1. Sjökortet 6163 Sida 7 35

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sjökortet 6163 Sida 7 35"

Transkript

1 Sjökrtssymbler Att söka latitud ch lngitud Att lägga ut latitud ch lngitud 1. Sjökrtet 6163 Sida Du befinner dig på psitin 59 04,6 N, 18 16,8 E (krt 6163). Din resa börjar med att gå österut mellan St. Rthlmen ch Vettskär. Efter att du passerat Vettskär girar du lätt babrd upp i farleden. a) Vad är det för märke sm står vid Svensgrund? b) Vad är det för märke du ser strax nrr m Rönnskär? c) Efter att du färdats knappt 1M från Rönnskär passerar du mellan två symbler sm ser likadana ut. Vad är detta för märken? d) Efter att du ha passerat märkena i fråga c girar du babrd upp mellan Lilla Seghlmen ch Träthlmen. Du går rakt nrrut ch girar babrd nrr m Segelhlmen. På Segelhlmens nrra sida ser du någt sm symbliseras av en stjärna i sjökrtet. Vad är det för någt? e) Nrr m Segelhlmen ser du även ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en fyrkant med en röd tunga. Vad är det för märke? f) Du frtsätter nu i sydvästlig riktning ch efter att du passerat ön Skraken ser du ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en triangel med en grön tunga. Vad är det för märke? g) Du rundar fyren Kycklingen ch går sedan i nrdstlig riktning mt Nygrynnan. Där står det två väderstrecksmärken. Vad är det för typ av väderstrecksmärken? 2. Vad visar symblen på följande psitiner (krt 6163)? a) 59 04,0 N, 18 19,5 E b) 59 04,6 N, 18 20,8 E c) 59 07,3 N, 18 18,5 E d) 59 06,5 N, 18 17,3 E 1

2 3. Vad betyder de inringade symblerna? På vilken psitin (lat ch lng) ligger följande bkstäver i sjökrtet(krt 6163)? a) C b) D c) E d) G 5. Vad betyder följande förkrtningar? a) Cy b) St c) S d) M e) G f) R g) Si 2

3 6. Vad visar följande bilder? a) b) c) d) e) f) svart röd g) h) i) j) k) l) gul grön röd svart gul röd 7. Skissa hur följande märken ser ut med tpptecken ch färg på stängerna: Märke Tpptecken Färg/er Nrdmärke Ostmärke Västmärke Sydmärke Punktmärke Specialmärke 3

4 Babrdsmärke Styrbrdsmärke 8. Vad är en bränning ch hur ser sjökrtsymblen ut? 9. Är ett nrdmärke ett fast sjömärke? 10. Ange ett annat namn för väderstrecksmärken? 11. Ange ett annat namn för sidmärken? 12. Vad är skillnaden mellan djupsiffrr inm parantes ch utan parantes? 13. Vad är bra respektive dåligt med farlederna? 14. Hur går farledsutmärkningens huvudriktning runt Sveriges kust? 15. Vilken färg har ett babrdsmärke? 16. Vilken frm har tpptecknet på styrbrdmärket? 17. Vad betyder Ufs ch vad finner du i den? 18. Du ser en blå ch gul bj vad betyder det? 19. En samlingsbenämning för passare, transprtör ch linjal? 20. Hur många minuter delas en grad upp i? 21. Hur många grader är det från Ekvatrn till Nrdplen? 22. Hur många meter är en distansminut? 23. Hur många meter är en sjömil? 24. Vilka två kartprjektiner används huvudsakligen vid tillverkning av sjökrt? 25. Hur många meter är 1M? 26. Kan du ta ut en distansminut med hjälp av markeringarna högst upp eller längst ner på sjökrtet? 27. Vilken skala har nrmalt sett ett skärgårdskrt? 28. Vad kallar den samling sjökrt sm är speciellt avsedda för fritidsbåtar? 29. Vad finner du i Krt 1? 30. Vad finner du i Sjötrafikföreskrifter? 31. Vad betyder följande sjökrtssymbler? a) b) c) d) e) f) 4

5 2. Navigering utan instrument Sida Vad menas med en enslinje? 2. Vad kallas det när du använder en enslinje för att inte gå på grund? 3. Vad menas med en förbindelselinje? 4. Vilken av ens ch förbindelselinjen ger bäst precisin? 5. Var passar navigering utan instrument bäst? Lästips: Följ gärna resan En skärgårdsfärd i kapitlet för att få förståelse för hur navigering utan instrument fungerar. 3. Navigeringsinstrument Sida Vad mäter ldet? 2. Vad betyder GPS? 3. Vilken exakthet räknat i meter, har GPS generellt? 4. Vilket är det vanligaste instrumentet att läsa av båtens kurs på? 5. Vilka instrument kan du använda för att mäta farten? 5

6 4. Navigering med instrument 616 Sida Att mäta en kurs i sjökrtet Att lägga ut en kurs i sjökrtet Att räkna med avdrift Distans, tid ch fart Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Vilken kurs ska du styra m du går följande sträckr (krt 616)? a) Mysingehlms fyr till Söderhälls fyr (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E)? b) Älvsnabbens fyr till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 13,0 E)? c) Älvsnabbens fyr till fyren Östra Rök (ung. mr ,0 N, 18 08,0 E)? d) Fyren Östra Rök till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 10,0 E)? 2. Vad finns på följande psitiner efter att du gått kurs ch sträcka enligt nedan, med utgångspunkt från Älvsnabbens fyr (ung. ps ,5 N, 18 11,0 E ) (krt 616)? Utgångspunkten är Älvsnabbens fyr i samtliga uppgifter. a) Kurs 204 ch 2,1M? b) Kurs 191 ch 2,2M? c) Kurs 086 ch 4,4M? d) Kurs 221 ch 3,4M? e) Kurs 149 ch 1,6M? 3. Du går från södra udden på ön Marskär till nrra udden ön Nrsten över Nrstensfjärd (krt 616). (ung. ps. Nrstensfjärd är 59 01,5 N, 18 36,5 E). a) Vilken kurs ska du hålla? b) Vilken kurs ska du hålla m du har en nrdvästlig vind sm ger dig en avdrift på 5? c) Hur långt är det mellan öarna? d) Hur lång tid tar det med en fart av 6knp? e) Vilken fart har du m det tar 15min mellan öarna? 4. Du befinner dig på psitin 58 53,4 N, 18 36,1 E (krt 616) ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans M M M M 6

7 a) På vilken psitin hamnar du vid resans slut? Ange i latitud ch lngitud. b) Hur långt är det från östra udden på Strskär till fyren Huvudskär nrdst m Strskär? c) Vad är kursen från Strskär till fyren Huvudskär? d) Hur lång tid tar resan med en fart av: 6 knp? 12 knp? 18 knp? 2 knp? 5. Du befinner dig på psitin 59 02,3 N, 18 16,5 E (krt 616). a) Hur djupt är det på psitinen? b) Vilken är din kurs till babrdspricken vid Nrrhäll (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? c) Vilken är din kurs till fyren Långgarn (ung. ps ,5 N, 18 18,0 E)? d) Vilken är din kurs till nrdpricken vid Lindhlmsgrundet (ung. ps ,5 N, 18 19,0 E)? e) Vilken är din kurs till Mysingehlms fyr (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? f) Vilken är din kurs till specialmärket öster m La Äggskäret (ung. ps ,0 N, 18 13,0 E)? g) Vilken är din kurs till västpricken vid Söderhälls fyr (ung. ps ,5 N, 18 14,5 E)? 6. Du utgår från psitin 59 06,3 N, 18 39,5 E (krt 616). a) Vad finns på psitinen? b) Från psitinen styr du en kurs på 161. Var befinner du dig efter 1 timme m du håller en fart av 3 knp. Ange psitin med latitud ch lngitud? c) Om du har sydvästlig vind sm ger 6 avdrift. Vilken kurs ska du hålla i fråga b? 7. Fyll i fälten med? Fart Tid Distans a) 15 20min? b) 12 30min? c) 8 1h 30min? d) 10? 10 e) 4? 10 f) 3? 7 g)? 30min 8 h)? 2h 10 i)? 20min 5 8. På vilken psitin (lat ch lng) finns följande platser (krt 616)? a) Fyren på Huvudskär? b) Ön Kubben sydst m Utö? c) Brgsbredans stprick sydväst m Huvudskär? d) Huset på Mörtö Bunsön nrdst m Ornö? 7

8 9. Du angör Stckhlms södra skärgård genm att segla in strax nrr m fyren Vindbåden (krt 616). Din GPS visar psitinen 59 00,4 N, 18 38,8 E. Du vill nu segla över Nrstensfjärd ch gå in mellan Fågelkbbarna ch Brännflåten. Vilken kurs skall du styra för att hamna rätt? 10. Din kurs är vinkeln mellan din kurslinje ch vadå? 11. Vad mäts distansen med för enhet i sjökrtet? 12. Vilket hjälpmedel använder du för att ta ut avstånd i sjökrtet? 13. Vad är missvisning? 14. Vad är deviatin? 15. Hur kan du minska deviatinen? 16. Vad är skillnaden mellan ström ch avdrift? 17. Om du går på västlig kurs ch det blåser en nrdlig vind sm ger dig avdrift. Ska du då addera eller subtrahera för att hamna rätt? 18. I vilka vatten i Sverige är strömmen sm kraftigast? 19. Du pejlar Huvudskärs fyr i bäring 271 ch fyren Vindbåden i bäring 332 (ung. mr ,0 N, 18 37,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Hur djupt är det där? c) Hur långt är det till stpricken på Dämban nrdst m din psitin? d) Hur lång tid tar det att åka den biten med en fart av 8 knp? e) Vad varnar denna stprick för? f) Om du ska gå från stpricken på Dämban till fyren Vindbåden, vilken kurs ska du styra då? 20. Du pejlar ön Strskär bäring 270 ch Huvudskärs fyr i bäring nrd (krt 616). (ung. ps. ön Strskär 58 55,0 N, 18 24,0 E) a) Vad har du för psitin? b) Hur långt är det till ön Strskär från din psitin? c) Vad är det för märke 1M nrr m fyren Huvudskär? 21. På resa nrrut mt Dalarö är du utanför Nynäshamn. Du pejlar fyrarna Örngrund i bäring 334 ch Östra Rök i bäring 040 (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det för märke sm finns sydväst m dig? c) Hur långt är det mellan bjen ch Ventlandsgrund? d) Vilken fart har du m det tar dig 1h 15min att åka sträckan? e) Vilken kurs ska du styra m du åker sträckan i fråga c? f) Vilken kurs ska du styra m det blåser en nrdvästlig vind sm ger 3 avdrift? g) Vad är Ventlandsgrund för märke? 22. Du pejlar mnumentet Älvsnabben i bäring 280 ch fyren Mysingehlm i bäring 019 (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det bttenbeskaffenhet på psitinen? 8

9 c) Vilken kurs ska du styra m du vill ta dig till väst ch stprickarna vid St. Pershlmen nrr m väderkvarnen på Utö? d) Vad är det för sjömärken sm står i Kyrkviken drygt 1M sydväst m prickarna i fråga c)? e) Vad fyller de två fyrarna vid inlppet till Utö gästhamn/marina för funktin vid mörker? 23. Varför är det viktigt att bäringarna vid psitinsbestämning skär varandra i rät vinkel? Kmpasskntrll 5. Instrumentkntrll 616,6163 Sida Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Du är på ungefärlig psitin 59 09,0 N, 18 29,9 E (krt 6163). Du ser fyren Pilthlmsknall ch fyren Dalarö ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 255 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) På vilken sida ska du ha en styrbrdsprick m du går från psitinen van in mt Dalarö? c) Vad betyder den lilla röda slfjädern ch den svarta tuppkammen sm finns på det fasta sjömärket på Nålsögnen strax nrdväst m fyren Pilthlmsknall? 2. Du befinner dig strax nrdväst m Fåglarö (krt 6163). Du ser fyrarna Trrbänken ch Kycklingen ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 316 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad betyder symblen väster m psitinen van sm karaktäriseras av ett streck med tre streck tvärs? 3. Du befinner dig på ungefärlig psitin 59 02,1 N, 18 13,3 E (krt 616). De ser Snappudd ch Söderhälls fyr ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 154 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad är det för prickar SV ch NO m Äggskären? c) Du går på kurs 048 med utgångspunkt från psitinen van. Vad betyder symblen i sjökrtet sm du påträffar efter 4,2M på din resa? d) Vilket sjökrtsnummer ska du använda m du frtsätter nrrut från psitinen i c) samt vad kallas det sjökrtet? 4. Skiljer sig deviatinen för lika kurser? 5. Vad bör du göra m kmpassen är utsatt för deviatin? 9

10 6. Du ser följande ens rätt förut ch går på kursen sm angivs. Hur strt är kmpassfelet? (krt 616). a) Fyren Örngrund ch fasta sjörmärket Faran ch din kmpass visar 335 (ung. mr ,0 N, 18 01,0 E)? b) Näsuddens fyr ch väderkvarnen på nrra Utö ch din kmpass visar 090? (ung. mr ,0 N, 18 19,0 E)? c) Fyren Östra Rök ch fasta sjömärket på Långhlmen ch din kmpass visar 145? (ung. mr ,0 N, 18 06,0 E)? d) Fyren Örngrund ch trnet på Måsknuv ch din kmpass visar 192? (ung. mr ,0 N, 18 02,0 E)? 6. Mörkernavigering Sida Vad heter en fyr sm vanligtvis förekmmer i havsbandet? Ex Huvudskär. 2. Vilken typ av fyr är vanligast i farlederna? 3. För vilken fyrtyp gäller minnesregeln färg mt färg? 4. Hur lång tid tar det ungefär att få ett helt återställt mörkerseende? 5. Ange några typer av fyrar. 6. Vad fyller de två rödlysande fyrarna i inlppet till Utö gästhamn för funktin? 7. Navigering i dimma Sida Vad bör du göra vid dimma? 2. Ett annat namn för dimma. 3. Vad kallas det hjälpmedel sm förstärker båtens radarbild? 10

11 Väjningsreglerna 8. Väjningsreglerna Sida Förklaring: Segelbåt Mtrbåt 1. Vem är väjningsskyldig ch hur väjer den? (visa med pil) Det är 250 meter mellan båtarna. a) b) VIND c) VIND d) VIND 11

12 e) VIND 10 knp 5 knp f) 2. När ska du hålla utkik? 3. Hur ska du agera m du inte är väjningsskyldig? 4. Vad ska du tänka på i trånga farleder ch trafiksepareringssystem? 5. I vilken publikatin finns reglerna kring väjningsreglerna? 6. Hur lång är en lång signal? 7. Hur krt är en krt signal? 8. Vad betyder följande signaler (manöver ch varningssignaler)? a) e) b) f) c) g) d) h) 9. Vad betyder följande signaler (vid nedsatt sikt)? a) d) b) e) c) 12

13 9. Väder Sida Vad visar väderkrtet? 2. Vad är skillnaden på ett hög ch lågtryck? 3. Är vindarna i regel kraftigare i ett högtryck? 4. Hur bildas dimma? 5. Hur uppstår sjöbris? 6. Vad visar en barmeter? 7. Hur blåser det i ett lågtryck på nrra halvkltet? 8. Hur blåser det i ett högtryck på nrra halvkltet? 9. Vad kallas väderfenmenet sm då mlnen trnar upp sig på höjden, det bildas bymln, ch regnet kmmer med häftiga skurar. Det kan åska ch vinden blir byig. 10. Om du ser mln sm ser ut sm skidspetsar på himmelen. Vad kan du då förvänta dig för väderfenmen? 11. Förekmmer frnter i samband med lågtryck? 12. Vilken vindhastighet kan förväntas m det uppstår sjöbris på stkusten? 13. Var kan du inhämta väderprgnsen? 14. Vad är landbris? 13

14 Lanternr Dagersignaler 10. Lanternr ch dagersignaler 616 Sida Vilka lanternr ska följande båt föra? a) Maskindrivet fartyg under 50m (visa förenklad ch vanlig) b) Segelfartyg c) Segelfartyg sm går för mtr d) Rddbåt ch segelbåt under 7m e) Maskindrivna båtar under 7m ch 7knp f) Ankarliggare under 50m g) Ankarliggare över 50m h) Maskindrivet fartyg över 50m 2. Vad är detta för flagga ch vad betyder den? 3. Hur skiljer sig lanternföringen på en maskindrivet fartyg under respektive över 50m? 4. Vad ska följande båt visa för dagersignal? a) Ankarliggare b) Båt över 12m sm mtrseglar 5. Hur långt kmmer du med 6knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 6. Hur långt kmmer du med 10knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 7. Du befinner dig på psitin 58 55,0 N, 18 45,0 E ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans ,8M ,4M ,1M ,0M a) Efter att du gått dessa fyra sträckr vad blir då din kurs till ön Strskär (mitt på)? b) Hur långt är det dit? c) Hur lång tid tar det med 6knps fart? 14

15 8. Vad döljer sig i mörkret? 15

16 Säkerhetsutrustning Nödsignaler Sjöräddning 11. Säkerhet ch nöd 616 Sida Du är på Mysingen mellan Utö ch Muskö. Du tittar ut över fjärden ch pejlar fyren Älvsnabben i bäring 288 ch fyren Mysingehlm bäring 031. Ange din psitin i lat ch lng. 2. Du börjar segla ch efter en stund stannar du till vid fyren Långgarn eftersm du ser en nödraket. Du pejlar den i bäring 085. Vad bör du göra när du ser nödraketen? 3. Frts. från fråga 2: Om en sjöräddningsledare får reda på den bäring du angav i fråga 2 samt får sig rapprterad en bäring på 140 från psitin 59 08,5 N ch 18 28,0 E. (Ledtråd: krysspejling) Vad trr du då den nödställde befinner sig? 4. Vilka kan delta i en sjöräddningsperatin ch måste man betala när man blir sjöräddad? 5. Ange de nödsignaler du känner till? 6. Ange minst ti artiklar du bör ha i din säkerhetsutrustning mbrd? 7. Hur lång tid har du på dig att släcka en eld med en 2kg resp. 4kg brandsläckare? 8. Vilka lika typer av brandsläckare finns det? 9. Vad betyder bkstäverna A B C sm finns på brandsläckarna? 10. Hur släcker du en brand i en stekpanna? 11. Hur lyder SOS signalen? 12. Vad är viktigast att ha med i ett nödmeddelande? 13. Vad innebär att vara båtens redare? 14. Vem är befälhavare mbrd? 15. Vad är viktigast att tänka på när du köper flytväst? 16. Vad är den vanligaste lycksrsaken för fritidsbåtar? 17. Vad är MRCC i Götebrg? 18. Vad står VHF för? 19. Vilken kanal är använder du för anrps ch nödtrafik? 16

17 12. Sjukvård ch lycksfall Sida Hur bör du behandla en kraftigt nedkyld persn? 2. Vad bör en förbandslåda innehålla? 3. Vad ska du göra m din vän blivit brännskadad? 4. Hur kan du förebygga ch lindra sjösjuka? 13. Miljö ch människr Sida Är du ansvarig för de svall din båt skapar? 2. Vilka blmmr får du inte plcka? 3. Gäller Allemansrätten m markägaren sätter upp en skylt med texten privat? 4. Vad gör du m du upptäcker ett ljeutsläpp? 5. Vad får du aldrig elda på? 6. När är fågellivet extra känsligt? 7. Vilka regler gäller för latrintömning respektive ljeutsläpp? 8. Under vilken perid måste du hålla din hund kpplad i naturen? 9. Vad är ett hänsynsmråde? 14. Förtöjning ch manövrering Sida Vad menas med gtt sjömanskap? 2. Vilken knp ska du använda m du ska skarva två tampar av lika tjcklek? 3. Vad kan du använda en pålstek till? 4. Hur lång bör din ankarlina vara? 5. Vilken knp använder du vid förtöjning kring ett träd? 6. Vilken knp använder du vid förtöjning i en ring? 7. Vilken knp använder du vid förtöjning runt en pllare? 8. Hur lång bör din ankarkätting vara? 17

18 16. Aktuella författningar 1. I vilken publikatin hittar du Sjölagen? 2. Vem ska se till att fartyget innan avfärd är sjövärdigt? 3. Är du sm befälhavare skyldig att bistå ett annat fartyg i nöd? 4. Vad är skillnaden mellan båt, skepp ch fartyg? 5. Vem mbrd ska se till att fartyget framförs med gtt sjömanskap? 18

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Förarintyg. 1. Sjökortet V Ä L K O M M E N TILL. Navigering och sjömanskap Femte upplagan. Navigationsakademien i Sverige AB 1

Förarintyg. 1. Sjökortet V Ä L K O M M E N TILL. Navigering och sjömanskap Femte upplagan. Navigationsakademien i Sverige AB 1 V Ä L K O M M E N TILL Förarintyg Teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten Praktiskt sjökortarbete och metoder för navigering Sjötrafikföreskrifter på sjön, lanternor,

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har det administrativa ansvaret för utbildning

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Navigation, geometri, körteknik och tips

Navigation, geometri, körteknik och tips Navigation, geometri, körteknik och tips Navigationsdelen i handboken handlar i första hand om navigeringens grundkunskaper. För att lära Dig navigera ordentligt krävs att Du går en riktig utbildning.

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen?

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Gecaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Sklprgram att utföra på egen hand eller tillsammans med handledare från Aerseum. Lärarhandledning ch förberedelse På de nästföljande sidrna finns ett

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprv, läsår 2012/2013 Delprv A Årskurs 9 Elevens namn ch klass/grupp Prv sm återanvänds mfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 ffentlighets- ch sekretesslagen. Detta prv återanvänds t..m. 2013-06-30.

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

MaxSea Time Zero version 1.2

MaxSea Time Zero version 1.2 MaxSea Time Zer versin 1.2 Snabbguide Installatin Datrprestanda mm Aktuell datr måste uppfylla vissa krav för att MaxSea skall fungera ptimalt. Nedan återfinns systemkraven, såväl minimum sm rekmmenderade.

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Produktöversikt Boolware. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Prduktöversikt Blware SOFTWARE CORPORATION http://www.sftbl.cm 1 Nyttan med Blware Blware är specialiserat på att ge snabb återsökning, analys (textmining) samt beräkning i stra infrmatinsmängder med mmentan

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

lör LYg, DH och llulg

lör LYg, DH och llulg \linncrnde tcrkrik lör LYg, DH ch llulg iegling: Säg att du vid starten vill gå ut mt änster, men du seglar en liten båt ch ris:erar att bli överkörd - vad gör du då? )ee Smith: Det är ganska enkelt. Om

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 Bdy Mind Sul MT AB 2009 www.bdymindsul-mt.cm 1 VÄLKOMMEN! Mitt namn är Mnica Thengberg,ch jag hälsar Dig välkmmen till Bdy Mind Sul s kurser ch utbildningar

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

METEOROLOGI. Innehåll

METEOROLOGI. Innehåll 1 METEOROLOGI Grunder för segelflygare Poul Kongstad 2 Innehåll Luftmassor Moln Termik Sjöbris Lävågor Fronter Väder på internet 1 3 Luftmassor Stort område med "liknande väder" Temp fuktighet skiktning

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

SVERIGES BOSTADSMARKNAD

SVERIGES BOSTADSMARKNAD SVERIGES BOSTADSMARKNAD Januari 2015 SAMMANFATTNING JANUARI 2015 BOSTADSRÄTTSMARKNADEN Vi ser en stark prisutveckling i januari i riket, med en generell prisuppgång på 2,4 %. Det är bara centrala Malmö

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda ditt trygghetslarm med GPS för barn tryggt och sunt! Innehållsförteckning Vad är GPS? Hur fungerar GPS? Vad är GSM? Trygghetslarm med GPS Hur använder

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

... ..." ---- 1:1 SKYDD. vall /'" ..' . I,/ I BRUNNSBOMARKEN 2:1. r-f.. _-_, 7---:P.J... I """ I.' -l.'

... ... ---- 1:1 SKYDD. vall /' ..' . I,/ I BRUNNSBOMARKEN 2:1. r-f.. _-_, 7---:P.J... I  I.' -l.' t 21 DET ALJPLAN FÖR w TURSTEN 2 (f d VP Mtell)... ' " SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN UPPRÄ TT AD DEN 4 NOVEMBER OCH REVDERAD DEN 12 DECEMBER 2005...... "., ---- -- -ERK WESTLN PLANARKTEKT ÖSTEN ANDERSSON

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb

Lite repetition om GPS-NAV. Kronobergs Segelflygklubb 1 Lite repetition om GPS-NAV 2 Varför navigator / flygdator vid ban- eller sträckflygning? Vore väl bra om du vet säkert: Hur du lätt hittar till nästa delmål och hur långt det är kvar Hur du egentligen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer