1. Projektval (steg 1)! Skapa ett nytt dokument Öppna ett onlinedokument Öppna ett sparat dokument...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Projektval (steg 1)!... 2. 1.1. Skapa ett nytt dokument... 2 1.2. Öppna ett onlinedokument... 3 1.3. Öppna ett sparat dokument..."

Transkript

1 Innehåll 1. Projektval (steg 1)! Skapa ett nytt dokument Öppna ett onlinedokument Öppna ett sparat dokument Arbeta med databaser (steg 2)! Arbeta med databaser Vad är ett CSV-dokument? Bilder i databaser Länkning av datan i layouten Layout (steg 3)! Användargränssnittet Menyfält Spara Ångra/upprepa Radera objekt Överföra layout till annan produkt Steg Steg 1: Välja projekt Steg 2: Enskild layout eller databas Steg 3: Skriva ut eller layout Steg 4: Skriva ut Utskriftslayout Verktyg Textverktyg Figurer Bilder/loggor Övertoningsfärgruta Streckkoder Fler funktioner Zoomfunktion Hjälplinjer Verktygsfält Enskild layout Databasläget PDF-utskrift (steg 3/steg 4)! Förhandsgranskning av utskriften Välja utskriftsposition Skriva ut Överföra layouten till annan produkt Spara

2 Kort beskrivning av DURAPRINT DURAPRINT är ett onlineprogram baserat på Flash 10 där du enkelt kan skapa professionella insticksetiketter till mer än hundra DURABLE-produkter såsom namnskyltar, register och självhäftande produkter. Programmet fungerar för operativsystemen Windows, Apple Macintosh OSx och Linux. De viktigaste egenskaperna för DURAPRINT är: - Professionell utskrift av alla DURABLE-insticksetiketter - Databasredigerare för att enkelt skapa serieutskrifter med csv-data - Grafiska verktyg för att skapa linjer, rektanglar, cirklar, ellipser och färggradienter. - Integrering av grafiska filer som t.ex. företagsloggor eller bakgrundbilder med bildformatet.jpg/png RGB. - Framställning av de vanligaste streckkodstyperna såsom UPC-E, UPC, EAN 13, EAN 8, - Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39. Max 4 steg till färdig utskriftsförlaga 1.Projektval (steg 1) 1.1.Skapa ett nytt dokument Välj önskad DURABLE - produkt från produktlistan. Här kan du antingen mata in det fyrsiffriga DURABLE-artikelnumret direkt eller välja den produkt från motsvarande kategori som du vill bearbeta. När du har valt en ny produkt och bekräftat med [OK] skapas ditt projekt och du får frågan om du vill använda alternativet databas (serieutskrift). Om du har valt Nej fortsätter du att läsa under avsnitt 3 (Enskild layout). Om du har valt Ja fortsätter du att läsa under avsnitt 2 (Databasläge). 2

3 Tips: Under layoutens bearbetning kan du växla mellan lägena databas och enskild layout när som helst. 1.2.Öppna ett onlinedokument Om du redan har bearbetat en produkt, sparat online och vill bearbeta den igen, hittar du alla dokument här som har sparats online med den dator som just används. 3

4 1.3.Öppna ett sparat dokument.duraprint-dokument som sparats lokalt i din dator kan du ladda upp och bearbeta med den här knappen. 4

5 2.Arbeta med databaser (steg 2) I DURAPRINT kan du ladda upp innehåll från en databaslista och använda som bas för att skapa serieutskrifter. På så vis går det att effektivt att texta och designa t.ex. namnetikette 2.1. Arbeta med databaser Databasläget kan antingen aktiveras genom att man väljer importera databas när ett nytt projekt skapas (via popup-fönstret) eller genom att man växlar från läget enskild layout till databasläge i själva programmet. Du klickar då på knappen nere till höger i programmet. Observera att alla manuellt skapade etiketter då försvinner med undantag av den som just har valts. 5

6 Klicka sedan på Bläddra och ladda upp din databas. Tänk på att databasen då måste vara sparad i CSV-format. 2.1.Vad är ett CSV-dokument? CSV-dokument är textdokument separerade med semikolon eller komma. De kan skapas med ett text- eller tabellbehandlingsprogram. Det enklaste är att exportera från ett tabellbehandlingsprogram som t.ex. Excel. Skapa då först exempelvis en Excel-tabell. Ge kolumnerna överskrifter (förnamn, efternamn, titel eller dylikt) och spara din Excel-tabell som CSV-format (genom att trycka spara som och sedan välja filtypen CSV) (Kommaavgränsad).csv. För att välja specifika poster kan du anpassa antalet radinmatningar med hjälp av inställningsmöjligheterna under databasangivelsen. Det går att sortera varje kolumn genom att klicka med musen på den aktuella kolumnen. När du är nöjd med valet bekräftar du det med OK. DURAPRINT växlar då automatiskt till layouten i databasläge. 6

7 2.2.Bilder i databaser För att kunna bearbeta bilder i databasläge för du enkelt in bildernas namn inkl. filformatet i CSV-listan. Exempel: bildnamn.jpeg,.jpg,.png DURAPRINT identifierar automatiskt bildposterna och ber att du laddar upp dem när du växlar till layouten (uppladdning av bilder under 3.5.3). Se till att du laddar upp alla bilder från din lista. 2.3.Länkning av datan i layouten För att länka uppladdad data med din valda layout, kan du antingen dra ett databasfält genom att dra och släppa direkt på din layout eller (i synnerhet vid streckkoder, bilder eller andra objekt) välja objektet, därefter klicka på motsvarande databasfält från din lista och länka båda med varandra med knappen Länka databas. Du kan nu kontrollera de automatiskt skapade etiketterna direkt i databasläget genom att du bläddrar igenom de enskilda raderna i din databas med pilarna under den gröna knappen. Om du vill göra manuella ändringar på etiketterna, växlar du till den manuella layouten genom att klicka på den nedre knappen "Tillbaka till enskild layout. 7

8 Om alla etiketter är korrekta kan du nu skriva ut din PDF. Klicka då på steg 4. 8

9 3.Layout (steg 3) 3.1.Användargränssnittet Användargränssnittet delas in i menyfältet i övre delen, därunder stegnavigeringen, verktygen på vänster sida och verktygsfältet på höger sida. Beroende på om du arbetar i läget enskild layout eller använder databasläget, erbjuder verktygsfältet på höger sida olika funktioner (se vidare användningsinformation under punkt 3.8). 9

10 3.2.Menyfält I menyfältet, på sidans övre del, hittar du följande funktioner: Spara Här kan du välja om du sparar dokumentet online eller laddar ner det och sparar det i datorn som.duraprint-dokument Ångra/upprepa Här kan du gå max 5 steg framåt eller bakåt när du redigerar dokumentet och därmed ångra ofrivilliga ändringar Radera objekt Om du vill ta bort ett objekt från din design klickar du här och valda objekt raderas. Tips: Även med Delete-knappen går det att ta bort valda objekt Överföra layout till annan produkt DURAPRINT erbjuder även funktionen att använda en redan skapad layout för någon annan produkt. Du klickar då bara på knappen Ändra format under menyfältet, väljer en ny produkt och klickar på OK. Din layout överförs. 3.3.Steg Via stegnavigeringen kan du när som helst växla mellan de olika redigeringsstegen. Beroende på om du är i enskild layout eller databasläge har du följande möjligheter: Steg 1: Välja projekt I det första steget kan du skapa ett nytt projekt eller öppna ett redan skapat projekt från dina dokument sparade online eller som har laddats ner Steg 2: Enskild layout eller databas Om du inte använder någon databas kan du designa din produkt direkt i det andra steget. Om du däremot vill använda databasfunktionen, laddar du upp din (namn-)lista i det andra steget Steg 3: Skriva ut eller layout Om du inte använder någon databas kan du titta på en förhandsvisning i det tredje steget och skapa din utskrifts-pdf. Om du har laddat upp en databas i det andra steget, kan du designa och bearbeta dina etiketter i det tredje steget. 10

11 Steg 4: Skriva ut Om du använder databasläget, hittar du en förhandsvisning i det fjärde steget och skapar din utskrifts-pdf här. 11

12 3.4.Utskriftslayout DURAPRINT erbjuder många olika möjligheter att bearbeta din utskriftslayout. Programvaran arbetar alltid ramorienterat, dvs. alla element som placerats på utskriftsförlagan visas innanför en ram och kan på så vis ändras exempelvis när det gäller storleken. Endast det innehåll skrivs ut som befinner sig inom den gråa begränsningen. Storleken på ramarna kan ändras valfritt genom att man flyttar muspekaren på en rampunkt tills den ändras till en dubbelpil. Du kan nu dra ramen till den önskade storleken med nedtryckt vänster musknapp. Du kan även ändra positionen för hela ramen genom att du placerar muspekaren inom ramen. Muspekaren ändrar form till ett kors med fyra pilar. Med nedtryckt vänster musknapp drar du nu ramen till den önskade nya positionen. Du kan även variera rampositionen genom att ändra x- eller y-värdena (se Fler funktioner ). 3.5.Verktyg I layoutens användargränssnitt finns olika möjligheter att bearbeta din utskriftslayout Textverktyg För att skapa en textram klickar du på text -verktyget: Textfliken öppnas och du kan anpassa teckenfärg, -storlek, -justering och -snitt, samt textformateringen. Klicka sedan på den gröna knappen "Infoga nytt textfält". En ram som redan definierats av systemet med innehållet hello (exempeltext) visas på gränssnittet i utskriftslayouten. Med en klickning på textfältet kan du nu skriva den önskade texten direkt i textfältet och eventuell anpassa formateringen igen. Om du vill ändra teckenfärgen klickar du på fältet bredvid texten Teckenfärg. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapa en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. 12

13 I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du ditt val och den valda färgen tilldelas till motsvarande objekt. För att justera texten inom textramen finns funktionerna vänstercentrerad, centrerad och högercentrerad. 13

14 Figurer Med DURAPRINT har du möjlighet att skapa följande figurer: ellipser, rektanglar, linjer och sneda linjer. För att placera en figur på arbetsytan, klickar du på verktyget Figurer och väljer det önskade objektet genom att klicka på pilen bredvid Form. När du har bestämt dig för ett objekt, kan du ändra linjebredden genom att ändra sifferstorleken i fältet Linjebredd. Streckfärgen kan anpassas genom att man klickar på fältet till höger bredvid Färg. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapar du en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du ditt val och den valda färgen tilldelas till motsvarande objekt. Du kan även tilldela objektet en fyllningsfärg. Du sätter då ett kryss i rutan bredvid Fyllning och väljer såsom beskrivs ovan en fyllningsfärg. Klicka nu på den gröna knappen Infoga ny figur för att ladda figuren till etiketten. Om figuren inte ser ut som du vill kan du när som helst anpassa den Bilder/loggor Med DURAPRINT kan du ladda bilder såsom loggor, foton etc. till din etikett. Bildformaten jpg., jpeg och png i RGB-färgspektrat med en storlek på maximalt 500 KB stöds. 14

15 För att skapa en bildram, klickar du på verktyget Bilder och växlar till ett nytt fönster genom att klicka på Bläddra. Välj en sparad bild från din dator och klicka på Öppna. Tips: Du kan också ladda upp flera bilder samtidigt genom att du klickar på dem med nedtryckt Ctrl-knapp. Den valda bilden laddas nu till förhandsvisningsfönstret och visas som miniatyr. Tänk på att bildnamnen inte får innehålla några mellanslag eller specialtecken (ü, å, ä, ö). Du kan lägga till den nya bilden till din layout genom att klicka på den gröna knappen Infoga ny bild eller dra och släpp miniatyren till din etikett. Bilden visas alltid med korrekta proportioner i ramen. Om du ändrar ramstorleken i efterhand skalas bilden proportionellt på motsvarande sätt. Men kom ihåg att om ramen förstoras kan kvaliteten försämras eftersom bilden visserligen ändras proportionellt med antalet pixlar inte ökar automatiskt Övertoningsfärgruta Med DURAPRINT kan du skapa färggradienter och enfärgade fält. Klicka då på verktyget "Övertoningsfärgruta". Verktygsfliken öppnas. 15

16 En övertoningsfärgruta består alltid av två olika färger, där färg 1 börjar som övergår till färg 2 i mitten. Färgrutan slutar med färg 2. Om du vill skapa ett enfärgat fält, måste färg 1 och färg 2 vara identiska. Klicka på någon av färgsymbolerna (färg 1 resp. färg 2) för att öppna färgvalsfönstret. Här har du antingen möjlighet att välja en färg bland de erbjudna färgmönstren eller skapar du en färg själv inom ett önskat färgintervall. Du klickar då på knappen till höger bredvid färgfältet. I fönstret Färgval som nu visas, kan du välja en valfri grundfärg inom färgintervallet med den högra huvudfärgraden och därefter klicka på den önskade färgen på vänster sida. Denna visas direkt i förhandsvisningsområdet. Med OK -knappen bekräftar du valet. Har du valt de båda övertoningsfärgerna klickar du på den gröna knappen Lägga till ny övertoningsfärg. Det går alltid att välja nya färger eller anpassa dem. Om du förändrar ramstorleken visas den skapade färggradienten enligt den nya ramstorleken. Du kan använda övertoningsfärgen på det här viset som exempelvis för hela ytan som bakgrund Streckkoder Med DURAPRINT kan du skapa streckkoder av typerna UPC-E, UPC, EAN 13, EAN 8, Code 128/EAN 128 (B), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 och Code 39. För att skapa en streckkodsram klickar du på verktyget Streckkoder. Verktygsfliken öppnas och genom att klicka på musen på pilen bredvid streckkodstypen väljer du den önskade streckkoden. För nu in den egentliga sifferkoden i fältet Streckkod-nummer. Se till att sifferkoden exakt motsvarar de föregivna uppgifterna för streckkodstypen eftersom den i annat fall kan skapas felaktigt. 16

17 Genom att klicka på den gröna knappen Infoga ny streckkod läggs streckkoden till i din layout. Den här proceduren kan beroende på internetuppkoppling ta några sekunder. Eftersom streckkoder måste ha en fast föregiven storlek, kan de inte skalas genom att man ändrar ramstorleken för streckkoden Fler funktioner Under verktygsfliken Mer hittar du extra verktyg, bl.a. för att justera, kopiera, rotera och dubblera de grafiska elementen/ramarna. Justera enskilda objekt i din layout Genom att ändra de enskilda siffervärdena kan de enskilda objekten flyttas exakt på x- och y-axeln eller objektets bredd och höjd anpassas. Ordningsföljd: Flytta objekt framåt och bakåt Om du har flera ramar placerade på arbetsytan som (delvis) överlappar varandra kan du ordna dem på följande sätt: - Flytta framåt (Bild knapp): Med den här knappen flyttar du en vald ram en position framåt. - Flytta bakåt (Bild knapp): Med den här knappen flyttar du en vald ram en position bakåt. - "Placera längst fram" (Bild knapp): Här flyttar du den valda ramen längst fram. - "Placera längst bak" (Bild knapp): Här flyttar du den valda ramen längst bak. Rotera aktuellt objekt För att rotera positionen för ett infogat objekt, väljer du det genom att klicka med musen. Klicka nu till höger bredvid Rotera på den vänstra knappen (Bild knapp) för att rotera det åt vänster eller på den högra knappen (Bild knapp) för att rotera objektet 90 grader åt höger. Kopiera och spegla kring mittaxeln 17

18 På vissa objekt (som t.ex. bordsnamnetiketter) är det meningsfullt att spegla ramen på mittlinjen resp. falsmärket. Med spegling avses här automatisk kopiering av objekt. Kopian roteras då automatisk 180 grader kring en (tänkt) mittlinje. Du kan spegla alla valda ramar inom varje objekt, även om det inte finns någon speciell falsmarkering inom objekten. I det här fallet speglar DURAPRINT ramarna kring en tänkt mittlinje. För att kopiera och rotera markerar du en eller flera ramar (för markering av flera med nedtryckt Shift-knapp) och klickar på knappen Kopiera och spegla kring mittaxeln. Kopiera markerat fält DURAPRINT erbjuder möjligheten att kopiera ett eller flera objekt. Markera då det fält som du vill kopiera. Klicka sedan på knappen bredvid "Kopiera markerat fält" (Bild knapp). Därmed har du kopierat den aktuella ramen/de aktuella ramarna och kan placera dem fritt på arbetsytan. Om du vill kopiera ett objekt flera gånger, markerar du motsvarande objekt genom att klicka med musen och anger därefter det önskade antalet kopior. För att flytta de infogade objekten direkt på x- eller y-axeln, anger du koordinaterna. Klicka sedan på knappen bredvid Kopiera markerat fält. (Bild knapp) Justera objekt i förhållande till varandra Med DURAPRINT kan du justera flera objekt på en linje. Markera då flera objekt genom att du håller Ctrl-knappen nedtryckt samtidigt som du klickar på olika objekt med muspekaren. Tänk på att den ram som väljs först är utslagsgivande för justeringen. Klicka sedan på en motsvarande justeringssymbol. - justera efter vänsterkant : De valda objekten justeras på vänster kant av det objekt du klickade först på. - justera efter högerkant : De valda objekten justeras på höger kant av det objekt du klickade först på. - justera efter överkant : De valda objekten justeras på övre kanten av det objekt du klickade först på. - justera efter nederkant : De valda objekten justeras på nedre kanten av det objekt du klickade först på. 18

19 3.6.Zoomfunktion Med zoom-slidern eller knapparna och + går det att förstora eller förminska visningen av din layout. Om etiketten inte syns längre på hela skärmen genom ändring av storleken, kan positionen för etiketten ändras genom att man klickar på handen. 3.7.Hjälplinjer För att skapa hjälplinjer, drar du bara en vertikal eller horisontell hjälplinje med musen från linjalen som finns på bildkanten av utskriftslayouten. 19

20 3.8.Verktygsfält Verktygsfältet på höger sida av användargränssnittet har två lägen: enskild layout och databasläge. I läget enskild layout kan du utforma etiketterna manuellt och i databasläget finns möjlighet att skapa etiketterna med hjälp av en databas Enskild layout I enskild layout hittar du en översikt över tryckarken för ditt aktuella projekt med en förhandsgranskning av de enskilda etiketterna. Ovanför översikten över tryckarket kan du aktivera funktionen gör ändringar på alla etiketter. Är denna aktiverad överförs ändringarna i layouten till alla resterande etiketter automatiskt. Detta är meningsfullt om du vill göra grafiska ändringar på alla etiketter som redan har skapats. Se upp! Funktionen är inte lämpad för ändringar av textfält! Under översikten över tryckark kan du lägga till nya sidor, kopiera eller radera etiketter (enskilda etiketter) Databasläget I databasläget skapar du en layout som överförs till alla etiketter i den utskriftsbara PDF:en. För att arbeta med layouten, aktiverar du antingen funktionen importera databas när ett nytt projekt skapas eller växlar du från enskild layout till databasläge i verktygsfältet. För att växla till databasläge klickar du på knappen använd databas (Bild knapp) nere till höger. Observera att alla manuellt skapade etiketter då försvinner med undantag av den som just har valts. Den just valda etiketten överförs som designmall för serieutskriften. 20

21 Ladda nu upp din databas för serieutskriften i steg 2. Klicka sedan på Bläddra och ladda upp din databas. Tänk på att databasen då måste vara sparad i CSVformat. Vad är ett CSV-dokument? CSV-dokument är textdokument separerade med semikolon eller komma. De kan skapas med ett text- eller tabellbehandlingsprogram. Det enklaste är att exportera från ett tabellbehandlingsprogram som t.ex. Excel. Skapa då först exempelvis en Excel-tabell. Ge kolumnerna överskrifter (förnamn, efternamn, titel eller dylikt) och spara din Excel-tabell som CSV-format (genom att trycka spara som och sedan välja filtypen CSV) (Kommaavgränsad).csv. För att välja specifika poster kan du anpassa antalet radinmatningar med hjälp av inställningsmöjligheterna under databasangivelsen. Det går att sortera varje kolumn genom att klicka med musen på den aktuella kolumnen. När du är nöjd med valet bekräftar du det med OK. DURAPRINT växlar då automatiskt till användargränssnittet i databasläget. Bilder i databaser För att kunna bearbeta bilder i databasläget för du enkelt in bildernas namn inkl. filformatet i CSV-listan. Exempel: Bildnamn.jpeg,.jpg,.png DURAPRINT identifierar automatiskt bildposterna och ber att du laddar upp dem när du växlar till designern (uppladdning av bilder under 3.5.3). Se till att du laddar upp alla bilder från din lista. Länkning av data i layouten För att länka uppladdad data med din valda layout, kan du antingen dra ett databasfält genom att dra och släppa direkt på din layout eller (i synnerhet vid streckkoder, bilder eller andra objekt) välja objektet, därefter klicka på motsvarande databasfält från din lista och länka båda med varandra med knappen Länka databas. Du kan nu kontrollera de automatiskt skapade etiketterna direkt i databasläget genom att du bläddrar igenom de enskilda raderna i din databas med pilarna under den gröna knappen. Om du vill göra manuella ändringar på etiketterna, växlar du till den manuella designern genom att klicka på den nedre knappen "Tillbaka enskild layout. 21

22 4.PDF-utskrift (steg 3/steg 4) 4.1.Förhandsgranskning av utskriften I utskriftsmenyn finns en förhandsgranskning av utskriften på vänster sida. Om du vill använda flera ark/sidor kan du titta på de enskilda arken genom att ändra sidosiffran. 4.2.Välja utskriftsposition Många produkter som skall förses med tryck har flera enskilda etiketter på ett utskriftsark. Genom att mata in startpositionen kan du bestämma från och med vilken etikett utskriften skall göras. Vid förskjutning visas direkt i förhandsvisningen var utskriften skall påbörjas. 4.3.Skriva ut För att skriva ut de tryckark du har skapat behöver du Adobe Reader. Du kan ladda ner programmet, om det inte redan finns installerat i din dator, kostnadsfritt på olika internetsajter. Klicka på knappen Skapa utskriftsbar PDF för att skriva ut de objekt som du har skapat. Först öppnas ett fönster som ger information om de rekommenderade utskriftsinställningarna (se även nedan). Klicka sedan på OK. Adobe Reader öppnas och du ser innehållet som skall skrivas ut. Gå till symbolen för utskrift, anpassa eventuellt utskriftsinställningarna såsom beskrivits tidigare och klicka på OK" för att starta utskriften. Tips: Vi rekommenderar att först göra en test-utskrift på normalt skrivarpapper och först därefter använda insticksetiketterna till originalutskriften. 4.4.Överföra layouten till annan produkt Vill du överföra layouten du har skapat till andra produkter? Då klickar du bara på knappen Ändra format under utskriftsknappen, väljer en ny produkt och klickar på OK. Din design överförs. Glöm inte att först spara din första layout om du skulle behöva projektet igen vid en senare tidpunkt. 4.5.Spara För att spara din layout klickar du på sparaknappen på övre kanten av fönstret. Nu kan du välja om du vill spara dokumentet online eller ladda ner det och spara det på din dator som.duraprint-dokument. Ange ett projektnamn och klicka på Spara online för att spara projektet online på DURAPRINT -servern eller på Spara på datorn för att spara dokumentet i datorn. Se upp! För att spara projektet rätt, får projektnamnet endast bestå av bokstäver och siffror. 22

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats ADOBE MUSE Skapa din första webbplats Innehållsförteckning Kapitel 1 Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet Skapa en webbplatskarta Redigera A-mallsidan Ställa in färgpaletten och döpa

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara

Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara PR Kort 2.44 1 Användarmanual Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara Innehållsförteckning Allmän beskrivning av PR-kort EU systemet... 3 Halvfabrikat... 3 Utrustning... 3 Programvara... 3 Installation

Läs mer

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data Tips & Trix Mallar Mer om diagram Externa data Analys Sammanställa data Pivottabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll FORMAT... 1 OMRÅDESNAMN... 1 DATAINMATNING

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer