1. Sjökortet 6163 Sida 7 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sjökortet 6163 Sida 7 35"

Transkript

1 Sjökrtssymbler Att söka latitud ch lngitud Att lägga ut latitud ch lngitud 1. Sjökrtet 6163 Sida Du befinner dig på psitin 59 04,6 N, 18 16,8 E (krt 6163). Din resa börjar med att gå österut mellan St. Rthlmen ch Vettskär. Efter att du passerat Vettskär girar du lätt babrd upp i farleden. a) Vad är det för märke sm står vid Svensgrund? b) Vad är det för märke du ser strax nrr m Rönnskär? c) Efter att du färdats knappt 1M från Rönnskär passerar du mellan två symbler sm ser likadana ut. Vad är detta för märken? d) Efter att du ha passerat märkena i fråga c girar du babrd upp mellan Lilla Seghlmen ch Träthlmen. Du går rakt nrrut ch girar babrd nrr m Segelhlmen. På Segelhlmens nrra sida ser du någt sm symbliseras av en stjärna i sjökrtet. Vad är det för någt? e) Nrr m Segelhlmen ser du även ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en fyrkant med en röd tunga. Vad är det för märke? f) Du frtsätter nu i sydvästlig riktning ch efter att du passerat ön Skraken ser du ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en triangel med en grön tunga. Vad är det för märke? g) Du rundar fyren Kycklingen ch går sedan i nrdstlig riktning mt Nygrynnan. Där står det två väderstrecksmärken. Vad är det för typ av väderstrecksmärken? 2. Vad visar symblen på följande psitiner (krt 6163)? a) 59 04,0 N, 18 19,5 E b) 59 04,6 N, 18 20,8 E c) 59 07,3 N, 18 18,5 E d) 59 06,5 N, 18 17,3 E 1

2 3. Vad betyder de inringade symblerna? På vilken psitin (lat ch lng) ligger följande bkstäver i sjökrtet(krt 6163)? a) C b) D c) E d) G 5. Vad betyder följande förkrtningar? a) Cy b) St c) S d) M e) G f) R g) Si 2

3 6. Vad visar följande bilder? a) b) c) d) e) f) svart röd g) h) i) j) k) l) gul grön röd svart gul röd 7. Skissa hur följande märken ser ut med tpptecken ch färg på stängerna: Märke Tpptecken Färg/er Nrdmärke Ostmärke Västmärke Sydmärke Punktmärke Specialmärke 3

4 Babrdsmärke Styrbrdsmärke 8. Vad är en bränning ch hur ser sjökrtsymblen ut? 9. Är ett nrdmärke ett fast sjömärke? 10. Ange ett annat namn för väderstrecksmärken? 11. Ange ett annat namn för sidmärken? 12. Vad är skillnaden mellan djupsiffrr inm parantes ch utan parantes? 13. Vad är bra respektive dåligt med farlederna? 14. Hur går farledsutmärkningens huvudriktning runt Sveriges kust? 15. Vilken färg har ett babrdsmärke? 16. Vilken frm har tpptecknet på styrbrdmärket? 17. Vad betyder Ufs ch vad finner du i den? 18. Du ser en blå ch gul bj vad betyder det? 19. En samlingsbenämning för passare, transprtör ch linjal? 20. Hur många minuter delas en grad upp i? 21. Hur många grader är det från Ekvatrn till Nrdplen? 22. Hur många meter är en distansminut? 23. Hur många meter är en sjömil? 24. Vilka två kartprjektiner används huvudsakligen vid tillverkning av sjökrt? 25. Hur många meter är 1M? 26. Kan du ta ut en distansminut med hjälp av markeringarna högst upp eller längst ner på sjökrtet? 27. Vilken skala har nrmalt sett ett skärgårdskrt? 28. Vad kallar den samling sjökrt sm är speciellt avsedda för fritidsbåtar? 29. Vad finner du i Krt 1? 30. Vad finner du i Sjötrafikföreskrifter? 31. Vad betyder följande sjökrtssymbler? a) b) c) d) e) f) 4

5 2. Navigering utan instrument Sida Vad menas med en enslinje? 2. Vad kallas det när du använder en enslinje för att inte gå på grund? 3. Vad menas med en förbindelselinje? 4. Vilken av ens ch förbindelselinjen ger bäst precisin? 5. Var passar navigering utan instrument bäst? Lästips: Följ gärna resan En skärgårdsfärd i kapitlet för att få förståelse för hur navigering utan instrument fungerar. 3. Navigeringsinstrument Sida Vad mäter ldet? 2. Vad betyder GPS? 3. Vilken exakthet räknat i meter, har GPS generellt? 4. Vilket är det vanligaste instrumentet att läsa av båtens kurs på? 5. Vilka instrument kan du använda för att mäta farten? 5

6 4. Navigering med instrument 616 Sida Att mäta en kurs i sjökrtet Att lägga ut en kurs i sjökrtet Att räkna med avdrift Distans, tid ch fart Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Vilken kurs ska du styra m du går följande sträckr (krt 616)? a) Mysingehlms fyr till Söderhälls fyr (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E)? b) Älvsnabbens fyr till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 13,0 E)? c) Älvsnabbens fyr till fyren Östra Rök (ung. mr ,0 N, 18 08,0 E)? d) Fyren Östra Rök till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 10,0 E)? 2. Vad finns på följande psitiner efter att du gått kurs ch sträcka enligt nedan, med utgångspunkt från Älvsnabbens fyr (ung. ps ,5 N, 18 11,0 E ) (krt 616)? Utgångspunkten är Älvsnabbens fyr i samtliga uppgifter. a) Kurs 204 ch 2,1M? b) Kurs 191 ch 2,2M? c) Kurs 086 ch 4,4M? d) Kurs 221 ch 3,4M? e) Kurs 149 ch 1,6M? 3. Du går från södra udden på ön Marskär till nrra udden ön Nrsten över Nrstensfjärd (krt 616). (ung. ps. Nrstensfjärd är 59 01,5 N, 18 36,5 E). a) Vilken kurs ska du hålla? b) Vilken kurs ska du hålla m du har en nrdvästlig vind sm ger dig en avdrift på 5? c) Hur långt är det mellan öarna? d) Hur lång tid tar det med en fart av 6knp? e) Vilken fart har du m det tar 15min mellan öarna? 4. Du befinner dig på psitin 58 53,4 N, 18 36,1 E (krt 616) ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans M M M M 6

7 a) På vilken psitin hamnar du vid resans slut? Ange i latitud ch lngitud. b) Hur långt är det från östra udden på Strskär till fyren Huvudskär nrdst m Strskär? c) Vad är kursen från Strskär till fyren Huvudskär? d) Hur lång tid tar resan med en fart av: 6 knp? 12 knp? 18 knp? 2 knp? 5. Du befinner dig på psitin 59 02,3 N, 18 16,5 E (krt 616). a) Hur djupt är det på psitinen? b) Vilken är din kurs till babrdspricken vid Nrrhäll (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? c) Vilken är din kurs till fyren Långgarn (ung. ps ,5 N, 18 18,0 E)? d) Vilken är din kurs till nrdpricken vid Lindhlmsgrundet (ung. ps ,5 N, 18 19,0 E)? e) Vilken är din kurs till Mysingehlms fyr (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? f) Vilken är din kurs till specialmärket öster m La Äggskäret (ung. ps ,0 N, 18 13,0 E)? g) Vilken är din kurs till västpricken vid Söderhälls fyr (ung. ps ,5 N, 18 14,5 E)? 6. Du utgår från psitin 59 06,3 N, 18 39,5 E (krt 616). a) Vad finns på psitinen? b) Från psitinen styr du en kurs på 161. Var befinner du dig efter 1 timme m du håller en fart av 3 knp. Ange psitin med latitud ch lngitud? c) Om du har sydvästlig vind sm ger 6 avdrift. Vilken kurs ska du hålla i fråga b? 7. Fyll i fälten med? Fart Tid Distans a) 15 20min? b) 12 30min? c) 8 1h 30min? d) 10? 10 e) 4? 10 f) 3? 7 g)? 30min 8 h)? 2h 10 i)? 20min 5 8. På vilken psitin (lat ch lng) finns följande platser (krt 616)? a) Fyren på Huvudskär? b) Ön Kubben sydst m Utö? c) Brgsbredans stprick sydväst m Huvudskär? d) Huset på Mörtö Bunsön nrdst m Ornö? 7

8 9. Du angör Stckhlms södra skärgård genm att segla in strax nrr m fyren Vindbåden (krt 616). Din GPS visar psitinen 59 00,4 N, 18 38,8 E. Du vill nu segla över Nrstensfjärd ch gå in mellan Fågelkbbarna ch Brännflåten. Vilken kurs skall du styra för att hamna rätt? 10. Din kurs är vinkeln mellan din kurslinje ch vadå? 11. Vad mäts distansen med för enhet i sjökrtet? 12. Vilket hjälpmedel använder du för att ta ut avstånd i sjökrtet? 13. Vad är missvisning? 14. Vad är deviatin? 15. Hur kan du minska deviatinen? 16. Vad är skillnaden mellan ström ch avdrift? 17. Om du går på västlig kurs ch det blåser en nrdlig vind sm ger dig avdrift. Ska du då addera eller subtrahera för att hamna rätt? 18. I vilka vatten i Sverige är strömmen sm kraftigast? 19. Du pejlar Huvudskärs fyr i bäring 271 ch fyren Vindbåden i bäring 332 (ung. mr ,0 N, 18 37,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Hur djupt är det där? c) Hur långt är det till stpricken på Dämban nrdst m din psitin? d) Hur lång tid tar det att åka den biten med en fart av 8 knp? e) Vad varnar denna stprick för? f) Om du ska gå från stpricken på Dämban till fyren Vindbåden, vilken kurs ska du styra då? 20. Du pejlar ön Strskär bäring 270 ch Huvudskärs fyr i bäring nrd (krt 616). (ung. ps. ön Strskär 58 55,0 N, 18 24,0 E) a) Vad har du för psitin? b) Hur långt är det till ön Strskär från din psitin? c) Vad är det för märke 1M nrr m fyren Huvudskär? 21. På resa nrrut mt Dalarö är du utanför Nynäshamn. Du pejlar fyrarna Örngrund i bäring 334 ch Östra Rök i bäring 040 (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det för märke sm finns sydväst m dig? c) Hur långt är det mellan bjen ch Ventlandsgrund? d) Vilken fart har du m det tar dig 1h 15min att åka sträckan? e) Vilken kurs ska du styra m du åker sträckan i fråga c? f) Vilken kurs ska du styra m det blåser en nrdvästlig vind sm ger 3 avdrift? g) Vad är Ventlandsgrund för märke? 22. Du pejlar mnumentet Älvsnabben i bäring 280 ch fyren Mysingehlm i bäring 019 (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det bttenbeskaffenhet på psitinen? 8

9 c) Vilken kurs ska du styra m du vill ta dig till väst ch stprickarna vid St. Pershlmen nrr m väderkvarnen på Utö? d) Vad är det för sjömärken sm står i Kyrkviken drygt 1M sydväst m prickarna i fråga c)? e) Vad fyller de två fyrarna vid inlppet till Utö gästhamn/marina för funktin vid mörker? 23. Varför är det viktigt att bäringarna vid psitinsbestämning skär varandra i rät vinkel? Kmpasskntrll 5. Instrumentkntrll 616,6163 Sida Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Du är på ungefärlig psitin 59 09,0 N, 18 29,9 E (krt 6163). Du ser fyren Pilthlmsknall ch fyren Dalarö ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 255 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) På vilken sida ska du ha en styrbrdsprick m du går från psitinen van in mt Dalarö? c) Vad betyder den lilla röda slfjädern ch den svarta tuppkammen sm finns på det fasta sjömärket på Nålsögnen strax nrdväst m fyren Pilthlmsknall? 2. Du befinner dig strax nrdväst m Fåglarö (krt 6163). Du ser fyrarna Trrbänken ch Kycklingen ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 316 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad betyder symblen väster m psitinen van sm karaktäriseras av ett streck med tre streck tvärs? 3. Du befinner dig på ungefärlig psitin 59 02,1 N, 18 13,3 E (krt 616). De ser Snappudd ch Söderhälls fyr ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 154 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad är det för prickar SV ch NO m Äggskären? c) Du går på kurs 048 med utgångspunkt från psitinen van. Vad betyder symblen i sjökrtet sm du påträffar efter 4,2M på din resa? d) Vilket sjökrtsnummer ska du använda m du frtsätter nrrut från psitinen i c) samt vad kallas det sjökrtet? 4. Skiljer sig deviatinen för lika kurser? 5. Vad bör du göra m kmpassen är utsatt för deviatin? 9

10 6. Du ser följande ens rätt förut ch går på kursen sm angivs. Hur strt är kmpassfelet? (krt 616). a) Fyren Örngrund ch fasta sjörmärket Faran ch din kmpass visar 335 (ung. mr ,0 N, 18 01,0 E)? b) Näsuddens fyr ch väderkvarnen på nrra Utö ch din kmpass visar 090? (ung. mr ,0 N, 18 19,0 E)? c) Fyren Östra Rök ch fasta sjömärket på Långhlmen ch din kmpass visar 145? (ung. mr ,0 N, 18 06,0 E)? d) Fyren Örngrund ch trnet på Måsknuv ch din kmpass visar 192? (ung. mr ,0 N, 18 02,0 E)? 6. Mörkernavigering Sida Vad heter en fyr sm vanligtvis förekmmer i havsbandet? Ex Huvudskär. 2. Vilken typ av fyr är vanligast i farlederna? 3. För vilken fyrtyp gäller minnesregeln färg mt färg? 4. Hur lång tid tar det ungefär att få ett helt återställt mörkerseende? 5. Ange några typer av fyrar. 6. Vad fyller de två rödlysande fyrarna i inlppet till Utö gästhamn för funktin? 7. Navigering i dimma Sida Vad bör du göra vid dimma? 2. Ett annat namn för dimma. 3. Vad kallas det hjälpmedel sm förstärker båtens radarbild? 10

11 Väjningsreglerna 8. Väjningsreglerna Sida Förklaring: Segelbåt Mtrbåt 1. Vem är väjningsskyldig ch hur väjer den? (visa med pil) Det är 250 meter mellan båtarna. a) b) VIND c) VIND d) VIND 11

12 e) VIND 10 knp 5 knp f) 2. När ska du hålla utkik? 3. Hur ska du agera m du inte är väjningsskyldig? 4. Vad ska du tänka på i trånga farleder ch trafiksepareringssystem? 5. I vilken publikatin finns reglerna kring väjningsreglerna? 6. Hur lång är en lång signal? 7. Hur krt är en krt signal? 8. Vad betyder följande signaler (manöver ch varningssignaler)? a) e) b) f) c) g) d) h) 9. Vad betyder följande signaler (vid nedsatt sikt)? a) d) b) e) c) 12

13 9. Väder Sida Vad visar väderkrtet? 2. Vad är skillnaden på ett hög ch lågtryck? 3. Är vindarna i regel kraftigare i ett högtryck? 4. Hur bildas dimma? 5. Hur uppstår sjöbris? 6. Vad visar en barmeter? 7. Hur blåser det i ett lågtryck på nrra halvkltet? 8. Hur blåser det i ett högtryck på nrra halvkltet? 9. Vad kallas väderfenmenet sm då mlnen trnar upp sig på höjden, det bildas bymln, ch regnet kmmer med häftiga skurar. Det kan åska ch vinden blir byig. 10. Om du ser mln sm ser ut sm skidspetsar på himmelen. Vad kan du då förvänta dig för väderfenmen? 11. Förekmmer frnter i samband med lågtryck? 12. Vilken vindhastighet kan förväntas m det uppstår sjöbris på stkusten? 13. Var kan du inhämta väderprgnsen? 14. Vad är landbris? 13

14 Lanternr Dagersignaler 10. Lanternr ch dagersignaler 616 Sida Vilka lanternr ska följande båt föra? a) Maskindrivet fartyg under 50m (visa förenklad ch vanlig) b) Segelfartyg c) Segelfartyg sm går för mtr d) Rddbåt ch segelbåt under 7m e) Maskindrivna båtar under 7m ch 7knp f) Ankarliggare under 50m g) Ankarliggare över 50m h) Maskindrivet fartyg över 50m 2. Vad är detta för flagga ch vad betyder den? 3. Hur skiljer sig lanternföringen på en maskindrivet fartyg under respektive över 50m? 4. Vad ska följande båt visa för dagersignal? a) Ankarliggare b) Båt över 12m sm mtrseglar 5. Hur långt kmmer du med 6knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 6. Hur långt kmmer du med 10knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 7. Du befinner dig på psitin 58 55,0 N, 18 45,0 E ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans ,8M ,4M ,1M ,0M a) Efter att du gått dessa fyra sträckr vad blir då din kurs till ön Strskär (mitt på)? b) Hur långt är det dit? c) Hur lång tid tar det med 6knps fart? 14

15 8. Vad döljer sig i mörkret? 15

16 Säkerhetsutrustning Nödsignaler Sjöräddning 11. Säkerhet ch nöd 616 Sida Du är på Mysingen mellan Utö ch Muskö. Du tittar ut över fjärden ch pejlar fyren Älvsnabben i bäring 288 ch fyren Mysingehlm bäring 031. Ange din psitin i lat ch lng. 2. Du börjar segla ch efter en stund stannar du till vid fyren Långgarn eftersm du ser en nödraket. Du pejlar den i bäring 085. Vad bör du göra när du ser nödraketen? 3. Frts. från fråga 2: Om en sjöräddningsledare får reda på den bäring du angav i fråga 2 samt får sig rapprterad en bäring på 140 från psitin 59 08,5 N ch 18 28,0 E. (Ledtråd: krysspejling) Vad trr du då den nödställde befinner sig? 4. Vilka kan delta i en sjöräddningsperatin ch måste man betala när man blir sjöräddad? 5. Ange de nödsignaler du känner till? 6. Ange minst ti artiklar du bör ha i din säkerhetsutrustning mbrd? 7. Hur lång tid har du på dig att släcka en eld med en 2kg resp. 4kg brandsläckare? 8. Vilka lika typer av brandsläckare finns det? 9. Vad betyder bkstäverna A B C sm finns på brandsläckarna? 10. Hur släcker du en brand i en stekpanna? 11. Hur lyder SOS signalen? 12. Vad är viktigast att ha med i ett nödmeddelande? 13. Vad innebär att vara båtens redare? 14. Vem är befälhavare mbrd? 15. Vad är viktigast att tänka på när du köper flytväst? 16. Vad är den vanligaste lycksrsaken för fritidsbåtar? 17. Vad är MRCC i Götebrg? 18. Vad står VHF för? 19. Vilken kanal är använder du för anrps ch nödtrafik? 16

17 12. Sjukvård ch lycksfall Sida Hur bör du behandla en kraftigt nedkyld persn? 2. Vad bör en förbandslåda innehålla? 3. Vad ska du göra m din vän blivit brännskadad? 4. Hur kan du förebygga ch lindra sjösjuka? 13. Miljö ch människr Sida Är du ansvarig för de svall din båt skapar? 2. Vilka blmmr får du inte plcka? 3. Gäller Allemansrätten m markägaren sätter upp en skylt med texten privat? 4. Vad gör du m du upptäcker ett ljeutsläpp? 5. Vad får du aldrig elda på? 6. När är fågellivet extra känsligt? 7. Vilka regler gäller för latrintömning respektive ljeutsläpp? 8. Under vilken perid måste du hålla din hund kpplad i naturen? 9. Vad är ett hänsynsmråde? 14. Förtöjning ch manövrering Sida Vad menas med gtt sjömanskap? 2. Vilken knp ska du använda m du ska skarva två tampar av lika tjcklek? 3. Vad kan du använda en pålstek till? 4. Hur lång bör din ankarlina vara? 5. Vilken knp använder du vid förtöjning kring ett träd? 6. Vilken knp använder du vid förtöjning i en ring? 7. Vilken knp använder du vid förtöjning runt en pllare? 8. Hur lång bör din ankarkätting vara? 17

18 16. Aktuella författningar 1. I vilken publikatin hittar du Sjölagen? 2. Vem ska se till att fartyget innan avfärd är sjövärdigt? 3. Är du sm befälhavare skyldig att bistå ett annat fartyg i nöd? 4. Vad är skillnaden mellan båt, skepp ch fartyg? 5. Vem mbrd ska se till att fartyget framförs med gtt sjömanskap? 18

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument

9 NAVIGATION. SXK Båtpärm. 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9 NAVIGATION 9.1 Navigering 9.2 Sjökort 9.3 Navigationsinstrument 9.4 Navigationsprogram 9.5 Position, latitud och longitud 9.6 Radiokommunikation Navigation är konsten att kunna bestämma sin position,

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? FLY WITH STYLE

TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? FLY WITH STYLE TIPS PÅ PRESENT VAD GER DU NÅGON SOM HAR ALLT? 3 INNEHÅLL Ge bort en upplevelse... 3 Tandemflyg...4 Grundkurs skärmflyg...6 Kurs Paramotor...8 Om Parabase Outdoor...9 Villkor & information...10 GE BORT

Läs mer

Guide till. SAM Internet

Guide till. SAM Internet Guide till SAM Internet 2014 SAM Internet ditt stöd på webben! Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Ny startsida i SAM Internet...5 Inget lösenord till SAM Internet i SAM-utskicket...5 I år kan du logga

Läs mer

Arbetsbok för radarutbildning

Arbetsbok för radarutbildning Arbetsbok för radarutbildning Simulatorbaserade praktiska radarnavigationsövningar på persondator baserade på programvaran Radar Trainer och boken Radar for Mariners v. 2005-03-31 Håll koll på alla nyheter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Något för alla ombord!

Något för alla ombord! GRATIS BÅTTURISTGUIDE 2014 Något för alla ombord! Matlagning, Väjningsregler, Sjömackar, Gästhamnar, Fiske, Motorservice, Skärgårdsrestauranger... Dessutom 18 sidor sjökort! För gästhamnar, sjömackar samt

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA

fyrplats Resa till klassisk Autopiloter Lage Larssons väderskola Sista delen av TESTPATRULLEN GRANSKAR: TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE SJÖRÄDDNINGSSKOLA SJÖRÄDDNINGSSKOLA SJÖVETT SETT & SYNAT Sista delen av Lage Larssons väderskola Resa till klassisk fyrplats TESTPATRULLEN GRANSKAR: Autopiloter TIDNINGEN FÖR VÅRA BÅTÄGARE 1/2001 2 LEDARE»En ny båtsäsong

Läs mer

OSTPRICKEN. GÄSTHAMN I TOPP Malma Kvarn. TUFFA MOTORBÅT på långfärd. FÖREDRAG & teknikkvällar. FEL & FÄLLOR i digitala sjökort.

OSTPRICKEN. GÄSTHAMN I TOPP Malma Kvarn. TUFFA MOTORBÅT på långfärd. FÖREDRAG & teknikkvällar. FEL & FÄLLOR i digitala sjökort. OSTPRICKEN Nummer 1 2015 GÄSTHAMN I TOPP Malma Kvarn TUFFA MOTORBÅT på långfärd FÖREDRAG & teknikkvällar FEL & FÄLLOR i digitala sjökort EN TIDNING FÖR DIG I SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS OSTPRICKEN

Läs mer

HT 99 Matematiklärande 10 p Delkurs 1 Att göra matematiken gripbar Sarah Dikman (ll99sdi@du.se) Johan Schröder (ll99jsc@du.se)

HT 99 Matematiklärande 10 p Delkurs 1 Att göra matematiken gripbar Sarah Dikman (ll99sdi@du.se) Johan Schröder (ll99jsc@du.se) Högskolan Dalarna Skolrapport 1 Rika problem HT 99 Matematiklärande 10 p Delkurs 1 Att göra matematiken gripbar Sarah Dikman (ll99sdi@du.se) Johan Schröder (ll99jsc@du.se) Bakgrund Skolan är en mindre

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer

Med alla dessa fina alternativ så seglar vi hem till det kalla Sverige!! Vad har det tagit åt oss?

Med alla dessa fina alternativ så seglar vi hem till det kalla Sverige!! Vad har det tagit åt oss? Nu är vi hemma igen. Den här sommaren var den mest ovissa under vår tid i Medelhavet. Vi hade flera funderingar på vad vi skulle göra. Alternativen var att segla till Turkiet. Raine Poka, som själv ligger

Läs mer

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN

SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Tillhör: SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN Version 2 April 2003 Copyright 1994, 2003 Svenska Ballongfederationen Observatörshandbok 1. INLEDNING Version 2 1 INLEDNING Observatören är en av de viktigaste personerna

Läs mer

HANDLEDNING. Kanadensare. Köp en högupplöst version på www.friluftsframjandet.se. Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1

HANDLEDNING. Kanadensare. Köp en högupplöst version på www.friluftsframjandet.se. Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1 HANDLEDNING Kanadensare Friluftsfrämjandets grundbok för kanadensarutbildning 1 Innehållsförteckning 3 Ledarskap 17 Kamraträddning 3 Paddling och allemansrätt 3 Se det vilda utan att störa 3 Några råd

Läs mer

SmartCat Pejlare M500 användarmanual

SmartCat Pejlare M500 användarmanual SmartCat Pejlare M500 användarmanual När du läser denna svenska användarmanual, bör du ha din engelska användarmanual bredvid dig för att få hjälp av bilderna. 1. Introduktion SmartCat Pejlare M500 består

Läs mer