkerhetskopia ska skapas. b. I fönstret Lagringsplats, välj lagringsplats för de säkerhetskopior av filer som ska skapas. c. I fönstret Schema, ange villkor för körning av uppgiften. Om du vill ta en enstaka säkerhetskopia, kryssa av rutan Kör efter schema. d. Mata in namnet på den nya uppgiften och klicka på knappen Avsluta i fönstret för Sammanfattning. Gör följande för att återställa säkerhetskopians data: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. Välj den lagringsplats där de önskade säkerhetskopiorna finns och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställ data från lagringsplats, välj ett arkiv (uppsättning av data som sparats under en uppgift) i rullgardinsmenyn. 7. Välj filerna som behöver återställas. För att göra detta, kryssa i rutorna intill de filer som behövs i listan. För att välja alla filer, klicka Markera alla i listans nedre del. Klicka på Återställ upptill i fönstret. 8. I fönstret för Återställ som öppnas, välj på vilken plats de återställda filerna ska sparas och hur filer med samma namn ska sparas. Klicka på Återställ. De senaste versionerna av de valda filerna återställs. HUR DU BEGRÄNSAR ÅTKOMSTEN TILL INSTÄLLNINGARNA I KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY En dator kan användas av många olika användare med olika grader av datorvana. Om användare har obegränsad tillgång till Kaspersky Small Office Security och programmets inställningar kan detta leda till en lägre skyddsnivå. För att begränsa tillgången till programmet kan skapa ett lösenord och specificera vilka handlingar som kräver att lösenordet anges: ändra programinställningar 53

54 A N V Ä N D A R G U I D E hantering av säkerhetskopieringar Webbpolicyhantering (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer) fjärrhantering av nätverkssäkerhet stänga programmet. Gör följande för att skydda åtkomst till Kaspersky Small Office Security med ett lösenord: 3. I fönstrets vänstra del och i sektionen Administratörslösenord, välj undersektionen Allmänna inställningar. 4. I den högra delen av fönstret och under Lösenordsskydd, kryssa i rutan Aktivera lösenordsskydd och fyll i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. 5. I sektionen Lösenordsräckvidd ställ in en räckvidd inom vilken åtkomsten begränsas. När någon användare försöker utföra de åtgärder som du har valt på din dator, ombeds de alltid att ange lösenordet i Kaspersky Small Office Security. För att ändra lösenord för åtkomst till Kaspersky Small Office Security: 3. I fönstrets vänstra del och i sektionen Administratörslösenord, välj undersektionen Allmänna inställningar. 4. I den högra delen av fönstret och under Lösenordsskydd, fyll i fälten för det Gamla lösenordet, det Nya lösenordet och Bekräfta lösenord. HUR DATOR- OCH INTERNETANVÄNDNING BEGRÄNSAS FÖR OLIKA ANVÄNDARE Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Direkt efter installationen av Kaspersky Small Office Security finns det inga begränsningar för datoranvändarna. För att se till att företagets regler och bestämmelser angående anställdas användning av datorn och Internet följs, gör inställningar för Webbpolicyhantering för alla användare av datorn. Om du inte aktiverade lösenordsskydd när du installerade programmet rekommenderar vi att du när Webbpolicyhantering startas för första gången skapar ett lösenord som ser till att obehöriga inte kan ändra inställningarna. Efter detta kan du aktivera Webbpolicyhantering och konfigurera begränsningar med avseende på datoroch Internetanvändning för alla konton på datorn. För att ställa in Webbpolicyhantering för ett konto: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Aktivera Webbpolicyhantering till höger i fönstret. 54

55 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R 4. Välj det konto i kontolistan vars kontrollinställningar behöver konfigureras, och klicka knappen Ställa in policies. 5. I den vänstra delen av fönstret som öppnas, välj typ av begränsningar. Konfigurera kontrollinställningarna till höger i fönstret. HUR EN RÄDDNINGSSKIVA SKAPAS OCH ANVÄNDS Vi rekommenderar att du skapar en räddningsskiva efter att du installerat och konfigurerat Kaspersky Small Office Security, sökt igenom din dator och sett till att den inte infekterad. Du kan dessutom använda räddningsskivan för att genomsöka och desinficera infekterade datorer som inte kan desinficeras på något annat sätt (t.ex. med antivirusprogram). I DETTA AVSNITT: Skapa räddningsskiva Starta datorn från räddningsskivan SKAPA RÄDDNINGSSKIVA När du skapar en räddningsskiva skapar du en diskavbild (en ISO-fil) som innehåller uppdaterade antivirusdatabaser och konfigurationer. Räddningsskivan skapas från en diskavbild, som du antingen kan ladda ner från Kaspersky Labs Server eller kopiera från en lokal källa. Du kan skapa räddningsskivan med Guiden Skapa räddningsskiva. Den fil rescuecd.iso som guiden skapar sparas på din dators hårddisk: i Microsoft Windows XP i följande mapp: Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Rdisk\ i Microsoft Windows Vista och Microsoft Windows 7 i följande mapp: ProgramData\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Rdisk\. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. För att starta Guiden Skapa räddningsskiva: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. Klicka på knappen Ytterligare verktyg till höger i fönstret. 4. I det fönster Ytterligare verktyg som öppnas, klicka knappen Räddningsskiva. Detaljerad beskrivning av guidens steg. Steg 1. Starta guiden. Söka efter en befintlig diskavbild Guidens första fönster innehåller information om räddningsskivan som kommer att skapas av Guiden. Om Guiden upptäcker en existerande ISO-fil för en räddningsskiva i den mapp där den ska finnas (se ovan) visas rutan Använd existerande ISO-bild i Guidens första fönster. Markera kryssrutan för att använda den 55

56 A N V Ä N D A R G U I D E upptäckta filen som ISO-filoriginal och gå direkt till steget Uppdatera avbildningsfil (se nedan). Kryssa av rutan om du inte vill använda diskavbilden som hittats, och guiden fortsätter till fönstret för Välj källa för diskavbild. Steg 2. Välj källa för diskavbildning Välj källa för avbildningsfilen utifrån de olika alternativen: Välj Kopiera ISO-image från lokal enhet eller nätverksenhet om du redan har en återställningsskiva, eller en bild som är förberedd för detta på din lokala dator, eller på en lokal nätverksenhet. Välj Nedladdning av diskavbildning från Kaspersky Labs server om du inte har en befintlig avbildningsfil. Du kan då ladda ner den från Kaspersky Labs server (filstorleken är omkring 100 MB). Steg 3. Kopiera (ladda ned) skivavbilden Om du har valt alternativet att kopiera avbilden från en lokal källa vid det föregående steget (Kopiera ISOimage från lokal enhet eller från lokalt nätverk), anger du sökvägen till ISO-filen i det aktuella steget. Gör detta genom att klicka på Bläddra. Efter att du har angett sökvägen till filen, klicka på knappen Nästa. Diskavbildens kopieringsförlopp visas i guidens fönster. Om du har valt Ladda ned ISO-avbild från Kaspersky Labs server visas direkt diskavbildens nedladdningsförlopp. När kopieringen eller nedladdningen av ISO-avbilden är klar, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Steg 4. Uppdatera avbildningsfilen Filuppdateringsproceduren innefattar: uppdatering av virusdatabaserna; uppdatering av konfigurationsfiler. Konfigurationsfilerna styr om det är möjligt att starta datorn från en räddningsskiva på cd eller dvd som skapats av guiden. När du uppdaterar databasen får du de senaste uppdateringarna från Kaspersky Small Office Security. Om databaserna är föråldrade bör du uppdatera och starta guiden Skapa räddningsskiva på nytt. Klicka på Nästa för att påbörja uppdateringen av räddningsskivan. Uppdateringens status visas i guidens fönster. Steg 5. Stänga guiden För att avsluta guiden, klicka på knappen Slutför. Du kan använda den iso-fil som du just skapade på en cd eller dvd och sedan använda denna när datorn startas om. STARTA DATORN FRÅN RÄDDNINGSSKIVAN Om operativsystemet har skadats så allvarligt av ett virus att du inte kan starta det, använd räddningsskivan. För att starta operativsystemet ska du använda en cd/dvd eller en flyttbar enhet med diskavbildningsfilen (.iso) sparad på den. För at starta datorn från räddningsskivan: 1. I BIOS-inställningarna, aktivera start från cd/dvd (för mer information, se dokumentationen för din dators moderkort). 56

57 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R 2. Sätt i din cd/dvd med räddningsskiveavbildningen i den infekterade datorns cd/dvd-läsare. 3. Starta om datorn. För mer information om användningen av räddningsskiva, se Användarguiden för Kasperskys räddningsskiva. VAD SOM SKA GÖRAS MED ETT STORT ANTAL SKRÄPPOSTMEDDELANDEN Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Om du tar emot ett stort antal oönskade e-postmeddelanden (skräppost), aktivera komponenten för skräppostskydd och ställ in den rekommenderade säkerhetsnivån. Lär sedan upp komponenten med hjälp av Inlärningsguiden. För att lära upp skräppostigenkänningen måste minst 50 vanliga meddelanden och 50 oönskade meddelanden användas. För att aktivera skräppostskyddet och ställa in den rekommenderade säkerhetsnivån: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. I fönstrets högra del, kryssa i rutan Aktivera Skräppostskydd. 5. Under Säkerhetsnivå ska säkerhetsnivån som standard vara inställd på Rekommenderad. Om säkerhetsnivån är inställd på Låg eller Anpassad, klicka på knappen Standardnivå. Skyddsnivån sätts normalt till Rekommenderad. För att lära upp skräppostskyddet med hjälp av inlärningsguiden: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Lär upp i sektionen Skräppostskyddsinlärning inom den högra delen av fönstret. Inlärningsguidens fönster öppnas. Detaljerad beskrivning av guidens steg. Steg 1. Starta guiden Klicka på knappen Nästa för att starta inlärningen. Steg 2. Välja mappar som innehåller vanlig e-post I det här skedet kan du välja mappar som innehåller säker e-post. Du ska bara välja mappar som du är helt säker på innehåller säkra e-postmeddelanden. Endast konton för Microsoft Office Outlook och Microsoft Outlook Express (Windows Mail) är tillgängliga. 57

58 A N V Ä N D A R G U I D E Steg 3. Välja mappar som innehåller skräppost I det här skedet kan du välja mappar som innehåller oönskad e-post (skräppost). Om e-postklienten inte har sådana mappar kan du hoppa över det här steget. Endast konton för Microsoft Office Outlook och Microsoft Outlook Express (Windows Mail) är tillgängliga. Steg 4. Lära upp skräppostskyddet I det här skedet lärs skräppostskyddet upp med hjälp av mappar som valts i tidigare steg. E-posten i dessa mappar läggs till i skräppostskyddets databas. Avsändare av betrodd e-post läggs automatiskt till i listan över tillförlitliga avsändare. Steg 5. Spara resultat av inlärningen I det här skedet av guiden måste du spara inlärningsresultatet på något av följande sätt: lägga till inlärningsresultat till den befintliga skräppostskyddsdatabasen (välj Lägg till resultat i en befintlig skräppostskyddsdatabas); ersätt aktuell databas med en databas som bara innehåller resultat från inlärningen (välj alternativet Skapa nya databaser för skräppostskyddet). Klicka på Slutför för att stänga guiden. VISA DATORSKYDDSRAPPORT Kaspersky Small Office Security skapar driftsrapporter för varje komponent. Med hjälp av en rapport kan du t.ex. få reda på hur många skadliga objekt (t.ex. virus och trojaner) som har upptäckts och tagits bort av programmet under den angiven period, hur många gånger programmet uppdaterats under samma period, hur många skräppostmeddelanden som upptäckts och en mängd annan information. För att visa rapporten om programmets operation: 2. Klicka på länken Rapporter för att växla till rapportfönstret i Kaspersky Small Office Security. Fliken Rapport i det fönster som öppnas visar programmets driftrapporter i diagramform. 3. Om du vill visa en detaljerad rapport över programmets drift (t.ex. en rapport som visar driftsinformation för var och en av komponenterna), klicka på knappen Detaljerad rapport nederst på fliken Rapport. Fönstret för Detaljerad rapport öppnas där data framställs i en tabell. För enkel visning av rapporter kan du välja olika sorteringsalternativ för objekten. HUR PROGRAMMETS STANDARDINSTÄLLNINGAR ÅTERSTÄLLS Du kan alltid återgå till standardinställningarna eller de rekommenderade programinställningarna i Kaspersky Small Office Security. De anses vara optimala och rekommenderas av Kaspersky Labs experter. Programkonfigureringsguiden återställer standardinställningarna. I fönstret som öppnas ombeds du bestämma vilka inställningar och för vilka komponenter inställningarna ska sparas eller inte sparas när den rekommenderade säkerhetsnivån återställs. 58

59 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R Listan visar vilka komponenter i Kaspersky Small Office Security som har inställningar som skiljer sig från standardvärdena, antingen för att de har modifierats av användaren eller via inlärningsfunktionen i Kaspersky Small Office Security (brandvägg eller skräppostskydd). Om speciella inställningar skapades för någon av komponenterna visas de också på listan. Exempel på specialinställningar skulle kunna vara: vita och svarta listor med fraser och adresser som används av skräppostskyddet, listor på tillförlitliga adresser och ISP-telefonnummer, uteslutningsregler som skapats för programkomponenter och brandväggens filtreringsregler för paket och program. Dessa listor skapas när du arbetar med Kaspersky Small Office Security, med enskilda uppgifter och säkerhetskrav. Det kan ta lång tid att skapa listorna, så du bör du spara dem innan programmets standardinställningar återställs. När du är klar med konfigurationsguiden ställs den rekommenderade säkerhetsnivån in för alla komponenter utom för de inställningar som du har bestämt dig för att behålla. Dessutom tillämpas de inställningar som du har konfigurerat med konfigurationsguiden. Så här återställer du skyddsinställningarna: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Allmänna inställningar, välj undersektionen Allmänt. 4. Klicka på knappen Återställ till höger i fönstret. 5. Klicka på knappen Nästa i fönstret som öppnas. Detta kör konfigurationsguiden för programmet. Följ anvisningarna. ÖVERFÖRA PROGRAMINSTÄLLNINGAR TILL EN ANNAN DATOR När produkten har konfigurerats kan du använda inställningarna i Kaspersky Small Office Security som installerats på en annan dator. Programmet kommer då att fungera på precis samma sätt på de båda datorerna. Du kan dra nytta av funktionen om du har installerat Kaspersky Small Office Security både på din dator hemma och på jobbet. Programinställningarna sparas i en speciell konfigurationsfil, som du kan överföra till en annan dator. För att göra detta: 1. Utför en Export spara programmets inställningar till en konfigurationsfil. 2. Flytta filen du sparat till en annan dator (du kan t.ex. skicka den via E-post eller använda ett flyttbart datamedium). 3. Utför en Import tillämpa inställningarna från konfigurationsfilen på programmet när det är installerat på en annan dator. Så här exporterar du inställningarna i Kaspersky Small Office Security: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Allmänna inställningar, välj undersektionen Allmänt. 4. Klicka på knappen Spara till höger i fönstret. 5. Ange namnet på konfigurationsfilen och dess sökväg i fönstret som öppnas. 59

60 A N V Ä N D A R G U I D E Så här importerar du programinställningar från en sparad konfigurationsfil: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Allmänna inställningar, välj undersektionen Allmänt. 4. Klicka på knappen Läs in till höger i fönstret. 5. I det fönster som öppnas, välj den fil som du vill importera Kaspersky Small Office Security-inställningar från. 60

61 AVANCERADE PROGRAMINSTÄLLNINGAR Det här avsnittet ger detaljerad information om varje programkomponent och beskriver varje komponents användning och konfigurationsalgoritm. I DETTA AVSNITT: Sökning Uppdatering Fil Antivirus E-post Antivirus Webb Antivirus Snabbmeddelandeskydd Skräppostskydd Skydd mot webbannonser Säkerhetszon Förebyggande skydd Nätverksskydd Tillförlitlig zon Säkert läge för programkörning Karantän och säkerhetskopiering Säkerhetskopiering (backup) Webbpolicyhantering Datakryptering Administrationskonsol Lösenordshantering Prestanda och kompatibilitet med andra program Kaspersky Small Office Security självförsvar Programmets utseende Ytterligare verktyg Rapporter Meddelanden Delta i Kaspersky Security Network

62 A N V Ä N D A R G U I D E SÖKNING Att söka i datorn efter virus och sårbarheter är en av de viktigaste metoderna för att skydda datorn. Det är nödvändigt att söka igenom din dator efter virus med jämna mellanrum för att utesluta risken att skadliga program, som finns på datorn, men inte har upptäckts av de olika säkerhetskomponenterna, ska spridas, till exempel för att säkerhetsnivån var för låg eller av andra skäl. Sårbarhetssökningar undersöker systemet och upptäcker funktioner hos programvaran som en angripare kan använda för att sprida skadliga objekt och få tillgång till personuppgifter. Följande avsnitt innehåller närmare information om olika sökuppgifters funktioner och konfigurationer, säkerhetsnivåer, sökmetoder och söktekniker. I DETTA AVSNITT: Virussökning Sårbarhetssökning VIRUSSÖKNING Kaspersky Small Office Security täcker följande uppgifter vid virussökning: Anpassad sökning. Du väljer vilka typer av objekt som ska sökas igenom. Varje objekt i datorns filsystem kan genomsökas. Du kan även ställa in så att flyttbara enheter söks igenom. Full sökning. En fullständig genomsökning av hela systemet. Följande objekt genomsöks som standard: systemminne, program som körs vid start, systemsäkerhetskopia, e-postdatabaser, hårddiskar, flyttbara lagringsmedier och nätverksenheter. Snabbsökning. Uppstartsobjekt i operativsystemet genomsöks. Vi avråder från att ändra listan över objekt som genomsöks av uppgifterna Full sökning och Snabbsökning. Varje sökning sker i det angivna området och kan startas i enlighet med det skapade schemat. Dessutom har varje genomsökningsuppgift en säkerhetsnivå (en kombination av inställningar som påverkar balansen mellan prestanda och säkerhet). Som standard är funktionsläget att använda posterna i programmets databas för sökningen efter hot alltid aktiverat. Du kan dessutom välja olika sökmetoder och söktekniker (se sidan 66). När virussökningen påbörjas visas förloppet under Sökning i programmets huvudfönster, under namnet på den startade uppgiften. Om ett hot upptäcks, tilldelas objektet en status i Kaspersky Small Office Security enligt nedan: skadligt program (såsom ett virus eller en trojan); möjligt infekterad (misstänkt) status innebär att sökningen inte kunnat avgöra om objektet är infekterat eller inte. Filen kan innehålla en kodsekvens som kännetecknar ett virus, eller modifierad kod från ett känt virus. Programmet visar ett meddelande (se sidan 217) om ett upptäckt hot och vidtar anvisad åtgärd. Du kan ändra vilka åtgärder som ska utföras när ett hot upptäcks. 62

63 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Om du arbetar i automatiskt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) och skadliga objekt upptäcks, tillämpas automatiskt de åtgärder i programmet som rekommenderas av experterna på Kaspersky Lab. För skadliga objekt blir åtgärden Desinficera. Ta bort om desinficering misslyckas för misstänkta objekt Flytta till Karantän. Om du arbetar i interaktivt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) visar Kaspersky Small Office Security ett meddelandefönster när ett skadlig objekt upptäcks. Här kan du välja en av de tillgängliga åtgärderna. En säkerhetskopia skapas i Kaspersky Small Office Security före desinfektion eller borttagning, så att du kan återställa eller desinficera senare. Misstänkta (möjligt infekterade) objekt sätts i karantän. Du kan aktivera automatisk genomsökning av objekt i karantän efter varje uppdatering. Information om resultat och händelser som har inträffat under körning av uppgiften loggas i en av Kaspersky Small Office Securitys säkerhetsrapporter. I DETTA AVSNITT: Ändra och återställa säkerhetsnivån Skapa schema för start av sökning Skapa en lista över objekt som ska genomsökas Välja sökmetod Välja sökteknik Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Köra sökning under ett annat användarkonto Ändra objekttyp för sökning Genomsökning av komprimerade filer Sökoptimering Genomsökning av flyttbara enheter vid anslutning Skapa en genväg för en uppgift ÄNDRA OCH ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSNIVÅN Beroende på dina aktuella behov kan du välja en av de förinställda säkerhetsnivåerna, eller modifiera sökinställningarna manuellt. Du kan alltid återställa de rekommenderade inställningarna när du konfigurerar inställningarna för sökuppgifterna. Inställningarna anses vara de optimala och rekommenderas av Kaspersky Lab, och grupperas i den rekommenderade säkerhetsnivån. Ändra definierade säkerhetsnivåer på följande sätt: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 63

64 A N V Ä N D A R G U I D E 4. Under Säkerhetsnivå, ställ in önskad säkerhetsnivå för vald uppgift eller klicka på knappen Inställningar för att ändra sökinställningarna manuellt. Om du ändrar inställningarna manuellt ändras säkerhetsnivåns namn till Anpassad. För att återställa standardinställningarna för sökning: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. Klicka på knappen Standardnivå för vald uppgift, under Säkerhetsnivå. SKAPA SCHEMA FÖR START AV SÖKNING Du kan skapa ett körschema för att automatiskt starta virussökningsuppgifter, samt ange körfrekvens för uppgifter, starttid (vid behov) och avancerade inställningar. Om en sökuppgift av någon anledning inte kan startas (exempelvis om datorn inte var på vid det aktuella tillfället), kan du konfigurera den överhoppade uppgiften så att den startar automatiskt, så snart det är möjligt. Dessutom kan du automatiskt pausa genomsökningen när skärmsläckaren är inaktiv eller datorn är olåst. Via den här funktionen senareläggs starten av uppgiften tills du har avslutat ditt arbete på datorn. Detta innebär att sökuppgiften inte använder systemresurserna under ditt arbete. Så här konfigurerar du ett schema för sökuppgifter: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning, Objektsökning eller Sårbarhetssökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och ställ in sökningens körläge. Så här konfigurerar du automatisk start av överhoppade uppgifter: 1. Öppna programmetshuvudfönster. 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning, Objektsökning eller Sårbarhetssökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och markera kryssrutan Kör överhoppade uppgifter. För att starta sökningar enbart när datorn inte används: 1. Öppna programmets huvudfönster. 64

65 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning, Objektsökning eller Sårbarhetssökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och markera kryssrutan Pausa sökningen när skärmsläckaren är inaktiverad och datorn inte är låst. SKAPA EN LISTA ÖVER OBJEKT SOM SKA GENOMSÖKAS. Varje virussökningsuppgift har en egen standardlista över objekt. Dessa objekt kan omfatta poster i datorns filsystem såsom logiska enheter och e-postdatabaser, eller andra objekttyper som t.ex. nätverksenheter. Du kan redigera listan. Om sökomfattningen är tom eller inte innehåller några valda objekt, kan inte en sökuppgift startas. För att skapa en objektslista för en objektgenomsökningsuppgift: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Sök. 3. I fönstrets högra del, klicka på länken Lägg till för att öppna en lista över objekt som ska genomsökas. 4. I fönstret för Välj objektet som ska sökas, välj ett objekt och klicka på knappen Lägg till. Klicka på knappen OK när du har lagt till alla objekt du behöver. Om du vill utesluta objekt i listan som ska sökas igenom, kryssar du av motsvarande rutor. För att skapa en lista över objekt för snabbsökning, full sökning och sårbarhetssökningar: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Sårbarhetssökning). 4. Under Objekt att skanna, klicka på knappen Inställningar för vald uppgift. 5. I det fönster Objekt att skanna som öppnas, använd knapparna Lägg till, Redigera och Ta bort för att skapa en lista. Om du vill utesluta objekt i listan som ska sökas igenom, kryssar du av motsvarande rutor. Objekt som finns på listan som standard kan inte redigeras eller tas bort. VÄLJA SÖKMETOD Under genomsökning efter virus används alltid signaturanalys: Kaspersky Small Office Security jämför det hittade objektet med poster i databasen. Du kan använda ytterligare sökmetoder för att öka sökningens effektivitet: heuristisk analys (analys av de aktiviteter som ett objekt utför inom systemet) och rootkit-sökning (verktyg som kan dölja skadliga program i ditt operativsystem). För att ange vilken sökmetod som ska användas: 65

66 A N V Ä N D A R G U I D E 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, under Söktekniker, välj aktuella värden för inställningarna. VÄLJA SÖKTEKNIK Förutom sökmetoder kan du använda speciella tekniker, som höjer sökhastigheten genom att utesluta filer som inte ändrats sedan de genomsöktes senast. För att aktivera teknikerna för objektsökning: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, under Söktekniker, välj aktuella värden för inställningarna. ÄNDRA ÅTGÄRDER SOM SKA UTFÖRAS PÅ UPPTÄCKTA OBJEKT Om infekterade eller möjligt infekterade objekt upptäcks vidtar programmet den angivna åtgärden. För att ändra åtgärden som utförs på upptäckta objekt: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. Ange önskad åtgärd för den valda uppgiften i Åtgärd. KÖRA SÖKNING UNDER ETT ANNAT ANVÄNDARKONTO Som standard körs sökningarna under ditt systemkonto. Du kan dock behöva köra en sökning under ett annat användarkonto. Du kan ange vilket konto som ska användas av programmet när en sökuppgift utförs. För att starta sökningen under en annan användares konto: 1. Öppna programmetshuvudfönster. 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning, Objektsökning eller Sårbarhetssökning). 4. Klicka på Inställningar för den valda uppgiften i Körläge. 5. I fönstret som öppnas på fliken Körläge, i avsnittet Användarkonto väljer du Kör uppgift som. Ange användarnamnet och lösenordet. 66

67 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R ÄNDRA OBJEKTTYP FÖR SÖKNING När du anger typen av objekt som ska sökas igenom, fastställer du vilka filformat och filstorlekar som ska genomsökas för virus under själva körningen av sökuppgiften. Tänk på följande när du väljer filtyper: Risken för att skadlig kod tränger in i filer av flera olika filformat (t.ex. txt-filer) och sedan aktiveras är ganska liten. Men det finns också filer i filformat som innehåller eller kan innehålla en körbar kod (t.ex..exe,.dll och.doc). Risken för inträngning och aktivering av skadlig kod i sådana filer är ganska hög. Angriparen kan skicka ett virus till din dator i en körbar fil som döpts om till att vara en (skenbar) txt-fil. Om du valt genomsökning av filer efter filtillägg, hoppas en sådan fil över vid sökningen. Om genomsökning av filer efter format valts kommer Fil Antivirus analysera filhuvudet oavsett filtillägg och avslöja att filen är en.exe-fil. En sådan fil genomsöks fullständigt för virus. För att ändra typen av objekt som ska genomsökas: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. I sektionen Säkerhetsnivå, klicka på knappen Inställningar för den uppgift som valts. 5. På fliken Omfattning i fönstret som öppnas, välj det önskade alternativet i sektionen Filtyper. GENOMSÖKNING AV KOMPRIMERADE FILER En vanlig metod för att dölja virus är att bädda in dem i komprimerade filer: arkiv, databaser, osv. För att upptäcka virus som har dolts på detta sätt måste en komprimerad fil packas upp, vilket kan sänka genomsökningshastigheten märkbart. För varje typ av sammansatt fil kan du välja att antingen söka efter virus i alla filer eller enbart i nya. Klicka på länken intill objektets namn för att välja sätt. Värdet förändras när du vänsterklickar på länken. Om du väljer läget för genomsökning av endast nya och ändrade filer (se sidan 68) kommer du inte att kunna välja länkar för genomsökning av alla eller nya filer. Du kan begränsa den maximala storleken för den sammansatta fil som genomsöks. Sammansatta filer som är större än det angivna värdet söks inte igenom. För att modifiera listan med genomsökta sammansatta filer: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. I sektionen Säkerhetsnivå, klicka på knappen Inställningar för den uppgift som valts. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Omfattning och under Sök i komprimerade filer, välj de önskade typerna av komprimerade filer som ska genomsökas. För att ställa in den maximala storleken på sammansatta filer som ska genomsökas: 67

68 A N V Ä N D A R G U I D E 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. I sektionen Säkerhetsnivå, klicka på knappen Inställningar för den uppgift som valts. 5. Klicka på Ytterligare i fönstret som öppnas på fliken Omfattning i avsnittet Sök i komprimerade filer. 6. I fönstret för Sammansatta filer som öppnas, kryssa i rutan Packa inte upp stora sammansatta filer och ange den maximala filstorleken. När stora filer skiljs ut från arkiv genomsöks de även om kryssrutan Packa inte upp stora komprimerade filer är ikryssad. SÖKOPTIMERING Du kan minska tiden för sökningen och snabba upp Kaspersky Small Office Security. Detta kan uppnås genom att enbart söka igenom nya filer och de filer som har ändrats sedan de senast söktes igenom. Detta läge gäller både vanliga och komprimerade filer. Du kan också ange en begränsning gällande hur länge ett objekt kan genomsökas. När angivet tidsintervall löpt ut utesluts objektet från den pågående sökningen (gäller ej arkiv och filer som består av flera objekt). För att söka i endast nya och ändrade filer: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. I sektionen Säkerhetsnivå, klicka på knappen Inställningar för den uppgift som valts. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Omfattning och i sektionen Sökoptimering, kryssa i kryssrutan Sök endast i nya och ändrade filer. För att ställa in en begränsning på sökningens varaktighet: 3. Till vänster i fönstret väljer du önskad uppgift under Datorsökning (Full sökning, Snabbsökning eller Objektsökning). 4. I sektionen Säkerhetsnivå, klicka på knappen Inställningar för den uppgift som valts. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Omfattning, gå till Sökoptimering, markera kryssrutan Hoppa över filer som genomsökts längre än och ange hur länge en fil får genomsökas. GENOMSÖKNING AV FLYTTBARA ENHETER VID ANSLUTNING Det blir allt vanligare med skadliga objekt som utnyttjar sårbarheter i operativsystemen för att kopiera sig själva via nätverk och flyttbara lagringsmedier. Kaspersky Small Office Security låter dig genomsöka flyttbara enheter när de ansluts till datorn. För att ställa in genomsökning av flyttbara enheter vid anslutning: 68

69 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I fönstrets vänstra del, under Sök, gå till Allmänna inställningar. 4. I fönstrets högra del, under Genomsök flyttbara medier när de ansluts, välj en åtgärd och ange vid behov den maximala storleken för en enhet som genomsöks. SKAPA EN GENVÄG FÖR EN UPPGIFT Programmet ger dig möjligheten att skapa genvägar för att snabbstarta fullständiga sökningar, snabbsökningar och sårbarhetssökningar. Du kan då starta den önskade sökuppgiften utan att behöva öppna programmets huvudfönster eller gå via snabbmenyn. För att skapa en genväg som startar en uppgift: 3. I fönstrets vänstra del, under Sök, gå till Allmänna inställningar. 4. I fönstrets högra del, klicka på knappen Skapa genväg intill namnet på den önskade uppgiften (Snabbsökning, Fullständig sökning eller Sårbarhetssökning) under Snabbkörning av sökuppgifter. 5. Ange sökvägen där genvägen ska sparas och genvägens namn i fönstret som öppnas. Som standard skapas en genväg med samma namn som uppgiften i mappen Min dator för den aktuella datoranvändaren. SÅRBARHETSSÖKNING Sårbarheter hos operativsystemet kan orsakas av fel i programmeringen eller konstruktionen, otillförlitliga lösenord, skadlig programvarors aktiviteter med mera. Vid sökning efter sårbarheter analyserar programmet systemet och letar efter onormala och skadade inställningar hos operativsystemet och webbläsaren, letar efter sårbara tjänster och vidtar andra säkerhetsrelaterade åtgärder. Diagnostiken kan ta en stund. När detta avslutats analyseras de problem som hittats utgående från vilket möjligt hot de kan utgöra för systemet. När sårbarhetssökningsuppgiften startats (se sidan 44) visas dess förlopp i fönstret Sårbarhetssökning i fältet Slutför. De sårbarheter som upptäcks när systemet och programmen genomsöks, visas i samma fönster på flikarna Sårbarheter i systemet och Sårbara program. Under genomsökningen av hot loggas resultatet i en rapport i Kaspersky Small Office Security. Precis som för virussökningsuppgifter kan du ställa in ett startschema för en sårbarhetssökningsuppgift, skapa en lista över objekt som ska genomsökas, (se sidan 65), ange ett konto (se avsnittet "Köra sökning under ett annat användarkonto" på sidan 66) och skapa en genväg för att snabbstarta uppgiften. Som standard har program som redan installerats på datorn valts som sökobjekt. UPPDATERING Uppdatering av Kaspersky Small Office Securitys databaser och programmoduler ser till att hålla din dators skydd uppdaterat. Nya virus, trojaner och annan skadlig programvara dyker upp någonstans i världen varje dag. Kaspersky Small Office Securitys databaser innehåller information om hot och hur de elimineras, det är därför nödvändigt att uppdatera dem regelbundet, för att säkerställa att din dator är skyddad och att hot upptäcks i tid. Regelbunden uppdatering kräver en aktiv programlicens. Utan en licens kan du bara uppdatera programmet en gång. 69

70 A N V Ä N D A R G U I D E Via Programuppdateringar laddas följande uppdateringar ned och installeras på din dator: Kaspersky Small Office Security-databaser. Skydd för information baseras på databaser med beskrivningar av hotsignaturer och nätverksattacker och metoder för att bekämpa sådana. Databaserna används av skyddskomponenterna för att söka efter och desinficera skadliga objekt på datorn. Nya hot läggs till i databaserna varje timme. Därför bör du uppdatera dem regelbundet. Förutom Kaspersky Small Office Securitys databaser uppdateras de nätverksdrivrutiner som möjliggör för programkomponenterna att fånga upp nätverkstrafik. Programmoduler. Förutom Kaspersky Small Office Securitys databaser kan du uppdatera programmodulerna. Med uppdateringspaketen rättar du till sårbarheter i Kaspersky Small Office Security och lägger till nya eller förbättrar befintliga funktioner. Den huvudsakliga uppdateringskällan för Kaspersky Small Office Security är särskilda uppdateringsservrar hos Kaspersky Lab. När du uppdaterar Kaspersky Small Office Security kan du kopiera uppdateringar för databaser och programmoduler som hämtas från Kaspersky Labs servrar till en lokal mapp, som görs tillgänglig för andra datorer i nätverket. På så sätt minskas Internettrafiken. Du kan också modifiera startinställningarna för automatisk uppdatering. Din dator måste vara uppkopplad mot Internet för att kunna hämta uppdateringar från servrar. Som standard bestäms anslutningsinställningarna för Internet automatiskt. Om du använder en proxyserver kan du behöva justera anslutningsinställningarna. Under en uppdatering jämförs programmets moduler och databaser på din dator med den senaste versionen vid uppdateringskällan. Om din version av databaser och programmoduler skiljer sig från den senaste versionen för programmet kommer de uppdateringar som saknas att installeras på din dator. Om databaserna inte är uppdaterade kan uppdateringspaketen vara stora (upp till flera dussintals MB), något som kan orsaka ökad Internettrafik. Innan databaserna uppdateras tar Kaspersky Small Office Security en säkerhetskopia av filerna, utifall att du vill återställa till den tidigare versionen av databaserna (se avsnittet "Återställ den senaste uppdateringen" på sidan 73). Information om aktuellt tillstånd för Kaspersky Small Office Securitys databaser visas under Uppdateringscenter i programmets huvudfönster. Information om resultat och händelser som har inträffat under körningen av uppdateringsuppgiften, loggas i en av Kaspersky Small Office Securitys säkerhetsrapporter. I DETTA AVSNITT: Välja en uppdateringskälla Skapa schema för start av uppdateringar Återställ den senaste uppdateringen Genomsökning av karantän efter uppdatering Använda proxyserver Köra sökningar under ett annat användarkonto

71 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R VÄLJA EN UPPDATERINGSKÄLLA Uppdateringskällan är en resurs som innehåller uppdateringar för databaser och programmoduler från Kaspersky Small Office Security. Du kan ange HTTP/FTP-servrar, samt lokala mappar eller nätverksmappar som uppdateringskällor. Den viktigaste uppdateringskällan är uppdateringsservrar hos Kaspersky Lab, där databasuppdateringar och programmoduluppdateringar för alla Kaspersky Labs produkter förvaras. Om du inte har åtkomst till Kaspersky Labs uppdateringsservrar (tillgången till Internet är t.ex. begränsad), kan du ringa Kaspersky Labs huvudkontor (http://www.kaspersky.com/contacts) för att begära kontaktinformation om partners till Kaspersky Lab som kan leverera uppdateringar på den flyttbara enheten. När du beställer uppdateringar på flyttbara medier, uppge även om du önskar uppdateringar för programmodulerna. Som standard innehåller listan över uppdateringskällor endast Kaspersky Labs uppdateringsservrar. Om flera resurser väljs som uppdateringskällor, försöker Kaspersky Small Office Security ansluta till dem en efter en, med början överst på listan. Uppdateringarna hämtas från den första tillgängliga källan. Om du väljer en resurs utanför det lokala nätverket (LAN) som uppdateringskälla måste du ha en Internetanslutning för att utföra uppdateringen. För att uppdatera en uppdateringskälla: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Uppdateringskälla i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas och på fliken Källa, klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret Välj uppdateringskälla. 6. I fältet Källa, välj den mapp som innehåller uppdateringarna eller mata in adressen för den server från vilken uppdateringarna ska laddas ned. I DETTA AVSNITT: Välja region för uppdateringsserver Uppdatera programmet från en delad mapp VÄLJA REGION FÖR UPPDATERINGSSERVER Om du använder Kaspersky Labs servrar som uppdateringskälla, kan du välja den optimala serverplatsen för nedladdning av uppdateringar. Kaspersky Labs servrar finns i flera länder. Genom att använda den närmsta av Kaspersky Labs uppdateringsservrar kan du minska väntetiden för att ta emot uppdateringar och öka överföringshastigheten. Som standard hämtar programmet information om aktuell region från operativsystemets register. Du kan välja region manuellt. För att välja serverregion: 71

72 A N V Ä N D A R G U I D E 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Uppdateringskälla i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Källa, under Nationella inställningar, välj alternativet Välj från listan och välj sedan det land som är närmast din nuvarande plats i rullgardinslistan. UPPDATERA PROGRAMMET FRÅN EN DELAD MAPP För att minska Internet-trafiken kan du konfigurera Kaspersky Small Office Security så att uppdatering sker från en lokal mapp, när programmet uppdateras på datorerna i nätverket. Om detta görs tar en av nätverksdatorerna emot uppdateringspaketet från Kaspersky Labs servrar, eller från en annan webbresurs som innehåller de uppdateringar som behövs. De mottagna uppdateringarna kopieras till en delad mapp. Andra nätverksdatorer har åtkomst till mappen och kan hämta uppdateringar för Kaspersky Small Office Security. För att aktivera distributionsläget för uppdateringar: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Ytterligare, kryssa i rutan Kopiera uppdateringar till mapp och ange sökvägen till en delad mapp, dit alla nedladdade uppdateringar kopieras, i fältet nedan. Du kan också välja en mapp genom att klicka på knappen Bläddra. För att aktivera uppdatering av programmet, från den delade mapp du valt, på en angiven dator: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Uppdateringskälla i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas och på fliken Källa, klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret Välj uppdateringskälla. 6. Välj en mapp eller mata in hela sökvägen till den i fältet Källa. 7. Avmarkera Kaspersky Labs uppdateringsservrar på fliken Källa. SKAPA SCHEMA FÖR START AV UPPDATERINGAR Du kan skapa ett körschema för att automatiskt starta en uppdateringsuppgift, samt ange körningsfrekvens för uppgifter, starttid (vid behov) och avancerade inställningar. Om en sökuppgift av någon anledning inte kan startas (exempelvis om datorn inte var på vid det aktuella tillfället), kan du konfigurera den överhoppade uppgiften så att den startar automatiskt, så snart det är möjligt. Du kan också skjuta upp automatisk start av uppgiften efter det att programmet startats. Observera att alla schemalagda uppgifter endast körs efter det att angiven tid gått sedan Kaspersky Small Office Security startats. För att konfigurera startschemat för uppdateringsuppgiften: 72

73 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Körläge i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och ställ in uppdateringens körläge. För att aktivera automatisk start av överhoppad uppgift: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Körläge i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och markera kryssrutan Kör överhoppade uppgifter. För att skjuta upp körningen av en uppgift efter att programmet har startats: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Körläge i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Körläge, under Schema, välj Schemalagt och fyll i fältet Skjut upp körningen tills efter programstart under för att ange under hur lång tid uppgiften ska fördröjas. ÅTERSTÄLL DEN SENASTE UPPDATERINGEN Efter första uppdateringen av Kaspersky Small Office Securitys databaser och programmoduler, blir alternativet att återställa till den föregående databasen tillgängligt. När uppdateringen startar skapas en säkerhetskopia i Kaspersky Small Office Security av de aktuella databaserna och programmodulerna. Vid behov kan du återställa föregående version av databaserna. Återställningsfunktionen är användbar om en ny version av databaserna innehåller en ogiltig signatur, som gör att Kaspersky Small Office Security blockerar ett tillförlitligt program Om en av Kaspersky Small Office Securitys databaser skadas rekommenderar vi nedladdning av en uppdatering, så att en giltig uppsättning databaser säkerställer ett uppdaterat skydd. För att återställa till föregående databasversion: 2. Välj sektionen Uppdateringscenter till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Återställ till föregående databaser i fönstrets högra del. 73

74 A N V Ä N D A R G U I D E GENOMSÖKNING AV KARANTÄN EFTER UPPDATERING Om programmet har genomsökt ett objekt och inte har kunnat avgöra vilket skadligt program som infekterat det, sätts objektet i karantän. Efter nästa databasuppdatering kan produkten eventuellt känna igen hotet och neutralisera det. Du kan aktivera automatisk genomsökning av objekt i karantän efter varje uppdatering. Av detta skäl söker programmet igenom objekten i karantän efter varje uppdatering. Deras status kan eventuellt ändras under sökningen. En del objekt kan då återställas till sina tidigare platser och du kan fortsätta att arbeta med dem. För att aktivera genomsökning av filer i karantän efter uppdatering: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. I den högra delen av fönstret och under Ytterligare, kryssa i rutan Genomsök karantän på nytt efter uppdatering. ANVÄNDA PROXYSERVER Om du använder en proxyserver för att ansluta till Internet bör du konfigurera om den så att den fungerar vid uppdatering av Kaspersky Small Office Security. För att ställa in proxyservern: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Uppdateringskälla i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, klicka på knappen Proxyserver på fliken Källa. 6. Konfigurera proxyserverinställningarna i det fönster Proxyserverinställningar som öppnas. KÖRA SÖKNINGAR UNDER ETT ANNAT ANVÄNDARKONTO Som standard körs uppdateringsproceduren under ditt systemkonto. Kaspersky Small Office Securitys uppdateringar kan dock ske från en källa för vilken du inte har åtkomsträttigheter (t.ex. från en nätverksmapp som innehåller uppdateringar) eller användarauktoriserade proxyrättigheter. Du kan köra Kaspersky Small Office Securitys uppdateringar på ett annat användarkontos vägnar som har sådana rättigheter. För att starta uppdateringen under ett annat användarkonto: 3. I den vänstra delen av fönstret och i sektionen Uppdatera, välj undersektionen Uppdatera inställningar. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Körläge i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas på fliken Körläge, i avsnittet Användarkonto väljer du Kör uppgift som. Ange användarnamnet och lösenordet. 74

75 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R FIL ANTIVIRUS Fil Antivirus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp, finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator och alla anslutna enheter. När användaren av ett program försöker få tillgång till en skyddad fil kontrollerar Fil Antivirus om ichecker- och iswiftdatabaserna innehåller information om filen, och beslutar sedan om filen ska genomsökas eller inte. Kaspersky Lab rekommenderar inte att du konfigurerar inställningarna i Fil Antivirus själv. I de flesta fall räcker det med att ändra säkerhetsnivån. Om du temporärt behöver avaktivera genomsökningen av filer, kan du konfigurera automatisk pausning av Fil Antivirus eller, om nödvändigt, avaktivera Fil Antivirus. Du kan skapa en skyddsomfattning och välja objektets sökläge. Som standard är funktionsläget att använda posterna i programmets databas för sökningen efter hot alltid aktiverat. Dessutom kan du använda heuristisk analys (se sidan 79) och olika söktekniker (se sidan 79). Om ett hot upptäcks, tilldelas objektet en status i Kaspersky Small Office Security enligt nedan: skadligt program (såsom ett virus eller en trojan); möjligt infekterad (misstänkt) status innebär att sökningen inte kunnat avgöra om objektet är infekterat eller inte. Filen kan innehålla en kodsekvens som kännetecknar ett virus, eller modifierad kod från ett känt virus. Programmet visar ett meddelande (se sidan 217) om ett upptäckt hot och vidtar anvisad åtgärd. Du kan ändra vilka åtgärder som ska utföras när ett hot upptäcks. Om du arbetar i automatiskt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) och skadliga objekt upptäcks, tillämpas automatiskt de åtgärder i programmet som rekommenderas av experterna på Kaspersky Lab. För skadliga objekt blir åtgärden Desinficera. Ta bort om desinficering misslyckas för misstänkta objekt Flytta till Karantän. Om du arbetar i interaktivt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) visar Kaspersky Small Office Security ett meddelandefönster när ett skadlig objekt upptäcks. Här kan du välja en av de tillgängliga åtgärderna. En säkerhetskopia skapas i Kaspersky Small Office Security före desinfektion eller borttagning, så att du kan återställa eller desinficera senare. Misstänkta (möjligt infekterade) objekt sätts i karantän. Du kan aktivera automatisk genomsökning av objekt i karantän efter varje uppdatering. 75

76 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Fil Antivirus Pausa Fil Antivirus automatiskt Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Ändra sökläge Använda heuristisk analys Sökteknik Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Genomsökning av komprimerade filer Sökoptimering AKTIVERA OCH AVAKTIVERA FIL ANTIVIRUS Som standard är Fil Antivirus aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera Fil Antivirus. För att aktivera eller avaktivera Fil Antivirus: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Fil Antivirus om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. PAUSA FIL ANTIVIRUS AUTOMATISKT När du utför resurskrävande arbete kan du pausa Fil Antivirus. För att minska arbetsbelastningen och få snabb tillgång till objekt kan du konfigurera automatisk pausning av komponenten vid en angiven tidpunkt, eller när angivna program används. Att pausa Fil Antivirus, när komponenten hamnar i konflikt med något annat program, är en nödåtgärd! Om konflikter uppstår när du arbetar med komponenten, bör du kontakta Kaspersky Labs tekniska support (http://support.kaspersky.com/sw/). Den tekniska supporten kan hjälpa dig med en lösning så att du kan köra Kaspersky Small Office Security och andra program samtidigt på din dator. För att pausa komponenten vid en viss tidpunkt: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 76

77 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Ytterligare, under Pausa uppgift, kryssa i kryssrutan Efter schema och klicka på knappen Schema. 6. I fönstret Pausa uppgift anger du tiden (med 24-timmarsformatet tt:mm) under vilken skyddet ska pausas (fälten Pausa uppgift vid och Fortsätt uppgift vid). För att pausa komponenten vid körning av angivna program: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. På fliken Ytterligare under Pausa uppgift väljer du Vid programstart och klickar på Välj. 6. I fönstret för Program, skapa en lista över program som pausar komponenten när de körs. SKAPA EN SKYDDSOMFATTNING Skyddsomfattning är den plats där objekt genomsöks och de typer av filer som genomsöks. Som standard söker Kaspersky Small Office Security endast igenom potentiellt infekterbara filer som förvaras på någon hårddisk, nätverksenhet eller något flyttbart medium. Du kan öka eller minska skyddsomfattningen genom att lägga till/ta bort objekt som ska genomsökas eller genom att ändra typen av filer som ska genomsökas. Du kan t.ex. välja att bara genomsöka.exe-filer som körs från nätverksenheter. Tänk på följande när du väljer filtyper: Risken för att skadlig kod tränger in i filer av flera olika filformat (t.ex. txt-filer) och sedan aktiveras är ganska liten. Men det finns också filer i filformat som innehåller eller kan innehålla en körbar kod (t.ex..exe,.dll och.doc). Risken för inträngning och aktivering av skadlig kod i sådana filer är ganska hög. Angriparen kan skicka ett virus till din dator i en körbar fil som döpts om till att vara en (skenbar) txt-fil. Om du valt genomsökning av filer efter filtillägg, hoppas en sådan fil över vid sökningen. Om genomsökning av filer efter format valts kommer Fil Antivirus analysera filhuvudet oavsett filtillägg och avslöja att filen är en.exe-fil. En sådan fil genomsöks fullständigt för virus. För att redigera söklistan för objekt 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Allmänt och under Skyddsomfattning, öppna fönstret för val av objekt genom att klicka på länken Lägg till. 6. I fönstret Välj objektet som ska sökas väljer du ett objekt och klickar på Lägg till. 7. När du har lagt till alla önskade objekt klickar du på knappen OK i fönstret för Välj objekt att genomsöka. 8. För att ta bort ett objekt från söklistan, kryssa av kryssrutan intill objektet. 77

78 A N V Ä N D A R G U I D E För att ändra typen av objekt som ska genomsökas: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas och på fliken Allmänt, ange önskade värden under Filtyper. ÄNDRA OCH ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSNIVÅN Beroende på faktiska behov kan du välja en av de förinställda säkerhetsnivåerna för filer/minne, eller så kan du själv ställa in Fil Antivirus. När du konfigurerar Fil Antivirus kan du alltid återställa de rekommenderade inställningarna. De här inställningarna anses vara optimala och rekommenderas av Kaspersky Lab. De grupperas i den rekommenderade säkerhetsnivån. Innan du aktiverar en låg säkerhetsnivå rekommenderar vi att du kör en fullständig genomsökning av datorn (se avsnittet "Hur en full sökning efter virus på din dator utförs" på sidan 43) med hög säkerhetsnivå. För att ändra aktuell säkerhetsnivå för filer och minne: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Säkerhetsnivå, ställ in den önskade säkerhetsnivån eller klicka på knappen Inställningar för att modifiera inställningarna manuellt. Om du ändrar inställningarna manuellt ändras säkerhetsnivåns namn till Anpassad. För att återställa standardinställningarna för skyddet: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Standardnivå i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. ÄNDRA SÖKLÄGE Sökläget är det villkor som aktiverar funktionen Fil Antivirus. Standardinställningen för Kaspersky Small Office Security är Smart läge, som bestämmer om objektet ska genomsökas baserat på de åtgärder som vidtagits beträffande objektet. När du t.ex. arbetar med ett Microsoft Office-dokument söker Kaspersky Small Office Security igenom filen när den först öppnades och senast stängdes. Mellanliggande operationer som skriver över filen leder inte till att den genomsöks. Du kan ändra sökläget för objektet. Sökläget bör väljas utifrån de filer du oftast arbetar med. 78

79 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att ändra sökläget för objektet: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, välj önskat läge under Sökläge, på fliken Ytterligare. ANVÄNDA HEURISTISK ANALYS Under sökning efter virus används alltid signaturanalys: Kaspersky Small Office Security jämför objektet som hittats med poster i databasen. För att göra skyddet mer effektivt kan du använda heuristisk analys (dvs. analys av de aktiviteter som ett objekt utför i systemet). Analysen gör att nya skadliga objekt kan upptäckas som ännu inte är beskrivna i databaserna. För att avaktivera eller aktivera den heuristiska analysen: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Prestanda, under Sökmetoder, markera kryssrutan Heuristisk analys och ange detaljnivån på sökningen. Kryssa av rutan Heuristisk analys om du inte vill använda denna sökmetod. SÖKTEKNIK Förutom heuristisk analys kan du använda särskilda teknologier som höjer sökhastigheten i objekt, genom att utesluta filer som inte ändrats sedan de genomsöktes senast. För att aktivera teknikerna för objektsökning: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Ytterligare och i sektionen Sökmetoder, välj de önskade värdena. ÄNDRA ÅTGÄRDER SOM SKA UTFÖRAS PÅ UPPTÄCKTA OBJEKT Om det upptäcks infekterade eller möjligt infekterade objekt vidtar programmet en åtgärd utifrån det valda funktionsläget: automatiskt eller interaktivt (se avsnittet "Fil Antivirus" på sidan 75). Du kan modifiera den angivna åtgärden. För att ändra den angivna åtgärd som ska utföras på upptäckta objekt: 79

80 A N V Ä N D A R G U I D E 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. I fönstrets vänstra del, under Åtgärd, välj önskad åtgärd. GENOMSÖKNING AV KOMPRIMERADE FILER En vanlig metod för att dölja virus är att bädda in dem i komprimerade filer: arkiv, databaser, osv. För att upptäcka virus som har dolts på detta sätt måste en komprimerad fil packas upp, vilket kan sänka genomsökningshastigheten märkbart. För varje typ av sammansatt fil kan du välja att antingen söka efter virus i alla filer eller enbart i nya. Som standard söker Kaspersky Small Office Security endast igenom inbäddade OLE-objekt. Excel-blad och makron som är inbäddade i en Microsoft Word-fil). Installationspaket och filer som innehåller OLE-objekt körs när de öppnas, varför de är mer skadliga än arkiv. När stora komprimerade filer genomsöks kan den inledande uppackningen ta lång tid. Tiden kan minskas genom att aktivera uppackning av komprimerade filer, som överskrider en angiven filstorlek, i bakgrunden. Om ett skadligt objekt upptäcks vid arbete med en sådan fil kommer programmet att meddela dig om det. Du kan begränsa den maximala storleken för den sammansatta fil som genomsöks. Sammansatta filer som är större än det angivna värdet söks inte igenom. För att modifiera listan med genomsökta sammansatta filer: 1. Öppna programmets huvudfönster. 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Prestanda och i sektionen Sök i sammansatta filer, välj de önskade typerna av sammansatta filer som ska genomsökas. För att ställa in den maximala storleken på sammansatta filer som ska genomsökas: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Prestanda och under Sök i komprimerade filer, klicka på knappen Ytterligare. 6. I fönstret för Komprimerade filer som öppnas, kryssa i kryssrutan Packa inte upp stora komprimerade filer och ange den maximala filstorleken. När stora filer skiljs ut från arkiv genomsöks de även om kryssrutan Packa inte upp stora komprimerade filer är ikryssad. För att packa upp stora komprimerade filer i bakgrunden: 80

81 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Prestanda och under Sök i komprimerade filer, klicka på knappen Ytterligare. 6. Markera rutan Extrahera komprimerade filer i bakgrunden i fönstret Komprimerade filer och ange minimistorleken för filen i fältet nedan. SÖKOPTIMERING Du kan minska tiden för sökningen och snabba upp Kaspersky Small Office Security. Detta kan uppnås genom att enbart söka igenom nya filer och de filer som har ändrats sedan de senast söktes igenom. Detta läge gäller både vanliga och komprimerade filer. För att söka i endast nya och ändrade filer: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Fil Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Prestanda och i sektionen Sökoptimering, markera i rutan Sök endast i nya och ändrade filer. E-POST ANTIVIRUS Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. E-post Antivirus söker igenom inkommande och utgående e-post för skadliga objekt. Komponenten startar när operativsystemet startar och körs hela tiden, den söker igenom all e-postmeddelanden som skickas/tas emot via protokollen POP3, SMTP, IMAP, MAPI och NNTP, men även över krypterade anslutningar (SSL) via POP3 och IMAP (se avsnittet "Genomsöka krypterade anslutningar" på sidan 130). Komponentens användning visas genom programikonen i aktivitetsfältets notifikationsområde och ser ut som gång ett e-postmeddelande söks igenom. varje Programmet fångar upp varje meddelande som användaren skickar eller tar emot och bryter upp det till grundkomponenterna: meddelandehuvud, meddelandetext och bilagor. Meddelandetext och bilagor (inklusive bifogade OLE-objekt) söks igenom för närvaron av hot. Kaspersky Lab rekommenderar att du inte konfigurerar inställningarna i E-post Antivirus själv. I de flesta fall räcker det med att välja säkerhetsnivån (se avsnittet "Ändra och återställa säkerhetsnivån" på sidan 84). Du kan ange typen av meddelanden som ska sökas igenom och vilka sökmetoder som ska användas. Som standard är funktionsläget att använda posterna i programmets databas för sökningen efter hot alltid aktiverat. Dessutom kan du aktivera heuristisk analys. Vidare kan du aktivera filtrering av bilagor (se sidan 85), vilket möjliggör automatiska namnbyten eller borttagning av angivna filtyper. 81

82 A N V Ä N D A R G U I D E Om ett hot upptäcks, tilldelas objektet en status i Kaspersky Small Office Security enligt nedan: skadligt program (såsom ett virus eller en trojan); möjligt infekterad (misstänkt) status innebär att sökningen inte kunnat avgöra om objektet är infekterat eller inte. Filen kan innehålla en kodsekvens som kännetecknar ett virus, eller modifierad kod från ett känt virus. Programmet blockerar ett meddelande (se sidan 217), visar ett meddelande om ett upptäckt hot och vidtar den anvisade åtgärden. Du kan ändra vilka åtgärder som ska utföras när ett hot upptäcks (se avsnittet "Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt" på sidan 85). Om du arbetar i automatiskt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) och skadliga objekt upptäcks, tillämpas automatiskt de åtgärder i programmet som rekommenderas av experterna på Kaspersky Lab. För skadliga objekt blir åtgärden Desinficera. Ta bort om desinficering misslyckas för misstänkta objekt Flytta till Karantän. Om du arbetar i interaktivt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) visar Kaspersky Small Office Security ett meddelandefönster när ett skadlig objekt upptäcks. Här kan du välja en av de tillgängliga åtgärderna. En säkerhetskopia skapas i Kaspersky Small Office Security före desinfektion eller borttagning, så att du kan återställa eller desinficera senare. Misstänkta (möjligt infekterade) objekt sätts i karantän. Du kan aktivera automatisk genomsökning av objekt i karantän efter varje uppdatering. Efter att e-postmeddelandet framgångsrikt har desinficerats, blir det tillgängligt för användaren igen. Om desinficeringen misslyckades tas det infekterade objektet bort från meddelandet. Efter virussökningen infogas en speciell text i ämnesraden på e-postmeddelandet, som anger att meddelandet har behandlats av Kaspersky Small Office Security. Du kan vid behov avaktivera E-post Antivirus (se avsnittet "Aktivera och avaktivera E-post Antivirus" på sidan 83). Det finns ett inbyggt plugin-program för Microsoft Office Outlook (se avsnittet "Genomsökning av e-post i Microsoft Office Outlook" på sidan 86), som låter dig finjustera e-postklientens inställningar. Om du använder The Bat! kan Kaspersky Small Office Security användas tillsammans med andra antivirusprogram. I så fall konfigureras regler för hantering av e-posttrafik (se avsnittet "Genomsökning av e-post i The Bat!" på sidan 86) direkt i The Bat! Dessa inställningar gäller då istället för programmets inställningar. När du arbetar med andra e-postprogram (t.ex. Microsoft Outlook Express/Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Eudora och Incredimail), genomsöker E-post Antivirus e-post över protokollen SMTP, POP3, IMAP och NNTP. Observera att när du arbetar med e-postklienten Thunderbird, genomsöks inga e-postmeddelanden som överförs via IMAP om du använder något filter för flyttning av meddelanden från Inkorgen. 82

83 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera E-post Antivirus Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Använda heuristisk analys Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Filtrera bilagor Genomsökning av komprimerade filer Genomsökning av e-post i Microsoft Office Outlook Genomsökning av e-post i The Bat! AKTIVERA OCH AVAKTIVERA E-POST ANTIVIRUS Som standard är E-post Antivirus aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera E-post Antivirus. För att aktivera eller avaktivera E-post Antivirus: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera E-post Antivirus om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. SKAPA EN SKYDDSOMFATTNING Med skyddsomfattning avses de typer av meddelanden som ska genomsökas. Kaspersky Small Office Securityprogrammet genomsöker som standard både inkommande och utgående e-post. Om du har valt att endast söka igenom inkommande meddelanden, rekommenderar vi att du söker igenom utgående e- post när du först använder Kaspersky Small Office Security. Det är nämligen troligt att det finns maskar på datorn som kommer att distribueras samtidigt med e-posten. Du kan då undvika eventuellt massutskick av infekterad e-post från din dator. Skyddsomfattningen innefattar även inställningarna som används för integrering av E-post Antivirus i systemet, och protokollen som ska genomsökas. Som standard integreras E-post Antivirus-funktionen i e-postklienterna Microsoft Office Outlook och The Bat!. För att avaktivera sökningar för utgående e-post: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 83

84 A N V Ä N D A R G U I D E 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. Använd fliken Allmänt på det visade fönstret för att under Skyddsomfattning välja alternativet Endast inkommande meddelanden. För att välja de protokoll som ska genomsökas och de inställningar som ska integrera E-post Antivirus i systemet: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. Välj önskade inställningar på fliken Ytterligare i sektionen Anknytningsbarhet i fönstret som öppnas. ÄNDRA OCH ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSNIVÅN Beroende på faktiska behov kan du välja en av de förinställda säkerhetsnivåerna för e-post, eller så kan du själv ställa in E-post Antivirus. När du konfigurerar Fil Antivirus kan du alltid återställa de rekommenderade inställningarna. De här inställningarna anses vara optimala och rekommenderas av Kaspersky Lab. De grupperas i den rekommenderade säkerhetsnivån. För att ändra den förinställda säkerhetsnivån för e-post: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Säkerhetsnivå, ställ in den önskade säkerhetsnivån eller klicka på knappen Inställningar för att modifiera inställningarna manuellt. Om du ändrar inställningarna manuellt ändras säkerhetsnivåns namn till Anpassad. För att återställa standardinställningarna för E-postskydd: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. Klicka på knappen Standardnivå i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. ANVÄNDA HEURISTISK ANALYS Under användning av E-post Antivirus används alltid signaturanalys: Kaspersky Small Office Security jämför objektet som hittats med poster i databasen. För att göra skyddet mer effektivt kan du använda heuristisk analys (dvs. analys av de aktiviteter som ett objekt utför i systemet). Analysen gör att nya skadliga objekt kan upptäckas som ännu inte är beskrivna i databaserna. 84

85 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att avaktivera eller aktivera den heuristiska analysen: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Allmänt, kryssa i kryssrutan Heuristisk analys och ange detaljnivån för genomsökning under Sökmetoder. Kryssa av rutan Heuristisk analys om du inte vill använda denna sökmetod. ÄNDRA ÅTGÄRDER SOM SKA UTFÖRAS PÅ UPPTÄCKTA OBJEKT Om det upptäcks infekterade eller möjligt infekterade objekt vidtar programmet en åtgärd utifrån det valda funktionsläget: automatiskt eller interaktivt. Du kan modifiera den angivna åtgärden. För att ändra den angivna åtgärd som ska utföras på upptäckta objekt: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. I fönstrets vänstra del, under Åtgärd, välj önskad åtgärd. FILTRERA BILAGOR Skadliga program sprids ofta via e-post och bifogade i meddelanden som objekt. För att skydda din dator från t.ex. automatisk start av bifogade filer kan du aktivera filtrering av bilagor, som automatiskt kan döpa om eller ta bort filer av angivna typer. För att aktivera filtrering av bilagor: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. Använd fliken Filter för bilagor på fönstret som visas för att välja filterläget för bilagor. När du väljer något av de två senaste lägena aktiveras listan över filtyper (filtillägg). Där kan du välja de önskade typerna eller lägga till en mask för att välja en ny typ. För att välja en ny typ av mask, klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret för Skriv in namn på filmask och mata in den nödvändiga informationen. GENOMSÖKNING AV KOMPRIMERADE FILER En vanlig metod för att dölja virus är att bädda in dem i komprimerade filer: arkiv, databaser, osv. För att upptäcka virus som har dolts på detta sätt måste en komprimerad fil packas upp, vilket kan sänka genomsökningshastigheten märkbart. 85

86 A N V Ä N D A R G U I D E Du kan aktivera/avaktivera sökningen av bifogade arkiv och begränsa den maximala storleken för arkiv som ska genomsökas. Om datorn inte skyddas av ett lokalt nätverksprogram och det inte finns någon proxyserver eller brandvägg när du ansluter till Internet, bör du inte avaktivera genomsökning av bifogade arkiv. För att konfigurera inställningarna för genomsökning av komprimerade filer: 1. Öppna programmets huvudfönster. 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten E-post Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. Använd fliken Allmänt i det visade fönstret för att definiera nödvändiga inställningar. GENOMSÖKNING AV E-POST I MICROSOFT OFFICE OUTLOOK Om du använder Microsoft Office Outlook som din e-postklient kan du modifiera ytterligare inställningar för virussökningar. När du installerar Kaspersky Small Office Security, installeras ett speciellt pluginprogram i Microsoft Office Outlook. Med det kan du snabbt konfigurera inställningarna för E-post Antivirus, och även bestämma när e-posten söks igenom efter farliga objekt. Pluginprogrammet visas på fliken E-postskydd som du hittar i menyn Verktyg Alternativ. För att definiera rätt tidpunkt för genomsökning av e-post: 1. Öppna Microsoft Outlook. 2. Välj Verktyg Alternativ i programmenyn. 3. Använd fliken E-postskydd att göra nödvändiga inställningar. GENOMSÖKNING AV E-POST I THE BAT! Åtgärder som vidtas mot infekterade e-postobjekt i The Bat! definieras med hjälp av programmets egna verktyg. Inställningarna i E-post Antivirus (exempelvis vad gäller genomsökning, med avseende på farliga objekt, av inkommande och utgående e-post, åtgärder som ska visas och undantag) ignoreras. Det enda The Bat!-programmet tar med i beräkningen är genomsökning av bifogade arkiv. Skyddsinställningarna för e-post gäller för alla antiviruskomponenter på datorn som är kompatibla med The Bat!. Observera att inkommande e-postmeddelanden först genomsöks av E-post Antivirus och först därefter av pluginprogrammet för The Bat!. Du får omedelbart ett meddelande från Kaspersky Small Office Security när ett skadligt objekt upptäcks. Om du väljer åtgärden Desinfektera (Ta bort) i meddelandefönstret för E-post Antivirus, utförs åtgärder för att ta bort hotet. Om du väljer alternativet Ignorera i meddelandefönstret kommer objektet att desinficeras av pluginprogrammet för The Bat!. När e-postmeddelanden skickas genomsöks de först av plugin-programmet och sedan av E- post Antivirus. Du måste definiera följande kriterier: vilken e-postström (inkommande eller utgående) som ska genomsökas; 86

87 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R när e-postobjekten ska genomsökas (när ett meddelande öppnas, innan det sparas på hårddisken); vilka åtgärder som vidtas av e-postklienten om skadliga objekt upptäcks i e-postmeddelanden. Du kan t.ex. välja: Försök att desinficera infekterade delar Försök görs att desinficera infekterade e-postobjekt, och om objektet inte kan desinficeras lämnas det kvar i e-postmeddelandet. Ta bort infekterade delar Skadliga objekt tas bort i e-postmeddelandet, oavsett om de är infekterade eller misstänks vara infekterade. The Bat! placerar som standard alla infekterade e-postmeddelanden i karantän utan att försöka desinficera dem. The Bat! ger inga speciella huvuden i e-postmeddelanden som innehåller skadliga objekt. För att ställa in regler för e-postskydd i The Bat!: 1. Öppna huvudfönstret för The Bat!. 2. Välj alternativet Inställningar i menyn Egenskaper i e-postklienten. 3. Välj objektet Virusskydd från inställningsträdet. WEBB ANTIVIRUS Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. När du använder Internet utsätts informationen som finns på datorn för risken att infekteras av skadliga program. Dessa kan infiltrera din dator när du laddar ned programvara, eller när du surfar på säkra webbplatser, som angripits av hackers innan du öppnade dem. Dessutom kan nätverksmaskar tränga in i datorn innan du öppnar en webbsida eller ladda ned en fil, bara på grund av att datorn är ansluten till Internet. Programmet Webb Antivirus gör det säkrare på Internet. Webb Antivirus skyddar datorn mot data som hämtas via http-, https och ftp-protokoll och hindrar även att skadliga skript körs på datorn. Webbskyddet övervakar endast dataströmmen som passerar genom de portar som finns på listan över övervakade portar. En lista över de vanligaste portarna som används för att överföra data ingår i programpaketet för Kaspersky Small Office Security. Om du använder portar som inte finns med på listan, lägg till dem på listan över övervakade portar (se avsnittet "Skapa en lista över övervakade portar" på sidan 133) för att säkerställa att dataströmmar som går via dessa skyddas. En samling inställningar kallade säkerhetsnivånavgör hur dataströmmen genomsöks (se avsnittet "Ändra och återställa säkerhetsnivån" på sidan 89). Om E-post Antivirus upptäcker ett hot utförs den tilldelade åtgärden. Kaspersky Lab rekommenderar att du inte konfigurerar Webb Antivirus-inställningarna själv. I de flesta fall räcker det med att välja en lämplig säkerhetsnivå. Komponentfunktionsalgoritm Webb Antivirus skyddar data som når din dator via eller lämnar den via http, https eller ftp, samt hindrar även att skadliga skript körs på datorn. Som standard är genomsökning av säkra anslutningar (via HTTPS) avaktivera, du kan aktivera och konfigurera denna (se avsnittet "Genomsöka krypterade anslutningar" på sidan 130). 87

88 A N V Ä N D A R G U I D E Data skyddas med följande algoritm: 1. Alla webbsidor och filer som du öppnar, eller som öppnas med ett program via HTTP-, HTTPS- eller FTPprotokollet, fångas upp av Webb Antivirus, som söker igenom dem efter skadlig kod. Skadliga objekt upptäcks både med hjälp av databaser och med den heuristiska algoritmen i Kaspersky Small Office Security. Databaserna innehåller beskrivningar av alla skadliga program som hittills är kända och metoder för att oskadliggöra dem. Den heuristiska algoritmen kan upptäcka nya virus som ännu inte kommit in i databaserna. 2. Efter analysen kan du vidta följande åtgärder: Om en webbsida eller ett objekt som användaren öppnar innehåller skadlig kod, blockeras åtkomsten till dessa. Ett meddelande talar om att objektet eller sidan har infekterats. Om en fil eller webbsida inte innehåller skadlig kod, blir den omedelbart tillgänglig för användaren igen. Skript genomsöks enligt följande algoritm: 1. Varje skript som körs fångas upp av Webb Antivirus och analyseras för skadlig kod. 2. Om skriptet innehåller skadlig kod, blockerar Webb Antivirus skriptet och informerar användaren i ett särskilt popup-meddelande. 3. Om ingen skadlig kod upptäcks i skriptet, körs det. Webb Antivirus upptäcker bara skript som använder funktionen Windows Script Host. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Webb Antivirus Ändra och återställa säkerhetsnivån Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Blockera farliga skript Kontroll av webbaddresser med hjälp av databaser för misstänkta webbadresser och nätfiskeadresser Använda heuristisk analys Sökoptimering Kaspersky URL-rådgivare Skapa en lista över tillförlitliga adresser AKTIVERA OCH AVAKTIVERA WEBB ANTIVIRUS Som standard är Webb Antivirus aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera Webb Antivirus. För att aktivera eller avaktivera Webb Antivirus: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 88

89 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Webb Antivirus om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. ÄNDRA OCH ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSNIVÅN Beroende dina faktiska behov kan du välja en av de förinställda säkerhetsnivåerna eller konfigurera Webb Antivirus själv. När du konfigurerar Fil Antivirus kan du alltid återställa de rekommenderade inställningarna. De här inställningarna anses vara optimala och rekommenderas av Kaspersky Lab. De grupperas i den rekommenderade säkerhetsnivån. Ändra den förinställda säkerhetsnivån för webbtrafik enligt följande: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Säkerhetsnivå, ställ in den önskade säkerhetsnivån eller klicka på knappen Inställningar för att modifiera inställningarna manuellt. Om du ändrar inställningarna manuellt ändras säkerhetsnivåns namn till Anpassad. För att återställa förvalda skyddsinställningar för Webbtrafik: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Standardnivå i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. ÄNDRA ÅTGÄRDER SOM SKA UTFÖRAS PÅ UPPTÄCKTA OBJEKT Om det upptäcks infekterade eller möjligt infekterade objekt vidtar programmet en åtgärd utifrån det valda funktionsläget: automatiskt eller interaktivt. Om du arbetar i automatiskt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) och skadliga objekt upptäcks, tillämpas automatiskt de åtgärder i programmet som rekommenderas av experterna på Kaspersky Lab. För skadliga objekt blir åtgärden Desinficera. Ta bort om desinficering misslyckas för misstänkta objekt Flytta till Karantän. Om du arbetar i interaktivt läge (se avsnittet "Använda interaktivt skyddsläge" på sidan 38) visar Kaspersky Small Office Security ett meddelandefönster när ett skadlig objekt upptäcks. Här kan du välja en av de tillgängliga åtgärderna. För att ändra den angivna åtgärd som ska utföras på upptäckta objekt: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Till höger i fönstret och i sektionen Åtgärd, välj önskad åtgärd. 89

90 A N V Ä N D A R G U I D E BLOCKERA FARLIGA SKRIPT Webb Antivirus söker igenom alla skript som bearbetats i Microsoft Internet Explorer, samt alla WSH-skript (såsom JavaScript och Visual Basic-skript) som startas när du arbetar på datorn. Om ett skript utgör ett hot för din dator, blockeras det. För att Webb Antivirus ska kunna söka igenom och blockera skript: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster Webb Antivirus som öppnas, under Ytterligare, markera kryssrutan Blockera farliga skript i Microsoft Internet Explorer. Om den här kryssrutan är avmarkerad, markera den. KONTROLL AV WEBBADDRESSER MED HJÄLP AV DATABASER FÖR MISSTÄNKTA WEBBADRESSER OCH NÄTFISKEADRESSER Webb Antivirus söker igenom webbtrafiken för virus och kontrollerar om länkarna ingår i listan över misstänkta webbadresser eller nätfiskeadresser. Genom att kontrollera länkarna som finns i listan över nätfiskeadresser är det möjligt att undvika nätfiskeangrepp, vilka ser ut som e-postmeddelanden från förmenta finansiella institutioner och innehåller dessa organisationers länkar till webbplatser. Texten i meddelandet försöker övertyga läsaren att klicka på länken och mata in konfidentiell information i fönstret som öppnas, t.ex. ett kreditkortsnummer eller en inloggning och ett lösenord till en Internetbank där ekonomiska transaktioner kan komma att utföras. Ett nätfiskeangrepp kan vara förtäckt, t.ex. kan det bestå av ett brev som skickas i din banks namn med en länk till den officiella webbplatsen. När du klickar på länken öppnas en exakt kopia av bankens webbplats och t.o.m. rätt adress i webbläsaren, trots att det är en falsk webbplats. Alla åtgärder som du utför härefter på webbplatsen kan spåras och användas för att stjäla dina pengar. Listorna över nätfiskeadresser levereras med Kaspersky Small Office Security. Då länkar till nätfiskewebbplatser kan skickas inte bara i e-post, utan även från andra källor, t.ex. via icq-meddelanden, övervakar Webb Antivirus försök att få åtkomst till en nätfiskewebbplats på webbtrafiknivå och blockerar åtkomst till sådana platser. För att konfigurera Webb Antivirus för att kontrollera webbadresser mot databaser för misstänka webbadresser och nätfiskewebbadresser, utför följande: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret för Webb Antivirus som öppnas och i sektionen Sökmetoder, ska rutan Kontrollera om webbadresser listas i databasen med misstänkta webbadresser och Kontrollera om webbadresser listas i databasen med nätfiskeadresser vara ikryssade. Om dessa rutor är avkryssade, aktivera dem. ANVÄNDA HEURISTISK ANALYS Under användning av E-post Antivirus används alltid signaturanalys: Kaspersky Small Office Security jämför objektet som hittats med poster i databasen. 90

91 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att göra skyddet mer effektivt kan du använda heuristisk analys (dvs. analys av de aktiviteter som ett objekt utför i systemet). Analysen gör att nya skadliga objekt kan upptäckas som ännu inte är beskrivna i databaserna. För att avaktivera eller aktivera den heuristiska analysen: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret för Webb Antivirus som öppnas och i sektionen Sökmetoder, kryssa i rutan Heuristisk analys och ange detaljnivån för genomsökningen. Kryssa av rutan Heuristisk analys om du inte vill använda denna sökmetod. SÖKOPTIMERING Webb Antivirus cachelagrar fragment från objekt som laddats ner från Internet, vilket effektiviserar sökningen efter skadliga objekt. Att buffra objekt ökar emellertid bearbetningstiden för objekt. Detta kan orsaka problem vid kopiering och bearbetning av stora objekt. För att optimera arbetet med objekt som laddats ned från Internet kan du begränsa buffringstiden för objektens delar. För att begränsa trafikcachningstid: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret för Webb Antivirus som öppnas och i sektionen Sökoptimering, kryssa i rutan Begränsa trafikcachningstid och mata in tidsvärdet (i sekunder) i fältet till höger. KASPERSKY URL-RÅDGIVARE Kaspersky Small Office Security har en sökmodul för webbadresser som hanteras av Webb Antivirus. Den här modulen är inbyggd i Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox i form av ett plugin-program. I denna modul kontrolleras om länkar på webbsidor finns med i listan över misstänkta webbplatser eller webbadresser som misstänks för nätfiske. Du kan skapa en lista över webbplatser vars innehåll inte kommer att kontrolleras vad gäller misstänkta adresser och adresser som knyts till nätfiske, eller en lista över webbplatser vilkas innehåll måste genomsökas. Du kan också fullständigt utesluta genomsökningen av webbadresser. Så här aktiverar du genomsökning av webbadresser: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. Markera kryssrutan Markera misstänka webbplatser och webbplatser som används för nätfiske i Microsoft Internet Explorer och Mozilla Firefox i avsnittet Ytterligare i fönstret Webb Antivirus som öppnas. 91

92 A N V Ä N D A R G U I D E För att skapa en lista över webbplatser vars innehåll inte kommer att genomsökas vad gäller misstänkta adresser och adresser som knyts till nätfiske: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret för Webb Antivirus som öppnas, klicka på knappen Inställningar i sektionen Ytterligare. 6. Markera alternativet På alla webbplatser och klicka på Undantag i det fönster Kaspersky URL-rådgivare som öppnas. 7. I fönstret för Lista på tillförlitliga webbadresser som öppnas, skapa den lista på webbadresser där innehållet inte ska sökas igenom för misstänkta webbadresser eller nätfiskeadresser. För att skapa en lista över webbplatser som ska genomsökas efter misstänkta webbadresser och nätfiskeadresser: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret för Webb Antivirus som öppnas, klicka på knappen Inställningar i sektionen Ytterligare. 6. I fönstret Kaspersky URL-rådgivare som öppnas, markerar du På alla markerade webbsidor och klickar på Välj. 7. I det fönster Lista på tillförlitliga webbadresser som öppnas, skapa den lista på webbadresser där innehållet inte ska sökas igenom för misstänkta webbadresser eller nätfiskeadresser. SKAPA EN LISTA ÖVER TILLFÖRLITLIGA ADRESSER Du kan skapa en lista över adresser vars innehåll du litar på helt och hållet. Webb Antivirus kommer inte att analysera data från dessa adresser för skadliga objekt. Detta alternativ kan väljas i de fall då Webb Antivirus stör nerladdning av en viss fil från en känd webbplats. Skapa en lista över tillförlitliga webbadresser: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Webb Antivirus. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret Webb Antivirus som öppnas, i avsnittet Sökoptimering, markerar du Sök inte igenom HTTP-trafik från tillförlitliga webbadresser och klickar på Välj. 6. I fönstret för Lista på tillförlitliga webbadresser som öppnas, skapa listan över adresser som erbjuder ett tillförlitligt innehåll. Om du behöver tillfälligt utesluta en adress från den tillförlitliga listan behöver du inte ta bort den om du avmarkerar motsvarande kryssruta till vänster blir resultatet det samma. 92

93 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SNABBMEDDELANDESKYDD Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus söker igenom snabbmeddelandeklienters trafik (de så kallade snabbmeddelandetjänsterna). Snabbmeddelanden kan innehålla länkar till misstänkta webbplatser och till webbplatser som hackare med avsikt använder för organiserade nätfiskeattacker. Skadliga program utnyttjar snabbmeddelandeklienter för att skicka skräppost och länkar till programmen (eller programmen själva), vilka stjäl användarens id-nummer och lösenord. Kaspersky Small Office Security säkerställer säker funktion för flera olika snabbmeddelandeprogram, inklusive ICQ, MSN, AIM och Yahoo! Messenger, Jabber, Google Talk, Mail.Ru Agent och IRC. Några snabbmeddelandeklienter, som t.ex. Yahoo! Messenger och Google Talk använder krypterade anslutningar. För att söka igenom den trafik som genereras av dessa program måste du aktivera sökning efter säkra anslutningar (se sidan 130). Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus fångar upp meddelandena och kontrollerar dem med avseende på skadliga objekt eller webbadresser. Du kan välja de typer av meddelanden (se sidan 94) om ska sökas igenom och flera olika sökmetoder. Om hot upptäcks i ett meddelande, ersätter Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus meddelandet med ett varningsmeddelande som visas för användaren. Filer som överförs via snabbmeddelandeklienter söks igenom av Fil Antivirus (se sidan 75) när du försöker spara dem. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Snabbmeddelandeskydd Skapa en skyddsomfattning Välja sökmetod AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SNABBMEDDELANDESKYDD Som standard är Snabbmeddelandeskydd aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera Snabbmeddelandeskydd. För att aktivera eller avaktivera Snabbmeddelandeskydd: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Snabbmeddelandeskydd om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. 93

94 A N V Ä N D A R G U I D E SKAPA EN SKYDDSOMFATTNING Med skyddsomfattning avses de typer av meddelanden som ska genomsökas. Kaspersky Small Office Securityprogrammet genomsöker som standard både inkommande och utgående e-post. Om du vet med dig att dina meddelanden inte innehåller skadliga objekt kan du avaktivera sökningen av utgående trafik. För att avaktivera genomsökningen av utgående meddelanden: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret, under Skyddsomfattning, välj alternativet Endast inkommande meddelanden. VÄLJA SÖKMETOD Sökmetoder består av att webbadresser i snabbmeddelandeklienter genomsöks och jämförs med de i listan över misstänkta webbadresser och / eller listan över nätfiskeadresser. För att göra skyddet mer effektivt kan du använda heuristisk analys (dvs. analys av de aktiviteter som ett objekt utför i systemet). Analysen gör att nya skadliga objekt kan upptäckas som ännu inte är beskrivna i databaserna. När heuristisk analys används körs varje skript som finns i en snabbmeddelandeklient i en skyddad miljö. Om detta skripts aktiviteter är typiska för skadliga objekt, är objektet troligtvis skadligt eller misstänkt. Den heuristiska analysen används som standard. För att genomsöka länkar med hjälp av databasen med misstänkta webbadresser: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Sökmetoder, kryssa i rutan Kontrollera om webbadresser listas i databasen med misstänkta webbadresser. För att genomsöka länkar i meddelandena med användning av databasen med nätfiskeadresser: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Sökmetoder, kryssa i rutan Kontrollera om webbadresser listas i databasen med misstänkta webbadresser. För att aktivera heuristisk analys: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Sökmetoder, kryssa i rutan Heuristisk analys och definiera önskad söknivå. 94

95 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SKRÄPPOSTSKYDD Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. I Kaspersky Small Office Security ingår Skräppostskydd, en komponent som möjliggör upptäckt av oönskade meddelanden (skräppost) och deras behandling i överrensstämmelse med dina regler i e-postklienten. Det sparar tid vid arbete med e-post. Skräppostskyddet integreras i följande e-postklienter som ett plugin-program: Microsoft Office Outlook (på sidan 109) Microsoft Outlook Express (Windows Mail) (på sidan 109) The Bat! (på sidan 110) Thunderbird (på sidan 111). Använd listorna över blockerade och tillåtna avsändare för att ange adresserna från vilka meddelanden ska kunna igenkännas som vanlig post eller skräppost. Du kan också tilldela skräppoststatus till alla meddelanden som inte är adresserade direkt till dig (se sidan 104). Dessutom kan skräppostskyddet kontrollera om ett meddelande innehåller tillåtna och blockerade fraser, samt fraser från listan över anstötliga uttryck. Komponenten måste läras upp (se avsnittet "Lära upp skräppostskyddet" på sidan 97) för att igenkänningen av skräppost och vanlig post ska bli effektiv. Komponentfunktionsalgoritm Skräppostskyddet använder en självinlärningsalgoritm som lär komponenten att urskilja skräppost och vanlig e-post mer exakt. Innehållet i meddelandet används som datakälla för algoritmen. Skräppostskyddets arbete går att dela in i två faser: 1. Dels tillämpas strikta filtreringskriterier på ett meddelande. Med hjälp av villkoren kan meddelanden snabbt bedömas som skräppost eller vanlig e-post. Skräppostskyddet ger meddelandet statusen skräppost eller inte skräppost, sökningen stoppas och meddelandet överförs till e-postklienten för behandling (se steg 1 till 5 i algoritmen nedan). 2. Dels granskas de meddelanden som klarat de noggranna urvalskriterierna i de tidigare stegen. Sådana meddelanden kan inte entydigt betraktas som skräppost. Skräppostskyddet måste då beräkna sannolikheten för att meddelandet är skräppost. Algoritmen består av följande steg: 1. Avsändaradresser kontrolleras om de finns med i listorna över tillåtna respektive blockerade avsändare. Om en avsändares adress är tillåten får meddelandet statusen Inte skräppost. Om en avsändares adress finns med i den svarta listan får meddelandet statusen Skräppost. 2. Om ett meddelande skickas med Microsoft Exchange Server och genomsökningen av sådana meddelanden har avaktiverats, får meddelandet statusen inte skräppost. 3. En analys av meddelandet utförs för att kontrollera om det innehåller strängar från listan över tillåtna fraser. Det räcker med att en rad från listan hittas för att meddelandet ska få statusen inte skräppost. Det här steget hoppas över som standard. 4. Skräppostskydd analyserar ett meddelande och kontrollerar om det innehåller strängar från listan över blockerade fraser eller listan över obscena ord. När ord från de här listorna återfinns i ett meddelande 95

96 A N V Ä N D A R G U I D E summeras deras viktkoefficienter. Om det totala koefficienttalet överstiger 100 får meddelandet statusen skräppost. Det här steget hoppas över som standard. 5. Om texten i meddelandet innehåller en adress som finns i databasen med nätfiskeadresser eller misstänkta webbadresser, får meddelandet statusen Skräppost. 6. E-post analyseras med hjälp av heuristiska regler. Om egenskaper som kännetecknar skräppost upptäcks, ökar förstås sannolikheten att det handlar om detta. 7. E-post analyseras med användning av GSG-teknik. Under tiden analyserar skräppostskyddet de bilder som bifogats e-postmeddelandet. Om det vid analysen upptäcks egenskaper som är typiska för skräppost, ökar sannolikheten för att meddelandet är skräppost. 8. Programmet analyserar bifogade dokument i.rtf-format. Bifogade dokument söks igenom efter egenskaper som kännetecknar skräppost. När analysen är klar beräknas hur mycket sannolikheten har ökat för att det rör sig om skräppost. Den här tekniken är avaktiverad som standard. 9. Meddelandet genomsöks efter förekomsten av andra egenskaper som kännetecknar skräppost. Varje ytterligare egenskap som identifieras ökar sannolikheten för att det rör sig om ett skräppostmeddelande. 10. Om du har lärt upp skräppostskyddet genomsöks meddelandet med ibayes-teknik. Den självinlärande ibayesalgoritmen beräknar sannolikheten för att ett meddelande är skräppost på grundval av hur ofta typiska skräppostfraser förekommer i texten. Meddelandeanalys bestämmer sannolikheten för att meddelandet är skräppost och uttrycker detta som ett skräppostklassningsvärde. Statusen Skräppost eller Trolig skräpposttilldelas ett meddelande beroende på de angivna tröskelvärdena för skräppostklassning (se avsnittet "Reglera skräppostklassificeringens tröskelvärden" på sidan 106). Lägger produkten som standard till, i ämnesraden för skräppost- och möjliga skräppostmeddelanden, etiketten [!! SKRÄPPOST] eller [?? Trolig skräppost] (se avsnittet "Lägga till en etikett i meddelandets ämnesrad" på sidan 107). Därefter behandlas varje meddelande i enlighet med dina regler definierade för e-postklienter (se avsnittet "Konfigurera e-postklienternas skräppostbehandling" på sidan 109). I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Skräppostskydd Ändra och återställa säkerhetsnivån Lära upp skräppostskyddet Genomsöka länkar i meddelanden Upptäcka skräppost genom fraser och adresser. Skapa listor Reglera skräppostklassificeringens tröskelvärden Använda ytterligare skräppostfiltreringsfunktioner Välja igenkänningsalgoritm för skräppost Lägga till en etikett i meddelandets ämnesrad filtrera e-postmeddelanden på servern E-postutskick Utesluta meddelanden från Microsoft Exchange Server i sökningen Konfigurera e-postklienternas skräppostbehandling

97 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SKRÄPPOSTSKYDD Som standard är Skräppostskydd aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera Skräppostsskydd. För att aktivera eller avaktivera Skräppostskydd: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Skräppostskydd om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. ÄNDRA OCH ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSNIVÅN Beroende på ditt faktiska behov kan du välja en av de förinställda säkerhetsnivåerna för e-post, eller själv ställa in E-post Antivirus. När du konfigurerar Fil Antivirus kan du alltid återställa de rekommenderade inställningarna. De här inställningarna anses vara optimala och rekommenderas av Kaspersky Lab. De grupperas i den rekommenderade säkerhetsnivån. Så här ändrar du känslighetsnivån för skräppostskyddet: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Säkerhetsnivå, ställ in den önskade säkerhetsnivån eller klicka på knappen Inställningar för att modifiera inställningarna manuellt. Om du ändrar inställningarna manuellt ändras säkerhetsnivåns namn till Anpassad. För att återställa standardinställningarna för skräppostskyddet: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Standardnivå i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. LÄRA UPP SKRÄPPOSTSKYDDET Ett av de mest effektiva verktygen för skräppostidentifiering är den självinlärande ibayes-algoritmen. Programmet använder algoritmen för att utifrån fraserna i ett meddelande bestämma vilken status som ska tilldelas meddelandet. Innan den kan börja användas ska exempelsträngar från användbar e-post och skräppost skickas till ibayesalgoritmen, dvs. den måste läras upp. Det finns flera olika tillvägagångssätt för att träna upp skräppostskyddet: Använd inlärningsguiden (paketinlärning). Att lära upp med hjälp av inlärningsguiden är att föredra när skräppostskyddet ska börja användas. 97

98 A N V Ä N D A R G U I D E Lära upp skräppostskyddet med hjälp av utgående meddelanden. Inlärningen utförs under hanteringen av meddelanden i e-postklienten med hjälp av tillämpliga knappar och menyval. Inlärning under arbetet med skräppostrapporter. I DETTA AVSNITT: Använda inlärningsguiden Upplärning med utgående e-post Använda e-postklientens gränssnittselement Lägga till en adress till listan över tillåtna avsändare Inlärning med hjälp av rapporter ANVÄNDA INLÄRNINGSGUIDEN Med inlärningsguiden kan du lära upp skräppostskyddet i batchläget. Ange i sådana fall vilka mappar för konton i Microsoft Office Outlook eller Outlook Express (Windows Mail) som innehåller skräppost respektive vanlig e-post. För att lära upp skräppostigenkänningen måste minst 50 vanliga meddelanden och 50 oönskade meddelanden användas. ibayes kommer inte att fungera förrän dessa steg har slutförts. För att spara tid sker inlärningsprocessen för inlärningsguiden på endast 50 av e-postmeddelandena från varje vald mapp. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. För att starta guiden: 1. Öppna programmets huvudfönster. 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Lär upp i sektionen Skräppostskyddsinlärning inom den högra delen av fönstret. Medan inlärningen pågår mot "bra" e-post kommer programmet automatiskt att lägga till adresser för motsvarande avsändare av meddelandena i listan över tillåtna avsändare. Du kan avaktivera funktionen (se avsnittet "Lägga till en adress i listan över tillåtna avsändare" på sidan 99). UPPLÄRNING MED UTGÅENDE E-POST Du kan lära upp skräppostskyddet med hjälp av ett prov som består av 50 utgående e-postmeddelanden. När väl inlärningen har aktiverats kommer skräppostskyddet att analysera varje meddelande som du skickar och använder det som ett exempel på användbar post. Inlärningen är avslutad när du skickat det 50:e meddelandet. För att aktivera skräppostinlärning på utgående e-post: 98

99 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, gå till Utgående meddelanden och markera kryssrutan Lär in med hjälp av utgående e-postmeddelanden. Medan inlärningen med användning av utgående e-post pågår, läggs e-postmottagarnas adresser automatiskt till i listan över tillåtna avsändare. Du kan avaktivera funktionen (se avsnittet "Lägga till en adress i listan över tillåtna avsändare" på sidan 99). ANVÄNDA E-POSTKLIENTENS GRÄNSSNITTSELEMENT Om du vill använda direktinlärning för skräppostskyddet medan du arbetar med e-postmeddelanden använder du gränssnittet i e-postklienten. Knappar för upplärning av skräppostskyddet visas bara i Microsoft Office Outlook och Microsoft Outlook Express (Windows Mail) efter att Kaspersky Small Office Security har installerats. För att lära upp skräppostskyddet med hjälp av e-postklienten: 1. Starta e-postklienten. 2. Välj ett meddelande som du vill använda för att lära upp skräppostskyddet. 3. Gör så här, beroende på e-postprogram: klicka på knappen Skräppost eller Inte skräppost i Microsoft Office Outlook:s verktygsfält klicka på knappen Skräppost eller Inte skräppost i Microsoft Outlook Express (Windows Mail) verktygsfält använd de särskilda valen Markera som skräppost och Markera som Inte skräppost i menyn Speciellt i The Bat!. Klicka på Skräppost/Inte skräppost i verktygsfältet i Mozilla Thunderbird. När du valt en åtgärd från listan ovan, lärs skräppostskyddet upp med hjälp av det valda meddelandet. Om du valt flera meddelanden används alla för inlärningen. Om du markerar att ett e-postmeddelande inte är skräppost, läggs avsändarens adress till i listan över tillförlitliga avsändare. LÄGGA TILL EN ADRESS TILL LISTAN ÖVER TILLÅTNA AVSÄNDARE När Skräppostskydd lärs upp genom att använda vanlig e-post i inlärningsguiden, eller direkt i e-postklienten, läggs adresserna för avsändare av användbar e-post automatiskt till i listan över tillåtna avsändare (se avsnittet "Blockerade och tillåtna avsändare" på sidan 103). Om komponentens inlärning med utgående e-post används lägger programmet också till adresserna för mottagare av utgående e-post i listan. Du kan avaktivera funktionen om du vill förhindra att tillåtna avsändare automatiskt läggs till i listan under inlärningen. Så här avaktiverar du funktionen som lägger till avsändares adresser i listan över tillförlitliga avsändare: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 99

100 A N V Ä N D A R G U I D E 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, under Meddelandet är inte skräppost, markera kryssrutan Om det är från en godkänd avsändare och klicka på knappen Välj. Fönstret för Tillåtna avsändare öppnas. 6. Avmarkera kryssrutan Lägg till tillåtna avsändares adresser vid inlärning för Skräppostskyddet. INLÄRNING MED HJÄLP AV RAPPORTER Det finns möjlighet att träna upp skräppostskyddet med hjälp av dess rapporter vilka innehåller information om meddelanden som igenkänts som trolig skräppost. I huvudsak innebär inlärningen att etiketterna Skräppost eller Inte skräppost tilldelas meddelanden och att de läggs till i listan över tillåtna eller blockerade avsändare. För att använda en rapport vid inlärning för E-post Antivirus: 2. Klicka på länken Rapporter för att växla till rapportfönstret i Kaspersky Small Office Security. 3. Klicka på knappen Detaljerad rapport på fliken Rapport i fönstret som öppnas. 4. Detaljerad rapport fönster öppen. 5. I fönstrets övre, vänstra del, välj Skräppostskydd i vallistan. 6. Använd posterna i kolumnen Objekt i fönstrets högra del för att identifiera de meddelanden som du vill använda för skräppostens inlärningsfunktion. För varje sådant meddelande, öppna snabbmenyn (högerklicka) och välj det menykommando som motsvarar den åtgärd som ska utföras på meddelandet: Markera som skräppost. Markera som Inte skräppost. Lägg till i den tillåtna listan. Lägg till i den blockerade listan. GENOMSÖKA LÄNKAR I MEDDELANDEN Skräppostskyddet kan kontrollera webbadresser (URL:er) i e-postmeddelanden för att identifiera dem som ingår i listan över misstänkta webbadresser eller nätfiskeadresser. Dessa listor ingår i produktpaketet för Kaspersky Small Office Security. Om en misstänkt länk eller nätfiskeadress upptäcks i ett meddelande, eller om nätfiskeelement upptäcks i meddelandetexten anses meddelandet vara skräppost. För att aktivera kontroll av webbadresser mot databaserna med misstänkta webbadresser och webbadresser som används för nätfiske: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, under Meddelandet är skräppost, markera kryssrutorna Om det innehåller webbadresser från databasen för misstänkta webbadresser och Om det innehåller nätfiskekomponenter. 100

101 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R UPPTÄCKA SKRÄPPOST GENOM FRASER OCH ADRESSER. SKAPA LISTOR Du kan skapa listor över såväl tillåtna, blockerade och anstötliga nyckelfraser som listor över tillåtna och blockerade avsändaradresser och listan med dina adresser. Om dessa listor används analyserar Skräppostskydd varje meddelande för att kontrollera om det innehåller de fraser som lagts till i listorna och e-postadresserna för avsändare och mottagare för att kontrollera om de överensstämmer med posterna i adresslistorna. När väl den eftersökta frasen eller adressen hittas, identifierar Skräppostskydd meddelandet som användbar e-post eller skräppost beroende på listan där frasen eller adressen förekommer. Följande e-post igenkänns som skräppost: meddelanden som innehåller blockerade eller anstötliga fraser med en total viktningskoefficient som överstiger 100 meddelanden som skickats från en blockerad adress eller inte adresserats till dig direkt. Följande meddelanden igenkänns som användbar e-post: meddelanden som innehåller tillåtna fraser. meddelanden som skickats från en tillåten adress. Masker för nyckelfraser och avsändaradresser Du kan använda frasmasker i listorna över tillåtna, blockerade och anstötliga annonser. Listorna över tillåtna och blockerade adresser, och listan med tillförlitliga adresser stöder adressmasker. En mask är en mallsträng som en fras eller adress jämförs med. Vissa symboler i en mask används för att representera andra: * ersätter varje teckensekvens,? varje enskilt tecken. Om en mask använder sådana jokertecken kan den stämma överens med flera fraser eller adresser (se exempel). Om tecknet * eller? är en del av den sökta frasen (t.ex. Vad är klockan?) ska tecknet \ stå framför det för att garantera att Skräppostskydd igenkänner * eller? på rätt sätt. Så istället för tecknet * ska du använda kombinationen \* i masker och tecknet? ska representeras som \? (t.ex. Vad är klockan\?) Exempel på frasmasker: Besök vår * den här masken motsvarar ett meddelande som börjar med orden Besök vår och fortsätter med vilken text som helst. Exempel på adressmasker: masken överensstämmer bara med adressen masken överensstämmer med avsändaradressen med namnet admin, till exempel masken överensstämmer med adressen för en meddelandeavsändare från en domän som inleds med test, till exempel: den här masken motsvarar en adress från vilken avsändare som helst som har ett namn som börjar med info. och vars e-postdomän börjar med test. samt slutar med tre tecken, till exempel: men inte 101

102 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Blockerade och tillåtna fraser Anstötliga ord Blockerade och tillåtna avsändare Dina adresser Exportera och importera fraser och adresslistor BLOCKERADE OCH TILLÅTNA FRASER Du kan lägga till i listan över blockerade fraser, typiskt uttryck som ofta förekommer is kräppost, och ange en viktkoefficient för varje fras. Viktningskoefficient gör det möjligt att ange hur typisk en viss fras kan vara för skräppostmeddelanden: ju högre värde, desto större sannolikhet att e-post som innehåller den aktuella frasen är skräppost. Viktningskoefficienten för en fras kan anta värden från 0 till 100. Om summan av alla viktningskoefficienter för fraser som hittats i ett meddelande överstiger 100, så betraktas e-postmeddelandet som skräppost. Nyckeluttryck som är typiska i användbar post kan läggas till i listan över tillåtna fraser. När väl skräppostskyddet hittar en sådan fras i ett meddelande identifieras det som användbar post (inte skräppost). Du kan lägga till både hela fraser och frasmasker i listorna över blockerade och tillåtna fraser (se avsnittet "Upptäcka skräppost genom fraser och adresser: Skapa listor" på sidan 101). Skapa en lista över blockerade och tillförlitliga fraser: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnar och på fliken Exakta metoder, gör följande: Om du behöver skapa en lista över blockerade fraser, gå till Meddelandet är skräppost och markera kryssrutan Om det innehåller blockerade fraser, klicka sedan på knappen Välj till höger. Fönstret för Blockerade fraser öppnas. Om du behöver skapa en lista över blockerade fraser, gå till Meddelandet är skräppost och markera kryssrutan Om det innehåller blockerade fraser, klicka sedan på knappen Välj till höger. Fönstret för Tillåtna fraser öppnas. 6. Klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret för Blockerad fras (eller fönstret för Tillåten fras). 7. Mata in hela frasen eller uttrycksmasken, ange viktningskoefficienten för en blockerad fras och klicka sedan på OK. Du behöver inte ta bort en mask för att sluta använda den. Det räcker med att kryssa av motsvarande ruta intill. 102

103 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R ANSTÖTLIGA ORD Kaspersky Labs experter har sammanställt en lista över anstötliga ord som omfattas i distributionspaketet från Kaspersky Small Office Security. I listan finns anstötliga ord som ofta förekommer i skräppost. Du kan komplettera listan med hela fraser ochderas masker (se avsnittet "Upptäcka skräppost genom fraser och adresser. Skapa listor" på sidan 101). För att redigera listan över anstötliga fraser: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, under Meddelandet är skräppost, markera kryssrutan Om det innehåller blockerade fraser och klicka på knappen Välj. Fönstret för Blockerade fraser öppnas. 6. Kryssa i rutan Betrakta som blockerade anstötliga ord och klicka på länken anstötliga ord för att öppna dialogen Avtal. 7. Läs överenskommelsen, och om du samtycker till villkoren och bestämmelserna som beskrivs i fönstret, kryssa i rutan nederst på fönstret och klicka på knappen OK. Fönstret för Olämpligt språkbruk öppnas. 8. Klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret för Blockerad fras. 9. Mata in hela frasen eller dess mask, ange frasens viktningskoefficient och klicka på OK. Du behöver inte ta bort en mask för att sluta använda den. Det räcker med att kryssa av rutan för Olämpligt språkbruk intill masken. BLOCKERADE OCH TILLÅTNA AVSÄNDARE Du kan lägga till adresser för e-post som skräppostskyddet igenkänner som skräppost i listan över blockerade avsändare. Adresser över avsändare från vilka du inte förväntar dig skräppost lagras i listan över tillåtna avsändare. Listan skapas automatiskt under skräppostskyddets inlärningsprocess (se avsnittet "Lägga till en adress i listan över tillåtna avsändare" på sidan 99). Dessutom kan du lägga till i listan manuellt. Du kan lägga till i listan över tillåtna eller blockerade avsändare, fullständiga adresser eller adressmasker (se avsnittet "Upptäcka skräppost genom fraser och adresser. Skapa listor" på sidan 101). Skapa en lista över blockerade och tillåtna avsändare: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnar och på fliken Exakta metoder, gör följande: Om du behöver skapa en lista över blockerade fraser, gå till Meddelandet är skräppost och markera kryssrutan Om det innehåller blockerade fraser, klicka sedan på knappen Välj till höger. 103

104 A N V Ä N D A R G U I D E Fönstret för Blockerade avsändare öppnas. Om du behöver skapa en lista över blockerade fraser, gå till Meddelandet är skräppost och markera kryssrutan Om det innehåller blockerade fraser, klicka sedan på knappen Välj till höger. Fönstret för Tillåtna avsändare öppnas. 6. Klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret för E-postadressmask. 7. Mata in en adressmask och klicka på knappen OK. Du behöver inte ta bort en mask för att sluta använda den. Det räcker med att kryssa av motsvarande ruta intill. DINA ADRESSER Du kan skapa en lista på dina e-postadresser så att skräppostskyddet kan sätta etiketten skräppost på e-post som inte adresserats till dig direkt. För att skapa en lista på dina e-postadresser: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, markera kryssrutan Om det inte är adresserat till mig och klicka på knappen Mina adresser. Fönstret för Mina adresser öppnas. 6. Klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret för E-postadressmask. 7. Mata in en adressmask och klicka på knappen OK. Du behöver inte ta bort en mask för att sluta använda den. Det räcker med att avmarkera motsvarande kryssruta intill den i fönstret Mina adresser. EXPORTERA OCH IMPORTERA FRASER OCH ADRESSLISTOR När du har skapat listorna med fraserna och adresserna kan du återanvända dem, till exempel överföra adresserna till en liknande lista på en annan dator som Kaspersky Small Office Security körs på. För att göra detta: 1. Utför en export kopiera poster från listan till en fil. 2. Flytta filen du sparat till en annan dator (du kan t.ex. skicka den via E-post eller använda ett flyttbart datamedium). 3. Utför en import lägg till posterna från filen till listan av samma typ på en annan dator. När du exporterar listan, kan du välja att enbart kopiera ett valt listelement eller hela listan. När du importerar listan kan du lägga till de nya elementen i den befintliga listan eller ersätta den befintliga listan med den som importeras. Utför följande steg för att exportera poster från en lista: 104

105 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, markera kryssrutan på den rad som innehåller namnet på den lista för vilken data ska exporteras och klicka motsvarande knapp till höger. 6. Använd det visade listfönstret för att kryssa för de poster som ska tas med i filen. 7. Klicka på länken Export. Den här åtgärden öppnar ett fönster, där du erbjuds att endast exportera markerade objekt. Utför en av följande åtgärder i fönstret: klicka på knappen Ja om du bara behöver ta med valda poster i filen; klicka på knappen Nej om du behöver ta med hela listan i filen. 8. Ange i det visade fönstret filens typ och namn, och bekräfta att den ska sparas. Utför följande steg för att importera poster från en fil till en lista: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, markera kryssrutan på den rad som innehåller namnet på den lista till vilken data ska importeras och klicka motsvarande knapp till höger. 6. Klicka på länken Importera i listfönstret. Om du importerar en lista över tillåtna avsändare kommer programmet att visa en meny där du ska välja alternativet Importera från fil. För andra listtyper behöver du inte göra val från menyn. Om listan inte är tom öppnas ett fönster som låter dig lägga till poster som ska importeras. Utför en av följande åtgärder i fönstret: klicka på knappen Ja om du vill lägga till poster från filen i listan; klicka på knappen Nej om du vill ersätta befintliga poster med listan från filen. 7. I fönstret som öppnas väljer du den fil med listan över poster som du vill importera. Importera listan med tillåtna avsändare från adressboken Adresser i listan över tillåtna avsändare kan importeras från Microsoft Office Outlook:s/Microsoft Outlook Express (Windows Mail) adressböcker. Utför följande steg för att importera listan över tillåtna avsändare från en adressbok: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 105

106 A N V Ä N D A R G U I D E 5. I det fönster som öppnas, på fliken Exakta metoder, under Meddelandet är inte skräppost, markera kryssrutan Om det är från en godkänd avsändare och klicka på knappen Välj. Fönstret för Tillåtna avsändare öppnas. 6. Klicka på länken Importera öppna källvalsmenyn och välj Importera från adressboken. 7. I det visade fönstret väljer du önskad adressbok. REGLERA SKRÄPPOSTKLASSIFICERINGENS TRÖSKELVÄRDEN Att upptäcka skräppost kräver avancerade filtreringsmetoder, som stödjer inlärning (se avsnittet "Lära upp skräppostskyddet" på sidan 97) för Skräppostskydd för att kunna skilja på skräppost, sannolik skräppost och önskvärd e- post. För att göra detta, tilldelas varje enskilt element i "bra" e-post eller skräppost en faktor. När det inkommer ett e-postmeddelande till din inkorg söks e-posten igenom med ibayes-algoritmen för skräppostelement eller "bra" e-postelement. Komponenten summerar ihop klassificeringen utifrån varje skräppostelement (eller element i användbar e-post) och räknar fram den resulterande skräppostklassificeringen. Ju högre skräppostklassificering desto större sannolikhet att sådan e-post innehåller skräppost. Som standard identifieras ett meddelande som användbar e-post om dess skräppostklassificering inte överstiger 60. Om skräppostklassificeringen är högre än 60 betraktas ett sådant meddelande som möjlig skräppost. Om värdet överstiger 90 identifieras ett sådant meddelande som skräppost. Du kan modifiera skräppostklassificeringens tröskelvärden. Utför följande steg för att ändra skräppostklassificeringens tröskelvärden: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Expertmetoder, gå till Skräppostklassificering för att ställa in skräppostklassificeringens värden med reglagen för de olika fälten. ANVÄNDA YTTERLIGARE SKRÄPPOSTFILTRERINGSFUNKTIONER Resultatet från beräkningen av skräppostklassning kan påverkas av ytterligare egenskaper i meddelandena. T.ex. att mottagarens adress saknas i fältet "Till:" eller en mycket lång text på ämnesraden (fler än 250 tecken). Om dessa tecken på skräppost förekommer i ett meddelande ökar sannolikheten för att meddelandet är skräppost. Som en konsekvens höjs skräppostklassningen. Du kan välja att ta med de ytterligare tecknen på skräppost vid analysen av meddelanden. Utför följande steg för att använda de ytterligare tecknen på skräppost för att höja skräppostklassningen: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Expertmetoder, klicka på knappen Ytterligare. 6. I det fönster Ytterligare som öppnas, markera kryssrutorna intill de tecken som det ska tas hänsyn till under analysen av meddelanden och som ökar skräppostklassificeringen. 106

107 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R VÄLJA IGENKÄNNINGSALGORITM FÖR SKRÄPPOST Skräppostprogrammets e-postanalys baseras på de valda igenkänningsalgoritmerna: Heuristisk analys. Meddelanden analyseras av skräppostskyddet med hjälp av heuristiska regler. Den heuristiska analysen är alltid aktiverad. Bildigenkänning (GSG-teknik). Skräppostskyddet använder GSG-teknik för att upptäcka bildskräppost. Analys av bilagor i rtf-format. Dokument som bifogats meddelanden genomsöks för tecken på skräppost av skräppostskyddet. Självinlärande textigenkänningsalgoritm (ibayes). Tillämpningen av ibayes-algoritmen resulterar i en analys som beräknar hur ofta ord som är typiska för skräppost uppträder i texten hos det analyserade e- postmeddelandet. Analysen identifierar varje meddelande som vanlig e-post eller skräppost. För att kunna börja använda ibayes-algoritmen måste du träna upp skräppostskyddet (se avsnittet "Lära upp skräppostskyddet" på sidan 97). För att aktivera/avaktivera en bestämd igenkänningsalgoritm för analys av e-postmeddelanden: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Expertmetoder, under Igenkänningsalgoritmer, markera / avmarkera motsvarande kryssrutor. LÄGGA TILL EN ETIKETT I MEDDELANDETS ÄMNESRAD Skräppostskyddet kan lägga till tillämpliga etiketter till meddelandets ämnes rad, där meddelandet efter analys har igenkänts som skräppost eller möjlig skräppost : [!! SKRÄPPOST] för meddelanden som identifierats som skräppost. [?? Trolig skräppost] för meddelanden som identifierats som möjlig skräppost. När de visas på meddelandets ämnesrad kan etiketterna hjälpa dig att visuellt skilja på skräppost och möjlig skräppost medan du går igenom e-postlistan. För att aktivera/avaktivera skräppostskyddets tillägg av etiketter på meddelandets ämnesrad: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, under Åtgärder, markera kryssrutorna bredvid de etiketter som ska läggas till på meddelanderaden. När du kryssat i rutan kan du modifiera den tillhörande etikettens text. För att förhindra att en etikett läggs till, kryssa av motsvarande ruta. 107

108 A N V Ä N D A R G U I D E FILTRERA E-POSTMEDDELANDEN PÅ SERVERN E-POSTUTSKICK Du kan visa listan över e-postmeddelanden på servern utan att ladda ned dem till din dator. På så sätt kan du förkasta vissa meddelanden, vilket sparar tid och minskar trafiken när du arbetar med e-post. Dessutom minskar risken för att du laddar ned skräppost och virus på din dator. E-postutskick används för att hantera meddelanden som finns på servern. Fönstret för e-postutskick öppnas varje gång innan e-posten hämtas, förutsatt att e-postutskicket har aktiverats. Observera att fönstret för E-postutskick endast öppnas när e-post tas emot via protokollet POP3. E-postutskick visas endast om POP3-servern har stöd för visning av e-posthuvuden eller om alla meddelanden på servern skickats från adresser som finns med i listan över tillåtna avsändare (se sidan 103). Listan på e-postmeddelanden som finns på servern visas i mitten av E-postutskickets fönster. Välj önskat meddelande i listan för en detaljerad analys av dess huvud. Visning av rubriker kan vara användbart i vissa situationer, t.ex.: skräppostavsändare har installerat ett sabotageprogram på en kollegas dator som skickar skräppost med hans namn och använder kontaktlistan i hans e-postklient. Sannolikheten för att din adress finns på din kollegas kontaktlista är ganska hög. Som en följd kan skadliga program skicka en stor mängd skräppostmeddelanden till din brevlåda. I sådana fall är avsändarens adress enbart inte tillräckligt för att bestämma om ett meddelande har skickats av din kollega eller av ett skräppostavsändarprogram. Meddelandehuvudet ger mer information: vem skickade brevet och när, dess storlek, och rutten från avsändaren till din e-postserver. Informationen gör det möjligt för dig att avgöra om ett meddelande verkligen ska laddas ned från servern eller om det är säkrare att ta bort det. För att använda E-postutskick: 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I fönstret som öppnas och på fliken Ytterligare, gå till Inkommande meddelanden och kryssa i rutan Öppna E-postutskick vid mottagning av e-post via POP3-protokoll. För att ta bort meddelanden från servern med användning av e-postutskick: 1. I fönstret E-postutskick, som öppnas innan meddelandet tas emot, markerakryssrutan intill detta meddelande i kolumnen Ta bort. 2. Klicka på knappen Ta bort valda i den övre delen av fönstret. Meddelandena tas bort från servern. Du får ett meddelande märkt som [!! SKRÄPPOST] och som behandlas i överensstämmelse med din e-postklients regler (se avsnittet "Konfigurera e-postklienternas skräppostbehandling" på sidan 109). UTESLUTA MEDDELANDEN FRÅN MICROSOFT EXCHANGE SERVER I SÖKNINGEN Du kan utesluta e-postmeddelanden som skickas inom ett internt nätverk (t.ex. ett företags e-postsystem) från skräppostsökningen. Observera att meddelanden betraktas som intern e-post om Microsoft Office Outlook används som e-postklient i hela nätverket, och användarnas e-postbrevlådor ligger på samma Exchange-server eller flera servrar sammankopplade med X400-anslutningar. 108

109 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Som standard söker skräppostskyddet inte igenom meddelanden från Microsoft Exchange Server. Utför följande steg om du vill att skräppostskyddet ska analysera meddelanden som överförs via Microsoft Exchange Server: 1. Öppna programmets huvudfönster. 3. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj komponenten Skräppostskydd. 4. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Säkerhetsnivå i den högra delen av fönstret. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, under Undantag, avmarkera kryssrutan Kontrollera inte Microsoft Exchange Server-meddelanden. KONFIGURERA E-POSTKLIENTERNAS SKRÄPPOSTBEHANDLING Om du efter genomsökning ser att ett e-postmeddelande är skräppost eller möjlig skräppost, beror fortsatta skräppoståtgärder på meddelandets status och den åtgärd som valts. E-post som betraktas som skräppost eller trolig skräppost modifieras som standard: i meddelandets ämnesradläggs etiketten [!! SKRÄPPOST] eller [?? Trolig skräppost] till (se avsnittet "Lägga till en etikett i meddelandets ämnesrad" på sidan 107). Du kan välja ytterligare åtgärder mot skräppost och trolig skräppost. För att göra detta tillhandahålls särskilda pluginprogram för klienterna Microsoft Office Outlook och Microsoft Outlook Express (Windows Mail). Du kan konfigurera filtreringsregler för e-postklienterna The Bat! och Thunderbird. I DETTA AVSNITT: Microsoft Office Outlook Microsoft Outlook Express (Windows Mail) Skapa regel för att hantera skräppostrapporter The Bat! Thunderbird MICROSOFT OFFICE OUTLOOK E-postmeddelanden som klassificeras som skräppost eller trolig skräppost av skräppostskyddet får som standard etiketten [!! SKRÄPPOST] eller [?? Trolig skräppost] i ämnesraden. Om ytterligare behandling av e-post önskas kan du konfigurera Microsoft Office Outlook efter behov. Fönstret för inställningar av skräpposthanteringen öppnas automatiskt när du kör Microsoft Outlook för första gången och efter installationen av Kaspersky Small Office Security. Inställningarna för behandling av skräppost och trolig skräppost i Microsoft Outlook visas på den särskilda fliken Skräppostskydd i menyvalet Verktyg Inställningar. MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS (WINDOWS MAIL) E-postmeddelanden som klassificeras som skräppost eller trolig skräppost av skräppostskyddet får som standard etiketten [!! SKRÄPPOST] eller [?? Trolig skräppost] i ämnesraden. Om ytterligare behandling av e-post önskas efter skräppostskyddets kontroller kan du konfigurera Microsoft Office Outlook (Windows Mail) efter behov. Fönstret för inställningar av skräpposthanteringen öppnas när du kör e-postklienten för första gången och efter installationen av programmet. Du kan också öppna fönstret genom att klicka på knappen Inställningar i e-postklientens verktygsfält intill knapparna Skräppost och Inte skräppost. 109

110 A N V Ä N D A R G U I D E SKAPA REGEL FÖR ATT HANTERA SKRÄPPOSTRAPPORTER Nedan finns anvisningar om hur du skapar regeln för att hantera skräppostrapporter med hjälp av Skräppostskyddet i Microsoft Office Outlook. Du kan använda riktlinjerna för att skapa anpassade regler. Så här skapar du en regel för behandling av skräppost: 1. Kör Microsoft Office Outlook och använd kommandot Verktyg Regler och varningar i programmets huvudmeny. Vilken metod som används för att öppna guiden beror på din version av Microsoft Office Outlook. I det här hjälpavsnittet utgår vi från regelskapande i Microsoft Office Outlook Klicka på knappen Ny regel på fliken E-postregler i det fönster Regler och varningar som öppnas. Då startar Regelguiden. Regelguiden består av följande steg: a. Du kan välja att skapa en regel från början eller med hjälp av en mall. Välj Starta från en tom regel och välj sökvillkoret Kontrollera meddelanden vid ankomst. Klicka på knappen Nästa. b. Klicka på Nästa i fönstret för inställning av filtreringsvillkor för meddelanden utan att markera några rutor. Bekräfta att du vill använda regeln för all inkommande e-post i dialogrutan som visas. c. I fönstret som används för att välja åtgärder för meddelanden, kryssa i rutan Utför anpassad åtgärd i åtgärdslistan. Längst ner i fönstret klickar du på en anpassad åtgärd. Välj Kaspersky Anti-Spam från rullgardinslistan, i fönstret som öppnas, och klicka på knappen OK. d. Klicka på Nästa i fönstret för undantag från regler utan att markera några rutor. e. I fönstret där du slutför den nya regeln kan du ändra regelns namn (som standard är detta Kaspersky Anti- Spam). Kontrollera att rutan Slå på den här regeln har kryssats i och klicka på Slutför. 3. Som standard placeras den nya regeln först i regellistan i fönstret Regler och varningar. Du kan flytta regeln till slutet av listan om du vill, så att den används som sista åtgärd. All inkommande e-post behandlas med dessa regler. Den ordning med vilken reglerna tillämpas beror på den prioritet som angetts för varje regel. Reglerna tillämpas från början på listan; prioriteten för varje efterföljande regel är lägre än för den föregående. Du kan öka eller minska prioriteten för en regel genom att flytta regeln upp eller ned i listan. Om du inte vill behandla e-posten med fler regler i skräppostskyddet efter att en regel har tillämpats, måste du kryssa i Stoppa behandling med fler regler i regelinställningarna (se steg 3 för att skapa en regel). THE BAT! Åtgärder mot skräppost och trolig skräppost i The Bat! definieras med klientens egna verktyg. För att justera processregler för skräppost i The Bat!: 1. Välj alternativet Inställningar i e-postklientens meny Egenskaper. 2. Välj objektet Skräppostskydd från trädet för inställningar. De visade inställningarna för skräppostskyddet gäller för alla installerade moduler för skräppostskydd som stöder integration med The Bat!. Du måste ange klassningsnivå och hur många meddelanden med en viss klassningsnivå som ska hanteras (i skräppostskyddets fall sannolikheten att meddelandet är skräppost): ta bort meddelanden med en klassning som överstiger det angivna värdet flytta e-postmeddelanden med en given klassning till en särskild skräppostmapp flytta skräppost märkta med särskilda huvuden till skräppostmappen 110

111 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R lämna kvar skräppost i mappen Inkorg. Efter processning av ett e-postmeddelande tilldelar Kaspersky Small Office Security meddelandet statusen skräppost eller trolig skräppost utgående från en klassning med ett justerbart värde. The Bat! har sin en egen e- postklassningsalgoritm för skräppost som också baseras på en skräppostfrekvens. För att undvika brist på överensstämmelser mellan skräppostfrekvenser i Kaspersky Small Office Security och The Bat! tilldelas all e-post som har kontrollerats med Kasperskys skräppostskydd en klassning som motsvarar meddelandets status: Inte skräppost 0 %, Trolig skräppost 50 %, Skräppost 100 %. Således motsvarar e-postklassningen i The Bat! klassningen av den tillämpliga statusen och inte skräppostfrekvensen som tilldelats i Kasperskys skräppostskydd. För mer information om skräppostfrekvens och processregler, se dokumentationen för e-postklienten The Bat!. THUNDERBIRD E-postmeddelanden som klassificeras som skräppost eller trolig skräppost av skräppostskyddet får som standard etiketten [!! SKRÄPPOST] eller [?? Trolig skräppost] i ämnesraden. Om ytterligare processning behövs efter skräppostskyddets kontroller, kan du konfigurera Thunderbird genom att öppna dess konfigurationsfönster från menyn Verktyg Meddelandefilter (för mer information om hur man använder e-postklienten, se hjälpen för Mozilla Thunderbird). Med Thunderbirds tilläggsmodul för skräppost kan du lära in åtgärder baserat på meddelanden som mottagits och skickats med hjälp av den här e-postklienten samt söka efter skräppost i e-postmeddelanden på servern. Pluginmodulen är integrerad i Thunderbird och vidarebefordrar e-postmeddelanden till skräppostskyddet för genomsökning när kommandon från menyn Verktyg Kör skräppostskyddsfilter i mapp körs. På detta viset kontrollerar Kaspersky Small Office Security meddelandena istället för Thunderbird. Detta påverkar inte Thunderbirds funktionalitet. Pluginmodulen för skräppostskyddet visas som en ikon i Thunderbirds statusfält. Om ikonen är grå innebär detta att ett problem uppstått med pluginmodulen eller att skräppostskyddet har avaktiverats. Dubbelklicka på ikonen för att öppna inställningarna i Kaspersky Small Office Security. Klicka på knappen Inställningar i sektionen Skräppostskydd för att justera inställningarna för skräppostskyddet. SKYDD MOT WEBBANNONSER Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Skydd mot webbannonser blockerar webbannonser på webbsidor du besöker och i gränssnittet för de program du anger. Webbannonser kan distrahera dig i ditt arbete, samtidigt som nedladdning av annonser kan öka mängden inkommande trafik. Innan en webbannons visas på en webbsida eller i ett programfönster måste den laddas ned från Internet. Skydd mot webbannonser söker av den adress från vilken webbannonsen laddas ned. Om adressen är knuten till en mask som finns i listan i Kaspersky Small Office Security, eller i listan över blockerade webbannonser som du själv satt samman, blockerar Skydd mot webbannonser annonsen. Vid blockering av webbannonser med adressmasker som inte finns i de omnämnda listorna, används istället heuristisk analys. Du kan dessutom skapa en lista över tillåtna adresser, som bestämmer vilka webbannonser som ska tillåtas för visning. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Skydd mot webbannonser Välja sökmetod Skapa listorna över blockerade och tillåtna webbannonsadresser Exportera och importera adresslistor

112 A N V Ä N D A R G U I D E AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SKYDD MOT WEBBANNONSER Som standard är Skydd mot webbannonser aktiverat och körs i normalläge. Du kan vid behov avaktivera Skydd mot webbannonser. För att aktivera eller avaktivera Skydd mot webbannonser: 3. I den vänstra delen av fönstret och under Skyddscenter, välj komponenten Skydd mot webbannonser. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Skydd mot webbannonser om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. VÄLJA SÖKMETOD Du kan ange vilka metoder som ska användas av Skydd mot webbannonser för att genomsöka adresser från vilka webbannonser eventuellt kan laddas ned. Förutom de här metoderna kontrollerar Skydd mot webbannonser också webbannonsadresser mot maskerna i listan över tillåtna och blockerade webbadresser, om dessa används. För att välja vilka adressgenomsökningsmetoder som används av Skydd mot webbannonser: 3. I den vänstra delen av fönstret och under Skyddscenter, välj komponenten Skydd mot webbannonser. 4. I fönstrets högra del, i gruppen Sökmetoder, kryssa i rutan intill de sökmetoder som ska användas. SKAPA LISTORNA ÖVER BLOCKERADE OCH TILLÅTNA WEBBANNONSADRESSER Med hjälp av listorna över blockerade och tillåtna webbannonsadresser kan du tillåta att webbannonser laddas ned för en viss grupp av adresser och blockera dem för en annan grupp. Skapa en lista med blockerade adressmasker för att låta Skydd mot webbannonser blockera webbannonser från adresser som stämmer med maskerna. Skapa en lista med tillåtna adressmasker för att låta Skydd mot webbannonser ladda ned och visa webbannonser från adresser som stämmer med maskerna. För att lägga till en mask i listan över blockerade (tillåtna) adresser: 3. I den vänstra delen av fönstret och under Skyddscenter, välj komponenten Skydd mot webbannonser. 4. I fönstrets högra del, under Ytterligare, markera kryssrutan Använd lista över blockerade webbadresser (eller kryssrutan Använd lista över tillåtna webbadresser) och klicka knappen Inställningar under kryssrutan. Fönstret för Blockerade webbadresser (eller Tillåtna webbadresser) öppnas. 5. Klicka på länken Lägg till för att öppna fönstret Adressmask (URL). 6. Mata in en blockerad (eller tillåten) webbannonsmask och klicka på OK. 112

113 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Du behöver inte ta bort en mask för att sluta använda den. Det räcker med att kryssa av motsvarande ruta intill. EXPORTERA OCH IMPORTERA ADRESSLISTOR När du har skapat en "tillåten" eller "blockerad" lista över webbannonsadresser kan du återanvända den: du kan t.ex. exportera webbannonsadresser till en liknande lista på en annan dator som har Kaspersky Small Office Security installerat. För att göra detta: 1. Utför en export kopiera poster från listan till en fil. 2. Flytta filen du sparat till en annan dator (du kan t.ex. skicka den via E-post eller använda ett flyttbart datamedium). 3. Utför en import lägg till posterna från filen till listan av samma typ på en annan dator. När du exporterar listan, kan du välja att enbart kopiera ett valt listelement eller hela listan. När du importerar listan kan du lägga till de nya elementen i den befintliga listan eller ersätta den befintliga listan med den som importeras. Utför följande steg för att exportera webbannonsadresser från listan över tillåtna eller blockerade webbadresser: 3. I den vänstra delen av fönstret och under Skyddscenter, välj komponenten Skydd mot webbannonser. 4. I fönstrets högra del, under Ytterligare, klicka på knappen Inställningar på raden som innehåller namnet på den lista från vilken du vill kopiera adresser till en fil. 5. I fönstret för Blockerade webbadresser (eller Tillåtna webbadresser) som öppnas, kryssa i rutorna intill de adresser som du vill ha med i filen. 6. Klicka knappen Export. Den här åtgärden öppnar ett fönster, där du erbjuds att endast exportera markerade objekt. Utför en av följande åtgärder i fönstret: klicka på knappen Ja om du bara vill ta med valda adresser i filen; klicka på knappen Nej om du behöver ta med hela listan i filen. 7. I fönstret som öppnas, mata in ett namn för den fil du vill spara och bekräfta för att spara. Utför följande steg för att importera webbannonsadresser från en fil till listan över tillåtna eller blockerade webbadresser: 3. I den vänstra delen av fönstret och under Skyddscenter, välj komponenten Skydd mot webbannonser. 4. I fönstrets högra del, under Ytterligare, klicka på knappen Inställningar på den rad som motsvarar namnet på den lista till vilken du vill lägga till adresser från en fil. 5. I det fönster Blockerade webbadresser (eller Tillåtna webbadresser) som öppnas, klicka knappen Import. Om listan inte är tom öppnas ett fönster som låter dig lägga till poster som ska importeras. Utför en av följande åtgärder i fönstret: 113

114 A N V Ä N D A R G U I D E klicka på knappen Ja om du vill lägga till poster från filen i listan; klicka på knappen Nej om du vill ersätta befintliga poster med listan från filen. 6. I fönstret som öppnas väljer du den fil med listan över poster som du vill importera. SÄKERHETSZON Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Säkerhetszon förhindrar program från att utföra åtgärder som kan vara farliga för systemet och säkerställer kontrollen av åtkomsten till operativsystemresurser och dina data. Komponenten spårar åtgärder i systemet som utförs av program som installerats i datorn och hanterar dem baserat på reglerna i Säkerhetszon. De här reglerna hanterar potentiellt skadliga aktiviteter, inklusive programs åtkomst till skyddade resurser, t.ex. filer och mappar, registernycklar och nätverksadresser. Programs nätverksaktiviteter kontrolleras av komponenten Brandvägg. Första gången ett program startas på datorn verifierar komponenten Säkerhetszon att det är säkert och placerar det i en av tillförlitlighetsgrupperna. Tillförlitlighetsgruppen definierar de regler som Kaspersky Small Office Security använder för att kontrollera programmets aktiviteter. Säkerhetszons regler är en uppsättning åtkomsträttigheter gällande datorns resurser samt begränsningar vad gäller olika åtgärder som programmen utför på datorn. Du kan ställa in villkor för distribution av program per grupp (se sidan 115), flytta ett program till en annan grupp (se sidan 116) eller redigera reglerna för Kaspersky Small Office Security (se sidan 117). Vi rekommenderar att du deltar i Kaspersky Security Network (se avsnittet "Delta i Kaspersky Security Network" på sidan 219) för att förbättra Säkerhetszons prestanda. Data som samlats in via Kaspersky Security Network gör att du kan placera program i rätt grupp med mer precision och med optimala regler för Säkerhetszon. När programmet startas om kontrollerar Säkerhetszon dess integritet. Om programmet inte har ändrats, tillämpar komponenten den befintliga regeln. Om programmet har modifierats söker Säkerhetszon igenom det på nytt när det startas på nytt. För att styra programmens tillgång till olika resurser på din dator kan du använda den förinställda listan över skyddade resurser, eller lägga till användarresurser i listan (se sidan 120). I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Säkerhetszon Placera program i grupper Visa programaktiviteter Modifiera en tillförlitlighetsgrupp Regler för Säkerhetszon Skydda operativsystemets resurser och persondata

115 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SÄKERHETSZON Som standard är Säkerhetszon aktiverad och kör i det läge som tagits fram av experter vid Kaspersky Lab. Du kan dock vid behov avaktivera komponenten. För att aktivera eller avaktivera Säkerhetszon: 1. Öppna programmetshuvudfönster. 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Säkerhetszon om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. PLACERA PROGRAM I GRUPPER Första gången ett program startas på datorn verifierar komponenten Säkerhetszon att det är säkert och placerar det i en av tillförlitlighetsgrupperna. Under programsökningens första steg söker Kaspersky Small Office Security i den interna databasen efter kända program efter information motsvarande programmet, sedan skickas en begäran till Kaspersky Security Networks databas (om Internet är tillgängligt). Om information motsvarande programmet hittas i databasen läggs programmet till i motsvarande grupp i databasen. Program som inte utgör något hot mot systemet placeras i gruppen Tillförlitliga. Som standard innehåller den här gruppen program med en digital signatur och program vars föräldraobjekt har en. Du kan avaktivera att program automatiskt läggs till i gruppen Tillförlitliga om de återfinns i Kaspersky Security Networks databas eller har en digital signatur. Uppförandet hos program i gruppen Tillförlitliga hanteras dock av komponenten Förebyggande skydd. Som standard använder Kaspersky Small Office Security heuristisk analys för att gruppera okända program (program som inte finns i Kaspersky Security Networks databas och som saknar digital signatur). Analysen hjälper till att definiera programmets hotklassning, som ligger till grund för vilken grupp det placeras i. Istället för att använda heuristisk analys kan du ange en grupp i vilken Kaspersky Small Office Security automatiskt placerar alla okända program. Som standard analyserar Säkerhetszon ett program i 30 sekunder. Om det här tidsintervallet visas sig vara otillräckligt för att definiera hotklassningen placeras programmet i gruppen Låg begränsning, medan arbetet med hotklassningen fortsätter i bakgrunden. Efter att detta avslutats placeras programmet i en annan grupp. Du kan ändra tiden som tilldelats för programanalysen. Om du är helt säker på att alla program som startas på din dator är tillförlitliga, kan du lägga mindre tid på analysen. Om du däremot har installerat programvaran och inte är säker på om den är riskfri, bör du öka tiden för analys. Om programmet har en hög hotklassning underrättar Kaspersky Small Office Security dig om detta och låter dig välja i vilken grupp du vill placera programmet. Meddelanden innehåller statistik över hur deltagare i Kaspersky Security Network använder programmet. Baserat på statistiken och historiken gällande när programmet dök upp på din dator kan du fatta ett viktat beslut gällande i vilken grupp programmet ska placeras. För att avaktivera att program automatiskt läggs till i gruppen Tillförlitliga om de återfinns i Kaspersky Security Networks databas eller har en digital signatur: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 115

116 A N V Ä N D A R G U I D E 4. I fönstrets högra del, under Tillförlitliga program, avmarkera kryssrutorna Program med digital signatur och Tillförlitlig enligt Kaspersky Security Networks databas. För att använda heuristisk analys för att välja grupp för okända program: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 4. I högra delen av fönstret, under Tillförlitliga program, markera Använd heuristisk analys för att definiera grupp. För att ändra den tid som tillåts vid beräkning av gruppen: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 4. I fönstrets högra del, under Ytterligare, redigera värdet för parametern Maximal tid för att definiera programgrupp. För att inkludera alla okända program i angiven grupp: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 4. I högra delen av fönstret, under Tillförlitliga program, markera Flytta automatiskt till följande grupp och ange önskad grupp i vallistan. VISA PROGRAMAKTIVITETER Du kan visa information om alla program som används på din dator och alla processer som körs just nu. För att visa programaktiviteter: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. MODIFIERA EN TILLFÖRLITLIGHETSGRUPP När ett program startas för första gången placerar Kaspersky Small Office Security automatiskt det i en grupp (se avsnittet "Placera program i grupper" på sidan 115). Vid behov kan du manuellt flytta ett program till en annan grupp. Kaspersky Labs experter rekommenderar att du undviker att flytta program från standardgrupperna. Istället kan du vid behov redigera reglerna för ett visst program (se avsnittet "Redigera programregler" på sidan 118). 116

117 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att flytta ett program till en annan grupp: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. Högerklicka för att öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Flytta till grupp <gruppnamn>. För att flytta programmet till standardgruppen: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. Högerklicka för att öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Flytta till grupp Återställ standardgrupp. REGLER FÖR SÄKERHETSZON Säkerhetszons regler är en uppsättning åtkomsträttigheter gällande datorns resurser samt begränsningar vad gäller olika åtgärder som programmen utför på datorn. Som standard kontrolleras ett program enligt de regler som gäller för den tillförlitlighetsgrupp i vilken Kaspersky Small Office Security placerade programmet när det kördes för första gången. Gruppreglerna har utvecklats av experter vid Kaspersky Lab, för att ge optimal kontroll av ett programs aktiviteter. Vid behov kan du redigera de här reglerna eller justera dem för ett visst program. Regler för program har högre prioritet än regler för en grupp. I DETTA AVSNITT: Redigera gruppregler Redigera programregler Skapa en nätverksregel för program Konfigurera undantag Arv av begränsningar från föräldraprocess Ta bort programregler REDIGERA GRUPPREGLER Som standard har olika tillförlitlighetsgrupper olika optimala uppsättningar åtkomsträttigheter för olika datorresurser. Du kan redigera de förinställda programreglerna. För att ändra en gruppregel: 117

118 A N V Ä N D A R G U I D E 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj Säkerhetszon. 4. Klicka på knappen Konfigurera regler till höger i fönstret. 5. I det fönster Regler för applikationsgrupper som öppnas, välj aktuell grupp. 6. Klicka på länken Ändra för att öppna fönstret Regler för en programgrupp. 7. På fliken Regler, redigera åtkomstreglerna för aktuell resurskategori. REDIGERA PROGRAMREGLER När ett program startas för första gången tilldelas det en status och grupp av Säkerhetszon. Därefter loggar komponenten åtgärderna som utförs av programmet i systemet, utifrån vilken grupp de tillhör. När ett program får tillgång till en resurs, kontrollerar funktionen om programmet har nödvändiga åtkomsträttigheter. En åtgärd utförs därefter av regeln. Du kan redigera en regel som skapats för programmet i samband med att statusen fastställdes, och inkludera programmet i motsvarande grupp. För att ändra en programregel: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. I kolumnen Grupp, vänsterklicka på länken med namnet på gruppen för aktuellt program. 6. I den meny som öppnas, välj Flytta till grupp Anpassade inställningar. 7. I det fönster som öppnas, på fliken Regler, redigera åtkomstreglerna för aktuell resurskategori. SKAPA EN NÄTVERKSREGEL FÖR PROGRAM Om du vill ge ett program tillgång till vissa nätverkstjänster kan du skapa en nätverksregel. Så här skapar du en regel som styr programmets nätverksaktivitet: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. I kolumnen Grupp, vänsterklicka på länken med namnet på gruppen för aktuellt program. 6. I den meny som öppnas, välj Flytta till grupp Anpassade inställningar. 7. I det fönster som öppnas, på fliken Regler, välj kategorin Nätverksregler i vallistan och klicka länken Lägg till. 8. I det fönster Nätverksregel som öppnas, konfigurera nätverksregeln. 9. Tilldela en prioritet till den nya regeln genom att flytta den upp och ner i listan och genom att använda knapparna Flytta upp och Flytta ner. 118

119 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Du kan ändra inställningar för eller ta bort den nyskapade regeln med hjälp av knapparna längst upp i fliken. Kryssa av rutan intill regelns namn om du vill avaktivera regeln. KONFIGURERA UNDANTAG När du ha skapat en standardregel för program kommer Kaspersky Small Office Security att övervaka alla programåtgärder, däribland: åtkomst till filer och mappar, åtkomst till körmiljön samt nätverksåtkomst. Du kan undanta vissa av programmets åtgärder från sökningen. Så här undantar du programåtgärder från övervakningen: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. I kolumnen Grupp, vänsterklicka på länken med namnet på gruppen för aktuellt program. 6. I den meny som öppnas, välj Flytta till grupp Anpassade inställningar. 7. I det fönster som öppnas, på fliken Undantag, markera kryssrutorna för de åtgärder som du vill undanta. Konfigurera ytterligare undantagsinställningar när programmets nätverkstrafik ska uteslutas från sökningen. Alla undantag som skapats i programreglerna är tillgängliga i programinställningarna i avsnittet Hot och undantag. ARV AV BEGRÄNSNINGAR FRÅN FÖRÄLDRAPROCESS Programmet kan startas antingen av dig eller av ett annat program som körs. Om det startas av ett annat program, skapas en startprocess som omfattar över- och underordnade program. När ett program försöker få tillgång till en övervakad resurs analyserar Säkerhetszon rättigheterna för alla överordnade processer i programmet och jämför dessa med de rättigheter som krävs för att få åtkomst till resursen. Då tillämpas regeln om lägsta prioritet: när programmets åtkomsträttigheter jämförs med den överordnade processens rättigheter, tillämpas den lägst prioriterade åtkomsträttigheten på programmets aktiviteter. Prioriteter för åtkomsträttigheter: 1. Tillåt. Åtkomsträttighetsdata har högsta prioritet. 2. Fråga användaren. 3. Blockera. Åtkomsträttighetsdata har lägsta prioritet. Den här mekanismen hindrar att ett icke-tillförlitligt program eller ett program med begränsade rättigheter använder ett tillförlitligt program för att utföra åtgärder som kräver vissa privilegier. Om ett programs aktiviteter blockerats då en föräldraprocess har otillräckliga rättigheter kan du redigera dessa rättigheter (se avsnittet "Redigera programregler" på sidan 118) eller avaktivera att rättigheter ärvs från föräldraprocessen. Du bör endast ändra rättigheterna för de överordnade processerna om du är helt säker på att deras aktiviteter inte utgör ett hot mot systemets säkerhet. För att avaktivera att begränsningar ärvs från den överordnade processen: 119

120 A N V Ä N D A R G U I D E 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Följ länken Programaktivitet i fönstrets högra del 4. I det fönster Programaktivitet som öppnas, välj önskad programkategori i listan Kategori. 5. I kolumnen Grupp, vänsterklicka på länken med namnet på gruppen för aktuellt program. 6. I den meny som öppnas, välj Flytta till grupp Anpassade inställningar. 7. I fönstret som visas, gå till fliken Regler och kryssa av rutan Ärv begränsningar från den överordnade processen (programmet). TA BORT PROGRAMREGLER Som standard tas reglerna bort automatiskt för program som inte har startats på 60 dagar. Du kan modifiera lagringstiden för oanvända programs regler, eller att avaktivera automatisk borttagning av regler. För att ställa in hur länge programregler sparas: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, välj komponenten Säkerhetszon. 3. För vald komponent, markera rutan Ta bort regler för program som inte har körts på mer än under Ytterligare och ange önskat antal dagar. För att avaktivera automatisk borttagning av reglerna för oanvända program: 1. Öppna fönstret i huvudprogrammet och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, välj komponenten Säkerhetszon. 3. Under Ytterligare, avmarkera kryssrutan Ta bort reglerna för program som inte använts på mer än för vald komponent. SKYDDA OPERATIVSYSTEMETS RESURSER OCH PERSONDATA Säkerhetszon hanterar programmets rättigheter att utföra åtgärder på olika resurskategorier i operativsystemet och på identitetsuppgifter. Kaspersky Labs experter har tagit fram förinställda kategorier för skyddade resurser. Du kan inte redigera den här listan. Du kan dock utöka den här listan genom att lägga till användarkategorier och / eller enskilda resurser, eller stoppa kontrollen av valda resurser. För att lägga till identitetsuppgifter som ska skyddas: 1. Öppna fönstret i huvudprogrammet och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, välj komponenten Säkerhetszon. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I fönstret som öppnas, på fliken Identitetsuppgifter och i rullgardinslistan för Kategori, välj den önskade kategorin för identitetsuppgifter och öppna fönstret för att lägga till resurser genom att klicka på länken Lägg till. 5. I det fönster Användarresurs som öppnas, klicka Bläddra och ange de data som krävs, beroende på vilken resurs som läggs till. 120

121 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R När du lagt till en resurs kan du redigera eller ta bort den med motsvarande knappar i flikens övre del. För att avaktivera kontrollen av en resurs eller kategori, avmarkera kryssrutan intill denna. För att skapa kategorin till objekten för identitetsuppgifter som ska skyddas: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, välj komponenten Säkerhetszon. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Identitetsuppgifter, öppna fönstret för att lägga till resurser genom att klicka länken Lägg till kategori. 5. I fönstret för Kategori för identitetsuppgifter som öppnas, mata in ett namn för den nya resurskategorin. För att lägga till operativsysteminställningar och resurser som ska skyddas: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I det fönster som öppnas, under Skyddscenter, välj komponenten Säkerhetszon. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I fönstret som öppnas, på fliken Operativsystem och i rullgardinslistan för Kategori, välj den önskade kategorin av operativsystemobjekt och öppna fönstret för att lägga till resurser genom att klicka på länken Lägg till. När du lagt till en resurs kan du redigera eller ta bort den med motsvarande knappar i flikens övre del. För att avaktivera kontrollen av en resurs eller kategori, avmarkera kryssrutan intill denna. FÖREBYGGANDE SKYDD Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Förebyggande skydd säkerställer skydd mot nya hot som ännu inte ingår i Kaspersky Small Office Securitys databaser. Tack vare den förebyggande tekniken i Förebyggande skydd neutraliseras nya hot innan de skadar din dator. I motsats till återverkande tekniker, som analyserar kod utifrån information i Kaspersky Small Office Securitys databaser, så används åtgärdssekvenser som ofta utnyttjas av skadliga program i analysen av nya hot. Om resultatet från en aktivitetsanalys tyder på att en åtgärdssekvens i programmet är misstänkt, blockerar Kaspersky Small Office Security aktiviteten. Det är till exempel mycket sannolikt att ett program är en mask om det försöker kopiera sig själv till nätverksresurser, startmappen eller systemregistret. Riskabla åtgärdssekvenser inbegriper även försök att modifiera värdfilen, dolda installationer av drivrutiner, osv. Du kan slå av övervakning för varje riskabel aktivitet eller redigera övervakningsreglerna (se sidan 123) för aktiviteten. Till skillnad från Säkerhetszon reagerar Förebyggande skydd omedelbart på en definierad sekvens av programåtgärder. Aktivitetsanalysen utförs i alla program, även i de som lagts till i gruppen Tillförlitliga, av komponenten Säkerhetszon. Du kan skapa en grupp av tillförlitliga program (se sidan 122) för Förebyggande skydd. Om det görs blir du inte meddelad om dessa programs aktiviteter. Om din dator körs under Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista x64, Microsoft Windows 7 eller Microsoft Windows 7 x64 kommer kontrollen inte att tillämpas för varje händelse. Det beror på särskilda egenskaper i dessa operativsystem. Kontrollen gäller till exempel inte fullt ut när data skickas via tillförlitliga program, eller vid misstänkta systemaktiviteter. 121

122 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Förebyggande skydd Skapa en grupp med tillförlitliga program Använda listan över skadliga aktiviteter Ändra regeln för övervakning av skadliga aktiviteter Återställa ett skadligt programs åtgärder AKTIVERA OCH AVAKTIVERA FÖREBYGGANDE SKYDD Som standard är Förebyggande skydd aktiverat och fungerar i optimalt läge. Du kan vid behov avaktivera Förebyggande skydd. För att aktivera eller avaktivera Förebyggande skydd: 1. Öppna programmets huvudfönster. 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj Förebyggande skydd. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Förebyggande skydd om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. SKAPA EN GRUPP MED TILLFÖRLITLIGA PROGRAM Program som identifieras som Tillförlitliga av komponenten Säkerhetszon utgör inte något hot mot systemet. Aktiviteterna för dessa program övervakas även av Förebyggande skydd. Du kan skapa en grupp med tillförlitliga program: Förebyggande skydd övervakar inte deras aktiviteter. Som standard innehåller listan över tillförlitliga program olika program med verifierad digital signatur och program från Kaspersky Security Networks databas. Utför följande steg för att ändra den tillförlitliga gruppens inställningar: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj Förebyggande skydd. 4. I den högra delen av fönstret och i sektionen Tillförlitliga program, kryssa i rutorna intill de önskade inställningarna. ANVÄNDA LISTAN ÖVER SKADLIGA AKTIVITETER Listan över åtgärder typiska för farliga aktiviteter kan inte redigeras. Du kan däremot stänga av övervakningen av bestämda skadliga aktiviteter. Så här stänger du av övervakningen av en skadlig aktivitet: 122

123 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj Förebyggande skydd. 4. Klicka på knappen Inställningar till höger i fönstret. 5. Avmarkera kryssrutan intill namnet för aktiviteten som du inte vill övervaka, i fönstret Förebyggande skydd. ÄNDRA REGELN FÖR ÖVERVAKNING AV SKADLIGA AKTIVITETER Programmets åtgärder som klassificerats som skadliga aktiviteter kan inte redigeras. Du kan utföra följande åtgärder: stänga av övervakningen för valfri aktivitet (se sidan 122) skapa en uteslutningslista genom att lista program vars aktiviteter du inte anser vara skadliga; ändra regeln som Förebyggande skydd använder när skadliga aktiviteter upptäcks. Så här ändrar du regeln: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj Förebyggande skydd. 4. Klicka på knappen Inställningar till höger i fönstret. 5. I fönstret Förebyggande skydd som öppnas väljer du den händelse du vill redigera en regel för under Händelser. 6. Konfigurera inställningarna för vald händelse via länkarna i avsnittet för Regelbeskrivning. Exempelvis: a. Klicka på länken med förinställd åtgärd och Välj åtgärd i fönstret Välj åtgärd. b. Klicka på länken med den förinställda tidsperioden (inte för någon aktivitetstyp) och ange sökningsintervallet för dolda processer i fönstret Upptäckt av dolda processer. c. klicka på På / Av för att bestämma om en rapport ska skapas när uppgiften körs. ÅTERSTÄLLA ETT SKADLIGT PROGRAMS ÅTGÄRDER Förebyggande skydd tillåter återställning av åtgärder i systemet som vidtagits av skadlig programvara. Som standard, när Kaspersky Small Office Security körs i normalläge, utförs återställning av åtgärder i systemet som vidtagits av skadlig programvara automatiskt av komponenten Förebyggande skydd när skadliga aktiviteter upptäcks. Vid arbete i interaktivt läge (se sidan 38) kan du påverka vilken åtgärd som vidtas när en skadlig aktivitet upptäcks. Proceduren för återställning av skadlig programvaras åtgärder påverkar en begränsad uppsättning data. Den har inte några negativa konsekvenser för operativsystemet eller för dataintegriteten på din dator. För att återställa efter skadliga åtgärder: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj Förebyggande skydd. 123

124 A N V Ä N D A R G U I D E 4. I fönstrets högra del, under Ytterligare, välj aktuellt svar vid skadlig programvaras åtgärder. NÄTVERKSSKYDD Flera skyddskomponenter, verktyg och inställningar i Kaspersky Small Office Security garanterar tillsammans säkerheten och kontrollen på dina nätverksaktiviteter. Avsnitten nedan innehåller närmare information om principerna vid drift och konfiguration av Brandvägg, Skydd mot nätverksattacker, Nätverksövervakning, genomsökning av säkra anslutningar, proxyserverinställningar och övervakning av nätverksportar. I DETTA AVSNITT: Brandvägg Skydd mot nätverksattacker Genomsökning av krypterade anslutningar Nätverksövervakning Konfigurera proxyservern Skapa en lista över övervakade portar BRANDVÄGG Brandväggen skyddar ditt arbete i lokala nätverk och på Internet. Komponenten filtrerar all nätverksaktivitet enligt nätverksreglerna i Säkerhetszon. En nätverksregel är en åtgärd som Brandvägg utför när ett anslutningsförsök med angiven status upptäcks. Varje nätverksanslutning tilldelas en status och definieras av angivna inställningar: dataöverföringsriktning och -protokoll, adressomfång och portar till vilka anslutningen skapas. Brandväggen analyserar inställningarna på de nätverk till vilka du ansluter din dator. Om programmet fungerar i interaktivt läge ombeds du av brandväggen att ange en status för det anslutna nätverket när du ansluter för första gången. Om det interaktiva läget har avaktiverats, fastställer brandväggen statusen beroende på nätverkstyp, adressområde och andra specifikationer. Du kan ändra status på nätverksanslutningen manuellt. I Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar är Brandvägg avaktiverad som standard. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera brandvägg Ändra nätverksstatus Utöka intervallet för nätverksadresser Arbeta med brandväggsregler Konfigurera meddelanden om förändringar i nätverket Avancerade brandväggsinställningar

125 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R AKTIVERA OCH AVAKTIVERA BRANDVÄGG Som standard är brandväggen aktiverad och fungerar i normalt läge. Du kan vid behov avaktivera brandväggen. För att aktivera eller avaktivera Brandvägg: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Brandvägg om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. ÄNDRA NÄTVERKSSTATUS Nätverksanslutningens status påverkar den uppsättning regler som används för att filtrera nätverksaktiviteter för anslutningen. Du kan vid behov ändra nätverksanslutningens status. Så här ändrar du nätverksanslutningens status: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Nätverk, välj en aktiv nätverksanslutning och klicka länken Redigera. 5. I det fönster som öppnas, välj önskad status på vallistan på fliken Egenskaper. UTÖKA INTERVALLET FÖR NÄTVERKSADRESSER Varje nätverk överensstämmer med en eller flera intervaller med IP-adresser. Om du ansluter till ett nätverk eller kommer åt ett undernätverk som körs via en router, kan du manuellt lägga till undernätverk som är tillgängliga genom det. Exempel: Om du ansluter till ett nätverk för ett av ditt företags kontor och du vill ha samma filtreringsregler för det kontor du är direktansluten till och för kontor som är anslutna via nätverket. Hämta nätverksadressintervaller för dessa kontor från nätverksadministratören och lägg till dem. För att utöka nätverksadressintervallen: 1. Öppna fönstret i huvudprogrammet och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Nätverk, välj en aktiv nätverksanslutning och klicka länken Redigera. 5. I fönstret som öppnas, på fliken Egenskaper och i blocket Ytterligare undernätverk, klicka på länkenlägg till. 6. I fönstret för IP-adress som öppnas, ange en IP-adress eller en adressmask. 125

126 A N V Ä N D A R G U I D E ARBETA MED BRANDVÄGGSREGLER Brandväggen arbetar efter två olika typer av regler: Paketregler. De används för att sätta begränsningar på paketen oavsett programmet. I typfallet begränsar paketregler inkommande nätverksaktivitet på angivna TCP- och UDP-portar, och filtrerar ICMP-meddelanden. Programregler. Dessa används för att ställa in begränsningar på ett angivet programs nätverksaktivitet. Dessa regler möjliggör finjustering av filtreringen av aktiviteter, t.ex. när en viss typ av nätverksanslutningar förbjuds för en del program, men tillåts för andra. Paketregler har högre prioritet än programregler. Om både paketregler och programregler tillämpas för samma typ av nätverksaktivitet, behandlas nätverksaktiviteten med användning av paketreglerna. Dessutom kan du för varje regel sätta en prioritet. S K A P A E N P A K E T R E G E L Paketregler består av en uppsättning villkor och åtgärder för paket som utförs när dessa villkor uppfylls. När du skapar paketregler, tänk på att de har högre prioritet än programregler. För att skapa en programregel: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Filtreringsregler, välj delen Paketregler och klicka Lägg till. 5. I det fönster Nätverksregel som öppnas, ange önskade inställningar och klicka på knappen OK. 6. Tilldela en prioritet till den nya regeln genom att flytta den upp och ner i listan och genom att använda länkarna Flytta upp och Flytta ner. Du kan ändra inställningar för eller ta bort den nyskapade regeln med hjälp av länkarna längst ner på fliken. Kryssa av rutan intill regelns namn om du vill avaktivera regeln. R E D I G E R A G R U P P R E G L E R På samma sätt som komponenten Säkerhetszon är standardfunktionen hos Brandvägg att filtrera ett programs nätverksaktiviteter med hjälp av reglerna för den grupp i vilken programmet ingår. En tillförlitlighetsgrupps regler definierar vilka åtkomsträttigheter för olika nätverk som kan tilldelas program som ingår i denna grupp. Du kan redigera de förinställda nätverksreglerna för en grupp. För att ändra en nätverksregel för en grupp: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Konfigurera regler för den valda komponenten. 4. I fönstret som öppnas, välj en grupp, högerklicka för att öppna snabbmeny och välj det önskade alternativet: Tillåt, Neka eller Fråga om åtgärd. R E D I G E R A P R O G R A M R E G L E R Du kan skapa nätverksregler för enskilda program. Nätverksregler för program har högre prioritet än nätverksregler för en grupp. 126

127 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Vid behov kan du skapa nätverksregler (se sidan 118) för program med hjälp av komponenten Säkerhetszon. Så här skapar du en programregel: 1. Öppna fönstret i huvudprogrammet och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Filtreringsregler, välj regelgrupp för ett program och klicka Lägg till. 5. I det fönster Nätverksregel som öppnas, konfigurera nätverksregeln. 6. Tilldela en prioritet till den nya regeln genom att flytta den upp och ner i listan och genom att använda länkarna Flytta upp och Flytta ner. Du kan ändra inställningar för eller ta bort den nyskapade regeln med hjälp av länkarna längst ner på fliken. Kryssa av rutan intill regelns namn om du vill avaktivera regeln. KONFIGURERA MEDDELANDEN OM FÖRÄNDRINGAR I NÄTVERKET Inställningar för nätverksanslutningen kan ändras under arbetets gång. Du kan få meddelanden när inställningarna förändras. För att aktivera meddelanden om förändringar i nätverkinställningarna: 1. Öppna huvudprogrammets fönster och klicka på länken Inställningar överst i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Nätverk, välj en aktiv nätverksanslutning och klicka länken Redigera. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Ytterligare, markera rutorna för de händelser för vilka du vill få meddelande. AVANCERADE BRANDVÄGGSINSTÄLLNINGAR Du kan ange avancerade inställningar för brandvägg, till exempel rättigheter för aktiv ftp, blockering av anslutning om ingen begäran om åtgärd finns (programgränssnitt ej aktivt) och funktion tills datorn stängs av. Som standard är alla inställningar aktiverade. Så här ändrar du inställningarna för brandväggen: 1. Öppna fönstret i huvudprogrammet och klicka på Inställningar högst upp i fönstret. 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj komponenten Brandvägg. 3. Klicka på knappen Inställningar för den valda komponenten. 4. I det fönster som öppnas, på fliken Filtreringsregler, klicka knappen Ytterligare. 5. I det fönster Ytterligare som öppnas, markera / avmarkera rutorna intill önskade inställningar. 127

128 A N V Ä N D A R G U I D E SKYDD MOT NÄTVERKSATTACKER Skydd mot nätverksattacker söker igenom inkommande trafik efter aktiviteter som är typiska för nätverksattacker. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky Small Office Security all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn. Som standard gäller blockeringen under en timme. Du kan redigera blockeringsinställningarna (se sidan 129). Ett varningsmeddelande som innehåller särskild information om datorn som står bakom angreppsförsöket visas på skärmen. I Kaspersky Small Office Securitys databas finns beskrivningar av de aktuella typerna av nätverksattacker (se avsnittet "Typer av upptäckta nätverksattacker" på sidan 128) och de metoder som används för att bekämpa dem. Listan över attacker som kan upptäckas i Skydd mot nätverksattacker uppdateras när programdatabaserna uppdateras (se avsnittet "Uppdatering" på sidan 69). I DETTA AVSNITT: Typer av upptäckta nätverksattacker Aktivera och avaktivera Skydd mot nätverksattacker Redigering av blockeringsinställningarna TYPER AV UPPTÄCKTA NÄTVERKSATTACKER Nuförtiden finns det ett stort antal nätverksattacker. Dessa attacker utnyttjar sårbarheter i operativsystemet och andra programvaror, systemrelaterade eller av andra slag, som har installerats på din dator. För att kunna garantera datorns säkerhet måste du veta vilka slags nätverksattacker du kan råka ut för. Kända nätverksattacker kan delas in i tre huvudgrupper: Portsökning den här typen av hot är inte en attack i sig, men brukar föregå attacker eftersom det är ett vanligt sätt att skaffa information om en fjärrdator. De UDP/TCP-portar som används av nätverksverktyg på den dator som angrips skannas för att kontrollera om de är stängda eller öppna. Portsökningar kan ge en hackare information om vilka slags attacker som kan fungera i systemet. Informationen från sökningen (en modell av systemet) hjälper dessutom missdådaren att se vilket operativsystem som används på fjärrdatorn. Detta begränsar antal angrepp som kan utföras, och minskar tiden det tar för hackaren att ta sig in i systemet. Det hjälper också hackaren att utnyttja de särskilda sårbarheterna för just detta operativsystem. DoS-attacker eller Denial of Service (överbelastningsattacker) är attacker som gör datorn instabil eller får den att krascha. Attacker av den här typen kan påverka funktionaliteten för dataresurser som attackeras. Det kan exempelvis vara omöjligt att koppla upp sig på Internet. Det finns två grundtyper av DoS-angrepp: sändning av särskilda paket som inte förväntas till måldatorn, vilket kan leda till att datorn startar om eller slutar att fungera; sändning av många paket till måldatorn inom en viss tid så att alla systemresurser i datorn upptas och inget annat program fungerar. De mest uppenbara exemplen på attacker i den här gruppen är följande: PoD-angrepp (Ping of Death) är utskick av ett ICMP-paket som överskrider maxstorleken 64 KB. Den här attacken kan krascha en del operativsystem. LAND-attack (Local Area Network Denial) är utskick av en begäran till en öppen port på måldatorn om att upprätta en anslutning med sig själv. Detta upprepas i en slinga på datorn som ökar belastningen på processorn och kan krascha en del operativsystem. 128

129 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R ICMP-flödning (Internet Control Message Protocol) är utskick av en stor mängd ICMP-paket till datorn. Datorn försöker att svara på alla inkommande paket, vilket ger en enorm belastning på datorn och gör den ytterst långsam. SYN-flödning är utskick av en stor mängd frågor till en fjärrdator för att upprätta en falsk anslutning. Systemet reserverar vissa resurser för var och en av dessa anslutningar tills systemresurserna är helt slut och datorn slutar reagera på andra anslutningsförsök. Intrångsattacker som försöker att ta över datorn. Detta är den farligaste attacken eftersom hackaren får full kontroll över datorn om det lyckas. Hackare använder den här typen av angrepp när de behöver skaffa konfidentiell information från en fjärrdator (t.ex. kreditkortsnummer, lösenord) eller använda resurser på datorn för sabotage vid senare tillfällen (t.ex. använda ett övertaget system i zombienätverk eller som plattform för nya angrepp). Den här gruppen är störst när det gäller antalet attacker. De kan delas in i tre grupper beroende på vilket operativsystem som används på användarnas datorer: Microsoft Windows-attacker, Unix-attacker och en grupp för nätverkstjänster som används på båda operativsystemen. Följande typer av attacker är de mest spridda bland dem som använder operativsystemets nätverksresurser: Buffertspillattacker. Buffertspill kan orsakas av brist på (eller otillräcklig) kontroll vid arbete med datavektorer/matriser. Detta är en av de äldsta sårbarheterna och lättast för hackare att utnyttja. Formatsträngsattacker. Formatsträngfel uppstår från otillräcklig kontroll av indatavärdena till I/O-funktioner, som t.ex. printf(), fprintf(), scanf() och andra I/O-funktioner från C-språkets standardbibliotek. Om denna sårbarhet finns i ett program kan hackaren få kontroll över systemet genom att skicka frågor som skapas med en speciell teknik. Intrångsskyddssystemet analyserar och blockerar automatiskt försök att utnyttja dessa sårbarheter i de flesta vanliga nätverksverktygen (FTP, POP3, IMAP) om de körs på användarens dator. Microsoft Windows-attacker utnyttjar sårbarheter i programvara som finns installerade på datorn (till exempel Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Explorer, Messenger och systemkomponenter som kan öppnas från nätverket DCom, SMB, Wins, LSASS, IIS5). Dessutom kan användningen av olika illvilliga skript, bl.a. skript som behandlas av Microsoft Internet Explorer och maskar av Helkern-typ, klassificeras som isolerade fall av intrångsattacker. Den här typen av angrepp kan sammanfattas som utskick av särskilda UDP-paket till en fjärrdator som kan köra skadliga koder. AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SKYDD MOT NÄTVERKSATTACKER Som standard är Skydd mot nätverksattacker aktiverad och fungerar i optimalt läge. Du kan vid behov avaktivera Skydd mot nätverksattacker. För att aktivera eller avaktivera Skydd mot nätverksattacker: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Blockering av nätverksattacker. 4. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera Skydd mot nätverksattacker om du behöver avaktivera denna komponent. Kryssa i rutan för att aktivera komponenten. REDIGERING AV BLOCKERINGSINSTÄLLNINGARNA Som standard blockerar Blockering av nätverksattacker en angripande dators aktiviteter under en timme. Du kan häva blockering av den valda datorn eller ändra tiden för blockering. 129

130 A N V Ä N D A R G U I D E För att modifiera den tid under vilken en angripande dator blockeras: 3. I fönstrets vänstra del och under Skyddscenter, välj komponenten Blockering av nätverksattacker. 4. I fönstrets högra del, markera kryssrutan Lägg till den angripande datorn i listan över blockerade datorer för och ange blockeringstiden. För att häva blockeringen av en angripande dator: 2. Välj sektionen Skyddscenter till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, under Internetaktivitet, klicka länken Nätverksövervakning för att öppna fönstret Nätverksövervakning. 4. Välj den blockerade datorn på fliken Blockerade datorer och avblockera den med länken Lås upp. GENOMSÖKNING AV KRYPTERADE ANSLUTNINGAR Anslutning med SSL-/TLS-protokoll skyddar datautbyte via Internet. SSL-/TLS-protokoll kan identifiera de parter som utbyter data med hjälp av elektroniska certifikat, koda de data som överförs och säkerställa deras integritet under överföringen. Dessa funktioner i protokollet används av hackare för att sprida skadlig programvara eftersom de flesta antivirusprogram inte söker igenom SSL-/TLS-trafik. Kaspersky Small Office Security söker igenom krypterade anslutningar med ett Kaspersky Labs-certifikat. Om ett ogiltigt certifikat upptäcks när du ansluter till servern (t.ex. om certifikatet byts ut av en inkräktare) ombeds du att godkänna eller ogiltigförklara certifikatet Om du är säker på att det alltid är säkert att ansluta till en webbplats, även om certifikatet är ogiltigt, kan du lägga till webbplatsen i listan över tillförlitliga webbadresser. Kaspersky Small Office Security genomsöker då inte längre den krypterade anslutningen till den här webbplatsen. Så här aktiverar du sökningsfunktionen i krypterade anslutningar: 1. Öppnaprogrammets huvudfönster. 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Nätverk. 4. I fönstrets högra del, markera kryssrutan Sök i krypterade anslutningar och klicka på knappen Installera certifikat. 5. Klicka på knappen Installera certifikat i fönstret som öppnas. Då startas en guide med installationsanvisningar för certifikatet. Automatisk installation av certifikatet fungerar endast med Microsoft Internet Explorer. Installera Kaspersky Labs certifikat manuellt om du vill söka i krypterade anslutningar i Mozilla Firefox och Opera. 130

131 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R GENOMSÖKA KRYPTERADE ANSLUTNINGAR I MOZILLA FIREFOX Webbläsaren Mozilla Firefox använder inte Microsoft Windows certifikatslagring. Genomsök SSL-anslutningar för Firefox genom att installera Kaspersky Lab:s certifikat manuellt. För att installera Kaspersky Lab-certifikatet: 1. Välj alternativet Verktyg Inställningar i webbläsarens meny. 2. I fönstret som öppnas, gå till sektionen Ytterligare. 3. Välj fliken Säkerhet under Certifikat och klicka på knappen Visa certifikat. 4. Välj fliken Utfärdare i fönstret som öppnas och klicka på knappen Återställ. 5. Välj Kaspersky Lab:s certifikatfil i fönstret som öppnas. Sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil är följande: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Välj de åtgärder som ska genomsökas med det installerade certifikatet genom att kryssa i rutorna i fönstret som öppnas. Klicka på knappen Visa för att visa information om certifikatet. För att installera Kaspersky Lab-certifikatet för Mozilla Firefox version 3.x.: 1. I webbläsarens meny,välj VerktygInställningar. 2. I fönstret som öppnas, gå till sektionen Ytterligare. 3. Klicka på knappen Visa certifikat på fliken Kryptering. 4. Välj fliken Utfärdare i fönstret som öppnas och klicka på knappen Importera. 5. Välj Kaspersky Lab:s certifikatfil i fönstret som öppnas. Sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil är följande: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Välj de åtgärder som ska genomsökas med det installerade certifikatet genom att kryssa i rutorna i fönstret som öppnas. Klicka på knappen Visa för att visa information om certifikatet. Om du kör Microsoft Windows Vista, är sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil följande: %AllUsersProfile%\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti-Virus personal root certificate.cer. GENOMSÖKA KRYPTERADE ANSLUTNINGAR I OPERA Webbläsaren för Opera använder inte Microsoft Windows certifikatslagring. Genomsök SSL-anslutningar för Opera genom att installera Kaspersky Labs certifikat manuellt. För att installera Kaspersky Lab-certifikatet: 1. Välj alternativet Verktyg Inställningar i webbläsarens meny. 2. I fönstret som öppnas, gå till sektionen Ytterligare. 3. Välj fliken Säkerhet till vänster i fönstret och klicka på knappen Hantera certifikat. 4. Välj fliken Leverantörer i fönstret som öppnas och klicka på knappen Importera. 5. Välj Kaspersky Lab:s certifikatfil i fönstret som öppnas. Sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil är följande: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 131

132 A N V Ä N D A R G U I D E 6. Klicka på knappen Installera i fönstret som öppnas. Kaspersky Labs certifikat har installerats. Välj certifikatet i listan och klicka på knappen Visa när du vill visa information om certifikatet och välja åtgärder för det. Så här installerar du Kaspersky Labs certifikat för Opera version 9x: 1. Välj alternativet Verktyg Inställningar i webbläsarens meny. 2. I fönstret som öppnas, gå till sektionen Ytterligare. 3. Välj fliken Säkerhet till vänster i fönstret och klicka på knappen Hantera certifikat. 4. Välj fliken Utfärdare i fönstret som öppnas och klicka på knappen Importera. 5. Välj Kaspersky Lab:s certifikatfil i fönstret som öppnas. Sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil är följande: %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\AVP9\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti- Virus personal root certificate.cer. 6. Klicka på knappen Installera i fönstret som öppnas. Kaspersky Labs certifikat har installerats. Om du kör Microsoft Windows Vista, är sökvägen till Kaspersky Labs certifikatfil följande: %AllUsersProfile%\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti-Virus personal root certificate.cer. NÄTVERKSÖVERVAKNING Nätverksövervakning är ett verktyg som används för att visa information om nätverksaktiviteter i realtid. För att starta Nätverksövervakning: 2. Välj sektionen Skyddscenter till vänster i fönstret. 3. Klicka på länken Nätverksövervakare för att öppna fönstret för Nätverksövervakare, där information visas över nätverksaktiviteter. KONFIGURERA PROXYSERVERN Om datorn är ansluten till Internet via en proxyserver kan du behöva konfigurera anslutningsinställningarna. Kaspersky Small Office Security använder dessa inställningar för vissa skyddskomponenter, samt för att uppdatera databaser och programmoduler. Om det finns en proxyserver som använder en icke-standardport i nätverket, måste du lägga till portnumret i listan över övervakade portar (se avsnittet "Skapa en lista över övervakade portar" på sidan 133). För att ställa in proxyservern: 3. Till vänster i fönstret och i sektionen Allmänna inställningar, välj undersektionen Proxyserver. 4. Kryssa i rutan Använd proxyserver och konfigurera anslutning till proxyservern. 132

133 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SKAPA EN LISTA ÖVER ÖVERVAKADE PORTAR Skyddskomponenter som E-post Antivirus, Webb Antivirus och Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus övervakar dataströmmar som överförs via vissa protokoll och passerar vissa öppna TCP-portar på din dator. Till exempel genomsöker E-post Antivirus information som överförs via smtp, medan Webb Antivirus genomsöker information som överförs via http, https och ftp. Du kan aktivera övervakning av alla eller bara de valda nätverksportarna. Om du vill konfigurera produkten så att den övervakar valda portar kan du skapa en lista över program för vilka alla portar övervakas. Vi rekommenderar att du bygger på listan genom att inkludera program som tar emot och skickar data via ftp. För att lägga till en port i listan över övervakade portar: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Nätverk. 4. Klicka på knappen Välj till höger i fönstret. Fönstret för Nätverksportar öppnas 5. Klicka länken Lägg till under portlistan i fönstrets övre del för att öppna fönstret Nätverksport, ange sedan nummer och beskrivning för en port. För att undanta en port i listan över övervakade portar: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Nätverk. 4. Klicka på knappen Välj till höger i fönstret. Fönstret för Nätverksportar öppnas 5. Om portlistan i fönstrets övre del, avmarkera kryssrutan bredvid beskrivningen för den port som ska undantas. Så här skapar du en lista över program för vilka du vill övervaka alla portar: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Nätverk. 4. Klicka på knappen Välj till höger i fönstret. Fönstret för Nätverksportar öppnas 5. Markera kryssrutan Övervaka all porttrafik för vissa program, gå sedan till programlistan nedan och markera kryssrutorna bredvid namnet på de program för vilka portar ska övervakas. 6. Om ett program inte finns med på listan, lägg till det så här: a. För att välja metod för att lägga till ett program på listan, öppna menyn genom att klicka länken Lägg till under programlistan, välj sedan på menyn: Välj Bläddra för att ange var den körbara filen finns. När du har valt körbar fil öppnas fönstret Program. 133

134 A N V Ä N D A R G U I D E Välj Program för att välja ett program på listan över aktiva program. När du valt ett program öppnas fönstret Program. 7. I fönstret Program anger du beskrivning för det valda programmet. TILLFÖRLITLIG ZON En Tillförlitlig zon är en lista som du skapar över objekt som inte ska kontrolleras av programmet. Med andra ord är det en uppsättning undantag som ligger utanför Kaspersky Small Office Securitys räckvidd för skydd. Tillförlitlig zon skapas utifrån listan över tillförlitliga program (se avsnittet "Skapa en lista med tillförlitliga program" på sidan 135) och undantagsregler (se avsnittet "Skapa undantagsregler" på sidan 135), med hänsyn till egenskaperna hos de objekt som behandlas och de program som installerats på datorn. Att placera objekt i den tillförlitliga zonen kan behövas om t.ex. Kaspersky Small Office Security blockerar åtkomst till ett objekt eller ett program, fast du är säker på att objektet/programmet är helt ofarligt. Om du exempelvis anser att objekt som används av Microsoft Windows Anteckningar är ofarliga och inte behöver sökas igenom, dvs. du litar på detta program, lägg till Anteckningar i listan över tillförlitliga program för att utesluta genomsökningen av objekt som används av denna process. Dessutom kan en del åtgärder som klassificerats som farliga, anses som säkra av ett flertal program. Program som automatiskt växlar layout för tangentbordet, t.ex. Punto Switcher, fångar regelbundet upp text som matas in via ditt tangentbord. För att godkänna sådana program och inte längre övervaka deras aktivitet, rekommenderar vi att de läggs till i listan över tillförlitliga program. När ett program läggs till i listan över tillförlitliga program kontrolleras inte dess fil- och nätverksaktiviteter (inklusive misstänkta). Detta gäller även programmets försök att nå systemregistret. Fortfarande kommer den körbara filen och det tillförlitliga programmets process att genomsökas för virus precis som tidigare. För att helt utesluta ett program från genomsökningen ska du använda uteslutningsregler. Alternativet att utesluta tillförlitliga program från sökning kan också lösa eventuella konflikter mellan programmet och andra program (t.ex. nätverkstrafik från andra datorer som redan genomsökts av Kaspersky Small Office Security och av ett annat virusprogram), samt öka datorns prestanda, vilket är viktigt när serverprogram används. Den tillförlitliga zonens undantagsregler tillåter i sin tur att du kan arbeta med legala program som kan användas av en angripare för att skada användarens dator och data. De här programmen har inga skadliga funktioner, men de kan användas som hjälpmedel av skadlig programvara. Denna kategori innefattar fjärradministreringsprogram, IRC-klienter, FTP-servrar, flera olika hjälpverktyg för att stoppa eller dölja processer, tangentloggningsprogram, program som hackar lösenord, uppringningsprogram, m.m. Sådana program kan blockeras av Kaspersky Small Office Security. För att undvika blockeringar, kan du konfigurera uteslutningsregler. Undantagsregler är en uppsättning villkor som bestämmer att ett objekt inte ska genomsökas av Kaspersky Small Office Security. I vilket fall som helst söks objektet igenom av alla skyddskomponenter i överensstämmelse med deras respektive skyddsinställningar. Den tillförlitliga zonens undantagsregler kan användas av flera olika programkomponenter, till exempel Fil Antivirus (se avsnittet "Fil Antivirus" på sidan 75), E-post Antivirus, Webb Antivirus, eller vid körning av virussökningsuppgifter. I DETTA AVSNITT: Skapa en lista över tillförlitliga program Skapa undantagsregler

135 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SKAPA EN LISTA ÖVER TILLFÖRLITLIGA PROGRAM Som standard söker Kaspersky Small Office Security igenom objekt som öppnas, körs eller sparas av någon programprocess och övervakar aktiviteten hos alla program och den nätverkstrafik de skapar. När du lägger till ett program på listan över tillförlitliga program undantar Kaspersky Small Office Security programmet vid sökning. Så här lägger du till ett tillförlitligt program i listan: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Hot och undantag. 4. I fönstrets högra del, under Undantag, klicka på knappen Inställningar. 5. I det fönster som öppnas, på fliken Tillförlitliga program, klicka länken Lägg till för att öppna programvalsmenyn och välj ett av följande alternativ: Välj Bläddra för att ange var den körbara filen finns. När du valt en körbar fil öppnas fönstret Undantag för program. Välj Program för att välja ett program på listan över aktiva program. När du valt ett program öppnas fönstret Undantag för program. 6. I det fönster Undantag för program som öppnas, markera rutorna för de typer av aktiviteter som ska undantas för det här programmet. Du kan ändra sökinställningarna för ett program eller ta bort det från listan genom att använda motsvarande länkar längst ned i listan. Avmarkera kryssrutan intill namnet på det program du vill ta bort från listan (utan att det raderas). SKAPA UNDANTAGSREGLER Om du använder program som Kaspersky Small Office Security betraktar som legala, men som kan utnyttjas av angripare för att skada en användares dator eller data, rekommenderar vi att du konfigurerar undantag för dessa. Så här skapar du en undantagsregel: 3. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, gå till Hot och undantag. 4. I fönstrets högra del, under Undantag, klicka på knappen Inställningar. 5. Klicka på länken Lägg till på fliken Uteslutningsregler i fönstret som visas. 6. I fönstret Undantagsregel som öppnas, kan du redigera inställningar för undantagsregeln. SÄKERT LÄGE FÖR PROGRAMKÖRNING Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Virtualisering innebär att en säker miljö skapas som isoleras från operativsystemet och där miljön har utformats för att köra program vars säkerhet kan ifrågasättas. 135

136 A N V Ä N D A R G U I D E När du använder den skyddade miljön sker inga förändringar för de verkliga objekten i operativsystemet. Detta betyder att även om du kör ett infekterat program i den säkra miljön, kommer alla dess åtgärder att begränsas till den virtuella miljön, utan att påverka operativsystemet. Om du kör Internetwebbläsare i en säker miljö är det helt ofarligt att öppna webbresurser, inklusive skydd mot skadliga program som angriper datorn och skydd av användardata mot obehöriga försök att ändra och ta bort information samt möjligheten att ta bort alla objekt som samlats in under en Internetsession: temporära filer, cookies, webbhistorik o.s.v. Microsoft Internet Explorer omfattas som standard i listan över program som körs i säkert läge. Körning av program (se avsnittet "Köra ett program i säkert läge" på sidan 136) i säkert läge utförs beroende på vilket läge som valdes. Alternativet att skapa genvägar finns för att snabbt kunna starta program i säkert läge. Om du vill att filer som sparats eller ändrats i säkert läge ska vara tillgängliga i standardläget kan du använda Delad mapp för säker körning som skapats endast för dessa filer och är tillgänglig i både säkert läge och i standardläget. När rensa data i säkert läge har rensas tas inte filer som lagrats i denna mapp bort. Körning av program i säkert läge är inte tillgängligt för datorer som kör under 64-bitars Microsoft Windows XP. Vissa programfunktioner som körs på datorer med Microsoft Windows Vista x64 och Microsoft Windows 7 x64 begränsas när du kör i säkert läge. Om sådana program startas, visas ett meddelande på skärmen om du har konfigurerat meddelandena (se sidan 217) för händelsen Alla funktioner finns inte tillgängliga i säkert läge. I DETTA AVSNITT: Köra ett program i säkert läge Skapa en lista över program som körs i säkert läge Skapa en genväg för programkörning Rensa data för säker körning Använda delad mapp KÖRA ETT PROGRAM I SÄKERT LÄGE Om programmet inte är inställt på Kör alltid i säkert läge, kan det ändå köras i säkert läge: från Microsoft Windows snabbmeny från Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster (se sidan 31) med befintlig genväg (se avsnittet "Skapa en genväg för programkörning" på sidan 138). Om programmet är inställt på Kör alltid i säkert läge, öppnas det i säkert läge, oavsett körläge. Program som körs i säkert läge markeras med en grön ram i programfönstret och i listan över program som övervakas av Säkerhetszon. Du rekommenderas att använda Microsoft Windows standardläge när du installerar program som du vill använda i säkert läge i framtiden. Så här kör du ett program i säkert läge från Microsoft Windows snabbmeny: 1. Högerklicka för att öppna snabbmenyn för det valda objektet (genväg eller programmets körbara fil). 2. Välj Säker körning i menyn som öppnas. 136

137 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att köra ett program i säkert läge från huvudfönstret för Kaspersky Small Office Security: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. I fönstrets nedre del, under Säker körning, öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Kör. Så här kör du ett program i säkert läge med hjälp av en genväg: 1. Öppna mappen med den önskade genvägen. 2. Kör programmet genom att dubbelklicka på genvägen. SKAPA EN LISTA ÖVER PROGRAM SOM KÖRS I SÄKERT LÄGE I Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster kan du skapa en lista över program som körs i säkert läge. Listan visas under Säkerhetszon. Om du lägger till en programvara i listan som tillåter att flera kopior används på samma gång (t.ex. Windows Internet Explorer) körs varje kopia i säkert läge efter det att programmet lagts till i listan. Om du lägger till en programvara i listan som bara tillåter att en kopia körs åt gången måste programmet startas om efter det att det lagts till i listan. Om du lägger till ett program i listan över program som körs i säkert läge, kan du aktivera alternativet Kör alltid i säkert läge. Då körs programmet alltid i säkert läge, oavsett körläge, vare sig du använder Microsoft Windows standardverktyg eller verktyg från Kaspersky Small Office Security. Vi rekommenderar inte att Kör alltid i säkert läge aktiveras för systemprogram och -verktyg, eftersom det kan påverka operativsystemet negativt. För att lägga till ett program i listan över program som körs i säkert läge: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. I fönstrets nedre del, under Säker körning, öppna menyn genom att klicka länken Lägg till. 4. Välj aktuellt program i menyn som öppnas. När du väljer Bläddra öppnas ett fönster där du kan ange sökväg till den körbara filen. När du valt Program visas en lista över program som körs. Efter detta läggs programikonen till i listan. Om du vill ta bort ett program från listan, markerar du det och klickar på Ta bort. Så här gör du för att endast köra ett program i säkert läge, oavsett körläge: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. I fönstrets nedre del, under Säker körning, öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Kör alltid i felsäkert läge. Rutan visas bredvid menyalternativet. 137

138 A N V Ä N D A R G U I D E SKAPA EN GENVÄG FÖR PROGRAMKÖRNING För att snabbt kunna köra program i säkert läge kan genvägar skapas i Kaspersky Small Office Security. Du kan alltså köra ett program i säkert läge utan att behöva öppna programmets huvudfönster eller Microsoft Windows snabbmeny. Så här skapar du en genväg till ett program i säkert läge: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. I fönstrets nedre del, under Säker körning, öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Skapa genväg. 4. Ange sökvägen där genvägen ska sparas och genvägens namn i fönstret som öppnas. En genväg sparas som standard i mappen Min dator för den aktuella användaren, och tilldelas ett namn som överensstämmer med programmets process. RENSA DATA FÖR SÄKER KÖRNING Om programmet körs i säkert läge utförs alla ändringar av programmet endast i detta läge. Vid nästa start är som standard alla ändringar som genomförts och alla filer som sparats under sessionen i säkert läge tillgängliga. Om du inte behöver data för säkert läge längre, eller om du önskar återställa de aktuella inställningarna för program som kör i Microsoft Windows standardläge, kan du rensa data för säkert läge. Om du inte vill att ändringarna ska vara tillgängliga nästa gång du kör programmet i säkert läge, kan du aktivera läget Ta bort data i säkert läge när programmet stängs. Detta betyder att ändringarna som du gjort under sessionen automatiskt kommer att tas bort efter att programmet stängts. Innan du tar bort några data som sparats i säkert läge, bör du kontrollera att all information du kan behöva i framtiden har sparats i den delade mappen. Annars kan inte raderade data återställas. För att rensa data från Säker körning: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Klicka länken Rensa under Säkert läge längst ner i fönstret. 4. Bekräfta rensning av data i fönstret som öppnas. Så här rensar du data i säkert läge varje gång programmet stängs: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Nederst i fönstret, under Säker körning, öppna snabbmenyn för aktuellt program och välj Rensa data för säker körning och avsluta. Rutan visas intill menyobjektet och ett tecken visas ovanpå programikonen i listan över program som körs i säkert läge. Välj denna ruta igen för att avbryta rensning av data för säker körning efter att programmen stängts. 138

139 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R ANVÄNDA DELAD MAPP Om du använder säkert läge gäller alla ändringar som krävs för att programmet ska fungera endast i detta läge. De påverkar inte standardläget. Filer som sparats i säkert läge kan inte överföras till standardläget. För att de filer som sparas eller modifieras i säkert läge ska bli tillgängliga i standardläge kan Delad mapp för säker körning användas (en mapp som tillhandahålls av Kaspersky Small Office Security). Alla filer som sparas i denna mapp fungerar i både säkert läge och standardläge. Den delade mappen ligger på hårddisken och skapades vid installationen av Kaspersky Small Office Security. Den delade mappen skapas i mappen %AllUsersProfile%\Application Data\Kaspersky Lab\SandboxShared under programinstallationen och det går inte att ändra platsen. Den delade mappen representeras av ikonen för huvudfönstret för Kaspersky Small Office Security. i Microsoft Windows Explorer. Du kommer också åt mappen från För att öppna den delade mappen i Kaspersky Small Office Securitys huvudfönster: 2. I fönstrets vänstra del, välj Säkerhetszon. 3. Klicka länken Delad mapp under Säkert läge, längst ner i fönstret. Mappen öppnas i ett standardfönster för Utforskaren i Windows KARANTÄN OCH SÄKERHETSKOPIERING Karantänen är en särskild förvaringsplats som sparar de objekt som är möjligt infekterade med virus. Möjligt infekterade objekt är objekt som misstänks vara infekterade med virus eller med dess modifikationer. Ett potentiellt infekterat objekt kan upptäckas och sättas i karantän av Fil Antivirus, E-post Antivirus, Förebyggande skydd eller under en virussökning. Objekt placeras i karantän i följande fall: Objektkoden påminner om ett känt men delvis modifierat hot eller har en struktur som liknar skadlig programvara, men finns inte registrerat i databasen. I detta fall flyttas objekten till karantän efter att en heuristisk analys utförts av Fil Antivirus, E-post Antivirus eller under en virusgenomsökning. Heuristisk analys ger sällan falska larm. Den följd av åtgärder som utförts av ett objekt verkar misstänkt. I detta fall flyttas objekten till karantän efter att dess beteende analyserats av komponenten Förebyggande skydd. Om du placerar ett objekt i karantänen flyttas det utan att kopieras: Objektet tas bort från disken eller e-postmeddelandet och sparas i karantänmappen. Filer i karantänen har sparats i ett särskilt format och är inte farligt. Säkerhetskopia-lagring har utformats för att lagra säkerhetskopior av infekterade objekt som inte har kunnat desinficeras direkt efter upptäckt. Det är möjligt att Kaspersky Small Office Security, efter databasuppdatering, kan identifiera hotet utan tvivelsmål och undanröja det. På grund av detta faktum söker programmet igenom karantänobjekten efter varje ny uppdatering (se sidan 74). 139

140 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Placera objekt i karantän eller säkerhetskopiera dem Arbeta med objekt i karantän PLACERA OBJEKT I KARANTÄN ELLER SÄKERHETSKOPIERA DEM Som standard är den längsta lagringstiden för objekt 30 dagar. Därefter tas objekten bort. Du kan upphäva den tidsbaserade begränsningen eller ändra den längsta lagringstiden för objekt. Dessutom kan du ange maximal storlek för karantän och säkerhetskopiering. Om den maximala storleken har uppnåtts ersätter nya objekt innehållet i karantänen och i säkerhetskopiorna. Som standard är begränsningen i maxstorlek avaktiverad. För att modifiera den längsta lagringstiden för objekt: 3. I fönstrets vänstra del, under Allmänna inställningar, gå till Rapporter och lagringsplatser. 4. I fönstrets högra del, markera kryssrutan Lagra inte objekt längre än och ange hur länge ett objekt får sparas i karantänen. För att konfigurera den maximala storleken på karantänen och säkerhetskopieringen: 3. I fönstrets vänstra del, under Allmänna inställningar, gå till Rapporter och lagringsplatser. 4. I fönstrets högra del, markera kryssrutan Maximal storlek och ange maximal storlek för karantänen och säkerhetskopieringen. ARBETA MED OBJEKT I KARANTÄN Kaspersky Small Office Securitys karantän låter dig utföra följande: sätt filer som du misstänker är infekterade i karantän genomsök och desinficera alla potentiellt infekterade karantänobjekt med hjälp av databasen i Kaspersky Small Office Security återställ filer från angiven mapp till de källmappar från vilka de flyttades till karantän (som standard) ta bort alla objekt i karantänen eller en grupp av objekt skicka objekt i karantän till Kaspersky Lab för analys. Du kan flytta ett objekt till karantänen med hjälp av en av två metoder: med länken Flytta till karantän i fönstret Skyddsläge med hjälp av objektets snabbmeny. 140

141 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att flytta ett objekt från karantänen till fönstret Skyddsläge: : 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, följ länken Karantän. 4. Välj objektet som du vill flytta till karantän i fönstret som öppnas. För att flytta ett objekt till karantänen med hjälp av snabbmenyn: 1. Öppna Microsoft Windows utforskare och gå till mappenmed det objekt som du vill flytta till karantänen. 2. Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny och välj Flytta till karantän. För att genomsöka ett objekt i karantänen: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, välj det objekt som behöver genomsökas. 4. Högerklicka för att öppna snabbmenyn och välj Sökning. För att desinficera alla objekt i karantänen: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, klicka länken Desinficera alla. För att återställa ett objekt från karantänen: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, välj det objekt som behöver återskapas. 4. Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny och välj Återställ. För att ta bort objekt från karantänen: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, välj det objekt som behöver tas bort. 4. Högerklicka de filer för att öppna snabbmenyn och välj Ta bort från listan. För att sände ett objekt i karantänentill Kaspersky Lab för analys: 2. I den övre delen av fönstret, använd länken Karantän för att öppna fönstret Skyddsstatus. 3. På fliken Hot som upptäckts, välj det objekt som behöver skickas för analys. 141

142 A N V Ä N D A R G U I D E 4. Högerklicka för att öppna snabbmenyn och välj Skicka. SÄKERHETSKOPIERING (BACKUP) Under säkerhetskopieringsprocessen skapas backupkopior av valda filer på en speciell lagringsplats. Säkerhetskopiering är en speciell del av hårddisken eller en extern datalagringsenhet. Lagringsplatsen används av säkerhetskopieringsuppgifterna för att lagra backupkopior vid säkerhetskopiering. När lagringsplatsen skapas (se avsnittet "Skapa en säkerhetskopieringsplats" på sidan 142) väljer användaren lagringsenhet, anger namn på lagringsplatsen och gör inställningar för lagring av säkerhetskopior. Lagrade data kan också lösenordsskyddas, så att obehöriga inte kommer åt dem. Efter detta skrivs information om lagringsplatsen till datalagringsenheten. Vid säkerhetskopiering skapas säkerhetskopieringsuppgifter (se avsnittet "Skapa säkerhetskopieringsuppgift" på sidan 144). Säkerhetskopieringsuppgiften är en användardefinierad samling parametrar, som styr urvalet av data för backup, var data lagras och lagringsvillkoren. Uppgifterna kan startas om (manuellt eller schemalagt). Säkerhetskopior av filer som skapas inom ramen av en enda uppgift lagras i arkiv. Ett arkiv för säkerhetskopiering placeras på lagringsplats efter det att det fått samma namn som den uppgift som skapat det. För att återställa data från säkerhetskopior, kör återställningsprocessen (se avsnittet "Återställa data" på sidan 146), eller använd verktyget Kaspersky Restore Utility. Filer kan återställas från säkerhetskopior till sin ursprungliga plats, eller till en annan tillgänglig mapp. Alla händelser som har med säkerhetskopiering att göra kan se i rapporten (se avsnittet "Visa händelserapport" på sidan 148). I DETTA AVSNITT: Skapa en säkerhetskopieringsplats Ansluta en befintlig lagringsplats Rensa en lagringsplats Ta bort en lagringsplats Skapa säkerhetskopieringsuppgift Köra en säkerhetskopieringsuppgift Återställa data Söka efter säkerhetskopior Visa säkerhetskoperingsdata Visa händelserapport SKAPA EN SÄKERHETSKOPIERINGSPLATS En säkerhetskopieringsplats kan skapas med guiden. Guiden för säkerhetskopieringsplats kan startas på något av följande två sätt: från modulens huvudfönster 142

143 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R från Guiden för att skapa säkerhetskopieringsuppgifter (se avsnittet "Skapa säkerhetskopieringsuppgift" på sidan 144). Guiden består av en följd av skärmar (eller steg) där navigeringen sker med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden vid något skede, använd knappen Avbryt. Du kan också växla mellan de av guidens steg som du har avslutat, med hjälp av länkarna i fönstrets övre del. För att skapa en säkerhetskopieringsplats: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Lagring och klicka på knappen Skapa. 5. Guiden för att skapa säkerhetskopieringslagringar startas. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. I den vänstra delen av fönstret Lagringsenhet, välj den typ av lagringsenhet som kommer att användas för att lagra säkerhetskopior. För att se till att data lagras på ett säkert sätt rekommenderar vi att du lagrar säkerhetskopior på en flyttbar lagringsenhet. b. I fönstret Skydd, ange ett lösenord för att skydda data mot obehöriga (vid behov). c. I fönstret för Filversioner, ställ in en gräns för antalet filversioner som kan finnas samtidigt på lagringsplatsen, och ange tidsintervallet för att lagra filversioner (vid behov). d. I fönstret Sammanfattning, ange ett namn på den nya lagringsplatsen och bekräfta skapandet av lagringsplatsen med de inställningar du angav. ANSLUTA EN BEFINTLIG LAGRINGSPLATS Om du har skapat en lagringsplats med Kaspersky Small Office Security men den inte finns på den dator som du för närvarande använder (t.ex. efter att operativsystemet har installerats om eller om lagringsplatsen har kopierats från en annan dator) måste du ansluta lagringsplatsen för att kunna arbeta med dess data. Gör följande för att ansluta en befintlig lagring: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Lagring och klicka på knappen Anslut. 5. Välj en typ av lagring och ange de anslutningsinställningar som behövs i fönstret för Anslut lagring. Om inställningarna har angetts korrekt visas lagringen i listan. RENSA EN LAGRINGSPLATS Om platsen inte räcker till kan du ta bort överflödiga versioner och säkerhetskopior av filer som redan tagits bort från datorn. 143

144 A N V Ä N D A R G U I D E För att rensa en lagringsplats: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Lagring. 5. Markera aktuell lagringsplats och klicka Rensa. 6. I fönstret för Rensa lagring som öppnas, välj de filversioner som ska tas bort från lagringsplatsen. TA BORT EN LAGRINGSPLATS Om du vill ta bort en lagringsplats för säkerhetskopior ska du använda Guiden för lagringsplatsborttagning. Under borttagningen ombes du ange hur data på den lagringsplats som ska tas bort och de uppgifter som sparar säkerhetskopior på denna plats ska hanteras. Guiden består av flera skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på Avsluta när du är klar med guiden. För att stoppa guiden vid något skede, använd knappen Avbryt. Du kan också växla mellan de steg i guiden som du har gjort klart genom att använda bläddringsknapparna överst i fönstret. För att skapa en säkerhetskopieringsplats: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Lagring. 5. Markera aktuell lagringsplats och klicka Ta bort. 6. Guiden för borttagning av lagringar startas. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. Välj hur säkerhetskopior på den lagringsplats som ska tas bort ska hanteras, i fönstret Innehåll. b. Välj hur uppgifter som sparar säkerhetskopior på den lagringsplats som ska tas bort ska hanteras, i fönstret Uppgifter. c. Bekräfta borttagningen av lagringsplatsen med valda inställningar i fönstret Sammanfattning. SKAPA SÄKERHETSKOPIERINGSUPPGIFT Säkerhetskopieringsuppgifter används för att skapa säkerhetskopior av filer och består av en uppsättning av följande inställningar: en uppsättning filer för vilka säkerhetskopior ska skapas en lagringsplats där säkerhetskopior av filer skapas; startvillkor för säkerhetskopieringsprocessen. En säkerhetskopieringsuppgift kan skapas med guiden. 144

145 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Guiden består av en följd av skärmar (eller steg) där navigeringen sker med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden vid något skede, använd knappen Avbryt. Du kan också växla mellan de steg i guiden som du har gjort klart genom att använda bläddringsknapparna överst i fönstret. För att skapa en säkerhetskopieringsuppgift: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Säkerhetskopiering och klicka på knappen Skapa. 5. Guiden för säkerhetslagringsuppgift startas. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. I fönstret Innehåll, välj de objekt för vilka en säkerhetskopia ska skapas. b. I fönstret Lagringsplats, välj lagringsplats för de säkerhetskopior av filer som ska skapas. c. I fönstret Schema, ange villkor för körning av uppgiften. d. I fönstret Sammanfattning, ange ett namn på den nya uppgiften och bekräfta skapandet av uppgiften med de inställningar du angav. KÖRA EN SÄKERHETSKOPIERINGSUPPGIFT Säkerhetskopieringsuppgifter kan köras automatiskt (enligt ett schema) eller manuellt. En uppgifts körläge visas i listan över uppgifter (se bild nedan). Bild 9. Information om säkerhetskopieringsuppgiften Scheman för automatisk körning ställs in när uppgiften skapas, inställningarna kan dock ändras senare. Vid behov kan du starta valfri uppgift manuellt. För att skapa en säkerhetskopieringsuppgift manuellt: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Säkerhetskopiering. 5. I listan i fönstrets högra del, markera den uppgift som ska köras och klicka Kör. Linjen för den uppgift du markerat visar den tid som gått sedan uppgiften började köras. Körningen av uppgiften kan pausas eller avbrytas med hjälp av knapparna i fönstrets övre del. Körning av uppgifter skapar säkerhetskopior på lagringsplatsen. 145

146 A N V Ä N D A R G U I D E ÅTERSTÄLLA DATA Data kan återställas från säkerhetskopior av filer, vid behov. Backupproceduren är endast tillgänglig för anslutna lagringsenheter. När data från säkerhetskopior återställs sparas data i den mapp du valt. Filer kan återställas på många sätt: återställa senaste versionen av filen; välj att återställa filen för ett visst datum. För att återställa senaste versionen av filen: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. Välj den lagringsplats där de önskade säkerhetskopiorna finns och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats och i rullgardinsmenyn för Säkerhetskopieringsuppsättning, välj namnet på den uppgift som, när den kördes, resulterade i att ett arkiv skapades med de önskade säkerhetskopiorna. 7. Välj filerna som behöver återställas. För att göra detta, kryssa i rutorna intill de filer som behövs i listan. För att välja alla filer, klicka Markera alla i listans nedre del. Klicka på Återställ upptill i fönstret. 8. I fönstret för Återställ som öppnas, välj på vilken plats de återställda filerna ska sparas och hur filer med samma namn ska sparas. Klicka på Återställ. För att välja önskad filversion: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. Välj den lagringsplats där de säkerhetskopior du är intresserad av lagras och klicka Återställa data. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats och i rullgardinsmenyn för Säkerhetskopieringsuppsättning, välj namnet på den uppgift som, när den kördes, resulterade i att ett arkiv skapades med de önskade säkerhetskopiorna. 7. Välj den fil för vilken du vill ange version. För att göra detta, kryssa i rutan intill den fil du behöver. Klicka på Versioner upptill i fönstret. 8. I fönstret för Filversioner som öppnas, välj datumet för den version du vill återställa och klicka på knappen Återställ. 9. I fönstret för Återställ som öppnas, välj på vilken plats de återställda filerna ska sparas och hur filer med samma namn ska sparas. Klicka på Återställ. 146

147 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SÖKA EFTER SÄKERHETSKOPIOR För att söka efter säkerhetskopior på en lagringsplats, använd filtret och sökningsfälten. Med filtret för säkerhetskopior kan du bara visa kopior som överrensstämmer med det angivna sökkriteriet. Du kan hitta en säkerhetskopia i arkivet genom att ange kopians namn i sökfältet. För att visa säkerhetskopior för filer som inte finns med på listan över filer som säkerhetskopierades senaste gången uppgiften kördes (dvs. som har tagits bort från datorn), kryssa i rutan Visa borttagna filer. För att filtrera säkerhetskopior: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. I den högra delen av fönstret, välj en lagringsplats och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats, välj sökkriteriet i filtret: I rullgardinsmenyn för Säkerhetskopieringsuppsättning, välj namnet på den uppgift som, när den kördes, resulterade i att ett arkiv skapades med de önskade säkerhetskopiorna. I rullgardinsmenyn för datum, välj det datum då arkivet med de önskade säkerhetskopiorna skapades. I listan Kategori, välj de filtyper för vilka du vill se säkerhetskopior. Som ett resultat kommer listan enbart att innehålla säkerhetskopior som uppfyller de angivna villkoren. För att hitta en säkerhetskopia med hjälp av namnet: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. I den högra delen av fönstret, välj en lagringsplats och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats och i fältet Sök, mata in det fullständiga namnet på en fil eller en del av namnet. Som ett resultat kommer listan enbart att innehålla säkerhetskopior av filer där namnen inleds med de inmatade tecknen. VISA SÄKERHETSKOPERINGSDATA Innan data återställs kan du visa innehållet i vald version av säkerhetskopian. För att göra detta kan du öppna den senaste versionen eller välja version baserat på ett visst datum. För att öppna senaste versionen av filen: 147

148 A N V Ä N D A R G U I D E 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. Välj den lagringsplats där de önskade säkerhetskopiorna finns och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats och i rullgardinsmenyn för Säkerhetskopieringsuppsättning, välj namnet på den uppgift som, när den kördes, resulterade i att ett arkiv skapades med de önskade säkerhetskopiorna. 7. I fönstrets högra del, välj fil i listan och klicka Öppna. För att öppna en filversion för ett visst datum: 1. Öppna programmetshuvudfönster. 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, välj sektionen Återställning. 5. Välj den lagringsplats där de önskade säkerhetskopiorna finns och klicka på knappen Återställ. 6. Överst i fönstret för Återställa filer från lagringsplats och i rullgardinsmenyn för Säkerhetskopieringsuppsättning, välj namnet på den uppgift som, när den kördes, resulterade i att ett arkiv skapades med de önskade säkerhetskopiorna. 7. I fönstrets högra del, välj fil i listan och klicka Versioner. 8. I fönstret för Filversioner som öppnas, välj önskat datum och klicka på knappen Öppna. VISA HÄNDELSERAPPORT Varje händelse som är relaterad till säkerhetskopiering och återställning visas i rapporten. Gör följande för att få en rapport för en säkerhetskopieringsmodul: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Säkerhetskopiering. 4. I fönstret som öppnas, klicka på länken Rapport överst i fönstret. 5. I fönstret för Rapport som öppnas, ange inställningarna för hur händelser ska visas. WEBBPOLICYHANTERING Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Webbpolicyhantering låter dig kontrollera användarnas aktiviteter på datorn och i nätverket. Kontrollkonceptet ger möjlighet att begränsa tillgången till resurser och program, men även att visa en rapport angående användarnas 148

149 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R aktiviteter. Detta gör att arbetsgivaren kan se till att alla följer företagets regler och bestämmelser angående användning av datorn och Internet och förebygga eventuella skador som kan uppstå efter brott mot dessa regler och bestämmelser. Webbpolicyhantering låter dig minska de risker som uppstår vid användning av datorer och Internet. För att åstadkomma detta används följande funktioner i modulen: begränsa den tid som användaren använder datorn respektive Internet skapa listor på tillåtna och blockerade program liksom att tillfälligt begränsa antalet igångsättningar av tillåtna program skapa listor över tillåtna och blockerade webbplatser, och ange webbplatskategorier med innehåll som inte rekommenderas för visning aktivera sökning i säkert läge med hjälp av sökmotorer (länkar till webbplatser med misstänkt innehåll visas inte bland sökresultaten) begränsa nedladdningen av filer från Internet skapa listor över kontakter som är tillåtna eller blockerade vid kommunikation via snabbmeddelandeklienter och sociala nätverk visa meddelandeloggar från snabbmeddelandeklienter och sociala nätverk blockera sändning av angivna sekretessdata söka efter angivna nyckelord i meddelandeloggar. Alla de här restriktionerna kan aktiveras oberoende av varandra, något som gör att du kan vara flexibel vad gäller Webbpolicyhanterings inställningar för olika användare. För varje konto kan du visa rapporter som innehåller händelser inom de kategorier som kontrolleras, dessa händelser har komponenten loggat under angiven tidsperiod. För att kunna börja administrera komponenten ska du mata in administratörslösenordet (se avsnittet "Hur du begränsar åtkomsten till inställningarna i Kaspersky Small Office Security" på sidan 53). Om du ännu inte har satt ett lösenord för hantering av Kaspersky Small Office Security kommer du att få en begäran om detta. I DETTA AVSNITT: Ställa in Webbpolicyhantering för användaren Visa rapporter om en användares aktivitet STÄLLA IN WEBBPOLICYHANTERING FÖR ANVÄNDAREN Du kan aktivera och ställa in Webbpolicyhantering enskilt för varje konto, genom att ange olika begränsningar för olika användare. Du kan också avaktivera Webbpolicyhantering för de användare vars aktiviteter inte behöver kontrolleras. Du måste få din behörighet bekräftad innan du kan göra inställningar för komponenten. När du har angett administratörslösenordet kan du aktivera, pausa eller avaktivera Webbpolicyhantering, du kan även ändra komponentens inställningar. 149

150 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera Webbpolicyhantering Spara och ladda ned inställningar för Webbpolicyhantering Visa ett konto i Kaspersky Small Office Security Användningstid för datorn Programanvändning Användningstid för Internet Visning av webbplatser Ladda ned filer från Internet Säkert sökläge Kommunicera via snabbmeddelandeklienter Kommunicera via sociala nätverk Sändning av konfidentiell information Söka efter nyckelord AKTIVERA OCH AVAKTIVERA WEBBPOLICYHANTERING Du kan aktivera och avaktivera Webbpolicyhantering enskilt för varje konto. Om det till exempel inte finns något behov av att kontrollera aktiviteter för användaren av administratörskontot kan Webbpolicyhantering för detta konto avaktiveras. För andra användare vars aktivitet ska kontrolleras bör Webbpolicyhantering vara aktiverad och konfigurerad, till exempel genom att hämta standardkonfigurationen från en mall. Du kan aktivera eller avaktivera Webbpolicyhantering för aktuellt konto med hjälp av huvudfönstret och programikonens snabbmeny. För att aktivera Webbpolicyhantering: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Aktivera Webbpolicyhantering till höger i fönstret. För att pausa Webbpolicyhantering: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Pausa Webbpolicyhantering till höger i fönstret. 4. I fönstret Pausa Webbpolicyhantering, välj användningsläge när användningen återupptas. Du kan pausa eller återaktivera Webbpolicyhantering för aktuellt konto från programikonens snabbmeny (se sidan 30). 150

151 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R SPARA OCH LADDA NED INSTÄLLNINGAR FÖR WEBBPOLICYHANTERING Om du har ställt in Webbpolicyhantering för ett visst konto kan du spara dessa inställningar i en fil. Du kan sedan importera inställningar från den här filen för snabb inställning i framtiden. Dessutom kan du tillämpa de övervakningsinställningar som angetts för ett annat konto eller en konfigurationsmall (en fördefinierad uppsättning regler för olika typer av användare). När importen är avslutad kan du alltid ändra de inställningar du valt för ett visst konto. För att spara inställningarna till en fil: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto vars övervakningsinställningar ska sparas och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas, klicka på länken Exportera inställningar överst i fönstret och spara konfigurationsfilen. Utför följande steg för att ladda in kontrollinställningarna från en fil: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto vars övervakningsinställningar ska hämtas och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas, klicka på länken Importera inställningar överst i fönstret. 5. Använd fönstret för Ladda kontrollinställningar som öppnas för att välja alternativet Fil som innehåller tidigare exporterade inställningar och ange filens plats. Utför följande steg för att tillämpa ett annat kontos inställningar: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto vars övervakningsinställningar ska tillämpas och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas, klicka på länken Importera inställningar överst i fönstret. 5. I fönstret för Ladda kontrollinställningar som öppnas, välj alternativet Annan användare och välj det konto vars inställningar du vill använda. Utför följande steg för att använda en konfigurationsmall: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto vars övervakningsinställningar ska användas och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas, klicka på länken Importera inställningar överst i fönstret. 5. I fönstret för Ladda kontrollinställningar som öppnas, välj alternativet Mall och ange den mall vars inställningar du vill använda. 151

152 A N V Ä N D A R G U I D E VISA ETT KONTO I KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY Du kan välja ett alias och en bild som används när kontot visas i Kaspersky Small Office Security. För att ställa in ett alias och en bild för ett konto: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto vars övervakningsinställningar ska tillämpas och klicka knappen Ställa in policies. 4. I det fönster som öppnas, under Ytterligare, välj komponenten Visning. Ange ett alias för kontot och välj en visningsbild. ANVÄNDNINGSTID FÖR DATORN Du kan skapa ett schema för användarens användning av datorn (där du anger veckodagar och tider) och en total gräns för användning av datorn under 24 timmar. 15 och 5 minuter innan tiden gått ut för tillåten åtkomst till datorn, visar Kaspersky Small Office Security ett varningsmeddelande om att datorn kommer att stängas av. Detta gör det möjligt att stänga anslutningen i tid och spara viktiga data. När väl den tillåtna tiden gått ut visar Kaspersky Small Office Security ett meddelande om att den schemalagda tiden för åtkomst till datorn har överträtts, och stänger av datorn. För att begränsa användningstiden för datorn: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Dator, välj komponenten Användning. 5. I fönstret för Kontrollera datorns drifttid som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll och ange tidsrestriktioner. PROGRAMANVÄNDNING Du kan tillåta eller blockera körning av angivna program och införa tidsbegränsningar vid uppstart. För att begränsa användningen av program och spel: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Dator, välj komponenten Köra program. 5. I fönstret för Kontrollera användning av program som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll. 6. Skapa listor över tillåtna och blockerade program på flikarna Tillåtna och Blockerade och ange körschema för tillåtna program. 152

153 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R ANVÄNDNINGSTID FÖR INTERNET Du kan begränsa tiden som en användare kan tillbringa på Internet. Du kan göra detta genom att skapa ett schema för Internetanvändning (där du anger veckodagar och tider på dagen då åtkomst godkänns eller nekas) och en total gräns för Internetanvändningen under varje 24 -timmarsperiod. Tio minuter innan tiden gått ut för tillåten Internetanvändning, visar Kaspersky Small Office Security en varning om att anslutningen kommer att brytas. Detta gör det möjligt att stänga anslutningen i tid och spara viktiga data. När väl tiden gått ut visar Kaspersky Small Office Security ett meddelande om att den schemalagda tiden för Internetanvändning har överträtts och bryter därefter anslutningen till Internet. För att begränsa användningstiden för Internet: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Internet, välj komponenten Användning. 5. I fönstret för Kontrollera användning av Internet som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll och ange tidsrestriktioner. VISNING AV WEBBPLATSER Du kan ange begränsningar av tillgången till vissa webbresurser, beroende på deras innehåll. För att göra detta ska du skapa listor över tillåtna och blockerade webbplatser, dessutom ska du välja vilka kategorier av webbplatser som ska blockeras. För att begränsa hur länge en webbresurs är tillgänglig: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Internet, välj komponenten Åtkomst till webbplatser. 5. I fönstret för Kontrollera åtkomst till webbplatser som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll och lägg på begränsningarna för åtkomst till webbplatser. På flikarna Blockerade webbadresser och Tillåtna webbadresser kan du mata in adresserna för tillåtna och blockerade webbplatser. På fliken Inte rekommenderade kan du välja kategorier av webbplatser för vilka tillgången ska blockeras. 6. Om du enbart vill tillåta åtkomst till listade webbplatser, kryssa i rutan Blockera webbplatser som inte finns med i listan över tillåtna webbadresser. Om du har kryssat i rutan Blockera webbplatser som inte finns med i listan över tillåtna webbadresser måste du lägga till proxyserverns adress till listan över Tillåtna webbadresser för att ansluta till Internet via en proxyserver. 153

154 A N V Ä N D A R G U I D E LADDA NED FILER FRÅN INTERNET Du kan begränsa vilka filtyper som kan laddas ned. För att begränsa nedladdningen av filer från Internet: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I det fönster som öppnas, under Internet, välj komponenten Ladda ner filer. 5. I fönstret för Kontrollera nedladdning av filer från Internet som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll och välj de filkategorier som ska tillåtas att laddas ned. SÄKERT SÖKLÄGE Vissa sökmotorer är utformade för att skydda användarna från oönskat innehåll från olika webbresurser. För att åstadkomma detta analyseras nyckelord och nyckelfraser, adresser till olika webbresurser och kategorier när webbplatser indexeras. När säkert sökläge är aktiverat innehåller sökresultaten inte webbplatser som relaterar till oönskade kategorier, t.ex. pornografi, drogmissbruk eller våld. Med Webbpolicyhantering är det möjligt att samtidigt slå på säkert sökläge för sökmotorerna Google och Bing. För att aktivera säkert sökläge: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Internet, välj komponenten Säker sökning. 5. I fönstret för Kontrollera sökresultat som öppnas, kryssa i rutan Aktivera säkert sökläge. KOMMUNICERA VIA SNABBMEDDELANDEKLIENTER Begränsningar för snabbmeddelanden innebär att övervaka innehållet i snabbmeddelanden samt vilka kontakter meddelanden får utbytas med. Du kan skapa listor över tillåtna och blockerade kontakter, ange nyckelord (se avsnittet "Söka med nyckelord" på sidan 157) som meddelanden genomsöks efter, du kan också ange personuppgifter (se avsnittet "Skicka personuppgifter" på sidan 156) som inte får skickas. Om kommunikation med en kontakt har blockerats, kommer alla meddelanden som adresserats till denna kontakt eller mottagits från kontakten att filtreras bort. Information om blockerade meddelanden och i meddelandena påträffade nyckelord visas i en rapport. I den fullständiga rapporten ser du meddelandehistorik för varje kontakt. Följande begränsningar gäller för övervakning av kommunikation: Om en snabbmeddelandeklient har körts innan Webbpolicyhantering aktiverats påbörjas inte övervakning av kommunikationen förrän snabbmeddelandeklienten startats om. När en HTTP-proxy används övervakas inte kommunikationen. Den aktuella versionen av Webbpolicyhantering övervakar kommunikation via följande snabbmeddelandeklienter: 154

155 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R icq; qip; Windows Live Messenger (msn); Yahoo Messenger; GoogleTalk; mirc; Mail.Ru Agent; Psi; Miranda; AOL Instant Messenger (AIM); Jabber. Många klienter för snabbmeddelanden (IM) använder krypterad anslutning. För att kontrollera meddelandet via sådana program måste du aktivera Sök i krypterade anslutningar (se sidan 130). För att begränsa vilka kontakter som är tillgängliga för kommunikation via snabbmeddelandeklienter: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Meddelanden, välj komponenten Snabbmeddelanden. 5. I fönstret för Kontrollera snabbmeddelanden som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll. 6. På flikarna Tillåtna och Blockerade, skapa listor över tillåtna och blockerade kontakter. 7. I vallistan Åtgärd, välj standardåtgärd för kontakter som inte finns på dina listor. Du kan också tillåta eller blockera kommunikation med en kontakt som du valt i händelserapporten för aktuellt konto. Så här visar du rapporten: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Rapport till höger i fönstret. I fönstret som öppnas och i sektionen Meddelanden, välj komponenten Snabbmeddelanden. Fönstret visar en rapport över användarens snabbmeddelandeaktiviteter. 155

156 A N V Ä N D A R G U I D E KOMMUNICERA VIA SOCIALA NÄTVERK Kontroll av kommunikation via sociala nätverk består i att kontrollera kontakter som tillåts vid kommunikation och kontrollera meddelandeloggar. Du kan skapa listor över tillåtna och blockerade kontakter, ange nyckelord (se avsnittet "Söka med nyckelord" på sidan 157) som meddelanden genomsöks efter, du kan också ange personuppgifter (se avsnittet "Skicka personuppgifter" på sidan 156) som inte får skickas. Om kommunikation med en kontakt har blockerats, kommer alla meddelanden som adresserats till denna kontakt eller mottagits från kontakten att filtreras bort. Information om blockerade meddelanden och i meddelandena påträffade nyckelord visas i en rapport. I den fullständiga rapporten ser du meddelandehistorik för varje kontakt. Vissa sociala nätverk, t.ex. Twitter, använder krypterade anslutningar. För att genomsöka trafik som skapas i de här nätverken bör du aktivera genomsökning av krypterade anslutningar (se sidan 130). Aktuell version av Webbpolicyhantering ger kontroll över kommunikation via följande sociala nätverk: Facebook Twitter MySpace. För att begränsa vilka kontakter som är tillgängliga för kommunikation via sociala nätverk: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I det fönster som öppnas, under Snabbmeddelanden, välj komponenten Sociala nätverk. 5. I det fönster Kontrollera aktiviteter i sociala nätverk som öppnas, markera kryssrutan Aktivera kontroll. 6. I vallistan Åtgärd, välj standardåtgärd för kontakter som inte finns på dina listor. Du kan också tillåta eller blockera kommunikation med en kontakt som du valt i den detaljerade händelserapporten för aktuellt konto. 7. Stäng inställningsfönstret och klicka på knappen Rapport. 8. I det fönster som öppnas, under Snabbmeddelanden, välj komponenten Sociala nätverk. I högra delen av det fönster som öppnas visas en kontaktlista, med alla kontakter från vilka ett meddelande har mottagits eller till vilka ett meddelande har skickats. 9. Ange en åtgärd (blockera eller tillåt överföring av meddelande) för de valda kontakterna. Kontakterna läggs automatiskt till på listan över övervakade kontakter, som kan ses i fönstret Inställningar, under Sociala nätverk. SÄNDNING AV KONFIDENTIELL INFORMATION Du kan blockera att data skickas som innehåller konfidentiell information via snabbmeddelandeklienter och när data skickas till webbplatser. För att göra detta bör du skapa en lista med poster som innehåller personuppgifter, såsom fysisk adress och telefonnummer. Försök att överföra listat data blockeras; information om blockerade meddelanden visas i en rapport. 156

157 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R För att blockera sändning av personuppgifter: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Meddelanden, välj komponenten Personliga data. 5. I fönstret för Kontrollera sändning av personliga data som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll. Lägg till data i listan över data som inte får skickas genom att klicka Lägg till. SÖKA EFTER NYCKELORD Du kan söka igenom meddelanden efter vissa ord och kombination av ord när en användare använder snabbmeddelandeprogram eller sociala nätverk, eller skickar data till webbplatser. Om vissa ord som finns på listan upptäcks i ett meddelande visas detta i en rapport. Om du har avaktiverat övervakning av snabbmeddelanden, sociala nätverk eller besökta webbplatser genomsöks inte meddelanden efter nyckelord. För att aktivera begränsningar för nyckelord i snabbmeddelanden: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, välj det användarkonto som begränsningar ska ställas in för och klicka knappen Ställa in policies. 4. I fönstret som öppnas och i sektionen Meddelanden, välj komponenten Nyckelord. 5. I fönstret för Kontrollera användning av ord som öppnas, kryssa i rutan Aktivera kontroll. Lägg till i listan över nyckelord som används vid genomsökning av snabbmeddelanden genom att klicka Lägg till. VISA RAPPORTER OM EN ANVÄNDARES AKTIVITET För varje användarkonto i Webbpolicyhantering kan du se en rapport över olika kategorier av övervakade händelser. Så här visar du rapporten: 2. Välj sektionen Webbpolicyhantering till vänster i fönstret. 3. Klicka knappen Rapport till höger i fönstret. 4. I det fönster som öppnas visas en detaljerad rapport för alla kategorier och valt användarkonto. DATAKRYPTERING Datakrypteringen är utformad så att den skyddar konfidentiell information mot oauktoriserad åtkomst. Dessutom lagras krypterad information i en speciell container. 157

158 A N V Ä N D A R G U I D E Container är ett krypterat objekt som skapas av användaren med datakrypteringsfunktionen. Filer och mappar flyttas in i containern. Du måste mata in ett lösenord för att få åtkomst till data som lagras i containern. Dessutom måste Kaspersky Small Office Security vara installerat på datorn. För att arbeta med data i containern, måste det krypteras. I detta fall begär Kaspersky Small Office Security ett lösenord för åtkomst. Efter att du har matat in lösenordet visas containern i systemet som en virtuell flyttbar enhet till vilken du kan kopiera eller flytta filer och mappar med data. I DETTA AVSNITT: Skapa och anslut en befintlig container Låsa och låsa upp åtkomst till data i containern Lägga till filer i container Konfiguration av container Skapa en genväg för snabb åtkomst till containern SKAPA OCH ANSLUT EN BEFINTLIG CONTAINER För att lagra krypterat data måste du skapa en container. Du kan skapa en container på en lokal eller flyttbar enhet. En container kan skapas med hjälp av guiden. När du skapar en container måste du ange dess namn, storlek, lösenord för åtkomst och containerfilens plats. Guiden består av en följd av skärmar (eller steg) där navigeringen sker med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden vid något skede, använd knappen Avbryt. Du kan också växla mellan de steg i guiden som du har gjort klart genom att använda bläddringsknapparna överst i fönstret. Du kan även ansluta en befintlig container om den inte är tillgänglig på den dator du för närvarande använder (t.ex. efter att operativsystemet har installerats om eller om containern har kopierats från en annan dator). I detta fall visas containern i listan men dataåtkomst är låst. För att arbeta med data som lagras i containern måste du dekryptera det (se avsnittet "Låsa och låsa upp åtkomst till data i containern" på sidan 159). Gör följande för att skapa en container: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Klicka knappen Skapa lagring. 5. Guiden för att skapa krypterad container startar. Låt oss ta en närmare titt på stegen i guiden: a. Mata in namnet på containern, dess storlek och lösenordet för åtkomst i fönstret för huvudinställningar. b. Ange platsen för containerfilen i fönstret för Plats. c. Välj bokstav för den virtuella enheten för att ansluta containern, ange vid behov de avancerade inställningarna och bekräfta att containern ska skapas med de angivna inställningarna i fönstret för Sammanfattning. 158

159 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Gör följande för att ansluta en befintlig container: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Klicka knappen Anslut lagring. 5. I fönstret som öppnas, ange platsen för containerfilen. LÅSA OCH LÅSA UPP ÅTKOMST TILL DATA I CONTAINERN Efter att du har skapat containern är dataåtkomst upplåst. Om en befintlig container ansluts är åtkomst till den låst som standard. För att arbeta med data i containern, måste det krypteras. Du kan göra detta via Kaspersky Small Office Securitys gränssnitt eller Microsoft Windows snabbmeny. Om containern lagras på ett flyttbart medium kan du konfigurera automatisk upplåsning av åtkomst till containerns data vid anslutning till en enhet. Efter att du låst upp åtkomst till containern är containern tillgänglig för alla datorkonton, som en flyttbar enhet i listan över enheter. Du bör därför blockera åtkomst till data (kryptera containerns data) om du inte arbetar med dessa. Du kan kryptera data i en container via gränssnittet i Kaspersky Small Office Security eller via snabbmenyn i Microsoft Windows. För att dekryptera containerns data med hjälp av programgränssnittet: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Klicka knappen Dekryptera data. 5. I fönstret som öppnas, mata in inställningarna för datadekryptering och bekräfta upplåsning av åtkomst. För att dekryptera data via snabbmeny: 1. Högerklicka på en fil för att öppna filens snabbmeny eller på en genväg för att komma åt containern (se avsnittet "Skapa en genväg för snabb åtkomst till containern" på sidan 161) från skrivbordet. 2. I menyn som öppnas, välj Dekryptera data. För att automatiskt avblockera åtkomst till containerns data vid anslutning av ett medium: 1. Öppna programmetsfönster. 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj containern till vilken tillgången låstes upp och klicka knappen Konfigurera. 5. I fönstret som öppnas, mata in lösenordet för att få åtkomst till containern. 159

160 A N V Ä N D A R G U I D E 6. I det fönster Containerinställningar som öppnas, markera kryssrutan Lås upp lagring automatiskt. För att dekryptera via programgränssnittet: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj containern till vilken tillgången låstes upp och klicka knappen Kryptera data. För att kryptera data via snabbmeny: 1. Högerklicka för att öppna container-filens snabbmeny, eller använd en genväg för åtkomst till containern (se avsnittet "Skapa en genväg för snabb åtkomst till containern" på sidan 161) eller till en flyttbar lagringsenhet. 2. I menyn som öppnas, välj Kryptera data. LÄGGA TILL FILER I CONTAINER Efter datadekryptering (se avsnittet "Låsa och låsa upp åtkomst till data i containern" på sidan 159) visas containern som en virtuell flyttbar enhet inom systemet som är åtkomlig för alla användare av operativsystemet. Om du behöver lagra filer och mappar i krypterad form kan du öppna containern och placera filerna och mapparna i den. För att garantera datasäkerheten bör du kryptera data efter att åtgärderna har avslutats. Därefter måste du mata in ett lösenord för att få åtkomst till krypterade data. För att öppna en container via programgränssnittet: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj containern till vilken tillgången ej längre är blockerad och öppna den med ett dubbelklick. 5. Placera data som du vill kryptera i containern. Gör följande för att öppna en container via snabbmenyn: 1. Högerklicka på en fil för att öppna filens snabbmeny eller på en genväg för att komma åt containern (se avsnittet "Skapa en genväg för snabb åtkomst till containern" på sidan 161) från skrivbordet. 2. Välj alternativet Öppna container från menyn som öppnas. KONFIGURATION AV CONTAINER Du kan ändra namnet på containern och lösenordet för att få åtkomst. Du kan bara ändra inställningarna för den container till vilken åtkomst har avblockerats. 160

161 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R Gör följande för att byta namn på en container: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj en container och klicka knappen Konfigurera. 5. I fönstret som öppnas, mata in lösenordet för att få åtkomst till containern. 6. I fönstret för Containerinställningar som öppnas, ange det nya namnet på containern. Gör följande för att ändra lösenordet för containern: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj en container och klicka knappen Konfigurera. 5. I fönstret som öppnas, mata in lösenordet för att få åtkomst till containern. 6. I fönstret för Containerinställningar som öppnas, klicka på länken Ändra lösenord. 7. I fönstret för Ändra lösenord som öppnas, fyll i alla fält. SKAPA EN GENVÄG FÖR SNABB ÅTKOMST TILL CONTAINERN För att underlätta hanteringen av data, kan du skapa en genväg på skrivbordet för snabb åtkomst till containern. Du kan använda genvägen för att snabbt öppna containern, kryptera och dekryptera data oberoende av var containerfilen finns (om du har åtkomst till containerfilen från din dator). Du kan skapa en genväg för snabb åtkomst till containern medan den skapas eller efter att den har skapats. Du kan bara skapa en genväg för containern om åtkomsten till den är avblockerad. Gör följande för att skapa en genväg så att du kommer åt containern: 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Datakryptering. Detta öppnar fönstret Datakryptering. 4. Välj en container och klicka knappen Konfigurera. 5. I fönstret som öppnas, mata in lösenordet för att få åtkomst till containern. 6. I fönstret för Containerinställningar som öppnas, klicka på länken Skapa genväg på skrivbordet. 161

162 A N V Ä N D A R G U I D E ADMINISTRATIONSKONSOL Funktionerna i Administrationskonsolen är gjorda för att styra Kaspersky Small Office Security på distans från administratörens arbetsplats, när den är installerad på datorer i ett kontorsnätverk. Nätverksadministratören kan utföra följande åtgärder via Administrationskonsolen: analys av skyddsnivå på nätverksdatorer söka efter hot på hela nätverket eller enskilda datorer centraliserad uppdatering av antivirusdatabaser modifiering av nätverksdatorernas skyddsinställningar kontroll över anställdas användning av datorer och Internet (endast i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer) säkerhetskopiering av data på nätverksdatorer visa rapporter över säkerhetsrelaterade delsystems verksamhet. För att Administrationskonsolen ska fungera på rätt sätt ska följande villkor uppfyllas: Administrationskonsolen ska skyddas med samma administratörslösenord på alla datorer. Det ska inte finnas datorer med identiska namn i det lokala nätverket. Om brandväggen har installerats och aktiverats på datorn (utöver Kaspersky Small Office Securitybrandväggen) ska inkommande- och utgåenderegler för Kaspersky Small Office Security läggas till den. Microsoft Windows-inställningarna "Nätverksidentifiering" och "Fil- och skrivardelning" ska vara aktiverade. För att starta Administrationscenter: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I fönstrets högra del, klicka knappen Inställningsguide för Administrationskonsolen för att starta inställningsguiden för Administrationskonsolen (se avsnittet "Konfiguration av fjärrhantering" på sidan 163). Vid nästa start behövs inte längre inställningsguiden för Administrationskonsolen för att köra Administrationskonsolen; istället måste du ange administratörslösenordet. 162

163 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R I DETTA AVSNITT: Konfiguration av fjärrhantering Genomsöka kontorsnätverket efter virus och sårbarheter Fjärruppdatera databaser på nätverksdatorer Aktivera/avaktivera skyddskomponenter på nätverksdatorer Webbpolicyhantering på distans Köra säkerhetskopieringsuppgifter på nätverksdatorer Fjärrhantera licenser på nätverksdatorer KONFIGURATION AV FJÄRRHANTERING Fjärrkontroll konfigureras med hjälp av guiden. Guiden består av en följd av skärmar (eller steg) där navigeringen sker med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden vid något skede, använd knappen Avbryt. Du kan också växla mellan de steg i guiden som du har gjort klart genom att använda bläddringsknapparna överst i fönstret. För att starta Administrationskonsolen: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka knappen Inställningsguide för Administrationskonsolen för att starta inställningsguiden för Administrationskonsolen. Vi ska titta närmare på stegen i inställningsguiden för Administrationskonsolen: a. Mata in eller sätt administratörslösenordet i fönstret för Lösenordsskydd. b. Välj datorerna som ska fjärrkontrolleras i fönstret för Sök datorer. c. Välj uppdateringsläget för antivirusdatabaser i fönstret för Uppdatera metod. d. Bekräfta inställningarna som du har valt i fönstret för Sammanfattning. GENOMSÖKA KONTORSNÄTVERKET EFTER VIRUS OCH SÅRBARHETER Med hjälp av Administrationskonsolen kan du köra en fjärrkontrollerad virussökning, antingen för hela nätverket eller för en enskild dator. Gör följande för att söka efter virus på hela nätverket: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 163

164 A N V Ä N D A R G U I D E 3. I fönstrets högra del, under Gruppuppgifter, klicka knappen Genomsök datorer i nätverket. 4. I fönstret Gruppstart av sökning som öppnas, välj typ av sökning och de datorer du behöver genomföra en sökning på. Gör följande för att söka efter virus och sårbarheter på en enskild dator: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj en dator överst i fönstret och gå till sektionen Sökning. 5. I den högra delen av fönstret, välj den önskade sökuppgiften. FJÄRRUPPDATERA DATABASER PÅ NÄTVERKSDATORER Med Administrationskonsolen kan du fjärrstyra uppdateringen av Kaspersky Small Office Security på datorerna i nätverket. Du kan välja ett av följande uppdateringslägen: Oberoende uppdatering av databaserna på datorerna. Nedladdning av uppdateringar från en vald dator på nätverket. I detta fall ska en av nätverksdatorerna väljas som uppdateringsserver. Andra datorer laddar ned uppdateringar från denna server. Gör följande för att ändra uppdateringsläget för nätverksdatorerna: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I det fönster som öppnas, klicka länken Inställningar i den övre delen av fönstret. 5. I den inställningsguide för Administrationskonsolen som öppnas, fortsätt till steget Uppdateringsmetod och välj önskat uppdateringsläge. Gör följande för att välja en dator som uppdateringsserver: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. Välj en dator överst i fönstret som öppnas och gå till sektionen Uppdatera. 5. Klicka på knappen Skapa en uppdateringsserver. Du kan köra en uppdateringsuppgift genom fjärrkontroll för hela nätverket eller för en enskild dator. Gör följande för att köra en uppdatering på alla nätverksdatorer: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 164

165 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 3. I fönstrets högra del, under Gruppuppgifter, klicka knappen Databasuppdatering. 4. I fönstret Gruppstart av uppdatering som öppnas, välj de datorer där du behöver ladda ned uppdateringarna. Gör följande för att köra en uppdatering på en enskild dator: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. Välj en dator överst i fönstret som öppnas och gå till sektionen Uppdatera. 5. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Utför uppdatering. AKTIVERA/AVAKTIVERA SKYDDSKOMPONENTER PÅ NÄTVERKSDATORER Med Administrationskonsolen kan du via fjärranslutning slå på/av olika skyddskomponenter på nätverksdatorerna. Gör följande för att slå På/Av en skyddskomponent genom fjärrkontroll: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj den dator för vilken skyddshantering önskas och gå till sektionen Information. 5. I den högra delen av fönstret, välj alternativet Skyddskomponenter. 6. I det fönster Skyddskomponenter som öppnas, aktivera/avaktivera aktuell skyddskomponent genom att klicka på statusikonen till höger om komponentnamnet. WEBBPOLICYHANTERING PÅ DISTANS Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Med Administrationskonsolen kan du fjärrinställa begränsningar och visa händelsestatistik som hör ihop med användaraktiviteter på nätverksdatorerna och på Internet. För att fjärrställa Webbpolicyhantering: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj en dator i fönstrets övre del och gå till Webbpolicyhantering. 5. I den högra delen av fönstret, välj ett konto och klicka knappen Ställa in policies. 165

166 A N V Ä N D A R G U I D E Gör följande för att visa statistiken: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj en dator i fönstrets övre del och gå till Webbpolicyhantering. 5. I den högra delen av fönstret, välj ett konto och klicka knappen Rapport. KÖRA SÄKERHETSKOPIERINGSUPPGIFTER PÅ NÄTVERKSDATORER Med hjälp av Administrationskonsolen kan du fjärrkontrollera säkerhetskopieringsuppgifter på nätverksdatorerna, samt visa rapporten för körda säkerhetskopieringsuppgifter och dataåterställningsuppgifter. Gör följande för att fjärrkontrollera säkerhetskopieringen av objekt: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj en dator överst i fönstret och gå till sektionen Säkerhetskopiering. 5. I den högra delen av fönstret, välj en säkerhetskopieringsuppgift och klicka på knappen Kör. Du kan pausa eller stoppa körningen av uppgiften genom att använda motsvarande knappar från den översta delen av fönstret. Gör följande för att få en rapport om körningen av säkerhetskopieringar och återställningar: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 4. I fönstret som öppnas, välj en dator överst i fönstret och gå till sektionen Säkerhetskopiering. 5. Klicka knappen Visa rapport. 6. I fönstret för Rapport som öppnas, ange inställningarna för hur händelser ska visas. FJÄRRHANTERA LICENSER PÅ NÄTVERKSDATORER Med Administrationskonsolen kan du fjärrkontrollera licensstatusen på nätverksdatorerna, förnya licensen eller aktivera programmet med en ny licens. Gör följande för att hantera licensen på en nätverksdator: 2. Välj sektionen Administrationscenter till vänster i fönstret. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Administrationskonsol. 166

167 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R 4. I fönstret som öppnas, välj den dator för vilken du vill visa listan på problem och gå till sektionen Information. 5. Välj alternativet Licenshantering till höger i fönstret som öppnas. 6. I fönstret för Licenshantering som öppnas, vidta de önskade åtgärderna. LÖSENORDSHANTERING Det här avsnittet beskriver funktionerna i Kaspersky Small Office Security 2 för persondatorer. Dessa funktioner saknas i Kaspersky Small Office Security 2 för filservrar. Lösenordshantering lagrar och skyddar alla dina personliga data (t.ex. lösenord, användarnamn, Internet-konton för personsökare, kontakter, telefonnummer osv.). Lösenordshanteraren kopplar lösenord och konton till de Microsoft Windows-program och de webbplatser för vilka de används. All information lagras i krypterad form i lösenordsdatabasen, som skyddas av ett huvudlösenord. Informationen är endast tillgänglig om lösenordsdatabasen inte är låst. När en webbplats öppnats eller ett program startats fyller Lösenordshantering automatiskt i lösenord, användarnamn och andra personliga data. På så sätt behöver du inte komma ihåg alla lösenord, utan du behöver bara komma ihåg ett. Lösenordhantering startar som standard när operativsystemet startas. Den här komponenten är inbyggd i det program som låter personliga data hanteras direkt i programfönstret. Lösenordshantering övervakar program med lösenord och hindrar att personlig information snappas upp eller stjäls. Den här komponenten kontrollerar program som använder lösenord eller begär dem från andra program, innan den frågar dig om en misstänkt åtgärd ska tillåtas eller förbjudas. Dessutom kan Lösenordshantering: spara och använda dina lösenord (se sidan 180); hitta konton, lösenord, användarnamn och annan personlig information i lösenordsdatabasen (se sidan 181); skapa säkra lösenord (se sidan 199) när nya konton registreras; spara alla lösenord på flyttbar enhet (se sidan 200); återställa lösenordsdatabasen från en säkerhetskopia (se sidan 183); skydda lösenord från obehöriga (se sidan 172). För att öppna Lösenordshantering från huvudfönstret i Kaspersky Small Office Security, 2. Till vänster i fönstret väljer du sektionen Verktyg. 3. I den högra delen av fönstret, klicka på knappen Lösenordshantering. För att öppna Lösenordshantering från programikonens snabbmeny, välj alternativet Lösenordshantering från snabbmenyn vid lösenordshanterarens ikon. Du kan även starta lösenordshanteraren genom att dubbelklicka (se sidan 199) på lösenordshanterarens ikon i aktivitetsfältets notifikationsområde. 167

168 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Lösenordshanterings gränssnitt Hantering av lösenordsdatabas Konfigurera programinställningar Skapa starka lösenord Använda den mobila versionen av lösenordshanteraren LÖSENORDSHANTERINGS GRÄNSSNITT Huvudfönstret för Lösenordshantering består av tre delar: en knapp för att låsa och låsa upp lösenordshanteraren (se sidan 172); namnlistknappar för att komma åt lösenordshanterarens huvudfunktioner: skapa lösenord, skapa identitet, hantera lösenordsdatabas, konfigurera programinställningar, skapa och synkronisera en mobil version av lösenordshanteraren (inte tillgänglig om lösenordsdatabasen är låst); Lösenordsgeneratorns knapp (se sidan 199). Du kan även använda följande knappar och länkar: Information gå till en sida med information om programmet på den tekniska supportens webbplats. Hjälp - visa hjälpsystemet i lösenordshanteraren. Stäng stäng Lösenordshantering. I DETTA AVSNITT: Ikon i aktivitetsfältet Lösenordshanterarens snabbmeny Fönster Lösenordsdatabas Programmets inställningsfönster Namnlistknapp Plug-in-program Pekare IKON I AKTIVITETSFÄLTET Direkt efter att programmet har installerats visas programikonen i notifikationsområdet i Microsoft Windows aktivitetsfält. Beroende på situationen visas lösenordshanterarens ikon på ett av följande sätt: aktiv (grön) lösenordshanteraren är olåst och åtkomst till personuppgifter tillåts; 168

169 A V A N C E R A D E P R O G R A M I N S T Ä L L N I N G A R inaktiv (röd) lösenordshanteraren är låst och personuppgifter är inte åtkomliga. Genom att klicka på ikonen kan följande alternativ i gränssnittet tas fram: snabbmeny; Lösenordshanterarens pekare. LÖSENORDSHANTERARENS SNABBMENY Du kan starta allmänna skyddsuppgifter från snabbmenyn för programikonen som visas i aktivitetsfältets meddelandeområde i Microsoft Windows. Programikonens snabbmeny innehåller följande alternativ: Lås/Lås upp tillåt eller förbjud åtkomst till dina personuppgifter. Konton snabb åtkomst till de konton som används oftast. Antalet konton i lösenordsdatabasen anges inom parentes. Listan på ofta använda konton skapas automatiskt. Listan finns tillgänglig om den är konfigurerad för att visas i snabbmenyn (se sidan 188). När programmet startar för första gången är inte listan tillgänglig eftersom inget konto ännu har använts. Säkra memon snabb åtkomst till privata noteringar. Antalet säkra memon i lösenordsdatabasen anges inom klamrar. Lägg till lägg till en ny uppgift i Lösenordshantering: Konto starta guiden för tillägg av nytt konto (se sidan 173) Säkert memo växla till fönstret Lägg till säkert memo (se sidan 180) Identitet växla till fönstret Lägg till identitet.(se sidan 179). Lösenordshanterare växlar till huvudprogrammets fönster (se sidan 168). Inställningar konfigurera programinställningar. Mobil version - startar guide för att skapa mobil version (se sidan 200). Lösenordsgenerator skapa starka lösenord (se sidan 199). Hjälp visar Kaspersky Small Office Securitys hjälpsystem. Avsluta stänger programmet. När detta alternativ väljs laddas programmet ur från datorns internminne (RAM). Om programmet inte är olåst blockeras åtkomsten till dina personuppgifter. I detta fall innehåller snabbmenyn enbart följande alternativ: Lås upp, Lösenordshanterare, Hjälp och Avsluta. För att öppna programikonens snabbmeny, flytta markören över programikonen i aktivitetsfältets meddelandeområde och högerklicka ikonen med musen. FÖNSTER LÖSENORDSDATABAS Fönstret Lösenordsdatabas består av tre delar: i den övre delen av fönstret kan du välja lösenordshanterarens funktioner och utföra de huvudsakliga uppgifterna; 169

170 A N V Ä N D A R G U I D E fönstrets mittdel innehåller en lista över alla konton och annan personlig data och gör att du kan administrera dina persondata fönstrets nedre del innehåller länkar för att hantera själva lösenordsdatabasen. Du kan också använda sökfältet i fönstrets övre del. Sökfältet hjälper dig att hitta den information du söker i lösenordsdatabasen med hjälp av ett nyckelord. Bild 10. Lösenordsdatabas PROGRAMMETS INSTÄLLNINGSFÖNSTER Fönstret för inställningar i lösenordshanteraren kan öppnas på ett av följande sätt: från lösenordshanterarens snabbmeny för att göra detta, välj Inställningar i lösenordshanterarens snabbmeny; från Kaspersky Small Office Securitys fönster för att göra detta, klicka på knappen Inställningar. Programmets inställningsfönster består av två delar: den vänstra delen av fönstret innehåller listan på programfunktioner; den högra delen av fönstret innehåller listan på inställningar för den valda funktionen, uppgiften, osv. 170

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY

Läs mer

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB PURE 9.1. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB PURE 9.1

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 1 1. 0 K R I T I S K F I X 1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och

Läs mer

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............ Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY ANTI-VIRUS

Läs mer

Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 1 1. 0 K R I T I S K F I X 1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för

Läs mer

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY SMALL

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY SMALL

Läs mer

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Kära användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att hjälpa dig i ditt arbete

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Din manual KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931900

Din manual KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931900 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY ANTI-VIRUS

Läs mer

Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina frågor gällande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N 9. 0 R E V I S I O N 2 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok PROGRAMVERSION: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1 Bästa användare! Tack för att du valde vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen hjälper dig i ditt

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE P RO GRA M VERSION: 9.0 RE VISION 2 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security Kaspersky Internet Security ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 16. 0 Bästa användare, Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att det här dokumentet kommer att hjälpa dig i ditt arbete och

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Din manual KASPERSKY PASSWORD MANAGER

Din manual KASPERSKY PASSWORD MANAGER Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY PASSWORD

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Snabbguide Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att denna dokumentation kommer att hjälpa dig i ditt arbete och ge dig svar om programvaruprodukten. Obs!

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Dela Skrivbords huvudfönster............................... 7 3.1.1

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Din manual KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0

Din manual KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY INTERNET

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Hantera inbjudningar i Dela Skrivbord.......................... 9 3.2

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer