Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435-6076 -Styrelseprotokoll-"

Transkript

1 Datum: Möte nr 13/ Plats och tid: Telefonmöte, kl Beslutande: Suppleanter: Frånvarande: Mötets sekreterare: Justerare: Sussie Signell, Eva Hildebrand, Maria Pettersson, Carina Larsson, PiaMaria Wenklo-Westlund, Lovisa Björkman Lovisa Björkman Jonas Bygdén Carina Larsson Lovisa Björkman Underskrifter: Ordförande: Susanne Signell Ort Datum Sekreterare: Carina Larsson Ort Datum Justerare: Lovisa Björkman Ort Datum 296 Mötets öppnande Ordförande Sussie Signell hälsade alla välkomna till dagens telefonmöte och öppnade mötet. 297 Val av justerare Styrelsen beslutade att utse Lovisa Björkman att jämte ordförande justera protokollet. 298 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes med några få justeringar.

2 299 Föregående protokoll a. Protokoll Protokollet är påskrivet och skickat som brev till sekreteraren. Ordförande väntar på bekräftelse att protokollet kommit fram. 300 Styrelsearbete a. Ordförandes rapport Lästes och lades till handlingarna. b. Årsmöte Föreläsning innan årsmötet Camilla Bäckman har tyvärr lämnat återbud gällande den tryffelföreläsning hon skulle hållit innan årsmötet, vilket styrelsen beklagar. Nytt ämne på föreläsningen blir BPH, då Anna Forsberg ställer upp som föreläsare med kort varsel. Anna är väldigt kunnig gällande BPH och kommer även visa SKKs nya BPH-film. 2. Nya styrelsefunktionärer på valberedningens förslag Valberedningens förslag innehåller två namn som är nya i SLRKs styrelsesammanhang. Enligt utvärdering av tidigare års styrelsearbete, är den allmänna åsikten att fysiska möten kostar för mycket Både vad gäller tid och pengar. Att ha ett par fysiska endagsmöten/år är en nödvändighet, men antalet fysiska möten kan minskas. Detta medför att styrelsen vill se till att de flesta i valberedningens förslag finns på plats under årsmötet och framför allt Kan vara med på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Båda personer enligt ovan, reser med flyg t o r. Under lördagen går inget flyg hem så sent att de kan stanna på det konstituerande styrelsemötet om årsmötet väljer enligt valberedningens förslag. Styrelsen beslutar därför att bekosta övernattning en natt (7-8/3) på hotell för dessa två personer. 3. Årsmöteshandlingar Styrelsen beslutar att trycka upp årsmöteshandlingarna i 30 ex, samt kommittéernas verksamhetsberättelser/-planer i 20 ex. Sussie ordnar detta. Pim kopierar upp balansrapport, resultatrapport, budget 2015 och revisionsberättelse till Årsmötet. 4. Inkomna motioner och styrelsens förslag på svar Det har inkommit två motioner till årsmötet, som bifogas protokollet. Som bilagor finns också styrelsens förslagsförslag på motionssvar. Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna svar, att delge årsmötet. 5. AHKs Verksamhetsberättelse AHKs verksamhetsberättelse fastställdes av styrelsen, som även ska underteckna dokumentet.

3 6. Årsmöteshandlingar Styrelsen beslutar, efter samråd med SKKs FK, att årsmöteshandlingar ska publiceras på from Inköp till årsmötet Styrelsen beslutar att vinnaren i varje årsbästagren får, tillsammans med ett diplom, ett presentkort på en ram till diplomet. Styrelsen ger Pim i uppdrag att köpa in ovan nämnda presentkort samt även att köpa in plastfickor till de uppkopierade årsmöteshandlingarna. 8. Samling innan årsmötet Styrelsen beslutar att nu sittande styrelse ska samlas kl i årsmöteslokalen. 9. Lagottoshopen Shoppen kommer finnas i årsmöteslokalen med många fina produkter och lite nyheter till årets 15-års jubileum. Pim får i uppdrag att ordna så att handkassa finns på plats. c. Behörighet till arbete med nya hemsidan Att ta fram den nya hemsidan och ordna uppkomna problem är och har varit ett tidskrävande arbete. För att kunna avlasta är det bättre att fler personer innehar full behörighet. Det ska även ordnas en mailadress som både Jonas Bygdén, Carina Larsson och Tina Forsell har tillgång till, för att kunna åtgärda fel, ändringar m.m så fort som möjligt. Jonas Bygdén får i uppdrag att ordna en mailadress. Styrelsen beslutar utifrån detta, att även Tina Forsell och Carina Larsson ska ha full access till hemsidan. d. Tack! Styrelsen vill i och med att detta är vårt sista styrelsemöte, passa på att framföra ett varmt Tack till funktionärer i kommittéer, aktivitetskontakter och alla som bidragit till att bära klubben framåt. Styrelsen beslutar att framföra vårt tack via klubbens hemsida samt via vår facebooksida. Jonas Bygdén får i uppdrag att ordna detta. e. Inköp av Extern Hårddisk AHK önskar köpa in en extern hårddisk, där material som nu ligger på enskilda datorer kan sparas ner. Detta för möjligheten att samla allt på samma ställe samt att det då alltid finns backup på AHKs material om tekniska problem uppstår. Styrelsen beslutar att godkänna inköp av extern hårddisk för ca 700 SEK. Carina får i uppdrag att ordna detta.

4 f. Diplomutdelning under årsmötet Bakgrund: Under årens lopp har antalet tävlingsgrenar inom årsbästatävlingen ökat kraftigt. Så här långt har diplom delats ut till de 10 bäst placerade i varje gren. Förra året innebar detta att nära 50 diplom fanns färdigtryckta på årsmötet. I förlängningen innebar det att, om alla varit där, hade diplomutdelningen tagit väldigt lång tid. Då var bara en bråkdel av pristagarna på plats, så utdelningen tog bara 1 timme. Dock skulle diplomen till de som inte var där på årsmötet skickas. Till detta behövdes kraftigare kuvert samt oftast dubbelt porto. Till årets årsmöte har antalet grenar ökat och därför skulle det delas ut 89 diplom i år, vilket skulle ta oskäligt lång tid. De som inte kommer till årsmötet har tidigare år fått diplomen hemskickade med post, vilket pga den mängd det är fråga om nu skulle kosta oskäligt mycket vad gäller distribution samt porto. Styrelsen beslutar därför, att under årsmötet endast dela ut diplom till vinnarna i varje årsbästagren samt till alla Fridapristagarna. De övriga på årsbästalistorna som önskar få sina diplom, skickar mail till sekreteraren som sedan skickar diplomet som en pdf-fil. På så sätt undviker klubben den tidskrävande utdelningen av diplom på årsmötet, den relativt dyra hanteringen av papperskopior, distribueringen av brev samt porto- och emballagekostnader. 301 Ekonomisk rapport Resultat- och balansrapporten för 2014, budgetförslaget för 2015 samt revisionsberättelsen gicks igenom. a. Fridakontot Fridakontot innehåller SEK 302 Aktivitetskommittén Ingen rapport har inkommit. 303 Avels- och Hälsokommittén a. RAS-revideringen AHK har kontakt med handläggare i SKKs AK, som utsetts att granska klubbens reviderade RAS. Efter små justeringar är RAS-revideringen överlämnad till SKKs AK, som kommer ta upp klubbens RAS-revidering på nästa möte. Handläggaren som granskat RAS gav mycket positiva omdömen och berömde det gedigna arbete som lagts ner. b. Hälsoenkät Uppfödarenkät Styrelsen beslutar att avsluta hälso- och uppfödarenkäterna. Sammanställning av de båda enkäterna kommer att redovisas via klubbens hemsida och i LagottoNytt under året. c. Ögonlysning samt information om SLUs blodprovsinsamling gällande PRA 1. Ögonlysning av äldre hundar Det är av högsta vikt att vi alla hjälps åt med att begränsa spridningen av främst PRA, men även andra allvarliga ögondiagnoser där synpåverkan finns. Yngre hundar ögonlyses relativt ofta i avelsverksam ålder, men efter det minskar ögonlysningsfrekvensen drastiskt.

5 Styrelsen beslutar därför att ett bidrag på 200 kr ska betalas ut till hundar som ögonlyses from 7 års ålder. För att få bidraget ska en kopia av ögonundersökningsprotokollet skickas in till sammankallande i AHK. Med protokollet skall även bifogas kontoinformation om var ägaren vill ha ersättningen på 200 kr insatt. 2. Information om PRA och tystnadsplikt på hemsidan I kontakt med SLU har det framkommit att det föreligger tystnadsplikt gällande vilka hundar som SLU har fått in blodprov ifrån. Detta gör att styrelsen/ahk står med bakbundna händer. Vi kan inte få veta vilka hundar som ägarna lämnat blodprov från, vilket gör att vi verkligen behöver både uppfödares och ägares hjälp. Därför vädjar vi åter till er som lagottoägare/uppfödare; Se till att ni så snart det är möjligt skickar in blodprov till SLU på hund som utvecklat PRA, hundens föräldrar samt syskon. Blankett för provtagning samt blankett för ersättning från SLU till veterinären, finns på SLRKs respektive SLUs hemsida. Styrelsen beslutar att information om vad som gäller enligt ovan, ska läggas ut på klubbens hemsida. 304 LagottoNyttkommittén Ett upprop ska läggas på hemsidan och på Facebook angående att vi söker medlemmar till LN-kommittén. Styrelsen ger Jonas Bygdén i uppdrag att ordna detta. 305 Lagottoshopkommittén Ingen rapport har inkommit. 306 Medlemskommittén Den hade klubben 961 medlemmar. 307 Monterkommittén Ingen rapport har inkommit 308 Ungdomskommittén a. Fridapriset För att undvika framtida oklarheter kring Fridapriset och för att förenkla arbetet för ungdomskommittén/tillsatt jury, ger styrelsen Lovisa Björkman i uppdrag att skriva ett styrdokument med gällande regler/statuter för priset. 309 Utställningskommittén a. Raduno 2015 Katalogpris Styrelsen beslutar att priset/katalog till Radunon 2015, sänks till 20 kr. Prissänkningen beror på minskade kostnader för framtagning av katalogerna. Styrelsen beslutar att Hallsta Bild ska trycka katalogen. b. Utställningsplatser 2017 Ansökta utställningsplatser för Radunon respektive Specialen 2017: Styrelsen har sedan tidigare godkänt Köping till Radunon Förslag på Specialen 2017 är Ronneby och styrelsen godkänner förslaget.

6 310 Årsbokskommittén Ingen rapport har inkommit Svenska Lagotto Romagnoloklubben 311 Årsbästakommittén a. Ny tävlingsgren Årets Allroundlagotto Förslag har inkommit från Årsbästakommittén angående ny tävlingsgren, Årets Allroundlagotto. Styrelsen tycker tanken är god, men önskar att årsbästakommittén tittar över de kriterier som de satt upp. Nuvarande skrivning godkänns därför inte. Kommittén får i uppdrag att omarbeta förslaget och sedan lämna in det till styrelsen. Styrelsen ger Lovisa Björkman i uppdrag skriva ihop ett svar. 312 Tryffelkommittén Ingen rapport har inkommit 313 Inkomna skrivelser Inga inkomna skrivelser 314 Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser 315 Övriga frågor a. Att-göra-listan Att-göra-listan gicks igenom och uppdaterades. b. Ny t-shirt till 15-årsjubileumet! Den nya t-shirten finns i många färger och ska läggas ut på hemsidan. Jonas Bygdén får i uppdrag att ordna detta. c. Shoppen fungerar inte på hemsidan. Detta behöver ordnas omgående. Jonas får i uppdrag att försöka hitta en lösning på problemet. 316 Nästa Möte Inga fler styrelsemöten planerade. Nästa möte blir årsmötet, den 7 mars Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRKs webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. Inga förekommande beslut har fattats som ej bör offentliggöras. 318 Mötet avslutas Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRK SVENSKA LAGOTTO ROMAGNOLOKLUBBEN 2014 Styrelsen för Svenska Lagotto Romagnoloklubben, SLRK, avger följande berättelse för det gångna verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31.

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2014 2014-09-01 62-83 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 62-83 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 1 september 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer