entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden"

Transkript

1 Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

2 En barometer för den diversifierade gården Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Med gröna näringar menas företag med sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF organiserar idag drygt medlemmar som driver cirka företag, vilket gör det till Sveriges största småföretagargrupp. Många är verksamma inom livsmedelsproduktion men en växande grupp är även verksamma inom andra områden. Entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi är några exempel på gröna näringar som växer både i omfattning och i betydelse. På uppdrag av LRF har Mind Research skickat ut en enkät till LRF-medlemmar som bedriver en eller flera verksamheter inom dessa fem områden. Enkäterna med påminnelser besvarades av företagare under juli och augusti Denna rapport är framtagen för att synliggöra dessa verksamheter och företagarnas bedömningar och förväntningar om bland annat lönsamhet, investeringar och önskemål om framtida utveckling. Resultaten kan i vissa fall jämföras med resultat från 2009 då en liknande undersökning genomfördes. Projektgrupp för barometern är: Jan Lorentzson Lovisa Forssell Anna Lundell Jenny Svensson Eleonora Jöngren Elisabeth Qvarford Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm. Telefon GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011

3 Innehåll 4 Sammanfattning 6 Lönsamhet, investeringar och framtiden Redovisning näringsgrenar: 14 Entreprenad stark framtidstro 17 Hästverksamhet dystra siffror 19 Småskaligt livsmedelsföretagande stor intäktsspridning 20 Turism stor potential inom mat och dryck 21 Energi en bransch på frammarsch 22 Frågeformulär 23 Metod

4 Sammanfattning Gemensamt för de undersökta verksamheter som LRFs medlemmar driver är att fyra av fem näringar har god lönsamhet, investeringsvilja och framtidstro. Det är entreprenadföretagarna som rapporterar de största intäkterna av alla i årets undersökning. Av de företag som säljer energi tror hela 97 procent på bättre eller oförändrad lönsamhet i ett framtida perspektiv. Vidare besvarar främst företagare i den yngre generationen att de ser möjligheter att ytterligare utveckla sina verksamheter. En sämre lönsamhet inom hästnäringen bekräftar företagarnas förväntningar kring utvecklingen från förra årets rapport. Entreprenadföretagen har högst intäkter Drygt medlemmar har rapporterat att de bedriver verksamheter inom entreprenad, främst inom snöröjning och skog. Framtidstron är stark och entreprenadföretagen har de största intäkterna av alla i årets undersökning. Fyra av tio har entreprenad som sin huvudnäring och medelintäkten var över kronor år De största företagen finns inom anläggning, där två av tio hade en intäkt på över 1,5 miljoner kronor. Efter två snörika vintrar är snöröjning den största verksamheten inom entreprenad. Nästan en tredjedel vill utveckla sitt företag. Störst intresse visar företagare i Värmland där hälften vill satsa på utveckling. Personer i de yngre åldersgrupperna vill framförallt utveckla företaget genom ökad samverkan med andra lantbruks- och landsbygdsföretag. 23 procent har rapporterat en ökad lönsamhet det senaste året. Den typiske entreprenadföretagaren är en man. Endast 1 procent av företagen leds av en kvinna och 7 procent har en kvinna i den operativa ledningen. Dystert för hästföretagen Drygt företag har uppgett att de bedrev strax under verksamheter inom hästnäringen. Åtta av tio bedömer lönsamheten som dålig eller mycket dålig. Foderpriserna har gått upp och det är svårare att sälja hästar idag. Dock bedömer en av tio att lönsamheten kommer att öka nästa år. Mer än hälften av hästföretagen i undersökningen driver avel och uppfödningsverk samhet, 50 procent driver inackorderingsstall. 2 procent hade en intäkt på mer än 1,5 miljoner kronor. Medelinkomsten från hästarna var cirka kronor. Flest hästföretag finns i Skåne och Västra Götaland, men det är i Stockholms län som företagen har störst omsättning. Hälften av de svarande har häst som sin huvudverksamhet. Den gängse uppfattningen om att hästföretagare bedrivs av kvinnor stämmer inte. Hälften av de tillfrågade hästföretagen uppger att det finns både män och kvinnor i den operativa ledningen. Småskaligt livsmedelsföretagande en framtidsbransch Knappt medlemmar har angett att de bedriver mer än verksamheter inom denna bransch, främst inom egen livsmedelsförädling och gårdsbutik. Nästan hälften har en man och en kvinna i operativ ledning. Intäktsspridningen inom näringen är stor. Nästan hälften har en intäkt under kronor, men hela 14 procent tjänar över kronor. Biodlare har lägst intäkter medan verksamheter inom egen förädling och gårdsbutik har högst. Generellt tror två av fem på en ökad lönsamhet framöver. Småskaligt livsmedelsföretagande är den verksamhet som, näst efter entreprenad, har flest företagare med intäkter över 1,5 miljoner kronor Knappt hälften av alla svarande planerar att utöka verksamheten. Tillstånd och regelverk ställer till mest problem för livsmedelsföretagarna i de gröna näringarna. Det är också den mest angivna anledningen till att 10 procent avstår från att investera. 4 GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011

5 Turism lönsamt och jämställt Cirka medlemmar angav att de driver olika verksamheter inom turism. Av dessa erbjuder 13 procent mat och dryck, medan den största turismverksamheten är boende. 80 procent hade intäkter på upp till kronor och två procent har intäkter på mer än 1,5 miljoner kronor år Högst intäkter fanns i Örebro och Blekinge län. De flesta företagare inom turism är mellan 50 och 60 år och mer än hälften av företagen leds gemensamt av en man och en kvinna. Sex av tio tycker att lönsamheten är ganska eller mycket god och att den varit så det senaste året. Mest missnöjd är man i Västernorrland och det är även där man haft den största försämringen. Störst framtidstro har man i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 36 procent av de svarande har investerat i verksamheten det senaste året och det är företag med mat och dryck samt fiske som investerar mest. Energiföretagen nöjda med sin verksamhet Mer än medlemmar har rapporterat att de bedriver energiverksamheter i någon form. Två av fem har verksamhet enbart för att täcka sitt eget behov, var sjätte säljer allt medan resterande gör både och. Skogsråvara är den vanligaste inriktningen. En av fyra tillfrågade energiföretagare vill utveckla sin verksamhet kommande år, knappt en av fem har gjort väsentliga investeringar det senaste året, och då främst inom maskiner och utrustning. Den största andelen energiföretagare är äldre, år, arbetar med skogsråvara och överlämnar förädlingsstegen till andra. Gruppen yngre företagare, år, ägnar sig åt antingen egenanvändning kombinerat med försäljning eller endast försäljning. Medelinkomsten från energiverksamheten låg på drygt kronor år 2010, snittet dras upp av elproducenterna och andra som säljer förädlad energi. Det finns ett stort antal elproducenter som omsätter mer än kronor på energiverksamheten. Ju större omsättning ett företag har desto yngre tenderar företagaren att vara. LRF 2011 Grönt entreprenörskap 5

6 Lönsamhet, investeringar och framtiden Undersökningen omfattar företag som bedriver verksamheter inom entreprenad, häst, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi. Verksam heterna bedrivs i både stora och små företag och kan vara såväl huvudsaklig verksamhet som en mindre del av företaget. Häst och entreprenad bedrivs ofta som största verksamhet i företaget, i 45 respektive 32 procent av fallen. Småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 1) är inte lika ofta företagens huvudnäring. Istället utgör dessa näringar oftare ytterligare en möjlig inkomst utöver verksamheter så som skog, växtodling och köttproduktion. Verksamhetsgrenarnas huvudnäringar i fallande ordning Verksamhet Vanligaste Näst vanligast Tredje vanligast Fjärde vanligast Entreprenad Entreprenad (32%) Skog (30%) Växtodling (24%) Köttdjur (19%) Häst Häst (45%) Skog (19%) Växtodling (16%) Köttdjur (11%) Småskaligt livsmedelsföretagande Småskaligt livsmedelsföretagande (26%) Köttdjur (26%) Skog (21%) Växtodling (17%) Turism Skog (40%) Köttdjur (20%) Växtodling (16%) Turism (15%) Energi Skog (54%) Växtodling (22%) Köttdjur (20%) Energi (9%) De undersökta företagen varierar kraftigt i storlek både inom och mellan de olika verksamheterna. Inom entreprenad har till exempel 43 procent låga intäkter (under kronor), 35 procent medelhöga ( kronor) och 22 procent höga intäkter (över kronor). Det finns ett antal mycket stora verksamheter bland entreprenadföretagen, vilket medför en medelintäkt på drygt kronor. De övriga verksamheterna är betydligt mindre där mellan sju och åtta av tio av de svarande har låga intäkter. Det är dock stor spridning av den genomsnittliga intäkten mellan verksamheterna med småskaligt livsmedelsföretagande i topp på kronor och energi lägst på drygt kronor. Verksamheternas inkomstfördelning, % Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi tkr tkr över 500 tkr Verksamheternas medelintäkt, tkr 1) För att göra energigruppen mer jämförbar med övriga grupper är det endast de som säljer energi som redovisas i detta kapitel. Entreprenad 6 Häst GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011 Småskaligt livsmedelsföretagande

7 Turism Energi tkr tkr över 500 tkr Verksamheternas medelintäkt, tkr Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Med operativ ledning menas i LRFs undersökning den som tar beslut om företagets inriktning samt utveckling på lång och kort sikt. Inom häst, småskalig livsmedelsförädling och turism finns en mycket hög grad av delat operativt ledarskap mellan män och kvinnor. 54 procent av turismföretagarna i rapporten uppger delat ledarskap. Vi noterar längre fram i rapporten att lönsamheten vanligen är större i verksamheter med delat operativt ledarskap. Andelen företag med både en kvinna och en man i ledningen har ökat totalt sett sedan 2009, då undersökningen senast genomfördes, medan de med enbart ett kön representerat har minskat. Den verksamhet som i störst utsträckning leds av kvinnor är häst, där 28 procent av de operativa ledarna är en kvinna. Högst antal män i operativ ledning har entreprenadföretagen med 80 procent. Inom entreprenad och energi är enbart kvinnor i ledande ställning mycket sällsynta. Om endast en person angetts som operativ ledare inom verksamheten är denna person generellt en man. Operativ ledning av verksamheten, % Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Män Kvinnor Kvinnor/Män De svarandes ålder är relativt hög, medelåldern varierar mellan 56 och 59 år för de olika verksamhetsinriktningarna. Mindre än en tredjedel är under 50 år och i de flesta av näringarna är knappt var tionde under 40 år. De svarandes ålder, % Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi LRF 2011 Grönt entreprenörskap 7

8 Diversifierad lönsamhet Verksamheternas lönsamhet liksom inkomst varierar kraftigt mellan de olika näringarna. Inom entreprenad finner vi att lönsamhetsindexet når hela 48 procent. Detta innebär att det är 48 procentenheter fler som anser att lönsamheten är god eller mycket god, än ganska eller mycket dålig. Därefter följer turism och energi med god upplevd lönsamhet. Inom livsmedelsförädling bedöms att lönsamheten är mindre god medan hästverksamheterna upplever mycket låg lönsamhet med ett index på 67 procent. Häst, småskaligt livsmedelsföretagande och turism upplever lägre lönsamhet än 2009 medan entreprenad idag uppvisar motsvarande lönsamhet som Bedömning av lönsamhet idag Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Lönsamhetsindex Lönsamheten upplevs ha förbättrats under det senaste året för alla näringar utom för häst. Energi är den näring som upplever den största förbättringen av sin lönsamhet, något som sammanfaller med ökade energipriser på såväl bioenergi som el under perioden. Det är 41 procent fler som upplever förbättrad lönsamhet än som upplever försämrad lönsamhet de senaste tolv månaderna. Även entreprenad är nöjd med utvecklingen efter två snörika vintrar. Utveckling av lönsamheten de senaste 12 månaderna Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Lönsamhetsutveckling Inom turism, energi och småskaligt livsmedelsföretagande finns tämligen positiva förväntningar på framtida lönsamhetsförbättringar medan man inom entreprenad och häst mest tror på oförändrat god respektive dålig lönsamhet. Lönsamhetsförväntningarna är definierade som andelen som bedömer förbättrad lönsamhet minus andelen som bedömer försämringar de kommande tolv månaderna 8 GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011

9 Förväntad lönsamhet de kommande 12 månaderna Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Lönsamhetsförväntning Investeringar, finansiering och verksamhetsutveckling Investeringsviljan för de kommande 12 månaderna ligger för alla verksamheter, utom småskaligt livsmedelsföretagande, något lägre än investeringarna gjorda de senaste 12 månaderna. Att den framtida investeringsviljan inte försämrats mer beror sannolikt på att skuldkrisen vid tidpunkten för intervjuerna ännu inte nått Sverige. Investeringar, % Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Senaste 12 månaderna Kommande 12 månaderna Vidare är det anmärkningsvärt att man inom häst investerar trots låg lönsamhet och låga förväntningar. Gemensamt för alla verksamheter är att 27 till 48 procent tänker sig att utveckla verksamheten de närmaste 12 månaderna. Framför allt är det genom effektivisering utvecklingen är tänkt att ske, detta är extra tydligt bland de småskaliga livsmedelsproducenterna där var fjärde vill effektivisera befintliga verksamheter. Även utveckling av nya produkter är stort bland dessa företagare. Bland turismföretagarna är marknadsföringsåtgärder viktigast. Inom energinäringen är det utökning av de befintliga verksamheterna som är vanligast. Planerar att utveckla verksamheten Entre prenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi LRF 2011 Grönt entreprenörskap 9

10 Av de svarande har 43 procent av dem som bedriver entreprenadföretag ansökt om lån. Även om det är en förhållandevis hög andel är den 14 procentenheter lägre än när frågan ställdes Av de verksamma inom småskalig livsmedelsföretagande har nästan var fjärde tagit ett lån de senaste tre åren, även det är en minskning från 2009 då det var knappt hälften av de tillfrågade. Av turism- och hästföretagen har var femte ansökt om lån, en nedgång med runt 15 procentenheter. Entreprenadföretagen skiljer sig från de övriga när det gäller viljan till extern finansiering, nästan nio av tio kan tänka sig att ta lån jämfört med runt åtta av tio av de övriga. Minst intresserade av extern finansiering är turismföretagarna. Av dem som har ansökt om lån anser majoriteten att det varit lätt eller mycket lätt att få lån beviljade. Företag inom entreprenad och energi har lättast att få lån, nio av tio anser att det varit lätt eller mycket lätt medan endast 5 respektive 7 procent tycker att det varit svårt. Detta har inte ändrat sig nämnvärt sedan 2009 när senaste mätningen gjordes för entreprenadföretag. För verksamheter inom turism, småskalig livsmedelsföretagande och häst har det varit något svårare att låna. Mellan 11 och 16 procent tycker att det varit svårt och mellan 5 och 6 procent tycker att det varit omöjligt att få lån under de tre senaste åren. Jämfört med 2009 har andelen som tycker att det varit svårt eller omöjligt ökat betydligt, framför allt för hästföretagarna där det ökat med 15 procentenheter. Bedömning av hur det varit att få lån, % Entreprenad Häst Småskaligt livsmedelsföretagande Turism Energi Mycket lätt Lätt Svårt Omöjligt Inte ansökt Inte intresserad av extern finansiering Det främsta skälet till att inte investera och utveckla sitt företag är att man inte är intresserad av att utöka verksamheten. Därefter anser man sig vara för gammal och att arbetsbördan redan är för stor. Bland hästföretagarna är ett viktigt skäl att inte investera även att de inte tror att det är lönsamt. 10 GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011

11 På frågan om vad som saknas på lokal nivå så ligger snabb internetuppkoppling samt bra vägar i topp på 19 respektive 18 procent. Därefter kommer god kommunal närings livs service på 12 procent. Bland hästföretagen är bra lokal/regional trafik det som saknas mest. Bland turismföretagarna syns mest missnöje överlag medan mer än hälften av entreprenad- och energiföretagarna är helt nöjda med infrastrukturutbudet för sitt företag ande på lokal nivå. Överlag är man minst nöjd med det lokala utbudet i Blekinge och Norrbotten (35 respektive 36 procent är nöjda) medan man i Skåne överlag är rätt nöjda (57 procent). Minst nöjda med internetuppkopplingen är man i Södermanland, Kronoberg och Västmanland. Vägarna får mest kritik av Norrlandslänen så som Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (27-29 procent är missnöjda). Norrbotten är även minst nöjt med den kommunala näringslivsservicen. Brister för utveckling av företagandet Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Bredband- snabb internetuppkoppling Bra vägar Bra lokaltrafik/ regionaltrafik God kommunal näringslivsservice Företagsrådgivning Kommersiell service Annat LRF 2011 Grönt entreprenörskap 11

12 12 GRÖNT ENTREPRENÖRSKAP LRF 2011

13 NÄRINGSGREN: ENTREPRENAD Antal företag länsvis Varje motsvarar 10 stycken entreprenadföretag Framtidstron stark inom entreprenadföretagen VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN ENTREPRENAD Med entreprenad menas i denna undersökning att lantbruksföretagare säljer maskin- eller andra tjänster till kollegor och till andra kunder i samhället privat personer, företag och offentliga institutioner. JÄMTLAND VÄSTER- NORRLAND GÄVLEBORG Drygt LRF- medlemmar uppger 2011 att de bedriver verksamheter inom entre prenad. De verksamheter som omfattas är främst snöröjning, skog, grävning, anläggning samt verksamhet som genomförs eller förmedlas via farmartjänst/maskinring. VÄRMLAND DALARNA VÄSTMANLAND UPPSALA Framtidstron bland entreprenadföretag är stark visar årets undersökning. Det är också den verksamhet som har de största intäkterna av alla i barometerns redovisning. Mätt i intäkter, har närmare tre av tio entreprenad som huvudnäring. Här omsätter ett av tio företag mer än 1,5 miljoner per år och medelintäkten 2010 var över kronor. De största företagen finns inom anläggning där två av tio företag hade en inkomst över 1,5 miljoner från sin entreprenad. Snöröjning största kassakon Efter två år av hårda vintrar, är snöröjning den vanligaste verksamheten inom entreprenad. Mer än hälften av entreprenadföretagen bedriver snöröjning. Vanligast är det i Stockholms län med verksamheten inom entreprenadföretagen är tre av fyra. Detta jämfört med föregående rapport då skog var den största. Skogsentreprenad är dock fortfarande den vanligaste verksamheten på Gotland, i Dalarna och Gävleborg. 27 procent av entreprenadföretagen vill utveckla sitt företag, främst inom anläggning och grönyteskötsel och genom att effektivisera sin verksamhet. Mest intresserade av utveckling är man i Värmland där hälften vill satsa mer. Förutom effektivisering vill man där även utvecklas genom ökat samarbete och kompetensutveckling. Effektivisering av befintlig verksamhet ligger alltså i topp när det gäller utveckling av entreprenad. Det är framför allt personer inom de yngre åldersgrupperna som vill satsa på utveckling genom ökad samverkan med andra lantbruks- och landsbygdsföretag. Hela 23 procent av de tillfrågade uppger att lönsamheten har ökat det senaste året, att jämföras med endast sju procent som beskriver en försämring. Bland dem som driver entreprenad uppger 74 procent att lönsamheten är ganska eller mycket god och nio av tio tror att den kommer att vara oförändrad framöver. Mest nöjda är man inom anläggning och minst nöjda är man inom skog. Den låga lönsamheten bland skogsentreprenörerna beror delvis på att de ofta är små företag med de stora skogsbolagen som starka kunder. VÄSTRA GÖTALAND HALLAND ÖREBRO JÖNKÖPING KRONOBERG SKÅNE Verksamheter drivna inom entreprenadföretag, % Snöröjning 55 Skog 34 Grävning 23 Farmartjänst 18 Anläggnings 17 Trädvård 15 Transporter 12 Grönyteskötsel 11 SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND BLEKINGE KALMAR STOCKHOLM GOTLAND LRF 2011 Grönt entreprenörskap 13

14 NÄRINGSGREN: ENTREPRENAD Utvecklingsplaner (inom 12 månader), % Effektivisera befintliga verksamheter 13 Öka samarbetet med andra lantbruk/landsbygdsföretag 7 Påbörja nya aktiviteter 6 Utöka antalet anställda 3 Förbättra marknadsföringsaktiviteter 3 Öka ämneskompetensen i företaget 3 Öka den affärsmässiga kompetensen i företaget 2 Öka kompetensen om marknaden 2 Utöka bemanningsverksamheten 1 Annat 3 Tänker mig ingen förändring 73 En mansdominerad bransch Den typiske entreprenadföretagaren är en man. Endast 1 procent av de undersökta företagen leds enbart av kvinnor och 16 procent har delad ledning, detta då i de större företagen. Intressant att notera i detta sammanhang är att där det både är män och kvinnor i den operativa verksamheten har lönsamheten ökat mest, tillsammans med den grupp som är under 50 år. De investeringar som gjorts under året har framförallt lagts på nya maskiner, var fjärde företagare har gjort det. Totalt hade var tredje gjort någon väsentlig investering. Endast en av fem planerar investeringar under kommande år, vilket kan förklaras med de höga investeringsnivåerna de senaste åren. På frågan om möjligheter att få lån svarar hela 95 procent av de tillfrågade entreprenadföretagarna som ansökt om lån att det är lätt eller mycket lätt. De tre vanligaste skälen att inte investera är ålder, att arbets bördan redan är för stor och att man inte helt enkelt inte vill utöka verksamheten. De flesta anser att förutsättningarna för att driva verksamhet i den egna kommunen kommer att var oförändrad de närmaste fem åren. Två av tio pekar på önskemål kring bättre vägar och snabbare internetuppkoppling för att ytterligare kunna utveckla sin verksamhet. Hinder att investera i verksamheten, % Jag är för gammal 31 Arbetsbördan är redan för stor 30 Vill inte utöka verksamheten 30 Har nyligen investerat 18 För dyrt att investera 9 Brist på kapital 8 Planerar att utveckla längre fram 6 Tror inte det är lönsamt 5 Bundenheten är för stor 4 Det är osäkert, risken är för stor 4 Tror inte det finns tillräckligt kundunderlag 4 Tillstånd och regelverk hindrar mig 2 Skattesystemet är ett hinder 2 Marknadsföringen är svår 1 Försäljningen är svår 0 Annat 5 14 Grönt entreprenörskap LRF 2011

15 LÄNSVIS RESULTAT: GOTLANDS LÄN LRF 2011 Grönt entreprenörskap 15

16 Antal företag länsvis Varje motsvarar 10 stycken hästföretag NÄRINGSGREN: HÄSTFÖRETAGANDE VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN Svårt sälja hästar ger dystra siffror JÄMTLAND DALARNA VÄSTER- NORRLAND GÄVLEBORG UPPSALA HÄSTföretagande Med hästföretagande menas i denna undersökning avel och uppfödning, stallplatsuthyrning, rid- och körutbildningar och trav. Turismverksamhet som baseras på hästar redovisas under Turism. Totalt uppgav cirka företag att de bedrev knappt olika verksamheter inom häst. De vanligaste hästverksamheterna är avel och uppfödning samt stallplatsuthyrning. VÄRMLAND VÄSTMANLAND VÄSTRA GÖTALAND HALLAND ÖREBRO JÖNKÖPING KRONOBERG SKÅNE Verksamheter drivna inom hästföretag, % Avel och uppfödning 51 Stallplatsuthyrning 50 Trav 14 Rid- och körutbildningar 13 Annat 20 SÖDERMANLAND ÖSTERGÖTLAND BLEKINGE KALMAR STOCKHOLM GOTLAND Trots att Sverige är ett av de hästtätaste länderna i Europa per capita, är det dystra siffror som präglar hästnäringen. När det gäller intäkter hamnar fler än hälften i gruppen som omsätter mindre än kronor på hästverksamheten. Detta är extra tydligt bland uppfödarna. En av förklaringarna är att det är svårare att sälja hästar idag inom de flesta discipliner. Detta minskar möjligheten för företagen att uppnå nollresultat på sina uppfödningar, oavsett förädling eller inte. Mer än hälften av hästföretagen i undersökningen driver avel och uppfödningsverksamhet och 50 procent har inackorderingsstall. Även om det finns många små företag inom hästnäringen så har dock två procent intäkter på mer än 1,5 miljoner kronor. Medelinkomsten på kronor gör att hästverksamheterna hamnar i mitten av de näringar som är med i undersökningen, både energi och turism har lägre intäkter från sina respektive verksamheter. Dålig lönsamhet och svag framtidstro Att åtta av tio bedömer att lönsamheten är dålig eller mycket dålig, framförallt inom avel och uppfödning, bekräftar de signaler om svårigheter att sälja som diskuterats under de senaste åren. Även foderkostnaderna har ökat drastiskt. Drygt en av tio bedömer ändå att lönsamheten kommer att öka under nästa år, och dessa finns framförallt inom företag som har utbildningsverksamhet. Det är även de som är mest nöjda med lönsamheten i dagsläget och som har högst inkomster. Av de tillfrågade bedömer 76 procent att lönsamheten kommer att vara oförändrad. Flest hästföretag finns enligt undersökningen i Skåne och Västra Götaland, men det är i Stockholms län företagen har störst omsättning. I Blekinge och Norrbotten har lönsamheten ökat mest och det är också där man är mest benägen att utveckla sitt företag. I Örebro län finns den största optimismen inför framtiden men det är även där lönsamhetsutvecklingen det senaste året har ansetts varit sämst. Uppgifterna på länsnivå ska dock tolkas med stor försiktighet på grund av ett litet urval. 16 Grönt entreprenörskap LRF 2011

17 NÄRINGSGREN: HÄSTFÖRETAGANDE 60 Utvecklingsplaner (inom 12 månader), % I undersökningen har nästan hälften sin huvudsakliga verksamhet inom häst. Majoriteten av dessa erbjuder utbildning och/eller har intäkter på över kronor. För dem som arbetar inom hästnäring är skog och växtodling också vanligt. Nästan var fjärde hästföretag med intäkter på mer än kronor, har under det senaste året investerat i stallbyggnader och markanläggningar. Liknande investeringar planeras av 20 procent i undersökningen under kommande år. Det är flest företagare i Uppsala län som under året gjort investeringar i nya stallbyggnader medan det är Västmanlands län som leder planerna på att göra liknande satsningar framåt (26 procent vardera). De som väljer att inte göra investeringar uppger att de i nuläget inte vill utöka, inte tror att det kommer att bli lönsamt eller anger åldersskäl. Många sitter still Under kommande år planerar 60 procent av hästföretagen inte någon utveckling av sina verksamheter. De som har utvecklingsplaner lägger fokus på effektivisering, förbättring av ridleder samt ridbanor och förbättrade marknadsföringsaktiviteter. Det är framförallt kvinnor, yngre, företag med hög omsättning samt de inom utbildning som vill utveckla företaget. Föreställningen att hästföretag drivs enbart av kvinnor stämmer inte. Hälften av de tillfrågade inom hästnäringen uppger att det finns både män och kvinnor med i den operativa ledningen, framförallt bland företagare under 50 år. Inom travverksamheten dominerar männen på samma sätt som i undersökningen Av de tillfrågade hästföretagarna spår 16 procent att de lokala förutsättningarna kommer att förbättras inom en femårsperiod medan 12 procent tror på en försämring. Mest positiva är de i Södermanland och Norrbotten och återigen då de som har verksamhet inom utbildning. Drygt 70 procent tror dock att förutsättningarna kommer att vara oförändrade Effektivisera befintliga verksamheter 15 Förbättra ridleder och träningsbanor 13 Förbättra marknadsföringsaktiviteter 10 Öka antalet stallplatser för uthyrning 7 Öka uppfödningen och försäljningen av hästmaterial 7 Öka ämneskompetensen i företaget 6 Öka samarbetet med andra lantbruk/landsbygdsföretag 5 Öka den affärsmässiga kompetensen i företaget 5 Erbjuda övernattningsmöjligheter 5 Öka kompetensen om marknaden 3 Erbjuda mat och dryck 2 Utöka antalet anställda 1 Annat 7 Tänker mig ingen förändring Hinder att investera i verksamheten, % Vill inte utöka verksamheten 36 Tror inte det är lönsamt 31 Jag är för gammal 23 Arbetsbördan är redan för stor 16 För dyrt att investera 15 Försäljningen är svår 15 Tror inte det finns tillräckligt kundunderlag 14 Har nyligen investerat 12 Brist på kapital 10 Det är osäkert, risken är för stor 8 Bundenheten är för stor 7 Planerar att utveckla längre fram 6 Vill inte anställa personal 5 Tillstånd och regelverk hindrar mig 4 Brist på areal 3 Marknadsföringen är svår 2 Skattesystemet är ett hinder 2 Brist på utbildad personal 1 Annat 9 LRF 2011 Grönt entreprenörskap 17

18 LÄNSVIS RESULTAT: GOTLANDS LÄN 18 Grönt entreprenörskap LRF 2011

19 NÄRINGSGREN: Småskaligt livsmedels FÖRETAGANDE Småskaligt livsmedelsföretagande stor intäktsspridning Antal företag länsvis Varje motsvarar 10 stycken företag som bedriver småskaligt livsmedelsföretagande JÄMTLAND VÄSTERBOTTEN NORRBOTTEN VÄSTER- NORRLAND Småskaligt livsmedels FÖRETAGANDE Med småskaligt livsmedelsföretagande avses i denna undersökning biodling, egen livsmedelsförädling/-produktion, getter, gårdsbutik, gäss, ankor och kalkon, vattenbruk, vilt i hägn samt struts. DALARNA GÄVLEBORG Knappt LRF-medlemmar uppger 2011 att de bedriver drygt verksamheter inom småskaligt livsmedelsföretagande. Egen livsmedelsförädling är den vanligaste verksamheten och därefter kommer biodling. VÄRMLAND UPPSALA VÄSTMANLAND STOCKHOLM ÖREBRO SÖDERMANLAND VÄSTRA GÖTALAND ÖSTERGÖTLAND En jämställd bransch? Drygt hälften av de småskaliga livsmedelsföretagen har både en man och en kvinna i operativ ställning, bara turismverksamheten har högre andel kvinnor och män i ledningen. Mer än vart tredje av företagen drivs av män, vilket är en minskning jämfört med när samma fråga ställdes Högst andel kvinnor finns bland dem som har en gårdsbutik (18 procent) medan högst andel män finns bland dem med vilt i hägn (56 procent). Småskaligt livsmedelsföretagande är den verksamhet som näst efter entreprenad har högst andel företagare med intäkter över 1,5 miljoner kronor Men spridningen av intäkter är stor och drygt två av fem företagare hade kronor eller mindre i intäkt från sitt företagande. Verksamheterna gårdsbutik och egen förädling har de största företagen, där omsätter mer än var tionde över 1,5 miljoner kronor. Biodlarna har lägst intäkter där sju av tio omsätter under kronor. Knappt hälften planerar att utveckla verksamheten under det kommande året, vilket tillsammans med turism gör småskaligt livsmedelsföretagande till verksamheten med störst utvecklingspotential. De som vill öka samarbetet med andra lantbruk och lantbruksföretag är främst de som har verksamhet inom livsmedelsförädling, vilt i hägn eller gårdsbutik. De som arbetar med livsmedelsförädling och/eller har gårdsbutik är dock främst intresserade av marknadsföringsåtgärder. Av dem som har vilt i häng planerar drygt en av fyra att sälja genom nya kanaler. Knappt en av fem av dem som ägnar sig åt livsmedelsförädling planerar att göra en väsentlig investering i tillverkningslokalen under det kommande året. En av tio som har gårdsbutik har planer på att göra en väsentlig investering i en försäljningslokal inom det närmaste året. HALLAND JÖNKÖPING KRONOBERG SKÅNE BLEKINGE KALMAR Verksamheter drivna inom småskaligt livsmedelsföretagande, % Egen livsmedelsförädling /produktion för försäljning 44 Biodling 35 Gårdsbutik 27 Vattenbruk (fisk- och kräftodling mm) 9 Vilt i hägn (mufflon, vildsvin, hjort mm) 7 Gäss, ankor, kalkoner 3 Getter 3 Struts 1 Annat småskaligt livsmedelsföretagande 16 GOTLAND LRF 2011 Grönt entreprenörskap 19

20 NÄRINGSGREN: Småskaligt livsmedels FÖRETAGANDE Utvecklingsplaner (inom 12 månader), % Effektivisera befintliga verksamheter 25 Utveckla nya produkter 19 Sälja genom nya kanaler 15 Förbättra marknadsföringsaktiviteter 14 Öka samarbetet med andra lantbruk/landsbygdsföretag 9 Öka ämneskompetensen i företaget 7 Utöka antalet anställda 4 Öka den affärsmässiga kompetensen i företaget (ex. upprätta affärsplan) 3 Öka kompetensen om marknaden (ex. genom omvärldsbevakning) 2 Annat 5 Tänker mig ingen förändring Hinder att investera i verksamheten, % Jag är för gammal 33 Vill inte utöka verksamheten 28 Arbetsbördan är redan för stor 28 För dyrt att investera 12 Tror inte det är lönsamt 11 Tillstånd och regelverk hindrar mig 11 Har nyligen investerat 10 Planerar att utveckla längre fram 8 Brist på kapital 8 Bundenheten är för stor 6 Det är osäkert, risken är för stor 5 Försäljningen är svår 4 Marknadsföringen är svår 3 Tror inte det finns tillräckligt kundunderlag 2 Skattesystemet är ett hinder 2 Annat 10 Krångliga regler minskar investeringsviljan Av dem som inte vill investera i sitt småskaliga livsmedelsföretagande uppger en knapp tredjedel att de är för gamla. Tillstånd och regelverk ställer till problem för livsmedelsföretagarna och är huvudanledningen för en av tio av dem som avstår från att investera. Regelkrånglet har uppmärksammats av regeringen som genom satsningen Sverige det nya matlandet försöker att lätta på regelverket. En av fem har fått förbättrad lönsamhet det senaste året medan den har försämrats för en dryg tiondel av livsmedelsföretagarna inom de gröna näringarna. 48 procent tycker att lönsamheten är ganska god medan 40 procent tycker att den är ganska dålig. En av tio tycker att lönsamheten är mycket dålig. Lönsamhetsindex (definierat som andelen god lönsamhet minus andelen dålig lönsamhet) är endast 2 procent vilket är högre än hästverksamhet men lägre än entreprenad, energi och turism. Kvinnor drar upp lönsamhet och framtidstro Nästan hälften av de småskaliga livsmedelsföretagen har både en man och en kvinna i operativ ställning. Bara turismverksamheten har högre andel kvinnor och män i ledningen. Mer än var tredje av företagen drivs av män, vilket är en minskning jämfört med när samma fråga ställdes Högst andel kvinnor finns bland dem som har en gårdsbutik (18 procent) medan högst andel män finns bland dem med vilt i hägn (56 procent). De verksamheter som leds av en kvinna är både lönsammare och har en mer positiv syn på lönsamheten framöver. En dryg tredjedel av kvinnorna ansåg att deras lönsamhet hade förbättrats medan en dryg sjättedel av männen tyckte samma sak. Livsmedelsförädling och gårds butik är de områden inom småskaligt livsmedelsföretagande där flest ser en förbättrad lönsamhet. De småskaliga livsmedelsföretagarna är bredvid dem med energioch turismverksamhet de som är mest positiva då de tror att lönsamheten inom ett år kommer att vara bättre. Två av fem tror att lönsamheten kommer att öka. Lika många är positiva i ett femårsperspektiv medan endast 5 procent tror att förutsättningarna för att bedriva verksamhet i deras kommun kommer att vara sämre. Småskaligt livsmedelsföretagande är den verksamhet som mest saknar god kommunal näringslivsservice för att kunna utveckla verksamheten ytterligare, en av sex vill ha bättre näringslivsservice. Särskilt missnöjda med servicen är de som bedriver gårdsbutik. Var fjärde har det småskaliga livsmedelsföretagandet som sin huvudverksamhet. Två tredjedelar av dem som har en gårdsbutik ägnar sig också åt egen förädling medan fyra av tio av de med egen förädling säljer det i egen gårdsbutik. Medelåldern bland dem som ägnar sig åt småskaligt livsmedelsföretagande är hög, drygt 58 år. Bara en av tio är under 40 år medan en av fyra är 66 år eller äldre. 20 Grönt entreprenörskap LRF 2011

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016

REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 REGIONSIFFROR 17 MARS 2016 Lantbruksbarometern 2016: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer