C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel"

Transkript

1 ÖVNINGSDUGGA DELKURS 1 Question 1 / 25 Vilket begrepp används för att speciellt beskriva läkemedels effekter på organismen? A) Farmakologi B) Farmaci C) Farmakodynamik D) Farmakokinetik E) Farmakognosi Question 2 / 25 Vilket av följande påståenden är FELAKTIGT? A) Läkemedel kan ges till människor B) Läkemedel kan ges till djur C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel Question 3 / 25 Vilket av följande alternativ utgör exempel på s k "generiskt namn"? A) Neurosedyn B) ftalimidoglutaramid C) talidomid D) teratogen E) Läkemedelsverket 1

2 Question 4 / 25 Vilket av följande alternativ beskriver INTE farmaka? A) FASS B) FASS VET C) FYSS D) AKADEMI-FASS E) PATIENT-FASS Question 5 / 25 Vilken instans handlägger anmälningar om missförhållanden inom sjukvården? A) LIF B) Apoteket AB C) Läkemedelsverket D) RUFI E) HSAN Question 6 / 25 Hur admiinstreras ett peroralt (p.o.) läkemedel? A) Via hårbotten B) Via hörselgången C) Via munnen D) Via ändtarmsöppningen E) Via armhålan 2

3 Question 7 / 25 Vid vilket av följande alternativ vårdas en patient inneliggande på sjukhus? A) Öppen vård B) Sluten vård C) Hembesöksvård D) Poliklinisk vård E) Ambulant vård Question 8 / 25 Vilket av följande ämnen använd INTE som läkemedel? A) ASA B) LSD C) Kinin D) Insulin E) Morfin Question 9 / 25 Vilket av följande alternativ är INTE en klinisk specialitet? A) Gynekologi B) Geriatrik C) Anestesiologi D) Anatomi E) Onkologi 3

4 Question 10 / 25 Vad betyder förkortningen TVBL? A) Tillverkningsbolagslicens B) Traditionella växtbaserade läkemedel C) Terapeutiskt verksamma beroendeframkallande läkemedel D) Tredje världens behov av läkemedel E) Tills vidare behandling inom landstinget Question 11 / 25 Läkemedel tillverkade vid sjukhusapotek och vid Apotekets produktionsenheter, för viss patient, viss sjukvårdsinrättning, visst djur eller visst djurslag när lkm eller licensmedel saknas med önskad substans, styrka eller beredningsform mm kallas: A) Extraterapeutika B) Extempore C) Exogena farmaka D) Extrakt E) Exkretionsprodukter Question 12 / 25 Vilka läkemedel omfattas av läkemedelsförmånen? A) Receptfria lkm för rökavvänjning B) Vissa utvärtes lkm C) Subventionerade lkm D) Naturläkemedel E) Produkter vars pris inte fastställts av TLV 4

5 Question 13 / 25 Vad innebär det s k högkostnadsskyddet? A) Maxkostnad 180 Kr för en månadsperiod B) Maxkostnad Kr för en 12-månadersperiod C) Maxkostnad 12 Kr för en 18-timmarsperiod D) Maxkostnad Kr för en 120-dagarsperiod E) Minkostnad Kr för en 12-månadersperiod Question 14 / 25 Vad FÅR ordineras/förskrivas på recept? A) Teknisk sprit till enskild person B) Teknisk sprit till MC-klubb för motorrengöring C) Läkemedel till sjuksköterska för behandling vid behov av skolklass D) Läkemedel till enskilt djur med angivande av djurets namn som receptmottagare E) Teknisk sprit till apotekarkurs för konsumtion i samband med kursfest Question 15 / 25 I vilket moment av läkemedelsutveckling användes in vitro-studier? A) Prekliniska tester B) Fas 1 C) Fas 2 D) Fas 3 E) Fas 4 5

6 Question 16 / 25 I vilken fas av kliniska läkemedelsprövningar används stora patientgrupper med placebogrupper etc? A) Fas 0 B) Fas 1 C) Fas 2 D) Fas 3 E) Fas 4 Question 17 / 25 Vilken är en välkänd och studerad miljöeffekt av läkemedel? A) Uppvärmning av atmosfären B) Hormonpåverkan på fiskar (feminisering) C) Maskulinisering av tävlingscyklister D) Spontanaborter hos betande får E) Manodepressiv sjukdom hos akademiker Question 18 / 25 Vad är (generellt sett) en MINDRE TROLIG reell och eftersträvad verkningsmekanism för ett aktivt använt läkemedel? A) Receptorstimulering B) Enzyminhibition C) Receptorblockad D) Nocebo E) ph-påverkan 6

7 Question 19 / 25 Vad kallas den maximala effekten som - oavsett dos - kan uppnås för ett visst lkm? A) Potens B) Tolerans C) EC50 D) LD50 E) Efficacy Question 20 / 25 Vilken form antar vanligen grafen i ett en s k dos-responskurva med logaritmerad koncentrationsskala på x-axeln? A) Bifasisk B) Sigmoid C) Linjär D) Hyperbol E) Cirkulär Question 21 / 25 Vilket av följande alternativ utgör exempel på en vanlig s k second messenger? A) CYP 450 B) EDQM C) camp D) Albumin E) ATC 7

8 Question 22 / 25 Hur benämnes det fördelningsrum där lkm utövar sin biologiska effekt? A) Biosfär B) Biotop C) Biofas D) Biograf E) Biolog Question 23 / mg av ett läkemedel ges upprepat med ett doseringsintervall av 3 timmar. Halveringstiden för läkemedlet är 5.5 timme. När medlet tas i högre dos, anges halveringstiden i FASS till timmar. Ange felaktigt alternativ för följande påståenden, när patienten på eget bevåg börjar inta 1000mg av läkemedlet varannan timme: A) Läkemedlets plasmakoncentration vid steady state kommer att höjas B) läkemedlets elimination övergår vid dosändringen från 1:a till 0:e ordningens kinetik C) Det föreligger ingen risk för att läkemedlet ska ackumuleras i kroppen vid bibehållet doseringsintervall D) Risk för flera och mera påtagliga biverkningar föreligger E) Jämviktskoncentration ("steady state"-koncentration) uppnåddes, när läkemedlet första gången intogs av patienten, efter cirka 20 timmar 8

9 Question 24 / 25 I vilken graviditetsklassificering har ett läkemedel kunnat kopplas till säkerställda primärt teratogena effekter? A) A B) B C) B:1 D) C E) D Question 25 / 25 Läkemedlen A och B lyckas vid givna koncentrationer i separata in vitro-experiment slå ut 7 miljoner och 11 mijoner tumörceller respektive. Då ämnena ges tillsammans under likartade experimentförhållanden dör 34 mijoner tumörceller. Vad är detta exempel på? A) Additiv effekt B) Synergistisk effekt C) Antagonistisk effekt D) Displacement E) Takyfylaxi 9

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

2013-01-08. Farmakologi SJSD11. Program. Farmakologi. Allmänt om läkemedel och administrationsvägar. Farmakokinetik och farmakodynamik

2013-01-08. Farmakologi SJSD11. Program. Farmakologi. Allmänt om läkemedel och administrationsvägar. Farmakokinetik och farmakodynamik Farmakologi SJSD11 REBECCA GAGNEMO PERSSON Program Allmänt om läkemedel och administrationsvägar Farmakokinetik och farmakodynamik Läkemedelsinteraktioner och biverkningar Farmakologi Läran om hur levande

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel.

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel. Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 6 december 2012 sid 18 Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014

Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Läkemedelshantering i Sörmland 2013 Reviderat juni 2014 Innehållförteckning Förord... 5 1 ANSVAR... 7 1.1 DEFINITIONER... 7 1.2 EGENVÅRD DEN ENSKILDES EGET ANSVAR... 7 1.3 ÖVERGRIPANDE ANSVAR... 8 1.3.1

Läs mer

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 73-87 Tid: 2015-06-22, kl 08:30-09:30 Plats: 79 RJL 2015/ 1106 Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Slutrapport om receptbelagda läkemedel

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel Planeringsenheten Läkemedelssektionen TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-03-25 Diarienummer 150097 Landstingsstyrelsen Yttrande över Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska

Läs mer

Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket

Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket Jämförelse av interaktionsmodulerna i EES och SFINX Rapport från Läkemedelsverket 2011-06-14 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder.

Åtgärder vid Källan. Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder. Åtgärder vid Källan Hantering av läkemedel inom Stockholm Vattens upptagningsområde lägesbeskrivning och förslag till åtgärder Rapport nr 8-2009 Bernt Wistrand Åtgärder vid källan Hantering av läkemedel

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid diabetes

Genomgången av läkemedel vid diabetes D I A B ET E S Genomgången av läkemedel vid diabetes En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare, Björn Södergård Hälsoekonom, Mikael Moutakis Jurist, Anna Märta Stenberg TLV:s beslut i genomgången

Läs mer

Sjukskrivna. vanebildande läkemedel ANALYSERAR 2003:13

Sjukskrivna. vanebildande läkemedel ANALYSERAR 2003:13 ANALYSERAR 2003:13 Sjukskrivna & vanebildande läkemedel Användning och beroende av centralt verkande smärtstillande, sömn- och lugnande medel bland sjukskrivna I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002

Prövningen. Ordföranden har ordet. Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Dec 2002 Prövningen I detta nummer bl.a.: Ordföranden har ordet Infodag för medicinjournalister Vad skall stå i patientjournalen Från Fas I till Proof of concept Frågor och svar Informationsblad från Föreningen

Läs mer