Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm"

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 9 mars 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande Marita Simring, kassör Lena Tellberg, sekreterare Lena Petri Barbro Bergström Anmält förhinder: Lena Jonsson Maria Modig, suppleant Karin Svensson, suppleant Vid protokollet: Lena Tellberg Innehåller Mötets öppnande Madeleine Bergendahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 21 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 22 Val av justerare Mötet valde Barbro Bergström till justerare. 23 Föregående mötes protokoll Protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 24 Ekonomi och medlemssiffror Marita Simring meddelade att medlemssiffror hade gått ner något sedan januari, men det är normalt för februari. Direktbetalning av medlemsavgiften för nya medlemmar på hemsidan genom "Payson" är populär. Beslöts att Marita Simring får köpa uppdatering av programmet för medlemshantering som börjar bli trögt. Avdelningarna har tackat för beslutet om gemensamt bokföringsprogram som bekostas av SPK centralt. Beslöts att Marita Simring får införskaffa ett betalkort som är knutet till Föreningskontot för SPK-utlägg. Beslöts att inköpa

2 2 ett skåp för förvaring av SPKs vandringspriser i Stockholmssektionens lokal för max kr, Stockholmssektionen inhandlar skåpet. 25 Hemsidan, Pudelnytt och facebook Madeleine Bergendahl meddelar att alla mailadresser till funktionärer som finns på hemsidan nu är officiella pudelklubbsadresser och hon har också varit i kontakt med teknisk support, Jens Nömtak ang. valphänvisningsblanketten och kopplingen till vad som syns på valphänvisningen. Pudelnytt har skickats till tryck 4/3 och innehåller 92 sidor. Lena Petri meddelade att facebook fortsatt fungerar bra och att västra avdelningen har fått en ny facebookansvarig. 26 Pudelseminariet 2013 Madeleine Bergendahl meddelar att Scandic Hotell, Upplands Väsby är bokat för Pudelseminariet 9-10 nov. SPK står för konferenslokal, föreläsare och middag för seminariedeltagarna. ProPlan har tackat ja till att delta och arbetet med att boka intressanta föreläsare pågår intensivt. 27 Pudelcupen 2013 Beslöts att göra ett tillägg i reglerna; att 3 st godkända lopp i agility räcker i vissa fall för placering. "För att tävla om cupseger krävs 4 godkända lopp (om det inte finns någon i klassen med 4 godkända lopp får undantagsvis räknas 3 godkända lopp.)". Madeleine Bergendahl meddelar att vi väntar på att få besked om plats för Pudelcupen i höst. 28 Ansökan om utökning av rasregister Beslöts att tillstyrka ansökan för Åsa Andersson och Liz-Beth Liljeqvist för vidareutbildning på pudel. Uppdrogs åt Lena Tellberg att skicka in till SKK och meddela de sökande.

3 3 29 Inför PF 2013 Lena Tellberg meddelar att nästan allt är klart för tryckning av årsredovisningen 2012, v 11. Centralstyrelsens förslag till beslut på de fyra inkomna motionerna diskuterades och uppdrogs åt Lena Tellberg att formulera texten. Marita Simring meddelar att 30 april är sista dag för avdelningarna att komma in med reseräkningarna från Pudelfullmäktige Kennelfullmäktige 2013 Uppdrogs åt Barbro Teglöf att formulera Svenska Pudelklubbens 2 motioner till KF 2013: a) ang. utländska hundar inte ska ha flera registreringsnummer i Hunddata utan behålla sitt utländska nummer eller att utländska och svenska numret ska finnas på samma flik som i finska Koiranet b) förslag om att Avelsindex för de nordiska kennelklubbarna ska samköras för de hundar som finns i flera databaser med avkommor enligt tidigare beslut. Beslöts att utse Madeleine Bergendahl, Barbro Teglöf och Marita Simring som SPKs delegater och Lena Tellberg som suppleant till Kennelfullmäktige Remiss SKKs grundregler Beslöts att SPK tillstyrker alla föreslagna ändringar efter att förslaget varit ute på remiss hos avdelningarna. Uppdrogs åt Lena Tellberg att skicka in till SKK. 32 Inkomna skrivelser 1. SKK: SRD- info med statistik+srd-blanketter, skickat till avdelningarna 2. SKK: ang. utbildning av funktionärer Agria Breed Profiles 3. Liz-Beth Liljeqvist: ansökan om utökning av rasregister, utsänd på remiss till avdelningarna och domargrupp 18/2, behandlas under SKK: information från SKKs valberedning, svar senast 15/4 5. Danska PK: förfrågan ang. gemensamt brev till NKU om flerfärgade pudlar, LT svarat 6. SKK: åter hänvisning, ej pudel 7. SKK: ang. rutiner för domarinbjudan

4 4 33 Rapporter Ordförande: Madeleine Bergendahl meddelade att hon bokat STOKKs lokal för planerade styrelsemöten under Har haft kontakt med UtstK ang. protokoll 6/ c)... "En ommätning ska ansökas till arrangerande länsklubb i samband med anmälan tillutställning vid första tillfället efter den slutliga inmätningen, vilket inte skett."... och påpekat att det bör stå "...arrangerande länsklubb eller specialklubb...". Avelskommittén: Barbro Teglöf påminner om att det är viktigt vid telefonkontakt med SKK att ta reda på med vem man pratar, eftersom man ibland får felaktiga upplysningar som är svåra för SPK att reda ut om man inte vet vem som lämnat uppgiften. Övriga: Lena Tellberg meddelar att godkänt protokoll m.m. nu är utskickat till de domare som deltog i SPKs domarkonferens 2011 och protokoll och raskompendium är utskickat till övriga svenska domare som ej deltog. Marita Simring har fått en förfrågan från södra om material till Hundens dag. Beslöts att södra avdelningen får kr till montermaterial. 34 Protokoll från avdelningarna och SKK Västra: 1-, 2-, och Mellan: 1- o Södra: inget Norra: o SKK: inget Ovanstående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Alla ledamöter hade till mötet fått en sammanställning med utdrag av aktuella SKK protokoll från Barbro Bergström för genomläsning; SKK/HIC(Hunden i Centrum) , SKK/CS , SKK/SRD

5 5 35 Övriga frågor Marita Simring förslår att vi gör en "blankettbank" med t.ex. SPKs reseräkning, SKKs SRDblanketter och domarinbjudan att lägga ut på hemsidan. 36 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering? Nej 37 Nästa möte Konstituerande möte, söndagen den 7 april 2013, Scandic Hotell, Upplands Väsby 38 Avslutning Madeleine Bergendahl tackade ledamöterna och avslutade mötet. Vid protokollet: Lena Tellberg, sekreterare Justeras: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Bergström, av mötet vald justerare

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 11-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 november 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 6-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 3 augusti 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 12 september 2013, telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 12 september 2013, telefonmöte Protokoll 7-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 12 september 2013, telefonmöte Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande Marita Simring,

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 10-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 oktober 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen

Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Protokoll 1-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 feb 2013, Gubbängstorget 121, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 22 augusti 2015, SPK, mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 22 augusti 2015, SPK, mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 22 augusti 2015, SPK, mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Lena Tellberg, vice

Läs mer

Anmält förhinder: Lotta Sandell, vice ordförande, Christer Ivarsson, suppleant

Anmält förhinder: Lotta Sandell, vice ordförande, Christer Ivarsson, suppleant Protokoll 2-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 25 feb. 2012, Lingvägen 100, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena Tellberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 sept 2012, STOKKs lokal, Rindögatan 25, nb, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 sept 2012, STOKKs lokal, Rindögatan 25, nb, Stockholm Protokoll 10-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 sept 2012, STOKKs lokal, Rindögatan 25, nb, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen

Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Protokoll 8-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 30 augusti 2014, SPK Mellansvenskas lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Protokoll 1-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 jan. 2012, Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Lena Tellberg, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 oktober 2014, telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 oktober 2014, telefonmöte Protokoll 11-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 oktober 2014, telefonmöte Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande Marita Simring,

Läs mer

Anmält förhinder: Lena Jonsson och Karin Svensson, suppleant Vid protokollet: Lena Tellberg

Anmält förhinder: Lena Jonsson och Karin Svensson, suppleant Vid protokollet: Lena Tellberg Protokoll 7-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 12-13 maj 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 17 mars, kl i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 17 mars, kl i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 2-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 17 mars, kl 10.00 i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 12-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 november 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll 6-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 april 2012, Lingvägen 100, Gubbängen

Protokoll 6-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 april 2012, Lingvägen 100, Gubbängen Protokoll 6-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 april 2012, Lingvägen 100, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den maj 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den maj 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 4-2013 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 11-12 maj 2013, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 januari 2015, telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 januari 2015, telefonmöte Protokoll 1-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 januari 2015, telefonmöte Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice ordförande Marita Simring,

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 2-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 februari 2015, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 8 mars 2016 kl 19.00, telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 8 mars 2016 kl 19.00, telefonmöte. Protokoll 2-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 8 mars 2016 kl 19.00, telefonmöte. Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Lena Tellberg, vice ordförande Marita

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 27 september 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 27 september 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 9-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 27 september 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 5 december, kl 19.00, telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 5 december, kl 19.00, telefonmöte Protokoll 10-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 5 december, kl 19.00, telefonmöte Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult, vice ordförande Marianne Backman,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 24 oktober 2015 kl 10.30, Radisson Blu Arlandia hotel, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 24 oktober 2015 kl 10.30, Radisson Blu Arlandia hotel, Stockholm Protokoll 10-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 24 oktober 2015 kl 10.30, Radisson Blu Arlandia hotel, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Lena

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 november 2015 kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 november 2015 kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen. Protokoll 11-2015 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 november 2015 kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen. Närvarande: Vid protokollet: Madeleine Bergendahl,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 juni 2016 kl 19.00, telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 juni 2016 kl 19.00, telefonmöte. Protokoll 6-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 juni 2016 kl 19.00, telefonmöte. Närvarande: Vid protokollet: Charlotta Gauffin, ordförande Lena Tellberg, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 6 maj, kl 9.00, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 6 maj, kl 9.00, Scandic Hotell, Upplands Väsby Svenska Pudelklubben, organisationsnr 802002-7341 Protokoll 5-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 6 maj, kl 9.00, Scandic Hotell, Upplands Väsby Närvarande: Charlotta

Läs mer

79 Mötets öppnande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Ulrika Gill går in som ordinarie ledamot idag och förklarade mötet öppnat.

79 Mötets öppnande Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, meddelade att Ulrika Gill går in som ordinarie ledamot idag och förklarade mötet öppnat. Protokoll 7-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 27 augusti, kl 10.30, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen, Stockholm Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Malin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 28 oktober, kl 10.30, Radison Blu Arlandia, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 28 oktober, kl 10.30, Radison Blu Arlandia, Stockholm Protokoll 9-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 28 oktober, kl 10.30, Radison Blu Arlandia, Stockholm Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 13 juni 2017 kl samt den 19 juni kl 19.00, telefonmöten.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 13 juni 2017 kl samt den 19 juni kl 19.00, telefonmöten. Protokoll 6-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 13 juni 2017 kl 19.00 samt den 19 juni kl 19.00, telefonmöten. Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Malin Hult,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 januari 2016 kl 10.00, Scandic Hotel Star i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 januari 2016 kl 10.00, Scandic Hotel Star i Sollentuna Protokoll 1-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 23 januari 2016 kl 10.00, Scandic Hotel Star i Sollentuna Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Lena Tellberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den april 2015, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den april 2015, Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 11-12 april 2015, Scandic Hotell, Upplands Väsby Pudelfullmäktiges öppnande Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 maj 2016 kl 10.00, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 maj 2016 kl 10.00, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen. Protokoll 5-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 maj 2016 kl 10.00, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen. Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Lena Tellberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 29 oktober 2016 kl 11.00, Radisson Blu Arlandia hotell, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 29 oktober 2016 kl 11.00, Radisson Blu Arlandia hotell, Stockholm Protokoll 9-2016 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 29 oktober 2016 kl 11.00, Radisson Blu Arlandia hotell, Stockholm Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Lena Tellberg,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 mars, kl i Lagga-Säby, Uppsala

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 mars, kl i Lagga-Säby, Uppsala Svenska Pudelklubben, organisationsnr 802002-7341 Protokoll 2-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 16 mars, kl 10.00 i Lagga-Säby, Uppsala Närvarande: Charlotta Gauffin,

Läs mer

Anmält förhinder: Mona Plånborg Grenholm, suppleant. Innehåller 23-42

Anmält förhinder: Mona Plånborg Grenholm, suppleant. Innehåller 23-42 Protokoll 3-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 4 mars 2017 kl 10.15, SPK mellansvenskas lokal, Gubbängen, Stockholm samt den 9 mars kl 19.00, telefonmöte Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 1 april 2017, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 1 april 2017, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 1 april 2017, Scandic Hotell, Upplands Väsby Pudelfullmäktiges öppnande Svenska Pudelklubbens ordförande Charlotta Gauffin hälsade alla

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och (ledamot). 113. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 06-15, fört vid styrelsemöte 21 april 2015, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Marie Torgerson, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 januari, kl i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 januari, kl i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Svenska Pudelklubben, organisationsnr 802002-7341 Protokoll 1-2019 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 26 januari, kl 10.00 i STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande:

Läs mer

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna.

Ordförande öppnade mötet 19,00 och hälsade alla välkomna, ett extra varmt välkomnande till utställningskommittén och PF-delegaterna. SVENSKA PUDELKLUBBENS VÄSTRA AVDELNING Protokoll 05-14, fört vid styrelsemöte måndagen den 14 april 2014 i konferensrummet på andra våningen på Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg Närvarande: Pelle Bratell

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Cornelia Svensson, Maria Kierkegaard, Kerstin Näslund och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C på Studiefrämjandet Södra Roslagen, Roslagsnäsby Centrum. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM SIDA 2008-10-18 2008-10-21 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk,

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson

Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april Jessica Larsson Pettersson Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN Protokoll nr 7 fört vid telefonmöte med styrelsen för Svenska Pudelklubben Södra avdelningen den 20 april 2015. Närvarande: Ordförande Fredrik

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 6-13, fört vid styrelsemöte 18 april 2013, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, hörsalen andra våningen. Närvarande: Pelle Bratell Anna Johansson Gerty

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Telefonmöte 10.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Olle Carlson, Pia Axelsson, Barbro Collin, Adjungerad jaktansvarig Sophia Jarl Frånvaro:

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2011-

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2011- Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2011-03-17 Närvarande: Fredrik Björklund, Jan- Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Per Henriksson, Marita Andersson, Gun Carmland (

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens årsstämma 2-3 april 2011 på Scandic Hotel, Upplands Väsby

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens årsstämma 2-3 april 2011 på Scandic Hotel, Upplands Väsby Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens årsstämma 2-3 april 2011 på Scandic Hotel, Upplands Väsby Närvarande delegater Södra avdelningen Fredrik Nilsson Mikael Nilsson Doris Bakke Anders Rosell Kickie

Läs mer

3 Val av justerare Mötet valde Mona Plånborg Grenholm t o m 16, Fredrik Nilsson till justerare.

3 Val av justerare Mötet valde Mona Plånborg Grenholm t o m 16, Fredrik Nilsson till justerare. Protokoll 1-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 20 januari, kl 10.00 i Upplandsmuseéts lokal på Västra Ågatan 16, Uppsala. Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-01-20 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Patrik Steen, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och Karin Nilsson. Anmält förhinder:

Läs mer

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN Protokoll 08-14, fört vid styrelsemöte 18 augusti 2014, Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, konferensrummet andra våningen. Närvarande: Frånvarande: Pelle Bratell

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), (ledamot), Susan Falk (ledamot) och 219. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Jazmine Ohgami vid

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin Nilsson. Maria Kierkegaard deltog i mötet fr o m 226 t o m 240. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2008-03-01 2008-03-02 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Caroline Graflund, Helena Sirén och Karin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

76 Val av justerare Utsågs Andreas Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 75-97 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Susanna Hagman Adjungerad tillfällig

Läs mer

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5) Plats: Telefonmöte 233-253 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Anna-Lena Wendt Lars Söderström Marie Carlsson Britt-Marie Nordgren 236-253 Suppleanter: Lena Karlsson Meddelat förhinder:

Läs mer

SKK/UK nr

SKK/UK nr Sida 1/5 SKK/UK nr 2-2015 20-38 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) tisdagen den 12 maj 2015 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 2-3 april 2016, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 2-3 april 2016, Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens fullmäktige, årsmöte den 2-3 april 2016, Scandic Hotell, Upplands Väsby Pudelfullmäktiges öppnande Svenska Pudelklubbens ordförande Madeleine Bergendahl hälsade

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Linda Fredholm (ledamot) fr.o.m 174.1, Mari Levänen (ledamot), Linda Johansson (suppleant), Ann-Sophie Lindman (suppleant) och (suppleant). 164. Mötets

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot), Jazmine Ohgami (ledamot) och (suppleant). 75. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 januari 2017 kl 10.30, Scandic Hotel Star i Sollentuna

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 januari 2017 kl 10.30, Scandic Hotel Star i Sollentuna Protokoll 1-2017 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 21 januari 2017 kl 10.30, Scandic Hotel Star i Sollentuna Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande Marianne Backman,

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande),, (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), 83. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Ann-Sophie

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-06

Mötesdatum 2014-02-06 (ordförande), (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) fr.o.m 177.1 t.o.m 186, Marie Wijkander (ledamot), (ledamot), Marie-Louise Folkesson (ledamot), Kjell Rörström (suppleant) fr.o.m 171 t.o.m 181.3 och Mötet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL Sammanträdesgrupp SRRS/C Styrelsemöte (ordförande), Reidar Otterbjörk (ledamot), (ledamot) och (ledamot). 203. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 203.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare

Läs mer

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren

RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren RASKLUBBEN FÖR BELGISKA VALLHUNDAR Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren Protokoll 2015-10-13 Etern (5) Kallade Jesper Andersson Ordförande Sonny Ström Vice ordförande Linnéa Sekobon Sekreterare

Läs mer

56 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

56 Mötets öppnande. Jonas Peterson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C. Skypemöte. DELTAGARE MÖTESDATUM UTSKRIFTSDATUM 2009-06-15 2009-06-17 1(5) Ordf. Jonas Peterson, Cornelia Svensson, Jessica Persson, Susan Falk, Mats Granlund

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 23 november 2009, kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, , TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, , TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-12-15, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, LOUISE BUCKAU, JOHANNA WISFELT, MALIN ASK SAMT SARAH HJULSTRÖM. INBJUDNA TILL MÖTET; REVISOR

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 augusti, kl 19.00, telefonmöte

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 augusti, kl 19.00, telefonmöte Svenska Pudelklubben, organisationsnr 802002-7341 Protokoll 7-2018 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 14 augusti, kl 19.00, telefonmöte Närvarande: Anmält förhinder: Susanne

Läs mer

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4.2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet Linnea valdes att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2014 11 13 Närvaro: Gunnar Petersson, Barbro Collin, Eva Wiklund, Linnea Pettersson, Birgitta Pettersson. Frånvaro: AnnSofie Öhman, Bert

Läs mer

vidarebefordrad till Mayvor.

vidarebefordrad till Mayvor. Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Irländsk setterklubbens styrelse 2010-12-02 Närvarande: Britt- Marie Dornell, Jan- Olov Daniels, Mayvor Jonsson, Per Henriksson och Marita Andersson. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141218 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson

Läs mer

Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram

Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram Fr.o.m. den 10 november 2014 har storpudel ett nytt hälsoprogram som innebär att föräldrarna till storpudelkullar måste

Läs mer

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen

Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Svenska Pudelklubben ASSOCIERAD MED SVENSKA KENNELKLUBBEN SÖDRA AVDELNINGEN AVDELNINGENS SÄTE: MALMÖ Protokoll nr 1 2015 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubben södra avdelningen Plats

Läs mer

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare.

4 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes, med tillägget av val av sekreterare. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Fysiskt möte i Eggby, 2015-04-25 till 2015-04-26 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Bo

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 62. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 62.1. Val av protokollförare utsågs till protokollförare vid dagens möte. 62.2. Val av protokolljusterare utsågs att jämte

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige (datum) Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala organet för de ideella föreningarna

Läs mer

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

Föredragningslista Beslut eller annan åtgärd: 09-17 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Tid: Måndagen den 9 mars 2008, kl. 20.00-22.15 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Ambjörn Lindqvist, ordförande Stig Berndtsson Stefan

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal

Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Protokoll fört vid styrelsens möte 2015-10-13 Plats: Sundsvall Studiefrämjandets lokal Närvarande ledamöter: Britt-Marie Edfors Ordförande Carina Östberg Utställnings ansvarig Vice ordförande Jenny Lundin

Läs mer

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson.

Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. Protokoll fört vid styrelsemöte för SRRS/C i Stockholm DELTAGARE Ordf. Jonas Peterson, Reidar Otterbjörk, Helena Sirén, Caroline Graflund, Maria Kierkegaard och Karin Nilsson. ANMÄLT FÖRHINDER André Lennberth

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14.

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE I LINKÖPING 02 04-14. Närvarande: Carina Stääv, Tina Bengtsson, Lisa Löfvenberg, Marie Hellander, Ulf Svanström, Inger Dahl, Liz Rundberg

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum (ordförande), Reidar Otterbjörk (vice ordförande), (sekreterare), (ledamot) och Lisa 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

PROTOKOLL SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Organ Svenska Sennenhundklubbens styrelse Plats Västberga Datum Lördagen den 9 december 2017 Tidpunkt Klockan 10:30 Före mötet var webbmaster Lars Ankarbäck inbjuden och Ute presenterade ett förslag till

Läs mer

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Mötesdatum : 14 Februari Tid: 11.00 15.45 Plats: Mornington Hotel, Bromma Närvarande : Annette Jonasson (AJ), Eva Liljekvist-Borg (ELB), Helena Orre (HO), Monika Johansson (MJ), Lennart Ölund (LÖ), Meddelat

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5)

Justerares signatur Protokoll styrelsemöte Sida 1 (5) Plats: Telefonmöte 179-203 Beslutande: Camilla Boquist Elin Eklund Karin Karkiainen Lars Söderström Marie Carlsson 179-193 och 195 Britt-Marie Nordgren Anna-Lena Wendt Suppleanter: Lena Karlsson Ingela

Läs mer

Mötesdatum

Mötesdatum 11. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet noterade att ordinarie ledamot Elisabeth Eek vid mötet ersattes av suppleant. 11.1. Val av protokollförare utsågs

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby 1 av 5 Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte den 26 mars 2010 Scandic Hotell Upplands Väsby Sida 1 av 5 Närvarande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Björn Ekedahl Ingrid Grundström Janet Johansson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s styrelsemöte 2012-08- 24 via e-post Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman, Sara

Läs mer