1. Projektval (steg 1)! Skapa ett nytt dokument Öppna ett onlinedokument Öppna ett sparat dokument...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Projektval (steg 1)!... 2. 1.1. Skapa ett nytt dokument... 2 1.2. Öppna ett onlinedokument... 3 1.3. Öppna ett sparat dokument..."

Transkript

1 Innehåll 1. Projektval (steg 1)! Skapa ett nytt dokument Öppna ett onlinedokument Öppna ett sparat dokument Arbeta med databaser (steg 2)! Arbeta med databaser Vad är ett CSV-dokument? Bilder i databaser Länkning av datan i layouten Layout (steg 3)! Användargränssnittet Menyfält Spara Ångra/upprepa Radera objekt Överföra layout till annan produkt Steg Steg 1: Välja projekt Steg 2: Enskild layout eller databas Steg 3: Skriva ut eller layout Steg 4: Skriva ut Utskriftslayout Verktyg Textverktyg Figurer Bilder/loggor Övertoningsfärgruta Streckkoder Fler funktioner Zoomfunktion Hjälplinjer Verktygsfält Enskild layout Databasläget PDF-utskrift (steg 3/steg 4)! Förhandsgranskning av utskriften Välja utskriftsposition Skriva ut Överföra layouten till annan produkt Spara

2 Kort beskrivning av DURAPRINT DURAPRINT är ett onlineprogram baserat på Flash 10 där du enkelt kan skapa professionella insticksetiketter till mer än hundra DURABLE-produkter såsom namnskyltar, register och självhäftande produkter. Programmet fungerar för operativsystemen Windows, Apple Macintosh OSx och Linux. De viktigaste egenskaperna för DURAPRINT är: - Professionell utskrift av alla DURABLE-insticksetiketter - Databasredigerare för att enkelt skapa serieutskrifter med csv-data - Grafiska verktyg för att skapa linjer, rektanglar, cirklar, ellipser och färggradienter. - Integrering av grafiska filer som t.ex. företagsloggor eller bakgrundbilder med bildformatet.jpg/png RGB. - Framställning av de vanligaste streckkodstyperna såsom UPC-E, UPC, EAN 13, EAN 8, - Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39. Max 4 steg till färdig utskriftsförlaga 1.Projektval (steg 1) 1.1.Skapa ett nytt dokument Välj önskad DURABLE - produkt från produktlistan. Här kan du antingen mata in det fyrsiffriga DURABLE-artikelnumret direkt eller välja den produkt från motsvarande kategori som du vill bearbeta. När du har valt en ny produkt och bekräftat med [OK] skapas ditt projekt och du får frågan om du vill använda alternativet databas (serieutskrift). Om du har valt Nej fortsätter du att läsa under avsnitt 3 (Enskild layout). Om du har valt Ja fortsätter du att läsa under avsnitt 2 (Databasläge). 2

3 Tips: Under layoutens bearbetning kan du växla mellan lägena databas och enskild layout när som helst. 1.2.Öppna ett onlinedokument Om du redan har bearbetat en produkt, sparat online och vill bearbeta den igen, hittar du alla dokument här som har sparats online med den dator som just används. 3

4 1.3.Öppna ett sparat dokument.duraprint-dokument som sparats lokalt i din dator kan du ladda upp och bearbeta med den här knappen. 4

5 2.Arbeta med databaser (steg 2) I DURAPRINT kan du ladda upp innehåll från en databaslista och använda som bas för att skapa serieutskrifter. På så vis går det att effektivt att texta och designa t.ex. namnetikette 2.1. Arbeta med databaser Databasläget kan antingen aktiveras genom att man väljer importera databas när ett nytt projekt skapas (via popup-fönstret) eller genom att man växlar från läget enskild layout till databasläge i själva programmet. Du klickar då på knappen nere till höger i programmet. Observera att alla manuellt skapade etiketter då försvinner med undantag av den som just har valts. 5

6 Klicka sedan på Bläddra och ladda upp din databas. Tänk på att databasen då måste vara sparad i CSV-format. 2.1.Vad är ett CSV-dokument? CSV-dokument är textdokument separerade med semikolon eller komma. De kan skapas med ett text- eller tabellbehandlingsprogram. Det enklaste är att exportera från ett tabellbehandlingsprogram som t.ex. Excel. Skapa då först exempelvis en Excel-tabell. Ge kolumnerna överskrifter (förnamn, efternamn, titel eller dylikt) och spara din Excel-tabell som CSV-format (genom att trycka spara som och sedan välja filtypen CSV) (Kommaavgränsad).csv. För att välja specifika poster kan du anpassa antalet radinmatningar med hjälp av inställningsmöjligheterna under databasangivelsen. Det går att sortera varje kolumn genom att klicka med musen på den aktuella kolumnen. När du är nöjd med valet bekräftar du det med OK. DURAPRINT växlar då automatiskt till layouten i databasläge. 6

7 2.2.Bilder i databaser För att kunna bearbeta bilder i databasläge för du enkelt in bildernas namn inkl. filformatet i CSV-listan. Exempel: bildnamn.jpeg,.jpg,.png DURAPRINT identifierar automatiskt bildposterna och ber att du laddar upp dem när du växlar till layouten (uppladdning av bilder under 3.5.3). Se till att du laddar upp alla bilder från din lista. 2.3.Länkning av datan i layouten För att länka uppladdad data med din valda layout, kan du antingen dra ett databasfält genom att dra och släppa direkt på din layout eller (i synnerhet vid streckkoder, bilder eller andra objekt) välja objektet, därefter klicka på motsvarande databasfält från din lista och länka båda med varandra med knappen Länka databas. Du kan nu kontrollera de automatiskt skapade etiketterna direkt i databasläget genom att du bläddrar igenom de enskilda raderna i din databas med pilarna under den gröna knappen. Om du vill göra manuella ändringar på etiketterna, växlar du till den manuella layouten genom att klicka på den nedre knappen "Tillbaka till enskild layout. 7

8 Om alla etiketter är korrekta kan du nu skriva ut din PDF. Klicka då på steg 4. 8

9 3.Layout (steg 3) 3.1.Användargränssnittet Användargränssnittet delas in i menyfältet i övre delen, därunder stegnavigeringen, verktygen på vänster sida och verktygsfältet på höger sida. Beroende på om du arbetar i läget enskild layout eller använder databasläget, erbjuder verktygsfältet på höger sida olika funktioner (se vidare användningsinformation under punkt 3.8). 9

10 3.2.Menyfält I menyfältet, på sidans övre del, hittar du följande funktioner: Spara Här kan du välja om du sparar dokumentet online eller laddar ner det och sparar det i datorn som.duraprint-dokument Ångra/upprepa Här kan du gå max 5 steg framåt eller bakåt när du redigerar dokumentet och därmed ångra ofrivilliga ändringar Radera objekt Om du vill ta bort ett objekt från din design klickar du här och valda objekt raderas. Tips: Även med Delete-knappen går det att ta bort valda objekt Överföra layout till annan produkt DURAPRINT erbjuder även funktionen att använda en redan skapad layout för någon annan produkt. Du klickar då bara på knappen Ändra format under menyfältet, väljer en ny produkt och klickar på OK. Din layout överförs. 3.3.Steg Via stegnavigeringen kan du när som helst växla mellan de olika redigeringsstegen. Beroende på om du är i enskild layout eller databasläge har du följande möjligheter: Steg 1: Välja projekt I det första steget kan du skapa ett nytt projekt eller öppna ett redan skapat projekt från dina dokument sparade online eller som har laddats ner Steg 2: Enskild layout eller databas Om du inte använder någon databas kan du designa din produkt direkt i det andra steget. Om du däremot vill använda databasfunktionen, laddar du upp din (namn-)lista i det andra steget Steg 3: Skriva ut eller layout Om du inte använder någon databas kan du titta på en förhandsvisning i det tredje steget och skapa din utskrifts-pdf. Om du har laddat upp en databas i det andra steget, kan du designa och bearbeta dina etiketter i det tredje steget. 10

11 Steg 4: Skriva ut Om du använder databasläget, hittar du en förhandsvisning i det fjärde steget och skapar din utskrifts-pdf här. 11

12 3.4.Utskriftslayout DURAPRINT erbjuder många olika möjligheter att bearbeta din utskriftslayout. Programvaran arbetar alltid ramorienterat, dvs. alla element som placerats på utskriftsförlagan visas innanför en ram och kan på så vis ändras exempelvis när det gäller storleken. Endast det innehåll skrivs ut som befinner sig inom den gråa begränsningen. Storleken på ramarna kan ändras valfritt genom att man flyttar muspekaren på en rampunkt tills den ändras till en dubbelpil. Du kan nu dra ramen till den önskade storleken med nedtryckt vänster musknapp. Du kan även ändra positionen för hela ramen genom att du placerar muspekaren inom ramen. Muspekaren ändrar form till ett kors med fyra pilar. Med nedtryckt vänster musknapp drar du nu ramen till den önskade nya positionen. Du kan även variera rampositionen genom att ändra x- eller y-värdena (se Fler funktioner ). 3.5.Verktyg I layoutens användargränssnitt finns olika möjligheter att bearbeta din utskriftslayout Textverktyg För att skapa en textram klickar du på text -verktyget: Textfliken öppnas och du kan anpassa teckenfärg, -storlek, -justering och -snitt, samt textformateringen. Klicka sedan på den gröna knappen "Infoga nytt textfält". En ram som redan definierats av systemet med innehållet hello (exempeltext) visas på gränssnittet i utskriftslayouten. Med en klickning på textfältet kan du nu skriva den önskade texten direkt i textfältet och eventuell anpassa formateringen igen. Om du vill ändra teckenfärgen klickar du på fältet bredvid texten Teckenfärg. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapa en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. 12

13 I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du ditt val och den valda färgen tilldelas till motsvarande objekt. För att justera texten inom textramen finns funktionerna vänstercentrerad, centrerad och högercentrerad. 13

14 Figurer Med DURAPRINT har du möjlighet att skapa följande figurer: ellipser, rektanglar, linjer och sneda linjer. För att placera en figur på arbetsytan, klickar du på verktyget Figurer och väljer det önskade objektet genom att klicka på pilen bredvid Form. När du har bestämt dig för ett objekt, kan du ändra linjebredden genom att ändra sifferstorleken i fältet Linjebredd. Streckfärgen kan anpassas genom att man klickar på fältet till höger bredvid Färg. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapar du en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du ditt val och den valda färgen tilldelas till motsvarande objekt. Du kan även tilldela objektet en fyllningsfärg. Du sätter då ett kryss i rutan bredvid Fyllning och väljer såsom beskrivs ovan en fyllningsfärg. Klicka nu på den gröna knappen Infoga ny figur för att ladda figuren till etiketten. Om figuren inte ser ut som du vill kan du när som helst anpassa den Bilder/loggor Med DURAPRINT kan du ladda bilder såsom loggor, foton etc. till din etikett. Bildformaten jpg., jpeg och png i RGB-färgspektrat med en storlek på maximalt 500 KB stöds. 14

15 För att skapa en bildram, klickar du på verktyget Bilder och växlar till ett nytt fönster genom att klicka på Bläddra. Välj en sparad bild från din dator och klicka på Öppna. Tips: Du kan också ladda upp flera bilder samtidigt genom att du klickar på dem med nedtryckt Ctrl-knapp. Den valda bilden laddas nu till förhandsvisningsfönstret och visas som miniatyr. Tänk på att bildnamnen inte får innehålla några mellanslag eller specialtecken (ü, å, ä, ö). Du kan lägga till den nya bilden till din layout genom att klicka på den gröna knappen Infoga ny bild eller dra och släpp miniatyren till din etikett. Bilden visas alltid med korrekta proportioner i ramen. Om du ändrar ramstorleken i efterhand skalas bilden proportionellt på motsvarande sätt. Men kom ihåg att om ramen förstoras kan kvaliteten försämras eftersom bilden visserligen ändras proportionellt med antalet pixlar inte ökar automatiskt Övertoningsfärgruta Med DURAPRINT kan du skapa färggradienter och enfärgade fält. Klicka då på verktyget "Övertoningsfärgruta". Verktygsfliken öppnas. 15

16 En övertoningsfärgruta består alltid av två olika färger, där färg 1 börjar som övergår till färg 2 i mitten. Färgrutan slutar med färg 2. Om du vill skapa ett enfärgat fält, måste färg 1 och färg 2 vara identiska. Klicka på någon av färgsymbolerna (färg 1 resp. färg 2) för att öppna färgvalsfönstret. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapar du en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du valet. Har du valt de båda övertoningsfärgerna klickar du på den gröna knappen Lägga till ny övertoningsfärg. Det går alltid att välja nya färger eller anpassa dem. Om du förändrar ramstorleken visas den skapade färggradienten enligt den nya ramstorleken. Du kan använda övertoningsfärgen på det här viset som exempelvis för hela ytan som bakgrund Streckkoder Med DURAPRINT kan du skapa streckkoder av typerna UPC-E, UPC, EAN 13, EAN 8, Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 och Code 39. För att skapa en streckkodsram klickar du på verktyget Streckkoder. Verktygsfliken öppnas och genom att klicka på musen på pilen bredvid streckkodstypen väljer du den önskade streckkoden. För nu in den egentliga sifferkoden i fältet Streckkod-nummer. Se till att sifferkoden exakt motsvarar de föregivna uppgifterna för streckkodstypen eftersom den i annat fall kan skapas felaktigt. 16

17 Genom att klicka på den gröna knappen Infoga ny streckkod läggs streckkoden till i din layout. Den här proceduren kan beroende på internetuppkoppling ta några sekunder. Eftersom streckkoder måste ha en fast föregiven storlek, kan de inte skalas genom att man ändrar ramstorleken för streckkoden Fler funktioner Under verktygsfliken Mer hittar du extra verktyg, bl.a. för att justera, kopiera, rotera och dubblera de grafiska elementen/ramarna. Justera enskilda objekt i din layout Genom att ändra de enskilda siffervärdena kan de enskilda objekten flyttas exakt på x- och y-axeln eller objektets bredd och höjd anpassas. Ordningsföljd: Flytta objekt framåt och bakåt Om du har flera ramar placerade på arbetsytan som (delvis) överlappar varandra kan du ordna dem på följande sätt: - Flytta framåt (Bild knapp): Med den här knappen flyttar du en vald ram en position framåt. - Flytta bakåt (Bild knapp): Med den här knappen flyttar du en vald ram en position bakåt. - "Placera längst fram" (Bild knapp): Här flyttar du den valda ramen längst fram. - "Placera längst bak" (Bild knapp): Här flyttar du den valda ramen längst bak. Rotera aktuellt objekt För att rotera positionen för ett infogat objekt, väljer du det genom att klicka med musen. Klicka nu till höger bredvid Rotera på den vänstra knappen (Bild knapp) för att rotera det åt vänster eller på den högra knappen (Bild knapp) för att rotera objektet 90 grader åt höger. Kopiera och spegla kring mittaxeln 17

18 På vissa objekt (som t.ex. bordsnamnetiketter) är det meningsfullt att spegla ramen på mittlinjen resp. falsmärket. Med spegling avses här automatisk kopiering av objekt. Kopian roteras då automatisk 180 grader kring en (tänkt) mittlinje. Du kan spegla alla valda ramar inom varje objekt, även om det inte finns någon speciell falsmarkering inom objekten. I det här fallet speglar DURAPRINT ramarna kring en tänkt mittlinje. För att kopiera och rotera markerar du en eller flera ramar (för markering av flera med nedtryckt Shift-knapp) och klickar på knappen Kopiera och spegla kring mittaxeln. Kopiera markerat fält DURAPRINT erbjuder möjligheten att kopiera ett eller flera objekt. Markera då det fält som du vill kopiera. Klicka sedan på knappen bredvid "Kopiera markerat fält" (Bild knapp). Därmed har du kopierat den aktuella ramen/de aktuella ramarna och kan placera dem fritt på arbetsytan. Om du vill kopiera ett objekt flera gånger, markerar du motsvarande objekt genom att klicka med musen och anger därefter det önskade antalet kopior. För att flytta de infogade objekten direkt på x- eller y-axeln, anger du koordinaterna. Klicka sedan på knappen bredvid Kopiera markerat fält. (Bild knapp) Justera objekt i förhållande till varandra Med DURAPRINT kan du justera flera objekt på en linje. Markera då flera objekt genom att du håller Ctrl-knappen nedtryckt samtidigt som du klickar på olika objekt med muspekaren. Tänk på att den ram som väljs först är utslagsgivande för justeringen. Klicka sedan på en motsvarande justeringssymbol. - justera efter vänsterkant : De valda objekten justeras på vänster kant av det objekt du klickade först på. - justera efter högerkant : De valda objekten justeras på höger kant av det objekt du klickade först på. - justera efter överkant : De valda objekten justeras på övre kanten av det objekt du klickade först på. - justera efter nederkant : De valda objekten justeras på nedre kanten av det objekt du klickade först på. 18

19 3.6.Zoomfunktion Med zoom-slidern eller knapparna och + går det att förstora eller förminska visningen av din layout. Om etiketten inte syns längre på hela skärmen genom ändring av storleken, kan positionen för etiketten ändras genom att man klickar på handen. 3.7.Hjälplinjer För att skapa hjälplinjer, drar du bara en vertikal eller horisontell hjälplinje med musen från linjalen som finns på bildkanten av utskriftslayouten. 19

20 3.8.Verktygsfält Verktygsfältet på höger sida av användargränssnittet har två lägen: enskild layout och databasläge. I läget enskild layout kan du utforma etiketterna manuellt och i databasläget finns möjlighet att skapa etiketterna med hjälp av en databas Enskild layout I enskild layout hittar du en översikt över tryckarken för ditt aktuella projekt med en förhandsgranskning av de enskilda etiketterna. Ovanför översikten över tryckarket kan du aktivera funktionen gör ändringar på alla etiketter. Är denna aktiverad överförs ändringarna i layouten till alla resterande etiketter automatiskt. Detta är meningsfullt om du vill göra grafiska ändringar på alla etiketter som redan har skapats. Se upp! Funktionen är inte lämpad för ändringar av textfält! Under översikten över tryckark kan du lägga till nya sidor, kopiera eller radera etiketter (enskilda etiketter) Databasläget I databasläget skapar du en layout som överförs till alla etiketter i den utskriftsbara PDF:en. För att arbeta med layouten, aktiverar du antingen funktionen importera databas när ett nytt projekt skapas eller växlar du från enskild layout till databasläge i verktygsfältet. För att växla till databasläge klickar du på knappen använd databas (Bild knapp) nere till höger. Observera att alla manuellt skapade etiketter då försvinner med undantag av den som just har valts. Den just valda etiketten överförs som designmall för serieutskriften. 20

21 Ladda nu upp din databas för serieutskriften i steg 2. Klicka sedan på Bläddra och ladda upp din databas. Tänk på att databasen då måste vara sparad i CSVformat. Vad är ett CSV-dokument? CSV-dokument är textdokument separerade med semikolon eller komma. De kan skapas med ett text- eller tabellbehandlingsprogram. Det enklaste är att exportera från ett tabellbehandlingsprogram som t.ex. Excel. Skapa då först exempelvis en Excel-tabell. Ge kolumnerna överskrifter (förnamn, efternamn, titel eller dylikt) och spara din Excel-tabell som CSV-format (genom att trycka spara som och sedan välja filtypen CSV) (Kommaavgränsad).csv. För att välja specifika poster kan du anpassa antalet radinmatningar med hjälp av inställningsmöjligheterna under databasangivelsen. Det går att sortera varje kolumn genom att klicka med musen på den aktuella kolumnen. När du är nöjd med valet bekräftar du det med OK. DURAPRINT växlar då automatiskt till användargränssnittet i databasläget. Bilder i databaser För att kunna bearbeta bilder i databasläget för du enkelt in bildernas namn inkl. filformatet i CSV-listan. Exempel: Bildnamn.jpeg,.jpg,.png DURAPRINT identifierar automatiskt bildposterna och ber att du laddar upp dem när du växlar till designern (uppladdning av bilder under 3.5.3). Se till att du laddar upp alla bilder från din lista. Länkning av data i layouten För att länka uppladdad data med din valda layout, kan du antingen dra ett databasfält genom att dra och släppa direkt på din layout eller (i synnerhet vid streckkoder, bilder eller andra objekt) välja objektet, därefter klicka på motsvarande databasfält från din lista och länka båda med varandra med knappen Länka databas. Du kan nu kontrollera de automatiskt skapade etiketterna direkt i databasläget genom att du bläddrar igenom de enskilda raderna i din databas med pilarna under den gröna knappen. Om du vill göra manuella ändringar på etiketterna, växlar du till den manuella designern genom att klicka på den nedre knappen "Tillbaka enskild layout. 21

22 4.PDF-utskrift (steg 3/steg 4) 4.1.Förhandsgranskning av utskriften I utskriftsmenyn finns en förhandsgranskning av utskriften på vänster sida. Om du vill använda flera ark/sidor kan du titta på de enskilda arken genom att ändra sidosiffran. 4.2.Välja utskriftsposition Många produkter som skall förses med tryck har flera enskilda etiketter på ett utskriftsark. Genom att mata in startpositionen kan du bestämma från och med vilken etikett utskriften skall göras. Vid förskjutning visas direkt i förhandsvisningen var utskriften skall påbörjas. 4.3.Skriva ut För att skriva ut de tryckark du har skapat behöver du Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet, om det inte redan finns installerat i din dator, kostnadsfritt på olika internetsajter. Klicka på knappen Skapa utskriftsbar PDF för att skriva ut de objekt som du har skapat. Först öppnas ett fönster som ger information om de rekommenderade utskriftsinställningarna (se även nedan). Klicka sedan på OK. Adobe Reader öppnas och du ser innehållet som skall skrivas ut. Gå till symbolen för utskrift, anpassa eventuellt utskriftsinställningarna såsom beskrivits tidigare och klicka på OK" för att starta utskriften. Tips: Vi rekommenderar att först göra en test-utskrift på normalt skrivarpapper och först därefter använda insticksetiketterna till originalutskriften. 4.4.Överföra layouten till annan produkt Vill du överföra layouten du har skapat till andra produkter? Då klickar du bara på knappen Ändra format under utskriftsknappen, väljer en ny produkt och klickar på OK. Din design överförs. Glöm inte att först spara din första layout om du skulle behöva projektet igen vid en senare tidpunkt. 4.5.Spara För att spara din layout klickar du på sparaknappen på övre kanten av fönstret. Nu kan du välja om du vill spara dokumentet online eller ladda ner det och spara det på din dator som.duraprint-dokument. Ange ett projektnamn och klicka på Spara online för att spara projektet online på DURAPRINT -servern eller på Spara på datorn för att spara dokumentet i datorn. Se upp! För att spara projektet rätt, får projektnamnet endast bestå av bokstäver och siffror. 22

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Hjälp till BoD easyeditor

Hjälp till BoD easyeditor Hjälp till BoD easyeditor 1 TEXT 1.1 Innehållsförteckning och kapitel 1.2 Skapa nytt kapitel och bearbeta 1.3 Skriva/infoga 1.4 Formatera/skapa 1.5 Ytterligare funktioner 2 BILDER 2.1 Ladda upp bilder

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Startsida Välj skyltmall

Startsida Välj skyltmall Startsida Välj skyltmall VÄLJ SKYLTMALL FÖR ATT VÄLJA KLICKA PÅ SKYLTMALL Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A4 Skyltmall 2 blå A5 Skyltmall 2 Blå A4 bildfält A5 bildfält Skyltmall 2 grön 70x26 mm Skyltmall

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Du hittar manualen på.

Du hittar manualen på. Du hittar manualen på http://www.buf.kristianstad.se/it/pse/index.htm Innehåll Start s 3 Verktyg s 4 Beskär s 5 Bildpaket s 6 Bakgrundbild s 7 Flyta ut s 8 Infoga bild i Word s 9 Justera färger s 11 Ludda

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup

MANUAL WEBBADMINISTRATION. Webbadministration. Webbserver FTP. Datalagring & backup Webbadministration QR-DOCS MANUAL WEBBADMINISTRATION Datalagring & backup Webbserver FTP Innehållsförteckning Inledning...2 Mappstruktur & namngivning av filer...3 Inloggning...5 Hem...6 Ny Produkt...7

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer