Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE"

Transkript

1 Kaspersky Internet Security 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : K R I T I S K F I X 1

2 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och ger svar på de flesta av de frågor du kan tänkas ha. Varning! Det här dokumentet tillhör Kaspersky Lab ZAO (i detta dokument också kallat Kaspersky Lab): alla rättigheter rörande det här dokumentet skyddas av rysk copyrightlagstiftning och av internationella avtal. Illegalt mångfaldigande och illegal distribution av det här dokumentet eller delar av det leder till åtal enligt civilrätt, administrativ rätt eller brottsbalken, beroende på tillämplig lagstiftning. Mångfaldigande eller distribution av detta material, inklusive översättningar, tillåts endast efter att skriftligt tillstånd inhämtats från Kaspersky Lab. Dokumentet med tillhörande illustrationer och grafik får endast användas med syfte att informera och för personliga, ickekommersiella syften. Det här dokumentet kan komma att ändras utan förvarning. Den senaste versionen av dokumentet finns att hämta på Kaspersky Labs webbplats på Kaspersky Lab är inte ansvarigt för innehåll, kvalitet, relevans eller korrekthet hos de delar av materialet i detta dokument till vilka rättigheterna ägs av tredje part, eller för skador som uppstår i samband med användningen av dylika dokument. Dokumentet innehåller registrerade varumärken och varumärken som tillhör sina respektive ägare. Dokumentets revisionsdatum: 06/24/ Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. 2

3 INNEHÅLL SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB OM DENNA GUIDE I det här dokumentet Dokumentkonventioner ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Informationskällor för oberoende efterforskningar Diskutera Kaspersky Labs program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen KASPERSKY INTERNET SECURITY Vad är nytt Säkerställa din dators skydd Distributionssats Tjänster för registrerade användare Hårdvaru- och programvarukrav INSTALLERA OCH TA BORT PROGRAMMET Standardprocedur för installation Steg 1. Hitta en nyare version av produkten Steg 2. Se till att systemet uppfyller systemkraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Förnya licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network riktlinjer för datainsamling Steg 6. Sökning efter inkompatibla program Steg 7. Välja målmapp Steg 8. Förbereda installation Steg 9. Installera Steg 10. Aktivera programmet Steg 11. Registrera en användare Steg 12. Slutföra aktiveringen Steg 13. Systemanalys Steg 14. Avsluta guiden Uppdatera en tidigare version av Kaspersky Internet Security Steg 1. Hitta en nyare version av produkten Steg 2. Se till att systemet uppfyller systemkraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Förnya licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network riktlinjer för datainsamling Steg 6. Sökning efter inkompatibla program Steg 7. Välja målmapp Steg 8. Förbereda installation Steg 9. Installera Steg 10. Slutföra aktiveringen Steg 11. Systemanalys Steg 12. Avsluta guiden

4 A N V Ä N D A R G U I D E Icke-standardscenarion för installation Komma igång Borttagning av programmet Steg 1. Spara data för upprepad användning Steg 2. Bekräftelse på borttagning av program Steg 3. Borttagning av programmet. Avsluta borttagning LICENSHANTERING Om licensavtal för slutanvändare Om licenser Om aktiveringskoden Visa licensinformation PROGRAMGRÄNSSNITT Ikon i aktivitetsfältet Snabbmenyn Kaspersky Internet Securitys huvudfönster Meddelandefönster och popup-meddelanden Programmets inställningsfönster Kaspersky Gadget STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET Aktivera och avaktivera automatisk start Starta och stoppa programmet manuellt DATORNS SKYDDSSTATUS Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd Aktivera och avaktivera skydd Pausa och återuppta skydd LÖSA TYPISKA UPPGIFTER Hur programmet aktiveras Hur en ny licens köps eller förnyas Vad som ska göras när programmets meddelanden visas Uppdatera programmets databaser och moduler Göra en sökning efter virus i kritiska områden på din dator Genomsöka filer, mappar, diskar och andra objekt efter virus Hur en full sökning efter virus på din dator utförs Söka i datorn efter sårbarheter Hur dina personuppgifter skyddas mot stöld Skydd mot nätfiske Virtuellt tangentbord Vad som ska göras om du misstänker att ett objekt har infekterats av ett virus Vad som ska göras med ett stort antal skräppostmeddelanden Vad som ska göras om du misstänker att din dator har blivit infekterad Återställa ett objekt som tagits bort eller desinficerats av programmet Hur en räddningsskiva skapas och används Skapa räddningsskiva Starta datorn från räddningsskivan Se rapport angående programmets användning Återställa programmets standardinställningar Överför inställningar för Kaspersky Internet Security till en produkt som installerats på en annan dator

5 I N N E H Å L L Hur Kaspersky Gadget ska användas AVANCERADE PROGRAMINSTÄLLNINGAR Allmänna skyddsinställningar Begränsa åtkomst till Kaspersky Internet Security Välja skyddsläge Sökning Virussökning Sårbarhetssökning Uppdatering Välja en uppdateringskälla Skapa schema för start av uppdateringar Återställ den senaste uppdateringen Genomsökning av karantän efter uppdatering Använda proxyserver Köra sökningar under ett annat användarkonto Fil Antivirus Aktivera och avaktivera Fil Antivirus Pausa Fil Antivirus automatiskt Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Välja sökläge Använda heuristisk analys Välja sökteknik Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Genomsökning av komprimerade filer Sökoptimering E-post Antivirus Aktivera och avaktivera E-post Antivirus Skapa en skyddsomfattning Ändra och återställa säkerhetsnivån Använda heuristisk analys Ändra åtgärder som ska utföras på upptäckta objekt Filtrera bilagor Genomsökning av komprimerade filer Genomsökning av e-post i Microsoft Office Outlook Genomsökning av e-post i The Bat! Webb Antivirus Aktivera och avaktivera Webb Antivirus Välja Webb Antivirus säkerhetsnivå Ändra åtgärder som utförs på skadligt objekt Kontroll av webbaddresser med hjälp av databaser för misstänkta webbadresser och nätfiskeadresser Använda heuristisk analys Blockera farliga skript Sökoptimering Kasperskys URL-rådgivare Blockera åtkomst till farliga webbplatser Kontrollerar förfrågningar till regionala domäner Kontroll av åtkomst till Internetbankstjänster

6 A N V Ä N D A R G U I D E Skapa en lista över tillförlitliga adresser Återställa standardinställningarna för Webb Antivirus Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus Aktivera och avaktivera snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus Skapa en skyddsomfattning Välja sökmetod Förebyggande skydd Aktivering och avaktivering av Förebyggande skydd Skapa en grupp med tillåtna program Använda listan över skadliga aktiviteter Ändra reglerna för övervakning av skadliga aktiviteter Systemövervakning Aktivera / avaktivera Systemövervakning Använda mönster för farlig aktivitet (BSS) Återställa ett skadligt programs åtgärder Programkontroll Aktivera och avaktivera Programkontroll Placera program i grupper Visa programaktiviteter Modifiera en tillförlitlighetsgrupp och återställa standardgrupp Arbeta med Programkontrolls regler Skydda operativsystemets resurser och persondata Tolka data från programanvändning bland deltagare i Kaspersky Security Network Nätverksskydd Brandvägg Skydd mot nätverksattacker Genomsökning av krypterade anslutningar Nätverksövervakning Konfigurera proxyservern Skapa en lista över övervakade portar Skräppostskydd Aktivera och avaktivera Skräppostskydd Välja skyddsnivå för skräppost Lära upp skräppostskyddet Genomsöka länkar i meddelanden Upptäcka skräppost genom fraser och adresser. Skapa listor Reglera skräppostklassificeringens tröskelvärden Använda ytterligare funktioner som påverkar skräppostfrekvensen Välja igenkänningsalgoritm för skräppost Lägga till en etikett i meddelandets ämnesrad Utesluta meddelanden från Microsoft Exchange Server i sökningen Konfigurera e-postklienternas skräppostbehandling Återställa till rekommenderade skräppostinställningar Skydd mot webbannonser Aktivera och avaktivera Skydd mot webbannonser Välja sökmetod Skapa listorna över blockerade och tillåtna webbannonsadresser Exportera och importera adresslistor Säker körning

7 I N N E H Å L L Säker körning för Applikationer Säker körning för webbsidor Föräldrakontroll Konfigurera användarens Föräldrakontroll Visa rapporter om en användares aktivitet Tillförlitlig zon Skapa en lista med tillförlitliga program Skapa undantagsregler Prestanda och kompatibilitet med andra program Välja kategorier av hot som ska kunna upptäckas Avancerad desinfektionsteknik Distribution av datorresurser vid sökning efter virus Köra uppgifter i bakgrunden Programinställningar i helskärmsläge. Spelprofil Spara på batterier Självförsvar i Kaspersky Internet Security Aktivera och avaktivera självförsvar Skydd mot utvändig kontroll Karantän och säkerhetskopiering Placera objekt i karantän eller säkerhetskopiera dem Arbeta med objekt i karantän Ytterligare verktyg för bättre skydd av din dator Sekretessrensning Konfiguration av webbläsare Återställa ändringarna som utförts av guider Rapporter Skapa en rapport för vald komponent Datafiltrering Händelsesökning Spara en rapport till fil Lagra rapporter Rensa programrapporterna Logga icke-kritiska händelser Konfiguration av påminnelse för rapporttillgänglighet Programmets utseende Programskal Aktiva gränssnittselement Nyhetsagent Meddelanden Aktivera och avaktivera meddelanden Konfigurera meddelandemetod Delta i Kaspersky Security Network VALIDERING AV INSTÄLLNINGAR I KASPERSKY INTERNET SECURITY "Testviruset" EICAR och dess modifikationer Testa HTTP-trafikskyddet Testa SMTP-trafikskyddet Validering av Fil Antivirus-inställningar Validering av uppgiftsinställningarna för virussökning

8 A N V Ä N D A R G U I D E Validering av inställningarna för skräppostskyddet KONTAKTA DEN TEKNISKA SUPPORTEN Mitt Kaspersky-konto Teknisk support via telefon Skapa en systemstatusrapport Skapa en spårningsfil Skicka datafiler Köra AVZ-skript BILAGA Prenumerationsstatus Kaspersky Internet Securitys meddelandelista Meddelanden i alla skyddslägen Meddelanden i interaktivt skyddsläge Arbeta med programmet från kommandoraden Aktivera programmet Starta programmet Avbryt programmet Hantera programkomponenter och uppgifter Virussökning Uppdatera programmet Återställ den senaste uppdateringen Exportera skyddsinställningar Importera skyddsinställningar Skapa en spårningsfil Visa hjälpen Returkoder från kommandoraden ORDLISTA KASPERSKY LAB INFORMATION OM TREDJEPARTSKOD Programkod AGG ADOBE ABI-SAFE CONTAINERS BOOST BZIP2/LIBBZIP CONVERTUTF CURL DEELX - REGULAR EXPRESSION ENGINE EXPAT 1.2, FASTSCRIPT FDLIBM FLEX: THE FAST LEXICAL ANALYZER FMT.H GDTOA GECKO SDK 1.8, 1.9, ICU4C INFO-ZIP JSON4LUA

9 I N N E H Å L L LIBGD LIBJPEG 6B LIBM (lrint.c v 1.4, lrintf.c,v 1.5) LIBPNG 1.2.8, 1.2.9, LIBUNGIF LIBXDR LREXLIB LUA LZMALIB MD5.H MD5.H MD5-CC OPENSSL 0.9.8K PCRE 7.7, SHA1.C STLPORT SVCCTL.IDL TINYXML VISUAL STUDIO CRT SOURCE CODE WINDOWS TEMPLATE LIBRARY ZLIB 1.0.4, 1.0.8, 1.2.2, Utvecklingsverktyg MS DDK 4.0, MS WDK 6000, 6001, WINDOWS INSTALLER XML (WIX) TOOLSET Distribuerad programkod GRUB4DOS (FILE GRUB.EXE) SYSLINUX 3.86 (FILE SYSLINUX.EXE) Annan information SAKREGISTER (INDEX)

10 SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR KASPERSKY LAB VIKTIGT JURIDISKT MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE JURIDISKA AVTAL INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DÅ DU KLICKAR PÅ KNAPPEN ACCEPTERA I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVER IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) SAMTYCKER DU TILL ATT BINDAS AV VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. DENNA HANDLING ÄR EN SYMBOL FÖR DIN NAMNTECKNING OCH DU SAMTYCKER TILL ATT BINDAS AV OCH BLI EN PART I DET HÄR AVTALET, SAMT MEDGER ATT DET HÄR AVTALET KAN UPPRÄTTHÅLLAS PÅ SAMMA SÄTT SOM ETT SKRIFTLIGEN UPPRÄTTAT AVTAL UNDERTECKNAT AV DIG. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET SKALL DU AVBRYTA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN OCH LÅTA BLI ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN. EFTER ATT DU KLICKAT PÅ ACCEPTERA-KNAPPEN I LICENSAVTALSFÖNSTRET ELLER SKRIVIT IN MOTSVARANDE SYMBOL(ER) HAR DU RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA I DET HÄR AVTALET. 1. Definitioner 1.1 Programvara är programvara inklusive eventuella uppdateringar och relaterat material. 1.2 Rättighetsinnehavare (ägaren av alla rättigheter gällande programvaran, både ensamrätter och andra) är Kaspersky Lab ZAO, ett företag som registrerats enligt lagar i Ryska federationen. 1.3 Dator(er) är hårdvara, inklusive persondatorer, laptopar, arbetsstationer, personliga digitala assistenter, "smarta telefoner", handdatorer och andra elektroniska apparater för vilka programvaran utformats och där programvaran kommer att installeras och/eller användas. 1.4 Slutanvändare (du/din) är person(er) som installerar eller använder programvaran för egen del eller som lagligen använder en kopia av programvaran; eller, om programvaran laddas ner eller installeras för en organisation så som en arbetsgivare, anger "du" även den organisation för vilken programvaran laddas ner eller installeras och härmed bekräftas att sådan organisation har gett den person som accepterar det här avtalet befogenhet att göra detta å organisationens vägnar. I detta sammanhang inkluderar termen "organisation" utan begränsningar alla handelsbolag, aktiebolag med begränsat ansvar, bolag, föreningar, aktiebolag, fonder, samriskföretag, fackföreningar, oregistrerade organisationer, samt myndigheter. 1.5 Partner är organisation(er) eller person(er) som distribuerar programvaran baserat på avtal och licens från rättighetsinnehavaren. 1.6 Uppdatering(ar) är alla uppgraderingar, ändringar, programkorrigeringar, förbättringar, reparationer, modifieringar, kopior, tillägg och underhållspaket osv. 1.7 Användarhandbok är användarhandbok, administratörsguide, referensbok och relaterat förklarande eller annat material. 2. Licens 2.1 Rättighetsinnehavaren ger dig härmed en icke-exklusiv licens att spara, ladda, installera, använda och visa ("använda") programvaran på ett specificerat antal datorer, för att hjälpa till att skydda din dator som programvaran installerats på från hot som beskrivs i användarhandboken, i enlighet med alla tekniska krav som beskrivs i användarhandboken, samt i enlighet med villkoren och bestämmelserna i det här avtalet ("licensen") och du accepterar den här licensen: 10

11 S L U T A N V Ä N D A R L I C E N S A V T A L F Ö R K A S P E R S K Y L A B Provversion. Om du har mottagit, laddat ner och/eller installerat en provversion av programvaran och härmed ges en utvärderingslicens för programvaran, får du, om inte annat angetts, enbart använda programvaran för utvärdering och enbart under en enda giltig utvärderingsperiod, från och med datumet för första installationen. Allt annat användande av programvaran, liksom användande utanför den gällande utvärderingsperioden, är strängt förbjudet. Flermiljöprogramvara; flerspråksprogramvara; dubbelmedieprogramvara; flera exemplar; paket. Om du använder olika versioner av programvaran, olika språkversioner av programvaran, om du mottagit programvaran på flera olika medier, om du i övrigt mottar flera exemplar av programvaran eller om du mottog programvaran i ett paket tillsammans med andra programvaror, skall det totala antalet tillåtna datorer som alla versioner av programvaran installerats på motsvara det antal datorer som specificeras i de licenser du erhållit från rättighetsinnehavaren förutsatt att, om inte annat anges i licensvillkoren, varje förvärvad licens berättigar dig till installation och användning av programvaran på detta antal datorer enligt klausul 2.2 och Om programvaran förvärvades på fysiskt medium har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som anges på programvarans förpackning. 2.3 Om programvarans förvärvades via internet har du rätt att använda programvaran för skydd av det antal datorer som angavs när du förvärvade programvarulicensen. 2.4 Du har enbart rätt att kopiera programvaran för säkerhetskopiering och enbart för att ersätta det lagligen ägda exemplaret om detta exemplar förloras, förstörs eller slutar fungera. Den här säkerhetskopian får inte användas för andra ändamål och måste förstöras när du förlorar rätten att använda programvaran eller när din licens går ut eller avslutas av annan orsak i enlighet med gällande lagstiftning i det land där du är skriven eller i det land där du använder programvaran. 2.5 Du kan överföra en icke-exklusiv licens att använda programvaran till andra personer inom ramen för den licens som du erhållit av rättighetsinnehavaren, förutsatt att mottagaren samtycker till att bindas av alla villkoren och bestämmelserna i det här avtalet och i allt vara en stallföreträdare för dig beträffande den licens du erhållit från rättighetsinnehavaren. Om du helt överför den rätt att använda programvaran som du erhållit från rättighetsinnehavaren, måste du förstöra alla kopior av programvaran inklusive säkerhetskopian. Om du mottar en överförd licens, måste du samtycka till att följa alla villkor och bestämmelser i det här avtalet. Om du inte samtycker till att bindas av alla villkor och bestämmelser i det här avtalet, får du inte installera och/eller använda programvaran. Som mottagare av en överförd licens samtycker du även till att du inte har några ytterligare eller större rättigheter än den ursprungliga slutanvändaren som förvärvade programvaran från rättighetsinnehavare. 2.6 Från det ögonblick programvaran aktiveras eller efter installationen av licenskodfilen (utom gällande provversion av programvaran) har du rätt att erhålla följande tjänster under den tid som anges på programvarans förpackning (om programvaran förvärvades på fysiskt medium) eller som angetts vid förvärvet (om programvaran förvärvades via internet): - Uppdatering av programvaran via internet då rättighetsinnehavaren publicerar dem på sin webbplats eller via andra onlinetjänster. Alla eventuella uppdateringar du mottar ingår i programvaran och villkoren och bestämmelserna i det här avtalet gäller för dem. - Teknisk support via internet och telefon. 3. Aktivering och giltighetsperiod 3.1 Om du modifierar din dator eller ändrar andra försäljares programvaror på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licenskodfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att kontrollera licensens giltighet och/eller huruvida en kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller används på din dator. 3.2 Om programvaran förvärvades på fysiskt medium kan programvaran användas under den period som anges på förpackningen från och med att du accepterat det här avtalet. 3.3 Om programvaran förvärvades via internet kan programvaran användas under den period som angavs vid förvärvet från och med att du accepterat det här avtalet. 3.4 Du har rätt att gratis använda en provversion av programvaran enligt klausul 2.1 under en enda giltig utvärderingsperiod (30 dagar) från och med det ögonblick programvaran aktiveras i enlighet med det här avtalet med förbehållet att provversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via internet eller telefon. Om 11

12 A N V Ä N D A R G U I D E Rättighetsinnehavaren anger en annan varaktighet för denna enda giltiga utvärderingsperiod kommer du att informeras om detta via ett meddelande. 3.5 Din licens att använda programvaran är begränsad till den tidsperiod som anges i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt tillämplighet) och kvarstående tid kan ses med hjälp av metoder som beskrivs i användarhandboken. 3.6 Om du har förvärvat programvara som är menad att användas på mer än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till tidsperioden med början det datum programvaran aktiveras eller licenskodfilen installeras på den första datorn. 3.7 Utan åsidosättande av rättsmedel eller rättighet som rättighetsinnehavare kan inneha, skall rättighetsinnehavaren om du skulle bryta mot villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, alltid och utan meddelande till dig ha rätt att upphäva den här licensen att använda programvaran, utan hel eller delvis återbetalning av inköpspriset. 3.8 Du samtycker till att vid ditt användande av programvaran och eventuella rapporter och information som du erhåller som ett resultat av användandet av den här programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, delstatliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive utan begränsning, lagar gällande sekretess, upphovsrätt, exportkontroll och obscenitet. 3.9 Om inte annat specifikt anges häri, får du inte överföra eller överlåta rättigheter du erhåller enligt det här avtalet eller dina förpliktelser i detsamma Rättsinnehavaren förbehåller sig rätten att begränsa aktivering av programvaran utanför den region där du har förvärvat programvaran från rättsinnehavaren eller dennes partner Om du har förvärvat programvaran tillsammans med en aktiveringskod, som gäller för en språkversion av progamvaran avsedd för den region inom vilken denna förvärvats från rättsinnehavaren eller dennes partner, så kan du inte aktivera programvaran med en aktiveringskod avsedd för någon annan språkversion Om begränsningar som anges i punkt 3.8 och 3.9 gäller, finns information om dessa begränsningar på förpackningen eller på rättinnehavarens eller dennes partners webbplats. 4. Teknisk support 4.1 Den tekniska supporten som beskrivs i klausul 2.6 i det här avtalet erbjuds dig när den senaste uppdateringen av programvaran installeras (utom för provversion av programvaran). Teknisk support på: 5. Insamling av information 5.1 Då du samtycker till villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, samtycker du till att lämna information till rättighetsinnehavaren gällande körbara filer och deras kontrollsummor i syfte att förbättra din säkerhetsnivå. 5.2 För att kunna förbättra säkerhetsmedvetenheten gällande nya hot och deras ursprung och för att kunna förbättra din säkerhetsnivå, har rättighetsinnehavaren med ditt medgivande som uttryckligen bekräftats i Kasperskys uttalande gällande insamlande av data för säkerhetsnätverk, rätt att motta denna information. Du kan avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst under installationen. Du kan även när som helst aktivera och avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst på programvarans alternativsida. Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som samlas in av rättighetsinnehavaren, helt enligt rättighetsinnehavarens eget godtycker, får användas för att spåra samt publicera rapporter om säkerhetsrisktrender. 5.3 Programvaran bearbetar inte personligen identifierbar information och kombinerar inte bearbetningsdata med personlig information. 5.4 Om du inte vill att informationen som samlas in av programvaran skall skickas till rättighetsinnehavaren, bör du inte aktivera och/eller avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst. 12

13 S L U T A N V Ä N D A R L I C E N S A V T A L F Ö R K A S P E R S K Y L A B 6. Begränsningar 6.1 Du får inte söka efterlikna, klona, hyra ut, låna ut, leasa ut, sälja, modifiera, dekompilera, eller dekonstruera programvaran och inte heller montera isär eller skapa härledda arbeten baserade på programvaran eller någon del därav, utom om du enligt gällande lag besitter en icke-åsidosättbar rättighet att göra detta. Du får inte heller på annat sätt reducera någon del av programvaran till ett format som kan läsas av människor eller överföra den licensbelagda programvaran eller någon underavdelning av den licensbelagda programvaran och du får inte heller tillåta någon tredje part att göra detsamma, utom i den utsträckning förutnämnda restriktion uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag. Varken programvarans binärkod eller källkod får användas eller dekonstrueras för att återskapa programmets algoritm då den är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter som inte uttryckligen erhålls häri är förbehållna rättighetsinnehavaren och/eller dennes underleverantörer då detta är tillämpligt. Allt sådant olovligt användande av programvaran kommer att resultera i omedelbart och automatiskt upphävande av det här avtalet och licensen som erhållits enligt detta, samt kan resultera i kriminellt och/eller civilt åtal mot dig. 6.2 Du får inte överföra rättigheten att använda programvaran till tredje part utom enligt klausul 2.5 i det här avtalet. 6.3 Du får inte överlämna aktiveringskoden och/eller licenskodfilen till tredje part eller ge tredje part tillgång till aktiverings- och/eller licenskoden som av rättighetsinnehavaren betraktas som sekretessbelagd information och du måste iaktta rimlig försiktighet när det gäller att hemlighålla aktiverings- och/eller licenskoden, med undantaget att du kan överföra aktiverings- och/eller licenskoden till tredje part enligt klausul 2.5 i det här avtalet. 6.4 Du får inte hyra, leasa, eller låna ut programvaran till tredje part. 6.5 Du får inte använda programvaran för att skapa data eller programvara som används för att upptäcka, blockera eller råda bot på hot som beskrivs i användarhandboken. 6.6 Om du bryter mot villkor och bestämmelser i det här avtalet, har rättighetsinnehavaren rätt att utan återbetalning till dig, blockera kodfilen eller att upphäva din licens att använda programvaran. 6.7 Om du använder provversionen av programvaran har du inte rätt till den tekniska support som beskrivs i klausul 4 i det här avtalet och du har inte rätt att överföra licensen eller rätten att använda programvaran till tredje part. 7. Begränsad garanti och friskrivningsklausul 7.1 Rättighetsinnehavaren garanterar att programvaran i huvudsak kommer att fungera enligt specifikationerna och beskrivningen i användarhandboken dock med förbehållet att denna begränsade garanti inte skall gälla vid följande: (w) brister i din dators funktion och därmed sammanhörande intrång för vilka rättighetsinnehavaren uttryckligen avsäger sig allt garantiansvar; (x) tekniska fel; defekter och fel som är resultatet av felaktig användning; missbruk; olycka; försumlighet; felaktig installation, drift eller underhåll; stöld; vandalisering; Force Majeure; terrorhandlingar; strömavbrott eller spänningsvåg; olycksfall; ändring; otillåtna modifieringar eller reparationer utförda av annan än rättighetsinnehavaren; någon annan parts eller dina handlingar; eller orsaker som rimligen ligger utanför rättighetsinnehavarens kontroll; (y) defekter som du inte informerat rättighetsinnehavaren om så snart detta är praktiskt möjligt efter att defekten först uppstår; samt (z) inkompatibilitet orsakad av hårdvaru- och/eller programvarukomponenter som installerats på din dator. 7.2 Du bekräftar att du förstår, accepterar och samtycker till att ingen programvara är felfri och du uppmanas att säkerhetskopiera datorn så ofta och med den säkerhetsnivå som passar dig. 7.3 Rättighetsinnehavaren ger ingen garanti att programvaran kommer att fungera felfritt i fall villkoren beskrivna i användarhandboken eller det här avtalet inte följs. 7.4 Rättighetsinnehavaren garanterar inte att programvaran kommer att fungera felfritt om du inte regelbundet laddar ner uppdateringarna som anges i klausul 2.6 i det här avtalet. 7.5 Rättighetsinnehavaren garanterar inte skydd från hoten som beskrivs i användarhandboken efter att den period som anges i klausul 3.2 eller 3.3 i det här avtalet gått ut, eller efter att licensen att använda programvaran av någon orsak har upphävts. 7.6 PROGRAMVARAN ERBJUDS I "BEFINTLIGT SKICK" OCH RÄTTIGHETSINNEHAVAREN GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI GÄLLANDE DESS ANVÄNDANDE ELLER FUNKTION. FÖRUTOM GARANTIER, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR SOM ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE KAN 13

14 A N V Ä N D A R G U I D E UTESLUTAS, GER RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER INGEN GARANTI GÄLLANDE, BETINGELSER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR (VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE, LAGSTIFTADE, SEDVANLIGA, ANVÄNDNINGSMÄSSIGA ELLER ÖVRIGT) GÄLLANDE SAMTLIGA FALL, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, AVSAKNAD AV KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, INTEGRERING ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. DU PÅTAR DIG ALLT ANSVAR OCH ALL RISK GÄLLANDE FUNKTION, SAMT ANSVARET FÖR ATT VÄLJA UT PROGRAMVARA FÖR ATT UPPNÅ DITT AVSEDDA RESULTAT, LIKSOM FÖR PROGRAMVARANS INSTALLATION, ANVÄNDANDE OCH RESULTAT. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE VILLKOR, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT OCH ANDRA FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN HELT ELLER DELVIS KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV, VARE SIG RÄTTIGHETSINNEHAVAREN HAR INFORMERATS OM DESSA ELLER INTE. 8. Undantag från och begränsning av ansvar 8.1 I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH DENNES PARTNER ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, STRAFFBARA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER ELLER KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, VERKSAMHETSAVBROTT, SEKRETESSBROTT, DATAFEL, SKADA OCH FÖRLUST PÅ DATA ELLER PROGRAMVARA, UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA FÖRPLIKTELSE INKLUSIVE LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE, FÖRPLIKTELSE GÄLLANDE GOD TRO ELLER RIMLIG OMSORG, FÖRSUMLIGHET, EKONOMISK FÖRLUST ELLER ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN FÖRLUST) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERAD TILL ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER, INFORMATION, PROGRAMVARA OCH RELATERAT INNEHÅLL VIA PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT PÅ GRUND AV ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDANDET AV PROGRAMVARAN ELLER I ÖVRIGT I SAMBAND MED BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET, ELLER PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT FEL (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, VILSELEDANDE, STRIKT ANSVAR ELLER FÖRPLIKTELSE), ELLER UNDERLÅTANDE ATT UPPFYLLA LAGSTADGAD FÖRPLIKTELSE ELLER BROTT MOT RÄTTIGHETSINNEHAVARENS ELLER NÅGON AV DENNES PARTNERS GARANTI, ÄVEN OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER NÅGON AV DENNES PARTNER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADESTÅND. DU SAMTYCKER TILL ATT OM RÄTTIGHETSINNEHAVAREN OCH/ELLER DENNES PARTNER BEFINNS SKADESTÅNDSANSVARIGA, SKALL RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL KOSTNADEN FÖR PROGRAMVARAN. RÄTTIGHETSINNEHAVARENS OCH/ELLER DENNES PARTNERS SKADESTÅNDSANSVAR SKALL ALDRIG ÖVERSTIGA DE AVGIFTER SOM TILL RÄTTIGHETSINNEHAVAREN ELLER DENNES PARTNER (ENLIGT TILLÄMPLIGHET) BETALATS FÖR PROGRAMVARAN. INGET I DET HÄR AVTALET UTESLUTER ELLER BEGRÄNSAR KRAV PÅ GRUND AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA. I DEN HÄNDELSE EN FRISKRIVNINGSKLAUSUL, ETT UTESLUTANDE ELLER EN BEGRÄNSNING I DET HÄR AVTALET ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE FÅR UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, KOMMER DET ENBART ATT VARA IFRÅGAVARANDE UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING SOM INTE GÄLLER I DITT FALL OCH DU KOMMER ATT FORTSÄTTNINGSVIS VARA BUNDEN AV ALLA ANDRA FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH BEGRÄNSNINGAR. 9. GNU och andra tredje parters licenser 9.1 Programvaran kan innehålla vissa program för vilka användaren erhåller licens (eller underlicens) enligt allmän GNUlicens (General Public License eller GLP) eller andra liknande fria programvarulicenser som bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och återdistribuera vissa programvaror eller delar av programvaror, samt ger användaren tillgång till källkoden ("öppen källkod"). Om sådana licenser kräver att källkoden för programvara som distribueras i körbart binärformat också görs tillgänglig för användaren, kan tillgång till källkoden erhållas genom att sända en begäran till eller genom att källkoden medföljer programvaran. Om programvarulicenser med öppen källkod kräver att rättighetsinnehavaren tillhandahåller utökade rättigheter beträffande användande, kopiering och modifiering av en programvara med öppen källkod, än de rättigheter som erbjuds i det här avtalet, skall dessa rättigheter gälla i stället för rättigheterna och begränsningarna i detta avtal. 14

15 SLU T A N V Ä N D A R L I C E N S A V T A L F Ö R K A S P E R S K Y L A B 10. Immateriell egendom 10.1 Du samtycker till att programvaran och upphovet, systemen, idéerna, driftsmetoderna, dokumentationen och annan information inom programvaran är upphovsrättsskyddad immateriell egendom och/eller värdefulla yrkeshemligheter tillhörande rättighetsinnehavaren eller dennes partner och att rättighetsinnehavaren och dennes partner enligt tillämplighet skyddas av civil och kriminell lagstiftning, liksom av Ryska federationens, Europeiska Unionens och Förenta Staternas, andra länders och internationella avtals lagstiftning gällande upphovsrätt, yrkeshemligheter, varumärken och patent. Det här avtalet ger dig inte rätt till rättighetsinnehavarens och/eller dennes partners immateriella egendom inklusive varumärken och servicemärken ("varumärken"). Du får, i enlighet med accepterade varumärkesprinciper, enbart använda varumärkena för att identifiera utskrifter skapade av programvaran, inklusive identifiering av varumärkesinnehavarens namn. Sådant användande av ett varumärke ger dig inte äganderätt till varumärket i fråga. Rättighetsinnehavaren och/eller dennes partner äger och behåller alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen gällande programvaran, inklusive men ej begränsat till alla korrigeringar av fel, förbättringar, uppdateringar och andra modifieringar av programvaran, vare sig dessa utförs av rättighetsinnehavaren eller en tredje part, samt alla andra upphovsrätter, patent, yrkeshemligheter, varumärken och andra intellektuella egendomsrättigheter gällande desamma. Ditt ägande, din installation eller ditt användande av programvaran utgör inte ett överförande till dig av någon äganderätt till den intellektuella egendomen gällande programvaran och du erhåller inga rättigheter till programvaran utom enligt vad som uttryckligen anges i det här avtalet. Alla de kopior av programvaran som skapas måste innehålla samma upphovsrättsmeddelande som visas på och i programvaran. Utom enligt vad som anges häri, ger det här avtalet dig ingen immateriell äganderätt gällande programvaran och du bekräftar att du förstår att licensen, så som den vidare definieras häri och som du erhåller enligt det här avtalet, enbart ger dig rätt till begränsad användning enligt villkoren och bestämmelserna i det här avtalet. Rättighetsinnehavaren behåller alla rättigheter som du inte uttryckligen erhåller enligt det här avtalet Du samtycker till att inte på något sätt modifiera eller ändra programvaran. Du får inte ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om upphovsrättsskydd på kopior av programvaran. 11. Gällande lag; skiljedomsförfarande 11.1 Det här avtalet skall lyda under och upprättas i enlighet med lagarna i Ryska federationen, utan referens till konflikter gällande juridiska regler och principer. Det här avtalet skall inte lyda under Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor vars tillämpning uttryckligen utesluts. Alla dispyter som uppstår på grund av tolkning eller tillämpning av villkor i det här avtalet eller brott mot dessa skall, om de inte löses via direktförhandling, lösas av Ryska federationens handels- och industrikammares internationella kommersiella skiljedomstol i Moskva, Ryska federationen. Alla skiljedomar skall vara slutgiltiga och bindande för parterna och utslag gällande sådana skiljedomar kan genomdrivas av behöriga domstolar. Inget i detta avsnitt 11 skall förhindra en part från att söka eller erhålla skälig lindring vid en behörig domstol före, under eller efter skiljedomsförfarandet. 12. Period för rättsliga åtgärder 12.1 Inga rättsliga åtgärder, oavsett form, som uppstår på grund av transaktionerna enligt det här avtalet, får vidtas av part häri mer än ett (1) år efter att den händelse om gett upphov till de rättsliga åtgärderna inträffat eller upptäckts ha inträffat, utom när det gäller rättsliga åtgärder beträffande kränkande av immateriella egendomsrättigheter där rättsliga åtgärder kan vidtas inom gällande maximal lagstadgad period. 13. Hela avtalet; uppdelning; inga åsidosättanden 13.1 Det här avtalet utgör hela avtalet mellan dig och rättighetsinnehavaren och ersätter alla andra tidigare muntliga eller skriftliga avtal, erbjudanden, kommunikationer och marknadsföring gällande programvaran eller ämnet för det här avtalet. Du bekräftar att du har läst igenom det här avtalet, förstått det och samtycker till att bindas av dess villkor. Om någon bestämmelse i det här avtalet av någon anledning av behörig domstol befinnes vara helt eller delvis ogiltig, inte äga laga kraft eller omöjlig att upprätthålla, skall denna bestämmelse omformas så att den blir lagenlig och upprätthållbar och detta skall inte göra hela avtalet ogiltigt utan resten av avtalet skall fortsätta att gälla och äga laga kraft i den utsträckning detta är tillåtet enligt lag och rätt samtidigt som det i största möjliga mån skall bevara sitt ursprungliga syfte. Inget åsidosättande av en bestämmelse eller ett villkor häri skall vara giltigt om det inte sker skriftligen och undertecknas av dig och en berättigad representant för rättighetsinnehavaren, och inget åsidosättande av brott mot någon bestämmelse i det här avtalet skall utgöra ett åsidosättande av något tidigare, samtidigt eller senare brott. Om rättighetsinnehavaren underlåter att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av en bestämmelse i det här avtalet eller någon rättighet, skall detta inte utgöra ett åsidosättande av denna bestämmelse eller rättighet. 15

16 A N V Ä N D A R G U I D E 14. Rättighetsinnehavarens kontaktinformation Om du har frågor rörande det här avtalet eller om du av någon orsak vill kontakta rättighetsinnehavaren får du gärna kontakta vår kundtjänstavdelning enligt följande: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1st Volokolamsky Proezd Moskva, Ryska federationen Tel: Fax: E-post: Webbplats: Kaspersky Lab ZAO. Med ensamrätt. Programvaran och all tillhörande dokumentation är upphovsrättsskyddad och skyddas av upphovsrättslagar samt internationella upphovsrättsavtal, liksom andra lagar och avtal gällande immateriell egendom. 16

17 OM DENNA GUIDE Det här dokumentet är en vägledning för installation, konfiguration och användning av Kaspersky Internet Security 2011 (hädanefter benämnt Kaspersky Internet Security). Dokumentet är avsett för en bred målgrupp. Användare av programmet bör kunna använda en persondator på en grundläggande nivå: vara bekant med användargränssnittet hos operativsystemet Microsoft Windows och hur man navigerar i detta, samt kunna använda vanliga e-post- och Internetprogram, t.ex. Microsoft Office Outlook och Microsoft Internet Explorer. Mål med dokumentet: att hjälpa användaren att på egen hand installera programmet på sin dator, aktivera det och konfigurera det så att det passar användarens behov att erbjuda en lättillgänglig källa till information om programrelaterade frågor att ge alternativa källor till information om programmet och om sätt att få teknisk support. I DETTA AVSNITT: I det här dokumentet Dokumentkonventioner I DET HÄR DOKUMENTET Det här dokumentet innehåller följande avsnitt: Andra informationskällor Det här avsnittet beskriver källor till ytterligare information om programmet och Internet-resurser där du kan diskutera programmet, dela idéer, ställa frågor och få svar. Kaspersky Internet Security 2011 Det här avsnittet beskriver programmets nya funktioner och ger en kort information om de enskilda komponenterna och de grundläggande funktionerna. Här beskrivs vilken funktion paketets olika delar har och vilka tjänster som är tillgängliga för registrerade användare av programmet. Avsnittet innehåller hårdvaru- och programvarukrav som datorn måste uppfylla för att Kaspersky Internet Security ska kunna installeras. Installera och ta bort programmet Avsnittet innehåller instruktioner som hjälper dig att installera programmet på din dator eller uppdatera från en tidigare version. Avsnittet beskriver hur programmet avinstalleras. Licenshantering Avsnittet innehåller information om grundläggande begrepp som används vid programlicensiering. I det här avsnittet kommer du även att lära dig mer om automatisk förlängning av licensen och var du hittar information om aktuell licens. 17

18 A N V Ä N D A R G U I D E Programgränssnitt Avsnittet innehåller en beskrivning av programmets grundläggande gränssnittskomponenter: ikonen och snabbmenyn, huvudprogrammets fönster, inställningsfönstret och olika meddelandefönster. Starta och stoppa programmet Avsnittet innehåller information om hur programmet startas och stängs av. Datorns skyddsstatus Detta avsnitt innehåller information om hur tar reda på om din dator är skyddad för tillfället, eller om dess säkerhet är i fara, liksom hur hot som uppkommer ska elimineras. I detta avsnitt kan du också hitta information om hur skyddet ska aktiveras, avaktiveras och pausas vid arbete med Kaspersky Internet Security. Lösa typiska uppgifter Avsnittet innehåller anvisningar om de grundläggande uppgifter som de flesta användare kommer i kontakt med när de arbetar med programmet. Avancerade programinställningar Det här avsnittet ger detaljerad information om varje programkomponent och beskriver varje komponents användning och konfigurationsalgoritm. Validering av Kaspersky Internet Security-inställningar Avsnittet innehåller rekommendationer om hur man kontrollerar att programkomponenterna körs på rätt sätt. Kontakta den tekniska supporten Avsnittet innehåller rekommendationer gällande kontakt med Kaspersky Lab från Mitt Kaspersky-konto, på den tekniska supportens webbplats och via telefon. Bilaga Den här delen innehåller referensinformation som är ett komplement till dokumentets text. Ordlista Avsnittet innehåller listan över termer som används i dokumentet och deras definitioner. 18

19 O M D E N N A G U I D E DOKUMENTKONVENTIONER De dokumentkonventioner som används i den här handboken beskrivs i tabellen nedan. Table 1. Dokumentkonventioner EXEMPELTEXT Lägg märke till att... BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTION Varningar är markerade i rött och inneslutna med ramar. Varningar innehåller viktig information, t.ex. datoroperationer som är kritiska för datorns säkerhet. Det rekommenderas att använda... Anmärkningar är inneslutna med ramar. Anmärkningar ger ytterligare information och referensinformation. Exempel: Exempel ges per avsnitt, med gul bakgrund och under rubriken "Exempel".... Uppdatering betyder... ALT+F4 Aktivera Hjälp För att konfigurera ett uppgiftsschema: <din dators IP-adress> Nya termer markeras i kursiv stil. Tangenters namn visas med fet stil och stora bokstäver. När tangentnamn visas följt av ett "plustecken" betyder detta att en tangentkombination används. Namn på gränssnittskomponenter, t.ex. inmatningsfält, menykommandon, knappar, markeras med fet stil. Anvisningar markeras med pilsymbolen. Anvisningarnas introduktionsfraser är i kursiv stil. Texter på kommandoraden eller texter i meddelanden visas på skärmen med ett speciellt typsnitt. Variabelnamn omges av vinkelparenteser. I enskilda fall ersätts variabeln med motsvarande värde och vinkelparenteserna utelämnas. 19

20 ANDRA INFORMATIONSKÄLLOR Om du har frågor om hur du väljer, köper, installerar eller använder Kaspersky Internet Security finns det ett antal informationskällor att tillgå. Du kan välja den informationskälla som passar dig bäst, beroende på hur viktig din fråga är och hur bråttom du har. I DETTA AVSNITT: Informationskällor för oberoende efterforskningar Diskutera Kaspersky Labs program på webbforumet Kontakta försäljningsavdelningen Kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen INFORMATIONSKÄLLOR FÖR OBEROENDE EFTERFORSKNINGAR Kaspersky Lab erbjuder följande informationskällor gällande programmet: programmets sida på Kaspersky Labs webbplats programmets sida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) FastTrack-tjänstens supportsida hjälpsystemet. Programsida på Kaspersky Labs webbplats På den här sidan (http://www.kaspersky.com/kaspersky_internet_security) finns det allmän information om programmet, dess funktioner och alternativ. Programsida på den tekniska supportens webbplats (i kunskapsdatabasen) På den här sidan (http://support.kaspersky.com/kis2011) finns det artiklar som skrivits av specialister på den tekniska kundtjänsten. De här artiklarna innehåller användbar information, råd och frågor/svar vad gäller köp, installation och användning av programmet. De är uppdelade på olika ämnen, t.ex. Licenshantering (Managing the license), Inställningar för uppdatering (Configuring Update) och Undvika problem vid användning (Eliminating operation failures). De här artiklarna kan ge svar på frågor angående inte bara det här programmet, utan även gällande andra program från Kaspersky Lab. Artiklarna kan dessutom innehålla nyheter från den tekniska supporten. Supporttjänsten FastTrack På den här servicesidan hittar du en databas med frågor och svar (FAQ) gällande användning av programmet. Du måste vara ansluten till Internet för att utnyttja denna tjänst. Om du vill gå till servicesidan klickar du på länken Support i huvudfönstret. Klicka på FastTrack-support i fönstret som öppnas. 20

21 A N D R A I N F O R M A T I O N S K Ä L L O R Hjälpen Programmets installationspaket innehåller den fullständiga hjälpen och sammanhangsberoende hjälpfiler. Hjälpen innehåller information om hur skyddet av datorn ska administreras (visa skyddsstatus, söka igenom olika delar av datorn efter virus och köra andra uppgifter). Den fullständiga hjälpen och de sammanhangsberoende hjälpfilerna ger dig information om alla programmets fönster, med listor över och beskrivningar av inställningarna och de uppgifter som hör till var och en av dem. Klicka på Hjälp för att öppna hjälpfilen eller tryck på F1-tangenten. DISKUTERA KASPERSKY LABS PROGRAM PÅ WEBBFORUMET Om du har frågor som inte är akuta kan du diskutera dem med Kaspersky Labs experter och andra användare på vårt forum på I forumet kan du läsa tidigare diskussioner, lämna kommentarer, skapa nya diskussioner och använda sökmotorn. KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN Om du har frågor angående val eller köp av Kaspersky Internet Security, eller om förlängning av din licens, kan du kontakta försäljningsavdelningen Skicka frågorna till försäljningsavdelningen på följande e-postadress: KONTAKTA DOKUMENTATIONSUTVECKLINGSGRUPPEN Om du har frågor angående dokumentationen, om du hittat ett fel eller om du vill lämna feedback kan du kontakta dokumentationsutvecklingsgruppen. Om du vill kontakta gruppen för dokumentationsutveckling kan du skicka e-post till Skriv "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Internet Security" på ämnesraden i ditt e- postmeddelande. 21

22 KASPERSKY INTERNET SECURITY 2011 Det här avsnittet beskriver programmets nya funktioner och ger en kort information om de enskilda komponenterna och de grundläggande funktionerna. Här beskrivs vilken funktion paketets olika delar har och vilka tjänster som är tillgängliga för registrerade användare av programmet. Avsnittet innehåller hårdvaru- och programvarukrav som datorn måste uppfylla för att Kaspersky Internet Security ska kunna installeras. I DETTA AVSNITT: Vad är nytt Säkerställa din dators skydd Distributionssats Tjänster för registrerade användare Hårdvaru- och programvarukrav VAD ÄR NYTT Följande är nytt i Kaspersky Internet Security: Ny skyddskomponent i Systemövervakaren (se sidan 110) övervakar programmens aktiviteter i systemet och ger detaljerad information till övriga skyddskomponenter. Tack vare den återställbara historiken för programaktiviteter kan komponenten återställa ett skadligt programs åtgärder, när sådana skadliga åtgärder upptäcks av de olika skyddskomponenterna. Avancerad funktionalitet i Säker körning. Säker körning av program (se sidan 151) är en isolerad virtuell miljö där du kan starta program utan att riskera skada operativsystemet. Nya moduler har lagts till för att förbättra Internetskyddet: Säker Surf (se sidan 104) innehåller länksökningsmodulen från den tidigare versionen av programmet, och kan även blockera åtkomst till osäkra webbplatser, vilket gör det möjligt för dig att vara kvar i en säker Internetzon. Geo Security (se sidan 105) gör att du kan bevilja eller neka åtkomst till webbplatser, baserat på vilka domäner de tillhör. Detta gör det t.ex. möjligt för dig att blockera åtkomst till webbplatser som tillhör regionala domäner med hög infektionsrisk. Programkontroll ger möjlighet till en mer effektiv definition av programstatus, såväl som konfiguration av programregler med hjälp av data från Kaspersky Security Network utifrån den statistik som skapats vid körningen av Programkontroll på många användares datorer. Med hjälp av modulen Genomsök vid overksamhet (se sidan 168) kan datorn sökas igenom efter virus medan du inte arbetar på den. Genomsökningen stoppas när du åter börjar arbeta på datorn. Detta innebär att du kan utföra en sökning regelbundet utan att datorns kapacitet minskas när du behöver den. Funktionaliteten i Föräldrakontroll (se sidan 155) har utökats: nu kan du kontrollera användarens åtkomst till datorn och Internet, start av datorprogram, begränsa åtkomst till webbplatser med oönskat innehåll och nedladdning av filer från Internet, kontrollera användarens kommunikation i sociala nätverk och via snabbmeddelandetjänster, liksom att visa rapporter över den kontrollerade användarens aktiviteter. För att optimera konfigurationen för Föräldrakontroll innehåller modulen också en funktion för export och import av de här inställningarna för ett konto. 22

23 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Om du använder Kaspersky Internet Security på en dator med Microsoft Windows Vista eller Microsoft Windows 7 kan du även använda Kaspersky Gadget (kallas i fortsättningen gadget). Kaspersky Gadget är gjord för att ge snabb tillgång till programmets huvudfunktioner: skyddsstatusindikering, virusgenomsökning av objekt, driftrapporter för programmet m.m. SÄKERSTÄLLA DIN DATORS SKYDD Kaspersky Internet Security ger datorn ett omfattande skydd mot kända och nya hot, nätverksangrepp och nätfiske, skräppost och annan oönskad information. Varje typ av hot hanteras av en separat skyddskomponent (se beskrivning av komponenter längre fram i detta avsnitt). Komponenter kan aktiveras och avaktiveras oberoende av varandra och konfigureras därefter. Utöver det konstanta skydd som ges av skyddskomponenterna, rekommenderar vi regelbunden genomsökning av din dator efter virus. Det finns en möjlighet att skadliga program sprids om de inte upptäcks av säkerhetskomponenterna, t.ex. om säkerhetsnivån är för lågt inställd, eller av någon annan anledning. För att hålla Kaspersky Internet Security uppdaterat måste du uppdatera de databaser och programmoduler som används av programmet. Programmet uppdateras automatiskt som standard. Du kan emellertid vid behov alltid uppdatera databaser och programmoduler manuellt. Du kan kontrollera de enskilda programmen som startas på din dator genom att använda programaktivitetskontroll. Det sätt som program kommer åt personuppgifter på underkastas speciell kontroll. Dessa data innefattar filer, mappar och registernycklar som innehåller inställningar och viktiga data för de oftast använda programmen, liksom användarens filer (mappen Mina dokument, cookies, information om användarens aktiviteter). Om säkerheten för något program är oklar kan de köras i en säker miljö. Vissa bestämda uppgifter som kan behöva göras då och då kan utföras med hjälp av avancerade verktyg och guider (se avsnittet "Ytterligare verktyg för bättre skydd av din dator" på sidan 173), som t.ex. konfiguration av Microsoft Internet Explorer eller radering av spår från användaraktiviteter i systemet. Skyddskomponenter Följande skyddskomponenter ger skydd för din dator i realtid: Fil Antivirus Fil Antivirus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp, finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator och alla anslutna enheter. Kaspersky Internet Security fångar upp varje försök till filåtkomst och söker igenom sådana filer efter kända virus. Filen kan endast processas om den inte är infekterad eller om programmet lyckas desinficera den. Om en fil av någon anledning inte kan desinficeras tas den bort. En kopia av filen sparas bland säkerhetskopiorna, eller så flyttas kopian till karantänen. E-post Antivirus E-post Antivirus söker igenom inkommande och utgående e-postmeddelanden på din dator. Mottagaren kan endast öppna dem om de inte innehåller farliga objekt. Webb Antivirus Webb Antivirus fångar upp och blockerar skript på webbplatser om de utgör ett hot. Även all webbtrafik övervakas grundligt. Dessutom blockerar komponenten åtkomst till skadliga webbplatser. Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus Snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus gör det säkert att använda snabbmeddelandetjänster. Komponenten skyddar information som överförs till din dator via snabbmeddelandetjänstprotokoll. Med snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus kan du säkert använda de flesta snabbmeddelandetjänster. 23

24 A N V Ä N D A R G U I D E Förebyggande skydd Förebyggande skydd kan upptäcka ett nytt skadligt program innan det börjar skada datorn. Komponentens funktion bygger på övervakning och analys av de program som har installerats på din dator. För varje program avgör Kaspersky Internet Security om det är skadligt, beroende på vilka åtgärder som utförs. Din dator är med andra ord inte bara skyddad mot kända virus, utan även mot sådana som ännu inte påträffats. Skydd mot nätfiske En komponent som integrerats i Webb Antivirus, skräppostskyddet och snabbmeddelandetjänst Antivirus, vilket gör det möjligt att kontrollera om webbadresser finns med på listan över nätfiskeadresser och misstänkta webbadresser. Programkontroll Med komponenten Programkontroll loggas och hanteras åtgärderna som utförs av programmen i systemet utgående från vilken grupp komponenten tilldelar dem till. En uppsättning regler definieras för varje programgrupp. Med reglerna hanteras programmens åtkomst till olika operativsystemresurser. Brandvägg Brandväggen skyddar ditt arbete i lokala nätverk och på Internet. Komponenten filtrerar alla nätverksaktiviteter med hjälp av två slags regler: programregler och paketregler. Skydd mot nätverksattacker Skydd mot nätverksattacker laddas när operativsystemet startar och söker igenom inkommande trafik efter aktiviteter som kännetecknar nätverksattacker. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky Internet Security all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn. Skräppostskydd Skräppostskyddet integreras i e-postprogrammet du använder, och övervakar alla inkommande e-postmeddelanden för skräppost. Alla meddelanden som innehåller skräppost tilldelas ett särskilt huvud. Det finns även ett alternativ att ställa in Skräppostskydd för att processa skräppost (automatisk borttagning, flytta till en särskild mapp osv.). Komponenten analyserar också e-postmeddelanden för att upptäcka nätfiske. Nätverksövervakning Komponenten är gjord för att visa information om nätverksaktiviteter i realtid. Skydd mot webbannonser Skydd mot webbannonser blockerar webbannonser, vare sig de visas i webbläsaren eller i program som du har installerade på datorn. Föräldrakontroll Funktionaliteten i Föräldrakontroll är utformad för att skydda barn och tonåringar från hot som är knutna till användningen av datorn och surfning på nätet. Med Föräldrakontroll kan du ställa in flexibla begränsningar gällande åtkomst till resurser och program för olika användare, beroende på deras ålder. Föräldrakontrollen gör det också möjligt att visa statistiska rapporter över kontrollerad användaraktivitet. Det finns tre grupper av objekt som skyddas av programkomponenterna: Filer, identitetsuppgifter, användarnamn och lösenord, information om bankkort, osv. Filerna skyddas av Fil Antivirus, Programkontroll och Förebyggande försvar. Program som installeras på datorn och operativsystemsobjekt. De här filerna skyddas av E-post Antivirus, Webb Antivirus, Snabbmeddelandetjänst Antivirus, Programkontroll, Skydd mot nätverksattacker, Skräppostskydd och Förebyggande skydd. 24

25 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Onlineaktiviteter: användning av e-betalningssystem, e-postskydd mot skräppost och virus m.m. De här filerna skyddas av E-post Antivirus, Webb Antivirus, Snabbmeddelandetjänst Antivirus, Brandvägg, Skydd mot nätverksattacker, Skräppostskydd, Nätverksövervakning, Skydd mot webbannonser, Föräldrakontroll och Skydd mot nätfiske. Grupperingen av komponenter som beror på vilka objekt de skyddar illustreras grafiskt under Skyddscenter i programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44). DISTRIBUTIONSSATS Du kan köpa den förpackade versionen av Kaspersky Internet Security från våra återförsäljare eller inhandla programmet på nätet från Internetbutiker, till exempel från avdelningen estore på Om du köper den förpackade versionen innehåller boxen: Ett förseglat kuvert med en installations-cd som innehåller programfilerna och dokumentationen i pdf-format. Dokumentation i utskriven form, framför allt användarguiden och snabbstartsguiden (beroende på region). Licensavtal (beroende på region). Aktiveringskort som innehåller en aktiveringskod (beroende på region). Läs noggrant igenom licensavtalet för slutanvändare (EULA) (se avsnittet "Om licensavtal för slutanvändare" på sidan 39)! Om du inte samtycker till villkoren i licensavtalet för slutanvändare kan du skicka tillbaka din förpackade produkt till den återförsäljare som du köpte den av och få produktens inköpspris återbetalat, under förutsättning att kuvertet som innehåller installationsskivan fortfarande är förseglat. Genom att öppna den förseglade installationsskivan godtar du alla villkoren i licensavtalet för slutanvändare. Innan du bryter förseglingen på kuvertet med installationsskivan bör du noggrant läsa igenom licensavtalet för slutanvändare. Om du köper Kaspersky Internet Security från estore hämtar du produkten från Kaspersky Labs webbplats. Den mest aktuella användarguiden medföljer installationspaketet. Du får en aktiveringskod via e-post så fort din betalning har tagits emot. TJÄNSTER FÖR REGISTRERADE ANVÄNDARE Kaspersky Lab erbjuder legitima användare en samling tjänster som ökar effektiviteten när programmet används. När du köper en licens blir du en registrerad användare, något som berättigar dig till följande tjänster: uppdatering av programmets databaser varje timme och nya produktversioner rådgivning vid installation, konfiguration och användning av produkten, via telefon eller via det personliga kabinettet meddelanden om nya produkter från Kaspersky Lab och om nya virus som dyker upp över hela världen. Den här tjänsten erbjuds användare som prenumererar på Kaspersky Labs nyheter på den tekniska supportens webbplats (http://support.kaspersky.com/subscribe). Rådgivning i frågor som rör operativsystemets, tredjepartsprogramvarors och olika tekniska lösningars funktioner och användning ges inte. 25

26 A N V Ä N D A R G U I D E HÅRDVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV För att se till Kaspersky Internet Security fungerar tillfredsställande måste en dator uppfylla vissa grundläggande krav. Allmänna krav: 480 MB fritt diskutrymme. CD/DVD-spelare (för att kunna installera Kaspersky Internet Security från distributions-cd:n). Internetanslutning (för att kunna uppdatera databaser och programmoduler). Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare. Microsoft Windows Installer 2.0. Krav för Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2 eller högre), Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 eller högre), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 eller högre): Intel Pentium 800 MHz 32-bitar (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor) 512 Mb ledigt internminne (RAM). Krav för Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Enterprise, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz 32-bitar (x86)/64-bitars (x64) processor eller högre (eller motsvarande kompatibel processor) 1 GB ledigt internminne (RAM) (32-bitar); 2 GB ledigt internminne (64-bitar). Du kan inte aktivera Säker körning när du använder 64-bitarsversionen av operativsystemet Microsoft Windows XP. Säker körning är begränsat vid arbete i operativsystemen Microsoft Windows Vista (64-bitar) och Microsoft Windows 7 (64-bitar). Krav för netbook (liten bärbar dator): Intel Atom 1.33 MHz (Z520) processor eller kompatibel processor. Intel GMA950 videokort med ett videominne på mer än 64 MB (eller kompatibelt videokort). skärmstorlek inte under 10,1 tum. Microsoft Windows XP Home Edition eller högre. 26

27 INSTALLERA OCH TA BORT PROGRAMMET Avsnittet innehåller instruktioner som hjälper dig att installera programmet på din dator eller uppdatera från en tidigare version. Avsnittet beskriver hur programmet avinstalleras. I DETTA AVSNITT: Standardprocedur för installation Uppdatera en tidigare version av Kaspersky Internet Security Icke-standardscenarion för installation Komma igång Borttagning av programmet STANDARDPROCEDUR FÖR INSTALLATION Kaspersky Internet Security kommer att installeras på din dator i interaktivt läge med hjälp av installationsguiden. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. Om programmet ska skydda mer än en dator ska det installeras på samma sätt på alla datorer. Kom ihåg att enligt licensavtalet gäller i det här fallet licensen från datum för den första aktiveringen. För att installera Kaspersky Internet Security på din dator, kör inställningsfilen (en fil med filtillägget *.exe) på den cd som hör till produkten. Installation av Kaspersky Internet Security från en installationsfil som laddats ned online är exakt samma som vid installation från en cd. 27

28 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Steg 1. Hitta en nyare version av produkten Steg 2. Se till att systemet uppfyller systemkraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Förnya licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network riktlinjer för datainsamling Steg 6. Sökning efter inkompatibla program Steg 7. Välja målmapp Steg 8. Förbereda installation Steg 9. Installera Steg 10. Aktivera programmet Steg 11. Registrera en användare Steg 12. Slutföra aktiveringen Steg 13. Systemanalys Steg 14. Avsluta guiden STEG 1. HITTA EN NYARE VERSION AV PRODUKTEN Före installation söker installationsguiden igenom Kaspersky Labs uppdateringsservrar efter en nyare version av Kaspersky Internet Security. Om det inte finns någon nyare version av produkten på Kaspersky Labs uppdateringsservrar startas installationsguiden för aktuell version. Om uppdateringsservrarna erbjuder en nyare version av Kaspersky Internet Security, ser du en prompt för att ladda ned och installera versionen på datorn. Vi rekommenderar att du installerar den nya versionen av programmet, då nya versioner innehåller förbättringar som låter dig säkerställa ett mer tillförlitligt skydd av din dator. Om du avbryter nedladdningen av den nya versionen, startas installationsguiden för aktuell version. Om du beslutar dig för att installera den nyare versionen laddas produktdistributionsfilerna ned till din dator och installationsguiden för den nya versionen startas automatiskt. För ytterligare beskrivning av installationsproceduren för den nyare versionen, se den tillhörande dokumentationen. STEG 2. SE TILL ATT SYSTEMET UPPFYLLER SYSTEMKRAVEN Innan Kaspersky Internet Security installeras på din dator kontrollerar installationsprogrammet operativsystemet och olika servicepack, för att säkerställa att de uppfyller programvarukraven för produktinstallation (se avsnittet "Hårdvaruoch programvarukrav" på sidan 26). Dessutom kontrollerar installationsprogrammet om erforderlig programvara finns på datorn och om användarbehörigheten räcker för att installera programmen. Om något av de krav som listas ovan inte uppfylls visas inte motsvarande meddelande på skärmen. Om datorn uppfyller alla kraven letar guiden för Kaspersky Lab-program som. om de körs tillsammans med Kaspersky Internet Security, kan ge konflikter. Om sådana program upptäcks erbjuds du att ta bort dem för hand. 28

29 I N S T A L L E R A O C H T A B O R T P R O G R A M M ET Om en tidigare version av Kaspersky Anti-Virus eller Kaspersky Internet Security upptäcks sparas alla data som kan användas av Kaspersky Internet Security 2011 (aktiveringsinformation, programinställningar osv.), dessa används sedan när det nya programmet installeras, medan det tidigare installerade programmet tas bort. STEG 3. VÄLJ INSTALLATIONSTYP På det här stadiet kan du välja bästa typen för installation av Kaspersky Internet Security: Standardinstallation. Om du väljer det här alternativet (kryssrutan Ändra installationsinställningar är avmarkerad) kommer programmet att installeras på din dator i sin helhet, med de skyddsinställningar som experter vid Kaspersky Lab rekommenderar. Anpassad installation. I det här fallet (rutan Ändra installationsinställningar är markerad) kommer du att ges möjlighet att ange var du vill att programmet ska installeras (se avsnittet "Steg 7. Välja målmapp" på sidan 30), och avaktivera skyddet för installationsprocessen, vid behov (se avsnittet "Steg 8. Förbereda installation" på sidan 30). Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. STEG 4. FÖRNYA LICENSAVTALET På det här stadiet bör du läsa igenom licensavtalet mellan dig och Kaspersky Lab. Läs noggrant igenom avtalet och acceptera med knappen Jag accepterar. Installationen fortsätter. Om du inte accepterar licensavtalet, avbryt installationen av programmet med knappen Avbryt. STEG 5. KASPERSKY SECURITY NETWORK RIKTLINJER FÖR DATAINSAMLING Du erbjuds nu att delta i Kaspersky Security Network. Deltagande i programmet innebär att information skickas om nya hot som upptäcks på din dator, program som körs och nedladdade signerade program skickas till Kaspersky Lab, tillsammans med ett unikt ID som Kaspersky Internet Security gett din dator, plus din systeminformation. Vi garanterar att inga personuppgifter skickas. Studera Kaspersky Security Networks datainsamlingsvillkor. För att se de fullständiga villkoren, klicka knappen Fullständiga KSN-villkor. Om du accepterar alla punkter i villkoren, markera kryssrutan Jag accepterar villkoren som gäller för Kaspersky Security Network i Guidens fönster. Klicka knappen Nästa om du gör en anpassad installation (se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). När standardinstallationen ska utföras, klicka på knappen Installera. Installationen fortsätter. STEG 6. SÖKNING EFTER INKOMPATIBLA PROGRAM Vid detta steg kontrollerar programmet om några program som är inkompatibla med Kaspersky Internet Security har installerats på din dator. Om inga sådana program kan hittas, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om inkompatibla program upptäcks, visas de i en lista på skärmen, och du ges möjlighet att ta bort dem. Program som Kaspersky Internet Security inte kan ta bort automatiskt måste tas bort manuellt. För att de inkompatibla programmen ska kunna tas bort helt och hållet måste du starta om operativsystemet. Efter omstarten fortsätter Kaspersky Internet Security med installationen automatiskt. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. 29

30 A N V Ä N D A R G U I D E STEG 7. VÄLJA MÅLMAPP Det här steget i installationsguiden är bara tillgängligt om anpassad installation har valts.(se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). Vid standardinstallation hoppas det här steget över och programmet installeras i standardmappen. Här kan du välja i vilken mapp Kaspersky Internet Security installeras. Följande sökväg används som standard. <disk> \ Program Files \ Kaspersky Lab \ Kaspersky Internet Security 2011 för 32-bitarssystem disk> \ Program Files (x86) \ Kaspersky Lab \ Kaspersky Internet Security 2011< för 64-bitarssystem För att installera Kaspersky Internet Security i en annan mapp, ange sökvägen till önskad mapp i inmatningsfältet eller klicka på knappen Bläddra och välj mappen i det fönster som öppnas. Lägg märke till följande begränsningar: Programmet kan inte installeras på nätverksenheter eller flyttbara enheter, eller på virtuella enheter (enheter som skapats med kommandot SUBST). Vi rekommenderar att du undviker att installera programmet i en mapp som redan innehåller filer eller andra mappar, då åtkomst till mappen kommer att blockeras. Sökvägen till installationsmappen kan inte vara längre än 160 tecken eller innehålla specialtecken som /,?, :, *, ", >, < och. För att se om det finns tillräckligt diskutrymme på din dator för att installera programmet, klicka på knappen Volym. I det fönster som öppnas kan du se diskutrymmesinformation. För att stänga fönstret, klicka OK. För att fortsätta installationen, klicka på knappen Nästa i guidens fönster. STEG 8. FÖRBEREDA INSTALLATION Det här steget i installationsguiden är bara tillgängligt om anpassad installation har valts.(se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). Vid standardinstallation hoppas detta steg över. Eftersom din dator kan vara infekterad med skadliga program som kan påverka installationen av Kaspersky Internet Security, bör installationsproceduren vara skyddad. Som standard är skyddet för installationsproceduren aktiverat kryssrutan Skydda installationsprocessen är markerad i guidens fönster. Du rekommenderas att avmarkera denna ruta om programmet inte kan installeras (t.ex. vid fjärrinstallation med hjälp av Windows Remote Desktop). Aktiverat skydd kan vara skälet. I så fall bör du avbryta installationen, starta om den och markera kryssrutan Ändra installationsinställningar under steget Välja typ av installation (se avsnittet "Steg 3. Välja typ av installation" på sidan 29) och, när du når steget Förbereda installation, avmarkera kryssrutan Skydda installationsprocessen. Klicka på knappen Installera för att fortsätta med installationen. Vid installation av programmet på en dator som kör under Microsoft Windows XP avslutas aktiva nätverksanslutningar. Större delen av de avslutade anslutningarna återställs efter pausen. 30

31 I N S T A L L E R A O C H T A B O R T P R O G R A M M ET STEG 9. INSTALLERA Installation av programmet kan ta lite tid. Vänta tills installationen är avslutad. När installationen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om ett installationsfel inträffar, på grund av att skadlig programvara hindrar att antivirusprogramvara installeras på din dator, uppmanar installationsguiden dig att ladda ned Kaspersky Virus borttagningsverktyg, ett speciellt verktyg för att neutralisera en infektion. Om du samtycker till att installera hjälpverktyget laddar installationsguiden ned det från Kaspersky Labs servrar, sedan startar installationen av verktyget automatiskt. Om guiden inte kan ladda ned verktyget erbjuds du att ladda ned det på egen hand genom att klicka på en här för avsedd länk. Efter att du har använt verktyget klart bör du ta bort det och starta om installationen av Kaspersky Internet Security. STEG 10. AKTIVERA PROGRAMMET Aktivering innebär aktivering av en licens som låter dig använda programmet med alla funktioner, fram tills licensen går ut. Du måste ha en Internetanslutning för att aktivera programmet. Du kan välja mellan följande alternativ när Kaspersky Internet Security aktiveras: Aktivera kommersiell version. Välj det här alternativet och ange aktiveringskoden (se avsnittet "Om aktiveringskoden" på sidan 40) om du har köpt den kommersiella versionen av programmet. Om du anger en aktiveringskod för Kaspersky Anti-Virus i inmatningsfältet, sker växlingen till Kaspersky Anti- Virus efter att aktiveringen är klar. Aktivera testversion. Med det här aktiveringsalternativet kan du installera och prova på programmet innan du bestämmer dig för att köpa den kommersiella versionen. Du kommer att kunna använda en fullt fungerande version av programmet under den tid som licensen för testversionen av programmet gäller för. När licensen går ut kan den inte aktiveras en andra gång. Aktivera senare. Om du väljer detta alternativ hoppar du över aktiveringsstadiet. Programmet installeras på din dator, med tillgång till alla funktioner utom uppdateringar. Du kan uppdatera antivirusdatabaserna och modulerna i Kaspersky Internet Security först efter installationen. Alternativet Aktivera senare är endast tillgängligt första gången som aktiveringsguiden startas, direkt efter programinstallationen. STEG 11. REGISTRERA EN ANVÄNDARE Detta steg är bara tillgängligt om aktivering sker för den kommersiella versionen av programmet. Vid aktivering av utvärderingsversionen, hoppas detta steg över. Du måste registrera dig för att kunna kontakta Kaspersky Labs tekniska support i framtiden. Om du samtycker till att registrera dig, ange dina registreringsdata i motsvarande fält och klicka på knappen Nästa. 31

32 A N V Ä N D A R G U I D E STEG 12. SLUTFÖRA AKTIVERINGEN Aktiveringsguiden visar information om att Kaspersky Internet Security har aktiverats. Dessutom ges information om licensen: licenstyp (kommersiell eller test), utgångsdatum och antal värddatorer för licensen. Om du har aktiverat prenumerationen är informationen om prenumerationsstatus (se avsnittet "Prenumerationsstatus" på sidan 195) också tillgänglig, istället för licensens utgångsdatum. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta guiden. STEG 13. SYSTEMANALYS Under den här fasen samlas information in om Microsoft Windows-program. Programmen läggs till i listan över tillförlitliga program, som inte har några begränsningar i fråga om de aktiviteter som de tillåts utföra i systemet. När analysen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. STEG 14. AVSLUTA GUIDEN I guidens sista fönster meddelas du att programinstallationen slutförts. Kontrollera att Starta Kaspersky Internet Security har markerats och klicka på Slutför för att starta Kaspersky Internet Security. I vissa fall måste du starta om ditt operativsystem. Om kryssrutan Starta Kaspersky Internet Securityär markerad körs programmet automatiskt när du startat om ditt operativsystem. Om du har avmarkerat kryssrutan innan du stänger guiden bör du köra programmet manuellt (se avsnittet "Starta och stoppa programmet manuellt49" på sidan ). UPPDATERA EN TIDIGARE VERSION AV KASPERSKY INTERNET SECURITY Om Kaspersky Internet Security 2010 redan är installerat på din dator bör du uppdatera till Kaspersky Internet Security Om du har en aktiv licens för Kaspersky Internet Security 2010, behöver du inte aktivera programmet: installationsguiden tar automatiskt emot information om din licens gällande Kaspersky Internet Security 2010, för användning under installationsprocessen. Kaspersky Internet Security kommer att installeras på din dator i interaktivt läge med hjälp av installationsguiden. Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på knappen Slutför när guiden är klar och kan stängas. För att stoppa guiden i något skede, använd knappen Avbryt. Om programmet ska skydda mer än en dator ska det installeras på samma sätt på alla datorer. Kom ihåg att enligt licensavtalet gäller i det här fallet licensen från datum för den första aktiveringen. För att installera Kaspersky Internet Security på din dator, kör inställningsfilen (en fil med filtillägget *.exe) på den cd som hör till produkten.. Installation av Kaspersky Internet Security från en installationsfil som laddats ned online är exakt samma som vid installation från en cd. 32

33 I N S T A L L E R A O C H T A B O R T P R O G R A M M ET I DETTA AVSNITT: Steg 1. Hitta en nyare version av produkten Steg 2. Se till att systemet uppfyller systemkraven Steg 3. Välj installationstyp Steg 4. Förnya licensavtalet Steg 5. Kaspersky Security Network riktlinjer för datainsamling Steg 6. Sökning efter inkompatibla program Steg 7. Välja målmapp Steg 8. Förbereda installation Steg 9. Installera Steg 10. Slutföra aktiveringen Steg 11. Systemanalys Steg 12. Avsluta guiden STEG 1. HITTA EN NYARE VERSION AV PRODUKTEN Före installation söker installationsguiden igenom Kaspersky Labs uppdateringsservrar efter en nyare version av Kaspersky Internet Security. Om det inte finns någon nyare version av produkten på Kaspersky Labs uppdateringsservrar startas installationsguiden för aktuell version. Om uppdateringsservrarna erbjuder en nyare version av Kaspersky Internet Security, ser du en prompt för att ladda ned och installera versionen på datorn. Vi rekommenderar att du installerar den nya versionen av programmet, då nya versioner innehåller förbättringar som låter dig säkerställa ett mer tillförlitligt skydd av din dator. Om du avbryter nedladdningen av den nya versionen, startas installationsguiden för aktuell version. Om du beslutar dig för att installera den nyare versionen laddas produktdistributionsfilerna ned till din dator och installationsguiden för den nya versionen startas automatiskt. För ytterligare beskrivning av installationsproceduren för den nyare versionen, se den tillhörande dokumentationen. STEG 2. SE TILL ATT SYSTEMET UPPFYLLER SYSTEMKRAVEN Innan Kaspersky Internet Security installeras på din dator kontrollerar installationsprogrammet operativsystemet och servicepackarna för att säkerställa att de uppfyller programvarukraven för produktinstallation (se avsnittet "Hårdvaru- och programvarukrav" på sidan 26). Dessutom kontrollerar installationsprogrammet om erforderlig programvara finns på datorn och om användarbehörigheten räcker för att installera programmen. Om något av de krav som listas ovan inte uppfylls visas inte motsvarande meddelande på skärmen. Om datorn uppfyller alla kraven letar guiden för Kaspersky Lab-program som. om de körs tillsammans med Kaspersky Internet Security, kan ge konflikter. Om sådana program upptäcks erbjuds du att ta bort dem för hand. Om en tidigare version av Kaspersky Anti-Virus eller Kaspersky Internet Security upptäcks sparas alla data som kan användas av Kaspersky Internet Security 2011 (aktiveringsinformation, programinställningar osv.), dessa används sedan när det nya programmet installeras, medan det tidigare installerade programmet tas bort. 33

34 A N V Ä N D A R G U I D E STEG 3. VÄLJ INSTALLATIONSTYP På det här stadiet kan du välja bästa typen för installation av Kaspersky Internet Security: Standardinstallation. Om du väljer det här alternativet (kryssrutan Ändra installationsinställningar är avmarkerad) kommer programmet att installeras på din dator i sin helhet, med de skyddsinställningar som experter vid Kaspersky Lab rekommenderar. Anpassad installation. I det här fallet (rutan Ändra installationsinställningar är markerad) kommer du att ges möjlighet att ange var du vill att programmet ska installeras (se avsnittet "Steg 7. Välja målmapp" på sidan 30), och avaktivera skyddet för installationsprocessen, vid behov (se avsnittet "Steg 8. Förbereda installation" på sidan 30). Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. STEG 4. FÖRNYA LICENSAVTALET På det här stadiet bör du läsa igenom licensavtalet mellan dig och Kaspersky Lab. Läs noggrant igenom avtalet och acceptera med knappen Jag accepterar. Installationen fortsätter. Om du inte accepterar licensavtalet, avbryt installationen av programmet med knappen Avbryt. STEG 5. KASPERSKY SECURITY NETWORK RIKTLINJER FÖR DATAINSAMLING Du erbjuds nu att delta i Kaspersky Security Network. Deltagande i programmet innebär att information skickas om nya hot som upptäcks på din dator, program som körs och nedladdade signerade program skickas till Kaspersky Lab, tillsammans med ett unikt ID som Kaspersky Internet Security gett din dator, plus din systeminformation. Vi garanterar att inga personuppgifter skickas. Studera Kaspersky Security Networks datainsamlingsvillkor. För att se de fullständiga villkoren, klicka knappen Fullständiga KSN-villkor. Om du accepterar alla punkter i villkoren, markera kryssrutan Jag accepterar villkoren som gäller för Kaspersky Security Network i Guidens fönster. Klicka knappen Nästa om du gör en anpassad installation (se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). När standardinstallationen ska utföras, klicka på knappen Installera. Installationen fortsätter. STEG 6. SÖKNING EFTER INKOMPATIBLA PROGRAM Vid detta steg kontrollerar programmet om några program som är inkompatibla med Kaspersky Internet Security har installerats på din dator. Om inga sådana program kan hittas, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om inkompatibla program upptäcks, visas de i en lista på skärmen, och du ges möjlighet att ta bort dem. Program som Kaspersky Internet Security inte kan ta bort automatiskt måste tas bort manuellt. För att de inkompatibla programmen ska kunna tas bort helt och hållet måste du starta om operativsystemet. Efter omstarten fortsätter Kaspersky Internet Security med installationen automatiskt. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta med installationen. 34

35 I N S T A L L E R A O C H T A B O R T P R O G R A M M ET STEG 7. VÄLJA MÅLMAPP Det här steget i installationsguiden är bara tillgängligt om anpassad installation har valts.(se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). Vid standardinstallation hoppas det här steget över och programmet installeras i standardmappen. Här kan du välja i vilken mapp Kaspersky Internet Security installeras. Följande sökväg används som standard. <disk> \ Program Files \ Kaspersky Lab \ Kaspersky Internet Security 2011 för 32-bitarssystem disk> \ Program Files (x86) \ Kaspersky Lab \ Kaspersky Internet Security 2011< för 64-bitarssystem För att installera Kaspersky Internet Security i en annan mapp, ange sökvägen till önskad mapp i inmatningsfältet eller klicka på knappen Bläddra och välj mappen i det fönster som öppnas. Lägg märke till följande begränsningar: Programmet kan inte installeras på nätverksenheter eller flyttbara enheter, eller på virtuella enheter (enheter som skapats med kommandot SUBST). Vi rekommenderar att du undviker att installera programmet i en mapp som redan innehåller filer eller andra mappar, då åtkomst till mappen kommer att blockeras. Sökvägen till installationsmappen kan inte vara längre än 160 tecken eller innehålla specialtecken som /,?, :, *, ", >, < och. För att se om det finns tillräckligt diskutrymme på din dator för att installera programmet, klicka på knappen Volym. I det fönster som öppnas kan du se diskutrymmesinformation. För att stänga fönstret, klicka OK. För att fortsätta installationen, klicka på knappen Nästa i guidens fönster. STEG 8. FÖRBEREDA INSTALLATION Det här steget i installationsguiden är bara tillgängligt om anpassad installation har valts.(se avsnittet "Steg 3. Välj installationstyp" på sidan 29). Vid standardinstallation hoppas detta steg över. Eftersom din dator kan vara infekterad med skadliga program som kan påverka installationen av Kaspersky Internet Security, bör installationsproceduren vara skyddad. Som standard är skyddet för installationsproceduren aktiverat kryssrutan Skydda installationsprocessen är markerad i guidens fönster. Du rekommenderas att avmarkera denna ruta om programmet inte kan installeras (t.ex. vid fjärrinstallation med hjälp av Windows Remote Desktop). Aktiverat skydd kan vara skälet. I så fall bör du avbryta installationen, starta om den och markera kryssrutan Ändra installationsinställningar under steget Välja typ av installation (se avsnittet "Steg 3. Välja typ av installation" på sidan 29) och, när du når steget Förbereda installation, avmarkera kryssrutan Skydda installationsprocessen. Klicka på knappen Installera för att fortsätta med installationen. Vid installation av programmet på en dator som kör under Microsoft Windows XP avslutas aktiva nätverksanslutningar. Större delen av de avslutade anslutningarna återställs efter pausen. 35

36 A N V Ä N D A R G U I D E STEG 9. INSTALLERA Installation av programmet kan ta lite tid. Vänta tills installationen är avslutad. När installationen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om ett installationsfel inträffar, på grund av att skadlig programvara hindrar att antivirusprogramvara installeras på din dator, uppmanar installationsguiden dig att ladda ned Kaspersky Virus borttagningsverktyg, ett speciellt verktyg för att neutralisera en infektion. Om du samtycker till att installera hjälpverktyget laddar installationsguiden ned det från Kaspersky Labs servrar, sedan startar installationen av verktyget automatiskt. Om guiden inte kan ladda ned verktyget erbjuds du att ladda ned det på egen hand genom att klicka på en här för avsedd länk. Efter att du har använt verktyget klart bör du ta bort det och starta om installationen av Kaspersky Internet Security. STEG 10. SLUTFÖRA AKTIVERINGEN Aktiveringsguiden visar information om att Kaspersky Internet Security har aktiverats. Dessutom ges information om licensen: licenstyp (kommersiell eller test), utgångsdatum och antal värddatorer för licensen. Om du har aktiverat prenumerationen är informationen om prenumerationsstatus (se avsnittet "Prenumerationsstatus" på sidan 195) också tillgänglig, istället för licensens utgångsdatum. Klicka på knappen Nästa för att fortsätta guiden. STEG 11. SYSTEMANALYS Under den här fasen samlas information in om Microsoft Windows-program. Programmen läggs till i listan över tillförlitliga program, som inte har några begränsningar i fråga om de aktiviteter som de tillåts utföra i systemet. När analysen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. STEG 12. AVSLUTA GUIDEN I guidens sista fönster meddelas du att programinstallationen slutförts. Kontrollera att Starta Kaspersky Internet Security har markerats och klicka på Slutför för att starta Kaspersky Internet Security. I vissa fall måste du starta om ditt operativsystem. Om kryssrutan Starta Kaspersky Internet Securityär markerad körs programmet automatiskt när du startat om ditt operativsystem. Om du har avmarkerat kryssrutan innan du stänger guiden bör du köra programmet manuellt (se avsnittet "Starta och stoppa programmet manuellt" på sidan 49). ICKE-STANDARDSCENARION FÖR INSTALLATION Det här avsnittet beskriver installationsscenarion som skiljer sig från standardinstallation och uppdatering från tidigare version. 36

37 I N S T A L L E R A O C H T A B O R T P R O G R A M M ET Installera Kaspersky Internet Security med aktivering med hjälp av aktiveringskod för Kaspersky Anti-Virus Om du, vid aktiveringen av programmet i samband med installation av Kaspersky Internet Security, anger en aktiveringskod för Kaspersky Anti-Virus, inleds växlingsproceduren, som gör att Kaspersky Internet Security övergår till Kaspersky Anti-Virus på din dator. Om du, vid aktiveringen av programmet i samband med installation av Kaspersky Internet Security, väljer Aktivera senare och sedan aktiverar programmet med en aktiveringskod för Kaspersky Anti-Virus, inleds även då expansionsproceduren, som gör att Kaspersky Internet Security övergår till Kaspersky Anti-Virus på din dator. Installera Kaspersky Internet Security 2011 ovanpå Kaspersky Anti-Virus 2010 Om du installerar Kaspersky Internet Security 2011 på en dator där Kaspersky Anti-Virus 2010 redan är installerat med en aktiv licens, upptäcker installationsguiden licensinformationen och ber dig välja en av följande åtgärder: Använd aktuell licens för Kaspersky Anti-Virus I det här fallet inleds växlingsproceduren som resulterar i att Kaspersky Anti-Virus 2011 installeras på din dator. Du kommer att kunna använda Kaspersky Anti- Virus 2011, licensen för Kaspersky Anti-Virus 2010 är dock fortfarande aktiv. Fortsätt installera Kaspersky Internet Security I det här fallet kommer att installationsproceduren att fortsätta enligt ett standard scenario, med start på aktiveringssteget för programmet. KOMMA IGÅNG Programmet är klart att användas efter installationen. För att se till att din dator har rätt skydd rekommenderar vi att följande utförs omedelbart efter installation och konfiguration: Uppdatera programmets databaser (se avsnittet "Hur programdatabaser uppdateras" på sidan 56). Sök igenom din dator efter virus (se avsnittet "Hur en full sökning efter virus på din dator utförs" på sidan 59) och sårbarheter (se avsnittet "Söka i datorn efter programsårbarheter" på sidan 60). Kontrollera skyddsstatusen för din dator (se sidan 50) och eliminera vid behov skyddsproblem (se avsnittet "Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd" på sidan 50). BORTTAGNING AV PROGRAMMET Efter avinstallation av Kaspersky Internet Security kommer din dator och dina personuppgifter vara oskyddade. Kaspersky Internet Security avinstalleras med hjälp av installationsguiden. För att starta guiden: 1. Gå till Startmenyn och välj Program Kaspersky Internet Security 2011 Reparera eller ta bort. 2. Klicka på Ta bort i fönstret som öppnas. 37

38 A N V Ä N D A R G U I D E I DETTA AVSNITT: Steg 1. Spara data för upprepad användning Steg 2. Bekräftelse på borttagning av program Steg 3. Borttagning av programmet. Avsluta borttagning STEG 1. SPARA DATA FÖR UPPREPAD ANVÄNDNING I detta skede kan du ange vilka data (som används av programmet) som du vill spara för återanvändning under nästa installation av programmet (t.ex. av en nyare version av programmet). Som standard tas programmet bort från datorn i sin helhet. Utför följande för att spara data för upprepad användning: 1. Välj Spara programobjekt. 2. Markera kryssrutorna motsvarande de datatyper du vill spara: Aktiveringsdata data som eliminerar behovet att aktivera programmet i framtiden genom att automatiskt använda den aktuella licensen när det är dags för nästa installation, så länge som den inte går ut. Skräppostskyddsdatabaser databaser som innehåller signaturer för skräppostskyddsmeddelanden och som sparas av programmet. Säkerhetskopierings- och karantänfiler filer som kontrolleras av programmet och är placerade i säkerhetskopia-lagring eller karantän. Driftinställningar för programmet programinställningar som valts under konfigurationen av programmet. iswift- och ichecker-data filer som innehåller information om objekt som redan genomsökts efter virus. Delade mappdata för Säker körning filer som sparats av programmet och används i en säker miljö i en speciell mapp som även är åtkomlig från den normala miljön. STEG 2. BEKRÄFTELSE PÅ BORTTAGNING AV PROGRAM Eftersom borttagning av programmet hotar datorns säkerhet och dina personuppgifter, får du en förfrågan om du verkligen vill ta bort programmet. Gör detta genom att klicka knappen Ta bort. För att när som helst avbryta borttagning av programmet, klicka knappen Avbryt. STEG 3. BORTTAGNING AV PROGRAMMET. AVSLUTA BORTTAGNING Vid detta steg tar guiden bort programmet från din dator. Vänta tills borttagningen är klar. När programmet tagits bort kan det fordras att operativsystemet startas om. Om du avbryter en direkt omstart skjuts fullföljandet av borttagningsproceduren upp tills operativsystemet startats om, eller tills datorn har stängts av och sedan startats igen. 38

39 LICENSHANTERING Avsnittet innehåller information om grundläggande begrepp som används vid programlicensiering. I det här avsnittet kommer du även att lära dig mer om automatisk förlängning av licensen och var du hittar information om aktuell licens. I DETTA AVSNITT: Om licensavtal för slutanvändare Om licenser Om aktiveringskoden Visa licensinformation OM LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Licensavtal för slutanvändare (EULA) är ett avtal mellan med en person eller ett företag som lagligt äger en kopia av programmet. Ett EULA ingår i varje program från Kaspersky Lab. Den innehåller närmare beskrivningar av rättigheter och begränsningar vid användning av Kaspersky Internet Security. När du köper och installerar ett program från Kaspersky Lab får du i enlighet med EULA en icke-tidsbegränsad rätt att äga kopian. OM LICENSER Licenser ger rättighet att använda Kaspersky Internet Security och de relaterade ytterligare tjänster som erbjuds av Kaspersky Lab eller dess partners. Varje licens definieras genom sitt utgångsdatum och sin typ. Licensens giltighetstid en period under vilken de ytterligare tjänsterna erbjuds: teknisk support uppdatering av databaser och programmoduler Tjänsterna som erbjuds beror på licenstyp. Följande licenstyper erbjuds: Utvärdering en kostnadsfri licens med begränsad giltighetsperiod, t.ex. 30 dagar, som erbjuds för att ge en möjlighet att bekanta sig med Kaspersky Internet Security. En utvärderingslicens kan bara användas en gång och kan inte användas efter den kommersiella licensen! Utvärderingslicensen åtföljs av en utvärderingsversion av programmet. Om du har en utvärderingslicens kan du bara kontakta den tekniska supporten om din fråga gäller aktivering av produkten eller köp av en kommersiell licens. Så snart utvärderingsversionen gått ut avaktiveras alla funktioner i Kaspersky Internet Security. För att fortsätta använda programmet ska du aktivera det (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 54). 39

40 A N V Ä N D A R G U I D E Kommersiell en kommersiell licens med begränsad giltighet (t.ex. ett år) som erbjuds vid köp av Kaspersky Internet Security. En licens kan täcka flera datorer. Om en kommersiell licens aktiveras blir alla programfunktioner och ytterligare tjänster tillgängliga. Så snart som den kommersiella licensen har löpt ut, är Kaspersky Internet Security fortfarande ett fullt fungerande program, men antivirusdatabaserna uppdateras inte längre. Precis som tidigare går det att söka i datorn efter virus och använda skyddsfunktionerna, men endast med de databaser som fanns installerade innan licensen löpte ut. Två veckor innan licensen går ut underrättar programmet dig om detta så att du kan förnya licensen i förväg (se avsnittet "Hur en ny licens köps eller förnyas" på sidan 55). Kommersiell licens med uppdateringsprenumeration och kommersiell med uppdaterings- och skyddsprenumeration en betald licens med flexibel hantering: du kan låta licensen vara vilande och återuppta den senare, förlänga dess giltighetsperiod i det automatiska läget eller avbryta prenumerationen. En licens med prenumeration distribueras av tjänsteleverantörer. Du kan hantera prenumerationen från ditt eget personliga kabinett på tjänsteleverantörens webbplats. Giltighetsperioden för en prenumeration kan vara begränsad (t.ex. ett år) eller obegränsad. Om en prenumeration med en begränsad giltighetsperiod har aktiverats, bör du själv förnya den när prenumerationen går ut. En prenumeration med obegränsad giltighetsperiod förlängs automatiskt, förutsatt att betalning sker i tid till tjänsteleverantören. Om prenumerationen är tidsmässigt begränsad kommer du att erbjudas en period där du kan förnya den när den gått ut, under vilken alla programmets funktioner förblir intakta. Om prenumerationen inte har förnyats när den extra förnyelseperioden går ut slutar Kaspersky Internet Security att uppdatera programmets databaser (för licenser med uppdateringsprenumeration) och slutar att utföra uppgifter för skydd av datorn och sökning efter virus (för datorer med skyddsprenumeration). Om du använder prenumerationsalternativet kommer du inte att kunna använda en annan aktiveringskod för att förnya licensen. Detta är bara möjligt efter att prenumerationstiden gått ut. Om du redan har en aktiverad licens med begränsade villkor när det är dags att aktivera prenumerationen, ersätts den med prenumerationslicensen. För att avbryta prenumerationen, kontakta tjänsteleverantören från vilken du köpte Kaspersky Internet Security. Beroende på återförsäljaren kan antalet prenumerationsåtgärder (se avsnittet "Prenumerationsstatus" på sidan 195) variera. När det är dags att förnya licensen ingår det ingen betalningsfri period som standard. OM AKTIVERINGSKODEN Aktiveringskod är en kod som fås med en kommersiell licens för Kaspersky Internet Security. Denna kod krävs för att programmet ska kunna aktiveras. Aktiveringskoden är en sekvens av latinska tecken som delas i fyra grupper om fem symboler med hjälps av bindestreck, utan mellanslag. Till exempel VISA LICENSINFORMATION För att visa information om aktiv licens: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Klicka knappen Licens i fönstrets nedre del för att öppna fönstret Licenshantering. 40

41 L I C E N S H A N T E R I N G I det här fönstret kan du starta aktivering av programmet (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 54), köpa en ny licens eller förnya den licens du redan har (se avsnittet "Hur en ny licens köps eller förnyas" på sidan 55). Bild 1. Fönstret Licenshantering 41

42 PROGRAMGRÄNSSNITT Kaspersky Internet Security har ett enkelt och lättanvänt gränssnitt. I det här kapitlet beskrivs de grundläggande funktionerna mer djupgående. Kaspersky Internet Security har tilläggskomponenter (plugin-program) för Microsoft Office Outlook, Microsoft Outlook Express, The Bat!, Thunderbird, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer och Microsoft Windows Explorer. Pluginkomponenterna bygger ut funktionerna hos värdprogrammen och ger åtkomst till konfigureringsfunktioner för produkten inom programmens gränssnitt. I DETTA AVSNITT: Ikon i aktivitetsfältet Snabbmenyn Kaspersky Internet Securitys huvudfönster Meddelandefönster och popup-meddelanden Programmets inställningsfönster Kaspersky Gadget IKON I AKTIVITETSFÄLTET När programmet installerats visas programikonen i Aktivitetsfältet i Microsoft Windows. I operativsystemet Microsoft Windows 7 är programikonen dold som standard, men du kan visa den för att komma åt programmet enklare (se operativsystemets dokumentation). Ikonen har följande grundläggande syften: Ikonen visar att programmet körs. Den ger tillgång till snabbmenyn, programmets huvudfönster och nyhetsfönstret. Indikering av programaktiviteter Ikonen visar att programmet körs. Den visar skyddsstatus och ett antal grundläggande funktioner som utförs av programmet: genomsökning av ett e-postmeddelande genomsökning av webbtrafik uppdatering av databaser och programmoduler datorn måste startas om för att uppdateringar ska börja gälla det uppstod ett fel vid körning av en programkomponent. 42

43 P R O G R A M G R Ä N S S N I T T Ikonen är som standard animerad: t.ex. visas en liten brevsymbol över programikonen när ett e-postmeddelande genomsöks; när en uppdatering pågår visas ett roterande jordklot. Du kan avaktivera animationen (se avsnittet "Aktiva gränssnittselement" på sidan 182). När animeringen är avaktiverad kan ikonen ha följande utseende: (färglagd symbol) alla eller vissa skyddskomponenter är aktiverade (svart/vit symbol) alla skyddskomponenter är avaktiverade. Åtkomst till snabbmenyn och programfönstren Du kan använda ikonen för att öppna snabbmenyn (på sidan 43) och programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44). För att öppna snabbmenyn, håll musmarkörenöver ikonen och högerklicka. För att öppna programmets huvudfönster, håll musmarkören över ikonen och vänsterklicka. Om det finns nyheter från Kaspersky Lab visas ikonen i aktivitetsfältet i Windows. Dubbelklicka ikonen för att öppna fönstret för Nyhetsagent (se avsnittet "Nyheter" på sidan 182). SNABBMENYN Du kan köra grundläggande skyddsåtgärder via snabbmenyn. Menyn i Kaspersky Internet Security innehåller följande alternativ: Uppdatera kör en uppdatering för programmets databaser och moduler. Verktyg öppnar en undermeny med följande alternativ: Programkontroll öppnar fönstret Programaktivitet Nätverksövervakning öppnar fönstret Nätverksövervakning Virtuellt tangentbord visar det virtuella tangentbordet. Säker körning för applikationer kör ett säkert skrivbord för att hantera program som du misstänker kan vara skadliga. Om Säker körning för applikationer redan är aktivt växlar programmet till detta läge. När du arbetar med Säker körning för applikationer heter detta menyalternativ Till huvudskrivbord och används för att växla till huvudskrivbordet. Kaspersky Internet Security öppnar programmets huvudfönster. Pausa skydd / Återaktivera skydd stänger tillfälligt av / aktiverar realtidsskyddskomponenterna. Det här menyalternativet påverkar inte uppdatering av programmet eller virussökningar. Aktivera Föräldrakontroll / Avaktivera Föräldrakontroll aktiverar/avaktiverar Föräldrakontroll för aktuellt konto. Inställningar öppnar fönstret för programinställningar. Om öppnar ett fönster med information om programmet. 43

44 A N V Ä N D A R G U I D E Nyheter öppnar fönstret för nyhetsagent (se avsnittet "Nyheter" på sidan 182). Menyalternativet visas om det finns olästa nyheter. Avbryt - stäng Kaspersky Internet Security (när detta alternativ väljs tas programmet bort från datorns RAMminne). Bild 2. Snabbmenyn Om en virussöknings- eller uppdateringsuppgift körs när du öppnar snabbmenyn visas både namnet och aktuell status (procent färdigt) i snabbmenyn. När du väljer ett menyalternativ med namnet på en uppgift, kan du växla till huvudfönstret med en rapport på aktuella resultat från uppgiftskörningar. För att öppna snabbmenyn, flytta markören över programikonen i aktivitetsfältets meddelandeområde och högerklicka på ikonen med musen. I operativsystemet Microsoft Windows 7 är programikonen dold som standard, men du kan visa den för att komma åt programmet enklare (se operativsystemets dokumentation). KASPERSKY INTERNET SECURITYS HUVUDFÖNSTER Programmets huvudfönster innehåller gränssnittselement som ger tillgång till samtliga programmets funktioner. Programmets huvudfönster kan delas upp i tre delar: Fönstrets övre del innehåller skyddsstatusindikatorn som visar datorns aktuella skyddsstatus. Bild 3. Aktuell skyddsstatus för datorn Det finns tre möjliga värden för skyddsstatus: var och en av dem representeras av en viss färg. Grönt innebär att datorn skyddas på rätt nivå, medan gult och rött indikerar att det finns någon form av säkerhetshot. Förutom skadliga program kan även föråldrade programdatabaser, vissa avaktiverade skyddskomponenter och minimala säkerhetsnivåer i program utgöra hot. De upptäckta säkerhetshoten måste tas bort (se avsnittet "Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd" på sidan 50). 44

45 P R O G R A M G R Ä N S S N I T T I den vänstra delen av fönstret kan du snabbt växla till programmets huvudfunktioner: aktivering och avaktivering av skyddskomponenter, köra virussökningsuppgifter, uppdatera databaser och programmoduler, osv. Bild 4. Den vänstra delen av huvudfönstret Den högra delen av fönstret innehåller information om programfunktioner som valts i vänstra delen, och används för att göra inställningar för sådana funktioner. Här finns även verktyg för virussökning, nedladdning av uppdateringar m.m. Bild 5. Den högra delen av huvudfönstret Du kan även använda följande knappar och länkar: Inställningar öppna programmets konfigurationsfönster. Karantän börja behandla objekt i karantän. Rapporter växla till programmets driftsrapport i diagramformat. Nyheter växla till visning av nyheter i fönstret Nyhetsagent (se avsnittet "Nyheter" på sidan 182). Länken visas när programmet tagit emot en nyhet. Hjälp visar Kaspersky Internet Securitys hjälpsystem. Mitt Kaspersky-konto för att logga in på användarens personliga konto på den tekniska supporttjänstens webbplats (se avsnittet "Mitt Kaspersky-konto" på sidan 190). 45

46 A N V Ä N D A R G U I D E Support öppnar fönstret som innehåller information om system och länkar till Kaspersky Lab:s informationsresurser (webbplatsen för teknisk support, forumet). Licens aktivera och förnya licensen till Kaspersky Internet Security. Du kan ändra utseendet hos Kaspersky Internet Security med olika programskal (se avsnittet "Programmets utseende" på sidan 181). För att öppna programmets huvudfönster, utför en av följande åtgärder: håll musmarkören över programikonen i aktivitetsfältets meddelandeområde och vänsterklicka med musen. I operativsystemet Microsoft Windows 7 är programikonen dold som standard, men du kan visa den för att komma åt programmet enklare (se operativsystemets dokumentation). välj Kaspersky Internet Security från snabbmenyn (se avsnittet "Snabbmenyn" på sidan 43) klicka på ikonen för Kaspersky Internet Security som finns i mitten av Kaspersky Gadget (endast för Microsoft Windows Vista och Microsoft Windows 7). MEDDELANDEFÖNSTER OCH POPUP-MEDDELANDEN Kaspersky Internet Security underrättar dig om viktiga händelser när programmet används, med hjälp av meddelandefönster och popup-meddelanden som visar över programikonen i aktivitetsfältets meddelandedel. Meddelandefönster visas av Kaspersky Internet Security när olika åtgärder kan vidtas i samband med en händelse: till exempel, om ett skadligt objekt upptäcks kan du blockera åtkomst till det, ta bort det eller försöka desinficera det. Programmet ger dig möjlighet att välja en av de tillgängliga åtgärderna. Ett meddelandefönster försvinner bara från skärmen om du väljer en av åtgärderna. Bild 6. Fönstret Meddelanden 46

47 P R O G R A M G R Ä N S S N I T T Popup-meddelanden visas av Kaspersky Internet Security för att informera dig om händelser som inte kräver att du väljer en åtgärd. Vissa popup-meddelanden innehåller länkar som du kan använda för att vidta en åtgärd som programmet erbjuder: till exempel, uppdatera databaserna eller inleda aktivering av programmet. Popup-meddelanden försvinner automatiskt från skärmen en stund efter det att de dykt upp. Bild 7. Popup-meddelande Beroende på hur allvarlig den aktuella händelsen är för datorns säkerhet kan du få följande typer av meddelanden: Kritiska meddelanden informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popupmeddelanden av denna typ har röd färg. Viktiga meddelanden informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel, till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg. Informationsmeddelanden informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg. PROGRAMMETS INSTÄLLNINGSFÖNSTER Inställningsfönstret för Kaspersky Internet Security är utformat för att konfigurera hela programmet, åtskilja skyddskomponenter, sök- och uppdateringsuppgifter, och köra andra avancerade konfigurationsuppgifter (se avsnittet "Avancerade programinställningar" på sidan 73). Bild 8. Programmets inställningsfönster Programmets inställningsfönster består av två delar: i fönstrets vänstra del kan du välja programkomponent, uppgift eller annat som ska konfigureras 47

48 A N V Ä N D A R G U I D E i den högra delen av fönstret finns funktioner som du kan använda för att konfigurera det objekt som är markerat i fönstrets vänstra del. Komponenterna, uppgifterna och andra detaljer i den vänstra delen av fönstret kombineras i följande delar: Skyddscenter Sök Uppdateringscenter Avancerade inställningar. Utför en av följande åtgärder för att öppna inställningsfönstret: klicka på länken Inställningar överst i programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44) välj Inställningar från snabbmenyn (se avsnittet "Snabbmenyn" på sidan 43) klicka på knappen med ikonen Inställningar i gränssnittet för Kaspersky Gadget (enbart för operativsystemen Microsoft Windows Vista och Microsoft Windows 7). Alternativet som ger möjlighet att öppna inställningsfönstret bör knytas till knappen (se avsnittet "Hur Kaspersky Gadget ska användas" på sidan 71). För att välja den önskade sektionen i konfigurationsfönstret, klicka på ikonen som motsvarar sektionen i den övre vänstra delen av fönstret (se ovan). KASPERSKY GADGET Om du använder Kaspersky Internet Security på en dator med Microsoft Windows Vista eller Microsoft Windows 7 kan du även använda Kaspersky Gadget (kallas i fortsättningen gadget). Kaspersky Gadget är gjord för att ge snabb tillgång till programmets huvudfunktioner: skyddsstatusindikering, virusgenomsökning av objekt, driftrapporter för programmet m.m. När du installerat Kaspersky Internet Security på en dator med Microsoft Windows 7 visas Kaspersky Gadget automatiskt på datorn. När du installerat programmet på en dator med Microsoft Windows Vista måste du lägga till Kaspersky Gadget manuellt på Windows sidopanel (se dokumentation för operativsystemet). Bild 9. Kaspersky Gadget 48

49 STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET När Kaspersky Internet Security installerats startar programmet automatiskt. Programmet startar automatiskt varje gång operativsystemet startas. I DETTA AVSNITT: Aktivera och avaktivera automatisk start Starta och stoppa programmet manuellt AKTIVERA OCH AVAKTIVERA AUTOMATISK START Automatisk start av programmet betyder att Kaspersky Internet Security startar efter att operativsystemet har startats. Detta är standardläget för programstart. För att avaktivera eller aktivera automatisk start av programmet: 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj underavsnitt Allmänna inställningar. 3. För att avaktivera automatisk start av programmet, kryssa av rutan Starta Kaspersky Internet Security när datorn startar, i sektionen Automatisk körning i den högra delen av fönstret. Markera den här kryssrutan för att programmet ska startas automatiskt. STARTA OCH STOPPA PROGRAMMET MANUELLT Experterna vid Kaspersky Lab avråder dig från att stänga av Kaspersky Internet Security, då detta äventyrar skyddet för din dator och dina personuppgifter. Om det verkligen är nödvändigt att avaktivera programmet råder vi dig att pausa din dators skydd för en angiven tid, utan att avsluta programmet. Kaspersky Internet Security måste startas manuellt om du har avaktiverat automatisk start av programmet (se avsnittet "Aktivera och avaktivera automatisk start" på sidan 49). För att starta programmet manuellt, gå till Start-menyn och välj Program Kaspersky Internet Security 2011 Kaspersky Internet Security För att avsluta programmet, högerklicka för att öppna programikonens snabbmeny i aktivitetsfältets notifikationsområde och välj Avsluta. I operativsystemet Microsoft Windows 7 är programikonen dold som standard, men du kan visa den för att komma åt programmet enklare (se operativsystemets dokumentation). 49

50 DATORNS SKYDDSSTATUS Detta avsnitt innehåller information om hur tar reda på om din dator är skyddad för tillfället, eller om dess säkerhet är i fara, liksom hur hot som uppkommer ska elimineras. I detta avsnitt kan du också hitta information om hur skyddet ska aktiveras, avaktiveras och pausas vid arbete med Kaspersky Internet Security. I DETTA AVSNITT: Diagnostik och eliminering av problem i ditt datorskydd Aktivera och avaktivera skydd Pausa och återuppta skydd DIAGNOSTIK OCH ELIMINERING AV PROBLEM I DITT DATORSKYDD Problem med datorskyddet visas med hjälp av datorns skyddsindikator, som är placerad överst i programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44). Indikatorn ändrar färg beroende på värddatorns skyddsstatus: grön betyder att datorn är skyddad, gul betyder att det finns skyddsrelaterade problem, röd larmar om allvarliga hot mot datorns säkerhet. Vi rekommenderar att du omedelbart åtgärdar problem och säkerhetshot. Om indikatorikonen i programmets huvudfönster klickas öppnas fönstret Skyddsstatus (se figur nedan) med detaljerad information om datorskyddets status och felsökningsförslag för upptäckta problem och hot. Bild 10. Lösa säkerhetsproblem 50

51 D A T O R N S S K Y D D S S T A T U S På fliken Status i fönstret Skyddsstatus listas skyddsrelaterade problem, inklusive sådana som orsakas av avvikelser från normalt driftläge för produkten (t.ex. databaser som inte uppdaterats). För att åtgärda dessa problem ger produkten följande möjligheter: Ta bort omedelbart.. Klicka motsvarande knappar för att se lösningar för aktuellt problem. Detta är den rekommenderade åtgärden. Skjut upp borttagning. Om det av någon anledning inte går att undanröja problemet omedelbart kan du avbryta åtgärden och återgå till denna senare. Gör detta genom att klicka på knappen Dölj meddelande. Observera att det inte går att skjuta upp åtgärder för allvarliga problem. Bland sådana problem finns bl.a. skadliga objekt som inte desinficerats, en eller flera komponenter som kraschar och skadade programfiler. För att visa meddelanden i den allmänna listan, markera kryssrutan Visa dolda meddelanden, som visas på flikens nedre del när det finns dolda meddelanden. Du kan använda fliken Hot som upptäckts för att se en lista över identifierad skadlig och riskabel programvara och välj den åtgärd som ska vidtas för objekten (t.ex. flytta till Karantän). För att välja en åtgärd, använd funktionerna ovanför listan och snabbmenyn för listans innehåll. På fliken Rapport kan du se programaktivitetsrapporter (se avsnittet "Se rapport angående programmets användning" på sidan 69). AKTIVERA OCH AVAKTIVERA SKYDD Kaspersky Internet Security startar som standard tillsammans med operativsystemet, och datorn skyddas under hela sessionen. Alla skyddskomponenter körs. Du kan helt eller delvis avaktivera skyddet som Kaspersky Internet Security ger. Specialisterna på Kaspersky Lab rekommenderar starkt att du inte avaktiverar skyddet, eftersom det kan leda till att datorn smittas med dataförlust som följd. Om det verkligen krävs rekommenderar vi att du endast pausar skyddet under den tid som krävs (se avsnittet "Pausa och återuppta skydd" på sidan 52). När skyddet är avaktiverat är alla programkomponenter inaktiva. Detta indikeras som följer: inaktiva (grå) programikoner i meddelandefältet (se avsnittet "Ikon i aktivitetsfältet" på sidan 42) röd färg på säkerhetsindikatorn i den övre delen av programmets huvudfönster. Observera att skyddet i detta fall gäller i skyddskomponentsammanhang. När du avaktiverar eller pausar skyddskomponenter påverkar oftast inte virussökningsuppgifter och programuppdateringar. Du kan aktivera eller avaktivera skyddet helt i programmets inställningsfönster (se avsnittet "Programmets inställningsfönster" på sidan 47). Du kan aktivera eller avaktivera enskilda programkomponenter i inställningsfönstret, eller i programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44). Du kan helt aktivera eller avaktivera skyddet: 2. I fönstrets vänstra del, under Skyddscenter, välj underavsnitt Allmänna inställningar. 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera skydd om du behöver avaktivera skyddet. Markera den här kryssrutan för att aktivera skyddet. 51

52 A N V Ä N D A R G U I D E För att aktivera eller avaktivera en skyddskomponent i inställningsfönstret: 2. I den vänstra delen av fönstret, under Skyddscenter, välj den komponent som ska aktiveras eller avaktiveras. 3. I fönstrets högra del, avmarkera kryssrutan Aktivera <komponentnamn> om du behöver avaktivera den här komponenten. Markera den här kryssrutan för att aktivera komponenten. För att aktivera eller avaktivera en skyddskomponent i programfönstret: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Skyddscenter. 2. I den högra delen av fönstret, vänsterklicka den sektion som omfattar komponenten som aktiveras eller avaktiveras. 3. Öppna åtgärdsvalmenyn genom att klicka knappen med komponentens namn. Markera Aktivera <Komponentnamn> om du behöver aktivera den här komponenten eller markera Avaktivera <Komponentnamn> om du behöver avaktivera den. När en komponent aktiveras blir ikonen till vänster om den grön, när den avaktiveras blir ikonen grå. PAUSA OCH ÅTERUPPTA SKYDD När du pausar skyddet stängs alla skyddskomponenter av under en viss tidsperiod. Detta indikeras som följer: inaktiva (grå) programikoner i meddelandefältet (se avsnittet "Ikon i aktivitetsfältet" på sidan 42) röd färg på säkerhetsindikatorn i den övre delen av programmets huvudfönster. Observera att skyddet i detta fall gäller i skyddskomponentsammanhang. När du avaktiverar eller pausar skyddskomponenter påverkar oftast inte virussökningsuppgifter och programuppdateringar. Om nätverksanslutningarna upprättades när skyddet var pausat, visas ett meddelande om att de här anslutningarna kommer att avbrytas. När du arbetar på en dator som kör under Microsoft Windows Vista eller Microsoft Windows 7 kan du pausa skyddet med hjälp av Kaspersky Gadget. För att du ska kunna detta måste Kaspersky Gadget ha konfigurerats så att alternativet att öppna ett rapportfönster har knutits till en av dess knappar (se avsnittet "Hur Kaspersky Gadget ska användas" på sidan 71). Så här pausar du datorns skydd: 1. Öppna Använd en av följande metoder för att öppna Pausa skydd fönster: välj Pausa skydd på programikonens snabbmeny (se avsnittet "Snabbmeny" på sidan 43) klicka knappen med ikonen Pausa skydd i gränssnittet för Kaspersky Gadget (endast för operativsystemen Microsoft Windows Vista och Microsoft Windows 7). 2. I fönstret Pausa skydd anger du efter vilket tidsintervall som skyddet ska återupptas: Pausa under angiven tid skyddet kommer att aktiveras efter det tidsintervall som anges i fältet nedan. Pausa tills datorn startas om skyddet aktiveras efter att programmet startats eller operativsystemet har startats om (förutsatt att automatisk start av programmet är aktiveras (se avsnittet "Aktivera och avaktivera automatisk start" på sidan 49)). Pausa skyddet aktiveras inte förrän du själv beslutar att återaktivera det (se nedan). 52

53 D A T O R N S S K Y D D S S T A T U S För att återaktivera datorns skydd: svälj Återuppta skydd på programikonens snabbmeny (se avsnittet "Snabbmenyn43" på sidan ). Du kan använda den här metoden för att återaktivera datorns skydd när Pausa har valts, eller när du har valt att Pausa under angiven tid eller Pausa tills datorn startas om. 53

54 LÖSA TYPISKA UPPGIFTER Avsnittet innehåller anvisningar om de grundläggande uppgifter som de flesta användare kommer i kontakt med när de arbetar med programmet. I DETTA AVSNITT: Hur programmet aktiveras Hur en ny licens köps eller förnyas Vad som ska göras när programmets meddelanden visas Uppdatera programmets databaser och moduler Göra en sökning efter virus i kritiska områden på din dator Genomsöka filer, mappar, diskar och andra objekt efter virus Hur en full sökning efter virus på din dator utförs Söka i datorn efter sårbarheter Hur dina personuppgifter skyddas mot stöld Vad som ska göras om du misstänker att ett objekt har infekterats av ett virus Vad som ska göras med ett stort antal skräppostmeddelanden Vad som ska göras om du misstänker att din dator har blivit infekterad Återställa ett objekt som tagits bort eller desinficerats av programmet Hur en räddningsskiva skapas och används Se rapport angående programmets användning Återställa programmets standardinställningar Överför inställningar för Kaspersky Internet Security till en produkt som installerats på en annan dator Hur Kaspersky Gadget ska användas HUR PROGRAMMET AKTIVERAS Aktivering innebär aktivering av en licens som låter dig använda programmet med alla funktioner, fram tills licensen går ut. Om du inte har aktiverat programmet under installationen kan du göra detta senare. Du kommer att bli påmind om behovet av att aktivera programmet genom meddelanden från Kaspersky Internet Security i aktivitetsfältet. Utför en av följande åtgärder för att köra Kaspersky Internet Securitys aktiveringsguide: klicka på länken Aktivera programmet i Kaspersky Internet Securitys meddelandefönster i aktivitetsfältet. 54

55 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F TER Klicka på länken Licens nederst i programmets huvudfönster. I det fönster Licenshantering som öppnas, klicka knappen Aktivera programmet med en ny licens. Låt oss granska guidens steg i mer detalj. Steg 1. Val av licenstyp och inmatning av aktiveringskoden Säkerställ att du har valt Aktivera kommersiell licens i aktiveringsguidens fönster och mata in aktiveringskoden (se avsnittet "Om aktiveringskoden" på sidan 40) i det motsvarande fältet och klicka på Nästa. Steg 2. Aktiveringsbegäran Under första steget skickar guiden en begäran till aktiveringsservern för att få tillåtelse att aktivera den kommersiella versionen av programmet. Om begäran beviljas fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Steg 3. Inmatning av registreringsuppgifter Användarregistreringen är nödvändig för att användaren ska kunna kontakta supporten. Oregistrerade användare får endast minimal support. Ange dina registreringsdata och klicka Nästa. Steg 4. Aktivering Under det här steget ansluter guiden till aktiveringsservern för att avsluta aktiveringen av programmet och registreringen av användaren, guiden fortsätter sedan automatiskt till nästa fönster. Steg 5. Avsluta guiden Fönstret visar information om resultatet av aktiveringen: typ av licens som används och licensens förfallodatum. Klicka på Slutför för att stänga guiden. HUR EN NY LICENS KÖPS ELLER FÖRNYAS Om du har installerat Kaspersky Internet Security utan en licens, så kan du köpa en efter installationen. När din licens går ut, kan du förnya den. Du får en aktiveringskod som du ska använda för att aktivera programmet (se avsnittet "Hur programmet aktiveras" på sidan 54). För att köpa en licens: 1. Öppna programmets huvudfönster. 2. Klicka på knappen Köp licens nederst i fönstret. Webbsidan estore öppnar där du kan köpa en licens. För att förnya en licens: 1. Öppna fönstret för huvudprogrammet och klicka på länken Licens nederst i huvudfönstret. Fönstret Licenshantering öppnas. 2. Klicka på knappen Förnya licens. Webbsidan för förnyelse av licens öppnas där du kan förnya din licens. 55

56 A N V Ä N D A R G U I D E VAD SOM SKA GÖRAS NÄR PROGRAMMETS MEDDELANDEN VISAS Meddelanden visas i aktivitetsfältets meddelandedel och informerar dig om händelser som inträffar medan programmet kör och som kräver din uppmärksamhet. Beroende på hur allvarlig aktuell händelse är, kan du få följande typer av meddelanden: Kritiska meddelanden informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popupmeddelanden av denna typ har röd färg. Viktiga meddelanden informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel, till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i systemet. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg. Informationsmeddelanden informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel. Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg. Om ett sådant meddelande visas på skärmen bör du omedelbart välja ett av de föreslagna alternativen. Som standard är det optimala alternativet det som rekommenderas av experter vid Kaspersky Lab. UPPDATERA PROGRAMMETS DATABASER OCH MODULER Som standard kontrollerar Kaspersky Internet Security automatiskt om det finns uppdateringar på Kaspersky Labs uppdateringsservrar. Om det finns nya uppdateringar på servern kommer programmet att ladda ner dem och installera dem i bakgrunden. Du kan starta en uppdatering av Kaspersky Internet Security när du vill. För att ladda ner uppdateringar från Kaspersky Labs servrar måste du vara ansluten till Internet. För att starta uppdateringen från snabbmenyn: välj Uppdatering från programikonens snabbmeny. För att starta uppdateringen programmets huvudfönster: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Uppdateringscenter i fönstrets vänstra del. 2. Klicka på Kör uppdatering till höger i fönstret. Information visas om pågående sökning: under Uppdatera i programmets huvudfönster, under Uppgradering pågår i fönstret Uppdatera, som öppnas när knappen Uppgradering pågår klickas från programikonens snabbmeny. För att stoppa en uppdatering: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Uppdateringscenter i fönstrets vänstra del. 2. Klicka knappen Uppgradering pågår i fönstrets högra del. 3. I det fönster Uppdatera som öppnas, klicka knappen Stopp. 4. I det fönster där användaren ombes att bekräfta, klicka knappen Ja. 56

57 L Ö S A T Y P I S K A U P P G I F T E R GÖRA EN SÖKNING EFTER VIRUS I KRITISKA OMRÅDEN PÅ DIN DATOR Vid genomsökning av kritiska områden söks objekt som laddas vid uppstart av operativsystemet igenom, systemminnet genomsöks liksom diskenhetens bootsektorer och objekt som lagts till av användaren (se avsnittet "Skapa en lista över objekt för sökning" på sidan 79). Du kan starta en genomsökning av kritiska områden med en av följande metoder: via en genväg som skapats vid ett tidigare tillfälle (se sidan 83) från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44). För att starta sökningen med hjälp av en genväg: 1. Öppna Microsoft Windows Explorer och gå till den mapp där du skapat en genväg. 2. Dubbelklicka på genvägen för att starta sökningen. Information visas om pågående sökning: under Sök i programmets huvudfönster, under Genomsökning av kritiska områden pågår; i det fönster Genomsökning av kritiska områden som öppnas när du klickar knappen Genomsökning av kritiska områden pågår; från programikonens snabbmeny. För att starta en full sökning från programmets huvudfönster: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Sökning i fönstrets vänstra del. 2. I programfönstrets högra del, klicka Genomsökning av kritiska områden. Information visas om pågående sökning: under Sök i programmets huvudfönster, under Genomsökning av kritiska områden pågår; i det fönster Genomsökning av kritiska områden som öppnas när du klickar knappen Genomsökning av kritiska områden pågår; från programikonens snabbmeny. För att stoppa genomsökning av kritiska områden: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Sökning i fönstrets vänstra del. 2. I fönstrets högra del, klicka knappen Genomsökning av kritiska områden pågår. 3. I det fönster Genomsökning av kritiska områden som visas, klicka knappen Stoppa. 4. I det fönster där användaren ombes att bekräfta, klicka knappen Ja. 57

58 A N V Ä N D A R G U I D E GENOMSÖKA FILER, MAPPAR, DISKAR OCH ANDRA OBJEKT EFTER VIRUS Du kan använda följande metoder för att söka igenom ett objekt efter virus: med hjälp av objektets snabbmeny från programmets huvudfönster (se avsnittet "Kaspersky Internet Securitys huvudfönster" på sidan 44) med hjälp av en Kaspersky Internet Security-gadget (endast för operativsystemen Microsoft Windows Vista och Microsoft Windows 7). För att starta en virussökningsuppgift från programmets snabbmeny: 1. Öppna Microsoft Windows utforskare och gå till den mapp som innehåller det objekt som ska genomsökas. 2. Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny (se figuren nedan) och välj Sök efter Virus. Processen och resultatet från uppgiften kommer att visas i fönstret Virussökning som öppnas. Bild 11. Ett objekts snabbmeny i Microsoft Windows För att starta en genomsökning av ett objekt från programmets huvudfönster: 1. Öppna programmets huvudfönster och gå till Sök i fönstrets vänstra del. 2. Ange objektet som ska genomsökas med hjälp av en av följande metoder: Klicka på länken välj i den högra delen av fönstret för att öppna fönstret för Anpassad sökning och kryssa i rutorna intill de mappar och enheter du behöver söka igenom. Om fönstret inte visar några objekt att söka igenom, öppna fönstret för Välj objekt att söka igenom genom att klicka på länken Lägg till och välj objekt att söka igenom. Dra det objekt som ska genomsökas till sökområdet i huvudfönstret (se bild nedan). Uppgiftens körförlopp visas i fönstret för Virussökning som öppnas. Bild 12. Windows-område till vilket du ska dra ett objekt som ska genomsökas 58

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Anti-Virus 2011 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 1 1. 0 K R I T I S K F I X 1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och

Läs mer

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............

Utdrag ur manual:......... 9 OM DENNA GUIDE.................. 16 I det här dokumentet............ Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY ANTI-VIRUS 11.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY ANTI-VIRUS

Läs mer

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663

Din manual KASPERSKY LAB PURE 9.1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3689663 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB PURE 9.1. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB PURE 9.1

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536

Din manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3813536 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY

Läs mer

Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide

Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide Kaspersky Small Office Security 2 Användarguide PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide

Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide Kaspersky Small Office Security 2 Installationsguide PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931691 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY SMALL

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK

Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK Kaspersky Mobile Security 9.0 ANVÄNDARHANDBOK P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Kära användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att hjälpa dig i ditt arbete

Läs mer

Din manual KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0

Din manual KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY INTERNET SECURITY 11.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY INTERNET

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok

Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok Kaspersky Internet Security for Mac Användarhandbok PROGRAMVERSION: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1 Bästa användare! Tack för att du valde vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen hjälper dig i ditt

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Anti-Virus 2010 ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N 9. 0 R E V I S I O N 2 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Din manual KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931900

Din manual KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3931900 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY ANTI-VIRUS 9.0. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY ANTI-VIRUS

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Internet Security 2010 ANVÄNDARGUIDE P RO GRA M VERSION: 9.0 RE VISION 2 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE Kaspersky Password Manager ANVÄNDARGUIDE Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina frågor gällande

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Sätt igång med QuarkXPress

Sätt igång med QuarkXPress Sätt igång med QuarkXPress 10.0.1 INNEHÅLL Innehåll Sammanhörande dokumentation...3 Systemkrav...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systemkrav: Windows...4 Installation: Mac OS...5 Lägga till filer efter installationen:

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security Kaspersky Internet Security ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 16. 0 Bästa användare, Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att det här dokumentet kommer att hjälpa dig i ditt arbete och

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Kaspersky Anti-Virus 2012 Användarguide

Kaspersky Anti-Virus 2012 Användarguide Kaspersky Anti-Virus 2012 Användarguide PROGRAMVERSION: 12.0 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att detta dokument är till hjälp för dig och ger svar på de flesta av de frågor

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Din manual KASPERSKY PASSWORD MANAGER

Din manual KASPERSKY PASSWORD MANAGER Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY PASSWORD

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Bästa användare! Tack för att du har valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2

Din manual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY SMALL

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Snabb Startguide Internet Security 2009 Viktigt! Läs produktaktiveringsdelen i den här guiden noggrant. Informationen i den delen är nödvändig för att hålla din dator skyddad. För att kunna använda produkten

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer