DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOG UNG: BERGA. Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö 14 15. De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25"
  • Siv Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 UNG: DIALOG De reser till Sevilla 9 Världens bästa jobb 25 En tidning från Linköpings kommun Nummer Gärdesgårdar piffar upp rundlogen på Tinnerö BERGA Hon bjuder in till matmässa 6 8 Nya gymnasieskolan sjösatt 10 12

2 ledare NYHETER En skola för framtiden Att erbjuda eleverna en bra skolutbildning är en av de allra viktigaste uppgifterna som kommunen har att ansvara för kanske den allra viktigaste. En attraktiv stad med goda möjligheter att forma livet efter egna önskemål byggs från grunden. Förskolan och olika former av barnomsorg är viktiga under de tidiga åren. Här läggs en viktig grund för nyfikenhet och viljan att lära inför skoltiden och vuxenlivet. Linköping skall vara en stad att växa och utvecklas i. Här spelar förskolan och senare skolan en avgörande roll. Här skall man också kunna vidare- och fortbilda sig som vuxen. Oavsett om förskola och skola bedrivs av kommunen eller av andra, så måste utgångspunkten vara att förmedla kunskaper och färdigheter som öppnar möjligheter att forma en bra framtid. Just nu genomgår Sverige en stor reform där ny skollag, ny läroplan, nya betygsnivåer och nya lärarutbildningar med lärarlegitimation bildar ett reformerat utbildningssystem. Allra viktigast är nog trots allt att stärka lärarrollen. Det kan handla om kompetensutveckling, men också om att man skall ha rätt behörighet. Kunniga lärare och pedagoger är nästan alltid nyckeln till ett lärande som ger en god grund för arbete eller vidare studier. Universitetsstaden Linköping behöver studenter som är väl förberedda inför högre studier. Med ett stort och växande näringsliv har Linköping också goda möjligheter att möta de ungdomar som nu utbildas med olika inriktningar inom ramen för den nya gymnasieskolan. Det nya gymnasiet kommer att erbjuda såväl många intressanta yrkesprogram som program som ger en god grund för fortsatta universitetsstudier. Linköping erbjuder såväl bra förskola, skola som universitetsutbildningar av hög kvalitet. Linköping är staden där idéer skall kunna förverkligas och där förskola och skola skall bidra till att alla elever ges goda framtidsmöjligheter. Vi vill gärna ta del av era funderingar och tankar kring hur vi ytterligare skall kunna utveckla den moderna lärdoms- och kunskapsstaden Linköping. Ann-Cathrine Hjerdt (M) Borgmästare (arb) (hem) ann-cathrine.hjerdt& Paul Lindvall (M) Kommunstyrelsens ordförande (arb) (hem) paul.lindvall& Övriga kommunalråd Gruppledare Christian Gustavsson (M) (arb) Christian.Gustavsson& Muharrem Demirok (C) (arb), (hem) Muharrem.Demirok& Jakob Björneke (s) (arb), (hem) Jakob.Bjorneke& Nils Hillerbrand (MP) Gruppledare (arb) Nils.Hillerbrand& Allians för Linköping Ann-Cathrine Hjerdt (m), borgmästare, kommunalråd: Samordningsansvar demokrati, marknadsföring, besöksnäring och turism, övergripande trygghetsfrågor, internationella kontakter (vänorts- och systerorts relaterade). Paul Lindvall (m), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samordningsansvar övergripande planeringsförutsättningar och strategier, samordningsansvar ekonomi, näringsliv och bolagsfrågor, internationella frågor och kontakter (näringslivsrelaterade). Christian Gustavsson (M), kommunalråd: Samordningsansvar personalfrågor, mål- och utvärderingsfrågor, interna servicetjänster (inom ramen för fjärde storstadsregionens kommunalförbund). Linnéa Darell (fp), förste vice ordförande kommunstyrelsen. Carina Boberg (FP), kommunalråd: Utbildning, kultur, idrott, integration och arbetsmarknad. Muharrem Demirok (c), kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Jan-Willy Andersson (kd), kommunalråd: Äldre frågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Frågor om kommunen: Ring växeln Hemsida www. Kommunens hemsida har all viktig information. Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upp lagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos medborgarkontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Layout: ARIOM Reklambyrå Tryck: AB Danagårds Grafiska Distribution: Dialog delas ut av SDR. Om du inte fått tidningen, ring SDR eller e-posta till samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Mona Ahrén , vid intresse. Utgivning 2011: Nr 1: mars. Nr 2: juni. Nr 3: 1 2 oktober. Nr 4: december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på www. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Linnéa Darell (FP) (arb) (hem) Linnea.Darell& Jan-Willy Andersson (KD) (arb), (hem) Jan-Willy.Andersson& Kristina Edlund (S) (arb) Kristina.M.Edlund& Monica Ericsson (v) Gruppledare (arb), (hem) Monica.Ericsson& Carina Boberg (fp) (arb) Carina.E.Boberg& Lena Micko (s) (arb), (hem) Lena.Micko& Eva Lindh (S) (arb) (hem) Eva.Lindh& Johan Karlsson (SD) Gruppledare (arb) Johan.Karlsson2& Välkommen med tips till redaktionen: Sven-Åke Fasth, redaktör sven-ake.fasth& Claes Lundkvist, ansvarig utgivare claes.lundkvist& Per Conning, journalist per.conning& Lottie Molin, journalist lottie.molin& Oschana Nissan, journalist Ansvarar för integrationssidorna oschana.nissan& OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Beslut om bad nästa år I augusti avslutades medborgardialogen om Linköpings framtida badhus. Nästa år väntas ett beslut om vilken slags anläggning det blir. Både Linköpings simhall och Tinnerbäcksbadet behöver renoveras och byggas om. Frågan är om det bästa är att renovera och bygga till den nuvarande simhallen, eller att istället bygga en helt ny anläggning. En så stor stad som Linköping med snart över invånare måste ha en modern och bra simhall, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Kommunen har gjort en utredning som rekommenderar att en samlad huvudanläggning för motionssimning, simsport och badäventyr bör finnas nära centrala Linköping. Tre alternativ har lyfts fram: l Att renovera och bygga till den befintliga simhallen med en 50-metersbassäng. l Att bygga en ny simhall i slänten sydväst om den nuvarande simhallen. l Att bygga en ny simhall på Stångebro intill Cloetta center. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C) menar att alla alternativ är förknippade med föroch nackdelar. Det är en anledning till att vi har haft en medborgardialog, för att ta del av vad Linköpingsborna har för åsikter om detta. Alternativet som innebär renovering, om- och tillbyggnad beräknas kosta cirka 190 miljoner kronor. Detta alternativ har dock inte samma livslängd som nybyggnadsalternativen. Dessa alternativ kostar cirka 500 miljoner kronor att bygga. I Stångåalternativet tillkommer också utgifter på 55 miljoner kronor, bland annat för att bandyarenan behöver flyttas. Men alternativet innebär också minst 42 miljoner kronor extra intäkter för bostadsexploatering på Folkungavallen. Alla intäktsmöjligheter i de tre alternativen är svåra att värdera. Samlat in synpunkter Under medborgardialogen har synpunkter samlats in på olika sätt. Bland annat har kommunrepresentanter stått på Stora torget och i simhallen. Förslagen har också varit utställda på tre platser, och handlingar har skickats till olika aktörer. Under hösten sammanställs synpunkterna. Sammanställningen går också ut på en remissrunda till kommunens nämnder, berättar projektledaren Göran Andersson på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Paul Lindvall tror att ett ställningstagande om badanläggningens placering kan vara klart under hösten, eller i början av nästa år. Ambitionen är att under 2012 besluta om vilken typ av anläggning kommunen ska satsa på. Anläggningen beräknas stå klar Bröderna Tobias (till vänster) och Thomas Törnström besöker ofta simhallen eftersom de är aktiva i Lass. De tycker att nuvarande läget är bra, men anser att det ska byggas ny simhall. Det känns säkrast att bygga nytt. Om man renoverar har det inte heller samma livslängd, säger Tobias. Sätra skola. Ny plan för landsbygden Linköpings kommun har börjat arbeta med en översiktsplan för landsbygden. Planen kommer att innehålla förslag på hur landsbygden och småorterna i kommunen kan utvecklas. Det kan till exempel innebära ny bebyggelse och bättre förutsättningar för service. Det kan också handla om vägar, cykelbanor, pendlingsmöjligheter och ökade möjligheter att driva företag. et Muharrem Demirok (C) säger att Linköpings landsbygd är attraktiv, med en resursstark och ganska ung befolkning. Han tror att arbetet med översiktsplanen är klart 2014, kanske tidigare. Men jag är mån om att medborgardialogen kring detta blir minst lika bra som den var kring översiktsplanen för staden, säger han. Vräkning ska förebyggas I oktober börjar ett vräkningsförebyggande team att arbeta i Linköping. Bakgrunden till satsningen är att det finns ett starkt samband mellan vräkning och hemlöshet. Den som har blivit vräkt kan ha svårt att åter komma in på bostadsmarknaden. Att förbygga vräkning är därför en viktig del i socialtjänstens arbete mot hemlöshet. Det team som nu har bildats inom socialtjänsten kommer att arbeta tillsammans med andra berörda aktörer, till exempel hyresvärdar, Kronofogden och psykiatrin. Medborgarkontoret i höst Medborgarkontor City i huvudbiblioteket bjuder på många aktiviteter i höst. Den 1 oktober är det öppet hus klockan 11 16, och den oktober är det dags för bostadsvecka. Den oktober arrangeras temadagar om att vara utsatt för brott. Den oktober visas en utställning om barnsäkerhet, och den 7 11 november kan du få tips om hur du skyddar dig mot inbrott. Den 14 november 2 december står halkskydd i fokus och den 5 9 december kan du lära dig mer om brandsäkerhet. Mer information läggs ut på inför aktiviteterna. Medborgarkontor City har telefon www. www. 3

3 Aktuellt aktuellt Nya fotbollsarenan på gång Det är verkligen efterlängtat Vid Linköpings kommuns presentation av Linköpingsbo 2016 fanns den framtida stadsdelen illustrerad i form av en tårta. Från vänster politikerna Muharrem Demirok (C), Kristina Edlund (S) och Paul Lindvall (M). Startskott för ny stadsdel Blir platsen för samhällsbyggnadsmässan Linköpingsbo 2016 Vi ska bygga en attraktiv, modern och hållbar stadsdel där arbete, fritid och boende blir en förebild för andra kommuner i Sverige och världen, säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C). Linköpings kommun tar nu nya grepp för att utveckla framtidens stadsdelar. De kommande fem åren ska allmänheten och näringslivet bjudas in till dialog och samarbete. Det ska resultera i en ny stadsdel, som också blir platsen för samhällsbyggnadsmässan Linköpingsbo2016. Med Linköpingsbo2016 kommer vi att skapa en stor, nationell mötesplats för frågor som rör spännande och banbrytande stadsplanering, både i Sverige och utomlands, menar Muharrem Demirok. Avgjort till årsskiftet Var den nya stadsdelen ska ligga är i skrivande stund inte bestämt, men Demirok räknar med att detta är avgjort innan årsskiftet. Ett krav är att det handlar om en Annelie Johansson tycker att den nya stadsdelen skulle kunna byggas vid universitetet. Det får gärna vara lite restauranger och uteliv i stadsdelen, speciellt på vintern, säger hon. Foto: Staffan Gustavsson yta som har plats för omkring nya lägenheter. Stadsdelen behöver också kunna anslutas till infrastruktur som kollektivtrafik på ett bra sätt. Linköpingsbornas åsikter kring satsningen är också värdefulla. På stan träffar tidningen Dialog Annelie Johansson, som tycker att den nya stadsdelen kan byggas vid universitetsområdet. Det skulle behövas. Och det får gärna vara lite restauranger och uteliv i stadsdelen, speciellt på vintern, säger hon. Klimatsmarta bostäder Kommunens ekonomiska insats i projektet är tio miljoner kronor under fem år. Utöver detta gör andra aktörer investeringar i de fastigheter som ska byggas. Tanken är att satsningen ska stärka Linköpings profilering som tillväxtstad och spegla ledorden Där idéer blir verklighet. Kommunstyrelsens ord förande Paul Lindvall (M) poängterar att Linköpingsbo 2016 är mer än en bomässa. Här ligger fokus på samhälls byggnad, där vi ser på hur helheten ska fungera för människor. Det är en samhällsbyggnadsmässa. et Kristina Edlund (S) är övertygad om att satsningen är bra för Linköpingsborna. Linköpingsbo2016 kommer att lyfta frågor om hur vi ska bo i framtiden och hur vi kan skapa moderna, klimatsmarta bostäder för alla, i hållbara, levande och trygga stadsdelar. Arbetet med den nya arenan i Kallerstad är igång och beräknas vara klart i november Året därpå är Linköping en av värdstäderna för damfotbolls-em. Den 29 augusti togs de första spadtagen för arenabygget på Kallerstad. På plats fanns bland andra fotbollsspelare från Linköpings Fotboll Club, LFC. En av dem som satte spaden i den leriga jorden var forwarden Kosovare Kosse Asllani. Det är stort för fotbollen i Linköping att få arenan. Det här visar att kommunen satsar på oss. Alla ser jättemycket fram emot att få gå på planen när den är klar. Även Svenska fotbollsförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell gästade ceremonin: Detta är en lycklig dag för Linköping, jag vill gratulera Linköpings fotboll till den nya arenan. Det är kul även för svensk fotboll. Används hela året Den nya arenan planeras vara klar i november 2012, i god tid till dam-em 2013 där Linköping är en av spelorterna. Arenan får en publikkapacitet på personer, men kan byggas ut för att rymma åskådare. Tanken är att den ska vara fylld av verksamheter under hela året. Genom samverkan mellan kommunen och idrotten skapar vi förutsättningar för att Linköping ska bli Sveriges idrottskommun Med den nya arenan går vi mot en ljus framtid för våra fotbollsföreningar och deras publik, säger Carina Boberg (FP), idrottsansvarigt kommunalråd. Även kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) ser fram emot att anläggningen ska bli klar. Det är verkligen efterlängtat med en modern fotbollsarena som uppfyller dagens och morgondagens krav. Här hoppas vi få fira framgångar för LFC och herrlagen. Christer Mård, styrelseordförande i LFC, intygar att arenan är viktig för klubben. Inom LFC känner vi nu att vi får förutsättningar att förverkliga vårt mål: Ett lag på högsta europeiska nivå som glädjer Linköpingsborna med toppfotboll, men Linköpings framtida arena. som också ökar värdet för Linköpings varumärke som en framtidsstad. Arenan kommer att ligga nära E4:an och det framtida resecentrum. Det ska vara enkelt för besökare att ta sig till anläggningen oavsett om man går, cyklar eller åker bil. Fotbollsarenan ska också vara en viktig del i den stora omvandling som sker av hela Kallerstadsområdet. Där ska det växa fram en ny stadsdel med bostäder, kontor och handel. Botrygg och LFC samarbetar om att bygga fotbollsarenan. Botrygg bygger och äger arenan, och hyr ut den till Linköpings kommun i 25 år. I slutet av augusti togs de första spadtagen för nya arenan. På plats fanns bland andra LFC:s fotbollsspelare (från vänster) Nora Holstad Berge, Kosovare Asllani och Ida Brännström. Bild: White Arkitekter 4 www. www. 5

4 östgötsk matkultur Ett av inslagen på mässan är tävlingen Årets östgötakock. Här syns en del av förra årets vinnarmeny; en varmrätt med bland annat nötfärsbalotin (korv) och strutssalami. Vinnarmenyn lagades av Pär Andersson. Foto: Gustaf Ridderström Louise Alenbrands matintresse sträcker sig långt tillbaka. Hon har bland annat jobbat som kock på svenska ambassaden i USA. Nu är hon med och arrangerar mässan Smaka på östgötamat. Hon sätter östgötsk mat på kartan Stor mässa fokuserar på lokala delikatesser Den 15 oktober är det dags för mässan Smaka på östgötamat i Konsert & Kongress. Det är femte året i rad som östgötska matproducenter, restauranger och andra matintresserade samlas kring landskapets delikatesser. En av personerna bakom mässan är Louise Alenbrand. Även om vi i genomsnitt spenderar ganska lite tid framför spisen på vardagarna så har mat blivit ett stort helgintresse för många. Och allt fler får upp ögonen för närproducerade livsmedel. Det konstaterar Louise Alenbrand i projektgruppen bakom mässan Smaka på östgötamat. Satsningen genomförs av Arenabolaget och Östgötamat ekonomisk förening/regional Matkultur, som Louise representerar. På mässan visar vi upp det bästa av Östergötland när det gäller livsmedel och restauranger som jobbar med lokalproducerat, säger hon. Ett annat inslag under dagen är tävlingen Årets Östgötakock, där fyra finalister ska göra upp om den åtråvärda titeln. Dessutom kommer gymnasieskolor att berätta om sina utbildningar inom området, och elever tävlar om att göra den finaste bordsdukningen. Mässan tipsar också besökarna om upplevelser och aktiviteter som företag arrangerar med koppling till mat. Ett exempel kan vara att rida mellan några lokala matproducenter på landsbygden. Sådana aktiviteter jobbar jag även mycket med i ett EU-projekt som heter Rätt och slätt Mat i Östergötland. Vi skapar paket tillsammans med entreprenörer på landet för att skapa en maximal upplevelse. Utländska turister är väldigt intresserade av matpaket i Sverige, säger Louise. Raggmunken landskapsrätt Vad är då typisk östgötsk mat? För några år sedan hade Louise svarat mångfald, för det tycker hon att landskapet erbjuder. Men för att lyckas profilera regionen gäller det att fokusera på några exempel. Därför har vi sagt att raggmunken är vår landskapsrätt. Det har tagits mycket väl emot. Hon pekar också på att vilt är stort. Hjort och vildsvin ska därför marknadsföras alltmer som östgötsk mat. Hon lyfter även fram exempel som vit saltgurka, körsbärssoppa och spickekorv som också kallas Östgötakorv. I regionen finns också lammproducenter och tillverkare av bland annat getost, marmelader och rapsolja. Louise påpekar att Östergötland delar mycket av mattraditionen med andra landskap. I marknadsföringen är det därför viktigt att också lyfta fram platserna och människorna bakom maten. Det gör Östergötland unikt och värt att resa till. Kock på ambassaden Louise Alenbrands eget matintresse sträcker sig långt tillbaka. Hon har bland annat jobbat som kock och föreläsare på arbetsplatser som Grythyttan, Linköpings universitet och Storgården i Rimforsa. Hon har även varit På mässan visar vi upp det bästa av Östergötland Louise Alenbrand om lokalproducerad mat 6 www. www. 7

5 östgötsk matkultur UNG kock på svenska ambassaden i USA under 1,5 år, vilket hon tycker var en kul erfarenhet. Jag serverade svensk mat för utländska besökare. Men det var inte alltid det föll i god jord. Sill är ju lite speciellt, skrattar Louise. Nuförtiden är hon projektledare i Östgötamat ekonomisk förening och i projektet Rätt och slätt Mat i Östergötland. Föreningen Östgötamat driver torgverksamheten Bondens egen marknad och arbetar med det europeiska nätverket Regional Matkultur, som har en kvalitetsmärkning för matupplevelser i olika regioner. Märkningen Regional Matkultur Östergötland kan användas av till exempel restauranger, gårdsbutiker och livsmedels producenter i vårt landskap. Kravet är att man ska ha slutproduktion i Östergötland. Restaurangerna ska kunna servera två rätter som har lokal karaktär. För att göra det lättare för konsumenter att hitta lokala varor i livsmedelsbutiker har föreningen Östgötamat även tagit fram märkningen Östgötamat. Märkningen finns på lokalproducerade produkter i ett femtontal butiker. Louise säger att marknadsföringen kring dessa produkter kommer att öka under hösten. Förhoppningsvis leder det till att volymerna blir ännu större, att producenterna kan satsa mer och att sysselsättningen ökar i Östergötland. Vill du veta mer? Mässan Smaka på östgötamat på Konsert & Kongress den 15 oktober är öppen för allmänheten. På Arenabolagets hemsida arenabolaget.se hittar du mer information om mässan och om biljetter. Telefonnummer till Arenabolaget är Löt Gårdsmejeri medverkade på förra årets mässa och återkommer även i år. Bakom disken syns Elisabeth Rydén, Erik Garberg och Björn Kvist. Foto: Gustaf Ridderström Gårdsmejeri visar upp sig En av utställarna på mässan Smaka på östgötamat är Löt Gårdsmejeri som ligger cirka två mil utanför Linköping. Mejeriet tillverkar östgötska mjölkprodukter från gårdens egna getter. I utbudet finns uppåt 16 olika sorters getost. Produkterna tillverkas småskaligt och hantverksmässigt och säljs genom den egna gårdsbutiken, på marknader och via vissa butiker och restauranger. Varför är ni med på mässan Smaka på östgötamat? Vi är medlemmar i föreningen Östgötamat och självklart ska vi vara med på mässan för att visa oss. Det är en viktig del av vår verksamhet. Det är bra att möta krögare och andra producenter för att visa vår produktion, säger Björn Kvist på Löt Gårdsmejeri. Vad är drivkraften i ert arbete? Att vi har hand om hela processen, från djurhållning till färdig produkt. Det är det som är kul. Att skapa någonting och kunna visa det för kunden bra produkter med bra kvalitet. Hur ser framtiden ut? Det ser ljust ut, det löper på fint. Detta är en ständig process där man hela tiden drivs framåt. Man stannar inte upp och är nöjd, utan jobbar med produkterna för att få en kvalitet som bara blir bättre och bättre. Kvalitet viktigt för Pär Pär Andersson som driver Väderstad Centralkrog sydväst om Mjölby utsågs till Årets östgötakock på förra årets upplaga av mässsan Smaka på östgötamat. I år är han med i kocktävlingens jury. Hur kändes det att bli årets östgötakock förra året? Fantastiskt, det var jättekul. Jag har jobbat ganska länge och aldrig varit någon direkt tävlingskock. Nu känns det bra att behärska de bitarna också. Pär Andersson lagar mat under förra årets upplaga av Årets Östgötakock. Foto: Gustaf Ridderström Vad tycker du att den östgötska maten står för? Det genuina östgötska skiljer sig inte så mycket från det genuina övriga Sverige. Men det jag tycker är trevligt är att det finns så många bra, små producenter. Det är bara att öppna dörren så har man ett skafferi utanför. Det driver mig att utveckla min matlagning vidare. Vilka grundtankar har du bakom din matlagning? Framför allt att aldrig ta några genvägar. Var ärlig mot dig själv och dina råvaror och var ärlig mot gästen. Man vinner på att hela tiden sträva efter högsta kvalitet. Det behöver inte vara hummer, tryffel och gåslever. Det går lika bra med en riktigt bra färs och att göra en bra pannbiff på det. Man förknippar ofta kvalitet med att det ska vara dyra råvaror, men det behöver inte vara det det behöver vara kvalitetsråvaror. Linda Shafik, Henrik Daun och två andra Linköpingsungdomar styr kosan till södra Spanien. På väg till träff i Sevilla Linköpingsungdomar deltar i projekt om ideellt arbete Fyra Linköpingsungdomar är med i ett EU-projekt om ideellt arbete. Den 3 8 oktober träffar de andra europeiska ungdomar i Sevilla för att utbyta tankar och erfarenheter.er. De fyra ungdomarna från Linköping valdes ut från en enkät som kommunen genomförde i våras. Två av dem är Henrik Daun och Linda Shafik. De ser fram emot konferensen i Sevilla, där de får träffa deltagare från Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Italien, Rumänien, Spanien, Malta och Estland. Jag har varit ute och rest förut, men inte pratat särskilt mycket med folk om hur det är att leva i ett annat land, säger Henrik Daun. Jag gillar att träffa folk och att diskutera olika saker, säger Linda Shafik som har varit engagerad i elevrådet och hjälper till med arrangemang i Ryd genom satsningen Ung Röst i Ryd. Goda exempel EU-projektet genomförs under det Europeiska volontäråret 2011 och syftet är att utveckla möjligheterna för ideellt arbete. Att arbeta ideellt kan handla om allt från att hjälpa till med läxläsning i en skola till att vara ledare i en idrottsförening. På konferensen ska ungdomarna presentera goda exempel för varandra och även diskutera svårigheter och problem. En annan fråga som troligen tas upp är hur man kan validera den kunskap som ideellt arbetande personer får. Anna Bjärkmar, utvecklingsledare på kommunledningskontoret, arbetar med EU-projektet och menar att ungdomar lär sig massor genom att till exempel vara idrottsledare. Frågan är hur de kan få med det i sitt CV på ett bra sätt. Det förs diskussioner inom EU om att hitta gemensamma normer för detta. Det skulle kunna finnas intyg eller certifikat för att visa att personen har genomgått vissa saker. Fånga upp åsikter På konferensen deltar också beslutsfattare från de olika länderna. Från Linköping följer kommunalrådet Carina Boberg (FP) med. Hon menar att ideella organisationer och föreningar utför ett viktigt arbete i samhället och hon tycker att det är bra att fånga upp ungdomars åsikter och erfarenheter kring detta. Jag hoppas att vi ska få ett bra samarbete med andra länder och att våra svenska ungdomar ser hur de jobbar. Resultaten från projektet ska leda till rekommendationer för hur ideellt arbete kan utveckla det lokala samhället. Rekommendationerna ska presenteras på en hemsida som kan vara ett stöd för ungdomar och organisationer i Europa. 8 www. www. 9

6 skola skola Marcus Berggren går första året på industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik på Anders Ljungstedts gymnasium. Han ser fram emot att komma ut i arbetslivet. Nya gymnasieskolan sjösatt Hur valde du ditt gymnasieprogram? I höst har Sverige fått en ny gymnasieskola. Den kan förbereda eleverna för vidare studier på högskolan eller för att gå direkt ut i arbetslivet. En av dem som har börjat gymnasiet i höst är Marcus Berggren, som valde att gå industritekniska programmet. I den gymnasieskola som nyligen har sett dagens ljus finns 18 nationella program, varav tolv är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande. Ett av syftena med reformen är att utbudet av utbildningar ska vara överblickbart och kvalitetssäkrat. I det tidigare systemet har det varit tillåtet för skolor att utforma egna specialutformade program vid sidan av de nationella. Antalet lokala varianter ökade stort de senaste åren. Marcus Berggren som går första året på industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik på Anders Ljungstedts gymnasium. Det är en intressant linje med mycket jobb. Min bror har gått svets. Han tyckte att det var bra lärare och bra utbildning på den här skolan. Marcus pekar också på att utbildningen kan ge certifikat. När det gäller högskolebehörighet så framhåller han att man kan läsa till detta om man vill. Men för min del är det lugnt, för jag vill komma ut i arbete så fort som möjligt. Marcus hoppas att arbetsmarknaden ser bra ut när han är klar med utbildningen och kan tänka sig att arbeta på exempelvis BT som tillverkar truckar. Eleverna har haft flera hundra studievägar att välja mellan. Det har varit svårt för elever, föräldrar och arbetsgivare att förstå vad utbildningarna leder till och vad eleven faktiskt lärt sig. Det är en uppstramning som genomförs nu, säger Jan Sydhoff, enhetschef på Skolverket. En del utbildningar har fått tillstånd att göra avvikelser från de nationella programmen. Elever som avslutat ett gymnasieprogram kan få en högskoleförberedande examen som ger grundläggande högskolebehörighet eller en yrkesexamen. Elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som behövs för att få grundläggande högskolebehörighet. Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja gymnasial lärlingsutbildning, där eleverna genomför en större del av utbildningen på arbetsplatser. Även betygsskalan har förändrats. Den nya skalan har fler steg än den tidigare och sträcker sig nu från A till F. Tanken är bland annat att kunna ge en rättvisare bedömning. Större skillnad I maj presenterade Skolverket en förstudie om elevernas preliminära förstahandsval till detta läsår. I studien ingick sju län. Siffrorna visar att andelen sökande till högskoleförberedande utbildningar ökar mellan tre och tolv procentenheter i de undersökta länen, medan yrkesutbildningarna står för en minskning på mellan två och tolv procentenheter. Utvecklingen har sett ut så de senaste två åren, men skillnaden mellan yrkes- och högskoleförberedande utbildningar är större till detta läsår. Skolverket påpekar att den rikstäckande statistiken från den slutliga antagningen presenteras först våren Dessa siffror kan skilja sig från förstudien. Skolverket menar också att det inte går att dra några slutsatser om resultaten i förstudien har ett samband med den reformerade gymnasieskolan. De poängterar att andelen elever har sjunkit på yrkesförberedande program och utbildningar redan innan reformeringen. 10 www. www. 11

7 skola profilen Även i Linköping går utvecklingen mot att eleverna i högre grad väljer högskoleförberedande utbildningar. Sex procent fler väljer dessa program i år jämfört med förra året, säger Tommy Johansson, bildningschef i Linköpings kommun. Den nedåtgående trenden för yrkesprogrammen oroar honom. Det är inte bra för Sverige att eleverna väljer bort yrkesutbildningar. Vi kommer att få brist på kompetent arbetskraft i framtiden. I framtiden tror han att vuxenutbildningen får ta hand om mycket av den yrkesutbildning som nu ratas. Samtidigt tycker han att det är glädjande att ungdomar vill fortsätta att studera. När de går högskoleförberedande program är målet oftast att gå vidare. Det är positivt. Mycket förberedelser Tommy Johansson tror att höstens nedgång för yrkesprogrammen kan bero på att programmen inte med automatik ger högskolebehörighet. Ungdomarna vill kanske hålla alla dörrar öppna. Men det är viktigt att betona att möjligheten finns att läsa in högskolebehörigheten även om man går en yrkesutbildning, säger Johansson och menar att detta är något som kan lyftas fram ännu mer. Genomförandet av gymnasiereformen har inneburit en hel del förberedelser i Linköpings skolorganisation, ett arbete som Tommy Johansson tycker har löpt på bra. För det dagliga arbetet på en skola som Anders Ljungstedts gymnasium innebär gymnasiereformen att man nu arbetar med två parallella system under en tid. Eleverna i ettan går enligt det nya systemet, medan resten slutför sina utbildningar enligt det förra systemet. Hur valde du ditt gymnasieprogram? Emilia Johansson som går första året på samhällsvetenskapsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium. Jag har alltid gillat att skriva, journalistik ligger mig varmt om hjärtat. Det var egentligen en slump att jag hittade det här programmet. Jag hade kanske tänkt att gå barn- och fritid eller restaurang- och livsmedel, säger hon. I en broschyr såg Emilia att hon skulle kunna läsa inriktningen Medier, information och kommunikation på samhällsvetenskapsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium. Hon kände att detta vore helt rätt för henne. Att programmet är högskoleförberedande tycker Emilia är mycket bra. Som det känns just nu vill hon läsa vidare efter gymnasiet för att arbeta som journalist eller något liknande. En del av reformen handlar om att ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i entreprenörskap. Anders Ljungstedts gymnasium samarbetar med Svenskt näringsliv och Ung Företagsamhet, UF, kring sådana frågor. På sikt kommer alla våra lärare att ha en UF-utbildning. Och alla våra elever ska ha möjlighet att starta ett UF-företag under årskurs tre, säger gymnasiechef Karin Nyman. På skolan finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Antalet ansökningar till höstens utbildningar varierar, men generellt har de minskat till yrkesprogrammen. Fast bygg- och anläggningsprogrammet har fortfarande högt söktryck, det är jätteroligt, säger Karin Nyman. Hon berättar att många företagare som skolan träffar efterfrågar industrikompetens, till exempel utbildade svetsare. Där är dock inte söktrycket lika stort. Karin Nyman menar att medias rapportering om gymnasiereformen till stor del har förmedlat att elever som går yrkesprogrammen inte kan gå på universitetet sedan. Där har vi ett jobb att informera om att man visst kan göra det, om man läser in de kurser som behövs. Vill du veta mer? Artikeln tar upp en del av vad gymnasiereformen innebär. På Skolverkets hemsida skolverket.se kan du läsa mer. Källor: skolverket.se, Skolverkets bok Gymnasieskola 2011 Christel guidar till musiken i P3 Jag försöker eftersträva ett kompistilltal På lördagar klockan kan du höra Linköpingsbon Christel Valsinger leda radioprogrammet Musikguiden i P3. Hon gillar att dela med sig av ny musik och tycker att det är en häftig känsla att tala till personer som samtidigt befinner sig i helt olika situationer. Dialog-profilen: Christel Valsinger Yrke: Leder Musikguiden i P3 på lördagar, skriver om mode för Corren. Ålder: 39 år. Familj: Man och femårig son. Fritid: Umgås med familjen, syr, fotograferar, Text: Per Conning Foto: Staffan Gustavsson Musikguiden i P3 är ett samlingsnamn för radiokanalens musikprogram som sänds på olika tider, med olika programledare och med lite olika inriktningar. I Christel Valsingers lördagsprogram pratar hon bland annat med kanalens musikredaktörer om de låtar som spelas under veckan. Dessutom kan lyssnarna vara med och rösta i Låtduellen. Christel säger att hennes program når en ganska bred målgrupp. Därför vill hon inte att det ska kännas för smalt. Jag försöker eftersträva ett kompistilltal, där alla känner sig inkluderade. Samtidigt ska man inte bli övertydlig. Många som lyssnar på P3 är musikintresserade och vi är tidiga med ny musik. Skapa stämningar Christel Valsinger har jobbat med radio till och från under flera år. Sedan 1998 har hon även arbetat för Corren i omgångar, bland annat som reporter och nöjesredaktör. Hon skriver fortfarande en del för tidningen, främst om mode. Vilken är största skillnaden mellan att skriva och att prata i radio? Skrivandet får ta lite mer tid. Man kan jobba mer med formuleringar och att skapa stämningar. Den biten är väldigt rolig och jag skulle inte vilja släppa den helt. Radio handlar mycket om här och nu, och om rösten. Där skapar man stämningar och tilltal med andra verktyg; med musiken, med tempot. Men man skriver ju sina manus, så det finns skrivande iblandat, lägger hon till. Vad är roligast med ditt jobb? Det är nog all ny musik som jag får höra och dela med mig av till folk. Hon älskar även att kunna arbeta kreativt med ljud; att klippa ihop inslag och att lägga låtar efter varandra på ett snyggt sätt. Att lyssnarna befinner sig i olika situationer tycker hon också ger en häftig känsla. Några sitter i bilen när jag pratar, någon är på jobbet. En annan kanske befinner sig i en sorgsen situation någonstans, och någon sitter på bussen. Spelade i The Pusjkins Tidigare har Christel bland annat spelat gitarr och skrivit låtar i Linköpingsbandet The Pusjkins. Bandet startade 1992 och var aktivt under tolv år. Under den tiden släppte de två album och två EP. Och massor av demos innan dess, skrattar Christel. Ett av alla hennes minnen från tiden med bandet var när de åkte till den stora festivalen South by Southwest i Austin, Texas. Där såg de massor av konserter och fick själva uppträda. Det var otroligt häftigt. Och vi fick jättebra recensioner i dagstidningen i Austin. Det var mäktigt. Nuförtiden ägnar hon inte så mycket tid åt den egna musiken, men har skrivit och spelat in en del material. Hon tycker att det är skönt att inte behöva drömma om rocklivet längre, efter alla år med The Pusjkins. Även om jag inte var någon superstjärna så fick vi uppleva så himla mycket! arbetar i trädgården, går på loppisar. Lyssnar på: Bland annat kvinnliga singer/songwriters och P3-musik, som indiepop. Tittar på: Amerikanska tv-serier, t ex Mad men. Favoritplats i Linköping: Trädgårdsföreningen. 12 www. www. 13

8 BERGA BERGA Han återställer trädgården på Tinnerö gård Området får tidstypisk tidig 1900-talsstil Utvecklingen av Tinnerö eklandskap går vidare med upprustning av Tinnerö gård. Kring rundlogen sätts nygamla gärdesgårdar upp och trädgården återställs till tidigt 1900-tal. Av Sven-Åke Fasth Är du intresserad av natur och kultur? Då ska du ta en tur till Tinnerö eklandskap. Där har kommunekolog Anders Jörneskog under många år på kommunstyrelsens uppdrag arbetat med att på olika sätt återskapa ett kulturhistoriskt arv. Dialog har tidigare i olika omgångar skrivit om hur arbetet fortskrider. Från återskapandet av den biologiskt viktiga fågelsjön i Rosenkälla till arkeologen Gert Franzéns idoga jobb med att synliggöra de enorma arkeologiska skatter som finns bevarade i området. Nu har turen kommit till den tidiga 1900-talsgården i Tinnerö. Den pampiga mangårdsbyggnaden på Tinnerö gård kan på sikt bli renoverad till ursprungsskick och användas som kommunal möteslokal. Men under sommaren har arbetet på Tinnerö gård koncentrerats till utomhusmiljöerna. I den stora trädgården kring mangårdsbyggnaden har trädgårdsmästare Ruben Brage sedan våren 2010 arbetat med att återskapa den ursprungliga köksträdgården. Jag började med att ta bort gräsmattan. Därunder fanns bara lera så jag har fyllt på med jord. Trädgården är indelad i fyra så kallade kvarter där olika växter kan odlas, berättar Ruben Brage. Allt görs mycket noggrant och tar lång tid i anspråk. Fram till 2014 har trädgårdsmästaren gett sig själv tid innan trädgårdsarbetet kan gå in i en ny fas. VÄXELBRUK Vi har redan hunnit odla en del i trädgården. För att allt ska bli bra krävs att vi växlar de olika odlingarna mellan kvarteren en gång om året, det som brukar kallas växelbruk, säger Ruben Brage. I sommar har vi odlat gammal potatis som täckts med halm. Andra gamla växter som vi har här är bönor, ärtor, kryddor och hallon. Just nu sätter jag upp gamla växter som tagits fram inne, som kardonplantor som liknar sparris. Ruben Brage letar efter gamla sorter överallt. Både i trädgården och hos odlare med specialitet på gamla växter. Jag har fått tag på bondbönor som funnits här sedan 1200-talet. De kom nog hit med munkarna. Östgöta märgärt är en annan lokal gammal fin sort. Och så har vi gamla kålrötter, förklarar han. Trädgårdsmästaren har en vision om att på sikt kunna odla så mycket att det blir möjligt att sälja varor på torget. Allt som odlas på Tinnerö gård är genomekologiskt, som Anders Jörneskog uttrycker saken. NYA GÄRDESGÅRDAR Rundlogen på Tinnerö gård är från Den renoverades och är en paradbyggnad och ett landmärke i området. Rundlogar är en östgötsk specialitet som en arkitekt i början av 1900-talet såg i USA och lanserade i Östergötland. En fördel med rundlogar var att man fick ett stort utrymme i mitten för tröskning med häst. Men det var också något som förmögna storbönder byggde för att visa upp, menar Anders Jörneskog. Rundlogen på Tinnerö var förr omgärdad av gärdesgårdar. Nu har kommunen satt upp nygamla trägärdesgårdar av traditionell typ så kallad östgöta långgärdesgård. Dock inte i exakt samma lägen som de gamla. Kontakta dina politiker i Berga Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Berga utskott omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. Gunilla Almesåker (fp) ordförande Tel bostad: Tel arbete: E-post: gunilla.almesaker& Anna Steiner Ekström (m) Tel bostad: Tel arbete: E-post: anna.steiner. ekstrom& Ali Hajar (s) vice ordförande Tel bostad: Tel arbete: E-post: ali.hajar& David Idebro (M) Mobil: Anders Jörneskog visar upp ett nyligen uppsatt lantstaket i tidstypisk stil från tidigt 1900-tal som bland annat håller vildsvinen borta från trädgården. KARTLAGDA FORNFYND Gert Franzén har fortsatt sitt arbete med att uppmärksamma fornfynd i markerna på Tinnerö. Hans senaste arbete handlar om kartläggning av gravfält från järnåldern. Främsta anledningen till insatsen är att allmänheten ska få vetskap om var gravfälten ligger. Man kan gå in på kommunens hemsida och ta del av kartläggningen. Det ska även bli informationstavlor om gravfälten vid parkeringsplatserna på området. Men vi vill inte ha ett skyltlandskap med tavlor vid varje gravfält, säger Anders Jörneskog. De åtta största gravfälten är nu kartlagda. Under 2012 är det meningen att hela arbetet ska vara klart. Ruben Brage sköter om odlingen av gammal potatis som täckts med halm. I bakgrunden syns mangårdsbyggnaden. Else-Marie Peterson (C) Tel bostad: Olov Öberg (MP) Tel bostad: OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Leif Tollén (S) Tel bostad: Mobil: E-post: leif.tollen& 14 www. www. 15

9 regionindelning regionindelning Linköping kan bli del av en Östra Götalandsregion De gamla länsgränserna blir allt mindre viktiga för Tillsammans med några grannar skulle Linköping och Östergötland kunna bilda en Östra Götalandsregion. Det behövs nya, starkare regioner som kan lösa gemensamma uppgifter som är viktiga för medborgarna, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). människors liv och vardag Om några år kan Sverige vara indelat i nya stor regioner, där Linköping kan ingå i en Östra Götalandsregion. Om vi östgötar gör gemensam sak med så många smålänningar och sörmlänningar som möjligt kan vi bilda en riktigt stark östsvensk region, anser kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). De gamla länsgränserna blir allt mindre viktiga för människors liv och vardag. Det behövs nya, starkare regioner som kan lösa gemensamma uppgifter som är viktiga för medborgarna, säger Paul Lindvall. Han menar att det kan handla om allt från att skapa fler arbetstillfällen och underlätta pendling till att kunna stärka områden som utbildning, kultur, sjukvård och idrott. Frågan om regioner är högaktuell. Staten planerar att göra om sin regionala indelning av Sverige och just nu pågår därför en utredning. Idag har statliga verksamheter som exempelvis länsstyrelserna, Trafikverket och Försäkringskassan olika geografiska gränser för sina regioner. Utredaren Mats Sjöstrand ska ge förslag på hur statens regionala förvaltning kan bli tydligare, mer ändamålsenlig och mer samordnad i en ny länsindelning. Mats Sjöstrand ska vara klar med sitt förslag den 15 december De områden i Sverige som själva vill gå samman i gemensamma regioner måste vara klara med sina diskussioner redan till det kommande årsskiftet för att utredningen ska kunna ta hänsyn till deras synpunkter. Sedan tidigare finns Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Halland och Region Gotland. Regionerna har tagit över landstingens uppdrag för sjukvård, planering av infrastruktur och ansvar för regional utveckling. Regionerna leds av direktvalda politiker. Mindre sårbar Ansvaret för att bilda nya så kallade regionkommuner ligger hos de berörda landstingen. Men i Östergötland deltar även exempelvis kommunerna Linköping, Motala och Norrköping tillsammans med Regionförbundet Östsam i förberedelserna. De har tagit fram ett dokument som beskriver hur och varför en ny och större region bör skapas. Parterna menar att Kalmar län, Jönköpings län, Östergötlands län och delar av Södermanlands län Paul Lindvall (M) har förutsättningar till exempel genom sitt befolkningsunderlag för att bilda en Östra Götalandsregion. Parterna framhåller att en stor region är mer uthållig och mindre sårbar när det gäller finansiering av välfärdstjänster. De pekar också på att människor rör sig över allt större områden idag. Det gör det viktigare för kommuner och regioner att kunna samordna infrastrukturplanering och kollektivtrafik. En annan fördel är möjligheterna till starkare regional demokrati. Beslut som idag fattas av nationella myndigheter skulle istället kunna hanteras regionalt med bättre anpassning till regionala och lokala förutsättningar. Ett starkt universitetssjukhus i en region anses även ha stor betydelse, bland annat som centrum för forskning och högspecialiserad vård. Statliga investeringar Paul Lindvall menar att en stor region betyder mycket för att attrahera nya företag och jobb. Då är inte de gamla länen tillräckligt stora. Det behövs en arena där politiken kan hjälpa till att skapa en bra jordmån till exempel infrastruktur för att underlätta för företag. Demokratiskt är det också bättre med regioner som företräds av förtroendevalda politiker än av tjänstemannaorganisationer. Det finns många duktiga tjänstemän i länsstyrelsen och i andra statliga verk och myndigheter, men det är viktigt att politiken får en större möjlighet att prioritera, menar Paul Lindvall. Vi ser idag hur pengar styrs till västra Götaland och Skåne som är regioner Lena Micko (S). Lena Micko et Lena Micko (S) vill se en Östra Götalandsregion och framhåller bland annat regionernas betydelse när det gäller att locka till sig investeringar, till exempel från staten. Vi ser idag hur pengar styrs till västra Götaland och Skåne som är regioner. De klarar av att komma överens inbördes om hur pengarna ska styras till stora projekt, som kommunikationer. Vi har hamnat i strykklass under lång tid. Jag tror inte att regionen är svar på alla frågor, men den ger definitivt bättre förutsättningar, säger hon. Paul Lindvall tror att en östsvensk region blir verklighet, även om det just nu är svårt att säga exakt hur den ska se ut. Hans bedömning är att den kommer att bestå av städer som Linköping, Norrköping, Jönköping och Nyköping. Jag tror även att hela eller delar av Kalmar län kommer med. 16 www. www. 17

10 linköping-norrköping näringsliv Kommuner visar enad front Linköping och Norrköping på Nordens största fastighetsmässa För första gången marknadsför sig Norrköping och Linköping tillsammans på en mässa för att visa på regionens möjligheter för investerare. Av Annelie Sylvan Tillsammans kan vi erbjuda mer, säger projektsamordnare Jonas Sivervik, Norrköpings kommun. De båda kommunerna slår ihop sina monterytor på den stora fastighetsmässan Stockholm Business Arena i slutet av september. Mässan har funnits sedan 2003 och samlar årligen ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn från hela Sverige och från andra länder. Jonas Sivervik, Norrköpings kommun, Tove Frisk, kommunikatör på Linköpings kommun samt Cecilia Kertes, projektledare på Marknadsbolaget Fjärde Storstadsregionen, planerar den regionala insatsen och deltar i mässan tillsammans med ett antal förvaltningschefer från respektive kommuner. Vad hoppas ni få ut av att medverka i en fastighetsmässa för privata investerare? Regionen har ett fantastiskt logistikläge och både Norrköping och Linköping har många häftiga byggprojekt som ligger i startgroparna. På mässan får vi en chans att visa upp oss och de möjligheter regionen har för en ny större marknad. Vi kan knyta kontakter och hitta nya samarbetsvägar, säger Jonas Sivervik. Skarpa projekt Det är fler kommuner än Norrköping och Linköping som marknadsför sig på årets mässa. Kommuner har blivit en allt viktigare arena för investerare samtidigt som många På bilden ses från vänster Jonas Sivervik, Cecilia Kertes och Tove Frisk som planerar den regionala insatsen. Foto: Kenneth Trybom spännande satsningar pågår i landets kommuner. I år medverkar hela 15 kommuner i mässan, framhåller Cecilia Kertes. Vi bildar en spännande och intressant region Tove Frisk Hur marknadsför sig Norrköping och Linköping i ett sådant här sammanhang? Det har varit starkt fokus på stadsbyggande i de båda städerna under de senaste åren. Det finns många skarpa projekt som vi lyfter fram. Till exempel Industrilandskapet och Saltängens omvandling från hamn till innerstad i Norrköping samt utvecklingen av Kallerstad och Mörtlösa handelsområde i Linköping, säger Tove Frisk. Obduktionsbord I montern visas också det virtuella obduktionsbordet, men denna gång är det inte kroppens vindlingar som kan beskådas utan städernas stadskartor i 3D. En sådan sak gör att vi automatiskt väcker intresse samtidigt som det visar upp universitetets starka roll i våra städer. Det ger också en bild av att regionen har gott om teknikkunnande och företag som ligger i framkant när det gäller utveckling och forskning, säger Jonas Sivervik. Är det ovanligt att två kommuner samarbetar på mässan? Norrköping och Linköping är de enda kommuner som bett om att få slå ihop sina montrar. Det vi vill få fram är att vi är en region med två större städer. Att de båda städerna har ett mycket gott samarbete. Vi kompletterar varandra vilket gör att vi tillsammans bildar en spännande och intressant region, säger Tove Frisk. Studenterna i Mjärdevi Science Parks skuggstyrelse ska komma med synpunkter på hur teknikparken kan utvecklas. Från vänster: Linda Falk, David Eriksson, Sara Magnusson, Fredrik Lundén (som är ordförande, ej student), Magnus Helgosson, Maria Kushnir och Emma Holmquist Sköld. På bilden saknas Patrik Johansson och Niklas Hellström som också är med i skuggstyrelsen. De tycker till om Mjärdevi Studenter bildar skuggstyrelse i teknikparken Nu tar Mjärdevi hjälp från universitetet för att fler studenter ska få upp ögonen för teknikparken. Många har hört talas om Mjärdevi, men vet inte riktigt vad som händer där, säger studenten Linda Falk. Det kommunägda bolaget Mjärdevi Science Park AB:s uppgift är att på olika sätt bidra till utvecklingen av teknikparken. Det handlar både om att förbättra förutsättningarna för befintliga företag, men också att locka dit nya aktörer. Nu vill bolaget få ytterligare inspiration och samtidigt förbättra kontakterna med stadens studenter. Därför har fyra killar och fyra tjejer från Linköpings universitet valts ut för att bilda en skuggstyrelse. Skuggstyrelsen ska ha sina möten innan den ordinarie styrelsens sammanträden och arbeta med samma agenda. Fredrik Lundén som är ordförande i båda styrelserna tar med sig protokoll och beslutsunderlag från studenternas möte till den ordinarie styrelsen. Där fattas de formella besluten. Tanken är att fånga upp studenternas synpunkter på hur Mjärdevi kan utvecklas. Sedan är det inte säkert att styrelsen tycker att allt är bra. Men vi får en second opinion, säger han. Nya möjligheter En av studenterna är Linda Falk som pluggar till civilekonom. Hon är glad för sin plats i skuggstyrelsen. Liksom de andra i gruppen får hon även en styrelseutbildning av föreningen Styrelseakademien. Det känns otroligt spännande att få se hur det här kan fungera, säger hon. Linda tycker att det är roligt att få arbeta med samma agenda som den ordinarie styrelsen, och inte bara med frågor som rör ungdomar. Hon tror att hon kan bidra med en hel del, eftersom hon har erfarenhet av att både driva företag och att plugga på universitetet. Det kan komma väl till pass i det kommande arbetet med att stärka relationerna mellan Mjärdevi och studenterna. Många har hört talas om Mjärdevi, men vet inte riktigt vad som händer där och hur man kan involvera sig, säger Linda. Fredrik Lundén hoppas att fler från universitetet ska lockas att stanna kvar i Linköping och att Mjärdevi ska bli ännu mer attraktivt. Skuggstyrelsen ska till att börja med arbeta under ett år. Men Fredrik Lundén hoppas att satsningen faller så väl ut att den permanentas. Fakta: Mjärdevi Science Park l Startades Rymmer nu cirka 260 företag och personer. l I parken finns bland annat avknoppningsföretag från Linköpings universitet, internationella storföretag, forskargrupper och supportaktörer. Källa: mjardevi.se Foto gruppbild och Mjärdevi Center: EvaMarie Törnström/Mjärdevi Science Park AB 18 www. www. 19

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning 2013-11-26 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

Linköping har blivit 150 000 invånare

Linköping har blivit 150 000 invånare 2013-10-25 Pressmeddelande Linköping har blivit 150 000 invånare Nu är vi där! Linköping har passerat 150 000 invånare och befäster sin ställning som landets femte största kommun. En snabbare befolkningsökning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Heja Linköping! Heja Christian! Jag söker ditt förtroende att fortsätta bygget av ett bättre Linköping.

Heja Linköping! Heja Christian! Jag söker ditt förtroende att fortsätta bygget av ett bättre Linköping. Heja Linköping! Heja Christian! Jag söker ditt förtroende att fortsätta bygget av ett bättre Linköping. Linköping blir bara bättre! Det går bra för Linköping och Linköpingsborna, men bra måste bli bättre.

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Verde, kl 09:00 11:50 Beslutande Övriga deltagande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande AnnCathrine Hjerdt (M) 182187 Christian Gustavsson

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats

VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats VILL DU borja jobba direkt OCH ANDA TA STUDENTEN? Lärlingsutbildningen på Vipan halva tiden på en arbetsplats PA larlings utbildningen far du: ta ett vuxenansvar värdefull arbetslivserfarenhet praktisk

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson

SOM-rapport nr 2009:13 SOM. Västsvenska trender. Väst-SOM-undersökningen Susanne Johansson Lennart Nilsson SOM-rapport nr 9:13 SOM Västsvenska trender Väst-SOM-undersökningen 1998-8 Susanne Johansson Lennart Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Figur 1 Upplevd geografisk hemhörighet 1998-8

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-14 221 (243) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-15.10 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Verde, kl 09:30 10:40 Beslutande Övriga deltagande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande Christian Gustavsson (M) Linnéa Darell (FP) Carina

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/ Fyra representanter från föreningen Sveriges Gårdsmejerister på Europeisk träff www.sverigesgardsmejerister.se Europeiska nätverket FACE årsmöte och kongress i Gouda i november 2014 http://www.face-network.eu/

Läs mer

VISION

VISION VISION 2025 Västervik växer med stolthet och äkthet och har utvecklats till en hållbar kommun. Vi har jobb, känner oss friska och är trygga. Vi bor bra, har korta restider och en rik och varierad fritid.

Läs mer

Välkommen till Lärlingsprogrammet

Välkommen till Lärlingsprogrammet Välkommen till Motala I Motala bor drygt 42 000 personer. Motala ligger i den västra delen av Östergötland. Här finns sedan länge ett expansivt näringsliv som till stor del utgörs av tillverkningsindustri.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (11) Plats och tid Krouthénsalen, kl 9:00 11:55 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Lena Micko (S) vice ordförande AnnCathrine Hjerdt (M) 911 Christian Gustavsson (M) 910 Linnéa

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet.

media Det här är Fria Läroverken media För dig som ska söka till gymnasiet och är lite extra intresserad av att utveckla din kreativitet. media Det här är Fria Läroverken media > > Upptäck och utvecklas inom massor av olika uttryckssätt och medier > > Arbeta i verklighetsnära projekt och samarbeta med andra skolor > > Arbeta tillsammans

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende

Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Digitalt nyhetsbrev ska inspirera boende Nu kan du som är boende på Centrala Hisingen få ännu bättre information om vad som är på gång i ditt område. Pernilla

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 2 Yttrande om riksintresse för industriell produktion Linköpings kommun avstyrker att Saab blir riksintresse för industriell

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildningar på gymnasiet - hur kan vi öka söktrycket? Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla?

Läs mer