att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen."

Transkript

1 Turism 40 41

2 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser, vacker och variationsrik natur och ett stort hästkunnande. I Sverige finns det uppskattningsvis över 500 företag som bedriver verksamhet med inriktning hästturism. De flesta är små, men många vill växa. Omsättningen beräknas till cirka 200 miljoner kronor. Inom hästturism ryms hästupplevelser som människor reser till för att själva delta eller för att vara publik. Den vanligaste produkten är turridning, då en grupp med ledare rider ut i naturen under alltifrån en timme upp till en hel dag eller flera dagar i följd. Andra former av hästturism erbjuds vid landets ridleder, häst- och vagnsuthyrning, vissa kurser och utbildningar, bed & breakfast med hyra av häst samt vid deltagande och besök vid hästevenemang. Arrangemang med aktivitet, mat och boende bli allt vanligare, vilket möjliggör ökad förtjänst och en besparing av hästarna och naturen, eftersom antalet aktivitetstimmar och ridturer blir färre. Vid kortare arrangemang rider man oftast samma rutt flera gånger per dag, vilket innebär att marken slits hårdare och hästarna får nya ryttare flera gånger under en och samma dag. I dag vill kunderna allt oftare själva ta över paketeringen av arrangemanget utifrån tydliga moduler som turistföretagaren/leverantören presenterar. En grundregel vid turridningsarrangemang är att priset per ridtimme faller i takt med att antalet sammanhängande ridtimmar ökar. Detta är möjligt genom ett mer effektivt utnyttjande av befintliga resurser (hästmaterial och personal). I praktiken betyder det att lönsamheten ökar om företagaren kan sälja fler sammanhängande timmar i ett arrangemang. En långritt över en hel dag kräver obetydligt längre förberedelsetid än en timmes uteritt. Framtidsutsikter När det gäller dagens och framtidens turism pratas det mycket om resmål med unika värden med möjlighet till eget lärande, välbefinnande, utlopp för sitt intresse helst tillsammans med likasinnade stort utbud och en mix av olika aktiviteter gärna fysiska och vikten av måltidsupplevelser. Utifrån dessa iakttagelser har den svenska hästturismen goda förutsättningar att bli etablerade resmål, speciellt för de resenärer som söker annorlunda upplevelser med fokus på aktivitet, lärande och avkoppling i skön natur

3 Den svenska hästturismen anses fortfarande vara en relativt ny del av hästnäringen. Ute i världen förknippas Sverige i dag inte med hästresmål, till skillnad från bland annat Irland, Island och Mongoliet. Sverige har råvaran, det vill säga traditionen, naturen, miljön och hästarna för att etablera ett resmål. För att utveckla hästturismen på Irland har den irländska staten arbetat för att stärka landet som turistmål genom att få mer fokus på aktiviteterna: Go from place to stay to things to do. De som arbetar med hästturism ser inte alltid sig själva som turistföretagare utan mer som hästföretagare och har därför ingen naturlig relation till dem som arbetar med turism inom kommunen. Därför kan det vara bra om kommunen bidrar till att stärka banden och arbeta för att hästturismen blir en del av de övriga turistaktiviteterna. Om kommunen ser hästföretagen som turistföretag ökar förhoppningsvis företagarnas förståelsen för gott värdskap och att sätta kundens behov i fokus. Turistnäringen domineras av småföretag, detsamma gäller för hästturismen. Därmed dras hästturismföretagen med i stort sett samma problem och utmaningar som många andra småföretagare. Hästturismföretagen är ofta dåligt finansierade, har svag lönsamhet och liten andel eget kapital. De är tjänsteföretag och har därmed en värdefull kompetens i sig själva och i sin personal, men har låg andel fasta tillgångar. Turistnäringen i stort har dålig likviditet eftersom utgifterna ofta ska betalas innan kunderna kommer. Beroende av väder och säsonger spelar också in. Turistnäringen är också beroende av fungerande bredband, vägnät och effektiv skyltning till sina anläggningar. Vägmärkesförordningen ligger till grund för tillståndsgivningen och all skyltning ska vara motiverad ur trafiksynpunkt. Skyltfrågor bedöms inte på samma sätt i alla regioner, vilket skapar olika förutsättningar i delar av landet. En turisttjänst består ofta av flera olika tjänster och därför kan det vara minst tre olika momssatser inblandade i ett och samma paket. Företagarna måste därför vara väl insatta i de olika skattesatserna samt hur man beräknar marginalbeskattning av resetjänster. För mer information se Ridleder För att utveckla hästturism krävs tillgång på mark. När man frågar hästföretagare vilket problem som hämmar deras utveckling mest, blir svaret ofta bristen på mark att nyttja i verksamhet. Mestadels handlar det om mark att rida på. Ofta beror problemen på att företaget har vuxit snabbt och saknar planer för ökat markutnyttjande. Överenskommelse mellan markägare och organiserad verksamhet bör regleras genom ett formellt avtal med direkt ersättning för till exempel slitage och skador på stigar och vägar. Nyttjande av annans mark ska ses som en utgift för hästturismföretagaren och ingå i prissättningen av aktiviteten. Förutsättningar för en fungerande ridled Bristen på mark kan lösas genom att anlägga en ridled, det vill säga en skyltad led, likt en vandrings- eller cykelled, som ger företräde för ridning. Ridledens sträckning och underlag måste vara anpassade för såväl hästarnas som kundernas behov och önskemål. Viktigt att tänka på vid planeringen är att anpassa leden efter lokala sevärdheter. Det bör finnas serviceinformation, boende, matställen och sevärdheter. Detta medför att flera olika turistföretagare längs ridleden måste samarbeta, oavsett vilken produkt de har att erbjuda. Kommunens roll Kommunen kan bidra med kontakt och avtalsskrivning med de markägare som berörs. Anläggningsarbete, underhåll och marknadsföring av leden bör de företag som kommer att nyttja den i sin verksamhet vara med och bekosta och planera. Mer information om att planera och anlägga ridled se sidan 81. Några exempel på kommuner som varit aktiva i planeringen av ridleder är Sjöbo, Laholm och Heby. Söderhamns kommun har anställt en person som ska söka upp markägare och skriva avtal för anläggning av en ridled genom kommunen. Kommunen ansåg det angeläget att hjälpa små landsbygdsföretag att utveckla sin verksamhet genom att nyttja leden i sin verksamhet. Förutom hästföretag räknar kommunen med att serviceföretag som erbjuder boende, mat, handel och turistiska aktiviteter ska gynnas av leden. Företagen har bildat en förening som ska bedriva drift och underhåll. Projektstöd att få Många projekteringar av landets ridleder har finansierats med hjälp av landsbygdsstöd från länsstyrelsen. Den som kan visa att ridleden kommer 44 45

4 att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.se) Forskning Det pågår forskning om hästturism såväl i Sverige som i andra länder. Vid Mitthögskolan och Karlstad universitet bedrivs utbildning och forskning med inriktning Kulturgeografi och turism samt Turism. Ett viktigt tema för turismforskningen vid Mittuniversitetets turismforskningsinstitut ETOUR (European Tourism Research Institute) är destinationsutveckling. Här ingår hästen som en självklar del. Vid Universita Degli o Firenze (Florens) pågår forskning kring hästturism, turridning och ridleder. Den bärande tanken är att lederna ska kunna användas av såväl vandrare som ryttare och mountainbikers. I motsats till den svenska traditionen att anlägga en led för vandring, en för cykling och en för ridning eftersträvas största möjliga samordning. Erfarenheter redovisade vid Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) möte i Alnarp 2004, pekar på att vid hög frekvens bör olika aktiviteter särskiljas och vid lägre frekvens kan samordning ske. Detta gäller förmodligen såväl för turismridning som vardagsridning. Viktigast av allt verkar information och skyltning vara. Tydliga instruktioner skapar trygghet för användarna. Konflikter mellan olika användare motverkas när spelreglerna är tydliga

5 Vad kan kommunen göra? Stötta företagen med utbildning inom värdskap, paketering, ekonomi och samordnad marknadsföring. Skapa forum för ett ökat samarbete med kommunens övriga företag. Underlätta företagarnas situation genom att i så hög grad som möjligt samordna kommunens inspektioner, då turismföretagen omfattas av många lagar som kontrolleras av kommunen. Bjud in hästnäringen till kommunens träffar med övriga näringslivet. Skapa en kommunal webbsida som listar alla företagare och kontaktpersoner i kommunen, samt informerar om arrangemang, lagar och regler, var man söker tillstånd och EU-stöd med mera. Stötta företagarna i deras utveckling genom att ta med hästnäringen i samhällsplaneringen. Ge företagarna tydliga och offentliggjorda regler, så att de törs investera långsiktigt. Skapa smidigare rutiner och kortare handläggningstider. Ta med hästföretagen i kommunens marknadsföring. Stötta ridleden genom att hjälpa till med markavtal och kontakten med markägare. Fakta har hämtats från: Driva och utveckla hästturismföretag, Bibbi Bonorden, LRF Hästverksamhet på annans mark, Camilla Linder, LRF 48 49

SLUTRAPPORT 2006-12-16. Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande

SLUTRAPPORT 2006-12-16. Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande 2006-12-16 Titel Hästens lokala betydelse och potential samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja hästföretagande Sammanfattning Fem mycket olika kommuner spridda över hela Sverige

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande av Margareta Ivarsson Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 3 Analysmodell.. 4 Värderingar 5 Informationsinsamling..

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Förslag till organisation för Strategisk Hästutvecklingsgrupp inom Skåne Nordost (SHSN)

Förslag till organisation för Strategisk Hästutvecklingsgrupp inom Skåne Nordost (SHSN) Förslag till organisation för Strategisk Hästutvecklingsgrupp inom Skåne Nordost (SHSN) Michael Johansson Torleif Bramryd Miljöstrategi Lunds Universitet Campus Helsingborg November 2009 Projektägare:

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Hästen och vi tillsammans skapas mervärden

Hästen och vi tillsammans skapas mervärden Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Omslagsfoton: Susanne Walström/Johnér, Jonn/Johnér Artikelnr: L 2013.003 Tryck: Elanders, Oktober 2013 Produktion: Landsbygdsdepartementet Hästen och vi tillsammans

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016

Vetlanda Turismstrategi 2013-2016 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2012-10-17 126) Giltig fr.o.m. 2012-10-17 Dokumentansvarig Turismchef, Vetlanda Turistbyrå Gäller för Alla kommunens verksamheter Senast reviderad

Läs mer

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka

Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad. Exempel från Nacka Mogna företag på en mogen hemtjänstmarknad Exempel från Nacka Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hästen i centrum. hästens roll och möjligheter som samhällsresurs. tidskrif t. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 5 2012 Årgång 151

Hästen i centrum. hästens roll och möjligheter som samhällsresurs. tidskrif t. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 5 2012 Årgång 151 Hästen i centrum hästens roll och möjligheter som samhällsresurs kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrif t Nummer 5 2012 Årgång 151 Ansvarig utgivare Åke Barklund, sekreterare och VD, KSLA Idé KSLA:s

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07

Kommunstyrelsen 2015-01-07 Kommunstyrelsen 2015-01-07 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship

Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship Hästriket Roslagen Kompetens Kvalité - Horsemanship FÖRSTUDIERAPPORT Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009 i syfte att

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys Myndighet 2014-02-06 Naturvårdsverket Diarienummer NV-04871-13 Översyn av föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark - konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Inom

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

Finansiering av skoterleder

Finansiering av skoterleder Finansiering av skoterleder R 2010:24 Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige Anna Grundén, Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto: Peter Fredman Sammanfattning Skoteråkning

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer