Driftsäkerhet och professionellt underhåll så går du från kostnad till intäkt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftsäkerhet och professionellt underhåll så går du från kostnad till intäkt!"

Transkript

1 Driftsäkerhet och professionellt underhåll så går du från kostnad till intäkt! VD för Underhållsföretagen AB Bo Hägg Nordic Galvanizers 25 okt 07

2 VISION Skapa en kultur med ständiga förbättringar av driftsäkerheten för att väsentligt höja företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

3 MISSION Kontinuerligt stärka underhållsbranschens identitet och status. Verka för att den uppfattas som en egen verksamhetsgren. Klarlägga underhållsaktiviteters starka positiva inverkan på industrins konkurrenskraft, lönsamhet, miljö och resursanvändning. Stimulera kontinuerlig kompetensutveckling och forskning

4 Vad är Underhåll.? Att sälja maskintid med högsta möjliga mervärde till lägsta möjliga fasta och rörliga kostnader

5 Tillståndskontroll: Temperatur Tryck Flöde Ljud Vibrationer Underhåll är Friskvård

6 Globaliseringen medför att konkurrensen hårdnar. I Tyskland: 20-30% av alla haverier beror på dåligt underhåll Hög medelålder och personalreduktioner i underhållsfunktionen Hög teknisk kompetens nödvändig i dagens underhållsarbete

7 TPM-Forum 2007, Düsseldorf Maintenance, Antwerpen Hannover Messe National Forum on Maintenance 2007, P oland Industrial Maintenance 2007, Rotterdam Underhåll april Sv Mässan Göteborg UNDERHÅLLSBRANSCHEN I FOKUS 2007

8 $ SEK Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung)

9 UNDERHÅLL I EUROPA Europa Tyskland Sverige Finland Omsättning Mrd 250 Mrd 20 Mrd 12 Mrd Sysselsatta direkt 10 milj 0,4 Milj 0,2 Milj indirekt 30 Jämförelser i Tyskland: Omsättning Underhållsverksamhet 250 Mrd Byggindustri 130 Elektronik 120 Kemisk Industri 110 Källa: FVI Tyskland (Forum Vision Instandhaltung)

10 Maintenance in Sweden Community Sector Maintenance Costs and Revenue Losses in Billion $ 1$ = SEK 7,50 Direct Indirect Environmental Total Infrastructure 2,8 2 5 Manufacturing Industry ,6 Other Industries 1,6 1,4 3,4 Building and Real Estate Industry 7,5 2,3 12 Private Households 2,6 0,7 3,4 Services 0,2 0,5 1 Total Costs / Revenue Losses 20,7 11,9 4 36,4

11 2006 Okt/Nov

12 Kapacitetsutnyttjande Gruvor & Mineralutvinning Kapacitetsutnyttjande % Tillverkningsindustri 20 Källa: SCB Källa: SCB K1 1991K1 1992K1 1993K1 1994K1 1995K1 1996K1 1997K1 1998K1 1999K1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1

13 % Företag med Driftstörningar år 2000 & 2005 i % av ca 2500 tillfrågade 2000 År 2005 Papper o Massa ALLA Fordonsind Källa: SCB Gruvor och mineralutvinning Livsmedels-, dryckesvaru-, o tobaksind massa-, pappers- o pappersvaruind kemisk ind gummi- o plastvaruind stål- o metallverk ind för metallvaror utom maskiner o apparater maskinind som ej ingår i annan underavd annan elektroind teleproduktind ind för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar ALLA FÖRETAG

14 Av detta lär vi oss att 85% Av svensk verkstadsindustri inte har några driftstörningar!!?? Source: SCB Sweden

15 15 10 Utvecklingen för fordons- Industrins underleverantörer (156 st) % Rörelsemarginal % Avkastning tot. kap. % Försäljning fr föreg år % Antal anställda fr föreg år % Källa: Teknikföretagen

16 VÅR UPPFATTNING: SVENSK INDUSTRI STÅR STILLA ALLTFÖR OFTA HELT I ONÖDAN

17 9 % 40 % 30 % INKÖPSFAS DRIFTSFAS Ref: Ro 100% ckwell Group After Sales Maitenance Lack of performance Installation Purchase Supplier evaluation Design Product Life Cycle Cost

18 Anläggningseffektivitet eller kapacitetsutnyttjande 1 Teoretisk tillgänglig tid 2 3 Planerad produktionstid (skift) Verklig produktionstid Orderbrist Marknadsanpassning 4 5 Operativ tid Netto operativ tid A T Värdeökande operativ tid Verklig produktionstid = OEE Tillgänglighetspåverkande stopp/störningar Tidsåtgång för småstopp och hastighetsreduktioner 6 Värdeökande operativ tid K Tidsåtgång för produktion av felaktiga produkter (kvalitetsfel) Tid

19 Industriandel Medelv. % 64% 50 PPA-rapport ac Möjlig förbättring CTH prof Anders Kinnander 2006 Elektronik Verkstadsindsutri Stål Gruvor 75-80% Realistiskt mål P&P 85% Kraft Raff Tillgängligheten i svensk tillverkningsindustri OEE % Source: Hans Ahlmann LTH 1999

20 SVENSKT NÄRINGSLIV 2004 Nettoomsättning mkr Lönekostnader Bruttovinst Anläggningstillgångar Antal företag OEE 64% OM TILLGÄNGLIGHETEN ÖKAS TILL 85%: Minskning i improduktiva lönekostnader Effektivare användning av tillgångar Minskning av förlorade intäkter Total effektiviseringspotential mkr BRUTTOVINSTPOTENTIAL +116% Maximal Förbättringspotential

21 Orsaken till lönsamhetsproblemet: VERKSTADSINDUSTRI Inde x 1970 = Kapitalintesiteten har stigit: 2004 / 1970 = 4, Kapitalintensitet Arbetade tim m ar År Uppskattad förbättring i tillgänglighet i svensk tillverkningsindustri Tillgängligheten har inte stigit i motsvarande grad: 2004 / 1985 = 1.3 borde vara = 1.7 % year

22 Vad kan vi då göra i vår svenska industri? Utvecklingen och några exempel som belyser den återstående potentialen..

23 ABB SKANSKA SKF SJ ALSTOM SCANIA VOLVO PEAB VATTENFALL STORA ENSO ABB SERVICES SKANSKA SERVICES SKF SERVICE EUROMAINT ZUX DYNAMATE EUROMATION MAINTECH VATTENFALL SERVICE FORTEK 2002

24 ABB ABB SERVICES SKF SCANIA VATTENFALL STORA ENSO DALKIA EUROMAINT COOR MAINTPARTNER ADDICI SKF SERVICE DYNAMATE VATTENFALL SERVICE FORTEK Maintech + fler mindre TGOJ + Euromation Skanska Services + Celero + Fortum Industrial Services + Synerco + Bufab

25 Volvo Car, Skövde, Motortillverkning Mantimmar/motor - 47% MTBF +320% Genomloppstid - 52% Lev.precision inköpt mtrl +75% Hydrauloljeförbrukning - 82% Kapitalomsättning +250% 1/2 ny fabrik

26 LKAB UNDERHÅLLSLYFTET Produktionsstörningar - 37% Tid mellan driftstopp + 100% Tid för driftstopp - 50% Produktionen kunde ökas med ca 15% FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET p g a Underhållslyftet > 300 Mkr

27 VolvoAero

28 VolvoAero til 6

29

30 Kunde: Volvo Aero Norge olvoaero Total utstyrseffektivitet ( OEE ) = 61 % Maskin: 5081 Forest Linè Dato: Måleperiode: % tap til omst/innsp. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 5% tap til ventetid 14 % tap til uts.feil/havari Produsert 70 % av bemannet tid (tilgjengelighet) 3 % tap til pauser/div. Prod.hast. var 87 % av optimal hastighet OEE - Total utstyrseffektivitet 100 % av prod. deler ble godkjent 61 % av maskinens kapasitet ble utnyttet Kommentar. Tap i tilgjengelighet: Utst.feil/havari: Feil med bryter til kalibreringsstasjon. Byttet bryter og monterte gummipute for å dempe slag fra deksel. Brudd på sylinder for verktøyveksler. Overhaling av forhåndsinnstiller. Omstilling /innspenning: Tiden er brukt til oppretting av del inne i maskinen. Krone for palletsentrering er ute av senter. Ventetid: Programmering av del, testing. Vente på server. Pauser/div: Bytte kjølevann. Vente på oppvarming av nytt kjølevann. Tap i ytelse: Småstopp ved feks spon på verktøy. Tap i kvalitet: 0 % Tilgjengelighet Ytelse Kvalitet OEE

31 Kunde: Volvo Aero Norge Total utstyrseffektivitet ( OEE ) = 74 % Maskin: 5081 Forest Linè Dato: Måleperiode: oktober % tap til pauser/div. VolvoAero 3% tap til ventetid 100 % 90 % 80 % 70 % 10 % tap til uts.feil/havari OEE - Total utstyrseffektivitet + 22% Kommentar. Tap i tilgjengelighet: Utst.feil/havari: Oljelekkasje spindelkjøling. Hovedårsak ser ut til å være returfilteret. Ventetid: Vente på prosess/ kval.sikring/ progr. 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Produsert 83 % av bemannet tid (tilgjengelighet) Prod.hast. var 89 % av optimal hastighet 100 % av prod. deler ble godkjent 74 % av maskinens kapasitet ble utnyttet Pauser/div: Bytte kjølevann. Venting på oppvarming av vann. Tap i ytelse: Ikke spesifiserte småstopp. Tap i kvalitet: 0 % Tilgjengelighet Ytelse Kvalitet OEE

32 Modernt underhåll = High tech business Specialverktyg Datorbaserade underhållssystem Tillståndskontroll produkter, signalanalys, system, kommunikation Expertsystem

33

34 Typ A Flygindustri 4% - Marin 3% Mera rubrik Typ D Flygindustri 11% - Marin6% Sannolikhet För haveri Typ B Flygindustri 2% - Marin 17% Typ C Flygindustri 5% - Marin 3% Typ E Flygindustri 14% -Marin 42% Detta är utsikten från Brahehus En bondgård nedanför Och Vättern bakom Typ F Flygindustri 68% -Marin 29% Tid Åldersrelaterade Flygindustri 11% - Marin 23% Godtyckliga Flygindustri 89% - Marin 77% Typiska haverimönster

35 Sensor design Temperature measured with SAW (surface acoustic wave) technology Signal conversion unit Rotating sensor & antenna Stationary antenna WÄRTSILÄ

36 Communication design CAN TCP/IP Gateway WÄRTSILÄ

37 Ring upp din motor WÄRTSILÄ

38 Det Norske Veritas Tillståndskontroll i Underhållsarbetet

39 Underhåll är en investering MÅL Ökade intäkter Effektivare produktion Högre tillgänglighet Bättre resultat Bättre likviditet Trygg anställning Nöjda aktieägare Stärkt balansräkning Ökad livsläng hos anläggningen EAM = Enterprise Asset Management RM = Risk Management

40 TÄNK DIAGONALT HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET VÄRDE FÖR Total effektivitet KUNDEN NYTTA I FÖR- HÅLLANDE TILL PRIS 6 GÖRA RÄTTA 36 SAKER LÅG LÅG HÖG INRE EFFEKTIVITET PRODUKTIVITET eller PRODUKTER / RESURSINSATS GÖRA SAKER RÄTT (INRE EFF) X (YTTRE EFF) = (TOTAL EFFEKTIVITET) OH: Ek-eff EFFMATRS.DOC Källa: Hans Ahlmann EFFEKTIVITETSMATRISEN

41 HÄVSTÅNGSEFFEKTER I DRIFTSÄKERHETSARBETET ROA = ( V / S ) x ( S / A ) = V / A ROA = Return On Assets V = Vinst S = Försäljning A = Anläggningstillgångar ROA 2% ROA 4% 30 ROA 6% ROA 8% Vinst V/S % ROA 10% ROA 12% ROA 14% ROA 8% Vinst 6-8.6% S / A ,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 Hävstångseffekt ROA = 14 % ROA 16% ROA 18% ROA 20% Kapitalomsättningshastighet S/A

42 INTÄKT TÄCKNINGS- BIDRAG SÄR- KOSTNADER SAM- KOSTNADER RESULTAT AVKASTNING OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR TOTALA TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR DUPONT - modellen

43 Teoretisk produktion Utlagd produktionstid/år tim Max. produktion/tim 30 st TAK-faktor st Tillgänglighet 81,3 % Anläggningsutbyte 73,6 % 57,50 % Kvalitetsutbyte 96,1 % Verklig produktion Pris/prod enhet 1 820,00 kr st INTÄKT TÄCKNINGS- BIDRAG Direkta underhållskostnader Direkta lönekostnader Övriga direkta kostnader Material kr kr kr kr SÄR- KOSTNADER Gemensam underhållskostnad Övriga samkostnader kr kr SAM- KOSTNADER RESULTAT AVKASTNING Kassa, Bank kr variabel indata Kundfordringar kr Underhållsförråd kr faktor med stor effekt PIA kr Produktionslager kr Fastigheter Maskiner/inventarier kr kr OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR TOTALA TILLGÅNGAR ,7% UTGÅNGSLÄGE OEE=57,5%

44 Teoretisk produktion tionstid/år tim duktion/tim 30 st OEE faktor st gänglighet 90 % ingsutbyte 73,6 % 63,66 % litetsutbyte 96,1 % Verklig produktion prod enhet 1 820,00 kr st INTÄKT TÄCKNINGS- BIDRAG Direkta uh-kostnader Direkta lönekostnader Övriga direkta löner Material kr kr kr kr Gemensam uh-kostnad Övriga samkostnader kr kr AVKASTNING Kassa, Bank kr l indata Kundfodringar kr Uh-förråd kr PIA kr Produktionslager kr Buildings Machinery/Equipment kr kr RESULTAT SÄR- KOSTNADER SAM- KOSTNADER OMSÄTTNINGS- TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAT OEE +10,7% PRODUKTION oförändrad TOTALA TILLGÅNGAR ,3% + 28%

45 Teoretisk produktion Utlagd produktionstid/år tim Max. produktion/tim 30 st TAK-faktor st Tillgänglighet 90 % Anläggningsutbyte 73,6 % 63,66 % Kvalitetsutbyte 96,1 % Verklig produktion Pris/prod enhet 1 820,00 kr st INTÄKT TÄCKNINGS- BIDRAG Direkta underhållskostnader Direkta lönekostnader Övriga direkta kostnader Material kr kr kr kr SÄR- KOSTNADER Gemensam underhållskostnad Övriga samkostnader kr kr SAM- KOSTNADER RESULTAT AVKASTNING Kassa, Bank kr variabel indata Kundfordringar kr Underhållsförråd kr faktor med stor effekt PIA kr Produktionslager kr Fastigheter Maskiner/inventarier kr kr OMSÄTTNINGS TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGS TILLGÅNGAR TOTALA TILLGÅNGAR ,6% + 68% OEE +10,7% PRODUKTION +10,7%

46 Traditionellt: Parallellproduktion FRÄSNING A1 A2 A3 A4 SVARVNING B1 B2 B3 B4 SLIPNING C1 C2 C3 C4 FASNING D1 D2 D3 D4 PIA PIA PIA Vid godtycklig tidpunkt går endast 75% av maskinerna TOTAL TILLGÄNGLIGHET = 75%

47 Idag: Lean Production Råmaterial Färdig produkt B A D C CELL 1 CELL 4 C D A B B A D C CELL 2 CELL 3 C D A B TOTAL UTNYTTJANDEGRAD 0.75 x 0.75 x 0.75 x %

48 Idag: Lean Production Råmaterial Färdig produkt B A D C CELL 1 CELL 4 C D A B B A D C CELL 2 CELL 3 C D A B Kapacitet 0,75A x 0,75B x 0,75C x 0,75D TOTAL TILLGÄNGLIGHET = 32%

49 Har produktutvecklingen gått för långt? 2 exempel: Samma prestanda förr nu Växellåda 2600 kg 600 kg -77% Rullningslager 230 kg 80 kg -65% Men vad händer med Underhållsmässigheten? PRODUKTUTVECKLINGEN= f(prestanda, Kostnad & Underhållsmässighet)

50 Är nya maskiner driftsäkra? Av ca. 95 st. nya verktygsmaskiner som Scania / DynaMate AB kontrollerade på kundernas uppdrag fram till (dec. 2005), och oberoende av tillverkare, var endast 9 st. godkända enligt internationell standard och enligt vad tillverkaren utlovat

51 Är nya maskiner driftsäkra? Volvo Cars Torslanda: Modernisering av produktionsline investering i ökad robotisering Uppnådd Teknisk tillgänglighet = 87% MÅL 97% Icke uppnått mål: Extra personalbehov = 200

52 SAMMANFATTNING: TÄNK LÅNGSIKTIGT TÄNK DIAGONALT underhåll = investering GÖR SÅ LITE UNDERHÅLL SOM MÖJLIGT

53 Det finns bara ett giltigt stopp för en produktionsanläggning! BRIST PÅ KUNDER Alla andra stopp är slöseri

54 UNDERHÅLL och LÖNSAMHET

55 Produktionsstrategi Idag Alt. 1 Alt. 2 Kostnad OEE 50% Kapacitet: motorer/år OEE 50 % Kapacitet: motorer/år Kostnad: 900 miljoner kr. OEE 75% Kapacitet: motorer/år Kostnad: 50 miljoner kr.

56 Ta ck för uppmärksamhet en

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Underhåll och driftsekonomi Jernkontorets utbildningspaket del 5 Detta kapitel i Jernkontorets utbildningspaket bygger på ABB Handbok Industri och har

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders

Läs mer

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet

Underhåll. framtiden inom underhåll. Alla utställare på Underhåll 2012. Personliga möten bygger förtroenden. Så arbetar SKF med hållbarhet Branschnytt Personliga möten bygger förtroenden Konferens Mark Levengood till Nordic Maint- World Congress Hållbar tillverkning Så arbetar SKF med hållbarhet Öppettider Tisdag Torsdag 9.00 17.00 Fredag

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK

Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK. Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK ÅRSREDOVISNING 2000 ÅRET I SAMMANDRAG Året i sammandrag 2 Året i sammandrag 3 Novotek i korthet 4 VD har ordet 6 Datasystem i industrin 8 Novoteks verksamhet 11 Exempel på kunder och projekt 16 Historik

Läs mer

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle

Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance. Main title Subtitle Main title Subtitle Master of Science Thesis [in the Master Degree Programme, xxx xxx] Nyckeltal För Förebyggande Underhåll Key Performance Measurements For Preventive Maintenance Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat SKF Care Årsredovisning 2011 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat 4 Vd har ordet 8 Förvaltningsberättelse Nyckeldata 2011 2010 Försäljning, Mkr 66 216 61 029 Rörelseresultat, Mkr 9 612 8 452

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Bokslutskommuniké Västerås, 11 februari 2014 SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM

UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Författare: Ulrika Svensson EXAMENSARBETE 2006 MASKINTEKNIK UTVÄRDERING OCH IMPLEMENTERING AV UNDERHÅLLSSYSTEM Evaluation and implementation of a Maintenance

Läs mer

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser

Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Proaktivt underhåll - Från brandkårsutryckning till planerade underhållsinsatser Sašo Karanfilovski Magnus Andersson ii

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse

Innehåll. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Verksamhetsberättelse Seco Tools Årsredovisning 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Koncernchefen har ordet 1 Affärsidé, vision, strategier och mål 4 Seco Tools-aktien 6 Verksamhet 8 Produkter och tjänster 10 Marknadsöversikt

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR

ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR ÅRSREDOVISNING 2013 INNOVATIVA MÄNNISKOR Innehåll Ordförande har ordet 4 Viktiga händelser 2013 6 VD har ordet 8 Prevas identitet 10 Våra styrkor 14 Marknad och försäljning 16 Medarbetare 20 Affärsområde

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer

Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer Underlagsrapport Näringslivets syn på infrastruktur och transportsystem En sammanställning baserad på elva kvalitativa intervjuer GCI Göteborg, maj 2007 Bakgrund Västra Götalandsregionen har fått ett utökat

Läs mer

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig!

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig! Underhållscirkeln en del av vår Mötesplats Underhållscirkeln arrangeras en gång i månaden och har teman på teknik, ekonomi eller verksamhet på agendan. Bifogat finner du artiklar om de träffar vi hittills

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer