Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2013-11-27 (om inget annat datum anges nedan)"

Transkript

1 Datum Meddelande 12/20 /2013 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m (om inget annat datum anges nedan) Till våra kunder (för kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Närhälsan Skaraborg se Meddelande 13/2013) Ändrade öppettider för PUNKTIONSMOTTAGNINGEN Cytologen Från och med november 2013 kommer cytologimottagningen att ha nya öppettider: Klockan Klockan Vi önskar att ni ringer före och bokar tid. Meddela patientens personnummer och namn. Punktion kan som regel utföras samma dag under ovan angivna tider. Telefon: Personalen Punktionsmottagningen Erica Pettersson Driftchef Patologi

2 Celiaki-serologi Vid serologisk diagnostik och uppföljning av celiaki, glutenintolerans, är antikroppar av IgAtyp mot transglutaminas rekommenderad förstahandsanalys. Ett negativt testresultat har ett mycket högt negativt prediktivt värde (NPV), d.v.s. utesluter med stor sannolikhet celiaki, och ett klart förhöjt testresultat (> 10 ggr gränsvärdet) talar starkt för diagnosen. Antikroppar av IgA-typ mot gliadin har ifrågasatts alltmer som serologisk markör vid celiaki, vissa har dock ansett att analysen kan vara av värde tillsammans med antikroppar mot transglutaminas vid diagnostik av småbarn (< 2 år). Nya riktlinjer framtagna av Svensk Klinisk Immunologisk Förening i samarbete med Svenska barnläkarföreningen och vuxengastroenterologernas celiakigrupp rekommenderar att antikroppar mot gliadin p.g.a. sin låga specificitet inte skall ingå i analyssortimentet oavsett patientålder vid serologisk diagnostik av celiaki. Unilabs följer denna rekommendation och fr.o.m. 1 december 2013 ingår analys av antikroppar mot gliadin inte längre i analyssortimentet. För mer information och klicka på Riktlinjer. Karl Berggren Överläkare Laboratoriemedicin Mutationsanalys JAK2 V617F Unilabs kan nu erbjuda mutationsanalys av JAK2 V617F vid utredning och diagnostik av myeloproliferativa sjukdomar (MPS). Mutationen Val617Phe (V617F) i genen för Janustyrosinkinas 2 (JAK2) i granulocyter förekommer hos absoluta flertalet av patienter med polycytemia vera och hos ca hälften av patienter med essentiell trombocytemi eller primär myelofibros. Mutationen kan sällsynt ses även vid ett antal andra hematologiska sjukdomar, dock aldrig hos patienter med KML. Unilabs kan även utföra en utvidgad mutationsanalys innefattande de sällsynta mutationerna i JAK2 exon12 och MPL W515L, vilka kan vara av intresse i enstaka fall som är negativa för JAK2 V617F. För mer information se Karl Berggren Överläkare Laboratoriemedicin

3 Mutationsanalys BRAF Unilabs kan nu erbjuda mutationsanalys av BRAF från vävnadssnitt av paraffininbäddat tumörmaterial. Mutationsstatus hos BRAF är viktigt att veta inför behandling med BRAFhämmare, aktuellt bland annat vid diagnosen malignt melanom. För mer information om terapistyrande analyser se Unilabs Medicinska artikel Terapistyrande analyser av tumörvävnader en kombination av morfologisk diagnostik och molekylärbiologiska tekniker. Christer Kjellström Medicinsk chef Patologi S-Etanol Vid vårt laboratorium i Skövde analyseras panelen S-Alkoholer i vilken ingår etanol, metanol, isopropranol och aceton. Vi kan nu även erbjuda S-Etanol som separat beställningsbar analys. För mer information se och sök på etanol. Karl Berggren Överläkare Laboratoriemedicin Vikten av att ange rätt provtagningsdatum och -tid Vissa prover behöver tas om hand eller analyseras inom en viss tid, annars blir resultaten inte tillförlitliga eller provet blir olämpligt för analys. Vid avsaknad av tidsangivelse har personalen på laboratoriet ingen möjlighet att upptäcka gamla/olämpliga prov vilket kan äventyra patientsäkerheten. Provtagningstiden är dessutom viktig för korrekt bedömning av vissa analyser (med hänsyn till dygnsvariation, hållbarhet mm.) Barbara Usener Överläkare Laboratoriemedicin

4 Detektion av Legionella DNA i nedre luftvägsprover med PCR-teknik Infektion med Legionella är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom, vilket ofta kallas för legionärssjuka. Den ger pneumoni med i regel utbredda lunginfiltrat och påverkat allmäntillstånd. Förutom hosta, hög feber och magtarmpåverkan ses ofta CNS symtom såsom huvudvärk och t.o.m. encephalopati. Pontiac-feber orsakas också av Legionella bakterier men pneumoni förekommer inte och sjukdomen är självläkande efter en veckas influensa-liknande symtom. Fynd av Legionella är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen. PCR-analys för påvisande av Legionella pneumophila i sputum och övriga nedre luftvägsprov har tidigare utförts på externt laboratorium. Från och med november 2013 kommer analysen Legionella DNA att utföras på molekylärbiologen i Skövde. PCR och/eller odling från nedre luftvägsprov och antigenpåvisning i urin kombinerat ger bäst diagnostik i akut skede, medan serologi kan komplettera diagnostiken i efterhand (med akut- och konvalescensprov). PCR-analysen är känsligare än odling och detekterar fler legionella-arter. Antigenpåvisning i urin påvisar endast Legionella pneumophila serogrupp 1, som dock svarar för huvuddelen av Legionellainfektionerna. På nedre luftvägsprov utförs PCR när Legionella DNA efterfrågas. Provtyper som kan analyseras är sputum, BAL, bronksköljvätska och trakealsekret. Med PCR-analysen detekteras dels alla kliniskt förekommande Legionella-arter utan artangivelse, dels specifikt arten Legionella pneumophila (samtliga serogrupper). Metoden medför ingen ändring av provtagningen. Prover där Legionella DNA påvisats kommer att odlas på externt laboratorium. Legionella antigen i urin kommer som tidigare att utföras dagtid under veckans alla dagar. Vid beställning på den Mikrobiologiska remissen markeras provtyp under Nedre luftvägar, markera analys Legionella DNA. Prover analyseras dagligen (mån-fre). Svarstid 1-2 dagar. Svarsrutin för den nya analysen: Legionella pneumophila PÅVISAD Legionella-art PÅVISAD, dock ej Legionella pneumophila Legionella ej påvisad För ytterligare information, se Legionella pneumophila DNA (legionärssjuka, nedre luftvägar, sputum, BAL, PCR) Berndt Claesson Medicinskt ansvarig läkare

5 Kundtjänst informerar Vid posttransport av laboratorieprover på helger För postförsändelser på helger önskas att datum för skickning stämplas/skrivs på transportkuverten. Detta för att säkerställa en säker transportkedja. PK-brevet är en kommunikation mellan patient och AK-mottagning PK-brevet, med information om dosering och tid för nästa provtagning, ska skickas direkt till patientens AK-mottagning. PK-brev ska aldrig skickas till Unilabs tillsammans med rör och remiss. När detta sker finns det risk för att PK-brevet inte uppmärksammas och därför inte vidarebefordras till AKmottagningen. Två nya medicinska artiklar från Unilabs Två nya medicinska artiklar finns nu utgivna på vår hemsida, gällande: Terapistyrande analyser av tumörvävnader en kombination av morfologisk diagnostik och molekylärbiologiska tekniker Laboratoriediagnostik vid Alzheimers sjukdom Ovanstående medicinska artiklar bifogas detta meddelandeutskick. Dessa och övriga utgivna medicinska artiklar finns att läsa på följande direktlänk: /Om-Unilabs/Publikationer/Nya-in-manu/ Vid beställning av provtagningsmateriel hos Mediq Nedanstående två artiklar har utgått som laboratoriematerial: Art nr Provtagningsburk (plast) med 4% formaldehydlösning 25 ml (burk 60 ml) Art nr Transporthylsa/skruvlock 28x176 mm

6 Vid beställning av provtagningsmateriel hos Mediq Nedanstående två artiklar finns nu även att beställa i styckeförpackningar, se artikelnummer nedan: Art nr Provtagningsset, PCR cervix och vaginalsekret för Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Mycoplasma genitalium /STYCK Art nr Provtagningsset, PCR urin för Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae / Mycoplasma genitalium /STYCK Provtagningsmaterial för droganalyser beställs, från och med nu, direkt ifrån vår materialleverantör Mediq. Observera att vid beställning av provtagningsmaterial för droganalyser så beställs nu kit, remiss och provpåse var och en för sig. Se artikelnummer nedan, gällande för: Provtagning för droganalys, arbetsplats Art nr Drogtestkit för droganalyser i urin, 1st/förpackning Art nr Provpåse Sörmland A5 drogprover, UN 3373 Art nr Remiss - Droganalysremiss, arbetsplats Provtagning för droganalys, missbruk Art nr Drogtestkit för droganalyser i urin, 1st/förpackning Art nr Provpåse Sörmland, UN 3373 Art nr Remiss - Droganalysremiss, missbruk Art nr Blåfärg Alphazurine A 10 ml/rör Kundtjänst Tfn

7 eswab Efter införandet av eswab för all pinnprovtagning för mikrobiologiska analyser fr.o.m. 1 oktober vill vi påminna om följande: Ett eswab-rör räcker till flera olika analyser så länge det är samma provlokalisation. På t.ex. ett faecesprov går det att samtidigt beställa faeces rutinodling, EHEC, C. difficile, calici-, adeno- och rotavirus. Häll ej ur vätskan som är i eswab-röret. Det är från vätskan vi odlar eller kör PCRanalys. Pinnen ska ej fuktas innan provtagning. En torr pinne tar upp provmaterialet bättre. När faeces ska tillsättas i eswab-röret, tag endast den mängd som toppen av pinnen (den flockade topsen) får med sig. Observera att den mikrobiologiska remissen ännu inte har hunnit ändras trots bytet av provtagningsmaterial. Följande analyser är som tidigare: För Helicobacter antigen i faeces används Provtagningsrör med sked, för faeces (utan tillsats). För Cystor/maskägg används Provtagningsrör med sked, för faeces (med tillsats). För Dermatofytodling och PCR används Sterilt plaströr med skruvlock. För klamydia, gonorré och M. genitalium DNA används PCR-rör (Cobas), d.v.s. Provtagningsset, PCR urin alternativt Provtagningsset, PCR cervix och vaginalsekret. För urinodling används Sterilt plaströr med skruvlock (gult skruvlock för urin). Malin Svensson Funktionsansvarig kund & marknad Molekylärbiologen Sofie Andersson Funktionsansvarig kund & marknad Bakteriologen

8 All pinnprovtagning för mikrobiologiska analyser (både odling/pcr) ska fr.o.m. 1/10 endast utföras med flytande transportmedium enligt nedan: 1. Provtagningsset, universellt eswab (rosa kork) Innehåller en styv flockad pinne med reguljär lite större topp, för provtagning från lättåtkomliga ytor t.ex. för näsa, sår, faeces, svalg, cervix och blåsbottenskrap, Mediqs artikelnr: Provtagningsset, universellt eswab (blå kork) Alternativ 1 innehåller en tunnare, mjuk flockad böjlig pinne med liten topp, för nasofarynx, Mediqs artikelnr: Alternativ 2 innehåller en mjuk, flockad böjlig pinne med minitop, för pediatrisk provtagning, Mediqs artikelnr: Provtagningsset, universellt eswab (orange kork) Innehåller en styv, flockad pinne med smal topp för t.ex. urethra, Mediqs artikelnr: Instruktioner för flytande transportmedium skickas med vid beställning av det nya materialet från materialleverantören. Se mer information för provtagning avseende specifika analyser på Det nya provtagningsmaterialet medför ingen förändring avseende förvaring och transport av tagna prover. Vid frågor angående provtagning, kontakta Unilabs Kundtjänst tfn eller

9 Meddelande till systemansvarig för journalsystem Följande ska ändras i analyskatalog (om inget annat datum finns i textinfo om analysen) (om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande): Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med pappersremiss (även PMO) Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Mikrobiologi (åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal III Underhåll) Analys/profil Analyskod (Extern kod) Beställningsbar 1 Legionella DNA Sputum 3039 JA Legionella DNA Övrigt 3040 JA 1 Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom. Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Skövde Kemi Serologi (åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal III Underhåll) Analys/profil Analyskod (Extern kod) Beställningsbar 1 B-JAK2 V617Fmutation BJAK2617 ja B-JAK2 ex12 mutation BJAK2X12 ja S-Etanol SETA ja B-MPL W515L mutation BMPL515 ja 1 Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom. Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Skövde Kemi Serologi Analys/profil S-Gliadin-ak IgA S-Gliadin-ak IgG Analyskod (Extern kod) SGLIAAKA, NPU08945 SGLIAAKG, NPU08944 Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns att hämta på (CGM Användarforum).

10 Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III och PeLO Samma som ovan men analyskatalogen för PeLO behöver bytas ut av er IT-support. Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med pappersremiss Analys/profil Analyskod B-JAK2 V617Fmutation BJAK2617 B-JAK2 ex12 mutation BJAK2X12 S-Etanol SETA B-MPL W515L mutation BMPL515 Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med eremiss Analys/profil Analyskod B-JAK2 V617Fmutation BJAK2617 B-JAK2 ex12 mutation BJAK2X12 S-Etanol SETA B-MPL W515L mutation BMPL515 Till avdelningar/mottagningar som använder Melior journalsystem Analys/profil Analyskod B-JAK2 V617Fmutation CAP10528 B-JAK2 ex12 mutation CAP10529 S-Etanol NPU01992 B-MPL W515L mutation CAP10530 Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år 2014 är: Onsdag 19 februari Onsdag 2 april Onsdag 11 juni Onsdag 24 september Onsdag 26 november Frågor angående analyskataloger ställs till: Central systemförvaltningsorganisation Unilabs

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr

2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 1, februari 2015 Innehåll: 2 Biobanken - VIP-prov i blå Sofiabox till Biobanken norr 3-4 Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin - Antikroppar mot Beta-2-glykoprotein-1

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Legionella - Handläggarstöd

Legionella - Handläggarstöd 1(6) Legionella - Handläggarstöd Allmänt om legionella Legionella är namnet på en familj av bakterier som förekommer naturligt i mark och vatten. Det är genom vattnet som bakterierna kommer in i våra vattensystem.

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014

Landstinget Dalarna 1(6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 8 DECEMBER 2014 Landstinget Dalarna 1(6) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping

RAF projekt Enkät Blododlingar. Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping RAF projekt Enkät Blododlingar Anna Åkerlund ST-läkare, Klinisk mikrobiologi, Linköping Enkäten Google-enkät Fördelar: Gratis. Relativt lätt att göra. Sammanställer. Nackdelar: Kräver tillgång till Gmail.

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av Sektorsråd x och/eller

Läs mer

Biobankslagen. och landstingens gemensamma hantering av information och samtycke

Biobankslagen. och landstingens gemensamma hantering av information och samtycke Biobankslagen och landstingens gemensamma hantering av information och En introduktion för dig som har i uppgift att informera medarbetare och kollegor om de nya rutinerna Landstingens Biobanksprojekt

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 5:e reviderade upplagan STI-kompendium 2009 för läkarstuderande 5:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Augusti 2009 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING Information till ansökan, se bilaga och Vägledningar (www.epn.se) Till Regionala etikprövningsnämnden i: Stockholm, Karolinska Institutet Den regionala

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan

STI-kompendium. för läkarstuderande. 6:e reviderade upplagan STI-kompendium 2012 för läkarstuderande 6:e reviderade upplagan Kompendium i STI och hiv för läkarstuderande Förord Juni 2012 Sektionen för venereologi inom SSDV Svenska Sällskapet för Dermatologi och

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning

Provtagningsanvisning för Ögonsekret odling. Avgränsning/Bakgrund. Provtagning Sidan 1 av 5 Avgränsning/Bakgrund Här beskrivs provtagning för allmän bakteriologisk frågeställning vid konjunktivit, keratit eller endoftalmit. För odling avseende gonokocker krävs att detta begärs på

Läs mer

Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012

Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012 1 Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012 Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie kring typ 2-diabetes och dess sjukdomsförlopp?

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt Regionalt ioanksregister, Universitetssjukhuset

Läs mer

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008

Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 1(5) Miljöförvaltningen Legionellafall i Landskrona stad år 2002-2008 Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2009:11 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(5) Sammanfattning Legionellabakterier

Läs mer

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet.

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. Av Dr Gunnar Sandberg Detta brev är riktat både till patienter och kollegor, som en hjälp att komma tillrätta med denna nyligen

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 5, maj 2015 Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 5-7 Klinisk Immunologi

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer