Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa"

Transkript

1 KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund

2 ansvarstagande tillsammans Förbundets uppgift är att svara för en finansiell samordning inom arbetslivsinriktad rehabilitering mellan kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget. Insatserna ska inte ersätta utan vara ett komplement till respektive huvudmans ordinarie verksamhet. Målet är en effektivare resursanvändning och insatser som syftar till att den enskilde ska få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Vårgårda Herrljunga många mår dåligt några hamnar mellan StoLarna Idag står personer, fem procent av landets befolkning i arbetsför ålder, av olika skäl utan arbete eller annan sysselsättning och kan inte få tillräcklig hjälp av socialtjänst, arbetsförmedling, hälso och sjukvård eller försäkringskassa. Ofta är det en kombination av flera olika problem medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade som gör att de här personerna har hamnat i en situation där de har svårt att komma vidare. Personen har ofta kontakt med flera av myndigheterna samtidigt. Ändå räcker inte respektive myndighets befogenheter och resurser till för att ge rätt hjälp. Bollebygd Borås Ulricehamn innehåll många mår dåligt 3 ett SamLat grepp för att StärKa individen 4 individinriktade insatser 6 exempel PÅ aktiviteter 8 ansök om deltagande 9 Krut 10 Mark Svenljunga Tranemo förebyggande Hittade motivation att studera igen. För att få ett jobb måste man ha gymnasiet klart så jag började väl jag också, fastän jag helst bara ville jobba och tjäna pengar. Jag sökte till elprogrammet för att jag trodde det skulle vara enkelt för mig, men jag trivdes inte och skolkade mycket. När jag hade hamnat efter från början blev det ännu svårare att komma iväg. Tidigt andra terminen hoppade jag av men blev på skolan tipsad om ett ställe där jag kunde få träffa andra ungdomar i min situation. Jag var inte så optimistisk först, men där hade vi roligt, de var intresserade av mig och mina idéer. De hjälpte mig med en praktikplats på ett äldreboende och nu efter några månader där har jag sökt till Vård- och omsorgsprogrammet till hösten. 2 3 Calle 19 Bor i egen lägenhet, har flickvän och gillar simning.

3 ett SamLat grepp för att StärKa individen I Sjuhärad finns ca personer som passar in på den här beskrivningen och som har mycket svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att ge stöd åt personer med en komplex problemsituation krävs ett samlat grepp. Förbundet överblickar olika behov och samordnar de resurser som finns i upptagningsområdet. Idag hel eller delfinansierar förbundet framförallt aktiviteter som kan skräddar sys för bästa nytta för individen. Aktiviteterna används som verktyg av handläggarna på de utförande myndigheterna. En annan möjlighet är att finansiera övergripande insatser så att omgivningen, arbetsgivare eller myndigheter kan få större kunskap och förståelse för psykiska och fysiska funktionshinder. Genom samordningsförbundets finansiering kan parterna tillsammans möjliggöra det som ingen enskild part kan göra, eller har ansvar för att göra. förbereda KartLägga Tillbaka till arbetslivet igen med hjälp av träning. Nickas har visat att det går att komma igen efter en lång och tuff sjukskrivningsperiod. 34 år gammal drabbades han av flera hjärnblödningar på grund av en olycka. Då var han mitt i livet och hade ett heltidsjobb, hus och var nybliven pappa. Han blev sjukskriven och hamnade i ett utanförskap där dagarna mest tillbringades hemma i soffan. Chansen att delta i projektet Aktiv Hälsa blev en vändpunkt. Samtalen och träningen gav honom tillräcklig styrka för att påbörja en arbetsträning på 50% på ett företag där han nu fungerar som allt-i-allo. Men Nicklas nöjer sig inte med det han har målet helt klart för sig; han ska komma tillbaka till ett heltidsjobb. Jag fick äntligen rätt hjälp. Skolan gick aldrig så bra för mig, förutom det som handlade om datorer. Jag hade nästan inga vänner och hemma satt jag mest framför TVn eller datorn. Hoppade av gymnasiet tidigt och hankade mig fram på pengar från socialen och försäkringskassan. När mitt liv var som mest svart skickade Försäkringskassan mig till ett ställe där jag fick börja arbetsträna. Där fanns personal som fanns med i det jag gjorde och som jag hade samtal med under tiden. För första gången i mitt liv kände jag att någon fokuserade på vad jag kan göra och då märkte jag att jag är ganska duktig på många olika saker, men också att jag har problem i sociala situationer. De hjälpte mig att få en utredning som visade att jag inte är dum i huvudet, utan att jag har Asbergers syndrom. Jag fick stöd 4 från Arbetsförmedingen och har börjat jobba på ett IT-företag! 5 nicklas 36 Familjefar som gillar fågelskådning. Louise 24 Bor hemma och är hängiven onlinespelare.

4 Individinriktade insatser Genom projekt och ordinarie aktiviteter kan de samverkande myndig heterna tillsammans stödja personer som behöver rehabiliterande insatser från flera myndigheter. En del aktiviteter finns på flera platser medan andra finns på en enda plats. I vissa aktiviteter är det fler deltagare, i andra färre och inga verksamheter är riktigt lika varandra. Verksamheterna syftar till att personerna i målgruppen ska få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Parterna bedriver verksamheten, myndighetsutövandet och har ansvar för individärendena. Fördelningen kan anpassas geografiskt och ökar möjligheterna till specialiserade, gränsöverskridande samarbetsformer. Insatserna beskrivs på separata aktivitetskort och kan grovt delas in i följande fyra kategorier: Kartläggande Vissa personer har många misslyckanden i bagaget. En kartläggning syftar till att identifiera individens behov av stöd. Under kartläggningen utreds vilka rehabiliteringsinsatser som behövs för att hjälpa individen vidare. Kostsamma erfarenheter kan också undvikas när omständigheter och omgivning anpassas efter individens förutsättningar. Det kan till exempel gå till så att individen får arbetspröva med stöd av en arbetsterapeut som kan identifiera hinder och framför allt ge verktyg för att fokusera på möjligheter. Arbetslivsintroducerande För att öka sin arbetsförmåga, eller motiveras att studera, kan en person behöva arbetsträna utan produktionskrav. Inför övergången till arbetslivet finns verksamheter med chans att öva och pröva arbete, liknande det som förekommer i olika former av lönearbete. Erfarenheter, kunskap och goda relationer skapas i samverkan mellan aktiviteten, deltagare och företag eller utbildningsanordnare. Förebyggande En del insatser syftar till att förhindra att människor hamnar i utanförskap, arbetslöshet och ohälsa. Praktiskt kan det innebära att personer som riskerar att bli sjukskrivna deltar i friskvårdande aktiviteter som förebygger stress och ohälsa. För arbetslösa ungdomar kan det handla om att erbjudas aktiviteter som tränar social samvaro i vardagliga situationer. Aktiviteter som motiverar och stärker individen att ta ansvar och kontroll över sitt eget liv motverkar risken att hamna i ensamhet och passivitet. Förberedande Den som länge varit sjukskriven eller utan arbete är sällan redo att ta klivet rakt ut i förvärvslivet. Det är viktigt att försiktigt få pröva en aktivitet, utveckla sina förmågor och stärka sin motivation. Ett steg i rätt riktning kan vara att få struktur på vardagen och öka sin aktivitetsförmåga, genom verksamhet med rätt innehåll och på rätt nivå. Det kan handla om att öva närvaro och att bygga upp rutiner som får vardagen att fungera. Att åter ta plats i ett socialt sammanhang blir en viktig erfarenhet på vägen. Målsättningen är att tiden i samordningsförbundets aktiviteter avslutas med att individen får ett långsiktigt hållbart arbete eller läser vidare. 6 7

5 Projekt KRUT och förbundets övriga insatser utvecklas kontinuerligt och resultaten utvärderas så att det bästa kan fortsätta och annat får finna nya former. Varje verksamhet presenteras med aktuellt innehåll och kontaktuppgifter på hemsidan Exempel på aktiviteter: över gränserna. I projekt KRUT får man möjlighet att göra en resa över gränserna. Arbetet börjar med att bygga upp kunskap om sig själv och sina gränser, men även om hur man reser över geografiska gränser. aktiv hälsa. För att få ny energi livet kan det vara bra att prova nya saker, bryta invanda mönster och våga ta steget till något annat. Fysiska aktiviteter främjar hälsa. Tillsammans med andra orkar du mer. ansök om deltagande Den som är eller riskerar att bli beroende av två eller flera myndigheters insatser, har möjlighet att genom någon av dem ansöka om deltagande i valfri aktivitet. Ansökningsblanketter finns tillgängliga på samordningsförbundets hemsida och avsikten är att berörda snabbt ska knyta kontakt. De flesta aktiviteter tillämpar individuell start med kontinuerligt intag även då det är en gruppaktivitet. Dessutom inleds ofta tiden i aktivitet med ett studiebesök eller ett inskrivningssamtal. Ibland rekommenderas ett studiebesök inför ansökan. Uppgifter om vart ansökan skickas och vem som kan svara på frågor finns på arbetsstöd. Arbetsstödjaren hjälper personer som behöver extra stöd när de tar klivet ut till den ordinarie arbetsmarknaden, praktik eller studier. brygghuskrut. På Brygghuset finns en välbeprövad inspirationsmetod. Här får varje deltagare under lustfyllda former undersöka områdena fritid, social omgivning, utbildning och arbete. vintage. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan Vintagebutiken bli en vändpunkt. Här kan arbetslösa, personer som är sjukskrivna eller riskerar att bli långtidssjukskrivna och personer med ekonomiskt bistånd arbetsträna. Med stöd ut i arbetslivet känner jag mig trygg. Det var bittert att bli av med jobbet vid omorganisationen och jag blev sjukskriven ungefär samtidigt som jag blev arbetslös. Jag var orolig och hade ont i rygg och axlar och det är klart att det inte blev bättre när jag satt hemma. Fast det såg jag ju inte då, när jag som mest hade kontakt med arbetsförmedlingen och lasarettet. De röntgade hela mig, men hittade inget fel och ingen praktik jag hade under tiden funkade. Till slut höll allt på att knäcka mig och det var då jag fick kontakt med loppisverksamheten. Först ville jag inte, det gav ångest bara att ta sig dit, men det blev bra. Det gav mig nya krafter och jag fick en moroten. Vi erbjuder regelbunden fysisk aktivitet, samtal om kost och motion, enskilda praktikplats i ett skolkök. Nu har jag chans på en anställning tack vare en motiverande samtal, gemenskap i grupp. Det är individens egna behov som avgör i vilken arbetsstödjare som verkligen bryr sig om att jag ska fixa det här jobbet! omfattning han/hon deltar. 8 9 växthuset. Här erbjuds bland annat coachsamtal, jobbsökaraktiviteter, workshops kring olika ämnen såsom hälsa och välmående, studiebesök, praktik och fysisk träning. Krutteam. Här erbjuds bland annat: Upp till 12 veckors arbetsprövning i 1-3 aktiviteter. Deltagaren får också träffa ett team bestående av socionom, arbetsterapeut och hälsoutvecklare som kan hjälpa till att se möjligheter och ge råd. arbetslivsintroducerande gunilla 40 Har två barn och tycker om att odla på sin kolonilott.

6 Projekt KRUT pågår sedan januari 2012 och har blivit möjligt tack vare medel från Europeiska socialfonden, EFS. KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Projektet är öppet för fem deltagarkategorier: Helt arbetslösa sedan minst ett år (tre månader för personer i åldern år) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning Personer med ekonomiskt bistånd Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet KRAFTIGT UTÖKADE MÖJLIGHETER TILL NYA LÖSNINGAR KRUT Kreativ utveckling: Kartläggning, Rehabilitering och Utveckling Tillsammans. KRUT riktar sig särskilt till personer i åldern år med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättningar av olika slag som aldrig kommit in på ordinarie arbetsmarknad, är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller riskerar att bli långtidssjukskrivna. Projektet omfattar de fyra individinriktade insatskategorierna; förebyggande, förberedande, kartläggande och arbetslivsintroducerande. Varje unik insatsmodul i projektet presenteras i ett aktivitetskort med information om insatsen samt kontaktuppgifter. KRUT ger möjlighet att arbeta med hela målgruppen genom nya kreativa arbetsmetoder. Många i målgruppen är unga som riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet om ingenting görs. För den här gruppen är det avgörande att de själva får vara med och utforma aktiviteter som leder till stärkt självkänsla, ökad kompetens, delaktighet och anställningsbarhet. Hjälp till självhjälp är ett viktigt definierat behov. Målet är att 75 % av deltagande kvinnor och män ska uppleva att deras anställningsbarhet har ökat och 25 % av dessa ska ha fått anställning eller påbörjat studier. Projektet skapar mervärden för både individ och samhälle, exempelvis ökad hälsa och livskvalitet kopplat till sänkta sjuktal. KRUT skall även bidra till att utveckla nya arbetsmetoder och strukturer för samverkan utveckling som kan tas tillvara i framtida finansiell samordning

7 Sjuhärads Samordningsförbund finansierar ett brett utbud av behovsstyrda insatser som syftar till att den enskilde ska få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Nedanstående parter bildar Sjuhärads Samordningsförbund enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210): Projekt KRUT pågår parallellt med ordinarie verksamhet sedan första januari Det har blivit möjligt tack vare att förbundet sökt och beviljats medel från ESF, Europeiska socialfonden. Projektledare telefon: Sjuhärads Samordningsförbund Olovsholmsgatan Borås Tel

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan

Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan Arbetsrehabilitering i Arbetsrehabilitering samverkan i samverkan En utvärdering av Remiss - och kartläggningsteamet Samverkansteamet och Samverkansteamet i Huddinge i Huddinge En utvärdering av Remiss-

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander Förord Föreliggande kartläggning har genomförts av Johanna Westerdahl under hösten och vintern 2012 på uppdrag av Jonas Wells, samordnare Norra Västmanlands Samordningsförbund. Jag vill rikta ett stort

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011

Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Slutrapport Projekt Starta Om Juli 2011 Anette Moberg Eva Sennemark 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND.... 4 2. UTVÄRDERINGEN... 5 2.1 DATAINSAMLING... 5 2.2 DATAANALYS... 5 2.3 AVGRÄNSNINGAR...

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer