1. Sjökortet 6163 Sida 7 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Sjökortet 6163 Sida 7 35"

Transkript

1 Sjökrtssymbler Att söka latitud ch lngitud Att lägga ut latitud ch lngitud 1. Sjökrtet 6163 Sida Du befinner dig på psitin 59 04,6 N, 18 16,8 E (krt 6163). Din resa börjar med att gå österut mellan St. Rthlmen ch Vettskär. Efter att du passerat Vettskär girar du lätt babrd upp i farleden. a) Vad är det för märke sm står vid Svensgrund? b) Vad är det för märke du ser strax nrr m Rönnskär? c) Efter att du färdats knappt 1M från Rönnskär passerar du mellan två symbler sm ser likadana ut. Vad är detta för märken? d) Efter att du ha passerat märkena i fråga c girar du babrd upp mellan Lilla Seghlmen ch Träthlmen. Du går rakt nrrut ch girar babrd nrr m Segelhlmen. På Segelhlmens nrra sida ser du någt sm symbliseras av en stjärna i sjökrtet. Vad är det för någt? e) Nrr m Segelhlmen ser du även ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en fyrkant med en röd tunga. Vad är det för märke? f) Du frtsätter nu i sydvästlig riktning ch efter att du passerat ön Skraken ser du ett märke sm i sjökrtet symbliseras av en triangel med en grön tunga. Vad är det för märke? g) Du rundar fyren Kycklingen ch går sedan i nrdstlig riktning mt Nygrynnan. Där står det två väderstrecksmärken. Vad är det för typ av väderstrecksmärken? 2. Vad visar symblen på följande psitiner (krt 6163)? a) 59 04,0 N, 18 19,5 E b) 59 04,6 N, 18 20,8 E c) 59 07,3 N, 18 18,5 E d) 59 06,5 N, 18 17,3 E 1

2 3. Vad betyder de inringade symblerna? På vilken psitin (lat ch lng) ligger följande bkstäver i sjökrtet(krt 6163)? a) C b) D c) E d) G 5. Vad betyder följande förkrtningar? a) Cy b) St c) S d) M e) G f) R g) Si 2

3 6. Vad visar följande bilder? a) b) c) d) e) f) svart röd g) h) i) j) k) l) gul grön röd svart gul röd 7. Skissa hur följande märken ser ut med tpptecken ch färg på stängerna: Märke Tpptecken Färg/er Nrdmärke Ostmärke Västmärke Sydmärke Punktmärke Specialmärke 3

4 Babrdsmärke Styrbrdsmärke 8. Vad är en bränning ch hur ser sjökrtsymblen ut? 9. Är ett nrdmärke ett fast sjömärke? 10. Ange ett annat namn för väderstrecksmärken? 11. Ange ett annat namn för sidmärken? 12. Vad är skillnaden mellan djupsiffrr inm parantes ch utan parantes? 13. Vad är bra respektive dåligt med farlederna? 14. Hur går farledsutmärkningens huvudriktning runt Sveriges kust? 15. Vilken färg har ett babrdsmärke? 16. Vilken frm har tpptecknet på styrbrdmärket? 17. Vad betyder Ufs ch vad finner du i den? 18. Du ser en blå ch gul bj vad betyder det? 19. En samlingsbenämning för passare, transprtör ch linjal? 20. Hur många minuter delas en grad upp i? 21. Hur många grader är det från Ekvatrn till Nrdplen? 22. Hur många meter är en distansminut? 23. Hur många meter är en sjömil? 24. Vilka två kartprjektiner används huvudsakligen vid tillverkning av sjökrt? 25. Hur många meter är 1M? 26. Kan du ta ut en distansminut med hjälp av markeringarna högst upp eller längst ner på sjökrtet? 27. Vilken skala har nrmalt sett ett skärgårdskrt? 28. Vad kallar den samling sjökrt sm är speciellt avsedda för fritidsbåtar? 29. Vad finner du i Krt 1? 30. Vad finner du i Sjötrafikföreskrifter? 31. Vad betyder följande sjökrtssymbler? a) b) c) d) e) f) 4

5 2. Navigering utan instrument Sida Vad menas med en enslinje? 2. Vad kallas det när du använder en enslinje för att inte gå på grund? 3. Vad menas med en förbindelselinje? 4. Vilken av ens ch förbindelselinjen ger bäst precisin? 5. Var passar navigering utan instrument bäst? Lästips: Följ gärna resan En skärgårdsfärd i kapitlet för att få förståelse för hur navigering utan instrument fungerar. 3. Navigeringsinstrument Sida Vad mäter ldet? 2. Vad betyder GPS? 3. Vilken exakthet räknat i meter, har GPS generellt? 4. Vilket är det vanligaste instrumentet att läsa av båtens kurs på? 5. Vilka instrument kan du använda för att mäta farten? 5

6 4. Navigering med instrument 616 Sida Att mäta en kurs i sjökrtet Att lägga ut en kurs i sjökrtet Att räkna med avdrift Distans, tid ch fart Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Vilken kurs ska du styra m du går följande sträckr (krt 616)? a) Mysingehlms fyr till Söderhälls fyr (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E)? b) Älvsnabbens fyr till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 13,0 E)? c) Älvsnabbens fyr till fyren Östra Rök (ung. mr ,0 N, 18 08,0 E)? d) Fyren Östra Rök till Mysingehlms fyr (ung. mr ,0 N, 18 10,0 E)? 2. Vad finns på följande psitiner efter att du gått kurs ch sträcka enligt nedan, med utgångspunkt från Älvsnabbens fyr (ung. ps ,5 N, 18 11,0 E ) (krt 616)? Utgångspunkten är Älvsnabbens fyr i samtliga uppgifter. a) Kurs 204 ch 2,1M? b) Kurs 191 ch 2,2M? c) Kurs 086 ch 4,4M? d) Kurs 221 ch 3,4M? e) Kurs 149 ch 1,6M? 3. Du går från södra udden på ön Marskär till nrra udden ön Nrsten över Nrstensfjärd (krt 616). (ung. ps. Nrstensfjärd är 59 01,5 N, 18 36,5 E). a) Vilken kurs ska du hålla? b) Vilken kurs ska du hålla m du har en nrdvästlig vind sm ger dig en avdrift på 5? c) Hur långt är det mellan öarna? d) Hur lång tid tar det med en fart av 6knp? e) Vilken fart har du m det tar 15min mellan öarna? 4. Du befinner dig på psitin 58 53,4 N, 18 36,1 E (krt 616) ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans M M M M 6

7 a) På vilken psitin hamnar du vid resans slut? Ange i latitud ch lngitud. b) Hur långt är det från östra udden på Strskär till fyren Huvudskär nrdst m Strskär? c) Vad är kursen från Strskär till fyren Huvudskär? d) Hur lång tid tar resan med en fart av: 6 knp? 12 knp? 18 knp? 2 knp? 5. Du befinner dig på psitin 59 02,3 N, 18 16,5 E (krt 616). a) Hur djupt är det på psitinen? b) Vilken är din kurs till babrdspricken vid Nrrhäll (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? c) Vilken är din kurs till fyren Långgarn (ung. ps ,5 N, 18 18,0 E)? d) Vilken är din kurs till nrdpricken vid Lindhlmsgrundet (ung. ps ,5 N, 18 19,0 E)? e) Vilken är din kurs till Mysingehlms fyr (ung. ps ,0 N, 18 15,5 E)? f) Vilken är din kurs till specialmärket öster m La Äggskäret (ung. ps ,0 N, 18 13,0 E)? g) Vilken är din kurs till västpricken vid Söderhälls fyr (ung. ps ,5 N, 18 14,5 E)? 6. Du utgår från psitin 59 06,3 N, 18 39,5 E (krt 616). a) Vad finns på psitinen? b) Från psitinen styr du en kurs på 161. Var befinner du dig efter 1 timme m du håller en fart av 3 knp. Ange psitin med latitud ch lngitud? c) Om du har sydvästlig vind sm ger 6 avdrift. Vilken kurs ska du hålla i fråga b? 7. Fyll i fälten med? Fart Tid Distans a) 15 20min? b) 12 30min? c) 8 1h 30min? d) 10? 10 e) 4? 10 f) 3? 7 g)? 30min 8 h)? 2h 10 i)? 20min 5 8. På vilken psitin (lat ch lng) finns följande platser (krt 616)? a) Fyren på Huvudskär? b) Ön Kubben sydst m Utö? c) Brgsbredans stprick sydväst m Huvudskär? d) Huset på Mörtö Bunsön nrdst m Ornö? 7

8 9. Du angör Stckhlms södra skärgård genm att segla in strax nrr m fyren Vindbåden (krt 616). Din GPS visar psitinen 59 00,4 N, 18 38,8 E. Du vill nu segla över Nrstensfjärd ch gå in mellan Fågelkbbarna ch Brännflåten. Vilken kurs skall du styra för att hamna rätt? 10. Din kurs är vinkeln mellan din kurslinje ch vadå? 11. Vad mäts distansen med för enhet i sjökrtet? 12. Vilket hjälpmedel använder du för att ta ut avstånd i sjökrtet? 13. Vad är missvisning? 14. Vad är deviatin? 15. Hur kan du minska deviatinen? 16. Vad är skillnaden mellan ström ch avdrift? 17. Om du går på västlig kurs ch det blåser en nrdlig vind sm ger dig avdrift. Ska du då addera eller subtrahera för att hamna rätt? 18. I vilka vatten i Sverige är strömmen sm kraftigast? 19. Du pejlar Huvudskärs fyr i bäring 271 ch fyren Vindbåden i bäring 332 (ung. mr ,0 N, 18 37,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Hur djupt är det där? c) Hur långt är det till stpricken på Dämban nrdst m din psitin? d) Hur lång tid tar det att åka den biten med en fart av 8 knp? e) Vad varnar denna stprick för? f) Om du ska gå från stpricken på Dämban till fyren Vindbåden, vilken kurs ska du styra då? 20. Du pejlar ön Strskär bäring 270 ch Huvudskärs fyr i bäring nrd (krt 616). (ung. ps. ön Strskär 58 55,0 N, 18 24,0 E) a) Vad har du för psitin? b) Hur långt är det till ön Strskär från din psitin? c) Vad är det för märke 1M nrr m fyren Huvudskär? 21. På resa nrrut mt Dalarö är du utanför Nynäshamn. Du pejlar fyrarna Örngrund i bäring 334 ch Östra Rök i bäring 040 (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det för märke sm finns sydväst m dig? c) Hur långt är det mellan bjen ch Ventlandsgrund? d) Vilken fart har du m det tar dig 1h 15min att åka sträckan? e) Vilken kurs ska du styra m du åker sträckan i fråga c? f) Vilken kurs ska du styra m det blåser en nrdvästlig vind sm ger 3 avdrift? g) Vad är Ventlandsgrund för märke? 22. Du pejlar mnumentet Älvsnabben i bäring 280 ch fyren Mysingehlm i bäring 019 (ung. mr ,0 N, 18 15,0 E) (krt 616). a) Vad har du för psitin? b) Vad är det bttenbeskaffenhet på psitinen? 8

9 c) Vilken kurs ska du styra m du vill ta dig till väst ch stprickarna vid St. Pershlmen nrr m väderkvarnen på Utö? d) Vad är det för sjömärken sm står i Kyrkviken drygt 1M sydväst m prickarna i fråga c)? e) Vad fyller de två fyrarna vid inlppet till Utö gästhamn/marina för funktin vid mörker? 23. Varför är det viktigt att bäringarna vid psitinsbestämning skär varandra i rät vinkel? Kmpasskntrll 5. Instrumentkntrll 616,6163 Sida Ung. mr. = ungefärligt mråde. Psitinen ung mr anges i samband med en fråga för att du lättare ska kunna ta reda på var på sjökrtet du ska göra övningen. Det kan vara svårt att finna ett gegrafiskt namn m man ej känner till mrådet. 1. Du är på ungefärlig psitin 59 09,0 N, 18 29,9 E (krt 6163). Du ser fyren Pilthlmsknall ch fyren Dalarö ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 255 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) På vilken sida ska du ha en styrbrdsprick m du går från psitinen van in mt Dalarö? c) Vad betyder den lilla röda slfjädern ch den svarta tuppkammen sm finns på det fasta sjömärket på Nålsögnen strax nrdväst m fyren Pilthlmsknall? 2. Du befinner dig strax nrdväst m Fåglarö (krt 6163). Du ser fyrarna Trrbänken ch Kycklingen ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 316 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad betyder symblen väster m psitinen van sm karaktäriseras av ett streck med tre streck tvärs? 3. Du befinner dig på ungefärlig psitin 59 02,1 N, 18 13,3 E (krt 616). De ser Snappudd ch Söderhälls fyr ens rätt förut ch styr samtidigt kurs 154 på kmpassen. a) Hur strt är kmpassfelet? b) Vad är det för prickar SV ch NO m Äggskären? c) Du går på kurs 048 med utgångspunkt från psitinen van. Vad betyder symblen i sjökrtet sm du påträffar efter 4,2M på din resa? d) Vilket sjökrtsnummer ska du använda m du frtsätter nrrut från psitinen i c) samt vad kallas det sjökrtet? 4. Skiljer sig deviatinen för lika kurser? 5. Vad bör du göra m kmpassen är utsatt för deviatin? 9

10 6. Du ser följande ens rätt förut ch går på kursen sm angivs. Hur strt är kmpassfelet? (krt 616). a) Fyren Örngrund ch fasta sjörmärket Faran ch din kmpass visar 335 (ung. mr ,0 N, 18 01,0 E)? b) Näsuddens fyr ch väderkvarnen på nrra Utö ch din kmpass visar 090? (ung. mr ,0 N, 18 19,0 E)? c) Fyren Östra Rök ch fasta sjömärket på Långhlmen ch din kmpass visar 145? (ung. mr ,0 N, 18 06,0 E)? d) Fyren Örngrund ch trnet på Måsknuv ch din kmpass visar 192? (ung. mr ,0 N, 18 02,0 E)? 6. Mörkernavigering Sida Vad heter en fyr sm vanligtvis förekmmer i havsbandet? Ex Huvudskär. 2. Vilken typ av fyr är vanligast i farlederna? 3. För vilken fyrtyp gäller minnesregeln färg mt färg? 4. Hur lång tid tar det ungefär att få ett helt återställt mörkerseende? 5. Ange några typer av fyrar. 6. Vad fyller de två rödlysande fyrarna i inlppet till Utö gästhamn för funktin? 7. Navigering i dimma Sida Vad bör du göra vid dimma? 2. Ett annat namn för dimma. 3. Vad kallas det hjälpmedel sm förstärker båtens radarbild? 10

11 Väjningsreglerna 8. Väjningsreglerna Sida Förklaring: Segelbåt Mtrbåt 1. Vem är väjningsskyldig ch hur väjer den? (visa med pil) Det är 250 meter mellan båtarna. a) b) VIND c) VIND d) VIND 11

12 e) VIND 10 knp 5 knp f) 2. När ska du hålla utkik? 3. Hur ska du agera m du inte är väjningsskyldig? 4. Vad ska du tänka på i trånga farleder ch trafiksepareringssystem? 5. I vilken publikatin finns reglerna kring väjningsreglerna? 6. Hur lång är en lång signal? 7. Hur krt är en krt signal? 8. Vad betyder följande signaler (manöver ch varningssignaler)? a) e) b) f) c) g) d) h) 9. Vad betyder följande signaler (vid nedsatt sikt)? a) d) b) e) c) 12

13 9. Väder Sida Vad visar väderkrtet? 2. Vad är skillnaden på ett hög ch lågtryck? 3. Är vindarna i regel kraftigare i ett högtryck? 4. Hur bildas dimma? 5. Hur uppstår sjöbris? 6. Vad visar en barmeter? 7. Hur blåser det i ett lågtryck på nrra halvkltet? 8. Hur blåser det i ett högtryck på nrra halvkltet? 9. Vad kallas väderfenmenet sm då mlnen trnar upp sig på höjden, det bildas bymln, ch regnet kmmer med häftiga skurar. Det kan åska ch vinden blir byig. 10. Om du ser mln sm ser ut sm skidspetsar på himmelen. Vad kan du då förvänta dig för väderfenmen? 11. Förekmmer frnter i samband med lågtryck? 12. Vilken vindhastighet kan förväntas m det uppstår sjöbris på stkusten? 13. Var kan du inhämta väderprgnsen? 14. Vad är landbris? 13

14 Lanternr Dagersignaler 10. Lanternr ch dagersignaler 616 Sida Vilka lanternr ska följande båt föra? a) Maskindrivet fartyg under 50m (visa förenklad ch vanlig) b) Segelfartyg c) Segelfartyg sm går för mtr d) Rddbåt ch segelbåt under 7m e) Maskindrivna båtar under 7m ch 7knp f) Ankarliggare under 50m g) Ankarliggare över 50m h) Maskindrivet fartyg över 50m 2. Vad är detta för flagga ch vad betyder den? 3. Hur skiljer sig lanternföringen på en maskindrivet fartyg under respektive över 50m? 4. Vad ska följande båt visa för dagersignal? a) Ankarliggare b) Båt över 12m sm mtrseglar 5. Hur långt kmmer du med 6knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 6. Hur långt kmmer du med 10knps fart på: a) 20min? b) 15min? c) 50min? d) 30min? 7. Du befinner dig på psitin 58 55,0 N, 18 45,0 E ch styr följande kurser efter varandra (ta ut psitinen ch rita sedan ut resan i sjökrtet): Nr Kurs Distans ,8M ,4M ,1M ,0M a) Efter att du gått dessa fyra sträckr vad blir då din kurs till ön Strskär (mitt på)? b) Hur långt är det dit? c) Hur lång tid tar det med 6knps fart? 14

15 8. Vad döljer sig i mörkret? 15

16 Säkerhetsutrustning Nödsignaler Sjöräddning 11. Säkerhet ch nöd 616 Sida Du är på Mysingen mellan Utö ch Muskö. Du tittar ut över fjärden ch pejlar fyren Älvsnabben i bäring 288 ch fyren Mysingehlm bäring 031. Ange din psitin i lat ch lng. 2. Du börjar segla ch efter en stund stannar du till vid fyren Långgarn eftersm du ser en nödraket. Du pejlar den i bäring 085. Vad bör du göra när du ser nödraketen? 3. Frts. från fråga 2: Om en sjöräddningsledare får reda på den bäring du angav i fråga 2 samt får sig rapprterad en bäring på 140 från psitin 59 08,5 N ch 18 28,0 E. (Ledtråd: krysspejling) Vad trr du då den nödställde befinner sig? 4. Vilka kan delta i en sjöräddningsperatin ch måste man betala när man blir sjöräddad? 5. Ange de nödsignaler du känner till? 6. Ange minst ti artiklar du bör ha i din säkerhetsutrustning mbrd? 7. Hur lång tid har du på dig att släcka en eld med en 2kg resp. 4kg brandsläckare? 8. Vilka lika typer av brandsläckare finns det? 9. Vad betyder bkstäverna A B C sm finns på brandsläckarna? 10. Hur släcker du en brand i en stekpanna? 11. Hur lyder SOS signalen? 12. Vad är viktigast att ha med i ett nödmeddelande? 13. Vad innebär att vara båtens redare? 14. Vem är befälhavare mbrd? 15. Vad är viktigast att tänka på när du köper flytväst? 16. Vad är den vanligaste lycksrsaken för fritidsbåtar? 17. Vad är MRCC i Götebrg? 18. Vad står VHF för? 19. Vilken kanal är använder du för anrps ch nödtrafik? 16

17 12. Sjukvård ch lycksfall Sida Hur bör du behandla en kraftigt nedkyld persn? 2. Vad bör en förbandslåda innehålla? 3. Vad ska du göra m din vän blivit brännskadad? 4. Hur kan du förebygga ch lindra sjösjuka? 13. Miljö ch människr Sida Är du ansvarig för de svall din båt skapar? 2. Vilka blmmr får du inte plcka? 3. Gäller Allemansrätten m markägaren sätter upp en skylt med texten privat? 4. Vad gör du m du upptäcker ett ljeutsläpp? 5. Vad får du aldrig elda på? 6. När är fågellivet extra känsligt? 7. Vilka regler gäller för latrintömning respektive ljeutsläpp? 8. Under vilken perid måste du hålla din hund kpplad i naturen? 9. Vad är ett hänsynsmråde? 14. Förtöjning ch manövrering Sida Vad menas med gtt sjömanskap? 2. Vilken knp ska du använda m du ska skarva två tampar av lika tjcklek? 3. Vad kan du använda en pålstek till? 4. Hur lång bör din ankarlina vara? 5. Vilken knp använder du vid förtöjning kring ett träd? 6. Vilken knp använder du vid förtöjning i en ring? 7. Vilken knp använder du vid förtöjning runt en pllare? 8. Hur lång bör din ankarkätting vara? 17

18 16. Aktuella författningar 1. I vilken publikatin hittar du Sjölagen? 2. Vem ska se till att fartyget innan avfärd är sjövärdigt? 3. Är du sm befälhavare skyldig att bistå ett annat fartyg i nöd? 4. Vad är skillnaden mellan båt, skepp ch fartyg? 5. Vem mbrd ska se till att fartyget framförs med gtt sjömanskap? 18

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna Sammanfattning av lektin 5 Eskilstuna Vi repeterade: Knpar Ta ut bäringar Ta ut psitiner Vi gick igenm Lanternr : Grundlanternr samt segelfartyg se fig 25 sid 223 ch fig 18 sid 221 grön styrbrd Lysvinkel

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning De internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) Sjölagen Publikationer Svenska sjökort,

Läs mer

Sammanfattning av lektion 6 Stra ngna s

Sammanfattning av lektion 6 Stra ngna s Sammanfattning av lektin 6 Stra ngna s Omfattning: Repetitin av lanternr ch signalfugurer sid 153-162 Väder, ch 179 202 Säkerhet ch nöd. Samt uppfriskning av att ta ut bäringar ch genmgång av övningsprv.

Läs mer

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg 1 Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg Utbildning: Förarbevis startar Tid : Tisdagen den 12 januari kl. 18.00 Plats: Motala,

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

Förarintyg. 1. Sjökortet V Ä L K O M M E N TILL. Navigering och sjömanskap Femte upplagan. Navigationsakademien i Sverige AB 1

Förarintyg. 1. Sjökortet V Ä L K O M M E N TILL. Navigering och sjömanskap Femte upplagan. Navigationsakademien i Sverige AB 1 V Ä L K O M M E N TILL Förarintyg Teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten Praktiskt sjökortarbete och metoder för navigering Sjötrafikföreskrifter på sjön, lanternor,

Läs mer

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar Examen i skärgårdsnavigation 24.04.2015 Modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabellen

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle. Kursplan: Förarintyg Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á (45 min) per tillfälle. Förarintyg: F1-F7. Till kursen behövs nedanstående kurslitteratur

Läs mer

Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation

Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation 9.12.2016 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass,

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Exempellösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Exempellösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 19.4.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 )

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Sjökortsarbete övningssjökort SE 61 Vid lösning av navigationsuppgifter skall missvisning tas fram på vedertaget sätt och användas om inte

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 22.4.2016 lösningar Den i examen använda motorbåten är 13 meter lång, dess djupgående är 1,0 meter och höjd 4,0 meter.

Läs mer

Utmärkning av grund. Sammanfattning lektion 3 sid 45 54, Utmärkning av grund:

Utmärkning av grund. Sammanfattning lektion 3 sid 45 54, Utmärkning av grund: Sammanfattning lektion 3 sid 45 54, Utmärkning av grund: Vi började med att gå igenom läxan från förra lektionen, där vi såg att ni alla hade löst uppgiften på ett bra sätt. Vissa av er hade valt att gå

Läs mer

FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner -

FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner - FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner - 1 Kursplanering för Förarintyg och Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Respektive kurs är planerad i 7 lektioner á 2,5

Läs mer

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell

Läs mer

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar. Kustskepparintyg Kustskepparintyg krävs för att få framföra en större fritidsbåt, dvs en båt större än 12 x 4 meter. För att få ta kustskepparintyg må först ha avlagt prov för förarintyg, och du måste

Läs mer

Kustskepparintyg - allmänt och krav

Kustskepparintyg - allmänt och krav Kustskepparintyg - allmänt och krav Allmänt om Kustskepparintyg Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap

Läs mer

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9.1 Kompass Kompassen skall vara fast monterad och balansupphängd. Kompassen skall vara devierad. Deviationstabell skall finnas. Extra kompass bör finnas. SXK Västkustkretsen, Tekniska

Läs mer

Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar

Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell

Läs mer

10:2. hjälpa till med att få hem båten.

10:2. hjälpa till med att få hem båten. 10:1 a) En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att hjälpa till med att få hem båten. Väl ombord finns det en hel

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Modellösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Modellösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 25.04.2014 Modellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har det administrativa ansvaret för utbildning

Läs mer

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2),

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2), Besättningsman Bilaga 1 sid 1 Behörighetsbevis för besättningsman får beviljas den som a) kan simma 200 m (F2), b) kan hantera mindre båt (F2), c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek,

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Studieplan Navigering & sjömanskap

Studieplan Navigering & sjömanskap Studieplan Navigering & sjömanskap Förarintygsnivån Inledning Grundboken Navigering och Sjömanskap omfattar det som behövs för Förarintyg och Kustskepparintyg. I en förarintygskurs kan man hoppa över de

Läs mer

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Vi tog upp kompassen och kompassens missvisning. Det är ju tyvärr så att magnetpolerna och nord och syd polen inte sitter helt ihop, utan den magnetiska

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen.

Nedan följer en lista på olika steg för att förklara hur Ni enkelt kan lägga en orienteringsbana i banläggningsprogrammet Purple Pen. Lathund Purple Pen Purple Pen är ett gratis banläggningsprgram för rientering sm kan laddas ner gratis på http://purplepen.glde.rg/dwnlad.htm Observera att prgrammet endast stöds för Windws! Man kan använda

Läs mer

Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft

Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft Skalära och vektoriella storheter Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft Skalära storheter är storheter med enbart värde. t.ex. tid och temperatur Skalära

Läs mer

Pedagogisk planering matematik Gäller för november-december 2015

Pedagogisk planering matematik Gäller för november-december 2015 Pedaggisk planering matematik Gäller för nvember-december 2015 Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skla L= mest för läraren E= viktigt för eleven I periden ingår bedömningsdelar vi pga muntliga prv ch annat

Läs mer

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser 2016-09-01 Sida 13. Den i exemplet angivna platsens latitud bör vara 63 55,90 N Sida 18. Rätta tredje franska strecket värde, E (ostlig)

Läs mer

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) 1. Svara kort men också fullständigt innebörden/betydelsen av följande ord/benämningar och hur de används/betyder inom meteorologin och till sjöss. a Isobar

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017 SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2017 Kappseglingen genomförs lördagen den 26:e augusti enligt Kappseglingsreglerna (Gröna Reglerna) samt dessa Seglingsföreskrifter för Vinö Sailrace 2017. Årets Vinö

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars. http://naturligtvis.novia.fi Fysiklabbar på Pwerland Bumper Cars Bumper Cars är en str bilbana sm passar både stra ch små förare. Bilarna är försedda med bilbälten ch kan köras ensam eller parvis. Lättare kllisiner är tillåtna, men

Läs mer

Storcirkelnavigering

Storcirkelnavigering ÖPPET HAV KUSTNÄRA INOMSKÄRS Storcirkelnavigering Storcirkeln. En rak kurslinje mellan A och B i vanliga sjökort* - loxodromkursen - är, frånsett specialfall, inte den kortaste vägen. Söks den måste istället

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016

SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016 SEGLINGSFÖRESKRIFTER VINÖ SAILRACE 2016 Kappseglingen genomförs lördagen den 20:a augusti enligt Kappseglingsreglerna (Gröna Reglerna) samt dessa Seglingsföreskrifter för Vinö Sailrace 2016. Årets Vinö

Läs mer

Regel 20 - Tillämpning

Regel 20 - Tillämpning Del C - Fartygsljus och signalfigurer Regel 20 - Tillämpning Alla väderförhållanden Från solnedgång till soluppgång Nedsatt sikt (om de finns ombord) Reglerna avseende signalfigurer skall tillämpas under

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser

Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser Navigation för båtfarare I Skärgårdsnavigation 8 utgåvan Rättelser 2016-09-01 2016.11.10 2016.12.01 2016.12.15 Sida 13. Den i exemplet angivna platsens latitud bör vara 63 55,90 N Sida 18. Rätta tredje

Läs mer

Bygg en båt som drivs av en propeller.

Bygg en båt som drivs av en propeller. Bygg en båt som drivs av en propeller. Teknik Använd din kunskap om material, krafter och energi för att förbättra funktionen och konstruktionen hos en båt som drivs av en propeller. I denna uppgift kommer

Läs mer

Väder, vind och taktik Lite, lite prylar också. Svenska Kryssarklubben Stockholmskretsen

Väder, vind och taktik Lite, lite prylar också. Svenska Kryssarklubben Stockholmskretsen Väder, vind och taktik Lite, lite prylar också Arne Wallers Första 24-timmars hösten 1983, näst längsta plakettdistansen på 24-timmar Längsta distansen hösten 2012 43 seglingar, 24 och 48 timmar Seglar

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb

Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb. Hissö båtklubb Lilla båtskolan grundläggande sjökunskaper från Hissö Båtklubb Förord Detta häfte ger dig som fritidsbåtägare i Helgasjön grundläggande kunskaper för att säkert kunna framföra din båt. Häftet är i allt

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV. Unna tjerusj Vattenfall. Sweco. Sweco. Unna tjerusj

UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV. Unna tjerusj Vattenfall. Sweco. Sweco. Unna tjerusj BILGA 6 MINNESANTECKNING UPPDRAG VF_Kncessin_Prjus UPPDRAGSLEDARE 18 UPPDRAGSNUMMER 1662061000 UPPRÄTTAD AV PLATS Unna tjerusj kntr, Östra kyrkallén 2, Gällivare 06 T D 11.30-12.30 NÄRVARANDE Unna tjerusj

Läs mer

Navigation, geometri, körteknik och tips

Navigation, geometri, körteknik och tips Navigation, geometri, körteknik och tips Navigationsdelen i handboken handlar i första hand om navigeringens grundkunskaper. För att lära Dig navigera ordentligt krävs att Du går en riktig utbildning.

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Geometri år 7C och 7D vt-14

Geometri år 7C och 7D vt-14 Gemetri år 7C ch 7D vt-14 Förankring i kursplanens syfte I matematik tränas elevernas förmåga att: frmulera ch lösa prblem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier ch metder använda ch analysera

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Dnr: ST 2013/181-1.1 Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2013-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till

Läs mer

Kvalificeringstävling den 30 september 2008

Kvalificeringstävling den 30 september 2008 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svenska Matematikersamfundet Kvalificeringstävling den 30 september 2008 Förslag till lösningar Problem 1 Tre rader med tal är skrivna på ett papper Varje rad innehåller tre

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA Till Arkösund juli 2015 med SOFIA En sjöresa efter tjugo års väntan. Sommaren 1995 seglade jag, Sofia och ett par vänner till Arkösund. Nu skall jag och Maggie göra samma resa - äntligen. Och det kommer

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Kunna simma 200 meter. Kunna kliva i och ur en optimistjolle. Kunna sätta, skota och bärga segel i en optimistjolle. Kunna

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Sammanfattning av lektion 4 och 5

Sammanfattning av lektion 4 och 5 Sammanfattning av lektion 4 och 5 Mörkernavigation Vi gick igenom förutsättningarna för mörkernavigation: 1. Fundera på om du skall gå under mörkret eller vänta tills det ljusnar 2. Var utvilad och ha

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår

Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår 1) Personliga aspekter a) Ombordvarande skall kunna simma 200 meter ha målsman med i båten. Undantag får göras för handikappade om nödvändiga säkerhetsåtgärder

Läs mer

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan OBS Läs först igenom alla frågorna innan Du börjar lösa dem, det ger Dig möjlighet att ställa frågor till besökande lärare om Du upptäckt eventuella felaktigheter eller om något är oklart. Sjökortsarbete

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Anvisningar för prövning för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Rorsmansmärket är ett praktiskt prov för fritidsbåtförare. Provet avläggs företrädesvis i den egna båten inför en av Svenska Båtunionen

Läs mer

Rapport sjösäkerhetskurs

Rapport sjösäkerhetskurs Arkösund 2015-05- 10 Rapport sjösäkerhetskurs 2015-05- 10 Östergötlands båtförbunds sjösäkerhetskurs som är den 8 ordningen sedan 2007 genomfördes söndagen den 10 maj 2015 i Arkösund. Tillsammans med de

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Seglingen seglar seglaren

Seglingen seglar seglaren Seglingen seglar seglaren St. Nassa skärgård, sundet mellan Bredskär och Gubben Jag vaknar tidigt, upptäcker att vinden har vänt på ost efter en vecka av sydvind, högtrycket har flyttat norröver. Kanske

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 7 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 5

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN Del I, 7 uppgifter utan miniräknare 3. Del II, 9 uppgifter med miniräknare 5 freeleaks NpMaB vt2011 1(10) Innehåll Förord 1 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 2 Del I, 7 uppgifter utan miniräknare 3 Del II, 9 uppgifter med miniräknare 5 Förord Skolverket har endast

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

Före Start Var ute i god tid Lämna hamnen först psykar konkurrenter Kolla vädret Gör en bedömning om hur vinden kommer vara över dagen Riktning kommer

Före Start Var ute i god tid Lämna hamnen först psykar konkurrenter Kolla vädret Gör en bedömning om hur vinden kommer vara över dagen Riktning kommer Starten! Före Start Var ute i god tid Lämna hamnen först psykar konkurrenter Kolla vädret Gör en bedömning om hur vinden kommer vara över dagen Riktning kommer den vara stabil eller kommer det vrida Styrka

Läs mer

LNC Lösningar

LNC Lösningar LNC022 2013-05-27 Lösningar 1. (a) På en vägskylt står det att vägens lutning är 12 %. Om detta innebär att höjdskillnaden är 12 % av den körda vägsträckan, vilken är då vägens lutningsvinkel? (Rita figur.)

Läs mer

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen?

Geocaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Gecaching- Klarar er klass att hitta den 5:e cachen? Sklprgram att utföra på egen hand eller tillsammans med handledare från Aerseum. Lärarhandledning ch förberedelse På de nästföljande sidrna finns ett

Läs mer

Nämnarens adventskalender 2014

Nämnarens adventskalender 2014 Nämnarens adventskalender 2014 alla problem 1 Varje dag i december ska klassen göra ett nytt tresiffrigt tal, som de ska undersöka och arbeta med. I varje position på dessa tal ska det stå ett primtal,

Läs mer

Kappseglingskurs. Tillfälle 2

Kappseglingskurs. Tillfälle 2 Kappseglingskurs Tillfälle 2 Agenda Startprocedur (Flagga I,Z,Svart) Repetition Regler KSR 10 17 Taktik Starten Och lite om första kryss. Regler KSR 18 21 KSR 26 KSR 30.1 KSR 30.2 KSR 30.3 Repetition KSR

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~

Virkskola. Förkortningar: ~ 1 ~ Virkskla Förkrtningar: lm luftmaska sm smygmaska fm fast maska hst halvstlpe st stlpe dst dubbelstlpe m muche fm mtag stlpe fr aviga fast maska med mtag runt stlpen från avigsidan v varv mb maskbåge, den

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer.

Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. 1 Version 2013 07 08 Färdtips Åland Dagensbåtliv.se ger här färdtips på Åland, några naturhamnar och ett par exotiska hamnar som inte brukar förekomma i turistbroschyrer. Vi har samlat egna färdvägar och

Läs mer

Inga vanliga medelvärden

Inga vanliga medelvärden Inga vanliga medelvärden Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det. Vi går här igenom olika sätt att tänka

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer